obudowy chodnikowe

Piotr Purzyński, współpraca Sławomir Starzyński

Boom w hutnictwie bolesny dla górnictwa

Boom w hutnictwie bolesny dla górnictwa

Jeszcze kilka dni temu za obudowy chodnikowe kopalnie płaciły hutom po 1,7 tys. zł za tonę. We wtorek ich cena była o 600 zł wyższa. To samo ze śrubami, z gwoździami i łańcuchami...

Akcja w kopalni: ratownicy dotarli do kolejnej przecinki

Ratownicy prowadzący akcję poszukiwawczą dwóch górników zaginionych 18 kwietnia po wstrząsie w kopalni Wujek dotarli do kolejnej tzw. przecinki. O ile okaże się drożna, być może uda się nią dotrzeć dalej w rejon, gdzie powinni znajdować się poszukiwani.

Węglokoks ROW ma zgodę UOKiK na zakup czterech kopalń KW

UOKiK zgodził się na zakup przez Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej - poinformował w czwartek Urząd. Dodał, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.

Akcja w kopalni: wiertnica wydrążyła otwór o głębokości 40 m

zaginionych. Chodnik drążony jest przez kombajn chodnikowy, który został zwieziony i zmontowany pod ziemią. Chodnik ratowniczy powstaje w odległości ok. 5 m od starego wyrobiska. "Kombajn wydrążył ok. 18 metrów nowego chodnika. Ponieważ wchodził skosem w pas węgla rozdzielający istniejące (stare

Zgoda UOKiK na kupno dwóch kopalń KW przez Węglokoks Kraj

przejmowane kopalnie. Stwierdził, że transakcja nie wpłynie na ten rynek, ponieważ dotąd nie działały na nim podmioty należące do Węglokoksu Kraj. Urząd wskazał również, że nie dojdzie do ograniczenia konkurencji na krajowych rynkach produkcji i sprzedaży obudów chodnikowych oraz akcesoriów górniczych

Śląskie.Odwiert w kopalni Wujek sięgnął 905 m

obudów chodnikowych muszą być zabudowywane co pół metra" - poinformował rzecznik KHW. Wstrząs i akcja ratownicza wyłączyły jedną ścianę z wydobycia. Ruch Śląsk wydobywa obecnie węgiel na dwóch ścianach - na poziomie 865 m i 1050 m. W czwartek prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał zespół

Śląskie.Odwiert w kopalni Wujek sięgnął 905 m

stwierdzono, że zaciągane jest stamtąd powietrze. Drążenie jest zatem kontynuowane, przy czym z uwagi na miejsce - ryzyko mniejszej wytrzymałości węgla z uwagi na istniejąca przestrzeń przecinki - pierścienie obudów chodnikowych muszą być zabudowywane co pół metra" - poinformował rzecznik KHW. Wstrząs

Highfield, dzień 2. Hiszpanka w NRD

Highfield, dzień 2. Hiszpanka w NRD

nowoczesności.Stare kamienice, pochodzące pewnie z czasów wczesnego Honeckera, zasłonięte przezroczystymi panelami, dyskretnie zabarwionymi na zielonkawo. Stare tramwaje połączone w jeden skład z nowymi. Ścieżki rowerowe raczej wciśnięte gdzieś między pasy ulicy a chodnikowe płyty niż wyznaczone w specjalnie do tego

Morcinek idzie w świat

prace, na przykład przekopy chodnikowe do złóż. Uruchamiali wydobycie.W latach dziewięćdziesiątych Bronisław Leski miał już zupełnie dosyć tej pracy. Nie dlatego, że jej nie lubił. W Polsce Ludowej PRG to było coś - płacili półtora raza więcej pieniędzy niż zarabiało się na kopalni. Praca ciekawsza, ale