oczyszczalnia działa

Michał Wojtczuk, pap

Premier otworzył oczyszczalnię. "Bo ludzie nie wierzą, że działa"

Premier otworzył oczyszczalnię. "Bo ludzie nie wierzą, że działa"

Donald Tusk wziął udział w uroczystym otwarciu warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Oczyszczalnia działa już od czerwca, już raz zakończenie tej inwestycji ogłaszała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po co kolejne oficjalne otwarcie?

Oczyszczalnia pomoże w rekultywacji największego jeziora na Mazowszu

Do listopada ruszy oczyszczalnia ścieków w Zaździerzu, dzięki której poprawić się ma jakość wody w okolicznych jeziorach, w tym w Jeziorze Zdworskim, największym na Mazowszu. Praca nowej oczyszczalni ma wesprzeć działania związane z rekultywacją tego akwenu.

Kolejny przetarg na Czajkę. 170 mln za tunel pod Wisłą

Ponad 170 mln zł będzie kosztować budowa ostatniego elementu rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka. Pierwsze urządzenia rozbudowywanego zakładu właśnie zaczęły działać. Inwestycja jest jednak o kilka miesięcy opóźniona.

Świętokrzyskie. 39 mln zł z UE na wodociągi i kanalizację

projektów, na terenie gminy zbudowano 300 przydomowych oczyszczalni. Koszt jednej wyniósł ok. 12-15 tys. zł, mieszkańcy partycypowali w kosztach - płacili 3 tys. zł. W Waśniowie działa też oczyszczalnia ścieków, do której podłączona jest sieć kanalizacyjna z miejscowości o zwartej zabudowie oraz z budynków

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

one substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego" - wyjaśniła. Rzeczniczka dodała, że zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, za dział infrastruktury komunalnej odpowiada MIR. "Kwestie dotyczące zasad wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego

ograniczenie ilości związków azotu i fosforu w ściekach komunalnych. Azot i fosfor powodują tzw. eutrofizację wód, czyli przede wszystkim gwałtowny rozrost roślinności, co w konsekwencji wpływa na stan akwenu. Przepisy przewidują, że w ciągu 10 lat trzeba będzie zmodernizować ok. 300 oczyszczalni ścieków

NIK krytycznie o pracy oczyszczalni ścieków

organicznej w glebach. Osady te muszą być jednak wcześniej poddane specjalnej obróbce, eliminującej zagrożenia chorobotwórcze. Na 36 skontrolowanych podmiotów - zaangażowanych w przetwarzanie osadów - działania niezgodne z prawem wystąpiły aż w 32. NIK negatywnie oceniła zagospodarowanie osadów ściekowych

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

one substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego" - wyjaśniła. Rzeczniczka dodała, że zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, za dział infrastruktury komunalnej odpowiada MIR. "Kwestie dotyczące zasad wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Anulowali miliard złotych kary dla Warszawy za trucie Wisły

Anulowali miliard złotych kary dla Warszawy za trucie Wisły

i trudach. Według pierwotnych planów oczyszczalnia miała być gotowa przed końcem 2010 r. Jej rozruch zaczął się dopiero latem ubiegłego roku. Spalarnia miała być gotowa jesienią 2011, potem wiosną 2012, w końcu zaczęła działać pod koniec 2012 r.

Śląskie. Umowa na budowę Parku Wodnego w Tychach

obiektem w Polsce, który będzie niemal samowystarczalny energetycznie. RCGW to samorządowa spółka zarządzająca tyską oczyszczalnią ścieków. Od kilku lat z osadów ściekowych i innych odpadów wytwarzany jest tam biogaz, służący do produkcji ciepła i prądu. Wydziela się go tyle, by zapewnić zaopatrzenie w

Śląskie. Mostostal Warszawa najtańszy w przetargu na aquapark w Tychach

środki własne inwestora. Tyski aquapark ma być pierwszym tego typu obiektem w Polsce, który będzie samowystarczalny energetycznie. Inwestor to samorządowa spółka zarządzająca tyską oczyszczalnią ścieków. Od kilku lat z osadów ściekowych i innych odpadów wytwarzany jest tam biogaz, służący do produkcji

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa wodnego

. eutrofizację wód, czyli przede wszystkim gwałtowny rozrost roślinności, co w konsekwencji wpływa na stan akwenu. Przepisy przewidują, że w ciągu 10 lat trzeba będzie zmodernizować ok. 300 oczyszczalni ścieków. Zgodnie z wyliczeniami resortu środowiska, inwestycje mają kosztować 918 mln zł. Jak wcześniej

Komisja przeciw poprawkom PiS do projektu noweli Prawa wodnego

przez PiS zmian. Podczas posiedzenia komisji Anna Paluch (PiS) wyjaśniała, że poprawki zakładają m.in. wykreślenie art. 8. Paluch mówiła, że zgodnie z tym artykułem organy wydające m.in. pozwolenia wodnoprawne będą musiały dokonać przeglądu pozwoleń udzielonych oczyszczalniom ścieków do 31 grudnia 2015

Legnica. Za ponad 17 mln zł powstanie suszarnia osadów ściekowych

oczyszczalni ścieków powinny być w pełni utylizowane. W konsekwencji efektem działania nowej instalacji będzie znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego, a co za tym idzie - jakości życia mieszkańców" - uważa Rodak. Prace przy budowie suszarni rozpoczną się w maju 2014 r. i potrwają 15 miesięcy

Podlaskie. 4,5 mln zł z UE dla gmin na wodociągi czy kanalizację

sieci kanalizacyjnych, 3214 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, 10 dużych oczyszczalni" - poinformowała PAP Filipowicz. Już wiadomo, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z PROW Podlaskie będzie miało mniej pieniędzy niż dotychczas, ale szczegóły jeszcze nie są znane. Urząd czeka na

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku naturalnemu

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku naturalnemu

to zrobić dopiero po odpowiednim przebadaniu próbek" - dodano w raporcie. NIK wskazuje jednak, że są uzdrowiska, które tego nie robią i bez żadnych ekspertyz uznają wypływające z nich ścieki za komunalne. "Tylko niektóre gminy podejmowały działania zmniejszające uciążliwość ścieków dla

Tychy. Otwarto zakład zagospodarowania odpadów komunalnych

"projektuj i buduj". Przetarg wygrała firma Strabag, umowę z trzyletnim terminem realizacji podpisano w listopadzie 2011 r. Zakład działa już od listopada ub. roku - wtedy odebrano go od wykonawcy. Trafiają tam odpady od 200 tys. mieszkańców. Możliwości przerobowe to ok. 93,5 tys. ton rocznie

Redakcyjne poprawki senatorów do noweli Prawa wodnego

komunalnych. Azot i fosfor powodują tzw. eutrofizację wód, czyli przede wszystkim gwałtowny rozrost roślinności, co w konsekwencji wpływa na stan akwenu. Przepisy przewidują, że w ciągu 10 lat trzeba będzie zmodernizować ok. 300 oczyszczalni ścieków. Zgodnie z wyliczeniami resortu środowiska, inwestycje mają

Elbląg. Inspekcja środowiska wszczęła postępowanie wobec ICC Pasłęk

Jak poinformował w piątek PAP warmińsko-mazurski inspektor ochrony środowiska Bogdan Meina, powodem wszczęcia postępowania administracyjnego były wyniki badań wody rzeki Wąskiej i jej dopływu - strugi Brzezinki, do której odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni, należącej do zakładów

Bydgoszcz. Małgorzata Stawicka kandydatką na prezydenta miasta

"Bydgoszcz wymaga nowego stylu zarządzania i działania, zastosowania rozwiązań niestandardowych. Potrzebne są władze, które nie tylko służą mieszkańcom. Potrzebne są władze, które stwarzają możliwość zaspokajania potrzeb mieszkańców" - powiedziała na konferencji prasowej Stawicka

Podlaskie. Prawie 15 mln zł z UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne

, by te pieniądze wykorzystać. Wnioski będzie można składać od 10 do 30 kwietnia. Pieniądze dostaną m.in. gminy: Gródek, Szczuczyn, Mielnik, Bielsk Podlaski, Nowe Piekuty, Grajewo i Krypno. Największą dotację - 2 mln zł - otrzyma gmina Gródek, która za 3,3 mln zł będzie rozbudowywać oczyszczalnię

Prezes miejskiej spółki musi oddać 50 tysięcy złotych

Prezes miejskiej spółki musi oddać 50 tysięcy złotych

Jach jest prezesem Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od kilku miesięcy. Niedawno spółka podpisała umowę z wykonawcą wielkiej unijnej inwestycji za 61 mln zł. Chodzi o modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Tymczasem kilka dni temu w Sądzie Okręgowym w Lublinie zapadł

Władze Sejn chcą zapytać mieszkańców, czy iść do sądu przeciwko Skarbowi Państwa

Samorządowcy uważają, że zadłużenia miasta, powstałe w minionych latach, to nie tylko skutek działań ówczesnych władz samorządowych, ale też niewłaściwego nadzoru nad działalnością samorządu, np. ze strony wojewody. "Przypisywanie wojewodzie podlaskiemu niewłaściwego nadzoru nad gminą miejską

Podlaskie. 18 mln zł na energię odnawialną dla szpitali czy hoteli

zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Małą farmę fotowoltaiczną, która będzie produkowała energię na potrzeby oczyszczalni ścieków wybuduje gmina Puńsk na Suwalszczyźnie. Dostanie na ten cel 365 tys. zł ( wartość inwestycji - 429,4 tys. zł). Wójt Puńska

Jędrzejów. W styczniu przetarg na budowę oczyszczalni ścieków

. Oczyszczalnia będzie zmodernizowana i rozbudowana już za dwa i pół roku. Taki sam termin miasto ma na wybudowanie sieci kanalizacyjnej na Zamościu dla 500 mieszkańców miasta. "Musimy bardzo szybko działać. Całość inwestycji trzeba zakończyć do 30 czerwca 2015 roku. Tu nie tylko chodzi o zakończenie budowy

Podlaskie. Wojewoda unieważnił uchwałę radnych Sejn o lokalnym referendum

prawem. Jednocześnie wstrzymał już wówczas wykonanie tej uchwały, czyli wszelkie działania samorządu związane z referendum, do momentu zakończenia postępowania nadzorczego. Burmistrz Sejn zapowiadał wówczas, że jeśli nadzór stwierdzi nieważność uchwały, będzie odwoływał się do sądu. W referendum

Lubuskie. Ostatnie rozdanie pieniędzy z PROW 2007-14

Było to ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy z głównego działania PROW pn. podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - poinformował PAP rzecznik Zarządu Województwa Lubuskiego Michał Iwanowski. "Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to inwestycje niezbędne dla

Pomorskie. 50 wniosków o dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych

Projekty wpłynęły w ramach czwartego i ostatniego konkursu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego PROW 2007-2013. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Justyna Durzyńska

Podlaskie. Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze ws. referendum w Sejnach

działań, sesja rady się nie odbyła. W referendum mieszkańcy mieliby zdecydować, czy samorząd ma wystąpić do sądu z roszczeniem przeciwko Skarbowi Państwa. Powodem są poważne problemy finansowe Sejn, których początkiem była budowa oczyszczalni ścieków. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku ówczesne władze

PO chce siebie kontrolować? PiS-u do komisji nie dopuści

podział komisji między obu partiami, w pakiecie PiS-u była także komisja rewizyjna. To jedyna komisja, którą radnym narzuca ustawa samorządowa. Działa według zapisanych reguł, m.in. obowiązkową reprezentację mają tam wszystkie kluby. Komisja w teorii ma duże znaczenie, bo pozwala radnym kontrolować władzę

Szczecin. 10,5 mln zł z UE na gospodarkę wodno-ściekową

wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do Starego Czarnowa oraz wymianę ok. 1,8 km sieci wodociągowej. Do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie ok. 840 mieszkańców. To kontynuacja działań zmierzających do polepszenia całego systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście

Raport EEA: Czystsze powietrze i woda w Europie ale nadal wiele do zrobienia

. Według dyrektora wykonawczego EEA, Hansa Bruyninckxa, wspólna polityka ochrony środowiska działa, jeśli jest ambitna, dobrze zaplanowana i dobrze realizowana. "Jeśli spojrzymy na poprzednie dekady, widzimy wyraźne korzyści, jakie z wdrażania takiej polityki w UE płynęły dla środowiska, zdrowia ludzi

Kłopot na budowie A2: autostrada ugrzęźnie w ściekach

Pruszkowska oczyszczalnia działa od początku lat 70. blisko wysypiska na obrzeżach miasta. Od tamtej pory modernizowano ją kilkakrotnie. Dziś jest zautomatyzowana i spełnia normy unijne. To jedna z czterech oczyszczalni należących do stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Śląskie. Dąbrowa Zielona - jeden z liderów w wykorzystaniu środków dla wsi

działania, które opracowały własne lokalne strategie rozwoju. Na ich realizację zarezerwowano 155,9 mln zł. Na terenie Dąbrowy Zielonej działa grupa "Razem na Wyżyny". Koordynowała tam m.in. wyposażenie siłowni (22 tys. zł, 13 tys. zł z zewnątrz), zajęcia piłki nożnej na miejscowym boisku Orlik

Przełomowa inwestycja: stolica przestaje zatruwać Wisłę

wygląda jak komin, tyle że działa w drugą stronę. Komin zbiera podgrzane spaliny, rozpędza je w środku jak lufa kulę i wystrzeliwuje w niebo. Ze ściekami zaś jest tak: kiedy ich słup staje się wystarczająco wysoki, w dnie betonowej rury otwiera się zastawka i nieczystości wypływają jak woda z wanny po

Budowa tyskiego aquaparku ma ruszyć w drugiej połowie tego roku

wykorzystywany będzie biogaz powstający w tyskiej oczyszczalni ścieków. "U nas energia będzie za darmo. To uczyni całą inwestycję tańszą w utrzymaniu i bardziej efektywną, a tym samym dostępną dla mieszkańców" - podkreślił Gieleciak. Warta w sumie blisko 100 mln zł inwestycja ma być sfinansowana m.in

Katastrofa ekologiczna w rezerwacie, tony martwych ryb. Kto zatruł wodę?

wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch". Położone kilka kilometrów na południe od Elbląga Druzno to rozległy akwen (o powierzchni wahającej się od 15 do 30 km, w zależności od

Grafen, hybrydowy śmigłowiec, robot - współpraca politechniki i przemysłu

koncernu Peugeot Citroen Automobiles opracowali zautomatyzowaną skrzynię biegów, pozwalającą na takie samo zużycie paliwa w ruchu miejskim i na autostradzie. Na PŁ działa też Laboratorium Mechaniki Stosowanej tego koncernu, które pracuje nad nowymi technologiami pozwalającymi na obniżenie zużycia paliwa w

Bagna potrzebne przyrodzie i ludziom - 2 lutego Światowy Dzień Mokradeł

być ukoronowaniem tradycji ochrony ptaków, ale teraz przyrodnicy zajmujący się mokradłami uwagę poświęcają bardzo różnym aspektom tych ekosystemów, z wszystkimi ich mieszkańcami. W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem: "MOKRADŁA A NASZA PRZYSZŁOŚĆ: zacznij działać!"

Poprawki PO i PiS do rządowej nowelizacji prawa budowlanego

klubu Andrzej Adamczyk skrytykował rządowy projekt, argumentując, że od 2012 r. działa powołana przez rząd Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, która ma kompleksowo zmienić Prawo budowlane, a do dziś - jak ocenił - nie ma efektów jej pracy. Zdaniem Adamczyka ustawa zaproponowana przez rząd ma

Podlaskie. W 2014 roku 34 mln zł z UE na rozwój wsi

danych na temat już rozliczonych projektów wynika, że m.in. zbudowano 592 km wodociągów, 378 km sieci kanalizacyjnej, 1567 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osiem tradycyjnych oczyszczalni. Stworzono systemy do zbierania prawie 1,9 tys. ton odpadów komunalnych. Pracami scaleniowymi objęto prawie 1,9

KE przyjęła polski program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

działania zmierzające do przestawienia naszego kraju na gospodarkę niskoemisyjną. Pieniądze z UE trafią na projekty związane z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do tych zmian, transportem i bezpieczeństwem energetycznym oraz ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Według

Gdy studenci wracają, spożycie narkotyków w Poznaniu rośnie

się sprawdzić, czy pracownicy danego biurowca zażywają narkotyki. Ale czy pracodawca ma prawo to kontrolować? - uzupełnia dr Jolanta Kłos z zespołu naukowego prof. Kokota.Czy prewencja działa?Metoda jest szybka. W poniedziałek dotarły próbki ścieków z Konina, we wtorek już wiadomo: w Koninie biorą

Bydgoszcz. Dombrowicz: jesteśmy gotowi do pracy na rzecz mieszkańców miasta

"Jestem przekonany, że proponowany przez nas program jest dobry. Polega on na tym, abyśmy żyli w Bydgoszczy dobrze, aby było to miasto tanie, przyjazne przedsiębiorcom i seniorom. Program ten pokazuje też, że powinniśmy być niezależni - niezależni od jakiejkolwiek partii w swoich działaniach

Twoje leki dodają rybom odwagi

nadmiernej aktywności i bezsenności wynikającej z nerwowego napięcia.Tak lek działa na ludzi. Okazuje się, że na ryby zupełnie inaczej. Europejskie okonie nabierają po nim mianowicie odwagi.Tomas Brodin wraz ze swoimi szwedzkimi kolegami z uniwersytetu w Umea dodawali do wody, w której hodowali okonie, dawki

Plany Wałbrzycha: Rowerowa obwodnica i nowy przystanek PKP

kanalizacyjnych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i prawdopodobnie do zmiany pieców węglowych na gazowe - zapowiada Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Nie tylko samochód Dużo będzie działo się też w transporcie. Według koncepcji włodarzy miasta Wałbrzych powinien przestać być zdominowany przez

Siatkarski mundial w cieniu korupcji

znajomy Mirosława P. Rzeczywiście, spółka Inwatec, której prezes jest właścicielem, to potentat na rynku budowy oczyszczalni ścieków, z obrotami rzędu setek milionów rocznie. Chorzowska Fosa na rynku usług ochroniarskich działa od 20 lat. Jej ludzie pilnowali porządku na rozgrywanych na Stadionie Śląskim

Świętokrzyskie. Wręczono Victorie - nagrody samorządu województwa

rozbudowę i remont obiektów uzdrowiska oraz działania proekologiczne: modernizację oczyszczalni ścieków pokąpielowych, segregację odpadów, montaż solarów i docieplanie budynków. Także za aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności - organizowanie festiwali muzycznych, koncertów oraz eventów. Do

Śląskie. 21 wniosków o dotacje w przedostatnim naborze do PROW 2007-2013

. lokalnych grup działania. Z całej regionalnej puli środków PROW (ok. 700 mln zł) zakontraktowano już zdecydowaną większość. Środki pozostały jeszcze do wydania w części dotyczącej podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wzięły się one przede wszystkim z oszczędności przy realizacji

Na Warmii i Mazurach będą nowe przystanie żeglarskie

oczyszczalni ścieków. Z unijnych pieniędzy pochodzących z tego projektu korzystają też policjanci. Otrzymali oni pięć łodzi hybrydowych do sprawdzania, co się dzieje z odpadami i ściekami na szlakach wodnych. Policyjne jednostki stacjonują w portach w Piszu, Węgorzewie, Iławie, Giżycku i Mikołajkach. Łodzie

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

-kanalizacyjnej czy powstawanie nowych oczyszczalni ścieków. Środki będą również przekazywane na projekty zapobiegające skutkom suszy. Zgonie z projektem środki wydawane będą również na gospodarkę odpadową, czyli np. na tworzenie sytemu zagospodarowywania odpadów komunalnych. Chodzi np. o działania wspierające

Centrum Nauki Kopernik będzie powiększać siedzibę

, opracowywaniem i testowaniem nowatorskich form oraz metod działań edukacyjnych. - Jesteśmy na liście inwestycji, które mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale gwarancji jeszcze nie mamy - mówi Robert Firmhofer, dyrektor Kopernika. - Dziś pokazujemy różne koncepcje, jak mogłaby wyglądać planowana

Kielce. Wzniesiono nowy gmach Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK

Zaprezentowany w środę budynek ma powierzchnię 6 tys. metrów kw. i pięć kondygnacji. Jego główną część stanowi Zakład Anatomii Prawidłowej z własną oczyszczalnią ścieków i utylizacją części odpadów medycznych. Znajdują się tu także nowoczesne laboratoria i prosektorium. Swoją siedzibę znalazły tu

Raport EEA: jakość powietrza jednym z głównych problemów Polski

kotłowni węglowych, gdzie spalanie paliwa odbywa się w nieefektywny sposób. Zmalała za to presja na zasoby wodne. Od początku XXI w. zasoby wody gruntowej są wyczerpywane na stałym poziomie. O 12 proc. zmniejszyła się ilość miejskich ścieków, wzrósł odsetek mieszkańców mających dostęp do oczyszczalni

Lublin.Dolina rzeki Bystrzycy będzie zrewitalizowana

ze związków biogennych (fosfor, azot) oraz oczyszczalni wód opadowych na dopływach Bystrzycy. Z rewitalizacją doliny Bystrzycy związane będą też projekty odnowienia i uporządkowania sąsiadujących z rzeką parków - Parku Ludowego, parku w dzielnicy Bronowice, oraz przy ulicach Rusałka i Zawilcowej

Bogata Polska ucieka od biednej Polski

wzrósł do 29 razy. I nie pomagają strumienie pieniędzy pompowane w najbiedniejsze regiony, mające wyrównać poziom rozwoju. Tak dzieje się nie tylko u nas. Biedne obszary byłej NRD pozostają biedne, to samo jest we włoskim regionie Mezzogiorno czy na obszarze Appalachów w USA. Kto rośnie najszybciej

Warszawa pełna starych leków. Nie miał ich kto utylizować

zdarza się, że przychodzi ktoś z domu opieki z całymi torbami. Musimy wtedy odmówić. Nie możemy tego trzymać w workach na podłodze - mówi pracownik tej apteki. Leków nie wyrzuca się do śmietnika, bo mają szkodliwy wpływ na środowisko. Nie należy ich również spuszczać z wodą w WC. "Oczyszczalnie

Warmińsko-mazurskie. Ekomarina na 20 jachtów powstanie w Harszu

ekomariny są wyposażone w instalacje do odbioru nieczystości z jachtów i motorówek. Poza tym żeglarze i motorowodniacy mogą korzystać z natrysków, toalet, pralni i zmywalni naczyń, z których ścieki zamiast do jezior, trafiają do lokalnych oczyszczalni ścieków. Z unijnych pieniędzy pochodzących z tego

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Łodzi. Spółka naliczała tym zakładom czynsz dzierżawny na podstawie, którego wyliczano m.in. opłaty za wodę i ścieki. A przecież - według NIK - zadaniami publicznymi takimi jak dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków - zajmowały się de facto ZWiK i GOŚ

Lubelskie. Lublin z okolicznymi samorządami buduje aglomerację

"Budujemy wspólnie strategię Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tego aglomeracyjnego czy metropolitalnego. Ta współpraca powinna zapewnić nam dużą skuteczność działania w nowej perspektywie finansowej" - powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk na konferencji prasowej. Żuk podkreślił

Polska mistrzem brania kasy z UE. Czekają nas tłuste lata

, innowacyjność czy technologie służące zbijaniu emisji CO2. Kontrargumentem zawsze była wówczas Polska jako dowód, że tradycyjna polityka spójności świetnie działa. Zachwyty KE nad Polską były w poprzedniej siedmiolatce tak duże (i motywowane walką o zachowanie polityki spójności), że trudno było wyciągnąć

Miasteczko Wilanów zaleją ścieki? Duży deweloper grozi ratuszowi

już w "Gazecie Stołecznej" w lipcu. Co to oznacza dla mieszkańców? Początkowo decyzji dewelopera nawet nie odczują. Bo Polnord przestanie pokrywać koszta przeglądów i remontów kanalizacji, ale infrastruktura bez nich będzie nadal działać. Jednak w długofalowej perspektywie może to

Stolica. Rozpoczęła się budowa kolektora "Burakowski-Bis"

18.03. Warszawa (PAP) - We wtorek rozpoczęła się pod ul. Marymoncką w Warszawie budowa kolektora ściekowego "Burakowski- Bis". Odciąży on biegnący równolegle, wyeksploatowany kolektor, łączący sieć kanalizacyjną lewobrzeżnej części stolicy z oczyszczalnią "Czajka". Nowy kanał

Pomoc z Berlina płynie do Warszawy. My też możemy pomóc

- Był pod wrażeniem tego, że miasto działa normalnie - tak wizytę specjalisty od ewakuacji z Berlina podsumowała Ewa Gawor, szefowa miejskiego biura zarządzania kryzysowego. Specjalista miał pomóc w organizacji ewentualnej ewakuacji ok. 100 tys. osób z najniżej położonych terenów w mieście. Na

Fundusze unijne nie tworzą miejsc pracy. To mit

Wielkopolski. Do nich trafia średnio co czwarta złotówka. Gorzej zdobywanie dotacji idzie miastom średniej wielkości. Najgorzej - prowincji. Dlaczego tak się dzieje? - Duże miasta wykazują większy potencjał absorpcyjny niż słabiej rozwinięte obszary. Nie jest też wykluczone, że - jak to działo się w okresie

Senat za nowelą Prawa budowlanego

działania organów wydających pozwolenia na budowę" - zaznaczono. Kolejna zmiana, jaką wprowadzają nowe przepisy, stanowi, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest

Unia nas nie wyręczy, bez strategii ani rusz

nie jego źródło.Niedawno byłem w Chile, kraju o PKB na głowę mieszkańca podobnym do naszego. W sześciomilionowym Santiago de Chile działa pięć linii metra - 101 stacji i prawie 100 km torów. Warszawskie metro ma jedną linię, pięciokrotnie krótszą niż metro w Chile. Druga linia, dofinansowywana ze

Pozyskiwanie gazów na potrzeby przemysłowe

użyciu sit molekularnych najnowszej generacji. Opracowane przez Eurol ITS technologie w pozyskiwaniu tlenu wysokiej jakości znajdują zastosowanie nie tylko w szpitalach, ale również w hodowli ryb, oczyszczalniach ścieków, hutach szkła, przetwórstwie papieru, jak i przy wytwarzaniu ozonu służącego m.in

Mazurskie samorządy chcą się stać spójnym regionem turystycznym

Mazury w jedną spójną krainę turystyczną chce połączyć 12 gmin i jeden powiat. "Z tego powodu na razie działamy wspólnie jako stowarzyszenie, ponieważ prawo mówi, że w związkach międzygminnych nie może być powiatu, a my działamy z powiatem giżyckim" - powiedziała PAP sekretarz gminy

Warszawa nie straci dotacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków

. Problemem nie jest sama rozbudowa oczyszczalni - robotnicy konsorcjum pod wodzą Warbudu (miasto zapłaci mu ponad 2,4 mld zł) uwijają się z robotą. - Wszystkie obiekty są już gotowe, trwa ich wyposażanie. W grudniu powinny zacząć działać pierwsze urządzenia - zapowiada Mariusz Marjański, kierownik budowy

"Lodowe wyzwanie" w Strefie Gazy. Co mają jej mieszkańcy w wiaderkach zamiast wody z lodem?

. - Kluczowej infrastrukturze w Strefie Gazy, która nawet w normalnych czasach jest bardzo krucha, grozi teraz całkowity upadek - mówił pod koniec lipca PAP Christian Cardon, dyrektor biura komitetu Czerwonego Krzyża w Strefie Gazy. - Ucierpiały oczyszczalnie ścieków, studnie, wodociągi - wyliczał rzecznik

Łódź. W radzie miasta koalicja PO-SLD - wiceprezydentem lider SLD

budżet obywatelski, który ma sukcesywnie rosnąć, by w 2018 r. wynosił 100 mln zł. "To szereg wspólnych działań, które zamierzamy podjąć, by te cztery lata Łódź wykorzystała jak najlepiej" - dodała Zdanowska. Trela przyznał, że rozmowy trwały kilkanaście dni i dotyczyły tej kadencji samorządu

Tragedia polskich rzek. Pogłębiamy je, oczyszczamy, otaczamy wałami - bez sensu

górę rzeki dolinę przecina gigantyczna zapora w Świnnej Porębie budowana od 1985 roku. Główny cel? Ochrona przeciwpowodziowa niżej położonych terenów, w tym Krakowa. Okazuje się jednak, że zrzuty wody mogą zniszczyć położone pod zaporą tereny. Tama jeszcze nie działa pełną parą, ale skutki jej

Ekspert: urzędy z opóźnieniem odpowiadają na wnioski o informację publiczną

planów budowy np.: oczyszczalni ścieków albo fabryki. I ma problem, aby w terminie dostać tę informację. Otrzymanie jej po terminie, np. po dwóch latach w wyniku postępowania sądowego, jest dla tej osoby bezwartościowe, bo ona nie może tak długo czekać z decyzją o zakupie działki. Mamy np. klientów

Analitycy i wojskowi o bilansie obecności w Afganistanie

23 km wodociągów, pierwszej oczyszczalni ścieków w Ghazni, modernizację mostów, budowę lub remonty szkół, przedszkoli i domów dziecka 30 studzien, elektryfikację oraz szkolenia zawodowe, także dla kobiet. "Projekty miały zaspokoić potrzeby społeczności lokalnej, były przygotowywane przy

W Strefie Gazy infrastrukturze grozi całkowity upadek

Strefie Gazy, która nawet w normalnych czasach jest bardzo krucha, grozi teraz całkowity upadek" - powiedział w rozmowie z PAP Christian Cardon, dyrektor biura Komitetu Czerwonego Krzyża w Strefie Gazy. Ucierpiały oczyszczalnie ścieków, studnie, wodociągi - wylicza rzecznik departamentu ds. wody w

Eksperci o noweli dot. zamówień publicznych: krok w dobrym kierunku

kwotach dotychczas poniżej 14 tys. euro, a po wejściu ustawy w życie 30 tys. euro. Za takie pieniądze nie zbudujemy ani szkoły, ani oczyszczalni ścieków, ani drogi" - wskazał Bernatowicz. Zatem - kontynuował - rygor zamówień publicznych w przypadkach takich mniejszych przedsięwzięć odbijał się

Kielce. Wystawa upamiętniająca przedwojennego prezydenta Kielc

rewolucji 1905 roku zaangażował się w działalność polityczną. W czasie I wojny światowej stał się jednym z bardziej aktywnych polityków Polskiej Partii Socjalistycznej. Działał też w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości był wieloletnim prezesem Związku Strzeleckiego, czołowym

"Puls Biznesu": Zamówienia dobrymi chęciami wybrukowane

prawnicy UZP w projekcie. Podwykonawca nie może być podmiotem dominującym ani zależnym wobec koncesjonariusza. Koncesjonariusze, którzy od lat działają na autostradach, są zdziwieni. "Nowe przepisy nic więc nie zmienią, jeśli chodzi o ich faktyczny udział w realizacji inwestycji, natomiast mogą w

Dlaczego zapalenie pęcherza ciągle wraca

działa leczniczo w tym przypadku - mówi dr Trywiański. W pierwszym okresie infekcji pomagają też środki ziołowe. Działają moczopędnie i dezynfekująco. Przez dłuższy czas można je stosować także zapobiegawczo, ale są to leki i nie należy brać ich stale. Przydają się również preparaty rozkurczowe

Śląskie. Nowy plan ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

Dokument ma być podstawą działań chroniących walory parku przez najbliższych 20 lat. Przyjęli go podczas poniedziałkowej sesji sejmiku w Częstochowie radni woj. śląskiego. Wcześniej plan pozytywnie zaopiniowało 15 zainteresowanych gmin. Cały park krajobrazowy obejmuje ok. 600 km kw., w tym w woj

Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie prezydentem stolicy

. Prezydent Warszawy jest praktykującą katoliczką, od lat 80. działa w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W latach 1990-92 była adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Piotr Śmiłowicz

Władze Białegostoku przed sąd za bezużyteczną oczyszczalnię

specjalistów odwróconej osmozy.Chociaż zbudowana przez poznańską spółkę Arka oczyszczalnia nigdy nie działała, urzędnicy w kwietniu 2002 r. i tak odebrali inwestycję. Pod protokołem podpisali się m.in. ówczesny wiceprezydent Białegostoku, a obecnie miejski radny Prawa i Sprawiedliwości - Marek Kozłowski, były

Warszawa.Hanna Gronkiewicz-Waltz w drugiej turze wyborów na prezydenta stolicy

Platformy Obywatelskiej. Urodzona w 1952 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz ma dorosłą córkę, jest też już babcią. Jej mąż Andrzej Waltz jest z wykształcenia inżynierem. Prezydent Warszawy jest praktykującą katoliczką, od lat 80. działa w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W latach 1990-92 była adiunktem na Wydziale

Warszawa.Hanna Gronkiewicz-Waltz w drugiej turze wyborów na prezydenta stolicy

wykształcenia inżynierem. Prezydent Warszawy jest praktykującą katoliczką, od lat 80. działa w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W latach 1990-92 była adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Piotr Śmiłowicz

Warszawa. Hanna Gronkiewicz-Waltz - najdłużej urzędujący prezydent stolicy

praktykującą katoliczką, od lat 80. działa w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W latach 1990-92 była adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Piotr Śmiłowicz

Mieszkańcy Starczy: Nasz wójt nie może być winny, przecież to bardzo dobry człowiek

rozwija - chwali pan Wiesław. - Jest już cztery kadencje to i piątka będzie, do emerytury. Zbigniew Sirek jest radnym od 12 lat. W tej kadencji działa jako wiceprzewodniczący rady gminy. W Starczy KKW Zbigniewa Sirka stanowi drugą siłę po PSL. Do wyborów z tego komitetu startuje 12 kandydatów, z PSL - 15

Polska po dziesięciu latach w Unii - ocena cztery plus

widać na co dzień - nowe drogi i koleje, oczyszczalnie ścieków, żłobki, przedszkola, pracownie komputerowe w szkołach, to też sprzęt dla szpitali i przychodni, nowe maszyny w firmach, ocieplone osiedlowe budynki, przeszkoleni pracownicy. Po wejściu do Unii boom inwestycyjny Pieniądze dzięki wejściu do

Gronkiewicz-Waltz zaprzysiężona na prezydenta Warszawy

monitorowanie działania Urzędów Dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością miasta. Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że liczy na wsparcie także tych mieszkańców stolicy, którzy na nią nie głosowali. "Mój program i

Tychy. Fontanny dotlenią Jezioro Paprocańskie, by zwalczać sinice

potrzeba dodatkowych działań. Miasto ma nadzieję, że fontanny - aeratory - poprawią zawartość tlenu w wodzie. "Niedługo zostanie do jeziora doprowadzona także woda ze studni głębinowych. Połączenie tych dwóch elementów ma sprawić, że sinic w jeziorze będzie mniej, a być może znikną zupełnie"

Załuska: nie traćmy czasu na kandydatów, którzy nie interesują się wyborcami

podziale ponad 31 mld euro! Z tego punktu widzenia to niezwykle ważne, żeby wybrać odpowiednich radnych. PAP: A to właśnie w wyborach do sejmików jest najwięcej głosów nieważnych - aż 12 proc. J.Z.: Tak się dzieje, ponieważ ludzie nie znają kandydatów. Większość głosów nieważnych to puste karty do

Puszcza jeszcze nie ocalona

tym minister chce dać 6 milionów złotych na przydomowe oczyszczalnie i kolektory bezpośrednio do indywidualnych odbiorców, zwłaszcza, że odbierze 100 mln złotych na proekologiczne inwestycje samorządom. To też dobra decyzja, bo nie ma powodu, by mieszkający tu ludzie byli karani za samorządy.Na

Opracowano program ograniczenia zanieczyszczeń w zlewni Pilicy

-filtracyjnych na ciekach. Zalecenia programu dotyczą też edukacji rolników, ograniczenia zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych (m.in. poprzez inwestycje w oczyszczalnie ścieków i kanalizację) oraz prowadzenia odpowiedniej działalności kontrolnej. Część z tych działań wymagałaby uruchomienia nowych lub

Polskie Świnoujście i niemiecki Heringsdorf - dwa kraje, wspólna wyspa

-niemieckie, to ciągle pozostają problemy w porozumiewaniu. Jego zdaniem pomóc mogą wspólne przedszkola. Planuje się otworzyć trzy takie placówki; trwają do tego przygotowania - poinformował. W czerwcu 2006 roku Świnoujście podpisało umowę ze stroną niemiecką o dostarczaniu ścieków do tamtejszej oczyszczalni

Unijna dotacja dla spalarni może przejść nam koło nosa

Rozbudowa spalarni to sztandarowa inwestycja ekologiczna Warszawy. Większym przedsięwzięciem w tej dziedzinie jest jedynie modernizacja oczyszczalni ścieków Czajka. Spalarnia, oficjalnie nazwana Zakładem Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, na Targówku Fabrycznym działa od 2000 r. To

2 tys. dla sekretarki, 6 tys. dla radnego [KUMOTERSKA LISTA PŁAC]

;referentem w dziale transportu". Działo się to, kiedy Łodzią rządziła koalicja PO-SLD. * 2800 zł otrzymuje za jedno posiedzenie członek rady nadzorczej Portu Lotniczego "Bydgoszcz". Jest wiceprzewodniczącym jednego z kół bydgoskiej PO, wcześniej był asystentem posłanki PO. Rada zbiera się

Fundusze UE.W przyszłym tygodniu program z Małopolski trafi do KE

nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie. Poprawę stanu środowiska naturalnego mają zapewnić m.in. takie działania, jak zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacja energetyczna budynków, likwidacja nieekologicznych źródeł ogrzewania, wspieranie ekologicznego

Sejm. Zmiany w Prawie budowlanym - ułatwienia dla budujących

działania organów wydających pozwolenia na budowę" - zaznaczono. Kolejna zmiana, jaką wprowadzają nowe przepisy, stanowi, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest

Woodstock w Kostrzynie? Przez kolejne pięć lat i jeden dzień dłużej

. Musimy zainwestować w oczyszczalnię ścieków, ponieważ nasza oczyszczalnia jest przystosowana do miasta 20-30-tysięcznego, a w czasie festiwalu odbiera ścieki z miasta wielkości Szczecina. Musimy zwiększyć oświetlenie pola, zwłaszcza odcinka od ronda Woodstock. Chcemy też, aby Generalna Dyrekcja Dróg

Inwestycja za prawie miliard złotych. Ruszyła budowa Terminalu Naftowego w Gdańsku

, budynków, sieci rurociągów, pompowni, oczyszczalni ścieków, stacji autocystern oraz bocznicy kolejowej. W sumie cała inwestycja ma kosztować 820 mln zł, a pieniądze wykłada państwowa spółka PERN Przyjaźń SA. Inwestycja jest też specyficzna ze względu na miejsce. Terminal stawiany jest na dość grząskim

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu - spółka miejska działająca na terenie Grudziądza oraz gminy. Kalendarium Wodociągów 23 grudnia 1899 r. - pierwsze uruchomienie wodociągów miejskich - rozruch wodociągów. Firma działa wówczas pod nazwą Wasserwerk Graudenz. 5 stycznia

Olgij

w osadzie Chotgor leżącej na terenie sąsiedniego ajmaku uwskiego odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, Czechosłowacja zbudowała w Olgiju elektrociepłownię bazującą na tym węglu. W latach 80. XX w. w mieście działało dużo zakładów przemysłowych, kombinat spożywczy, drzewny, oczyszczalnia wełny, fabryka

Wypusty

oraz infrastruktura miejska (m.in. oczyszczalnia ścieków i elektrociepłownia). Między drogą krajową nr 8 a Kanałem Augustowskim położone są ogródki działkowe. Na Wypustach działa parafia rzymskokatolicka Świętej Rodziny.Przez Wypusty wzdłuż Kanału Augustowskiego biegnie szlak rowerowy wokół jeziora Sajno oraz piesze

Osiedle Zabełcze

działa Klub Sportowy „Zabełcze”. Na terenie osiedla działa miejska oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko śmieci. Przez osiedle kursują autobusy komunikacji miejskiej nr 5 i 31. EtymologiaZabełcze to „miejsce za bełkiem”, czyli wirem na Dunajcu powodującym „bełkot” wody

Wierzbno (województwo dolnośląskie)

jest oddanie nowej hali sportowej. Przez wieś biegnie aleja lipowa.Od 2012 r. działa zmodernizowana oczyszczalnia ścieków,wybudowana przy pomocy funduszów unijnych. ZabytkiWedług rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest: kościół par. pw. św. Mikołaja, z XIV w., odbudowany w l

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.