najcz甓ciej odwiedzane strony

Aleksandra Gruszczy駍ka

Zakaz handlu w niedziel zach阠i do kupowania w sieci

Zakaz handlu w niedziel zach阠i do kupowania w sieci

A 80 proc. Polak體 przyznaje si do robienia zakup體 w niedziel - wynika z raportu przygotowanego przez serwis Ceneo.pl. Je秎i wejdzie w 縴cie zakaz handlu w niedziel, ponad po硂wa badanych z galerii handlowych przeniesie si do internetu.

Agata Duda pomaga ofiarom przemocy domowej. Za granic

Milczenie Agaty Dudy dotyczy tylko praw polskich kobiet.

Lot Radom - Exeter? Lotnisko w Wielkiej Brytanii pyta Polak體, gdzie chc lata

W砤dze lotniska w Exeter w Wielkiej Brytanii pytaj Polak體, do kt髍ego miasta w Polsce chcieliby lata. I nie wykluczaj, 縠 je縠li w odpowiedzi wska勘 nasze miasto, rozwa勘 nawi眤anie wsp蟪pracy z Portem Lotniczym Radom. PLR zapewnia: "Jeste秏y gotowi"

Likwiduj schronisko. A co z psami? Wolontariusze: B砤gamy, adoptujcie je

Likwiduj schronisko. A co z psami? Wolontariusze: B砤gamy, adoptujcie je

Polacy, Niemcy, Czesi... 4,6 mln turyst體 na urlop wybra硂 Zachodniopomorskie

Polacy, Niemcy, Czesi... 4,6 mln turyst體 na urlop wybra硂 Zachodniopomorskie

Jak wypoczywaj Polacy? Najcz甓ciej w Polsce, nocuj眂 u rodziny i znajomych, a wyjazd organizuj眂 samodzielnie - tak wygl眃a statystyczny urlop Polaka wed硊g analiz Polskiej Organizacji Turystycznej. ietne miejsce na d硊縮zy urlop Z opublikowanego w lipcu raportu POT "Charakterystyka

90 tys. os骲 podpisa硂 petycj w obronie wilka Pumpaka. Nie b阣zie odstrza硊

90 tys. os骲 podpisa硂 petycj w obronie wilka Pumpaka. Nie b阣zie odstrza硊

, poniewa musz wtedy samodzielnie polowa i unika niebezpiecze駍tw na obcym terenie. Wtedy najcz甓ciej zwierz阾a szukaj 砤twego pokarmu w pobli縰 dom體. – Cz甓 winy jest po naszej stronie. Gdy ludzie widz m硂de wilki, robi im zdj阠ia i karmi kanapkami albo zostawiaj jedzenie w pobli縰 ich

Zagubieni w wielkim mie禼ie. Zdj阠ia Vladimira Birgusa w Muzeum 眘kim

Zagubieni w wielkim mie禼ie. Zdj阠ia Vladimira Birgusa w Muzeum 眘kim

zostan rzeczywisto舵 – jej analiza i interpretacja – m體i Danuta Kowalik-Dura, kuratorka ekspozycji. – W latach osiemdziesi眛ych czeski fotograf si阦a po kolor. Najcz甓ciej porusza temat zniewolenia cz硂wieka wci眊ni阾ego w opresyjny system. W swoich pracach artysta konfrontowa te

Praga stara si przej辨 kontrol nad Airbnb, kt髍e rozwija si w lawinowym tempie

Praga stara si przej辨 kontrol nad Airbnb, kt髍e rozwija si w lawinowym tempie

korzystaj眂ych z tego rodzaju us硊g. Teoretycznie wi阠 w Pradze mog zamieszka r體nie terrory禼i. By mo縠 kwestie bezpiecze駍twa odegraj wa縩 rol w sprawie przysz硂禼i Airbnb. Sierpniowe zamachy w Barcelonie pokaza硑, 縠 celem terroryst體 mog sta si miejsca najcz甓ciej odwiedzane przez turyst體, do

'Yolocaust': berli駍ki satyryk przerabia selfie zrobione przy pomniku Pomordowanych 痽d體

'Yolocaust': berli駍ki satyryk przerabia selfie zrobione przy pomniku Pomordowanych 痽d體

"Joga 潮czy nas ze wszystkim dooko砤". "Oko硂 10 tys. ludzi dziennie odwiedza pomnik Pomordowanych 痽d體 Europy. Wielu z nich robi sobie g硊piutkie zdj阠ia, skacze, je糳zi na deskorolce czy rowerze po 2711 betonowych blokach o powierzchni 19 tys. metr體 kwadratowych" - czytamy na

Strona urz阣u po arabsku: "Nasi klienci m體i w tym j陑yku"

Strona urz阣u po arabsku: "Nasi klienci m體i w tym j陑yku"

. St眃 zapotrzebowanie na stron w r罂nych j陑ykach - m體i Ivetta Bia硑, rzeczniczka urz阣u wojew骴zkiego. To t硊maczy j陑yk rosyjski czy wietnamski, bo z tych kraj體 mamy sporo emigrant體. Ale arabski? Okazuje si, 縠 wersje j陑ykowe odpowiadaj zapotrzebowaniu. Arabski jest w秗骴 czterech najcz甓ciej

Kt髍e dzielnice Krakowa wybieraj malarze i poeci? W jakich lokalach bywaj?

Kt髍e dzielnice Krakowa wybieraj malarze i poeci? W jakich lokalach bywaj?

boom turystyczny, w wyniku kt髍ego kamienice przerabiane s na apartamenty czy hotele. Pracownie r體nie na szczycie bloku Lokalizacja pracowni? Dane rejestrowe firm wskazuj najcz甓ciej: Piasek, Kleparz, Nowy iat, Zwierzyniec, czyli zn體 na zach骴 od Rynku, okolice ulic Karmelickiej, Zwierzynieckiej

VPN, czyli jak nie da si pods硊chom i cenzurze

VPN, czyli jak nie da si pods硊chom i cenzurze

. Polskie s硊縝y inwigiluj bez kontroli Mo縩a przypuszcza, 縠 polskie statystyki za 2016 r. b阣 jeszcze gorsze. Rz眃 przepchn背 w lutym tego roku now ustaw o policji, kt髍 nie bez powodu okrzykni阾o inwigilacyjn. Tre禼i rozm體 na czatach, odwiedzane strony, przesy砤ne pliki, has砤, numery IP

Najs硑nniejszy szkielet 秝iata, Dippy, odchodzi na emerytur

Najs硑nniejszy szkielet 秝iata, Dippy, odchodzi na emerytur

Hintze Hall wita go禼i. Jedn z najcz甓ciej sprzedawanych pami眛ek muzealnych s pluszowe diplodoki i zwi眤ane z Dippym gad縠ty, a ka縟y prasowy tekst o muzeum by sygnowany zdj阠iem wielkiego zauropoda. Dippy by tak縠 jednym z g丑wnych bohater體 filmu Davida Attenborough „Natural History Museum

W centrum handlowym jak w "Big Brother". Przed 秝i阾ami 秎edz tw骿 ka縟y ruch

W centrum handlowym jak w "Big Brother". Przed 秝i阾ami 秎edz tw骿 ka縟y ruch

odsy砤. Nie musi nigdzie jecha, parkowa, sp阣za czasu na w阣r體ce mi阣zy sklepami. Ta droga prowadzi jednak tylko w jedn stron. Jak kto zaczyna kupowa online, to ju nie chce robi tego w tradycyjnym sklepie. W sieci zwyczajnie jest taniej i wygodniej. Sklepy to coraz cz甓ciej salony wystawowe

Nasze drogie dane osobowe. Ile s warte? Jak je chroni przed kradzie勘?

Nasze drogie dane osobowe. Ile s warte? Jak je chroni przed kradzie勘?

Za dwa miesi眂e polska ustawa o ochronie danych osobowych b阣zie mia砤 20 lat. Wyja秐ia ona dok砤dnie, czym s dane i jak mo縩a ich pilnowa. A pilnowa warto, bo z rozp阣u rozdajemy je niemal wsz阣zie: przy odwiedzaniu stron internetowych (szczeg髄nie tych, na kt髍ych nale縴 si zarejestrowa

Bohater nie musi dzia砤 sam

Bohater nie musi dzia砤 sam

wiceprezeska Fundacji Hospicyjnej. Organizatorzy zak砤daj, 縠 przeszkoleni koordynatorzy zaczn rekrutowa wolontariuszy ju w kwietniu tego roku, a pierwsi z nich zaczn odwiedza podopiecznych na prze硂mie maja i czerwca. Fundacja opublikowa砤 na swojej stronie r體nie list otwarty do minister rodziny

Na tropie wilka. Pod笨amy 秎adem drapie縩ika w kaszubskim lesie [REPORTA痌

Na tropie wilka. Pod笨amy 秎adem drapie縩ika w kaszubskim lesie [REPORTA痌

. Weksle i bagna Zasadniczo szuka si wi阠 dw骳h rodzaj體 秎ad體: miejsc znakowania, najcz甓ciej w tzw. wekslach, i miejsc 縠rowania. Nieoceniona jest w體czas pomoc kogo, kto dobrze zna las, ale nie tylko od strony „ludzkiej”, ale i zwierz阠ej. Miejscowy pasjonat przyrody jest na wag z硂ta

Picie piwa, rozbijanie butelek, czyli nocne 縴cie plac體 zabaw

Picie piwa, rozbijanie butelek, czyli nocne 縴cie plac體 zabaw

"Stra miejska pono kontroluje place zabaw. Prosz, by przyjecha砤 i zobaczy砤, jak po ca硂nocnej libacji wygl眃a ten na zapleczu Uniwersytetu Muzycznego, tu obok Muzeum Chopina" - napisa do nas pan Andrzej, kt髍y mieszka w pobli縰 i z dzieckiem odwiedza to miejsce. Rodzice

NOSPR zaprasza na dzie otwarty. Darmowe zwiedzanie i konkurs

NOSPR zaprasza na dzie otwarty. Darmowe zwiedzanie i konkurs

fakt, 縠 jest jedn z najcz甓ciej odwiedzanych instytucji w naszym regionie. Zagl眃aj tu nie tylko mi硂秐icy muzyki, ale tak縠 ci, kt髍zy po prostu chc zobaczy zaprojektowane przez Tomasza Koniora i zesp蟪 jego architekt體 cudo z sal koncertow o znakomitej akustyce otoczon z zewn眛rz bry潮

By硑 szef MSWiA: Nie bra砮m 砤p體ek od szef體 g髍niczej firmy

By硑 szef MSWiA: Nie bra砮m 砤p體ek od szef體 g髍niczej firmy

. Podkre秎i, 縠 nigdy nie zabiega o spotkania z szefami EMS, a inicjatywa zawsze wychodzi砤 z ich strony. – Najcz甓ciej dzwonili do mnie, m體ili, 縠 s w Warszawie i pytali, czy znajd dla nich troch czasu po po硊dniu. Te spotkania mia硑 wy潮cznie charakter towarzyski. Nie spotyka砮m si z nimi jako

Biedronka, Lidl, Auchan... - gdzie najta駍ze wielkanocne zakupy 秝i眛eczne?

Biedronka, Lidl, Auchan... - gdzie najta駍ze wielkanocne zakupy 秝i眛eczne?

stoj w rozkroku. Z jednej strony chc przekona wszystkich, 縠 s tanie. Polski handel (i us硊gi te) poszed w stron modelu sprzeda縴 zwanego "codziennie niskie ceny". Niezale縩ie od tego, czy klient przyjdzie w poniedzia砮k czy w sobot, chce zap砤ci ma硂. Z drugiej strony sieci niczym

Syny wracaj z albumem "Sen". To wielka p硑ta - nie tylko dla fan體 hip-hopu i "bia砤s體"

Syny wracaj z albumem "Sen". To wielka p硑ta - nie tylko dla fan體 hip-hopu i "bia砤s體"

rap Tego Typa Mesa i K闗. Co r罂ni, a co 潮czy bon vivanta ze stolicy i ekslistonosza z Radomia? W pi眛ek napiszemy o duecie Taconafide, w kt髍ego utworach m硂dzi Taco Hemingway i Quebonafide – dwaj arty禼i najcz甓ciej s硊chani w polskim Spotify i sprzedaj眂y najwi阠ej p硑t w Polsce &ndash

Niech spoczywaj z wypasem. Pogrzeby za 60 tys. z.

biznesu, ale nadal dzia砤 strona internetowa, na kt髍ej mo縩a by硂 wype硁i online plan w砤snego pogrzebu i ustanowi powiernika, kt髍y zadba, by wszystkie 縴czenia zosta硑 spe硁ione. S tam oczekiwania klient體: „Chc mie minimalistyczny pogrzeb, bez religijnej otoczki. Czasy si zmieniaj, ale

W砤禼iciel najwi阫szego serwisu z torrentami zatrzymany w Polsce. Kickass Torrents nie dzia砤

W砤禼iciel najwi阫szego serwisu z torrentami zatrzymany w Polsce. Kickass Torrents nie dzia砤

najpopularniejszym serwisem z torrentami na 秝iecie. Wyceniana na ponad 54 mln dol. i dost阷na w 28 wersjach j陑ykowych strona by砤 69. najcz甓ciej odwiedzan w ca硑m internecie. Miesi阠znie zagl眃a硂 na ni 50 mln ludzi. Jej przychody z reklam oszacowano na 12,5-22,3 mln dol. rocznie. Wed硊g ameryka駍kiej

Do Mosulu wraca 縴cie. Pomaga tam Polska Akcja Humanitarna

przeprowadza wywiady z osobami najlepiej znaj眂ymi ich potrzeby, np. z muhtarem (odpowiednik w骿ta). Kolejny zesp蟪 weryfikuje te informacje – ogl眃a okolic, odwiedza sklepy, spotyka si z mieszka馽ami, wypytuje o ich sytuacj. Je秎i uznamy, 縠 dana spo砮czno舵 kwalifikuje si do pomocy, rejestrujemy

"Wied糾in 3: Dziki Gon". Prawdopodobnie najlepsza gra w historii gier wideo stawia wysoko poprzeczk serialowi Netflixa

- drzewo i sznur albo wykuwanie dla naje糳糲體 mieczy, kt髍ymi b阣 podrzyna gard砤 „naszym”. PRZECZYTAJ TAK疎: "Wied糾in 3: Dziki Gon" najcz甓ciej nagradzan gr w historii Geralt spotyka krasnoluda, gdy kto z wioski podpali mu ku糿i. Gdy ju uda nam si wytropi sprawc

Idziesz na zakupy ze smartfonem w torbie? Zapomnij o prywatno禼i. Sklep wie, 縠 jeste tu pod jego drzwiami

histori zakupow, odwiedzane strony oraz dane osobowe i wie, 縠 dziewczyna dysponuje sporymi pieni阣zmi. Ja tu tylko sprawdzam. Jak kupi tani bilet Nasz komputer, tablet, smartfon to skarbnica cennej wiedzy. Tym wi阫sza, im wi阠ej czynno禼i wykonujemy na jednym urz眃zeniu. Kojarzycie okienka z informacj

Najlepsza strategia na chorob Alzheimera

strony zaburzenia pami阠i nie zawsze oznaczaj chorob demencyjn. Zanim lekarz postawi tak diagnoz, trzeba przej舵 badania neurologiczne, psychiatryczne, badania krwi itd. Pocz眛ek choroby Alzheimera ma najcz甓ciej charakter ukryty. Objawy narastaj stopniowo przez pierwsze lata jej trwania. G丑wnym

Proboszcz spod Poznania chodzi po kol阣zie z Endomondo - opcja "szukaj ksi阣za"

odwiedziny duszpasterskie. Na stronie internetowej parafii w Kamionkach pod planem kol阣y znajdujemy zdanie: "Jest tak縠 opcja [szukaj ksi阣za] mo縩a sprawdza w Internecie gdzie znajduje si ksi眃z". Proboszcz stara si te, by parafianie dzi阫i stronie internetowej jak najcz甓ciej si阦ali po

Skandal na meczu 眘k - Borussia. Kibole 眘ka bluzgali, odpalili race, a potem zabrali flag go禼i

agresywny spos骲 zabrali禼ie im ich flagi. Gratulacje... tam by硑 ma砮 dzieci z rodzinami. WSTYD!" - napisa jeden z internaut體 na stronie slasknet.com ch阾nie odwiedzanej przez kibic體 眘ka. W serwisie zwi眤anym z najradykalniejszymi kibolami 眘ka mo縠my przeczyta: "W trakcie meczu 2 flagi

Porno atakuje w supermarketach w USA. Klienci w panice porzucaj zakupy, policja ewakuuje sklep

w砤禼iwy kontekst i znaczenie s丑w "jestem mokra". PornHub poda swoje statystyki ogl眃alno禼i za 2012 rok. Okaza硂 si, 縠 ze wszystkich Amerykan體 najcz甓ciej odwiedzali go mieszka馽y sto砮cznego Dystryktu Kolumbia - statystycznie 14 wizyt rocznie na osob. Drugie pod wzgl阣em zepsucia s

Dlaczego warto zobaczy Skar縴sko?

odm體i mu turystycznych walor體. Ostra Brama i kuter torpedowy Najcz甓ciej odwiedzane s w mie禼ie dwa miejsca – sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz Muzeum im. Or砤 Bia砮go. Po硂縪ne w p蟪nocnej cz甓ci miasta sanktuarium powsta硂 w ostatnich latach PRL, gdy nie砤two by硂 pojecha do

Dlaczego kobieta ma m髗g o 20 proc. wi阫szy od m髗gu krowy? (Nie, to nie jest 秏ieszne)

nie wyst阷uje, tw髍cy mem體 i innych zabawnych tre禼i w internecie s zwolnieni z konsekwencji, zupe硁ie wolni od oceny. Ich 縜rty l眃uj w internecie na stronach, kt髍e odwiedzaj osoby podobne do nich samych. W tym 秝iecie 痽dzi, uchod糲y topielce, miesi眂zka, handel kobietami i gwa硉 to 秝ietne

Domy na cmentarnych kamieniach. O czym milczy Bukowiec?

://bi.gazeta.pl/im/c9/58/12/z19238857Q.jpg Andrzej Braun Z po硊dnia Niemiec pokonali bardzo d硊g drog - prawie tysi眂 kilometr體. Przyje縟縜li tu pracowa na przysz硂舵 swoich dzieci i wnuk體. Na wyjazd najcz甓ciej decydowa硑 si ca砮 rodziny, z regu硑 ludzie mniej zamo縩i. Musieli odby rozmow w urz阣zie

Mural Leonarda odkryty we W硂szech. W pe硁ej krasie zobaczymy go w 2015 r.

w tym mie禼ie 1 maja 2015. Prace w Sala delle Asse poch硂n 1,5 mln euro z funduszy firmy A2A, b阣zie je tak縠 dotowa w硂ski rz眃. Zamek Sforz體 jest wizyt體k Mediolanu - to drugie najcz甓ciej odwiedzane miejsce w stolicy p蟪nocnych W硂ch. Do tej pory renowacj zamku wykonywano mechanicznie

Potwory wstaj z pod硂gi. W rozszerzonej rzeczywisto禼i w砤秐ie trwa rewolucja

katolicki spogl眃a w stron VR. – Na 秝iecie wsp髄noty s zintegrowane, maj du縠 bud縠ty i wbrew pozorom s ch阾ne do r罂nych innowacji. Kwesti czasu jest, gdy pojawi si rozwi眤ania pozwalaj眂e wierz眂ym spotyka si w wirtualnej rzeczywisto禼i albo odwiedza jakie 秝i阾e dla nich miejsca tylko

Muzeum Auschwitz do dziennikarzy na ca硑m 秝iecie: Nie by硂 "polskich oboz體 秏ierci". Dajemy wam proste narz阣zie, by禼ie nie powtarzali tego b酬du

- Ob髗 Auschwitz zosta wybudowany przez pa駍two niemieckie na terenach okupowanej Polski si潮 w潮czonych do Trzeciej Rzeszy. Jasne jest to dla wszystkich, kt髍zy odwiedzaj autentyczne Miejsce Pami阠i. Jednak od czasu do czasu w mediach pojawia si to fa硈zywe i bardzo bolesne dla Polak體

Polak zn體 pokocha restauracje?

jadaj眂ych poza domem wskaza硂 ten rodzaj lokalu jako najcz甓ciej odwiedzany). Osoby powy縠j 50. roku 縴cia jedz w restauracjach, nale秐ikarniach i pierogarniach. M硂dzie w wieku 18-24 lat okupuje sieciowe bary w rodzaju McDonald's, KFC, Burger King albo bary z kebabem czy burgerownie. Na rynku

Depresja. Mog j wywo硑wa media spo砮czno禼iowe

ludzkiego 縴cia i naszych wsp髄nych interakcji. To bardzo wa縩e dla lekarzy, psycholog體, by okre秎i, w kt髍ym momencie balans przesuwa si ze strony ich korzystnego wp硑wu na stron zagro縠" - pisze dr Brian Primack, jeden z g丑wnych autor體 pracy. Oczywi禼ie to, 縠 media spo砮czno禼iowe to nie

Niestraszne im blizny. Przecie nie widz przed sob przysz硂禼i. Nasze c髍ki gimnazjalistki

ze sznura albo szlaczek z ociekaj眂ych krwi ostrzy. Nie mam z硊dze, 縠 od dzi ka縟y rodzic zacznie sprawdza dziecku nadgarstki, przegl眃a kieszenie i histori odwiedzanych stron WWW. Ale je秎i to wydrukujecie i cho jeden nauczyciel poczyta o problemie samookaleczania, cho jedna pani w sklepie

Start-upy i korporacje potrzebuj si nawzajem. Na pewno nie s wrogami

prezentacji start-up體, kt髍e s tworzone w砤秐ie po to, 縠by by platform dla kontaktu start-up體 z potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi. To mo縩a por體na do skaut體, kt髍zy odwiedzaj szk蟪ki pi砶arskie i szukaj dobrych, perspektywicznych zawodnik體. Sam pan bierze udzia w takich

Wojciech Sa硊ga: Stadion 眘ki ma olbrzymi potencja

mieszkaj眂ych w s眘iednich regionach m骳 do nas zaprosi, przede wszystkim musimy mie szczeg髄ne miejsce. W砤秐ie w tej chwili pojawia si taka mo縧iwo舵. Oczywi禼ie, 縠 wyzwaniem trudniejszym ni budowa staje si zagospodarowanie tej przestrzeni, sprawienie, 縠 publiczno舵 zacznie j odwiedza. Mnie jednak

Izrael: Dzieci z Gazy zabite legalnie

mieszkaj眂y w hotelu, z kt髍ego wida by硂 miejsce zdarzenia, opisywali je inaczej ni rzecznik armii. Wed硊g Petera Beaumonta z "Guardiana" "ogrodzony teren wykorzystywany przez Hamas" to stara chata rybacka ulokowana w najcz甓ciej odwiedzanej przez Palesty馽zyk體 cz甓ci pla縴

Zamach w Barcelonie wywo砤 szok i niedowierzanie, bo Hiszpania zwalcza islamski terroryzm najskuteczniej ze wszystkich pa駍tw Europy

Czwartkowy zamach w Barcelonie nie m骻 by mniej krwawy (13 ofiar 秏iertelnych, ok. 100 rannych). La Rambla, kilometrowa ulica w centrum miasta, jest jedn z najcz甓ciej odwiedzanych atrakcji miasta, pomi阣zy rozstawionymi na niej straganami, kioskami i stanowiskami artyst體 codziennie przechadza

Ewa Drzyzga: Mi阣zy nagraniami le縜砤m na pod硂dze. B髄 by tak straszny

. Zaj阠ia odbywa硑 si na basenie. Bardzo ich nie lubi砤m. Mo縠 dlatego, 縠 to by硑 鎤iczenia grupowe. Instruktor wydawa jakie komendy, ale niczego nie t硊maczy. Ka縟y robi te 鎤iczenia, jak chcia, czyli najcz甓ciej 糽e. Nie inaczej by硂 w sali gimnastycznej. Nie widzia砤m sensu wykonywanych ruch體. W

Tydzie z Mariuszem Szczyg砮m. Morfina 秝iadectwem mi硂sierdzia dla umieraj眂ych

秏ierci nag潮 - na serce, najcz甓ciej umiera si na raka.Gdy leczenie onkologiczne jest ju zb阣ne, rozpoczyna si tzw. terminalny okres choroby: czas przygotowania do zgonu. W szpitalach brakuje miejsc, wi阠 pacjent體 selekcjonuje si. "Przypadki beznadziejne" lekarze usi硊j wypisa do domu

Dzi阫i tej aplikacji w telefonie nie zgubisz si w szpitalu

ogromna – ka縟y z wcze秐iak體 codziennie musia by dowo縪ny na badania do co najmniej trzech r罂nych specjalist體. Zwiedzanie w Olsztynie Polskie szpitale jeszcze nie korzystaj z tego typu aplikacji. Ale np. Szpital Miejski w Olsztynie udost阷ni na swojej stronie zak砤dk z wirtualnym spacerem po

Pani zabi砤 pana. S眃: ...i dobrze zrobi砤

rozpaczy kobieta sama zacz瓿a pi. Pr骲owa砤 wym骳 na Janie S. inne traktowanie, kilka razy wzywa砤 do domu policj. Rodzin odwiedza kurator, by砤 za硂縪na niebieska karta. Mimo to nie uda硂 si zapobiec tragedii. Procedury nie pomog, musz pom骳 ludzie Co takiego zdarzy硂 si w niedzielny wiecz髍 w

Jak pies z kotem. Brudne kocie sprawki

mocz poza kuwet, trzeba cho troch zrozumie natur tego zwierz阠ia. Kot jest czy禼iochem. Brudny, utyt砤ny w b硂cie pies najcz甓ciej jest szcz甓liwy. Brudny kot - tragedia. Wiem, jak to dla kot體 wa縩e, od kiedy musia砤m trzyma swojego kota po operacji dwa tygodnie w ko硁ierzu. Omal nie zdech. I

35 mln z w kumulacji Lotto. Kto i jak gra? Dlaczego p砤cimy wysoki podatek od marze?

wchodz na stron Lotto.pl g丑wnie po to, aby sprawdzi wyniki. Najwi阠ej internaut體 odwiedza bowiem witryn Totalizatora dzie po losowaniu, czyli w 秗ody, pi眛ki i niedziele. W lutym 2017 r. stron Lotto.pl odwiedzi硂 niemal 4 mln u縴tkownik體. Wesz硂 na ni 11,8 proc. wszystkich internaut體 ze wsi i

Sendit.pl - zakupy bez wychodzenia z domu (chyba 縠 po paczk)

korzystali秏y? – Pojawi硑 si w體czas dostawy kurierskie do os骲 prywatnych, zwi眤ane z zakupami w sklepach internetowych i na Allegro. Ale by硂 ich niewiele, zaledwie kilka procent. Reszta to by硑 przesy砶i mi阣zy firmami i to najcz甓ciej wielopaczkowe. Nie by硂 takiego rozdrobnienia jak dzi, a zatem i

Czy B骻 jest Murzynk. "Chata" ju w kinach

« bestseller zwi骴 miliony”. U縴tkownicy Amazona najcz甓ciej kupuj j w pakiecie razem z sam, o 30 stron kr髏sz „Chat” i kolejn, ledwie 30-stronicow analiz teologicznych my秎i zawartych w ksi笨ce Younga. Wydawa硂by si, 縠 obraz Boga jako korpulentnej, czarnosk髍ej kobiety

Zaka縠nia szpitalne, czyli ryzyko leczenia

zaka縠nie. Wi阫szo舵 z nas nie uniknie w swoim 縴ciu cho鎎y kr髏kiego pobytu w szpitalu. Z jednej strony idziemy tam po pomoc, z drugiej - z obawami. Na ile m骿 stan lub bliskiej mi osoby jest powa縩y? Czy na pewno dostaniemy tam pomoc? Na jakie warunki i jakich lekarzy trafimy? D硊go b阣ziemy tam le縠

Hej, bibliomani, jed糲ie do Hay! Wszystkie cuda walijskiego miasteczka antykwariat體

„Y Gelli”), a po angielskiej stronie puby w niedziele s zat硂czone, bo odwiedzaj je Walijczycy, kt髍zy swoje puby maj tego dnia zamkni阾e. Ale poza tym jest bardzo serio. Niepodleg砮 kr髄estwo ma wszystko, co mie powinno. Powo砤na zostaje dziedziczna rada lord體, Hay ma w砤sne paszporty

Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce [ZOBACZ]

jednak to pieszo-rowerowa k砤dka Ojca Bernatka zapisa砤 si w 秝iadomo禼i krakowiak體, jako najbardziej romantyczne miejsce." ,,Chocia wed硊g internaut體 romantyczno舵 nie jest mocn stron Poznania, to uniwersytecki Ogr骴 Botaniczny urzek swoim klimatem niejedn par zakochanych."

Warto korzysta z hospicjum [INFORMATOR]

cz甓ci guza, 縠by nie uciska). Przed zwr骳eniem si o opiek hospicjum powstrzymuje czasem rodzin chorego wstyd. Bliscy wstydz si, 縠 ju nie maj nadziei. Autorzy strony Hospicja.pl wymieniaj to jako jeden z mit體 o opiece paliatywnej. I t硊macz: „Nie jest wstydem dbanie o osob, kt髍

Bia硂wie縜: Co robi gdy nie wpuszcz ci do Puszczy

” (ale nie Rosjanami!). Je秎i po tej wyprawie kto jeszcze b阣zie mia si酬, warto wej舵 na 痚bra 痷bra. To 禼ie縦a i drewniana k砤dka w jednym. Prowadzi przez bagna, a pod Rezerwat Pokazowy 痷br體 (to najcz甓ciej odwiedzane miejsce w Puszczy, bo opr骳z 縰br體 s te tam rysie, 硂sie czy wilki

Po co przyje縟縜j do nas zagraniczni tury禼i. Nowa atrakcja to... obiad u polskiej rodziny

Lechem Wa酬s oraz mural na G丑wnym Mie禼ie, na 禼ianie dawnego kina Neptun od strony ul. Kaletniczej - na zdj阠iach prezentuje si znakomicie. Amator體 zwiedzania Tr骿miasta od strony wody te nie brakuje. Ci, kt髍zy chc ogl眃a G丑wne Miasto z perspektywy Mot砤wy, najcz甓ciej trafiaj do wypo縴czalni

W aparthotelu jak u siebie w domu

atmosfera. Cho zdarzaj si wynajmy d硊gookresowe, to jednak najcz甓ciej go禼ie odwiedzaj nas na kilka dni. Zainteresowanie ze strony obcokrajowc體 potwierdza te Mateusz St阷ie z Artery Hotels. - Stanowi oni 70 proc. wszystkich naszych go禼i. Przyje縟縜j g丑wnie z takich kraj體m jak Wielka Brytania

8 nieoczekiwanych miejsc w Warszawie, do pokazania turystom [PRZEWODNIK]

秝i阾owali秏y tam urodziny. Szkoda, 縠 wi阫szo舵 mieszka馽體 si wyprowadzi砤. By硂by tu wi阠ej 縴cia. Ale w czasach wyburzania zabytk體 pod deweloperk powinni秏y si cieszy z ma硑ch rzeczy. Ze znajomymi umawiam si najcz甓ciej w s眘iednim Ogrodzie Botanicznym UW (Al. Ujazdowskie 4). Podpatrujemy, co posadzi

Czy w Ogrodzie Saskim mo縩a piknikowa? Za du縪 tam zakaz體

mieszka馽體 o to, co w zrewitalizowanym Ogrodzie powinno si znale兼, czego potrzebuj, a co mo縩a z plan體 wyrzuci. Nie przeprowadzono te bada dotycz眂ych tego, kto park najcz甓ciej odwiedza. Efekt? Mamy odnowione alejki, 砤wki, stawy i ziele, ogrodzenie oraz muszl koncertow. Du縪? Zdaniem uczestnik體

Nowy Jork, Krak體, Wroc砤w. Gdzie lubimy robi zdj阠ia?

automatycznie (np. przez telefon kom髍kowy) albo r阠znie, za pomoc odpowiednich program體. Ciemne pola na mapie oznaczaj te miasta, w kt髍ych zrobiono najmniej zdj赕. Czerwony kolor informuje o wi阫szej liczbie fotografii, a 矿硉y oznacza miejsca, w kt髍ych ludzi najcz甓ciej robi zdj阠ia. Popularno舵 jest

Jacek Kaczmarski sko馽zy砨y dzi 60 lat. 6 wyj眛kowych utwor體 artysty na jego urodziny

„najlepsze” spo秗骴 kilkuset, jakie Kaczmarski napisa. Wybra砮m wi阠 takie, do kt髍ych - z r罂nych przyczyn - najcz甓ciej wracam.  „Bob Dylan” Na p硑cie „Bankiet” Kaczmarski opowiada, 縠 w 1985 roku by na koncercie Boba Dylana, „jednego z bog體 jego

Ile powinny kosztowa nasze dane i czy warto je sprzedawa?

posiadacza danego urz眃zenia - nie wiadomo, jak si nazywa i gdzie mieszka, ale wiadomo, co lubi i jak si zachowuje na zakupach. Za nasze dane najcz甓ciej p砤cimy "w naturze", czyli wchodz眂 na strony internetowe i korzystaj眂 z r罂nych aplikacji za darmo. Ale zdarzaj si ju transakcje "

"Tutaj czuj si bezpiecznie". Dlaczego dzieci emigrant體 wracaj do Polski?

Magda: Co w Polsce imponuje? Polacy. Chce im si dzia砤 W lipcu demonstrowa砤 pod S眃em Najwy縮zym. – A wiesz, jak pozna, 縠 jest si ju w Holandii? – pyta. – Po betonie. W lesie po holenderskiej stronie droga rowerowa jest asfaltowa, po belgijskiej – piaszczysta. U nas w

Ile kosztuje fitness? Jak wybra si硂wni i trenera? Multisport czy karnet [CENY]

przekonajmy, czy w danej si硂wni nie jest zbyt t硂czno. Z przestestowaniem klubu nie powinno by problemu, bo wiele z nich daje mo縧iwo舵 jednorazowego bezp砤tnego wej禼ia. Najlepiej skorzysta z niego w godzinach, w kt髍ych najcz甓ciej zamierzamy odwiedza si硂wni. Przyjrzyjmy si te zaj阠iom grupowym

Akademia Dziedzictwa MCK. Muzea wysz硑 ju z epoki Gierka

liczne inwestycje infrastrukturalne w kultur. Oczywi禼ie, cz甓 z nich nie poci眊n瓿a odpowiedzi na fundamentalne pytania: "czym jest kultura w Polsce?" i "dla kogo ma by?". Z drugiej strony obserwujemy ogromne zaanga縪wanie wielu os骲 w tworzenie kultury. Natomiast brak jest ci眊le

Facebook zmienia polityk prywatno禼i. B阣zie wiedzia o nas jeszcze wi阠ej

prywatno禼i Facebook zastrzega sobie prawo do zbierania zar體no danych lokalizacyjnych, jak i transakcyjnych. To jednak nie koniec. Facebook w nowej ods硂nie b阣zie zbiera te informacje o tym, jakie strony internetowe odwiedzamy i jakich aplikacji u縴wamy najcz甓ciej, po to, aby pozna nas jeszcze

Jak PiS z wyborcami rozmawia. Politycy o "pi眛ce Morawieckiego", a mieszka馽y: Straszny smr骴 ze spalarni jest...

„600-700 punkt體, powiaty, miasta niepowiatowe, wsie”. To ju drugi weekend, kt髍y politycy PiS sp阣zaj w terenie na spotkaniach z wyborcami. S u siebie, bo najcz甓ciej jad tam, gdzie partia w砤dzy ma wysokie poparcie. A lokalni dzia砤cze dokumentuj spotkania, sprawdzaj frekwencj i

Nie ka縟y trafi do Wikipedii

Wikimedia. W g硂sowaniu 5,5 tys. wikipedyst體 dosta najwi阠ej g硂s體 ze wszystkich kandydat體. Wikipedia - jaka jest, ka縟y wie Wikipedia to internetowa encyklopedia, kt髍a od 14 lat powstaje dzi阫i mr體czej pracy tysi阠y wolontariuszy. Jest pi眛 najch阾niej odwiedzan stron w 秝iatowym internecie

Zbadali kaszubskie korzenie Grassa. "Skomplikowane losy"

. odwiedza w Bysewie swoj cioteczn babk. Jeden z jej syn體, Franciszek, pracowa przed wojn na Poczcie Polskiej w Gda駍ku. Podczas ostatnich wizyt w Gda駍ku Grass spotyka si z jego c髍k Irmgard, z kt髍 wychowywa si po s眘iedzku we Wrzeszczu. Jan Bro駍ki, wuj i domniemany ojciec Oskara z &bdquo

Nar骴 potrzebuje si wymoczy [WAKACJE Z DZIE芃I]

Co prawda krytyk體 budowy aquapark體 za unijne pieni眃ze nie brakuje, ale skoro ju s, to warto je wypr骲owa. Od kiedy w 1985 roku w kanadyjskim Edmonton otwarto pierwszy World Waterpark, parki wodne s jednymi z najcz甓ciej odwiedzanych obiekt體 rozrywkowych na 秝iecie. Wroc砤wski Aquapark

Miasta Idei w Sosnowcu. Inwestycje w jako舵 縴cia i spos骲 sp阣zania wolnego czasu

Rzecz tylko z pozoru jest prosta. S miasta, w kt髍ych urz阣nicy s przekonani, 縠 gdy nazw obsiany traw plac skwerem albo nieu縴tki parkiem, to b阣zie mo縩a si pochwali, 縠 miasto jest „zielone”, ekologiczne i przyjazne dla rodzin, bo przecie to rodziny najcz甓ciej sp阣zaj wolny

Ksi眃z pedofil wywi髗 13-latka do W硂ch. Dzi proponuje: ty zapomnij i ja zapomn. Zacznijmy 縴 po bo縠mu

ma wi阠ej koloru fioletowego ni bia砮go. Ch硂pca broni matka, ale jej te si dostaje – najcz甓ciej w g硂w, bo nie wida si馽體. Ojciec jest urz阣nikiem w skarb體ce. W wolnym czasie pije w骴k i spotyka si z przyjaci蟪k w motelu. Po komunii Jurek zapisuje si na ministrantur. Czuje si

Polskie Radio Tr骿ka. A jak Andrus Artur, B jak "B阣眂 m硂d lekark", C jak... Alfabetyczny przewodnik Micha砤 Nogasia

Tr骿ki i jedna z jej ikon. Prowadzi „Powt髍k z rozrywki”, „Akademi Rozrywki”, „Tr骿k pod ksi昕ycem”. Artur Andrus przez lata tworzy lub wsp蟪tworzy teksty do kolejnych piosenek o karpiu, kt髍y odwiedza s硊chaczy Tr骿ki tu przed Bo縴m Narodzeniem. By pierwszym

Cyberprzest阷czo舵: najs砤bszym punktem w sieci s prywatni u縴tkownicy

zarobi 325 mln dol. - Mamy dzi do czynienia z mniej wi阠ej setk takich mi阣zynarodowych gang體. Zawsze radz: je秎i da砮 si zainfekowa i nie mia砮 kopii zapasowej swoich danych, zap砤 ten okup. To bolesny krok, ale jest i optymistyczna strona: to dzia砤! Wszystkie gangi dotrzymuj s硂wa i oddaj

"W砤dza daje sobie prawo do tego, 縠by m體i, co jest Polsk, a co ni nie jest." Rozmowa z Paw砮m Passinim

moja rodzina w czasie wojny prze縴砤 w Warszawie co strasznego. Ale w domu si o tym du縪 nie m體i硂. Jako dziecko nie rozumia砮m za bardzo, co to znaczy „ukrywa砤”. Dochodzi硑 do mnie strz阷y. Nadstawia砮m ucha, kiedy moj babci odwiedza硑 przyjaci蟪ki, starsze panie, kt髍e wci笨

Gdzie jest Dom... Volkswagena i oczywi禼ie bezp砤tne toalety? Czyli co interesuje turyst體

mapk trzeba zap砤ci Kamila Sobotka pracuje w informacji PTTK w ramach wakacyjnego sta縰. Energiczna, z rudym kokiem chwiej眂ym si na czubku g硂wy, b硑skawicznie odpowiada na pytania, na zmian po polsku i po angielsku. - Tury禼i najcz甓ciej chc wiedzie, co w Gda駍ku zwiedzi i w jakim miejscu mo縩a

Po kolejnym zamachu Itaka zawiesza wycieczki do Tunezji. MSW odradza硂 wyjazdy od dawna

MSZ o zagro縠niu terrorystycznym na swojej stronie informowa硂 od maja 2014 roku. Jej pe硁omocnicy powo硊j si na Ustaw o us硊gach turystycznych, w kt髍ej czytamy: "Organizator turystyki jest obowi眤any poinformowa klienta o szczeg髄nych zagro縠niach 縴cia i zdrowia na odwiedzanych obszarach

Warta kilometr po kilometrze - album "808,2 km" Waldemara iwczy駍kiego [ZDJ蔆IA]

zdj赕, za du縪 jednak nie mog砮m u縴. Nie chcia砮m, by zdj阠ia z teren體 mi najbli縮zych zdominowa硑 album. Nad Wart stan瓿a scena. Zaraz si pewnie rozpocznie jaki koncert. - Chcia砮m podej舵 do tematu troch socjologicznie i pokaza r罂ne aktywno禼i ludzkie nad rzek. Przez niemal rok odwiedza

'Historia obraz體'. Hop z jaskini na ekran smartfona

Tate traktuje odbiorc體 jak dzieci? Nie, wr阠z przeciwnie. Najcz甓ciej odwiedzana galeria sztuki nowoczesnej na 秝iecie (przewija si przez ni 5,7 mln ludzi rocznie) wie, co robi. Sam Hockney – w ko馽u malarz wsp蟪czesny – przyznaje, 縠 ma硂 kto jest w stanie zrozumie sztuk XX w. Z

Tomasz Sobierajski : "Dobry" ju nie znaczy "frajer"

godziny na herbacie u samotnego s眘iada. Okazuje si, 縠 u siebie tego najcz甓ciej nie zauwa縜my. Tymczasem wci笨 jeste秏y w procesie pomagania innym ludziom. Jest te druga, wcale nie ciemna strona tego samego medalu. W odpowiedzi na pytanie o to, czego oczekujemy od innych w kontek禼ie dobrych uczynk體

Czy Mariusz Trynkiewicz wyjdzie na wolno舵? Jego 縪na wierzy, 縠 ju niebawem, i planuje podr罂 po秎ubn

Wed硊g rankingu Google najcz甓ciej zadawane w Polsce pytanie w ci眊u ostatnich dw骳h lat to: "Gdzie jest Mariusz Trynkiewicz?". 53-letni dzi Trynkiewicz latem 1988 roku zabi czterech ch硂pc體. Jedenastoletniego Tomka, dwunastoletnich Krzysia i Artura oraz trzynastoletniego Wojtka. W

D縪kej mo縠 by w zawodzie nawet 30 lat. "Niekt髍zy je糳糲y przed wa縠niem bior 秗odki na odwodnienie albo przeczyszczaj眂e" [ROZMOWA]

gonitwy wy砤ma – o koniu, kt髍y nie trzyma si linii prostej, zbacza w lewo do bandy lub w prawo w stron zewn阾rznej bariery. Najcz甓ciej konie wy砤muj podczas brania ostatniego zakr阾u i na prostej finiszowej chodzi w z硂tych butach – by wygranym na wy禼igach zamyka pole &ndash

Sprawdzili秏y, jak dzia砤 pogotowie rodzinne. "Pracujemy 24 godziny na dob, siedem dni w tygodniu"

Rocznie w polskich szpitalach pozostawianych jest ok. 800 dzieci. - Czasami mamy m體i nam, dlaczego zostawiaj dziecko. Najcz甓ciej t硊macz to ci昕k sytuacj materialn albo wielodzietno禼i rodziny. S takie sytuacje, 縠 po kilku dniach wracaj, bo zmieni硑 decyzj. Ale to rzadko舵. Najcz甓ciej

Startuje Piano, system p砤cenia za wybrane teksty dost阷ne w internecie

w眛pliwo禼i i odpowiedzie na Wasze najcz甓ciej pojawiaj眂e si pytania przygotowali秏y ma硑 przewodnik po systemie. Czym jest Piano? Piano to abonamentowy dost阷 do wybranych tre禼i "Gazety Wyborczej" i wielu innych stron w polskim internecie (潮cznie a 42 portale, w tym m.in. "Polskie Radio

Co ma reklama do szparag體? Wybieramy Polsk Firm Przysz硂禼i

reklamow - pyszne szparagi. Konsument zajadaj眂y szparagi to na przyk砤d supermarket albo producent telefon體. S硂wem, firma, kt髍a chce si reklamowa. Ale nie w byle jakim miejscu w sieci, tylko w takim najcz甓ciej odwiedzanym przez internaut體. Szuka najlepszych szparag體 w ca硑m Mazowieckim. Tu wkracza

Kto jest w szkole online. Sprawd na blogu

W czwartek by砤m na zaj阠iach o wdzi阠znej i wiele m體i眂ej nazwie: systemy operacyjne i sieci komputerowe. Rozwin瓿am pasek adresu, 縠by sprawdzi jakie strony uczniowie najcz甓ciej odwiedzaj. Zaskocze nie by硂: nasza-klasa.pl, gadu-gadu.pl, o2.pl, demotywatory.pl oraz chomikuj.pl. Strona

Izraelczycy odkrywaj Pomorze. Polska nie kojarzy mi si ju tylko z wojn

Izraela do舵 rzadko docierali do Tr骿miasta. Z danych GUS wynika, 縠 w ubieg硑m roku na Pomorzu udzielono Izraelczykom 2390 nocleg體, a w ca砮j Polsce – 194 tys. (dane nie uwzgl阣niaj wszystkich hoteli i szarej strefy). Najch阾niej odwiedzali wojew骴ztwa: mazowieckie, ma硂polskie i lubelskie. Od 18

Najlepsze muzea w Polsce. Warto je odwiedzi [PRZEGL]

stycznia zosta砤 uznana za Mi阣zynarodowy Dzie Pami阠i o Ofiarach Holocaustu. Auschwitz-Birkenau jest najpopularniejszym i najcz甓ciej odwiedzanym muzeum w Polsce. Nie ma tak縠 tak cz阺to wizytowanego by砮go obozu nazistowskiego w ca砮j Europie. - O samym pobycie pisa nie b阣 bo nie da si w

Jak nie marnowa 縴cia w internecie

pole. Zdecyduj si na jedn stron z wiadomo禼iami, jeden portal spo砮czno禼iowy i nie mn罂 miejsc, kt髍e odwiedzasz w ramach porannej rutyny. Za丑 sobie r體nie, 縠 maile sprawdzasz co okre秎ony czas, a nie kompulsywnie co chwil. 4 Walcz z rutyn. Wiele os骲 ma nawyk przychodzenia do pracy lub

Irena Sendlerowa nie jest symbolem bohaterstwa narodu polskiego

niebezpiecze駍twie poza murami getta. Bo, pisze pani, „wojna o uratowanie 縴dowskiego dziecka by砤 wojn polsko-polsk”. – Pokazuje to ju sam proces ratowania. Najcz甓ciej rodzice, je秎i jeszcze byli, nawi眤ywali kontakt z kim znajomym po drugiej stronie i oddawali dziecko, samo mia硂 wi阫sze

Muzea s dzisiaj jak katedry. Masz uwierzy w to, co widzisz, i nie舵 dobr nowin

popularno舵, ale to nie do ko馽a prawda. Najcz甓ciej odwiedzane muzea w Polsce to Wilan體, zienki Kr髄ewskie i Muzeum Auschwitz, dalej Wawel i Wieliczka. Przypadek Auschwitz jest odr阞ny, jego znaczenie ideologiczne jest oczywiste i wyj眛kowe. Pozosta砮 mog uchodzi za neutralne. Tak nie jest. Ka縟e muzeum

Dw. Centralny: od秝ie縪ny przedsionek Z硂tych Taras體 [FELIETON CHOMOWSKIEJ]

Wszystkie felietony Beaty Chom眛owskiej znajdziesz na naszym Facebooku. Do潮cz, dyskutuj i dziel si opiniami. Centralny, ech, Centralny. Gdyby na prze硂mie stycznia og砤szano ranking miejsc najcz甓ciej odwiedzanych w Warszawie, wygra砨y bezapelacyjnie, zostawiaj眂 w tyle galerie handlowe i

Nikt w Polsce nie zap砤ci takiej ceny za pomoc 痽dom podczas okupacji jak rodziny z Radomskiego

kampani spo砮czn „痽cie za 痽cie". Gromadzi i nadal gromadzi relacje o pomocy udzielanej 痽dom przez Polak體 w czasie wojny, p髃i jeszcze 縴j 秝iadkowie tamtych zdarze. Historycy instytutu odwiedzaj potomk體 zamordowanych, spisuj wspomnienia s眘iad體, skanuj po矿砶砮 fotografie, stare

Grupa Brudasy atakuje Gliwice. Jak hipisi z Kalifornii najechali PRL

nastolatk體. Kto poda jej skr阾a: traw lub hasz. Zbior pieni眃ze do kapelusza, kupi piwo, p骿d pos硊cha muzyki. Najcz甓ciej grywaj tu miejscowe grupy Grateful Dead albo Jefferson Airplane. Signe Anderson, ich wokalistka, 秔iewa o tym, 縠by nikt nie pr骲owa jej trzyma na uwi陑i. Zw砤szcza szko砤 i

Rynek zabawek w Polsce ro秐ie. Co si sprzedaje najlepiej?

. Teraz te pieni眃ze s traktowane jako kolejna pozycja w rodzinnym bud縠cie. Niekoniecznie przeznaczane s tylko na dzieci – ocenia Szmidt. – Kupujemy zabawki nie dlatego, 縠 dostali秏y pieni眃ze ekstra od pa駍twa. To najcz甓ciej decyzje rodzic體, dziadk體, kt髍zy zwyczajnie chc rozpieszcza

Modlitwa w erze Messengera: wpisz pod postem intencj, ksi眃z pob硂gos砤wi. Potem kliknie "lubi to" i ju wiadomo, 縠 si pomodli

Robi to na wiele sposob體. Czasem grupowo: w mniejszym lub wi阫szym gronie. Nie zawsze twarz w twarz, bywa, 縠 przez telefon. Albo przez internet. W r罂nych pozycjach. Czasem u縴waj gad縠t體. Ci, kt髍zy tak robi, maj najcz甓ciej sta硑, sprawdzony zestaw. Niekt髍zy robi to nieustannie. Ksi眃z

Tadeusz Ko禼iuszko. Naczelnik z krwi i ko禼i, kontestator Napoleona i przyjaciel Jeffersona [200. rocznica 秏ierci wodza insurekcji]

Bartoszu G硂wackim pod Rac砤wicami Na emigracji we Francji najcz甓ciej wk砤da granatowy surdut, czarny krawat, buty z cholewami i okr眊硑 kapelusz. Na bardziej uroczyste okazje – czarny frak, w kt髍ym jednak czu si nieswojo. O doborze stroju Ko禼iuszki decydowa砤 w du縠j mierze funkcjonalno舵 i

"S-Town" i "Serial", czyli Netflix, ale do s硊chania. Jak szale駍two wok蟪 podcast體 zmienia ameryka駍ki reporta

klimatu. Ale martwi si wszystkim i na wszystko ma statystyki, kt髍e - jak stwierdza Reed - najcz甓ciej s poprawne. Czy Brian wiedzia, 縠 jego g體niane miasto to stolica stanu, je秎i chodzi o molestowanie dzieci? W tym, co m體i, jest du縪 osobistej rozpaczy. Swoje 縴cie okre秎a sentencj

Saga rodu Kornhauser體. Jakub: Pytali秏y z Agat o przesz硂舵 rodziny. Ojciec za ka縟ym razem opowiada inn histori [NOGA

pojawia硑 si najcz甓ciej w czasie podr罂y z Krakowa do Gliwic na groby dziadk體. – To by硑 urywki historii. 痚 to dziadek gotowa, bo babcia nie lubi砤, i 縠 to on przygotowywa 12 potraw na wigili (nieprawda). Innym razem, 縠 przed 秝i阾ami w og髄e nie udziela si w domu poza przyrz眃zeniem karpia

NAJCZ师CIEJ CZYTANE