marks walka klas

Tomasz Kwaśniewski, rys. Rafał Kucharczuk

Skąd się wzięli mieszczanie. Rozmowa z Agatą Bielik-Robson

Skąd się wzięli mieszczanie. Rozmowa z Agatą Bielik-Robson

Dziś tylko najwyższa hierarchia pracowników może wieść prawdziwie mieszczańskie życie: kupić dom, utrzymać rodzinę, posłać dzieci do dobrych szkół

Gdzie pojawiał się trybun rewolucji, groźny pomruk proletariatu mieszać się miał z szelestem dessous

Marks stworzył teoretyczne podwaliny, Lenin był ojcem rewolucji, a Engels, hm, Engels, Engels to razem z Marksem... Przeczuwałem, że coś z nim było nie tak

Rewolucja Lwa Trockiego

Podczas rewolucji bolszewickiej i wojny domowej w Rosji Lew Trocki był drugim człowiekiem po Leninie. Był też wpływowym marksistowskim teoretykiem, którego poglądy miały wyznawców na całym świecie

Prof. Karol Modzelewski odebrał nagrodę Ambasadora Wrocławia

Prof. Karol Modzelewski odebrał nagrodę Ambasadora Wrocławia

specyficznego stosunku do robotników. Oni ich pokochał jak XIX-wieczny socjalista. "Klasa robotnicza" to nie jest dla niego teoretyczny termin ze strony tekstów Marksa, ale realność robotniczych zgromadzeń, które dyskutowały o tym, jak bronić Warszawy przed rosyjskimi czołgami. To właśnie takiej

Ciotka rewolucja sprzedaje smartfony

Ciotka rewolucja sprzedaje smartfony

(elektryczność, fotografia, telefon, samochód) i obsadzonym przez menedżerów (czyli, jakkolwiek by ich nazywać, przez polityków) funkcjonujących jako ''komitet zarządzający wspólnymi interesami całej klasy burżuazyjnej''. Prometeusz w cylindrze J.P. Morgana To, co Marks widzi w teorii jako nienasyconą abstrakcję

"Dziennik podróży w przeszłość" - ostatnia książka Marka Nowakowskiego

nieprzejednanego antykomunizmu, jak 17-latek przeżył epokę fascynacji marksizmem. Jak wspomina, w klasie przedmaturalnej rzucił szkołę i został przewodniczącym zarządu zakładowego ZMP w Polskich Liniach Lotniczych. Miał za sobą dwuletni staż szkolnego aktywisty, czytywał Lenina, Marksa i Stalina, jeździł po

Policz swoich niewolników

Policz swoich niewolników

, zbyt niezwykłego. Koszmarne wizje słowiańskiego marynarza? Mało kto to czyta, nikt się nie przejmuje. Podporą Wielkiej Brytanii i Europy była niższa klasa średnia. Ona wiedziała dobrze: biznes unowocześnia Afrykę. Kongo wkracza w globalny system handlu i wytwórczości. Produkt kraju rośnie. Czarni

Więcej nauki na agorze

Więcej nauki na agorze

''Filozofowie tylko rozmaicie interpretowali świat, chodzi jednak o to, żeby go zmienić'' - napisał jeden z nich, Karol Marks. W ostatnim ćwierćwieczu wielu uczonych z nauk społecznych próbowało zmieniać Polskę. Niektórzy włączyli się w politykę czynnie - brali udział w sprawowaniu władzy. Byli

Folwark polski

Folwark polski

pozabijali. - Demirski był zbyt napastliwy. Rozumiem, że walka klasowa wymaga pewnej bezkompromisowości, ale go poniosło. To nieustanne podkreślanie: ''Pan jest z elity, z wysokości''. ''Pan jest beneficjentem przemian''. ''Perspektywa warszawska nie pozwala panu spojrzeć na kraj szerzej''. Ich kłótnia w TVN

Podejrzane związki arcybiskupa Müllera

tłumaczyć się Gutiérrezowi z "marksistowskiego ujęcia historii", "teologii klasowej" i "nacisku na budowę Królestwa Bożego za pomocą walki klas". Sam Gutiérrez zdołał się wybronić i ostatecznie Watykan nigdy nie nałożył nań nakazu milczenia. Jednak całą latynoską

Agata Bielik-Robson. Mieszczanin lemingiem

Agata Bielik-Robson. Mieszczanin lemingiem

sobie Marks wyobrażał, pisząc o ludzie wczesnego kapitalizmu najeżdżającym miasta w poszukiwaniu lepszego życia. Oni wchodzą w nowe życie kompletnie z niczym. Często zdani wyłącznie na siebie. Co faktycznie sprzyja takiemu choremu indywidualizmowi, ale co zrobić? - Na razie te ideały, którym ta walka

Timothy Snyder opowiada, jak powstał w Polsce naród, socjalizm i endecja

chłopi? M.in. z czytania marksizujących polskich socjologów, np. Ludwika Krzywickiego. Wydaje mi się, że wielu nigdy nie doszło do Marksa. Co jeszcze czytali? Herberta Spencera z jego wizją darwinowskiej walki o przetrwanie między narodami. Edwarda Bellamy'ego, utopistę, który pisał o pięknej przyszłości

Wyklęty lud ziemi, o jakim Marksowi się nie śniło

Wyklęty lud ziemi, o jakim Marksowi się nie śniło

tworzą zalążek nowej lewicy. Powiedziałbym wręcz, że z historycznej perspektywy jest to dość szybki proces, biorąc pod uwagę to, że od początku kryzysu minęło tylko sześć lat. Tylko jak prekariat ma - że przywołam Marksa - przejść od klasy w sobie do klasy dla siebie, skoro nie ma tożsamości związanej z

Czerwono na białym: gad bolszewizmu podnosi pysk

Tematem wystawy "Osiemnasta Bitwa, która zmieniła losy świata" jest Bitwa Warszawska 1920 r. Kurator Paweł Sosnowski zaprosił dziesiątkę wysokiej klasy artystów: malarzy, rzeźbiarza, fotografa i artystkę multimedialną. Celem wystawy wedle tekstu wydrukowanej z tej okazji ulotki było

Luddyści: prekursorzy związków zawodowych

Luddyści: prekursorzy związków zawodowych

ogóle istniał. Ludd stał się bohaterem ludowym i inspiracją dla rzemieślników, którzy podjęli walkę z producentami tkanin bawełnianych na coraz większą skalę korzystających z nowych wynalazków - mechanicznych przędzarek i krosien tkackich umożliwiających zwiększenie produkcji przy niższych kosztach

Gdyby zmienić porno na Polskę

Gdyby zmienić porno na Polskę

organizacje pozarządowe tożsamości geja i lesbijki na grunt społeczeństw arabskich ma swoje korzenie w kolonializmie. A do tego służy utrwalaniu dominacji kapitalistycznego systemu produkcji. Seks miesza się u Massada z Marksem, teorią postkolonialną i historiozofią. Od tej książki naprawdę może zakręcić się

Neoliberalna kontrrewolucja

Neoliberalna kontrrewolucja

wszelki ''konstruktywizm'', czyli próby celowego korygowania procesów rynkowych, co prowadziło oczywiście do radykalnego zakwestionowania demokracji parlamentarnej oraz dekonstrukcji samego pojęcia sprawiedliwości społecznej. Pluralizm społeczeństwa obywatelskiego okazywał się w tej perspektywie walką o

TRZECIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU

. Wychował się w kraju marksistowskim i niezbyt dobrze rozumiał kapitalizm. Swoje wyobrażenia o kapitalizmie zaczerpnął z »Kapitału« Marksa. My w Stanach Zjednoczonych widzimy kapitalizm w inny sposób". Paradoksalne, w tym samym języku, odwołującym się do pojęć marksizmu, Papież krytykował

Prezydent, który chciał się wysadzić

Prezydent, który chciał się wysadzić

, później Związku Młodzieży Polskiej "Zet", a wreszcie II Proletariatu. Jednak idee socjalistyczne nie całkiem go przekonywały, a zwłaszcza rozpropagowana przez Marksa teoria walki klas. To, do czego był absolutnie przekonany, to walka z zaborcą. Już na początku studiów, w 1888 r., zaręczył się ze

Leszek Kołakowski: jednostka, wolność, rozum

Leszek Kołakowski: jednostka, wolność, rozum

, którzy, jak Róża Luksemburg i Lenin, widzą w nim przede wszystkim afirmację walki klas i perspektywy rewolucyjnej. Ich wpływy są jednak ograniczone. Trzeba było I wojny światowej i zburzenia przez nią całego dotychczasowego układu stosunków międzynarodowych oraz nadwątlenia, a niekiedy nawet rozchwiania

Kliometria, czyli co by było gdyby

świadomym, racjonalnym decyzjom, w szczególności dążeniu ludzi do powodzenia gospodarczego. Zatem już nie geniusz wielkich ludzi, nie spiski i zmowy polityków, nie walka klas Marksa, nie ukryte w podświadomości motywy Freuda, lecz materialny interes jednostek wyjaśniać ma trwanie i zmiany w historii

Brazylia w rękach kobiety

musi stać się czymś naturalnym w firmach, instytucjach obywatelskich i wszelkich organach wybieralnych. Równość kobiet i mężczyzn jest esencją demokracji - mówiła. Ale jej najważniejszym zadaniem ma być walka z nędzą i wykluczeniem - podobnie było za czasów Luli. Rozwój gospodarki ma się dalej opierać

Po co był ten pisk myszy?

Po co był ten pisk myszy?

argumentami marksistowskimi, i udowadnia, że skoro sam Marks uważał, że przez formę ujawnia się postawa światopoglądowa autora, to krytyk musi tę formę przynajmniej zauważyć, nie może - cytuję - reagować na nią jak kret na słońce. Bo też krytycy służący władzy w owych czasach oceniali twórczość wyłącznie

Ostatni komunista

materacu - wspominał Mijal. - Bierut od razu powiedział: śniadania i kolacje dostaniecie w urzędzie, a na obiady zapraszam was do mnie na Klonową. To był klasa człowiek. Na tych obiadach bliżej się poznaliśmy. Rozmawialiśmy o marksizmie, historii, polityce. Był człowiekiem bardzo systematycznym, dokładnym

Kryterium Finkelsteina, czyli co Lem by powiedział?

- zasadnicze. Według większości filozofów politycznych - drugorzędne. Kłócić oni się będą oczywiście o to, jakaż to nadrzędna wartość będzie ważniejsza od lodówki, czy będzie nią raczej Walka Klas, czy Intronizacja Chrystusa Króla, ale połączy ich pogarda dla zapatrzonych w swoje przyziemne potrzeby

Karol Modzelewski. Rewolucjonista

warszawskie. - W znacznej mierze klasa robotnicza przestała istnieć, bo robotnicy zostali zepchnięci na margines lub zasilili szeregi czegoś, co się nazywa prekariatem, przez analogię do słowa proletariat, które Marks zapożyczył ze starożytnego Rzymu. Prekariat to ci zatrudnieni na elastycznych formach

Śmierć bogów

.''Śmierć bogów'' opowiada o wadzeniu się z komunizmem, doświadczeniu dużej części młodego pokolenia, także samego Kołakowskiego. Zwieńczeniem walki z totalitarną utopią stała się jego trzytomowa historia marksizmu, słusznie oceniana jako najwybitniejsza praca na ten temat.''Śmierć bogów'' została napisana

Ścigany przez Putina

? Zwykle warczą: Stać! Papiery! Otworzyć bagażnik! Skąd jedziecie, dokąd, po co? Jakby się upajali swoją rolą. Wadim odwraca się do mnie znad kierownicy, w oczach ma triumf: - A nie mówiłem. To nasi ludzie. Nasz batalion. Klasa, co? Na prowadzącej ze wschodu szosie M04 to ostatni posterunek przed

Lekcja tajnego języka

rozświetlony i kolorowy. Obraca się wielki billboard. Z jednej strony mercedes klasy A, z drugiej szkoła języków obcych, z trzeciej wąsaty milicjant z zadartą czapką śmieje się do babuszki w chustce i napis "Zawsze obok".- Co to za kolorowa ulica? - pytam.- Komunistyczna.- A ta?- Marksa, boczna od

W Chinach Konfucjusz wypiera Marksa

odrzucili jako zbyt konserwatywnego. Twórca komunistycznych Chin Mao Zedong nie tylko nakazał zburzyć dom Konfucjusza, ale w 1973 r. ogłosił kampanię walki z mistrzem, bo był synonimem przesądów i feudalizmu.W przestronnej sali z widokiem na ogród przy dwóch niskich stołach siedzą małe dzieci z książkami w

"Koniec świata, jaki znamy" Immanuela Wallersteina

. "Historia całego dotychczasowego społeczeństwa jest historią walk klasowych" - oświadcza w "Manifeście komunistycznym". Do tego hasła wystarczy tylko dobrać odpowiednie klasy i już dysponujemy uniwersalną miarką, którą potrafimy opisać każdy konflikt społeczny. Dla Wallersteina

Niewiedza o społeczeństwie

wyniku walki klas? Poprawnie wskazał Marksa tylko co drugi uczeń!Może to tylko dobry symptom tego, że polska szkoła uwolniła się skutecznie od wpajania uczniom teorii Marksa. A średnia nie jest aż tak niska - podobna była do równie popularnej na maturze biologii.- Z wyników biologii dowiadujemy się

O ''Doktorze Faustusie''

własnej (w przeciwnym wypadku nie byłoby powodu ich studiować), ale nie sądzi także, by mogły one żyć przez pokolenia, nie zmieniając swego sensu.Kwestia stosunku między marksizmem Marksa a marksizmem marksistów jest uprawniona, ale nie może być pytaniem o to, kto jest bardziej prawdziwym marksistą.Jeśli

Marks, Camus and rock and roll

"Recesja zawsze działa na korzyść klasy rządzącej. Konflikt pokoleń nie istnieje - są tylko ci, którzy należą do społeczeństwa, i ci, którzy są poza nim. Kretyni z Partii Pracy wciąż nie potrafią zdać sobie z tego sprawy i wierzą, że przyciągną do siebie klasę robotniczą przedpotopową

Szkice z dziejów anarchizmu , Laskowski, Piotr

stan rzeczy. Odpowiedzią - zarówno na neokonserwatywnej prawicy, jak i u znacznej części myślicieli lewicowych - było odrzucenie myślenia racjonalnego, pochwała antagonizmu, podjęcie walki o hegemonię. Już w początkach XX wieku w podobną stronę poszedł czerpiący z praktyki anarchosyndykalistycznej

Jak żyć i po co?

rozwijać.Ściągnęłam krzyż, zerwałam konkordatWioletta Kowalska, 20 lat, uczy się w klasie maturalnej, należy do Federacji Młodych SocjaldemokratówW internecie można obejrzeć taki spot, gdzie otwieram lodówkę. Lodówka jest prawie pusta, a ja mówię: "Z dnia na dzień jest w niej coraz mniej". A potem: "

Kalecki: Oszczędnością i pracą ludzie się nie bogacą

aktywistką społeczną, która napisała kilka książek manifestów antyrynkowych. Kaleckiego przypomniał też Aditya Chakrabortty, dziennikarz ekonomiczny lewicowego "Guardiana" - powołując się na jego teksty, nazwał politykę austerity "walką klasową". Światowe zainteresowanie polskim

Mocna płeć

coraz bardziej zostają w tyle: już dziś wśród Polaków z wykształceniem podstawowym jest o jedną trzecią więcej mężczyzn niż kobiet.Jak dawno temu napisał Marks, kraj lepiej rozwinięty pokazuje tylko krajowi zapóźnionemu jego przyszłość - i w Ameryce, jak zwykle, wszystkie zmiany społeczne zachodzą

Liberałowie i marksiści się mylą. Blokujmy faszystów

pewnością część z nich Marksa nigdy w nie czytała, jednak podstawowe założenie, na którym opierają swoją argumentację, brzmi: byt kształtuje świadomość, a wszystkie konflikty społeczne można sprowadzić do walki klas, walki proletariatu z burżuazją.To właśnie takie symplicystyczne myślenie powoduje, że

Kolumb rocznik 23. Rozmowa ze Stanisławem Likiernikiem

, żeby się wreszcie wyżyć w prawdziwej walce. Ale mam wrażenie, że najbardziej chciał się wyżyć "Monter". Został przez Londyn mianowany szefem powstania, więc bał się, że jak powstanie nie wybuchnie, to on nie będzie szefem. Ja w tym powstaniu ostatecznie straciłem wiarę w Boga. Pamiętam też

Archipelag złotego deszczu

w nocy, ale dlaczego sam ma iść na Łubiankę, to znaczy do Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, i do tego o takiej dziwnej porze?Z placu 20-lecia Października skręcił w lewo w Prospekt Marksa, przeciął Pietrowkę i po dwóch godzinach marszu był na placu Dzierżyńskiego.26-letni Władimir Borysowicz

Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika

lutym 1950 r. w sali Muzeum Narodowego w Warszawie, ze świeżo przypiętym Orderem Sztandaru Pracy I klasy, bardzo wysokim odznaczeniem państwowym. Ale teraz, gdy rozmawia z Drobnerem, jeszcze nie chce mieć nic wspólnego z "marionetkowym rządem polskich komunistów", jak określi po latach nową

Czego uczą nas fundamentaliści

badacza zajmującego się światem arabskim. W książce "Zemsta Boga" Kepel pisze, że w wyzwolonych z niewoli krajach postkolonialnych religię traktowano jako hamulec zmian, mimo że w trakcie walk z kolonistami nawet świeccy liderzy używali religii jako narzędzia mobilizacji przeciwko Europejczykom

Jeszcze jedna prezydentka

. Było mu tu za gorąco, więc pojechał szukać szczęścia do Buenos Aires, skąd po kilku latach wrócił z pieniędzmi i osiadł w S~ao Paulo. Głowę do interesów miał, pracował dla wielkiego koncernu, budował domy i handlował nieruchomościami, szybko się dorobił, wszedł do klasy średniej, zaczął się pisać Pedro

Czerwona heroina

ogłady, kultury, wykształcenia i wiedzy, chociaż Uzbek. Od rodziców dostał tylko osiem klas, od natury osobowość lidera i charyzmę. Potężną, ponurą charyzmę bandyckiego typu.- Raczej typu Al Capone niż Che Guevary - zgaduję.- Tak! A siedzisz obok niego i czujesz chłód bijący od człowieka. I jeszcze

Kiedy zabójca nalewa ci piwo

jakby wszystko we mnie stanęło, zamarło", tak będzie o tym później opowiadać. Jest październik 2001 roku. Następnego dnia w radiu podadzą, że uczennica piątej klasy, córka zamożnych przedsiębiorców rolnych z Cali, została uprowadzona przez partyzantów z FARC, Rewolucyjnych Sił Zbrojnych

Polska 2067. Zobacz, co robią Twoje wnuki

sobą dobrze. Warunki życia mają niezłe i - jakby powiedział prof. Manuel E. Maldonado (autor raportu autor raportu ''Foresight 2050: The 50 Forces That Are Creating Our Future!'') - reprezentują nową klasę średnią Europy Środkowej, która napędza rozwój drugiej połowy wieku. Liczba jej przedstawicieli

Sławomir Sierakowski, publicysta

zaczęto poddawać ludzką intymność, życie codzienne, seksualność, to, co i dlaczego robimy z naszym ciałem. Zamiast marksistowskich schematów traktujących jedną klasę społeczną jako represjonowaną, zaczęto dostrzegać, że cała kultura ma represyjny charakter, zatem dotyka każdej jednostki. Miłość objawiła

Co Sierakowskiego łączy z arcybiskupem Michalikiem?

. Bo rzeczywiście, zostaje ci albo adaptacja, albo naga agresja, czyli frustracja. I jak spojrzysz na społeczeństwo, to jedni konsumują, a drudzy są wkurwieni. Dlatego ważny jest podział klasowy, a właściwie walka z tym podziałem.Jak dziś wygląda podział klasowy?- Klasy społeczne nie dzielą się ze

Człowiek bez odchyleń

śmiercią ks. Popiełuszki.W XXI wieku nic nie zdołało zmącić jego wiary w dyktaturę proletariatu.Ale 28 stycznia 2010 roku śmierć nakazała Kazimierzowi Mijalowi wyprowadzić rewolucyjny sztandar. Równo 20 lat po PZPR, którą współtworzył. "Po długim barwnym życiu, spełnionym w walce o realizację ideałów

Bunt filozofa, bunt mieszczan

;klasą (niepodzielnie) panującą", której przeciwstawić się można tylko za pomocą prowokacji, bezczelności i intelektualnej anarchii. Tekst Sloterdijka, dzisiaj rektora Szkoły Wyższej Sztuk Pięknych w Karlsruhe, który w czerwcu ukazał się na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (po

Szalony świat wymyka się z rąk

zamach stanu. Prezydent Joao Goulart zapowiedział reformę rolną i podniesienie płacy minimalnej. W odpowiedzi junta wojskowa na 20 lat zagarnęła władzę. Mówiliśmy sobie, że taka musiała być odpowiedź klas panujących.Był pan komunistą?- Decydowały korzenie katolickie i odziedziczone po matce poczucie, że

Brzechwy życie niebajkowe

koniec: ''Przerobiłem więc cały poemat / Lecz wyłonił się nowy dylemat'', i tak w kółko. Kpił z propagandy, haseł, plakatów, na których, obojętnie, czego dotyczą: alkoholizmu, walki o pokój czy hodowli dorsza, zawsze są trzy postacie - Marks, Engels i Lenin. Napisał felieton ''Świadczenia rzeczowe'' o

Trudna sztuka modernizowania

podobne przekonanie można znaleźć też u Mickiewicza - miało ono podtrzymać morale narodu przegranego i upokorzonego. Bertrand Russell napisał kiedyś esej "O moralnej wyższości uciśnionych", w którym wyszydził ideę Marksa, że proletariat - klasa uciskana, pozbawiona ludzkich warunków życia

System stracił rozpęd

się myśli w tym języku, którym nam wbito do głowy: system zły, to trzeba go obalić. Jak się obala zły system? Przez rewolucję. Kto ma to zrobić? Klasa robotnicza, a inteligencja musi do niej wnieść rewolucyjną świadomość. Kiedy na początku października 1956 r. powiedzieli mi Kuroń i Andrzej Garlicki

Zagnać dżina do butelki

Marksem?- Częściowo tak, ale dostrzegam w tej diagnozie uproszczenie. Na przykład w USA - jak ukazują badania - ludzie z klasy średniej są bardziej religijni niż ludzie biedni. Nie bardzo też wierzę w to, że religijność jest w sposób konieczny związana z biedą. Istnieje raczej część natury

Szukam jasności

własną przestrzeń. Widz i obraz nie zastąpią czytelnika i idei. Obrazy nie dają poznania pojęciowego. Tylko idee dają nam głębokie poznanie rzeczywistości, świata, stosunków między ludźmi.Jeśli w walce z książką miałby zwyciężyć ekran, będzie to straszliwe zubożenie. Jeśli ta tendencja się nasili, to

Bauman optymista

, powszechnym, przez rozum kierowanym ładzie. Marks zauważył, że historia dzieje się z reguły dwukrotnie - raz jako tragedia, drugi raz jako farsa. Deptaki są farsową wersją oświeceniowego dramatu. Oferują one ów wymarzony świat doskonały i przez rozum zaprojektowany, ale jest to ten świat powszechny dzięki

Nienawidzę, podziwiam, boję się

kraj, zdominowały obrazy głodujących żołnierzy, "wyszukanych męczarni" pod razami "pejczów dzikich Kozaków". Literatura wspomnieniowa pieczołowicie przechowywała wyobrażenia kraju "na krańcu świata", w którym dominowały zimno i nędza oraz bezwzględna w walce "wroga

Berggruen. Bezdomny miliarder ratuje świat

, że przy tej klasie stać go na niedoskonałość. Słabości ma niewiele - przynajmniej tych, o których świat się dowiedział: ciastka czekoladowe, podwójne espresso i sałatka niçoise. Nie pije, jada niewiele i tylko dwa razy dziennie. Dla kobiet nie traci głowy: i tak były, są i będą. Różne, ale

Indie: Czerwona ośmiornica

landlordom i administracji. Prasa chińska nazwała je walką ludu Dardżylingu, której przewodzi Mao.W 1970 r. naksalici zaczęli rewolucję kulturalną w Kalkucie. Zniszczyli pomniki bohaterów narodowych, w tym Gandhiego, zamknęli szkoły i uczelnie, zamordowali rektora uniwersytetu. Khatam, czyli eliminacja

Peter Steiner w Austriackim Forum Kultury

wszystko. Wielkie sprawy - obejrzymy tu sporo rysunków politycznych - i małe sprawki. Kiedy rysuje idącą ulicą nowojorską parę, gdzie mężczyzna mówi do kobiety: "Nie mam nic przeciwko walce klas, gdybym tylko mógł walczyć po stronie bogatych", tworzy - po pierwsze - żart, który rozgrywa się już

Czy Kościół otwarty umarł? - listy

z Michalikowej i Rydzykowej, bądź Kościoła wyłącznie "ciasnomszalnego". Msze, najczęściej bywają albo nabożno - indoktrynacyjne, albo "odklepywane" i pełne różnego rodzaju aluzji do klasy politycznej, która jest bez klasy w kwestii nie mieszania sacrum i profanum. Piszę to - żeby

Adam Michnik: Wolność, sprawiedliwość, miłosierdzie. Rzecz o Jacku

;Filozofowie poznawali świat, a trzeba go zmieniać" - powiadał Marks w swych "Tezach o Feuerbachu". Jacek po swojemu trawestował tę myśl: jedno trzeba robić poprzez drugie. Czy Jacek był komunistą? Tak sam siebie nazywał. Te jego autodeklaracje wyciągano mu później przez lata jak zdechłego kota

Rumun, Niemiec i Polak o 20 latach wolności: to nie Zachód obalił mur

się na ulicach Bukaresztu rozrzuconych nocą odezw mogli wykryć sprawcę - tak jak wykrywa się przestępcę na podstawie znalezionego na miejscu zbrodni naboju. Wtedy dotarło do mnie, że nasi działacze analfabeci przekonani, że Manifest Partii Komunistycznej Marksa był zwykłą kartką papieru, którą

Z klasą średnią nadal średnio

w dużej części robotnicy inni niż kiedyś. Ci, których pan widzi w telewizji, kiedy protestują na ulicach - górnicy czy stoczniowcy - już nie są reprezentatywni. To proletariusze, prawie tacy, jakimi ich chciał widzieć Marks. Mają etos, który nakazuje walkę o prawa pracownicze. Należą do związków

Mówi generał. Rozmowa z Wojciechem Jaruzelskim

filozofami. Za Heglem i Marksem. To nie jest głupie, co głosili. Mieli rację. Człowiek nie jest absolutnie wolny. Pan. Był choć raz? Nie byłem. Człowiek całe życie musi liczyć się z wieloma ograniczeniami. Z prawami, które obowiązują, z otoczeniem, w jakim żyje. A pani była? Jestem. Od 13 grudnia 1981 roku

Nasza przemoc, nasza zaraza

drobnomieszczańskiej inteligencji, usiłującej zastąpić rewolucyjną walkę klasową i bolszewicką ideologię przez narodowy komunizm", o szerzenie ideologii wrogiej klasie robotniczej.Krytykom Bruna - a byli to najwybitniejsi przywódcy partii komunistycznej - chodziło o język autora. Brun pisał językiem polskiej

Cnoty kapitalizmu

Światowego w zgodzie z interesami wielkich korporacji. Co za ironia! Gdyby Marks to widział! On napisał, że państwo burżuazyjne to komitet administracyjny klas dominujących. Dziś widzimy to w Brazylii i wielu innych krajach naszego regionu" - mówił w wywiadzie dla "Gazety" brazylijski socjolog

Nikt

najedzony. Odłożyłem ją do garnka. Na to ona wpadła w szał. Jako niedotykalny zabrudziłem jej naczynie. W szkole koledzy z wyższych kast gardzili mną, ale ja byłem pilnym uczniem. Jednak podczas egzaminu kończącego dziesiątą klasę podrzucono mi ściągawkę. Nauczyciel nazwał mnie oszustem i zabrał moją pracę

Bronisław Geremek na uniwersytecie. Inny Bronek

Warszawie za marne grosze? U mnie zarobisz cztery razy więcej". I była to prawda!Geremek jeszcze w czasach licealnych działał w Związku Walki Młodych, a jak tylko skończył 18 lat, zapisał się do PZPR. Co nim kierowało? Uległ, jak większość inteligencji z waszego pokolenia, heglowskiemu ukąszeniu?- Może

Polski świr większościowy

skóry albo obyczajami. Jednak, co ważniejsze, nie gwarantuje już spokoju tzw. klasie średniej, czyli tej europejskiej większości, która wcześniej przez kilkadziesiąt lat żyła w przekonaniu o swym bezpieczeństwie i stabilizacji. Dotykają ją dziś liczne plagi: bezrobocie, zmierzch stabilnych karier

Smutek ewolucji

, socjaliści (jak Wallace) - o równych szansach dla wszystkich i emancypacji kobiet, by dobór mógł wybierać najlepszych, a nie najbardziej uprzywilejowanych, komuniści - o walce klas i "opium dla ludu". I Marks, i Hitler czuli się dłużnikami Darwina, tylko że on na żaden z tych tematów - poza

Towarzysz Wiktor wybiera wolność

. Piłsudski stwierdził bez ogródek: "Czy będziemy nazywali ruch powstaniem, czy proletariacką rewolucją - dojdziemy do tego, by się stykać z wojskiem. [...] pomimo że uświadomienie ogromnie szanuję, sądzę, że Marksem żołnierza zabić nie można". Rzecz szła wtedy nie tylko o taktykę walki, lecz i o

Edward Lipiński - ekonomista, socjalista

udziałem klasy robotniczej w duchowych mocach produkcji (według wyrażenia Marksa) czy we współrządzeniu gospodarką i krajem. Dlatego nie ma w Polsce liczących się sił antysocjalistycznych, czyli antyrewolucyjnych". Ale to nie była prawda. Socjalizm nie był

Pyskata

urzędniczka - była dyrektor wydziału rozwoju regionalnego w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. Jarosław Kaczyński musiał być zszokowany, gdy ją zobaczył - rekomendowaną przez Donalda Tuska jako 'specjalistkę od unijnych dotacji, reprezentującą wysoką klasę i profesjonalizm'. Prychnął: 'Resort obsadzony z

Gustaw-Konrad z Waryńskim w tle

pojęciem kluczowym. Już nie internacjonalistyczna walka klas? - Nie. Ale solidarność przeciw samodzierżawiu - tak. Kiedy doszło do inwazji na Czechosłowację, w NRD zatrzymano młodych ludzi, którzy protestowali przeciw napaści, na pl. Czerwonym w Moskwie demonstrowali Paweł Litwinow i Natalia Gorbaniewska

"Wizje zbawienia" Vladimira Tismaneanu

świat psychiczny". Politycznej mitologii nie należy mylić z ideologią, nawet jeśli w danym momencie mitologia i ideologia mówią pozornie to samo. Do pojęć z kanonu ideologii marksistowskiej należy np. ucisk proletariatu i walka klas. Te pojęcia nadają się według marksistów do opisu rzeczywistości

Krążył bunt po Europie

konserwatywnej klasy robotniczej, widząc podmiot historii w "nowych proletariuszach" z Trzeciego Świata i w studentach - właśnie odkrytej sile rewolucyjnej.Dokonuje się niesłychany awans kobiet. Dziewczyny masowo uczestniczą w Maju, ale odgrywają jeszcze rolę - jak na sławnym obrazie Delacroix

Romantycy umierali na zawał

przemysłowe, to nie są jakieś śmiechy, to był potężny przemysł wojskowy Układu Warszawskiego, przynajmniej 6 tysięcy ludzi tam pracowało. A więc można było do niego pójść i ochrzanić go w imię socjalizmu i zdrowia klasy robotniczej. Dzisiaj, w naszym kapitalizmie, człowiek byłby pewnie za to wyrzucony z pracy

Głosuję bo..., nie głosuję bo...

Dlaczego będę za czyli przeciw Mam 42 lata. Należę więc do pokolenia przełomu. Jego specyfika polega na tym, że w zawodowe i samodzielne życie wchodziliśmy po roku 1989, ale niemały kawałek życia spędziliśmy w PRL, poświęcając sporo energii i czasu w walkę ze znienawidzonym system. Traktowałem to

Żona rewolucji

. Tytuły rozdziałów przyprawiają o ziewanie: 'Problemy wychowania komunistycznego', "Drogi budownictwa socjalizmu", 'Rola Lenina w walce o politechnizację szkoły', 'Dzieci - nasza przyszłość'... Treść jest adekwatna do tytułów. Najciekawsze, choć hagiograficzne, są jej wspomnienia o mężu, które

Sushi, ciuchy, galerie. Jak Jakub Śpiewak roztrwonił setki tysięcy z darowizn dla fundacji Kidprotect

temu dotacje zaczęły szybko rosnąć: TP SA dała 202 tys. zł, Allegro - 158 tys. zł, Nasza Klasa - 24 tys. zł, Microsoft - 65 tys. zł, MEN - 19 tys. zł, Ministerstwo Pracy - 134 tys. zł, Rzecznik Praw Dziecka - 61 tys. zł. To fundusze na realizację programów i kampanii społecznych poprawiających

Antyglobaliści w pułapce

trafiają do milionów ludzi na całym świecie, którzy postrzegają wojnę izraelsko-palestyńską jako sprawiedliwą walkę uciśnionego narodu z okupantem. Z tego punktu widzenia ofiary palestyńskie budzą współczucie, zaś Żydzi zabici przez palestyńskich zamachowców to tylko straty agresora. Widownia nie wdaje się

Jan Paweł Kontestator

kapitalizm. Swoje wyobrażenia o kapitalizmie zaczerpnął z Kapitału Marksa. My w Stanach Zjednoczonych widzimy kapitalizm w inny sposób". Podobną obserwację powziął człowiek z innej politycznej planety - Karol Modzelewski. "Pamiętam homilię wygłoszoną przez Jana Pawła II podczas pierwszej

Marek Belka - lewoskrzydłowy liberał

. Marksa nie cytował Na scenę polityczną wszedł przypadkiem. No, może nie do końca, bo od dawna ciągnęło go do polityki. - Gdy Kwaśniewski został prezydentem, pomyślałem: właściwie mógłbym zostać jego doradcą ekonomicznym - wspomina. - A kilka tygodni później otrzymałem propozycję z Pałacu Prezydenckiego

Mikrokosmos kosmopolitów

najbardziej narodową formacją w dziejach Polski. Występowała ona przecież pod sztandarami walki ze spiskiem warszawskim usiłującym zaszczepić w kraju obce, przywiezione z Francji idee. Z drugiej strony oponenci targowicy to w istocie rzeczy nie zdeklarowani kosmopolici, lecz zwolennicy patriotyzmu

Polacy, wpuśćcie trochę życia do Europy

nich uwolnić. Helmut Kohl też był prowincjuszem, a jednak stał się politykiem europejskim, któremu nie można odmówić klasy. Prowincjusze mają czasami dobrego nosa. Muszą jednak chcieć się uczyć i uwolnić od własnej paranoi. Czasami wydaje mi się, że dopiero teraz znaleźliście się w ciężkiej sytuacji

Dlaczego byłeś takim idiotą? - Z powodu książki Adama Sikory "Między wiecznością a czasem"

;. Sikora opowiada, jak bronił się przed tą "inteligencką chorobą" sceptycyzmu: "Mówiłem sobie: człowieku, zrozum, to jest filozofia walki, musi tedy dysponować rozstrzygnięciami jednoznacznymi i wyrazistymi, takimi właśnie jak cięcia toporem; musi mieć stanowczość rozkazów oraz moc

Zmęczone Niemcy Schrödera

potrzebnego przełomu. W kampanii wyborczej SPD próbowała się przedstawić jako partia młoda i prężna, reprezentantka "nowego środka". Ten "środek" miał sugerować, że partia czuje się reprezentantką już nie tylko robotników, ale także szerokiej klasy średniej - co miało być zachętą dla tych

Bezwstyd polityków

którą byłbym skłonny sympatyzować, może nie dostać się do parlamentu. W 1994 roku pisał Pan, parafrazując Marksa: "Widmo liberalizmu krąży po Europie Wschodniej". Dodawał Pan też, że jest to liberalizm czysto ekonomiczny, a brakuje przywiązania do niego w sferze wartości. Do władzy dojdzie

O nacjonalizmie

Słynny manifest z 1848 roku zaczynał się słowami: "Widmo krąży po Europie, widmo komunizmu". Teraz - pod koniec XX wieku - patrząc wstecz na historię wielu dziesiątków lat, widzimy trafność tych słów napisanych przez Marksa i Engelsa. Z naszej perspektywy prawdziwe jest wszakże i inne

Dwa świstki papieru

niezależności Akademii. Z tym upolitycznieniem i z nagłym wzrostem stawek w polityce akademickiej uczeni radzą sobie z dużym trudem z dwóch powodów. Jest tak dlatego, że, po pierwsze, dotychczas lustracja była narzędziem walki politycznej, wymierzonym zwłaszcza w postkomunistyczną lewicę, i nie dotyczyła

Marzec, Maj - a z wolnością kłopot

życie. Wam się nie podobał sposób na życie narzucony przez ideologię komunistyczną, a nam się nie podobał sposób narzucony przez purytańską hipokryzję, przez ideologię de Gaulle'a - tu pojawia się podobieństwo. Adam ma rację - walka o wolność pod sztandarem Mao czy Trockiego to była surrealistyczna

Porządek zrobimy od podstaw

publicznych, gdyż to ona "ponosi pełną odpowiedzialność za brak rzeczywistego zerwania z PRL-em", "propaguje negatywny stosunek", a nawet "wręcz nienawiść (...) opluwając całą klasę polityczną, a co za tym idzie władze miejskie i wiejskie". I jak wtedy urzędnik, miejski i wiejski

Jan Paweł II. Papież i kapitalizm.

socjalistycznego<, a Gułag do myśli młodego Marksa? Słowem, gdzie owe >ziarna prawdy<, a gdzie ich spotworniały euroazjatycki mutant, czyli komunizm?". Tomasz Wiścicki: "Wiemy przecież, jak wyglądała troska komunizmu o człowieka. Papież zresztą też o tym wie. Wiemy, jak wyglądała walka z

Hiszpańska rewolucja zamordowana

przeprowadzaniem rewolucji społecznej. Inaczej przerażona klasa średnia, chłopi i urzędnicy przejdą na stronę rebelii, a osłabiona rewolucją republika nie zdoła stawić jej czoła. Anarchiści przeciwnie - widzieli w rewolucji społecznej mobilizującej wolę walki proletariatu główny oręż przeciw frankistom. W

Noc ołówków - opowieść o Argentynie czasów juntry wojskowej

uliczną zadymę Pablo oglądał z kolegą, gdy miał 12 lat. ("Latały koktajle Mołotowa, policja biła demonstrantów, zatrzymanych wpychała do ciężarówek".) Rozpolitykowany był nastoletni Claudio, który przez skośne oczy i obnoszenie się z "Kapitałem" Marksa zyskał ksywkę "Mao"

Wzlot i upadek państwa dobrobytu

klasy wyższe wobec dramatycznego wyzwania - albo każdy obywatel będzie czerpał korzyści z ogólnego wzrostu dobrobytu, albo też przyszłość należeć będzie do "widma komunizmu krążącego nad Europą". We wszystkich krajach europejskich modernizacji towarzyszyły wstrząsy społeczne. Francja w XIX

Kiedy playboy czyta Marksa

jej roli w budowaniu radykalnej filozofii członków Frakcji nie można przecenić. To właśnie Ensslin kazała Baaderowi czytać Marksa i uczyniła z drobnego złodzieja i playboya prawdziwego rewolucjonistę. Gdy furgonetka wjeżdżała na zaplecze biblioteki, od frontu wchodziła do budynku Ulrike Meinhof

Walka klas

tu i ówdzie wtrącany do ruchu przez rewolucję proletariacką, wskutek całego jednak swego położenia życiowego jest skłonniejszy do sprzedawania się jako narzędzie knowań reakcyjnych." Karol Marks i Fryderyk Engels, Manifest Partii Komunistycznej, 1848. "Walka klas w znaczeniu marksistowskim

Walka klas (ujednoznacznienie)

Walka klas – miesięcznik wydawany w Genewie w latach 1884-1887 Walka klas – jedno z pojęć marksizmu Walka klas – czasopismo konspiracyjne sporadycznie wydawane w Radomiu w latach 1906-1908

Walka klas (miesięcznik)

Walka klas to miesięcznik wydawany w latach 1884-1887 w Genewie. Był pismem I Proletariatu. Zajmował się tematami politycznymi oraz teoretyką marksizmu. Założycielem oraz redaktorem pisma był Stanisław Mendelson.

Walka

walka – pojęcie z zakresu filozofii walka – pojęcie z zakresu wojskowości „Walka Młodych” – czasopismo Walka Robotnicza – francuska partia walka klas walka klasyków z romantykami walka na poduszki sztuki walki walka wręcz Żukowski (herb szlachecki), zwany

Karol Marks

Karol Henryk Marks, niem. Karl Heinrich Marx (ur. 5 maja 1818 w Trewirze, zm. 14 marca 1883 w Londynie) – niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca socjalizmu naukowego, współzałożyciel I Międzynarodówki. Życiorys Młodość Młodość i rodzinaPochodził ze zasymilowanej rodziny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.