najniższe wynagrodzenie na 2010

LESZEK KOSTRZEWSKI

Obniżenie wieku emerytalnego - będzie łatwiej o emeryturę minimalną

Obniżenie wieku emerytalnego - będzie łatwiej o emeryturę minimalną

Po obniżeniu wieku emerytalnego łatwiej będzie można dostać gwarantowaną przez państwo emeryturę minimalną.

MF: oszczędności na pensjach sędziów pozwolą na podwyżki pracowników sądów

Ministerstwo finansów proponuje zmianę systemu wynagradzania sędziów, a uzyskane w ten sposób oszczędności chce przeznaczyć na podwyżki dla pracowników sądów.

Związkowcy: co najmniej tysiąc pozwów pracowników sądów o płace

Co najmniej tysiąc pozwów o waloryzację pensji złożyli pracownicy sądownictwa - ocenia Marlena Gilewicz, wiceszefowa Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP. Ministerstwo deklaruje, że sprawę zna, ale nie ma budżetowej możliwości podwyżki.

Podwyżki w mundurze i w cywilu

Podwyżki w mundurze i w cywilu

placówki a związkiem. NAUCZYCIELE BEZ PODWYŻEK "W 2016 r. planowane jest przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które od 2010 r. były objęte zamrożeniem płac" - czytamy w dokumencie rządowym. Podwyżek nie dostaną nauczyciele, bo od 2010 r. mieli podwyższane

KE: różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn w Polsce - 6 proc.

Mimo że w UE 60 procent absolwentów szkół wyższych to kobiety, ich godzinne wynagrodzenie jest nadal niższe średnio o 16 procent od pensji mężczyzn. Ta różnica najniższa jest na Słowenii, gdzie wynosi 3 proc.; w Polsce, Włoszech i na Malcie wynosi 6-7 proc., zaś największa jest w Grecji: tam

Wyższe pensje budżetówki

Wyższe pensje budżetówki

NAUCZYCIELI Rząd zaznacza: "W 2016 r. planowane jest przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte zamrożeniem płac". Podwyżek nie dostaną nauczyciele, bo oni po 2010 r. mieli podwyższane pensje. Ostatni raz wynagrodzenia

Urzędnicy sądowi domagają się podwyżek. Protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości

Urzędnicy sądowi domagają się podwyżek. Protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości

sprawiedliwości. Kilka dni temu minister podpisał nowe rozporządzenie zakładające podwyższenie wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników sądów z 1126 zł do 1600 zł. Z danych resortu wynika, że urzędnik sądowy zarabia dziś średnio 3,5 tys. zł brutto, asystent sędziego - o 100 zł mniej. Najgorzej są

Gazowa fasada

Gazowa fasada

- Dziś nie jesteśmy zakładnikiem terminów - zadeklarował minister skarbu Włodzimierz Karpiński, odpowiadając na raport NIK, który negatywnie ocenił nadzór resortu skarbu nad budową gazoportu w Świnoujściu. Zgodnie z kontraktem zawartym latem 2010 r. konsorcjum włoskiej firmy Saipem miało skończyć

David Cameron: Wielkiej Brytanii nie grozi niedobór energii

mechanizmów, które pozwalają regulatorowi oraz operatorowi sieci przesyłowej zarządzanie rynkiem zarówno po stronie podażowej jak i popytowej. Chodzi m.in. o możliwość tymczasowego uruchamiania produkcji w nieczynnych na codzień elektrowniach. Ich operatorzy będą otrzymywać wynagrodzenie za utrzymywanie mocy

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

wszystkie świadczenia o ten wskaźnik, budżet musiałby wyłożyć na przyszłoroczną waloryzację ok. 940 mln zł. NAJNIŻSZE I ŚREDNIE ŚWIADCZENIA Jeśli waloryzacja będzie na poziomie 0,52 proc., to: Najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta

Studenci bronią sprzątaczek i zwolnionych portierów. Zarobki: 4 zł za godzinę

Studenci bronią sprzątaczek i zwolnionych portierów. Zarobki: 4 zł za godzinę

jesteśmy jako studenci zobowiązani upomnieć się o ich godne traktowanie”. Studenci zgłosili postulaty: - Chcemy, żeby wszyscy pracownicy szczebla najniższego byli zatrudniani przez akademię albo inną firmę na umowę o pracę. Chcemy, żeby akademia stosowała w przetargach klauzule społeczne i nie

Kopacz: przyjęto projekt zmiany naliczania składki rolników

"Wczoraj na kierownictwie przyjęliśmy nowy przelicznik dotacji, która będzie przekazywana z KRUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt zakłada, by cena kwintala żyta nie była podstawą, od której naliczamy dotację, ale najniższe wynagrodzenie" - poinformowała Kopacz w RMF FM. Według

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Pod koniec listopada parlament przegłosował zmiany w skali podatkowej. Osoby o najniższych dochodach będą miały wyższą kwotę wolną, a te o najwyższych - niższą albo wcale. Trzeba to będzie uwzględnić w PIT. Ale dopiero przy rozliczeniu za 2017 r. SKALA PODATKOWA Na razie rozliczamy się po staremu

Podwyżki? Nowe etaty? Tylko w największych firmach - badania

Podwyżki? Nowe etaty? Tylko w największych firmach - badania

dotyczyło firm zatrudniających ponad 250 pracowników (odpowiednio 33% i 27%). Innym zjawiskiem na rynku jest zamrożenie wynagrodzeń - w badanym okresie zdecydowana większość przedsiębiorstw nie wprowadziła żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń (72%). Pensje wzrosły w jednej piątej (20%) badanych

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

rent w 2015 r. Prognozowany wskaźnik wynosi 2,02 proc.". Rząd założył, że inflacja "emerycka" wyniesie 1,5 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - 2,6 proc. (20 proc. z tego to 0,52 proc.). Gdy więc do 1,5 proc. dodamy 0,52 proc., to mamy 2,02 proc. O ILE WZROSNĄ NAJNIŻSZE

Jak dostać rentę z ZUS

Jak dostać rentę z ZUS

wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, po 0,7 proc

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

W maju 2010 r. kraje strefy euro zrzuciły się na Fundusz Pomocy dla Grecji (Greek Loan Facility), który wraz z pieniędzmi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego uratował zadłużony kraj przed bankructwem (w sumie w różnych transzach kosztowało to do dnia dzisiejszego

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

minimalne wynagrodzenie za pracę. Po tych zmianach rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać z kilku rodzajów pomocy. Te najważniejsze to: świadczenie pielęgnacyjne - należy się (bez względu na dochody) na dziecko, które urodziło się niepełnosprawne lub straciło zdrowie przed ukończeniem

Perspektywy biznesu w Małopolsce. Które branże, jakie regiony?

Perspektywy biznesu w Małopolsce. Które branże, jakie regiony?

zł zainwestowali małopolscy przedsiębiorcy w 2010 r. Przychody małopolskich firm są 18 razy większe niż dochody gmin w województwie Założycielem lub szefem co trzeciej firmy w Polsce jest kobieta. To wynik lepszy niż w większości krajów Europy. O 80 proc. wzrosło PKB na mieszkańca w Małopolsce w

Pracodawcy RP: mniej zatrudnionych niepełnosprawnych

50 proc., 125 proc. i 175 proc. najniższego wynagrodzenia. Docelowo - za dwa lata ma to być 40 proc., 100 proc. i 180 proc. Według Żukowskiej zdecydowana większość zatrudnionych niepełnosprawnych to osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, więc zmiana dofinansowania będzie miała wpływ na

Kto będzie miał prawo do emerytury minimalnej

Kto będzie miał prawo do emerytury minimalnej

danych GUS z października 2010 r. wynika, że ok. 10 proc. zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie minimalne lub niewiele wyższe. Kolejne 20 proc. zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie przewyższające pensję minimalną o mniej niż 50 proc. By samodzielnie odłożyć na minimalną emeryturę, osoby zarabiające

Tomczykiewicz: projekt "S" ws. podwyższenia płacy minimalnej - rozsądny

, że trzeba wysłuchać głosu pracodawców w tej sprawie. W liście skierowanym do klubów parlamentarnych przewodniczący "S" przekonuje, że budżet państwa zyska, a nie straci na podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2011 r. koszty wyniosłyby ok. 2,32 mln zł. Tymczasem budżet państwa

Komu się należy emerytura minimalna

Komu się należy emerytura minimalna

stanowi dziś ok. 25 proc. średniego wynagrodzenia (jeszcze w 1999 r. przekraczała 30 proc.). Jeśli taka relacja pensja - emerytura się utrzyma, to za 30 lat najniższe świadczenie będzie otrzymywać ok. 17 proc. kobiet i mniej niż 1 proc. mężczyzn, którzy będą przechodzić na emeryturę już po

NBP: firmy w coraz lepszej kondycji

większych zmian w poziomie płac. "Odnotowano co prawda niewielki wzrost odsetka firm zamierzających podnieść wynagrodzenia, ale jednocześnie przeciętny poziom planowanych podwyżek zmalał i pozostaje na jednym z najniższych poziomów od 2005 r. Wynika to nie tylko z wciąż powolnego wzrostu gospodarczego

Waloryzacja emerytur i rent 2015

rent w 2015 r. Prognozowany wskaźnik wynosi 2,02 proc.". Rząd założył, że inflacja "emerycka" wyniesie 1,5 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - 2,6 proc. (20 proc. z tego to 0,52 proc.). Gdy więc do 1,5 proc. dodamy 0,52 proc., to mamy 2,02 proc. O ile wzrosną najniższe

Nauczyciel w kurniku. Wójcik sprawdza, jak dorabiamy

netto. Kwota brutto to całość wynagrodzenia. - Więc na jakiej podstawie obliczają państwo najniższą krajową, to 1750 złotych brutto? - W następnym roku płaca minimalna nie może wzrosnąć mniej niż inflacja i dodatkowo o 2/3 PKB, jeżeli minimalne wynagrodzenie jest niższe niż połowa przeciętnego

Do Litwy już przypłynął skroplony gaz z Norwegii

. Ceny tego surowca są powiązane z cenami gazu na giełdzie w Wielkiej Brytanii - które należą do najniższych w Europie. Na wodzie taniej niż na lądzie Zwodowany w tym roku w Korei pływający gazoport do Kłajpedy dostarczyła norweska firma Hoegh LNG. Statek kosztował 330 mln dol., co stanowi mniej więcej

Jak zarabialiśmy w 2010 roku?

Firma Sedlak & Sedlak przez cały 2010 rok prowadziła w internecie badania na temat zarobków Polaków. Po podliczeniu wyników powstało "Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń" - największy tego typu pozarządowy projekt w skali kraju. I tak: przeciętnie w Polsce zarabia się 3,5 tys. zł brutto

Emerytura minimalna i częściowa

Z danych ZUS wynika, że co roku mniej osób pobiera emeryturę minimalną. W 2007 r. było ich ponad 273 tys., w 2010 r. już 190,5 tys., natomiast w 2015 r. - tylko 149,2 tys. Powód? Wiele osób nie spełnia kryteriów stażowych i musi żyć za mniej niż najniższe świadczenie. Problemy mają zwłaszcza ci

SLD za podwyższeniem płacy minimalnej do 50 proc. średniej krajowej

efekt końcowy tak, żeby pracownicy, którzy zarabiają w Polsce najmniej, mogli to odczuć jak najszybciej" - zaznaczył szef NSZZ "S". Głównymi założeniami projektu jest powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i taki jej wzrost, aby najniższa pensja

Jak przejść na rentę

Gdy brakuje lat do emerytury, a nie mamy pracy lub zaczynamy chorować, renta może być najlepszym sposobem na pozyskanie środków do życia. Jak się o nią starać? Dla kogo renta Aby dostać rentę, trzeba spełnić określone warunki: ? Warunek pierwszy - należy być oficjalnie uznanym za niezdolnego

GUS: stopa bezrobocia liczona wg BAEL w III kw. wyniosła 8,2 proc.

tendencje na rynku pracy potwierdza nadzwyczajne przyspieszenie wzrostu średniego wynagrodzenia za październik. Wyniosło ono 3980,92 zł, o 2,1 proc. więcej niż przed miesiącem. Pozytywny trend utrzymuje się mimo sezonowego charakteru rynku pracy w Polsce" - podkreślił ekspert. Dodał, że jesień jest

Sześć sposobów jak banki naciągają Cię na świątecznych kredytach

kredytu. Na podobnej zasadzie działają oferowane przez niektóre banki gwarancje. Nikt nie chwali się w reklamach gwarancją najniższego RRSO ani gwarancją najniższego łącznego kosztu kredytu, a tylko najniższym oprocentowaniem (nieuwzględniającym prowizji, którą trzeba zapłacić z góry) albo najniższą ratą

W niektórych okręgach wyborów nie będzie, bo nikt nie chce kandydować

. Okręgi jednomandatowe miały wzmocnić demokrację na najniższym szczeblu: zachęcić mieszkańców do głosowania, wypromować lokalnych liderów. Problem w tym, że w wielu okręgach wybory są już rozstrzygnięte. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w 1693 z nich zgłosił się tylko jeden kandydat. A to

Pensja Polaka

powstał szczegółowy raport prezentujący mapę wynagrodzeń Polaków w 2010 roku - z podziałem na województwa i branże. Kto pierwszy, kto ostatni Na najlepiej zarabiającym Mazowszu płacono przeciętnie 4,5 tys. zł brutto*. Wysokie pensje (3,7 tys. zł) mieli też mieszkańcy województw: Pomorskiego i

Czarne chmury nad gazoportem w Świnoujściu. Włosi znów chcą dopłaty?

podpisało w połowie 2010 r. Konsorcjum wygrało przetarg na tę inwestycję, oferując za zlecenie najniższą cenę - 2,09 mld zł bez podatku VAT. Zgodnie z umową wykonawca miał zbudować gazoport "pod klucz" - czyli przekazać gotowe instalacje wraz z kompletem zezwoleń na eksploatację - do czerwca 2014

Renty zwykłe i mundurowe

całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc

Mazowieckie po 25 latach. Jedyny region o pozycji zbliżonej do regionów starej UE

Unii. Już w 2003 r., głównie dzięki potencjałowi Warszawy, mierzone w parytecie siły nabywczej PKB województwa przekroczyło poziom 75 proc. średniego PKB na mieszkańca UE. W 2010 r. było to już 102 proc. Mazowieckie wytwarza też ponad piątą część PKB całego kraju - najwięcej ze wszystkich województw

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

otwarty rynek. Utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności - w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi ono 160 proc. najniższego wynagrodzenia, z umiarkowaną niepełnosprawnością - 140 proc., a z lekką - 60 proc. Nowelizacja

Rozpoczęło się ostatnie posiedzenie Sejmu VI kadencji

Sejmie obywatelski projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Główne założenie projektu to powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i taki jej wzrost, aby najniższa pensja stanowiła 50 proc. przeciętnej płacy. Dyskutowany będzie też obywatelski

W Warszawie zarabia się dobrze

Mieszkający w Warszawie średnio zarabia 5 tys. zł brutto, we Wrocławiu i Trójmieście - 4 tys. zł, w Krakowie - 3,7 tys. zł, a w Łodzi - jedynie 3,3 tys. zł. Wynagrodzenia w woj. mazowieckim kształtują się na poziomie zbliżonym do zarobków w Polsce, ale płace w Warszawie są znacznie wyższe

Dziesięć trudnych pytań o edukację w Polsce

, niż polskich specjalistów w innych zawodach. Więcej o wynikach badania PIAAC można przeczytać TUTAJ. Czy selekcja do zawodu nauczyciela w Polsce zmienia się w pozytywnym kierunku? Prawdopodobnie tak. Ważną decyzją było stopniowe podnoszenie wynagrodzeń nauczycielskich. Między 2000 a 2010 rokiem

Kto dostał największą podwyżkę w 2011 roku

W porównaniu do września 2010 r. wynagrodzenia podstawowe (bez premii, nagród i dodatków) wzrosły od 3,7 proc. w przypadku pracowników szeregowych do nawet 6,7 proc. na stanowiskach specjalistycznych - wynika z XX Ogólnobranżowego Raportu Płacowego firmy Sedlak & Sedlak, który pokazuje zarobki

Rząd i ZUS nie wiedzą, ile wyniosą emerytury minimalne

. - Setki tysięcy Polaków mogą dojść do wniosku, że nie opłaca im się legalna praca. Dużo łatwiej będzie wyrobić odpowiedni okres uprawniający do emerytury minimalnej, a później pracować na umowach śmieciowych czy po prostu na czarno - dodaje Wacławik. Z ostatnich dostępnych danych GUS z października 2010 r

Chora sytuacja pielęgniarek: Polki wyjeżdżają pracować na Zachodzie, Ukrainki nie mogą ich zastąpić

. Początkująca pielęgniarka zarabia ok. 2 tys. zł brutto. Drażnią również rosnące dysproporcje w dochodach lekarzy i pielęgniarek. Do tego dochodzi niski prestiż pielęgniarki na polskim rynku pracy. W efekcie mamy jeden z najniższych wskaźników liczby pielęgniarek w UE - jest ich pięć na tysiąc mieszkańców

SKOK-om się nie przelewa, ale ich były szef nie narzeka

W SKOK-ach trwa poszukiwanie pieniędzy na poprawienie kulejących finansów spółdzielczych kas. SKOK-i, jak wiadomo z raportu Komisji Nadzoru Finansowego, mają niemały balast złych kredytów stanowiący 30 proc. łącznej sumy ich portfeli. Na koniec zeszłego roku klienci nieterminowo spłacali kredyty

Komu należy się renta

poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo: + dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z

Poznań. Instytut Zachodni ma za mało pieniędzy na działalność

;W 2010 r. Instytut otrzymywał dotacji bazowej ok. 2,4 mln, co roku obcinano ją o ok. 20 proc. - proszę zwrócić uwagę, jaka to dynamika spadkowa! Teraz pracownik naukowy z tytułem doktora będzie zarabiał najniższą pensję krajową, a profesor zwyczajny - otrzyma +na rękę+ 1,5 tys. zł. Obniżenie dotacji

Alior Bank znacząco podwyższa prowizje

. Teraz dobre czasy dla klientów Aliora się kończą. Bank od 1 stycznia 2010 podwyższa opłatę za kartę z 3 do 5 zł miesięcznie. A jeśli ktoś ma w banku tylko konto i kartę, a nie przelewa do Aliora comiesięcznego wynagrodzenia, ani nie trzyma tam oszczędności, zapłaci za kartę jeszcze więcej - aż 9 zł

PiS będzie walczyć o darmowe przedszkola

na zniesienie opłat stałych za przedszkola! W szczegółach ta rewolucja wygląda nieco skromniej. PO wprawdzie wywiązała się z umowy "przedszkola za Legię", ale pod pewnymi warunkami. Z opłaty stałej zwolnione są rodziny z dochodem na głowę mniejszym niż 75 proc. najniższego wynagrodzenia w

Jak zmienią się renty

: - dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę tzw. kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Te dane podstawiane są pod specjalny dość skomplikowany wzór. I

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za okresy dotychczas uwzględniane jako zerowe. Jeśli złożyliśmy dokument do końca 2009 r., to mogliśmy liczyć na podwyżkę z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Teraz jest inaczej. Od 1 stycznia 2010 r. ZUS wypłaci podwyżkę z

Bieguny biedy i bogactwa Dolnego Śląska. Gdzie zarobimy prawie 7 tys. zł

sporo do nadrobienia. Widać to choćby po "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020". Dokument wskazuje, że uboższe powiaty regionu, jak lwówecki, kłodzki, górowski, wciąż nie nadrobiły opóźnienia gospodarczego z czasów PRL, co przekłada się na gorszą infrastrukturę. Miarą takiego

Austria szuka Polaków

tu najniższa w Unii Europejskiej - na poziomie ok. 4 proc. (w porównaniu do 9,4 proc. w UE czy 6,1 proc. w Niemczech). Nad Dunajem każdemu pracownikowi przysługuje dodatkowo trzynaste wakacyjne wynagrodzenie oraz czternasta świąteczna pensja. Oprócz regularnego wynagrodzenia austriaccy pracodawcy

Francuskie związki tracą wigor

początku protestów - szacuje się na 1,6-3,2 mld euro. Francuska prasa już spekuluje, że strajki mogą przyhamować i tak niezbyt duży wzrost gospodarczy (rząd planował 1,6 proc. wzrostu PKB w 2010 r.). - Nie powinniśmy obciążać odbudowy gospodarczej - apelowała Lagarde. - Stawką jest inwestycyjna

Ile powinien pracować polski strażak. Jeszcze więcej?

. Szczególnie ci młodzi chcą więcej pracować, bo mogą doskonalić się w zawodzie. W straży na wielu najniższych stanowiskach stawka 13,76 zł to więcej niż 60 procent wynagrodzenia za godzinę - twierdzi.

Waloryzacja rent i emerytur

przedsiębiorstwach W znowelizowanym budżecie na 2010 rok rząd założył, że waloryzacja w tym roku wyniesie 4,1 proc. Niestety, zeszłoroczny wzrost płac jest niższy od założonego przez rząd. A w związku z tym emeryci dostaną mniejsze podwyżki. Dlaczego? Realny wzrost płac wyniesie ok. 1,5 proc. Przy waloryzacji

Upały studzą gospodarkę? Kiedy zabierze się za to RPP?

decyzji w sprawie stóp. Analitycy uważają, że czas podwyżek się zbliża. Ale kiedy podstawowa stopa zostanie podniesiona z najniższego w historii poziomu 3,5 proc.? Co do tego zgody nie ma. Niektórzy stawiają na październik, inni mówią dopiero o pierwszych miesiącach 2010 roku. Ostatnie dane nie skłaniają

Dlaczego nie opłaca się obniżać wieku emerytalnego?

sposób na doraźne rozwiązanie problemu bezrobocia. Miało to dwa fatalne skutki. Po pierwsze, wskaźnik aktywności zawodowej stale się obniżał, po drugie, coraz bardziej odczuwały to finanse publiczne. Wysokie składki emerytalne i rentowe sprawiają, że mimo niskich wynagrodzeń, które trafiają na konta

Co politycy obiecują emerytom

relacja pensji do emerytury utrzyma się w przyszłości, to za 30 lat najniższe świadczenie będzie pobierać aż 41 proc. kobiet i 3 proc. mężczyzn. A to i tak wariant optymistyczny. Emerytury minimalne w stosunku do przeciętnej pensji mają maleć. Już za 14 lat może to być tylko 13 proc. wynagrodzenia

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

najniższego świadczenia, to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i posiada minimalny staż pracy wymagany do minimalnej emerytury (21/25 lat, kobieta/mężczyzna; od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci), może liczyć na podwyższenie emerytury do kwoty minimalnego świadczenia. W miejscu zamieszkania (np. w

Jak podnieść sobie emeryturę

. Rozumując zdroworozsądkowo, ZUS nie powinien więc wpisywać "zero złotych", ale choćby płacę minimalną. Nie robił tego. Teraz już jednak musi. Od 1 stycznia 2009 r. Zakład zamiast zerowych dochodów bierze pod uwagę najniższe wynagrodzenie dla danego okresu, na podstawie ustawy z 4 września 2008 r

Jak uniknąć wizyty komornika

wynagrodzenia. Takie potrącenia komornicze nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, a w przypadku ściągania z dłużnika alimentów i długów (np. za niespłacone raty) - trzech piątych wynagrodzenia. Uwaga! Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę na rękę

Związkowcy pod Sejmem: Mili państwo, bal się skończył! [WIDEO]

wynagrodzenia za okres na zwolnieniu lekarskim, poprawy warunków służby, wyższych płac i większych nakładów na remonty. Chcą także zwiększenia etatów strażników więziennych, stosownie do liczby więźniów w zakładach karnych i aresztach. W Ministerstwie Skarbu, przed którym demonstrowali m.in. przedstawiciele

Ceny mieszkań i kredytów spadają. Kupować czy jeszcze poczekać?

nawet kilkanaście miesięcy - zastrzegł bankowiec. Trudno to jednak sobie wyobrazić w sytuacji spadku dostępności kredytów. Przypomnijmy, że według prognozy ZBP z końca 2009 r. ceny mieszkań miały zacząć powoli rosnąć na przełomie 2010 i 2011 r. Te jednak w dalszym ciągu spadały, bo podaż mieszkań

Raport KAI o finansach Kościoła: polski Kościół wyręcza państwo

mln zł. Dotyczy to m.in. ochrony zabytków, kościelnych uczelni wyższych, działalności kapelanów, Ordynariatu WP, Funduszu Kościelnego. W raporcie czytamy, że państwowe dotacje na rzecz Kościołów są jednymi z najniższych w Europie; nie opublikowano jednak szczegółowych danych w tej kwestii. Raport

Od bazaru do salonu Reserved

LPP są po 7 tys. zł, więc można powiedzieć, że świetnie pan na tym wyszedł. - To prawda, ale przez dwa miesiące spałem po dwie godziny na dobę. Bo my naprawdę byliśmy bliscy stracenia płynności, praktycznie nie mieliśmy pieniędzy w kasie. Oczywiście ciągle płaciliśmy wynagrodzenia, proszę pamiętać, że

Równi, a pensje mamy różne

góry. Raport "Dzień Równych Płac" portalu Wynagrodzenia.pl powstał na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak w 2010 r oraz XIX Ogólnobranżowego Raportu Płacowego. W badaniu wzięło udział 44 828 kobiet i 51 699 mężczyzn. W raporcie na pytania odpowiadało 7931

Renty na razie bez zmian

przed przejściem na rentę długo pracowały i dużo zarabiały, miałyby renty wyższe niż teraz. WARTO WIEDZIEĆ:1.** Od 1 marca 2010 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to 706,29 zł,** renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 543,29 zł,** renta z tytułu całkowitej

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

, a najbogatsi nawet 200. Premier uznał, że tracą najubożsi. Po zmianie wszyscy dostali podwyżkę w takiej samej wysokości - po 71 zł (poza wyjątkami, jak np. najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która wzrosła tylko o 53 zł). Na tym sposobie waloryzacji zyskały osoby otrzymujące

Zarobki w stolicy. Komu w Warszawie żyje się lepiej?

(przeciętna pensja to 5 tys zł) były one w 2010 roku o ponad 40 proc. wyższe niż wynik dla Polski ogółem (3500zł). Warszawa holuje w górę całe województwo: uśredniona pensja na Mazowszu to 4,5 tys. Wysokością pensji Warszawa góruje nad innymi dużymi miastami: Wrocławiem i Trójmiastem - o tysiąc złotych

Antropometria. Skąd się biorą rozmiary ubrań

Statystyczna współczesna Polka musiałaby zainwestować w mocną liposukcję, żeby wcisnąć się w garsonkę prababki. Jesteśmy o przynajmniej 10 cm grubsze niż nasze przodkinie sprzed wieku. I do tego mamy wielkie stopy, które XIX-wieczne damy chowałyby pod fałdami spódnic. Na pocieszenie mamy większe

Zmian w rentach nie będzie

uwzględniony ten okres, w którym składki były wyższe. UWAGA: Od 1 marca 2010 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to 706,29 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 543,29 zł. Niezależnie od wyliczeń ustawowo twoja renta nie może być niższa od tych kwot.Ile można dorobić

Jak pracować na rencie

ZUS wylicza w przypadku zmniejszenia renty jej nową wysokość? ZUS oblicza najpierw różnicę pomiędzy kwotą uzyskanego przez nas przychodu a dopuszczalną kwotą przychodu, czyli właśnie wspomnianymi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Na podstawie wyliczonej różnicy ZUS obniża wysokość

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

rent tym osobom, którym przy wyliczaniu świadczeń ZUS nie uwzględnił zarobków (bo brakowało dokumentacji płacowej). Teraz zamiast zerowych dochodów ZUS musi uwzględnić nam przy wyliczaniu emerytury (przeliczaniu - w przypadku osób, które już są na świadczeniach) minimalne wynagrodzenie z lat, kiedy

Emerytura może być większa

mieli dokumentów potwierdzających, ile zarabiali. W efekcie dziś mają niższą emeryturę. Od 1 stycznia br. Zakład zamiast zerowych dochodów bierze pod uwagę najniższe wynagrodzenie dla danego okresu. Tym samym emerytura albo renta wzrośnie. Z nowego prawa będzie mogło według różnych szacunków skorzystać

Jak mieć wyższą emeryturę

lat, dlatego często arkusze pracownicze szły z dymem lub oddawano je na makulaturę. Jeśli jednak po dokumentach płacowych ślad zaginął, nie ma się co załamywać. Teraz Zakład zamiast zerowych dochodów bierze pod uwagę najniższe wynagrodzenie dla danego okresu. Tym samym emerytura czy renta wzrośnie

Renty do zmiany

cztery miesiące ich świadczenia będą wyższe. W marcu 2010 r. czeka je bowiem kolejna waloryzacja . Zła wiadomość jest taka, że nie wzrosną tak bardzo jak w marcu br., kiedy każdemu przybyło w portfelu 6,1 proc. Dlaczego? Wszystko przez kryzys gospodarczy. Wskaźnik waloryzacji oblicza się bowiem na

Był "niegrzeczny", teraz jest "dziwny". Dziadek pierwszy się połapał, że z Błażejem coś nie gra

pierwszych są kierowane osoby lepiej funkcjonujące. W założeniu mają potem wyjść na rynek pracy. Ale raport NIK sprzed dwóch lat pokazuje, że tak się nie dzieje. W latach 2010-2012 z 300 uczestników warsztatów pracę znalazło zaledwie siedem osób. Zdaniem NIK, dzieje się tak dlatego, że kierowane tam osoby

Nędzy nie cierpimy

. minimum egzystencji, które w roku 2010 szacowano na mniej więcej 466 złotych. Jest to mniej niż połowa minimum socjalnego wyliczanego dla tego samego roku na 926 złotych 76 groszy. Pod koniec roku 2011 proporcje te są zapewne odpowiednio większe, ale istoty tych odniesień nie zmieniają. Odróżnienie

Żłobek ma się podliczyć

2010 r. Zgodnie z nim opłata musi zależeć od średniego kosztu funkcjonowania placówki, ale i od czasu, jaki dziecko w niej spędza. W Zielonej Górze zamiast 194 zł miesięcznie rodzice płacą za każdą godzinę 1,1 zł. Rachunki na koniec miesiąca wahają się od 130-210 zł. Zyskali ci, którzy zostawiają

Andrzej Duda, człowiek z mgły

Polityczny rajd Andrzeja Dudy rozpoczyna się 10 kwietnia 2010 r. Do Smoleńska nie leci. Chętnych jest tylu, że na kilka dni przed katastrofą prezydencki minister Jacek Sasin prosi, by kto może, zrezygnował, ustępując miejsca bardziej zasłużonym gościom. Część znajomych jest przekonana, że zginął w

Sopot głosuje, Elbląg narzeka

szpital geriatryczny. 39-tysięczny Sopot w 2010 r. mógł się pochwalić najwyższym w kraju dochodem na mieszkańca - 6509 zł. Warszawa z 4845 zł była na drugim miejscu. Kwota wynika z wysokich zarobków mieszkańców i z przedsiębiorczości; w mieście działa mnóstwo firm świadczących usługi dla biznesu

Konczałowski: Niech przyjdzie jesień średniowiecza. Rosja spóźniona o 500 lat [Adam Michnik poleca]

kontrolerem? 3. Kto łamie przepisy, daje łapówkę, a potem krzyczy, że winna drogówka? 4. Ilu z was posługuje się kupionym na lewo prawem jazdy? 5. Ilu z was dostaje wynagrodzenie w kopercie i nie płaci podatku? 6. Ilu z was handluje dyplomami i innymi dokumentami w przejściach metra? I ilu je kupuje, żeby się

Więźniowie i staruszkowie: kto się kim opiekuje

Polsce wydano na mnie europejski nakaz aresztowania. Wróciłem rozliczyć się z przeszłością - mówi Krzysztof, 45 lat. - Żeby syn żył, to by mnie tu nie było. Ale tak mi się życie ułożyło, że i mąż, i syn już nie żyją. Nieraz myślę: jak to by było dobrze we własnym domu - mówi Janina. Ma 87 lat i mieszka w

Węgierski zwrot o 180 stopni

gospodarce rynkowej, opartej na dominacji państwa prawa i na własności prywatnej. Węgry są pierwszym, i jak dotychczas jedynym, członkiem tej grupy 15 krajów, który wykonał zwrot o 180 stopni i zdecydowanie poszedł w przeciwnym kierunku. W wyborach w 2010 roku koalicja utworzona przez Fidesz - Węgierska

Polityka w ruinie

Rozpad Związku Sowieckiego pozwolił nam się wybić na niepodległość. Polska demokracja okazała się bardziej stabilna niż w większości krajów pokomunistycznych, a reformy - przeprowadzane bardziej konsekwentnie, dzięki czemu byliśmy liderem wzrostu gospodarczego. Wszystkie poważne partie miały

Resocjalizacja? Bzdura! Zabrakło mu 5 zł i już komornik

lat w ogóle nie płaci czynszu. Z nieco ponad 600 zł emerytury komornik co miesiąc ściąga jej 100 zł. Na życie zostaje 500. Komornik napisał, że po podjęciu przeze mnie pracy odpłatnej z miejsca zajmuje połowę wynagrodzenia - wspomina Sebastian. W biurze Wrocławskich Mieszkań, zarządcy lokali

Tej pomocy ciągle jest za mało

comiesięczny zasiłek za to, że opiekuję się synem i nie jestem w stanie z tego powodu podjąć pracy - mówi. Świadczenie pielęgnacyjne to obecnie 520 zł netto miesięcznie. Dawniej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zależało od dochodu na członka rodziny. To zmieniło się 1 stycznia 2010 roku, od tego momentu

Zadłużeni emeryci

emeryta, rencisty swoje wynagrodzenie. Dziś komornik może zająć do 25 proc. emerytury, a egzekucji nie podlega połowa najniższej emerytury (ok. 353 zł). Posłowie z sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny chcą zwiększyć tę granicę do wysokości najniższej emerytury, czyli do ok. 706 zł brutto. Kiedy

Zmiany w rentach

się na to, żeby wystąpić o rentę jeszcze w tym roku? Sprawdź, jak załatwić wszystkie niezbędne formalności. ZUS przyzna nam rentę "inwalidzką" (potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy) tylko wtedy, gdy jesteśmy ubezpieczeni (czyli z naszego wynagrodzenia odprowadzane są składki

Odpowiedź na list znad grobu

ośrodków naukowych, że ich wysiłek badawczy znajdzie odzwierciedlenie w pozyskiwanych funduszach. Reforma nauki z 2010 roku oraz zaproponowana na 2013 rok jej kontynuacja pozwoli stworzyć lepsze warunki do odrodzenia się nauki w Polsce i wzmocnienia jej konkurencyjności w Europie i na świecie. Ale po kolei

Robert Biedroń: Zbliżające się polityczne tsunami może zmieść PO

czym? - O mieście. O tym, że 60 proc. uczniów jest spoza Słupska. O tym, że 1/3 budżetu miasta przeznaczona jest na edukację. O tym, że w ciągu 10 lat ze słupskich szkół ubyło 11 tys. uczniów. O tym, że osoby zajmujące się obsługą i administracją w przedszkolach zarabiają najniższą krajową. Wielu

Pomoc dla starszych i chorych

stycznia 2010 roku przyznanie prawa do tego świadczenia nie zależy - jak to było wcześniej - od wysokości dochodów na członka rodziny. Wiele kontrowersji budzi przepis, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi osoby będącej w związku małżeńskim. To, niestety, oznacza, że na taką pomoc nie

American Dream nie działa. Rozmowa z Lindą Tirado, celebrytką prekariuszy

nastolatek pracujący w McDonaldzie pali w weekendy jointa, zwłaszcza w stanach, gdzie to jest legalne, już nieszczególnie. Dalej, Amazon na przykład rutynowo przeszukuje swoich pracowników przy wyjściu z hali. A w zeszłym roku Sąd Najwyższy jednomyślnie uznał, że pracownicy nie mają prawa do wynagrodzenia za

Życie na fakturze

wynagrodzenie osoby pracującej w takiej mikrofirmie wyniosło 1,8 tys. zł brutto. W firmach zajmujących się informacją i komunikacją oraz obsługą rynku nieruchomości średnia pensja wyniosła ok. 2,7 tys. zł brutto. Cwaniak na fakturze? 29-letnia Marta założyła własną działalność po zwolnieniu z pracy w 2010 roku

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

to także aktywnie cały samorząd notarialny. Podkreślić należy, że stawka wynagrodzenia za tego rodzaju umowy ustalona została w ustawie na bardzo niskim poziomie (1/4 najniższego wynagrodzenia) i w zasadzie na granicy opłacalności, gdyż są to akty notarialne wbrew pozorom trudne i pochłaniające wiele

Polka kobieta pracująca

, zwłaszcza z sektora publicznego. Często żądają wykształcenia magisterskiego nawet na najniższych stanowiskach, gdzie licencjat by wystarczył. Żeby to zmienić, można wprowadzić np. system punktów za pracę zawodową i opłatę za studia, zwłaszcza magisterskie, wyliczaną na podstawie średniego wynagrodzenia, jak

Jak wywalczyć sobie raj

Zobacz nas na Facebooku | Napisz do nas: energiakobiet@gazeta.pl Polska rajem dla kobiet nie jest. Pokazują to międzynarodowe rankingi, jak np. ostatni raport Gender Gap Index 2010. Światowe Forum Ekonomiczne od kilku lat sprawdza, jak państwa dbają o równość płci w gospodarce, polityce, edukacji

Jak się starać o rentę

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne do kwoty rocznego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok kalendarzowy. Co stanie się, jeśli z wyliczenia według powyższego wzory wyjdzie nam renta w wysokości np. 200 złotych? Wtedy dostaniemy wyższą rentę. Od 1 marca 2010 roku najniższa renta z