odszkodowania za wywłaszczenia w prl

Marek Górlikowski

Państwo wypłaca miliony za PRL

Państwo wypłaca miliony za PRL

Urzędnicy sprzedali kino Fala za 160 tys. zł i wypłacili 1,1 mln zł odszkodowania za wywłaszczenie tej nieruchomości w PRL

Usterka warta miliony. Pełnomocnicy właścicieli zarabiają krocie

Skarb państwa wypłaca miliony złotych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości za czasów PRL. Głównym beneficjentem nie są jednak poszkodowani właściciele, ale ich pełnomocnicy.

Krauze walczy o dostęp do morza

Ryszard Krauze, jeden z najbogatszych Polaków, ma w Gdyni domy i siedziby swoich spółek, m.in. Prokomu Investments, Polnordu, Petrolinvestu. Płaci podatki, cieszy się przychylnością prezydenta Wojciecha Szczurka i zasłużoną opinią mecenasa miejskiego sportu. Teraz upomina się o ok. 3 ha w centrum miasta.

Sąd: Kościół nadal może zgłaszać roszczenia majątkowe

Sąd: Kościół nadal może zgłaszać roszczenia majątkowe

Likwidacja, rok temu, kościelno-rządowej Komisji Majątkowej miała zakończyć rozliczenia państwa z Kościołem katolickim za wywłaszczenia okresu PRL. Wnioski o zwrot majątku, mienie zamienne lub odszkodowanie Kościół mógł zgłaszać do 23 maja 1991 r. Do tej pory uważano, że roszczenia, których Kościół

Ryszard Krauze skarży resort Nowaka. Domaga się drogi w Gdyni

Ryszard Krauze skarży resort Nowaka. Domaga się drogi w Gdyni

atrakcyjność całego miasta". Odszkodowanie za drogę, "parki" mają po 1 m kw. powierzchni Tymczasem występująca z roszczeniami spółka z grupy Krauzego - Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich SA - niedawno złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję

Gigantyczne odszkodowanie dla parafii

Ta suma to prawie trzy czwarte kwoty odszkodowań, które przez 20 lat działalności przyznała Kościołowi Komisja Majątkowa przy MSWiA (107,5 mln zł), która zajmowała się rekompensatami dla Kościoła za mienie utracone w PRL. Parafia św. Jana Jerozolimskiego domagała się zwrotu kilkudziesięciu działek

75,5 miliona zł odszkodowania za Maltę plus działki

75,5 miliona zł odszkodowania za Maltę plus działki

75,5 mln zł to ponad połowa sumy, jakie przez wszystkie lata swojej działalności przekazała Kościołowi komisja majątkowa (według danych MSWiA były to odszkodowania w łącznej wysokości 107,5 mln zł).Parafia św. Jana Jerozolimskiego za Murami domagała się zwrotu kilkudziesięciu działek na Malcie i os

Powiat kłodzki walczy o odszkodowanie za zamek oddany Kościołowi

Powiat kłodzki walczy o odszkodowanie za zamek oddany Kościołowi

Na wokandzie warszawskiego sądu okręgowego była wczoraj sprawa powiatu kłodzkiego przeciw skarbowi państwa o odszkodowanie - 30 mln 155 tys. zł. Chodzi o XIX-wieczny zamek nad Szczytną w Kotlinie Kłodzkiej.Zamek w PRL zmieniono w dom pomocy społecznej. Leczy się w nim ponad stu niepełnosprawnych

Urbaniści o burzeniu bloków w centrum: co w zamian?

Urbaniści o burzeniu bloków w centrum: co w zamian?

pozwalałaby przymusowo wywłaszczyć mieszkańców za odszkodowaniem. Zapowiedział, że z apelem jej uchwalenia zwróci się do parlamentarzystów.Inicjatywę burmistrza należy traktować w kategoriach happeningu, bo przedstawił ją nie starając się o poparcie innych samorządowców, czy choćby władz stołecznego ratusza

Demirski: Łatamy dziury zjawiskami nadprzyrodzonymi [ROZMOWA]

Demirski: Łatamy dziury zjawiskami nadprzyrodzonymi [ROZMOWA]

, co to za ludzie, te elity? Te elity umierają w spektaklu. - Mnie polskie elity kojarzą się z ludźmi związanymi z opozycją PRL-owską oraz ludźmi z PZPR - razem przeszli transformację. Jacek Kuroń pisał, że na początku, gdy były problemy z obsadą stanowisk ministerialnych, to liderzy wyciągali

Burzyć bloki? A co w zamian? Dyskusja trwa

Burzyć bloki? A co w zamian? Dyskusja trwa

śródmieścia z prawdziwego zdarzenia, jeżeli nie zacznie się usuwać brzydkich bloków. Burmistrz rzucił pomysł specustawy, która pozwalałaby przymusowo wywłaszczyć mieszkańców bloków (za odszkodowaniem), a następnie owe bloki zburzyć i zastąpić nową zabudową. Zapowiedział, że z apelem uchwalenia takiej ustawy

Koniec z tanim wykupem

-Śródmieścia, uznał, że jest to wywłaszczenie spółdzielni. Za swoje mienie powinna ona uzyskać odszkodowanie lub cenę proporcjonalną do obecnej wartości rynkowej mieszkań. "Takie wkraczanie w stosunki własnościowe spółdzielni w dotychczasowym orzecznictwie TK zostało uznane za nieproporcjonalne wkroczenie

Margaryna za pół miliarda

. - Woźnica, przepraszam, porsche nie pokieruje - mówi nam ostatni prezes Kamy Wiesław Buchowiecki, związany z zakładem w Brzegu od PRL-u. Takie wymogi narzuciła strategicznemu inwestorowi umowa prywatyzacyjna. Ale to właśnie świadczone przez WEIP usługi menedżerskie stały się kamyczkiem, który uruchomił

Sąd nad parkingiem Fundacji Prasowej Solidarność

Sąd nad parkingiem Fundacji Prasowej Solidarność

RSW, nie mogła więc skorzystać z bezprzetargowego przekazania państwowych działek w wieczystą dzierżawę. Co więcej, pominięte zostały prawa dawnych właścicieli wywłaszczonych dekretem Bieruta. Odszkodowania za działkę pod parkingiem domagają się dziś od państwa spadkobiercy rodziny Tarnowskich. Sąd

Jaka reprywatyzacja

Jaka reprywatyzacja

rekompensatę?Niewykluczone, że nawet kilkaset tysięcy osób! W resorcie skarbu spodziewają się 100 tys. wniosków, za którymi może stać nawet po kilkunastu spadkobierców. PRL-owscy władcy, przekonani o swej bezkarności, odbierali własność, nie troszcząc się o prawo. Na podstawie dekretu o reformie rolnej państwo

Śmiech naprawia obyczaje czyli najstarszy teatr Kongresówki 

kulturalne w budynku grożącym zawaleniem. Jednak skarb państwa nie kwapi się do wywłaszczenia Galerii, bo będzie się jej należeć odszkodowanie. W końcu wojewódzki konserwator zabytków składa pozew przeciw nieremontującej zabytku fundacji. Mirek ma dość i oddaje zabytek państwu. 2007 rok. Lublin ma startować

Łodzi grozi finansowa katastrofa!

uzasadnieniu wyroku podkreślił też wieloletnie zaniedbania skarbu państwa i gminy oraz ich "bierną pozycję" podczas procesu. Choć wiedzieli o tym, że teren należy do Tietzenów - nie zrobili nic, by załatwić sprawę. W ślad za wyrokiem do sądu wpłynęły wnioski spadkobierców o kolosalne odszkodowanie

Drzemka się skończyła

ukrywali też, że za sprzeczne z prawem uważają wywłaszczenia bez odszkodowań za majątki prywatne wysiedlanych Niemców. Stanowisko wysiedlonych od pół wieku wspiera niemiecka państwowa doktryna prawna. RFN poddała się zawartym w 1952 roku traktatom z USA, Wielką Brytanią i Francją, które potwierdzały

Szczeniak przy nim Mussolini - portret Bolesława Piaseckiego, twórcy Falangi i PAX-u

Zawody w konkurencji pod nazwą pamięć historyczna trwają. Ostatnio pojawiła się książka "Wielka gra Bolesława Piaseckiego" Jana Engelgarda poświęcona twórcy koncesjonowanego przez władze PRL-u katolickiego stowarzyszenia PAX, przed wojną zaś przywódcy narodowo-radykalnej Falangi. Jest to

Wypadki gryfickie

im odszkodowania za poniesione straty. Sąd skazał pięciu głównych sprawców na karę pozbawienia wolności od 4-5 lat, natomiast ośmiu działaczy młodzieżowych – na kary od 1-2 lat. Pozostałych zamieszanych w sprawę gryficką uniewinniono.Prokurator Generalny dokonał także uniewinnienia wszystkich aresztowanych

Wydarzenia radomskie

trzeba by przywrócić odebrane prawa, pozycję społeczną i zawodową”.Efektem rosnącej niechęci społecznej wobec represyjnej polityki władz PRL w stosunku do robotników były amnestie w stosunku do skazanych ogłoszone w lutym i lipcu 1977.Po 1989 ok. 35 skazanych otrzymało kasacje wyroków, a 15 z nich sąd przyznał

Reforma rolna w Polsce (1944)

natychmiastowym i bez odszkodowania wszystkich właścicieli majątków ziemskich o powierzchni powyżej 50 hektarów (w województwach zachodnich powyżej 100 hektarów), odbierając im, oprócz ziemi, żywy inwentarz oraz budynki i ich wyposażenie z dworem włącznie. Ponieważ podczas realizowania reformy pojawiły

Bank Pekao

wyrokiem warszawskiego Sądu Apelacyjnego, jedna z ok. 1700 osób, których CV wyciekły z banku, dostała 10 tys. zł odszkodowaniaKosztowne skutki internetowego wycieku – Banki – WP.PL..

Konstanty Rokossowski

i radziecki dowódca, Marszałek Polski oraz Marszałek Związku Radzieckiego, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego, Poseł na Sejm PRL I kadencji (1952-1956), Wiceprezes Rady Ministrów PRL (1952-1956), Minister Obrony Narodowej RP i PRL (1949-1956), Wiceminister Obrony ZSRR (1958-1962), deputowany do Rady

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.