m昕czyzna zraniony przed kobieta

angk

M昕czyzna z no縠m biega po osiedlu. Policjanci oddali strza硑 [ZDJ蔆IA]

M昕czyzna z no縠m biega po osiedlu. Policjanci oddali strza硑 [ZDJ蔆IA]

Agresywny, oko硂 40-letni m昕czyzna t硊k szyby w bloku przy ul. Kochanowskiego w Kielcach, mia n罂. Interweniowa砤 policja, oddano strza硑, jeden z nich rani szale馽a w udo.

Pozna. Ci昕ko ranna kobieta po ataku w domu modlitwy

W ci昕kim stanie trafi砤 do szpitala kobieta zraniona w czwartek ostrym narz阣ziem podczas spotkania w Sali Kr髄estwa iadk體 Jehowy w Poznaniu. Sprawca ataku zosta zatrzymany.

Niemcy.10,5 roku wi陑ienia dla kierowcy, kt髍y strzela do ci昕ar體ek

Niemiecki kierowca, kt髍y przez ca砮 lata by postrachem niemieckich szos, poniewa z kabiny swojego TIR-a wielokrotnie strzela do innych samochod體 ci昕arowych, zosta w czwartek skazany na dziesi赕 i p蟪 roku wi陑ienia.

Krwawa noc w Krakowie: dwa ataki no縪wnik體

Krwawa noc w Krakowie: dwa ataki no縪wnik體

napastnicy zaatakowali m昕czyzn wysiadaj眂ego z auta z kobiet na parkingu przed przychodni przy ul. Szwedzkiej. Konieczna by砤 interwencja chirurgiczna. Policja nie wyklucza, 縠 wszystkie zdarzenia maj ze sob zwi眤ek. Ulica Siemaszki znana jest z tego, 縠 禼ieraj si tam bandyci uto縮amiaj眂y si z

Rabin nagrywa nagie kobiety ukryt kamer. "To skandaliczne nadu縴cie w砤dzy"

Rabin nagrywa nagie kobiety ukryt kamer. "To skandaliczne nadu縴cie w砤dzy"

Bernard Freundel, 63-letni rabin synagogi Kesher Israel w Waszyngtonie, by podejrzany o nagrywanie ukryt kamer 52 kobiet, kt髍y przygotowywa硑 si do k眕ieli rytualnej w 縴dowskiej 砤糿i. Teraz m昕czyzna przyzna si do stawianych mu zarzut體. Grozi mu nawet 52 lata pozbawienia wolno禼i

Prostytutka, kt髍a wstrzykn瓿a dyrektorowi z Google'a 秏ierteln dawk heroiny, skazana

Prostytutka, kt髍a wstrzykn瓿a dyrektorowi z Google'a 秏ierteln dawk heroiny, skazana

Jak podaje stacja ABC News, Tichelman by砤 s眃zona nie tylko za spowodowanie 秏ierci m昕czyzny, ale te za udost阷nienie mu narkotyk體. Forrest Timothy Hayes zmar na swoim jachcie, po tym jak Tichelman w listopadzie 2013 roku poda砤 mu heroin. Zamiast zadzwoni po pogotowie albo zawo砤 pomoc

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

d紈iga砤 go ze 秐iegu c髍ka. 痮硁ierze strzelaj z bliska do uciekaj眂ych spod ognia m昕czyzn, kobiet, dzieci. Po p蟪godzinie w 秐iegu le縴 246 zabitych Lakot體. Kawalerzyst體 ginie 25, w wi阫szo禼i od chaotycznego ognia swoich koleg體 w mundurach. Ko馽zy si ostatnia w Stanach Zjednoczonych walka z

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

Podobnie my秎i nieca砮 8 proc. m昕czyzn. Sk眃 taka r罂nica? - M昕czy糿i cz甓ciej s zadaniowi i zwykle d笨 do konkretnego rozwi眤ania. Nie rozwa縜j w k蟪ko spraw, kt髍e uwa縜j za zamkni阾e. Jak m昕czyzna przebaczy, to uznaje ten rozdzia za zamkni阾y. A kobieta cz阺to wraca do tematu, analizuje

USA. 5 秏iertelnych ofiar strzelaniny w Las Vegas

09.06. Las Vegas (PAP/AP) - Dwoje napastnik體 - m昕czyzna i kobieta - zastrzeli硂 w niedziel w Las Vegas, w stanie Newada, 3 osoby, w tym 2 policjant體, po czym pope硁i硂 samob骿stwo - poinformowa砤 policja. Szef policji w Las Vegas Douglas Gillespie powiedzia na konferencji prasowej, 縠

Niemcy.Proces kierowcy, kt髍y ponad 700 razy strzela do ci昕ar體ek

58-letni m昕czyzna t硊maczy w 秎edztwie, 縠 by wzburzony zachowaniem innych u縴tkownik體 dr骻 i chcia "da im nauczk". W wyniku strza丑w trzy osoby zosta硑 ranne. W najpowa縩iejszym incydencie poszkodowana kobieta zosta砤 powa縩ie ranna od砤mkami w szyj. Kierowca dokonywa

Papie: dni wiary, modlitwy i refleksji nad ostatecznymi sprawami 縴cia

"Dzisiaj wys砤wiamy Boga za niezliczone zast阷y 秝i阾ych wszystkich czas體; zwyczajnych m昕czyzn i kobiet, prostych, a czasem ostatnich dla 秝iata, ale pierwszych dla Boga" - m體i Franciszek przed po硊dniow modlitw Anio Pa駍ki. Jednocze秐ie, doda, wspominamy zmar硑ch odwiedzaj眂

Macedonia zgodzi si na wjazd "okre秎onej kategorii" imigrant體

ludzi dziennie w maju. Od 19 czerwca do Macedonii dotar硂 ok. 42 tysi眂e imigrant體, w tym 28 672 m昕czyzn, 5 752 kobiet i ponad siedem tysi阠y dzieci, z kt髍ych ok. 600 by硂 bez rodzic體 i krewnych. Zaniepokojenie sytuacj na granicy grecko-macedo駍kiej i si潮 u縴t przez policj macedo駍k wobec

Ch硂paki p砤cz w Edynburgu. Wybuch m阺kich emocji na najwi阫szym festiwalu teatralnym 秝iata

Ch硂paki p砤cz w Edynburgu. Wybuch m阺kich emocji na najwi阫szym festiwalu teatralnym 秝iata

zero Rozpacz i utrata popychaj m阺kich bohater體 nie tylko do autoanalizy, lecz tak縠 do najdziwniejszych zachowa. W "The Human Ear" do kobiety, kt髍a w砤秐ie straci砤 matk, puka jej zaginiony przed dziesi阠ioma laty brat. W jego pojawieniu si jest jednak co dziwnego. Wydaje si nieco

MSW zaniepokojone ostatnimi atakami w Krakowie

MSW zaniepokojone ostatnimi atakami w Krakowie

boj體karzy, nie maj si czego ba. Czy wci笨 tak jest? Ju nie. Dzie po zab骿stwie w Borku Fa酬ckim przy ul. Teligi zaatakowano m硂dego m昕czyzn id眂ego z ci昕arn kobiet. Oko硂 godz. 23 z mieszkania w Prokocimiu, w kt髍ym bawili si kibice jednego z krakowskich klub體, wysz硂 kilkana禼ie os骲. Wed硊g

Petarda wybuch砤 w d硂niach czternastoletniego ch硂pca

Petarda wybuch砤 w d硂niach czternastoletniego ch硂pca

przypadkowo napotkany m昕czyzna. Mimo to sprawa zostanie skierowana do s眃u rodzinnego i nieletnich. Kwesti fajerwerk體 musieli zajmowa si r體nie policjanci z E砶u. W poniedzia砮k przed godz. 14 zadzwoni砤 do nich kobieta i powiedzia砤, 縠 widzia砤, jak dzieci rzuca硑 petardami w tunelu pod kolej

Adwokat prawomocnie skazany na 25 lat za mord na aplikantce. Dzia砤 z premedytacj [WIDEO]

Adwokat prawomocnie skazany na 25 lat za mord na aplikantce. Dzia砤 z premedytacj [WIDEO]

Bia硑mstoku. Na policj zadzwoni wtedy m昕czyzna i powiedzia: "Mam nie縴w kobiet". 35-letniego Macieja T. z ofiar mia 潮czy romans. Suwalscy 秎edczy nie uwierzyli w wersj o nieumy秎nym dzia砤niu i postawili prawnikowi zarzut zab骿stwa. Twierdz, 縠 bi on Mart i spowodowa u niej liczne

Kuziemski: G砤縠wski musi szuka nokautu z Braehmerem

Braehmer, kt髍y trafia za kratki za ci昕kie zranienie m昕czyzny w maju 2008 roku oraz z砤manie nosa kobiecie cztery miesi眂e p蠹niej. Zawodnik pochodz眂y ze Schwerinu wcze秐iej mia odsiadk r體nie za spowodowowanie wypadku samochodowego i ucieczk z miejsca zdarzenia, w kt髍ym byli ranni. Na zawodowych

O czym marz faceci?

O czym marz faceci?

JESZCZE TAKIEGO FACETA! Przeczytaj artyku "Co jest seksowne wed硊g m昕czyzn" Ci昕ko uwierzy, 縠 istniej m昕czy糿i, kt髍zy ceni niezale縩o舵 kobiety, jej pasje, to, 縠 niekoniecznie marzy o randce przy 秝iecach, patetycznych wyznaniach. Kt髍zy ceni kobiety wyra縜j眂e czynami swoje

Pomog砤 odwaga

Pomog砤 odwaga

ojcowskiej, czarnej wizji 秝iata. Gdy jednak zacz瓿am zak砤da pierwsze zwi眤ki, natychmiast trafi砤m na ludzi, dla kt髍ych rodzina to z za硂縠nia piek硂. Moi partnerzy (wspaniali, pi阫ni, pe硁i pasji) wyszli z dom體, w kt髍ych nauczono ich raczej rywalizowa, kontrolowa lub os砤nia si przed zranieniem

Pierwsza Chinka ju w kosmosie

ekstremalnych sytuacjach potrafi zachowa zimn krew lepiej od m昕czyzn, a poza tym jest to r體nie okazja do sprawdzenia reakcji ich organizmu na d硊gie przebywanie w kosmosie. Do misji przygotowywano wiele kobiet i sprawdzano je na wiele sposob體. Najwa縩iejsze by硑, poza umiej阾no禼iami merytorycznymi

"Top of the Lake" ju u nas! Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat?

"Top of the Lake" ju u nas! Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat?

, zranionych uciekinierek ze 秝iata skupionych wok蟪 siwow硂sej guru. Gra j Holly Hunter, pami阾na Ada z filmu Jane Campion "Fortepian". Do raju przyje縟縜 miejscowy narkotykowy baron Matt. M體i do kobiet: to moja ziemia, nie macie prawa tu by! W pewnym momencie stan naprzeciwko siebie - kobieca

Ukraina: dwoje Polak體 uratowanych w Karpatach

Polscy tury禼i: 41-letni m昕czyzna i 27-letnia kobieta, zeszli z oznakowanego szlaku w pobli縰 wsi Dzembronia niedaleko Werchowyny (d. 痑bie) w sobot w po硊dnie. W trakcie w阣r體ki na Menczu kobieta zrani砤 si w nog.Na szcz甓cie Polacy mieli ze sob telefon kom髍kowy, przez kt髍y wezwali

Francja. Kr髄 sztucznych piersi zwolniony z aresztu

Francja. Kr髄 sztucznych piersi zwolniony z aresztu

Francji i kontaktowania si z by硑mi wsp蟪pracownikami, z kt髍ych kilku by mo縠 tak縠 zostanie oskar縪nych. Odpowie za zranienie kobiet, a w osobnym procesie tak縠 za oszustwa. Adwokat體 ofiar najbardziej interesuje, co sta硂 si z maj眛kiem firmy PIP i jej za硂縴ciela, z kt髍ego mo縩a by by wyp砤ca

Warszawa. S眃 utrzyma wyrok 25 lat wi陑ienia za zab骿stwo konkubiny

. Matka zamordowanej kobiety, kt髍a wyst阷uje przed s眃em jako oskar縴cielka posi砶owa, powiedzia砤: "Oskar縪ny przeprosi mnie tylko dlatego, 縠 by砤 to sugestia jego obro馽y. W przeciwnym wypadku by tego nie zrobi". Pe硁omocniczka oskar縴cielki posi砶owej mec. Aleksandra Kutma powiedzia砤, 縠

Nie tylko 縪na i matka. Jak Ko禼i蟪 odkrywa kobiety

Dyskusja wok蟪 gender, jak dzi obserwujemy, ma wiele wad. Jednak dzi阫i niej zaczyna do nas dociera, jak bardzo na przestrzeni ostatniego 鎤ier鎤iecza zmieni硑 si nasze rodziny i jak bardzo zmienia si postrzeganie roli kobiet. Przed tymi wyzwaniami staje r體nie nasz lokalny Ko禼i蟪. Owszem

Ekologiczne or阣zie papie縜 Franciszka: B眃糾y odpowiedzialnymi str罂ami stworzenia

, politycznej i spo砮cznej, wszystkich m昕czyzn i kobiety dobrej woli: b眃糾y opiekunami stworzenia, Bo縠go planu wypisanego w naturze, opiekunami bli糿iego, 秗odowiska. Nie pozw髄my, by znaki zniszczenia i 秏ierci towarzyszy硑 naszemu 秝iatu! - wzywa w體czas, dodaj眂, 縠 poszanowanie 秗odowiska, w kt髍ym

Skazany za pobicie czarnosk髍ego prezentera nie chce i舵 do wi陑ienia

bijatyk w warunkach recydywy na rok pozbawienia wolno禼i, ale tym razem w zawieszeniu na 3 lata. Przed s眃em m體i, 縠 chce zerwa z tym stylem 縴cia, 縠 znalaz prac i dziewczyn, nie chce tego zaprzepa禼i. Nie przyznawa si do winy. "White power" przez przypadek S眃 Okr阦owy w Bia硑mstoku

Seria nocnych podpale samochod體 w Krakowie

gro縪no Jak ustali砤 policja, terenowy samoch骴 nale縴 do 32-letniej kobiety, kt髍ej nikt nie grozi ani nie straszy. Czy po縜r wybuch wi阠 przez przypadek? Wszystko wskazuje na to, 縠 wr阠z przeciwnie. Nie dalej jak tydzie przed tym zdarzeniem przy ul. Wysokiej w Krakowie sp硂n瓿o pi赕 aut. Ogie kto

Missouri w禼iek砮 na policj

wielki t硊m ludzi). Nast阷nie nowojorska prokuratura formalnie oskar縴砤 owego m昕czyzn przed s眃em za zranienie kobiet, bo "doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji".

Po馽zochy: Tajna bro kobieca

obwi眤ane skrzy縪wanymi rzemieniami spi阾ymi srebrn spink. Odnaleziono te pozosta硂禼i podwi眤ki podtrzymuj眂ej nogawice na wysoko禼i kolana. We硁iane po馽zochy Arnegundzie urody nie dodawa硑, ale w XIII-wiecznej "Powie禼i o R罂y" wyst眕i硑 one ju w roli przyn阾y na m昕czyzn. Bohaterka poematu

Ci眊n背 psa za autem. Nagra硑 to kamery MZK. Uniknie kary? [WIDEO]

22 marca, sobota. Kilka minut przed godz. 17. Ulic 眘k w Gorzowie, od strony pola golfowego w kierunku stadionu 縰縧owego p阣zi granatowe auto, z ty硊 na smyczy przymocowanej do haka ci眊nie psa. Ogl眃amy nagranie z kamery zamontowanej w autobusie MZK. Sytuacja wygl眃a drastycznie. Wszystko

"M骿 rower" - nowy film Piotra Trzaskalskiego, tw髍cy "Ediego"

. Pewnego dnia od W硂dka odchodzi jego 縪na, Basia. Kobieta zakochuje si w innym i zostawia m昕a. Na ratunek W硂dkowi pospiesz syn i wnuk. Syn W硂dka, Pawe - w tej roli Artur 痬ijewski - to gwiazdor, 秝iatowej s砤wy pianista. M昕czyzna surowo ocenia otaczaj眂 go rzeczywisto舵. Mieszka w Niemczech. Wnuk

sd. Kary wi陑ienia dla no縪wnik體 za zab骿stwo i rozboje - prawomocne

do krtani i lekko zrani. Drugi zabra mu foliow torb, w kt髍ej znajdowa硑 si osobiste przedmioty i drobne pieni眃ze. Kolejn ofiar sprawcy wypatrzyli na przystanku u zbiegu ulic Tymienieckiego i Kili駍kiego. Zaatakowali go no縠m, ranili i skradli walizk z wiert砤mi. 60-letni m昕czyzna z

Chiny: Dziecku podano narkotyki, potem wy硊piono mu oczy. Policja bezradna w walce z 硂wcami narz眃體

godzinach: na polu za miastem, z twarz zalan krwi. Ojciec ch硂pca relacjonowa lokalnej telewizji, 縠 na pocz眛ku my秎a, 縠 ch硂piec przewr骳i si i zrani. Gdy podszed bli縠j, zauwa縴, 縠 Binbin mia powieki wywr骳one na drug stron, a w oczodo砤ch nie by硂 ga砮k ocznych. Le縜硑 obok, na ziemi, z

K砤mstwa homofob體

sprawie (ca硂舵 w oryginale i polskim t硊maczeniu na Wyborcza.pl): "Moje badanie jest na rozmaite sposoby interpretowane przez grupy reprezentuj眂e r罂ne opcje polityczne. W Polsce jest cytowane na banerach i og硂szeniach, kt髍e bezpo秗ednio obwiniaj homoseksualnych m昕czyzn i kobiety o seksualne

Beka z Poli Dwurnik? Raczej zbiorowa przemoc

funkcjonuje strona na popularnym portalu spo砮czno禼iowym. Nie dotyczy wcale Poli Dwurnik ani jej felieton體, a tym bardziej tw髍czo禼i artystycznej. Nale縴 zastanowi si, czy jej rubryka spotka砤by si z analogicznym przyj阠iem, gdyby by砤 m昕czyzn. Wielkomiejskie cielesne przyjemno禼i m硂dego m昕czyzny s

Ma硂polskie. Oskar縪ny o drastyczne zn阠anie si; grozi mu do 15 lat

Prokuratura oskar縴砤 Jacka K. o zn阠anie si ze szczeg髄nym okrucie駍twem nad nieporadnym 縴ciowo ze wzgl阣u na stan fizyczny m昕czyzn, z砤manie mu nosa oraz uszkodzenie no縴czkami intymnych cz甓ci cia砤. Oskar縪ny dzia砤 w wielokrotnej recydywie. O wielokrotne zn阠anie si fizyczne i psychiczne

Policja rozbi砤 grup przest阷cz z硂縪n z pseudokibic體

os骲 ze 禼is砮go kierownictwa - aby wej舵 w struktur, trzeba by硂 jednak "wykaza si" wykonaniem zlecenia (na przyk砤d pobicia czy zranienia "przeciwnika"). Niekt髍e pobicia w og髄e nie by硑 przez pokrzywdzonych zg砤szane, a je秎i sprawa wychodzi砤 na jaw, pokrzywdzeni odmawiali

Trzy spojrzenia spod (znaku) byka

Francisca de Goi "Walka byk體". Jeden zraniony w okolicy 硂patki byk wobec pi阠iu toreador體, jakby zdziwionych, 縠 zwierz wci笨 縴je. Zbici w kup wydaj si ze strachu nie odkleja jeden od drugiego, za to z chowaniem si za koleg體 nie maj wi阫szych problem體. Dw骳h pikador體 siedzi na

K硂potliwy papie 秗odka

zdystansowa, ale te 砤mie przepisy posoborowej liturgii. W Wielki Czwartek w podrzymskim wi陑ieniu umy nogi nie tylko m昕czyznom, ale i... kobietom. A skoro w my秎 starej teologicznej formu硑 "porz眃ek modlitwy to porz眃ek wiary", to zdaniem krytyk體 "porz眃kiem Franciszka" jest

Zamordowani, niepokonani. 100 lat od zag砤dy Ormian

Ormian ucieka硂 przed 縪硁ierzami Kasab Taburi, czyli "pu砶iem rze糿ik體". Kobiety z dzie鎚i na r阫ach pocz瓿y si wdrapywa na ska硑 po obu stronach prze酬czy, podczas gdy m昕czy糿i pozostali na dole, zamierzaj眂 stawi op髍 縪硁ierzom (...) Kasab Taburi mordowali m昕czyzn, dop髃i nie

Zbrodnia w pastelach. Greg Zgli駍ki re縴seruje nowy serial.

Zbrodnia *** - serial kryminalny, Polska 2014, re. Greg Zgli駍kiwyk. Magdalena Boczarska, Wojciech Zieli駍ki, Dorota Kolak, Joanna Kulig, Rados砤w Pazura, odc. 1/3Czwartek 22:00 AXN Jest upalny lipcowy poranek na wyspie Sandhamn. Cia硂 m昕czyzny opl眛ane w ryback sie wyp硑wa na l眃. Tydzie

S眃 utrzyma kary wi陑ienia dla kibic體, kt髍zy pobili w Gdyni obywateli Meksyku

pierwszej instancji zastosowa surowszy wymiar kary, bo m昕czyzna mia ju dwa prawomocne wyroki oraz toczy硑 si przeciwko niemu sprawy dotycz眂e zakazu stadionowego i zniewa縠nia policjanta. Obro馽y oskar縪nych wnie秎i o z砤godzenie wyroku, kary w zawieszeniu, uchylenie wyroku b眃 uniewinnienie

Szaleniec zaatakowa chi駍kie przedszkole

prowincji Fukien, gdzie zasztyletowa o秏iu uczni體 i zrani pi阠iu. Drugi atak mia miejsce w dniu, w kt髍ym stracono lekarza - w prowincji Guanxi, setki kilometr體 dalej, 40-letni m昕czyzna rzuci si na uczni體 szko硑 podstawowej i ich opiekun體. Zgin背 jeden ch硂piec i starsza kobieta, by硂 te kilku

Szeregowiec Manning og硂si, 縠 jest kobiet. Seksuolog: Walka z w砤sn transseksualno禼i nie mo縠 si uda

na tyle zdeterminowana psychicznie, 縠 ujawni砤 swoj tajemnic. Nie wiemy te, czy rodzina wcze秐iej zdawa砤 sobie z tego spraw. Bardzo cz阺to z r罂nych powod體 kwestie seksualno禼i przed rodzin i 秗odowiskiem, w kt髍ym si 縴je, s ukrywane. Kiedy Bradley tak naprawd "sta si" kobiet

Jak si kr阠i "Wiking體" w Irlandii. Byli秏y na planie

uwa縜, 縠 ko禼i wiking體 identyfikowane do tej pory jako m阺kie trzeba od nowa przebada. A naukowcy z Australii sugeruj nawet, 縠 w inwazji na Angli bra硂 udzia tyle kobiet, ilu m昕czyzn. Hirst obala te wizerunek brudnego brutala - wikingowie dbali o wygl眃, cz阺to si myli i zapachem uwodzili

Samuel Theis: Jako dziecko wstydzi砮m si matki striptizerki

towarzyszy w piciu, tym bardziej je秎i jest to 砤dna kobieta. S眃z, 縠 pocz眛kowo Angélique s硊cha砤 tych wszystkich m昕czyzn, ale z up硑wem czasu coraz bardziej si izolowa砤. Ona, jak wszystkie jej kole縜nki, gra砤 seksapilem, czarowa砤, lecz to by砤 wy潮cznie gra. Te kobiety cierpi na samotno舵

痮na geja

fascynacja m昕czyzn. I nagle ten dojrza硑 ju cz硂wiek, cz阺to 40-50-letni, przekonany, 縠 jest spe硁iony w relacji z kobietami, staje przed faktem, 縠 tak naprawd jest zainteresowany tylko m昕czyznami. To, co wyparte albo latami t硊mione, dopada go. A co z uczuciami wobec partnerki? Gej twierdzi, 縠

Odbior ci wszystko, co najcenniejsze

sytuacjach, gdy oprawca zabija swoje dzieci, bo ma konflikt z 縪n. Ale 縪ny prze縴waj. Dlaczego m昕czyzna nie atakuje osoby, z kt髍 mia zatarg? - Po pierwsze, takie dzia砤nie dotyczy obu p砪i. Niedawno w Bydgoszczy kobieta zabi砤 dwuletnie dziecko i wyskoczy砤 przez okno. Wszystko z zemsty na partnerze

Kiedy 痽dowi wolno oplu kobiet

wiedzy z matematyki, hebrajskiego, historii, biologii, i angielskiego. Wielu Izraelczyk體 oburza przede wszystkim to, 縠 religijni zeloci pr骲uj narzuci sw骿 styl 縴cia innym. W po硂wie grudnia grupa ultraortodoksyjnych m昕czyzn pr骲owa砤 powstrzyma kobiety przed oddaniem g硂su w lokalnych

Hiszpanki gin z r眐 swoich macho

m昕czyzn wobec kobiet. Lucia oraz Clementina zgin瓿y zad糶ane no縠m przez swoich partner體. Dzie p蠹niej znaleziono r體nie zw硂ki Ester, mieszkanki Vinar髎, kt髍ej zagini阠ie zg硂szono w ubieg硑 czwartek. Wkr髏ce po zatrzymaniu do zab骿stwa przyzna si jej m笨. Czwart kobiet m笨 napad w salonie

Agnieszka Graff: Macierzy駍two to te feministyczny temat

, m昕czyzn, biskupem. Ja dlatego tak ostro stawiam spraw z Kongresem Kobiet. Rol feminizmu nie mo縠 by wytwarzanie si硑 roboczej dla kapitalizmu. Ten model - dyspozycyjno禼i, samodzielno禼i, kreatywno禼i - wed硊g mnie si ko馽zy. A pragnienie dziecka to nie jest uczucie antyfeministyczne. AGNIESZKA GRAFF

Brownie Wise. str眂ona z piedesta硊

akcesoria do czyszczenia. By砤 skuteczn sprzedawczyni, szybko awansowa砤, zosta砤 mened縠rk i werbowa砤 do pracy inne kobiety. Do tej pory komiwoja縠rka i prezentacje domowe by硑 domen m昕czyzn. O ile lata II wojny 秝iatowej poszerzy硑 mo縧iwo禼i zawodowe kobiet, bo kto musia zast眕i m昕nych

Chi駍ki dysydent oskar縜 nowojorski uniwersytet o uleganie Pekinowi

Guangfu torturowano, a bratanka Chen Kegui skazano na trzy lata wi陑ienia za zranienie jednego z trzech m昕czyzn, kt髍zy zaatakowali dysydenta w jego domu. Przed niedawnym spotkaniem na szczycie prezydenta Baracka Obamy i chi駍kiego przyw骴cy Xi Jinpinga w Kalifornii matka Chen Guangchenga i jego starszy

Dzi阫i eksperymentowi zacz背 chodzi. Teraz szans dostan inni

przedsi陊zi阠ia to nowe wyzwanie - m體i szef kliniki. Po zako馽zeniu tych formalno禼i - prawdopodobnie jeszcze w tym roku - zacznie si "rekrutacja", m.in. przez stron internetow i publikacje w prasie. Kandydat idealny: od 18. roku 縴cia wzwy, m昕czyzna lub kobieta, og髄nie zdrowy, bez ci昕kich

Chi駍ki internet uwolni zab骿czyni

W Badong, prowincjonalnym mie禼ie w prowincji Hubei, s眃owi zaj瓿o wczoraj zaledwie dwie godziny wypuszczenie Deng Yujiao na wolno舵. S眃 orzek, 縠 kobieta, kt髍a zabi砤 m昕czyzn napastuj眂ego j w klubie karaoke, dzia砤砤 w samoobronie. Wyrok powita砤 eksplozja rado禼i w chi駍kim internecie

"Na m骿 widok innym robi si niedobrze". Cierpi na rzadk chorob, ale nie chce zamyka si w domu

bolesne. Chorych na EB nazywa si motylami - s tak delikatni, 縠 sam dotyk mo縠 ich zrani. Bol jednak nie tylko rany fizyczne, ale i to, jak traktuj ich inni ludzie. Przemys砤w zacz背 prowadzi bloga, w kt髍ym opisuje sytuacje, jakie spotka硑 go w miejscach publicznych. I startuje w konkursie na Blog

Ju lepiej jak by gruby

Od ponad 20 lat jestem zwi眤ana z jednym m昕czyzn. Tym m昕czyzn jest m骿 M笨. Jemu w pi阫ny dzie majowy 秎ubowa砤m mi硂舵, wierno舵 i uczciwo舵 ma晨e駍k .. Przez te wszystkie lata by砤m wierna, lojalna, tolerancyjna i cierpliwa. Znosi砤m, dbaj眂 o ognisko domowe i tr骿k dzieci, ale te i

M禼iciele niezawinionej krzywdy [PIEK]

, kulturze, nauce.Ogl眃aj wideo "Magazynu i眛ecznego" W Magazynie i眛ecznym: Dzisiaj nie wiadomo jak by ojcem Coraz wi阠ej m硂dych kobiet nie chce chodzi na randki, bo nie mog si porozumie z m硂dymi m昕czyznami. Rozmowa z Philipem G. Zimbardo 痽randol Donalda Tuska Wtorek, 16.30

Rachel Weisz - wied糾a z "Oza" [WYWIAD]

angielskim, wysmakowanym, pe硁ym aluzji, natomiast seria o Bournie to ameryka駍kie kino akcji, czysta rozrywka. Czy "Oz Wielki i Pot昕ny" to film feministyczny? W tym sensie, 縠 g丑wnym motywem dzia砤 Evanory i jej siostry s zemsta i zraniona duma. Chc zniszczy Oza, m昕czyzn, kt髍y odtr眂i

Jak Szwecja sta砤 si siedliskiem nienawi禼i do kobiet

ca硑 region. Ten sam ton i dob髍 s丑w, kt髍ego u縴wa Breivik, mo縩a cz阺to znale兼 w wiadomo禼iach i obelgach skierowanych do kobiet, szczeg髄nie feministek, kt髍e "wykastrowa硑" Szwecj - co by硂 jedn z obsesji Breivika. Breivik przed og硂szeniem wyroku Debata rozgorza砤, gdy telewizja

Dewiant z Rostowa

wy縮zych uczelni. Pi阫na PolkaBy砤 osob z wielkim rozmachem i wyobra糿i, a jednocze秐ie kobiet z krwi i ko禼i - i tak samodzieln, 縠 po 秏ierci swych m昕體, kr髄體, pozosta潮 cz甓 縴cia sp阣zi砤 w konkubinacie z ukochanym m昕czyzn. A by to pocz眛ek XIV w. Gra o "Z硂t Adel"W latach 90

Jak si pozby haluks體

histori zdrowotn swojej rodziny. Co powinno niepokoi? Dwie lub trzy osoby choruj眂e na taki sam nowotw髍 lub m硂dy wiek kogo, kto zachorowa. Jak si nie po砤ma na stoku narciarskim Kobiety cz甓ciej doznaj uraz體 na stoku narciarskim. Jednak wypadki m昕czyzn maj powa縩iejsze skutki. Prawdopodobnie

Przera縪na, rozmam砤na, za砤mana

nienaturalnie szcz甓liwe tchnienie. Widzia砤m m昕czyzn co zdradzaj swoje kobiety tak dla zabawy, bo cho maj du縪 wci笨 szukaj do 丑zka i seksu m硂dej baby. Chcia砤m widzie w tym jaki pow骴, my秎a砤m, 縠 jest na to usprawiedliwienie. 痚 ca砶iem normalne i wybaczalne jest to zboczenie. Wstyd mi, 縠 i ja do

"Bambusie, czarnuchu! Co ty tutaj robisz?". Oskar縠nie za rasizm

6 lutego tego roku po godz. 17 prezenter Radia Jard szed ulic Broniewskiego. Zaczepi go nieznany mu m昕czyzna, b阣眂y w towarzystwie m硂dej kobiety. Ch硂pak zacz背 go wyzywa, posypa硑 si: "bambus" i inne wulgarne sformu硂wania. Prezenter nie reagowa w 縜den spos骲, szed dalej

Pu砤pki wyprzeda縴

intuicj) przy jednoczesnym przyt阷ieniu o秗odk體 strachu. Kobiety. Wydaj na zakupy wi阠ej od m昕czyzn (nawet online), kontroluj 80 proc. domowych wydatk體. Ostatni kryzys sprawi, 縠 po raz pierwszy w historii pe硁oetatow prac ma wi阠ej kobiet - m昕czy糿i padli ofiar 75 proc. zwolnie po 2008 r. Cho

Hit: 'Po prostu mi硂舵'/kit: 'Brzydka prawda'

'Po prostu mi硂舵', re. Joel Hopkins, DVD, Kino iat Ostatnia szansa na wielk filmow mi硂舵 urzeczywistnia si dzi阫i spotkaniu na lotnisku. Samotna kobieta po czterdziestce, rozwiedziony m昕czyzna po pi赕dziesi眛ce spotykaj si na Heathrow. Kate jest racjonaln, zimn Angielk, Harvey

Ojciec, kt髍ego nigdy nie by硂

. Cz阺to nie wybieraj tych m昕czyzn, kt髍zy tak naprawd s dla nich atrakcyjni, z l阫u przed odrzuceniem. Wybieraj za to tych, a raczej daj si wybra tym, kt髍zy je chc, i te zwi眤ki bywaj potem ma硂 satysfakcjonuj眂e. Jak funkcj spe硁ia ojciec w pierwszych latach 縴cia dziecka

Mapa d硊gowieczno禼i. Jak zosta zdrowym stulatkiem

秐iadanie (fasol, jajka i tortill), nar眀a砤 drewna, i pos硊guj眂 si wielk maczet, wykarczowa砤 ro秎iny na podw髍zu. Kobieta z trosk po硂縴砤 d硂 na nodze syna i spyta砤, czy wszystko dobrze. W ubieg硑m tygodniu zrani si podczas pracy. Niby zwyk硑 obrazek - matka martwi眂a si o dziecko. Tyle tylko

i阾a wojna na s硂wa

pod ochron policji. Zapraszani s przer罂ni go禼ie, np. Gita Sahgal - przez wiele lat przewodnicz眂a grupy kobiet wspieraj眂ych Salmana Rushdiego. Pracowa砤 dla Amnesty International do czasu, gdy zacz瓿a alarmowa, 縠 aktywi禼i, wspieraj眂 organizacj CAGE broni眂 by硑ch wi昙ni體 z Guantanamo

Klimatyzacja nas wyka馽za. Kryje si w niej gro糿a legionella

. - Podobnie jest u nas - m體i prof. Tadeusz P硊sa, kierownik Kliniki Chor骲 Wewn阾rznych, Pneumonologii i Alergologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON. Dodaje, 縠 ostatnio nie odnotowali zgon體, ale opowiada o dw骳h wyj眛kowo ci昕kich przypadkach legionellozy. - Leczyli秏y m昕czyzn i kobiet. On w砤秐ie

Polowanie na homoseksualist體 w USA: Lawendowe niebezpiecze駍two

zwane s硂dkimi pu砤pkami. Atrakcyjna m硂da kobieta (lub m昕czyzna) flirtowa砤 z Amerykaninem za granic, a schadzki odbywa硑 si w pokoju hotelowym przed ukrytym obiektywem KGB. Nast阷nie Amerykaninowi pokazywano zdj阠ia i gro縪no ujawnieniem, je秎i nie zgodzi si na wsp蟪prac. Za kadencji prezydenta

List tygodnia WO - M體cie c髍kom, 縠 s wyj眛kowe

pracy nad sob daje mi M笨. Ale nie wiem, ilu jest m昕czyzn na tyle m眃rych i wytrwa硑ch, by zauwa縴 problem w wierze w siebie swoich kobiet i pom骳 go rozwi眤a. Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl

Samob骿stwa policjant體

zad糶a kobiety no縠m i sam si powiesi.25-letni sier縜nt z posterunku w Bobolicach (Zachodniopomorskie) zastrzeli si w swoim samochodzie.LipiecW Szczucinie w Ma硂polsce policjanci znale糽i w gara縰 przy komisariacie cia硂 34-letniego kolegi. Strzeli sobie w g硂w ze s硊縝owego pistoletu.Pa糳ziernik39

Ksi笨ka o "iadaniu u Tiffany'ego". Jak Audrey zagra砤 dziwk

- przemian ameryka駍kiej obyczajowo禼i, kt髍 ten film nie秏ia硂, acz skutecznie zapowiada. Jeden z jego przeciwnik體 orzek: "Nie tylko ukazuje prostytutk, kt髍a rzuca si w ramiona m昕czyzny b阣眂ego na utrzymaniu innej kobiety, lecz tak縠 traktuje kradzie jako doskona硑 dowcip. Obawiam si, 縠 po

Halsted i inni, czyli jak hartowa砤 si stal (skalpela).

縴je Thack [RECENZJA SERIALU] By to czas naprawd ostrej walki o wyj禼ie nauki z mrok體 niewiedzy. A ta ostatnia mia砤 si ca砶iem nie糽e. To ona owocowa砤 przekonaniem, 縠 normalne jest, i m昕czyzna ma w ci眊u swojego 縴cia po kilka 縪n, kt髍e po kolei umieraj w wyniku gor眂zki po硂gowej. Z regu硑

Ministrze, przyspiesz kroku. Wykopmy rasizm z Bia砮gostoku

policja na polecenie prokuratury zatrzyma砤 kilkunastu m硂dych m昕czyzn kojarzonych ze 秗odowiskami neonazist體 i rasist體. Wed硊g naszych informator體 wi阫szo舵 z nich po pobraniu materia硊 genetycznego do bada por體nawczych wypuszczono. Trzy osoby sp阣zi硑 noc w policyjnej izbie zatrzyma. Jednak

adami Paw砤 z Tarsu

. Jedno z najwa縩iejszych przes砤 zawar Pawe w li禼ie do Galat體: Nie ma ju r罂nicy mi阣zy 痽dem a Grekiem, wolnym a niewolnikiem, m昕czyzn a kobiet - w Chrystusie jeste禼ie wszyscy kim jednym. W 秝iecie podzielonym na biednych i bogatych, Grek體 i barbarzy馽體, 痽d體 i reszt 秝iata czy wreszcie

B眃 taka jak ja, tylko lepsza

relacje z matkami, ch阾niej buduj przyja捡 z m昕czyznami. Wi昙 z matk jest bardzo istotna, je秎i chodzi o relacje i z kobietami, i z m昕czyznami. To jest relacja z najwa縩iejsz kobiet w naszym 縴ciu i je秎i si okazuje, 縠 ta kobieta jest zawodna, np. zaczyna z c髍k rywalizowa albo ni

Zmar 24-latek, ofiara brutalnego pobicia w Wielkanoc

...nych kiboli z no縴kami - opowiadaj 秝iadkowie. Niestety, w szamotaninie skinom uda硂 si zrani w nogi dwoje klient體 klubu: 28-letni kobiet i 26-letniego m昕czyzn. Bijatyka trwa砤 przed lokalem, a sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Sp硂szy砤 ich stra miejska. - Funkcjonariusze

Tajemnice szczeci駍kiego p蟪秝iatka

ci眊u kilku dni opowiedzia ca潮 swoj szpiegowsk biografi. Proces rozpocz背 si 16 pa糳ziernika 1961 r. przed S眃em Marynarki Wojennej w Warszawie, a oskar縪ny kapitan, by unikn辨 stryczka, m體i to, co chcia硑 us硑sze polskie w砤dze. Zosta zatem szpiegiem, bo marzy, 縠 Szczecin wr骳i do Niemiec

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

tuli硑, a dla mnie by硑 s硂dkie i kochane. Przez serce dziecka chcia硑 dotrze do serca taty. M骿 ojciec podrywa wszystko, co si rusza. Wszystkie kobiety musia硑 by jego. By bardzo przystojnym m昕czyzn, wysokim, mia nordyck urod, prosty nos, szare, du縠 oczy. Baby za nim szala硑. By te bardzo

Premier o 秏ierci kibica: to by tragiczny, ale typowy wypadek

pieszego. M昕czyzna wszed na jezdni w miejscu nieoznakowanym, zza innego samochodu jad眂ego lewym pasem. Jak zaznaczy, z informacji, kt髍e dosta od komendanta g丑wnego policji, wynika, 縠 policjanci wracali ze s硊縝y; jechali z pr阣ko禼i oko硂 40 km/h. Premier z硂縴 kondolencje i wyrazy wsp蟪czucia

Pi阠ioletnia Oliwia do mamy: Nie p骿d do przedszkola, bo boj si, 縠 zabierze mnie tata [REPORTA痌

przy硂縴砤 palec do ust. "Ciiii... On tu jest...", powiedzia砤 szeptem - opowiada Maria, matka Joanny. - Do dzisiaj mam ten widok przed oczami. Oliwka opisuje m昕czyzn, kt髍ego widzia砤: jest w samej koszulce bez r阫aw體, poza tym jest nagi. Oliwk zajmuj si lekarze z Klinki Neurologii

Rak ma wielkie oczy

zg砤sza si na badania przesiewowe odpowiednie dla okre秎onych grup ludzi i grup ryzyka - np. badania cytologiczne szyjki macicy, mammograficzne, prostaty, endoskopowe. To niby oczywiste, ale wa縩e jest regularne samodzielne badanie piersi u kobiet i j眃er u m昕czyzn. Bo nie tylko lekarze odpowiadaj za

Seks na widoku

nad tamponami lub odwrotnie. Jako kobieta autentyczna wysoko ceni i konsekwentnie roztacza tak zwane naturalne zapachy cia砤. Na pla縴 objawia swoj cielesno舵 bez 縜dnych os硂nek tu obok nieskazitelnych szesnastolatek. Stoj za tym dwa optymistyczne za硂縠nia. Po pierwsze, m昕czyzna, kt髍y kocha

Ch硂paki nie choruj

wzmagaj dzia砤nie przeciwb髄owych farmaceutyk體. I jeszcze jedno - testosteron podnosi pr骻 b髄u. To pozwala m昕czyznom znie舵 bez wi阫szych cierpie takie zranienia, kt髍e dla kobiet by硑by trudne do wytrzymania. Sprawia jednak, 縠 nie s 'zaprawieni w b髄u'. I skoro tylko cierpienie przedostanie si

Chcia砤bym, aby moje c髍ki nie musia硑 si zanurzy w bagnie narodowej dyskusji o in vitro [LISTY]

r體nie za kobiet, kt髍a urodzi砤 mi syn體, amen. Magdalena spe硁iona matka" Ma硂舵 pani Godek "Pisz w imieniu swoich dzieci. Dziewi阠ioletnich, kochanych, rozumiej眂ych wszystko, ma硑ch obywateli tego kraju. Staram si je chroni przed osobami pokroju Kai Godek. Dlaczego? Bo nikt nie da tej

Afrykanie pod butem kr髄a i kajzera

kobiety, za co 縜den z nich nigdy nie stan背 przed s眃em. Prywatnie gubernator Leutwein uwa縜 to za barbarzy駍two, ale publicznie si nie wypowiada. Misja genera砤 von Trothy Samuel Maharero mia prosty plan: chcia za pomoc jednego skoordynowanego ataku zniszczy ca潮 koloni, zabijaj眂 ka縟ego Niemca

Katarzyna W. odnaleziona. Napisa砤 o秝iadczenie, 縠 nikt jej nie zmusza do opuszczenia dzi

TVN24 tak縠 jej te禼iowa, Beata Cie秎ikl. Kobieta przyzna砤, 縠 nie rozumie zachowania synowej. - Dla mnie to jest dziwne. Ca硑 czas Kasi r阫 podajemy, wspieramy j, sami namawiali秏y na to badanie wariografem, sami si na to zdecydowali. Kolejny raz Kasia przed wariografem uciek砤, wi阠 co mo縩a

W Iraku na d縤had id kobiety

縪na i dwoje dzieci zgin阬i w 2001 r. w Afganistanie), na reakcje nie trzeba by硂 d硊go czeka. W internetowych portalach d縤hadyst體 zaroi硂 si od g硂s體 oburzonych kobiet, wed硊g kt髍ych niedopuszczanie ich do 秝i阾ej wojny to jawna dyskryminacja. "S硂wa szejka zasmuci硑 i zrani硑 moje serce

Moje dzieci w szklanej wie縴

si od nowa. To s ogromne koszty. Dochodzi kolejne stymulowanie hormonami, dla organizmu kobiety to jest bardzo obci笨aj眂e - m體i Ola.W czasie tego pobytu Piotr odda nasienie, lekarz wybra najsilniejsze plemniki i uda硂 si zap硂dni 15 pobranych kom髍ek. Bezpo秗ednio przed transferem, czyli

Granice wolno禼i w zwi眤ku

podwalin 秝iata na walce z m昕czyznami. Bo to te mnie zastanawia, jak mo縩a wej舵 w zwi眤ek z g硂w pe硁 pomys丑w, 縠 z kobietami lub m昕czyznami trzeba walczy, 縠 jak tylko spuszcz swojego partnera z oka, to on wygra ze mn, zrani mnie, zamieni w s硊勘cego czy s硊勘c. To jest jaki nonsens

Czy poczucie samotno禼i to zawsze sygna, 縠 zwi眤ek nie ma sensu?

ta druga jest odpowiedzialna za ten stan rzeczy. I dlatego tak trudno z tego wyj舵, bo ka縟e jest zdania, 縠 to drugie jest winne: "Jakby on si zmieni, to ja bym by砤 wtedy inna". Kto najcz甓ciej robi ten pierwszy krok: m昕czyzna czy kobieta? Je縠li to jest pocz眛ek, to oboje mog by

Grodzka do niszczarki

zmieniaj眂e p砮 metrykaln z kobiety na m昕czyzn musz te wykaza si mastektomi, usuni阠iem piersi! A nie wszyscy chc si przecie operowa.To wszystko utrudnia i tak trudn sytuacj. Niekt髍e osoby trans decyduj si np. czeka a rodzice umr. Wi阫szo舵 rezygnuje, 縴je w ukryciu, zadaj眂 cierpienie

Polowanie na wampira z Zag酬bia

Mi阣zy listopadem 1964 r. a marcem 1970 r. "wampir", jak nazwa砤 go ulica, zamordowa 14 kobiet, a sze舵 innych ci昕ko zrani. Cia砤 ofiar znajdowano w Sosnowcu, B阣zinie, Czeladzi, Katowicach i Siemianowicach 眘kich. Zab骿ca nie gwa砪i Pierwsz ofiar by砤 sprz眛aczka z jednego z

Poetka, kt髍a sta砤 si poet

ka縟ej kobiety, kt髍a sama wyjdzie na ulic wieczorem. Zreszt nawet w bia硑 dzie kobieta nie mog砤 uda si do uczelnianej biblioteki bez asysty m昕czyzny. W brytyjskiej rzeczywisto禼i ko馽a XIX w. r體nouprawnienie kobiet by硂 w swej istocie z硂tym papierem naklejonym na kajdany.Rozmowa z prof. Mari

Jak z砤pa faceta na teatr

, wojen i kryzysu finansowego". Bo teatr w ostatnich latach zwraca si do wykluczonych kobiet i mniejszo禼i seksualnych, czyli do ofiar tradycyjnego m阺kiego 秝iata. Facetom oferowa najwy縠j oczyszczaj眂e w za硂縠niu biczowanie. M阺ka solidarno舵 w tym przypadku nie zadzia砤砤 - re縴serzy m昕czy糿i

Jane Austen ostrzega przed Panem Ropuchem

. literatura jest domen m昕czyzn. - Tak, wczesna powie舵 angielska to s g丑wnie m昕czy糿i, ale cz阺to kreuj oni postaci kobiece oraz fabu硑 - jak chocia縝y Henry Fielding - kt髍e s obliczone na kobiecego odbiorc. Bo ju wtedy to g丑wnie kobiety czyta硑 powie禼i? - Tak, co zreszt miano za z砮 i powie禼iom

Fiedorczuk: Obietnica rozkoszy i gwarancja rozk砤du

egzemplarzem dziwnego gatunku. Kazimierz Przerwa-Tetmajer m骻 ca砶iem serio napisa: "Lubi, kiedy kobieta...". Czy wyobra縜 sobie pani kobiet, kt髍a pisze: "Lubi, kiedy m昕czyzna..."? W ramach tej estetyki kobieta nie powinna niczego pisa, powinna 砤dnie omdlewa. Modernizm nauczy