odpisy inwestycyjne

Reuters,d

Rekordowa strata Deutsche Telekom

Rekordowa strata Deutsche Telekom

Po pierwszych trzech kwartałach tego roku strata Deutsche Telekom wyniosła 24,5 mld euro.Ta rekordowa strata niemieckiej firmy wynikała z odpisów inwestycyjnych w dziale telefonii komórkowej.

PKN Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

PKN Orlen nie wyklucza możliwości przeglądu swej strategii by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Spółka chce korzystać w większym zakresie z innowacji - zapowiedział prezes płockiego koncernu Wojciech Jasiński.

PKN Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

# dochodzą dalsze dane, w tym dotyczące inwestycji w segmentach energetyki i wydobycia #

Shell zamraża nowe projekty inwestycyjne w Rosji

Henry przyznał, że póki co spółka nie odczuła skutków sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu. Zamrożenie nowych projektów inwestycyjnych nie oznacza jednak, że spółka nie będzie inwestować w już realizowane projekty, w tym przede wszystkim w trzeci etap projektu gazowego Sachalin, w którym

NBP: w 2015 roku koniunktura dla przedsiębiorstw lepsza niż w 2014

odpisami trzech bardzo dużych polskich firm, dokonanymi w III i IV kw. 2015 r. "Odpisy wynikały z aktualizacji wartości majątku oraz rozliczenia strat na inwestycjach w akcje i udziały w innych przedsiębiorstwach. Głównymi czynnikami zwiększającymi zyski była natomiast malejąca dynamika kosztów

PKN Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

strategii PKN Orlen pozwoli "dokonać ewentualnych korekt, których będzie wymagała sytuacja rynkowa, by lepiej dostosować się do zmian, które w otoczeniu rynkowym następują". Jak podał płocki koncern, nakłady inwestycyjne w grupie kapitałowej tej spółki w 2016 r. planowane są na poziomie 4,8 mld

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Łączne nakłady inwestycyjne grupy Agora w 2015 roku mogą być zbliżone do 100 mln zł. Grupa jest zainteresowana głównie rozwojem organicznym - wynika z wypowiedzi prezesa Bartosza Hojki. - Agora podtrzymuje średnioterminowe cele rentowności dla poszczególnych segmentów działalności. Grupa

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

. dokonano odpisów obejmujących całość nakładów inwestycyjnych na ten projekt, co obciąży wynik netto pierwszego półrocza 2014 kwotą ok. 191 mln zł" - napisano w raporcie. Dokonanie odpisu nie wpływa na możliwość rozliczania aktywa podatkowego, powstałego w wyniku realizacji projektu Yme, przy

Konsolidacja największych grup zaplecza górniczego: Famur ma przejąć Kopex

proc. akcji spółki, nie przystał wówczas na tę propozycję. Prezes Kopeksu Bogusław Bobrowski ocenia, że fuzja z Famurem to wzmocnienie sektora wytwórców maszyn i urządzeń górniczych, szczególnie w sytuacji, kiedy obserwowany jest długoterminowy trend spadku cen węgla i poziom nakładów inwestycyjnych

PIR, TF Silesia, ARP i PGNiG Termika w planie naprawczym dla JSW

JSW. Ogłoszone zostały też przetargi na sprzedaż nieprodukcyjnego majątku grupy, m.in. hotelu w Gdyni, ośrodków wypoczynkowych i biurowca w Katowicach. W JSW trwa obecnie audyt, który m.in. ma zaproponować zmiany służące zwiększeniu efektywności oraz kierunki modyfikacji programu inwestycyjnego

Spółki ZE PAK tną inwestycje

wpływ miały utworzone odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości również 1,88 mld zł. "Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku wytwarzania energii, zdecydowaliśmy wstrzymać modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów. Decyzję o wznowieniu prac podejmiemy dopiero wówczas gdy uzyskamy

PKN Orlen: 134 mln zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

PKN Orlen poinformował, że II kwartale tego roku dokonał odpisów w wysokości 5 mld zł, które dotyczyły aktywów rafineryjnych litewskiej grupy Orlen Lietuva, czeskiej grupy Unipetrol oraz grupy Rafinerii Jedlicze, a także aktywów petrochemicznych czeskiej Spolany z grupy Anwil. Największy udział w

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

można więc wykluczyć, że będziemy przeprowadzać testy na utratę wartości (aktywów górniczych - przyp. PAP)" - powiedział. "Tym samym nie można wykluczyć konieczności utworzenia w trakcie roku odpisów" - dodał. Jastrzębska Spółka Węglowa może obniżyć poziom nakładów inwestycyjnych na 2014

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

mniejsze będą wydatki inwestycyjne - wyniosą ok. 8 mln zł wobec ponad 10 mln zł w roku 2015. Spółka chce wypłacić dywidendę - poinformował prezes Adam Żurawski. - Izo-Blok planuje emisję do 300 tys. akcji serii D, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie

KGHM zdecydował o rewizji założeń strategii na lata 2015-2020

, że niskie ceny surowców wpłynęły na obniżenie wartości księgowej inwestycji w Sierra Gorda w Chile, w kanadyjskim zagłębiu Sudbury, Robinson w USA i Franke w Chile. Dokonane z tego tytułu odpisy wpłynęły na wynik grupy. "Gdybyśmy wynik +oczyścili+ o te odpisy, to wyniósłby on 1 mld 900 mln zł

Zysk Lotosu skurczył się o ponad 60 proc.

Gorzej prezentują się wyniki na poziomie operacyjnym, a spółka rozczarowała też odpisem na koncesje w Norwegii. Zysk operacyjny Lotosu za ubiegły kwartał spadł do 190 mln zł z 305 mln w czwartym kwartale 2010 roku. Analitycy oczekiwali 236 mln. W całym 2011 roku Lotos odnotował 654 mln zł

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

zyskowność i zdolność do absorpcji szoków - ocenia NBP. Zdaniem banku centralnego sytuacja SKOK pozostaje trudna i wymaga intensyfikacji procesów naprawczych, ale SKOK nie generują bezpośrednio ryzyka systemowego. - Grupa Lotos szacuje wartość odpisów na zapasach w segmencie produkcji i handlu w IV

Zysk operacyjny grupy PKN Orlen w 2014 r. wyniósł 5,2 mld zł

ciągu minionych 12 miesięcy odnotowano "istotny spadek cen ropy naftowej" - w czwartym kwartale średnia cena ropy Brent wynosiła 77 dol./baryłkę i była o 32 dol./baryłkę niższa niż rok wcześniej. "W 2014 r. wynik operacyjny koncernu EBITDA LIFO, przed uwzględnieniem wpływu odpisów

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Wynik operacyjny PGNiG za IV kwartał 2014 r. będzie pomniejszony o 627 mln zł przez odpisy aktualizacyjne oraz spisanie w koszty wydatków dotyczących środków trwałych w budowie, majątku produkcyjnego oraz zapasów gazu - podała spółka w komunikacie. - Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale

Banki centralne eurolandu poniosą straty na greckich obligacjach?

Banki centralne eurolandu poniosą straty na greckich obligacjach?

Banki centralne eurolandu posiadają w swoich portfelach inwestycyjnych grecki dług o wartości około 20 mld euro. Pakiet ten jest niezależny od obligacji o wartości 40 mld euro, które zostały zakupione przez ECB w ramach programu skupu długu. Te ostatnie papiery ECB chce uchronić przed odpisami

PKN Orlen: 134 mln zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

23.07. Płock (PAP) - PKN Orlen w II kwartale tego roku osiągnął zysk netto na poziomie 134 mln zł, a za sześć miesięcy - 273 mln zł bez uwzględnienia dokonanych odpisów wartości aktywów grupy spółki - podał w środę płocki koncern. PKN zapowiedział kontynuowanie wypłaty dywidendy. PKN Orlen

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

zapobiec przekroczeniu kowenantów w dłuższym terminie Tauron może być zmuszony do cięć CAPEX-u - poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. W tym roku nakłady inwestycyjne mogą być zbliżone do ubiegłorocznych. - CD Projekt miał w IV kw. 2015 r. 65,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 21

ENERGA Rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 obniżą wynik netto grupy Energa o ok. 28,9 mln zł, a utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Elektrowni Ostrołęka obniży wynik netto o ok. 22,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Spółka szacuje też, że wynik EBITDA zostanie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

. - Zarząd Netii analizuje kilka możliwości inwestycyjnych - m.in. w sieć NGA - które przedstawi następnie radzie nadzorczej - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Decyzja ma zostać podjęta w ciągu kilku tygodni. - Netia wypracowała w czwartym kwartale 2015 roku 13,9 mln zł straty netto

Do piątku ostatnie formalności związane z tworzeniem PGG

wtorek. Jednak by PGG w nowej formule stała się faktem, trzeba wypełnić formalności wynikające z przepisów. "Czeka nas cały cykl czynności do wykonania () - w Warszawie podpisanie trudno wynegocjowanych dokumentów: umowy obligacyjnej i umowy inwestycyjnej, a w Katowicach - przeniesienie aktami

Lewiatan: potrzebna ulga podatkowa dla startupów

Lewiatan proponuje w "Białej Księdze inwestycji" wprowadzenie ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe w postaci dodatkowego odpisu z tytułu ponoszonych wydatków na badania i rozwój w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. poniesionych kosztów, odliczanych od wyniku finansowego brutto

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

zysku netto. Koncern dokonał w tym okresie 0,4 mld zł odpisów, głównie na aktywach wydobywczych Orlen Upstream Canada. - PKN Orlen zakłada tegoroczne wydatki inwestycyjne na poziomie 4,8 mld zł wobec 3,2 mld zł nakładów poniesionych w 2015 r. - podała spółka w prezentacji. - W pierwszym kwartale 2016

Ogromna strata Orlenu. Głównie przez Możejki

tzw. odpisy aktualizujące wartość aktywów i dotyczące spółek zagranicznych Orlenu - dla spółki litewskiej wyniosły -4,19 mld zł, a dla czeskiego Unipetrolu -711 mln zł. Co to oznacza? Ano tyle, że polski koncern teraz wyliczył, że wartość jego zagranicznych aktywów jest bez porównania niższa od

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Kofola w komunikacie. - Trinitybay Investment, Marek Falenta i Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne podpisały listy intencyjne w sprawie nabycia przez PTI akcji Hawe - podały spółki w komunikach. Cena akcji w potencjalnej transakcji została ustalona na ok. 3 zł. - Kurs akcji Selvity na otwarciu w

Ropa drożeje, ale jej cena już znacząco nie wzrośnie.

, powodują odpisy zniekształcające wynik finansowy" - dodał. Według prezesa, w połowie roku cena surowca powinna wynieść ok. 60 dol. Większość obserwatorów rynku zauważa, że ostatnie zwyżki cen ropy na światowych rynkach mają związek z płynącymi z USA deklaracjami dotyczącymi ograniczenia wydobycia

Słabsze wyniki finansowe potencjalnego kupca TVN

euro, co pozwoliło wypracować jeszcze 160 mln euro zysku. W całym bieżącym roku zysk netto zostanie dodatkowo obciążony przez odpisy, jakich musiał dokonać RTL w przypadku swojej węgierskiej spółki. Ta w wyniku wprowadzenia budzącego wielkie kontrowersje nowego podatku od reklam dramatycznie straciła

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

nieznacznie niższych odpisów niż w I kwartale - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes banku. - Getin Noble Bank podtrzymuje, że nie będzie konieczności emisji akcji, by spełnić wymogi nadzoru dotyczące współczynników wypłacalności - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes banku. - Getin Noble Bank jest w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

wzrosła o 5 proc., a w ujęciu rocznym o 3 proc. Jak podano w raporcie głównymi czynnikami wzrostu w ujęciu rocznym były opłaty netto z kart płatniczych i sprzedaż produktów inwestycyjnych. Koszty działania banku w drugim kwartale wyniosły 279,5 mln zł i pozostały stabilne rdr oraz urosły 2 proc. kdk

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

do 250 mln zł na program skupu akcji własnych. Akcje mają być skupowane w celu umorzenia, a upoważnienie zarządu do skupu ma obowiązywać do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 24 maja. - Łączne odpisy aktywów węglowych w 2015 roku w

PKN Orlen nie wyklucza czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach

23.07. Płock (PAP) - PKN Orlen planuje poprawiać rentowność litewskiej spółki Orlen Lietuva m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych, jednak nie wyklucza wariantu czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach - poinformowała w środę spółkę. PKN Orlen podał, że

Zarząd JSW wypowiedział trzy porozumienia zbiorowe

nie jest obecnie zagrożona i że wynik za ubiegły rok będzie ujemny, choć nieco lepszy od oczekiwań. "Ta płynność mogłaby być zagrożona, jeśli spółka robiłaby to, co dotychczas. Poczyniliśmy oszczędności w kosztach funkcjonowania firmy, obniżyliśmy nakłady inwestycyjne. Konieczne są dalsze trudne

PKN Orlen będzie rozmawiał z rządem Litwy o Orlen Lietuva

litewskiej grupy Orlen Lietuva. Po odpisie wartość majątku litewskiej spółki to 0,5 mld zł. Jednocześnie płocki koncern podał, że planuje poprawiać rentowność Orlen Lietuva poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych do poziomu poniżej 20 mln USD rocznie, jednak nie wyklucza

Prezydent Grybauskaite: nie możemy wesprzeć finansowo Orlen Lietuva

planuje poprawiać rentowność litewskiej spółki Orlen Lietuva m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych, jednak nie wyklucza wariantu czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach. PKN Orlen podał, że uwzględniając m.in. perspektywy rynkowe i parametry makroekonomiczne

Litewski deputowany: kupno Orlen Lietuva tylko za symbolicznego 1 lita

Orlen Lietuva, m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych, jednak nie wyklucza wariantu czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach. PKN Orlen podał, że uwzględniając m.in. perspektywy rynkowe i parametry makroekonomiczne dokonał m.in. odpisu w wysokości 4,2 mld zł

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

. - Orange Polska planuje do 450 mln zł nakładów inwestycyjnych na sieć światłowodową w 2015 roku - podał operator w czwartkowym komunikacie. - Orange Polska w czwartym kwartale 2014 roku pozyskało netto 36 tys. klientów telefonii komórkowej. Liczba stacjonarnych łączy głosowych grupy skurczyła się w tym

PKN Orlen o likwidacji Balin Energy i projektach wydobywczych

partnerem w ramach Balin Energy oparta była wyłącznie o posiadane aktywa na Morzu Bałtyckim, w obrębie których zakończono poszukiwania. Stosowne odpisy zostały wykonane w IV kwartale 2013 r. Decyzja o likwidacji spółki była naturalną dla obu stron konsekwencją zakończenia procesu inwestycyjnego w tym

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

. Wynik był powyżej konsensusu na poziomie 578,7 mln zł. Na wyniki pozytywnie wpłynęło m.in. rozwiązanie odpisu na zapasach gazu na kwotę 141 mln zł. - Wyniki PGNiG za trzeci kwartał sa zbliżone do konsensusu i pozostaną raczej neutralne dla kursu. Analityków zaskoczyła natomiast duża strata na hedgingu

Rząd m.in. o projektach dotyczących zapasów ropy

Materiałowych obowiązek tworzenia i utrzymywania "zapasów agencyjnych" i wprowadzenia możliwości utworzenia "zapasów specjalnych". Zmiany dotyczą też rejestru systemu zapasów interwencyjnych i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych m.in. w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej odpisów

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- poinformował w środę bank. - mBank wprowadza nowy format placówek zlokalizowanych w centrach handlowych. W ciągu kilku lat zainwestuje w ten projekt ponad 70 mln zł, a docelowe oszczędności z reorganizacji sieci przekroczą 50 mln zł rocznie - poinformował bank w komunikacie prasowym. - ZE PAK dokona odpisu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

podpisał z OAO SUEK-Kuzbass z Rosji umowę na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego za 25,85 mln euro - podał Famur w środowym komunikacie. - Introl nie widzi zagrożeń dla wykonania tegorocznej prognozy, mimo dokonania odpisów na przegrany proces sądowy. Sprzedaż grupy w tym roku może nawet być wyższa niż

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

1,2 proc. rdr. Podobnie jak w innych bankach, które podały już swoje wyniki za II kwartał, wynik z prowizji był wyższy dzięki opłatom z kart, które wzrosły o 5,5 proc. Spadek o 6,8 proc. zanotowały przychody z pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Wynik na handlowych

Commerzbank wykazał 130 mln euro straty w III kwartale

Strata to efekt odpisów inwestycyjnych w wysokości ok. 720 mln euro oraz blisko 30 mln euro kosztów poniesionych na restrukturyzację internetowego domu maklerskiego Comdirect. Zeszłoroczna strata przed opodatkowaniem Commerzbanku była ponaddwukrotnie wyższa i sięgnęła 279 mln euro. Odpisy w trzecim

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

47,2 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 46,4 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie drugiego kwartału 2014 roku 142,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 150,3 mln zł. Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto na koniec I półrocza 2014 roku

Kto ile pożyczył Grecji i może najwięcej stracić na jej oddłużeniu

inwestycyjnego Natixis jedynie 79 mld euro z greckiego długu pochodzi z rynku. Zdecydowana większość tej sumy (63 mld euro) to papiery wartościowe wypuszczone w kraju. Właścicielami tej części długu greckiego są zatem sami Grecy, ich fundusze inwestycyjne i banki. W 2010 roku Grecja została pierwszym krajem

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

inwestycyjna oraz opieka zdrowotna Na tę ostatnią grupa ma wydać 800 mln zł, z czego ponad 450 mln zł trafić ma na akwizycje - powiedział prezes Andrzej Klesyk. - PZU spodziewa się, że rynek ubezpieczeniowy zarówno w części życiowej i majątkowej będzie rósł na poziomie inflacji. Dwucyfrowych wzrostów grupa

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

471,2 mln zł, czyli były o 1 proc. wyższe od oczekiwanych 466 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów spadł o 2,5 pp. kdk i wyniósł 53,3 proc. Kwartalnie koszty działalności banku wzrosły o 7 proc., a rdr wzrost spadek wyniósł 2 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

PGNiG PGNiG miał w II kwartale 2014 r. 338 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 352 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik netto był niższy od konsensusu na poziomie 689,5 mln zł, jednak konsensus nie uwzględniał odpisów

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

mln zł zysku EBITDA, 9,2 mln zł zysku EBIT oraz 8,1 mln zł zysku netto. Na zysk netto za rok 2013 wpływ miały odpisy związane z kosztami z tytułu likwidacji wyrobów gotowych (1,1 mln zł), koszty z tytułu odszkodowania (112 tys. zł) oraz stratą poniesioną w wyniku kradzieży (129 tys. zł). "Rok

Po 6 godzinach przerwano rozmowy w JSW; kolejne spotkanie w środę

inwestycyjnych, kwestiach wydobycia. Jak ocenił mediator, "strony wyjaśniły sobie bardzo wiele; podsumowujące wystąpienia stron były bardzo obiecujące". "Natomiast jak moja praktyka dowodzi od słów do zapisu jest czasami długa droga, więc zobaczymy" - mówił. Komołowski poinformował, że

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

wyniósł 279,6 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 276,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 270 mln zł do 284 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 33,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 68,9 mln zł. ING Bank Śląski chce w

Kurs akcji producenta Bolsa i Żubrówki upadł jak po mocnej wódce

Za przeceną stały nie tylko słabe wyniki, ale również nie najlepsze prognozy rynkowe na 2012 r. W porównaniu do 2010 roku strata CEDC zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie, bo spółka dokonała odpisów aktualizujących na kwotę ponad 1 mld dol. dotyczących trwałej utraty wartości firmy i posiadanych

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

dystrybucyjna Grupy, Energa Operator, dostarczyła 5,1 TWh energii elektrycznej do 2,9 mln odbiorców. W drugim kwartale 2014 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 224 mln zł, z czego największy udział miały wydatki segmentu dystrybucji w wysokości 164 mln zł. LOTOS Lotos rozpocznie prace nad nową strategią

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w okresie pierwszego kwartału 2014 roku było dodatnie i wyniosło 2,38 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem ujemnego salda na poziomie 2,4 mln zł. Bank podał, że w segmencie detalicznym nastąpiło odwrócenie odpisów netto w wysokości 4,7 mln zł będące efektem

Swiss Life: Życiowa strata

W ten sposób Swiss Life potwierdziło swoje marcowe ostrzeżenie o znaczącym pogorszeniu się wyników finansowych. Gigantyczna strata finansowa to w głównej mierze efekt odpisów inwestycyjnych, spadku kursów akcji na światowych giełdach, kosztów restrukturyzacyjnych i kłopotów ze sprzedażą

Eksperci: OFE muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością

możliwością odpisu podatkowego w PIT. Konto można założyć w banku, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, zakładzie ubezpieczeń, dobrowolnym funduszu emerytalnym lub domu maklerskim. Aktywa, zgromadzone w cyklu pracy i życia, będą stanowiły realne zabezpieczenie finansowe, łagodzące trudności bytowe na starość

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

poziomie 455,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 447 mln zł do 465 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 2013 roku 177,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 180,4 mln zł. Bank w przesłanym PAP komentarzu podał, że wyniki za IV kwartał 2013 roku

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Wschód wyniosła 6,9 mln zł i stanowiła 13 proc. sprzedaży eksportowej i 1,6 proc. sprzedaży ogółem. RAWLPLUG Rawlplug zwiększy w tym roku wydatki inwestycyjne do 25-30 mln zł wobec zapowiadanych wcześniej 15 mln zł - poinformował dziennikarzy prezes spółki Radosław Koelner. Spółka zamierza więcej wydać

Goliszewski: bilans akcesji do UE dodatni; problemem - przerost biurokracji

stworzyło odpowiednich zachęt, jak np. odpisy inwestycyjne. "Owszem istnieje prawo, które pozwala je realizować, ale jest ułomne i spółki prawa handlowego z niego nie korzystają" - dodał. Poza tym - zaznaczył - innowacyjności nie sprzyja polityka kredytowa banków. "Oznacza to, że nowe pomysły

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

. Wynik z prowizji w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 92,5 mln zł, czyli spadł 7 proc. rdr. Średnia oczekiwań rynkowych wynosiła natomiast 91 mln zł. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2014 roku 11,5 mln zł. Oczekiwano natomiast odpisów na poziomie 16,7 mln zł

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ALIOR BANK, PELION Alior Bank i Pelion zawarły warunkową umowę dotyczącą sprzedaży przez bank 100 proc. udziałów spółki Polbita na rzecz CEPD N.V., spółki zależnej Pelionu - podały spółki w komunikatach. Alior Bank utworzy odpis na zbywaną Polbitę, którego wpływ na wynik netto banku za III kwartał

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

2013 roku wyniosły 439,1 mln zł, czyli były nieznacznie niższe od oczekiwanych (445,8 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 76,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 72,5 mln zł. Portfel kredytowy na koniec 2013 roku wyniósł 50,5 mld zł, czyli

Gdzie tu miejsce dla Einsteina?

celów i wizji tego, czym powinny być uczelnie, studia i badania naukowe. Proponowany system odpisów podatkowych od przedsiębiorstw na rzecz uczelni byłby krokiem w stronę likwidacji absurdów, marnotrawstwa czasu i środków, wprowadzenia rozsądnych konkurencyjnych reguł szkolnictwa wyższego.Jak młodzi

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30

Kalicki. Prezes poinformował, że współczynnik wypłacalności połączonego banku wyniesie około 13,5 proc. Zakres działalności biznesowej Deutsche Bank w Polsce obejmuje bankowość dla klientów indywidualnych i biznesowych, bankowość korporacyjną i inwestycyjną oraz bankowość transakcyjną. Połączony bank

Słaby rok dla Commerzbanku, właściciela BRE. 4,5 mld euro straty

rezerw sięgnęła 1,097 mld zł, podczas gdy w 2008 r. było to 269 mln zł. Z powodu tych odpisów BRE zarobił w ubiegłym roku 40,8 mln zł, 5 proc. tego co w rekordowym dotychczas 2008 r. 1 marca BRE Bank przedstawi nową strategię, natomiast już teraz prezes Mariusz Grendowicz podkreśla, że bank szykuje się

Murdoch chce sprzedać indeks

inwestorom, że przepłacił za Dow Jones & Co. co najmniej 2,8 mld dol. i dokonał odpowiedniego odpisu inwestycyjnego. Indeksy to nie pierwsza część firmy, dla której magnat szuka nowego właściciela. Wcześniej próbował sprzedać grupę tytułów lokalnych Ottaway, ale chętnych nie znalazł.

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

;W ujęciu rok do roku jest przestrzeń do poprawy kosztów ryzyka, nie spodziewałbym się jednak spektakularnych zmian. Obecny poziom odpisów jest w naszym planie, są zgodne z naszym budżetem" - dodał. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2014 roku 157,1 mln zł

BZ WBK zapomina o kryzysie. Będzie łatwiej o kredyt

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki nim będziemy mogli zaproponować przedsiębiorstwom tańsze kredyty - mówi. Łatwiej o pożyczki klientom indywidualnym: tylko we wrześniu bank udzielił kredytów hipotecznych na 290 mln zł. Szefowie banku zastanawiają się też nad wprowadzeniem kredytów mieszkaniowych ze

Realna gospodarka zatrzęsła giełdą na Wall Street

Smolarek, doradca inwestycyjny Noble Funds TFI. To wszystko już za nami. Nadal nie mamy szczegółów planu ożywienia gospodarki, a słynne "Yes, we can" Baracka Obamy przestaje już mieć taką siłę - dodaje Smolarek. Dzisiaj poznaliśmy dynamikę sprzedaży detalicznej za grudzień, która wyniosła minus

Poczto, weź się lepiej do roboty

finansowych w rodzaju funduszy inwestycyjnych, a nawet przekształcić w urząd. W okienku pocztowym można by było załatwić odpis aktu urodzenia czy zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Nie za dużo naraz tych rewolucji? Sytuacja z nowym logo przypomina próbę przebrania pacjenta w nowe ciuchy w trakcie

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.10

ARCTIC PAPER Arctic Paper dokonał w IV kwartale 2013 r. dalszych odpisów w papierni Grycksbo. Z wyliczeń PAP wynika, że sięgnęły one ok. 37 mln zł. W całym 2013 r. wartość odpisów sięgnęła niemal 103 mln zł. Starta netto jednostki dominującej wyniosła w zeszłym roku ponad 132 mln zł - wynika z

Co chce zmienić CDU/CSU

energii i paliw. Powiększone mają być odpisy inwestycyjne i inne udogodnienia dla małych firm, zwłaszcza w b. NRD. Powrót do ostrzejszych zasad imigracji zarobkowej, czyli natychmiastowa nowelizacja ustawy imigracyjnej rządu Schrödera. Zasiłek rodzinny za każde dziecko do trzeciego roku życia

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

oraz kart płatniczych. Ogólne koszty administracyjne w tym okresie wyniosły 224 mln zł wobec 230,4 mln zł w I kw. 2013 r. BGŻ wskazał m.in. na niższe koszty usług obcych oraz wydatków marketingowych. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wzrosły w I kw. do 57,8 mln zł z 32,8 mln zł przed rokiem

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.30

. Sprzedającym jest Solaia RE, będąca joint-venture Prelios i funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Deutsche Asset & Wealth Management - Real Estate. Buwog przejmie także aktywa mieszkaniowe i segment zarządzania nieruchomościami Prelios Deutschland z ok. 300 pracownikami. Wspomniana transakcja pozwoli

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

zatrudnienie w grupie Cyfrowy Polsat wyniosło 4.199 osób w okresie trzech miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku. ERGIS Ergis jeszcze w tym roku chce rozpocząć projekty inwestycyjne o łącznej wartości ok. 30 mln zł, które będą realizowane w 2015 r. W efekcie planowanych prac produkcja taśmy PET w grupie

Szydło: Kaczyński nie słodzi

swojego reprezentanta. W programie są konkretne propozycje. 500 złotych na każde dziecko w rodzinach o niskich dochodach i 500 złotych na dziecko począwszy od drugiego w lepiej zarabiających rodzinach. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie CIT dla mikroprzedsiębiorców. Podwójny odpis

Time Warner znowu na plusie

Koncern poinformował w środę, że w czwartym kwartale jego zysk netto wyniósł 638 mln dol., a za cały ubiegły rok osiągnął 2,6 mld dol. Rok wcześniej Time Warner miał 44,91 mld dol. straty z powodu rekordowych odpisów inwestycyjnych w dziale internetowym America Online. W ostatnich trzech miesiącach

Hipoteka jak na dłoni. Każdy może wiedzieć, ile masz kredytu

budynku wraz z numerami lokali. Wystarczy ich użyć. - Taki wypis z księgi wieczystej jest niemal jak pokazanie sąsiadowi PIT-u - dziwi się Alfred Adamiec, doradca inwestycyjny Efect SA. Dane z ksiąg wieczystych są jawne - to dzięki temu obrót nieruchomościami jest bezpieczny. Tylko że w czasach przed

Koszt na wagę mniejszego podatku

oczywiście jeśli podatnik wykorzystuje je na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Amortyzacja podatkowa Amortyzacja to nic innego jak stopniowe wliczanie w koszty działalności firmy jej wydatków inwestycyjnych m.in. na maszyny, nieruchomości, technologie. W ramach

"Staję dzisiaj przed wami, jako jedna z was...". Exposé Beaty Szydło [STENOGRAM]

doprowadzi do tego, że małe firmy będą stawać się średnimi, a średnie dużymi, a duże będą konkurowały na rynku globalnym. Ten program to m.in. podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy będą reinwestowali zarobione pieniądze w rozwój swoich firm. Będzie to oznaczało aktywizację wielkiej rezerwy

Województwo mazowieckie tnie budżet do kości

pasażerów kolei: województwo nie da zaplanowanych 75 mln zł, za które miało kupić 20 nowych pociągów. Władze województwa nie przyznają też obiecanych 20 mln zł dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej, które miały iść na jej modernizację. Kolejne 22 mln zł wycięto z budżetu inwestycyjnego dla służby zdrowia. Przez

Lepsze wspólnoty niż spółdzielnie? To zależy [list]

na takich zasadach, to użytkownicy mieszkań lokatorskich, ci którzy dotychczas byli członkami Spółdzielni zostaną z mocy prawa tegoż członkostwa pozbawieni. Może się zdarzyć że spowoduje to dla nich podwyższenie czynszów ponieważ w wielu Spółdzielniach członkowie korzystają z obniżonych odpisów na

Aster wchodzi w komórki

ten krok. Aster należy do funduszu inwestycyjnego Mid Europa Partners (MEP), który w grudniu 2005 r. wyłożył na zakup spółki 1,6 mld zł. Przychody operatora w zeszłym roku wyniosły blisko 345 mln zł, z czego na telewizję przypadło 60 proc., na dostęp do internetu i telefonię stacjonarną - 40 proc

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

. Przychody grupy wyniosły 32,9 mln euro wobec 37 mln euro przed rokiem. Konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 34 mln euro. Odpis aktualizujący wartość aktywów w IV kwartale 2013 r. wyniósł blisko minus 110 mln euro. Po czterech kwartałach 2013 r. strata netto dewelopera wyniosła 146,8 mln euro, strata

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

rolniczych, bardzo ważny ze względu na coraz częstsze przypadki braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu - zapowiedziała. Na fundusz mają się złożyć odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów. Na razie jednak nie znamy więcej szczegółów. To

Na co rząd wydaje podatki od kierowców

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i obligacji drogowych sprzedawanych przez rządowy Bank Gospodarstwa Krajowego. I coraz więcej pieniędzy trzeba wydawać na obsługę tego długu zamiast na budowę. W zeszłym roku spłata długów drogowych pochłonęła 2 mld zł, a w tym roku będzie to już ok. 3 mld zł - dość na 100 km

Afera w Credit Suisse: Maklerzy zawyżali wartość obligacji

inwestycyjnych należących do banku PKO BP oraz grupy kapitałowej SKOK. We wtorek zarząd Credit Suisse zaszokował wszystkich informacją, że podejrzewa kilku swoich maklerów o nielegalne zawyżanie wartości papierów wartościowych, które kupowali inwestując pieniądze banku. - Nadużycia wykryto w ramach wewnętrznego

Już we wtorek Bush ogłosi nowy program gospodarczy

odpisów podatkowych dla podatników z wszystkich grup podatkowych. Ma to kosztować ok. 80 mld dol. Właśnie ta część planu Busha jest przedmiotem największych wątpliwości i ataków ze strony demokratów. Zarzucają oni prezydentowi reprezentowanie interesów wyłącznie bogatych Amerykanów. Wśród kolejnych

Rupert Murdoch podniósł sobie pensję o 1,5 mln dolarów

odpisów inwestycyjnych (z powodu np. strat i spadku wartości spółek internetowych grupy) straty odnotowane przez jego imperium wyniosły 6,3 mld dolarów. W tym czasie sprzedaż firmy wzrosła z 13,9 do 15,9 mld dolarów. Roczne zarobki magnata składają się z pensji (4,3 mln dolarów) oraz premii (2,9 mln

Lewicka: Nie ma powodu, by obniżać prowizje OFE

narzucił górny limit i sztywne zasady. To była świadoma decyzja Sejmu. Pretensje, że towarzystwa emerytalne nie konkurują, obniżając opłaty, trzeba adresować do posłów. Najważniejsze, że towarzystwa konkurują dobrymi wynikami inwestycyjnymi i z punktu widzenia przyszłych emerytów to te wyniki są

Czy starczy pieniędzy na drogi po cięciach budżetowych?

tym wyłącznie KFD, który zostanie przekształcony w gigantyczny fundusz inwestycyjny niezależny od budżetu. - Od 2010 r. Krajowy Fundusz Drogowy będzie wyłącznym źródłem finansowania inwestycji drogowych. W tym roku możliwe jest jeszcze finansowanie z budżetu - podkreślał wczoraj wiceminister

Przegląd wiadomości ze spółek, środa, 10 września, godz. 15.00

FREEFUND Centrum Funduszy Inwestycyjnych freeFUND, internetowa platforma dystrybucyjna produktów inwestycyjnych z grupy Doradcy24, w IV kwartale planuje debiut na NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowy. 8 września NWZA freeFUND zadecydowało o nowej emisji akcji i wyraziło zgodę na

Obama uderza: 2,5 biliona na ratowanie gospodarki

Street i konsternacja wśród inwestorów Plan składa się z czterech części i może wynieść aż 2,5 bln dol., w tym ponad połowa z publicznej kasy. Najważniejszą częścią jest powołanie funduszu inwestycyjnego, który miałby pełnić funkcję "złego banku" - wykupywać z banków i funduszy złe aktywa po

Mieszkanie z rynku wtórnego

Ubiegłoroczne badania firmy Home Broker pokazały, że na używane mieszkanie zdecydowało się dwóch na trzech nabywców. Rzecz jasna statystyki dla poszczególnych miast różnią się, ponieważ różna jest w nich aktywność inwestycyjna deweloperów, a także odmienne relacje cenowe między rynkiem pierwotnym i

Rynki jeszcze trochę pocierpią

Leszek Baj: Nie tak dawno szef Deutsche Banku powiedział, że widzi koniec światowego kryzysu finansowego. A niedługo później upadł Lehman Brothers...Robert Fairbairn*: Kryzys przychodzi falami. Rok temu widzieliśmy początkowe odpisy dużych banków takich jak Merrill Lynch czy Citibank. Później

Przegląd wiadomości ze spólek, środa godz. 20

inwestorów, co wpłynie na możliwość realizacji jeszcze bardziej złożonych programów inwestycyjnych. Spodziewamy się, że przełoży się to na znaczące wzrosty w obszarze przychodu i rentowności. Prognozowane przychody na 2011 r. wynoszą około 400 mln zł, a EBITDA w granicach 5 proc." - powiedział cytowany