obowiązkowo wpisywać

PAP

Na legitymacji szkolnej będzie numer PESEL ucznia

Na legitymacji szkolnej będzie numer PESEL ucznia

Na legitymacji szkolnej będzie umieszczony numer PESEL ucznia - wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów podpisanej przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Obecnie funkcjonujące dokumenty będą stopniowo wymieniane.

W Sejmie o noweli ustawy o bateriach i akumulatorach

W środę po południu Sejm ma się zająć projektem noweli ustawy o bateriach i akumulatorach. Zgodnie z propozycją mali producenci baterii i akumulatorów nie będą musieli finansować m.in. zbierania zużytego sprzętu.

Transparency International: instytucje UE są narażone na korupcję

Instytucje Unii Europejskiej są narażone na korupcję ze względu na słabe egzekwowanie przepisów, a także brak obowiązkowego rejestru lobbystów - wynika z raportu z opublikowanego w czwartek przez organizację Transparency International (TI).

Niebawem wzór książeczki zdrowia dziecka będzie ujednolicony

Niebawem wzór książeczki zdrowia dziecka będzie ujednolicony

, zabiegach itp. Z kolei wskazanie elementów, które powinna zawierać, ujednolici wpisywane do niej informacje. Jego zdaniem książeczka powinna być elementem systemu monitorowania losów dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej. W Polsce rodzi się każdego roku ok. 400 tys. dzieci

Naklejki z adresem na worki na śmieci. Mieszkańcy oburzeni

Naklejki z adresem na worki na śmieci. Mieszkańcy oburzeni

inne sposoby na oznakowanie worków na śmieci - jakieś specjalne numery, kody dla konkretnej nieruchomości, kody kreskowe. Czy nie można jeszcze wycofać się z tych naklejek, na których trzeba będzie wpisywać adresy domów? - pyta zdenerwowany mieszkaniec rzeszowskiego Staromieścia, który skontaktował się

Polskie konta pocztowe słabo chronione. Raj dla włamywaczy

Polskie konta pocztowe słabo chronione. Raj dla włamywaczy

wygenerowany kod z tokena. Wśród najpopularniejszych światowych usług internetowych taki system stosują (choć nieobowiązkowo) między innymi Gmail oraz Facebook. Polskie portale w usługach pocztowych z tego jeszcze nie korzystają. Brak dwuskładnikowego uwierzytelniania powoduje, że włamywaczowi potrzebne jest

Co zrobić z lobbystami w Unii Europejskiej

Lobbyści działający w instytucjach europejskich powinni obowiązkowo wpisywać się do rejestru - uznał w czwartek Parlament Europejski. "Za" byli przedstawiciele wszystkich głównych sił. W Unii od dawna trwa debata, jakie warunki należy narzucić ok. 15 tys. lobbystów z biznesu czy

"Życie Warszawy": Co biorą stołeczni urzędnicy

Gazeta sprawdziła, co zawiera rejestr korzyści prowadzony przez Krajowe Biuro Wyborcze, do którego włodarze Warszawy i Mazowsza muszą obowiązkowo wpisywać otrzymane droższe upominki. Sprawdziła też w ratuszu zeszyt korzyści dla niższej rangi urzędników, do którego muszą wpisywać przedmioty warte

OZZL do premiera i ministra: niektóre przepisy dot. recept korupcjogenne

przeciw obowiązkowi określania na recepcie poziomu refundacji. Według Naczelnej Rady Lekarskiej ustalenie prawa do refundacji - z wyjątkiem chorób przewlekłych - powinno następować na etapie realizacji recepty, a nie jej wystawiania. Ponadto - zdaniem medyków - "nie jest zadaniem lekarza

Opolskie. 60 specjałów na Liście Produktów Tradycyjnych

-tygodniowych gołębi własnej hodowli, które nie odbyły ani jednego lotu. Wpisane ostatnio nudle to - jak wyjaśniono w opisie produktu zamieszczonym na ministerialnej Liście w internecie - swojski makaron. A rosół z nudlami, potocznie zwany nudelzupą - to obowiązkowe danie niedzielnego śląskiego obiadu. Bez

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach

. wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru i będą musieli sporządzać sprawozdania o masie przedmiotów wprowadzanych do obrotu. Sprawozdania będą musieli tworzyć także przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów. Będą one

Rząd m.in. o pierwszym pakiecie zmian dotyczącym tzw. umów śmieciowych

wynagrodzenia w przypadku zleceniobiorców oraz obłożenie obowiązkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym oraz podwyższenie podstawy wymiaru do minimalnego wynagrodzenia w przypadku

Projekt. Parki krajobrazowe i rezerwaty - na obszarze kilku województw

Konwencją. "Planowane jest wprowadzenie jednolitych wzorów formularzy dotyczących rejestracji oraz utworzenie centralnej bazy danych obejmującej wszystkie zwierzęta wpisywane w starostwach do rejestru zwierząt CITES. Rejestr ten powinien obejmować również podlegające obowiązkowi ewidencji zwierzęta

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach wraca do komisji

Powodem, dla którego rząd rozpoczął prace nad tym projektem, było niewłaściwe wdrożenie niektórych przepisów UE ws. recyklingu i przetwarzania baterii i akumulatorów. Zgodnie z projektem od 2015 r. wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru i

UE. Ruszył rejestr lobbystów

Komisja Europejska uruchomiła w poniedziałek dobrowolny rejestr, do którego mają się wpisywać brukselscy lobbyści. Dotyczy to firm, kancelarii prawnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i innych. Jeszcze zanim rejestr ruszył, skrytykował go Parlament Europejski i niektóre organizacje

W Polsce jest już ponad 150 szkół i przedszkoli "przyjaznych rodzinie". Nie wpuszczają edukatorów seksualnych i walczą z gender

W Polsce jest już ponad 150 szkół i przedszkoli "przyjaznych rodzinie". Nie wpuszczają edukatorów seksualnych i walczą z gender

. pochodzić od rady rodziców, ale też od samorządu, jeśli ten - jak np. w Wołominie, gdzie rządzi PiS - zdecyduje się akcję wspierać. Boska szkoła publiczna Udział w podobnych programach nie jest obowiązkowy, więc kuratoria w praktyce nie mają nad nimi kontroli. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy szkoła

Rząd zajmie się projektem założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych

Celem propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości jest ochrona wierzycieli. Inne założenia projektowanych zmian m.in. nieobowiązkowy kapitał zakładowy spółek z o.o., a jego minimalna ustawowa wysokość to symboliczna złotówka, teraz jest to 5 tys. zł. Ponadto - według propozycji - spółki z o. o., które

Senat proponuje mniejsze opłaty na ekologiczne kampanie od firm

. wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru i będą musieli sporządzać sprawozdania o masie przedmiotów wprowadzanych do obrotu. Sprawozdania będą musieli tworzyć także przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów. Będą one

Piszemy dzienniczek nauczyciela

Piszemy dzienniczek nauczyciela

Krystyna Szumilas chce wprowadzić obowiązkową rejestrację czasu pracy nauczycieli - tego poza lekcjami. Wygląda na to, że nauczyciele będą prowadzili kolejny dzienniczek, tym razem zajęć własnych. Co ma się w nim znaleźć? Minister wymieniła rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe i

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu tylko wykroczeniem. Tłumaczymy, co się zmieniło po 9 listopada

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu tylko wykroczeniem. Tłumaczymy, co się zmieniło po 9 listopada

5000zł lub do 14 dni aresztu. Obowiązkowo nakładano także zakaz prowadzenia pojazdów. Posiadające we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu w myśl prawa były osobami w stanie nietrzeźwości, co było przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywną do 5000zł

Czemu komornik nie sprawdza dłużnika? Bo musi wysłać... sto pytań

Czemu komornik nie sprawdza dłużnika? Bo musi wysłać... sto pytań

przerzucanie się gorącym kartoflem. Kiedyś eksperci podnosili argument, że nakładanie na powoda obowiązku ustalanie numeru PESEL pozwanego jest często niemożliwe, a to byłoby ograniczenie prawa do sądu. Bo jak go zdobyć? Zupełnie inaczej wyglądają postępowania gospodarcze, gdzie obowiązkowe jest podanie numeru

Królikowski: nowela Kk największą reformą w sądach od połowy XX w.

, albo orzec karę mieszaną - krótkoterminowe więzienie i potem inny typ kary, np. prace społeczne lub grzywna. Grzywny mają być też skuteczniej ściągane, m.in. dzięki wpisywaniu osoby zalegającej z wpłatą do rejestru dłużników. Zapłacenie grzywny mogłoby przyspieszyć zatarcie skazania. W projekcie

Dowody osobiste w Polsce: od papierowych kartoników po plastikowe karty

. Dokument nie był obowiązkowy i wystawiano go na żądanie zainteresowanego za opłatą 60 groszy. Dopiero okupant w czasie II wojny światowej wprowadził obowiązek legitymowania się dowodem osobistym. W czasie okupacji hitlerowskiej w budynku PWPW władze niemieckie rozpoczęły też druk nowych dokumentów

Rząd zmienia kodeks. Będzie spółka za 1 zł

Zmiany opracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości. We wtorek zaakceptowała je Rada Ministrów. Przede wszystkim tworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie już obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał

Samorządy oddają szkoły organizacjom. Wyznaniowym

". W Brzezince nie ma innej szkoły. A jak zauważa ZNP, częstochowskie stowarzyszenie, które wpisuje Boga do statutów (tak jak w Brzezince), prowadzi w całej Polsce już 140 placówek oświatowych od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Nie wszystkie statuty szkół katolickich wyglądają w ten sposób

Szkoła bez problemów się nie sprawdza

"Chłopów" po angielsku w bibliotece uczelnianej. Tam w książkach są fiszki, na których wpisuje się kolejnych czytelników. Poprzedni czytelnik wypożyczył tę książkę w 1935 roku. Już to było fascynujące. A to nie koniec. Zachęciłem syna, by napisał do Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza

Komisja Nadzoru Finansowego porządkuje polisy OC

. Działania KNF były zapowiadane od dawna. To odpowiedź na opublikowany pod koniec ubiegłego roku raport rzecznika ubezpieczonych opisujący niezgodne z prawem praktyki towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące wypłat odszkodowań z obowiązkowych polis OC. Rzecznik ubezpieczonych nie ma uprawnień ani narzędzi, aby

Jak prawidłowo zrobić przypisy w pracy ?

.) bądż "sine nomine" (skrót: s.n.). 8. Data wydania. Datę piszemy taką jaką podaje źródło, zawsze cyframi arabskimi. Jeśli nie jest możliwe ustalenie daty wydania, wpisujemy datę copyright (cop.), datę druku bądź przypuszczalną datę wydania, np.: ok. 2008. 9. Nazwa serii i numer tomu w obrębie

Na których ubezpieczycieli się skarżymy? InterRisk, Generali, Gothaer

W ubiegłym roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał ponad 16,5 tys. skarg, czyli o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa wszystkich skarg dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych, a tym aż 2 tys. skarg na obowiązkowe ubezpieczenia OC. Ilościowo najwięcej skarg - jak co roku - wpływa na PZU

Eksperci: alkoblokady poprawią bezpieczeństwo na drogach

zostało opracowane w latach 60. ubiegłego wieku w USA. "Jestem przekonany, że to kwestia krótkiego czasu, kiedy producenci wprowadzą takie urządzenie jako element wyposażenia obowiązkowego samochodów" - powiedział Konkolewski. Średni koszt urządzenia to kilka tysięcy złotych. Zdaniem eksperta

Wybory na świecie. Głosowanie w centrum handlowym czy furgonetce

głosowania - czyli udział w wyborach jest obowiązkowy. Na przykład w Belgii prokurator królewski sporządza po wyborach listę wyborców, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu bez podania przyczyny i osoby takie odpowiadają przed sądem ds. wykroczeń. Karą jest np. grzywna (20 euro) lub w wypadku "

Nowości w przychodniach i szpitalach: druk RMUA już niepotrzebny, wystarczy PESEL

;? Najłatwiej złożyć oświadczenie potwierdzające, że mamy prawo do ubezpieczenia. Druki takich oświadczeń NFZ zamieścił na swojej stronie internetowej. Są łatwe do wypełnienia: wpisujemy do nich imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości, którym się posługujemy. Możemy też

Kaczyński na kolanach? Zdrada

Polski. Postanawia zawiesić działalność polityczną nie dostrzegając, a może nie chcąc dostrzegać, kontekstu w jaki wpisują się Mistrzostwa Europy.Początkowa fala entuzjazmu z racji wyjątkowo korzystnych, zdaniem polskich kibiców, wyników losowania przysłoniła meritum sprawy. Otóż w polskiej grupie

Czy spis powszechny jest nieszczelny

W ostatnich danych media donosiły, że internetowy formularz spisu powszechnego, w którym obywatele wpisują swoje dane, jest źle zabezpieczony. GUS zaprzecza. Kto ma rację? Sprawdzi to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. GIODO w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę spisu powszechnego

Czesi nie chcą u siebie muzułmanów

wyrzucają ze swego grona białe. Również obecny lewicowy prezydent i były premier Milosz Zeman bezpardonowo skrytykował islam w 2011 r., jeszcze zanim został głową państwa. Podczas międzynarodowej konferencji "Europa zjednoczona i wolna?" mówił, że to "antycywilizacja". Politycy wpisują

Minister edukacji: Nie chcę zamienić rządu w wydawnictwo. Ale bezpłatny podręcznik jest konieczny

, że podręcznik będzie "obowiązkowy". To sprzeczne z ustawą oświatową i Kartą nauczyciela, które gwarantują nauczycielom wybór. - Odsyłam do niedawnej czołówki "Wyborczej". Nauczyciele przyznają, że o wyborze podręcznika decydowała oferta uzupełniająca, a nie sam podręcznik. MEN nie

Fiskus gotowy do przyjmowania deklaracji podatkowych za 2013 r.

podatkowych i wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Od dochodu będzie można odliczyć m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, wydatki na rehabilitację czy wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady niektórych ulg podatkowych związanych z dochodem uległy istotnej zmianie. Na

Miesiąc obowiązywania ustawy o zbiórkach publicznych - MAC ma 300 zgłoszeń

procedury zgłoszenia zbiórki publicznej dostępne są na portalu zbiórki.gov.pl" - podkreślił rzecznik MAC. Niecikowska zaznaczyła, że organizacje mają także wątpliwości, jak wypełniać formularze do składania sprawozdań - nie wiedzą, co wpisywać, jak szacować np. koszty przeprowadzenia zbiórki. "

Lekarze grożą droższymi receptami

musieli wpisywać obowiązkowo tzw. kwotę refundacji, czyli informację o tym, czy dany lek jest dostępny na ryczałt, czy też trzeba za niego zapłacić 30 lub 50 proc. ceny - Apteki mają w kasach wszystkie te informacje. Po co każą nam je ręcznie wpisywać? - pyta Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskiego Związku

Parlament studentów: w noweli ustawy o uczelniach wiele dobrych zmian

" - stwierdził Mueller. Wyjaśnił, że do tej pory wysokość opłat regulowana była zarządzeniami rektora, które można było łatwo zmienić. Studentom nie udało się za to wywalczyć, by uczelnie wpisywały do umów student-uczelnia programy studiów i efekty kształcenia. "Trzeba będzie się o to starać

Noc Muzeów z PAP w klimacie PRL

obowiązkowo ogórek kiszony, ale największą popularnością cieszyła się babka ziemniaczana z patelni. "Pycha, ziemniaczki jak wiadomo, do tego kawałek kiełbaski i boczuś, wszystko najpierw upieczone i podsmażone" - mówił dumny szef kuchni. Na deser można było zjeść watę cukrową i popić ją wodą sodową

Sześciolatki bez referendum. Ruch Ratuj Maluchy nie czuje się przegrany

rządząca ocalała, co wcale nie było takie pewne. Z obawy przed tym Platforma przesunęła głosowanie o dwa tygodnie. Mobilizacja wczoraj była olbrzymia, w głosowaniu wzięło udział aż 454 posłów. Co teraz Odrzucenie referendum oznacza, że we wrześniu 2014 r. pójdzie do szkół obowiązkowo pierwsza połowa

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

spółkę nie będzie już obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił... 1 zł. Obecnie konieczne jest przynajmniej 5 tys. zł. Jak to możliwe? W kodeksie spółek handlowych znajdzie się możliwość stosowania tzw. udziałów

NIK: w Polsce zbyt dużo wypadków; potrzebne szkolenia policjantów

; - stwierdza raport. Według NIK niewielki odsetek funkcjonariuszy drogówki ukończył nieobowiązkowe szkolenia. Kurs dotyczący czynności na miejscu wypadku lub kolizji ukończyło niecałe 7 proc. policjantów, obsługi wideorejestratorów - 8,5 proc., kontroli tachografów cyfrowych - niecałe 15 proc., kierowania

Jak długo operatorzy mają trzymać twoje billingi i SMS-y

rocznie. Ministerstwo konsultuje nowelizację na swojej stronie internetowej (mac.gov.pl) - można tam w specjalnym okienku wpisywać uwagi. A także na pozarządowym portalu konsultacyjnym ''mam zdanie'' (mamzdanie.org.pl). W konsultacjach swoje uwagi zgłosi fundacja Panoptykon: - Skrócenie terminu z 24 do 12

Miała być wielka rewolucja z dzienniczkami nauczycieli. A co z niej zostanie?

Minister edukacji Krystyna Szumilas zapowiedziała obowiązkową ewidencję czasu pracy nauczycieli. To taki timesheet, jak dla projektów w korporacji, tylko że dla szkoły. Nauczycielom od lat się wypomina, że nikt nie kontroluje połowy z ich czasu pracy. 18 godz. w tygodniu prowadzą lekcje, z

Lekcje religii. Czy rodzice powinni za nie płacić?

MEN. Resort wyjaśnia, że podstawą do takiego potraktowania sprawy są postanowienia konkordatu, który wpisuje religię w plan zajęć szkolnych i przedszkolnych. Nie może ona jednak znaleźć się w podstawie programowej, ponieważ ta jest obowiązkowa dla wszystkich, a nie wszyscy są wierzący. Z wyjaśnień

Co mają na sumieniu firmy ubezpieczeniowe?

obowiązkowych polis OC. Rzecznik wzywa jednocześnie do interwencji Komisję Nadzoru Finansowego, żeby zmusiła firmy do przestrzegania prawa, a poszkodowany nie musiał dopłacać za naprawę z własnej kieszeni, kiedy to nie on jest winny stłuczki. Jakie to praktyki? Auto zastępcze? Zapłać sam Wbrew kolejnemu

Szkoła chce wszystko wiedzieć

edukacji Jan Żądło mówił wtedy o innych zabezpieczeniach. Tłumaczył też, że system pomoże również szkołom, bo uwolni je od papierkowej roboty, a dyrektorzy nie muszą wpisywać obowiązkowo informacji o stanie rodzinnym czy stanie zdrowia. - Dane, które są wymagane, nauczyciel od lat wpisuje do swoich akt

Czy sześciolatki w szkole to dobry pomysł? [ARGUMENTY ZA I PRZECIW]

wydłużenia podstawówek z sześciu do ośmiu lat, oraz powrotu czteroletnich liceów; - zakazu likwidacji szkół; - zniesienia obowiązkowej zerówki dla pięciolatków; - zwiększenia liczby godzin historii w liceum. Ich przyjęcie wywróciłoby obecny system edukacji do góry nogami. To się doskonale wpisuje w narrację

Oceny z religii zgodne z konstytucją

, że w Polsce zdecydowana większość wierzących to katolicy. Zdaniem Trybunału to nie świadczy o zgodności ustawy o wpisywaniu ocen z religii na świadectwo z konstytucją, tylko o małej tolerancji społecznej. Jednak, według Trybunału, nie jest to sprawa, którą mógłby się zająć TK.Wprowadzenie do średniej

Przed czym chce nas chronić Polska Liga Obrony?"Przed losem Anglii, Szwecji, Niemiec"

, by bardziej niż do tej pory zachęcać obywateli Afryki, Azji czy Europy Wschodniej, by się u nas osiedlali. Na "tak" było tylko 20 proc. badanych, na "nie" aż 67 proc. W ten nurt wpisuje się PLO. - Będziemy dążyli do zaostrzenia prawa imigracyjnego - zapowiada Burnat-Gurung

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

Media publiczne z coraz większą niecierpliwością czekają na wprowadzenie zapowiadanej przez rząd opłaty audiowizualnej. Miałaby to być obowiązkowa opłata na rzecz mediów publicznych, płacona przez każde gospodarstwo domowe w wysokości nieprzekraczającej ok. 10-20 zł miesięcznie. Zastąpiłaby

NRL zaskarży do TK kluczową ustawę rządowego pakietu zdrowotnego

koszyka świadczeń gwarantowanych, akceptując go. Szkoda, że NRL wpisuje się w kampanię wyborczą" - dodał wiceminister zdrowia. Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca, dotyczy m.in. przekształceń szpitali w spółki i jest kluczową ustawą rządowego pakietu zdrowotnego. Ustawa nie

Zbędne badanie urodynamiczne. Dręczeni nie tylko przez pęcherz

. - Zwykle wystarcza wywiad z pacjentem i badanie. W wypadku pęcherza nadreaktywnego te metody mogą być uzupełnione samobadaniem pacjenta. Prosi się go o wypełnianie dzienniczka mikcji, w którym wpisuje, ile razy dziennie siusiał i jaką w przybliżeniu ilość moczu za każdym razem wydalił. To pozwala

Perfuzjonista. Pacjenci go nie znają

dren, powstanie sztuczna tętnica. Przed uruchomieniem krążenia pozaustrojowego do komputera sterującego płucosercem perfuzjonista wpisuje dane pacjenta. Monitor ożywa. Po wciśnięciu ikonki "record" na ekranie pojawią się cyferki - przebieg pracy płucoserca jest zapisywany. Przez cały czas

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary

Media publiczne z coraz większą niecierpliwością czekają na wprowadzenie zapowiadanej przez rząd opłaty audiowizualnej. Miałaby to być obowiązkowa opłata na rzecz mediów publicznych, płacona przez każde gospodarstwo domowe w wysokości nieprzekraczającej ok. 10-20 zł miesięcznie. Zastąpiłaby

Była minister edukacji: To rodzice chcą religii w szkołach. Niech Palikot ich przekona

wróciła do sal katechetycznych. - Ale ktoś musi za to zapłacić. Już teraz często zajęcia z religii odbywają się w kościołach, tak jak u mnie w Gdańsku religia ewangelicka. Ale ona też jest finansowana ze środków publicznych, a ocena też jest wpisywana na świadectwo. Z jakiego dokumentu wynika obowiązek

Nasz brat z UPA

- -bolszewicką wojnę, choć bił się nie tylko o Warszawę, lecz przede wszystkim o niepodległość Ukrainy. Jewhen znał na pamięć Mickiewicza i Słowackiego, powieści Żeromskiego były dla niego wskazówką, jak żyć. Tam, gdzie oni stawiali słowo "Polska", on wpisywał Ukrainę.Ma 16 lat, gdy w gimnazjum

Nasz przewodnik. Przeczytaj nim pójdziesz do lekarza

koniecznością ponownej wizyty - aptekarz może zakwestionować czytelność recepty i nie sprzedać leku. Sprawdź też pieczątki poradni i lekarza - muszą być odciśnięte w całości. Wpisywane dane mają mieścić się w odpowiednich polach. Jeśli zachodzą na inne, farmaceuta może cię odesłać z kwitkiem. 3 Recepty z

UE chce kontrolować lobbistów

uprawnienia, będą mieli jeszcze większe pole do popisu. Na jesieni lobbystami zajęła się Komisja Europejska. Zaproponowała dobrowolny rejestr, do którego mieliby wpisywać się lobbyści. Mieliby też ujawniać, kto im płaci. Obie propozycje wzbudziły opór znacznej części organizacji lobbingowych, które twierdzą

Produkcja śniegu i inne wydatki, czyli koszty krakowskiej olimpiady

Andrzej Klemba, Bartosz Piłat: Raz słyszymy o tym, że igrzyska będą kosztowały 5,6 mld zł, innym razem, że 21 mld zł. Która kwota jest prawdziwa? Magdalena Sroka: Każda. Dotyczą po prostu różnych zakresów wydatków. Generalnie są dwa obowiązkowe koszty, które weryfikuje Międzynarodowy Komitet

Emeryt w długach

Tylko jedna firma windykacyjna prowadzi obecnie sprawy 217 tys. emerytów zadłużonych na ponad 765 mln zł. ŻYROWANIE I ŻEROWANIE Banki i firmy pożyczkowe lubią seniorów. Często wręcz wciskają im pieniądze, bo to sumienni i obowiązkowi dłużnicy. Nie grozi im nagła utrata pracy, nie zbankrutują, za

Jak fikcja zmienia nasze życie

z »Lolity« Nabokova, przez całą książkę byliśmy z nim związani. Patrzyliśmy na świat jego oczami. To uczy otwartości i elastyczności, a także rozumienia innych'' - konkluduje Djikic. Obowiązkowy ''Harry Potter'' dla radykałów?Co tracimy wraz z powieścią: ''Poczwarki rosną w sieci''Być

Od kogo prezydent Paweł Adamowicz (z żoną) otrzymał milion złotych...

do rejestru korzyści prezydenta. Politycy wybrani w wyborach mają obowiązek wpisywać tam co bardziej kosztowne prezenty, a ich małżonkowie muszą też ujawniać, gdzie pracują. Okazało się, że prezydencki majątek dzięki darowiznom powiększył się w ostatnich latach o kwotę zbliżoną do miliona złotych, a

Procedura dręczenia zwierząt

r". - Zdaniem członków komisji jest czuwanie nad dobrostanem zwierząt rozumianym jako właściwe znieczulenie i uśmiercenie zgodne z przepisami. Niczego innego się nie ocenia. W "celach eksperymentu" badacze wpisują ogólnikowe stwierdzenia, np. że celem jest znalezienie przyczyn chorób

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

. od 8 do 20. Tam uzyskamy informację o wysokości zadłużenia, numer rachunku bankowego i numer identyfikacyjny abonenta. Na stronie www.poczta-polska.pl znajduje się też kalkulator obliczania zaległości (wraz z odsetkami). Wpisujemy tam termin, od którego nie płacimy, uzupełniamy, czy posiadamy jedynie

Abonament RTV. Nie płacisz? Spodziewaj się wezwania!

do 20. Tam uzyskamy informację o wysokości zadłużenia, numer rachunku bankowego i numer identyfikacyjny abonenta. Na stronie www.poczta-polska.pl znajduje się też kalkulator obliczania zaległości (wraz z odsetkami). Wpisujemy tam termin, od którego nie płacimy, uzupełniamy, czy mamy jedynie

Sławomir Nowak? "Dla PO on jest teraz właściwie osobą prywatną"

zegarkiem. To właśnie tego zegarka minister Nowak nie wpisał do obowiązkowego dla posłów oświadczenia majątkowego. A oświadczenie majątkowe pozwala kontrolować, czy np. poseł nie wydaje więcej niż zarabia". Zarzuty dla Sławomira Nowaka: Składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych Przed sądem

Dlaczego zwrot "ukończyłem studia wyższe" już nic nie znaczy [list]

. Większość stara się wymigać od wszystkich możliwych zajęć i wykładów - jeśli jakieś są nieobowiązkowe mało kto się pojawia, ba, jeśli nawet są obowiązkowe (np. na obecność) również przychodzi mało studentów, reszta jest wpisywana przez inne osoby na listę. Zapominają, że nauka do egzaminu czy zaliczenia

Amerykanie wstrzymali kręcenie porno

się zmusić studia filmowe do wprowadzenia nowych, ostrzejszych przepisów zdrowotnych.Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie obowiązkowego używania prezerwatyw podczas kręcenia zdjęć. Dziś jedynie kilka z mniejszych wytwórni wpisują taki nakaz do kontraktów aktorskich. Największe wytwórnie pozostawiają

Jest nowa lista leków

. Najważniejsza zmiana dotyczy liczby danych obowiązkowo zamieszczanych na receptach. Będzie ich więcej, co oznacza, że jeśli lekarz nie ma programu do drukowania recept z komputera, ich ręczne wypisywanie zajmie mu więcej czasu. Poza imieniem i nazwiskiem pacjenta, jego dokładnym adresem, wiekiem i numerem

Uczennicę biją w szkole. - Sama te sytuacje prowokuje - odpowiada dyrektor

wpisuje uwagi do zeszytu. Co siódmy karze, a co dziesiąty nie reaguje w ogóle. W programie studiów nauczycielskich powinny być obowiązkowe treningi interpersonalne uczące komunikacji i zachowań wygaszających agresję - mówią autorzy raportu o agresji w szkołach, przygotowanego przez socjologów z

Posłanka PO: Etyki uczmy po południu i przez internet

wynagrodzenia dla katechetów, niech te pieniądze przejdą na lepsze wyszkolenie nauczycieli informatyki i języków.Etyka w szkole nie jest obowiązkowa. Według przepisów uczeń "ma prawo" wybrać lekcje etyki zamiast religii. Ale nie musi. Dyrektorzy szkół nie muszą tych lekcji organizować. Według danych

Kreska na świadectwie dyskryminuje

Ocena z religii na świadectwach widnieje obowiązkowo od 2007 r. Wtedy Roman Giertych (LPR), minister edukacji w rządzie PiS-Samoobrona-LPR, wprowadził przepis o wliczaniu oceny z religii do średniej. Wcześniej katecheci nie musieli wpisywać oceny na świadectwie.Uczeń, który nie chodzi na religię

Chcesz kredyt na nowe auto? Można zaoszczędzić, ale...

wygodniejszym rozwiązaniem dla klientów banku jest przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym. Informacja o jego zastosowaniu nie jest wpisywana do dowodu rejestracyjnego auta. Jedynie w umowie przewłaszczenia zastrzega się, że jeśli kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, bank będzie

Lekowy chaos

ubezpieczony - mają go tylko NFZ i ZUS. Po drugie, ustawa nakłada na lekarzy obowiązek wpisywania na recepcie, jaka jest odpłatność pacjenta za dany lek: ryczałt, 30 czy 50 proc. Lekarze tłumaczą, że to niepotrzebne, bo każda apteka ma te informacje w swojej bazie. Ministerstwo Zdrowia i NFZ kilka razy w

Jak wygląda nowe świadectwo dojrzałości

wypukłe. Na świadectwie wpisuje się imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. Komisja egzaminacyjna odnotuje podane w procentach wyniki z ustnej i pisemnej matury z polskiego i z języka obcego, wynik przedmiotu obowiązkowego i z wybranych przedmiotów dodatkowych. Zaznaczone będzie też

Świat bez ojców

naszej kulturze walka kłóci się z obowiązkowo przypisywaną płci pięknej łagodnością. Kobieta, która śmie o coś walczyć, to musi być ta straszna feministka. A zatem świat jest pełen feministek. Największa z nich to matka Polka, która walczy z mężem, żeby wyniósł śmieci, z dzieckiem, żeby odrobiło lekcje

Do szkół wrócą przedmioty dodatkowe

Wiele szkół, zwłaszcza niepublicznych, poszerza ofertę edukacyjną - oprócz przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich szkół dodają takie, jak: historia sztuki, filozofia, ekonomia i kolejny język obcy. Przez lata mogły one wpisywać je na świadectwie w rubryce "przedmioty obowiązkowe", gdyż

Telefon dla seniora za 177 zł

r.Jeśli raz zapomnisz kupić "Gazetę", szukaj specjalnego kuponu JOKER na www.wyborcza.pl/kupony(joker zastępuje jeden brakujący kupon).Wybierz punkt odbioru (lista dostępnych sklepów Carrefour).Zarezerwuj telefon za pomocą SMS-a od 7 do 12 stycznia 2011 r.(rezerwacja jest obowiązkowa, by można

Wratislavia Cantans. "Beowulf" i Bagby na początek

O północy z piątku na sobotę w sali koncertowej Filharmonii Wrocławskiej tylko przy akompaniamencie harfy gotyckiej Bagby wykona epos "Beowulf" - dla miłośników fantasy, czytelników Tolkiena czy entuzjastów mitologicznego świata rodem z Wagnerowskich dramatów rzecz obowiązkowa

Uwaga klienci Pekao: rusza nowy sposób zatwierdzania przelewów!

przelewów na PekaoToken. Trzeba tylko wejść do internetowego systemu transakcyjnego i wybrać odpowiednią opcję. Zmiana nie jest obowiązkowa - można pozostać przy dotychczasowym sposobie zatwierdzania przelewów.Czym różni się PekaoToken od dotychczas stosowanych sposobów zatwierdzania przelewów? Przypomnijmy

Pisarska lista płac, czyli ile zarabiają pisarze i w jaki sposób

Rusinek, Piotr Sommer, Agata Tuszyńska) oraz możliwością szlifowania własnego tekstu pod okiem wybranego wykładowcy. W Stanach praca na uczelni to źródło utrzymania większości poetów i pisarzy. "Nauczyciel akademicki" wpisuje w rubryce "zawód" m.in. Adam Zagajewski, który żyje z

Pigułka szczęścia

, obowiązkowo ciemnych spódnic, których nigdy już nie założy, by nie epatować protezami. Pokazuje mi film ze spotkania integracyjnego pracowników Korporacji Prawniczej. W sali konferencyjnej Jacek Santorski, psycholog biznesu, wyznacza zadanie: opowiedzcie, co chcielibyście zmienić w firmie. Naradzają się w

Żeromski na maturze?

wrzawa - co będzie na wypracowaniu? Na Facebooku maturzyści stawiają na "Przedwiośnie" i "Granicę", ogólnie - na patriotyzm. To po teście gimnazjalnym, całym na patriotyczną nutę. Sama jestem ciekawa. Wpisuję w wyszukiwarkę "przeciek matura 2011". Gdybym była maturzystką

Jak pilnować parabanków?

zeszli z dobrej drogi i zaczęli prowadzić piramidy finansowe)? A do tego egzekwować wpisywanie do klauzul i do przekazów reklamowych wyraźnego zastrzeżenia - "drogi kliencie, nie jesteśmy bankiem ani licencjonowanym funduszem, a więc wkładając do nas pieniądze, ponosisz wyższe ryzyko, niż gdybyś

Kupowanie leków tańsze i łatwiejsze?

pewno. Po nowelizacji ustawy ma się tą wiedzą obowiązkowo podzielić z klientem apteki. Pacjent będzie też mógł dostać odpowiednik, który wcale nie znajduje się na liście refundacyjnej, o ile tylko jest on tańszy od leku objętego refundacją. Czas na zakupy Zmiany na liście nie będą już zaskakiwały

Laptop Acer z technologią Vision firmy AMD.

obowiązkowa, by można było odebrać towar, instrukcja poniżej)* Ilość laptopów w promocji jest ograniczona do 3 tys. egzemplarzy * Niniejsza promocja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin promocji dostępny na www.carrefour.pl oraz w punktach obsługi klienta w sklepach Carrefour

Tajemnice ręcznych formularzy, czyli walka z PIT-bólami

Kto ma nasz program na PIT-a (ściągnij go np. stąd. Uwaga! Plik exe!), odpowiada jedynie na pytania stawiane przez program, wpisuje kwoty, o które ten go prosi, i dostaje do ręki formularz gotowy do wysłania do urzędu skarbowego (Uwaga! Trzeba go podpisać!). Gorzej mają ci, którzy PIT-y wypełniają

Kazimierz i jego Esterka

Długosza wpisywały się w strategię Kościoła wobec judaizmu. Obie strony tej trudnej relacji uważały się za jedynych prawdziwych uczestników biblijnego Przymierza i jedynych posiadaczy prawdy objawionej. Chrześcijanie wierzyli, iż Przymierze zerwali Żydzi poprzez odrzucenie i zamordowanie Chrystusa, za co

Aparat cyfrowy Hello Kitty za jedyne 139 zł

do 19 maja 2010 r. (rezerwacja jest obowiązkowa, by można było odebrać towar, instrukcja poniżej)* Ilość aparatów w promocji jest ograniczona do 20 tys. egzemplarzy2. Jak zarezerwować aparat Hello Kitty za pomocą SMS-a* Wyślij SMS-a na numer 71060 (całkowity koszt wysłania SMS-a wynosi 1,22 zł, w tym

Co trzeci pała z matmy

przymiarka do właściwego. Dlatego pozwalamy uczniom zdecydować, czy ocenę z próbnej matury wpisywać im do dziennika, czy nie. Maciej Karpiński, autor podręczników do matematyki, redaktor naczelny pisma "Matematyka w szkole", problem widzi inaczej. Uważa, że matematyki źle uczymy, a potem źle z niej

Borówka z Ameryki

) i jest smaczna na surowo (żurawiny i borówki - niekoniecznie). Przyjemnie słodko-kwaśna wpisuje się w nurt smaków neutralnych, bezpiecznych, powszechnie lubianych.Trafiła do nas ledwo 40 lat temu i przyjęła się doskonale. Tak jej przypasowały warunki, że radzi sobie nawet w masowej produkcji, w

Sokowirówka Zelmer Julita za 129 złotych

1. Jak kupić sokowirówkę? * Wybierz formę zapłaty: PRZELEW NA KONTO lub OPŁATA ZA POBRANIEM (przy odbiorze) * Zarezerwuj produkt za pomocą SMS-a używając kodu promocji(rezerwacja jest obowiązkowa, by można było odebrać towar, instrukcja poniżej) * Liczba sokowirówek w promocji jest ograniczona do

Telefon Motorola za 349 zł

sklepów Carrefour [pdf])Zarezerwuj telefon za pomocą SMS-a od 10 do 13 grudnia 2010 r. (rezerwacja jest obowiązkowa, by można było odebrać towar, instrukcja poniżej).Ilość telefonów w promocji jest ograniczona do 6 tys. egzemplarzyNiniejsza promocja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Telewizor LCD LG 26 cali za 999 zł

specjalnego kuponu JOKER (joker zastępuje jeden brakujący kupon). Wybierz punkt odbioru (lista dostępnych sklepów Carrefour [pdf]). Zarezerwuj tv za pomocą SMS-a od 3 do 8 grudnia 2010 r. (rezerwacja jest obowiązkowa, by można było odebrać towar, instrukcja poniżej).Ilość telewizorów w promocji jest

Blender Zelmer za 139 złotych

1. Jak zamówić blender z zestawem akcesoriów w promocyjnej cenie 139 złotych? * Wybierz formę zapłaty za blender: PRZELEW NA KONTO lub OPŁATA ZA POBRANIEM (przy odbiorze) * Zarezerwuj produkt za pomocą SMS-a używając kodu promocji w terminie do 14 czerwca 2009 r. (rezerwacja jest obowiązkowa, by

Monitor-telewizor LG za 699 zł

. (rezerwacja jest obowiązkowa, by można było odebrać towar, instrukcja poniżej)Ilość monitorów w promocji jest ograniczona do 10 tys. egzemplarzyNiniejsza promocja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin promocji dostępny na www.carrefour.pl oraz w punktach obsługi klienta w sklepach

Mówię: Francja. Myślisz: croissant

Parillaud, Maiwenn Le Besco i Milli Jovovich. Ukojenie przyniósł mu dopiero związek z producentką Virginie Sillą. W firmie producenckiej Europa Corp. tworzy dochodowe fabuły, które wpisują się w schemat: "Przystojny facet zostaje wynajęty do ochrony ładnej kobiety i zakochuje się w niej, nim rozprawi