odpisy inwestycyjne

Reuters,d

Rekordowa strata Deutsche Telekom

Rekordowa strata Deutsche Telekom

Po pierwszych trzech kwartałach tego roku strata Deutsche Telekom wyniosła 24,5 mld euro.Ta rekordowa strata niemieckiej firmy wynikała z odpisów inwestycyjnych w dziale telefonii komórkowej.

Miliardowe odpisy Tauronu na utratę wartości majątku

Tauron przeprowadził testy na utratę wartości aktywów majątku wytwórczego grupy. Łączna wartość oszacowanych odpisów w segmencie wytwarzania grupy wynosi 3,56 mld zł, a wpływ na skonsolidowany wynik netto za 2015 rok wynosi 2,92 mld zł. Przewidywany wpływ odpisów na jednostkowy wynik netto wyniesie z kolei aż 4,93 mld zł.

Enea i Bogdanka na minusie. Grupa chce się "wpisać w politykę gospodarczą"

Enea prowadzi integrację z Bogdanką i chce stworzyć silną grupę surowcowo-energetyczną. Do połowy roku wypracuje strategię rozwoju. - Musimy wpisać się w politykę gospodarczą kraju, po to by racjonalnie się rozwijać - mówi prezes grupy Enea. I nie wyklucza zaangażowania grupy w ratowanie śląskiego górnictwa.

Raport PGE: 5 mld zł straty w I półroczu. Co dalej z Turowem i Opolem?

Raport PGE: 5 mld zł straty w I półroczu. Co dalej z Turowem i Opolem?

Strata jest efektem decyzji PGE o odpisie aktualizującym wartość majątku trwałego w segmencie energetyki konwencjonalnej. Spółka ocenia, że blisko jedna czwarta jej aktywów, m.in. kompleks w Turowie, jest niewiele warta i nie przyniesie w przyszłości spodziewanych korzyści ekonomicznych. Odpis na

PGE miało 3 mld zł straty w 2015 r. Przez elektrownie węglowe

PGE miało 3 mld zł straty w 2015 r. Przez elektrownie węglowe

Grupa PGE, czyli największy w Polsce producent i dystrybutor prądu, już od kilku miesięcy uprzedzała o tym, że 2015 rok zakończy stratą. Ale wynik na minusie to efekt księgowy, a nie problemów w bieżącej działalności spółki. W sierpniu PGE dokonało odpisu wartości aktywów w segmencie energetyki

Zbigniew Stopa przestanie być prezesem Bogdanki

Zbigniew Stopa przestanie być prezesem Bogdanki

strukturach Enei, zakończyła na minusie. Ze względu na dekoniunkturę na rynku węgla także ta jedna z najlepszych polskich kopalni dokonała księgowych odpisów na kwotę ponad 624 mln zł . To przełożyło się na stratę spółki w wysokości niemal 280 mln zł. Wynik netto Bogdanki za 2015 r. bez uwzględniania odpisu

Nowa ulga inwestycyjna dla firm. Ale nie na samochody

Nowa ulga inwestycyjna dla firm. Ale nie na samochody

- To 500 plus dla przedsiębiorców - zachwala nową propozycję wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Reklamuje ją jako nową ulgę inwestycyjną, choć w rzeczywistości chodzi o zmiany w tzw. amortyzacji podatkowej. Dzisiaj firma, która kupuje środek trwały, np. komputer, o wartości nie większej niż

Skarb Państwa zdecydował: mniejsza dywidenda z PGE. Kurs w dół

Skarb Państwa zdecydował: mniejsza dywidenda z PGE. Kurs w dół

spodziewanych korzyści ekonomicznych", i dokonała odpisu ich księgowej wartości w wysokości 8,8 mld zł. Spowodowało to stratę netto za cały rok w wysokości 3 mld zł. W takiej sytuacji wypłata dywidendy jest utrudniona i wymaga księgowych wybiegów - np. wypłaty z kapitału zapasowego. Dlatego jeszcze

Bogdanka zakończy 2015 rok na minusie. Strata ponad 270 mln zł

Bogdanka zakończy 2015 rok na minusie. Strata ponad 270 mln zł

Lubelska kopalnia zdecydowała się podać do wiadomości publicznej niezaudytowane wyniki finansowe za ubiegły rok. Bogdanka poinformowała, że jej strata netto szacowana jest na 279,6 mln zł. Według spółki na osiągnięty wynik wpłynęło przede wszystkim dokonanie dużego jednorazowego odpisu

Tauron zacznie oszczędzać, żeby poprawić wyniki. Będą zwolnienia?

Tauron zacznie oszczędzać, żeby poprawić wyniki. Będą zwolnienia?

. Wprowadzenie programu Tauron zapowiadał w połowie lutego ze względu na niekorzystne trendy w sektorze energetycznym i pogorszenie wyników w grupie. Przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów majątku wytwórczego grupy pokazały, że łączna wartość oszacowanych odpisów w segmencie wytwarzania grupy wynosi

Kilka dni po odwołaniu prezes Bogdanki sprzedał akcje kopalni

Kilka dni po odwołaniu prezes Bogdanki sprzedał akcje kopalni

roku spółka prowadzi restrukturyzację, która polega m.in. na redukcji zatrudnienia o ok. 400 osób czy ograniczeniu wydatków inwestycyjnych. Ubiegły rok lubelska spółka zakończyła ze stratą księgową sięgającą niemal 280 mln zł. Bez uwzględnienia odpisu księgowego Bogdanka zarobiłaby 226 mln zł. ...i

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

dające szanse na zwiększenie efektywności oraz kierunki modyfikacji programu inwestycyjnego. Jego wyniki poznamy najprawdopodobniej pod koniec tego miesiąca. JSW podała, że jej strata netto za zeszły rok wyniosła 3 mld zł. Jednak na wynik w znacznym stopniu wpływają odpisy na majątku na ponad 2,83 mld zł

Zysk Lotosu w czwartym kwartale powyżej prognoz

instalacji, w trakcie remontu przeprowadzony zostanie także program inwestycyjny w celu zwiększenia mocy przerobowych. Zatrzymanie instalacji produkcyjnych nie będzie skutkowało wstrzymaniem ekspedycji i sprzedaży produktów (zgromadzonych w zbiornikach magazynowych i kupowanych u innych dostawców)"

Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji - oświadczył prezes PKN Orlen. Jak podał PKN Orlen, nakłady inwestycyjne w grupie kapitałowej tej spółki w 2016 r. planowane są na poziomie 4,8 mld zł, w tym 3,3

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

dokonać kolejnej aktualizacji wartości księgowej swojej inwestycji w norweskie złoża Yme. "Na 30 czerwca 2014 r. dokonano odpisów obejmujących całość nakładów inwestycyjnych na ten projekt, co obciąży wynik netto pierwszego półrocza 2014 kwotą ok. 191 mln zł. Ostateczna wysokość odpisu podlega

W ratowaniu JSW wezmą udział spółki skarbu państwa

W ratowaniu JSW wezmą udział spółki skarbu państwa

szanse na zwiększenie efektywności oraz kierunki modyfikacji programu inwestycyjnego. Według wiceministra w JSW już teraz widać wzrost efektywności wydobycia. Ocenił, że w tym i przyszłym roku rynek węgla koksowego pozostanie trudny, stąd potrzeba trafionych inwestycji i precyzyjnie ukierunkowanych

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

pozamałżeńskim skorzysta z ulgi tylko wtedy, gdy jej roczny dochód nie przekracza 56 tys. zł. W sytuacji, gdy rodzicom zabraknie podatku do odliczenia całej ulgi, fiskus im dopłaca do pełnego limitu odpisu. Tak by mogli odpisać 100 proc. ulgi. Wcześniej rodzicom, którzy mało zarabiają i brakuje im podatku do

Gigantyczna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Gigantyczna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

znaczącego spadku jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla, głównie na skutek spadku cen i odpisu aktualizującego majątek, wynik netto Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 r. wyniósł minus 623,5 mln złotych - czytamy w komunikacie jastrzębskiej spółki. Średnia cena sprzedaży podstawowego produktu JSW

Zysk Lotosu skurczył się o ponad 60 proc.

Gorzej prezentują się wyniki na poziomie operacyjnym, a spółka rozczarowała też odpisem na koncesje w Norwegii. Zysk operacyjny Lotosu za ubiegły kwartał spadł do 190 mln zł z 305 mln w czwartym kwartale 2010 roku. Analitycy oczekiwali 236 mln. W całym 2011 roku Lotos odnotował 654 mln zł

Gotówka z kapitału PGE zasili budżet państwa

Gotówka z kapitału PGE zasili budżet państwa

tę operację podatek, który będzie sfinansowany właśnie z kapitału zapasowego. Akcje na dnie Od listopada 2009 r. PGE jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Jej mniejszościowymi współwłaścicielami są drobni inwestorzy, fundusze inwestycyjne czy emerytalne. Jednak faktyczną władzę nad spółką

Koniec dobrych wyników Bogdanki? Optymizm analityków się wyczerpuje

Koniec dobrych wyników Bogdanki? Optymizm analityków się wyczerpuje

Bogdanka do tej pory świeciła przykładem na tle pozostałych spółek węglowych. Lubelska kopalnia, mimo dekoniunktury na rynku spowodowanej niskimi cenami surowca oraz nadpodaży węgla, radziła sobie nieźle. Co prawda w ubiegłym roku miała około 280 mln zł straty, ale wynikało to z dokonania odpisów

W 2014 roku Orlen miał ponad 4,6 mld zł straty, chce wypłacić dywidendę

W 2014 roku Orlen miał ponad 4,6 mld zł straty, chce wypłacić dywidendę

powodu z niższych notowań ropy naftowej i tym samym produktów spółki. PKN Orlen przypomina, że w latach 2014-17 w ramach nakładów inwestycyjnych na rozwój płockiego koncernu przeznaczona zostanie kwota 10,8 mld zł, a na prace modernizacyjne związane z utrzymaniem wysokiej sprawności instalacji 5,5 mld zł

615 mln zł zysku netto grupy PKN Orlen za trzeci kwartał 2014 r.

615 mln zł zysku netto grupy PKN Orlen za trzeci kwartał 2014 r.

. Łączne nakłady inwestycyjne PKN Orlen dotyczące projektów niekonwencjonalnych wyniosły w trzecim kwartale 2014 r. 38 mln zł, a łączne nakłady inwestycyjne dotyczące projektów konwencjonalnych w tym samym okresie wyniosły 19 mln zł. Poszukiwania łupków PKN Orlen podał, że spółka w projektach

Ogromna strata Orlenu. Głównie przez Możejki

tzw. odpisy aktualizujące wartość aktywów i dotyczące spółek zagranicznych Orlenu - dla spółki litewskiej wyniosły -4,19 mld zł, a dla czeskiego Unipetrolu -711 mln zł. Co to oznacza? Ano tyle, że polski koncern teraz wyliczył, że wartość jego zagranicznych aktywów jest bez porównania niższa od

Oświadczenie ministra dot. Muzeum II Wojny: "Nie wycofam się z decyzji o łączeniu"

Narodowego oświadcza, że do 31 stycznia, tj. w przeddzień planowanego połączenia gdańskich muzeów, nie doręczono mu odpisu postanowienia, które wstrzymać ma wykonanie zarządzenia o połączeniu. Mimo tak niefortunnego, z punktu widzenia reguł praworządności, trybu działania sądu, który powielił postanowienie

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

utrzymanie polityki dywidendowej. PGE już zapowiedziało, że ubiegły rok zamknie stratą w wysokości ok. 3 mld zł netto. To wynik odpisu księgowego spowodowanego utratą wartości węglowych elektrowni konwencjonalnych należących do PGE. Gdyby nie odpis, spółka zarobiłaby 4,3 mld zł. PGE opublikuje wyniki 16

Nowoczesna chce 15 proc. podatku CIT i większej kwoty wolnej od podatku

przez 15 lat, a nie - jak obecnie - przez pięć lat, a także wprowadza możliwość podniesienia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł. Nowoczesna stawia na inwestycje Zdaniem Petru obniżenie podatku CIT do 15 proc. zachęci polskie firmy do inwestowania. Z kolei rozwiązania

Tauron miał 1,8 mld zł straty w 2015 r. 130 mln zł do zwrotu za Brzeszcze

kopalnie (wartość tego odpisu to 4,9 mld zł, co wpłynęło na wynik netto). Przychody spółki były stabilne i wyniosły 18,4 mld zł, czyli niemal tyle samo, ile w 2014 r. To dopiero początek Remigiusz Nowakowski jest już trzecim prezesem Tauronu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ma przed sobą niezwykle trudne

Ukraina zawarła porozumienie ws. restrukturyzacji jej zadłużenia

. - poinformował resort finansów w komunikacie. Restrukturyzacja zmniejszy dług Ukrainy do 15,5 mld. Trudne negocjacje Najwięksi wierzyciele Ukrainy, którymi kieruje amerykańska firma inwestycyjna Franklin Templeton, proponowali początkowo redukcję długu o 5 proc. W skład grupy wchodzą między innymi T. Rowe Price

Commerzbank wykazał 130 mln euro straty w III kwartale

Strata to efekt odpisów inwestycyjnych w wysokości ok. 720 mln euro oraz blisko 30 mln euro kosztów poniesionych na restrukturyzację internetowego domu maklerskiego Comdirect. Zeszłoroczna strata przed opodatkowaniem Commerzbanku była ponaddwukrotnie wyższa i sięgnęła 279 mln euro. Odpisy w trzecim

Czy UniCredit sprzeda Pekao? Co to oznacza? Duże zmiany

pozwoli mu uzyskać 600 mln euro. W planach jest też sprzedaż banku na Ukrainie i w inwestycyjnym holdingu Pioneer. Celem tych ruchów miałoby być zwiększenie kapitału, by włoska grupa finansowa, mająca w całej Europie 32 mln klientów, odzyskała zaufanie inwestorów. A z tym jest krucho. W ciągu ostatniego

PGE zaskoczyła zyskiem. Na horyzoncie wielkie inwestycje

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do wyniku za IV kwartał wahały się od 35 mln zł straty do 273 mln zł zysku, a mediana wynosiła 151 mln zł. Wynik udało się "wykręcić" pomimo utworzenia dużych rezerw i odpisów, które obniżyły ostateczny zysk PGE za 2013 r. o 875 mln zł. Żeby nie

SPRAWY PO ŚMIERCI BLISKIEGO

testamentu (zwłaszcza nazwiska spadkobierców), tylko informacja, kto go sporządził, kiedy i w jakiej kancelarii zdeponował. Informację o zarejestrowaniu testamentu może uzyskać każdy (po okazaniu odpisu skróconego aktu zgonu lub innego dokumentu, z którego wynika, że autor testamentu nie żyje) bez

Swiss Life: Życiowa strata

W ten sposób Swiss Life potwierdziło swoje marcowe ostrzeżenie o znaczącym pogorszeniu się wyników finansowych. Gigantyczna strata finansowa to w głównej mierze efekt odpisów inwestycyjnych, spadku kursów akcji na światowych giełdach, kosztów restrukturyzacyjnych i kłopotów ze sprzedażą

Kurs akcji producenta Bolsa i Żubrówki upadł jak po mocnej wódce

Za przeceną stały nie tylko słabe wyniki, ale również nie najlepsze prognozy rynkowe na 2012 r. W porównaniu do 2010 roku strata CEDC zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie, bo spółka dokonała odpisów aktualizujących na kwotę ponad 1 mld dol. dotyczących trwałej utraty wartości firmy i posiadanych

Konieczne energetyczne porozumienie ponad podziałami

elektroenergetyki, i to z dwóch stron. Po pierwsze, wynik EBIT czterech państwowych spółek elektroenergetycznych (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA) wyniósł minus 1,3 mld złotych, głównie za sprawą gigantycznego, bo sięgającego prawie 9 mld zł odpisu wartości aktywów trwałych PGE w segmencie górnictwa i energetyki

Polska Firma Przyszłości. Co napędza lubelską gospodarkę?

Lotniczy Lublin wznosi wspólnie z włoską firmą Xpress Handling. Można będzie stamtąd wyekspediować nawet 1,2 tys. ton towarów w ciągu roku. Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 2007 roku. Obecnie obejmuje 128 ha terenów inwestycyjnych. Zainwestowało w niej 41 firm, z czego 21 już prowadzi

Gdzie tu miejsce dla Einsteina?

celów i wizji tego, czym powinny być uczelnie, studia i badania naukowe. Proponowany system odpisów podatkowych od przedsiębiorstw na rzecz uczelni byłby krokiem w stronę likwidacji absurdów, marnotrawstwa czasu i środków, wprowadzenia rozsądnych konkurencyjnych reguł szkolnictwa wyższego. Jak młodzi

Tak auta dzielą Polaków

formalnie ciężarówki - pokłosie m.in. okienka derogacyjnego (otwartego w pierwszym kwartale 2014 r.), czyli pełnego odpisu VAT od aut z homologacją ciężarową. Premium odjeżdża reszcie Jak widać, w Polsce segment najdroższych aut jest równie dziwny, jak cały rynek. Porsche Cayenne jeżdżą tu jako ciężarówki

Murdoch chce sprzedać indeks

inwestorom, że przepłacił za Dow Jones & Co. co najmniej 2,8 mld dol. i dokonał odpowiedniego odpisu inwestycyjnego. Indeksy to nie pierwsza część firmy, dla której magnat szuka nowego właściciela. Wcześniej próbował sprzedać grupę tytułów lokalnych Ottaway, ale chętnych nie znalazł.

Słaby rok dla Commerzbanku, właściciela BRE. 4,5 mld euro straty

rezerw sięgnęła 1,097 mld zł, podczas gdy w 2008 r. było to 269 mln zł. Z powodu tych odpisów BRE zarobił w ubiegłym roku 40,8 mln zł, 5 proc. tego co w rekordowym dotychczas 2008 r. 1 marca BRE Bank przedstawi nową strategię, natomiast już teraz prezes Mariusz Grendowicz podkreśla, że bank szykuje się

Co chce zmienić CDU/CSU

energii i paliw. Powiększone mają być odpisy inwestycyjne i inne udogodnienia dla małych firm, zwłaszcza w b. NRD. Powrót do ostrzejszych zasad imigracji zarobkowej, czyli natychmiastowa nowelizacja ustawy imigracyjnej rządu Schrödera. Zasiłek rodzinny za każde dziecko do trzeciego roku życia

Realna gospodarka zatrzęsła giełdą na Wall Street

Smolarek, doradca inwestycyjny Noble Funds TFI. To wszystko już za nami. Nadal nie mamy szczegółów planu ożywienia gospodarki, a słynne "Yes, we can" Baracka Obamy przestaje już mieć taką siłę - dodaje Smolarek. Dzisiaj poznaliśmy dynamikę sprzedaży detalicznej za grudzień, która wyniosła minus

BZ WBK zapomina o kryzysie. Będzie łatwiej o kredyt

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki nim będziemy mogli zaproponować przedsiębiorstwom tańsze kredyty - mówi. Łatwiej o pożyczki klientom indywidualnym: tylko we wrześniu bank udzielił kredytów hipotecznych na 290 mln zł. Szefowie banku zastanawiają się też nad wprowadzeniem kredytów mieszkaniowych ze

Poczto, weź się lepiej do roboty

finansowych w rodzaju funduszy inwestycyjnych, a nawet przekształcić w urząd. W okienku pocztowym można by było załatwić odpis aktu urodzenia czy zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Nie za dużo naraz tych rewolucji? Sytuacja z nowym logo przypomina próbę przebrania pacjenta w nowe ciuchy w trakcie

Jak kupić samochód dla firmy?

. Wiąże się nie tylko z finansową zasobnością firmy, ale również ze spodziewanymi zyskami i z planami inwestycyjnymi przedsiębiorcy. Najprostsza, najszybsza i najmniej kłopotliwa transakcja to operacja gotówkowa. Czy najlepsza? Wyzbycie się dużej sumy nie zawsze jest korzystne z ekonomicznego punktu

Time Warner znowu na plusie

Koncern poinformował w środę, że w czwartym kwartale jego zysk netto wyniósł 638 mln dol., a za cały ubiegły rok osiągnął 2,6 mld dol. Rok wcześniej Time Warner miał 44,91 mld dol. straty z powodu rekordowych odpisów inwestycyjnych w dziale internetowym America Online. W ostatnich trzech miesiącach

Hipoteka jak na dłoni. Każdy może wiedzieć, ile masz kredytu

budynku wraz z numerami lokali. Wystarczy ich użyć. - Taki wypis z księgi wieczystej jest niemal jak pokazanie sąsiadowi PIT-u - dziwi się Alfred Adamiec, doradca inwestycyjny Efect SA. Dane z ksiąg wieczystych są jawne - to dzięki temu obrót nieruchomościami jest bezpieczny. Tylko że w czasach przed

Koszt na wagę mniejszego podatku

oczywiście jeśli podatnik wykorzystuje je na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Amortyzacja podatkowa Amortyzacja to nic innego jak stopniowe wliczanie w koszty działalności firmy jej wydatków inwestycyjnych m.in. na maszyny, nieruchomości, technologie. W ramach

Aster wchodzi w komórki

ten krok. Aster należy do funduszu inwestycyjnego Mid Europa Partners (MEP), który w grudniu 2005 r. wyłożył na zakup spółki 1,6 mld zł. Przychody operatora w zeszłym roku wyniosły blisko 345 mln zł, z czego na telewizję przypadło 60 proc., na dostęp do internetu i telefonię stacjonarną - 40 proc

Województwo mazowieckie tnie budżet do kości

pasażerów kolei: województwo nie da zaplanowanych 75 mln zł, za które miało kupić 20 nowych pociągów. Władze województwa nie przyznają też obiecanych 20 mln zł dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej, które miały iść na jej modernizację. Kolejne 22 mln zł wycięto z budżetu inwestycyjnego dla służby zdrowia. Przez

Szydło: Kaczyński nie słodzi

swojego reprezentanta. W programie są konkretne propozycje. 500 złotych na każde dziecko w rodzinach o niskich dochodach i 500 złotych na dziecko począwszy od drugiego w lepiej zarabiających rodzinach. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie CIT dla mikroprzedsiębiorców. Podwójny odpis

Lepsze wspólnoty niż spółdzielnie? To zależy [list]

na takich zasadach, to użytkownicy mieszkań lokatorskich, ci którzy dotychczas byli członkami Spółdzielni zostaną z mocy prawa tegoż członkostwa pozbawieni. Może się zdarzyć że spowoduje to dla nich podwyższenie czynszów ponieważ w wielu Spółdzielniach członkowie korzystają z obniżonych odpisów na

Afera w Credit Suisse: Maklerzy zawyżali wartość obligacji

inwestycyjnych należących do banku PKO BP oraz grupy kapitałowej SKOK. We wtorek zarząd Credit Suisse zaszokował wszystkich informacją, że podejrzewa kilku swoich maklerów o nielegalne zawyżanie wartości papierów wartościowych, które kupowali inwestując pieniądze banku. - Nadużycia wykryto w ramach wewnętrznego

Już we wtorek Bush ogłosi nowy program gospodarczy

odpisów podatkowych dla podatników z wszystkich grup podatkowych. Ma to kosztować ok. 80 mld dol. Właśnie ta część planu Busha jest przedmiotem największych wątpliwości i ataków ze strony demokratów. Zarzucają oni prezydentowi reprezentowanie interesów wyłącznie bogatych Amerykanów. Wśród kolejnych

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

. Przejście do gospodarki innowacyjnej Premier Szydło zapowiadała w swoim exposé, że nowy rząd będzie dążył do tego, by podstawą rozwoju Polski były innowacje, a nie tania siła robocza. Proponowany przez rząd podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców inwestujących w działalność innowacyjną

Na co rząd wydaje podatki od kierowców

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i obligacji drogowych sprzedawanych przez rządowy Bank Gospodarstwa Krajowego. I coraz więcej pieniędzy trzeba wydawać na obsługę tego długu zamiast na budowę. W zeszłym roku spłata długów drogowych pochłonęła 2 mld zł, a w tym roku będzie to już ok. 3 mld zł - dość na 100 km

Plan stabilności i rozwoju rządu Tuska

ich poniesienia lub poprzez odpisy amortyzacyjne w trakcie trwania inwestycji. Obecnie rozliczenie takie możliwe jest wyłącznie po zakończeniu prac badawczych (zmiany w ustawach o PIT i CIT). Wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej dla MSP oraz nowo zakładanych firm Rada Ministrów przyjęła rozwiązania

Rupert Murdoch podniósł sobie pensję o 1,5 mln dolarów

odpisów inwestycyjnych (z powodu np. strat i spadku wartości spółek internetowych grupy) straty odnotowane przez jego imperium wyniosły 6,3 mld dolarów. W tym czasie sprzedaż firmy wzrosła z 13,9 do 15,9 mld dolarów. Roczne zarobki magnata składają się z pensji (4,3 mln dolarów) oraz premii (2,9 mln

"Staję dzisiaj przed wami, jako jedna z was...". Exposé Beaty Szydło [STENOGRAM]

doprowadzi do tego, że małe firmy będą stawać się średnimi, a średnie dużymi, a duże będą konkurowały na rynku globalnym. Ten program to m.in. podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy będą reinwestowali zarobione pieniądze w rozwój swoich firm. Będzie to oznaczało aktywizację wielkiej rezerwy

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

rolniczych, bardzo ważny ze względu na coraz częstsze przypadki braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu - zapowiedziała. Na fundusz mają się złożyć odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów. Na razie jednak nie znamy więcej szczegółów. To

Pół bliźniaka poproszę

zajmuje się terenem wokół Piaseczna. Dlaczego właściciele domów decydują się na sprzedaż bliźniaka obcym ludziom? - Powody są różne, czasem losowe, niekiedy nad właścicielami wisi kredyt, a niekiedy to przemyślana strategia inwestycyjna - wylicza Robert Żelazko. Ale nie tylko. - Najczęściej spotykaną

Lewicka: Nie ma powodu, by obniżać prowizje OFE

narzucił górny limit i sztywne zasady. To była świadoma decyzja Sejmu. Pretensje, że towarzystwa emerytalne nie konkurują, obniżając opłaty, trzeba adresować do posłów. Najważniejsze, że towarzystwa konkurują dobrymi wynikami inwestycyjnymi i z punktu widzenia przyszłych emerytów to te wyniki są

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

stopniowe wliczanie w koszty działalności firmy jej wydatków inwestycyjnych, m.in. na maszyny, nieruchomości, technologie. W ramach amortyzacji co roku w koszty wrzuca się określony w ustawie podatkowej procent ich wartości. Jeśli więc stawka amortyzacyjna jakiejś maszyny (np. do zamykania słoi) wynosi 20

Czy starczy pieniędzy na drogi po cięciach budżetowych?

tym wyłącznie KFD, który zostanie przekształcony w gigantyczny fundusz inwestycyjny niezależny od budżetu. - Od 2010 r. Krajowy Fundusz Drogowy będzie wyłącznym źródłem finansowania inwestycji drogowych. W tym roku możliwe jest jeszcze finansowanie z budżetu - podkreślał wczoraj wiceminister

Przegląd wiadomości ze spółek, środa, 10 września, godz. 15.00

FREEFUND Centrum Funduszy Inwestycyjnych freeFUND, internetowa platforma dystrybucyjna produktów inwestycyjnych z grupy Doradcy24, w IV kwartale planuje debiut na NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowy. 8 września NWZA freeFUND zadecydowało o nowej emisji akcji i wyraziło zgodę na

Obama uderza: 2,5 biliona na ratowanie gospodarki

Street i konsternacja wśród inwestorów Plan składa się z czterech części i może wynieść aż 2,5 bln dol., w tym ponad połowa z publicznej kasy. Najważniejszą częścią jest powołanie funduszu inwestycyjnego, który miałby pełnić funkcję "złego banku" - wykupywać z banków i funduszy złe aktywa po

Kryzys i co dalej?

Padają coraz większe liczby kolejnych odpisów: 720 mld odpisów strat w bankach amerykańskich, 30 bln strat na światowych giełdach, z tego 7,2 bln tylko na rynku amerykańskim. Samą wartość wyemitowanych derywatów zbudowanych na pożyczkach zabezpieczonych nieruchomościami na amerykańskim rynku (CMO i

Rynki jeszcze trochę pocierpią

Leszek Baj: Nie tak dawno szef Deutsche Banku powiedział, że widzi koniec światowego kryzysu finansowego. A niedługo później upadł Lehman Brothers...Robert Fairbairn*: Kryzys przychodzi falami. Rok temu widzieliśmy początkowe odpisy dużych banków takich jak Merrill Lynch czy Citibank. Później

Księgowe kłopoty Omnicom Group

. Była jeszcze jedna przyczyna - spółka działa na rynku od 16 lat i w tym czasie ani razu nie dokonała odpisu inwestycyjnego. Oznaczałoby to, że wszystkie jej inwestycje były trafne i wartość żadnej z nich nie spadła pomimo dużego spadku indeksów giełdowych i kryzysu w branży reklamowej. A Omnicom Group

Co najmniej ćwierć miliarda dolarów wyniosą do końca roku długi Gazpromu wobec EuRoPol Gazu

EuRoPol Gaz korzysta z zaniechania poboru podatku dochodowego w części przeznaczonej na budowę lub spłatę zobowiązań inwestycyjnych. Mimo że notuje gigantyczne zyski, EuRoPol Gaz od 2001 r. zalega ze spłatą 100 mln dol. pożyczki przyznanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Według

Mieszkanie z rynku wtórnego

Ubiegłoroczne badania firmy Home Broker pokazały, że na używane mieszkanie zdecydowało się dwóch na trzech nabywców. Rzecz jasna statystyki dla poszczególnych miast różnią się, ponieważ różna jest w nich aktywność inwestycyjna deweloperów, a także odmienne relacje cenowe między rynkiem pierwotnym i

Tusk: Brakowało mi ostatnio prezesa Kaczyńskiego

rządu Tusk mówił też o efektownych, ale "mniej istotnych z punktu widzenia interesów kraju (...) wpadkach medialnych", a także o opóźnieniach inwestycyjnych, które "irytują", ale nie zagrażają samym przedsięwzięciom, jak np. sprawa Stadionu Narodowego. Mówiąc o stadionie, szef rządu

Małe spółki trzymają cenę. MSP ma chętnych na akcje PGE

Jacka Borawskiego - o sytuacji technicznej spółek, o okazjach inwestycyjnych: Ludzie listy piszą... (22-lutego). O komentarz na temat dzisiejszych danych o bezrobociu i sprzedaży detalicznej w Polsce Wyborcza.biz poprosiła Piotra Bielskiego z BZ WBK. - Nie mamy do czynienia z boomem konsumpcyjnym. Tak

Pekao rozczarował wynikami

Krzysztof Bielecki tłumaczy nie najlepszy koniec ubiegłego roku przeglądem portfela kredytowego i utworzeniem dodatkowych rezerw. W czwartym kwartale 2003 r. ich saldo wyniosło aż 183 mln zł. Analitycy są zaskoczeni tak wysokim poziomem tworzonych rezerw. - Podobnej wielkości odpisy bank tworzył na początku

W przyszłym roku podatek od firm spadnie do 27, a nie do 24 proc.

inwestycyjną Polski. - To bardzo niedobra wiadomość - wtóruje mu Jerzy Małkowski, dyrektor biura ekspertów BCC. - By zapewnić budżetowi dochody, rząd wycofuje się z wieloletniego programu obniżania podatków od osób prawnych. To zmiana reguł gry i podrożenie kosztów przedsiębiorstw. Czy zaniechanie zapisanej

Skąd pieniądze na drogi - rozmowa z Bogusławem Liberadzkim, wiceszefem sejmowej komisji infrastruktury

kredytów zaciągniętych na tę inwestycję w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że opłaty za korzystanie z tego odcinka autostrady mogą przynieść w granicach 100 mln zł rocznie - znacznie więcej niż płatności, które musimy wysyłać do EBI. Ten odcinek sam za siebie

Konsolidacja w branży reklamowej

. w porównaniu z I półroczem 2002 r. Analitycy są zdania, że właśnie francuski holding znajduje się w najgorszej sytuacji, gdyż musi liczyć się z wydatkami i odpisami inwestycyjnymi w łącznej wysokości 290 mln euro. Jednak Bob Schmetterer, dyrektor operacyjny Havasa, podkreśla, że porównywanie jego

Ostrowiec - protest się rozszerza

intensywnie pracuje nad uzyskaniem i analizą informacji niezbędnych do sfinalizowania prac nad biznesplanem obejmującym plan inwestycyjny dla Huty Ostrowiec oraz pakiet socjalny dla jej pracowników, tak aby móc je przedstawić syndykowi i związkom zawodowym w najbliższym czasie". Celsa zapewnia, że "

Wielkie straty Deutsche Telekom, ale i lepsze perspektywy

fatalne wyniki finansowe DT? Wzięły się one z konieczności dokonania odpisów na sumę 19,3 mld euro, które wynikają ze spadku wartości aktywów kupionych po wygórowanej cenie w okresie technologicznego boomu. Blisko połowa tej kwoty przypadła na amerykańską inwestycję w operatora komórkowego Voicestream

Spółdzielcy oprotestowali pomysły podatkowe wicepremiera Kołodki

budowlana i materiały, ale także np. praca służb inwestycyjnych spółdzielni (nadzór inwestorski, obsługa prawna). Ta ostatnia pozycja zdaniem dyr. Jajszczyka stanowiąca kilka procent łącznych kosztów budowy nie jest dziś objęta VAT-em. Jeśli będzie, to według Jajszczyka nowe mieszkania spółdzielcze, dziś na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 8 sierpnia

zakładzie, zapowiada kolejne inwestycje. "Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na sodę oraz potrzebę obniżenia jednostkowego kosztu produkcji tony sody zdecydowaliśmy się kontynuować program inwestycyjny i dalej zwiększać moce produkcyjne rumuńskiego zakładu. Chcemy aby w trzecim kwartale 2009 roku

BZ WBK nie rozczarował inwestorów

sytuacji przedsiębiorstw (by wspomnieć tylko przypadek upadłej Stoczni Szczecińskiej, której banki pożyczyły 1,4 mld zł) stały się w ub.r. prawdziwą zmorą dla sektora bankowego. Zgodnie bowiem z wymaganiami NBP banki komercyjne muszą tworzyć specjalne odpisy na kredyty, które są nieterminowo obsługiwane

Wyniki w budownictwie mieszkaniowym są najlepsze od dziewięciu lat

właśnie rozpoczynane, a nie kończone budowy najlepiej świadczą o tendencjach w budownictwie. Inwestorzy rozpoczęli wówczas budowę 135,6 tys. mieszkań, czyli o blisko 45 proc. więcej niż rok wcześniej. A ponieważ cykl inwestycyjny trwa z reguły ok. dwóch lat, stąd rewelacyjne wyniki po czterech miesiącach

PKO BP był zaangażowany w opcje - przegląd wiadomości ze spółek

. W 2008 roku PKO BP dokonał odpisu na należności w ukraińskim Kredobanku w wysokości 263,9 mln zł, w tym w IV kwartale 2008 roku w wysokości 246,3 mln zł, jak również dodatkowo, w IV kwartale, odpisu na utratę wartości tej spółki w wysokości 76,4 mln zł. "Stworzone rezerwy zaciążyły na wynikach

Niemcy. Plan Edmunda Stoibera na pierwsze 100 dni po wygraniu wyborów

gospodarczego będą małe i średnie przedsiębiorstwa - dodał. Stoiber twierdzi, że nie ufają one socjaldemokracie Schröderowi i nie inwestują, czekając na zmianę rządu. Rząd Stoibera zachęci je do inwestycji, i co za tym idzie, tworzenia nowych miejsc pracy, m.in. powiększając odpisy inwestycyjne od podatków

Zastrzyki z adrenaliny w samo serce

kapitalizmu, nacjonalizuje prywatne firmy. Państwa przeznaczają nie miliardy, ale biliony dolarów na ratowanie sektora finansowego, a teraz już i przemysłowego. Czy kiedykolwiek tak było? Nie. Czy ktokolwiek rok temu mógłby przypuszczać, że pierwsze pięć wielkich banków inwestycyjnych zniknie w dotychczasowej

Renta za mieszkanie

Jeżeli chcemy kupić mieszkanie, to idziemy do banku. Bierzemy kredyt i spłacamy comiesięczne raty. Ale jakiś czas temu pojawiła się tzw. renta hipoteczna, czyli coś w rodzaju odwrotności kredytu hipotecznego. Polega na tym, że sprzedajemy instytucji finansowej (bankowi, funduszowi inwestycyjnemu

Rząd walczy z kryzysem czy z opozycją?

badawczych. Wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowo zakładanych firm. Można wrzucać w koszty wydatki na inwestycje w postaci jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (np. zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia itd.). Limit wzrasta z 50 do 100 tys. euro dla małych

Dla dobra pacjenta?

potrzeby inwestycyjne - póki działał jako ZOZ (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej), nic z tym nie mógł zrobić. Ale jako spółka wziął kredyt. Kontrakt z NFZ się jednak nie zwiększył - kredytu nie ma z czego spłacić. Teraz jest zadłużony znacznie bardziej, niż kiedy działał jako ZOZ. Drugi

IBM przejmuje PwC Consulting

, która będzie kierowała działem PwC Consulting po włączeniu go do IBM. Zapewnia też, że po połączeniu nie obejdzie się bez oszczędności uzyskanych dzięki zwolnieniom pracowników. Nie wiadomo jednak, ile osób straci pracę i kiedy. Zdaniem analityków m.in. Deutsche Banku i firmy inwestycyjnej First Albany

Gospodarka, głupcze

ożywienie miało charakter krótkotrwały. Jeszcze wczesnym latem wszystko wskazywało na to, że kryzys ograniczy się tylko do Wall Street i zwolnienia dotkną ograniczoną grupę banków inwestycyjnych. Były to tylko pobożne życzenia. Paraliż kredytowy dotknął całą gospodarkę USA, a potem świata. Dziś już niemal

Dla kogo upadłość

odpis postanowienia sądu o upadłości. Co dalej? Muszę je zanieść do banków wierzycieli? - Nie. Sąd ustanawia syndyka, który będzie zarządzał pana majątkiem, czyli tzw. masą upadłościową. Spotyka się pan z syndykiem, ustala szczegóły likwidacji majątku, a on rozlicza się już z pana wierzycielami. Czy

Operatorzy chcą odwlec start UMTS

populacji, czyli 8,9 mln mieszkańców. Gdyby rząd zgodził się na to, usługi UMTS byłyby dostępne dopiero w 2006 roku i dla 8,3 mln Szwedów. - Operatorzy nie mogą sobie pozwolić na ryzykowanie klęski - powiedział agencji Reuters John Hayes, jeden z szefów funduszu inwestycyjnego F&C Management. - Trudno winić

Programy mieszkaniowe 2001

czasy Platforma proponuje: "usunięcie biurokratycznych barier w procesie inwestycyjnym" (od lat obiecują to wszystkie partie, ale efektów nie widać); uzależnienie wypłaty budżetowych dotacji dla gmin od uchwalenia przez nie planu zagospodarowania przestrzennego (wskutek braku tych planów, od

Podatki. Próby reform podatkowych Balcerowicza

. osiągnięto kompromis. AWS i Balcerowicz zgodzili się przełożyć zasadniczą reformę podatkową na rok 2000. Proponowano obniżenie podatku od firm do 32 proc. i wycofanie ulg inwestycyjnych (korzysta z nich niecałe 5 proc. firm). W podatku PIT miała zniknąć tzw. duża ulga mieszkaniowa, a także niektóre ulgi

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

składanych przez podatników i płatników w ciągu roku podatkowego i wprowadzenie kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez tzw. małych podatników; istotnym bodźcem dla małych podatników jest projektowana możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych do

Turbo menedżer, czyli historia BRE Banku

uginała się pod ciężarem długów, handel zagraniczny odbywał się głównie za fikcyjne ruble transferowe, a gospodarka jak powietrza potrzebowała żywych dolarów. Wymyślono, że przedsiębiorstwa, które potrafią eksportować za dolary, będą miały prawo do odpisów walutowych. Będą miały własne rachunki dewizowe i

SLD. Reforma podatkowa

, jak i pracowników najemnych. Jeśli więc chcemy wspomagać inwestycje, to nie należy znosić ulg inwestycyjnych, lecz przeciwnie - wzmocnić je i upowszechnić. Jeśli ulgi te się zlikwiduje, to nie będzie skutecznego instrumentu, który przyciągałby kapitał na obszary szczególnie zagrożone bezrobociem i