odwołanie od decyzji zus

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Odwołaj się od decyzji ZUS

Odwołaj się od decyzji ZUS

Źle wyliczony kapitał początkowy, niesłusznie zmniejszona lub zawieszona emerytura, odmowa przyznania renty lub świadczenia przedemerytalnego... Decyzje wydane przez ZUS nie zawsze są właściwe i zgodne z przepisami. Warto się odwołać, to nic nie kosztuje

Jak skutecznie się odwołać od decyzji ZUS

Decyzje ZUS nie są ostateczne. Jeżeli uważasz, że Zakład źle obliczył wysokość twojej emerytury, pomylił się przy waloryzacji czy bezprawnie pozbawił cię pieniędzy - odwołaj się. A jak to nie pomoże - idź do sądu. Można wygrać.

Jak się odwołać od decyzji ZUS

ZUS nie chce ci przyznać renty, zaniża emeryturę, odmawia świadczenia przedemerytalnego? Odwołaj się, a jak to nie pomoże, idź do sądu. Niejeden tak zrobił i wygrał

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Każdemu czytelnikowi, który nie jest zadowolony z decyzji ZUS, radzimy napisać odwołanie. Niejeden Polak już wygrał. W efekcie ZUS musiał wypłacić mu świadczenia albo zwiększyć emeryturę lub rentę. Jak się sądzić? Osoba niezgadzająca się z decyzją ZUS powinna napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w

Czy z ZUS można wygrać?

Czy z ZUS można wygrać?

O tym, że z ZUS można wygrać, świadczą statystyki. Tylko w drugim półroczu 2012 roku Zakład wydał 6 393 907 decyzji. W tym samym czasie Polacy wnieśli 64 019 odwołań. W 3699 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 14 394 przypadkach decyzje Zakładu zostały

Jak odzyskać rentę

Jak odzyskać rentę

Renciści (lub niedoszli renciści), którzy czują się skrzywdzeni przez ZUS, mogą dochodzić swoich racji na różne sposoby. Pokazujemy, jak to zrobić, na przykładach zaczerpniętych z listów czytelników. *** ZUS nie chce dać mi renty. Dostałem właśnie decyzję. Chciałbym się odwołać, ale nie wiem, jak i

ZUS płaci za błędy

ZUS płaci za błędy

emeryturę na bieżąco, a dodatkowo mam dostać też zaległe świadczenia od czasu, kiedy złożyłam wniosek - opowiada pani Bożena. Nie ona jedna wygrała z ZUS. Tylko w I półroczu 2011 r. Zakład wydał 4 831 750 decyzji. W tym samym czasie wniesiono 59 151 odwołań. W 4161 przypadkach ZUS uznał odwołanie i zmienił

ZUS będzie oddawał emerytury mimo upływu terminu odwołania.

ZUS będzie oddawał emerytury mimo upływu terminu odwołania.

, powinni napisać odwołanie. ZUS wtedy cofnie niekorzystną dla nich decyzję. Co mają jednak robić osoby, w przypadku których termin odwołania minął? Np. pan Zbigniew, któremu emeryturę odebrano dwa lata temu? ZUS nie potrafił nam odpowiedzieć. "Sprawa jest analizowana przez naszych prawników"

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To znaczy, że nie musimy sami biegać do sądu. Wystarczy, że odwołanie zaniesiemy do oddziału ZUS. Przykładowe odwołanie [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład

Gdy ZUS się pomyli...

Gdy ZUS się pomyli...

. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To znaczy, że nie musimy sami biegać do sądu. Wystarczy, że odwołanie zaniesiemy do oddziału ZUS. Przykładowe odwołanie[IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP]Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład Ubezpieczeń

Spór z ZUS o emeryturę

Spór z ZUS o emeryturę

lub ustalenia jej wysokości ma 30 dni "od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji". Przysługuje odwołanieCo robić, gdy mimo dostarczenia wszystkich dokumentów ZUS nadal odmawia przyznania emerytury? Mamy prawo się odwołać do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń

Po imieninach u Czesia - cd.

Ubezpieczeń Społecznych nie odwołał się od decyzji o umorzeniu śledztwa, a prokuratura tłumaczyła, że "Auto-Bimot nie płaci składek ZUS z powodu dekoniunktury na rynku samochodowym". Andrzej Panasiuk, dyrektor lubelskiego oddziału ZUS mówił co innego: - Dostaliśmy zawiadomienie o umorzeniu bez

Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa ZUS

06.02. Warszawa (PAP) - Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Wypełniłem swoją misję, dziś mogę odejść z czystym sumieniem" - uzasadnił swoją decyzję. Szefem ZUS Derdziuk był od 2009 r. Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz powiedział PAP

Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa ZUS

06.02. Warszawa (PAP) - Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Wypełniłem swoją misję, dziś mogę odejść z czystym sumieniem" - uzasadnił swoją decyzję. Szefem ZUS Derdziuk był od 2009 r. Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz powiedział PAP

Jak wygrać z ZUS-em

Według najnowszych danych od stycznia do września 2014 r. do ZUS-u wpłynęło ponad 128 tys. odwołań od decyzji poszczególnych oddziałów. Blisko 2 tys. Polaków skarżyło się w związku z błędnym wyliczeniem kapitału początkowego. Inne skargi związane były z zasiłkami chorobowymi, rodzicielskimi i

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

W 2013 roku sąd wydał 128 363 orzeczeń dotyczących odwołań od decyzji ZUS. Ponad 55 proc. zakończyło się oddaleniem odwołania, w co trzecim przypadku odwołanie uwzględniono. Pozostałe sprawy zostały umorzone lub wróciły do ponownego rozpatrzenia (niecały 1 proc.). Statystyki pokazują jasno, że w

Zawinił ZUS. Za błąd płacę ja [list]

Zawinił ZUS. Za błąd płacę ja [list]

dopuszczalny limit dochodu w danym miesiącu przy pobieraniu renty socjalnej.Od tej decyzji ZUS napisałam odwołanie, argumentując w nim, że to ZUS z opóźnieniem przesłał mi należne pieniądze za urlop macierzyński i dlatego nastąpiło przekroczenie. ZUS moje odwołanie odrzucił i zgodnie z procedurą sprawa trafiła

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

produkty jednego producenta. ZUS zaprzeczał i uważał, że mogą to być urządzenia kilku firm, ale KIO uwzględniła odwołania i nakazała powtórzenie oceny ofert. ZUS podał w czwartek, że zawarcia umowy zakazał warszawski sąd okręgowy, który bada sprawę na wniosek jednego z uczestników przetargu. Rozprawa w

Zarzuty dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

, że mogą to być urządzenia kilku firm, ale KIO uwzględniła odwołania i nakazała powtórzenie oceny ofert. ZUS podał w czwartek, że zawarcia umowy zakazał warszawski sąd okręgowy, który bada sprawę na wniosek jednego z uczestników przetargu. Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 10 grudnia - poinformował

Opolanin wygrał z ZUSem. Dla zasady

Opolanin wygrał z ZUSem. Dla zasady

przestrzeganiem przepisów oraz poszanowaniem środków publicznych w świadomości, że każdy obywatel, który nie zgadza się z decyzją ZUS-u, ma prawo do odwołania. Tym samym każda ze stron ma prawo do przedstawienia przed sądem swojego stanowiska.

ZUS: wpłynęło już ok. 10 tys. wniosków o wypłatę zawieszonych emerytur

). Jeśli sprawa toczy się obecnie w sądzie, bo ZUS wniósł odwołanie od wyroku sądu okręgowego, który zawieszoną emeryturę nakazał wypłacić - ZUS po złożeniu wniosku - wycofa apelację w całości lub w części i (po zakończeniu postępowania sądowego) wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

. NAPISZ ODWOŁANIE Gdy uznasz, że ZUS za mało ci wypłacił, lub wręcz odmówił oddania zawieszonych świadczeń, odwołaj się. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

do prac interwencyjnych; *dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli ZUS nie uwzględni odwołania

Przepraszam, to za mało

oba dokumenty. Jeden mówi jedno, drugi drugie.Decyzje wydane przez ZUS nie zawsze są właściwe i zgodne z przepisami: ''Odwołaj się od decyzji ZUS''Czy z ZUS-u można się wypisać - rozmowa z Jeremim Mordasewiczem i Grzegorzem SowąWreszcie Elżbieta zrozumiała, dlaczego Zakład wysyłał synowi wnioski o

Sąd: pozew zbiorowy ws. reformy OFE - dopuszczalny prawnie

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa oraz pozostali pozwani mogą zażalić się na tę decyzję do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Radca Prokuratorii Mikołaj Wild nie chciał przesądzić, czy się odwoła. Dodał jednak, że nie zmienia stanowiska, że pozew jest niedopuszczalny prawnie. Zdaniem 52 osób

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

emerytury, napisz odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnieś do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Świadczenia rehabilitacyjne

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w sierpniu - już 74,2 tys. KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

szanse, że ZUS zaliczy nam do emerytury kolejne lata pracy. ODWOŁAJ SIĘ Jeżeli uważasz, że ZUS bezprawnie nie zliczył ci kapitału początkowego przy wyliczaniu emerytury, napisz odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnieś do okręgowego sądu pracy

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

mało ci wypłacił lub wręcz odmówił oddania zawieszonych świadczeń, odwołaj się. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli składamy je nie w sądzie, tylko w ZUS

ZUS nie chce ujawnić rankingu swoich oddziałów

okazało się że wypełnił więcej, niż potrzeba. - Następnie chyba dwa razy odwołałem się od wyliczeń. Urzędnicy ZUS poprawili je chyba ze trzy razy, raz się sami zorientowali, że coś nie jest w porządku - opowiada o swoich doświadczeniach z Zakładem Wyżnikiewicz. ZUS ma tak zszarganą opinię, że nie chce się

Wylicz kapitał początkowy i powiększ swoją emeryturę

decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To ważne - składamy je nie w sądzie, ale w ZUS. ZUS ma 30 dni na decyzję, co zrobić z odwołaniem. Może uwzględnić stanowisko przyszłego emeryta lub wysłać

Dlaczego nie lubimy ZUS

swojej przyszłej emerytury. - Chyba dwa razy odwołałem się od wyliczeń. Urzędnicy ZUS poprawiali je chyba ze trzy razy, raz się sami zorientowali, że coś nie jest w porządku - opowiada o swoich doświadczeniach z ZUS. Pani Marta z kolei (o czym pisaliśmy w "Wyborczej" w piątek) wzięła z domu

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

życie nowych przepisów, to odsetki będą liczone do dnia wejścia w życie nowej ustawy. NAPISZ ODWOŁANIE Gdy ZUS mimo ustawy nie wypłaca zaległych świadczeń lub zaniża ich wysokość, można się odwołać. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do

Student wygrał z ZUS. Muszą mu zwrócić rentę

pobierał 700 zł renty rodzinnej z ZUS-u. - W marcu ubiegłego roku nie otrzymałem jednak świadczenia, a pod koniec miesiąca dostałem pismo, że renta nie będzie mi już wypłacana, bo skończyłem studia - opowiada. Od decyzji postanowił się odwołać. - Miałem zaświadczenie z uczelni, że wszedłem w okres ochronny

W sprawie raportu ZUS premier Kopacz będzie się tłumaczyć przed sądem

; - domaga się Watchdog. Kiedy sąd może rozstrzygnąć sprawę? - Problem w tym, że kancelaria premiera nie wydała nam oficjalnej decyzji odmowy udzielenia informacji publicznych. A bez niej nie możemy złożyć odwołania w sprawie utajnienia raportu. Musieliśmy więc naszą batalię sądową podzielić na dwa etapy. W

Komu należy się renta

pracy bądź częściowo niezdolni do pracy (straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami). Od decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS-u. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS-u

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

Renta wyższa od emerytury?

może uznać, że jesteśmy: * całkowicie niezdolni do pracy; * częściowo niezdolni do pracy (straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami). Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

. Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku. ODWOŁAJ SIĘ Jeżeli uważasz, że ZUS bezprawnie zabrał lub obniżył twoją emeryturę, napisz odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury

Tusk: w czwartek koniec prac nad OFE, od piątku konsultacje

."Będzie okres trzech miesięcy na powiadomienie ZUS, że się chce pozostać w konkretnym OFE. To będzie pierwszy moment, kiedy będzie można taką decyzję podjąć. Później będą takie "okienka", kiedy będzie można taką decyzję podjąć i będzie można poinformować ZUS, że się chce przejść z ZUS do

Rozpoczyna się waloryzacja emerytur

nie mniej niż 18 zł. DOSTAŁEŚ ZA MAŁO? ODWOŁAJ SIĘ Jeśli nie zgadzamy się z kwotą wyliczoną przez ZUS, powinniśmy napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał

ZUS odebrał 2 tys. zł Ewie Wójciak. Na L4 zagrała w przedstawieniu

. do izby skarbowej i właśnie do ZUS. Wójciak dodaje, że to było jej pierwsze zwolnienie chorobowe. Zapowiada też odwołanie od decyzji ZUS o odebraniu 2 tys. zł zasiłku. Radny Szymon Szynkowski (PiS) komentuje: - Nie zamierzam się pastwić nad czyimś zdrowiem. Ale decyzja ZUS potwierdza, że pani

Kierowca MPK zmarł w autobusie. ZUS: To nie wypadek, odszkodowania nie będzie

przewoźnika. Pismo do ZUS-u do tej pory nie doczekało się odpowiedzi. - Potwierdzam, że w decyzji wydanej w sprawie odszkodowania ZUS odmówił jego wypłaty z powodu nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy. 19 marca wpłynęło odwołanie od tej decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - mówi Ewa Jęczmyk

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r.? już 47 tys., a w tym roku w kwietniu (to najnowsze dane) - już 75,5 tys. osób. LEKARZ ORZECZNIK O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do komisji

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli ZUS nie uwzględni odwołania, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu

Dla kogo renta rodzinna

) będzie pobierać owe 85 proc. W chwili śmierci panu Franciszkowi przysługiwało 1734 zł renty i 1455 zł emerytury. Pani Ewa wybrała więc wyższą rentę i poprosiła ZUS o naliczenie z niej świadczeń dla siebie. ZUS wyliczył jednak świadczenie z niższej emerytury. Pani Ewa napisała odwołanie. Jak zareagował

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od otrzymania z ZUS odmowy. f Ile osób na świadczeniach przedemerytalnych

ZUS nie ma sensu. Wypisuję się z systemu

magazynować owoce swojej pracy, to prawo musi mu to umożliwić - upiera się Hnat. Też chcą odejść Ubezpieczeni spierają się z ZUS w różnych sprawach. W 2011 r. na ponad 8 mln decyzji wystawionych przez oddziały ZUS w całym kraju, było blisko 122 tys. odwołań. 7,8 tys. z nich zostało od razu uwzględnionych. Ok

Rencistów jest coraz mniej

dłużej. Lekarz może uznać osobę za całkowicie niezdolną do pracy lub częściowo, jeśli w znacznym stopniu straciła ona zdolność do pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami. Od niekorzystnej decyzji można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji na piśmie

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

sobie budynek i żył z czynszu do końca życia - mówi. Składki są obowiązkowe ZUS wyliczył mu podstawę składki za dwa miesiące i nakazał zapłacić. Sowa od tej decyzji odwołał się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Napisał m.in., że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ogranicza prawa i

Posłowie prawicy domagają się odwołania Nowickiej ze stanowiska wicemarszałka Sejmu

W czwartek Janusz Palikot wraz z 11 posłami opuścili klub parlamentarny Twojego Ruchu, który tym samym przestał istnieć. Sami utworzyli zaś koło poselskie Ruchu Palikota. To odpowiedź na wcześniejszą decyzję czterech posłów Twojego Ruchu (w tym rzecznika prasowego Andrzeja Rozenka), którzy

Jak przeliczyć emeryturę

doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli składamy je nie w sądzie, tylko w ZUS-ie. Przykład. [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Czyli składamy je nie w sądzie, tylko w ZUS. Przykład. [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia

ZUS wysyła do pracy chorą na epilepsję i porażenie mózgowe

. Potem jest dorosłe i nikogo nie obchodzi. I kto przyjmie osobę częściowo zdolną do pracy? - pyta pani Janina. Walka w sadzie trwała pięć lat Sprawa jest o tyle absurdalna, że ZUS powtórzył decyzję, która została podważona przez sąd. Monice odmówiono renty socjalnej w 2008 roku. Wygrała w sądzie, ale

Seremet: pewne wątki w tzw. infoaferze zagrożone przedawnieniem

Odwoławczej oddalający co do zasady odwołania uczestników postępowania. Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 10 grudnia" - podano w oświadczeniu ZUS. "Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest poszkodowanym podmiotem w prowadzonej sprawie dotyczącej postępowania przetargowego mającego na celu dostarczenie

Pijany wicemarszałek pozostaje. Ale nic nie wolno mu robić

stwierdził, że tego zrobić nie może, póki nie wysłucha samego zainteresowanego. Ten od czwartku jest na zwolnieniu lekarskim. - Bez cofnięcia rekomendacji, w trosce o spokój i pracę zarządu, nie mogę przedstawić sejmikowi wniosku o odwołanie mojego zastępcy - uzasadniał we wtorek Dworzański. Równocześnie

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

też zdecydować, że zwolnienie chorobowe jest wydane na zbyt długi okres, i je skrócić. A to oznacza, że chory będzie dostawał zasiłek przez krótszy okres. Jeżeli uważamy, że lekarz orzecznik ZUS niesłusznie pozbawił nas zasiłku, możemy się odwołać do sądu pracy. Mamy na to 30 dni od otrzymania decyzji

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

kwoty z pomocy społecznej. Gdy w zeszłym roku zmarła, ZUS odmówił pani Joannie wypłaty zasiłku pogrzebowego. Niestety, według jeszcze obowiązujących przepisów babcia nie jest członkiem rodziny pani Joanny. Nie ma przy tym znaczenia, że wspólnie mieszkały, a babcia była dla wnuczki najbliższą osobą

Waloryzacja emerytur i rent

. Są to: 1., 5., 6., 10., 15., 20., 25. dzień każdego miesiąca. Nie wszystkie obowiązują w każdym z oddziałów. BŁĄD? ODWOŁAJ SIĘ Gdy uznasz, że ZUS błędnie wyliczył podwyżkę i za mało wypłacił pieniędzy, możesz się odwołać. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do

Podlaskie. Dworzański: PSL bierze odpowiedzialność za sytuację z wicemarszałkiem

podlaskie PSL nie podjęło jednak takiej decyzji, choć zdarzenie z udziałem wicemarszałka Koryckiego zostało ocenione negatywnie, a sam wicemarszałek - zobowiązany do publicznych przeprosin za swoje zachowanie. Na razie zarząd wojewódzki PSL nie będzie podejmował decyzji, czy cofnąć mu partyjną rekomendację

Polska nie jest gotowa na prorodzinne hasła

wykonywałam to, co zawarto w umowie o pracę. Po 2 miesiącach jest decyzja! Wyrok ułaskawiający mówi, że naprawdę pracowałam, ale pensja jest zbyt wysoka i w związku z tym należy obniżyć świadczenia o połowę. Zastanawiam się, jak Panie z ZUS wyceniły tę moją pracę, i czy na przykład przedstawiona

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Bohdan spełnia wszystkie warunki wiekowe i stażowe, aby pobierać świadczenie przedemerytalne. W decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń napisano, że za krótko pracował w bankrutującej firmie. WIZYTA W URZĘDZIE PRACY Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu. Wcześniej

Kolejni polscy rodzice wygrali z ZUS przed Trybunałem w Strasburgu

. Początkowo ZUS przyznał jej emeryturę w wysokości 512 zł, ale rok później, po konsultacji z głównym lekarzem orzecznikiem, stwierdził, że dziewczynka nie wymaga stałej opieki. Kobieta odwołała się do sądu w Rzeszowie, ale ten oddalił jej odwołanie. Podobnie zrobiły sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy. Sikora

Jak dostać rentę z ZUS

decyduje przede wszystkim lekarz orzecznik ZUS. To jego decyzją można zostać uznanym za niezdolnego do pracy, a to podstawowe kryterium, które trzeba spełnić. Niezdolność do pracy może zostać orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Lekarze orzekają na dłużej, tylko jeżeli nie ma rokowań odzyskania

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

orzeczenia można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Świadczenie przysługuje dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę lub w przypadku ciąży - po 270 dniach. Jeśli po zakończeniu chorobowego nadal nie jesteśmy zdolni do pracy

Trójka rodziców wygrała z ZUS przed Trybunałem w Strasburgu

kolejne trzy skargi, ETPC orzekł, że Polska naruszyła ten przepis. Trybunał uznał, że decyzje rzeszowskiego ZUS o cofnięciu prawa do wcześniejszej emerytury, podtrzymane następnie przez polskie sądy, były naruszeniem prawa do własności w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do konwencji. Z tego powodu

Błędy ZUS-u w naliczaniu emerytur. Tracą ubezpieczeni

zapewniała mnie jednak, że wszystko jest w porządku. Pani Ewa zaczęła słać odwołania. Dwukrotnie prosiła ZUS o ponowne naliczenie kapitału. Za każdym razem odmowa. Zakład zapewniał, że nie ma podstaw do zmiany decyzji. Wszystko zostało rzetelnie wyliczone, koniec i kropka. Złożyła trzecie odwołanie. Tym

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za

Jak przejść na rentę

niezdolny do pracy ? częściowo niezdolny do pracy, co oznacza, że zdolność do pracy zgodnej z kwalifikacjami została w znacznym stopniu utracona.Uwaga! Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie

Jak ZUS płaci za swoje błędy

wygląda po decyzji sądu. Po zakończonym procesie (w I instancji, a jak było odwołanie, to i w II) i uprawomocnieniu się wyroku ZUS ma 30 dni na wypłatę świadczenia. Dzień uprawomocnienia się wyroku jest przez ZUS traktowany jako dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności do wypłaty świadczeń. Co się dzieje

Komu ZUS przyzna rentę

częściowo niezdolni do pracy, straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami. Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli

Paweł Tanajno - zwolennik świeckiego państwa i demokracji bezpośredniej

Tanajno złożył w PKW ok. 130 tys. podpisów osób popierających jego kandydaturę. Czeka na decyzję PKW w sprawie rejestracji. O Tanajnie zrobiło się głośno pod koniec 2011 roku, po wyborach do parlamentu. Wtedy to Ruch Palikota, który wprowadził do Sejmu 40 posłów, wniósł w trybie wyborczym pozew

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

dostanie - bo za krótko w firmie pracował. Wiele osób dostaje odmowną decyzję od ZUS w sprawie wypłaty świadczeń przedemerytalnych ze względu na brak rozwiązania stosunku pracy zgodnie z przyczynami wymaganymi przepisami. Jeżeli więc np. zawarta jest umowa okresowa i wygasła ona z upływem terminu jej

Premier Donald Tusk: "Chcemy uniknąć likwidacji kopalń"

na granicy utraty płynności finansowej. Związkowcy domagają się m.in. ograniczenia importu węgla, obniżenia podatków dla górniczych spółek oraz utworzenia spółek kapitałowych, które połączą górnicze spółki z energetyką. Jedyny konkret: odroczenie płatności ZUS Jedynym efektem rozmów jest na razie

Zasłużony poznański klub zostanie relegowany do IV ligi piłkarskiej

Powodem decyzji Łukomskiej-Pyżalskiej jest trudna sytuacja finansowa sekcji, a także brak licencji na kolejny sezon w drugiej lidze. Warta wprawdzie złożyła odwołanie do komisji licencyjnej, ale wobec braku uregulowania zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS, wniosek klubu nie zostałby pozytywnie

Szefowa NFZ choruje bez przerwy. Wie jak nie wpaść

poznańskiej PO. Wysyłali nawet list do prezesa NFZ i minister zdrowia Ewy Kopacz. Przekonywali, że "to decyzja polityczna, a nie merytoryczna". Nic nie wskórali. Nowodworska tymczasem w dniu odwołania przekazała Funduszowi zwolnienie lekarskie. Jest na nim do dziś, co potwierdziło nam biuro prasowe

Sąd uchylił wyrok wobec b. prezesa Kolei Śląskich. Będzie nowy proces

pieniądze z majątku członków zarządu. W 2008 r. ZUS uznał, że Marek W. powinien zapłacić ponad 220 tys. zł zaległych składek. Były prezes odwołał się, twierdząc m.in., że cierpi na chorobę psychiczną i z tego powodu nie powinien ponosić odpowiedzialności finansowej. Zajmujący się sprawą sąd powołał biegłych

Po kontroli CBA stracił posadę, za uczciwość

- Dwa lata szukam pracy zgodnej z moimi kwalifikacjami - mówi Panasiuk, dziś bezrobotny, w przeszłości dyrektor lubelskiego oddziału ZUS. - Ciąży na mnie odium prokuratorskiego śledztwa. Jak mam przekonać kogoś, że od początku działałem uczciwie i profesjonalnie, skoro odwołano mnie w atmosferze

KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r.

11.12. Katowice (PAP) - Kompania Węglowa (KW) wycofała się decyzji o odebraniu tony węgla byłym pracownikom tej spółki z deputatu za rok 2014. O przyjęciu uchwały w tej sprawie przez zarząd KW poinformowali w czwartek związkowcy. Po podjętej w lutym decyzji o odebraniu emerytom tony węgla do sądów

Jak wcześniej odejść na emeryturę

nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

żadnej pracy) bądź - częściowo niezdolni do pracy (straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnie z naszymi kwalifikacjami). Uwaga! Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Mamy na to 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się

Jak ZUS odebrał rentę za pobyt na Syberii

ZUS, sądów, Rzecznika Praw Obywatelskich. A Zakład zapewnia, że działa zgodnie z prawem. "Sąd Okręgowy w Sieradzu wyrokiem oddalił odwołanie zainteresowanego, a sąd apelacyjny oddalił apelację zainteresowanego" - pisze nam Zakład. Art. 114 ustawy emerytalnej pozwala mu cofnąć decyzję o

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

miesiąca od doręczenia decyzji mamy prawo się od niej odwołać. Odwołanie za pośrednictwem ZUS wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Warto się odwołać. To nic nie kosztuje. Reforma rent rodzinnych Rząd planował reformę rent rodzinnych. 50-letnie wdowy miały już nie dostawać rent po

Czy nowy rząd przekona wyborców, którzy odeszli od Platformy

PO nie może liczyć na wyborczy sukces bez głosów rozczarowanych rządem i niewierzących w ZUS lemingów, czyli po prostu wielkomiejskiej klasy średniej. Desygnowana na stanowisko premiera Ewa Kopacz powinna wobec nich wykonać jakiś gest. Lepszej okazji niż nowe rządowe otwarcie już nie będzie. Przed

KW woli wydawać przywróconą emerytom tonę węgla za 2014 r. w naturze

co roku 2,8 tony surowca. Ci, którzy nie odbierają węgla, otrzymują jego równowartość w gotówce. W lutym br. w KW zapadła decyzja, że przeżywająca poważne problemy finansowe spółka zmniejszy na dwa lata 160 tys. górniczym emerytom i rencistom tzw. deputat węglowy o tonę. Po tamtej decyzji do sądów

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2013 r. to 4696,30 brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Jak się odwołać od decyzji ZUS napiszemy jutro. KOMU WIĘCEJ? Aby ZUS dał nam podwyżkę związaną z waloryzacją

Renty zwykłe i mundurowe

znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami). Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

potwierdził, że pan Roman stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę w szczególnych warunkach. Pan Roman otrzymał więc z oddziału ZUS-u decyzję odmawiającą przyznania wcześniejszej emerytury. Odwołania do sądu nic nie dały, bo decyzja ZUS-u była zgodna z przepisami. Inny przykład. Pan Andrzej

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

rehabilitacyjnego, albo podejmuje decyzję w sprawie niezdolności do pracy i przyznania renty. Przykład. Pan Franciszek od trzech miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne i czy nie próbuje wyłudzić zasiłku chorobowego. Wysłał pana Franciszka do lekarza orzecznika, a

Prezes ZUS zatrzymany. Przekręt z budynkiem ZUS w Szczecinie?

było decyzji, czy będzie śledztwo. Dziś już wiemy, że będzie. Czytaj więcej 30 sierpnia prezes ZUS odwołał Andrzeja Panasiuka, dyrektora lubelskiego oddziału. Czytaj więcej

Fiskus powoła własny rejestr dłużników. 500 zł zaległości i masz problem

sprzeciw, ale według pomysłu Ministerstwa Finansów, dana osoba nadal będzie tam figurować, nawet gdy złoży odwołanie od decyzji. - W projekcie powinna zostać uwzględniona możliwość usunięcia dłużnika po zapłacie należnych podatków. Jeżeli takiej opcji nie będzie, wpłynie to negatywnie na wiarygodność

Mamy 1 mln 75 tys. rencistów. Najmniej w historii

, które się odwołały, a w 4319 przypadkach "wygrał" ZUS (pozostałe przypadki to umorzenia i wysłanie do ponownego rozpatrzenia).Renta wyższa niż emeryturaObecnie renty nie są specjalnie atrakcyjne. I to kolejny powód, dlaczego rencistów nie przybywa. Średnia renta to 1453 zł brutto. Dla

UOKiK i CBA: zmowa w przetargu na komputery do szkół. 2 mln zł kary

mln zł, Itsumi - 119 tys., Integrit - 88 tys. zł, Dreamtec - 13 tys. zł, a KEN Solutions - 3,5 tys. zł. Dreamtec Solutions nie został ukarany ze względu na niski przychód przedsiębiorcy. - Decyzja jest nieprawomocna, ponieważ 5 podmiotów z tych 6 złożyło odwołanie, więc sprawa trafi do sądu - zaznacza

Upomnij się o składki

płacowej, to od decyzji ustalającej kapitał można złożyć odwołanie do sądu okręgowego zgodnego z miejscem zamieszkania. Sąd zaś może powołać biegłych, którzy na podstawie dokumentów ustalą wynagrodzenie, jakie przysługiwało w danym okresie.

Były poseł od Palikota: PiS też mnie kusi. "Nieprawda"

Grupa czterech posłów zrzeszonych w klubie Twój Ruch dowiedziała się o nieprawidłowościach w regulowaniu składek ZUS dla pracowników klubu. Składki miały być płacone zbyt późno i nieregularnie. Żądali w tej sprawie wyjaśnień od Janusza Palikota. Wśród nich był przewodniczący lubelskich struktur

Zasiłki dla opiekunów

o świadczeniach rodzinnych i wprowadzono specjalny zasiłek dla opiekunów, prezydent dopatrzył się w jego sprawie niezgodności z przepisami. SKO utrzymało jednak w mocy decyzję prezydenta Łodzi. Dlatego mężczyzna odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Podkreślił, że opieka nad

Co po szpitalu

przyznana. Od decyzji lekarza możemy się odwołać do komisji lekarskiej ZUS (w ciągu 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia). Jeśli komisja podtrzyma orzeczenie z pierwszej instancji, pozostaje już tylko droga sądowa. Domowa rehabilitacja Chorzy po udarze muszą regularnie się rehabilitować, by odzyskać

Górnicy z Sosnowca postawili na swoim. Rząd da im 100 mln zł

zakopujemy, ale wytrzymamy, jak długo będzie trzeba - mówił nam jeden z górników. Kilku zasłabło i wyjechało na powierzchnię, a w piątek jeden trafił do szpitala. Górnicy wyjechali dopiero w sobotę, ale zostali na terenie kopalni. Skłoniła ich do tego decyzja o odwołaniu prezesa KHW Romana Łoja oraz

Pracujesz w trakcie choroby? Możesz stracić chorobowe

chorobowego za cały okres tego zwolnienia". Skargę konstytucyjną w sprawie skierowała do TK kobieta, której ZUS nakazał zwrot ponad 17 tys. zł wypłaconego zasiłku chorobowego. Sądy obu instancji w 2010 r. oddaliły jej odwołania, gdyż uznały, że wykonywała ona pracę w okresie niezdolności do pracy

Odwołanie (postępowanie administracyjne)

Odwołanie – środek odwoławczy, uruchamiający administracyjny tok instancji (obok zażalenia). Odwołanie od decyzji organu 1. instancji zaliczane jest do środków prawnych zwyczajnych oraz względnie dewolutywnych. Przysługuje od decyzji wydanych w toku postępowania prowadzonego w trybie

Janosik (program)

i założyciela projektu Janosik Sergiusza Pawłowicza, sąd nakazał ZUS odtajnienie dokumentacji dotyczącej przesyłania danych, od której to decyzji jednakże ZUS złożył apelację. Sąd Okręgowy oddalił apelację wyrokiem z dnia 23.04.2007. W lipcu 2007 ZUS udostępnił specyfikację protokołu KSI MAILUjawniona oficjalna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

płatnika 111 (zaprzestanie prowadzenia działalności)” , w wielu przypadkach także po wydaniu przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami. W 2011 roku przygotowany został pozew zbiorowy w tej sprawie. ZUS praktykuje również arbitralne reinterpretowanie decyzji o przyznaniu emerytury, co skutkuje

Dobre rządzenie

przedemerytalnym najpierw otrzymały od ZUS emeryturę i rezygnowały z pracy, a po kilkunastu miesiącach była ona im odbierana w trybie decyzji administracyjnej ZUS. Trybunał podkreślił, że decyzje o odebraniu emerytur były zgodne z prawem i przeważnie zasadne, ale zasady dobrej administracji naruszało postępowanie

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnymPostępowanie odwoławcze w administracji publicznej rozpoczyna się wniesieniem odwołania od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej. Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

odwołanie od decyzji zus

Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS - prawo polskie umożliwia obywatelom odwołanie się od konkretnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku gdy nie jest ona zadowalająca dla strony zainteresowanej. Obecnie coraz więcej Polaków korzysta z tej możliwości, walcząc o wyższą emeryturę czy podwyższenie konkretnych zasiłków. Odwołanie może wnieść każdy, kto uważa, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie do ubezpieczeń i świadczeń była niekorzystna lub niewłaściwa.

Odwołanie składamy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Właściwym sądem jest tu ten najbliższy miejscu zamieszkania osoby poszkodowanej. Odwołanie można złożyć na trzy sposoby: pisemnie w odpowiednio skonstruowanym dokumencie, ustnie - wtedy składamy je do protokołu przygotowanego przez odpowiedni Oddział ZUS - oraz ustnie do protokołu sporządzonego przez właściwy sąd.

Odwołanie należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania odpisu decyzji ZUS. Inaczej sąd odrzuci odwołanie, o ile termin nie został przekroczony tylko w nieznacznym stopniu i wyłącznie z przyczyn niezależnych od składającego. Po przyjęciu odwołania ZUS ma 30 dni na ustosunkowanie się do pisma oraz rozpatrzenie swojej decyzji.