nierówności edukacyjne

Jak zmniejszyć nierówności i nie zdusić wzrostu?

Fenomenem narastania nierówności w wielu krajach zajmuje się dziś wielu ekonomistów. Pięcioro badaczy związanych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar, Frantisek Ricka, Nujin Suphaphiphat i Evridiki Tsounta) poświęciło temu zagadnieniu opracowanie "Przyczyny i skutki nierówności; perspektywa globalna".

UNICEF: Polska nie zapewnia dzieciom równych szans. Młodzież niezadowolona z życia

UNICEF: Polska nie zapewnia dzieciom równych szans. Młodzież niezadowolona z życia

Łotwy) stawiana jest jako wzór wśród krajów skutecznie niwelujących nierówności edukacyjne i zmniejszających odsetek dzieci z najsłabszymi wynikami. To m.in. odbicie wyników międzynarodowego badania kompetencji 15-latków - PISA. Pokazują one m.in., że w ostatnich latach znacznie zmniejszył się u nas

Sąd najwyższy Argentyny usuwa religię ze szkół publicznych

Sąd najwyższy Argentyny usuwa religię ze szkół publicznych

Sąd najwyższy rozpatrywał skargę rodziców z prowincji Salta na północy kraju, którzy zaskarżyli ustawę edukacyjną uchwaloną w 2008 r., uznając ją za sprzeczną z konstytucją. Wprowadzała ona do szkół publicznych religię na równi z innymi przedmiotami oraz modlitwy w klasach przed rozpoczęciem lekcji

Studia. Więcej Janków Muzykantów

Studia. Więcej Janków Muzykantów

Dr Przemysław Sadura - socjolog, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, bada system klasowy w Polsce oraz nierówności edukacyjne. Związany z "Krytyką Polityczną". Polskie studia są zarazem elitarne i masowe. Biedni idą na gorsze kierunki, na gorsze uczelnie albo nie studiują wcale, a

Kto ty jesteś? Obywatel cyfrowego świata

Kto ty jesteś? Obywatel cyfrowego świata

przyszłości dzieci dyskutowało w marcu w Dubaju 40 ministrów i 2 tys. ekspertów edukacyjnych ze 140 państw na Global Education & Skills Forum (GESF). *** „Szacunek dla różnorodności” – to dla 84 proc. ankietowanych uczestników GESF cecha charakteryzująca obywatela świata. Następne: wiara, że

Po co likwidować gimnazja?  Dzieciom wiedzy przybywało

Po co likwidować gimnazja? Dzieciom wiedzy przybywało

idzie wstecz. To będzie w ten sposób prezentowane na każdym wydziale nauk edukacyjnych na całym świecie. Wróćmy do pana artykułu ws. nierówności. Czego minister Zalewska nie doczytała? – Mój artykuł to element dyskusji z dość starą tezą, która powstała jeszcze w latach 70., że jeśli wydłużymy

Mozolnie idziemy do przodu, jeśli chodzi o poprawę kondycji finansowej najmniej zarabiających

Mozolnie idziemy do przodu, jeśli chodzi o poprawę kondycji finansowej najmniej zarabiających

- także polskiej książka Thomasa Piketty'ego "Capital in the Twenty-First Century" jest nieomal biblią. Piketty przestrzega przed rosnącymi nierównościami w dochodach. Bogaci stają się coraz bogatsi, biedni są coraz biedniejsi. To z kolei grozi wybuchem społecznym. O ile te pytania są ważne w

Wszystkiego mniejszego! Strategia przetrwania ludzkości

Wszystkiego mniejszego! Strategia przetrwania ludzkości

, zafoliuj mi świat. Antropocen, era człowieka, era plastiku Na naszych oczach bankrutuje nadzieja na ciągły postęp. Jej skutki to narastający opór tych, którzy nie nadążają, oraz równie narastające pasożytnictwo człowieka na jego Ziemi. Ta złudna ideologia, która powiększa nierówności ekonomiczno-kulturowe

Gniew kobiet

Gniew kobiet

W niedzielę i poniedziałek w małych i dużych miastach kobiety oraz wspierający je mężczyźni organizowali pikiety, demonstracje i akcje edukacyjne już nie głównie w sprawie aborcji. „Czarny protest” zmienia oblicze, staje się powszechnym ruchem na rzecz praw kobiet. „My mamy dość

To, jak mieszkamy, jest kluczowe dla zdrowia

To, jak mieszkamy, jest kluczowe dla zdrowia

w tym badaniu, w którym notowane są największe nierówności społeczne, co implikuje m.in. różnice w standardzie wyposażenia domów i mieszkań, szczególnie na wsi - komentuje prof. Piątkowski. Potrzeba dużo światła i świeżego powietrza Jacek Siwiński z Veluksa przekonuje, że w publicznych programach

Za politykę łatwizny zawsze płaci następne pokolenie

Za politykę łatwizny zawsze płaci następne pokolenie

nierówności, ale również mobilność społeczna, czyli szanse na awans społeczny i materialny kolejnych pokoleń. To właśnie ta równość – równość szans – jest jedną z istotnych wartości demokracji. W praktyce bowiem droga edukacyjna dzieci, ich poziom wykształcenia, a co za tym idzie – również

Polka nagrodzona w Brazylii. Zrobiła grę dającą radość jak "Angry Birds", ale bardziej pożyteczną

Polka nagrodzona w Brazylii. Zrobiła grę dającą radość jak "Angry Birds", ale bardziej pożyteczną

państw. Prace konkursowe podzielono na sześć kategorii - łącznie przyznano 18 nagród. Polka została doceniona w kategorii "Edukacja dla wszystkich". Aleksandra Zemke jest pierwszą Polką w historii, której udało się wygrać w WSYA. Nagrodę za innowacyjną grę edukacyjną "SmileUrbo"

Jaką mamy demokrację? Jest wolność słowa, ale władza nas nie słucha [SONDAŻ]

Jaką mamy demokrację? Jest wolność słowa, ale władza nas nie słucha [SONDAŻ]

wcześniejszych, z ostatnich 14 lat – nastąpiły także w ocenie realizacji niektórych założeń demokratycznych w naszym kraju. Częściej doceniane jest ekonomiczne zaangażowanie państwa i polityka społeczna. Wzrosło przekonanie, że zapewnione są równe szanse edukacyjne dla wszystkich obywateli, że państwo

Kobiety w biznesie, czyli gdzie te prezeski

Kobiety w biznesie, czyli gdzie te prezeski

Rozmowa z Katarzyną Wojciechowską dyrektor ds. logistyki i obsługi klienta w Europie Centralnej w Procter&Gamble Bartosz Sendrowicz: Parytety, kierunki zamawiane, ciągłe dyskusje o nierówności płac... Złośliwi twierdzą, że kobiety sobie nie radzą i trzeba im pomagać Katarzyna Wojciechowska

Liberałowie to kiepscy nauczyciele [POLEMIKA Z WITOLDEM GADOMSKIM]

Liberałowie to kiepscy nauczyciele [POLEMIKA Z WITOLDEM GADOMSKIM]

XXI wieku". To opasłe tomiszcze oparte jest na ogromnej bazie danych na temat nierówności dochodowych, tworzonej mniej więcej od dekady (a dostępnej w internecie jako The World Top Incomes Database). Na jej podstawie każdy czytelnik - również państwo - może sobie w dowolnej chwili sprawdzić, jaka

"ABC Projektariatu" Kuby Szredera to książka otrzeźwiająca, choć bolesna

"ABC Projektariatu" Kuby Szredera to książka otrzeźwiająca, choć bolesna

obronną ręką, szuka się często w dziełach kultury i jej funkcjach edukacyjnych. Takich analiz kultury jako części deprawującego systemu jest zresztą coraz więcej. Także w Polsce. Dość wspomnieć niedawną wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie „Chleb i róże”, poświęconą sytuacji

Kobiety na monety!

Kobiety na monety!

Dużo ostatnio mówi się o nierównościach ekonomicznych i społecznych. O tym, że biedni uciekają bogatym, że szanse się nie wyrównują. Dopiero w dalszej kolejności mówimy o nierówności płci. Tymczasem kobiety ciągle zarabiają mniej, trudniej im awansować, choć są lepiej wykształcone od mężczyzn. O

Tysiące dyrektorów przeciw reformie edukacji. OSKKO: Można poprawiać lepiej, prościej i taniej

Tysiące dyrektorów przeciw reformie edukacji. OSKKO: Można poprawiać lepiej, prościej i taniej

na celu wyeliminować patologie i dysfunkcje minionego systemu". Wśród nich wymieniają m.in. niedostosowanie systemu edukacji z PRL do przemian cywilizacyjnych i społecznych; kryzys roli wychowawczej szkoły; nierówność szans edukacyjnych we wszystkich aspektach (na każdym poziomie, w mieście i na

Szahaj: Przyszłością Torunia są nowe technologie i kultura

Szahaj: Przyszłością Torunia są nowe technologie i kultura

sprawach kultury idźmy zatem raczej śladem Francji i krajów skandynawskich, a nie Stanów Zjednoczonych. Czy nasze miasto jest sprawiedliwe? Nierówności społeczne w mniejszym mieście są wyższe czy niższe? – Trudno powiedzieć. Nieznane mi są żadne dane na temat naszych miast. Są jednak pewne dane na

Czego nas uczą Brytyjczycy?

Czego nas uczą Brytyjczycy?

szkołach skończyła się wielkimi nierównościami edukacyjnymi, rozwarstwieniem wśród uczniów i segregacją szkół. Dopiero narodowy program zaczął trzymać brytyjskich nauczycieli ostro w ryzach, a w przedmiotach, gdzie nie obowiązuje, dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład szkoły zaczynają zastępować teorię

Wiemy, kiedy kobiety i mężczyźni staną się równi. Już w... 2186 roku

Wiemy, kiedy kobiety i mężczyźni staną się równi. Już w... 2186 roku

donosił, że nierówności między kobietami i mężczyznami systematycznie maleją. Aż do tego roku. Obecnie nierówności znów rosną i są największe od 2008 roku. Badacze oszacowali, że ogólna przepaść między kobietami a mężczyznami (gender gap, która bierze pod uwagę wszystkie wymienione wyżej składowe) wynosi

Andrzej Szahaj: Co robić? Program w kilku słowach [ANKIETA WYBORCZEJ]

, znaczne ograniczenia śmieciowych form zatrudnienia, ustalenie stawki godzinowej pracy oraz podnoszenie płacy minimalnej (co już się dzieje). Nadto dążyć do zmniejszenia nierówności społecznych m.in. przez progresywny system podatkowy z najwyższą stawką dla osób zarabiających kilkaset tysięcy złotych

Fabryka patriotów. PiS wyrzuca edukację antydyskryminacyjną ze szkół

edukacyjnych w zakładach karnych. Projekt rozesłano co prawda do konsultacji społecznych, ale lista pytanych przez MEN o opinię podmiotów nie objęła organizacji prowadzących edukację antydyskryminacyjną. Donald Trump - seksizm to jego trampolina do politycznej porażki Równość, nie postawa patriotyczna W

Malta Festival. Co by było, gdyby w Polsce sprzedawano coca-colę z napisem "Beata Szydło"?

inny wymiar – składa się z kilkunastu interaktywnych prac przypominających zabawy edukacyjne dla dzieci. Na specjalnych planszach wyjaśnione zostaje, jak korzystać z danych obiektów (np. „Ułóż na nowo mapę Europy”), a także, jak działa kapitalizm. I choć rozumiem potencjał edukacyjny

Klasy polskie i sprawiedliwe nierówności. Kto skorzystał na transformacji?

robotników wykwalifikowanych potrzebujemy. - Promowanie szkolnictwa zawodowego byłoby bardzo silnym mechanizmem utrwalania nierówności. Z wszystkich badań wynika, że wybór edukacji zawodowej zamyka szanse dalszego awansu edukacyjnego, a w związku z tym i zawodowego. Jest to typowy ślepy tor. Z punktu

Tabu na uniwersytecie

pojęcie dojrzałości, które – jak pisaliśmy – „było motorem wzrostu produktywności, zdobyczy edukacyjnych i społecznej spójności tego okresu”. Przekonywaliśmy, że rozpad będącej wcieleniem tych norm „burżuazyjnej kultury”, który następował od lat 60., w dużej mierze

Jak fizycy radzą sobie z głaskaniem

rozmiarze ledwie 13 nanometrów (nanometr to milionowa część milimetra - taki rozmiar mają cząsteczki chemiczne). To oznacza, że gdyby nasz palec miał rozmiar kuli ziemskiej, mógłby wyczuć nierówność wielkości budynku. Działanie Aktywacja receptorów głaskania pobudza wydzielanie endorfin (zwanych hormonami

Haliny Bortnowskiej 12 kroków z preambułą do patriotyzmu konstytucyjnego

rządami dyktatorskimi, z władztwem nad prawem, upodobaniem w nierównościach społecznych itp. Patriotyzm konstytucyjny łączy natomiast odczuwanie wspólnoty z szacunkiem dla przyjętego przez nią porządku prawnego. Krok I „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny” Krok II „Odzyskawszy w

Tak, Razem jest niedostatecznie liberalne. I dobrze! Polemika z prof. Środą

programie wyborczym, materiałach edukacyjnych, stanowiskach partyjnych i debatach publicznych Razem jest partią konsekwentnie socjalną i demokratyczną. Miała jeden z najlepiej "policzonych" programów wyborczych, ze szczegółowymi symulacjami zmian w systemie podatkowym. Wiele

Dobra żona dźwiga krzyż. Wstrząsający komiks o przemocy domowej

. Mężczyźni mówią o nierówności, bo oni nie widzą, że mają przywileje – dodaje pomysłodawca komiksu. Scenariusz przeleżał wiele lat, bo kolejni wydawcy nie znajdowali uzasadnienia, by taka publikacja w ogóle pojawiała się na rynku. Redaktor jednego z czołowych wydawnictw odrzucił pomysł, twierdząc, że

Zawody bez płci

na nie ponad 56 proc. dziewcząt, do zawodówek natomiast idzie tylko 11 proc. Warto się zastanowić, czy wybór ten jest, jak się powszechnie uważa, wynikiem większych aspiracji dziewcząt czy może raczej braku różnorodnej edukacyjnej na tym poziomie kształcenia. W zachodniej Polsce, bardziej

Kolumbia. Partyzanci FARC znowu mogą chwycić za broń

; Nie było innego wyjścia. Powstanie zbrojne to była prawomocna samoobrona. Od tamtej pory całe życie poświęciłem działalności organizacyjnej i edukacyjnej. To była szkoła edukacji integralnej: militarnej i politycznej, ideowej. – Musiał pan także walczyć czy tylko szkolił pan innych? &ndash

"Financial Times" publikuje artykuł Andrzeja Dudy "Polska jest wciąż proeuropejska"

niezadowoleni z funkcjonowania ochrony zdrowia i domagają się reformy systemu edukacyjnego. Chcą nowoczesnej armii. Przytłacza ich biurokracja i bizantyński system podatkowy, przez który założenie własnego biznesu i tworzenie miejsc pracy stają się bardzo trudne. Obywatele Polski coraz bardziej obawiają się

Polskie gimnazja segregują uczniów

domu, jeśli te nie odpowiadają aspiracjom ich rodziców. - Tak olbrzymie edukacyjne nierówności nie powinny mieć jednak miejsca w szkołach, które są powszechne i obowiązkowe. Wszystkie powinny uczyć dobrze - uważa Wojciech Miśko, nauczyciel matematyki i działacz nauczycielskiej "Solidarności"

Pedagodzy piszą do MEN w obronie sześciolatków i gimnazjów

przygotowane. Pomysł PiS podsumowują: "Cofnięcie ustawy o obowiązku szkolnym sześciolatków to niemoralne, cyniczne tworzenie mechanizmów wykluczania i marginalizowania młodego pokolenia małych Polaków na samym progu drogi życiowej. To budowanie społeczeństwa nierówności, bo przecież to wykształcenie

Dziś jest czas działania, aktywności. Nie siedzenia i narzekania!

, za dużo, za wolno, za ciasno, reżimy polityczne, demokracja, ropa naftowa, bezpieczeństwo, autokracja, nierówność społeczna, liberalizm, neoliberalizm, kolonializm, kapitalizm, prawa człowieka, interesy ekonomiczne. Wygrani, wykluczeni, podzieleni. Ziemia, ludzkość, świat, Europa, Polska. Jeśli

Michnik: Marzec wpisał się w Praską Wiosnę i w rewoltę studencką na świecie. Coś z tej mentalności buntu i niezgody na świat, w którym się żyje, zostało do dziś

uspołecznienie podstawowych gałęzi przemysłu było zjawiskiem pozytywnym. Reforma rolna była pozytywna. Wielki awans ze wsi do miasta był pozytywny. Ewolucja edukacyjna, chłopskie dzieci na bezpłatnych studiach, darmowe lecznictwo - to wszystko było pozytywne. Ta rewolucja społeczna była od samego początku

Sklepiki w szkołach trzeba zlikwidować

możemy tworzyć na terenie szkoły usługi, z której część uczniów może korzystać, a część nie. Przez sklepiki część dzieci czuje się gorsza, bo nie ma pieniędzy na zakupy. Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci? To wyrównujmy. Oznacza to bezpłatne nauczanie. Ale musimy też dostarczyć dzieciom z ubogich

Widzę szkołę bez wyścigów

współpracy z innymi akcentują też tzw. kluczowe kompetencje edukacyjne obowiązujące w UE. Nierówności szkolne nie tylko niesprawiedliwe różnicują sytuację osób z różnych środowisk. Trenują też do bezwzględnej rywalizacji, skłaniają do akceptacji nierówności społecznych i ekonomicznych. Trudniej uczyć

Balcerowicz: PiS musi odejść

Aleksandra Klich: Kapitalizm trzeszczy. Rosną nierówności, przybywa niepewnego jutra prekariatu, przestajemy panować nad przepływem kapitału... Leszek Balcerowicz: Nie za dużo problemów w jednym pytaniu? Jak w życiu - mamy dużo problemów na głowie. - Ale nie da się ich rozwiązać jednocześnie

Prof. Dines: Twarda pornografia jest wszechobecna. To poważny kryzys zdrowotny

nie zgodziłaby się na robienie loda obleśnemu facetowi - bo nie można tego nazwać inaczej - w jakimś ciemnym zaułku. Kobiety robią to, bo są zdesperowane, a obecny system ekonomiczny stawia je coraz bardziej pod ścianą. Im większe nierówności, tym większe zyski branży pornograficznej? - Nierówności

Świat wychodzi z biedy

nadal jest pełen głębokich nierówności. Zrealizowano, i to przed czasem, cel numer jeden: walka z nędzą. Liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa (czyli z dochodem poniżej 1,25 dol. dziennie) spadła w ciągu minionego ćwierćwiecza z 1,9 mld do 836 mln. Odsetek niedożywionych zmalał prawie o połowę

Matura 2015. Matematyk: "W tym roku zdają jedni z najlepszych matematycznie uczniów w Europie"

będą lepsze niż przed rokiem? - To się okaże. Ale gdyby się komuś zachciało mówić, że matura wypadła słabiej, bo rocznik był słaby, to będzie nieprawda. To jest ten rocznik, który tak świetnie wypadł w badaniu PISA. To młodzi ludzie, którzy pod względem matematycznym i edukacyjnym są jednymi z

Ekspert: Bez gimnazjów skrzywdzimy najsłabsze dzieci. Wygra na tym bogata elita

Justyna Suchecka: Jaki wpływ miała reforma edukacji z 1999 roku na nasz rynek pracy? Dr Maciej Jakubowski*: Węgierscy naukowcy zbadali długofalowe efekty reformy z 1999 roku w Polsce. Węgrzy nie zreformowali swojego systemu edukacji i obserwują znaczne nierówności związane ze zbyt wczesną selekcją

Nauka, od której zależy przyszłość twojego dziecka

eksploratoriów, które znamy dzisiaj. Z czasem podążyły różnymi ścieżkami. Ta najbardziej oczywista to edukacyjna - z ofertą skierowaną do dzieci w wieku szkolnym, rodzin i nauczycieli. Druga, charakterystyczna np. dla azjatyckich centrów nauki - koreańskich czy chińskich - to realizacja celów państwa

Prof. Roman Dolata: Ośmioklasowa podstawówka to krok wstecz

podziałów społecznych chcemy wyrównywać szanse. Gdy wprowadzano gimnazja, mocno akcentowano nierówności między miastem a wsią. I rzeczywiście, w bardzo wielu gminach wiejskich udało się stworzyć dobre placówki - nieźle wyposażone, z nowoczesnymi budynkami i z nauczycielami przynajmniej formalnie nie gorzej

Za co polskie dzieci kochają brytyjską szkołę? Sprawdził to socjolog z UW

;Wyborcza” podczas wizyty Gove’a zorganizowała debatę, Brytyjczyk nas chwalił, a Polacy narzekali. Wszyscy, od działaczy edukacyjnych przez nauczycieli po rodziców. Minęło ponad pięć lat - i dalej narzekamy. Chociaż polska szkoła, jak wierzymy, dostarcza więcej wiedzy, wolimy brytyjską. Dlaczego

Męskie zawodówki

zawodówek rzadko jest do nich kierowana. Uczennice nie są zachęcane do podejmowania kształcenia w "męskich" zawodach, co tylko utrwala stereotyp zawodówek jako szkół dla chłopców (trzy czwarte uczniów ZSZ to chłopcy) i wpływa na wybory edukacyjne oraz zawodowe młodych kobiet. - Bariery w

Czas przewietrzyć kanon lektur w podstawówce. Resort edukacji rozpoczyna konsultacje

. Za pośrednictwem ministerialnej strony internetowej każdy będzie mógł zgłosić lektury marzeń dla podstawówek. Plastusiowa katorga Z najnowszego raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że książek w ogóle nie czyta ok. 5 proc. uczniów podstawówek. A w gimnazjach ten odsetek wzrasta już do 14 proc

Julia Zimmermann z Partii Razem: Kto ruszy aborcję, zbierze burzę

szkolnictwo. Są dłużnikami społeczeństwa. Powinni dołożyć się do tego, by inni też mieli takie szanse jak oni. Im większe są nierówności, tym więcej rodzi się wzajemnych wrogości społecznych. Jeśli bogaci nie chcą mieszkać za zasiekami i jeździć pancernymi samochodami, muszą się dokładać do wspólnego

Prof. Andrzej Zoll: Polacy wolą silną władzę i Naród pisany od dużej litery

. PRZECZYTAJ TAKŻE: Laickość dobra dla Kościoła Marcin Król powiedział w „Wyborczej”, że Kościół w Polsce od czasów „Solidarności” ani razu nie stanął po dobrej stronie. Nie pomagał demokracji ani sprawiedliwości społecznej. Nawet nie mówił o biedzie, niedoli, nierównościach. W

Więcej wkuwania i tabliczka mnożenia do 144. Anglicy reformują szkołę

Morgan. Zapowiadana przez nią reforma ma zmniejszyć nierówności w systemie edukacyjnym, które na razie rosną. Dowodzi tego najnowszy raport dziecięcej komisji ds. ubóstwa - panelu nastolatków, który pod okiem fundacji Children's Society zbierał opowieści uczniów o szkolnych wydatkach. Wielu uczniów

Nowy ład dla Europy

Ur. w 1971 r., ekonomista francuski, autor głośnej książki "Kapitał w XXI wieku". Pisał w niej m.in. o nierównomiernej dystrybucji bogactwa i rosnących nierównościach dochodowych w krajach rozwiniętych. W ciągu zaledwie paru lat francuska skrajna prawica poprawiła wynik wyborczy z 15 na

Jak pomóc wykluczonym

ponowoczesnym opartym na konsumpcji, a biedni nie konsumują. Z kolei prawnik prof. Wiktor Osiatyński dowodził, że wiele z postulowanych form łagodzenia nierówności to mrzonki. - Równe szanse edukacyjne? Nie potrzebujemy społeczeństwa, w którym wszyscy są dobrze wykształceni - mówił Osiatyński. Ważne jest coś

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących

) buduje wypowiedzi w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, notatka, plan, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, 2) posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ścieżek edukacyjnych, 3) tworzy teksty o charakterze

Oni chcą zatruć edukację. Analiza

najwyższym poziomie umiejętności. Jeśli chodzi o matematykę, najlepszych uczniów mamy już więcej niż Finlandia, choć wciąż daleko nam do Azjatów. Wyniki te potwierdzają też inne badania, chociażby prowadzone na dużą skalę badania uczniów Instytutu Badań Edukacyjnych czy międzynarodowe badanie umiejętności

Bojowa klasa średnia. Polacy 1988-2014

, rozpoczęły się wyjazdy zarobkowe za granicę. Spadek nierówności obserwujemy dopiero od wejścia Polski do UE. Chyba największą zmianą społeczną ostatnich 25 lat jest nasz awans edukacyjny. - Dziś jesteśmy społeczeństwem dużo lepiej wyedukowanym, ze znacząco większą liczbą dyplomów wyższych uczelni. Ale co to

Będą nami rządzić bogacze i ich kumple

demokracji, o którym pan mówi, ma dziś - jak sądzę - przede wszystkim związek z rosnącymi nierównościami społecznymi. Osiągnęły one poziom, który sprawia, że samo funkcjonowanie demokratycznego systemu politycznego staje się bardzo trudne. Wielu ludzi biednych albo przerażonych swoją sytuacją wypada z

Szkoła miernot

rankingu przestępczości". Nie wspomniał jednak o trzech rzeczach. Po pierwsze, od 2010 r. przestępczość w polskich szkołach - także gimnazjach - maleje, czego dowodzą statystyki Komendy Głównej Policji. Po drugie, według analiz Instytutu Badań Edukacyjnych szkolna przestępczość jest większa w

Wzrost dzietności, który obserwujemy, to raczej efekt poprawy sytuacji na rynku pracy niż 500+. Nie ma danych, które powiedzą, czy rządowy program działa

wycieczkę nad morze i co roku słyszała, że rodzice nie mają pieniędzy. Liczyła, że po 500+ się uda. Ale wciąż inne sprawy są pilniejsze. Chciałabym, żeby część z tych 23 mld zł, które państwo wydaje na 500+, przeznaczono na wsparcie edukacyjne. Są rodziny o niższym statusie materialnym, a to nie oznacza

Szok czy oczywistość? Brexit i co teraz?

miałam okazję rozmawiać z bardzo prominentną, publicznie znaną osobą, która prowadzi jeden z (na pozór) wartościowych projektów edukacyjnych w Polsce. Osoba ta mówi do mnie tak: "Chciałabym przez działanie podnieść świadomość obywateli na temat tego, co się dzieje... Wiesz, żeby zrozumieli, że tym

6-latki do szkoły iść powinny

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl - Musimy przejść na system rozpoczynania nauki w szkole w wieku lat sześciu - czy to w 2009, czy to w 2012 r. - podsumował wczoraj edukacyjny "okrągły stół" Lech Kaczyński. Ale skrytykował pomysł Platformy, żeby w pierwszych latach

Biblioteki ważniejsze od spółek

Graff , jedna z najważniejszych postaci polskiego feminizmu, w publikowanym przez nas tekście. To manifest nowoczesnego ruchu kobiet. Tak, nie ma niczego ważniejszego. Przybywa problemów i przestrzeni odpowiedzialności: za nierówności społeczne, niesprawną ekonomię, kulawą edukację. Tyle że - przypomnę

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Stoimy po stronie milionów, a nie milionerów

. Ale gdyby nauczyciel ufał tym, którzy założyli stowarzyszenie edukacyjne, że oni go chcą, to ta Karta nie byłaby mu potrzebna. A dzięki temu może byłaby szkoła w tej małej miejscowości. – To jest ten klasyczny sposób, w jaki dziś myślimy: albo-albo. No a naszym zdaniem to nie musi być wybór

Jaka szkoła? Mitologia równych szans

Holandii: różnice klasowe wyznaczają wybór ścieżki edukacyjnej, a potem nierówności jeszcze się powiększają, bo uczniowie z wyższych klas robią większe postępy w każdym typie szkoły niż ci z niższych. Ogromne badania w USA na 9 tys. uczniów, których kariery śledzono od 1988 do 2000 roku, pokazują, że

Skandynawowie najbardziej ufni i najszczęśliwsi. Polska na dole rankingu zaufania

, a za nami tylko: Bułgaria (10,8), Cypr (11,2) i Słowacja (12,1). Co wyróżnia kraje skandynawskie, że tam ludzie sobie najbardziej ufają? Prof. Henryk Domański z IFiS PAN wymienia kilka czynników: przyjazne obywatelowi państwo opiekuńcze, niskie nierówności dochodów (kraje skandynawskie mają

Cóż za niebotyczny egoizm - list

Łukasiewicz (bo mam nadzieję, że nie cała młodzież) od PO w kraju biednym, z wielkimi nierównościami społecznymi, z brakiem kultury prawnej, z niską etyką pracy, w kraju gdzie pewnie połowa obywateli spostrzega otaczającą ich rzeczywistość przez pryzmat populistycznych obietnic nie do zrealizowania i

Banki w owczej skórze. 29 największych ma w rękach 50 bln dolarów

rozwarstwionych krajów świata, więc musieliśmy podejść systematycznie do zmniejszania nierówności. A klasa rządząca biznesem zrozumiała, że ona też zyska, jeśli biedni będą mieli pieniądze, żeby coś kupować. Wymarzona sytuacja "win-win". Każdy wygrywa. U nas wprowadzono 500 zł miesięcznie na każde

Władzy wstęp wzbroniony [KRÓL]

nierównością. Pluralizm nie podlega arytmetycznej decyzji. Jest wreszcie sfera intymna, czyli np. relacje w rodzinie. Tylko czekam, kiedy władza wyda nakaz dobrych stosunków rodzinnych. Niektóre feministki na świecie nawet chciały, by karano mężczyzn za szantaż moralny: "Kupię ci futro, jak...". Ale

Projekt Doris: Kobiety do kamer

Doris ma już piętnaście lat. W 1999 r. grupa kobiet pracujących w przemyśle filmowym postanowiła się skrzyknąć, żeby wspólnie działać na rzecz zniesienia nierówności płciowych w przemyśle filmowym. Po kilku latach członkinie Doris stworzyły manifest i ogłosiły konkursy na scenariusze pisane przez

Brazylia chce być jak Norwegia. Zyski z ropy przeznaczy na edukację

zamierza z nich czynić źródła szybkich pieniędzy dla budżetu państwa, ale chce to bogactwo wykorzystać jako koło zamachowe całej gospodarki. Ma ono służyć przede wszystkim walce z nierównościami społecznymi i biedą w blisko 200-milionowym społeczeństwie. Zapowiadając ten program, Lula da Silva przestrzegał

Radosław Markowski: Drodzy młodzi, dobrze już było

. Rynek wytwarza nierówności, a demokracja je łagodzi. Z grubsza to się w Europie udawało. W Ameryce Łacińskiej i Azji raczej nie. Dzisiaj bankierzy i korporacje decydują o polityce wobec bezrobocia i o budownictwie mieszkaniowym, a rządy są petentami wobec korporacji. Korporacje mają własne systemy

Barbara Nowacka we Wrocławiu: "Przebudzenie zawdzięczamy Kaczyńskiemu" [WYBORCZA NA ŻYWO]

społeczeństwem, które rok temu łapało się za głowę i zastanawiało, jak to będzie. Teraz widzimy, jak jest. Jak łatwo zawłaszczyć media, niszczyć system prawny czy edukacyjny. Gdybyśmy oglądali tylko to, co widzimy w Sejmie, to bylibyśmy przerażeni, jak wygląda rzeczywistość. Ale protesty pokazują, ile jest osób

Współczucia Bóg nie lubi. Chrześcijaństwo według polskich libertarian

problemami. Kiedy w nazistowskich Niemczech zaczynały się roboty publiczne, w USA w życie wchodził New Deal Roosevelta. Jarosław Ziółkowski Stanisław Michalkiewicz (27:23): Nierówności zawsze będą, nie ma w tym nic złego. Nierówności są inspirujące. Ludzie biedni, z nizin społecznych, mają potężny bodziec do

Brazylia. Studia nie tylko dla bogatych

Ustawę o kwotach podpisała właśnie pani prezydent Dilma Rousseff i wchodzi ona w życie od nowego roku. Jest dziejowym przełomem w kraju, w którym przepaści społeczne, rasowe i związane z nimi nierówności materialne i kulturowe stanowią wciąż jeden z głównych hamulców skądinąd dynamicznego rozwoju

Jaka Polska po Kaczyńskim

po rządach PiS tworzyć Polskę bardziej solidarną i równościową. A będzie co naprawiać w kwestiach socjalnych, obywatelskich, gospodarczych, edukacyjnych czy kulturalnych. Czyż nie jest, na przykład, bolesnym skandalem, że od ponad 25 lat nie potrafimy dożywiać kilkuset tysięcy biedniejszych dzieci

Niepewna przyszłość merytokracji

każe się odejść z pustymi rękami. Ale to oczywiście, jak mawiają Amerykanie, a new ball game , całkiem nowa historia. ((( "Awans społeczny przez edukację" służył przez lata za listek figowy skrywający nagą/skandaliczną nierówność położenia i szans - dopóki osiągnięcia na studiach współgrały

Archaiczny polski Kościół

perspektywie, największym problemem, jaki Polska ma z Kościołem katolickim, jest dokonywana przez niego inwazja na krajowy system edukacyjny. Można by rzec, że Kościół polski nauczył się używać polityków do tego, aby z ich pomocą w sposób uporczywy trzymać się tutaj augustyńskiej zasady "Cum veritatem qua

Minister edukacji: Nie chcę zamienić rządu w wydawnictwo. Ale bezpłatny podręcznik jest konieczny

obowiązkowy jest cały pakiet, a przecież MEN akceptuje tylko same podręczniki. Ale goły podręcznik nie wystarczy. Co zrobisz, jeśli wydawnictwa wyjmą z "boksów" fajne ćwiczenia, materiały, płyty i będą to sprzedawać? Kto kupi? Warszawski Żoliborz kupi, ale łódzkie Bałuty nie. Nierówności edukacyjne

Krzysztof Niesteruk: Jednolita forma umowy o pracę [ANKIETA WYBORCZEJ]

liczy się czas. Obecna polityka prowadzi do nierówności w traktowaniu pacjentów z chorobami czy zaburzeniami psychicznymi w stosunku to pacjentów chorujących somatycznie (mimo iż choroba psychiczna, czyli dotycząca mózgu jako organu, jest też chorobą somatyczną!). Innym tego przejawem jest istnienie

Szkoła potrzebna do wystawienia świadectwa

o wartości wykształcenia.To rodzice, bez pomocy szkoły, a czasem nawet wbrew niej, organizują edukację swoich dzieci. Finansują korepetycje, prywatne szkoły językowe, wysyłają na obozy edukacyjne, kursy. Tworzy to naturalną nierówność - premiowani są ci, którzy mają szczęście pochodzić z zamożnej

Matematyka obowiązkowa w 2010 r. Dlaczego?

, by umiał rozwiązać równanie kwadratowe lub nierówność", podaje informator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. CKE powołuje się na badania porównawcze systemów edukacyjnych Unii Europejskiej. Okazało się, że matematyka stanowi obecnie podstawowy czynnik warunkujący postęp naukowo-techniczny Europy

Jak trwoga, to do Marksa

najmniej kilku książek Slavoja Žižka. "Kapitał" można też przyswoić jako... musical. Produkcję reklamowaną jako "miks broadwayowskich standardów z elementami show z Las Vegas" wystawił teatr w Pekinie. W ramach misji edukacyjnej. Sam Marks trafił za to na kartę kredytową niemieckiego

Co można odczytać z ludzkich kości?

charakterystyczne zgrubienia i nierówności. Dzięki nim można określić, jak ciężko dana osoba pracowała fizycznie. Poza przyczepami mięśniowymi antropolodzy uważnie analizują także skrzywienia kręgosłupa, zwyrodnienia stawów. Oczywiście dłubiąc w kościach przodków, nie dowiemy się wszystkiego. Tajemnicą pozostanie

Szkoły niegrodzone

. To ważne, żeby syn kasjerki mógł siedzieć w ławce z synem prezesa? - Tak. Uważam, że to jedna z głównych przyczyn sukcesów edukacyjnych polskich dzieci. Dotąd pielgrzymki specjalistów jeździły do Finlandii. W kółko tam pytali: ''Jak to robicie, że macie takie świetne szkoły?''. Teraz - ostatnich

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niewidomych i słabo widzących

, podanie, list, pamiętnik, 2) posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ścieżek edukacyjnych, 3) tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej, 4) zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany

Szkoły niegrodzone

synem prezesa? - Tak. Uważam, że to jedna z głównych przyczyn sukcesów edukacyjnych polskich dzieci. Dotąd pielgrzymki specjalistów jeździły do Finlandii. W kółko tam pytali: ''Jak to robicie, że macie takie świetne szkoły?''. Teraz - ostatnich wynikach PISA - zaczynają jeździć do nas. Widać niesamowite

Lepsza koszulka z nim niż z Che Guevarą

rolę ministra pracy i polityki socjalnej, który miał ochraniać ludzi przed skutkami "terapii szokowej", bardzo ostrych neoliberalnych reform gospodarczych, w wyniku których niemal z dnia na dzień kilka milionów ludzi znalazło się bez pracy i zaczęły drastycznie rosnąć nierówności społeczne

Działania Fundacji Agory w 2012 roku

programu "Agrafka Agory" przyznawane są dotacje na skierowane do studentów programy lokalnych organizacji stypendialnych. Główne cele "Agrafki Agory" to wyrównywanie szans edukacyjnych, motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych

Szkoci hojni dla siebie. Rozmowa ze szkockim ministrem sprawiedliwości przed referendum

października zmierzą się w Warszawie w meczu eliminacyjnym mistrzostw świata]. Mamy osobną historię, odmienny system edukacyjny i prawny, własne więzienia, policję i Kościół. Jesteśmy zdecydowanie bardziej lewicowi niż reszta Zjednoczonego Królestwa i wierzymy w egalitaryzm. Bliżej nam do prosocjalnych

Islamofobia jako technologia władzy. Wynalezienie muzułmanów w Europie

ich odmienności Trudno zakwestionować etyczne przesłanki tego typu propozycji, a także ich edukacyjną wartość. Faktem jest jednak, iż tego typu walka z antymuzułmańską ksenofobią skoncentrowana na prostym odwracaniu islamofobicznych waloryzacji przyczynia się w istocie do ontologizowania &bdquo

Bugaj: Rządy PiS na niebezpiecznej drodze. Zmierzają w stronę miękkiego autorytaryzmu

potrafi się wydobyć z niszy, w którą wpadła. Wracając do PiS – oni wygrali wybory z powodu narastających nierówności i przekonania, że PiS przy tym nie było. Chociaż ustawy podatkowe PiS z 2006 r. raczej wzmacniały bogatych, niż pomagały biednym, ale ogólna narracja była inna. Była też kwestia

Michał Boni: Byliśmy głusi

to chodzi. To o co? - Ludzie się poczuli odtrąceni. Duże grupy wypchnięto poza system. To, co mówi Skarżyńska - powstało wkurzenie, że władza nie widzi problemów. I nie chodzi tylko o rynek pracy, ale o wiele sfer. Również o kluczenie w sprawach edukacyjnych. A drugi ważny wymiar to jest tożsamość

Tablet nie poprawi poziomu edukacji

. każdy uczeń i nauczyciel w szkole publicznej dostają laptopa; rozdano ich już ponad milion. Cel jest ambitny: Urugwajczycy chcą położyć kres nierównościom w dostępie do wiedzy. Wśród ponad 200 specjalistów programu są pedagodzy, psycholodzy, informatycy. 40-letni Chilijczyk Cristóbal Cobo, nasz

Europejski Budżet Obywatelski, czyli jak UE winna służyć obywatelom

się i planują niezwykle racjonalnie. Nie mówiąc już o tym, że taki euroregionalny budżet obywatelski miałby arcyciekawy walor edukacyjny, który w budżecie obywatelskim odgrywa kluczową rolę. Ale możliwe są także projekty paneuropejskie. Żywię przypuszczenie graniczące z pewnością, że wspólna kampania

Europejski Budżet Obywatelski, czyli jak Unia powinna służyć obywatelom

się i planują niezwykle racjonalnie. Nie mówiąc już o tym, że taki euroregionalny budżet obywatelski miałby arcyciekawy walor edukacyjny, który w budżecie obywatelskim odgrywa kluczową rolę. Ale możliwe są także projekty paneuropejskie. Żywię przypuszczenie graniczące z pewnością, że wspólna kampania

Socjalizm po amerykańsku. Ten kraj potrzebuje politycznej rewolucji

edukacyjne. Dla kurażu przy porannej kawie Sanders witał kolegę stwierdzeniem: - Nie jesteśmy wariatami. - Może powiedziałbyś najpierw "dzień dobry"? - odpowiadał Sugerman. - Nie. Jesteśmy. Wariatami - ucinał Sanders. Dziś Bernie Sanders chce zostać prezydentem USA. Nie jest bez szans. Jeśli mu się

Masz, polityku, złoty róg

wyborów październikowych, zrozumieć, że Waszym zadaniem będzie przygotować naszą strukturę edukacyjną do kolejnej rewolucji naukowej, technologicznej i społecznej, której zwiastuny są już widoczne. To Wam przypadnie w udziale zapoczątkowanie wprowadzania w polskiej szkole maksymy szwajcarskiego pedagoga