ochrona przedemerytalna

sprawdź też:

ochrona

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Komu się należy ochrona przedemerytalna

Komu się należy ochrona przedemerytalna

Brakuje ci zaledwie kilku lat do emerytury? Pracodawca nie może cię zwolnić. A od tego roku rząd dał pracownikom jeszcze większą ochronę przed zwolnieniem.

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

Przepisy o ochronie przedemerytalnej będą utrzymane. Ale prawo do niej będziemy nabywać nawet o kilka lat później.

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

Rząd utrzymał przepisy o ochronie przedemerytalnej. Jeżeli więc brakuje ci zaledwie kilku lat do emerytury, pracodawca nie może cię zwolnić.

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

lat. Mężczyźni będą tak długo pracowali od 2020 roku, kobiety - od 2040 r. Obowiązujące dotąd przepisy o ochronie przedemerytalnej się zmieniły. Dotychczasowa ochrona przed zwolnieniem rozpoczynała się zazwyczaj w wieku 56 (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna), a kończyła, gdy kobieta przekroczyła 60, a

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Straciłeś pracę, a nie masz jeszcze prawa do ustawowej emerytury? Na jakie świadczenia z ZUS możesz liczyć? W styczniu 2012 r. świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków. W marcu 2014 r. - już 164 tys., a w sierpniu - 171 tys. Jeszcze w styczniu 2012 r. ZUS wydawał na wypłatę świadczeń

Projekt dot. zasad waloryzacji rent i emerytur już w konsultacjach

. Według szacunków MPiPS na nowych zasadach waloryzacji zyska ok. 91,8 proc. emerytów i rencistów z ZUS, 100 proc. otrzymujących zasiłki przedemerytalne i renty socjalne, jak również wszyscy emeryci i renciści z KRUS. W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu i świadczeń niższych od

Pracodawcy: umowy na czas określony - maksymalnie przez 4 lata

skrócony, albo zniesiony powinien być też obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników.(PAP) (planujemy kontynuację)

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Wciąż obowiązują przepisy, dzięki którym możemy wcześniej odejść z pracy i dostawać pieniądze z ZUS. Trzeba spełnić określone warunki. ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Coraz więcej osób ubiega się o świadczenia przedemerytalne. Jeszcze w styczniu 2012 r. pobierało je 96,8 tys. Polaków. A w styczniu

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Także nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Także nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych

Jak wygrać z ZUS-em

przedemerytalnymi. ZUS uwzględnił ok. 4,1 tys. skarg, a pozostałe 114 tys. przekazał do sądu pracy. Z ZUS-EM W SĄDZIE Od stycznia do września 2014 r. sąd pracy wydał 93,4 tys. orzeczeń, z czego 53,6 tys. na korzyść ZUS-u. W 27 tys. przypadków sąd orzekł błąd Zakładu. 13 tys. spraw skończyło się umorzeniem, a w

Aktywizacja 50+ to mit

Aktywizacja 50+ to mit

pracy, bez możliwości skorzystania ze zgromadzonych na emeryturę środków, a nawet bez możliwości skorzystania z zasiłku przedemerytalnego, który będzie mi przysługiwał po ukończeniu 55 lat. Można prowadzić wiele dyskusji, kiedy powinna się rozpoczynać ochrona w wieku przedemerytalnym. Nie ma to

Sąd karci IPN za lustrację

Sąd karci IPN za lustrację

uznania, że w związku z wiekiem przedemerytalnym objęta jest ochroną przed zwolnieniem. Pełnomocnik IPN przyznał z kolei, że gotów jest zgodzić się na wypłatę odszkodowania, ale co do zasady wnosi o oddalenie pozwu. Sędzia Rafał Młyński z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia przyznał rację byłej

Pracodawcy: umowy na czas określony - maks. przez 4 lata

skrócony albo zniesiony powinien być też obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników. Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych Forum Związków Zawodowych, jest przeciwna propozycjom pracodawców. "Pozostajemy przy naszym stanowisku z końca sierpnia - okres trwania umów

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

o dzieło); + uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty, renty socjalnej lub rodzinnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem przez nich prowadzenia gospodarstwa; + rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

2013 r. to 2618,10 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona.Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca 2013 r. to 4862,10 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury.Świadczenia przedemerytalne Coraz więcej osób pobiera

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS (rolnicy) oraz Zakładu Emerytalno-Rentowy MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Jak odejść wcześniej na emeryturę

Jak odejść wcześniej na emeryturę

Świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne, wcześniejsze emerytury i pomostówki to często jedyna szansa na pieniądze dla osób, które na kilka lat przed emeryturą straciły pracę. Świadczenia przedemerytalne W marcu tego roku świadczenie przedemerytalne pobierało blisko 130 tys. Polaków i wynosiło

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - z 777,76 zł do 793,47 zł brutto (o 15,71 zł). * Świadczenie przedemerytalne - z 991,39 zł do 1011,42 zł (o 20,03 zł). O ILE PRZECIĘTNIE? * Średnia emerytura wypłacana przez ZUS - 2059 zł - wzrośnie o 41,59 zł

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

martwić. Przejdzie, gdy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, zawodowi tancerze, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczowie, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze, a także nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Dziś kobiety mogą odchodzić na emeryturę po skończeniu 60, a mężczyźni 65 lat. Ale nie zawsze jesteśmy w stanie tak długo pracować. Nie zawsze też mamy pracę. Osoby, które spełniają określone prawem warunki, mogą wystąpić do ZUS o pomostówkę lub świadczenie przedemerytalne. To ważne, bo od 2013 r

Pomorskie. Porozumienie władz szpitala w Kościerzynie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień

. Zwolnienia nie obejmą m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym, osób przebywających na urlopach macierzyńskich, kobiet w ciąży, osób będących jedynymi żywicielami rodziny oraz tych, które wychowują dzieci posiadające stopień niepełnosprawności" - poinformowała Pisarewicz. Według wcześniejszych

Męcina o drodze do porozumienia partnerów społecznych ws. umów terminowych

-tygodniowego wypowiedzenia, miesięcznego - przy pracy powyżej roku i dwumiesięcznego - gdy pracował powyżej trzech lat. Opowiadają się też za skróceniem albo zniesieniem obecnego czteroletniego okresu ochrony przedemerytalnej pracowników. Związki zawodowe przypomniały, że propozycja pracodawców jest dalej

Świadczenia rehabilitacyjne

, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: * za okresy, w

Sejm: przepisy podwyższające wiek emerytalny - konstytucyjne

zanim przepisy weszły w życie i odsunięcie o 8 lat dla mężczyzn i 28 lat dla kobiet pełnego dojścia do 67 letniego wieku emerytalnego gwarantuje konstytucyjną ochronę przed nagłymi zmianami prawa. Chronione jest też prawo osób, które na 4 lata przed emeryturą uzyskały ochronę przed zwolnieniem - ustawa

Emerytury. Kto może pracować krócej

świadczenie przedemerytalne. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Jakie? Wcześniejsza emerytura Kto może z niej skorzystać? Jest tu kilka grup podzielonych w zależności od daty urodzenia. I tak: - Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Jak łatwo wyliczyć, z przywileju mogą skorzystać tylko mężczyźni

USA. Nowy oręż Republikanów przeciw Obamacare: redukuje godziny pracy

wysokości pensji. Ponadto, jak szacuje CBO, część osób w wieku przedemerytalnym też może zdecydować się na wcześniejsze odejście z pracy, gdyż Obamacare zapewni im zachowanie ubezpieczenia zdrowotnego. CBO szacuje, że w ramach reformy około 6 mln osób dotychczas nieubezpieczonych wykupi prywatne polisy do

Kto może krócej pracować

na pomostówkę. Taką ochronę mają natomiast osoby z prawem do wcześniejszej emerytury - nie można ich zwolnić w wieku 51-55 lat (kobiety) i 56-60 mężczyźni. Świadczenia przedemerytalne Nie spełniasz warunków do wcześniejszej emerytury, nie masz szans na pomostówkę? To może świadczenie przedemerytalne

Mleczko: przed wakacjami założenia zmian w umowach terminowych

okresu ochrony przedemerytalnej pracowników. Pod koniec sierpnia 2013 r. związki zawodowe (FZZ, OPZZ i NSZZ "Solidarność") zaproponowały własną propozycję zmian, aby okres trwania umów terminowych wynosił maksymalnie 18 miesięcy. Obecnie nie jest określony maksymalny czas, na jaki takie umowy

Pracodawcy chcą krótszego okresu wypowiedzenia umów o pracę

(zatrudniającego do 20 pracowników) przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony czy ograniczenie katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Chodzi głównie o skrócenie 4-letniego okresu ochrony przedemerytalnej. We wspólnym stanowisku pracodawców czytamy

Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. w czwartek na komitecie RM

rencistów z ZUS, 100 proc. otrzymujących zasiłki przedemerytalne i renty socjalne, jak również wszyscy emeryci i renciści z KRUS. W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu i świadczeń niższych od minimalnej emerytury, gwarantowana podwyżka waloryzacyjna będzie obliczona proporcjonalnie

Waloryzacja emerytur i rent 2015

) (Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 777,76 zł do 793,47 zł brutto (wzrost o 15,71 zł) (Świadczenie przedemerytalne z 991,39 zł do 1011,42 zł (wzrost o 20,03 zł) O ile przeciętne? (średnia emerytura wypłacana przez ZUS - 2059 zł, zrośnie o

Więcej ochrony przed przejściem na emeryturę

. Projekt ustawy podpisał już prezydent. Dotychczasowe przepisy o ochronie przedemerytalnej tracą więc sens. I wiele osób boi się, że na tym straci. - Mam 56 lat, od dwóch miesięcy jestem chroniona przed zwolnieniem - opowiada pani Barbara. - W ZUS powiedziano mi, że ta ochrona jest tylko do sześćdziesiątki

OPZZ oburzone propozycjami pracodawców w sprawie umów terminowych

obecnego czteroletniego okresu ochrony przedemerytalnej pracowników. OPZZ przypomina, że w ostatnich kilku miesiącach związki zawodowe i pracodawcy byli blisko kompromisowego rozwiązania w sprawie maksymalnego czasu umów na czas określony, ale nigdy nie było mowy o czteroletnim okresie. "Spór

Jest porozumienie rząd-związki górnicze

początku obie strony wierzyły, że wszystko to, co się w nim znajdzie, będzie służyło ochronie miejsc pracy i przyszłości polskiego górnictwa. "Jestem przekonana, że dzięki takiej determinacji z jednej i drugiej strony, dzisiaj możemy oznajmić ponad 47 tys. górników, którzy byli zatrudnieni w Kompanii

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: + za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, + w

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: - za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do

Ewa Kopacz: Nie chcę być polską Thatcher

energetykę na polskim węglu. Przy obecnej kondycji Kompanii Węglowej musimy zacząć jej naprawę od planu, który jednocześnie uwzględni dwie rzeczy. Pierwszą jest szacunek dla ciężkiej pracy górników i ich miejsca zatrudnienia. Mogę nazwać to planem ochrony miejsc pracy w górnictwie. Ale z drugiej strony muszę

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

Wcześniej pracę mogą też kończyć mundurowi. A więc żołnierze, strażacy, policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, UOP i

Dla kogo wcześniejsze emerytury

liście dołączonej do ustawy pomostowej. Przejdzie na pomostówkę, kiedy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in.: kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Rząd

Sądowy finał konfliktu w teatrze. Poszło o pogrzeb Mrożka? "Sprawa nie będzie zamieciona pod dywan".

pod ochroną prawną, bo jest w wieku przedemerytalnym. Proponowałem jej inne stanowisko, ale go nie przyjęła. Przyjmuję wyrok sądu, bo muszę przyjąć. Ale w międzyczasie była zmiana regulaminu naszej pracy, który został przyjęty przez urząd marszałkowski, i kierownik literacki już w teatrze nie

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

). *Świadczenie przedemerytalne z 975,78 zł, do 990,42 zł (wzrost o 14,64 zł). A o ile wzrosną przeciętne świadczenia? *Średnia emerytura wypłacana przez ZUS to 1984 zł. Wzrośnie o 29,76 zł. *Średnia renta - 1495 zł wzrośnie o 22,42 zł. *Średnia renta rodzinna 1746 zł wzrośnie o 26,19 zł. *Średnia emerytura

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

m.in. kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Rząd zgodził się, aby pomostówkę dostali też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach

Sejm.SLD-owski projektu ws. umów na czas określony - do komisji

, aby pracownik zatrudniony krócej niż rok miał prawo do 2-tygodniowego wypowiedzenia, miesięcznego - przy pracy powyżej roku i dwumiesięcznego - gdy pracował powyżej trzech lat. Chcą też skrócenia albo zniesienia obecnego czteroletniego okresu ochrony przedemerytalnej pracowników. Pod koniec sierpnia

Czego domaga się od rządu "S"?

bezwzględnej ochrony wypłaty wynagrodzeń skutecznych działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia systemów osłonowych dla osób tracących pracę, w tym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych działań zmierzających do wyeliminowania przypadków szykanowania z powodu przynależności związkowej

Dyskryminowani i oszukani

. Szczesna-Jędrych. - Niestety, jedyne, co mogłam jej doradzić, to urlop bezpłatny.Prawnik prawa pracy odpowiada na najczęściej zadawane pytania (cz.1)Osoby w wieku 50 plus radziły się na temat ochrony przedemerytalnej i mobbingu. - Dostają zaniżoną pensję, są dyskryminowani na różne sposoby - wszystko po to

Jak dopracować do emerytury i okresu ochronnego

wątpliwości co do czasu trwania szczególnej ochrony stosunku pracy niektórych pracowników w wieku przedemerytalnym - w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego. Chodzi tu o kobiety urodzone w okresie od 1953 do 1956 r. oraz mężczyzn urodzonych w okresie od 1948 do1951 r., którzy w dniu wejścia w życie

Waloryzacja emerytur i rent

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową do 777,76 zł, o 12,26 zł. *Świadczenie przedemerytalne do 991,39 zł, o 15,61 zł. A przeciętne świadczenia? *Średnia emerytura wypłacana przez ZUS to ok. 1987 zł, wzrosła o 31,79 zł. *Średnia renta 1506 zł, wzrosła

Ochrona przed zwolnieniem

Zgodnie z kodeksem pracy nie można zwolnić pracownika, któremu zostały cztery lata do emerytury. To tak zwany okres ochronny. Po co go wprowadzono? Aby chronić pracowników w wieku przedemerytalnym, którym trudno znaleźć pracę. Bo pracodawcy wolą młodszych. Kiedy ochrona O zakazie zwolnienia mówi

KOBIETA NA EMERYTURZE

Ochrony Kolei, maszyniści, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Również nauczycielki, ale tylko te ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnione w więzieniach i domach poprawczych. Pozostałe nauczycielki mogą liczyć na świadczenia kompensacyjne. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do takich świadczeń

Żołnierza nie będzie można zwolnić?

rozwiązanie może także obrócić się przeciw samym rezerwistom. - Może to zniechęcać pracodawców do ich zatrudniania - mówi Adam Ambrozik z KPP i wyjaśnia, że może zadziałać ten sam mechanizm co w przypadku objętych ochroną osób w wieku przedemerytalnym - wiele z nich ma problemy ze znalezieniem pracy. Kolejnym

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

przyszłym roku dostanie jeszcze mniej.W marcu 2014 r. waloryzacja może być dużo niższa od tegorocznej.Z automatuWaloryzacja obejmuje blisko 9,5 mln osób. Należy się tym, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS

Waloryzacja emerytur i rent 2014

zł - do 831,15 zł.Nie wszyscy z blisko 10 mln Polaków, na rentach, emeryturach, świadczeniach przedemerytalnych, byli zadowoleni z wysokości tegorocznej podwyżki. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku podwyżka będzie jeszcze niższa.- Dlaczego co roku słyszę o mniejszej podwyżce

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy

Dyskryminacja ma się, niestety, dobrze

To wnioski z sobotniej konferencji "Skuteczna Ochrona Prawna Przeciwko Dyskryminacji Kobiet" zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej -Bez równego traktowania kobiet i mężczyzn nie ma prawdziwej demokracji. A dyskryminacja kobiet w Polsce jest faktem

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - z 765,50 zł do 776,98 zł (wzrost o 11,48 zł)(świadczenie przedemerytalne - z 975,78 zł do 990,41 zł (wzrost o 14,63 zł).A o ile wzrosną przeciętne świadczenia?(średnia emerytura wypłacana przez ZUS to 1965 zł brutto, wzrośnie o

Gdy tracisz pracę

nie muszą obawiać się pracownicy w ochronie przedemerytalnej i kobiety w ciąży. Tym ostatnim pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Kolejny krok to rejestracja w urzędzie pracy. Miej ze sobą dowód osobisty, dokument potwierdzający

Premier Orbán pyta Węgrów

noża postawił András Jóri, rzecznik praw obywatelskich odpowiedzialny za ochronę danych osobowych. Oświadczył on, że wysyłanie nieanonimowych ankiet jest sprzeczne z prawem dotyczącym ochrony danych osobowych i zarzucił władzy, że chce nie tylko poznać poglądy ludzi, ale i zidentyfikować je

Waloryzacja emerytur i rent 2012

, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa).Co roku w marcu mają oni zagwarantowaną podwyżkę - tzw. waloryzację. Dzięki niej nie tracą na podwyżkach np. prądu czy

Waloryzacja emerytur i rent 2013

), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa). O

Waloryzacja emerytur i rent 2014

o 11,48 zł); Świadczenie przedemerytalne z 975,78 zł do 990,42 zł (wzrost o 14,64 zł); A o ile wzrosną przeciętne świadczenia? Średnia emerytura wypłacana przez ZUS to 1987 zł - wzrośnie o 29,80 zł; Średnia renta - 1506 zł, wzrośnie o 22,60 zł; Średnia renta rodzinna - 1764 zł, wzrośnie o 26,46 zł

Zwalniają nietykalnych i nic sobie z tego nie robią

Pana Henryka Jaśkiewicza próbowano zwolnić wtedy, gdy był prawnie chroniony - był w wieku przedemerytalnym. Kiedy szefom nie udało się tego zrobić, został zmuszony do podpisania zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Zrobił to, bo bał się, że nie będzie miał za co żyć. Odwołał

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miała problemu z wypłatą emerytury częściowej. Spełni wymagane warunki. Inaczej wygląda sprawa przy

Waloryzacja emerytur i rent

częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 765,50 zł do 789,22 zł (o 12,24 zł) * Świadczenie przedemerytalne z 975,78 zł do 991,39 zł (o 15,61 zł) A o ile wzrosną przeciętne świadczenia? * Średnia emerytura wypłacana przez ZUS - 1987 zł, wzrośnie o 31,79 zł * Średnia renta

Łatwiej zwalniać, to łatwiej zatrudniać

Zespół ekspertów wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda (PO) zaproponował, żeby firmy zatrudniające mniej niż dziesięć osób oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą łatwiej mogły zwalniać pracowników. Nie obowiązywałby ich zakaz zwolnienia pracownika w przedemerytalnym okresie

Prawica nie płacze po Szymborskiej

nadmiernej ochrony prawnej osób w wieku przedemerytalnym" - pisze gazeta. Oczywiście: zlikwidujmy ochrony, na pewno się polepszy! Zlikwidujmy też publiczną edukację, służbę zdrowia i policję: niech wszyscy wszystko kupują na wolnym rynku. Wtedy Polska stanie się rajem. Nie mogę się doczekać.Być może

Pytania o waloryzację

powiedział mi, że nie dostanę emerytury ani renty. Dali mi za to świadczenie przedemerytalne. Czy w marcu waloryzacja obejmie także mnie? Tak. Dziś świadczenie przedemerytalne to 841,17 zł. Po podwyżce będzie pan dostawał 867,24 zł. Wszędzie słyszę, że ZUS w ramach waloryzacji będzie podwyższał emerytury. Ja

Wyższa waloryzacja emerytur i rent 2012

, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa).Przyszłoroczna waloryzacja obejmie osoby pobierające świadczenia, które prawo do emerytury czy renty nabyły do końca

Związkowcy walczą o pomostówki

- 2 mld zł z budżetu.Tymczasem na wczesne emerytury i zasiłki przedemerytalne (FUS, KRUS, mundurowe) już obecnie wydajemy 28 mld rocznie, czyli połowę tego, co na ochronę zdrowia. Zdaniem PKPP Lewiatan utrzymywanie takiej sytuacji spowoduje podwyżki podatków. Nie będzie bowiem skąd brać pieniędzy na

Kiedy i kogo nie można zwolnić

inżynierów i informatyków począwszy, na specjalistycznie wykwalifikowanych robotnikach skończywszy. Na pracę - w związku ze starzeniem się społeczeństwa - mogą też liczyć osoby związane z opieką zdrowotną. Na topie poszukiwanych zawodów znajdą się również specjaliści od transportu, ochrony środowiska

A dokąd ja mam się posunąć?

będzie niższe niż mężczyzny o jakieś 30 proc. Może osiągnie 2 tys. po 40 latach pracy? Jeśli pracodawca się mnie wcześniej nie pozbędzie. Starszych pracowników wyrzuca się z pracy tuż przed okresem ochrony przedemerytalnej. Także całkowicie bezprawnie na rok, dwa przed emeryturą. Jaką mam perspektywę w

W Sejmie debata w ramach Europejskiego Forum Kobiet Lewicy

prawa kobiet. "Nie milczymy, gdy łamane są prawa, przeciwstawiamy się pozbawieniu ochrony praw przedemerytalnych. To właśnie politycy, którzy wiele mówią o prawach kobiet, w swoich programach chcieli zapisać wydłużenie wieku emerytalnego kobiet. Protestowaliśmy też, kiedy politykom zachciało się

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, kiedy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in.: piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków

Matki - chronione czy nie

Ankieta - Czy Twój szef wie, jak Cię zmotywować?Magdalena, kierownik w dziale HR, z Jeleniej Góry napisała na forum internetowym: "Wróciłam po urlopie macierzyńskim do pracy. Oczywiście obniżyłam wymiar czasu pracy, aby skorzystać z ochrony przewidzianej w kodeksie pracy (na 12 miesięcy). Wiem

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

opłacających wyższe składki). Mechanizm waloryzacji kwotowej dzieli świadczeniobiorców (...) na dwie grupy. W pierwszej znajdą się osoby otrzymujące niskie świadczenia, którym waloryzacja kwotowa nie tylko zapewnia ochronę wartości realnej świadczenia, ale nawet jego wzrost. W drugiej grupie znajdą się osoby

Premier: natrafiłem na bunt w MSWiA

środę szef MSWiA Ludwik Dorn. Dodał, że w znacznej mierze są oni w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, a "pewna ich część" już złożyła raporty o odejście. "Na pewno nowe kierownictwo resortu Kodeksu pracy łamać nie będzie" - tak Dorn odpowiedział na pytanie PAP, co będzie z prawną

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

Nie ma dnia, aby emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych nie zgłaszali do naszej redakcji sygnałów, że ZUS źle wyliczył im świadczenie, nie chce przyznać emerytury, renty czy zasiłku, nie uwzględnia przedstawianych dokumentów. I oczywiście swojej decyzji za nic nie chce zmienić. Czy

Gdy ZUS się pomyli...

Nie ma dnia, aby emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych nie zgłaszali do naszej redakcji sygnałów, że ZUS źle wyliczył im świadczenie, nie chce przyznać emerytury, renty czy zasiłku, nie uwzględnia przedstawianych dokumentów. I oczywiście swojej decyzji za nic nie chce zmienić. Czy

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

stałego, świadczenia przedemerytalnego). To świadczenie należy się (bez względu na dochody) na dziecko, które urodziło się niepełnosprawne lub straciło zdrowie przed ukończeniem 18 lat (25 lat - jeśli się uczyło). Co z rodzicami dzieci, które stały się niepełnosprawne później? Tak samo jak opiekunowie

Dyskryminacja po polsku

, cudzoziemca, osobę tuż przed okresem ochrony przedemerytalnej. Udowodnienie pracodawcy, że dopuścił się dyskryminacji, może być w takiej sytuacji trudne, ale nie jest niemożliwe. - Łatwiej jest, gdy pracodawca w ten sam sposób potraktuje kilka osób - mówi Karina Jankowska, radca prawny z warszawskiej

Waloryzacja emerytur i rent 2012

niskie świadczenia, którym waloryzacja kwotowa nie tylko zapewnia ochronę wartości realnej świadczenia, ale nawet jego wzrost. W drugiej grupie znajdą się osoby otrzymujące wyższe świadczenia, którym waloryzacja kwotowa nie zapewnia przystosowania wartości świadczenia do spadku siły nabywczej pieniądza

Waloryzacja emerytur i rent 2012

. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura

Waloryzacja na nowych zasadach

), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, (strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej

Debata o Narodowym Funduszu Zdrowia i składce zdrowotnej

niektórych obywateli, np. za bezrobotnych czy osoby na zasiłkach przedemerytalnych. Wzrost składki w 2003 r. obciąży budżet dodatkową kwotą 70,6 mln zł. A w 2004 r. będzie to 141,2 mln zł. Senatorowie nie posłuchali przestróg ministra finansów - podczas wczorajszej debaty nad ustawą o NFZ żaden nie zgłosił

Debata o Narodowym Funduszu Zdrowia

niektórych obywateli, np. za bezrobotnych czy osoby na zasiłkach przedemerytalnych. Wzrost składki w 2003 r. obciąży budżet dodatkową kwotą 70,6 mln zł. A w 2004 r. będzie to 141,2 mln zł. Senatorowie nie posłuchali przestróg ministra finansów - podczas wczorajszej debaty nad ustawą o NFZ żaden nie zgłosił

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej

Wasze pytania ws. OFE. Maciej Samcik odpowiada

nasze pieniądze?Fizycznie - niewiele. Trzymają je w akcjach i obligacjach. W obligacjach - już niedługo ;-)a220320: Co z art. 21 i 64 Konstytucji RP odnośnie ochrony własności? Czy te postanowienia go nie łamią?Pytanie wagi ciężkiej. Sądzę, że Trybunał Konstytucyjny miałby z tym tematem duży

Mówi Zbigniew Chlebowski: Odrzucamy, ale trochę poprzemy

programie Hausnera. Jest np. projekt ustawy o promocji zatrudnienia - bardzo zła ustawa, która na pewno nie przyczyni się do spadku bezrobocia. Trudno, byśmy ją popierali. Nie poprzemy pomysłu podporządkowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska ministerstwu. Taka centralizacja nic by nie dała. Byłaby

Sympatia "Solidarności" ulokowana

odpowiedział. Że zakłady są sprzedawane bez pakietu socjalnego. Premier obiecał, że tak już nie będzie. Że PiS nie przywrócił świadczeń przedemerytalnych. - Nie możemy zachęcać ludzi, którzy są w wieku produkcyjnym i mają doświadczenie zawodowe, by opuszczali rynek pracy. Pani czy pan 50-letni nie może myśleć

"Plan naprawy Niemiec" Edmunda Stoibera pełen jest "socjalnych okrucieństw"

podatków i ma na celu obniżenie składek socjalnych od pensji poniżej 40 proc., ale aby było to możliwe, trzeba ostro ciąć wydatki socjalne. I tak zasiłek dla bezrobotnych ma przysługiwać już tylko przez rok, a jeśli przepracowało się 25-35 lat, to półtora roku (obecnie osoby w wielu przedemerytalnym mogą

"Solidarność" o strajku generalnym

się zatrzymać wszystkiego, co się rusza. Trzeba uderzyć nie ilościowo, ale skutecznie. Czego domaga się od rządu "S"? bezwzględnej ochrony wypłaty wynagrodzeń; skutecznego ograniczenia bezrobocia; osłon dla osób tracących pracę, w tym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych; działań

Rządowe tłuczenie termometru

koncepcji związkowych: wprowadzenie do ochrony zdrowia ułomnego systemu ubezpieczeniowego, utworzenie kas chorych czy wypłacanie ogromnych odpraw dla odchodzących z pracy górników. Pod naciskiem związkowców odłożono uchwalenie ustawy wprowadzającej emerytury pomostowe i nie dokończono reformy zdrowia

Jak politycy pracują na twoją emeryturę

konstytucyjną zasadę praw nabytych". Podobne zdanie ma Krajowa Izba Gospodarcza. - Osoby, które mają nabyte prawo do emerytury i jest ona im wypłacana, po wprowadzeniu zawieszenia znajdą się w gorszej sytuacji w stosunku do obecnej, stąd naruszona może zostać zasada ochrony praw nabytych wynikająca z

Kiedy przedsiębiorcom będzie lżej

, wylicza przykłady dyskryminowania przedsiębiorców w porównaniu do osób zatrudnionych na umowy o pracę: ** osobom prowadzącym działalność gospodarczą nie przysługuje ochrona przewidziana w kodeksie pracy dotycząca m.in. maksymalnego czasu pracy, urlopów, minimalnego wynagrodzenia, uprawnień związanych z

Bezrobocie: pole minowe

emerytury, świadczenia przedemerytalne i liberalnie przyznawane renty (rencistów mamy najwięcej w Europie). Przy pomocy tych świadczeń wypychano z rynku pracy ludzi, którym groziło bezrobocie. Rządy poprawiały sobie statystyki, a dziś płacimy za to wszyscy. I choć przed paroma laty odpływ z rynku pracy

Oszczędzaj z głową - wystarczy 300 złotych miesięcznie by uzbierać milion

(dołączana do umowy mała książeczka zapisana drobnym drukiem) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić z agentem. Szczególną uwagę warto zwrócić na to: jaki procent składki idzie na ochronę, a ile na inwestycję. Im więcej idzie na ochronę, tym mniej zgromadzimy kapitału; na jaki okres możemy zawrzeć umowę

Po co poseł związkowiec?

realizowanych z dnia na dzień. I ponosił dotkliwe klęski. Politycy już się ze związkiem nie liczą. Gdy "S" złożyła w Sejmie projekt ustawy przywracającej pełny zakres świadczeń przedemerytalnych, Sejm nawet się tą propozycją nie zajął. W tym kontekście można zrozumieć, że w "S" odradzają się

Mundurówka na emeryturze

grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich

Wyciekły tajne dane MSZ

wykryta - powiedział "Gazecie" specjalista od ochrony danych z ABW. Obowiązek archiwizowania twardych dysków nakłada na urzędy ustawa o ochronie informacji niejawnych. Instytucje mające dostęp do takich informacji mają obowiązek stworzyć systemy bezpiecznego przechowywania nośników informacji