odprawy dla górników

Aleksandra Gruszczyńska

Górnicy z PGG i JSW chcą odchodzić z pracy. Nawet 77 tys. zł odprawy

Górnicy z PGG i JSW chcą odchodzić z pracy. Nawet 77 tys. zł odprawy

Według najnowszych wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) chęć skorzystania z osłon socjalnych i dobrowolnego odejścia z pracy wyraziło już ponad 4,8 tys. osób. Z Jastrzębskiej Spółki Węglowej chce natomiast odejść ponad 2,7 tys. osób.

Guz: Żaden górnik nie dostaje pół miliona odprawy

Proponujemy wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej. W Niemczech to 8,5 euro. My chcemy tylko 11 zł, czyli 2,8 euro - mówi "Wyborczej" Jan Guz, przewodniczący OPZZ.

Mniej górników, mniej strajków. Rząd PiS wie, co robi, zwiększając środki na reformę branży

Górników chcących skorzystać z pakietu osłonowego jest coraz więcej. Z kopalń chce odejść nawet 9 tys. osób. Rząd PiS, fundując z budżetu państwa odprawy i emerytury, wie, co robi. - Nie będzie górników, nie będzie protestów przeciwko zamykaniu nierentownych zakładów - mówią eksperci.

'Do Polaków nie dociera, skąd brane są pieniądze na ratowanie nierentownych kopalń''

'Do Polaków nie dociera, skąd brane są pieniądze na ratowanie nierentownych kopalń''

Gwarancje zatrudnienia, urlopy przedemerytalne. Porozumienie związkowców z rządem [SZCZEGÓŁY]

Gwarancje zatrudnienia, urlopy przedemerytalne. Porozumienie związkowców z rządem [SZCZEGÓŁY]

poza górnictwem. Górnicy dołowi, którym zostały cztery lata lub mniej do emerytury, jak w pierwszym projekcie, też mają prawo do takiego urlopu. Oprócz tego zostały zwiększone odprawy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni. Mogą oni skorzystać z odpraw w

Rząd z górniczą ugodą

Rząd z górniczą ugodą

dostać jednorazowe odprawy - maksymalnie 24 pensje w przypadku górników dołowych. Pomysł wzbudził falę protestów na Górnym Śląsku. Pod ziemią strajkowali górnicy, a na górze odbywały się marsze, pikiety, blokady torów i dróg. Według podpisanego w sobotę porozumienia kopalnia Sośnica--Makoszowy ma być

Bez gruby da się żyć

Bez gruby da się żyć

ludzi. Reforma angielska miała więc zupełnie inną skalę. Z danych wynika, że z każdej setki odprawionych górników 25 nie poradziło sobie w życiu, przeszło na garnuszek państwa. Odprawy dla górników nie były małe. Każdy otrzymywał od 40 do 45 tys. funtów, ale pomoc prawna, którą im oferowano, była

Dobrowolnie odchodzą z pracy w PGE "Turów". Co dalej?

Dobrowolnie odchodzą z pracy w PGE "Turów". Co dalej?

pokierował ich dalszą ścieżką zawodową lub doradził im, w jaki sposób mogą zainwestować pobrane z kopalni odprawy. Wielu z tych górników całe życie przepracowało w kopalni i nie potrafiło odnaleźć się na rynku pracy - dopowiada Jarosławska-Sobór. Przypadek Śląska nie jest jednak żadną nauką dla Turowa. - Nie

Górnicze nauczki dla stoczniowców

odpraw, udało się ją utrzymać. Dużo więcej byłych górników znów kopie węgiel, tyle że w czeskich i hiszpańskich kopalniach. Z porzucenia kopalni nie są zadowoleni dziś nawet ci, którzy się przekwalifikowali i zdobyli pracę w gliwickim Oplu czy tyskiej fabryce Isuzu. Brakuje im poczucia stabilizacji. - Bo

"DZ": Górnicy nie chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę

"DZ": Górnicy nie chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Obecnie przechodzący na emeryturę górnik dostaje średnio 17 tys. zł. Czy zmniejszenie tej kwoty ma sprawić, aby górnicy skorzystali z uprawnień, o które osiem lat temu przed Sejmem tak zaciekle walczyli z rządem? "Spółka zatrudnia 2760 osób, które mogłyby przejść na emeryturę, ale tego nie

"Dziennik Zachodni": Górnicy nie chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Obecnie przechodzący na emeryturę górnik dostaje średnio 17 tys. zł. Czy zmniejszenie tej kwoty ma sprawić, aby górnicy skorzystali z uprawnień, o które osiem lat temu przed Sejmem tak zaciekle walczyli z rządem? "Spółka zatrudnia 2 760 osób, które mogłyby przejść na emeryturę, ale tego nie

Wzięli odprawy, będą mogli wrócić do kopalń?

Wzięli odprawy, będą mogli wrócić do kopalń?

W latach 1998-2001 z górnictwa odeszło dobrowolnie ponad 100 tys. osób. Prawie 37 tys. wzięło odprawy - średnio po 37 tys. zł na rękę. Kosztowało to budżet państwa prawie 2 mld zł. Pieniądze na tzw. Górnicy Pakiet Socjalny pochodziły z kredytu udzielonego przez Bank Światowy. Każdy z odchodzących

Do pracy wróci ponad 100 tys. byłych górników?

Do pracy wróci ponad 100 tys. byłych górników?

rękę. Tymczasem do 2015 roku tylko Katowicki Holding Węglowy musi zatrudnić 11 tys. osób, aby utrzymać dotychczasowy poziom wydobycia. Holding zastanawia się, czy nie otworzyć bram kopalń dla tych, którzy kiedyś zainkasowali odprawy i odeszli z branży. - Rzeczywiście, mamy taki pomysł - przyznaje

Górnicy chcą korzystać z pakietów osłonowych. Już ponad 6,5 tys. zainteresowanych

Górnicy chcą korzystać z pakietów osłonowych. Już ponad 6,5 tys. zainteresowanych

446 z jednorazowych odpraw pieniężnych. PGG zatrudnia obecnie ponad 32 tys. pracowników. Budżet płaci za osłony Osłony socjalne dla odchodzących z SRK pracowników kopalń są finansowane ze środków budżetowych. Do urlopu górniczego są uprawnieni górnicy dołowi, którym brakuje do emerytury nie więcej niż

Sejm zgodził się na zwiększenie wsparcia dla górnictwa do 7 mld zł

Sejm zgodził się na zwiększenie wsparcia dla górnictwa do 7 mld zł

i jednorazowych odpraw pieniężnych dla odchodzących z pracy górników. Z takich świadczeń chce skorzystać nawet 9 tys. górników z trzech największych państwowych spółek węglowych: Polskiej Grupy Górniczej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górnikom trudno się dziwić, że

Komu się należy odprawa

Komu się należy odprawa

pracy tak, aby zmniejszyć odprawy emerytalne. W starym układzie pracownik po 15 latach zatrudnienia mógł liczyć na dodatkową pensję, po 30 latach - na ponad dwie, a ci, którzy mają 50-letni staż - na 4,5 pensji. Takie same kwoty były przewidziane dla odchodzących na emeryturę i rentę. W nowym układzie

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy "węglowej"

pakietu socjalnego dla górników zapisy sobotniego porozumienia, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. W stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem wersji sejmowej, zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników

"Gazeta Wyborcza".Premier Kopacz: sprawę górnictwa chcę załatwić od początku do końca

Z pełną świadomością w roku wyborczym podejmuję trudną reformę, zaczynając od Kompanii Węglowej - dodała. Jej zdaniem propozycja składana górnikom - łącznie z urlopami, z odprawami, zapewnieniem tym, którzy dzisiaj pracują w likwidowanych kopalniach, miejsc pracy w kopalniach, które będą w nowej

Senackie komisje rekomendowały poprawki do ustawy "węglowej"

, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. Przede wszystkim znika propozycja 24-miesięcznych odpraw dla górników dołowych, bo w sobotę uzgodniono, że nie będą oni odchodzić z pracy w taki sposób. W poprawce znalazł się dodatkowy zapis o 3-letnich urlopach górniczych z 75 proc

Polską Grupę Górniczą czeka rewolucja

Polską Grupę Górniczą czeka rewolucja

górników chcących dobrowolnie odejść z PGG może być nawet 6 tys. Trudno się dziwić, bo w zależności od terminu odejścia odprawy mogą wynosić od 25,7 tys. do nawet ok. 77 tys. zł brutto, nie licząc kodeksowej odprawy. A górnicy, którzy zdecydują się skorzystać z wcześniejszej emerytury (nie może im brakować

Bruksela zgadza się na pomoc dla górnictwa z kasy państwa

Bruksela zgadza się na pomoc dla górnictwa z kasy państwa

których się zaklinał, że żadna kopalnia i żadne miejsce pracy w górnictwie nie zostaną zlikwidowane. Decyzja KE wyraźnie jednak mówi, że pieniądze z budżetu mogą zostać przeznaczone na zamykanie kopalń i pomoc dla odchodzących górników. Faktycznie od miesięcy to się już dzieje. Tylko od ubiegłego roku do

Protestuje 2 tys. osób. Na Śląsk jadą ministrowie

Protestuje 2 tys. osób. Na Śląsk jadą ministrowie

- kosztem ok. 2,3 mld zł. Zgodnie z planem ok. 2100 osób, którym do emerytury zostanie mniej niż cztery lata, będzie mogło przejść na urlopy górnicze. Plan zakłada też, że z pracy w likwidowanych kopalniach odejdzie za odprawami do 400 górników dołowych (odprawy w wysokości 24-miesięcznych pensji), do 1,1

Ratowanie górnictwa. Nawet 12-krotność wynagrodzenia za odejście z kopalni

Ratowanie górnictwa. Nawet 12-krotność wynagrodzenia za odejście z kopalni

15 proc. wypłaty z zysku, jak pozostałe spółki skarbu państwa, a deputat węglowy dla byłych górników ma być wypłacany jako ekwiwalent pieniężny. W przypadku jednorazowych odpraw, z których mogą skorzystać pracownicy powierzchni i zakładów przeróbki węgla, ich wysokość będzie zależała od

Prezydent Duda podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł

Prezydent Duda podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł

. Pieniądze mają zabezpieczyć restrukturyzację branży do 2022 r. Pieniądze będą przeznaczane m.in. na osłony socjalne, czyli sfinansowanie urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych dla odchodzących z pracy górników. Z takich świadczeń chce skorzystać nawet 9 tys. górników z trzech największych

"Gazeta Wyborcza": Związkowi wyzyskiwacze

. Zatrudnia górników, którzy przeszli na emerytury lub tych, którzy pracują w kopalniach, ale chcą sobie dorobić w weekendy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała, że firma związkowców wykorzystywała pracowników. Nie płaciła im pensji, nagród jubileuszowych, nie dawała też odpraw tym, którzy

Sejm znowelizował ustawę o górnictwie. Możliwość nieodpłatnego zbywania kopalń przedłużona

. Pole Bojków należące do KWK Sośnica, szyb Poniatowski wchodzący w skład KWK Wieczorek, Ruch Anna KWK Rydułtowy-Anna, rejon Pawłów w KWK Bielszowice) - podkreśla resort. Odprawy dla górników Nowela ma umożliwić nieodpłatne zbycie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do SRK SA. Określa

SRK otrzyma milionową dotację budżetową. Będą pieniądze na górnicze odprawy i urlopy

Kompanii Węglowej. Jako pierwsze do SRK trafiły kopalnie Makoszowy i Brzeszcze. Dotacja z budżetu państwa pokryje koszty urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Świadczenia zostaną przeznaczone również na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych i pokrycie bieżących strat generowanych

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy "węglowej"

stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem wersji sejmowej, zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników przeróbki węgla oraz wyższe - 12-miesięczne odprawy dla pracowników przeróbki, administracji i powierzchni. Konsekwencją innej

Komisja nadzwyczajna za poprawkami Senatu do noweli "węglowej"

dla górników zapisy sobotniego porozumienia, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. W stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem rządu ze związkowcami wersji sejmowej, zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników

Prokuratura: Premier Ewa Kopacz nie złamała prawa, podpisując porozumienie z górnikami

miała być likwidacja czterech kopalń: Brzeszcze w Brzeszczach, Bobrek-Centrum w Bytomiu, Sośnica-Makoszowy w Gliwicach i Zabrzu oraz Pokój w Rudzie Śląskiej. Zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski Górnicy i związkowcy nie chcieli słyszeć o likwidacji i zwolnieniach. Według rządowego planu pracę miało

Kopacz broni decyzji o porozumieniu: "Chcę, by polskie górnictwo było ekonomicznie zdrowe"

restrukturyzowane, a niektóre z nich zostaną wcześniej podzielone. Zmieniono założenia pakietu socjalnego, wprowadzono dodatkowy urlop przedemerytalny dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, zlikwidowano odprawy jednorazowe dla pracowników dołowych, wprowadzono wyższe odprawy dla pracowników powierzchni

SLD poprze większość senackich poprawek do noweli ustawy "węglowej"

Sejm w piątek tekstu. W stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem wersji sejmowej zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników przeróbki węgla oraz wyższe - 12-miesięczne odprawy dla pracowników przeróbki, administracji i powierzchni.

Rozpoczęło się jednodniowe posiedzenie Sejmu ws. ustawy węglowej

zapisy sobotniego porozumienia, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. W stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem wersji sejmowej, zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników przeróbki węgla oraz wyższe - 12

Kopalnia uratowana. W Brzeszczach będą kopać dalej

dla górników dołowych. Pozostawiony będzie za to program przejść na wcześniejsze emerytury oraz program odpraw dla pracowników administracji i tzw. powierzchniowych. Będzie to jednak program dobrowolny - strona rządowa liczy, że skusi wielu górników i ułatwi prywatyzację kopalni.

Kopalnia Krupiński trafi do SRK. Minister: Żaden górnik nie straci pracy

- Chcę po raz kolejny zapewnić, że w wyniku podejmowanych przez nas działań żaden górnik nie straci pracy - mówił w czwartek szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski. 1791 górników z Krupińskiego otrzymało propozycję pracy w innych kopalniach JSW - 750 z nich trafi do kopalni Borynia-Zofiówka

Związkowcy wyzyskują pracowników

przewodniczący ZZGwP w bytomskiej kopalni. Firma związkowców wykorzystywała pracowników. Nie płaciła im pensji, nagród jubileuszowych, nie dawała też odpraw tym, którzy odchodzili. - Górnicy nie dostawali też pieniędzy za chorobowe. Część ludzi wpadła w spiralę długów, bo byli bez wypłaty prawie pół roku - mówi

Polska Grupa Górnicza redukuje zatrudnienie. Rocznie zaoszczędzi 61 mln zł

ma się co dziwić. W zależności od terminu odejścia odprawy mogą wynosić od 25,7 tys. do nawet blisko 77 tys. zł brutto, nie licząc kodeksowej odprawy. Górnicy, którzy zdecydują się skorzystać z wcześniejszej emerytury (nie może im brakować więcej niż czterech lat do uprawnień), otrzymują trzy czwarte

Górnicy Kompanii Węglowej zgodzili się na zawieszenie 14. pensji

cztery lata do nabycia uprawnień emerytalnych, otrzymają 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia) czy możliwość skorzystania z odpraw. Podpisanie porozumienia jest być albo nie być dla Kompanii Węglowej, bo kończą się jej pieniądze pod koniec miesiąca i nie byłoby na wypłaty, a wierzyciele mogliby wnieść do

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

. Założenia osłon socjalnych w pierwotnym planie dla KW zakładały m.in., że z pracy w kopalniach przekazywanych do SRK odejdzie za odprawami do 400 górników dołowych (odprawy w wysokości 24-miesięcznych pensji), do 1,1 tys. pracowników przeróbki (odprawy w wysokości 10-miesięcznych zarobków) oraz ok. 1,6 tys

Prezydent podpisał ustawę o górnictwie. Budżet będzie dopłacał do kopalń do końca 2018 roku

, jak i pod ziemią. Celem ustawy, jak twierdzi rząd, jest również zapewnienie dogodnych warunków odejścia z pracy m.in. górnikom i pracownikom przeróbki w przedemerytalnych okresach ochronnych. Istotną zmianą jest odejście od wydawania bezpłatnego węgla w naturze dla uprawnionych emerytów górniczych z

Kowalczyk jedzie na Śląsk, by rozmawiać o naprawie Kompanii Węglowej

likwidacyjnego na naprawczy. Dla nas informacja o likwidacji kopalń była szokiem, bo wcześniej rząd wykluczał takie działania" - mówił wcześniej PAP wiceszef Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski. Według związkowców w piątek wieczorem pod ziemią i na powierzchni kopalń protestowało ponad 2

Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu

do końca 2018 r., a po zakończeniu wypłat różnica między kwotą wnioskowaną a wykorzystaną zostanie zwrócona do budżetu państwa. Plan naprawczy KW zakłada m.in., że ok. 400 górników dołowych odejdzie z pracy, otrzymując jednorazową odprawę w wysokości 2-letniej pensji, a ponad 1000 pracowników

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

porozumieniu nie będzie odpraw dla górników dołowych (wszyscy mają mieć gwarancję pracy). Wzrosły natomiast odprawy dla pracowników przeróbki oraz pozostałych osób pracujących na powierzchni - do wysokości 12-miesięcznej pensji; dodatkowo przysługują im odprawy ustawowe). Zgodnie z przyjętym w ub. tygodniu

Niemiecka legenda umarła po cichu. W Bochum zjechał ostatni Opel

kosztowała ówczesny miliard marek, była najnowocześniejszym tego typu zakładem Europy. Ople kadetty przy taśmach montowali dawni górnicy. Pracowali w zasadzie tak, jakby kopalnia dalej fedrowała. Na zmiany, tworząc zamkniętą społeczność mieszkająca, tak jak górnicy w przyzakładowych osiedlach. Ochrzczono ich

Kowalczyk zwraca się do związków o ich propozycje ws. naprawy KW

;Warunkiem jakichkolwiek rozmów jest zmiana planu - z likwidacyjnego na naprawczy. Dla nas informacja o likwidacji kopalń była szokiem, bo wcześniej rząd wykluczał takie działania" - powiedział PAP wiceszef Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski. Według związkowców w piątek wieczorem

Kopacz o porozumieniu ze związkami górniczymi: nie chcę szkodzić miejscom pracy

; wprowadzono dodatkowy urlop przedemerytalny dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, zlikwidowano odprawy jednorazowe dla pracowników dołowych, wprowadzono wyższe odprawy dla pracowników powierzchni.(PAP)

Szachy węglowe. Ujawniamy kulisy rozmów rząd - związki górnicze

, że jest kobietą, już dawno wstaliby od stołu. Jednak - jak mówi jeden z negocjatorów - widać było, że szef śląsko--dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz nie chce eskalować konfliktu, tylko załatwić problem pracy dla górników. Za namową Piotra Dudy związkowcy odrzucili jednak rządowe propozycje. W

Kopacz: chcę restrukturyzować, a nie likwidować kopalnie

Kopacz powiedziała w wywiadzie dla TVN24, że zrobi wszystko, żeby "100 proc. górników dołowych, tych najciężej pracujących pod ziemią, przy tej restrukturyzacji nie straciło swojego zatrudnienia". Szefowa rządu dodała także, że "nie ma wyboru między likwidacją a restrukturyzacją, bo

Żelazna Kopacz

Spośród około 47 tys. górników ponad 3 tys. dostanie jednorazowe odprawy w maksymalnej wysokości dwuletnich poborów, a kolejne ponad 2 tys. przejdzie na wcześniejsze emerytury. 6 tys. ma znaleźć pracę w "nowej Kompanii Węglowej". Pozostałe kopalnie pod egidą państwowego Węglokoksu i

Żelazna Kopacz

Spośród około 47 tys. górników ponad 3 tys. dostanie jednorazowe odprawy w maksymalnej wysokości dwuletnich poborów, a kolejne ponad 2 tys. przejdzie na wcześniejsze emerytury. 6 tys. ma znaleźć pracę w nowej "Kompanii Węglowej". Pozostałe kopalnie pod egidą państwowego Węglokoksu i

Podziemny protest w kopalni Kazimierz-Juliusz

Ostatnia czynna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim ma zakończyć wydobycie na przełomie września i października. "Górnicy nie wyjechali po nocnej zmianie. Mówią wprost, że nie mają dokąd wracać. Mieszkania zakładowe, w których mieszkają, objęte są nie z ich winy egzekucją komorniczą. Wkrótce mogą

Odprawy emerytalne i rentowe

przyznawaniu odpraw mają także niektóre grupy zawodowe, m.in. nauczyciele, żołnierze, górnicy (piszemy o tym niżej). Co z pracującymi emerytami W 2009 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają emerytom pobieranie emerytury (w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego 60/65 lat dla kobiet

Negocjacje w JSW: Nie można mówić o porozumieniu, strajk trwa dopóki nie odejdzie prezes

. Górnicy chcą się zrzucić na odprawę dla prezesa Jak poinformował w piątek rano rzecznik sztabu protestacyjnego Piotr Szereda, w ciągu najbliższej doby protokół będzie przedstawiany załogom kopalń. To one mają zdecydować o ewentualnym przerwaniu strajku lub jego kontynuowaniu. Protokół ma też teraz trafić

Brzeszcze będą kopać dalej. Inwestora poznamy do września

, by przekonali się do tego akcjonariusze. - Jedyną kopalnią, która ma poważnego inwestora, są Brzeszcze - mówi Marek Sowa. Zmniejszyć koszty pracy Porozumienie rządu z górnikami zakłada utrzymanie programu odejść z wysokimi odprawami lub atrakcyjne wcześniejsze emerytury. Będzie to jednak program

Kowalczyk jedzie na Śląsk, by rozmawiać o naprawie Kompanii Węglowej

naprawczy. Dla nas informacja o likwidacji kopalń była szokiem, bo wcześniej rząd wykluczał takie działania" - mówił wcześniej PAP wiceszef Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski. Według związkowców w piątek wieczorem pod ziemią i na powierzchni kopalń protestowało ponad 2 tys. osób

Koniec Kompanii Węglowej to nie koniec węgla w Polsce [ANALIZA]

tys. miejsc pracy, katastrofa dla rzeszy kooperantów i firm pracujących na rzecz górnictwa. Nadszedł więc najwyższy czas, aby górnicy schowali oskardy, przestali rozmawiać z pozycji siły, bo dziś mało kto już to kupuje. Przez ostatnie 25 lat naprawdę wielu ludzi w Polsce straciło pracę w sytuacji dużo

Gorąca jesień w śląskich kopalniach

Związku Zawodowego Górników z kopalni Makoszowy. Jak wyjaśnia Witold Jajszczok, rzecznik SRK, o utracie miejsc pracy nie ma mowy. Porozumienie, na mocy którego Makoszowy trafiły do SRK, gwarantuje górnikom możliwość skorzystania z pakietów osłonowych (wcześniejszych emerytur lub odpraw pieniężnych) a

Erik Grendel: Presja w Górniku Zabrze musi być

jest i teraz: awans jest priorytetem dla wszystkich. Górnik jest w Polsce taką firmą jak Slovan na Słowacji. Dla wielu zabrzańskich kibiców było szokiem, że w zeszłym sezonie spadliście. Trudno było uwierzyć do ostatniego meczu sezonu w Niecieczy, że jednak zlecicie. - Fakt, nazwiska u nas były

"Młody górnik": Nikt nie ma odwagi powiedzieć nam prawdy prosto w oczy

niedozwoloną pomoc publiczną. Być może tuż przed wyborami związkowcy przyjadą protestować do Warszawy. Co na to "Młody górnik"? Nikt nie mówi prawdy Do kopalni Sośnica-Makoszowy przyjąłem się w marcu 2012 roku. Nie miałem wówczas świadomości, że na świecie zaczyna się dekoniunktura na węgiel, a

Górnicy z Sosnowca postawili na swoim. Rząd da im 100 mln zł

, zaległe pensje, odprawy, nagrody jubileuszowe, których kopalnia nie wypłaciła pracownikom, to 22 mln zł, a nieodprowadzone składki ZUS to kolejne 28 mln zł. Górnicy spędzili pod ziemią cztery doby. Mediatorem między władzami KHW a pracownikami Kazimierza-Juliusza został wojewoda śląski Piotr Litwa, który

KE udzieliła zgody na pomoc publiczną na zamknięcie kopalni w Czechach

zamknięciem kopalni. Zaproponowane przez czeskie władze środki mają pójść na wypłatę jednorazowych odpraw dla pracowników, którzy stracili zatrudnienie z powodu zamknięcia kopalni. Przewidziano również specjalne bonusy dla górników, którzy podczas pracy w zakładzie byli narażeni na utratę zdrowia. Komisja

Stary Teatr: Triumf woli. Przytulajmy się i bawmy [RECENZJA]

. Mongolskiego chłopca (Marta Nieradkiewicz) zwyciężającego w wyścigu konnym (w roli konia Krystian Durman). Polskiego górnika (Michał Majnicz) objeżdżającego świat za odprawę z kopalni, pomagającego koledze (Juliusz Chrząstowski) dotrzeć do pingwina, z którym ten się przyjaźni i spotyka co rok. Ekolożkę Rachel

Odprawy emerytalne i rentowe

Jak potężne emocje budzi temat odpraw emerytalnych, można się było przekonać ostatnio, gdy wśród polskiej armii pojawiła się plotka o zniesieniu takich świadczeń dla żołnierzy. Rzekomo po 1 stycznia 2011 roku żołnierz odchodzący do cywila nie dostałby (jak dotychczas) rocznej pensji, a na dodatek

Były dyrektor kopalni Halemba winny śmierci 23 górników

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach zakończył się trwający ponad sześć lat proces w sprawie katastrofy w kopalni Halemba. W listopadzie 2006 r. wybuch metanu zabił tam 23 górników, którzy 1030 metrów pod ziemią demontowali sprzęt z nieczynnego już wyrobiska. Po raz pierwszy w historii polskiego

SP: rząd nie zrobił nic, by poprawić sytuację górnictwa

nie zrobił dla górnictwa nic, choć w dobrze zarządzanych państwach "przemysł wydobywczy jest oczkiem w głowie i źródłem wielkich zysków". Dera przekonywał, że obecna, trudna sytuacja polskiego górnictwa, jest winą przede wszystkim PSL, którego przedstawiciel "dopiero po siedmiu latach

Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się nowelą ustawy górniczej

, które różnią się od przyjętej przez Sejm w ubiegłym tygodniu wersji. Przede wszystkim znika propozycja 24-miesięcznych odpraw dla górników dołowych, bo w sobotę uzgodniono, że nie będą oni odchodzić z pracy w taki sposób. W poprawce znalazł się dodatkowy zapis o 3-letnich urlopach górniczych z 75 proc

Kazimierz-Juliusz odejdzie spokojnie. Wydobycie jest zbyt drogie

swoich pieniędzy. A kolejka jest długa. Jak wylicza Krzysztof Kurak, dyrektor Kazimierza-Juliusza, zaległości wobec ZUS-u to 28 mln zł, na 17 mln zł są obciążone mieszkania zakładowe, a kolejne 22 mln zł to zaległe pensje, odprawy i dodatki urlopowe. Górnicy protestują nie tylko przeciwko likwidacji

"Ignorant Leszek Balcerowicz" [OPZZ broni górników]

skorelowane z wynikami firm. Nawet gdy przedsiębiorstwa przynoszą duże straty, dochody i odprawy dla kadry zarządzającej są horrendalnie wysokie. Jeżeli branża górnicza jest w tak złym stanie, jak donoszą liberalni eksperci, to dlaczego w ubiegłym roku Jarosław Zagórowski, szef Jastrzębskiej Spółki Węglowej

W kopalni Halemba zginęło 23 górników. Prokuratura złożyła apelację od wyroku

W styczniu, po sześciu latach i 147 rozprawach, Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał wyrok w sprawie katastrofy w kopalni Halemba. 21 listopada 2006 r. wybuch metanu zabił tam 23 górników, którzy 1030 metrów pod ziemią demontowali sprzęt z nieczynnego wyrobiska. Wpuszczono ich tam, choć dozór wiedział

A.Duda: rząd złamał konstytucję, nie konsultując planu dla KW

Powstanie tzw. Nowej Kompanii Węglowej zakłada m.in. podpisane w sobotę po południu w Katowicach porozumienie w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Podpisały je strona rządowa i górnicze związki zawodowe. Duda zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość jest solidarne z górnikami i będzie

Związkowcy założyli firmę i nie płacili pracownikom. "Część ludzi wpadła w spiralę długów"

jubileuszowych, nie dawała też odpraw tym, którzy odchodzili. - Górnicy nie dostawali też pieniędzy za chorobowe. Część ludzi wpadła w spiralę długów, bo byli bez wypłaty prawie pół roku - mówi nasz informator. Oburzeni górnicy poprosili o pomoc Państwową Inspekcję Pracy, która pod koniec maja przeprowadziła

Apelacja w sprawie kopalni Halemba. Kto winny śmierci 23 górników?

Sędziowie rozpatrują odwołania obrony i prokuratury od wydanego w styczniu 2015 r. wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie katastrofy w kopalni Halemba. 21 listopada 2006 r. wybuch metanu zabił tam 23 górników, którzy 1030 metrów pod ziemią demontowali sprzęt z nieczynnego wyrobiska

Górnicy z kopalni Kazimierz-Juliusz nie przerwali protestu

25.09. Sosnowiec/Katowice (PAP) - Pod ziemią jest ok. 160 górników, jeden z nich zasłabł - podał Paweł Drozdowski z Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w kopalni Kazimierz-Juliusz, gdzie od środy trwa protest. Górników wspierają żony, które w czwartek mają się spotkać z wojewodą

Nawet 360 zł na górnictwo z domowych portfeli Polaków?

preferencyjnych unijnych przepisów dotyczących działalności sektora górniczego, które ułatwiają zamykanie kopalń (np. wypłacanie górnikom odpraw). - Po tym terminie unijne regulacje uniemożliwią wspieranie likwidacji nierentownych kopalń, co może prowadzić do ich niekontrolowanej upadłości i nagłego zwalniania

Przedstawiciele rządu: sednem programu dla górnictwa jest ochrona miejsc pracy

+likwidacja+ - chodzi czasem o wygaszanie, ale przede wszystkim chodzi o uzdrowienie" - przekonywał. Zapewniał, że podstawą programu rządu w tej sprawie "było uratowanie jak największej ilości miejsc pracy na Śląsku, zapewnienie pracy górnikom dołowym, godne odprawy dla tych, którzy będą musieli

Spóźnione ratowanie górnictwa

O tym, że Kompania Węglowa, w skład której wchodzi obecnie 14 kopalń, wkrótce utraci płynność, co będzie oznaczało brak pieniędzy na wypłaty dla górników, wiadomo było od ponad roku. Tymczasem w grudniu 2013 roku z okazji barbórki premier Tusk stwierdził, że "polscy górnicy to być może

Górnicy z kopalni Kazimierz-Juliusz nie przerwali protestu

Protest rozpoczął się w środę po nocnej zmianie, kiedy 24 górników nie wyjechało na powierzchnię. Związkowcy tłumaczyli, że wydobycie było prowadzone, ale po dniówce górnicy zostawali na dole. W czwartek Drozdowski ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności poinformował, że na dole jest już ok. 160

Chiny szykują rekordowe zwolnienia w przemyśle

100 mld juanów (50 mld zł). Jednak według analityków to może nie wystarczyć. - Ta suma jest zbyt niska - mówi ekonomista Lin Boqiang w wywiadzie dla "South China Morning Post". - Jeśli robotnicy nie dostaną sutych odpraw i ofert pracy, mogą nas czekać problemy społeczne. Walka z nadwyżką

A.Duda: rząd złamał konstytucję, nie konsultując planu dla KW

19.01. Bytom (PAP) - Kandydat PiS na prezydenta europoseł Andrzej Duda uważa, że rząd złamał konstytucję, nie konsultując ze stroną społeczną planu naprawczego dla Kompanii Węglowej (KW). Ocenił, że podpisane w sobotę porozumienie w sprawie Kompanii jest zwycięstwem górników. Powstanie tzw. Nowej

Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu

finansowej firm górniczych, zasady likwidacji kopalń, sprawowania nadzoru właścicielskiego i źródła finansowania tych zadań. Reguluje też zasady m.in. uprawnień do bezpłatnego węgla lub ekwiwalentu pieniężnego dla b. górników. W obecnym projekcie nowelizacji tej ustawy zaproponowano m.in. zmianę, w efekcie

"Górnicy znów ciulać się nie dadzą". Co boli Śląsk

na krótko zaczęło przynosić nawet zyski. Jednak wbrew tym, którzy z całej tej operacji zapamiętali tylko rzekomo sowite odprawy dla zwalnianych górników, Śląsk zapłacił za nią bardzo wysoką cenę. Wyludniły się całe żyjące z kopalń dzielnice miast, o czym przekonać się można choćby w pobliżu tak

"Górnicy znów ciulać się nie dadzą". Co boli Śląsk

. Jednak wbrew tym, którzy z całej tej operacji zapamiętali tylko rzekomo sowite odprawy dla zwalnianych górników, Śląsk zapłacił za nią bardzo wysoką cenę. Wyludniły się całe żyjące z kopalń dzielnice miast, o czym przekonać się można choćby w pobliżu tak wychwalanej za genialną architekturę siedziby

Czeski minister o upadających kopalniach: "Rozkradziono niemal wszystko"

symboliczną koronę. Od chwili informacji o bankructwie przedsiębiorstwa rząd w Czechach zapowiedział, że nie zostawi 13 tys. zatrudnionych w zakładzie górników na lodzie. Władze przygotowały pakiet socjalny dla osób, które zagrożone są utratą pracy. W czwartek czeski minister przemysłu Jan Mladek oświadczył

Koniec Kompanii Węglowej, tysiące górników straci pracę

dla górników, którzy mają więcej niż cztery lata do emerytury, mają wynieść równowartość 24-miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zakładu mechanicznej przeróbki węgla odprawy będą wynosiły równowartość 10-miesięcznego wynagrodzenia, a dla zatrudnionych w administracji - 3-6 miesięcznych

Kopacz potknęła się na węglu

Bytomiu oraz Pokój w Rudzie Śląskiej. Te cztery zakłady razem z kopalnią Piekary przynoszą spółce prawie 80 proc. strat, a chodzi o astronomiczną kwotę 800 mln zł rocznie. Pracę miało stracić 3,1 tys. osób w zamian za jednorazowe odprawy, których maksymalna wysokość w przypadku pracowników dołowych miała

Sejm w nocy o kopalniach. Opozycja: To egzekucja polskiego górnictwa

egzekucja polskiego górnictwa" - przekonywała. W ocenie SP proponowane zmiany to efekt niezawetowania przez Polskę pakietu klimatycznego UE. Kempa podkreśliła, że proponowane 24-miesięczne odprawy są nie do przyjęcia przez górników, bo oni nie chcą jałmużny, tylko stałej pracy. Krytycznie projekt

Górnicy KHW dołączyli do protestu

16.01. Katowice (PAP) - Górnicy kolejnej spółki - Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) - dołączyli w piątek do protestu przeciwko rządowemu planowi naprawczemu dla Kompanii Węglowej. Wcześniej akcja protestacyjna rozpoczęła się w samej Kompanii i Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW). W piątek rano

W sobotę w Katowicach spotkanie przedstawicieli rządu i górniczych związków

zakładów i osłony dla 5,2 tys. zwalnianych - kosztem ok. 2,3 mld zł. Zgodnie z planem ok. 2100 osób, którym do emerytury zostanie mniej niż cztery lata, będzie mogło przejść na urlopy górnicze. Plan zakłada też, że z pracy w likwidowanych kopalniach odejdzie za odprawami do 400 górników dołowych (odprawy

Klika Dominika

innych kopalń. Dodatkowe 400 mln zł na odprawy górnicze rząd dał po tym, jak Kolorz i jego ludzie blokowali Ministerstwo Finansów. Ale choć nikt nie odszedł z kwitkiem, górnicy i tak dymili. Kolorz przewodził demonstracjom jako szef "Solidarności" w swojej kopalni. Tak jak dla Dudy, szansą dla

W sobotę w Katowicach spotkanie przedstawicieli rządu i górniczych związków

niedzielę mszy dla protestujących pod ziemią górników. "To po prostu niewyobrażalny skandal, nawet za komuny nie było takiego zamordyzmu" - powiedział Kolorz. Rzecznik KW Tomasz Głogowski odpowiedział, że władze spółki nie zakazały odprawiania mszy w kopalniach. "Nabożeństwa zostaną

Dziekoński: apel o zawetowanie ustawy węglowej - niezrozumiały

śląskiego, w ok. 20 kopalniach przeciw pierwotnym założeniom rządowego planu dla Kompanii protestowało ok. 2,2 tys. górników, z czego ponad 1,6 tys. na powierzchni. Zgodnie z porozumieniem, nie dojdzie do przewidzianej w pierwotnej wersji rządowego planu likwidacji czterech kopalń KW, przeciwko czemu

Senat za przedłużeniem stosowania środków naprawczych i osłonowych w górnictwie

prawnej - zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Celem ustawy jest również zapewnienie dogodnych warunków odejścia z pracy m.in. górnikom i pracownikom przeróbki w przedemerytalnych okresach ochronnych. Istotną zmianą jest odejście od wydawania bezpłatnego węgla w naturze dla uprawnionych emerytów

Górniczy sprawdzian pani premier

się na stole w Pałacu Prezydenckim. I prezydent może się obawiać, że górnicy w czasie kampanii pojawią się na Krakowskim Przedmieściu, by z nim podyskutować o tej ustawie w sposób niezbyt uprzejmy. Nie jest to komfortowa sytuacja dla Bronisława Komorowskiego, który majowe wybory prezydenckie chciałby

Górniczy sprawdzian pani premier

się na stole w Pałacu Prezydenckim. I prezydent może się obawiać, że górnicy w czasie kampanii pojawią się na Krakowskim Przedmieściu, by z nim podyskutować o tej ustawie w sposób niezbyt uprzejmy. Nie jest to komfortowa sytuacja dla Bronisława Komorowskiego, który majowe wybory prezydenckie chciałby

Cztery kopalnie zostaną zamknięte, a 3 tys. górników straci pracę.

. Jednorazowe odprawy pieniężne dla górników, którzy mają więcej niż cztery lata do emerytury, wyniosą równowartość 24-miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zakładu mechanicznej przeróbki węgla odprawy będą wynosiły 10-miesięczne wynagrodzenie, a w przypadku zatrudnionych w administracji

Rząd musi ominąć związkowy mur

, katastrofa dla rzeszy kooperantów i firm pracujących na rzecz górnictwa. Nadszedł więc najwyższy czas, aby rząd trafił bezpośrednio do górników, bo tylko tak zrozumieją, że nie powinni iść w ciemno za swoimi związkowcami. Aby schowali oskardy, przestali rozmawiać z pozycji siły, bo dziś mało kto już to

Rząd musi ominąć związkowy mur

, katastrofa dla rzeszy kooperantów i firm pracujących na rzecz górnictwa. Nadszedł więc najwyższy czas, aby rząd trafił bezpośrednio do górników, bo tylko tak zrozumieją, że nie powinni iść w ciemno za swoimi związkowcami. Aby schowali oskardy, przestali rozmawiać z pozycji siły, bo dziś mało kto już to

Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się nowelą ustawy górniczej

porozumienia, które różnią się od przyjętej przez Sejm w ubiegłym tygodniu wersji. Przede wszystkim znika propozycja 24-miesięcznych odpraw dla górników dołowych, bo w sobotę uzgodniono, że nie będą oni odchodzić z pracy w taki sposób. W poprawce znalazł się dodatkowy zapis o 3-letnich urlopach górniczych z 75

Związkowcy: protest kontynuuje ok. 2 tys. górników

zostanie mniej niż cztery lata, będzie mogło przejść na urlopy górnicze. Plan zakłada też, że z pracy w likwidowanych kopalniach odejdzie za odprawami do 400 górników dołowych (odprawy w wysokości 24-miesięcznych pensji), do 1,1 tys. pracowników przeróbki (odprawy w wysokości 10-miesięcznych zarobków) oraz

Porozumienie w JSW coraz bliżej. Prezes musi odejść?

W kolejnym dniu protestu kopalni JSW przed siedzibą spółki górnicy rozbili namioty i rozpalili koksowniki. - Jesteśmy tu, żeby pilnować negocjujących. To pokojowo nastawione miasteczko, które nikomu nie powinno przeszkadzać - przekonywał jeden z górników. W czwartek przed siedzibą spółki

Górnicze związki piszą do Tuska: Domagamy się pomocy dla polskich kopalń

zostanie odczytany w kościołach trzech diecezji w niedzielę. Według związkowców, prezes KW i dyrektorzy kopalń zakazali organizowania w niedzielę mszy dla protestujących pod ziemią górników. - To po prostu niewyobrażalny skandal, nawet za komuny nie było takiego zamordyzmu - powiedział Kolorz. Rzecznik KW