odpisy inwestycyjne

Reuters,d

Rekordowa strata Deutsche Telekom

Rekordowa strata Deutsche Telekom

Po pierwszych trzech kwartałach tego roku strata Deutsche Telekom wyniosła 24,5 mld euro.Ta rekordowa strata niemieckiej firmy wynikała z odpisów inwestycyjnych w dziale telefonii komórkowej.

Miliardowe odpisy Tauronu na utratę wartości majątku

Tauron przeprowadził testy na utratę wartości aktywów majątku wytwórczego grupy. Łączna wartość oszacowanych odpisów w segmencie wytwarzania grupy wynosi 3,56 mld zł, a wpływ na skonsolidowany wynik netto za 2015 rok wynosi 2,92 mld zł. Przewidywany wpływ odpisów na jednostkowy wynik netto wyniesie z kolei aż 4,93 mld zł.

Enea i Bogdanka na minusie. Grupa chce się "wpisać w politykę gospodarczą"

Enea prowadzi integrację z Bogdanką i chce stworzyć silną grupę surowcowo-energetyczną. Do połowy roku wypracuje strategię rozwoju. - Musimy wpisać się w politykę gospodarczą kraju, po to by racjonalnie się rozwijać - mówi prezes grupy Enea. I nie wyklucza zaangażowania grupy w ratowanie śląskiego górnictwa.

Raport PGE: 5 mld zł straty w I półroczu. Co dalej z Turowem i Opolem?

Raport PGE: 5 mld zł straty w I półroczu. Co dalej z Turowem i Opolem?

Strata jest efektem decyzji PGE o odpisie aktualizującym wartość majątku trwałego w segmencie energetyki konwencjonalnej. Spółka ocenia, że blisko jedna czwarta jej aktywów, m.in. kompleks w Turowie, jest niewiele warta i nie przyniesie w przyszłości spodziewanych korzyści ekonomicznych. Odpis na

PGE miało 3 mld zł straty w 2015 r. Przez elektrownie węglowe

PGE miało 3 mld zł straty w 2015 r. Przez elektrownie węglowe

Grupa PGE, czyli największy w Polsce producent i dystrybutor prądu, już od kilku miesięcy uprzedzała o tym, że 2015 rok zakończy stratą. Ale wynik na minusie to efekt księgowy, a nie problemów w bieżącej działalności spółki. W sierpniu PGE dokonało odpisu wartości aktywów w segmencie energetyki

Nowa ulga inwestycyjna dla firm. Ale nie na samochody

Nowa ulga inwestycyjna dla firm. Ale nie na samochody

- To 500 plus dla przedsiębiorców - zachwala nową propozycję wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Reklamuje ją jako nową ulgę inwestycyjną, choć w rzeczywistości chodzi o zmiany w tzw. amortyzacji podatkowej. Dzisiaj firma, która kupuje środek trwały, np. komputer, o wartości nie większej niż

Zbigniew Stopa przestanie być prezesem Bogdanki

Zbigniew Stopa przestanie być prezesem Bogdanki

strukturach Enei, zakończyła na minusie. Ze względu na dekoniunkturę na rynku węgla także ta jedna z najlepszych polskich kopalni dokonała księgowych odpisów na kwotę ponad 624 mln zł . To przełożyło się na stratę spółki w wysokości niemal 280 mln zł. Wynik netto Bogdanki za 2015 r. bez uwzględniania odpisu

Skarb Państwa zdecydował: mniejsza dywidenda z PGE. Kurs w dół

Skarb Państwa zdecydował: mniejsza dywidenda z PGE. Kurs w dół

spodziewanych korzyści ekonomicznych", i dokonała odpisu ich księgowej wartości w wysokości 8,8 mld zł. Spowodowało to stratę netto za cały rok w wysokości 3 mld zł. W takiej sytuacji wypłata dywidendy jest utrudniona i wymaga księgowych wybiegów - np. wypłaty z kapitału zapasowego. Dlatego jeszcze

Bogdanka zakończy 2015 rok na minusie. Strata ponad 270 mln zł

Bogdanka zakończy 2015 rok na minusie. Strata ponad 270 mln zł

Lubelska kopalnia zdecydowała się podać do wiadomości publicznej niezaudytowane wyniki finansowe za ubiegły rok. Bogdanka poinformowała, że jej strata netto szacowana jest na 279,6 mln zł. Według spółki na osiągnięty wynik wpłynęło przede wszystkim dokonanie dużego jednorazowego odpisu

Shell zamraża nowe projekty inwestycyjne w Rosji

Henry przyznał, że póki co spółka nie odczuła skutków sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu. Zamrożenie nowych projektów inwestycyjnych nie oznacza jednak, że spółka nie będzie inwestować w już realizowane projekty, w tym przede wszystkim w trzeci etap projektu gazowego Sachalin, w którym

Tauron zacznie oszczędzać, żeby poprawić wyniki. Będą zwolnienia?

Tauron zacznie oszczędzać, żeby poprawić wyniki. Będą zwolnienia?

. Wprowadzenie programu Tauron zapowiadał w połowie lutego ze względu na niekorzystne trendy w sektorze energetycznym i pogorszenie wyników w grupie. Przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów majątku wytwórczego grupy pokazały, że łączna wartość oszacowanych odpisów w segmencie wytwarzania grupy wynosi

Kilka dni po odwołaniu prezes Bogdanki sprzedał akcje kopalni

Kilka dni po odwołaniu prezes Bogdanki sprzedał akcje kopalni

roku spółka prowadzi restrukturyzację, która polega m.in. na redukcji zatrudnienia o ok. 400 osób czy ograniczeniu wydatków inwestycyjnych. Ubiegły rok lubelska spółka zakończyła ze stratą księgową sięgającą niemal 280 mln zł. Bez uwzględnienia odpisu księgowego Bogdanka zarobiłaby 226 mln zł. ...i

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

dające szanse na zwiększenie efektywności oraz kierunki modyfikacji programu inwestycyjnego. Jego wyniki poznamy najprawdopodobniej pod koniec tego miesiąca. JSW podała, że jej strata netto za zeszły rok wyniosła 3 mld zł. Jednak na wynik w znacznym stopniu wpływają odpisy na majątku na ponad 2,83 mld zł

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Łączne nakłady inwestycyjne grupy Agora w 2015 roku mogą być zbliżone do 100 mln zł. Grupa jest zainteresowana głównie rozwojem organicznym - wynika z wypowiedzi prezesa Bartosza Hojki. - Agora podtrzymuje średnioterminowe cele rentowności dla poszczególnych segmentów działalności. Grupa

Zysk Lotosu w czwartym kwartale powyżej prognoz

instalacji, w trakcie remontu przeprowadzony zostanie także program inwestycyjny w celu zwiększenia mocy przerobowych. Zatrzymanie instalacji produkcyjnych nie będzie skutkowało wstrzymaniem ekspedycji i sprzedaży produktów (zgromadzonych w zbiornikach magazynowych i kupowanych u innych dostawców)"

Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji - oświadczył prezes PKN Orlen. Jak podał PKN Orlen, nakłady inwestycyjne w grupie kapitałowej tej spółki w 2016 r. planowane są na poziomie 4,8 mld zł, w tym 3,3

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

dokonać kolejnej aktualizacji wartości księgowej swojej inwestycji w norweskie złoża Yme. "Na 30 czerwca 2014 r. dokonano odpisów obejmujących całość nakładów inwestycyjnych na ten projekt, co obciąży wynik netto pierwszego półrocza 2014 kwotą ok. 191 mln zł. Ostateczna wysokość odpisu podlega

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

. dokonano odpisów obejmujących całość nakładów inwestycyjnych na ten projekt, co obciąży wynik netto pierwszego półrocza 2014 kwotą ok. 191 mln zł" - napisano w raporcie. Dokonanie odpisu nie wpływa na możliwość rozliczania aktywa podatkowego, powstałego w wyniku realizacji projektu Yme, przy

W ratowaniu JSW wezmą udział spółki skarbu państwa

W ratowaniu JSW wezmą udział spółki skarbu państwa

szanse na zwiększenie efektywności oraz kierunki modyfikacji programu inwestycyjnego. Według wiceministra w JSW już teraz widać wzrost efektywności wydobycia. Ocenił, że w tym i przyszłym roku rynek węgla koksowego pozostanie trudny, stąd potrzeba trafionych inwestycji i precyzyjnie ukierunkowanych

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

pozamałżeńskim skorzysta z ulgi tylko wtedy, gdy jej roczny dochód nie przekracza 56 tys. zł. W sytuacji, gdy rodzicom zabraknie podatku do odliczenia całej ulgi, fiskus im dopłaca do pełnego limitu odpisu. Tak by mogli odpisać 100 proc. ulgi. Wcześniej rodzicom, którzy mało zarabiają i brakuje im podatku do

Gotówka z kapitału PGE zasili budżet państwa

Gotówka z kapitału PGE zasili budżet państwa

tę operację podatek, który będzie sfinansowany właśnie z kapitału zapasowego. Akcje na dnie Od listopada 2009 r. PGE jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Jej mniejszościowymi współwłaścicielami są drobni inwestorzy, fundusze inwestycyjne czy emerytalne. Jednak faktyczną władzę nad spółką

Gigantyczna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Gigantyczna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

znaczącego spadku jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla, głównie na skutek spadku cen i odpisu aktualizującego majątek, wynik netto Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 r. wyniósł minus 623,5 mln złotych - czytamy w komunikacie jastrzębskiej spółki. Średnia cena sprzedaży podstawowego produktu JSW

Koniec dobrych wyników Bogdanki? Optymizm analityków się wyczerpuje

Koniec dobrych wyników Bogdanki? Optymizm analityków się wyczerpuje

Bogdanka do tej pory świeciła przykładem na tle pozostałych spółek węglowych. Lubelska kopalnia, mimo dekoniunktury na rynku spowodowanej niskimi cenami surowca oraz nadpodaży węgla, radziła sobie nieźle. Co prawda w ubiegłym roku miała około 280 mln zł straty, ale wynikało to z dokonania odpisów

Zysk Lotosu skurczył się o ponad 60 proc.

Gorzej prezentują się wyniki na poziomie operacyjnym, a spółka rozczarowała też odpisem na koncesje w Norwegii. Zysk operacyjny Lotosu za ubiegły kwartał spadł do 190 mln zł z 305 mln w czwartym kwartale 2010 roku. Analitycy oczekiwali 236 mln. W całym 2011 roku Lotos odnotował 654 mln zł

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

można więc wykluczyć, że będziemy przeprowadzać testy na utratę wartości (aktywów górniczych - przyp. PAP)" - powiedział. "Tym samym nie można wykluczyć konieczności utworzenia w trakcie roku odpisów" - dodał. Jastrzębska Spółka Węglowa może obniżyć poziom nakładów inwestycyjnych na 2014

PKN Orlen: 134 mln zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

PKN Orlen poinformował, że II kwartale tego roku dokonał odpisów w wysokości 5 mld zł, które dotyczyły aktywów rafineryjnych litewskiej grupy Orlen Lietuva, czeskiej grupy Unipetrol oraz grupy Rafinerii Jedlicze, a także aktywów petrochemicznych czeskiej Spolany z grupy Anwil. Największy udział w

Zysk operacyjny grupy PKN Orlen w 2014 r. wyniósł 5,2 mld zł

ciągu minionych 12 miesięcy odnotowano "istotny spadek cen ropy naftowej" - w czwartym kwartale średnia cena ropy Brent wynosiła 77 dol./baryłkę i była o 32 dol./baryłkę niższa niż rok wcześniej. "W 2014 r. wynik operacyjny koncernu EBITDA LIFO, przed uwzględnieniem wpływu odpisów

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Wynik operacyjny PGNiG za IV kwartał 2014 r. będzie pomniejszony o 627 mln zł przez odpisy aktualizacyjne oraz spisanie w koszty wydatków dotyczących środków trwałych w budowie, majątku produkcyjnego oraz zapasów gazu - podała spółka w komunikacie. - Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale

W 2014 roku Orlen miał ponad 4,6 mld zł straty, chce wypłacić dywidendę

powodu z niższych notowań ropy naftowej i tym samym produktów spółki. PKN Orlen przypomina, że w latach 2014-17 w ramach nakładów inwestycyjnych na rozwój płockiego koncernu przeznaczona zostanie kwota 10,8 mld zł, a na prace modernizacyjne związane z utrzymaniem wysokiej sprawności instalacji 5,5 mld zł

PKN Orlen: 134 mln zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

23.07. Płock (PAP) - PKN Orlen w II kwartale tego roku osiągnął zysk netto na poziomie 134 mln zł, a za sześć miesięcy - 273 mln zł bez uwzględnienia dokonanych odpisów wartości aktywów grupy spółki - podał w środę płocki koncern. PKN zapowiedział kontynuowanie wypłaty dywidendy. PKN Orlen

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 21

ENERGA Rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 obniżą wynik netto grupy Energa o ok. 28,9 mln zł, a utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Elektrowni Ostrołęka obniży wynik netto o ok. 22,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Spółka szacuje też, że wynik EBITDA zostanie

615 mln zł zysku netto grupy PKN Orlen za trzeci kwartał 2014 r.

. Łączne nakłady inwestycyjne PKN Orlen dotyczące projektów niekonwencjonalnych wyniosły w trzecim kwartale 2014 r. 38 mln zł, a łączne nakłady inwestycyjne dotyczące projektów konwencjonalnych w tym samym okresie wyniosły 19 mln zł. Poszukiwania łupków PKN Orlen podał, że spółka w projektach

Oświadczenie ministra dot. Muzeum II Wojny: "Nie wycofam się z decyzji o łączeniu"

Narodowego oświadcza, że do 31 stycznia, tj. w przeddzień planowanego połączenia gdańskich muzeów, nie doręczono mu odpisu postanowienia, które wstrzymać ma wykonanie zarządzenia o połączeniu. Mimo tak niefortunnego, z punktu widzenia reguł praworządności, trybu działania sądu, który powielił postanowienie

Ogromna strata Orlenu. Głównie przez Możejki

tzw. odpisy aktualizujące wartość aktywów i dotyczące spółek zagranicznych Orlenu - dla spółki litewskiej wyniosły -4,19 mld zł, a dla czeskiego Unipetrolu -711 mln zł. Co to oznacza? Ano tyle, że polski koncern teraz wyliczył, że wartość jego zagranicznych aktywów jest bez porównania niższa od

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

utrzymanie polityki dywidendowej. PGE już zapowiedziało, że ubiegły rok zamknie stratą w wysokości ok. 3 mld zł netto. To wynik odpisu księgowego spowodowanego utratą wartości węglowych elektrowni konwencjonalnych należących do PGE. Gdyby nie odpis, spółka zarobiłaby 4,3 mld zł. PGE opublikuje wyniki 16

Nowoczesna chce 15 proc. podatku CIT i większej kwoty wolnej od podatku

przez 15 lat, a nie - jak obecnie - przez pięć lat, a także wprowadza możliwość podniesienia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł. Nowoczesna stawia na inwestycje Zdaniem Petru obniżenie podatku CIT do 15 proc. zachęci polskie firmy do inwestowania. Z kolei rozwiązania

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Kofola w komunikacie. - Trinitybay Investment, Marek Falenta i Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne podpisały listy intencyjne w sprawie nabycia przez PTI akcji Hawe - podały spółki w komunikach. Cena akcji w potencjalnej transakcji została ustalona na ok. 3 zł. - Kurs akcji Selvity na otwarciu w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

wzrosła o 5 proc., a w ujęciu rocznym o 3 proc. Jak podano w raporcie głównymi czynnikami wzrostu w ujęciu rocznym były opłaty netto z kart płatniczych i sprzedaż produktów inwestycyjnych. Koszty działania banku w drugim kwartale wyniosły 279,5 mln zł i pozostały stabilne rdr oraz urosły 2 proc. kdk

Ropa drożeje, ale jej cena już znacząco nie wzrośnie.

, powodują odpisy zniekształcające wynik finansowy" - dodał. Według prezesa, w połowie roku cena surowca powinna wynieść ok. 60 dol. Większość obserwatorów rynku zauważa, że ostatnie zwyżki cen ropy na światowych rynkach mają związek z płynącymi z USA deklaracjami dotyczącymi ograniczenia wydobycia

Tauron miał 1,8 mld zł straty w 2015 r. 130 mln zł do zwrotu za Brzeszcze

kopalnie (wartość tego odpisu to 4,9 mld zł, co wpłynęło na wynik netto). Przychody spółki były stabilne i wyniosły 18,4 mld zł, czyli niemal tyle samo, ile w 2014 r. To dopiero początek Remigiusz Nowakowski jest już trzecim prezesem Tauronu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ma przed sobą niezwykle trudne

Ukraina zawarła porozumienie ws. restrukturyzacji jej zadłużenia

. - poinformował resort finansów w komunikacie. Restrukturyzacja zmniejszy dług Ukrainy do 15,5 mld. Trudne negocjacje Najwięksi wierzyciele Ukrainy, którymi kieruje amerykańska firma inwestycyjna Franklin Templeton, proponowali początkowo redukcję długu o 5 proc. W skład grupy wchodzą między innymi T. Rowe Price

PKN Orlen nie wyklucza czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach

23.07. Płock (PAP) - PKN Orlen planuje poprawiać rentowność litewskiej spółki Orlen Lietuva m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych, jednak nie wyklucza wariantu czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach - poinformowała w środę spółkę. PKN Orlen podał, że

Czy UniCredit sprzeda Pekao? Co to oznacza? Duże zmiany

pozwoli mu uzyskać 600 mln euro. W planach jest też sprzedaż banku na Ukrainie i w inwestycyjnym holdingu Pioneer. Celem tych ruchów miałoby być zwiększenie kapitału, by włoska grupa finansowa, mająca w całej Europie 32 mln klientów, odzyskała zaufanie inwestorów. A z tym jest krucho. W ciągu ostatniego

Zarząd JSW wypowiedział trzy porozumienia zbiorowe

nie jest obecnie zagrożona i że wynik za ubiegły rok będzie ujemny, choć nieco lepszy od oczekiwań. "Ta płynność mogłaby być zagrożona, jeśli spółka robiłaby to, co dotychczas. Poczyniliśmy oszczędności w kosztach funkcjonowania firmy, obniżyliśmy nakłady inwestycyjne. Konieczne są dalsze trudne

Commerzbank wykazał 130 mln euro straty w III kwartale

Strata to efekt odpisów inwestycyjnych w wysokości ok. 720 mln euro oraz blisko 30 mln euro kosztów poniesionych na restrukturyzację internetowego domu maklerskiego Comdirect. Zeszłoroczna strata przed opodatkowaniem Commerzbanku była ponaddwukrotnie wyższa i sięgnęła 279 mln euro. Odpisy w trzecim

PKN Orlen będzie rozmawiał z rządem Litwy o Orlen Lietuva

litewskiej grupy Orlen Lietuva. Po odpisie wartość majątku litewskiej spółki to 0,5 mld zł. Jednocześnie płocki koncern podał, że planuje poprawiać rentowność Orlen Lietuva poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych do poziomu poniżej 20 mln USD rocznie, jednak nie wyklucza

Prezydent Grybauskaite: nie możemy wesprzeć finansowo Orlen Lietuva

planuje poprawiać rentowność litewskiej spółki Orlen Lietuva m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych, jednak nie wyklucza wariantu czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach. PKN Orlen podał, że uwzględniając m.in. perspektywy rynkowe i parametry makroekonomiczne

Litewski deputowany: kupno Orlen Lietuva tylko za symbolicznego 1 lita

Orlen Lietuva, m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych, jednak nie wyklucza wariantu czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach. PKN Orlen podał, że uwzględniając m.in. perspektywy rynkowe i parametry makroekonomiczne dokonał m.in. odpisu w wysokości 4,2 mld zł

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

. - Orange Polska planuje do 450 mln zł nakładów inwestycyjnych na sieć światłowodową w 2015 roku - podał operator w czwartkowym komunikacie. - Orange Polska w czwartym kwartale 2014 roku pozyskało netto 36 tys. klientów telefonii komórkowej. Liczba stacjonarnych łączy głosowych grupy skurczyła się w tym

PKN Orlen o likwidacji Balin Energy i projektach wydobywczych

partnerem w ramach Balin Energy oparta była wyłącznie o posiadane aktywa na Morzu Bałtyckim, w obrębie których zakończono poszukiwania. Stosowne odpisy zostały wykonane w IV kwartale 2013 r. Decyzja o likwidacji spółki była naturalną dla obu stron konsekwencją zakończenia procesu inwestycyjnego w tym

Rząd m.in. o projektach dotyczących zapasów ropy

Materiałowych obowiązek tworzenia i utrzymywania "zapasów agencyjnych" i wprowadzenia możliwości utworzenia "zapasów specjalnych". Zmiany dotyczą też rejestru systemu zapasów interwencyjnych i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych m.in. w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej odpisów

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

. Wynik był powyżej konsensusu na poziomie 578,7 mln zł. Na wyniki pozytywnie wpłynęło m.in. rozwiązanie odpisu na zapasach gazu na kwotę 141 mln zł. - Wyniki PGNiG za trzeci kwartał sa zbliżone do konsensusu i pozostaną raczej neutralne dla kursu. Analityków zaskoczyła natomiast duża strata na hedgingu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- poinformował w środę bank. - mBank wprowadza nowy format placówek zlokalizowanych w centrach handlowych. W ciągu kilku lat zainwestuje w ten projekt ponad 70 mln zł, a docelowe oszczędności z reorganizacji sieci przekroczą 50 mln zł rocznie - poinformował bank w komunikacie prasowym. - ZE PAK dokona odpisu

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

1,2 proc. rdr. Podobnie jak w innych bankach, które podały już swoje wyniki za II kwartał, wynik z prowizji był wyższy dzięki opłatom z kart, które wzrosły o 5,5 proc. Spadek o 6,8 proc. zanotowały przychody z pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Wynik na handlowych

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

podpisał z OAO SUEK-Kuzbass z Rosji umowę na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego za 25,85 mln euro - podał Famur w środowym komunikacie. - Introl nie widzi zagrożeń dla wykonania tegorocznej prognozy, mimo dokonania odpisów na przegrany proces sądowy. Sprzedaż grupy w tym roku może nawet być wyższa niż

PGE zaskoczyła zyskiem. Na horyzoncie wielkie inwestycje

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do wyniku za IV kwartał wahały się od 35 mln zł straty do 273 mln zł zysku, a mediana wynosiła 151 mln zł. Wynik udało się "wykręcić" pomimo utworzenia dużych rezerw i odpisów, które obniżyły ostateczny zysk PGE za 2013 r. o 875 mln zł. Żeby nie

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

47,2 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 46,4 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie drugiego kwartału 2014 roku 142,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 150,3 mln zł. Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto na koniec I półrocza 2014 roku

Kto ile pożyczył Grecji i może najwięcej stracić na jej oddłużeniu

inwestycyjnego Natixis jedynie 79 mld euro z greckiego długu pochodzi z rynku. Zdecydowana większość tej sumy (63 mld euro) to papiery wartościowe wypuszczone w kraju. Właścicielami tej części długu greckiego są zatem sami Grecy, ich fundusze inwestycyjne i banki. W 2010 roku Grecja została pierwszym krajem

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

inwestycyjna oraz opieka zdrowotna Na tę ostatnią grupa ma wydać 800 mln zł, z czego ponad 450 mln zł trafić ma na akwizycje - powiedział prezes Andrzej Klesyk. - PZU spodziewa się, że rynek ubezpieczeniowy zarówno w części życiowej i majątkowej będzie rósł na poziomie inflacji. Dwucyfrowych wzrostów grupa

SPRAWY PO ŚMIERCI BLISKIEGO

testamentu (zwłaszcza nazwiska spadkobierców), tylko informacja, kto go sporządził, kiedy i w jakiej kancelarii zdeponował. Informację o zarejestrowaniu testamentu może uzyskać każdy (po okazaniu odpisu skróconego aktu zgonu lub innego dokumentu, z którego wynika, że autor testamentu nie żyje) bez

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

471,2 mln zł, czyli były o 1 proc. wyższe od oczekiwanych 466 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów spadł o 2,5 pp. kdk i wyniósł 53,3 proc. Kwartalnie koszty działalności banku wzrosły o 7 proc., a rdr wzrost spadek wyniósł 2 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

PGNiG PGNiG miał w II kwartale 2014 r. 338 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 352 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik netto był niższy od konsensusu na poziomie 689,5 mln zł, jednak konsensus nie uwzględniał odpisów

Swiss Life: Życiowa strata

W ten sposób Swiss Life potwierdziło swoje marcowe ostrzeżenie o znaczącym pogorszeniu się wyników finansowych. Gigantyczna strata finansowa to w głównej mierze efekt odpisów inwestycyjnych, spadku kursów akcji na światowych giełdach, kosztów restrukturyzacyjnych i kłopotów ze sprzedażą

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

mln zł zysku EBITDA, 9,2 mln zł zysku EBIT oraz 8,1 mln zł zysku netto. Na zysk netto za rok 2013 wpływ miały odpisy związane z kosztami z tytułu likwidacji wyrobów gotowych (1,1 mln zł), koszty z tytułu odszkodowania (112 tys. zł) oraz stratą poniesioną w wyniku kradzieży (129 tys. zł). "Rok

Konieczne energetyczne porozumienie ponad podziałami

elektroenergetyki, i to z dwóch stron. Po pierwsze, wynik EBIT czterech państwowych spółek elektroenergetycznych (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA) wyniósł minus 1,3 mld złotych, głównie za sprawą gigantycznego, bo sięgającego prawie 9 mld zł odpisu wartości aktywów trwałych PGE w segmencie górnictwa i energetyki

Kurs akcji producenta Bolsa i Żubrówki upadł jak po mocnej wódce

Za przeceną stały nie tylko słabe wyniki, ale również nie najlepsze prognozy rynkowe na 2012 r. W porównaniu do 2010 roku strata CEDC zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie, bo spółka dokonała odpisów aktualizujących na kwotę ponad 1 mld dol. dotyczących trwałej utraty wartości firmy i posiadanych

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

wyniósł 279,6 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 276,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 270 mln zł do 284 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 33,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 68,9 mln zł. ING Bank Śląski chce w

Po 6 godzinach przerwano rozmowy w JSW; kolejne spotkanie w środę

inwestycyjnych, kwestiach wydobycia. Jak ocenił mediator, "strony wyjaśniły sobie bardzo wiele; podsumowujące wystąpienia stron były bardzo obiecujące". "Natomiast jak moja praktyka dowodzi od słów do zapisu jest czasami długa droga, więc zobaczymy" - mówił. Komołowski poinformował, że

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w okresie pierwszego kwartału 2014 roku było dodatnie i wyniosło 2,38 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem ujemnego salda na poziomie 2,4 mln zł. Bank podał, że w segmencie detalicznym nastąpiło odwrócenie odpisów netto w wysokości 4,7 mln zł będące efektem

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

dystrybucyjna Grupy, Energa Operator, dostarczyła 5,1 TWh energii elektrycznej do 2,9 mln odbiorców. W drugim kwartale 2014 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 224 mln zł, z czego największy udział miały wydatki segmentu dystrybucji w wysokości 164 mln zł. LOTOS Lotos rozpocznie prace nad nową strategią

Polska Firma Przyszłości. Co napędza lubelską gospodarkę?

Lotniczy Lublin wznosi wspólnie z włoską firmą Xpress Handling. Można będzie stamtąd wyekspediować nawet 1,2 tys. ton towarów w ciągu roku. Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 2007 roku. Obecnie obejmuje 128 ha terenów inwestycyjnych. Zainwestowało w niej 41 firm, z czego 21 już prowadzi

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

poziomie 455,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 447 mln zł do 465 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 2013 roku 177,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 180,4 mln zł. Bank w przesłanym PAP komentarzu podał, że wyniki za IV kwartał 2013 roku

Eksperci: OFE muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością

możliwością odpisu podatkowego w PIT. Konto można założyć w banku, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, zakładzie ubezpieczeń, dobrowolnym funduszu emerytalnym lub domu maklerskim. Aktywa, zgromadzone w cyklu pracy i życia, będą stanowiły realne zabezpieczenie finansowe, łagodzące trudności bytowe na starość

OZE rozdaje karty na rynku energii. Firmy czeka rewolucja

odpisów wartości elektrowni o 15 mld euro, a niemiecki RWE w ubiegłym roku ogłosił, że zamknie część elektrowni w związku z "niedostatecznymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej". Powód? Niskie ceny. Kolejny niemiecki gracz E.ON ogłosił, że zamknie lub sprzeda blisko 13 GW mocy w

Goliszewski: bilans akcesji do UE dodatni; problemem - przerost biurokracji

stworzyło odpowiednich zachęt, jak np. odpisy inwestycyjne. "Owszem istnieje prawo, które pozwala je realizować, ale jest ułomne i spółki prawa handlowego z niego nie korzystają" - dodał. Poza tym - zaznaczył - innowacyjności nie sprzyja polityka kredytowa banków. "Oznacza to, że nowe pomysły

Tak auta dzielą Polaków

formalnie ciężarówki - pokłosie m.in. okienka derogacyjnego (otwartego w pierwszym kwartale 2014 r.), czyli pełnego odpisu VAT od aut z homologacją ciężarową. Premium odjeżdża reszcie Jak widać, w Polsce segment najdroższych aut jest równie dziwny, jak cały rynek. Porsche Cayenne jeżdżą tu jako ciężarówki

Gdzie tu miejsce dla Einsteina?

celów i wizji tego, czym powinny być uczelnie, studia i badania naukowe. Proponowany system odpisów podatkowych od przedsiębiorstw na rzecz uczelni byłby krokiem w stronę likwidacji absurdów, marnotrawstwa czasu i środków, wprowadzenia rozsądnych konkurencyjnych reguł szkolnictwa wyższego. Jak młodzi

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Wschód wyniosła 6,9 mln zł i stanowiła 13 proc. sprzedaży eksportowej i 1,6 proc. sprzedaży ogółem. RAWLPLUG Rawlplug zwiększy w tym roku wydatki inwestycyjne do 25-30 mln zł wobec zapowiadanych wcześniej 15 mln zł - poinformował dziennikarzy prezes spółki Radosław Koelner. Spółka zamierza więcej wydać

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

. Wynik z prowizji w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 92,5 mln zł, czyli spadł 7 proc. rdr. Średnia oczekiwań rynkowych wynosiła natomiast 91 mln zł. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2014 roku 11,5 mln zł. Oczekiwano natomiast odpisów na poziomie 16,7 mln zł

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

2013 roku wyniosły 439,1 mln zł, czyli były nieznacznie niższe od oczekiwanych (445,8 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 76,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 72,5 mln zł. Portfel kredytowy na koniec 2013 roku wyniósł 50,5 mld zł, czyli

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ALIOR BANK, PELION Alior Bank i Pelion zawarły warunkową umowę dotyczącą sprzedaży przez bank 100 proc. udziałów spółki Polbita na rzecz CEPD N.V., spółki zależnej Pelionu - podały spółki w komunikatach. Alior Bank utworzy odpis na zbywaną Polbitę, którego wpływ na wynik netto banku za III kwartał

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30

Kalicki. Prezes poinformował, że współczynnik wypłacalności połączonego banku wyniesie około 13,5 proc. Zakres działalności biznesowej Deutsche Bank w Polsce obejmuje bankowość dla klientów indywidualnych i biznesowych, bankowość korporacyjną i inwestycyjną oraz bankowość transakcyjną. Połączony bank

Murdoch chce sprzedać indeks

inwestorom, że przepłacił za Dow Jones & Co. co najmniej 2,8 mld dol. i dokonał odpowiedniego odpisu inwestycyjnego. Indeksy to nie pierwsza część firmy, dla której magnat szuka nowego właściciela. Wcześniej próbował sprzedać grupę tytułów lokalnych Ottaway, ale chętnych nie znalazł.

Słaby rok dla Commerzbanku, właściciela BRE. 4,5 mld euro straty

rezerw sięgnęła 1,097 mld zł, podczas gdy w 2008 r. było to 269 mln zł. Z powodu tych odpisów BRE zarobił w ubiegłym roku 40,8 mln zł, 5 proc. tego co w rekordowym dotychczas 2008 r. 1 marca BRE Bank przedstawi nową strategię, natomiast już teraz prezes Mariusz Grendowicz podkreśla, że bank szykuje się

Co chce zmienić CDU/CSU

energii i paliw. Powiększone mają być odpisy inwestycyjne i inne udogodnienia dla małych firm, zwłaszcza w b. NRD. Powrót do ostrzejszych zasad imigracji zarobkowej, czyli natychmiastowa nowelizacja ustawy imigracyjnej rządu Schrödera. Zasiłek rodzinny za każde dziecko do trzeciego roku życia

Realna gospodarka zatrzęsła giełdą na Wall Street

Smolarek, doradca inwestycyjny Noble Funds TFI. To wszystko już za nami. Nadal nie mamy szczegółów planu ożywienia gospodarki, a słynne "Yes, we can" Baracka Obamy przestaje już mieć taką siłę - dodaje Smolarek. Dzisiaj poznaliśmy dynamikę sprzedaży detalicznej za grudzień, która wyniosła minus

BZ WBK zapomina o kryzysie. Będzie łatwiej o kredyt

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki nim będziemy mogli zaproponować przedsiębiorstwom tańsze kredyty - mówi. Łatwiej o pożyczki klientom indywidualnym: tylko we wrześniu bank udzielił kredytów hipotecznych na 290 mln zł. Szefowie banku zastanawiają się też nad wprowadzeniem kredytów mieszkaniowych ze

Poczto, weź się lepiej do roboty

finansowych w rodzaju funduszy inwestycyjnych, a nawet przekształcić w urząd. W okienku pocztowym można by było załatwić odpis aktu urodzenia czy zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Nie za dużo naraz tych rewolucji? Sytuacja z nowym logo przypomina próbę przebrania pacjenta w nowe ciuchy w trakcie

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

;W ujęciu rok do roku jest przestrzeń do poprawy kosztów ryzyka, nie spodziewałbym się jednak spektakularnych zmian. Obecny poziom odpisów jest w naszym planie, są zgodne z naszym budżetem" - dodał. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2014 roku 157,1 mln zł

Jak kupić samochód dla firmy?

. Wiąże się nie tylko z finansową zasobnością firmy, ale również ze spodziewanymi zyskami i z planami inwestycyjnymi przedsiębiorcy. Najprostsza, najszybsza i najmniej kłopotliwa transakcja to operacja gotówkowa. Czy najlepsza? Wyzbycie się dużej sumy nie zawsze jest korzystne z ekonomicznego punktu

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.10

ARCTIC PAPER Arctic Paper dokonał w IV kwartale 2013 r. dalszych odpisów w papierni Grycksbo. Z wyliczeń PAP wynika, że sięgnęły one ok. 37 mln zł. W całym 2013 r. wartość odpisów sięgnęła niemal 103 mln zł. Starta netto jednostki dominującej wyniosła w zeszłym roku ponad 132 mln zł - wynika z

Time Warner znowu na plusie

Koncern poinformował w środę, że w czwartym kwartale jego zysk netto wyniósł 638 mln dol., a za cały ubiegły rok osiągnął 2,6 mld dol. Rok wcześniej Time Warner miał 44,91 mld dol. straty z powodu rekordowych odpisów inwestycyjnych w dziale internetowym America Online. W ostatnich trzech miesiącach

Hipoteka jak na dłoni. Każdy może wiedzieć, ile masz kredytu

budynku wraz z numerami lokali. Wystarczy ich użyć. - Taki wypis z księgi wieczystej jest niemal jak pokazanie sąsiadowi PIT-u - dziwi się Alfred Adamiec, doradca inwestycyjny Efect SA. Dane z ksiąg wieczystych są jawne - to dzięki temu obrót nieruchomościami jest bezpieczny. Tylko że w czasach przed

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.30

. Sprzedającym jest Solaia RE, będąca joint-venture Prelios i funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Deutsche Asset & Wealth Management - Real Estate. Buwog przejmie także aktywa mieszkaniowe i segment zarządzania nieruchomościami Prelios Deutschland z ok. 300 pracownikami. Wspomniana transakcja pozwoli

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

oraz kart płatniczych. Ogólne koszty administracyjne w tym okresie wyniosły 224 mln zł wobec 230,4 mln zł w I kw. 2013 r. BGŻ wskazał m.in. na niższe koszty usług obcych oraz wydatków marketingowych. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wzrosły w I kw. do 57,8 mln zł z 32,8 mln zł przed rokiem

Koszt na wagę mniejszego podatku

oczywiście jeśli podatnik wykorzystuje je na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Amortyzacja podatkowa Amortyzacja to nic innego jak stopniowe wliczanie w koszty działalności firmy jej wydatków inwestycyjnych m.in. na maszyny, nieruchomości, technologie. W ramach

Aster wchodzi w komórki

ten krok. Aster należy do funduszu inwestycyjnego Mid Europa Partners (MEP), który w grudniu 2005 r. wyłożył na zakup spółki 1,6 mld zł. Przychody operatora w zeszłym roku wyniosły blisko 345 mln zł, z czego na telewizję przypadło 60 proc., na dostęp do internetu i telefonię stacjonarną - 40 proc

Województwo mazowieckie tnie budżet do kości

pasażerów kolei: województwo nie da zaplanowanych 75 mln zł, za które miało kupić 20 nowych pociągów. Władze województwa nie przyznają też obiecanych 20 mln zł dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej, które miały iść na jej modernizację. Kolejne 22 mln zł wycięto z budżetu inwestycyjnego dla służby zdrowia. Przez

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

zatrudnienie w grupie Cyfrowy Polsat wyniosło 4.199 osób w okresie trzech miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku. ERGIS Ergis jeszcze w tym roku chce rozpocząć projekty inwestycyjne o łącznej wartości ok. 30 mln zł, które będą realizowane w 2015 r. W efekcie planowanych prac produkcja taśmy PET w grupie

Szydło: Kaczyński nie słodzi

swojego reprezentanta. W programie są konkretne propozycje. 500 złotych na każde dziecko w rodzinach o niskich dochodach i 500 złotych na dziecko począwszy od drugiego w lepiej zarabiających rodzinach. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie CIT dla mikroprzedsiębiorców. Podwójny odpis