moralna słuszność

Ewa Siedlecka

Leszek Miller daje sobie moralne prawo do popierania tortur

Leszek Miller daje sobie moralne prawo do popierania tortur

To metoda wielu totalitaryzmów: w poczuciu własnej słuszności w odpowiednio zdefiniowanej "samoobronie" wolno wszystko.

Literatura przyszłości, czyli moja antyutopia [VARGA]

Jeśli kto uwierzył, że internet poszerzy nam pole wolności artystycznej, że przyczyni się do podniesienia poziomu sztuki, zwiększy dostęp do dóbr kultury i ogólnie szaleńczo ową kulturę rozwinie, pomylił się rozpaczliwie.

Prof. Roszkowski negatywnie ocenia decyzje Jaruzelskiego

Decyzje podejmowane w PRL przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego zasługują na jednoznacznie negatywną ocenę - mówi historyk prof. Wojciech Roszkowski.

Licencja na zabijanie

Licencja na zabijanie

nie do przebycia, ci, którzy mają stać po stronie "zła", jeśli uwierzą w historię serwowaną im na ich temat (efekt lustra społecznego), tym samym uwolnieni zostaną od zobowiązań moralnych, które nabyli w toku socjalizacji. W ten sposób wieść o totalnym zagrożeniu staje się samospełniającą

Wierna drużyna PiS i luźny związek Platformy

Wierna drużyna PiS i luźny związek Platformy

(źródło identyfikacji z partią),- deklarowane wartości oraz- wizje świata społecznego. PiS ma drużynę na dobre i na złe, wyborców, którzy pozostali przy nim mimo kolejnych przegranych wyborów. Są z tą partią związani emocjonalnie, świętują te same rocznice, kochają lidera, wierzą, że są moralnie lepsi niż

Bohema polityczna. Bartosz Kaliski. Nagroda Moczarskiego 2015 - nominowani

Bohema polityczna. Bartosz Kaliski. Nagroda Moczarskiego 2015 - nominowani

, fantazję. Także odwagę, którą wspierała niechby naiwna wiara, że słuszność sprawy prędzej czy później zatriumfuje. Bez tej odwagi, także w wersji taternickiej, nie podjęto by przecież działań kurierskich w czasie marnym. Między marcem 1968 i grudniem 1970 roku namnożyło się w Polsce wiele podłości. W

Pytam raz jeszcze o Rydzyka

Pytam raz jeszcze o Rydzyka

współodpowiedzialni za publiczne kłamstwo i oszustwo. Co w takim przypadku mieliby jeszcze polskiemu społeczeństwu do zaoferowania w sensie moralnym jako zakonnicy i kapłani Kościoła katolickiego? Podejrzenie oszustwa obciąża wszystkich - całą prowincję, szczególnie tych sprawiedliwych. Czy o takie "sukcesy"

Jak nie krytykować PiS

Jak nie krytykować PiS

sytuacji, jako że przedstawiciele tej opcji opierają się na niedającym się tak łatwo podważyć fundamencie - moralnym przekonaniu o własnej słuszności. Stąd też apele o bardziej radykalne i ostre przeciwstawienie się działaniom i propagandzie PiS-u są nie tylko ignorowane, ale także uznawane wręcz za "

Śląskie. Adwokat domaga się odszkodowania za 9 miesięcy aresztu

izolacji stracił wiarę w polskie prawo, ale obiecał sobie, że po uniewinnieniu rozpocznie walkę o odzyskanie dobrego imienia. Wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie za straty moralne i finansowe poniesione przez Mirka trafił do sądu w Gliwicach. Śledztwo przeciwko adwokatowi prowadziła Prokuratura

Władimir Putin: Teraz kolej na nas w Syrii

Władimir Putin: Teraz kolej na nas w Syrii

Władimir Putin bardzo rzadko wybiera się na coroczne Zgromadzenia Ogólne Narodów Zjednoczonych, zapewne uznając je za stratę czasu. Do pewnego stopnia ma słuszność. Seria prawie 200 przemówień delegatów, których prawie nikt nie słucha, jest trudna do wytrzymania, nawet jeśli jest szlachetnym

Obalanie bohatera

Obalanie bohatera

budowla okazała się "dobra". Dotychczasowa historia pisana była bowiem przez fałszywych bohaterów, a chociaż wszystkie znane mi dane socjologiczne mówią o wzroście zadowolenia ludzi z życia, o wzroście zamożności i zadowoleniu z warunków życiowych, to rzeczywistość jest moralnie skażona. Hasła

Piszczałka: naród

Piszczałka: naród

siebie na własny użytek zechce sobie wymyślać". O słuszności form patriotyzmu orzekają jego administratorzy. Sztuka gra rolę służebną wobec narodu - czytam dalej. Ma napełniać Polaków poczuciem dumy i godności. Minister kultury zarządza, by związki kompozytorów i literatów rozpisały konkursy na

Mądry biskup po szkodzie. Episkopat, Gowin i in vitro

Mądry biskup po szkodzie. Episkopat, Gowin i in vitro

. Niestety, mocno spóźniony. Naturalnie z moralnego punktu widzenia praktyka zapłodnienia "w szkle" dla katolickich hierarchów nadal pozostaje nie do zaakceptowania. Dostrzegają oni jednak, że "obecny brak jakichkolwiek rozwiązań pozwala na całkiem dowolne postępowanie z ludzkim materiałem

"Dlaczego młodzież nie chce chodzić na lekcje religii"

"Dlaczego młodzież nie chce chodzić na lekcje religii"

wierzy lub nie wierzy. Warto poznać podstawowe pojęcia moralne, zastanawiać się nad dylematami i próbować je rozwiązywać wedle miary słuszności, a nie tylko zgodnie z nakazami religii czy standardami kulturowymi. Refleksja etyczna nie przeciwstawia się ani religii, ani kulturze laickiej, prowadzi ona

Nauka etyki to nie "moralizowanie". Kto i jak powinien uczyć jej dzieci? [LIST]

czynów i myśli ludzkich związanych ze sferą moralności oraz pomóc w dokonywaniu możliwie obiektywnych ocen. Dlatego też dzielić ją możemy na: a) Etykę opisową, która zajmuje się opisywaniem faktów moralnych. Do etyki opisowej możemy włączyć socjologię moralności oraz psychologię moralności. b) Etykę

Macierewicz na kursie kolizyjnym

Macierewicz na kursie kolizyjnym

nie zawsze wystarczy wiara w słuszność idei IV RP oraz "rewolucji moralnej". Trzeba się na czymś znać, coś rozumieć, mieć poczucie odpowiedzialności za ludzi i za państwo, nie tylko za powodzenie własnego projektu politycznego. Wielu ekspertów uważa, że w wyniku jego działalności państwo

Nie wtykajmy nosa w kościelną kiesę

Nie wtykajmy nosa w kościelną kiesę

- dlaczego mieliby być usuwani z organizacji? Głosy i komentarze do "Listu do Braci w Chrystusie"Prawdziwym wrogiem są jedynie rewizjoniści - ci księża, którzy podważają słuszność głoszonej ideologii. Dlatego ks. Boniecki i ks. Lemański zostali wykluczeni z Kościoła, a proboszcz żyjący w udanym

Najtrudniejsza rocznica - 1864

, więźniem politycznym II RP i PRL, twórcą polskiej drogi do socjalizmu". Za rządów PiS byłby "zbrodniarzem komunistycznym odpowiedzialnym za śmierć robotników w grudniu 1970". PSL dodałby, że Gomułka uznał słuszność "oporu polskich chłopów wobec kolektywizacji", a narodowcy

Setna rocznica ludobójstwa Ormian. Czekamy na gest Turcji

Setna rocznica ludobójstwa Ormian. Czekamy na gest Turcji

sierpniu 1939 r., przed najazdem na Polskę, zachęcał swoich generałów do bezwzględności wobec polskiej ludności i Żydów, mówiąc: "Nie miejcie dla nich litości. Słuszność jest po stronie silniejszego. Pozabijajcie ich wszystkich - mężczyzn, kobiety i dzieci - bo kto dziś pamięta zagładę Ormian?"

Bioetycy z Episkopatu: Ks. Lemański naucza niezgodnie z nauką Kościoła

Bioetycy z Episkopatu: Ks. Lemański naucza niezgodnie z nauką Kościoła

poczęte z in vitro są bardziej narażone na wrodzone wady genetyczne. Powołują się m.in. na dokument z września 2008 roku - instrukcję doktrynalną Kongregacji ds. Nauki Wiary "Dignitas personae", zatwierdzoną przez Benedykta XVI. I stwierdzają: "Jednocześnie Kościół uznaje słuszność

Hiszpańska lekcja o naszej wolności

Hiszpańska lekcja o naszej wolności

paktu także z punktu widzenia etyki politycznej. Przywołuje Maxa Webera: "Nie ma nic etycznie bardziej niegodziwego niż wyznawanie fałszywej etyki, która rości sobie prawo do słuszności, etyki, która zamiast martwić się o to, co jest rzeczą polityka: o przyszłość i odpowiedzialność przed nią

Propaganda nie boli

Propaganda nie boli

lud samochodem. Spory o słuszniejszą słuszność prowadzą do drastycznych aktów wykluczania spośród znajomych na FB. "GOOD NIGHT LEFT SIDE". Takie wlepki kolportują w mieście narodowcy i wygląda, że mają rację. Lewicowi wyborcy nie dopisują: Lewica? Jej już nie ma Jeśli się nam wydaje, że

O przyzwoitym narodzie

Nussbaum należy do tradycji liberalnej - która ma jednak niewiele wspólnego z tym, co w Polsce za liberalizm często uchodzi. "Hasłem wywoławczym tego liberalizmu nie jest rynek, lecz społeczna sprawiedliwość, nie efektywność, lecz moralna słuszność, nie minimalizacja roli państwa, lecz dobro wspólne

Co wolno księciu (2)

Pierwsza część opowieści o moralności i polityce ze wstępem Adama Michnika: ''Co wolno księciu''Machiavelli wygłasza niepokojące twierdzenie, iż moralnie postępujący książę musi działać niemoralnie, jeżeli prowadzi grę z niemoralnymi graczami. Thomas Hobbes proponuje jeszcze bardziej niepokojącą

Powstanie styczniowe nie powinno dzielić

rocznicy powstania odbyły się w roku 1927 i w 1933. Miały ukazać, że to Piłsudski miał rację, a nie Dmowski i Narodowa Demokracja, która powstanie krytykowała i promowała w 1914 roku współpracę z Rosją. Po wojnie postać dumnego margrabiego Wielopolskiego była dowodem na słuszność współpracy z Rosją. Jego

Młodzi i stan wojenny. Dziś niełatwo zostać bohaterem

wojennego. Oceniają wydarzenie z dzisiejszej perspektywy, oceniają słuszność decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego na płaszczyźnie moralnej. To znaczy, że w mniejszym stopniu biorą pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, na które wskazują osoby starsze mówiąc, że gdyby nie wprowadzenie stanu wojennego, to

Wyobraź to sobie: nie jesteś Bogiem - "Zimowy sen" od jutra w kinach

o własnej moralnej słuszności prowadzi do poniżenia innych. Religijna pokora trąci fałszem. Żadna prawda nie jest ostateczna. "Nie jesteś Bogiem" - mówi do Aydina siostra. Tok akcji, rozgrywającej się podczas zimowych wieczorów, przy ogniu w kominku, w białym świetle laptopa, na którym

Kołakowski: Casus Eichmanna. Adam Michnik poleca

. W pamiętnym wspaniałym eseju "Odpowiedzialność i historia" ("Nowa Kultura", 1957) pisał o potrzebie idealizmu etycznego i zmysłu odpowiedzialności moralnej za własne postępowanie. I precyzował: "Żołnierz, który wykonuje rozkazy dowódcy błędne, tj. nieskuteczne z punktu

Religia w szkole - edukacyjna wartość ujemna [list]

antyaborcyjna Czy wpływ ten był pozytywny, tzn. czy podniósł się w ten sposób poziom moralny młodzieży kształcącej się w III RP? Niestety, nie widać tych efektów. Nie widać ich nawet wśród najważniejszych z punktu widzenia celów wychowawczych szkolnej katechezy zachowań młodzieży, np. w zakresie etyki

Amerykanie nie zatrzymają kalifatu

słuszność, ale nie mówi całej prawdy. (...) Stany Zjednoczone nie mają prawa osądzać innych, skoro od trzech lat biernie przyglądają się wojnie domowej w Syrii, w której zginęło ponad 200 tys. ludzi, większość zabiły siły zbrojne prezydenta Baszara al-Asada. Tymczasem obecna amerykańska strategia sprowadza

Kościół nie jest jedyną organizacją mamiącą nas fałszywą ideologią [DEBATA O POLSKIM KOŚCIELE]

sumieniem. W jaki sposób prawo ma być moralne, skoro tych, którzy je ustanawiają, przekonuje się, że na czas głosowania mają wyłączyć w sobie funkcję odpowiedzialności za moralność osób, dla których zostaje ono napisane? Słuszne byłoby w tym względzie oburzenie Kościoła (pozbawionego najpierw belki w swoim

Debata z Sauronem, czyli Mordoru wyższość moralna

Sauron, jest w zasadzie jedynie walką obronną o zachowanie jakiejś równowagi politycznej w Śródziemiu, w sytuacji gdy wszystkie media są kontrolowane przez układ krasnoludów i elfów, fałszujących historię i omamiających ludy Śródziemia. Tu wszystko jest jasne: wyższość moralna i słuszność jest po stronie

Krzemiński: W sprawie homofobii Google trafnie rozpoznał sytuację w Polsce

Polsce, powiedziałbym, dziwnie wygląda sprawa z nowymi normami obyczajowo-moralnymi. Są całe środowiska przekonane o słuszności nowych uregulowań prawnych, o innym stosunku do kobiet i feminizmu, o innym stosunku do osób homoseksualnych niż to, co zapewnia nam w tej sferze wszechobecny i

Warto rozmawiać, czyli chcę sporu

poważny, przyznaję, że zawsze zazdrościłem ludziom śmiertelnie poważnym, jak jeszcze idzie za tym przekonanie o własnej wyższości moralnej i nieomylności, to zazdrość moja jest już pełna, ja naprawdę chciałbym być tak przekonanym do swojej słuszności i swej pozycji moralnej jak Horubała. W ogóle

Tusk wie lepiej

Premier Donald Tusk ujawnia pokusę, by większość polityczną, jaką dysponuje PO, zamieniać w większość moralną. Niedawno zganił ekonomistów, którzy krytykują politykę finansową państwa, przedstawiając ich jako pseudoekspertów. Z krytycznymi wobec rządu ekonomistami można się nie zgadzać. To dobre

Blisko połowa Polaków chce, by papież wprowadził zmiany w nauczaniu Kościoła [SONDAŻ]

. Badacze zauważają, że sytuacja tej instytucji w wymiarze powszechnym jest oceniana niejednoznacznie - odsetek badanych uznających ją za dobrą i złą są identyczne (po 45 proc.). W ramach badania zapytano też o słuszność zdania dotyczącego nasilenia się ostatnio krytyki Kościoła katolickiego oraz księży. Za

Jerofiejew: Rosja strzela z baśni

gromadzić rosyjskie ziemie utracone po rozpadzie ZSRR. Wielu zachodnich polityków i dziennikarzy sądzi, że Putin oszalał. A wedle mnie śmieje się on z nich wszystkich. Śmieje się w kułak! Wie, że ma absolutną słuszność, bo chroni ruski baśniowy świat przed strasznymi euroamerykańskimi czarnoksiężnikami i

Chiny wojują z internetem. Za "szerzenie plotek w internecie" można tam iść do więzienia

, chronić praw osób prywatnych, utrzymywać ład społeczny, szanować zasady moralne i trzymać się faktów. Sąd powalczy z plotką Oficjalne media prowadzą teraz kampanię uwrażliwiania na szkodliwe pogłoski w sieci. Piszą, że to globalny problem. Powołują się na USA - gdy po przejściu jesienią 2012 r. huraganu

Turecki reżyser Nuri Bilge Ceylan ze Złotą Palmą w Cannes

prowadzić do pojednania, wynika coś przeciwnego: powstaje mur obcości. Obie strony muszą skonfrontować się z dotkliwą prawdą o sobie. Poczucie moralnej słuszności okazuje się prowadzi do poniżenia innych. "Chcesz tylko dobra wspólnego , ale podejrzewasz cały świat o całe zło. Mówisz wciąż o

Polski Kościół walczy i osądza

Inspiracją pojawiającej się w mediach krytyki Episkopatu jest poczucie smaku, które nie akceptuje stylu publicznych wystąpień hierarchów. Niesmaczny jest oskarżycielski ton, poczucie wyższości połączone naturalnie z pogardą, prezentowanie siebie jako jedynych mających słuszność, wspartych boską

Janusz Reykowski: Jedno państwo, dwa plemiona

wręcz niemożliwa, gdyż oponenci zupełnie inaczej rozumieją "prawdę" i "słuszność". - Pewne zjawiska, które obserwujemy, mają związek z utworzeniem grup, powstaniem podziału my - oni i uruchomieniem typowych procesów rywalizacji międzygrupowej. Pojawiają się takie zjawiska jak

Friedrich August von Hayek. Dać szansę rynkowi. Wielcy ekonomiści XX wieku cz. 2

zniewolenia" okazała się wielkim triumfem Hayeka filozofa, lecz nie Hayeka ekonomisty. Część środowiska akademickiego uznała, że uczonemu nie wypada uprawiać publicystyki. W jego obronie stanął natomiast Keynes, pisząc: W moim przekonaniu to wielka książka. Moralnie i na gruncie filozoficznym zgadzam się

Oleksy o raporcie Kalisza: Bójcie się. Nie wolno nadużywać władzy

FM. Według niego raport ma być przestrogą dla wszystkich gotowych wykorzystywać swoje pozycje. Nie wolno nadużywać aparatu przemocy - powiedział. - Teraz Platforma Obywatelska ma dylemat moralny, bo jeżeli nie poprze raportu, to pokaże, że jest kunktatorska i relatywistyczna w kwestiach tak ważnych

Jacek silny, czyli superbohater

zamierzoną publicystyką w sprawie polskiego antysemityzmu; ci, którym walenie w polski antysemityzm okrutnie u Pasikowskiego przeszkadzało, teraz zero-jedynkowością "Jacka Stronga" się zachwycą, ponieważ kluczem do tych obrzydzeń czy zachwytów jest wyłącznie słuszność bądź niesłuszność polityczna

Konwencja Demokratów: Ameryka równych szans kontra Ameryka bogatych i uprzywilejowanych

- nie zmienił się od czasów, gdy dopiero zaczynał karierę. Podkreśliła, że zawsze podejmował decyzje, kierując się przekonaniami i poczuciem moralnej słuszności, a nie sondażami i kalkulacjami politycznymi. Zilustrowała to przykładem reformy ochrony zdrowia, która zapewni ubezpieczenie medyczne

Aborcja a etyka - list

naturą tego rodzaju debat, które sprawiają, że demokratyczne społeczeństwo, jakim jest Polska, nie może już dłużej pozwalać sobie na to, by obywatele mogli być ignorantami w dziedzinie etyki i filozofii moralnej. Do takiej jednak ignorancji z pewnością prowadzi nas brak obowiązkowych zajęć z etyki dla

Trybunał Konstytucyjny prostuje kłamstwa na swój temat

"Moralna alergia przegranych" ("Nasz Dziennik - Magazyn", 19 XII 2015 r., s. 10). Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją części jednego przepisu (spośród 12 zaskarżonych w ustawie liczącej 139 artykułów), którego nie było ani w projekcie wstępnym, ani w

Liberałowie nie są sami

legitymowaną kulturą obywatelską o demokratyczno-liberalnym zabarwieniu. Dopuszcza ona dyskusję na każdy niemal temat, nie zna raz na zawsze uświęconych autorytetów, odrzuca zakaz podważania dogmatów i jedynych prawd. Prawda i słuszność jest dla niej sprawą swobodnych poszukiwań nieskrępowanego umysłu i wolnej

Zostawmy konkordat

, bojkot spektaklu "Golgota Picnic", deprecjonowanie stanowiska Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk w sprawie stosowania klauzuli sumienia. A także swoiste wzmacnianie przekonania katolickich lekarzy i farmaceutów co do słuszności niestosowania się do przepisów polskiego prawa. Ale, co nie

Były esbek: IPN bezprawnie zrobił ze mnie zbrodniarza

jest bez szans na wygraną. - To złożony problem, bo w grę wchodzi ocena kwestii moralnych. Nie ma jednak spraw lepszych i gorszych. Skoro SN uznał, że jego procesy nie powinny się odbyć, to znaczy, że wyroki były niesłuszne. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Albo wymierzamy sprawiedliwość, albo bawimy

Ojciec Gużyński: Jestem zawiedziony ks. Lemańskim

słuszności takiej wykładni. Dotychczasowa praktyka nijak nie wskazuje na to, aby w stosunkach państwo - Kościół ktoś stosował jego interpretację. Jestem zaskoczony, bo sam tego tak nie rozumiałem. Dla mnie świecki charakter państwa to oczywistość przede wszystkim ze względu na obopólną korzyść dla państwa i

Dlaczego polityka i religia dzielą porządnych ludzi?

status społeczny największą przewagę daje możność wpływania na innych. Rozum ewoluował nie po to, by wspomóc nas w uczeniu się, tylko w interpretowaniu. Jeśli więc chcemy wpływać na poglądy ludzi, nie odwołujmy się do ich rozumu. Odwołujmy się do rządzących rozumem intuicji moralnych. Owszem, wizja

"Patriotyczne" rozdarcie w stadionowych oprawach meczowych

stadionowej trybuny pada dosadnie wyrażona sugestia, że NOP niemoralnie się prowadzi, to zaniepokojenie Zielińskiego jest zrozumiałe. A więc sabotaż? Wdarł się na stadion element niepatriotyczny i na patriotów pluje? Najprościej byłoby dywersanta znaleźć i przykładnie ukarać. Ale sprawa tylko pozornie jest

Sądy bywają twórcze

, ekonomiczne lub moralne". Nie jest to jedyna wypowiedź podobnego rodzaju. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to tylko Sąd Najwyższy, im niżej zaś, tym gorzej.Nie mam jednak wrażenia, że generalnie jest tak źle, jak to zdaje się sugerować Koncewicz. Nie mam na to argumentów statystycznych - bo przecież

W obronie elyt

elity, której jedynym celem jest wychowywanie ludu. W istocie jednak, mówią krytycy, jest to elita, która szybko zamienia się w klasę tyranów rozkoszujących się swoją wyższością wobec "ciemnogrodu". I choć wiele jest słuszności w tej nowej formule krytycznej, która powstała na ponowoczesnej

"Odra" dla Grochowskiej

R", "Gwiazda wytrwałości". Po śmierci nekrologi były jeszcze bardziej pompatyczne - pisano, że zmarł "Wizjoner, Drogowskaz, Patriota, Autorytet Moralny, Wielki Polak, Europejczyk". Grochowska nie próbuje podważać zasadności tych określeń, ale podejmuje - z pomocą swoich

Lepper wykorzystywał nas, media

Jego obecność w parlamencie i to, że zasiadł na fotelu wicemarszałka Sejmu było jak policzek dla ludzi wierzących w słuszność demokratycznych wyborów. A jednak będzie go brakowało, bo Andrzej Lepper był fenomenem na naszej scenie politycznej. To był prawdziwy syn ludu, który tylko sobie

Patrioci w biało-czerwonych krawatach - list

można też i coś ukraść. To znakomicie uspokaja sumienie. A nadto, kiedy należałoby komu według zdrowego rozsądku odmówić prawa do jego własnej, indywidualnej koncepcji tego pojęcia i takiego, sprzecznego z moralną normą postępowania, pozostajemy bezsilni. Z tego powodu musimy dopiero tworzyć przepisy

"Zrób sobie raj" Adamik i Chajdas wg Szczygła. To nie nasze trupy

ciepłej ironii. Czesi to niemoralni zboczeńcy, niezdolni do poszanowania żadnej świętości. Będą smażyć się w piekle. A właściwie już się smażą, bo Republika Czeska to jedna wielka komora krematoryjna. Przedstawienie Kasi Adamik i Olgi Chajdas zbudowane jest na wyrazistym pomyśle. Reżyserki wyciągnęły z

Patriotyzm jako ''błąd'' i jako ''cnota''

potęgi rakietowej Wernher von Braun, usprawiedliwiający później za jej pomocą swój decydujący udział w budowaniu V-1 i V-2. Bywają tragiczne momenty, kiedy godzi się odmówić bezwarunkowego poparcia każdej władzy, która odwołuje się do miłości ojczyzny. Nie da się wykluczyć, że moralna słuszność jest

Z życia umysłów niezniewolonych

do prymasa. Ale to się w ciągu lat coraz bardziej zmieniało". Widział jednak, że także za sprawą Jana Pawła II Polska weszła w czas "łagodnej, wolnej rewolucji moralnej", zapowiadającej wielkie zmiany. I napominał Kieniewicza, by porzucił niechęć do opozycji.I stało się. "Łagodna

Prosto z Cannes: Owacja na stojąco dla "Zimowego snu", wiecznie młody Yves Saint Laurent

sobie. Poczucie moralnej słuszności okazuje się prowadzi do poniżenia innych. "Chcesz tylko dobra wspólnego , ale podejrzewasz cały świat o całe zło. Mówisz wciąż o duchowości, ale czy kiedykolwiek byłeś na grobie rodziców?". W "Zimowym śnie" powraca obsesyjny temat Ceylana, obecny

Testament Barbary Skargi

poczuwając się do niej. Łatwo się odpowiedzialności domagać, trudniej ocenić słuszność domagania. A ono budzi ogromne wątpliwości. Żąda się odpowiedzialności nawet tam, gdzie jest ona znikoma lub w ogóle żadna, gdzie raczej sprawiedliwość powinna żądać wyrozumiałości, a w każdym razie wybaczenia. 2

Testament Polski Walczącej. Dokument czasów tragicznych [ADAM MICHNIK POLECA]

masy polskiego ludu i stworzyła w nich postawę, która manifestuje się dzisiaj tak widocznie. Naród polski nie przestał być sobą. W największych nieszczęściach nie załamał się moralnie i nie ugiął karku przed nikim, kto chciałby nim rządzić z zewnątrz, wbrew jego interesom i woli. Ten wielki kapitał

NIC O NAS. NIC BEZ NAS

, umożliwiających uzgodnienia lub choćby wzajemne koncesje. Przeciwnie, żywi się [on] kontrastami, wyostrzaniem różnic, podziałów i opozycji, przedstawianych jako nieusuwalne (...). Retoryka ostrego konfliktu zasad moralnej słuszności wygrywa na polskiej scenie z retoryką kompromisu w imię zasad instrumentalnej

Europa naprawdę nie ma granic. Nieznane wystąpienie Bronisława Geremka [Adam Michnik poleca]

Project będziemy śledzić rosyjskie spory i je analizować. Będziemy się interesować zewnętrznymi aspektami zachodzących w Rosji procesów politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych, a także dokonywanych wyborów - moralnych i ideowych. Do tej rozmowy zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani

Liu Xiaobo: Jedyna droga to autoreforma partii komunistycznej

równoznaczna ze słusznością, a opór to nie to samo, co demokracja. Oprócz rządu, który ponosił odpowiedzialność za zbrodnię otworzenia ognia do demonstrantów, również my, "bojownicy o demokrację", tak pewni słuszności swojego działania, ponosimy moralną odpowiedzialność za doprowadzenie do krwawego

Rządy młodości to ułuda, starzy są u siebie

. 8. Autorytet starości jest niekwestionowany nawet wówczas, gdy chodzi o kolor rajstop czy długość spódnicy nastolatki. Niech taka latawica wsiądzie do tramwaju i - nie daj Bóg - miejsca nie ustąpi wystarczająco szybko... zaraz od posiadającej moralną wyższość i słuszność niezachwianą usłyszy, aż jej

Po co ta wojna o gender

kultura, lecz zło moralne, którego autorami w równym stopniu mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety" - pisze prymas do pani minister. Prymas uznaje, że "zwolennicy perspektywy gender" pomijają zupełnie biologiczne aspekty płci, a to oznacza, że interesuje ich ideologia, a nie nauka

Winna religia

pogrzebie gdańskiej gimnazjalistki. Żeby przekonać się o słuszności tego zdania, wystarczy włączyć radio czy telewizję. Nic to zresztą nowego. Politycy - z prawa i z lewa - próbują wyciągać korzyści z każdej tragedii. Kilka wierszy dalej "Trybuna" sama wykorzystuje tragedię Ani, by przypuścić

Konczałowski: Niech przyjdzie jesień średniowiecza. Rosja spóźniona o 500 lat [Adam Michnik poleca]

słuszność mojej analizy, m.in. losy odnoszących sukcesy farmerów, których zawiść leniwych sąsiadów zmusiła do bankructwa i wyjazdu. W Rosji nie można być dumnym ze swego majątku. Nawet ci, którzy zdobyli go uczciwie, próbują jak najszybciej skryć się za wysokim płotem przed wzrokiem postronnych

Chin nie zmienimy, ale warto było protestować

Warto. O słuszności sprawy nie stanowi zwycięstwo ani nawet szanse na wygraną. Sprzeciw wobec zła to powinność moralna, kwestia sumienia, z którym każdy z nas sam się rozlicza. Ci, którzy wywieszają tybetańskie flagi, idą protestować pod chińską ambasadę, podpisują protesty i apele, jadą do Pekinu

Idzie tsunami

usprawiedliwienie własnych klęsk, własnego nieudacznictwa. To służy wyjaśnieniu, dlaczego inni nas lubią mniej, niżbyśmy chcieli. To zaspokaja psychologiczne potrzeby tych ludzi w wymiarze bardziej osobistym, nie tylko narodowym. I potwierdza słuszność ich politycznych wyborów, tego, że stawiamy na lojalność

Niech Dmowski spoczywa w pokoju

poddane są bezlitosnym prawom walki o byt'', a ''nadzieja na zwycięstwo własnej sprawy ze względu na jej moralną słuszność jest zwyczajną głupotą''. Po drugie, pojmowaniu patriotyzmu jako służenia ''idei narodowej'' lub straceńczej wierności ''honorowi narodowemu'' Dmowski przeciwstawiał program

Arkadiusz Rybicki - nastoletni patriota

) - ale to była właśnie jego forma miłości patriotycznej. (...) Zastanawiając się nad teraźniejszością - popadam w pesymizm. I wydaje mi się, że moje racje nie są pozbawione słuszności. Czy teraz w ogóle ktoś myśli o miłości do Ojczyzny? Oczywiście przesadzam! Ale czyż w ostatnim 30-leciu wartość pracy

Bezwarunkowa kapitulacja, którą my, Niemcy, uznajemy dziś za wyzwolenie, Polakom nie od razu przyniosła wolność

, w czasie uroczystości przed wakacjami wspominaliśmy wybuch, przyczyny i następstwa I wojny światowej przed 100 laty. Epoka, która nastąpiła z końcem lata 1914 r. nie bez słuszności nazywana bywa "drugą wojną trzydziestoletnią". Zaledwie 20 lat po zakończeniu pierwszej nazistowskie Niemcy

Przeciw nienawiści

stan ludzkiej kondycji. Nienawiść bynajmniej jednak nie zmierza do ulepszenia, przeciwnie, zastana sytuacja jej odpowiada, z satysfakcją stwierdza każdy błąd potwierdzający słuszność jej nastawienia, każde nieudane przedsięwzięcie. Przede wszystkim zaś tym nastawieniem chce zatruć wszystkich dookoła. I

Tymoszenko musi wygrać

nie liczy? - On nie ma żadnych szans, choć sam nie bardzo sobie zdaje z tego sprawę [sondaże dają prezydentowi ok. 4 proc.]. On jest politykiem romantykiem w XIX-wiecznym stylu, absolutnie przekonanym o moralnej słuszności swej wielkiej misji. I wciąż pełen wiary, że ręka Boga w ostatniej chwili

O Sprawiedliwych i niesprawiedliwych

". Jako jeden z uczestników i świadków wydarzeń lat okupacji, mam prawo potwierdzić pełną słuszność dwóch zdań Leociaka, sformułowanych w konkluzyjnej części tego prologu: "W ostatecznym rachunku opowieść o Sprawiedliwych jest opowieścią o nas samych. O naszym własnym spotkaniu z

O odpowiedzialności

sprawcę odpowiedzialnością się obarcza, i to niekiedy wielką, niemal jak złoczyńcę. Mam jednak wrażenie, że tym, którzy jej tak gorliwie się domagają, samym brak odpowiedzialności za sensowne tego pojęcia używanie. Łatwo się odpowiedzialności domagać, trudniej ocenić słuszność domagania. A ono budzi

Rabusie w muzułmańskich zasłonach

dziennika "Al-Ghad" ("Jutro"), w artykule "Zepsucie za zasłoną". - To nie jest sprawa słuszności noszenia nikabu, ale tego, jak katastrofalne skutki ma jego nadużywanie - pisze dziennikarz. - Czy nie stał się przypadkiem skutecznym sposobem ukrywania tego, co nielegalne i

Łojek, niepokorny w obcęgach stereotypów. Spór o 17 września

obowiązujących sądów, lecz również minionych i aktualnych luminarzy historiografii. Skupiał uwagę na postaciach gorzej zapisanych w historii, godnych potępienia czy łatwych do wyszydzenia - również na wątpliwym moralnie obrazie epoki. Na pozytywnego bohatera wybrał ks. Józefa Poniatowskiego - gdyż świadomie

Być jak Jack Unterweger...

?" - pytają. "Nam słuchawki nie przeszkadzały, wręcz uważamy , że doskonale zdały egzamin" - tyle widzowie. No cóż, uparcie będziemy wspierać dyrekcję teatru w przekonaniu o słuszności zaproponowanego rozwiązania, bowiem w każdym teatrze to komfort widza jest najważniejszy. I możemy

Kościół papieża Borgii

zupełnie niesłychanym w XV-wiecznej łacińskiej Europie było wyklęcie Ojca Świętego z ambony. Savonarola w istocie uderzał nie tylko w niemoralnego papieża, ale też w hierarchiczny ustrój Kościoła. Wszyscy jednak wiedzieli, że argumenty dominikanina w odniesieniu do papieża Aleksandra VI były niezwykle

Szef przy zwrotnicy. Gdy trzeba zwolnić pracowników

krótkoterminowo ocalić jednostki i ''utopić'' firmę? Decydując się na taki krok, właściciel firmy czy szef wybiera ''mniejsze zło''. Tak jak w jednym z klasycznych dylematów moralnych, tzw. dylemacie zwrotnicy, większość osób, które zapytamy, co w takiej sytuacji zrobić, decyduje się przestawić zwrotnicę, ratując

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UW w sprawie stanowiska Rady Wydziału Prawa i Administracji wobec tzw. ustawy lustracyjnej.

gniewu, wywoływania "paniki moralnej" i sterowania nią w interesie partykularnym. Miesza się wówczas winowajców z niewinnymi, a siły sprawujące władzę wskazują kolejne cele ataku. Metody takie są zwykle stosowane przez radykałów, zwolenników skrajnych ideologii przekonanych o swej wyłącznej

CHCEMY INNEJ HISTORII

Przepraszamy i prosimy o przebaczenie. A może inaczej: najpierw prawda historyczna, a potem pojednanie; prawda, która wreszcie usatysfakcjonuje moralnie ofiary. Którą z tych dróg pójdziemy? I czy tym razem - inaczej, niż to miało miejsce w wypadku Jedwabnego - uda nam się wkroczyć na nią wspólnie

Szkoła szczęśliwszych ludzi. Rozmowa z Robertem Kwaśnicą

roszczenia: jasności - mów zrozumiale, czyli uwzględniaj mnie, licz się z moimi możliwościami; prawdy - mów to, co dla ciebie jest prawdą; słuszności - opowiadaj się za swoim dobrem moralnym, i szczerości - nie udawaj, że coś cię bawi, kiedy coś cię nudzi, nie udawaj, że jesteś zadowolony, kiedy jesteś

Uwagi szefa sztabu armii izraelskiej wywołują polityczną burzę w Izraelu

spotkaniu z nim delegacja europarlamentarzystów wyraziła zdziwienie, że izraelscy wojskowi "są bardziej racjonalni, humanitarni i moralni" od polityków cywilnych. Wojskowi w służbie czynnej, a już zwłaszcza szef sztabu, nie mają prawa recenzować działalności rządu. Jeżeli jej nie popierają, winni

Trzeba nam nowego Kościoła

nadużyć moralnych, przede wszystkim wykluczenie pedofilii.Ponadto - i to najbardziej ''soborowa'' sprawa - trzeba znów przyjrzeć się i ocenić, w jakim stanie są wielkie projekty w Kościele: ruch biblijny, ruch liturgiczny i ekumeniczny. Gdzie, w czym natrafiają one na trudności.Na przykład?- Wciąż słyszy

Po "Złotych żniwach"

wpłynęła na najogólniejsze i nacechowane moralnie przekonania dzisiejszych Polaków o stosunku ówczesnych Polaków do ginących Żydów. Społecznie oficjalny, obronny pogląd, że "wielu Polaków ratowało Żydów, a tylko nieliczni ich prześladowali", ma tyle samo zwolenników, co miał (47 proc.), zaś i tak

Wołyń. Jeszcze rzeź czy już ludobójstwo

ludobójstwa. Wierzę też, że zrozumiecie, iż kult ludzi takich jak przywódcy OUN czy UPA, którzy walcząc o szczytny cel - niepodległe państwo ukraińskie - odwoływali się do totalitarnych ideologii i posługiwali się metodami niemoralnymi i barbarzyńskimi, nie sprzyja procesowi europeizacji Ukrainy i walki z

Zapałka w dłoni Adama Ważyka

Ważyk ze swoim dialektycznym umysłem przekonał samego siebie o słuszności nowej linii, narzuconej pisarzom i stał się jednym z najbardziej wzbudzających postrach terroretyków socrealizmu. Ale był wystarczająco sprytny, aby samemu wydać tylko parę wierszy, poświęcając czas na znakomitej jakości przekład

Środa w środę - Co zagraża Bożemu Narodzeniu

, deklarująca przekonania i słuszność norm, którym sama się nie podporządkuje, bo nie potrafi, bo to za trudne, bo nade wszystko ceni przyjemności własne, a wszelką moralność ma jedynie za "pióro na kołpaku", z którym obnosić się trzeba. Bo warto. Cynik to postać wybitnie podła. To ktoś, kto, nie

Mandela, król świata

. Nie zrobił tego z pobudek moralnych ani filozoficznych, lecz z wyrachowania.Mahatma Gandhi wierzył w słuszność swoich racji i życiowych postaw. Mandela wierzył przede wszystkim w skuteczność.Bez pojednania i wybaczenia krzywd państwo, które miał przejąć we władanie, nie mogłoby istnieć, nie

JAN PAWEŁ II NIE ZDOBYŁ KREMLA

wierzy Pan - pytał Michnik - że za Pańskiej kadencji Rosja powita polskiego Papieża?". I odpowiedź: "Tak, i to jest miła nadzieja. Powtórzę: to rodzi nawet jakieś poczucie dumy". Putin miał słuszność, gdy twierdził, że Jan Paweł II zdecyduje się na przyjazd na rosyjską ziemię dopiero po

Camus i Mauriac. Spór o miłosierdzie

wszystkich jego okropnościach był dyktaturą dość miękką w porównaniu z hitleryzmem czy stalinizmem. Jednak dylematy i spory były zadziwiająco podobne. W ZSRR rygoryzm moralny Sołżenicyna, który był chrześcijaninem, stanowił przeciwieństwo postawy laickiego świętego Andrieja Sacharowa nasyconej duchem

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej

Kościoła daje gwarancję, iż naród wytrzyma konieczne reformy. W moim przekonaniu Tadeusz Mazowiecki i jego ludzie mylili się w tym względzie, a co więcej, przypuszczam, że mocując Kościół na pozycji państwa w państwie, co potwierdzone zostało zawartym następnie konkordatem, działali w poczuciu słuszności

Dwie legendy kampanii PiS. Czarna i biała

PiS-u w ciąg narodowej martyrologii, uczynienie z nich całopalnej ofiary na ołtarzu niekończącej się walki ze złem i zagrażającymi Rzeczypospolitej siłami. Symbolika nadana dramatowi, który rozegrał się w 70. rocznicę mordu w Katyniu, służyłaby potwierdzeniu słuszności wszystkich głoszonych przez

Głos adwokata diabła, czyli nieładnie o czytaniu [LIST]

przeciw książkom zwraca się przemoc, a ten, kto ucieka się do przemocy, zawsze jest przegrany moralnie. W naszej pamięci utrwaliły się dziesiątki prawdziwych i fikcyjnych obrazów związanych z paleniem ksiąg. Najstarszy, który odbił się echem w zbiorowej świadomości, to palenie ksiąg i grzebanie uczonych w