nadzór nad samorządem terytorialnym

Kacper Sulowski

Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa. W związku z "zamachem PiS na samorządność"

Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa. W związku z "zamachem PiS na samorządność"

- Nie możemy zgodzić się na to, że dla doraźnych celów politycznych będą zmieniane granice samorządów lub wprowadzana nowa ordynacja wyborcza. Tylko po to, aby komuś utrudnić lub ułatwić start w wyborach - grzmiał wczoraj na konferencji prasowej Krzysztof Bojarski, radny wojewódzki z PO

PSL o ingerencji władzy w samorządy: To kolejny rozbiór Polski

Działacze PSL powołali Ruch Obrony Polskiej Samorządności. Ma on - jak mówił europoseł i lider PSL na Lubelszczyźnie Krzysztof Hetman - zapobiec dalszemu "demontażowi państwa". Stronnictwo liczy, że do ruchu przystąpią też samorządowcy reprezentujący PiS

Powołano Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny

Pod hasłem "Nic o nas bez nas" ukonstytuował się w Białymstoku Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny. - Od 1990 r. nikt nie spodziewał się, że nadejdzie taki moment, że będziemy zmuszeni go powołać - mówi wójt Mirosław Lech. - Protestujemy przeciwko nadużywaniu władzy państwowej do walki z samorządowcami. Ja jestem tego przykładem - twierdzi prezydent Białegostoku.

Usuną Hannę Gronkiewicz-Waltz? Kiedy premier może wprowadzić komisarza? [ANALIZA EKSPERTA]

Usuną Hannę Gronkiewicz-Waltz? Kiedy premier może wprowadzić komisarza? [ANALIZA EKSPERTA]

stołecznych: Zarząd komisaryczny jest elementem systemu nadzoru nad samorządem terytorialnym, który sprawują wskazane w Konstytucji RP i ustawach samorządowych organy administracji rządowej. Samorząd terytorialny jest samodzielny w wykonywaniu zadań publicznych, ale nie może naruszać prawa. Gwarantowana w

Powiaty na Jasnej Górze broniły samorządów. "Tu nie chodzi o stołki" [ZDJĘCIA]

Powiaty na Jasnej Górze broniły samorządów. "Tu nie chodzi o stołki" [ZDJĘCIA]

; Najgorsze, że partia rządząca nie wie, jak ma wyglądać samorząd – uznał poseł Andrzej Maciejewski z Kukiz’15, przewodniczący samorządowej komisji samorządu terytorialnego. – To jest groźniejsze niż nawet najbardziej nieprzemyślane działania. Do komisji, którą kieruję, nie wpłynęły jeszcze

Minister Szyszko odbiera samorządom fundusze ochrony środowiska. To koniec walki ze smogiem?

Minister Szyszko odbiera samorządom fundusze ochrony środowiska. To koniec walki ze smogiem?

miejsce. Przedstawiciele delegowani przez ministra środowiska będą wybierać też dwuosobowy zarząd. Ustawa wygasi też kadencje obecnych władz funduszy. Nowe zostaną poddane nadzorowi wojewodów i samego ministra. Posłowie komisji środowiska przyjęli zmiany w ustawie w czwartek, mimo że prace nad nią nie

Prezydent Krakowa odmówił pomocy dzieciom z Syrii

Prezydent Krakowa odmówił pomocy dzieciom z Syrii

Obrachunkowa, jako organ nadzoru finansowego nad legalnością działań jednostek samorządu terytorialnego”.Prezydent Majchrowski ponownie analizował, ostatecznie odmówił jednak zaproszenia dzieci z Aleppo do Krakowa. Powód? Prawnie nie jest to możliwe. Zaproszenie może wystosować jedynie osoba &bdquo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Samorząd terytorialny

. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. 2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. 3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów

Sejmik będzie respektował uchwały TK? Wojewoda grozi

Sejmik będzie respektował uchwały TK? Wojewoda grozi

- Zgodnie z art. 171 konstytucji w przypadku rażącego łamania prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego Sejm na wniosek premiera może rozwiązać taki organ - mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski (w komunikacie dla mediów przedstawiony

Rząd bierze się za samorządy i nowelizuje ustawę. To nie przypadek, że akurat teraz

Rząd bierze się za samorządy i nowelizuje ustawę. To nie przypadek, że akurat teraz

niej zasadą samodzielności samorządu. Co mówi konstytucja RIO są opisane w konstytucji jako "organy nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych". - Zgodnie z doktryną prawną i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego RIO nie są organami administracji

Podlaskie. Wojewoda unieważnił uchwałę radnych Sejn o lokalnym referendum

nadzoru nieważności uchwały (...) nie pozbawia burmistrza miasta Sejny możliwości dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa na drodze sądowej" - głosi komunikat. Z burmistrzem Sejn Arkadiuszem Adamem Nowalskim nie udało się PAP we wtorek skontaktować. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody samorząd może

Zielona Góra. Sąd uchylił zmiany w uchwale o strefie płatnego parkowania

uchylenie do właściwego organu nadzoru. W przypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.

Dolnośląskie. 20 mln zł dla samorządów na inwestycje kanalizacyjne

WFOŚiGW we Wrocławiu można pozyskać dofinansowanie na budowę podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych samorządów. "

Adam Urbaniak pełnomocnikiem rady miasta w powiększonej Zielonej Górze

gminy wiejskiej i wójta Zielonej Góry. Ma to związek z połączeniem obu jednostek samorządu terytorialnego. Wybory władz nowej jednostki samorządowej odbędą się prawdopodobnie 15 marca 2015 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany przez MAC i czeka obecnie na podpis premier. Zgodnie

Władze Sejn chcą zapytać mieszkańców, czy iść do sądu przeciwko Skarbowi Państwa

Samorządowcy uważają, że zadłużenia miasta, powstałe w minionych latach, to nie tylko skutek działań ówczesnych władz samorządowych, ale też niewłaściwego nadzoru nad działalnością samorządu, np. ze strony wojewody. "Przypisywanie wojewodzie podlaskiemu niewłaściwego nadzoru nad gminą miejską

Halicki: porozmawiam z ministrem zdrowia, by poważnie traktował samorząd

Kontrowersja dotyczyła podpisania przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza trzech rozporządzeń, mimo że nie zostały one jeszcze zaopiniowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jedno z nich nie zyskało akceptacji samorządowców. "Minister już

Projekt ustawy dotyczącej rozwoju lokalnego - do drugiego czytania

Projektem ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) zajmowały się w środę sejmowe komisje: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. Krzysztof Jurgiel (PiS) zgłosił wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Nie zyskał on jednak aprobaty większości posłów. Według

Prezes miejskiej spółki może zarobić trzy razy więcej.  Kto chce  66 tys. pensji?

Prezes miejskiej spółki może zarobić trzy razy więcej. Kto chce 66 tys. pensji?

zarabia około 7 tys. zł miesięcznie Wysokość płac zależna od wyników Jednak we wrześniu Sejm znowelizował ustawę kominową. Uzależnia ona wysokość płac prezesów spółek skarbu państwa, ale i samorządu terytorialnego od wielkości i wyników finansowych ich przedsiębiorstw. – Nie chcemy płacić za

Uchwały Gdańska i Sopotu ws. TK pozostaną ważne nawet po uchyleniu

Uchwały Gdańska i Sopotu ws. TK pozostaną ważne nawet po uchyleniu

;wezwania do naruszenia porządku prawnego". Podobną argumentację zastosował wojewoda łódzki, uchylając podobne stanowisko Rady Miasta Łodzi. "Żaden przepis prawa nie upoważnia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do kwestionowania działań podejmowanych przez niezależne od rady

Wojewoda: uchwała zmieniająca statut szpitala w Wołominie - nieważna

ona również artykuły 38 i 53 Konstytucji oraz jest sprzeczna z kodeksami etyki zawodowej organizacji samorządów medycznych. "Nadzór wojewody nad działalnością samorządów terytorialnych jest jedną z dwóch kompetencji wojewody, które są absolutnie podstawowymi kompetencjami ustrojowymi w państwie

Podlaskie. Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze ws. referendum w Sejnach

jednostek samorządu terytorialnego jest szkoda, zawinione i bezprawne zachowanie się sprawcy szkody oraz normalny związek przyczynowy między takim zachowaniem a szkodą. W ocenie prawników urzędu, nie uzasadnia takiej odpowiedzialności okoliczność, że w związku z tym, iż miasto Sejny - jako inwestor

MAC: system ostrzegania i przygotowania do zimy tematem narady wojewodów

. zwracania uwagi na osoby pozostające na zewnątrz przy niskich temperaturach. Wojewodowie i organy samorządu terytorialnego, wspólnie z nadzorem budowlanym, prowadzić będą także kontrole przestrzegania przepisów prawa budowlanego, w szczególności w zakresie usuwania śniegu i lodu z dachów" - podkreślił

Oddać samorządy obywatelom

Oddać samorządy obywatelom

Kolejne wybory do samorządu terytorialnego już za chwilę. A w ich tle pojawił się postulat ograniczenia reelekcji prezydentów miast. Michał Danielewski w sumie ma rację ("Gazeta Wyborcza", 11-12 października), że taki projekt w pojedynkę niewiele zmieni i nie rozwiąże problemów

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą rozwoju lokalnego

określają zasady organizacji lokalnych grup działania (LGD). Są to grupy działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Może ona działać na terenie kilku gmin. Nadzór nad LGD sprawuje

Raport o stanie samorządu terytorialnego, czyli tego później nie da się już naprawić

;. - Jeśli w samorządzie realizowane są skomplikowane technologiczne zadania, np. w transporcie czy ochronie środowiska, to nadzór nie jest tego w stanie nadzorować, bo się na tym "nie zna". "Trzeba zbudować nadzór prawny, ale jednocześnie fachowy. - Czyli nie 25 prawników u wojewody

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

oraz jednostek samorządu terytorialnego". "Projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowana i konsultacji publicznych po aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - dodała. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu

TK odroczył wydanie orzeczenia ws. uprawnień komisarzy wyborczych

ocenie NSA przepisy te naruszają konstytucję, gdyż umożliwiają komisarzowi wyborczemu prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy, mimo że komisarz nie jest organem nadzoru i nie może wkraczać w sferę samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. NSA uważa, że naruszeniem

Byle prawo dla ubogich

apelują organizacje poradnicze i o co wnioskowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. I jest teraz na to szansa. Niestety, do tej pory Ministerstwo Sprawiedliwości te postulaty poprawienia projektu kwitowało stwierdzeniem, że to zburzyłoby koncepcję projektu. Zapewne. Ale ta koncepcja

Marszałek Krupa: Rząd kroi samorządy jak plastry salami

, który ma pieniądze na jej rozwój, jest samorząd województwa – wybrani przez ludzi radni sejmiku, zarząd i marszałek. Wojewoda nie może postanowić, że na przykład przyzna pieniądze na budowę szkoły, drogi, przedszkola czy szpitala, bo nie ma na to pieniędzy. Może to zrobić marszałek. Nasz budżet na

Wojewoda łódzki unieważnił uchwałę rady miejskiej ws. TK

nie są opublikowane, o czym mówi wprost art. 190 Konstytucji - przekonuje Paweł Bliźniuk, rady PO i wiceprzewodniczący łódzkiej RM. I dodaje: - Takie uzasadnienie wojewody napawa nas wielkimi obawami. To dobry moment, by zadać wojewodzie i osobom pełniących nad nim nadzór pytanie, czy to jest pierwszy

Poseł Dziuba chce powstrzymać "czyścicieli" kamienic

- przekonuje Dziuba. Na razie poznański poseł skutecznie pokonuje opór sejmowych prawników. Jego projekt do dalszych prac skierowała najpierw komisja ustawodawcza, a ostatnio - komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego. Wczoraj dyskusję nad projektem zaczęła specjalna podkomisja. Dziuba przekonywał

Rząd m.in. o wniosku o użycie PKW w misji NATO w Afganistanie

Kontrakt Terytorialny województwa kujawsko-pomorskiego zawiera 63 projekty o wartości 20-25 mld zł. Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

. 16 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną

Rząd o janosikowym i odwróconym VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

Tzw. janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Przygotowany przez resort finansów projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca

NIK krytycznie ocenia zmniejszanie dotacji na drogi lokalne

samorządom kompleksowe rozwiązywanie problemów transportowych i komunikacyjnych na podległym obszarze. W konsekwencji urzędnicy wybierali drogi do remontu lub przebudowy na podstawie własnego uznania" - podano w komunikacie. Ponadto podczas kontroli ujawniono liczne przypadki nierzetelnego nadzoru

PiS dostanie w samorządach czerwoną kartkę. Przegra przez dziury w drogach

Jacek Brzuszkiewicz: Prezes PiS Jarosław Kaczyński chce ograniczyć kadencje do dwóch wójtom gmin, burmistrzom i prezydentom miast, bo chce walczyć z lokalnymi sitwami i klikami w samorządzie terytorialnym. Jak to jest z tymi układami w Piaskach? Michał Cholewa: Kieruję gminą Piaski od 2014 roku

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Uchwała ws. ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego - to pierwszy punkt dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11. W programie obrad jest też m.in. nowelizacja prawa energetycznego, mająca chronić polskie górnictwo

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

Posiedzenie senatorowie mają zacząć od uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Podczas obrad zaplanowane jest także rozpatrzenie uchwały z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Dygata. W porządku obrad jest inicjatywa legislacyjna Senatu - nowelizacja ustawy o

Rowery publiczne w końcu w Trójmieście. I to nie byle jakie! "System 4. generacji"

możliwe są dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez samorządy. I tak w Warszawie - gdzie system liczy 204 stacje i 3039 rowerów - pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe, za godzinę trzeba zapłacić 1 zł, za dwie - 3 zł, a za trzy - 5 zł.  Inwestycja za 17 mln zł Gdańsk, choć uchodzi za rowerową

OZZL chce, by CBA objęło nadzorem sprawy związane z prywatyzacją szpitali

naszym kraju". Jak wyjaśnili przedstawiciele związku, wniosek ten "wynika z faktu, że wiele samorządów terytorialnych, przygniecionych obowiązkiem stałego dofinansowania swoich szpitali, w skrajnie niekorzystnych warunkach narzuconych przez NFZ, decyduje się na przekazanie zarządzania

Halicki: chcę zwiększyć rolę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

PAP: Jako nowy szef resortu administracji i cyfryzacji objął Pan także współprzewodnictwo w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czy jest to dobre forum porozumienia między rządem i samorządowcami, czy może potrzebuje zmian? Andrzej Halicki: Jestem bardzo zadowolony z funkcjonowania

Kraków.PiS: pytania w referendum mają charakter sondażowy

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Chrapusta, referendum jest instrumentem demokracji bezpośredniej i "każda ingerencja ze strony administracji publicznej nadzorującej samorząd terytorialny może być odczytana jako próba ingerencji w formy demokracji bezpośredniej".

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

miasta stołecznego Warszawy, a w 1950 r. - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego - przez Skarb Państwa. Dekretem uzasadnianym "racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu" objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys

"MEN szykanuje szkoły przyjazne rodzinie" za antygenderowy certyfikat? Tysiące rodziców uważają, że tak

nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku - gmina. Tym samym, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyliście Państwo chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Nie zgadzam się na to

Warszawa ma nowego wiceprezydenta

nadal będzie sprawował nadzór nad projektami finansowanymi z funduszy europejskich. "Oczywiście nie w tak bezpośredni sposób, jak do tej pory. Mój zakres obowiązków nie został jeszcze określony. Na pewno nie jest to proste przełożenie na mnie zadań dotychczasowego wiceprezydenta" - powiedział

Słownik samorządowy

. Wyjątek stanowi referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta lub rady - tu referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. ----------------------------------------- Nadzór nad wszystkimi szczeblami samorządu

Prof. Kulesza: rozdzielenie MSWiA to dobry pomysł

, wprowadzanie standardów oraz kontrolę nad ich wdrażaniem" - powiedział. "Planowana zmiana oznaczałaby także powrót do uregulowań konstytucyjnych, zgodnie bowiem z ustawą zasadniczą to premier powinien sprawować nadzór nad samorządem terytorialnym" - dodał profesor. Zaznaczył jednak, że

Projekt noweli ustawy o odpadach wraca do komisji

z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane zmiany są bardzo ważne, wręcz pożądane" - zaznaczył. "Klub SLD aprobuje zmiany związane z aktualizacją harmonogramu rekultywacji składowiska odpadów, zmiany w zakresie technicznego sposobu zamknięcia

Żarki idą do sądu przeciw rządowi PiS. Bo "decyzję o gimnazjach podejmuje ktoś spoza gminy, ale gmina ma ją realizować"

Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektor Wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Siatka szkół w Częstochowie Częstochowscy radni też zdecydowali o wygaszeniu jednego gimnazjum – nr 17 przy ul. Legionów. Ale to niejedyna rzecz, która może się nie

Słownik samorządowy

. Wyjątek stanowi referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta lub rady - tu referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. ----------------------------------------- Nadzór nad wszystkimi szczeblami samorządu

Ubiegający się o reelekcję prezydent Płocka tworzy patrole obywatelskie

do sytuacji, które mogą wypaczyć obraz demokracji w nas samych" - dodał Nowakowski. Pytany przez PAP o komentarz do inicjatywy Nowakowskiego kontrkandydat na prezydenta Płocka, poseł PSL i szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego Piotr Zgorzelski oświadczył: "Uważam, że jeżeli

Kraków.PiS: pytania w referendum mają charakter sondażowy

Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Chrapusta, referendum jest instrumentem demokracji bezpośredniej i "każda ingerencja ze strony administracji publicznej nadzorującej samorząd terytorialny może być odczytana jako próba ingerencji w formy demokracji bezpośredniej".

Marek Sowa - marszałkiem województwa małopolskiego

Chrzanowie, zajmując stanowisko pełnomocnika ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy. Od marca 2007 r. jako członek zarządu województwa małopolskiego odpowiadał za wykorzystanie funduszy europejskich w Małopolsce, rozwój gospodarczy, rolnictwo, politykę przestrzenną, nadzór nad mieniem i spółkami z udziałem

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

nie składa wojewoda mazowiecki, który sprawuje nadzór nad samorządem Mazowsza. - Bo my nie nadzorujemy kwestii finansowych - zastrzega rzeczniczka wojewody Ivetta Biały. - W tym zakresie samorząd województwa kontrolowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ale RIO nie złoży zawiadomienia, bo

Senat: pieniądze na etaty w KBW nie będą zamrożone

podejmowaniu decyzji, na co przeznaczyć subwencję. Przekonywał, że to rozwiązanie niezgodne z zasadą samodzielności samorządu terytorialnego i może zostać skutecznie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. "To może być niesłychanie niebezpieczny precedens, że regulujemy sposób gospodarowania subwencjami

Prof. Jerzy Stępień o zmarłym prof. Michale Kuleszy

;Czarnej Jedynki" - tej samej, w której byli Antoni Macierewicz, Piotr Naimski. Ale wtedy były inne czasy, inne podziały. Poznaliśmy się na studiach [wydział prawa UW], ale bliskie kontakty zaczęły się przy Okrągłym Stole, w podkomisji ds. samorządu terytorialnego. Od tego czasu kontaktowaliśmy się

Bydgoszcz. Kandydaci na prezydenta starli się podczas debaty

podejmie rozmowy o kontrakcie terytorialnym i Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Zadeklarował zmianę warunków sprzedaży lokali ADM i powrót do niższych cen wykupu tych mieszkań. Bruski zapowiedział dwie decyzje, i to "już na poniedziałek". Jedna dotyczyć będzie lodowiska, które zostało

Dlaczego samorząd woli sobie rządzić sam

prezydenta Komorowskiego przygotowała projekt ustawy, która ma zwiększyć wpływ mieszkańców na decyzje samorządów. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie już protestują. Prof. Jerzy Regulski : Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego obejmuje wiele

Konstytucjonaliści: prezydent w Polsce - silny mandat i niewielkie kompetencje

specjalnych, policji, innych formacji mundurowych, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym" - wyliczał Chmaj. Według niego, można byłoby więc pomyśleć nad zmianą systemu - z obecnego parlamentarno-gabinetowego na system kanclerski. "My nie mamy tradycji silnej władzy prezydenta, z wyjątkiem

Kraków. SLD chce uchylenia uchwały o referendum dot. m.in. igrzysk

- jak tłumaczył Chrapusta - referendum jest instrumentem demokracji bezpośredniej i "każda ingerencja ze strony administracji publicznej nadzorującej samorząd terytorialny może być odczytana jako próba ingerencji w formy demokracji bezpośredniej". Działacze SLD powołują się na opinię prof

Piotrowska: ABW powinna podlegać MSW; resort jest na to gotowy

poszczególne zadania. Błędy się zdarzają, wszędzie, również w tych służbach. PAP: W Sejmie trwają prace nad przekazaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzór MSW. Resort jest na to przygotowany? Jak Pani ocenia takie rozwiązanie? T.P.: Jesteśmy przygotowani, współpracujemy bardzo ściśle z panem

Śmierć w Doniecku

Albańczyków regionie. Od tego czasu Kosowo było protektoratem pod nadzorem ONZ, w 2008 r. ogłosiło niepodległość. Tatarzy Krymscy są znakomicie zorganizowani i solidarni, a Medżlis, ich samorząd, wzywa do bojkotu niedzielnego referendum. Moskwa próbuje ich przekupić, obiecując szerokie prawa, pieniądze

Senat. Komisje proponują poprawki do ustawy o zbiórkach publicznych

miejscach wyłączone są z regulacji. Wcześniej analogiczne poprawki poparła Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senatorowie mieli wątpliwości, czy przeniesienie procedur zgłaszania zbiórek do internetu jest posunięciem całkowicie bezpiecznym i czy nie będzie utrudnieniem dla części

Senat. Komisje przyjęły poprawki do ustawy ws. pomocy dla działaczy opozycji w PRL

podczas piątkowego posiedzenia połączonych senackich komisji ustawodawczej, praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Dotyczyły m.in. rozszerzenia kręgu osób objętych świadczeniami w związku z kryterium dochodowym oraz wprowadzenia jednorazowego

Wyjaśnienie ZNP

stronie internetowej Związku (np. wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego, jako organu nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, o podjęcie czynności nadzorczych w sprawie bezprawnego działania organów Gminy Chmielnik, polegającym na podjęciu bez żadnej podstawy prawnej czynności

Rozpoczęło sie posiedzenie Senatu

nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem warszawskim z 1945 roku (tzw. dekretem Bieruta). Projekt daje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego prawo pierwokupu gruntów warszawskich objętych roszczeniami, jeśli

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

udzielać jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Przepadły wszystkie, liczne poprawki tzw. regionalne. Dotyczyły one zazwyczaj przekazania pieniędzy na wszelkiego rodzaju lokalne inwestycje, m.in. drogi, mosty, czy ulice. Ich źródłem finansowania miałby

Marian Pilot: Czy Matka Boska Fatimska obroni nas przed ministrami - zamordystami? Pisarz o Polsce i Polakach

– nic innego jak bojowe pogotowie, które będzie mogło zostać z pożytkiem zastosowane w przypadku jakichkolwiek źle przez władze widzianych społecznych poruszeń. Ten minister z kolei napomyka o potrzebie przejęcia przez niego nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarnymi. Zamiast śmigłowców &ndash

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

, ale ten wniosek też nie uzyskał poparcie większości. Upadł też inny wniosek, który wywołał jeszcze więcej emocji - o dołączenie do porządku obrad "informacji przewodniczącego PKW w sprawie gwarancji przeprowadzenia rzetelnych i terminowych wyborów do samorządu terytorialnego". Zgłosił go

Jak polskie organizacje paramilitarne szykują się na wojnę

firm jest gotowych stworzyć organizację paramilitarną, a połowa ich właścicieli w razie zagrożenia "chętnie utworzy jakiś oddział" (Badanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców). Szukam szeregów, w które mógłbym wstąpić. Polska nie ma wojsk obrony terytorialnej, ochotniczych oddziałów, które

Senat rozpoczał posiedzenie

. Następnie musi zaakceptować go rząd, a na końcu - Komisja Europejska. Drugim dokumentem, jaki wprowadza ustawa, jest kontrakt terytorialny. To umowa między rządem a samorządem, w której określa się cele i przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju i województw, oraz sposób ich realizacji

Rząd: Meldunek zniesiemy i władzę oddamy

prawie do głosowania). Choć coraz więcej spraw w urzędach i firmach daje się załatwić bez meldunku. Rządowo-samorządowa komisja ma pracować nad dokończeniem reformy administracji. Chodzi m.in. o podział kompetencji między rządem i samorządem. - Decentralizacja to nie tylko zwiększenie uprawnień samorządu

Odchodząca rzecznik praw obywatelskich: Zreformujmy administrację

zostają ujawnione dopiero wtedy, gdy coś się stanie, co powoduje, że nadzór nad tym segmentem usług jest niewystarczający i rozproszony, a np. nierzetelne parabanki czerpią z tego zyski. Sama zmiana przepisów nie wystarczy, jeżeli nie będzie zdecydowanej i natychmiastowej reakcji organów ścigania i

Apel obywatela do rządzących

samorządu terytorialnego. Trybunał powiedział, że "przepuszcza" ustawę tylko dlatego, że procedura wyborcza już trwa. Sędziowie Ewa Łętowska, Marek Safjan i Mirosław Wyrzykowski mieli inne zdanie - "uznali, iż tylko dlatego, że wybory są za tydzień, nie można przymykać oka na niezgodny z

Podziel się 1 procentem

, ale nie tylko. Mogą to być też stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Stan państwa i demokracji. Bilans i perspektywy

nieporozumienie. Co innego odpowiedni nadzór, a co innego zapewnienie odpowiedniego statusu zawodom zaufania publicznego. Błędem natomiast było kreowanie quasi -samorządu funkcjonariuszy służby publicznej tj. sędziów i prokuratorów. Samorząd jako forma ochrony interesów grupowych nie godzi się z pojęciem służby

PiS: PO się skompromitowała, Tusk nie kontroluje swoich ministrów

parlamentarnych, "choć z jednym, bardzo istotnym zastrzeżeniem". "Rząd w Polsce może mieć bardzo istotny wpływ na wynik wyborów, mimo, że w ich bezpośrednią organizację zaangażowana jest PKW i jej organy, a także jednostki samorządu terytorialnego" - zaznaczyli politycy PiS. Według nich, aby

Edukacja to sprawa ministra finansów

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Lepsze organizowanie i finansowanie opieki i edukacji najmłodszych to także szansa na to, że zacznie rodzić się więcej dzieci. Problemem jest trudna sytuacja finansowa części samorządów terytorialnych. To powoduje, że powstaje mniej placów zabaw przy szkołach, mniej

Zajrzeliśmy im w karty

Sowa musiał wydać na posiłek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jedynie 159,50 zł ubyło w związku z wizytą byłego konsula Republiki Słowackiej w Krakowie. Co konsul za to zjadł? Urząd marszałkowski nie ujawnia. Elżbieta Anna Polak (PO), marszałek województwa lubuskiego, podobnie jak

Czy rzecznik prasowy RIO namawiał instytucje publiczne do zamieszczania ogłoszeń w prywatnym wydawnictwie?

obrachunkowych: Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: (m.in.)jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeczpospolita

zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Art. 17. 1. W drodze

Paragraf 44: knebel zamiast debaty

, różnymi środkami''Akcja partyzantki miejskiej z Bielunia - sadzenie roślin Permanentne obrady Znamienne są na przykład reakcje premiera i samorządowców na propozycje prezydenta Komorowskiego, który chce wzmocnić udział mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, dając im m.in. prawo do

Kto jest objęty lustracją

) członek zarządu, członek rady nadzorczej reprezentujący samorząd terytorialny w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji;23) członek organu zarządzającego, organu nadzoru

Prawie 34 mln zł na "Oświęcimski strategiczny program rządowy"

listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Etap IV kontynuuje działania zaplanowane w ramach etapu III, które były przewidziane na lata 2007-2011. Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury technicznej i

"Dobra zmiana" kadrowa

ludzie premier Beaty Szydło. Były pracownik jej biura poselskiego Radosław Włoszek wszedł do rady nadzorczej TVP. Przez lata robił karierę w samorządzie oświęcimskim, w 2014 r. startował w wyborach na prezydenta Oświęcimia. Promowała go Beata Szydło i osobiście prezes Kaczyński. Widział w nim tego, który

Sejm. Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt - do komisji

Obywatelski projekt przygotowany przez Koalicję dla Zwierząt trafi do komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zajmą się nim jednak dopiero posłowie przyszłej kadencji. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Cezary Wyszyński powiedział, że

Przekręt na wariata. Jak oszukiwał były policjant

administracji rzędowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości. Brak jest przepisu, który przewidywałby zawiadamianie o ubezwłasnowolnieniu właściciela nieruchomości, czyli w aktualnym stanie

Rokita i Dorn o "Przejrzystej Polsce"

, żeby faktycznie cofnąć skutki tej ustawy. Po raz pierwszy od 1989 roku Sejm przyjął ustawę, która odebrała część uprawnień samorządom i przekazała je władzy centralnej. Ja uważałem, że należy ograniczyć funkcję wojewody do nadzoru nad samorządem terytorialnym i zespolenia służb inspekcji i straży

Podatek od nieruchomości podniósł ciśnienie

. Jak posłowie i rząd opodatkowali przedsiębiorców Fragment debaty połączonych komisji sejmowych: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, która odbyła się 18 listopada 2008 r. (komisje rozpatrywały sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o projekcie nowelizacji Prawa

Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej

bardzo poważnych zmian przepisów, poczynając od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą zasadniczą, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej

Tomasz Siemoniak - nowy szef MON

zaznaczył, że MSWiA chce odnowić służbę cywilną i "powrócić do etosu urzędnika". Z ramienia rządu trafił też do trzech komisji wspólnych: episkopatu, samorządu terytorialnego oraz mniejszości narodowych i etnicznych (w tej ostatniej został współprzewodniczącym). Do resortu SWiA przyszedł razem z

Sędziowie wywalczyli sobie podwyżki

niezgłaszania się do komisji wyborczych, co może uniemożliwić wybory powszechne (np. uzupełniające do parlamentu, samorządu terytorialnego czy wybory do Parlamentu Europejskiego). Ogłaszają też kalendarz kolejnych "dni bez wokandy" (sędziowie nie orzekają, zajmują się innymi swoimi obowiązkami). Ten

Prawo nie może krzywdzić ludzi

mają robić służby. Powinny używać po prostu zgodnie z prawem swoich kompetencji, żeby liczba ekscesów się zmniejszyła. Oczekiwałabym natomiast od ministra administracji uruchomienia środków nadzoru nad samorządem terytorialnym. Bo dlaczego w jednych miastach jest więcej takich ekscesów niż w innych

Zanim znów zabrzmią organy

profesor dopuścił do grania wadliwy instrument. To właśnie kompetentny nadzór i rygorystyczny odbiór techniczny organów mają kluczowe znaczenie dla jakości nowo budowanych lub remontowanych instrumentów. Wśród pozytywnych przykładów wymienić można Gdańsk, chwalony zarówno za stan organów Hillebrandów z

W nowym roku szkolnym będzie inaczej

. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość przekazywania szkół z ominięciem procesu likwidacyjnego osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego. By mieć taką możliwość, będą musiały spełnić 3 warunki: w przekazywanej szkole nie może uczyć się

Blok Frasyniuka

dwie córki. 3. Urszula Banaszczak-Soroka 47 lat. Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 10 lat związana jest bezpośrednio lub pośrednio z działalnością samorządu terytorialnego (radna pierwszej kadencji i zastępca burmistrza w Dzierżoniowie). Teraz jest pracownikiem Oddziału Regionalnego Banku PKO BP SA

Prezydent Michał Zaleski nie ma serca do kultury [OPINIA]

szlachetnie - wziął tę porażkę na siebie i zadeklarował publicznie, że odtąd będzie osobiście sprawował nadzór nad miejską kulturą. Ta porażka niczego nie nauczyła ani prezydenta, ani jego podwładnych. Nic z ducha walki o europejski tytuł w mieście nie zostało. Nawet tak proste sprawy jak współpraca

Solidarna polityka zagraniczna

jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. 4. Założenia polityki pieniężnej i finansowej a. Prowadzenie polityki pieniężnej i finansowej przyjaznej dla szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu niezależności banku centralnego; docelowo likwidacja Rady Polityki Pieniężnej i

Sanacja, endecja i socjalizm

, a większość zapewnił sobie dzięki koalicji z Samoobroną i LPR. Po czwarte, zasadę pomocniczości i związaną z nią, a zapisaną w konstytucji III RP decentralizację władz publicznych. Samorząd terytorialny prezes określił jako siedlisko korupcji i patologii. Wychwalał, deklarował i realizował ideę

Nie rozwalajcie nam Hiszpanii

konstytucji. Żeby nie urazić nacjonalistów, często jej nie przestrzegano. Konstytucja przewiduje np. nadzór państwa nad systemem edukacji w całym kraju. Nigdy nie został użyty. Autonomie mają własne systemy edukacji, czasem nie uczą w ogóle historii Hiszpanii. Sąd najwyższy kilka razy wzywał Katalonię do