m昕czyzna zraniony przed kobieta

piet

M昕czyzna zastrzeli w Raciborzu zi阠ia i rani c髍k. Potem pope硁i samob骿stwo

M昕czyzna zastrzeli w Raciborzu zi阠ia i rani c髍k. Potem pope硁i samob骿stwo

Policjanci z Raciborza wyja秐iaj okoliczno禼i zab骿stwa 52-letniego m昕czyzny i ci昕kiego zranienia jego 53-letniej 縪ny. - Wszystko wskazuje na to, 縠 do obojga strzela ojciec kobiety - twierdzi komenda.

M昕czyzna poci背 twarz 20-letniej biegaczce

Policja z Malborka szuka m昕czyzny, kt髍y w czwartek wieczorem poci背 twarz 20-letniej kobiecie, biegaj眂ej wzd硊 wa硊 nad Wis潮.

M昕czyzna z no縠m biega po osiedlu. Policjanci oddali strza硑 [ZDJ蔆IA]

Agresywny, oko硂 40-letni m昕czyzna t硊k szyby w bloku przy ul. Kochanowskiego w Kielcach, mia n罂. Interweniowa砤 policja, oddano strza硑, jeden z nich rani szale馽a w udo.

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

d紈iga砤 go ze 秐iegu c髍ka. 痮硁ierze strzelaj z bliska do uciekaj眂ych spod ognia m昕czyzn, kobiet, dzieci. Po p蟪godzinie w 秐iegu le縴 246 zabitych Lakot體. Kawalerzyst體 ginie 25, w wi阫szo禼i od chaotycznego ognia swoich koleg體 w mundurach. Ko馽zy si ostatnia w Stanach Zjednoczonych walka z

Poczta wstrz倍ni阾a po zab骿stwie. By硑 trzy ciosy no縠m [NOWE FAKTY]

Poczta wstrz倍ni阾a po zab骿stwie. By硑 trzy ciosy no縠m [NOWE FAKTY]

na korytarz – relacjonowa nam jeden z pracownik體 poczty. Widok by przera縜j眂y: m昕czyzna sta z no縠m w r阠e, i pr骲owa dosta si do pokoi. – Rzuca si z tym no縠m. Bali秏y si – opowiada nasz rozm體ca. Napastnik zrani jeszcze 45-letniego m昕czyzn, kt髍y obezw砤dni

Kibolski atak na ul. Teligi. 18-latek walczy o 縴cie, niemal straci r阫

Kibolski atak na ul. Teligi. 18-latek walczy o 縴cie, niemal straci r阫

Oko硂 godziny 20 w poniedzia砮k grupa zaatakowa砤 m硂dego m昕czyzn na ul. Teligi w Krakowie . U縴li ostrego narz阣zia. Napastnik體 by硂 oko硂 dziesi阠iu. Byli zamaskowani. Gonili po osiedlu fana przeciwnej dru縴ny z no縜mi i maczetami. W ko馽u go dopadli. O napa禼i zaalarmowali pogotowie i

Trzy zarzuty dla no縪wnika z Poczty Polskiej. Mateusz J. nie przyznaje si

Trzy zarzuty dla no縪wnika z Poczty Polskiej. Mateusz J. nie przyznaje si

. Chodzi po pokojach i sprawdza Jak informowali秏y, 27-latek zaatakowa no縠m w czwartek przed godz. 7.30. M昕czyzna – by pracownikiem fizycznym poczty – 秏iertelnie ugodzi no縠m 39-letni Edyt, pracownic biurow. Zada jej trzy ciosy, 秏iertelny okaza si ten w szyj. Napastnik, w

Profesor z Oksfordu, znawca islamu, oskar縪ny o gwa硉

Profesor z Oksfordu, znawca islamu, oskar縪ny o gwa硉

Ajari, kt髍a dzi jest pisark i 秝ieck aktywistk dzia砤j眂 na rzecz kobiet, a kiedy by砤 skrajnie pobo縩 muzu砿ank szczelnie zakrywaj眂 cia硂 i twarz. Nie nosisz zas硂ny? Zas硊縴砤 na gwa硉 Ajari twierdzi, 縠 m昕czyzn, kt髍y pobi j i zgwa砪i w paryskim hotelu w 2012 r., by Tarik Ramadan

Krwawa noc w Krakowie: dwa ataki no縪wnik體

Krwawa noc w Krakowie: dwa ataki no縪wnik體

napastnicy zaatakowali m昕czyzn wysiadaj眂ego z auta z kobiet na parkingu przed przychodni przy ul. Szwedzkiej. Konieczna by砤 interwencja chirurgiczna. Policja nie wyklucza, 縠 wszystkie zdarzenia maj ze sob zwi眤ek. Ulica Siemaszki znana jest z tego, 縠 禼ieraj si tam bandyci uto縮amiaj眂y si z

Policja. No縪wnik napad i rani na ul. Wo硂skiej kobiet

Policja. No縪wnik napad i rani na ul. Wo硂skiej kobiet

O 6.30 mokotowscy policjanci dostali sygna o ataku na kobiet na ul. Wo硂skiej. Sprawca pr骲owa zada jej kilka cios體 no縠m. Ofiara broni砤 si, zosta砤 zraniona w szyj. Uciek砤 do pobliskiego sklepu i zabarykadowa砤 si, by wezwa pomoc. Jak ustalili p蠹niej policjanci, Marcin B. czeka na

18-latek walczy o 縴cie po ataku kiboli. Sam si chwali brutalnymi has砤mi

18-latek walczy o 縴cie po ataku kiboli. Sam si chwali brutalnymi has砤mi

na ulicy pojawi si 18-letni kibic Cracovii, ruszyli w jego stron. Ten zacz背 ucieka. Dopadli go przed blokiem numer 12. Ch硂pak pr骲owa zas硂ni si przechodz眂a tamt阣y kobiet. Napastnicy odtr眂ili j i zacz阬i zadawa ciosy. Ch硂pak prawie straci r阫, ma powa縩e obra縠nia. Jego stan jest

Rabin nagrywa nagie kobiety ukryt kamer. "To skandaliczne nadu縴cie w砤dzy"

Rabin nagrywa nagie kobiety ukryt kamer. "To skandaliczne nadu縴cie w砤dzy"

Bernard Freundel, 63-letni rabin synagogi Kesher Israel w Waszyngtonie, by podejrzany o nagrywanie ukryt kamer 52 kobiet, kt髍y przygotowywa硑 si do k眕ieli rytualnej w 縴dowskiej 砤糿i. Teraz m昕czyzna przyzna si do stawianych mu zarzut體. Grozi mu nawet 52 lata pozbawienia wolno禼i

Pani opisuje pana w czasach #MeToo, czyli zawrotna kariera opowiadania z "New Yorkera"

Pani opisuje pana w czasach #MeToo, czyli zawrotna kariera opowiadania z "New Yorkera"

. To on, uznali, jest prawdziwym, cho potraktowanym okrutnie i przedmiotowo bohaterem tego opowiadania. On przecie te ma uczucia, kt髍e zostaj zranione, a historia jest opowiedziana wy潮cznie z perspektywy kobiety! To nie fair! (jak wiadomo, historia opowiedziana z perspektywy m昕czyzny jest po

Atak no縪wnika w Stalowej Woli. Wielu rannych, jedna osoba zgin瓿a

Atak no縪wnika w Stalowej Woli. Wielu rannych, jedna osoba zgin瓿a

- M昕czyzna jest ju w areszcie. Na miejscu pracuj policjanci i prokurator, zabezpieczane s 秎ady - m體i Andrzej Walczyna z KPP w Stalowej Woli. Do ataku no縪wnika dosz硂 ok. godz. 15 w galerii handlowej przy ul. Chopina w Stalowej Woli. M硂dy m昕czyzna zrani no縠m 10 os骲. W wyniku obra縠

Prostytutka, kt髍a wstrzykn瓿a dyrektorowi z Google'a 秏ierteln dawk heroiny, skazana

Prostytutka, kt髍a wstrzykn瓿a dyrektorowi z Google'a 秏ierteln dawk heroiny, skazana

Jak podaje stacja ABC News, Tichelman by砤 s眃zona nie tylko za spowodowanie 秏ierci m昕czyzny, ale te za udost阷nienie mu narkotyk體. Forrest Timothy Hayes zmar na swoim jachcie, po tym jak Tichelman w listopadzie 2013 roku poda砤 mu heroin. Zamiast zadzwoni po pogotowie albo zawo砤 pomoc

Seksafera w kolarstwie. Molestowanie jest w Hollywood, dlaczego mia硂by go nie by w Polsce?

Seksafera w kolarstwie. Molestowanie jest w Hollywood, dlaczego mia硂by go nie by w Polsce?

pole do nadu縴, patologii, kt髍ym trzeba wywo砤 wojn. W USA Doktor Larry Nassar stan背 przed s眃em za molestowanie gimnastyczek. Pi砶arze angielscy po latach oskar縴li trener體, wykorzystuj眂ych ich seksualnie. W akcji #MeToo, czyli po polsku #JaTe, kobiety zg砤sza硑 przypadki gwa硉體 i

Cynthia Nixon z "Seksu w wielkim  mie禼ie" na burmistrza Nowego Jorku? "Coraz wi阠ej mi si w moim kraju nie podoba. Nie zamierzam sta i narzeka"

Cynthia Nixon z "Seksu w wielkim mie禼ie" na burmistrza Nowego Jorku? "Coraz wi阠ej mi si w moim kraju nie podoba. Nie zamierzam sta i narzeka"

si zwi眤a, ale jestem z kobiet i to jest m骿 wyb髍. Zdaj sobie spraw, 縠 m體ienie o wyborze oznacza, i orientacj seksualn mo縩a zmieni, i 縠 s tacy, a dotyczy to g丑wnie m昕czyzn homoseksualnych, kt髍zy nie mog jej niczym innym zast眕i. Oni nie maj wyboru. Zarzucaj pani, 縠 pani

Zarzuty postawione m昕czy糿ie, kt髍y zaatakowa no縠m policjant體

Zarzuty postawione m昕czy糿ie, kt髍y zaatakowa no縠m policjant體

", a tak縠 zranienie jednego z policjant體 w nog, a drugiego - w r阫. - Podejrzany nie ustosunkowa si do zarzut體, odm體i te sk砤dania wyja秐ie - m體i prok. Micha Dzieka駍ki, rzecznik sto砮cznej prokuratury. W s眃zie jest ju wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W sobot rano policja

Australia ograniczy砤 dost阷 do broni. W USA politycy nadal si wahaj. Nie zmieni砤 tego nawet strzelanina w Las Vegas

Australia ograniczy砤 dost阷 do broni. W USA politycy nadal si wahaj. Nie zmieni砤 tego nawet strzelanina w Las Vegas

. Oko硂 13:30 m昕czyzna sko馽zy posi砮k, po硂縴 na stole kamer i niebiesk sportow torb. A potem rozpi背 torb, wyj背 z niej p蟪automatyczny karabin na 30 naboj體 i zacz背 strzela. W ci眊u niespe硁a 30 sekund w niewielkiej, pe硁ej ludzi przestrzeni zabi 12 os骲 i zrani dziesi赕. Nast阷nie

Nie bagatelizujmy przemocy w rodzinie. Sprawa "polskiego Fritzla" - ci眊 dalszy

Nie bagatelizujmy przemocy w rodzinie. Sprawa "polskiego Fritzla" - ci眊 dalszy

uwag, 縠 kobieta staje si coraz bardziej apatyczna, okaza硂 si, 縠 w jej domu przez blisko dziesi赕 lat panowa system kar. Obowi眤ywa砤 lista, z kt髍ej mo縩a by硂 si dowiedzie, co jest przewinieniem. I gdy np. kto za wolno wykona polecenie albo niezbyt gorliwie si modli, m昕czyzna przykuwa

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

Podobnie my秎i nieca砮 8 proc. m昕czyzn. Sk眃 taka r罂nica? - M昕czy糿i cz甓ciej s zadaniowi i zwykle d笨 do konkretnego rozwi眤ania. Nie rozwa縜j w k蟪ko spraw, kt髍e uwa縜j za zamkni阾e. Jak m昕czyzna przebaczy, to uznaje ten rozdzia za zamkni阾y. A kobieta cz阺to wraca do tematu, analizuje

Kto odci背 bezdomnemu r阫 wy硂wion z Warty? Jest nowy trop

Kto odci背 bezdomnemu r阫 wy硂wion z Warty? Jest nowy trop

Rutkowskiego portal Patriot24.net natychmiast og硂si, 縠 to r阫a zaginionej kobiety, a publikacj okrasi drastycznym zdj阠iem. Policja zaprzeczy砤. Po odciskach palc體, potwierdzonych badaniami DNA, ustalono, 縠 to r阫a m昕czyzny - bezdomnego notowanego przez policj. Odci阾o j najwy縠j kilka dni przed

Chcia zerwa hid縜b. Zosta oskar縪ny o zniewa縠nie i naruszenie nietykalno禼i

Chcia zerwa hid縜b. Zosta oskar縪ny o zniewa縠nie i naruszenie nietykalno禼i

. No縪wnik by w grupie, z dwoma innymi m昕czyznami, Polakami. Policja nie doszuka砤 si w tym przypadku pobudek rasistowskich, ale Islam i jego znajomi nie maj w眛pliwo禼i, 縠 zosta zraniony, bo jest cudzoziemcem. - ednio co siedem i p蟪 godziny w Polsce dochodzi do przest阷stwa na tle rasowym

Nieudana pr骲a zamachu na lotnisku Orly pod Pary縠m. Kilka wersji - co wiemy do tej pory?

rozmaite gro糱y, ale nie wiadomo na razie, czy wymachiwa przy tym broni. Zagrozi ni natomiast wkr髏ce potem kierowcy citroëna picasso, kt髍emu kaza opu禼i pojazd i pojecha nim sam dalej. Ten w砤秐ie samoch骴 policja odnalaz砤 na parkingu lotniska Orly. Uciekaj眂y przed ni m昕czyzna wszed na

"Na pokuszenie" Sofii Coppoli: sympatyczny, cho niekoniecznie potrzebny kaprys. Kiedy remake ma sens?

nich m昕czyzna. To on jest w stanie najg酬biej zrani albo wype硁i pustk, da szans na inne 縴cie lub do ko馽a j pogrzeba. Nie s to – m體i眂 delikatnie – wnioski wybitnie feministyczne. Chyba 縠 Coppola nakr阠i砤 film ku przestrodze: nie id糾y drog bohaterek, mamy XXI w., najwy縮za

Festiwal w Wenecji 2017: fenomenalna, najlepsza od lat edycja. Filmy o zranionym Zachodzie i t阺knocie za wznoszeniem si ponad podzia硑 [PODSUMOWANIE]

, by ratowa przed 秏ierci. – Lubi opowiada bajki – komentowa del Toro. – Gdybym przeni髎 na ekran wsp蟪czesn histori, widzowie traktowaliby j jako studium przypadku. Ale je秎i poprzedz j zwrotem: „Pewnego razu...”, buduj uniwersaln metafor. Del Toro analizuje

Katalonia jest zraniona i oburzona, jednoczy si w prote禼ie przeciwko Hiszpanii

seksualnym wobec kobiet pr骲uj眂ych g硂sowa. Barcelona – podobnie jak reszta Katalonii – jest zraniona i oburzona. Sprawa policyjnej przemocy, do kt髍ej zbadania wzywa m.in. Amnesty International, przy鎚i砤 w lokalnym i mi阣zynarodowym odbiorze kontrowersje zwi眤ane z przeprowadzeniem samego

Gdzie jest B骻, je秎i jest tyle z砤? [WYSTIENIE PAPIE疉 W CZASIE DROGI KRZY疧WEJ]

usuni阾ej na margines, kt髍a zosta砤 zraniona na ciele, i w przyj阠iu grzesznika zranionego na duszy, stawk jest nasza wiarygodno舵 jako chrze禼ijan. Dzi ludzko舵 potrzebuje m昕czyzn i kobiet, a szczeg髄nie ludzi m硂dych, takich jak wy, kt髍zy nie chc prze縴wa swojego 縴cia po硂wicznie, m硂dych gotowych

Z karetki na wybieg. Modelka z dyplomem ratowniczki

, poparzenia, skr阠enia staw體, ataki paniki, zranienia. Ciesz si, 縠 w takich sytuacjach ludzie zwracaj si do mnie po pomoc. Czasem te s硑sz komentarze od kobiet w ci笨y, kt髍ym zbli縜 si termin porodu, 縠 czuj si bezpieczniej, je秎i jestem w pobli縰. Ratownictwo medyczne wybra砤m z dosy prostych

3 czerwca w historii. Rozstrzelany ksi眃z, kt髍y popar powstanie styczniowe

obiektem w Europie. 3  czerwca 1941 r. Masakra na Krecie Niemcy wymordowali 180 mieszka馽體 krete駍kiej wsi Kandanos, spalili wszystkie zabudowania, a odchodz眂, zostawili tablic z napisem: „To odwet za zamordowanie niemieckich 縪硁ierzy przez miejscowych m昕czyzn, kobiety i dzieci&rdquo

Brygida Helbig o Marii Komornickiej. "Inna od siebie i wszystkich"

wolno禼i. Mo縠 nie pozwoli砤 jej na to duma. A mo縠 w jej przemianie opr骳z ch阠i zrzucenia z siebie zranionej i „ska縪nej” kobiety, zaakcentowania r體no禼i z m昕czyznami, chodzi硂 tak縠 o akt protestu w zmaganiach o spadek. Inaczej ni jej rodzina Komornicka uwa縜砤, 縠 to ona – na r體ni

Brak przyjaci蟪 szkodzi jak palenie papieros體

, ile czasu sp阣zaj ze swoimi kumplami i od jak dawna si znaj. Przyja糿ie pomi阣zy kobietami maj bardziej intymny charakter i 潮cz panie o podobnej atrakcyjno禼i. Kobiety s te postrzegane jako lepsi przyjaciele. Tak縠 dla m昕czyzn. Cz甓ciej anga縰j si bezpo秗ednio we wsp髄ne dzia砤nia i czerpi

Kobieta zmar砤 po zastosowaniu medycyny naturalnej kambo

, w kt髍ych trucizna 縜by mog砤by si okaza pomocna, jest bardzo d硊ga i wygl眃a jak "lek na wszystko": depresja, migrena, problemy z uk砤dem kr笨enia, niewydolno舵 naczyniowa, choroby sk髍y, oczu, problemy z p硂dno禼i u kobiet i m昕czyzn, AIDS, zapalenie w眛roby, rak... W niekt髍ych

Droga przez m阫 do Europy

upad砤m, deptali po mnie ludzie. Zosta砤m rozdzielona z matk. Gdy pokaza砤m zranion r阫 policjantom, jeden z nich tylko si roze秏ia". - Te kobiety i dzieci uciek硑 z najniebezpieczniejszych rejon體 秝iata; to wstyd, 縠 w Europie ci眊le znajduj si w niebezpiecze駍twie - komentuje Aleksandra

"The Crown" trzyma poziom. Drugi sezon to wci笨 rewelacja [RECENZJA]

, sztucznej uprzejmo禼i i opanowania. Aktorka potrafi jednak z tej zamkni阾ej w sobie postaci wydoby lekko komediow nut (zw砤szcza w odcinku o Kennedych), a w kluczowej scenie ostatniego epizodu ods硂ni emocje zranionej kobiety. Jest m硂dsz, znacznie delikatniejsz wersj kr髄owej zagranej przez Helen

Nominowana do Oscara "Dusza i cia硂". Ildiko Enyedi: Chcia砤m zrobi film o 縜rze kryj眂ym si pod lodem [ROZMOWA]

rozumiej, co chcieli秏y zrobi. Nie mia砤m poj阠ia, ze widownia bywa tak hojna. Trudno opisa, jak wspania砮 by硂 to uczucie. 40 powod體, by p骿舵 do kina przed wakacjami. Premiery kinowe pierwszej po硂wy 2018 [PRZEWODNIK] Czego ba砤 si pani najbardziej? Nasz film nie zapewnia widzowi 縜dnej siatki

Seks 秗edniowieczny. Polecamy ksi笨ki

seksualnej, idea na秎adowania Chrystusa s硊縴 uzasadnieniu celibatu wymaganego od ksi昕y (ustala tak縠 podstaw wykluczenia kobiet ze stanu kap砤駍kiego, albowiem stanowi, 縠 jedynie m昕czyzna mo縠 w pe硁i na秎adowa wzorzec post阷owania stworzony przez Jezusa) - pisze prof. Karras. Czy ludzie 秗edniowiecza

MSW zaniepokojone ostatnimi atakami w Krakowie

boj體karzy, nie maj si czego ba. Czy wci笨 tak jest? Ju nie. Dzie po zab骿stwie w Borku Fa酬ckim przy ul. Teligi zaatakowano m硂dego m昕czyzn id眂ego z ci昕arn kobiet. Oko硂 godz. 23 z mieszkania w Prokocimiu, w kt髍ym bawili si kibice jednego z krakowskich klub體, wysz硂 kilkana禼ie os骲. Wed硊g

Filmowy weekend "Wyborczej". 5 klasycznych film體 o wi陑ieniach. Poleca Jacek Szczerba

Stroud (Burt Lancaster) od 1909 r. odsiadywa 12-letni wyrok za zab骿stwo m昕czyzny, kt髍y napastowa jego dziewczyn, prostytutk. Tyle 縠 w wi陑ieniu, gdy odm體iono widzenia jego matce, zad糶a dr阠z眂ego go stra縩ika. Dosta kar 秏ierci, ale matka wyb砤ga砤 u prezydenta Woodrowa Wilsona, by

"I love Dick". On kocha j, a ona kocha Dicka. Nowy serial tw髍c體 "Transparent"

feministycznej – takiej, kt髍 kobiety polecaj kobietom (np. Lena Dunham poleci砤 j Lorde). W serialu Dick jest artyst, w ksi笨ce i w rzeczywisto禼i – krytykiem kulturalnym. W serialu zyskuje nazwisko (Jarrett), w ksi笨ce miejsce na nazwisko pozostaje puste. Podobno pierwowz髍, urodzony w Wielkiej

Snajperzy strzelali do policji w Dallas

wsp蟪pracowa i przekaza砤 negocjatorom, 縠 jej zamiarem jest zranienie kolejnych policjant體 - oznajmi Brown. - Podejrzany twierdzi te, 縠 w ca硑m centrum miasta i na tym parkingu s bomby - doda Brown. M昕czyzna zosta zabity przez policyjnego robota, kt髍y zdetonowa w jego pobli縰 bomb. Wcze秐iej mia

Program TV: "Obywatel", "Pachnid硂", "Dziewi眛e wrota" [11.11.16]

koncie najmniej trup體 i kobiet ze wszystkich aktor體 w serii. Ale za to najwi阠ej uczu. Ju nie zimny macho, maszyna do zabijania. To m昕czyzna z przesz硂禼i, zraniony. Dlatego chce si go ogl眃a. - Witaj, James. Tyle razy by砮 blisko, ale nigdy mnie nie dostrzeg砮. To by砮m ja, sprawca twojego

Elisabeth Moss i Gwendolin Christie, gwiazdy serialu "Top of The Lake": Kto ma prawo decydowa o twoim macierzy駍twie?

historia wykorzystywania ubogich ludzi azjatyckiego pochodzenia. Dziewczyny i ch硂pcy przyje縟縜j do Australii na wizach studenckich, wielu z nich, 縠by si utrzyma, zatrudnia si w burdelach. Wsp蟪czuj tym kobietom i m昕czyznom, kt髍zy musz u縴wa cia砤, by zarobi na 縴cie. Oczywi禼ie, je秎i kto

Wst阷y w Skaryszewie. Obro馽y zwierz眛 wykupuj konie. Awantury, interweniuje policja. A ze sceny: pi阫na tradycja [ZDJ蔆IA, WIDEO]

uci辨, 縠 kto nie m骻 pr骲owa wjecha przez pola z koniem bez dokumentacji, ale raczej to wykluczam. Chorych koni, czyli takich, kt髍ych objawy s rozpoznawalne, nie by硂. Powa縩ych zranie, z砤ma, uraz體 zagra縜j眂ych 縴ciu te nie by硂. Mieli秏y na pocz眛ku, przez ten deszcz, pr骲 dosy szybkiego

Tadeusz Ko禼iuszko. Naczelnik z krwi i ko禼i, kontestator Napoleona i przyjaciel Jeffersona [200. rocznica 秏ierci wodza insurekcji]

kobietom Ko禼iuszko zawdzi阠za opini cz硂wieka nieprzeci阾nego, 潮cz眂ego w sobie m阺kie cechy 縪硁ierza oraz delikatno舵 i wra縧iwo舵 m昕czyzny nowej epoki. Czas體 romantyzmu. Poza dzieci駍twem i kr髏kim epizodem samodzielnego gospodarowania w Siechnowiczach nigdy nie mia w砤snego domu. Jako cz硂wiek

Pomog砤 odwaga

ojcowskiej, czarnej wizji 秝iata. Gdy jednak zacz瓿am zak砤da pierwsze zwi眤ki, natychmiast trafi砤m na ludzi, dla kt髍ych rodzina to z za硂縠nia piek硂. Moi partnerzy (wspaniali, pi阫ni, pe硁i pasji) wyszli z dom體, w kt髍ych nauczono ich raczej rywalizowa, kontrolowa lub os砤nia si przed zranieniem

Wojna, jej mi硂舵. Historia Krystyny Skarbek, pierwszej kobiety szpiega w brytyjskim wywiadzie

.15 czerwca 1952 r. tu przed p蟪noc Christine wraca do hotelu Shelbourne, mija lobby. Z fotela podnosi si m昕czyzna, cicho wymawia jej imi. Krystyna rozpoznaje go, jest w禼iek砤. Kr髏ka, coraz bardziej gwa硉owna wymiana zda i kobieta osuwa si na pod硂g. Portier obezw砤dnia m昕czyzn. Le縜砤 w

O czym marz faceci?

JESZCZE TAKIEGO FACETA! Przeczytaj artyku "Co jest seksowne wed硊g m昕czyzn" Ci昕ko uwierzy, 縠 istniej m昕czy糿i, kt髍zy ceni niezale縩o舵 kobiety, jej pasje, to, 縠 niekoniecznie marzy o randce przy 秝iecach, patetycznych wyznaniach. Kt髍zy ceni kobiety wyra縜j眂e czynami swoje

Terrorysta z Nowego Jorku. Jak go z砤pali? Kim jest?

przedmie禼iach Nowego Jorku, sta砤 si podejrzana. Rahami wyci眊n背 pistolet i zacz背 strzela W niedziel wieczorem policja najpierw 秎edzi砤, a potem zatrzyma砤 samoch骴 typu SUV zarejestrowany na Ahmada Rahamiego. Jecha硂 nim pi赕 os骲 - dwie kobiety i trzech m昕czyzn - ale nie w砤禼iciel. Po przes硊chaniu

'Zjednoczone Stany Mi硂禼i'. Nowa niewola w czasach m硂dej wolno禼i [RECENZJA]

si historie czterech kobiet s r罂nymi wariantami mi硂禼i niemo縧iwej. Mi硂舵 do ksi阣za. Mi硂舵 do m昕czyzny, kt髍ego 縪na jest 秏iertelnie chora (kiedy 縪na umrze, m昕czyzna to uczucie odtr眂i). Mi硂舵 lesbijska wymagaj眂a chytrych zabieg體 maskuj眂ych. I powi眤ana z ni mi硂舵 Marzeny

Catherine Poulain, autorka "Wielkiego marynarza": Nie ma w 縴ciu niczego wa縩iejszego od pokory. To da砤 mi Alaska

. Na Alasce – jako mieszkaniec, nie jako turysta – nigdy nie mo縠sz by pewny tego, co nadejdzie. Typowo m阺ki 秝iat, w kt髍ym na co dzie toczy si walka o przetrwanie. Od dziecka zazdro禼i砤m m昕czyznom, 縠 wykonuj zaj阠ia, kt髍e podobno nie pasuj do kobiet. 痚 mog by drwalami, ci昕ko

Londyn: zamach terrorystyczny. 4 zabitych i 40 rannych w okolicy brytyjskiego parlamentu

prasowej kr髏ko po zamachu. Jak relacjonowali 秝iadkowie, po zranieniu policjanta sprawca pobieg w kierunku parlamentu, ale w體czas - po ostrze縠niu - policja odda砤 do niego dwa lub trzy strza硑. Terrorysta nie dosta si do 秗odka. Wieczorem policja poinformowa砤, 縠 w wyniku ataku zosta硂 zabitych pi赕

Petarda wybuch砤 w d硂niach czternastoletniego ch硂pca

przypadkowo napotkany m昕czyzna. Mimo to sprawa zostanie skierowana do s眃u rodzinnego i nieletnich. Kwesti fajerwerk體 musieli zajmowa si r體nie policjanci z E砶u. W poniedzia砮k przed godz. 14 zadzwoni砤 do nich kobieta i powiedzia砤, 縠 widzia砤, jak dzieci rzuca硑 petardami w tunelu pod kolej

Iluzja polskiej mocy

u m硂ciarzy jest wzrost 186 cm i waga oko硂 110 kg. A u kobiet? - U kobiet wystarczy 175 cm i oko硂 90 kg. To oznacza naprawd du縠go m昕czyzn i du勘 kobiet. - To prawda, ale taka masa nie oznacza nadwagi. Ci sportowcy nie s otyli, maj wielk mas mi甓niow. Pan przez lata zaczepia w Poznaniu

Wojciech Eichelberger: Nie promuj rodzin patchworkowych. Przyszyte dzieci to nie s nasze dzieci

tak: para si poznaje, beztroskie narzecze駍two, 秎ub, z czasem na 秝iat przychodz dzieci. A tu: od razu dzieci. W dodatku: swoje i cudze. Zaburzeniu ulega te cz阺to naturalny rytm biologiczny. 60-letni m昕czyzna nagle znowu zostaje ojcem niemowlaka. Biologicznym albo przyszytym. 30-letnia kobieta

"Top of the Lake" ju u nas! Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat?

, zranionych uciekinierek ze 秝iata skupionych wok蟪 siwow硂sej guru. Gra j Holly Hunter, pami阾na Ada z filmu Jane Campion "Fortepian". Do raju przyje縟縜 miejscowy narkotykowy baron Matt. M體i do kobiet: to moja ziemia, nie macie prawa tu by! W pewnym momencie stan naprzeciwko siebie - kobieca

Domestic noir: kobiecy odwet za przemoc i wszelkie nadu縴cia

Czasem ich 縴cie przypomina to z kolorowych pism, czasem jest w totalnej rozsypce. To je dzieli. 1czy za to, 縠 wszystkie maj swoj ciemn stron, cz阺to ukryt przed okiem postronnych obserwator體. Filozofia nadstawiania drugiego policzka jest nie dla nich. Kiedy kto je zrani, atakuj

Adwokat prawomocnie skazany na 25 lat za mord na aplikantce. Dzia砤 z premedytacj [WIDEO]

Bia硑mstoku. Na policj zadzwoni wtedy m昕czyzna i powiedzia: "Mam nie縴w kobiet". 35-letniego Macieja T. z ofiar mia 潮czy romans. Suwalscy 秎edczy nie uwierzyli w wersj o nieumy秎nym dzia砤niu i postawili prawnikowi zarzut zab骿stwa. Twierdz, 縠 bi on Mart i spowodowa u niej liczne

Ch硂paki p砤cz w Edynburgu. Wybuch m阺kich emocji na najwi阫szym festiwalu teatralnym 秝iata

zero Rozpacz i utrata popychaj m阺kich bohater體 nie tylko do autoanalizy, lecz tak縠 do najdziwniejszych zachowa. W "The Human Ear" do kobiety, kt髍a w砤秐ie straci砤 matk, puka jej zaginiony przed dziesi阠ioma laty brat. W jego pojawieniu si jest jednak co dziwnego. Wydaje si nieco

Katarzyna Kubisiowska: Pisz biografi Jerzego Pilcha

autobiografizmem. To gra prawdy z fikcj, ale tak te si rodzi dobra literatura. W眛ki alkoholowe, obyczajowe, kobiety - on pisze o tym wszystkim z epickim rozmachem. Pom體my o kobietach. - Je秎i Pilch zrzuca maski i odkrywa autentyczn twarz, to w砤秐ie przed kobietami. W tej ksi笨ce nie Pilch o kobietach

Nie tylko 縪na i matka. Jak Ko禼i蟪 odkrywa kobiety

Dyskusja wok蟪 gender, jak dzi obserwujemy, ma wiele wad. Jednak dzi阫i niej zaczyna do nas dociera, jak bardzo na przestrzeni ostatniego 鎤ier鎤iecza zmieni硑 si nasze rodziny i jak bardzo zmienia si postrzeganie roli kobiet. Przed tymi wyzwaniami staje r體nie nasz lokalny Ko禼i蟪. Owszem

Skatowa i zamordowa swoj aplikantk. Idzie do wi陑ienia na 25 lat

obrzucona b硂tem Do zbrodni dosz硂 w nocy z 1 na 2 stycznia 2010 roku w Bia硑mstoku, w mieszkaniu przy ul. Starobojarskiej. Policja oko硂 godz. 2 odebra砤 telefoniczne zg硂szenie od m昕czyzny, kt髍y stwierdzi: "Mam nie縴w kobiet". To by 35-letni w體czas Maciej T., maj眂y opini osoby zamo縩ej

Prezydent Obama: Globalizacja tak, wypaczenia nie

wy潮czaj眂 prezydenta Dudy, otrzymali na telefony kom髍kowe alarmowy komunikat. Zwykle takie komunikaty wysy砤ne s, 縠by ostrzec przed huraganami, zagro縠niem powodziowym itp. Tym razem wiadomo舵 brzmia砤: "POSZUKIWANY Ahmad Khan Rahami, m昕czyzna, lat 28. Jego zdj阠ie znajdziesz w mediach. Dzwo pod

By砤m 縪n lidera Pa駍twa Islamskiego. Rodzinny cz硂wiek. Bardzo kocha dzieci

dziennikarzy "Expressen" wida m硂d kobiet z zas硂ni阾 twarz. Obok bawi si jej czworo dzieci. "Saga al-Dulaimi po raz pierwszy zdecydowa砤 si porozmawia z mediami o swoim 縴ciu z najbardziej poszukiwanym cz硂wiekiem na 秝iecie. Opowiedzia砤 nam swoj histori, nie 勘daj眂 nic w zamian

Jak uwodzi砤 Halina Po秝iatowska

, 縠 nic nie b阣zie z jego marze o wsp髄nym 縴ciu. A marzy m骻. Halina przed wyjazdem napisa砤 mu, 縠 kocha, po秝i阠i砤 kilka wierszy... Ty mi硑 jeste 秎epy/ wi阠 ci nie wini/ ale ja mia砤m dwoje oczu widz眂ych/ na nic/ widz眂ymi oczami/ nie dostrzeg砤m twojego serca/ chwytnymi r阫ami/ nie uj瓿am

Gdy nikt do ciebie nie przyjdzie

2012 r. "Czasami" - odpowiedzia硂 33 proc. kobiet w wieku 65-74 lat i 40 proc. powy縠j 75 lat. "Cz阺to" - odpowiedzia硂 7 proc. 60-latek, 10 proc. 70-latek i starszych. Na samotno舵 skar縴 si co czwarty starszy m昕czyzna. - To dominuj眂y pow骴 braku rado禼i z 縴cia starszych ludzi

Re縴ser "Carol": To nie historia o lesbijskiej mi硂禼i, ale o mi硂禼i w og髄e [ROZMOWA]

patrzy na Theres przez szyb taks體ki, jej kochanka jest ju mentalnie zupe硁ie gdzie indziej. Tak bywa bardzo cz阺to. Uchodzi pan za specjalist od film體 o kobietach, m體i si o panu jako o przedstawicielu New Queer Cinema. To komplement czy uproszczenie? - Mn髎two jest zrealizowanych przez m昕czyzn

Karol Radziszewski: Syren te mo縠 by obywatelem Warszawy [ROZMOWA]

walczy. Nie chcia砮m zmieni kobiety na m昕czyzn, tylko pokaza, 縠 ka縟y mo縠 by obywatelem Warszawy. Kilka lat temu Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosi硂 ci do stworzenia muralu. Nigdy tam nie powsta, teraz pokazujesz go na wystawie „P蠹na polsko舵” w CSW. Nie zgodzi si na niego

Franciszku, kobiety!

odpowiedzi teolo縦i feministyczne zapewniaj, 縠 od dawna zajmuj si tematem kobiecej teologii, ale jednocze秐ie ostrzegaj przed tworzeniem teologii kobiety. Je秎i co tworzy, to antropologi opisuj眂 i kobiety, i m昕czyzn. To jednak jako bolesne, 縠 na tak wa縩e pytania nast阷c 秝. Piotra sta tylko

Kanadyjczycy od lat przyjmuj uchod糲體, wiedz, 縠 dobro do nich wr骳i

m昕czyzn, kobiet i dzieci. Zabi sze舵 os骲, zrani 19 i odda si w r阠e policji. Bissonnette udziela si wcze秐iej na forum lokalnej grupy pomagaj眂ej uchod糲om, pisa posty obra糽iwe wobec Syryjczyk體 i chwali Marine Le Pen. Znajomi m體i o nim: spokojny, raczej aspo砮czny, zwolennik prawicy i fan

Jeszcze nie jestem gotowa

Gra縴na Rogowska, autorka scenariusza i jedyna wykonawczyni, opowiada histori kobiety opuszczonej i zranionej przez m昕czyzn, rozczarowanej 縴ciem, kt髍a, nie widz眂 jego dalszego sensu, decyduje si odej舵. Zanim jednak przejdzie przez symboliczne drzwi wiod眂e do krainy, gdzie czas zn體 b阣zie

Skazany za pobicie czarnosk髍ego prezentera nie chce i舵 do wi陑ienia

bijatyk w warunkach recydywy na rok pozbawienia wolno禼i, ale tym razem w zawieszeniu na 3 lata. Przed s眃em m體i, 縠 chce zerwa z tym stylem 縴cia, 縠 znalaz prac i dziewczyn, nie chce tego zaprzepa禼i. Nie przyznawa si do winy. "White power" przez przypadek S眃 Okr阦owy w Bia硑mstoku

Charlotte Rampling: "Mo縩a by nago i zachowa tajemnic"

aktorki w Wenecji za t rol. Pani bohaterka jest naga na basenie, a jednocze秐ie nieprzenikniona. Hannah jest mi bliska. Nie odtwarzam jej, staram si ni by. Gram to, co czuj, wcielaj眂 si w t posta. Moja bohaterka ma硂 m體i, ale za to jest. Spojrzeniem, gestem, twarz, cia砮m. To kobieta, kt髍a po

Seria nocnych podpale samochod體 w Krakowie

gro縪no Jak ustali砤 policja, terenowy samoch骴 nale縴 do 32-letniej kobiety, kt髍ej nikt nie grozi ani nie straszy. Czy po縜r wybuch wi阠 przez przypadek? Wszystko wskazuje na to, 縠 wr阠z przeciwnie. Nie dalej jak tydzie przed tym zdarzeniem przy ul. Wysokiej w Krakowie sp硂n瓿o pi赕 aut. Ogie kto

Frida Kahlo, idolka milenials體, feministek i hipster體. Jak meksyka駍ka malarka sta砤 si ikon?

nigdy nie post阷owa砤 tak, jak chcieli inni – m體i dr Helga Prignitz-Poda. Nierzadko ubiera砤 si po m阺ku (ju jako 17-latka do rodzinnego portretu za硂縴砤 garnitur), romansowa砤 zar體no z m昕czyznami, jak i z kobietami (m.in. z Josephine Baker), a przede wszystkim malowa砤 tak, jak sama uwa縜砤

Z historii cesarskiego ci阠ia

iertelnie niebezpieczne rodzenie dzieci W roku 1826 St. Margarethen by砤 wiosk w Holsztynie licz眂 950 mieszka馽體. O tutejszych kobietach pisano: "Jasnosk髍e i kszta硉ne, w niezliczonych sp骴nicach, kt髍e ledwie zakrywaj 硑dki, przesiaduj z m昕czyznami w gospodach. Pal bia砮 gliniane

Braterskie gangi Londynu. Ch硂pcy z ferajny cz. 14

Richardson體, drugi za zamordowanie Jacka McVitiego, cz硂nka w砤snego gangu. Ch硂pcy z East Endu Pod koniec lat 60. Krayowie mieli ju ustabilizowan pozycj gangster體 celebryt體. Zawsze znakomicie ubrani sprawiali wra縠nie kulturalnych m昕czyzn. Awansowali w hierarchii spo砮cznej, kupuj眂 klub Esmeralda Barn

Isabel Allende: Moje wi陑i z Polsk staj si intymne [ROZMOWA]

wracaj眂 do feminizmu, jako m硂da kobieta zacz瓿am pracowa dla feministycznego magazynu „Paula”. Radzi砤m czytelniczkom np., jak spowodowa, 縠by m昕czyzna zrobi to, czego chc. Jak? Nam ta wiedza te si przyda. Bardzo prosto. Nale縴 m昕czy糿ie podsun辨 pomys w taki spos骲, aby uwierzy, 縠

Ksi眃z "od Smole駍ka" wyje縟縜 z Polski. Kara to czy nagroda?

; Ka縟y. Do pewnego stopnia... M昕czyzna, kobieta, kap砤n. Katolik, kt髍y zosta zaproszony do zakonu przez prezydenta asocjacji narodowej b眃 regenta subprzeoratu albo przeora kt髍ego z wielkich przeorat體, czyli m體i眂 w skr骳ie: przez prze硂縪nego struktur zakonu na terenie jego dzia砤nia. W

Szaleniec zaatakowa chi駍kie przedszkole

wschodniej prowincji Fukien, gdzie zasztyletowa o秏iu uczni體 i zrani pi阠iu. Drugi atak mia miejsce w dniu, w kt髍ym stracono lekarza - w prowincji Guanxi, setki kilometr體 dalej, 40-letni m昕czyzna rzuci si na uczni體 szko硑 podstawowej i ich opiekun體. Zgin背 jeden ch硂piec i starsza kobieta, by硂

Jeszcze nie jestem gotowa

Gra縴na Rogowska, autorka scenariusza i jedyna wykonawczyni, opowiada histori kobiety opuszczonej i zranionej przez m昕czyzn, rozczarowanej 縴ciem, kt髍a, nie widz眂 jego dalszego sensu, decyduje si odej舵. Zanim jednak przejdzie przez symboliczne drzwi wiod眂e do krainy, gdzie czas zn體 b阣zie

Dr Jekyll i Mr Hyde. Sprawca przemocy domowej ma cz阺to dwie twarze. Po rozmowie z Karolin Piaseck

te oceniaj眂e, mog zrani, wzmacnia poczucie winy, czyli os砤bi kobiet doznaj眂 przemocy. Po drugie: wesprzyj osob, kt髍a doznaje przemocy, bo niezale縩ie od tego, jak by砤 縪n, partnerk, nic nie usprawiedliwia tego, by kto stosowa wobec niej przemoc. B眃 po jej stronie i poka jej to

Agneta Pleijel: Kochanka ojca by砤 przyjaci蟪k mojej matki

. Potem d硊go gardzi砤m swoj p砪i. Czu砤m si przeci阾a na p蟪. Po jednej stronie istnia 秝iat matki (kobiet), po drugiej – 秝iat ojca (m昕czyzn), i te dwa 秝iaty za nic nie mog硑 si spotka. Ja nie mog砤m do tego dopu禼i! Bo? Bo w przeciwnym razie dosz硂by do jakiej tragedii. I przez t

Burki, jarmu砶i i krzy縠

Debat wywo砤 zesz硂tygodniowy atak na 縴dowskiego nauczyciela w Marsylii. 15-letni Turek kurdyjskiego pochodzenia rzuci si na niego na ulicy z no縠m i maczet w 秗odku dnia. M昕czyzna zosta zraniony w g硂w i r阫, nie odni髎 jednak powa縩iejszych ran. Nastolatek mia p蠹niej zezna, 縠

Ci眊n背 psa za autem. Nagra硑 to kamery MZK. Uniknie kary? [WIDEO]

22 marca, sobota. Kilka minut przed godz. 17. Ulic 眘k w Gorzowie, od strony pola golfowego w kierunku stadionu 縰縧owego p阣zi granatowe auto, z ty硊 na smyczy przymocowanej do haka ci眊nie psa. Ogl眃amy nagranie z kamery zamontowanej w autobusie MZK. Sytuacja wygl眃a drastycznie. Wszystko

Serial "Wiktoria". Jenna Coleman przejmuje w砤dz nad brytyjskim imperium

-wiecznej perspektywy jest... stary. Trudno sobie wyobrazi, by nastolatka zapa砤砤 romantycznym, ale nie pozbawionym element體 zmys硂wych uczuciem do m昕czyzny w tym wieku. A jednak. W scenariuszu przypisano mu rol pierwszej mi硂禼i m硂dej kr髄owej i w roli tej obsadzono nie starca, tylko bardzo

Chiny: Dziecku podano narkotyki, potem wy硊piono mu oczy. Policja bezradna w walce z 硂wcami narz眃體

godzinach: na polu za miastem, z twarz zalan krwi. Ojciec ch硂pca relacjonowa lokalnej telewizji, 縠 na pocz眛ku my秎a, 縠 ch硂piec przewr骳i si i zrani. Gdy podszed bli縠j, zauwa縴, 縠 Binbin mia powieki wywr骳one na drug stron, a w oczodo砤ch nie by硂 ga砮k ocznych. Le縜硑 obok, na ziemi, z

Missouri w禼iek砮 na policj

wielki t硊m ludzi). Nast阷nie nowojorska prokuratura formalnie oskar縴砤 owego m昕czyzn przed s眃em za zranienie kobiet, bo "doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji".

Love me tinder. Mi硂舵 po hipstersku

pr骲owa砤 si. – Sympatia nie wymaga Facebooka, zdarzaj si tu 糽e wykadrowane zdj阠ia zrobione star cyfr體k. Dominuj foty m昕czyzn z motorem, samochodem, taki klasyczny wyznacznik statusu. Pisz: „Chcia砨ym pozna kobiet swojego 縴cia”. A na Tinderze wszystko, co hipsterskie i

Chi駍ki internet uwolni zab骿czyni

W Badong, prowincjonalnym mie禼ie w prowincji Hubei, s眃owi zaj瓿o wczoraj zaledwie dwie godziny wypuszczenie Deng Yujiao na wolno舵. S眃 orzek, 縠 kobieta, kt髍a zabi砤 m昕czyzn napastuj眂ego j w klubie karaoke, dzia砤砤 w samoobronie. Wyrok powita砤 eksplozja rado禼i w chi駍kim internecie

Odbior ci wszystko, co najcenniejsze

sytuacjach, gdy oprawca zabija swoje dzieci, bo ma konflikt z 縪n. Ale 縪ny prze縴waj. Dlaczego m昕czyzna nie atakuje osoby, z kt髍 mia zatarg? - Po pierwsze, takie dzia砤nie dotyczy obu p砪i. Niedawno w Bydgoszczy kobieta zabi砤 dwuletnie dziecko i wyskoczy砤 przez okno. Wszystko z zemsty na partnerze

USA. Karabin 秝i阾y jest i basta

O drugiej w nocy 29-letni Omar Mateen zaparkowa samoch骴 przed gejowskim klubem Pulse w Orlando na Florydzie. Miejsce zna - stali bywalcy twierdz, 縠 widzieli go tam kilkakrotnie. Bawi si wtedy jak wszyscy, obejmowa m昕czyzn i stawia im drinki. Inni twierdz, 縠 po alkoholu bywa agresywny

K硂potliwy papie 秗odka

zdystansowa, ale te 砤mie przepisy posoborowej liturgii. W Wielki Czwartek w podrzymskim wi陑ieniu umy nogi nie tylko m昕czyznom, ale i... kobietom. A skoro w my秎 starej teologicznej formu硑 "porz眃ek modlitwy to porz眃ek wiary", to zdaniem krytyk體 "porz眃kiem Franciszka" jest

Taylor Swift: nazistowska Barbie czy prawdziwa feministka?

jej nie wybacz - mo縩a cierpie po rozstaniu, ale nie mo縩a obwinia innej kobiety o to, 縠 m昕czyzna nie jest wierny. Po kilku latach Taylor przyzna im racj i powie po prostu: "By砤m niedo秝iadczon nastolatk i nie mog砤m zrozumie, jak tak mo縩a. Nie mog砤m poj辨, 縠 m昕czyzna odchodzi wtedy

Po馽zochy: Tajna bro kobieca

obwi眤ane skrzy縪wanymi rzemieniami spi阾ymi srebrn spink. Odnaleziono te pozosta硂禼i podwi眤ki podtrzymuj眂ej nogawice na wysoko禼i kolana. We硁iane po馽zochy Arnegundzie urody nie dodawa硑, ale w XIII-wiecznej "Powie禼i o R罂y" wyst眕i硑 one ju w roli przyn阾y na m昕czyzn. Bohaterka poematu

Abdul Karim, powiernik kr髄owej Wiktorii. Lojalny doradca czy s硊縜lczy karierowicz?

jego cokolwiek prostackie maniery kr髄ow „bawi”, wi阠 nie sili si na konwenanse. „Kobieto, czy nie potrafisz wy縠j g硂wy podnie舵?!” – zwr骳i si do kr髄owej, k硊j眂 j niechc眂y szpilk, gdy przypina jej mantylk pod brod. Szczyci si swoj poufa硂禼i. „A

K砤mstwa homofob體

sprawie (ca硂舵 w oryginale i polskim t硊maczeniu na Wyborcza.pl): "Moje badanie jest na rozmaite sposoby interpretowane przez grupy reprezentuj眂e r罂ne opcje polityczne. W Polsce jest cytowane na banerach i og硂szeniach, kt髍e bezpo秗ednio obwiniaj homoseksualnych m昕czyzn i kobiety o seksualne

Szeregowiec Manning og硂si, 縠 jest kobiet. Seksuolog: Walka z w砤sn transseksualno禼i nie mo縠 si uda

na tyle zdeterminowana psychicznie, 縠 ujawni砤 swoj tajemnic. Nie wiemy te, czy rodzina wcze秐iej zdawa砤 sobie z tego spraw. Bardzo cz阺to z r罂nych powod體 kwestie seksualno禼i przed rodzin i 秗odowiskiem, w kt髍ym si 縴je, s ukrywane. Kiedy Bradley tak naprawd "sta si" kobiet

Sarah Waters: Grekom wolno wi阠ej

nie by硑 do tego stopnia co geje obiektem spo砮cznej wrogo禼i. - W kulturze wiktoria駍kiej okazywanie sobie uczu przez kobiety by硂 o wiele bardziej akceptowane ni przez m昕czyzn. Henry James w "Bosto馽zykach" uku nawet termin "bosto駍kie ma晨e駍two" na okre秎enie dw骳h kobiet

Hiszpanki gin z r眐 swoich macho

m昕czyzn wobec kobiet. Lucia oraz Clementina zgin瓿y zad糶ane no縠m przez swoich partner體. Dzie p蠹niej znaleziono r體nie zw硂ki Ester, mieszkanki Vinar髎, kt髍ej zagini阠ie zg硂szono w ubieg硑 czwartek. Wkr髏ce po zatrzymaniu do zab骿stwa przyzna si jej m笨. Czwart kobiet m笨 napad w salonie