najcz甓ciej odwiedzane strony

Aleksandra Gruszczy駍ka

Zakaz handlu w niedziel zach阠i do kupowania w sieci

Zakaz handlu w niedziel zach阠i do kupowania w sieci

A 80 proc. Polak體 przyznaje si do robienia zakup體 w niedziel - wynika z raportu przygotowanego przez serwis Ceneo.pl. Je秎i wejdzie w 縴cie zakaz handlu w niedziel, ponad po硂wa badanych z galerii handlowych przeniesie si do internetu.

90 tys. os骲 podpisa硂 petycj w obronie wilka Pumpaka. Nie b阣zie odstrza硊

Pozwolenie na odstrza Pumpaka, m硂dego wilka z dolno秎眘kiej watahy, wygas硂. Jak przyzna rzecznik ministerstwa 秗odowiska Saksonii, nowego wniosku nie zg硂szono

Polacy, Niemcy, Czesi... 4,6 mln turyst體 na urlop wybra硂 Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie to jeden z najpopularniejszych region體 turystycznych w kraju. Ju poprzedni rok by bardzo dobry - odwiedzi硂 nas 4,6 mln turyst體 - a ten zapowiada si jeszcze lepiej.

Nowy wirus atakuje polskie banki. Polska obiektem zainteresowania cyberprzest阷c體

Nowy wirus atakuje polskie banki. Polska obiektem zainteresowania cyberprzest阷c體

przez ofiar systemu bankowego, pozwalaj眂 przej辨 pieni眃ze z jego konta. Zaczyna si od maila, w kt髍ym ofiara przekonywana jest do otwarcia za潮cznika, w kt髍ym znajduje si wirus. Po otwarciu go, na komputerze ofiary instaluje si oprogramowanie, kt髍e 秎edzi odwiedzane przez ni strony. W momencie

'Yolocaust': berli駍ki satyryk przerabia selfie zrobione przy pomniku Pomordowanych 痽d體

'Yolocaust': berli駍ki satyryk przerabia selfie zrobione przy pomniku Pomordowanych 痽d體

"Joga 潮czy nas ze wszystkim dooko砤". "Oko硂 10 tys. ludzi dziennie odwiedza pomnik Pomordowanych 痽d體 Europy. Wielu z nich robi sobie g硊piutkie zdj阠ia, skacze, je糳zi na deskorolce czy rowerze po 2711 betonowych blokach o powierzchni 19 tys. metr體 kwadratowych" - czytamy na

Najs硑nniejszy szkielet 秝iata, Dippy, odchodzi na emerytur

Najs硑nniejszy szkielet 秝iata, Dippy, odchodzi na emerytur

Hintze Hall wita go禼i. Jedn z najcz甓ciej sprzedawanych pami眛ek muzealnych s pluszowe diplodoki i zwi眤ane z Dippym gad縠ty, a ka縟y prasowy tekst o muzeum by sygnowany zdj阠iem wielkiego zauropoda. Dippy by tak縠 jednym z g丑wnych bohater體 filmu Davida Attenborough „Natural History Museum

VPN, czyli jak nie da si pods硊chom i cenzurze

VPN, czyli jak nie da si pods硊chom i cenzurze

. Polskie s硊縝y inwigiluj bez kontroli Mo縩a przypuszcza, 縠 polskie statystyki za 2016 r. b阣 jeszcze gorsze. Rz眃 przepchn背 w lutym tego roku now ustaw o policji, kt髍 nie bez powodu okrzykni阾o inwigilacyjn. Tre禼i rozm體 na czatach, odwiedzane strony, przesy砤ne pliki, has砤, numery IP

Prawie 6 mln turyst體 odwiedzi硂 Gda駍k. Znacznie mniej Rosjan

Prawie 6 mln turyst體 odwiedzi硂 Gda駍k. Znacznie mniej Rosjan

odwiedzanymi atrakcjami w drugim, trzecim i czwartym kwartale ubieg砮go roku by硂: G丑wne Miasto (60,6 proc. badanych), bazylika Mariacka (21,5 proc.), Westerplatte (10,8 proc.), ul. Mariacka (10,1 proc.), 痷raw (10,4 proc.), Dw髍 Artusa (9,4 proc.) i stadion PGE Arena (9 proc.). Celem przyjazdu najcz甓ciej

Nasze drogie dane osobowe. Ile s warte? Jak je chroni przed kradzie勘?

Nasze drogie dane osobowe. Ile s warte? Jak je chroni przed kradzie勘?

Za dwa miesi眂e polska ustawa o ochronie danych osobowych b阣zie mia砤 20 lat. Wyja秐ia ona dok砤dnie, czym s dane i jak mo縩a ich pilnowa. A pilnowa warto, bo z rozp阣u rozdajemy je niemal wsz阣zie: przy odwiedzaniu stron internetowych (szczeg髄nie tych, na kt髍ych nale縴 si zarejestrowa

Bohater nie musi dzia砤 sam

Bohater nie musi dzia砤 sam

wiceprezeska Fundacji Hospicyjnej. Organizatorzy zak砤daj, 縠 przeszkoleni koordynatorzy zaczn rekrutowa wolontariuszy ju w kwietniu tego roku, a pierwsi z nich zaczn odwiedza podopiecznych na prze硂mie maja i czerwca. Fundacja opublikowa砤 na swojej stronie r體nie list otwarty do minister rodziny

Strona urz阣u po arabsku: "Nasi klienci m體i w tym j陑yku"

Strona urz阣u po arabsku: "Nasi klienci m體i w tym j陑yku"

. St眃 zapotrzebowanie na stron w r罂nych j陑ykach - m體i Ivetta Bia硑, rzeczniczka urz阣u wojew骴zkiego. To t硊maczy j陑yk rosyjski czy wietnamski, bo z tych kraj體 mamy sporo emigrant體. Ale arabski? Okazuje si, 縠 wersje j陑ykowe odpowiadaj zapotrzebowaniu. Arabski jest w秗骴 czterech najcz甓ciej

Idziesz na zakupy ze smartfonem w torbie? Zapomnij o prywatno禼i. Sklep wie, 縠 jeste tu pod jego drzwiami

Idziesz na zakupy ze smartfonem w torbie? Zapomnij o prywatno禼i. Sklep wie, 縠 jeste tu pod jego drzwiami

histori zakupow, odwiedzane strony oraz dane osobowe i wie, 縠 dziewczyna dysponuje sporymi pieni阣zmi. Ja tu tylko sprawdzam. Jak kupi tani bilet Nasz komputer, tablet, smartfon to skarbnica cennej wiedzy. Tym wi阫sza, im wi阠ej czynno禼i wykonujemy na jednym urz眃zeniu. Kojarzycie okienka z informacj

Picie piwa, rozbijanie butelek, czyli nocne 縴cie plac體 zabaw

Picie piwa, rozbijanie butelek, czyli nocne 縴cie plac體 zabaw

"Stra miejska pono kontroluje place zabaw. Prosz, by przyjecha砤 i zobaczy砤, jak po ca硂nocnej libacji wygl眃a ten na zapleczu Uniwersytetu Muzycznego, tu obok Muzeum Chopina" - napisa do nas pan Andrzej, kt髍y mieszka w pobli縰 i z dzieckiem odwiedza to miejsce. Rodzice

W砤禼iciel najwi阫szego serwisu z torrentami zatrzymany w Polsce. Kickass Torrents nie dzia砤

W砤禼iciel najwi阫szego serwisu z torrentami zatrzymany w Polsce. Kickass Torrents nie dzia砤

najpopularniejszym serwisem z torrentami na 秝iecie. Wyceniana na ponad 54 mln dol. i dost阷na w 28 wersjach j陑ykowych strona by砤 69. najcz甓ciej odwiedzan w ca硑m internecie. Miesi阠znie zagl眃a硂 na ni 50 mln ludzi. Jej przychody z reklam oszacowano na 12,5-22,3 mln dol. rocznie. Wed硊g ameryka駍kiej

Biedronka, Lidl, Auchan... - gdzie najta駍ze wielkanocne zakupy 秝i眛eczne?

Biedronka, Lidl, Auchan... - gdzie najta駍ze wielkanocne zakupy 秝i眛eczne?

stoj w rozkroku. Z jednej strony chc przekona wszystkich, 縠 s tanie. Polski handel (i us硊gi te) poszed w stron modelu sprzeda縴 zwanego "codziennie niskie ceny". Niezale縩ie od tego, czy klient przyjdzie w poniedzia砮k czy w sobot, chce zap砤ci ma硂. Z drugiej strony sieci niczym

NOSPR zaprasza na dzie otwarty. Darmowe zwiedzanie i konkurs

NOSPR zaprasza na dzie otwarty. Darmowe zwiedzanie i konkurs

fakt, 縠 jest jedn z najcz甓ciej odwiedzanych instytucji w naszym regionie. Zagl眃aj tu nie tylko mi硂秐icy muzyki, ale tak縠 ci, kt髍zy po prostu chc zobaczy zaprojektowane przez Tomasza Koniora i zesp蟪 jego architekt體 cudo z sal koncertow o znakomitej akustyce otoczon z zewn眛rz bry潮

Dlaczego warto zobaczy Skar縴sko?

Dlaczego warto zobaczy Skar縴sko?

odm體i mu turystycznych walor體. Ostra Brama i kuter torpedowy Najcz甓ciej odwiedzane s w mie禼ie dwa miejsca – sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz Muzeum im. Or砤 Bia砮go. Po硂縪ne w p蟪nocnej cz甓ci miasta sanktuarium powsta硂 w ostatnich latach PRL, gdy nie砤two by硂 pojecha do

Niestraszne im blizny. Przecie nie widz przed sob przysz硂禼i. Nasze c髍ki gimnazjalistki

Niestraszne im blizny. Przecie nie widz przed sob przysz硂禼i. Nasze c髍ki gimnazjalistki

ze sznura albo szlaczek z ociekaj眂ych krwi ostrzy. Nie mam z硊dze, 縠 od dzi ka縟y rodzic zacznie sprawdza dziecku nadgarstki, przegl眃a kieszenie i histori odwiedzanych stron WWW. Ale je秎i to wydrukujecie i cho jeden nauczyciel poczyta o problemie samookaleczania, cho jedna pani w sklepie

Start-upy i korporacje potrzebuj si nawzajem. Na pewno nie s wrogami

Start-upy i korporacje potrzebuj si nawzajem. Na pewno nie s wrogami

prezentacji start-up體, kt髍e s tworzone w砤秐ie po to, 縠by by platform dla kontaktu start-up體 z potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi. To mo縩a por體na do skaut體, kt髍zy odwiedzaj szk蟪ki pi砶arskie i szukaj dobrych, perspektywicznych zawodnik體. Sam pan bierze udzia w takich

Proboszcz spod Poznania chodzi po kol阣zie z Endomondo - opcja "szukaj ksi阣za"

Proboszcz spod Poznania chodzi po kol阣zie z Endomondo - opcja "szukaj ksi阣za"

odwiedziny duszpasterskie. Na stronie internetowej parafii w Kamionkach pod planem kol阣y znajdujemy zdanie: "Jest tak縠 opcja [szukaj ksi阣za] mo縩a sprawdza w Internecie gdzie znajduje si ksi眃z". Proboszcz stara si te, by parafianie dzi阫i stronie internetowej jak najcz甓ciej si阦ali po

Porno atakuje w supermarketach w USA. Klienci w panice porzucaj zakupy, policja ewakuuje sklep

Porno atakuje w supermarketach w USA. Klienci w panice porzucaj zakupy, policja ewakuuje sklep

w砤禼iwy kontekst i znaczenie s丑w "jestem mokra". PornHub poda swoje statystyki ogl眃alno禼i za 2012 rok. Okaza硂 si, 縠 ze wszystkich Amerykan體 najcz甓ciej odwiedzali go mieszka馽y sto砮cznego Dystryktu Kolumbia - statystycznie 14 wizyt rocznie na osob. Drugie pod wzgl阣em zepsucia s

Skandal na meczu 眘k - Borussia. Kibole 眘ka bluzgali, odpalili race, a potem zabrali flag go禼i

Skandal na meczu 眘k - Borussia. Kibole 眘ka bluzgali, odpalili race, a potem zabrali flag go禼i

agresywny spos骲 zabrali禼ie im ich flagi. Gratulacje... tam by硑 ma砮 dzieci z rodzinami. WSTYD!" - napisa jeden z internaut體 na stronie slasknet.com ch阾nie odwiedzanej przez kibic體 眘ka. W serwisie zwi眤anym z najradykalniejszymi kibolami 眘ka mo縠my przeczyta: "W trakcie meczu 2 flagi

Polak zn體 pokocha restauracje?

Polak zn體 pokocha restauracje?

jadaj眂ych poza domem wskaza硂 ten rodzaj lokalu jako najcz甓ciej odwiedzany). Osoby powy縠j 50. roku 縴cia jedz w restauracjach, nale秐ikarniach i pierogarniach. M硂dzie w wieku 18-24 lat okupuje sieciowe bary w rodzaju McDonald's, KFC, Burger King albo bary z kebabem czy burgerownie. Na rynku

Muzeum Auschwitz do dziennikarzy na ca硑m 秝iecie: Nie by硂 "polskich oboz體 秏ierci". Dajemy wam proste narz阣zie, by禼ie nie powtarzali tego b酬du

- Ob髗 Auschwitz zosta wybudowany przez pa駍two niemieckie na terenach okupowanej Polski si潮 w潮czonych do Trzeciej Rzeszy. Jasne jest to dla wszystkich, kt髍zy odwiedzaj autentyczne Miejsce Pami阠i. Jednak od czasu do czasu w mediach pojawia si to fa硈zywe i bardzo bolesne dla Polak體

Depresja. Mog j wywo硑wa media spo砮czno禼iowe

ludzkiego 縴cia i naszych wsp髄nych interakcji. To bardzo wa縩e dla lekarzy, psycholog體, by okre秎i, w kt髍ym momencie balans przesuwa si ze strony ich korzystnego wp硑wu na stron zagro縠" - pisze dr Brian Primack, jeden z g丑wnych autor體 pracy. Oczywi禼ie to, 縠 media spo砮czno禼iowe to nie

Dzi阫i tej aplikacji w telefonie nie zgubisz si w szpitalu

ogromna – ka縟y z wcze秐iak體 codziennie musia by dowo縪ny na badania do co najmniej trzech r罂nych specjalist體. Zwiedzanie w Olsztynie Polskie szpitale jeszcze nie korzystaj z tego typu aplikacji. Ale np. Szpital Miejski w Olsztynie udost阷ni na swojej stronie zak砤dk z wirtualnym spacerem po

Hej, bibliomani, jed糲ie do Hay! Wszystkie cuda walijskiego miasteczka antykwariat體

„Y Gelli”), a po angielskiej stronie puby w niedziele s zat硂czone, bo odwiedzaj je Walijczycy, kt髍zy swoje puby maj tego dnia zamkni阾e. Ale poza tym jest bardzo serio. Niepodleg砮 kr髄estwo ma wszystko, co mie powinno. Powo砤na zostaje dziedziczna rada lord體, Hay ma w砤sne paszporty

35 mln z w kumulacji Lotto. Kto i jak gra? Dlaczego p砤cimy wysoki podatek od marze?

wchodz na stron Lotto.pl g丑wnie po to, aby sprawdzi wyniki. Najwi阠ej internaut體 odwiedza bowiem witryn Totalizatora dzie po losowaniu, czyli w 秗ody, pi眛ki i niedziele. W lutym 2017 r. stron Lotto.pl odwiedzi硂 niemal 4 mln u縴tkownik體. Wesz硂 na ni 11,8 proc. wszystkich internaut體 ze wsi i

Mural Leonarda odkryty we W硂szech. W pe硁ej krasie zobaczymy go w 2015 r.

w tym mie禼ie 1 maja 2015. Prace w Sala delle Asse poch硂n 1,5 mln euro z funduszy firmy A2A, b阣zie je tak縠 dotowa w硂ski rz眃. Zamek Sforz體 jest wizyt體k Mediolanu - to drugie najcz甓ciej odwiedzane miejsce w stolicy p蟪nocnych W硂ch. Do tej pory renowacj zamku wykonywano mechanicznie

Bia硂wie縜: Co robi gdy nie wpuszcz ci do Puszczy

” (ale nie Rosjanami!). Je秎i po tej wyprawie kto jeszcze b阣zie mia si酬, warto wej舵 na 痚bra 痷bra. To 禼ie縦a i drewniana k砤dka w jednym. Prowadzi przez bagna, a pod Rezerwat Pokazowy 痷br體 (to najcz甓ciej odwiedzane miejsce w Puszczy, bo opr骳z 縰br體 s te tam rysie, 硂sie czy wilki

Izrael: Dzieci z Gazy zabite legalnie

mieszkaj眂y w hotelu, z kt髍ego wida by硂 miejsce zdarzenia, opisywali je inaczej ni rzecznik armii. Wed硊g Petera Beaumonta z "Guardiana" "ogrodzony teren wykorzystywany przez Hamas" to stara chata rybacka ulokowana w najcz甓ciej odwiedzanej przez Palesty馽zyk體 cz甓ci pla縴

Jak pies z kotem. Brudne kocie sprawki

mocz poza kuwet, trzeba cho troch zrozumie natur tego zwierz阠ia. Kot jest czy禼iochem. Brudny, utyt砤ny w b硂cie pies najcz甓ciej jest szcz甓liwy. Brudny kot - tragedia. Wiem, jak to dla kot體 wa縩e, od kiedy musia砤m trzyma swojego kota po operacji dwa tygodnie w ko硁ierzu. Omal nie zdech. I

Zaka縠nia szpitalne, czyli ryzyko leczenia

zaka縠nie. Wi阫szo舵 z nas nie uniknie w swoim 縴ciu cho鎎y kr髏kiego pobytu w szpitalu. Z jednej strony idziemy tam po pomoc, z drugiej - z obawami. Na ile m骿 stan lub bliskiej mi osoby jest powa縩y? Czy na pewno dostaniemy tam pomoc? Na jakie warunki i jakich lekarzy trafimy? D硊go b阣ziemy tam le縠

W aparthotelu jak u siebie w domu

atmosfera. Cho zdarzaj si wynajmy d硊gookresowe, to jednak najcz甓ciej go禼ie odwiedzaj nas na kilka dni. Zainteresowanie ze strony obcokrajowc體 potwierdza te Mateusz St阷ie z Artery Hotels. - Stanowi oni 70 proc. wszystkich naszych go禼i. Przyje縟縜j g丑wnie z takich kraj體m jak Wielka Brytania

Jacek Kaczmarski sko馽zy砨y dzi 60 lat. 6 wyj眛kowych utwor體 artysty na jego urodziny

„najlepsze” spo秗骴 kilkuset, jakie Kaczmarski napisa. Wybra砮m wi阠 takie, do kt髍ych - z r罂nych przyczyn - najcz甓ciej wracam.  „Bob Dylan” Na p硑cie „Bankiet” Kaczmarski opowiada, 縠 w 1985 roku by na koncercie Boba Dylana, „jednego z bog體 jego

Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce [ZOBACZ]

jednak to pieszo-rowerowa k砤dka Ojca Bernatka zapisa砤 si w 秝iadomo禼i krakowiak體, jako najbardziej romantyczne miejsce." ,,Chocia wed硊g internaut體 romantyczno舵 nie jest mocn stron Poznania, to uniwersytecki Ogr骴 Botaniczny urzek swoim klimatem niejedn par zakochanych."

Uwaga! Oni mog do ciebie zapuka. two si nabra

Akwizytorzy przedstawiaj si jako pracownicy zak砤du energetycznego, przez co cz阺to kojarzeni s z PGE. Wprowadzaj w b潮d, twierdz眂 przyk砤d, 縠 ju wkr髏ce wzrosn op砤ty za energi i aby uchroni si przed podwy縦ami, nale縴 podpisa now umow. Najcz甓ciej odwiedzaj ludzi w podesz硑m wieku

Po co przyje縟縜j do nas zagraniczni tury禼i. Nowa atrakcja to... obiad u polskiej rodziny

Lechem Wa酬s oraz mural na G丑wnym Mie禼ie, na 禼ianie dawnego kina Neptun od strony ul. Kaletniczej - na zdj阠iach prezentuje si znakomicie. Amator體 zwiedzania Tr骿miasta od strony wody te nie brakuje. Ci, kt髍zy chc ogl眃a G丑wne Miasto z perspektywy Mot砤wy, najcz甓ciej trafiaj do wypo縴czalni

Ile kosztuje fitness? Jak wybra si硂wni i trenera? Multisport czy karnet [CENY]

przekonajmy, czy w danej si硂wni nie jest zbyt t硂czno. Z przestestowaniem klubu nie powinno by problemu, bo wiele z nich daje mo縧iwo舵 jednorazowego bezp砤tnego wej禼ia. Najlepiej skorzysta z niego w godzinach, w kt髍ych najcz甓ciej zamierzamy odwiedza si硂wni. Przyjrzyjmy si te zaj阠iom grupowym

Miasta Idei w Sosnowcu. Inwestycje w jako舵 縴cia i spos骲 sp阣zania wolnego czasu

Rzecz tylko z pozoru jest prosta. S miasta, w kt髍ych urz阣nicy s przekonani, 縠 gdy nazw obsiany traw plac skwerem albo nieu縴tki parkiem, to b阣zie mo縩a si pochwali, 縠 miasto jest „zielone”, ekologiczne i przyjazne dla rodzin, bo przecie to rodziny najcz甓ciej sp阣zaj wolny

Czy w Ogrodzie Saskim mo縩a piknikowa? Za du縪 tam zakaz體

mieszka馽體 o to, co w zrewitalizowanym Ogrodzie powinno si znale兼, czego potrzebuj, a co mo縩a z plan體 wyrzuci. Nie przeprowadzono te bada dotycz眂ych tego, kto park najcz甓ciej odwiedza. Efekt? Mamy odnowione alejki, 砤wki, stawy i ziele, ogrodzenie oraz muszl koncertow. Du縪? Zdaniem uczestnik體

Zbadali kaszubskie korzenie Grassa. "Skomplikowane losy"

. odwiedza w Bysewie swoj cioteczn babk. Jeden z jej syn體, Franciszek, pracowa przed wojn na Poczcie Polskiej w Gda駍ku. Podczas ostatnich wizyt w Gda駍ku Grass spotyka si z jego c髍k Irmgard, z kt髍 wychowywa si po s眘iedzku we Wrzeszczu. Jan Bro駍ki, wuj i domniemany ojciec Oskara z &bdquo

Akademia Dziedzictwa MCK. Muzea wysz硑 ju z epoki Gierka

liczne inwestycje infrastrukturalne w kultur. Oczywi禼ie, cz甓 z nich nie poci眊n瓿a odpowiedzi na fundamentalne pytania: "czym jest kultura w Polsce?" i "dla kogo ma by?". Z drugiej strony obserwujemy ogromne zaanga縪wanie wielu os骲 w tworzenie kultury. Natomiast brak jest ci眊le

Cyberprzest阷czo舵: najs砤bszym punktem w sieci s prywatni u縴tkownicy

zarobi 325 mln dol. - Mamy dzi do czynienia z mniej wi阠ej setk takich mi阣zynarodowych gang體. Zawsze radz: je秎i da砮 si zainfekowa i nie mia砮 kopii zapasowej swoich danych, zap砤 ten okup. To bolesny krok, ale jest i optymistyczna strona: to dzia砤! Wszystkie gangi dotrzymuj s硂wa i oddaj

Ile powinny kosztowa nasze dane i czy warto je sprzedawa?

posiadacza danego urz眃zenia - nie wiadomo, jak si nazywa i gdzie mieszka, ale wiadomo, co lubi i jak si zachowuje na zakupach. Za nasze dane najcz甓ciej p砤cimy "w naturze", czyli wchodz眂 na strony internetowe i korzystaj眂 z r罂nych aplikacji za darmo. Ale zdarzaj si ju transakcje "

Gdzie jest Dom... Volkswagena i oczywi禼ie bezp砤tne toalety? Czyli co interesuje turyst體

mapk trzeba zap砤ci Kamila Sobotka pracuje w informacji PTTK w ramach wakacyjnego sta縰. Energiczna, z rudym kokiem chwiej眂ym si na czubku g硂wy, b硑skawicznie odpowiada na pytania, na zmian po polsku i po angielsku. - Tury禼i najcz甓ciej chc wiedzie, co w Gda駍ku zwiedzi i w jakim miejscu mo縩a

'Historia obraz體'. Hop z jaskini na ekran smartfona

Tate traktuje odbiorc體 jak dzieci? Nie, wr阠z przeciwnie. Najcz甓ciej odwiedzana galeria sztuki nowoczesnej na 秝iecie (przewija si przez ni 5,7 mln ludzi rocznie) wie, co robi. Sam Hockney – w ko馽u malarz wsp蟪czesny – przyznaje, 縠 ma硂 kto jest w stanie zrozumie sztuk XX w. Z

Nowy Jork, Krak體, Wroc砤w. Gdzie lubimy robi zdj阠ia?

automatycznie (np. przez telefon kom髍kowy) albo r阠znie, za pomoc odpowiednich program體. Ciemne pola na mapie oznaczaj te miasta, w kt髍ych zrobiono najmniej zdj赕. Czerwony kolor informuje o wi阫szej liczbie fotografii, a 矿硉y oznacza miejsca, w kt髍ych ludzi najcz甓ciej robi zdj阠ia. Popularno舵 jest

Nie ka縟y trafi do Wikipedii

Wikimedia. W g硂sowaniu 5,5 tys. wikipedyst體 dosta najwi阠ej g硂s體 ze wszystkich kandydat體. Wikipedia - jaka jest, ka縟y wie Wikipedia to internetowa encyklopedia, kt髍a od 14 lat powstaje dzi阫i mr體czej pracy tysi阠y wolontariuszy. Jest pi眛 najch阾niej odwiedzan stron w 秝iatowym internecie

Nar骴 potrzebuje si wymoczy [WAKACJE Z DZIE芃I]

Co prawda krytyk體 budowy aquapark體 za unijne pieni眃ze nie brakuje, ale skoro ju s, to warto je wypr骲owa. Od kiedy w 1985 roku w kanadyjskim Edmonton otwarto pierwszy World Waterpark, parki wodne s jednymi z najcz甓ciej odwiedzanych obiekt體 rozrywkowych na 秝iecie. Wroc砤wski Aquapark

Facebook zmienia polityk prywatno禼i. B阣zie wiedzia o nas jeszcze wi阠ej

prywatno禼i Facebook zastrzega sobie prawo do zbierania zar體no danych lokalizacyjnych, jak i transakcyjnych. To jednak nie koniec. Facebook w nowej ods硂nie b阣zie zbiera te informacje o tym, jakie strony internetowe odwiedzamy i jakich aplikacji u縴wamy najcz甓ciej, po to, aby pozna nas jeszcze

Warta kilometr po kilometrze - album "808,2 km" Waldemara iwczy駍kiego [ZDJ蔆IA]

zdj赕, za du縪 jednak nie mog砮m u縴. Nie chcia砮m, by zdj阠ia z teren體 mi najbli縮zych zdominowa硑 album. Nad Wart stan瓿a scena. Zaraz si pewnie rozpocznie jaki koncert. - Chcia砮m podej舵 do tematu troch socjologicznie i pokaza r罂ne aktywno禼i ludzkie nad rzek. Przez niemal rok odwiedza

Czy Mariusz Trynkiewicz wyjdzie na wolno舵? Jego 縪na wierzy, 縠 ju niebawem, i planuje podr罂 po秎ubn

Wed硊g rankingu Google najcz甓ciej zadawane w Polsce pytanie w ci眊u ostatnich dw骳h lat to: "Gdzie jest Mariusz Trynkiewicz?". 53-letni dzi Trynkiewicz latem 1988 roku zabi czterech ch硂pc體. Jedenastoletniego Tomka, dwunastoletnich Krzysia i Artura oraz trzynastoletniego Wojtka. W

Po kolejnym zamachu Itaka zawiesza wycieczki do Tunezji. MSW odradza硂 wyjazdy od dawna

MSZ o zagro縠niu terrorystycznym na swojej stronie informowa硂 od maja 2014 roku. Jej pe硁omocnicy powo硊j si na Ustaw o us硊gach turystycznych, w kt髍ej czytamy: "Organizator turystyki jest obowi眤any poinformowa klienta o szczeg髄nych zagro縠niach 縴cia i zdrowia na odwiedzanych obszarach

Co ma reklama do szparag體? Wybieramy Polsk Firm Przysz硂禼i

reklamow - pyszne szparagi. Konsument zajadaj眂y szparagi to na przyk砤d supermarket albo producent telefon體. S硂wem, firma, kt髍a chce si reklamowa. Ale nie w byle jakim miejscu w sieci, tylko w takim najcz甓ciej odwiedzanym przez internaut體. Szuka najlepszych szparag體 w ca硑m Mazowieckim. Tu wkracza

"S-Town" i "Serial", czyli Netflix, ale do s硊chania. Jak szale駍two wok蟪 podcast體 zmienia ameryka駍ki reporta

klimatu. Ale martwi si wszystkim i na wszystko ma statystyki, kt髍e - jak stwierdza Reed - najcz甓ciej s poprawne. Czy Brian wiedzia, 縠 jego g體niane miasto to stolica stanu, je秎i chodzi o molestowanie dzieci? W tym, co m體i, jest du縪 osobistej rozpaczy. Swoje 縴cie okre秎a sentencj

Sprawdzili秏y, jak dzia砤 pogotowie rodzinne. "Pracujemy 24 godziny na dob, siedem dni w tygodniu"

Rocznie w polskich szpitalach pozostawianych jest ok. 800 dzieci. - Czasami mamy m體i nam, dlaczego zostawiaj dziecko. Najcz甓ciej t硊macz to ci昕k sytuacj materialn albo wielodzietno禼i rodziny. S takie sytuacje, 縠 po kilku dniach wracaj, bo zmieni硑 decyzj. Ale to rzadko舵. Najcz甓ciej

Najlepsze muzea w Polsce. Warto je odwiedzi [PRZEGL]

stycznia zosta砤 uznana za Mi阣zynarodowy Dzie Pami阠i o Ofiarach Holocaustu. Auschwitz-Birkenau jest najpopularniejszym i najcz甓ciej odwiedzanym muzeum w Polsce. Nie ma tak縠 tak cz阺to wizytowanego by砮go obozu nazistowskiego w ca砮j Europie. - O samym pobycie pisa nie b阣 bo nie da si w

Micha Noga 秎adami Halika w Buenos Aires. Zapraszamy na spacer do miejsc, w kt髍ych by lub m骻 by s硑nny podr罂nik

powinni tam kupowa i do砤dowywa karty. Sprzedawcy w okienkach najcz甓ciej nie m體i w 縜dnym innym j陑yku. Gdyby Halik mia chwil, przed wej禼iem na stacj powinien si rozejrze dooko砤. Retiro to pi阫na cz甓 Buenos Aires – z szerokimi alejami, parkami, drogimi sklepami, pe硁a ludzi o ka縟ej

Wakacje w Polsce: Przemys砤w, Maleniec, Piwnice, Tryszczyn, Kletno, czyli miejsca, kt髍ych nie znacie

obserwatorium b阣zie mo縩a odwiedza w ka縟 sobot o godz. 20. Wi阠ej informacji na stronie Fundacji Aleksandra Jab硂駍kiego ( www.faj.org.pl ). Agnieszka K阷ka Tryszczyn - 禼i秎e tajne centrum dowodzenia Zajmuje wi阫sz powierzchni ni boisko do koszyk體ki. Jest ukryty prawie 5 m pod ziemi. Jeszcze dwa lata

Starsi ludzie l眃uj w Etiopii na marginesie

regionie Tigraj. – Wysy砤j mnie tu dzieci i wnuki, chc, 縠bym zarobi na w砤sne utrzymanie – m體i, 禼iskaj眂 w gar禼i monety. Kifle najcz甓ciej pracuje w centrum Addis. Najlepsze miejsce to okolice luksusowego hotelu Ghion, si阦aj眂ego chmur biurowca banku i nowej linii tramwajowej

Etyczny biznes - wi阫sze zyski. CSR robi swoje

przez niedoinformowanych klient體, a nie dzia砤niami ekologicznymi. Niestety, w praktyce najcz甓ciej jest dok砤dnie odwrotnie - przyznaje. Firmy nie powinny by jak twierdze Polpharma prowadzi program zdrowia seksualnego, mBank - kampani "Nie robisz tego w realu? Nie r骲 tego w sieci!"

Jak nie marnowa 縴cia w internecie

pole. Zdecyduj si na jedn stron z wiadomo禼iami, jeden portal spo砮czno禼iowy i nie mn罂 miejsc, kt髍e odwiedzasz w ramach porannej rutyny. Za丑 sobie r體nie, 縠 maile sprawdzasz co okre秎ony czas, a nie kompulsywnie co chwil. 4 Walcz z rutyn. Wiele os骲 ma nawyk przychodzenia do pracy lub

Polskie pla縠 - jedne z najpi阫niejszych na 秝iecie

do Ba硉yku. B阣眂e w ci眊硑m ruchu morze niczym sito sortuje te osady i rozmieszcza je na swoim dnie. Morskie fale unosz najl縠jszy piasek i ci眊n go w stron brzegu. Kiedy wiatr s砤bnie i poziom morza opada, wyrzucony na brzeg piasek zaczyna schn辨. Wiej眂y od morza wiatr powoli przenosi go coraz

2017 rokiem Jane Austen. Historie pisane w bawialni

zaczyna my秎e o tym, 縠by je pisa. Na pocz眛ku s opowiadania spisywane do zeszyt體, potem ko馽zy pierwsz powie舵 pt. „Jack i Alice” – dziewi赕 rozdzia丑w, po dwie strony ka縟y. Alice, zbyt pijana nawet na to, 縠by by bohaterk czyjej ksi笨ki, spotyka Jacka, kt髍y jest zbyt pijany

Pan niania wychowa wam dzieci, ale wprowadzi si na tydzie

;, nie trzeba t硊maczy, na czym polega praca Micha砤. Wystarczy powiedzie, 縠 robi to samo, co prowadz眂a program Dorota Zawadzka, lecz bez udzia硊 kamer. Popularna psycholo縦a w kolejnych odcinkach serii odwiedza砤 rodziny, kt髍e nie mog硑 okie硓na rozbrykanych dzieci, przez kilka dni obserwowa砤 ich

Dw. Centralny: od秝ie縪ny przedsionek Z硂tych Taras體 [FELIETON CHOMOWSKIEJ]

Wszystkie felietony Beaty Chom眛owskiej znajdziesz na naszym Facebooku. Do潮cz, dyskutuj i dziel si opiniami. Centralny, ech, Centralny. Gdyby na prze硂mie stycznia og砤szano ranking miejsc najcz甓ciej odwiedzanych w Warszawie, wygra砨y bezapelacyjnie, zostawiaj眂 w tyle galerie handlowe i

Startuje Piano, system p砤cenia za wybrane teksty dost阷ne w internecie

w眛pliwo禼i i odpowiedzie na Wasze najcz甓ciej pojawiaj眂e si pytania przygotowali秏y ma硑 przewodnik po systemie. Czym jest Piano? Piano to abonamentowy dost阷 do wybranych tre禼i "Gazety Wyborczej" i wielu innych stron w polskim internecie (潮cznie a 42 portale, w tym m.in. "Polskie Radio

80-latek wykorzystywa dziecko seksualnie. "Powiem, 縠 si puszczasz za pieni眃ze"

O秗odka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Opolu Agnieszka Jukowska-Kwa秐iak: Jakie dzieci najcz甓ciej padaj ofiar przemocy seksualnej? Agnieszka Wawer-Sajko: Najbardziej nara縪ne s dzieci zaniedbane emocjonalnie, kt髍ym brakuje blisko禼i, zaufania, zainteresowania ze strony rodzic體 czy

Lech Pozna. Lasse Nielsen i Nicki Bille czuj hygge i 秔iewaj po du駍ku [WIDEO + ROZMOWA]

gry, najcz甓ciej w ko禼i. Ka縟y przynosi ze sob drobne upominki. Gramy na czas. Kto trafi sz髎tk, ten otrzymuje jeden prezent. Gdy wszystkie upominki zostan rozdane, gramy dalej, a wtedy ten, kto trafi sz髎tk, ma prawo zabra prezent innemu. Jest rywalizacja, bo gdy czas gry si sko馽zy, kto mo縠

Kto jest w szkole online. Sprawd na blogu

W czwartek by砤m na zaj阠iach o wdzi阠znej i wiele m體i眂ej nazwie: systemy operacyjne i sieci komputerowe. Rozwin瓿am pasek adresu, 縠by sprawdzi jakie strony uczniowie najcz甓ciej odwiedzaj. Zaskocze nie by硂: nasza-klasa.pl, gadu-gadu.pl, o2.pl, demotywatory.pl oraz chomikuj.pl. Strona

Nie mo縩a komu kaza d紈iga jego krzy. Czy aborcja jest wyj禼iem?

garde swoje przekonania religijne i m體i, 縠 skoro Bozia da砤, to i jako si wychowa. A tymczasem Bozia nie dok砤da do tego wychowania ani z硂t體ki. Ilu szanownych hierarch體 ko禼ielnych odwiedza te dzieci, wspiera w walce o 縴cie i zdrowie? Albo wspiera zrozpaczonych rodzic體, kt髍ym brakuje

Chrze禼ijanka w hid縜bie zosta砤 najpopularniejsz gwiazd porno. I podzieli砤 Liban

Wed硊g rankingu firmy Alexa, kt髍a zajmuje si analizowaniem aktywno禼i internaut體, pornhub.com to 73. najpopularniejsza strona internetowa 秝iata. Odwiedza j wi阠ej u縴tkownik體 ni stron bbc.com (78. miejsce), cnn.com (80.miejsce) b眃 google.pl (87. miejsce). Oznacza to, 縠 Mi codziennie

Medycyna prewencyjna. Lekarz gwiazd zaleca czekolad i sporo seksu

pisze ksi笨ki, w kt髍ych radzi, jak zdrowo chudn辨, walczy ze stresem, zachowa m硂do舵. Gabinet tego kardiologa i dietetyka odwiedzaj liczni celebryci. Ale we francuskich mediach dr Saldmann sam te ma status gwiazdy i przydomek „guru pary縜n”. Cz阺to wyst阷uje w telewizji, jest aktywny w

Filip Zylber, re縴ser filmu "Po prostu przyja捡": Nikt mnie nie szarpie

legendarny „Jazz na Kalat體kach”, pracowa w Pagarcie, by m.in. mened縠rem Ewy Demarczyk. Gdy nadesz砤 III RP, zaj背 si biznesem i zosta pos砮m. Nie przyt砤cza pana? – Nie, zw砤szcza 縠 mieszka砮m z mam w dzi, a on w Warszawie, bo rodzice szybko si rozstali. Ojca odwiedza砮m

Trzeci zwyci陑ca wybor體 w USA. Przewidzia wyniki w 50 z 50 stan體!

York Times" zawdzi阠za jego blogowi rekordowe 20 proc. ruchu na stronie internetowej gazety. Jest to sz髎ta najcz甓ciej odwiedzana strona z wiadomo禼iami w Stanach Zjednoczonych, kt髍 tylko we wrze秐iu czyta硂 573 mln os骲. Oznacza to, 縠 w ci眊u jednego dnia prognozy Silvera ogl眃a硂 na jego

W sercu d縰ngli, z widokiem na pole ry縪we i porann jog. Cyfrowe nomadki pracuj sk眃 chc i 縴j jak kr髄owe

, je秎i s setki technologii, kt髍e umo縧iwiaj prac online. Ja 40 proc. mojego czasu sp阣zam poza Bali. Podr罂uj po Azji, odwiedzam Polsk - nie przerywaj眂 pracy. Dla m硂dszego pokolenia to jest ju oczywiste. Coraz cz甓ciej przyje縟縜j tu m硂dzi ludzie zaraz po szkole 秗edniej i pracuj dla

Internet ma硂 polityczny

tych z wy縮zym wykszta砪eniem i tylko co dziesi眛y po podstaw體ce. Politycy wrzucaj do sieci du縪 tre禼i, ale warto禼i w nich niewiele. Przed ostatnimi wyborami najcz甓ciej na stronach kandydat體 by硑 ich zdj阠ia, kr髏kie notki i filmiki. Mniej ni po硂wa kandydat體 do Sejmu i Senatu informowa砤 o

Dzieci musz si nudzi! Nie zabawiaj ich

pory roku. W丑czy砤 si bez celu. Zagadywa砤 obce osoby. Zacz瓿a odwiedza s眘iadk i piec razem z ni ciasta. Ci眊le by砤 pogr笨ona we w砤snych my秎ach i to j sprowokowa硂 do pisania pami阾nika i opowiada. Dzieci uzale縩ione Nie interweniujmy wi阠 natychmiast, kiedy widzimy nasze znudzone dziecko

Muzeum II Wojny, Polin, ECS. Wspierajmy muzea historyczne, nim b阣zie za p蠹no [KOMENTARZ]

mi阣zynarodowego skandalu, gdyby chciano dokona w nich programowej i personalnej czystki. Najwa縩iejsze jednak, aby ju dzi odwiedza jak najcz甓ciej i najliczniej Polin i ECS, towarzyszy ca砮j tr骿ce na Facebooku, zawi眤ywa kluby ich przyjaci蟪. Wsp髄nie uczy駇y z tych trzech muze體 przestrze spotkania

Szef Europejskiego Centrum Solidarno禼i: Solidarno舵 zn體 jest wa縩a

homoseksualizmu. - Tak, to byli chyba narodowcy z dzi, dopatrzyli si w tym zdj阠iu "t阠zowej kampanii". Z jednej strony mia砮m wra縠nie, 縠 uczestnicz w satyrze politycznej, z drugiej by砮m przera縪ny, bo mogliby秏y oczekiwa, 縠 ludzie sympatyzuj眂y z ugrupowaniami narodowymi s szczeg髄nie

Automobil retro promuje WSG

uczelni - to rekrutacja. Dzisiaj maturzysta nawet nie musi odwiedza przysz砮j szko硑 wy縮zej. Zapisuje si internetowo. - My jednak wychodzimy z za硂縠nia, 縠 kontaktu bezpo秗edniego nic nie zast眕i - m體i Agnieszka Kowalkowska, dyrektor dzia硊 marketingu i informacji WSG. WSG pr骲uje wi阠 dzia砤

Ostatnia szansa na zobaczenie prawdziwego grobowca Tutanchamona

. 1323 roku p.n.e., odkry w 1922 r. brytyjski archeolog Howard Carter. Jest to jeden z najcz甓ciej odwiedzanych przez turyst體 grob體 w Dolinie Kr髄體, w kt髍ej grzebani byli w砤dcy i notable z czas體 Nowego Pa駍twa. W latach najwi阫szej prosperity wchodzi硂 do niego nawet do 5 tys. os骲 tygodniowo

Jak spod palmy trafi do urny? G硂sujemy poza Polsk [PORADNIK]

zaplanowanych na najbli縮ze eurowybory MSZ opublikowa ju w po硂wie kwietnia. Znale兼 j mo縠my m.in. na stronie PKW. W przypadku wielu kraj體 odwiedzanych przez turyst體 z Polski z g硂sowaniem nie powinno by problemu. » w Hiszpanii - opr骳z trzech punkt體 w Madrycie - zaplanowano te mo縧iwo舵 oddania

Jacek Piku砤: Z nieba spad砮m pod most

. Jak to jest, kiedy jedzenia trzeba szuka na 秏ietniku? - 10 lat temu, kiedy odda砮m klucze do Skrawka Nieba, wpad砮m w depresj. Cz硂wiek znajduje si wtedy po tej drugiej stronie, w innym wymiarze. Nie my秎i, nie analizuje. Nie by硂 wi阠 momentu prze砤mania, schowania dumy do kieszeni. Jedzenie si

Gwiazda "M jak mi硂舵": Bydgoszcz mnie zupe硁ie odmieni砤

, przyj阾o mnie do kolejnej, 髎mej klasy pod jednym warunkiem: musia砮m zmieni instrument. Wybra pan klarnet. Dlaczego? - Bo go ju troch zna砮m. W podstaw體ce muzycznej jest taki wym骻, 縠 od czwartej klasy piani禼i maj instrument dodatkowy, najcz甓ciej to flet prosty. Jako dziecko nie mog砮m pogodzi

Umys zamkni阾y, cia硂 wyzwolone

Polsce przynajmniej raz w miesi眂u odwiedza strony erotyczne. Najcz甓ciej w砤秐ie te, ka縟 秗ednio od 1,3 do 2,9 mln internaut體. Pi赕 lat temu na strony porno wchodzi硂 p蟪tora miliona mniej os骲, dziewi赕 lat temu - pi赕 milion體 mniej. Kto ogl眃a To wci笨 cz甓ciej m昕czyzna, cho kobiet na stronach

Kariera w Bia硑mstoku, a mo縠 w Brukseli? Projekt: Praca

To ju druga edycja akcji Projekt: Praca, kt髍a tym razem odwiedza 12 uczelni, a w najbli縮zy pi眛ek 21 listopada b阣zie go禼i na Uniwersytecie w Bia硑mstoku. "Gazeta Wyborcza" wraz z partnerami przygotowa砤 cykl praktycznych warsztat體, dzi阫i kt髍ym studenci i absolwenci dowiedz si

Dlaczego chodzimy w g髍y? Ka縟emu jego Mount Everest

bicie rekord體, interesuje mnie tylko pokonywanie w砤snych ogranicze. Chodzi o osobiste do秝iadczenie”. Ale wiem, 縠 czasem chodzimy w g髍y r體nie po to, 縠by komu zaimponowa; najcz甓ciej to panowie chc si popisa przed paniami, cho bywa na odwr髏. Albo 縠by poby w dobrym towarzystwie. Dla

Kolarze: najlepszy kolumbijski towar

patrzy na niego z niew砤禼iwej perspektywy. – Pracowali秏y, ale nie ma nic oburzaj眂ego w tym, 縠 dzieci pracuj. W moich stronach dzieci s uczone odpowiedzialno禼i i pomagania rodzicom, bo wszyscy jedziemy na tym samym w髗ku. Mia砮m okazj je舵 z prezydentem i r罂nymi wa縩ymi lud糾i, ale jad砮m

Beata Moskal-S砤niewska: Panowie, nie do舵, 縠 my, kobiety, musimy walczy z "dobr zmian", to jeszcze musimy walczy z wami

si wiar katolick i tradycje. Bywam w ko禼io砤ch, uspokaja mnie ich architektura i poczucie wsp髄noty, jakiego tam do秝iadczam. Gdziekolwiek bywam w 秝iecie, staram si odwiedza tamtejsze 秝i眛ynie. Jak dalajlama, kt髍ego zreszt wsp髄nie z biskupem Ignacym Decem zaprowadzili秏y do 秝idnickiej

List do niemieckiego przyjaciela

og髄noludzkiej, obecne w rozwa縜niach tego klasyka eseju o losach Europy XX wieku. Jest o nacjonalizmie, kt髍y by jak epidemia ostrej grypy, zara縜, a potem dziesi眛kowa, o ciemnych stronach pa駍twa narodowego, o kr髏kowzroczno禼i polityk體 i prowizoryczno禼i ich dzia砤 legislacyjnych. Wreszcie o pami阠i

Bo縠 Narodzenie w Aleppo. Przed wojn 秝i阾a pachnia硑 cytryn, go糳zikami i wod r罂an

stoj po 縜dnej ze stron. Z mojej dzielnicy wielu m硂dych uciek硂. Tak jak ja. Zostali rodzice, bo starych drzew si nie przesadza. Pilnuj dobytku, 縠by nikt nie rozkrad naszego mieszkania i maj眛ku. Wieczorek taneczny w alei snajper體. Co Dariusz "Maleo" Malejonek widzia w Aleppo Georg

Paul Bowles: prorok, podr罂nik, przyjaciel bitnik體

je秎i si kto z nazwiskiem Bowlesa jakim trafem nie zetkn背. Co do lokalizacji za, owszem, Tanger i Maroko tematycznie dominuj, lecz odwiedzamy z Bowlesem tak縠 Pary, Mader (bardzo pi阫ny tekst!), Costa del Sol (gdzie pisarz kwa秐o komentuje rozw骿 przemys硊 turystycznego), Tajlandi, Keni (z

Ojciec huknie... i nic. Czy da si uratowa psychicznie nastolatka, kt髍y bije rodzica? [ROZMOWA]

rodzica nie jest mo縧iwa, bo przecie to rodzic w rodzinie jest stron silniejsz. Pami阾ajmy, 縠 przemoc to nie to samo co agresywne zachowania. Agresywnie mo縠 te zachowywa si strona s砤bsza w relacji i to nie musi by przemoc. Mama, nie poznasz ryja. Kiedy dzieci bij i wyzywaj rodzic體 [REPORTA

Historia karmienia piersi, czyli mamka do wynaj阠ia

Spreewaldu mia te ciemn stron: niemiecki socjaldemokrata August Bebel (1840-1913) pisa o hodowlach mamek organizowanych przez ich ojc體. Dbali, by c髍ki zachodzi硑 w ci笨 tylko po to, by mog硑 si zatrudni u bogatej rodziny w Berlinie. Zapobiegliwi brali mamki z polecenia, ale wi阫szo舵 korzysta砤 z

Z dziej體 rewolucji seksualnej

marginalno禼i spo砮czn - pisze Corbin - i domnieman zwierz阠o禼i cia砤 dziewcz眛 z ludu, odwiedzaj prostytutki, utrzymuj m硂de szwaczki i delektuj si literatur erotyczn. W Europie Zachodniej prostytucja zacz瓿a si szerzy na niespotykan wcze秐iej skal, a w mieszcza駍kich sekreterach trzymano

Skandynawia 秎adami detektyw體

i nie zawsze przy tym przestrzega prawa. S硊cha du縪 muzyki, gustuje w jazzie, ale lubi te np. Sex Pistols. Swoje liczne problemy topi w alkoholu, najcz甓ciej U Schrodera przy Waldemar Thranes gate 8. To miejsce niezbyt eleganckie, za to stosunkowo niedrogie. Danie dnia, na przyk砤d pulpety z mi阺a

Yahoo: 100 mln dol. na wzmocnienie marki

Yahoo! nie cieszy si ostatnio dobr pras - w rankingu najcz甓ciej odwiedzanych stron pozwoli硂 si wyprzedzi Google na rynku wyszukiwarek, podpisa硂 umow z Microsoftem, co powszechnie odbierane jest jako pora縦a internetowego koncernu. - Sp蟪ka zdecydowanie potrzebuje wzmocnienia marki. Ta

Na Lotnisku Chopina z internetu skorzystasz za darmo

wy潮czone. Zlokalizuj pasa縠ra Dzi阫i sieci bezprzewodowej mo縧iwe stanie si w przysz硂禼i uzyskanie informacji o tym, kt髍e sklepy s najcz甓ciej odwiedzane, wskazanie lokalizacji pasa縠ra i jego baga縰, komunikacja z przemieszczaj眂ym si pasa縠rem czy wskazanie najkr髏szej drogi do wyj禼ia. W miar