odprawy odchodzącym

Dorota Steinhagen

Kosztowna zmiana władzy. Wójt Kłomnic dostał na odchodne 113 tys. złotych

Kosztowna zmiana władzy. Wójt Kłomnic dostał na odchodne 113 tys. złotych

Odchodzącemu wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi należy się trzymiesięczna odprawa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

BBC się pomyliła. Co zrobił szef i redaktor naczelny stacji?

Dyrektor generalny BBC George Entwistle podał się w sobotę wieczorem do dymisji w konsekwencji nadania przez telewizję materiału, niesłusznie wiążącego znanego polityka z aferą pedofilską. Odchodzącemu dyrektorowi, który na swoim stanowisku przepracował zaledwie dwa miesiące, zarząd BBC wypłaci odprawę w wysokości rocznych zarobków.

Finansowa zapaść policji

Funkcjonariusze odchodzący na emeryturę nie otrzymują odpraw, a ich koledzy, którzy zostali w policji - nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za dojazdy do pracy. Wszystko dlatego, że Komenda Główna nie przewidziała, że tak dużo policjantów odejdzie.

Skąpa odprawa dla prezesa Credit Suisse

firmy słyną z wysokich odpraw, Muehlemann otrzyma stosunkowo niewielką kwotę (nie podano jaką). W Szwajcarii wybuchł niedawno skandal, gdy okazało się, że dwóch byłych prezesów spółki ABB otrzymało łącznie 150 mln dol. odprawy.

Kolejka chętnych do dobrowolnego odejścia z Orlenu

Kolejka chętnych do dobrowolnego odejścia z Orlenu

do 95 tys. zł. Ale to tylko jeden ze składników kwoty, na jaką mogą liczyć odchodzący. - Do tego mogą dojść jeszcze trzy składniki: ustawowa odprawa, odprawa emerytalno-rentowa wynikająca z regulacji wewnątrz firmy oraz ewentualnie nagroda jubileuszowa - wylicza Bogdan Żulewski, wiceprzewodniczący

Przegrali w wyborach. Do ich kieszeni trafiły kilkudziesięciotysięczne odprawy

Przegrali w wyborach. Do ich kieszeni trafiły kilkudziesięciotysięczne odprawy

prezydentów w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie. Odchodzącym wiceprezydentom nie przysługuje odprawa z racji tego, że byli pracownikami zatrudnionymi na podstawie powołania. W okresie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia mają prawo do wynagrodzenia bez świadczenia pracy. W przypadku Ewy Kamińskiej, zastępcy

Maria Wasiak od PKP dostanie 510 tys. zł odprawy

Maria Wasiak od PKP dostanie 510 tys. zł odprawy

Marii Wasiak, jako odchodzącemu członkowi zarządu spółki, przysługuje odprawa w wysokości rocznych zarobków. Następczyni Elżbiety Bieńkowskiej otrzymywała bowiem na swoim stanowisku 42,5 tys. zł miesięcznie. Przysługiwała jej też roczna premia w wysokości sześciokrotnej pensji. RMF przypomina, że

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

. Założenia osłon socjalnych w pierwotnym planie dla KW zakładały m.in., że z pracy w kopalniach przekazywanych do SRK odejdzie za odprawami do 400 górników dołowych (odprawy w wysokości 24-miesięcznych pensji), do 1,1 tys. pracowników przeróbki (odprawy w wysokości 10-miesięcznych zarobków) oraz ok. 1,6 tys

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

odprawami do 400 górników dołowych (odprawy w wysokości 24-miesięcznych pensji), do 1,1 tys. pracowników przeróbki (odprawy w wysokości 10-miesięcznych zarobków) oraz ok. 1,6 tys. pozostałych osób pracujących na powierzchni (odprawy w wysokości 3,6-krotności miesięcznego wynagrodzenia). Po sobotnim

Pocztowi związkowcy obawiają się większych zwolnień na poczcie

odchodzącym pracownikom lepsze odprawy niż te, które wynikają z przepisów prawa". Podkreślił równocześnie, że trudno powiedzieć, ilu pracowników skorzysta z programu, ale wszyscy którzy się na to zdecydują otrzymają dodatkowe odprawy w zależności od stażu pracy. "O tym, że Poczta planuje redukcję 5

Ekspresowe, nocne prace nad ustawą górniczą. "To zwykła egzekucja polskiego górnictwa"

Ekspresowe, nocne prace nad ustawą górniczą. "To zwykła egzekucja polskiego górnictwa"

programów restrukturyzacyjnych nie zawierał tak korzystnych osłon dla osób odchodzących z górnictwa - nawet do 24 miesięcznych wynagrodzeń. Z kolei Marcin Święcicki (PO) oświadczył, że ustawa otwiera drogę do ratowania Kompanii Węglowej przed upadłością. - Bez tej ustawy olbrzymie przedsiębiorstwo z 50 tys

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

restrukturyzacyjnych nie zawierał tak korzystnych osłon dla osób odchodzących z górnictwa - nawet do 24 miesięcznych wynagrodzeń. Marcin Święcicki występując w imieniu klubu PO oświadczył, że ustawa otwiera drogę do ratowania Kompanii Węglowej przed upadłością. "Bez tej ustawy olbrzymie przedsiębiorstwo z 50 tys

Sejm w nocy o kopalniach. Opozycja: To egzekucja polskiego górnictwa

Sejm w nocy o kopalniach. Opozycja: To egzekucja polskiego górnictwa

2015, mają być bezterminowe, ale dotacja budżetowa na te cele może być przekazywana do końca 2027 r. Gadowski podkreślił też, że żaden z dotychczasowych dokumentów i programów restrukturyzacyjnych nie zawierał tak korzystnych osłon dla osób odchodzących z górnictwa - nawet do 24-miesięcznych

Rząd o górnictwie: koszty wydobycia rosną, ceny węgla spadają

na nagrody, deputaty i odprawy, a koszty centrali wyniosły 8 proc., czyli 160 mln zł. Czyli mówienie, że to koszty kadry zarządzającej są decydujące, to nadużycie - stwierdził wicepremier. Odnosząc się do często podnoszonej sprawy odpraw dla odchodzących zarządów, powiedział, że odprawa poprzedniego

W PKN Orlen wstępne porozumienie ze związkami ws. restrukturyzacji

"Porozumienie wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy związkowe oraz zarząd PKN Orlen" - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe płockiego koncernu. Według spółki, kwoty odpraw będą uzależnione od trybu rozwiązania umowy o pracę, wysokości wynagrodzenia oraz stażu, a

"Gazeta Wyborcza": Generałowie zrzucają mundury

Wśród odchodzących jest dziesięciu generałów, czyli jedna dziesiąta wszystkich z takim stopniem w polskim wojsku. W samym tylko Sztabie Generalnym odejdzie aż trzech. Oprócz sześciu generałów, którzy odchodzą ze względu na wiek emerytalny, są też tacy, którzy boją się zmian w emeryturach

UMCS: Najpierw dał wysoką odprawę, teraz każe oddać

UMCS: Najpierw dał wysoką odprawę, teraz każe oddać

kierowniczka działu kadr i płac oraz kierownik działu obsługi studenta). Otrzymał odprawę i odszkodowanie - ponad 110 tys. zł. Zaskoczenia nagłym odejściem kanclerza nie krył nowy rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski (skonfliktowany z poprzednią ekipą). Bo jak mówił, choć nie ukrywał, że chce ogłosić

Rząd: 2,3 mld zł dla KW na zamknięcie 4 kopalni, odprawy i urlopy

. Dodatkowo odchodzący z KW mają być objęci przepisami ustawy, która przewiduje dodatkowe odprawy, a także dedykowanym programem MPiPS. Złoża zamykanych kopalń to tylko ok. 3 proc. zasobów bilansowych, a zasoby w pozostałej części KW wystarczą na 30-40 lat - stwierdza dokument. W części odnoszącej się do

W porozumieniu - m.in. powstanie Nowej Kompanii Węglowej

socjalnych znalazły się w jednym z załączników. Jest w nim też zapis, że pracownicy przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni mogą m.in. "skorzystać z odpraw w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia". Program na rzecz wsparcia pracowników odchodzących z KW, jak podano w załączniku

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

możliwości osłonowe dla odchodzących pracowników. Jednocześnie pozwala nie przeciągać trudnej sytuacji w górnictwie. "To konkret, a nie obiecywanie nierealnych rzeczy przez opozycję" - przekonywał. Klub PiS wniósł o odrzucenie projektu. "Dialog społeczny jest nakazem konstytucyjnym. Ten plan

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

Bramora (PSL). Podkreślił, że projekt w obecnej sytuacji zapewnia maksymalnie dobre możliwości osłonowe dla odchodzących pracowników. Jednocześnie pozwala nie przeciągać trudnej sytuacji w górnictwie. "To konkret, a nie obiecywanie nierealnych rzeczy przez opozycję" - przekonywał. Klub PiS

Odprawy emerytalne i rentowe

Odprawy emerytalne i rentowe

Jak potężne emocje budzi temat odpraw emerytalnych, można się było przekonać ostatnio, gdy wśród polskiej armii pojawiła się plotka o zniesieniu takich świadczeń dla żołnierzy. Rzekomo po 1 stycznia 2011 roku żołnierz odchodzący do cywila nie dostałby (jak dotychczas) rocznej pensji, a na dodatek

Liberalizm według Żakowskiego, czyli daleko od prawdy

Liberalizm według Żakowskiego, czyli daleko od prawdy

; dziennikarzy i górników akurat na gościnnych łamach gazety codziennej. W naszym środowisku pamiętamy zwolnienia grupowe wymuszone przez przyczyny ekonomiczne. Nikt z odchodzących nie miał szans na 24-miesięczne odprawy, na "urlopy" z 75 proc. pensji. Nikt nie sięgał po publiczne środki i nie

Żakowski zna się może na wielu rzeczach, ale nie na podatkach. I jeszcze te bzdury o samochodach dziennikarzy

dotacje - jak kopalnie - liczyć nie może. Po drugie - skandalem jest porównywanie "przywilejów" dziennikarzy i górników akurat na gościnnych łamach gazety codziennej. W naszym środowisku pamiętamy zwolnienia grupowe wymuszone przez przyczyny ekonomiczne. Nikt z odchodzących nie miał szans na 24

Górnicy z Kompanii Węglowej zostają pod ziemią

Restrukturyzacji Kopalń. Zwolnionych zostałoby ponad 3 tys. osób, które dostaną odprawy w wysokości dwuletnich poborów. Kolejnych 2 tys. pracowników, którzy mają mniej niż cztery lata do emerytury, dostałoby urlopy górnicze; otrzymując 75 proc. miesięcznej pensji, mogliby podjąć inną pracę. Resztę, 6 tys. osób

Minister Wasiak była z ekipy "bankomatów", którzy na kolei się nie znają. Za co więc odprawa z PKP?

członek zarządu PKP 42,5 tys. zł brutto miesięcznie, stąd 510 tys. zł odprawy. Prawo, na które się powołuje Wielowieyska jak na coś nienaruszalnego i niepodważalnego, sprowadza się zatem do tego, że odchodzący z zarządu członek ma prawo do 12 pensji, bez względu na to z jakiego powodu odchodzi i dokąd. W

Odprawy emerytalne i rentowe

Odprawa to zgodnie z Kodeksem pracy jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy w związku z jego przejściem na emeryturę (lub rentę). Aby ją dostać, musimy rozwiązać stosunek pracy. I nie ma znaczenia, czy odchodzimy na emeryturę wcześniejszą, czy ustawową. Uwaga

Bez gruby da się żyć

byłoby stwierdzenie, że górnicy po odprawach stali się utracjuszami - mówi prof. Szczepański. Przedstawia własne wyliczenia: - Największa grupa, ponad 40 proc. odchodzących z kopalń, to tzw. konsumenci. Pieniądze przeznaczyli na wykup mieszkania, spłacenie długów, zakup wczasów czy auta. Oni te pieniądze

Kanada: Rząd zapowiada oszczędności. Będą masowo zwalniać urzędników

Jak w minionym tygodniu podała telewizja CBC, pracę może stracić nawet 30 tysięcy osób zatrudnionych w rządowych instytucjach; to trzykrotnie więcej niż liczba osób co roku odchodzących z pracy w sektorze publicznym. Według danych kanadyjskiego urzędu statystycznego w 2010 r. rząd federalny

Szwajcaria: Koniec z wysokimi wynagrodzeniami prezesów

możliwość blokowania wysokich wynagrodzeń, premii i odpraw pracowników wysokiego szczebla. Naruszającym zasady grożą wysokie grzywny i kara więzienia do trzech lat.Wysokie wynagrodzenia kadry kierowniczej zwróciły szczególną uwagę opinii publicznej w czasie kryzysu finansowego. Kiedy pieniądze podatników

Zwolnieni pracownicy francuskiej fabryki grożą wysadzeniem zakładu

Pracownicy fabryki Sodimatex produkującej części samochodowe w Crepy-en-Valois na północ od Paryża zagrozili w piątek wysadzeniem zakładu, jeśli zwalniani nie dostaną lepszych odpraw. Domagają się 21 tys. euro odprawy dla każdego odchodzącego pracownika. Zabarykadowali się na terenie zakładu. Grożą

Seksafera w policji. Obrywa tylko policjantka, generała nie ruszyli

policjantce obniżono by mu wynagrodzenie o połowę, to na samej emeryturze miesięcznie straciłby około 6 tys. zł.Marzec, odchodząc, pobrał też odprawę, czyli półroczne zarobki - w sumie ok. 80 tys. zł.Gdyby wyciągnięto wobec niego konsekwencje, tak jak się to czyni wobec policjantki, odprawę by

"Rz": Tanie zwalnianie

wypowiedzeń zmieniających. Odchodzący pracownicy nie dostaną żadnych dodatkowych pieniędzy, bo odprawa przysługuje tylko zwalnianym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Krótko mówiąc, firmy w kryzysie mogą się pozbyć pracowników w zasadzie... bez kosztów, konkluduje "Rzeczpospolita".

Presspublika zwalnia grupowo i obniża pensje

Zarząd wydawnictwa chce, by z firmą rozstało się do 120 pracowników zatrudnionych na etatach (z ponad 550). Każdy odchodzący pracownik, którego odprawa nie przekroczy 22,5 tys. zł, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości jednej pensji. - Nie satysfakcjonuje nas to porozumienie, ale jest lepsze

Niech Kopacz będzie sobą

Stanowisko dla zaufanego PR-owca premiera było ordynarnym przejawem politycznego kapitalizmu i kolesiostwa, które Tusk piętnował u poprzedników. Odchodzący premier dociskał sprawę kolanem, nie bacząc na to, że odpowiedzialność za ten pasztet spadnie na następczynię. Zmuszając Ostachowicza do

Holding węglowy chciałby w tym roku odprawić tysiąc osób

Gdy w połowie lat 90. spora część górników odchodzących z kopalń nie poradziła sobie na rynku pracy, wydawało się, że jednorazowe odprawy nikogo już nie skuszą. W maju tego roku Katowicki Holding Węglowy postanowił jednak zaryzykować: w zamian za odejście z pracy zaproponował pracownikom

Policjant doniósł do prokuratury na komendanta głównego

postanowił zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez generała Marka Działoszyńskiego, komendanta głównego policji. Dotyczy wprowadzenia przez niego ograniczeń w przyznawaniu dodatków służbowych dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. - Takie zawiadomienie do nas wpłynęło. Po

Komu przywileje zawodowe

biegłego. Odchodzącemu sędziemu przysługuje odprawa w wysokości półrocznego wynagrodzenia. Mają także zagwarantowane dodatkowe urlopy. Po 10 latach pracy przysługuje im dodatkowe 6 dni wolnego, a po 15 latach - 12 dni. Mogą też otrzymać półroczny urlop dla poratowania zdrowia. Sędziowie, począwszy od 6

Stoczniowcy są równiejsi

Specustawa przewiduje, że odchodzący stoczniowcy dostaną po 20-60 tys. zł odprawy. I tak rząd zdusił w zarodku ewentualne protesty, potwierdzając zasadę, że w naszym kraju są równi i równiejsi. Stoczniowiec dostanie do ręki gigantyczną odprawę, a robotnik z bankrutującego prywatnego zakładu - figę

Porozumienie w Orlenie. Do 95 tys. zł dla odchodzących

Płocki koncern naftowy oraz wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe parafowały porozumienie restrukturyzacyjne dające pracownikom możliwość otrzymania dodatkowych odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Z komunikatu biura prasowego PKN Orlen: "Kwoty odpraw będą uzależnione

Gdy tracisz pracę

wynosi: 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie, 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. Przy umowie na zastępstwo okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. OKRES WYPOWIEDZENIA Bywa, że pracodawca zwalnia odchodzącego

Ile zarobią nauczyciele?

nauczyciele. Zdaniem związków rząd za dużo przeznacza na rezerwę na nauczycielskie odprawy emerytalne, bo bierze pod uwagę liczbę nauczycieli odchodzących z zawodu w latach, kiedy mieli uprawnienia do wcześniejszych emerytur. Teraz takich uprawnień już nie mają i odchodzi ich na emeryturę znaczniej mniej

Azoty Tarnów zwolnią w przyszłym roku około 250 pracowników

Jak poinformował we wtorek zarząd tarnowskiej firmy, spółka utworzy rezerwę na koszty dodatkowych odpraw dla odchodzących pracowników, która nie przekroczy 10 mln złotych. "W sprawie wdrożenia programu prowadzone są aktualnie konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi" - podał

Równiejsi w stoczniach

Specustawa przewiduje, że odchodzący stoczniowcy dostaną odprawy w wysokości 20-60 tys. zł. W chwili, gdy wzrost gospodarczy spada, i trzeba ciąć wydatki budżetowe, minister finansów w liberalnym - podobno - rządzie wysupłał na ten cel pół miliarda złotych. I tak rząd zdusił w zarodku ewentualne

Kompania Węglowa chce zmniejszyć zatrudnienie o ponad 16 tys. osób

się do szacowanej na 1020 osób nadwyżki zatrudnienia w administracji, Rykala przypomniał, że w ostatnich latach w Kompanii był realizowany program dobrowolnych odejść, z którego skorzystało 845 osób. Odprawy dla odchodzących sięgały 60 tys. zł. Obecnie firmy nie stać na kontynuację tego programu, stąd

40 mln euro odprawy za odejście Alessandra Profumo z UniCredit

bowiem gigantyczną, największą w historii Włoch odprawę w wysokości 40 mln euro - informują włoskie media. Dla porównania: Jan Krzysztof Bielecki odchodzący z funkcji prezesa Banku Pekao, którego właścicielem jest UniCredit, dostał po sześciu latach prezesowania 7,26 mln zł.Czemu Profumo musiał odejść

Tragifarsa w korporacji

wypowiedzeń, trzymał w niepewności pracowników, czy zaliczyć im blisko pięcioletni staż pracy do wyliczenia odprawy - to oczywiście wiązało się z pieniędzy, ale co tam, przecież to, czy pracownik dostanie od kilku do kilkunastu tysięcy więcej, wydawało się dla zwalniających nie mieć znaczenia.Związki zawodowe

Piloci specpułku rzucili papierami

od ponad miesiąca w polskiej armii z ust do ust przekazywane były informacje o przygotowywanych zmianach w tzw. ustawie pragmatycznej. Wg żołnierzy po 1 stycznia 2011 roku żołnierz, odchodząc do cywila nie dostałby już, tak jak dotychczas, rocznej pensji, zabrano by też odprawę, która w zależności od

300 osób odejdzie w tym roku z Grupy Kapitałowej GZE

przysługuje odprawa w wysokości 23 pensji. Odprawa będzie pomniejszana z każdym przepracowanym w GZE miesiącem. Dla zwalnianych pracowników firma doradcza IMC Kariera i Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości przygotowały "Program pomocy pracownikom odchodzącym z Grupy Kapitałowej GZE". GZE

Finał brytyjskiej afery z nagraniami. Naczelny brukowca skazany za podsłuchy

znacznie bliżej niż Coulson. W 2009 r. została szefową całej brytyjskiej filii koncernu Murdocha. Jak ujawnił wczoraj "Financial Times", odchodząc dwa lata później z powodu oskarżeń o podsłuchy, prawdopodobnie zgarnęła odprawę ponad 16 mln funtów. Reporterzy donosili wczoraj, że opuszczała salę

GM oszczędza na pracownikach

motoryzacyjny wystąpi z propozycją odpraw dla wszystkich 74 tys. pracowników, którzy mają płacone za przepracowane godziny, reprezentowanych przez związek United Auto Workers. Szczegóły tej oferty mają zostać przekazane pracownikom w ciągu kilku tygodni. Część odchodzących ma zostać zastąpiona nowymi

Południowy Koncern Energetyczny zachęca pracowników do dobrowolnych odejść

szybką redukcję i wysokie odprawy - powiedział PAP prezes PKE, Jan Kurp. Jak dotąd realizacja pakietu, który w obecnej formie obowiązywać będzie do końca 2004 roku, kosztowała koncern ok. 13,5 mln zł. Średnia odprawa dla jednego odchodzącego pracownika to ok. 50 tys. zł. W Rybniku odchodzący może

Tusk do mundurówki: Nie bójcie się o emerytury!

echem szczególnie w wojsku.Miesiąc temu papierami rzuciło kilkunastu lotników z 36 specpułku, ale także m.in. wielu marynarzy. Pogłoska mówiła, że od 1 stycznia odchodzący na emeryturę dostaną nie roczne, ale tylko 3 miesięczne odprawy. Po wyjaśnieniach szefa MON część żołnierzy odwołała rezygnacje ze

UE interweniuje w sprawie gigantycznych odpraw dla menadżerów

samo ma dotyczyć kontrowersyjnych odpraw, które dostają oni odchodząc ze stanowiska. Obecnie wielomilionowe odszkodowania i premie prezesi banków czy korporacji dostają nawet wtedy, kiedy zostawiają swoją firmę w katastrofalnej kondycji. We Francji i w Belgii wielkie oburzenie wywołała odprawa w

Zarząd Orlenu proponuje niższe odprawy

"autonomii woli stron", to znaczy rada nadzorcza ocenia, czy odchodzącemu prezesowi należy się odprawa. Przecież pracuje się dla comiesięcznej pensji. To ona powinna gwarantować, że menedżerowie dobrze będą wypełniać swoje obowiązki. Co najwyżej w przypadkach szczególnych zasług odchodzącym

Koniec państwa dobrobytu

udźwignięcia. Coraz mniejsza liczba pracujących musi utrzymywać coraz większą grupę ludzi odchodzących z rynku pracy. Państwo dobrobytu w dotychczasowym kształcie jest nie do utrzymania.Rządy reformują je po to, by nie załamały się gospodarka i finanse.Dwa lata temu Francja podniosła wiek emerytalny z 60 do 62

Podatkowy Janosik straszy. 50 proc. podatek dla najbogatszych?

dochodów rocznych ponad 600 tys. zł. - To będzie bicz na nieprawdopodobnie wysokie odprawy dla prezesów odchodzących z państwowych firm - zachęcał posłów do głosowania za nową stawką współautor tej propozycji Marek Pol z UP. Ówczesny premier Marek Belka, choć jego rząd nie chciał nowej stawki, stwierdził

Co dalej z szefem ABW?

w Erze (poprzednio zataił b. wysoka odprawę, która dostał odchodząc z Ery do ABW). - Nie przeceniałbym tych zarzutów. Chciałbym zwrócić uwagę na to, ze służby specjalne za rządów premiera Tuska są skuteczne i nie są owiane jakimiś dramatycznymi doniesieniami medialnymi. Nie wyobrażam sobie, żeby

Nieoczekiwana dymisja szefa ABW

chciał zaakceptować prezydent Lech Kaczyński i Donald Tusk mianował go wtedy bez kontrasygnaty ze strony prezydenta. W 2008 r. CBA kierowane przez Mariusza Kamińskiego prześwietliło stan majątkowy Bondaryka i próbowało oskarżyć go o to, że ukrył odprawę, którą dostał odchodząc z PTC (600 tys. zł) Tusk

TP: 4,9 tys. pracowników będzie mogło odejść za średnio 47 tys. zł

zmieniających się potrzeb rynkowych". Spółka poinformowała, że w latach 2009-2011 z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 4,9 tys. pracowników. Średnia wartość pakietu dla odchodzącego pracownika w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 47 tys. zł, przy czym wysokość odprawy będzie

TP: 4,9 tys. pracowników będzie mogło skorzystać z dobrowolnych odejść

zmieniających się potrzeb rynkowych". Spółka poinformowała, że w latach 2009-2011 z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 4,9 tys. pracowników. Średnia wartość pakietu dla odchodzącego pracownika w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 47 tys. zł, przy czym wysokość odprawy będzie

Cztery stawki PIT. 50-proc. podatek dla najlepiej zarabiających. Nowy pomysł na podatki

2005 r. do ówczesnych stawek 19, 30, 40 proc. Sejm dopisał nową stawkę, 50-proc., dla nadwyżki dochodów rocznych ponad 600 tys. zł. Miał to być bicz "na nieprawdopodobnie wysokie odprawy dla prezesów odchodzących z państwowych firm". Co ciekawe, przeciwko dodatkowej stawce był... polski

Koncern MAN zwolni 150 pracowników z fabryki w Niepołomicach

Redukcję załogi i ograniczenie produkcji koncern tłumaczy złą koniunkturą na światowym rynku motoryzacyjnym. Jak poinformowała PAP w środę Katarzyna Syska z biura prasowego firmy MAN w Polsce, zwolnienia zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi w firmie. Osoby odchodzące z pracy

Kujawsko-Pomorskie. Premier mianował tymczasowego burmistrza Nieszawy

subwencję wyrównawczą - dopiero w 2013 r." - zaznaczył były burmistrz. Rezygnacja została jednogłośnie przyjęta przez radnych. Opozycja skrytykowała jednak zrzucanie całej winy za trudności finansowe gminy na rząd. Odchodzącemu burmistrzowi wytknięto m.in. nietrafione inwestycje gminne oraz decyzje

Zwolnienia w "Rzeczpospolitej"

Presspublica jako powód zwolnień podała trudną sytuację ekonomiczną spółki. W wydawnictwie pracuje obecnie 540-550 osób. Oprócz normalnej odprawy, czyli od jednej do trzech pensji w zależności od stażu pracy, odchodzący z gazety za porozumieniem stron dostaną trzymiesięczne odprawy. Wśród zwolnionych znajdują

ArcelorMittal Poland zwolni ok. 500 osób więcej niż planowano

. Działa też program osłonowy, przewidujący wysokie odprawy dla tych, którym do emerytury zostało kilkanaście miesięcy. W tym roku skorzystało z niego ok. 20 osób. Przedstawiciele koncernu podkreślają, że wszystkie propozycje pracodawcy są dla odchodzących pracowników korzystniejsze od odpraw, jakie

Odejście generałów

odchodzących jest dziesięciu generałów, czyli jedna dziesiąta wszystkich z takim stopniem w polskim wojsku. - Zastąpić ich nie będzie łatwo, w Sztabie Generalnym odejdzie aż trzech. Co prawda każdy ma swojego zastępcę, ale ich też trzeba będzie kimś zastąpić - usłyszeliśmy.Generałowie, którzy odchodzą, będą

Sprawdź, kto ma najwyższe pensje w polskiej polityce [LISTA 100]

, firm energetycznych i innych spółek w sektorze publicznym do 418 tys. dol. rocznie - to i tak dwa razy więcej, niż wynoszą zarobki premier stanu. Szef Ontario Power Generation Tom Mitchell zarabia 1,7 mln dol. rocznie. W zeszłym roku Greg Reed, odchodzący szef eHeath Ontario, które odpowiada za

Wzięli odprawy, będą mogli wrócić do kopalń?

W latach 1998-2001 z górnictwa odeszło dobrowolnie ponad 100 tys. osób. Prawie 37 tys. wzięło odprawy - średnio po 37 tys. zł na rękę. Kosztowało to budżet państwa prawie 2 mld zł. Pieniądze na tzw. Górnicy Pakiet Socjalny pochodziły z kredytu udzielonego przez Bank Światowy. Każdy z odchodzących

Pracownicy GM dostaną talon na auto na pożegnanie

. dol. - przewiduje porozumienie, podpisane przez zarząd koncernu ze związkami zawodowymi. Być może do tego pomysłu GM zainspirowały doświadczenia polskiego przemysłu samochodowego. Kilka lat temu za swoje samochody Daewoo kupowało akcje pracownicze od załogi FSO. Oprócz auta, odchodzący pracownicy GM

Związkowcy PZU zgodzili się na zwolnienia

mogły liczyć osoby, które przepracowały w firmie co najmniej 20 lat. Wysokość odpraw będzie wyliczana indywidualnie.Dla odchodzących pracowników przygotowano też program osłonowy - doradztwo w znalezieniu nowej pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych i prowadzenia własnej działalności

W Bumarze Łabędy zwolnienia 800 pracowników

. Według Kubisiewicz-Boby, pracownikom przysługują odprawy uzależnione od ogólnego stażu pracy lub stażu zatrudnienia w Bumarze - najdłużej pracujący otrzymają trzykrotność pensji. Jak napisała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza", początkowo związki walczyły o zablokowanie zwolnień, a potem o to, by

Co na to socjolog?

socjologicznej - firma pozbywa się kłopotu szykując go innym. Jak to? - Firma nie musi już utrzymywać zbędnych pracowników, których zwolnienie oznaczałoby złamanie pakietu socjalnego. Obowiązek troszczenia się o nich spada jednak na barki gmin. To im grozi, że będą musiały zaopiekować się odchodzącymi

Szef BP odchodzi. Firma ma 17 mld dol. straty w II kwartale

dochodach, w którym BP poinformowała o rekordowych stratach, firma zapewniła, że decyzja o zmianie dyrektora generalnego została podjęta za porozumieniem stron. By podkreślić zaufanie do odchodzącego dyrektora koncern poinformował, że planuje polecić go do rady nadzorczej w jednej z jej rosyjskich spółek

Jan Krzysztof Bielecki ze sporymi szansami na prezesurę EBOiR

, bo przez dziesięć lat (między 1993 a 2003 r.) był polskim przedstawicielem w EBOiR, w randze dyrektora. Dziś jego odpowiednikiem jest Zbigniew Hockuba. Czytaj też: Bielecki to ikona konserwatywnej szkoły bankowej Czytaj też: Bankowcy odchodzący z funkcji prezesów zgarniają rekordowe odprawy - 7,3

Miliony na odprawy

18 mln zł - tyle w sumie na odprawy dla zwalnianych pracowników chce wydać w tym roku Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE). Do końca roku spółka chce zmniejszyć zatrudnienie w swojej grupie mniej więcej o 15 proc., czyli z obecnych 2 tys. do ok. 1,7 tys. osób. Odprawa wyniesie średni na

Zwalniają i pomagają

Tak wynika z najnowszych badań krajowego rynku outplacement przeprowadzonych na zlecenie firmy DBM Polska. Łącznie przebadano 500 firm z całej Polski. Aż 48 proc. z nich zadeklarowało, że korzysta z programów outplacementu dla odchodzących pracowników. Wynik jest zaskakujący - nawet jeśli wśród

Da pracę, dostanie 10 000 złotych

, które chcą skorzystać ze świadczeń przedemerytalnych. Elektrownia chce jednak namówić także młodszych pracowników. Dlatego pracodawca, który zdecyduje się ich zatrudnić dostanie 10 tysięcy złotych, a odchodzący pracownik, oprócz odprawy dodatkowe 5 tysięcy złotych. Jest tylko jeden warunek. Firma musi

"100 nowych firm" Katarzyny Wierzbowskiej

miejsce dla dzieci. Uznała, że to jest luka na rynku. Wzięła udział w naszym programie i doszlifowała pomysł, a ponieważ odchodząc z firmy, dostała odprawę, mogła częściowo sfinansować leasing sprzętu. Zrobiła uprawnienia na trenera, schudła 20 kg i otworzyła klub fitness Siódme Piętro. Ma w nim zajęcia

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

2013 r. też blisko 1 mln zł na zegarki dla osób odchodzących na emeryturę. Jakie będą zmiany w przepisach? Niedawno Kompania, która ubiegły rok zamknęła stratą 700 mln zł, chciała odebrać część deputatów emerytom. Skończyło się lawinę pozwów przeciwko spółce . Ostatecznie w 2014 roku zostało po

François Hollande rozpoczyna walkę z nierównościami społecznymi

dotychczas. Póki co nadal zachowane będą olbrzymie odprawy dla odchodzących prezesów, które Francuzi nazywają "pozłacanymi spadochronami", opcje na zakup akcji firm po niższych cenach, wypłaty za zakaz pracy u konkurencji. Rząd zamierza zabrać się za likwidowanie także tych bonusów jesienią, za

Elektrownia Rybnik daje rekordowe odprawy

kilkudziesięciotysięcznej rzeszy związkowców i niepokojów społecznych przygotował program odpraw dla odchodzących z branży. Z jednorazowych odpraw skorzystało około 35 tys. osób. Obciążyło to budżetu państwa kwotą ponad 2 mld zł, ale pozwoliło ograniczyć olbrzymią nadprodukcję węgla, do której państwo dopłaca. Koszty

Byli pracownicy Orlenu chcą większych odpraw

zachętę władze firmy zaproponowały zwalnianym pracownikom wysokie odprawy. W 2004 r. odchodzący w ramach programu dobrowolnych odejść mogli liczyć na 30-60 tys. zł. Wszystko zmieniło się jednak rok później, gdy spółka podniosła wysokość odpraw, tak by zachęcić jeszcze większą liczbę osób do dobrowolnego

15 tys. zł odprawy dla nowego zastępcy prezydenta

samorządowych nie mówi o tym, że odchodzącemu członkowi Zarządu pełniącemu to stanowisko z wyboru nie należy się odprawa, jeśli zostaje zastępcą prezydenta z powołania - powiedziała nam Ewa Matowicka, kierownik zespołu radców prawnych Urzędu Miejskiego. Zdaniem prawników ustawy dotyczące pracowników

Nie wszyscy zmieniają poglądy

której udziały miał Zygmunt Solorz. Bondaryk, odchodząc z Ery, dostał odprawę, jest więc oczywiste, że dostarcza najtajniejsze informacje Solorzowi.Jak ja lubię błyskotliwe analizy profesora, jak on wspaniale rozplątuje złowrogie nici oplatające nasz kraj i ukazuje je społeczeństwu. Jakżeż mi ostatnio

Wymiana rządzących. Ile kosztuje nas władza?

przewidzieć, wymiana ekipy na tym szczeblu jest oczywista. Odprawy wyniosą ok. miliona złotych. Każdemu odchodzącemu wojewodzie należy się 21 tys. zł odprawy. Trzeba pomnożyć to przez 16 urzędów, wychodzi 337 tys. zł. Zastępców wojewodów mamy 19. Ich odprawy - po mniej więcej 18 tys. na głowę - będą

PFRON odzyskany z rąk Samoobrony

"Głosu Samoobrony") wymyślił, że odchodzących z funduszu dyrektorów będzie obowiązywał zakaz konkurencji. A PFRON wypłaci im odszkodowanie w wysokości 12 miesięcznych pensji. Dyrektorzy, którzy zarabiali ok. 8 tys. zł, dostawaliby ok. 96 tys. zł odszkodowania. Mogliby też liczyć na ok. 100 tys

Produkcja ArcelorMittal Poland mniejsza o ok. 14 proc.

miesięcy. Przedstawiciele koncernu podkreślają, że wszystkie propozycje pracodawcy są dla odchodzących pracowników korzystniejsze od odpraw, jakie otrzymaliby na mocy pakietu socjalnego, zawartego przy prywatyzacji firmy pięć lat temu. Zgodnie z pakietem socjalnym, zwalniany pracownik powinien otrzymać

Koszt wyborczych zmian w Płocku i powiecie płockim

tylko przybliżone, wychodzi, że w sumie wyborcze zmiany w ziemskim powiecie płockim kosztują z tytułu odpraw ponad 106 tys. zł. Ekwiwalenty za urlopy mogą pochłonąć ok. 50 tys. zł. Razem to już ok. 156 tys. zł, a przecież jeszcze mogą dojść "trzynastki". Jeśli otrzymają je wszyscy odchodzący

Zerwane negocjacje zarządu i strajkujących w Wyborowej SA

Układu Pracy, aby zachować gwarancję wynagrodzenia oraz tak skonstruowanego programu dobrowolnych odejść, aby każdy z pracowników mógł otrzymać 19-miesięczną odprawę. Proponowany przez zarząd Wyborowej program przewidywał odprawę dla odchodzących pracowników w wysokości od 7 do 18 miesięcznych pensji w

Jak najbogatsi ukradli nam świat

manipulowaniu stopą LIBOR, świetnie na tym wyszedł. Wprawdzie został z banku wyrzucony, ale z ogromną odprawą, dzięki której ma w paradzie 1,9 km wzrostu. I on jednak jest karłem przy zamykających pochód szefach funduszy spekulacyjnych i hedgingowych. Chris Rokos z Brevan Howard Asset Management urósł do 8,1

Co szef MFW zrobił w hotelu Sofitel

prezenterki telewizyjnej Anne Sinclair, musiał przepraszać za romans z podwładną w MFW, węgierską ekonomistką Piroską Nagy. Sprawę ujawnił mąż tej ostatniej. Podejrzewano, że Strauss-Kahn nadużył swej pozycji, a kobieta odchodząc z Funduszu otrzymała nieproporcjonalne wysoką odprawę. Jedno i drugie okazało

Koszt wyborczych zmian w powiatach sierpeckim i gostynińskim

samorządowców. Zaokrąglając przybliżone dane, wychodzi, że w sumie wyborcze zmiany w powiecie sierpeckim kosztują z tytułu odpraw ponad 45 tys. zł. Ekwiwalenty za urlopy to dalsze ok. 30 tys. zł. Dojdą jeszcze "trzynastki", bo prawdopodobnie otrzymają je wszyscy trzej odchodzący wójtowie. Gdyby

Mapa Warszawy ze "Złego" Tyrmanda [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

, reszta! - krzyknął za odchodzącym chwiejnie Morycem". Dworzec znajdował się tam, gdzie i dziś - tyle że w 1954 r. peron był w otwartym wykopie. Wokół trwały prace przy stawianiu filarów i betonowaniu stropów przyszłego podziemnego dworca. Wiosną 1954 r. wprowadzono tu "usprawnienie"

Kaczyński niechcący zaoszczędził na ministrach

przerwa wystarczyła, by stracili ciągłość pracy. I odchodząc z rządu, dostaną mniej pieniędzy.Mariusz Błaszczak, szef kancelarii premiera u Jarosława Kaczyńskiego: - Rzeczywiście, to jest problem. Ponieważ ministrowie utracili ciągłość pracy, to zamiast trzymiesięcznego wyrównania, dostaną

Skarbówka będzie zarabiać po staremu

pracowników-kobiet będzie mogło przejść na wcześniejsze emerytury i dostanie półroczne odprawy. Związkowcy uważali, że w takiej sytuacji zabraknie w budżecie pieniędzy dla skarbówki. Negocjacje zakończyły się kompromisem. - Ustaliliśmy, że nie dopuścimy do obniżki wynagrodzeń - powiedziała wicepremier Zyta

Marek Pol w Szczecinie

. zmniejszenie liczby ministerstw i agend rządowych, zminimalizowanie odpraw dla odchodzących parlamentarzystów i pracowników administracji rządowej, zamrożenie płac w tych sferach na tak długo, jak będzie to konieczne. Zapowiedź zamrożenia rewaloryzacji rent i emerytur, jako sposobu na załatanie dziury

Polskie elektrownie powinny zwalniać

dziesięcioletni okres zatrudnienia. Związkowcy wywalczyli sobie także prawo do tego, by w przypadku odejścia z firmy pierwszeństwo zatrudnienia mieli członkowie rodziny odchodzącego pracownika. Do absurdu doszło w spółce Energa (grupa dystrybutorów energii, dawna grupa G-8). Także i tam pracownicy otrzymali

Koniec strajku w Wyborowej SA

odejść i otrzymają wyższe odprawy, niż proponowano wcześniej. - Teraz odchodzący otrzymają od 14 do 22 miesięcznych pensji - zaznacza szef zakładowej "Solidarności" Ireneusz Hałas. Hantkiewicz-Szmyt dodaje, że pracodawca zagwarantował kolejne 12 miesięcy zatrudniania dla tych, którzy w

Pracownicy białostockiej "tepsy" będą pracować tak samo, ale za połowę pensji

odprawy. Średnia odprawa wyniesie 20 tys. zł. - Odprawy? Większość z odchodzących pracowników brało pożyczki mieszkaniowe z funduszu socjalnego. Przed odejściem będą musieli to uregulować, pójdą na to całe odprawy - kontruje Nowacka. Czy pozbycie się tych pracowników jest naprawdę konieczne? Zdaniem

Czesław Sobierajski

. Z jej rekomendacji w ramach Akcji Wyborczej Solidarność od 1997 do 2001 sprawował mandat posła III kadencji. W latach 1998–2002 pełnił także funkcję radnego sejmiku śląskiego.W 1999 został członkiem Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. W tym samym roku pobrał około 39 tys. zł odprawy górniczej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.