odpowiedzi do arkusza maturalnego

NS

Egzamin gimnazjalny 2014. Część językowa egzaminu - polski, niemiecki, francuski, rosyjski, a może włoski?

Egzamin gimnazjalny 2014. Część językowa egzaminu - polski, niemiecki, francuski, rosyjski, a może włoski?

Część językowa egzaminu gimnazjalnego zbliża się wielkimi krokami. Po egzaminach humanistycznym i przyrodniczo-matematycznym przyjdzie czas na część ostatnią - z języka obcego. Egzamin zdawać można na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski. Przedstawiamy prognozy, analizę poprzednich arkuszy, typy zadań, różnice między poziomami - czyli wszystko o egzaminie z części językowej.

Konstanty z Aspergerem wyważył drzwi do UJ

Uczeń, który m.in. dzięki błyskawicznej akcji "Gazety Wyborczej" wywalczył wydłużoną maturę, przeszedł przez nią przebojem - zdał z wysokimi notami. I będzie studiował wymarzoną historię na Uniwersytecie Jagiellońskim

CKE: wątpliwości dot. zadań z polskiego - na korzyść maturzystów

Na korzyść maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie rozstrzygać wątpliwości związane z brakiem spójności w poleceniach dotyczących rozwiązywania zdań zamkniętych w teście egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Próbna matura z "Gazetą Wyborczą" i Operonem

Komunikat prasowy "Gazeta Wyborcza" i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon już po raz trzeci organizują próbny egzamin maturalny. W dniach 24 - 26 listopada wezmą w nim udział zgłoszone do programu szkoły z całej Polski. Odpowiedzi do testów będą publikowane na łamach "Gazety" i na

Na co uważać na maturze

powróci cała wiedza ze wszystkich lat nauki - uspokaja nauczyciel.Sukces u źródełJednak za błędy popełniane na maturze nie należy winić samych uczniów. Robert Kłoczko, organizator kursów maturalnych w Centrum Edukacji Kadr, podkreśla, że często pytania w arkuszach są nieprecyzyjne: - Albo zbyt szczegółowe

Wiem, jak powinna wyglądać szkoła kreatywna [LIST]

Wiem, jak powinna wyglądać szkoła kreatywna [LIST]

profesjonalnych testach, arkuszach obserwacyjnych i skali SPTO. W wyniku diagnozy możemy stwierdzić, jakie są mocne strony ucznia, jaki jest dominujący profil inteligencji i ponadprzeciętne zdolności. Wyniki tej diagnozy dla większości uczniów są całkowitym odkryciem, do tej pory bowiem nie wiedzieli, ze w ogóle

Błąd w maturach z angielskiego

Błąd w maturach z angielskiego

testu ma inny kod kreskowy. Do niego program komputerowy automatycznie dopasowuje odpowiedzi. W tym roku jednak drukarnia wypuściła testy tylko z dwoma kodami, ale z trzema wersjami odpowiedzi. Co trzeci arkusz komputer rozpoznałby jako zawierający same błędy. - Już rozesłałem instrukcje do wszystkich

Komentuje Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

względem trudności z poziomem podstawowym.Ważna jest też zapowiedź, że osoby, które nie zdały jednego egzaminu będą mogły zdawać poprawkę w sierpniu.Przygotowanie na 2009 rok jednolitych arkuszy do przedmiotów maturalnych na pewno będzie wyzwaniem. Są one odpowiedzią na oczekiwania rektorów, którzy uważają

Klucz nie wyklucza

Klucz nie wyklucza

Bralczyk, Marek Safjan i Magdalena Środa - zaapelowało do premiera, by klucz zlikwidować, bo "niszczy u młodych ludzi umiejętność samodzielnego myślenia" i wyklucza wybitnych maturzystów, których oryginalnych odpowiedzi CKE przecież nie przewidzi. List podpisała współautorka nowej matury Irena

Poprawił maturę

Poprawił maturę

Konarzewski przyznaje się do zmian. - Ale to tylko zmiany kosmetyczne - mówi. Wprowadził je w marcu, dwa dni przed drukiem arkuszy. Dlatego już nie testował na uczniach. "Gazecie" tłumaczy, że to początek krucjaty przeciw tzw. kluczowi odpowiedzi.Teraz egzaminatorzy w całym kraju dostają jednakowy

Diamenty i matoły. Dla kogo korepetycje?

Diamenty i matoły. Dla kogo korepetycje?

liceum lub maturą, bo nagle zdają sobie sprawę, że przez całą szkołę nie napisali żadnego wypracowania i nie przeczytali ani jednej książki. Drugi typ chce się uczyć wyłącznie do egzaminu. Korepetytor ma być takim mieczem Damoklesa i dwa razy w tygodniu odsiedzieć z uczniem nad testami i arkuszami. Sam

Egzamin maturalny

się z poleceniami i zapisanie odpowiedzi). Do każdego tekstu odnosi się zadanie, polegające na wyborze odpowiedzi A, B, C (lub D), zaznaczeniu, czy zdanie jest w stosunku do tekstu prawdziwe czy fałszywe, dopasowaniu mówiących do podsumowań ich wypowiedzi itp. Za tę część arkusza można otrzymać do 15 punktów. Część

Olimpiada języka białoruskiego

. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Olimpiada realizowana jest w formie zawodów trójstopniowych: eliminacje szkolne - składają się z opracowania pisemnego i odpowiedzi ustnej; eliminacje okręgowe - biorą w nich udział zdobywcy co najmniej 70% punktów w eliminacjach szkolnych, składają się z egzaminu pisemnego

Test psychologiczny

. Istnieje także w wielu programach możliwość ustawienia na "szybkie wprowadzanie" służące przepisaniu wyników z arkusza odpowiedzi do formularza w komputerze. Umożliwia to dalszą komputerową obróbkę uzyskanych danych.Do takich programów można zaliczyć np. MMPI-2 przeprowadzający najbardziej zaawansowany

UTP (system informatyczny)

porównaniu z Warsetem, system UTP będzie szybszy, bardziej wydajny, skalowalny i przepustowy, czyli umożliwiający wysłanie znacznie większej liczby zleceń w danej jednostce czasu. Jednocześnie czas odpowiedzi na wysłane zlecenia skróci się do ułamków milisekundy. Dzięki UTP GPW i polski rynek kapitałowy

Ściąganie

źródeł. Sposoby pozyskiwania tych ostatnich obejmują: współdziałanie najlepiej przygotowanych zdających z pozostałymi zdającymi, przepisywanie odpowiedzi dostrzeżonych u pozostałych zdających, komunikacja między zdającymi, w formie pisemnej lub innej, służąca przekazywaniu odpowiedzi lub innym celom

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.