naukowe mechanizmy

Michał

Naukowe mechanizmy i patologie - list

Naukowe mechanizmy i patologie - list

Dziś nie wiadomo o co chodzi! I to jest główny problem zarówno studentów, jak i kadry naukowej. Nie wiadomo czy chodzi o wiedzę (która też ma bardzo różne oblicza), a może o pieniądze, czy może o coś jeszcze.

Wiesz, że może cię dręczyć strach dziadka lub ojca? Bo dziedziczymy wspomnienia poprzednich pokoleń

Choć jeszcze jakiś czas temu wydawało się to naukową herezją, doświadczenia pokazują, że coś jest na rzeczy. Wszystko dzięki mechanizmom, które uaktywniają lub usypiają nasze geny. Często także u naszych dzieci i wnuków

Prof. Rainer Waser doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Rainer Waser, jeden z najwybitniejszych specjalistów m.in. w zakresie fizyko-chemii ciała stałego, technologii nowych materiałów, uhonorowany w 2014 r. nagrodą im. Wilhelma Gottfrieda Leibniza odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Masz szerokie zainteresowania i ciekawość świata? Będziesz świetnym naukowcem

Masz szerokie zainteresowania i ciekawość świata? Będziesz świetnym naukowcem

Komorowski chce, by polscy innowatorzy gonili świat

Komorowski chce, by polscy innowatorzy gonili świat

. Postuluje, by duże firmy mogły odliczać do 20 proc. wydatków na badania i rozwój, natomiast mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - do 50 proc. Otwarcie uczelni Komorowski wskazał, że niezbędne są też zmiany w szkolnictwie wyższym. Jego zdaniem trzeba zlikwidować "mechanizmy izolujące polską naukę

Prezydent za zwiększeniem innowacyjności polskiej gospodarki

wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia. "To jest rzeczywiście nie taka liczna grupa, ale od czegoś trzeba zacząć, po drugie trzeba gdzieś stworzyć mechanizm wpływania na całość gospodarki, na całość rzeczywistości" - zaznaczył Komorowski. Jak podkreślił, projekt zakłada wprowadzenie ulgi na

NCN dofinansował projekt badań nad nabłonkiem rozrodczym. Wyniki badań mogą być pomóc wielu kobietom.

NCN dofinansował projekt badań nad nabłonkiem rozrodczym. Wyniki badań mogą być pomóc wielu kobietom.

czterech wymiarach przestrzeni i czasu. Dzięki temu badacze będą w stanie uzyskać znacznie więcej informacji o ich strukturze i kondycji oraz przyczynią się do łatwiejszej diagnostyki schorzeń układu rozrodczego. Badania dra Chodaczka posłużą przede wszystkim do poznania mechanizmów funkcjonowania układu

Zmiany w finansowaniu nauki rekomendowane przez sejmową podkomisję

na naukę będą za to wyłączone jednostki naukowe, pozostające pod zarządem komisarycznym bądź w stanie likwidacji. Taki zapis, podczas prac w podkomisji, wzbudził niezadowolenie m.in. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". "To jest wprowadzenie do ustawy mechanizmu równi pochyłej

Gdańsk. Wręczono nagrody naukowe im. Jana Heweliusza

przyznawana przez środowisko naukowe. Prof. Krzysztof Narkiewicz otrzymał nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące poznania nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia. "Ta nagroda to nie tylko wyróżnienie

Gdańsk. Wręczono nagrody naukowe im. Jana Uphagena

osiągnięciem młodej badaczki było opisanie mechanizmu inwazji eurazjatyckiego gatunku storczyka - kruszczyka szerokolistnego, w Ameryce Północnej. Dr Kolanowska ma na swoim koncie 89 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, 4 monografie i 3 rozdziały w książkach. Jest także laureatką stypendium

Oto Poppy. Robot, którego możesz mieć za darmo. Czy nie jest uroczy?

Oto Poppy. Robot, którego możesz mieć za darmo. Czy nie jest uroczy?

Poppy jest rezultatem prac zespołu Flowers w instytucie Inria, który tworzy modele komputerowe i roboty sw celu zrozumienia ludzkich procesów rozwojowych. Dr Pierre-Yves Oudeyer, któremu Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przyznała grant, wyjaśnia: "Obecnie bardzo rzadko wykorzystuje

Prof. Kluszczyński doktorem h.c. Politechniki Świętokrzyskiej

, o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach elektrotechnika oraz automatyka i robotyka, w specjalnościach: maszyny elektryczne oraz mechatronika. W laudacji prof. Antoni Różowicz z Politechniki Świętokrzyskiej podkreślił, że poza działalnością naukową, prof. Kluszczyński skutecznie dążył do

Polska bez humanistyki? Zapraszamy na debatę

Polska bez humanistyki? Zapraszamy na debatę

finansowania - zapewni jej możliwości rozwoju? * jakie jest miejsce mechanizmów rynkowych w finansowaniu nauki i badań naukowych w humanistyce? * czy i jak można przekonać opinię publiczną o tym, że warto finansować badania w naukach humanistycznych? Kto to powinien robić? * w jakim stopniu naukowcy humaniści

Resort nauki zachęca do podpisywania "Paktu dla Horyzontu 2020"

Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld euro. "Pakt dla Horyzontu 2020" ma zmobilizować polskich badaczy, aby skuteczniej sięgali po środki Unii Europejskiej. Założenia "Paktu dla

Resort nauki: zdobycie 1,5 mld euro z Horyzontu 2020 byłoby sukcesem

Horyzont 2020 (H2020) to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020. Jego budżet wyniesie prawie 80 mld euro. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński podczas posiedzenia sejmowej komisji innowacyjności i nowoczesnych

Wyłoniono laureatów konkursu "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP"

rozwiązań w obszarze obronności oraz aktywizowanie ośrodków naukowo-badawczych i osób prywatnych w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań, które w przyszłości mogą być wykorzystane w Siłach Zbrojnych RP. W trakcie ceremonii laureatom konkursu wręczono nagrody w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. W

Szefowe rządów Polski i Norwegii m.in. o sytuacji na Ukrainie

tematy rozmów to - jak relacjonowała Kopacz - współpraca dwustronna, szczególnie w zakresie energii, klimatu, środowiska, badań naukowych, przemysłu stoczniowego i morskiego. "Polskie firmy są coraz bardziej zainteresowane rynkiem norweskim, od kilku lat na norweskim szelfie kontynentalnym są obecne

Profesor Piotr Winczorek nie żyje

Profesor Piotr Winczorek nie żyje

artykułów naukowych, które potem liczą się w tych nieszczęsnych punktacjach. Jednak publicystyka prof. Winczorka była pisarstwem najwyższej próby. On wyjaśniał publiczności mechanizmy działania prawa, i to w sposób zwięzły i zrozumiały dla laika. To wielka sztuka. To, co mi szczególnie było w nim bliskie

Komorowski: Izrael jest dla nas pożądanym partnerem

trudniejszych realiach rynku światowego. Chcemy widzieć tę szansę, jako szansę wspólną. Chcielibyśmy zacieśnienia współpracy w obszarze szeroko pojętej innowacyjności, w obszarze współpracy naukowo-technicznej" - mówił prezydent. "Jednym z tych mechanizmów, na które liczymy w ramach wolnej gospodarki

Finowie opracowali następcę Google'a

Finowie opracowali następcę Google'a

kolejnym problemem jest mechanizm tzw. "zakotwiczania się" przy wpisanych przez siebie frazach. Nawet gdy nasze zapytanie nie prowadzi do interesujących nas wyników, mamy tendencję do zmieniania go tylko w niewielkim stopniu. Wreszcie, często rozpoczynając naszą internetową podróż w poszukiwaniu

Rząd zatwierdził program "Rolnictwo polskie i UE 2020+"

, wskazywać mechanizmy przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju obszarów wiejskich, zbadać rolę i efekty innowacji w gospodarce żywnościowej, a także określić rolę gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych wobec wyzwań klimatycznych. Rządowy projekt zajmie się także skutecznością i efektywnością

Jest projekt ws. zwiększenia wydatków obronnych do 2 proc. PKB

poprzedniego. Projekt zawiera też "mechanizm korygujący", który ma zapewnić równowagę i stabilność wydatków obronnych, co ma znaczenie przy planowaniu wieloletnim. Zaproponowano też, by MON mógł udzielać zaliczek na poczet zamówień uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, do których nie stosuje się

Plagiator traci pracę na KUL. Rektor: "Koniec tolerancji dla nieuczciwości naukowej"

Plagiator traci pracę na KUL. Rektor: "Koniec tolerancji dla nieuczciwości naukowej"

Ks. Stanisław Tymosz do czwartku był kierownikiem Katedry Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego, w przeszłości pełnił też funkcję skarbnika Towarzystwa Naukowego KUL. Duchowny właśnie pożegnał się z uczelnią. Jak poinformowała w komunikacie przesłanym do redakcji "Gazety" Lidia

Poznań. Prof. Tadeusz Maliński doktorem h.c. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

podstawowe molekularne mechanizmy takich chorób jak nadciśnienie, udar mózgu, zawał serca, epilepsja, choroba Parkinsona i Alzheimera. Badania te przyczyniają się do rozwoju nowych, bardziej skutecznych leków stosowanych w leczeniu wielu z tych chorób. Jak poinformował promotor doktoratu, pierwszym wielkim

Prof. Ida Kinalska doktorem h.c. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

artykułów naukowych z zakresu diabetologii i endokrynologii, współautorką kilku podręczników. Jej zainteresowania naukowe obejmują: etiologię i patogenezę cukrzycy typu 1 i typu 2, prewencję cukrzycy typu 1, mechanizmy insulinooporności, powikłania kardiologiczne cukrzycy, patogenezę i leczenie otyłości

Lubelskie. Prof. Jean Poesen doktorem h.c. UMCS

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w uchwale nadającej prof. Poesenowi najwyższą godność akademicką podkreślił jego "fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej". "Profesor J. Poesen jest głęboko zaangażowany

Współpraca Centrum Badań i Rozwoju z woj. mazowieckim posłuży innowacjom

Jednym z efektów podpisanego porozumienia ma być wypracowanie spójnego mechanizmu finansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego, a także zaktualizowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Kierownik Wydziału Innowacyjności w

Wybrano kolejne jednostki flagowe polskiej nauki

wyższego, Lena Kolarska-Bobińska. W dziedzinie nauk biologicznych wyłoniono dwie jednostki flagowe: Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech), a także Poznańskie Konsorcjum RNA. W zakresie nauk o życiu status KNOW przyznano z kolei Centrum Studiów

Zgoda MNiSW na zmianę przepisów dot. komercjalizacji wyników badań

uczelni publicznej przysługują prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni". Uczelnia miałaby otrzymywać 25 lub 30 proc. dochodów z komercjalizacji uzyskanych przez dokonującego

Kolarska-Bobińska: pieniądze z UE na mechanizmy łączące biznes z nauką

wspierającego współdziałanie przedsiębiorstw i środowiska naukowego. Cel to uruchomienie mechanizmu generującego większe innowacje w gospodarce po tym, jak skończą się na to unijne pieniądze. "W Stanach Zjednoczonych mechanizmy współpracy pomiędzy nauką i biznesem są czymś naturalnym, zyskownym i dość

Pięć badaczek z całego świata otrzyma nagrody L'Or,al i UNESCO

Nagrody L'Or,al-UNESCO for Women in Science przyznawane są już po raz szesnasty. Kandydatki do nagrody zostały nominowane przez ponad tysiąc naukowców z całego świata. Spośród nich niezależne jury, składające się z 12 wybitnych członków międzynarodowej społeczności naukowej - pod przewodnictwem

Specjalny zespół wesprze badaczy i przedsiębiorców w walce o granty UE

skutecznych rozwiązań zajęły się kilkuosobowe zespoły, w których skład zaproszę przedstawicieli środowiska" - napisała minister. Jednym z nich ma być zespół ds. wypracowania mechanizmów wzmacniających interdyscyplinarność badań naukowych i studiów. Konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w tej

Kto w tym roku dostanie Nagrodę Nobla? Czy szansę mają Polacy?

Poniższy tekst, pochodzi z bloga "Nic prostszego" (o nauce językiem laika - gorąco polecamy!)Od wielu lat firma Thomson Reuters, której naukowy dział zajmuje się między innymi zliczaniem cytowań publikacji naukowych (i wyliczaniem na ich podstawie impact factorów oraz innych wskaźników

Kaczyński: zreformować finansowanie badań, podnieść rangę profesury

badań przez granty. "Powstał cały przemysł docierania do grantów, co nie ma nic wspólnego z podnoszeniem jakości nauki" - ocenił. Prezes PiS powiedział, że w systemie finansowania przez granty mechanizmy awansu, w szczególności awansu profesorskiego, mają "bardzo silny element

ARP chce dokapitalizować ARP Venture z pieniędzy UE

transferu innowacji w formule Open Innovation" - podkreśliła Zielińska. ARP rozpoczęła budowę "Platformy Transferu Technologii opartej na mechanizmie +open innovation+ (otwarte innowacje)". To nowe podejście do wsparcia innowacyjności. Zgodnie z nim innowacje powstają zarówno wewnątrz, jak i

W wieku 103 lat zmarła najstarsza noblistka, Rita Levi-Montalcini

Nagrodę Nobla prof. Levi-Montalcini dostała w 1986 r. (wspólnie ze Stanleyem Cohenem), za badania pomagające zrozumieć mechanizmy regulujące wzrost komórek i narządów - zarówno zwierząt, jak i ludzi. Przez kilkadziesiąt lat była ogromnym autorytetem naukowym i społecznym, wzorem dla kolejnych

Jesteś naukowcem pasjonatem? Zgłoś się do FameLabu

kilkudziesięciu krajach na świecie. Uczestnik FameLabu ma tylko trzy minuty, aby zafascynować publiczność nauką. Może użyć dowolnych rekwizytów, o ile jest je w stanie sam wnieść i obsłużyć na scenie. Liczy się poprawność merytoryczna, umiejętność jasnego tłumaczenia naukowych zagadnień oraz sposób prezentacji

Łódź. Naukowcy opracują mapy zanieczyszczeń i model 3D Zalewu Sulejowskiego

na potrzeby analiz innych, dużych zbiorników w Polsce. Baza danych systemu GIS rejonu zbiornika będzie wykorzystana do celów edukacyjnych i naukowych. Zdaniem specjalistów mogą być one wykorzystane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w

Kiedy i dlaczego upadnie nasz świat

Jorge Rivas, politolog z Uniwersytetu Minnesota. Ich wspólny artykuł opublikowało w majowym numerze naukowe pismo "Ecological Economics". Amerykańscy naukowcy zastrzegają, że ich propozycja jest tylko "eksperymentem myślowym". Ewidentnie traktują swój matematyczny model serio

Sejm znowelizował ustawę o archiwach

system kontroli zarządzania dokumentacją przez naczelnego dyrektora Archiwów. Zostaną też zaktualizowane zapisy dotyczące pracowników instytucji. W myśl nowelizacji do zakresu działań archiwów należy m.in. kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego; prowadzenie prac naukowych i

Rekordowe dotacje dla polskich naukowców

centrami badawczymi.Program Potencjał Badawczy to największy mechanizm finansowania rozwoju badań naukowych na poziomie europejskim. Unia Europejska przeznaczyła na ten cel w latach 2007-2013 prawie 54 mld euro. W ciągu ostatnich czterech lat 13 polskich centrów badawczych w ramach programu Potencjał

Noblista Peter Higgs zapowiada, że wkrótce znowu zniknie. Tym razem na zawsze

weźmiemy dla przykładu Einsteina, to jego osiągnięcia są kilka rzędów wielkości większe". Dodał też, że Nobla powinien dzielić wraz z nim brytyjski fizyk Tom Kibble, który w połowie lat 60. równolegle opracował tę samą teorię. Prof. Higgs dostał nagrodę za wymyślenie mechanizmu, dzięki któremu cząstki

Co ciekawego w kulturze? Nasze propozycje

wykład, który prowadzi jeden z najważniejszych współczesnych myślicieli, a pomoce naukowe przygotowuje artysta. Ludzie w oczach Chomsky'ego to nieprzenikniony gatunek. Zastanawia się m.in., dlaczego na Ziemi powstało aż tyle języków, skoro moglibyśmy mówić jednym. Opowiada też o mechanizmie inspiracji i

Co najmniej 4,7 mln zł z Fundacji Auschwitz na konserwacje w muzeum

współpracy z ekspertami z ośmiu ośrodków uniwersyteckich, muzealnicy uzyskali pełne informacje o stanie zachowania historycznych budowli, jak i mechanizmów postępującej degradacji. "Zebrano też materiał dotyczący zagadnień geologicznych, hydrologicznych i konstrukcyjnych. Rezultatem naukowych analiz są

Rektor Uniwersytetu Śląskiego uhonorowany doktoratem honoris causa

naukową ze sprawowaniem licznych funkcji. "Funkcji przeróżnych sprawuje prof. Wiesław Banyś tak wiele, że uzasadniałby pytanie, czy nie należy zrelatywizować pojęcia czasu do osoby, a nie materii. Jest również znakomitym organizatorem nauki na poziomie międzynarodowym" - mówiła prof. Muryn

Polska nauka nie lubi młodych? Zdolni badacze nie mogą się przebić, a etaty zajęte przez przeciętniaków

. Miały zablokowane etaty przez tych, którzy nie pracują naukowo i nikt ich nie rozlicza. Polski system uprawiania nauki jest niedrożny. Nie stworzyliśmy mechanizmu eliminującego z instytucji naukowych te osoby, które tylko pozorują pracę. Jeśli wydział X ma stu samodzielnych pracowników naukowych - czyli

Centrum Studiów Polarnych pionierem w studiach nad lodowcami Arktyki

współpracy były wspólne realizacje międzynarodowych projektów badawczych, organizacja połączonych ekspedycji arktycznych, a także światowych konferencji naukowych. Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych, prof. Jacek A. Jania podkreślił, że centrum prowadzi wiele badań, w których jego zespoły osiągają

CERT: wirus podmieniający numery kont bankowych wciąż groźny

dwie wersje wirusa. Co ciekawe, twórcami VBKlip są najprawdopodobniej osoby znające język polski. Eksperci wskazują, że mechanizm działania wirusa VBKlip jest nadzwyczaj prosty. Złośliwe oprogramowanie wykorzystuje fakt, że wiele osób korzystających z bankowości elektronicznej kopiuje numer konta

"To hucpa i profanacja UW". Publiczne czytanie doktoratu znanego biznesmena

rektora nie jest do tego wymagana, bo jest autonomia na uniwersytecie - odpierał Piotr Nowak. - Jeśli chce pan coś publicznie krytykować, to potrzebuje pan zgody rektora - nie ustępowali porządkowi. - Krytykować? Z wielkim uznaniem wyrażam się o dorobku naukowym pana Goliszewskiego - ironizował Nowak, w

Sejm. Komisje poparły projekt nowelizacji ustawy o archiwach

którą wnioskowała Fundacja Ośrodka Karta, dotyczyła ustanowienia w ustawie mechanizmu pozwalającego wspierać finansowo niektóre działania w zakresie ochrony zasobu archiwalnego, prowadzone przez instytucje pozarządowe. Mechanizm ten miałby być przypisany Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych

Polskie Noble przyznane

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych

Biegli z FBI pomogą wyjaśnić makabryczne zabójstwo krakowskiej studentki

naukowych w Polsce. Jednej z placówek naukowych we Wrocławiu zlecono wykonanie ekspertyzy z zastosowaniem techniki trójwymiarowej obrażeń, jakie zabójca zadał kobiecie. - Sam mechanizm powstania tych obrażeń będzie znany po wykonaniu kolejnego badania tkanek miękkich i twardych szczątków, przez krakowski

Kraków.Biegli z FBI pomogą wyjaśnić sprawę zabójstwa studentki

z tzw. Archiwum X oraz prokuratorzy uznali, że licząc, iż obecna technika i nauka pozwoli na poznanie mechanizmów śmierci kobiety oraz ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Ślady chemiczne i biologiczne zabezpieczone na ekshumowanych szczątkach trafiły do badań w specjalistycznych instytutach naukowych w

Prezydent za zwiększeniem innowacyjności polskiej gospodarki

przedsięwzięcia. "To jest rzeczywiście nie taka liczna grupa, ale od czegoś trzeba zacząć, po drugie trzeba gdzieś stworzyć mechanizm wpływania na całość gospodarki, na całość rzeczywistości" - zaznaczył Komorowski. Jak podkreślił, projekt zakłada wprowadzenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową w

Sejm. Podkomisja o poprawkach do nowelizacji ustawy o archiwach

Poprawkami zajęła się w środę sejmowa podkomisja nadzwyczajna komisji kultury i środków przekazu oraz komisji adeministracji i cyfryzacji. Poprawka wnioskowana przez Fundację Ośrodka Karta dotyczyła ustanowienia w ustawie mechanizmu pozwalającego wspierać finansowo niektóre działania w zakresie

Wielkie pytania małych ludzi: Jak rośliny się ruszają?

prostu 'wystawiają się w stronę słońca', ale jaki jest mechanizm samego ruchu roślin. Bo, jak mój syn zauważył, 'przecież nie mają mięśni'". Słusznie, rośliny mięśni nie mają. I właśnie z tego powodu sposoby, w jakie wprawiają się w ruch, mogą być przydatne dla ludzi. - Rośliny korzystają z bardzo

Procedura dręczenia zwierząt

EWA SIEDLECKA: Jakie wnioski o doświadczenia na zwierzętach rozpatrują głównie komisje etyczne, dając na nie zgodę? ANNA MUSZEWSKA: Do mojej komisji zgłaszane są głównie eksperymenty dotyczące tzw. badań podstawowych, czyli mechanizmów leżących u podłoża rozmaitych reakcji fizjologicznych, w tym

Dziś półfinały konkursu FameLab w warszawskim "Koperniku"

otrzyma 30 tys. zł na cele naukowe i 5 tys. zł na dowolne wydatki. Laureat lub laureatka głosowania publiczności otrzyma nagrodę British Council (voucher językowy). Konkurs zaczyna się w sobotę o godz. 13, zakończenie przewidywane jest na godz. 18.30. W przerwie między wystąpieniami zwycięzcy

Rozpoczyna się modernizacja Muzeum Warszawy

dofinansowany 10 mln zł z Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. To ważny i kompleksowy projekt, ponieważ obejmuje renowację budynków, stworzenie wystawy stałej i prezentacji multimedialnej, dzięki którym dostęp do wiedzy o historii Warszawy będą

Pięciu polskich naukowców na międzynarodowym spotkaniu z noblistami

znajdą się wykłady, panele dyskusyjne czy warsztaty "master class". Ich tematyka obejmie molekularne, genetyczne i komórkowe mechanizmy, które są istotne w zapobieganiu i leczeniu chorób. Wśród gości spotkania znajdą się m.in. laureaci Nagrody Nobla: J. Michael Bishop - nagrodzony w 1989 r. i

Prof. Jaskólski: z dr. Wlodawerem pierwsi pokazaliśmy strukturę białka wirusa HIV

Po latach ich osiągnięcia doceniło jury Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science (AAAS). Prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej

Rewitalizacja rezydencji królewskiej w Wilanowie

informacji o Pałacu, także naukowych będzie również dostępnych w internecie, w tym część zdigitalizowanych muzealiów i wnętrz" - relacjonował Bałaż. W ramach projektu planowane jest także dostosowanie oferty muzealnej dla niepełnosprawnych m.in. poprzez stworzenie specjalnych aplikacji dla osób z

KUL wyrzucił z pracy ks. prof. Tymosza za plagiat. Speckomisja sprawdzi cały jego dorobek

uchwały senatu w sprawie spójnej i stanowczej polityki antyplagiatowej. Ma on wypracować mechanizmy kontroli, by wyeliminować potencjalne przypadki plagiatów. - Uczelnia nie będzie tolerować żadnych przejawów nieuczciwości naukowej - mówi Jaskuła i tłumaczy: - Chcemy, by zostały doprecyzowane obowiązki

MG: inwestycje w nowoczesne technologie to nowe miejsca pracy

; - mówiła. Zielińska zapowiedziała, że w ARP rozpoczęto budowę "Platformy Transferu Technologii opartej na mechanizmie +open innovation+ (otwarte innowacje)". "To nowe podejście do wsparcia innowacyjności, które zakłada, że innowacje powstają zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu

50 mln zł ekstra dla najlepszych uczelni

Minister nauki Barbara Kudrycka ogłosiła wczoraj pierwszy konkurs na KNOW-y, czyli Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. To szansa dla uczelni na dodatkowe pieniądze na działalność naukową. Startować mogą uczelnie publiczne i niepubliczne. Sześć najlepszych dostanie w pierwszym roku po 10 mln zł. Umowa

Kolarska-Bobińska do kobiet: nie bójcie się sięgać po władzę w nauce!

Ideą programu stypendialnego "Dla kobiet i Nauki" jest wspieranie kobiet podejmujących pracę naukową, zwłaszcza w zakresie nauk o życiu. Konkurs organizowany jest we współpracy między firmą L'Oreal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest projekt ws. zwiększenia wydatków obronnych do 2 proc. PKB

niższym niż 1,95 proc. PKB z roku poprzedniego. Projekt zawiera też "mechanizm korygujący", który ma zapewnić równowagę i stabilność wydatków obronnych, co ma znaczenie przy planowaniu wieloletnim. Obecne przepisy przewidują, że udział wydatków majątkowych w wydatkach obronnych wynosi co

Areszt dla b. wiceszefa IMGW podejrzanego o przywłaszczenie 16 tys. zł

Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak. Jak ustalili prowadzący śledztwo, mechanizm przestępstwa był taki, że Instytut miał umowę na działania marketingowe z prywatnym przedsiębiorcą i w ramach rozliczeń z tytułu tej umowy przedsiębiorca (któremu nie stawia się zarzutów) miał zwrócić IMGW prawie 17 tys. zł

Prokuratura: zarzut przywłaszczenia 16 tys. zł dla b. wiceszefa IMGW

. zł. Jak ustalili prowadzący śledztwo, mechanizm przestępstwa był taki, że Instytut miał umowę na działania marketingowe z prywatnym przedsiębiorcą i w ramach rozliczeń z tytułu tej umowy przedsiębiorca (któremu nie stawia się zarzutów) miał zwrócić IMGW prawie 17 tys. zł. Łukasz L. zasugerował mu

Doktorzy, podpalajcie opony

naukę, które w 2020 roku miałyby osiągnąć poziom 2 proc. PKB. Dziś to około 0,4 proc. By dotrzymać tej obietnicy, publiczne i prywatne nakłady na badania naukowe winny w ciągu pięciu lat wzrosnąć pięciokrotnie - a i wówczas znajdziemy się w środku stawki krajów europejskich, nie w jej czołówce

Woj. śląskie od kilkunastu lat planuje rozwój przez specjalizacje

. usługi proinnowacyjne mają być adresowane przede wszystkim do firm działających w inteligentnych specjalizacjach (chodzi o projekty przygotowujące przedsiębiorców do badań naukowych, a także do kupowania sprzętu związanego z badaniami, a docelowo z produkcją). "Jeśli będziemy mówić o wspieraniu

Odpowiedź na list znad grobu

zapoczątkować te konieczne zmiany, konsultując je bardzo szeroko z naukowym środowiskiem. Przypomnę, że uzgodnienia z naukowcami trwały ponad trzy lata! I choć wiem, że zaproponowane reformy nie mogą podobać się wszystkim, choćby dlatego, że naruszają spokojny sen wielu instytucji i osób, uderzają w

Bauman ma rację, zła atmosfera do spotkań [KOMENTARZ]

Ale Zygmunt Bauman zostawia nas z kłopotem. Bo wraz z jego rezygnacją z HC nie zniknął problem mechanizmów, które tak łatwo doprowadziły do zawłaszczenia niezależnej przestrzeni wyższej uczelni przez bandytów napędzanych narodową ideologią. Bo jak w przyszłości Dolnośląska Szkoła Wyższa ma

Jak zarabiać na innowacjach?

dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych organizowanych przez NCBR premiowane są wnioski składane przez konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców. Takie działania już przynoszą efekty. W ubiegłym roku NCBR podpisało prawie 700 umów z konsorcjami realizującymi projekty rozwojowe. To trzydziestokrotnie

MAC: od 2010 r. do 54 tys. poszkodowanych w wyniku klęsk trafił 1 mld zł

mechanizmów współpracy ze środkami masowego przekazu, w tym portali internetowych. "Ważne są także nakłady na edukację oraz na innowacyjność ośrodków naukowo-badawczych oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego" - powiedział Marczyński. Doradca Rządowego Centrum

Papież Franciszek: Wielki Wybuch i ewolucja są zgodne z prawdą o Bogu

W poniedziałek papież Franciszek zabrał głos na koniec sesji Papieskiej Akademii Nauk, która obradowała w Watykanie. Akademia jest towarzystwem naukowym, która skupia naukowców powoływanych przez papieża. Pracują m.in. nad moralnymi zasadami w takich sprawach jak np. GMO czy sztuczna inteligencja

Powracają obłoki srebrzyste - jedne z najpiękniejszych chmur na niebie

Obłoki srebrzyste to chmury, które z północnej półkuli Ziemi można obserwować nocą w okolicach letniego przesilenia nad północnym horyzontem. Nie jest do końca jasny mechanizm ich powstawania. Naukowcy przypuszczają, że to para wodna osiadająca na kosmicznym pyle opadającym do atmosfery, spalonych

Jedno oko na kosmos, drugie na ZSRR. O kosmicznej wystawie w Zachęcie

Nie mieliśmy swojego kosmodromu, nie produkowaliśmy rakiet, nasz człowiek poleciał w kosmos dopiero w 1976 r., ale rozwijała nam się sfera wyobraźni. Kosmos jako ucieczka z życia na ziemi w warunkach PRL-u to niebanalna teza i wciągający mechanizm budzenia ciekawości na tej wystawie. Mówi ona o tym

Minister nauki: infrastruktura badawcza może służyć celom komercyjnym

środków unijnych. W ostatnich latach zainwestowano w nią ponad 26 mld zł. "Wbrew wielu wątpliwościom, infrastruktura naukowa i dydaktyczna wybudowana ze środków unijnych może zostać wykorzystana także do celów komercyjnych, a przede wszystkim do realizowania projektów badawczo-rozwojowych we

Resort nauki i UZP szykują zmiany w prawie przetargowym

zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem +grantów+ naukowych na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju. Zmiana ta spowoduje możliwość wszczęcia procesu przetargowego przed przyznaniem i przekazaniem środków, co znacząco przyspieszy mechanizm ich wydatkowania" - powiedziała

Niemoralny apel: naukowcu, zostań piratem

dostępie do publikacji naukowych z Fabio Reinhardtem, przedstawicielem Partii Piratów w berlińskim parlamencie.Adam Leszczyński przemilcza sytuację polskich wydawców naukowych, a to w nich uderza przede wszystkim jego wezwanie do piratowania, nie w międzynarodowe koncerny. Tymczasem kryzys krajowych

Czy Unia zakończy erę reklamówek?

mechanizmów: albo ograniczenie liczby zużywanych torebek, albo nałożenie opłat lub podatków, które skłonią klientów do zmniejszenia liczby zużywanych toreb. Wybór jednego albo drugiego mechanizmu pozostawia się krajom członkowskim. Ograniczenie ma objąć plastikowe torby na zakupy z folii o grubości poniżej 50

Nienaukowa działalność naukowców

World Trade Center wysadzono w powietrze? Czy homeopatia ma potwierdzoną skuteczność działania? Czy liczbę ofiar Holocaustu zawyżono po wojnie w celach propagandowych?Powyższe poglądy są sprzeczne z naukowym konsensusem, ale każdy z nich możemy wesprzeć cytatem z jakiegoś naukowca.Media w nieustającej

Powstał Sekretariat 16 państw Europy i Chin ds. inwestycji

;. Prezes PAIiIZ Sławomir Majman poinformował, że pełna nazwa inicjatywy nazwanej Sekretariat 16+1 to: "Mechanizm kontraktowy agencji promocji inwestycji krajów Europy Wschodniej i Chin". Poinformował też, że Sekretariat będzie pracował w warszawskiej siedzibie PAIiIZ na ul. Bagatela 12. "To

Komitet Psychologii PAN przeciw niekompetentnym wypowiedziom psychologów [list]

mechanizmy leżące u ich podstaw. Niekiedy jednak psychologowie pozwalają sobie na wypowiedzi nieodpowiedzialne, niemające pokrycia w danych o charakterze naukowym. W wypowiedziach tego typu często mieszają się też naukowe teorie z własnymi, prywatnymi, opiniami osób, które je formułują.Psychologia jest nauką

Prezes PAN: Trauma smoleńska się pogłębia. Potrzebna jest naukowa konferencja

Ważą się losy konferencji naukowej o katastrofie smoleńskiej. Pomysł, by rozmawiali o tym przedstawiciele świata nauki, wyszedł od prezesa PAN prof. Michała Kleibera. Już wiosną oferował, że PAN zorganizuje spotkanie, na którym swoje racje przedstawiliby eksperci komisji państwowej, która badała

6 marca - Europejski Dzień Logopedy

napięcie mięśni, co zaburza mechanizm jedzenia, prawidłowego połykania i oddychania. Wówczas terapia neurologopedyczna polega na masażach, odpowiedniej pielęgnacji i ustalonym sposobie karmienia, stymulacji przez neurologopedą, ale przede wszystkim poinstruowanych rodziców. Kuleta zwróciła uwagę, że

Uciec z peryferii nauki

zabijają doskonale działającą polską naukę. Jest odwrotnie: zasadnicze reformy są niezbędne, jeśli chcemy wydobyć humanistykę z zapaści. Brak naszej skuteczności w pozyskiwaniu grantów jest pochodną nieobecności w międzynarodowym obiegu naukowym - dziś niewielu polskich humanistów i badaczy społecznych

W Gdańsku będzie testowany pilotażowy system zarządzania miastem

mechanizmu ARTEMIS - jednego z mechanizmów w ramach 7. Programu Ramowego UE, w całości poświęconego wdrożeniom najbardziej innowacyjnych rozwiązań do firm europejskich działających na rynku globalnym. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym finansowanie zapewniają po

Apel o promowanie kryterium doskonałości w polityce naukowej

europejskich i tym samym podnieść prestiż naszych instytucji naukowych w skali europejskiej, przy wydatkowaniu pieniędzy z budżetu krajowego na naukę należy położyć nacisk na konsekwentne wdrażanie mechanizmów promujących kryterium doskonałości.Wielkim krokiem w tę stronę było powołanie Narodowego Centrum

Jaki kraj, takie uniwersytety

doświadczenia w pracy naukowo-dydaktycznej na polskiej uczelni. "Będąc młodą doktorką" to zapis poniżeń, upokorzeń, naginania prawa - codziennego mozołu kogoś, kto nie należy do akademickiej korporacji. A także - stwierdzenie nie pada wprost, ale przebija między wierszami - niebywałego marnotrawstwa

Fuszara: cel wprowadzenia kwot to równość szans kobiet i mężczyzn

wyborcze konstruują programy promujące kandydatów i kandydatki. Audycje przedwyborcze, które badałam jeszcze jako profesorka, prowadząc pracę naukową, bardzo wyraźnie pokazywały, że znacznie trudniej mają w kampaniach wyborczych kobiety. Dostają znacznie mniej czasu antenowego, zwłaszcza tego, który jest

Naukowcy z większa kasą na badania i... w portfelu. Minister Kudrycka w Białymstoku

Minister nauki i szkolnictwa wyższego spotkała się ze studentami i doktorantami na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.Konferencję "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" w Białymstoku zorganizowała Rada Młodych Naukowców we współpracy z Narodowym Centrum Nauki

Twórcy odkryć związanych z bólem i LED-ami wśród kandydatów do Nobla

naukowej więcej odniesień. Niektóre cytowania są jednak wyrazem wielkiego uznania jednych naukowców dla drugich, mogą więc sygnalizować mocną pozycję badacza w danej dziedzinie. Nominacje dla kandydatów do Nobla przyznają wcześniejsi laureaci i inne uznane osoby, dlatego reputacja nie jest tu bez

Podlaskie. Nie depopulacja a ograniczenie liczby dzików w projekcie sejmiku

tym, iż dziki - kojarzone ostatnio ze szkodami w rolnictwie - odgrywają ważną rolę w środowisku, m.in. spulchniają glebę, zjadają padlinę czy tępią szkodniki w drzewostanach. Powołano się przy tym na wyniki szeregu badań naukowych. "Dziki są największym sprzymierzeńcem lasu i leśników"

Debata: innowacyjna gospodarka wymaga zmian na uczelniach i w biznesie

Wrocławiu" - mówiła minister. Prof. Kolarska-Bobińska podkreśliła, że w nowej perspektywie finansowej do Polski trafią pieniądze z UE, które powinny zostać przeznaczone na zmianę myślenia i wypracowanie mechanizmów. "Chodzi o zmianę, która umożliwi współpracę trzech sektorów: uczelni

Twórcy odkryć związanych z bólem i LED-ami wśród kandydatów do Nobla

naukowej więcej odniesień. Niektóre cytowania są jednak wyrazem wielkiego uznania jednych naukowców dla drugich, mogą więc sygnalizować mocną pozycję badacza w danej dziedzinie. Nominacje dla kandydatów do Nobla przyznają wcześniejsi laureaci i inne uznane osoby, dlatego reputacja nie jest tu bez

Pieniądze? Wcale nie. To wygodnictwo jest problemem polskich uczelni [LIST]

"W dyskusji nad przyczynami słabości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego od lat dominuje wątek niewystarczających nakładów finansowych. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że w infrastrukturę naukową i dydaktyczną w ciągu ostatnich lat zainwestowano w Polsce już ponad 25 mld zł ze środków

O opłatach za naukę. Student wielokierunkowy

innym. Odpowiednio wysokie opłaty rozwiążą problem. To intrygujące wyjaśnienie w chwili, gdy kolejne fale niżu demograficznego docierają na sam szczyt edukacji. Ważniejsze jednak, iż opłaty okazały się realnym problemem dla tych studentów, którzy pragnęli poszerzać horyzonty. Wprowadzono mechanizm w

Żegnajcie, plomby? Dziury w zębach mogą same zarastać - odkryli naukowcy

Harvarda, może zwiastować koniec sztucznych wypełnień. Od lat po naukowym świecie krążyły, niepotwierdzone dotąd, doniesienia, że lasery o niewielkiej mocy są w stanie zregenerować tkanki miękkie, na przykład skórę czy włosy. Tym razem naukowcy w magazynie "Science Translational Medicine"

Mechanizm

Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, sił, sygnałówPraca zbiorowa, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 540, ISBN 83-01-08730-7..Wiedza opisującą mechanizmy

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

, jest przyznawana polskim uczonym za osiągnięcia i odkrycia naukowe, które stanowią istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny Polski oraz zapewniają Polsce miejsce w nauce światowej.Nagrodę w 2007 roku stanowiły: 200 000 zł (równowartość około 75 000 dolarów amerykańskich) i statuetka, zaprojektowana

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych). Instytut mieści się na terenie kampusu Ochota.

Pragmatyka

sposoby posługiwania się mową przez ludzi (w szczególności rozumienie i interpretowanie wypowiedzi w zależności od kontekstu), a także mechanizmy niejawnego przekazywania i uzyskiwania informacji przez wypowiedź oraz mechanizmy jej rozumienia. Do najważniejszych teorii i pojęć pragmatycznych należą

Marek Niezgódka

z ograniczeniami, stosowalne do modeli procesów dynamicznych wymuszanych przez wzajemnie sprzężone mechanizmy. Podstawowe wyniki w zakresie analizy numerycznej i konstrukcji matematycznie zbieżnych algorytmów obliczeniowych ich rozwiązywania. Obecne zainteresowania naukowe Wieloskalowe modele matematyczne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.