nadzór nad samorządem terytorialnym

PAP

Podlaskie. Wojewoda unieważnił uchwałę radnych Sejn o lokalnym referendum

Podlaskie. Wojewoda unieważnił uchwałę radnych Sejn o lokalnym referendum

Wojewoda podlaski w trybie nadzoru unieważnił we wtorek uchwałę radnych Sejn w sprawie lokalnego referendum. Mieszkańcy mieli w nim zdecydować, czy są za tym, by samorząd dochodził od Skarbu Państwa strat z tytułu niewłaściwego nadzoru prawnego i finansowego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Samorząd terytorialny

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

Sejm. Lokale zastępcze za mieszkania do rozbiórki do końca 2017 r. obowiązkiem gmin

Do końca 2017 r. wydłużono obowiązek gmin zapewnienia lokali zastępczych lokatorom, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego mieszkania na skutek przeznaczenia go do rozbiórki lub remontu. Gminy pokryją także koszty przeprowadzki. W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy.

Komisje: do 2025 r. gminy zapewnią lokale zastępcze za mieszkania do rozbiórki

komisje. Obecna ustawa przewiduje, że obowiązek ten miał wygasnąć z końcem 2015 roku. W czwartek na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Samorządowej odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

Zielona Góra. Sąd uchylił zmiany w uchwale o strefie płatnego parkowania

uchylenie do właściwego organu nadzoru. W przypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.

Adam Urbaniak pełnomocnikiem rady miasta w powiększonej Zielonej Górze

gminy wiejskiej i wójta Zielonej Góry. Ma to związek z połączeniem obu jednostek samorządu terytorialnego. Wybory władz nowej jednostki samorządowej odbędą się prawdopodobnie 15 marca 2015 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany przez MAC i czeka obecnie na podpis premier. Zgodnie

Władze Sejn chcą zapytać mieszkańców, czy iść do sądu przeciwko Skarbowi Państwa

Samorządowcy uważają, że zadłużenia miasta, powstałe w minionych latach, to nie tylko skutek działań ówczesnych władz samorządowych, ale też niewłaściwego nadzoru nad działalnością samorządu, np. ze strony wojewody. "Przypisywanie wojewodzie podlaskiemu niewłaściwego nadzoru nad gminą miejską

Halicki: porozmawiam z ministrem zdrowia, by poważnie traktował samorząd

Kontrowersja dotyczyła podpisania przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza trzech rozporządzeń, mimo że nie zostały one jeszcze zaopiniowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jedno z nich nie zyskało akceptacji samorządowców. "Minister już

Dolnośląskie. 20 mln zł dla samorządów na inwestycje kanalizacyjne

WFOŚiGW we Wrocławiu można pozyskać dofinansowanie na budowę podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych samorządów. "

Projekt ustawy dotyczącej rozwoju lokalnego - do drugiego czytania

Projektem ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) zajmowały się w środę sejmowe komisje: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. Krzysztof Jurgiel (PiS) zgłosił wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Nie zyskał on jednak aprobaty większości posłów. Według

Podlaskie. Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze ws. referendum w Sejnach

jednostek samorządu terytorialnego jest szkoda, zawinione i bezprawne zachowanie się sprawcy szkody oraz normalny związek przyczynowy między takim zachowaniem a szkodą. W ocenie prawników urzędu, nie uzasadnia takiej odpowiedzialności okoliczność, że w związku z tym, iż miasto Sejny - jako inwestor

MAC: system ostrzegania i przygotowania do zimy tematem narady wojewodów

. zwracania uwagi na osoby pozostające na zewnątrz przy niskich temperaturach. Wojewodowie i organy samorządu terytorialnego, wspólnie z nadzorem budowlanym, prowadzić będą także kontrole przestrzegania przepisów prawa budowlanego, w szczególności w zakresie usuwania śniegu i lodu z dachów" - podkreślił

Komisje: do 2025 r. gminy zapewnią lokale zastępcze za mieszkania do rozbiórki

Obecna ustawa przewiduje, że obowiązek ten miał wygasnąć z końcem 2015 roku. W czwartek na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Samorządowej odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

Wojewoda: uchwała zmieniająca statut szpitala w Wołominie - nieważna

ona również artykuły 38 i 53 Konstytucji oraz jest sprzeczna z kodeksami etyki zawodowej organizacji samorządów medycznych. "Nadzór wojewody nad działalnością samorządów terytorialnych jest jedną z dwóch kompetencji wojewody, które są absolutnie podstawowymi kompetencjami ustrojowymi w państwie

Oddać samorządy obywatelom

Oddać samorządy obywatelom

Kolejne wybory do samorządu terytorialnego już za chwilę. A w ich tle pojawił się postulat ograniczenia reelekcji prezydentów miast. Michał Danielewski w sumie ma rację ("Gazeta Wyborcza", 11-12 października), że taki projekt w pojedynkę niewiele zmieni i nie rozwiąże problemów

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą rozwoju lokalnego

określają zasady organizacji lokalnych grup działania (LGD). Są to grupy działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Może ona działać na terenie kilku gmin. Nadzór nad LGD sprawuje

Trybunał odwołał styczniową rozprawę ws. uprawnień komisarzy wyborczych

naruszają konstytucję, gdyż umożliwiają komisarzowi wyborczemu prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy, mimo że komisarz nie jest organem nadzoru i nie może wkraczać w sferę samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. NSA uważa, że naruszeniem konstytucji jest też brak

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

oraz jednostek samorządu terytorialnego". "Projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowana i konsultacji publicznych po aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - dodała. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu

Byle prawo dla ubogich

Byle prawo dla ubogich

apelują organizacje poradnicze i o co wnioskowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. I jest teraz na to szansa. Niestety, do tej pory Ministerstwo Sprawiedliwości te postulaty poprawienia projektu kwitowało stwierdzeniem, że to zburzyłoby koncepcję projektu. Zapewne. Ale ta koncepcja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

. 16 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną

TK odroczył wydanie orzeczenia ws. uprawnień komisarzy wyborczych

ocenie NSA przepisy te naruszają konstytucję, gdyż umożliwiają komisarzowi wyborczemu prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy, mimo że komisarz nie jest organem nadzoru i nie może wkraczać w sferę samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. NSA uważa, że naruszeniem

Rząd m.in. o wniosku o użycie PKW w misji NATO w Afganistanie

Kontrakt Terytorialny województwa kujawsko-pomorskiego zawiera 63 projekty o wartości 20-25 mld zł. Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze

Poseł Dziuba chce powstrzymać "czyścicieli" kamienic

Poseł Dziuba chce powstrzymać "czyścicieli" kamienic

- przekonuje Dziuba. Na razie poznański poseł skutecznie pokonuje opór sejmowych prawników. Jego projekt do dalszych prac skierowała najpierw komisja ustawodawcza, a ostatnio - komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego. Wczoraj dyskusję nad projektem zaczęła specjalna podkomisja. Dziuba przekonywał

Rząd o janosikowym i odwróconym VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

Tzw. janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Przygotowany przez resort finansów projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca

NIK krytycznie ocenia zmniejszanie dotacji na drogi lokalne

samorządom kompleksowe rozwiązywanie problemów transportowych i komunikacyjnych na podległym obszarze. W konsekwencji urzędnicy wybierali drogi do remontu lub przebudowy na podstawie własnego uznania" - podano w komunikacie. Ponadto podczas kontroli ujawniono liczne przypadki nierzetelnego nadzoru

Szeregu istotnych ustaw gospodarczych nie doczekamy się w tej kadencji

partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), który miał zminimalizować bariery w zakresie stosowania przepisów ustawy o PPP i ułatwić samorządom realizację np. takich celów jak budowa mieszkań komunalnych czy opieka nad najstarszymi mieszkańcami. Według MG projekt został w marcu skierowany do rozpatrzenia przez

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Uchwała ws. ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego - to pierwszy punkt dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11. W programie obrad jest też m.in. nowelizacja prawa energetycznego, mająca chronić polskie górnictwo

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

Posiedzenie senatorowie mają zacząć od uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Podczas obrad zaplanowane jest także rozpatrzenie uchwały z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Dygata. W porządku obrad jest inicjatywa legislacyjna Senatu - nowelizacja ustawy o

Halicki: chcę zwiększyć rolę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

PAP: Jako nowy szef resortu administracji i cyfryzacji objął Pan także współprzewodnictwo w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czy jest to dobre forum porozumienia między rządem i samorządowcami, czy może potrzebuje zmian? Andrzej Halicki: Jestem bardzo zadowolony z funkcjonowania

OZZL chce, by CBA objęło nadzorem sprawy związane z prywatyzacją szpitali

naszym kraju". Jak wyjaśnili przedstawiciele związku, wniosek ten "wynika z faktu, że wiele samorządów terytorialnych, przygniecionych obowiązkiem stałego dofinansowania swoich szpitali, w skrajnie niekorzystnych warunkach narzuconych przez NFZ, decyduje się na przekazanie zarządzania

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

miasta stołecznego Warszawy, a w 1950 r. - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego - przez Skarb Państwa. Dekretem uzasadnianym "racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu" objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys

Kraków.PiS: pytania w referendum mają charakter sondażowy

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Chrapusta, referendum jest instrumentem demokracji bezpośredniej i "każda ingerencja ze strony administracji publicznej nadzorującej samorząd terytorialny może być odczytana jako próba ingerencji w formy demokracji bezpośredniej".

Słownik samorządowy

. Wyjątek stanowi referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta lub rady - tu referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. ----------------------------------------- Nadzór nad wszystkimi szczeblami samorządu

"MEN szykanuje szkoły przyjazne rodzinie" za antygenderowy certyfikat? Tysiące rodziców uważają, że tak

nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku - gmina. Tym samym, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyliście Państwo chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Nie zgadzam się na to

Ubiegający się o reelekcję prezydent Płocka tworzy patrole obywatelskie

do sytuacji, które mogą wypaczyć obraz demokracji w nas samych" - dodał Nowakowski. Pytany przez PAP o komentarz do inicjatywy Nowakowskiego kontrkandydat na prezydenta Płocka, poseł PSL i szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego Piotr Zgorzelski oświadczył: "Uważam, że jeżeli

Projekt noweli ustawy o odpadach wraca do komisji

z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane zmiany są bardzo ważne, wręcz pożądane" - zaznaczył. "Klub SLD aprobuje zmiany związane z aktualizacją harmonogramu rekultywacji składowiska odpadów, zmiany w zakresie technicznego sposobu zamknięcia

Słownik samorządowy

. Wyjątek stanowi referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta lub rady - tu referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. ----------------------------------------- Nadzór nad wszystkimi szczeblami samorządu

Marek Sowa - marszałkiem województwa małopolskiego

Chrzanowie, zajmując stanowisko pełnomocnika ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy. Od marca 2007 r. jako członek zarządu województwa małopolskiego odpowiadał za wykorzystanie funduszy europejskich w Małopolsce, rozwój gospodarczy, rolnictwo, politykę przestrzenną, nadzór nad mieniem i spółkami z udziałem

Kraków.PiS: pytania w referendum mają charakter sondażowy

Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Chrapusta, referendum jest instrumentem demokracji bezpośredniej i "każda ingerencja ze strony administracji publicznej nadzorującej samorząd terytorialny może być odczytana jako próba ingerencji w formy demokracji bezpośredniej".

Senat: pieniądze na etaty w KBW nie będą zamrożone

podejmowaniu decyzji, na co przeznaczyć subwencję. Przekonywał, że to rozwiązanie niezgodne z zasadą samodzielności samorządu terytorialnego i może zostać skutecznie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. "To może być niesłychanie niebezpieczny precedens, że regulujemy sposób gospodarowania subwencjami

Warszawa ma nowego wiceprezydenta

nadal będzie sprawował nadzór nad projektami finansowanymi z funduszy europejskich. "Oczywiście nie w tak bezpośredni sposób, jak do tej pory. Mój zakres obowiązków nie został jeszcze określony. Na pewno nie jest to proste przełożenie na mnie zadań dotychczasowego wiceprezydenta" - powiedział

Prof. Kulesza: rozdzielenie MSWiA to dobry pomysł

, wprowadzanie standardów oraz kontrolę nad ich wdrażaniem" - powiedział. "Planowana zmiana oznaczałaby także powrót do uregulowań konstytucyjnych, zgodnie bowiem z ustawą zasadniczą to premier powinien sprawować nadzór nad samorządem terytorialnym" - dodał profesor. Zaznaczył jednak, że

Bydgoszcz. Kandydaci na prezydenta starli się podczas debaty

podejmie rozmowy o kontrakcie terytorialnym i Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Zadeklarował zmianę warunków sprzedaży lokali ADM i powrót do niższych cen wykupu tych mieszkań. Bruski zapowiedział dwie decyzje, i to "już na poniedziałek". Jedna dotyczyć będzie lodowiska, które zostało

Konstytucjonaliści: prezydent w Polsce - silny mandat i niewielkie kompetencje

specjalnych, policji, innych formacji mundurowych, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym" - wyliczał Chmaj. Według niego, można byłoby więc pomyśleć nad zmianą systemu - z obecnego parlamentarno-gabinetowego na system kanclerski. "My nie mamy tradycji silnej władzy prezydenta, z wyjątkiem

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

nie składa wojewoda mazowiecki, który sprawuje nadzór nad samorządem Mazowsza. - Bo my nie nadzorujemy kwestii finansowych - zastrzega rzeczniczka wojewody Ivetta Biały. - W tym zakresie samorząd województwa kontrolowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ale RIO nie złoży zawiadomienia, bo

Wojciech Jasiński, b. minister skarbu, prezesem PKN Orlen

samorządu Terytorialnego w ówczesnym woj. płockim. W latach 1992-94 pracował w NIK, gdy jej prezesem był Lech Kaczyński, a po objęciu przez niego stanowiska ministra sprawiedliwości był podsekretarzem stanu w tym resorcie w latach 2000-01. Wcześniej, od 1997 do 2000 r., był członkiem zarządu, a następnie

Prof. Jerzy Stępień o zmarłym prof. Michale Kuleszy

;Czarnej Jedynki" - tej samej, w której byli Antoni Macierewicz, Piotr Naimski. Ale wtedy były inne czasy, inne podziały Poznaliśmy się na studiach [wydział prawa UW], ale bliskie kontakty zaczęły się przy Okrągłym Stole, w podkomisji ds. samorządu terytorialnego. Od tego czasu kontaktowaliśmy się

Piotrowska: ABW powinna podlegać MSW; resort jest na to gotowy

poszczególne zadania. Błędy się zdarzają, wszędzie, również w tych służbach. PAP: W Sejmie trwają prace nad przekazaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzór MSW. Resort jest na to przygotowany? Jak Pani ocenia takie rozwiązanie? T.P.: Jesteśmy przygotowani, współpracujemy bardzo ściśle z panem

Kraków. SLD chce uchylenia uchwały o referendum dot. m.in. igrzysk

- jak tłumaczył Chrapusta - referendum jest instrumentem demokracji bezpośredniej i "każda ingerencja ze strony administracji publicznej nadzorującej samorząd terytorialny może być odczytana jako próba ingerencji w formy demokracji bezpośredniej". Działacze SLD powołują się na opinię prof

Dlaczego samorząd woli sobie rządzić sam

prezydenta Komorowskiego przygotowała projekt ustawy, która ma zwiększyć wpływ mieszkańców na decyzje samorządów. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie już protestują. Prof. Jerzy Regulski : Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego obejmuje wiele

Śmierć w Doniecku

Albańczyków regionie. Od tego czasu Kosowo było protektoratem pod nadzorem ONZ, w 2008 r. ogłosiło niepodległość. Tatarzy Krymscy są znakomicie zorganizowani i solidarni, a Medżlis, ich samorząd, wzywa do bojkotu niedzielnego referendum. Moskwa próbuje ich przekupić, obiecując szerokie prawa, pieniądze

Senat. Komisje proponują poprawki do ustawy o zbiórkach publicznych

miejscach wyłączone są z regulacji. Wcześniej analogiczne poprawki poparła Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senatorowie mieli wątpliwości, czy przeniesienie procedur zgłaszania zbiórek do internetu jest posunięciem całkowicie bezpiecznym i czy nie będzie utrudnieniem dla części

Rozpoczęło sie posiedzenie Senatu

nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem warszawskim z 1945 roku (tzw. dekretem Bieruta). Projekt daje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego prawo pierwokupu gruntów warszawskich objętych roszczeniami, jeśli

Senat. Komisje przyjęły poprawki do ustawy ws. pomocy dla działaczy opozycji w PRL

podczas piątkowego posiedzenia połączonych senackich komisji ustawodawczej, praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Dotyczyły m.in. rozszerzenia kręgu osób objętych świadczeniami w związku z kryterium dochodowym oraz wprowadzenia jednorazowego

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

udzielać jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Przepadły wszystkie, liczne poprawki tzw. regionalne. Dotyczyły one zazwyczaj przekazania pieniędzy na wszelkiego rodzaju lokalne inwestycje, m.in. drogi, mosty, czy ulice. Ich źródłem finansowania miałby

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

, ale ten wniosek też nie uzyskał poparcie większości. Upadł też inny wniosek, który wywołał jeszcze więcej emocji - o dołączenie do porządku obrad "informacji przewodniczącego PKW w sprawie gwarancji przeprowadzenia rzetelnych i terminowych wyborów do samorządu terytorialnego". Zgłosił go

Jak polskie organizacje paramilitarne szykują się na wojnę

firm jest gotowych stworzyć organizację paramilitarną, a połowa ich właścicieli w razie zagrożenia "chętnie utworzy jakiś oddział" (Badanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców). Szukam szeregów, w które mógłbym wstąpić. Polska nie ma wojsk obrony terytorialnej, ochotniczych oddziałów, które

Apel obywatela do rządzących

samorządu terytorialnego. Trybunał powiedział, że "przepuszcza" ustawę tylko dlatego, że procedura wyborcza już trwa. Sędziowie Ewa Łętowska, Marek Safjan i Mirosław Wyrzykowski mieli inne zdanie - "uznali, iż tylko dlatego, że wybory są za tydzień, nie można przymykać oka na niezgodny z

Wyjaśnienie ZNP

stronie internetowej Związku (np. wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego, jako organu nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, o podjęcie czynności nadzorczych w sprawie bezprawnego działania organów Gminy Chmielnik, polegającym na podjęciu bez żadnej podstawy prawnej czynności

Senat rozpoczał posiedzenie

. Następnie musi zaakceptować go rząd, a na końcu - Komisja Europejska. Drugim dokumentem, jaki wprowadza ustawa, jest kontrakt terytorialny. To umowa między rządem a samorządem, w której określa się cele i przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju i województw, oraz sposób ich realizacji

PiS: PO się skompromitowała, Tusk nie kontroluje swoich ministrów

parlamentarnych, "choć z jednym, bardzo istotnym zastrzeżeniem". "Rząd w Polsce może mieć bardzo istotny wpływ na wynik wyborów, mimo, że w ich bezpośrednią organizację zaangażowana jest PKW i jej organy, a także jednostki samorządu terytorialnego" - zaznaczyli politycy PiS. Według nich, aby

Zajrzeliśmy im w karty

Sowa musiał wydać na posiłek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jedynie 159,50 zł ubyło w związku z wizytą byłego konsula Republiki Słowackiej w Krakowie. Co konsul za to zjadł? Urząd marszałkowski nie ujawnia. Elżbieta Anna Polak (PO), marszałek województwa lubuskiego, podobnie jak

"Dobra zmiana" kadrowa

ludzie premier Beaty Szydło. Były pracownik jej biura poselskiego Radosław Włoszek wszedł do rady nadzorczej TVP. Przez lata robił karierę w samorządzie oświęcimskim, w 2014 r. startował w wyborach na prezydenta Oświęcimia. Promowała go Beata Szydło i osobiście prezes Kaczyński. Widział w nim tego, który

Zanim znów zabrzmią organy

profesor dopuścił do grania wadliwy instrument. To właśnie kompetentny nadzór i rygorystyczny odbiór techniczny organów mają kluczowe znaczenie dla jakości nowo budowanych lub remontowanych instrumentów. Wśród pozytywnych przykładów wymienić można Gdańsk, chwalony zarówno za stan organów Hillebrandów z

Stan państwa i demokracji. Bilans i perspektywy

nieporozumienie. Co innego odpowiedni nadzór, a co innego zapewnienie odpowiedniego statusu zawodom zaufania publicznego. Błędem natomiast było kreowanie quasi-samorządu funkcjonariuszy służby publicznej tj. sędziów i prokuratorów. Samorząd jako forma ochrony interesów grupowych nie godzi się z pojęciem służby. W

Podziel się 1 procentem

, ale nie tylko. Mogą to być też stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Edukacja to sprawa ministra finansów

Społecznej. Lepsze organizowanie i finansowanie opieki i edukacji najmłodszych to także szansa na to, że zacznie rodzić się więcej dzieci.Problemem jest trudna sytuacja finansowa części samorządów terytorialnych. To powoduje, że powstaje mniej placów zabaw przy szkołach, mniej jest nowych przedszkoli i

Rząd: Meldunek zniesiemy i władzę oddamy

prawie do głosowania). Choć coraz więcej spraw w urzędach i firmach daje się załatwić bez meldunku. Rządowo-samorządowa komisja ma pracować nad dokończeniem reformy administracji. Chodzi m.in. o podział kompetencji między rządem i samorządem. - Decentralizacja to nie tylko zwiększenie uprawnień samorządu

Paragraf 44: knebel zamiast debaty

partyzantki miejskiej z Bielunia - sadzenie roślinPermanentne obradyZnamienne są na przykład reakcje premiera i samorządowców na propozycje prezydenta Komorowskiego, który chce wzmocnić udział mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, dając im m.in. prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Czy rzecznik prasowy RIO namawiał instytucje publiczne do zamieszczania ogłoszeń w prywatnym wydawnictwie?

obrachunkowych: Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: (m.in.)jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeczpospolita

stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe

Prawie 34 mln zł na "Oświęcimski strategiczny program rządowy"

listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Etap IV kontynuuje działania zaplanowane w ramach etapu III, które były przewidziane na lata 2007-2011. Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury technicznej i

Sejm. Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt - do komisji

Obywatelski projekt przygotowany przez Koalicję dla Zwierząt trafi do komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zajmą się nim jednak dopiero posłowie przyszłej kadencji. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Cezary Wyszyński powiedział, że

Kto jest objęty lustracją

) członek zarządu, członek rady nadzorczej reprezentujący samorząd terytorialny w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji;23) członek organu zarządzającego, organu nadzoru

Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej

bardzo poważnych zmian przepisów, poczynając od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą zasadniczą, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej

Tomasz Siemoniak - nowy szef MON

zaznaczył, że MSWiA chce odnowić służbę cywilną i "powrócić do etosu urzędnika". Z ramienia rządu trafił też do trzech komisji wspólnych: episkopatu, samorządu terytorialnego oraz mniejszości narodowych i etnicznych (w tej ostatniej został współprzewodniczącym). Do resortu SWiA przyszedł razem z

Prezydent Michał Zaleski nie ma serca do kultury [OPINIA]

szlachetnie - wziął tę porażkę na siebie i zadeklarował publicznie, że odtąd będzie osobiście sprawował nadzór nad miejską kulturą. Ta porażka niczego nie nauczyła ani prezydenta, ani jego podwładnych. Nic z ducha walki o europejski tytuł w mieście nie zostało. Nawet tak proste sprawy jak współpraca

Matka samotna wobec prawa, ale już nie dla magistratu

szans edukacyjnych w MEN czytamy, że minister "nie sprawuje nadzoru nad działalnością samorządów prowadzących szkoły i przedszkola. Jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu". Ewa Przegoń, wicedyrektorka miejskiego wydziału edukacji, pociesza, że

Rokita i Dorn o "Przejrzystej Polsce"

, żeby faktycznie cofnąć skutki tej ustawy. Po raz pierwszy od 1989 roku Sejm przyjął ustawę, która odebrała część uprawnień samorządom i przekazała je władzy centralnej. Ja uważałem, że należy ograniczyć funkcję wojewody do nadzoru nad samorządem terytorialnym i zespolenia służb inspekcji i straży

Prawo nie może krzywdzić ludzi

prawem swoich kompetencji, żeby liczba ekscesów się zmniejszyła. Oczekiwałabym natomiast od ministra administracji uruchomienia środków nadzoru nad samorządem terytorialnym. Bo dlaczego w jednych miastach jest więcej takich ekscesów niż w innych? Jakie podjęto środki, by to zdiagnozować i temu

Sędziowie wywalczyli sobie podwyżki

się do komisji wyborczych, co może uniemożliwić wybory powszechne (np. uzupełniające do parlamentu, samorządu terytorialnego czy wybory do Parlamentu Europejskiego). Ogłaszają też kalendarz kolejnych "dni bez wokandy" (sędziowie nie orzekają, zajmują się innymi swoimi obowiązkami). Ten

Nie rozwalajcie nam Hiszpanii

. Żeby nie urazić nacjonalistów, często jej nie przestrzegano.Konstytucja przewiduje np. nadzór państwa nad systemem edukacji w całym kraju. Nigdy nie został użyty. Autonomie mają własne systemy edukacji, czasem nie uczą w ogóle historii Hiszpanii. Sąd najwyższy kilka razy wzywał Katalonię do

Blok Frasyniuka

dwie córki. 3. Urszula Banaszczak-Soroka 47 lat. Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 10 lat związana jest bezpośrednio lub pośrednio z działalnością samorządu terytorialnego (radna pierwszej kadencji i zastępca burmistrza w Dzierżoniowie). Teraz jest pracownikiem Oddziału Regionalnego Banku PKO BP SA

Sanacja, endecja i socjalizm

, a większość zapewnił sobie dzięki koalicji z Samoobroną i LPR. Po czwarte, zasadę pomocniczości i związaną z nią, a zapisaną w konstytucji III RP decentralizację władz publicznych. Samorząd terytorialny prezes określił jako siedlisko korupcji i patologii. Wychwalał, deklarował i realizował ideę

Druga strona barykady

katolicyzm. Pod szczególnym nadzorem prawa ma się znaleźć Matka Boża, Jezus Chrystus, krzyż, obrzędy liturgiczne. Pan nie wierzy, ale ja naprawdę kocham Polskę - To coś pięknego odwrócić się w tył i zobaczyć las biało-czerwonych flag - Ireneusz Woszczyk na chwilę zawiesza głos. Ma 32 lata, z wykształcenia

Poselski freestyle czyli oświadczenia poselskie

o "podjęcie działań z zakresu zwierzchności służbowej w stosunku do członków rządu, nadzoru nad niepodporządkowanymi organami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w woj. podkarpackim zmierzających do niezwłocznego cofnięcia firmie Serwimed sp. z o.o., zarejestrowanej w

Drogi rozjechały się z Euro 2012. Raport "Gazety"

: - Autostrad, przyzwoitych dróg jest skandalicznie mało. Obecny stan infrastruktury drogowej w Polsce to nie tylko bariera w rozwoju, lecz także realne zagrożenie spójności terytorialnej naszego kraju. Zrobimy wszystko, żeby to zmienić, przyspieszymy budowę obwodnic i autostrad. Naszą ambicją będzie połączenie

Solidarna polityka zagraniczna

jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. 4. Założenia polityki pieniężnej i finansowej a. Prowadzenie polityki pieniężnej i finansowej przyjaznej dla szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu niezależności banku centralnego; docelowo likwidacja Rady Polityki Pieniężnej i

Kopacz: trudna droga do kontraktu terytorialnego dla Kujawsko-Pomorskiego

zaznaczyła, że kontrakt jest umową ramową podpisaną pomiędzy rządem a samorządem. "Chciałabym osobiście ten trudny kontrakt - wykuwany w długich dyskusjach, ale w zgodzie - nadzorować podczas jego realizacji. Całym sercem wam kibicuję i wiem, że pieniądze wydacie tak, jak trzeba i (...) będziecie

Minister skarbu czyści spółki z partyjnych kolegów

lub wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, w szczególności z uwagi na stosunek bliskości, członkostwo w organach albo pełnienie funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego, czy też prowadzenie określonej

Dobre dla PiS-u, nie dla Polski

To był niedobry tydzień dla Polski. Prezydent podpisał ustawę o powołaniu komisji nadzoru nad instytucjami finansowymi. Przestaną istnieć osobne komisje nadzorujące banki, firmy ubezpieczeniowe i rynek kapitałowy. Nadzór nad instytucjami finansowymi wymaga doświadczonych fachowców, dobrych procedur

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Rada Ministrów i Administracja Rządowa

wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, 5. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, 6. sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach, 7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji

PO nas czasami sprawdza

kożucha, a Pawlak - malowanym wicepremierem? Tusk zabrał mu pełnomocnika ds. bezpieczeństwa energetycznego, zablokował nominację jego człowieka na stanowisko pełnomocnika ds. energii jądrowej. Minister skarbu chce Pawlakowi zabrać nadzór nad kopalniami. - Minister gospodarki ma konstytucyjne obowiązki i

Źle się dzieje w Państwie Kolejowym

przemian z trudem zdołano sprywatyzować jedynie kolejowe apteki. Nadzór właścicielski nad spółkami kolejowymi chciałoby przejąć Ministerstwo Skarbu Państwa, aby poprawić jakość zarządzania. Dotychczas nadzór sprawowało Ministerstwo Infrastruktury. I było to niekończące się pasmo błędnych decyzji

Dzieci nasze, dzieci cudze

. przeprowadzanie wywiadów, ocen, obsługa budżetowa. Tymczasem i tak mamy dużo zajęć. Poza tym ustawa o samorządzie terytorialnym mówi wyraźnie, że ośrodki pomocy społecznej działają na swoim terytorium. W tym wypadku za pieniądze podatnika płockiego wykonywalibyśmy zadania, które powinien realizować inny samorząd

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

niepoczytalny. Poza tym Senat zajmie się nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wprowadza ona większy nadzór nad tzw. krótką sprzedażą oraz zwiększenie ochrony inwestorów na rynku walutowym. W porządku jest nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym, wprowadzająca ułatwienia dla rolników

Neoliberalna kontrrewolucja

połączone z technikami manipulacyjnymi, a przede wszystkim stale zwiększanym nadzorem nad pracą. Idealnym modelem takiego nadzoru był stworzony przez Benthama projekt Panopticonu, czyli zamknięcia pracujących w specjalnym więzieniu i poddawania ich nieustającej obserwacji. Inną wersję autorytarnej kontroli

LPR: Balcerowicz przed Trybunał Stanu

, ministrowie, prezesi NBP oraz NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych a także posłowie i senatorowie - o ile złamią zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego i nabywania tego majątku. TS może orzec utratę czynnego i

Który z naszych posłów wróci na Wiejską

pośrednikach. Uczestniczyła w pracach nad projektem komunalizacji lotnisk powojskowych. Statystyki sejmowe: wypowiedzi - 9 m.in. o obrocie nieruchomościami; interpelacje - 49 np. o przeciągającym się wyborze szefa lubuskiej TVP, o sytuacji w zielonogórskim PKS (zarzucała ministrowi skarbu zły nadzór

Oceniamy lubuskich posłów

pośrednikach. Uczestniczyła w pracach nad projektem komunalizacji lotnisk powojskowych. Statystyki sejmowe: wypowiedzi - 9 m.in. o obrocie nieruchomościami; interpelacje - 49 np. o przeciągającym się wyborze szefa lubuskiej TVP, o sytuacji w zielonogórskim PKS (zarzucała ministrowi skarbu zły nadzór