nadzór nad samorządem terytorialnym

PAP

Władze Sejn chcą zapytać mieszkańców, czy iść do sądu przeciwko Skarbowi Państwa

Władze Sejn chcą zapytać mieszkańców, czy iść do sądu przeciwko Skarbowi Państwa

Władze Sejn (Podlaskie) chcą, by mieszkańcy zdecydowali, czy są za tym, by samorząd dochodził od Skarbu Państwa strat z tytułu "niewłaściwego nadzoru prawnego i finansowego". Referendum lokalne w tej sprawie ma odbyć się 15 marca.

Halicki: porozmawiam z ministrem zdrowia, by poważnie traktował samorząd

"Lekceważenie" samorządu przez ministerstwo zdrowia było jednym z tematów spornych podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki zapowiedział, że będzie na ten temat rozmawiał z szefem resortu zdrowia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Samorząd terytorialny

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

Oddać samorządy obywatelom

Oddać samorządy obywatelom

Kolejne wybory do samorządu terytorialnego już za chwilę. A w ich tle pojawił się postulat ograniczenia reelekcji prezydentów miast. Michał Danielewski w sumie ma rację ("Gazeta Wyborcza", 11-12 października), że taki projekt w pojedynkę niewiele zmieni i nie rozwiąże problemów

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

oraz jednostek samorządu terytorialnego". "Projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowana i konsultacji publicznych po aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - dodała. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu

Poseł Dziuba chce powstrzymać "czyścicieli" kamienic

Poseł Dziuba chce powstrzymać "czyścicieli" kamienic

- przekonuje Dziuba. Na razie poznański poseł skutecznie pokonuje opór sejmowych prawników. Jego projekt do dalszych prac skierowała najpierw komisja ustawodawcza, a ostatnio - komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego. Wczoraj dyskusję nad projektem zaczęła specjalna podkomisja. Dziuba przekonywał

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

miasta stołecznego Warszawy, a w 1950 r. - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego - przez Skarb Państwa. Dekretem uzasadnianym "racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu" objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys

"MEN szykanuje szkoły przyjazne rodzinie" za antygenderowy certyfikat? Tysiące rodziców uważają, że tak

"MEN szykanuje szkoły przyjazne rodzinie" za antygenderowy certyfikat? Tysiące rodziców uważają, że tak

nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku - gmina. Tym samym, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyliście Państwo chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Nie zgadzam się na to

Osoby zajmujące się gospodarką i finansami

nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przekraczającym 50 proc. kapitału zakładowego tub liczby akcji oraz spółki o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego albo bezpieczeństwa państwa, - przedstawiciele Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

nie składa wojewoda mazowiecki, który sprawuje nadzór nad samorządem Mazowsza. - Bo my nie nadzorujemy kwestii finansowych - zastrzega rzeczniczka wojewody Ivetta Biały. - W tym zakresie samorząd województwa kontrolowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ale RIO nie złoży zawiadomienia, bo

Warszawa ma nowego wiceprezydenta

nadal będzie sprawował nadzór nad projektami finansowanymi z funduszy europejskich. "Oczywiście nie w tak bezpośredni sposób, jak do tej pory. Mój zakres obowiązków nie został jeszcze określony. Na pewno nie jest to proste przełożenie na mnie zadań dotychczasowego wiceprezydenta" - powiedział

Prof. Kulesza: rozdzielenie MSWiA to dobry pomysł

, wprowadzanie standardów oraz kontrolę nad ich wdrażaniem" - powiedział. "Planowana zmiana oznaczałaby także powrót do uregulowań konstytucyjnych, zgodnie bowiem z ustawą zasadniczą to premier powinien sprawować nadzór nad samorządem terytorialnym" - dodał profesor. Zaznaczył jednak, że

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

udzielać jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Przepadły wszystkie, liczne poprawki tzw. regionalne. Dotyczyły one zazwyczaj przekazania pieniędzy na wszelkiego rodzaju lokalne inwestycje, m.in. drogi, mosty, czy ulice. Ich źródłem finansowania miałby

Prof. Jerzy Stępień o zmarłym prof. Michale Kuleszy

Prof. Jerzy Stępień o zmarłym prof. Michale Kuleszy

;Czarnej Jedynki" - tej samej, w której byli Antoni Macierewicz, Piotr Naimski. Ale wtedy były inne czasy, inne podziały Poznaliśmy się na studiach [wydział prawa UW], ale bliskie kontakty zaczęły się przy Okrągłym Stole, w podkomisji ds. samorządu terytorialnego. Od tego czasu kontaktowaliśmy się

Śmierć w Doniecku

Śmierć w Doniecku

Albańczyków regionie. Od tego czasu Kosowo było protektoratem pod nadzorem ONZ, w 2008 r. ogłosiło niepodległość. Tatarzy Krymscy są znakomicie zorganizowani i solidarni, a Medżlis, ich samorząd, wzywa do bojkotu niedzielnego referendum. Moskwa próbuje ich przekupić, obiecując szerokie prawa, pieniądze

Dlaczego samorząd woli sobie rządzić sam

Dlaczego samorząd woli sobie rządzić sam

prezydenta Komorowskiego przygotowała projekt ustawy, która ma zwiększyć wpływ mieszkańców na decyzje samorządów. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie już protestują. Prof. Jerzy Regulski : Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego obejmuje wiele

Jak polskie organizacje paramilitarne szykują się na wojnę

Jak polskie organizacje paramilitarne szykują się na wojnę

firm jest gotowych stworzyć organizację paramilitarną, a połowa ich właścicieli w razie zagrożenia "chętnie utworzy jakiś oddział" (Badanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców). Szukam szeregów, w które mógłbym wstąpić. Polska nie ma wojsk obrony terytorialnej, ochotniczych oddziałów, które

Zajrzeliśmy im w karty

Zajrzeliśmy im w karty

Sowa musiał wydać na posiłek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jedynie 159,50 zł ubyło w związku z wizytą byłego konsula Republiki Słowackiej w Krakowie. Co konsul za to zjadł? Urząd marszałkowski nie ujawnia. Elżbieta Anna Polak (PO), marszałek województwa lubuskiego, podobnie jak

Wyjaśnienie ZNP

stronie internetowej Związku (np. wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego, jako organu nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, o podjęcie czynności nadzorczych w sprawie bezprawnego działania organów Gminy Chmielnik, polegającym na podjęciu bez żadnej podstawy prawnej czynności

Poprawki do prawa budowlanego - projekt ponownie do komisji

Podczas drugiego czytania posłowie zgłosili redakcyjne poprawki i dokument trafił ponownie do komisji infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Zmiany wprowadzają ułatwienia w prowadzeniu inwestycji. Chodzi m.in. o zastąpienie uproszczoną procedurą wpisu do rejestru

Stan państwa i demokracji. Bilans i perspektywy

Stan państwa i demokracji. Bilans i perspektywy

nieporozumienie. Co innego odpowiedni nadzór, a co innego zapewnienie odpowiedniego statusu zawodom zaufania publicznego. Błędem natomiast było kreowanie quasi-samorządu funkcjonariuszy służby publicznej tj. sędziów i prokuratorów. Samorząd jako forma ochrony interesów grupowych nie godzi się z pojęciem służby. W

Podziel się 1 procentem

Podziel się 1 procentem

być też stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Najważniejsze jest, by prowadzić

Edukacja to sprawa ministra finansów

Edukacja to sprawa ministra finansów

Społecznej. Lepsze organizowanie i finansowanie opieki i edukacji najmłodszych to także szansa na to, że zacznie rodzić się więcej dzieci.Problemem jest trudna sytuacja finansowa części samorządów terytorialnych. To powoduje, że powstaje mniej placów zabaw przy szkołach, mniej jest nowych przedszkoli i

Minister skarbu będzie sprzedawał akcje w spółkach z udziałem SP

nadzór właścicielski nad spółkami z kapitałowym udziałem SP oraz nad państwowymi osobami prawnymi, będącymi przedsiębiorcami realizującymi zadania publiczne. CIR podało, że ustawa ma również umożliwić samorządom terytorialnym przejmowanie i wykorzystywanie podmiotów z udziałem mienia państwowego. W

TK: Ustawa warszawska niezgodna z konstytucją

wszystkie zadania wykonywane są przez gminy. Uzasadniając orzeczenie dotyczące przepisu o statucie wyjaśnił, że nadanie statutu przez premiera mieści się w granicach określonego w konstytucji nadzoru premiera nad jednostką samorządu terytorialnego. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Prezydent może teraz

Paragraf 44: knebel zamiast debaty

partyzantki miejskiej z Bielunia - sadzenie roślinPermanentne obradyZnamienne są na przykład reakcje premiera i samorządowców na propozycje prezydenta Komorowskiego, który chce wzmocnić udział mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, dając im m.in. prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Rząd chce zabrać uprawnienia samorządom

tego roku. Wojewodowie przejęliby od samorządów kompetencje m.in. w zakresie nadzoru nad budową dróg krajowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym nadzór nad prowadzeniem egzaminów na prawo jazdy), kontroli organizacji pozarządowych i pomocy społecznej. Według rządu ustawa zapobiegłaby osłabieniu

Rząd: Meldunek zniesiemy i władzę oddamy

prawie do głosowania). Choć coraz więcej spraw w urzędach i firmach daje się załatwić bez meldunku.Rządowo-samorządowa komisja ma pracować nad dokończeniem reformy administracji. Chodzi m.in. o podział kompetencji między rządem i samorządem. - Decentralizacja to nie tylko zwiększenie uprawnień samorządu

Adwokat jako alibi

konstytucji autorstwa PiS, to okazuje się, że to nie rynek, ale rząd ma rządzić samorządami zawodowymi. Nie tylko zresztą nimi - także samorządem terytorialnym: "Rada Ministrów sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym oraz innymi formami samorządu". Logika PiS jest prosta: osłabić, uzależnić

Praca w samorządach dla niekaranych

ponad 100 tys. zł. Dlaczego ma płacić samorząd? - pyta Tadeusz Czarny, zastępca dyrektora wydziału nadzoru i kontroli w urzędzie miasta. Magistrat w Krakowie wysłał ponad 2,1 tys. wniosków do KRK już w listopadzie. - Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi - mówi dyr. Czarny. KRK jest przeciążony

Grad: Polska Żegluga Morska pozostanie przedsiębiorstwem państwowym

poprzednik z PiS Wojciech Jasiński miał problem z nadzorem nad PŻM. Na początku 2007 r. zlecił kontrolę, która miała sprawdzić m.in. zakupy inwestycyjne w chińskich stoczniach, przekroczenia wskaźnika miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, poziom wydatków związanych z obsługą prawną, wydatki na

Prawie 34 mln zł na "Oświęcimski strategiczny program rządowy"

listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Etap IV kontynuuje działania zaplanowane w ramach etapu III, które były przewidziane na lata 2007-2011. Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury technicznej i

Sejm. Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt - do komisji

Obywatelski projekt przygotowany przez Koalicję dla Zwierząt trafi do komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zajmą się nim jednak dopiero posłowie przyszłej kadencji. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Cezary Wyszyński powiedział, że

MEN chce spokojnego wdrażania wcześniejszych reform

stronami. Rozpoczęcie takiej dyskusji zaplanowaliśmy, wspólnie ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wraz z jej przewodniczącym ministrem administracji i cyfryzacji, na marzec tego roku" - powiedziała Szumilas. Minister edukacji zapowiedziała także prace nad pilotażem

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeczpospolita

stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe

Czy rzecznik prasowy RIO namawiał instytucje publiczne do zamieszczania ogłoszeń w prywatnym wydawnictwie?

obrachunkowych: Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: (m.in.)jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym

Prezydent Michał Zaleski nie ma serca do kultury [OPINIA]

szlachetnie - wziął tę porażkę na siebie i zadeklarował publicznie, że odtąd będzie osobiście sprawował nadzór nad miejską kulturą. Ta porażka niczego nie nauczyła ani prezydenta, ani jego podwładnych. Nic z ducha walki o europejski tytuł w mieście nie zostało. Nawet tak proste sprawy jak współpraca

Projekt przewidujący zniesienie pozwoleń na budowę do komisji

Sejm rozpatrzył we wtorek sprawozdanie komisji infrastruktury oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej o projekcie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Propozycje nowelizacji obecnych regulacji związanych z prawem budowlanym zostały przedstawione przez Komisję Nadzwyczajną "

Kto jest objęty lustracją

) członek zarządu, członek rady nadzorczej reprezentujący samorząd terytorialny w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji;23) członek organu zarządzającego, organu nadzoru

Weto trafi do Trybunału

, PO czy PSL. Pod tym względem samorząd terytorialny jest niezależny od administracji rządowej, która sprawuje nad nami jedynie nadzór prawny. Będzie Pan przekonywał parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości? - Losy tej ustawy są raczej przesądzone. Ale chciałbym cyklicznie spotykać się z

Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej

bardzo poważnych zmian przepisów, poczynając od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą zasadniczą, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej

Tomasz Siemoniak - nowy szef MON

zaznaczył, że MSWiA chce odnowić służbę cywilną i "powrócić do etosu urzędnika". Z ramienia rządu trafił też do trzech komisji wspólnych: episkopatu, samorządu terytorialnego oraz mniejszości narodowych i etnicznych (w tej ostatniej został współprzewodniczącym). Do resortu SWiA przyszedł razem z

Prawo nie może krzywdzić ludzi

prawem swoich kompetencji, żeby liczba ekscesów się zmniejszyła. Oczekiwałabym natomiast od ministra administracji uruchomienia środków nadzoru nad samorządem terytorialnym. Bo dlaczego w jednych miastach jest więcej takich ekscesów niż w innych? Jakie podjęto środki, by to zdiagnozować i temu

Matka samotna wobec prawa, ale już nie dla magistratu

edukacyjnych w MEN czytamy, że minister "nie sprawuje nadzoru nad działalnością samorządów prowadzących szkoły i przedszkola. Jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu". Ewa Przegoń, wicedyrektorka miejskiego wydziału edukacji, pociesza, że miejsca w

Oświatowy zamach stanu

samorząd terytorialny. Kurator oświaty, urzędnik państwowy, miał, owszem, prawo wnieść "umotywowane zastrzeżenia", ale jeśli tego nie zrobił, zwycięzca automatycznie zostawał dyrektorem. Teraz decyzję ma podjąć samorząd, ale "w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny"

Dorn i Rokita o samorządach i korupcji

lider PO. Jego zdaniem rząd w ogóle nie powinien się wtrącać w politykę regionalną. Zadaniem wojewodów byłby tylko nadzór prawny nad samorządem i koordynacja odpowiednich służb i inspekcji. Ludwik Dorn ripostował: - Nie dopuszczam, że wszystko związane z samorządem jest z natury lepsze niż to, co

Rokita i Dorn o "Przejrzystej Polsce"

, żeby faktycznie cofnąć skutki tej ustawy. Po raz pierwszy od 1989 roku Sejm przyjął ustawę, która odebrała część uprawnień samorządom i przekazała je władzy centralnej. Ja uważałem, że należy ograniczyć funkcję wojewody do nadzoru nad samorządem terytorialnym i zespolenia służb inspekcji i straży

Nie rozwalajcie nam Hiszpanii

. Żeby nie urazić nacjonalistów, często jej nie przestrzegano.Konstytucja przewiduje np. nadzór państwa nad systemem edukacji w całym kraju. Nigdy nie został użyty. Autonomie mają własne systemy edukacji, czasem nie uczą w ogóle historii Hiszpanii. Sąd najwyższy kilka razy wzywał Katalonię do

W wielu gminach i powiatach wybory do powtórki

, nie pobierali diet, a śmiali się wszystkim w twarz, bo jako ludzie majętni załatwiali swoje interesy. Trzeba było to ukrócić - mówi. Zdaniem Dawida Jackiewicza, posła PiS i przewodniczącego sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, ustawy łagodzić nie warto: - W życiu

Sędziowie wywalczyli sobie podwyżki

się do komisji wyborczych, co może uniemożliwić wybory powszechne (np. uzupełniające do parlamentu, samorządu terytorialnego czy wybory do Parlamentu Europejskiego). Ogłaszają też kalendarz kolejnych "dni bez wokandy" (sędziowie nie orzekają, zajmują się innymi swoimi obowiązkami). Ten

Program PO czy program Rokity

kryminalnej i oddanie tych pierwszych pod nadzór samorządu terytorialnego. Stworzenie jednolitego dowództwa operacyjnego w wojsku. Zlikwidowanie - najpóźniej w 2010 roku - poboru i wprowadzenie "zawodowego wojska operacyjnego". odnowę życia politycznego - Zniesienie immunitetów poselskich i

Prezydent ma wreszcie doradcę od ekonomii

finanse. Reprezentuje prezydenta Kaczyńskiego w Komisji Nadzoru Bankowego (była w niej już, gdy rząd starał się zablokować fuzję PKO SA z BPH). Jest absolwentką Zawodowych Studiów Administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, była dyrektorem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 17 czerwca, godz. 15.30

(51 proc. akcji) i niemiecki NORD/LB (49 proc. akcji). Bank DnB NORD Polska obsługuje duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, klientów indywidualnych, jednostki samorządu terytorialnego i wspólnoty mieszkaniowe. Dysponuje siecią ponad 46 oddziałów, sześcioma Centrami Bankowości Korporacyjnej

Drogi rozjechały się z Euro 2012. Raport "Gazety"

: - Autostrad, przyzwoitych dróg jest skandalicznie mało. Obecny stan infrastruktury drogowej w Polsce to nie tylko bariera w rozwoju, lecz także realne zagrożenie spójności terytorialnej naszego kraju. Zrobimy wszystko, żeby to zmienić, przyspieszymy budowę obwodnic i autostrad. Naszą ambicją będzie połączenie

Druga strona barykady

katolicyzm. Pod szczególnym nadzorem prawa ma się znaleźć Matka Boża, Jezus Chrystus, krzyż, obrzędy liturgiczne. Pan nie wierzy, ale ja naprawdę kocham Polskę - To coś pięknego odwrócić się w tył i zobaczyć las biało-czerwonych flag - Ireneusz Woszczyk na chwilę zawiesza głos. Ma 32 lata, z wykształcenia

Poselski freestyle czyli oświadczenia poselskie

o "podjęcie działań z zakresu zwierzchności służbowej w stosunku do członków rządu, nadzoru nad niepodporządkowanymi organami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w woj. podkarpackim zmierzających do niezwłocznego cofnięcia firmie Serwimed sp. z o.o., zarejestrowanej w

Zawracanie reformy - Unia Wolności o nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Proponowane kierunki zmian to centralizacja, zwiększenie roli administracji państwowej kosztem samorządów terytorialnych, odebranie autonomii szkołom, likwidacja swobodnego systemu doskonalenia nauczycieli. Na takie zmiany godzić się nie wolno. Zaprzepaszczają one dorobek ostatnich 13 lat

Sanacja, endecja i socjalizm

zapewnił sobie dzięki koalicji z Samoobroną i LPR.Po czwarte, zasadę pomocniczości i związaną z nią, a zapisaną w konstytucji III RP decentralizację władz publicznych. Samorząd terytorialny prezes określił jako siedlisko korupcji i patologii. Wychwalał, deklarował i realizował ideę centralizmu.Po piąte

Minister skarbu czyści spółki z partyjnych kolegów

, w szczególności z uwagi na stosunek bliskości, członkostwo w organach albo pełnienie funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego, czy też prowadzenie określonej aktywności zarobkowej, społecznej lub politycznej". To

PiS za odrzuceniem zmian w prawie budowlanym

Piątkowe głosowanie zadecyduje, czy zmiany zostaną odrzucone, czy trafią do prac w komisjach infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. W czwartkowej debacie, oprócz PiS, również klub Lewicy i PSL mówiły o wątpliwościach związanych z rozluźnieniem przepisów Prawa

Blok Frasyniuka

dwie córki. 3. Urszula Banaszczak-Soroka 47 lat. Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 10 lat związana jest bezpośrednio lub pośrednio z działalnością samorządu terytorialnego (radna pierwszej kadencji i zastępca burmistrza w Dzierżoniowie). Teraz jest pracownikiem Oddziału Regionalnego Banku PKO BP SA

Solidarna polityka zagraniczna

jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. 4. Założenia polityki pieniężnej i finansowej a. Prowadzenie polityki pieniężnej i finansowej przyjaznej dla szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu niezależności banku centralnego; docelowo likwidacja Rady Polityki Pieniężnej i

Samorządni - znaczy wolni

zwiększaniu kompetencji i samodzielności finansowej samorządów będzie musiało towarzyszyć zwiększenie zasięgu i skuteczności nadzoru uprawnionych organów kontrolnych nad działalnością samorządów. Zostaną one także poddane na równi z administracją rządową rygorom ustawodawstwa o wolności informacji i jawności

Neoliberalna kontrrewolucja

połączone z technikami manipulacyjnymi, a przede wszystkim stale zwiększanym nadzorem nad pracą. Idealnym modelem takiego nadzoru był stworzony przez Benthama projekt Panopticonu, czyli zamknięcia pracujących w specjalnym więzieniu i poddawania ich nieustającej obserwacji. Inną wersję autorytarnej kontroli

Źle się dzieje w Państwie Kolejowym

przemian z trudem zdołano sprywatyzować jedynie kolejowe apteki. Nadzór właścicielski nad spółkami kolejowymi chciałoby przejąć Ministerstwo Skarbu Państwa, aby poprawić jakość zarządzania. Dotychczas nadzór sprawowało Ministerstwo Infrastruktury. I było to niekończące się pasmo błędnych decyzji

PO nas czasami sprawdza

, a Pawlak - malowanym wicepremierem? Tusk zabrał mu pełnomocnika ds. bezpieczeństwa energetycznego, zablokował nominację jego człowieka na stanowisko pełnomocnika ds. energii jądrowej. Minister skarbu chce Pawlakowi zabrać nadzór nad kopalniami.- Minister gospodarki ma konstytucyjne obowiązki i

Dobre dla PiS-u, nie dla Polski

To był niedobry tydzień dla Polski. Prezydent podpisał ustawę o powołaniu komisji nadzoru nad instytucjami finansowymi. Przestaną istnieć osobne komisje nadzorujące banki, firmy ubezpieczeniowe i rynek kapitałowy. Nadzór nad instytucjami finansowymi wymaga doświadczonych fachowców, dobrych procedur

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Rada Ministrów i Administracja Rządowa

wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, 5. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, 6. sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach, 7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji

Zwyczajna Polka rusza na wybory

rozlicznych uroczystościach kościelnych: nabożeństwie fatimskim w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Polski koło Krosna, diecezjalnych dożynkach w Brdowie w Konińskiem, spotykała się na Jasnej Górze z uczestnikami pielgrzymki samorządu terytorialnego i katolickimi prawnikami, a przedwyborcze

Dzieci nasze, dzieci cudze

. przeprowadzanie wywiadów, ocen, obsługa budżetowa. Tymczasem i tak mamy dużo zajęć. Poza tym ustawa o samorządzie terytorialnym mówi wyraźnie, że ośrodki pomocy społecznej działają na swoim terytorium. W tym wypadku za pieniądze podatnika płockiego wykonywalibyśmy zadania, które powinien realizować inny samorząd

Minister Sienkiewicz: Narodowcy tworzą chaos i przemoc

rozproszone, zależą od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zależą od wojewody, od samorządów, od ministra pracy i polityki socjalnej, ministra edukacji, ministra spraw wewnętrznych. I bardzo się cieszę, że moi koledzy z rządu doskonale rozumieją ten problem. Mamy nadzieję, że uruchomimy w niedługim

Samorządowcy: niech premier obejmie nadzór nad nowelą tzw. janosikowego

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dot. województw są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem przestaną one jednak obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia. "Ten list

LPR: Balcerowicz przed Trybunał Stanu

, ministrowie, prezesi NBP oraz NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych a także posłowie i senatorowie - o ile złamią zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego i nabywania tego majątku. TS może orzec utratę czynnego i

Który z naszych posłów wróci na Wiejską

gubińskim; zapytania - 7 - m.in. o zlikwidowaniu obowiązku montowania wind w budynkach czteropiętrowych, o finansowanie sportu osób niepełnosprawnych; pytania - 1, oświadczenia - 10.Jan Kochanowski (SLD)- kiedy wreszcie coś powiePoseł od trzech kadencji. Zawsze zasiada w Komisji Samorządu Terytorialnego

Oceniamy lubuskich posłów

gubińskim; zapytania - 7 - m.in. o zlikwidowaniu obowiązku montowania wind w budynkach czteropiętrowych, o finansowanie sportu osób niepełnosprawnych; pytania - 1, oświadczenia - 10.Jan Kochanowski (SLD)- kiedy wreszcie coś powiePoseł od trzech kadencji. Zawsze zasiada w Komisji Samorządu Terytorialnego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Sądy i trybunały

, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Art. 182. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa. Art. 183. 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. 2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne

Twarda miękka Zyta

latach 1992-95 wiceprzewodniczącą Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP oraz delegatem Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Nie należała do żadnej partii, ale w naturalny sposób była bliska liberałom z KLD. W 1993 r. Donald Tusk zaproponował jej kandydowanie do

PAP dla kolegów Platformy

się chętni. Ministerstwo sprawuje również nadzór nad państwowym majątkiem w postaci spółek lub przedsiębiorstw państwowych, które przynoszą straty, a czasem są wręcz na granicy upadłości. Takim firmom potrzebna jest restrukturyzacja i przygotowanie do ewentualnej prywatyzacji, gdyż w odziedziczonej po

Treść ustawy lustracyjnej

terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 18) rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 17 czerwca, godz. 20.00

(51 proc. akcji) i niemiecki NORD/LB (49 proc. akcji). Bank DnB NORD Polska obsługuje duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, klientów indywidualnych, jednostki samorządu terytorialnego i wspólnoty mieszkaniowe. Dysponuje siecią ponad 46 oddziałów, sześcioma Centrami Bankowości Korporacyjnej

Kołodko czy Hausner: Czyj program lepszy?

gospodarki". KRUS: powiązanie wysokości składki z powierzchnią gospodarstwa rolnego, nadzór nad KRUS przejmie minister gospodarki i pracy; Reforma podatkowa: opodatkowanie PIT-em dochodów z pracy, a CIT-em - dochodów z działalności gospodarczej (rolniczej i pozarolniczej) oraz dochodów kapitałowych

Program rządu na lata 2005-2009

majątku powinna trafić do jednostek samorządu terytorialnego, środki te powinny pochodzić z PFRON, ANRSP, AMW, funduszy ochrony środowiska oraz funduszy z dopłat do gier liczbowych. Gospodarstwa pomocnicze i zakłady obsługi prowadzone w formie zakładu budżetowego powinny zostać zlikwidowane lub

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

Terytorialnego Bieżąca analiza wdrażania ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego i przygotowanie na tej podstawie informacji o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz tworzenie warunków zapewniających stabilizację w dłuższym okresie dochodów j.s.t., co może stanowić gwarancję

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

celem projektu ustawy o opłacie skarbowej jest:- zmniejszenie wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,- ograniczenie barier administracyjnych poprzez powiązanie stawek opłaty skarbowej wyłącznie z czynnościami z zakresu administracji publicznej,- likwidacja znaków opłaty skarbowej

Cele i zadania rządu koalicyjnego w latach 2006 - 2009

pozabudżetowych oraz konsolidacją szeregu urzędów, agencji oraz innych instytucji państwowych.b. Usprawnienie działania administracji poprzez zmiany w przepisach prawa umożliwiające racjonalne przekazanie zadań rządowych samorządowi terytorialnemu (nowelizacja ustawy kompetencyjnej).c. Intensyfikacja działań

Tusk: nie ma już PiS, w pierwszym rzędzie widzę Leppera

ustawę antyaborcyjną i uchylił rujnującą reformę zdrowia Mariusza Łapińskiego. Coście powiedzieli o TK? Że to najbardziej antypaństwowa instytucja w Polsce, a jej wieloletniego szefa Andrzeja Zolla językiem Urbana nazwaliście elementem antysocjalistycznym - mówił Rokita. Samorząd terytorialny

Ordynacja dla przekupnych

prezydenta. Poddać finanse partii i kampanii nadzorowi PKW. To ukróciło w jakimś stopniu finansowanie polityków przez tajemniczych sponsorów. Jednak w nagrodę dostali większe pieniądze z budżetu na działalność partii. Takiej zachęty nie było w wypadku zmian w ordynacji do samorządów i już parlamentarzystom

Z szeryfa żandarm

. Niezależnie od dyskusji teoretycznych o wyższości modelu samorządowego nad centralistycznym, ostateczną decyzję winny wymuszać realia. A są one takie, iż w obecnym stanie finansów państwa policja może być albo scentralizowana i biedna, albo zdecentralizowana i dofinansowana przez co bogatsze samorządy. Z

Czy polskie firmy będą mogły skorzystać z dobrodziejstw nowej dyrektywy o usługach?

dyskusji m.in. w Radzie UE projekt nowego unijnego prawa poprze. Będzie ono działać także w drugą stronę. I chociaż raczej nie grozi nam inwazja np. hydraulików z Niemiec, to protekcjonizm wobec rodzimych firm szybko nie zniknie. - Boję się o polskie samorządy terytorialne. One mogą próbować blokować tę

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802) oraz komisarze wyborczy organizują wybory i sprawują nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa. 2. Wybory przeprowadzają: 1) terytorialne (wojewódzkie, powiatowe i gminne) komisje wyborcze, 2) obwodowe

SLD: mniejszy rząd

, gospodarka morska, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa". Sojusz chce też zniesienia urzędu ministra koordynatora służb specjalnych, którego zadania pokrywają się - według SLD - z obowiązkami prezesa Rady Ministrów. Według Sojuszu, premier miałyby sprawować bezpośredni nadzór nad: centrum rządu

Rząd podsumowuje pierwsze sukcesy i porażki

i wprowadzić dozór elektroniczny dla skazanego na karę więzienia, niższą niż pół roku. W ramach działań antykorupcyjnych planowane jest powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego zadaniem ma być m.in. wykrywanie i zwalczanie nadużyć w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i

Projekt ustawy o Centralnym Urzędzie Antykorupcujnym

działalności Instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego określonych w art. 228, 229, 230. 230a, 231 Kodeksu karnego, a także o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679

Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie

- a zatem dobrze działające państwo". Tam, gdzie społeczeństwo obywatelskie działa źle, demokracja staje się fasadą, a państwo pogrąża się w korupcji. Robert Putnam w książce "Demokracja w działaniu" tłumaczy różnice w funkcjonowaniu demokracji i samorządów terytorialnych między północą

Jak cię prześwietli CBA

, jak człowieka piętnuje samo pytanie CBA prowadzi kontrole "w celu ujawnienia przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne" - stanowi ustawa. Jesienią 2008 r. agenci zapytali w gminie Osjaków o Mieczysława Łuczaka

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd. 3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami. Art. 59. 1. Zapewnia się wolność zrzeszania się

"Solidarne państwo solidarnych obywateli" - Program PiS

zagospodarowania przestrzennego, przy zabezpieczeniu uprawnień jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. 4. Założenia polityki pieniężnej i finansowej a. Prowadzenie polityki pieniężnej i finansowej przyjaznej dla szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu niezależności banku

Nie chcemy takiej stabilizacji

gwarantem demokracji, jawności i przejrzystości życia politycznego i społecznego. Po trzecie, przeciwstawić się trzeba zapędom centralizacyjnym, odbieraniu uprawnień samorządom terytorialnym i zawodowym. Po czwarte, zdecydowanie bronić należy zasady świeckości państwa. Mieszanie sfer wiary i polityki nie

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. O bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

. 2 ust. 2. 2. Przedterminowe wybory wójta zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, w trybie określonym w art. 26 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2. Art. 6. 1. Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy organizują wybory i sprawują nadzór nad ich przebiegiem zgodnie z

Zbigniew Grugel

latach 1989–1991 był posłem na Sejm kontraktowy wybranym w okręgu Chojnice z puli PZPR. Od lat 90. związany z samorządem terytorialnym. W wyborach samorządowych w 2006 i 2010 był wybierany do rady powiatu tucholskiego na następne kadencje. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wiesław Chmielarski

Krzyżem ZasługiW latach 1989–1991 był posłem na Sejm kontraktowy wybranym w okręgu Lubin z puli PZPR. Od lat 90. związany z samorządem terytorialnym, m.in. w latach 2002–2006 zasiadał w radzie powiatu głogowskiego. W wyborach samorządowych w 2006 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

wprowadza ograniczenia dotyczące możliwości przeprowadzania administracyjnej kontroli ich działania. (Tak rozumiana kontrola obejmuje również treść pojęcia nadzór nad samorządem terytorialnym). Wszelka, tak pojmowana, kontrola administracyjna społeczności lokalnych może być dokonywana wyłącznie

Rudolf von Gneist

w Berlinie a od 1844 profesorem prawa publicznego. W 1845 został profesorem nadzwyczajnym a w 1858 profesorem zwyczajnym berlińskiego Uniwersytetu.Zajmował się samorządem, szczególnie samorządem terytorialnym, który stanowił zdaniem Gneista autonomiczną administrację powiatów i gmin, sprawowaną

Prodziekan do spraw studenckich

. odpowiedzialność dyscyplinarna żaków (poważniejsze incydenty trafiają wyżej) współpracę z organizacjami studenckimi współpracę z samorządem studentów nadzór nad konkursami i imprezami organizowanymi przez żaków przyznawanie miejsc w akademiku, pomocy finansowej, zwolnienia z opłat lub ulgi (może być wymagana

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.