odwołanie od decyzji zus

LESZEK KOSTRZEWSKI

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI ZUS

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI ZUS

Sejm na początku października uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odwołaj się od decyzji ZUS

Źle wyliczony kapitał początkowy, niesłusznie zmniejszona lub zawieszona emerytura, odmowa przyznania renty lub świadczenia przedemerytalnego... Decyzje wydane przez ZUS nie zawsze są właściwe i zgodne z przepisami. Warto się odwołać, to nic nie kosztuje

Jak skutecznie się odwołać od decyzji ZUS

Decyzje ZUS nie są ostateczne. Jeżeli uważasz, że Zakład źle obliczył wysokość twojej emerytury, pomylił się przy waloryzacji czy bezprawnie pozbawił cię pieniędzy - odwołaj się. A jak to nie pomoże - idź do sądu. Można wygrać.

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, przekonują statystyki. W I półroczu 2011 r. ZUS wydał 4 831 750 decyzji. W tym samym czasie wniesiono 59 151 odwołań. W 4161 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 12 858 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione wskutek

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Każdemu czytelnikowi, który nie jest zadowolony z decyzji ZUS, radzimy napisać odwołanie. Niejeden Polak już wygrał. W efekcie ZUS musiał wypłacić mu świadczenia albo zwiększyć emeryturę lub rentę. Jak się sądzić? Osoba niezgadzająca się z decyzją ZUS powinna napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w

Jak odzyskać rentę

Jak odzyskać rentę

Renciści (lub niedoszli renciści), którzy czują się skrzywdzeni przez ZUS, mogą dochodzić swoich racji na różne sposoby. Pokazujemy, jak to zrobić, na przykładach zaczerpniętych z listów czytelników. *** ZUS nie chce dać mi renty. Dostałem właśnie decyzję. Chciałbym się odwołać, ale nie wiem, jak i

ZUS płaci za błędy

ZUS płaci za błędy

emeryturę na bieżąco, a dodatkowo mam dostać też zaległe świadczenia od czasu, kiedy złożyłam wniosek - opowiada pani Bożena. Nie ona jedna wygrała z ZUS. Tylko w I półroczu 2011 r. Zakład wydał 4 831 750 decyzji. W tym samym czasie wniesiono 59 151 odwołań. W 4161 przypadkach ZUS uznał odwołanie i zmienił

ZUS będzie oddawał emerytury mimo upływu terminu odwołania.

ZUS będzie oddawał emerytury mimo upływu terminu odwołania.

, powinni napisać odwołanie. ZUS wtedy cofnie niekorzystną dla nich decyzję. Co mają jednak robić osoby, w przypadku których termin odwołania minął? Np. pan Zbigniew, któremu emeryturę odebrano dwa lata temu? ZUS nie potrafił nam odpowiedzieć. "Sprawa jest analizowana przez naszych prawników"

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To znaczy, że nie musimy sami biegać do sądu. Wystarczy, że odwołanie zaniesiemy do oddziału ZUS. Przykładowe odwołanie [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład

Gdy ZUS się pomyli...

Gdy ZUS się pomyli...

. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To znaczy, że nie musimy sami biegać do sądu. Wystarczy, że odwołanie zaniesiemy do oddziału ZUS. Przykładowe odwołanie[IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP]Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład Ubezpieczeń

Spór z ZUS o emeryturę

Spór z ZUS o emeryturę

decyzji w sprawie prawa do emerytury lub ustalenia jej wysokości ma 30 dni "od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji". Przysługuje odwołanie Co robić, gdy mimo dostarczenia wszystkich dokumentów ZUS nadal odmawia przyznania emerytury? Mamy prawo się odwołać do

Po imieninach u Czesia - cd.

Ubezpieczeń Społecznych nie odwołał się od decyzji o umorzeniu śledztwa, a prokuratura tłumaczyła, że "Auto-Bimot nie płaci składek ZUS z powodu dekoniunktury na rynku samochodowym". Andrzej Panasiuk, dyrektor lubelskiego oddziału ZUS mówił co innego: - Dostaliśmy zawiadomienie o umorzeniu bez

Kiedy ZUS się pomyli

Kiedy ZUS się pomyli

Od każdej decyzji Zakładu możemy się odwołać w ciągu miesiąca od jej doręczenia. ODWOŁAJ SIĘ Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Składamy je więc nie w sądzie, tylko w ZUS. Przykład odwołania [IMIĘ, NAZWISKO

Kiedy ZUS się pomyli. Co możesz zrobić? Czytaj w środę w "Wyborczej"

Kiedy ZUS się pomyli. Co możesz zrobić? Czytaj w środę w "Wyborczej"

Od każdej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy się odwołać w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Odwołaj się Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Składamy je więc nie w sądzie, tylko w ZUS. Przykład. Pan

JAK WYGRAĆ Z ZUS

JAK WYGRAĆ Z ZUS

to często błąd. Statystyki spraw rozpatrywanych przez sąd pokazują, że z ZUS można wygrać. MOŻNA WYGRAĆ W 2015 r. do ZUS wpłynęło ponad 131 tys. odwołań od decyzji poszczególnych oddziałów. Uwzględniono ok. 5,3 tys. W przypadku 119 tys. skarg ZUS nie poparł żądań skarżącego i sprawy przekazał do

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

częściej odmawia przyznania renty. Osoby, które kwestionują postanowienie Zakładu, składają odwołania do sądów. - I bardzo często wygrywają, świadczą o tym statystyki ZUS - mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ. Każdego roku pozytywne wyroki zapadają w jednej czwartej spraw. Taranowska tłumaczy

Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa ZUS

06.02. Warszawa (PAP) - Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Wypełniłem swoją misję, dziś mogę odejść z czystym sumieniem" - uzasadnił swoją decyzję. Szefem ZUS Derdziuk był od 2009 r. Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz powiedział PAP

Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa ZUS

06.02. Warszawa (PAP) - Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Wypełniłem swoją misję, dziś mogę odejść z czystym sumieniem" - uzasadnił swoją decyzję. Szefem ZUS Derdziuk był od 2009 r. Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz powiedział PAP

KONTROLE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

KONTROLE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

uważamy, że ZUS niesłusznie pozbawił nas zasiłku, możemy się odwołać do sądu pracy. Mamy na to 30 dni od otrzymania decyzji. ZUS może też skontrolować lekarza, który wystawił zwolnienie. KONTROLA PENSJI Przedsiębiorcy alarmują, że ZUS kwestionuje wysokość pensji pracowników. Bo im wyższa pensja, tym

KAPITAŁ DO EMERYTURY

KAPITAŁ DO EMERYTURY

, którzy potwierdzą, że byliśmy zatrudnieni w danym zakładzie. Najlepiej wezwać dwóch świadków, którzy z nami pracowali. ODWOŁAJ SIĘ Jeżeli uważasz, że ZUS bezprawnie nie obliczył ci kapitału początkowego w odpowiedniej wysokości, napisz odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

dostanie pani Anna z Wrocławia, pracownica firmy usługowej, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzje podjęła, gdy jej szef ogłosił program dobrowolnych odejść. ZUS odmówił świadczenia także panu Henrykowi z Łomży, spawaczowi, który co prawda sam się nie zwolnił, ale z powodu

Zawinił ZUS. Za błąd płacę ja [list]

Zawinił ZUS. Za błąd płacę ja [list]

dopuszczalny limit dochodu w danym miesiącu przy pobieraniu renty socjalnej. Od tej decyzji ZUS napisałam odwołanie, argumentując w nim, że to ZUS z opóźnieniem przesłał mi należne pieniądze za urlop macierzyński i dlatego nastąpiło przekroczenie. ZUS moje odwołanie odrzucił i zgodnie z procedurą sprawa

Jak wygrać z ZUS-em

Jak wygrać z ZUS-em

Według najnowszych danych od stycznia do września 2014 r. do ZUS-u wpłynęło ponad 128 tys. odwołań od decyzji poszczególnych oddziałów. Blisko 2 tys. Polaków skarżyło się w związku z błędnym wyliczeniem kapitału początkowego. Inne skargi związane były z zasiłkami chorobowymi, rodzicielskimi i

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

W 2013 roku sąd wydał 128 363 orzeczeń dotyczących odwołań od decyzji ZUS. Ponad 55 proc. zakończyło się oddaleniem odwołania, w co trzecim przypadku odwołanie uwzględniono. Pozostałe sprawy zostały umorzone lub wróciły do ponownego rozpatrzenia (niecały 1 proc.). Statystyki pokazują jasno, że w

Opolanin wygrał z ZUSem. Dla zasady

przestrzeganiem przepisów oraz poszanowaniem środków publicznych w świadomości, że każdy obywatel, który nie zgadza się z decyzją ZUS-u, ma prawo do odwołania. Tym samym każda ze stron ma prawo do przedstawienia przed sądem swojego stanowiska.

ZUS: wpłynęło już ok. 10 tys. wniosków o wypłatę zawieszonych emerytur

). Jeśli sprawa toczy się obecnie w sądzie, bo ZUS wniósł odwołanie od wyroku sądu okręgowego, który zawieszoną emeryturę nakazał wypłacić - ZUS po złożeniu wniosku - wycofa apelację w całości lub w części i (po zakończeniu postępowania sądowego) wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

produkty jednego producenta. ZUS zaprzeczał i uważał, że mogą to być urządzenia kilku firm, ale KIO uwzględniła odwołania i nakazała powtórzenie oceny ofert. ZUS podał w czwartek, że zawarcia umowy zakazał warszawski sąd okręgowy, który bada sprawę na wniosek jednego z uczestników przetargu. Rozprawa w

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

. NAPISZ ODWOŁANIE Gdy uznasz, że ZUS za mało ci wypłacił, lub wręcz odmówił oddania zawieszonych świadczeń, odwołaj się. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli

Komu się należy renta socjalna

Co zrobić, gdy spełniamy wszystkie wymogi, a ZUS nie chce przyznać renty? Możemy napisać odwołanie od decyzji ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie renty. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał

Kto może przejść na rentę

jesteśmy: całkowicie niezdolni do pracy bądź częściowo niezdolni do pracy (straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami). Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

rodzinnej nie chce przyznać? Możemy napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. f Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta

Zarzuty dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

, że mogą to być urządzenia kilku firm, ale KIO uwzględniła odwołania i nakazała powtórzenie oceny ofert. ZUS podał w czwartek, że zawarcia umowy zakazał warszawski sąd okręgowy, który bada sprawę na wniosek jednego z uczestników przetargu. Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 10 grudnia - poinformował

Przepraszam, to za mało

są oba dokumenty. Jeden mówi jedno, drugi drugie. Decyzje wydane przez ZUS nie zawsze są właściwe i zgodne z przepisami: ''Odwołaj się od decyzji ZUS''Czy z ZUS-u można się wypisać - rozmowa z Jeremim Mordasewiczem i Grzegorzem Sową Wreszcie Elżbieta zrozumiała, dlaczego Zakład wysyłał synowi wnioski

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

mało ci wypłacił lub wręcz odmówił oddania zawieszonych świadczeń, odwołaj się. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli składamy je nie w sądzie, tylko w ZUS

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

wystąpiła do ZUS z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne. Zakład odmówił. Nie pomogło odwołanie do sądu, który podtrzymał stanowisko ZUS. Przykład. Zakład odmówił świadczenia także panu Andrzejowi, który z powodu "naruszenia przepisów" został wyrzucony z pracy dyscyplinarnie. Ważne! Do świadczeń

ZUS nie chce ujawnić rankingu swoich oddziałów

okazało się że wypełnił więcej, niż potrzeba. - Następnie chyba dwa razy odwołałem się od wyliczeń. Urzędnicy ZUS poprawili je chyba ze trzy razy, raz się sami zorientowali, że coś nie jest w porządku - opowiada o swoich doświadczeniach z Zakładem Wyżnikiewicz. ZUS ma tak zszarganą opinię, że nie chce się

Świadczenia rehabilitacyjne

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w sierpniu - już 74,2 tys. KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

życie nowych przepisów, to odsetki będą liczone do dnia wejścia w życie nowej ustawy. NAPISZ ODWOŁANIE Gdy ZUS mimo ustawy nie wypłaca zaległych świadczeń lub zaniża ich wysokość, można się odwołać. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Jeśli chcemy odwołać się od jego decyzji, musimy się zgłosić do komisji lekarskiej ZUS. Świadczenia nie można dostać od razu, gdy zachorujemy. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku ciąży lub

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

do prac interwencyjnych; *dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli ZUS nie uwzględni odwołania

Dlaczego nie lubimy ZUS

swojej przyszłej emerytury. - Chyba dwa razy odwołałem się od wyliczeń. Urzędnicy ZUS poprawiali je chyba ze trzy razy, raz się sami zorientowali, że coś nie jest w porządku - opowiada o swoich doświadczeniach z ZUS. Pani Marta z kolei (o czym pisaliśmy w "Wyborczej" w piątek) wzięła z domu

Student wygrał z ZUS. Muszą mu zwrócić rentę

pobierał 700 zł renty rodzinnej z ZUS-u. - W marcu ubiegłego roku nie otrzymałem jednak świadczenia, a pod koniec miesiąca dostałem pismo, że renta nie będzie mi już wypłacana, bo skończyłem studia - opowiada. Od decyzji postanowił się odwołać. - Miałem zaświadczenie z uczelni, że wszedłem w okres ochronny

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

emerytury, napisz odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnieś do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Wylicz kapitał początkowy i powiększ swoją emeryturę

decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To ważne - składamy je nie w sądzie, ale w ZUS. ZUS ma 30 dni na decyzję, co zrobić z odwołaniem. Może uwzględnić stanowisko przyszłego emeryta lub wysłać

Zmarła, zanim doczekała się należnej renty

sytuacji gdy od danego orzeczenia nie złożono odwołania" - informuje Anna Dolińska-Zydlewicz z drugiego oddziału ZUS w Warszawie. Wyjaśnia, że podstawą do wydania decyzji o przyznaniu renty było badanie lekarza orzecznika, do którego doszło na początku roku. "22 stycznia 2015 r. wydał orzeczenie

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

szanse, że ZUS zaliczy nam do emerytury kolejne lata pracy. ODWOŁAJ SIĘ Jeżeli uważasz, że ZUS bezprawnie nie zliczył ci kapitału początkowego przy wyliczaniu emerytury, napisz odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnieś do okręgowego sądu pracy

Coraz trudniej o rentę

opiekę, zaświadczenia szpitalne, od lekarza medycyny pracy i innych lekarzy - że nie nadaję się do pracy, ale ZUS nie chciał mi tej renty przedłużyć. Sędzina odrzuciła moje odwołanie, powołując się na opinię lekarza orzecznika. A ten na koniec, chcąc mnie pocieszyć, powiedział mi, że nie daje renty nawet

Emerytury specjalne

, czyli: co się stało, że staramy się o świadczenie specjalne - uzasadnieniem może być np. choroba. BADAMY, CZY KTOŚ SZUKAŁ PRACY Jeśli ZUS odmawia nam przyznania świadczenia specjalnego, możemy się odwołać - najpierw do Zakładu, a później do sądu. Skargi należy kierować do wojewódzkiego sądu

Komu należy się renta

pracy bądź częściowo niezdolni do pracy (straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami). Od decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS-u. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS-u

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

wypłaconych kwot. Lekarz orzecznik ZUS może też zdecydować, że zwolnienie chorobowe jest wydane na zbyt długi okres, i może je skrócić. To oznacza, że i zasiłek będzie wypłacany przez krótszy czas. Jeżeli chory uważa, że lekarz orzecznik ZUS niesłusznie pozbawił go zasiłku, może od jego decyzji odwołać się do

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

W sprawie raportu ZUS premier Kopacz będzie się tłumaczyć przed sądem

; - domaga się Watchdog. Kiedy sąd może rozstrzygnąć sprawę? - Problem w tym, że kancelaria premiera nie wydała nam oficjalnej decyzji odmowy udzielenia informacji publicznych. A bez niej nie możemy złożyć odwołania w sprawie utajnienia raportu. Musieliśmy więc naszą batalię sądową podzielić na dwa etapy. W

Grzegorz Gauden odwołany z funkcji dyrektora Instytutu Książki w Krakowie

O zwolnieniu Grzegorza Gaudena z funkcji dyrektora IK mówiło się już od kilku tygodni. Od kiedy kierownictwo nad Ministerstwem Kultury przejął Piotr Gliński, Instytut był kontrolowany kilkukrotnie: przez ZUS (m.in. pod kątem prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dezubekizacyjną. Wystarczy jeden dzień służby w PRL i emerytura będzie znacznie niższa

służby funkcjonariuszy będzie sprawdzać IPN, który informował, że to sprawa świadczeń dla w sumie ponad 240 tys. osób. Od decyzji obniżającej świadczenia będzie przysługiwało odwołanie do sądu. Minister z prawem łaski Zgodnie z ustawą szef MSWiA będzie mógł wyłączyć z przepisów ustawy "w

ZUS odebrał 2 tys. zł Ewie Wójciak. Na L4 zagrała w przedstawieniu

. do izby skarbowej i właśnie do ZUS. Wójciak dodaje, że to było jej pierwsze zwolnienie chorobowe. Zapowiada też odwołanie od decyzji ZUS o odebraniu 2 tys. zł zasiłku. Radny Szymon Szynkowski (PiS) komentuje: - Nie zamierzam się pastwić nad czyimś zdrowiem. Ale decyzja ZUS potwierdza, że pani

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

prawa do zasiłku. Możemy upoważnić zakład pogrzebowy do odbioru zasiłku, ale tylko w przypadku pogrzebu członka rodziny. ZUS przekaże pieniądze bezpośrednio na rachunek zakładu pogrzebowego. Jeżeli ZUS nam odmówi, możemy się odwołać. Mamy na to miesiąc od daty dostarczenia decyzji. Odwołanie składamy w

Renta wyższa od emerytury?

może uznać, że jesteśmy: * całkowicie niezdolni do pracy; * częściowo niezdolni do pracy (straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami). Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

. Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku. ODWOŁAJ SIĘ Jeżeli uważasz, że ZUS bezprawnie zabrał lub obniżył twoją emeryturę, napisz odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury

Kierowca MPK zmarł w autobusie. ZUS: To nie wypadek, odszkodowania nie będzie

przewoźnika. Pismo do ZUS-u do tej pory nie doczekało się odpowiedzi. - Potwierdzam, że w decyzji wydanej w sprawie odszkodowania ZUS odmówił jego wypłaty z powodu nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy. 19 marca wpłynęło odwołanie od tej decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - mówi Ewa Jęczmyk

ZUS nie ma sensu. Wypisuję się z systemu

wolnym kraju może sam lepiej magazynować owoce swojej pracy, to prawo musi mu to umożliwić - upiera się Hnat. Też chcą odejść Ubezpieczeni spierają się z ZUS w różnych sprawach. W 2011 r. na ponad 8 mln decyzji wystawionych przez oddziały ZUS w całym kraju, było blisko 122 tys. odwołań. 7,8 tys. z nich

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

rejonowy zmienił decyzję ZUS w taki sposób, że przyznał pani Ilonie prawo do zasiłku po zmarłym mężu. Uzasadnił to tym, że mimo separacji małżonkowie mieszkali razem. Krótko przed śmiercią mąż pani Ilony wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł. Wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem ciała do Polski i

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

sobie budynek i żył z czynszu do końca życia - mówi. Składki są obowiązkowe ZUS wyliczył mu podstawę składki za dwa miesiące i nakazał zapłacić. Sowa od tej decyzji odwołał się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Napisał m.in., że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ogranicza prawa i

Czy syndyk wywalczy 11,5 mln zł dla wierzycieli Amber Gold?

ZUS i pomorska skarbówka. 15 europejskich miast, które warto odwiedzić podczas urlopu. Jest też miasto z Polski! - Kwota 11,5 mln zł, której domagam się od gdańskiego urzędu skarbowego, to podatek dochodowy za lata 2009-2011 pobrany w roku 2012 w ramach decyzji zabezpieczającej - tłumaczy "

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r.? już 47 tys., a w tym roku w kwietniu (to najnowsze dane) - już 75,5 tys. osób. LEKARZ ORZECZNIK O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do komisji

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli składamy je nie w sądzie, tylko w ZUS. Przykład. [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia

Jak przeliczyć emeryturę

doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli składamy je nie w sądzie, tylko w ZUS-ie. Przykład. [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie

Znana jest data pierwszej rozprawy w precedensowym procesie Amber Gold

Amber Gold Marcina P. zostało złożone w grudniu 2009 roku. Chodziło o prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz nie dopatrzyła się wtedy przestępstwa. KNF odwołała się od tej decyzji, sąd decyzję prokuratury w kwietniu 2010 roku uchylił, ale śledczy wkrótce

Rozpoczyna się waloryzacja emerytur

nie mniej niż 18 zł. DOSTAŁEŚ ZA MAŁO? ODWOŁAJ SIĘ Jeśli nie zgadzamy się z kwotą wyliczoną przez ZUS, powinniśmy napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał

Dla kogo renta rodzinna

) będzie pobierać owe 85 proc. W chwili śmierci panu Franciszkowi przysługiwało 1734 zł renty i 1455 zł emerytury. Pani Ewa wybrała więc wyższą rentę i poprosiła ZUS o naliczenie z niej świadczeń dla siebie. ZUS wyliczył jednak świadczenie z niższej emerytury. Pani Ewa napisała odwołanie. Jak zareagował

EMERYT W DŁUGACH

Nie ma informacji, ile spośród 7,2 mln wypłacanych przez ZUS świadczeń jest zajmowanych przez komornika. W niektórych oddziałach egzekucje dotyczą nawet 7-8 proc. emerytur i rent. ILU ZADŁUŻONYCH - Klienci przychodzą do nas z pytaniami, dlaczego ich emerytury są nagle niższe niż wcześniej

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od otrzymania z ZUS odmowy. f Ile osób na świadczeniach przedemerytalnych

Rencistów jest coraz mniej

dłużej. Lekarz może uznać osobę za całkowicie niezdolną do pracy lub częściowo, jeśli w znacznym stopniu straciła ona zdolność do pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami. Od niekorzystnej decyzji można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji na piśmie

Jak przejść na rentę

;całkowicie niezdolny do pracy ? częściowo niezdolny do pracy, co oznacza, że zdolność do pracy zgodnej z kwalifikacjami została w znacznym stopniu utracona. Uwaga! Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli ZUS nie uwzględni odwołania, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu

ZUS wysyła do pracy chorą na epilepsję i porażenie mózgowe

. Potem jest dorosłe i nikogo nie obchodzi. I kto przyjmie osobę częściowo zdolną do pracy? - pyta pani Janina. Walka w sadzie trwała pięć lat Sprawa jest o tyle absurdalna, że ZUS powtórzył decyzję, która została podważona przez sąd. Monice odmówiono renty socjalnej w 2008 roku. Wygrała w sądzie, ale

Błędy ZUS-u w naliczaniu emerytur. Tracą ubezpieczeni

zapewniała mnie jednak, że wszystko jest w porządku. Pani Ewa zaczęła słać odwołania. Dwukrotnie prosiła ZUS o ponowne naliczenie kapitału. Za każdym razem odmowa. Zakład zapewniał, że nie ma podstaw do zmiany decyzji. Wszystko zostało rzetelnie wyliczone, koniec i kropka. Złożyła trzecie odwołanie. Tym

Polska nie jest gotowa na prorodzinne hasła

wykonywałam to, co zawarto w umowie o pracę. Po 2 miesiącach jest decyzja! Wyrok ułaskawiający mówi, że naprawdę pracowałam, ale pensja jest zbyt wysoka i w związku z tym należy obniżyć świadczenia o połowę. Zastanawiam się, jak Panie z ZUS wyceniły tę moją pracę, i czy na przykład przedstawiona

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem

Nie ma pracy, nie ma renty. Musi błagać NFZ o endoprotezę

ruszać - mówi pani Beata. Najpierw ZUS-owska komisja orzekła, że jest zdolna do pracy w wyuczonym zawodzie, czyli jako prządka. Odwołała się od tej decyzji i dostała nową. Tym razem też okazała się zdolna do pracy, tyle że takiej, która nie wymaga długiego chodzenia i noszenia ciężarów powyżej 5 kg

Jak ZUS płaci za swoje błędy

wygląda po decyzji sądu. Po zakończonym procesie (w I instancji, a jak było odwołanie, to i w II) i uprawomocnieniu się wyroku ZUS ma 30 dni na wypłatę świadczenia. Dzień uprawomocnienia się wyroku jest przez ZUS traktowany jako dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności do wypłaty świadczeń. Co się dzieje

Waloryzacja emerytur i rent

. Są to: 1., 5., 6., 10., 15., 20., 25. dzień każdego miesiąca. Nie wszystkie obowiązują w każdym z oddziałów. BŁĄD? ODWOŁAJ SIĘ Gdy uznasz, że ZUS błędnie wyliczył podwyżkę i za mało wypłacił pieniędzy, możesz się odwołać. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do

Seremet: pewne wątki w tzw. infoaferze zagrożone przedawnieniem

Odwoławczej oddalający co do zasady odwołania uczestników postępowania. Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 10 grudnia" - podano w oświadczeniu ZUS. "Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest poszkodowanym podmiotem w prowadzonej sprawie dotyczącej postępowania przetargowego mającego na celu dostarczenie

Miasto wypiera się zadłużonego na pół miliarda szpitala

To nie tylko prosty spór kompetencyjny - w tle są olbrzymie pieniądze i bezpieczeństwo zdrowotne części województwa. Wielki szpital w Grudziądzu przez lata faktycznie podlegał prezydentowi miasta Robertowi Malinowskiemu. To on niedawno odwołał dyrektora placówki Marka Nowaka (obaj należą do PO

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Bohdan spełnia wszystkie warunki wiekowe i stażowe, aby pobierać świadczenie przedemerytalne. W decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń napisano, że za krótko pracował w bankrutującej firmie. WIZYTA W URZĘDZIE PRACY Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu. Wcześniej

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. Ale uwaga! Dla ZUS-u nie jest to wiążący dokument. Zakład może zinterpretować informacje po swojemu i odmówić przyznania pomostówki. Przykład. ZUS w Łodzi dwukrotnie odmówił panu Ś. prawa do emerytury pomostowej. Decyzję uzasadniał tym, że mężczyzna nie udowodnił

Posłowie prawicy domagają się odwołania Nowickiej ze stanowiska wicemarszałka Sejmu

W czwartek Janusz Palikot wraz z 11 posłami opuścili klub parlamentarny Twojego Ruchu, który tym samym przestał istnieć. Sami utworzyli zaś koło poselskie Ruchu Palikota. To odpowiedź na wcześniejszą decyzję czterech posłów Twojego Ruchu (w tym rzecznika prasowego Andrzeja Rozenka), którzy

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od otrzymania z ZUS odmowy. Dorabianie Od 1 marca 2013 r

Jak dostać rentę z ZUS

decyduje przede wszystkim lekarz orzecznik ZUS. To jego decyzją można zostać uznanym za niezdolnego do pracy, a to podstawowe kryterium, które trzeba spełnić. Niezdolność do pracy może zostać orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Lekarze orzekają na dłużej, tylko jeżeli nie ma rokowań odzyskania

Po kontroli CBA stracił posadę, za uczciwość

- Dwa lata szukam pracy zgodnej z moimi kwalifikacjami - mówi Panasiuk, dziś bezrobotny, w przeszłości dyrektor lubelskiego oddziału ZUS. - Ciąży na mnie odium prokuratorskiego śledztwa. Jak mam przekonać kogoś, że od początku działałem uczciwie i profesjonalnie, skoro odwołano mnie w atmosferze

Komu ZUS przyzna rentę

częściowo niezdolni do pracy, straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami. Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli

Pijany wicemarszałek pozostaje. Ale nic nie wolno mu robić

stwierdził, że tego zrobić nie może, póki nie wysłucha samego zainteresowanego. Ten od czwartku jest na zwolnieniu lekarskim. - Bez cofnięcia rekomendacji, w trosce o spokój i pracę zarządu, nie mogę przedstawić sejmikowi wniosku o odwołanie mojego zastępcy - uzasadniał we wtorek Dworzański. Równocześnie

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

też zdecydować, że zwolnienie chorobowe jest wydane na zbyt długi okres, i je skrócić. A to oznacza, że chory będzie dostawał zasiłek przez krótszy okres. Jeżeli uważamy, że lekarz orzecznik ZUS niesłusznie pozbawił nas zasiłku, możemy się odwołać do sądu pracy. Mamy na to 30 dni od otrzymania decyzji

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

komisja podejmie niekorzystną decyzję, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia można się odwołać do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w zależności od stopnia, uprawnia m.in. do skorzystania ze zniżek w środkach komunikacji publicznej

Przedawnienie długów

lekarskiego o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, decyzję ZUS przyznającą jej emeryturę oraz kserokopię dowodu osobistego. ZALEGŁOŚĆ WOBEC KRUS Przykład. Janina i Antoni prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Pieniędzy brakowało, więc zalegali ze składkami do KRUS. W 1996 r. KRUS zgodził się

Trójka rodziców wygrała z ZUS przed Trybunałem w Strasburgu

kolejne trzy skargi, ETPC orzekł, że Polska naruszyła ten przepis. Trybunał uznał, że decyzje rzeszowskiego ZUS o cofnięciu prawa do wcześniejszej emerytury, podtrzymane następnie przez polskie sądy, były naruszeniem prawa do własności w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do konwencji. Z tego powodu

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

kwoty z pomocy społecznej. Gdy w zeszłym roku zmarła, ZUS odmówił pani Joannie wypłaty zasiłku pogrzebowego. Niestety, według jeszcze obowiązujących przepisów babcia nie jest członkiem rodziny pani Joanny. Nie ma przy tym znaczenia, że wspólnie mieszkały, a babcia była dla wnuczki najbliższą osobą

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

orzeczenia można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Świadczenie przysługuje dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę lub w przypadku ciąży - po 270 dniach. Jeśli po zakończeniu chorobowego nadal nie jesteśmy zdolni do pracy

Podlaskie. Dworzański: PSL bierze odpowiedzialność za sytuację z wicemarszałkiem

podlaskie PSL nie podjęło jednak takiej decyzji, choć zdarzenie z udziałem wicemarszałka Koryckiego zostało ocenione negatywnie, a sam wicemarszałek - zobowiązany do publicznych przeprosin za swoje zachowanie. Na razie zarząd wojewódzki PSL nie będzie podejmował decyzji, czy cofnąć mu partyjną rekomendację

Szefowa NFZ choruje bez przerwy. Wie jak nie wpaść

poznańskiej PO. Wysyłali nawet list do prezesa NFZ i minister zdrowia Ewy Kopacz. Przekonywali, że "to decyzja polityczna, a nie merytoryczna". Nic nie wskórali. Nowodworska tymczasem w dniu odwołania przekazała Funduszowi zwolnienie lekarskie. Jest na nim do dziś, co potwierdziło nam biuro prasowe