negatywne aspekty

Justyna Suchecka

Kopacz w górę

Kopacz w górę

Według najnowszego badania CBOS w ciągu ostatniego miesiąca notowania rządu się poprawiły. Zmniejszył się też odsetek osób deklarujących obojętność wobec gabinetu Ewy Kopacz.

Prezydent: prawnicy badają konstytucyjność konwencji i jej wpływu na polskie prawo

Prawnicy badają zgodność konwencji o przeciwdziałaniu przemocy z konstytucją i jej wpływ na polski system prawny - mówił prezydent Bronisław Komorowski. Jednocześnie podkreślił, że on nie dostrzega zagrożeń, jakie niosłaby za sobą ratyfikacja konwencji.

TNS: według większości Polaków coraz trudniej znaleźć i utrzymać pracę

72 procent ankietowanych Polaków uważa, że w ciągu ostatnich 25 lat nastąpiło pogorszenie w sferze możliwości znalezienia i utrzymania pracy - wynika z sondażu TNS Polska "Ćwierć wieku zmian - optymizm kontra pesymizm".

Wyrzucanie tych, co sobie nie radzą

Wyrzucanie tych, co sobie nie radzą

Eurobarometr: Polacy chcą wspólnej polityki obronnej i dyplomacji UE

Spośród uwzględnionych w badaniu aspektów dalszej integracji w ramach UE, największy entuzjazm Polaków budzi wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa - 83 proc. Za koniecznością rozwoju wspólnej polityki zagranicznej opowiada się 77 proc. badanych w naszym kraju. 64 proc. Polaków chce natomiast

Białoruś.Część dostawców blokuje dostęp do dwóch opozycyjnych portali

, którzy ocenili, że w albumie "zawarto rozmyślnie wypaczone, nieodpowiadające rzeczywistości wymysły o życiu w Republice Białoruś w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej i innych, uwłaczające godności narodowej obywateli", a dobór materiałów "odzwierciedla tylko negatywne aspekty

Białoruś.Weszła w życie kontrowersyjna znowelizowana ustawa o mediach

, uwłaczające godności narodowej obywateli", a dobór materiałów "odzwierciedla tylko negatywne aspekty życia narodu białoruskiego". Nowelizacja ustawy o mediach była krytykowana przez niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ), które wyraziło przekonanie, że ustawa daje władzom

Radni PiS alarmują: "Degradacja polskich rodzin!" Chodzi o konwencję

Radni PiS alarmują: "Degradacja polskich rodzin!" Chodzi o konwencję

, religia, tradycja lub honor. - Nie dostrzegłem dzisiaj zagrożeń negatywnymi skutkami dla polskiego systemu prawnego konwencji, która czeka na ratyfikację. Dostrzegam raczej pozytywny wpływ na polskie prawo. Przynajmniej w dwóch istotnych aspektach. Pierwszym: poprzez wprowadzenie zasady ścigania gwałtu z

Papież: "nie" dla ideologicznej równości kobiet i przemocy wobec nich

- dobrze dostrzec realiów. "Dawno już zostawiliśmy za sobą, przynajmniej w zachodnich społeczeństwach, model społecznego podporządkowania kobiety mężczyźnie, model odwieczny, ale jego negatywne efekty jeszcze się nie skończyły" - zauważył. "Pokonaliśmy także model drugi, czystej i zwykłej

"Nasz Dziennik": Zero punktów dla "Nila"

Budowa muzeum miała być dofinansowana z tzw. funduszy norweskich, przyznanych przez rządy Norwegii, Islandii i Lichtensztajnu krajom, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. Projekt, złożony przez władze Ostrołęki, został jednak negatywnie oceniony przez ekspertów z ministerialnego

Raport: poszukiwanie gazu z łupków - bez długotrwałych skutków dla środowiska

24.03. Warszawa (PAP) - Poszukiwanie gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego nie przynosi długotrwałych negatywnych skutków dla środowiska - wynika z raportu opracowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wspomniano natomiast o skutkach krótkotrwałych. Raport dotyczący

Duchowni i celnicy będą edukować o szkodliwości uzależnienia od hazardu

informacyjne poświęcone problematyce zwalczania nielegalnego hazardu. Zostaną one rozesłane nie tylko do szkół i instytucji, ale także do parafii. "Elementem łączącym służbę celną i duszpasterstwo jest aspekt moralny i etyczny problemu" - powiedział rzecznik prasowy KEP ks. Józef Kloch. Biskup

ZIO 2022 - burmistrz Zakopanego: sprawdzimy możliwości prawne

. Czekamy. W piątek ma się odbyć spotkanie u prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, podczas którego będziemy jeszcze rozważać różne aspekty tej propozycji. Prawdopodobne jest też, że podejmiemy decyzję o wszczęciu procedury likwidacji komitetu konkursowego" - powiedział PAP Majcher. W niedzielnym

S&P podwyższył ocenę polskiego systemu bankowego do "stabilnej"

Wśród pozytywnych aspektów sektora bankowego w Polsce Marcin Petrykowski, dyrektor regionalny S&P na Europę Środkową i Wschodnią wymienił m.in. solidną gospodarkę Polski i relatywnie niskie zadłużenie sektora prywatnego. Dyrektor zwrócił również uwagę na ścisłą kontrolę ze strony regulatora

Prof. Raciborski o wotum zaufania: koalicja potwierdziła swoją spójność

sprawie +afery taśmowej+ rzeczywiście obchodzi nie więcej niż 30 proc. osób, pozostała część społeczeństwa najwyżej odnotowuje najbardziej skandalizujące aspekty afery. W tym tkwi pewna szansa dla rządu. Ale z drugiej strony afera ma taki charakter, który pozwala na populistyczną krytykę rządu, utwierdza

Rosyjska Rada Bezpieczeństwa omówiła proces pokojowy na Ukrainie

Poinformował o tym sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Nie podał szczegółów przekazując jedynie, że rozmawiano o tym "m.in. z akcentem na aspekty humanitarne". Rzecznik Kremla poinformował ponadto, że "wymieniono też poglądy na potencjalnie negatywne skutki wejścia w

MF przygotowało projekt informacji dot. podatku od kopalin

ustawy, tj. do 18 kwietnia. Analizy przeprowadzono w trzech obszarach: wpływu podatku na sektor wydobywczy miedzi oraz srebra, z uwzględnieniem rynku pracy, wpływu ustawy na sektor finansów publicznych oraz administracyjnego aspektu funkcjonowania ustawy. Wysokość zapłaconego podatku od wydobycia

NIK skontroluje górnictwo

Szef NIK zapowiedział w czwartek, że badanie obejmie najważniejsze aspekty funkcjonowania tego sektora: ekonomiczny, społeczny, a także perspektywy innowacyjnego wykorzystania węgla kamiennego (np. zgazowanie węgla). Uwaga kontrolerów skupi się również na zachowaniu wymogów zrównoważonego rozwoju i

Badanie: Rosja największym problemem w stosunkach polsko-niemieckich

przekładają się wprost na ocenę relacji z Niemcami, ponieważ elektorat prawicowy w większości aspektów ocenia je pozytywnie. Częste wskazywanie przez respondentów jako problemu różnic w polityce wobec Rosji - jak zaznaczył szef ISP - nie wpłynęło negatywnie na ocenę relacji pomiędzy Polską a Niemcami

To sam Bóg kazał tęczę zhajczyć! Tako rzecze ksiądz

To sam Bóg kazał tęczę zhajczyć! Tako rzecze ksiądz

Dzięki temu dowiedziałam się, że "Radość ze spalenia tęczy jest jednoznacznie negatywna, ale można się w niej doszukać pozytywnego aspektu". Tak stwierdził w portalu Fronda.pl brat Marcin Radomski z zakonu franciszkanów, znanego z sympatii do wszelkiego stworzenia. Filozoficzny ładunek

Organizacja wielkich imprez sportowych - koszty i zyski

korzyściach my pomijamy bardzo ważny aspekt społeczny. Chodzi tu o poczucie społeczne, czy ten bilans jest po prostu sprawiedliwy. A sprawiedliwy to znaczy, czy koszty i korzyści są w takim samym stopniu społeczne, jak prywatne" - uważa naukowiec i odnosi się m.in. do nieudanego projektu zorganizowania w

Zaborowski: Ukraina liczy, że Polska będzie dla niej mostem do NATO

kraj szczególnego statusu Rady NATO-Ukraina czy powołanie litewsko-ukraińsko-polskiej brygady LITPOLUKRBRIG. Według dyrektora PISM środowa deklaracja prezydenta Poroszenki z pewnością zostanie przyjęta bardzo negatywnie przez Rosję. Jego zdaniem Rosji nie spodoba się również to, że została wygłoszona

Notowania rządu rosną. Ewa Kopacz przestaje być Polakom obojętna

Notowania rządu rosną. Ewa Kopacz przestaje być Polakom obojętna

W ciągu ostatniego miesiąca notowania rządu się poprawiły. We wszystkich analizowanych przez CBOS wymiarach oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi. Rząd ma więcej zwolenników niż przeciwników, więcej jest zadowolonych niż niezadowolonych z tego, że na jego czele stoi Ewa Kopacz. Z taką

MSW: Polacy pozytywnie oceniają rosnącą liczbę obcokrajowców w naszym kraju

negatywnie, a 6 proc. - zdecydowanie negatywnie oceniło rosnącą liczbę obcokrajowców w naszym kraju. Bardziej pozytywnie to zjawisko oceniają osoby lepiej wykształcone; aż 75 proc. osób z wyższym wykształceniem ma zdecydowanie lub raczej pozytywne odczucia wobec imigrantów w Polsce. Badanie pokazało, że

Białystok. Kary za gest faszystowskiego pozdrowienia

, w takim miejscu i okolicznościach jak w tej sprawie, "z pewnością nie może być odbierane jako przejaw szacunku, czci i pamięci". "Od czasu II wojny światowej gest zaprezentowany przez oskarżonych () ma jednoznacznie negatywną wymowę i konotację. Jego znaczenie przed, w trakcie, a

Poprawa jakości wód rzek i jezior może kosztować Polskę 23 mld zł

negatywnego wpływu rolnictwa czy sektora komunalnego na wody oraz prowadzić do racjonalnych inwestycji. We wtorek rozpoczęły się konsultacje społeczne nad aktualizacją takich planów w Polsce. Potrwają one pół roku. Dokumenty mają zacząć obowiązywać od 2016 r. Podczas wtorkowej konferencji prasowej

Węgierski kandydat na komisarza UE ostrożnie krytykuje rząd Orbana

"Wolność i pluralizm mediów mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa demokratycznego. Żałuję, że czasami w przeszłości węgierski rząd, do którego już nie należę, nie przykładał należytej wagi do tego ważnego aspektu. Prawa podstawowe muszą być szanowane nie tylko na papierze, ale muszą być

Czytajmy razem. To piękny nawyk, który przechodzi z pokolenia na pokolenie

przedszkola. Gdy do nich dołączyłam, powiedział: "Teraz rozumiem". Rozmawiali o negatywnych aspektach zimowego dokarmiania ptaków suchym chlebem. Zachwycił mnie wywiad z panią Ireną Koźmińską w ostatnich "WO". Przeczytaj rozmowę Zrozumiałam, dlaczego mój 11-letni Staś, "poważny"

Byli premierzy: Kopacz powinna mówić i do komentatorów, i do ludzi

;polityczno-komentatorski". "Wiadomo, że wnioski z expose będą wyciągali politycy oraz komentatorzy polityczni i ekonomiczni. Tu każde słowo jest ważne i od każdego słowa będzie zależało to, czy komentarze będą pozytywne, czy negatywne, czy rynki finansowe odbiorą expose pozytywnie, czy negatywnie

Play chce im zbudować wielki maszt przed domami. Protestują

Dynamicznie rozwijająca się sieć planuje budowę masztu przy ul. Sierpińskiego w dzielnicy Dziesiąta. Tuż obok działki, na której miałby powstać, są jednorodzinne domy. Ich mieszkańcom to się nie podoba. - Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie

Sejmowa speckomisja negatywnie o obniżeniu emerytur b. esbekom

Przewodnicząca komisji Elżbieta Radziszewska powiedziała w czwartek PAP, że za negatywną opinią było sześciu posłów, wstrzymała się od głosu Beata Mazurek (PiS). Radziszewska poinformowała, że wszyscy doradcy komisji - niezależnie od opcji - rekomendowali taką opinię, m.in. ze względu na błędy w

PKN Orlen i Lewiatan ws. rezolucji o emisji gazów cieplarnianych z paliw

sprawozdawczego" - ocenił PKN Orlen. Zaznaczył przy tym, że kompromisowe rozwiązanie popiera większość europejskich rafinerii, Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich, organizacja branżowa Fuels Europe, a także od strony biznesu BusinessEurope. Na aspekt ten zwróciła również uwagę Konfederacja

EKF: w Polsce wciąż są potrzebne inwestycje infrastrukturalne

, które zwiększają atrakcyjność inwestycyjną i przyciągają inwestorów". Jak powiedział, wykorzystanie publicznych środków krajowych i zagranicznych przy realizacji projektów, oprócz wielu pozytywnych aspektów, ma też aspekt negatywny bo "trochę rozleniwia". "Ten nadmiar środków

Śledztwo ws.Term Warmińskich umorzone, brak znamion czynu zabronionego

Harhaj powiedział PAP, że był spokojny o wynik postępowania. "Wszystkie decyzje w tej sprawie podejmowałem zawsze zgodnie z prawem" - podkreślił Harhaj. Śledztwo ws. Term Warmińskich toczyło się w białostockiej prokuraturze od czerwca 2013 roku i dotyczyło trzech aspektów, o których

Protest przeciwko planom budowy Elektrowni Północ w Pomorskiem

aspektach: społecznych, zdrowotnych, czy produkcji zdrowej żywności, którą Polska może się szczycić. To jest poroniony pomysł, żeby w miejscach, gdzie ziemia rolnicza jest I i II klasy, tworzyć moloch przemysłowy" - powiedział PAP Radosław Sawicki, działacz stowarzyszenia "Wspólna Ziemia"

To nie był gest szacunku. Prace społeczne za hajlowanie

- dedykowanym pamięci ofiar walk niepodległościowych. W takich okolicznościach wyciągnięta prawica nie może być odbierana jako przejaw szacunku. - Od czasu II wojny światowej gest zaprezentowany przez oskarżonych ma jednoznacznie negatywną wymowę i konotację. Kojarzony jest przede wszystkim z ustrojem

Kolejna próba uregulowania kryzysu ukraińskiego w środę na szczycie w Mińsku

aspektów, które - jak to ujął - ostatnio były intensywnie omawiane. Merkel oświadczyła w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem USA Barackiem Obamą, że dotychczasowe niepowodzenia na drodze do osiągnięcia z Rosją dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Ukrainie wynikają stąd, że

Świętokrzyskie. SLD chce dyskusji o gospodarce województwa

lidera świętokrzyskiego SLD obecnie w gospodarce regionu można zaobserwować negatywne tendencje począwszy od wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej, demografii, przedsiębiorczości oraz bezrobocia. Były europoseł zwrócił także uwagę na ujemny wzrost gospodarczy. Według opublikowanych niedawno danych GUS

Krajowa Rada Sądownictwa i KNF nie chcą Prawa restrukturyzacyjnego

proponowanych zmian można uzyskać przez nowelizację obecnie obowiązującego Prawa upadłościowego. Konsekwencją takiego zabiegu będzie bowiem nieuchronne dublowanie przez nową ustawę restrukturyzacyjną konstrukcji normatywnych, zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze" - napisała w negatywnej

USA. Na Wall Street mocne wzrosty po decyzji EBC o skupie aktywów

zakup aktywów ma trwać do czasu, aż w strefie euro uda się trwale zmienić ścieżkę inflacji. Za pozytywny aspekt decyzji EBC autorzy raportu uważają również to, że Rada Prezesów jednomyślnie uznała, iż zakup aktywów jest uprawnionym narzędziem polityki monetarnej banku, choć decyzja o uruchomieniu skupu

Podlaskie. Jest decyzja środowiskowa ws. obwodnicy Łomży

Decyzja środowiskowa określa wszystkie środowiskowe aspekty budowy i jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na realizację drogi. Decyzję wydano dla wariantu tzw. najdalszego zachodniego. Dorian Kozłowski z RDOŚ w Białymstoku poinformował PAP, że obwodnica od zachodu ominie miejscowości Dłużniewo

Watykan krytykuje "Rolling Stone" za tekst o papieżu Franciszku. Choć tekst go chwali

nowości wprowadzane przez papieża Franciszka przyciągają uwagę w najróżniejszych środowiskach - oświadczył watykański rzecznik. - Niestety - dodał - artykuł sam się dyskwalifikuje, gdyż popełnia się w nim stały błąd powierzchownego dziennikarstwa, które aby ukazać pozytywne aspekty papieża Franciszka

Watykan ostro reaguje na portret Franciszka w "Rolling Stone"

wprowadzane przez papieża Franciszka przyciągają uwagę w najróżniejszych środowiskach" - oświadczył watykański rzecznik. "Niestety - dodał - artykuł sam się dyskwalifikuje, gdyż popełnia się w nim stały błąd powierzchownego dziennikarstwa, które by ukazać pozytywne aspekty papieża Franciszka

Jak pozytywnie odlecieć w sporcie

uzasadnione - negatywne wsparcie ze strony trenera (np. brak wystarczającego zainteresowania) jednoznacznie wiązało się z negatywną mową wewnętrzną zawodników, czyli myślami typu "przegram", "chcę się wycofać", "jestem zmęczony". Z kolei jeśli trener wspierał podopiecznych i

Polskie służby chcą wydalić rosyjskiego korespondenta?

Rosjanin jest jednym z negatywnych bohaterów afery szpiegowskiej, która wybuchła jesienią tego roku. Zatrzymano wtedy dwóch Polaków (oficera WP i prawnika), którym ABW zarzuciła współpracę z komórką rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU w Warszawie. Zaraz potem z Polski zostało wydalonych czterech

Eksperci: pojęcia "inwalida", "kaleka" powinny zniknąć z języka publicznego

"osoba z niepełnosprawnością". "Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na to, że ktoś jest przede wszystkim osobą, a niepełnosprawność jest jednym z wielu aspektów, które go dotyczą. Oprócz tego jest też np. studentem, obywatelem, rodzicem, pracownikiem. Jeżeli chcemy wskazać, o jaką formę

Andor: problemy Polski to bezrobocie młodych i umowy na czas określony

odważyłbym się powiedzieć, że negatywne jej aspekty przeważają" - dodał. Przypomniał, że swoboda przemieszczania się to jeden z fundamentów Unii Europejskiej. "Polski rząd będzie dbał o te podstawowe fundamenty, przy zachęcaniu do pozostawania w Polsce. (...) Polska musi zawalczyć o obywatela

Dutkiewicz: przedwyborcza koalicja z PO to była dobra decyzja

ruchów miejskich, choć to zjawisko jest według mnie pozytywne. Ruchy miejskie oczekują zmian i to jest dobre, pod warunkiem, że nie są one uwikłane ideologicznie. PAP: Czy w jakimś aspekcie nie żałuje pan koalicji przedwyborczej z PO? R.D.: Wprost przeciwnie. To była dobra decyzja. Można wyraźnie

Raport UKE: Spada liczba osób z dostępem do internetu

Tegoroczne badania ankietowe przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczyły także innych aspektów działania rynku telekomunikacyjnego. Wynika z nich, że najpopularniejszą usługą telekomunikacyjną pozostaje telefonia komórkowa. Aż 88 proc. klientów indywidualnych i 89 proc. firm zadeklarowało

Raport UKE: spada liczba osób z dostępem do internetu

jej cena obowiązująca w 2011 r. Tegoroczne badania ankietowe przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczyły także innych aspektów działania rynku telekomunikacyjnego. Wynika z nich, że najpopularniejszą usługą telekomunikacyjną pozostaje telefonia komórkowa. Aż 88 proc. klientów

Kongres: ochrona zdrowia publicznego to zadanie dla wszystkich resortów

aspekcie zdrowia publicznego to konieczność" - ocenił minister pracy. Według niego nawet bez specjalnej ustawy możliwe jest wspólne i skoordynowane podejmowanie działań na rzecz zdrowia publicznego. Jednak, jak zaznaczył, ustawa narzuciłaby konkretnym instytucjom określone obowiązki. Minister sportu

Prof. Antoni Sułek, konsultant TNS OBOP

determinacji państwa w walce z korupcją. Test ten wypadł negatywnie: w opinii prawie wszystkich dowiódł on tylko bezsilności państwa. Być może ten aspekt sprawy Rywina jest groźniejszy niż to, co Lew Rywin zrobił faktycznie.

Olsztyn. Ryński - kandydat z doświadczeniem samorządowym i biznesowym

jest w samorządzie, nie wypadł z obiegu, a jednocześnie wie jakie są kłopoty firm funkcjonujących w mieście" - podkreślił dr Szalkiewicz. Dziennikarz polityczny Polskiego Radia Olsztyn Leszek Cimoch także docenia te aspekty działalności Ryńskiego. "Trudno odmówić Ryńskiemu wiedzy

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji konwencji antyprzemocowej

dotyczące konstytucyjności konwencji i jej wpływu na polski system prawny. Zaznaczył, że on nie dostrzega zagrożeń, jakie niosłaby z sobą ratyfikacja konwencji. "Nie dostrzegłem dzisiaj zagrożeń (...) negatywnymi skutkami dla polskiego systemu prawnego konwencji, która czeka na ratyfikację"

Korolec: Od COP19 dyskusja o zmianach klimatu spokojna i pragmatyczna

zabrały władze miast i przedstawiciele biznesu. "Te rozwiązania na poziomie miejskim naprawdę mogą się w znacznym stopniu przysłużyć do poprawy nie tylko spraw klimatycznych, ale jakości życia i aspektów zdrowotnych" - podkreślił. Korolec wskazał także, że również w Polsce w miastach podejmuje

Podlaskie.Burmistrz Sokółki z wyrokiem; może stracić stanowisko

sprawujących władzę w samorządach czują się "niejako uprzywilejowani wobec prawa i władzy publicznej", a przez to "mogą być traktowane w sposób ulgowy, bądź nie do końca zgodny z procedurami". "To z kolei wpływa na negatywną ocenę i postrzeganie interesu publicznego przez pryzmat

Białystok. Wyrok za znieważenie polsko-hinduskiego małżeństwa

wątpliwości co do tego, że określenie używane jest wyłącznie jako werbalizujące krańcowo negatywne emocje. W opinii sądu odwoławczego są nimi: pogarda, wstręt czy poniżenie" - mówił sędzia Gąsowski dodając, że w kręgach społecznych, które określeniem "ciapaty" posługują się, to synonim słowa

Pierwsze Globalne Forum Nikotynowe od piątku w Warszawie

ośrodkami za granicą, a także ich wyniki" - powiedział PAP jeden z organizatorów i prelegentów forum prof. Andrzej Sobczak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. "Będzie poświęcone nikotynie w różnych aspektach, m.in. kwestii jej toksyczności, wpływu na procesy nowotworowe, mechanizmu

King

też alkoholu, niepokornych myśli i bezczelnej dumy z bycia kucharzem. Szlak absurdów uzupełniały: nocny styl życia, ekstremalne historie pełne nadużyć, agresji, konfliktów z krnąbrnym personelem i upartymi klientami. Od tej pory w moich oczach wszystkie negatywne aspekty zawodu kucharza zamieniły się

Mark Zuckerberg liderem amerykańskich filantropów. Wydał 970 mln dol.

przekazane przez osoby z rankingu wynoszą 7,7 mld dolarów, czyli o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponadto filantropi ci obiecali przeznaczyć na cele charytatywne 2,9 mld dolarów. Według "Chronicle of Philanthropy" najważniejszym aspektem najnowszej listy jest to, że duża ilość pieniędzy pochodzi

USA. Mark Zuckerberg filantropem roku 2013

przekazane przez osoby z rankingu wynoszą 7,7 mld dolarów, czyli o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponadto filantropi ci obiecali przeznaczyć na cele charytatywne 2,9 mld dolarów. Według dziennikarki "Chronicle of Philanthropy" Stacy Palmer najważniejszym aspektem najnowszej listy jest duża

Władza daje kopa

, przekonanie o własnej wyjątkowości, a przy tym koncentruje na możliwych nagrodach, prowadząc do pomijania zagrożeń. Ci, którzy ją sprawują, uważają się za lepszych i są pewniejsi swej wiedzy niż ci, którzy im podlegają. Władza podnosi samoocenę także w aspekcie fizycznym. Przełożeni zaniżają wzrost innych, a

CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w UE

, tylko nieliczni respondenci (1 proc.) skłonni byli mówić o związanej z przynależnością do Wspólnoty poprawie warunków życia w Polsce. Zdecydowanie więcej trudności sprawiło badanym wymienienie negatywnych aspektów członkostwa w UE - zauważa CBOS. 19 proc. stwierdziło, że nie dostrzega minusów

"Rzeczpospolita": Nowy adres po granty

Jak zapewnia wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, zmiana nie przyniesie negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców. "NCBiR posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie organizacji konkursów obejmujących finansowanie projektów badawczych oraz rozbudowaną bazę ekspertów"

Holendrzy mają problem z czarnoskórym pomocnikiem św. Mikołaja

Amsterdamie uznał, że Czarny Piotruś promuje negatywne stereotypy dotyczące osób czarnoskórych. Sędziowie orzekli, że wielu mieszkańców Amsterdamu czuje się dyskryminowanych z powodu Zwarte Pieta. Kilka tygodni temu dyskusje wywołał film dokumentalny w reżyserii Sunny Bergmann, który nawiązuje do

Debata o armii: siły powietrzne to nie tylko sprzęt, ale i jego użycie

. "Do tej pory wydaliśmy tylko dwa miliardy" - powiedział. Negatywnie ocenił system zakupów dla armii, w tym stosowanie do nich ustawy o zamówieniach publicznych, argumentując, że brakuje przez to ochrony rodzimego przemysłu zbrojeniowego. "Od 19 lat powtarzamy dyskusję o tym, co nam

Sejm. Komisja uzgodniła tekst uchwały ws. 25. rocznicy Okrągłego Stołu

negatywne strony Okrągłego Stołu, a ich też było dużo i one też powinny być wymienione w uchwale" - zaznaczył Mularczyk. Jak dodał, SP jest przeciwna "mitologizacji okrągłego stołu i wskazywanie tylko i wyłącznie pozytywnych jego aspektów a pomijania negatywnych". Okrągły Stół, to

Maciążek: expose Kopacz w sferze bezpieczeństwa - bardzo ogólne

Ekspert, odnosząc się do zapowiedzi w expose o zwiększeniu w 2016 r. nakładów na obronność do 2 proc. PKB podkreślił, że nie jest to nic nowego. "Sprawia to wrażenie kontynuacji polityki Donalda Tuska, ale niestety kontynuacji w sensie negatywnym, bowiem już w tym, a najpóźniej w przyszłym

Czego uczą Minecraft i Angry Birds? Zaskakujące wnioski

;. Robią to nawet ci, którzy tego nie lubią. Po co? Żeby mieć temat do rozmów. Najciekawsze jednak są pozytywne aspekty grania wymienione przez badanych (38 proc. z nich wskazało pozytywy płynące z grania, 62 proc. - negatywy). - Mówili, że dzięki grom rozwijają się zdolności odpowiedzialne za szybką

W niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

nie tracili nadziei, i że dla nich "jest przeznaczona bezpieczna przyszłość, że na swoich drogach mogą spotkać wyciągniętą dłoń, że dane im będzie doświadczyć braterskiej solidarności i ciepła przyjaźni". Zwraca uwagę, że z chrześcijańskiego punktu widzenia migracja ma dwa aspekty: z jednej

Portugalia.Kryzys zwiększył popyt na szkoły publiczne i zawodowe

przypomina, że tylko w minionym roku z Portugalii wyemigrowało w poszukiwaniu pracy ponad 105 tys. młodych ludzi. Kryzys, nękający Portugalię od 2008 r., negatywnie odbił się również na kondycji szkół prywatnych, porzucanych coraz częściej na rzecz publicznych. U źródeł tego zjawiska leży trudna sytuacja

W środę wystartował zespół parlamentarny "Stop ideologii gender"

na konferencji prasowej w Sejmie nowo mianowana szefowa zespołu, mogą się do niego zapisać posłowie i senatorowie dowolnej partii, jednak muszą oni być "zainteresowani zwalczaniem negatywnego wpływu ideologii gender na polską rodzinę oraz wychowanie najmłodszych". "Celem zespołu jest

Zmiany w CSW. O planach opowiada nowa szefowa Małgorzata Ludwisiak

zglobalizowaną, myślę, że warto, by znalazła się w Polsce instytucja, która systematycznie będzie przyglądać się temu zjawisku. Zarówno jego aspektom pozytywnym, jak i negatywnymi - jak na przykład globalizacja rynku sztuki. CSW ma doświadczonych kuratorów oraz świetnie działający program międzynarodowych

NIK: trzeba pilnie podjąć decyzje odnośnie obrony cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwa, policji, Straży Granicznej, Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowa; na początku grudnia ma się zakończyć kontrola w MAC. Odnośnie MSW - jak zauważył Bieńkowski - urzędnicy Izby wprawdzie nie użyli sformułowania, że negatywnie oceniają resort, ale napisali, że "nie stwierdzono żadnych

Dziekoński: tak dla referendum bezprogowego, mimo wątpliwości rządu

stanowisko negatywne wobec całości ustawy, ale rząd zgłosił wiele istotnych uwag. "Jest m.in. wątpliwość rządu, dotycząca referendum bezprogowego, czy ono jest najlepszym rozwiązaniem" - mówi Dziekoński. W opinii rządu czytamy m.in., że "proponowane rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji

MSP pozytywnie ocenia inwestycje Lotosu

ostatnio przez PAP, negatywnie oceniają plany związane z emisją akcji Lotosu. Ich zdaniem spółka jest nadmiernie zadłużona. Zwracają też uwagę na utrzymującą się niekorzystną sytuację w branży. Jednocześnie przyznają, że same projekty inwestycyjne, w oderwaniu od kwestii finansowych, wydają się ciekawe

Agnieszka Holland na Przystanku Woodstock: Powstanie nie było fajne

"W ciemności" była puentowana przez publiczność brawami. Pierwszym tematem, o który zapytała prowadząca spotkanie dziennikarka Radia Tok FM, było powstanie warszawskie. - Komercjalizacja historii, przeżyć i poważnych aspektów życia może być czymś negatywnym, ale może być też służyć dobrej

Miażdżące opinie Polaków o Sejmie [SONDAŻ]

Aż 71 proc. z nas negatywnie ocenia pracę obecnego Sejmu, pozytywnych odpowiedzi udzieliło jedynie 13 proc. badanych. Złe zdanie mamy też o poszczególnych aspektach jego działania. I tak 85 proc. badanych uważa, że Sejm ma niewielki społeczny autorytet (przeciwnego zdania jest 5 proc.). Zdaniem 82

Prof. Czapiński: Wojciech Jaruzelski to dla Polaków postać jak z greckiej tragedii

"Ta różnica w poparciu decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego jest różnicą pokoleniową. W miarę upływu czasu będzie malał odsetek Polaków, którzy będą pozytywnie oceniać decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Co nie znaczy, że będzie rosła jednoznacznie negatywna ocena generała" - ocenił

Prof. Czapiński: Jaruzelski dla Polaków - postacią tragiczną

malał odsetek Polaków, którzy będą pozytywnie oceniać decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Co nie znaczy, że będzie rosła jednoznacznie negatywna ocena generała" - ocenił prof. Czapiński. Jak powiedział prof. Czapiński, Jaruzelski był klasyczną postacią z tragedii greckiej, także w świadomości

Prezydencki projekt noweli ws. asesorów sędziowskich - do podkomisji

przepisy likwidujące asesurę, zaś sędziami mieli zostawać absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). W projekcie - aby pozostać w zgodzie z wyrokiem TK - zaproponowano, że nowa asesura musi być jak najbardziej zbliżona do zawodu sędziowskiego we wszystkich aspektach, żeby nie było już

CBOS: 45 proc. Polaków pozytywnie o zmianach po 1989 roku

zaliczających siebie i swoją rodzinę do beneficjentów zmian sądzi, że wszystkim ludziom przyniosły one więcej korzyści niż strat; 47 proc. uważających się za "przegranych" ocenia, że negatywne skutki przeważają w odniesieniu do wszystkich Polaków. 60 proc. badanych dobrze oceniających swoją sytuację

Suzanne Vega zagra w Stodole piosenki z najnowszej płyty

artystów? - Nie jestem aż tak negatywnie do niej nastawiona, ale jak mówię, bez inspiracji, często nieświadomej, tym, co lokalne, miastem, ludźmi, klimatem, trudno jest stworzyć coś ciekawego. Globalizacja jest bardzo cenna w tym aspekcie, że dzięki niej zjawiska lokalne mają szansę dotrzeć na drugi koniec

Siemoniak dla PAP: Ukraina największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa

Ukrainy Ołeksandr Olijnyk. "Ukraina jest obecnie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie, i ten aspekt NATO najbardziej interesuje" - podkreślił szef resortu obrony w rozmowie z PAP. Jak zaznaczył, Polsce udało się mocno wyeksponować sytuację na Ukrainie na spotkaniu

RBN w środę o rocznicy w NATO i sytuacji na Ukrainie

transformacyjnym, w którym następuje realizacja pozytywnych zmian, ale pewnie nie będzie też można pominąć refleksji o możliwości scenariusza negatywnego, destrukcyjnego. Na tym tle trzeba będzie rozpatrzyć konsekwencje, jakie możliwe scenariusze mogą mieć dla Polski" - zapowiedział Koziej. Zapowiedział, że

Borusewicz z wizytą w Gruzji; rozmowy o podpisanej umowie z UE

okresie ważnym dla Gruzji", po podpisaniu przez ten kraj umowy stowarzyszeniowej z UE. "I ten aspekt polityki gruzińskiej będzie jednym z tematów rozmów" - podkreślił. Borusewicz przypomniał, że pojawiały się obawy, iż podpisanie przez Gruzję umowy stowarzyszeniowej z UE wywoła negatywną

Ratusz w wielkim sondażu pytał warszawiaków, co im się nie podoba

formacji w każdej dzielnicy mieszkańcy zaliczają do trzech fatalnie postrzeganych aspektów życia w mieście. Wszędzie wypada ona gorzej niż policja. Najsurowiej funkcjonariuszy straży miejskiej oceniono na Białołęce - więcej niż co czwarty respondent miał tam o nich negatywne zdanie. - Trudno powiedzieć

Szkoci chcą zostać w Wielkiej Brytanii. Za niepodległością chce zagłosować 37 proc.

, niezależna waluta mogłaby zdaniem Szkotów wpłynąć negatywnie na kondycję gospodarki. Z kolei z sondażu przeprowadzonego na zlecenie BBC wynika, że to właśnie przyszła kondycja gospodarcza kraju oraz poziom emerytur i świadczeń socjalnych są dla Szkotów przy podejmowaniu decyzji w referendum najważniejsze

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji konwencji antyprzemocowej

badania prawników dotyczące konstytucyjności konwencji i jej wpływu na polski system prawny. Zaznaczył, że on nie dostrzega zagrożeń, jakie niosłaby z sobą ratyfikacja konwencji. "Nie dostrzegłem dzisiaj zagrożeń (...) negatywnymi skutkami dla polskiego systemu prawnego konwencji, która czeka na

Abp Skworc: Niech Duch Święty odnowi oblicze śląskiej ziemi

czas zmienił się kontekst życia i działalności lokalnego Kościoła. Dodał, że nawet pobieżna obserwacja rzeczywistości uświadamia, jak bardzo zmienił się Śląsk, jak wielkim przeobrażeniom społecznym podlegali i ciągle podlegają jego mieszkańcy.- Dostrzec można wiele pozytywnych aspektów tych zmian, nie

Prezydent: wielodzietność to wyzwanie

, jestem pewien, rząd również, przyjmując ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - potwierdzą to, że duża rodzina jest wartością" - powiedział prezydent. Podkreślił, że minął czas, "w którym dominowały różne negatywne stereotypy związane z wielodzietnością", a dziś wielodzietne rodziny stają się

Cypr : Wizyta prezydenta Cypru w Moskwie budzi kontrowersje

Anastasiadis zapowiedział, że oba kraje podpiszą dwustronne umowy dotyczące handlu, energetyki, turystyki, rolnictwa, edukacji i telekomunikacji. Wizyta ma też na celu znalezienia sposobów lepszej kontroli negatywnych konsekwencji, jakie sankcje nałożone na Rosję z powodu konfliktu na Ukrainie mają dla

Maciej Stasiński z "Wyborczej" nagrodzony za wywiad o trawce

Od czwartku do soboty we Wrocławiu trwa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja pt. "Od rozpoznania do leczenia w uzależnieniach". Poświęcona jest najróżnorodniejszym aspektom leczenia uzależnień od narkotyków, przede wszystkim heroiny. Podczas wykładów omawiane są m.in. kwestie

Prezydent Rzeszowa o inwestycjach: chcemy bezwzględnie wykorzystać ten czas

przez Wisłok za ponad 180 mln zł. Opozycja w radzie miasta zwraca uwagę, że skupia się pan tylko na tym aspekcie rozwoju miasta. T.F.: Uważam, że to, iż skupiam się na inwestycjach drogowych, to bardzo dobrze. Jeśli będzie dobry układ komunikacyjny, to będzie następował rozwój miasta. Komunikacja i

NIK skontroluje funkcjonowanie górnictwa

czwartek, że badanie obejmie najważniejsze aspekty funkcjonowania tego sektora: ekonomiczny, społeczny, a także perspektywy innowacyjnego wykorzystania węgla kamiennego (np. zgazowanie węgla). Uwaga kontrolerów skupi się również na zachowaniu wymogów zrównoważonego rozwoju i ochronie środowiska. W sposób

Prezydent popiera rządowy program na rzecz rozwoju Śląska

sytuacji Śląska w następnych latach także w aspekcie szerszym niż problemy górnicze. () W związku z czym spotkanie z samorządowcami było poświęcone temu, jak można poszerzyć program adresowany do Śląska poza to, co jest zapisane w kontrakcie regionalnym" - wskazał Komorowski. Jako jeden z przykładów

Wielbiony krytyk filmowy? To możliwe! Dokument o Rogerze Ebercie w telewizji [ROZMOWA]

nie znaczy, że nie pisał recenzji negatywnych. Potrafił być bezlitosny. Ale zawsze podchodził do filmów jak autentyczny fan. Czytelnicy cenili jego teksty, bo Ebert pisał w sposób osobisty. Nie bał się pisać o tym, jak emocjonalnie działa na niego film. W jaki sposób konkretny tytuł wiąże się z jego

Obama ostrzega Putina. Dziś ważne rozmowy w Mińsku

jednak od uzgodnienia kilku aspektów, które - jak to ujął - ostatnio były intensywnie omawiane. Merkel oświadczyła w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem USA Barackiem Obamą, że dotychczasowe niepowodzenia na drodze do osiągnięcia z Rosją dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na

PO, PSL i SLD za zawężeniem obowiązków asystentów nauczycieli

podstawowych i w świetlicach szkolnych. Pozostałe poprawki senackie mają charakter techniczny. Podczas środowej debaty na temat poprawek senackich przedstawiciele klubów PiS, Solidarnej Polski i Twojego Ruchu mówili głównie o negatywnych aspektach nowelizacji. "Zdania na temat samej nowelizacji nie

Polska nie poprze dyrektywy tytoniowej. Bez zakazu produkcji slimów?

na konieczność uwzględnienia aspektów ekonomicznych i społecznych. Według danych resortu z powodu palenia papierosów umiera rocznie 90 tys. osób, co stanowi 25 proc. wszystkich zgonów w kraju. W Polsce pali papierosy 9 mln osób. Stanowisko resortu rolnictwa dot. projektu dyrektywy tytoniowej jest

Analitycy: EBC ogłosi program QE, ale jego skutki mogą być ograniczone

Sprawiedliwości z pytaniem, czy poprzedni program interwencyjny EBC, nazywany OMT, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. W przypadku negatywnej odpowiedzi, pod znakiem zapytania stanęłoby uruchomienie przez Europejski Bank Centralny programu zakupu obligacji państw eurolandu. Jednak w ubiegłym tygodniu

Zulu-Gula

, którzy grali gospodarzy przybysza z państwa Zulu Gula. Program wyśmiewał negatywne aspekty polskiej rzeczywistości. Z tego właśnie programu pochodzi słynne zdanie Polska to jest bardzo ciekawa kraj. Program miał największą w historii polskich programów rozrywkowych oglądalność - 65%. Odcinki trwały 10 minut

Projekcja (psychologia)

podciąganie pod daną kategorię. Przykład: Matka krzyczy na dziecko. Sądzi, że dziecko jest wyjątkowo agresywne. W rzeczywistości sama jest agresywna. Jak zwykle w przypadku mechanizmów obronnych; mamy tu dwa aspekty: uniknięcie frustracji (matka nie musi się czuć winna za niesłuszne skarcenie dziecka

Charles Cooley

i publikacjeInteresował się przede wszystkim mikrosocjologią oraz psychologią społeczną. Za najważniejszy problem socjologii uznał relację jednostki i społeczeństwa. Uważał, że oba te rodzaje bytów są nierozdzielne i stanowią aspekty jednej rzeczywistości.Najbardziej interesujące dla Cooleya było określenie

Oddziaływanie gier komputerowych

W tym artykule zebrane są różne opinie psychologów, pedagogów i socjologów na temat oddziaływań gier komputerowych na psychikę. Zdania negatywne Demoralizacja i agresywnośćWielu autorówRyszard Aleksander Wilmont, Etyczne aspekty gier, GazetaIT nr 9 (39)Maria Braun-Gałkowska, Dziecko w świecie

Doradca zawodowy

, bowiem wyboru danego rozwiązania dokonuje nie on, ale sam klient, doradca powinien również starać się przedstawiać zarówno korzystne, jak i negatywne aspekty danego rozwiązania, czyli prezentować go z różnych punktów widzenia. W pracy doradcy zawodowego powinny być wykorzystywane podstawowe narzędzia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.