m昕czyzna zraniony przed kobieta

kb, pap

No縪wnik powa縩ie zrani kandydatk na burmistrza Kolonii. Krzycza: "Uratuj Mesjasza"

No縪wnik powa縩ie zrani kandydatk na burmistrza Kolonii. Krzycza: "Uratuj Mesjasza"

Uzbrojony w n罂 m昕czyzna ci昕ko zrani Henriette Reker, kandydatk na burmistrza Kolonii. Napastnik zaatakowa bezpartyjn dzia砤czk w sobot przy stoisku CDU na jednym z plac體 miejskich. 痽cie kobiety nie jest zagro縪ne.

M昕czyzna zastrzeli w Raciborzu zi阠ia i rani c髍k. Potem pope硁i samob骿stwo

Policjanci z Raciborza wyja秐iaj okoliczno禼i zab骿stwa 52-letniego m昕czyzny i ci昕kiego zranienia jego 53-letniej 縪ny. - Wszystko wskazuje na to, 縠 do obojga strzela ojciec kobiety - twierdzi komenda.

M昕czyzna z no縠m biega po osiedlu. Policjanci oddali strza硑 [ZDJ蔆IA]

Agresywny, oko硂 40-letni m昕czyzna t硊k szyby w bloku przy ul. Kochanowskiego w Kielcach, mia n罂. Interweniowa砤 policja, oddano strza硑, jeden z nich rani szale馽a w udo.

Poczta wstrz倍ni阾a po zab骿stwie. By硑 trzy ciosy no縠m [NOWE FAKTY]

Poczta wstrz倍ni阾a po zab骿stwie. By硑 trzy ciosy no縠m [NOWE FAKTY]

na korytarz – relacjonowa nam jeden z pracownik體 poczty. Widok by przera縜j眂y: m昕czyzna sta z no縠m w r阠e, i pr骲owa dosta si do pokoi. – Rzuca si z tym no縠m. Bali秏y si – opowiada nasz rozm體ca. Napastnik zrani jeszcze 45-letniego m昕czyzn, kt髍y obezw砤dni

Trzy zarzuty dla no縪wnika z Poczty Polskiej. Mateusz J. nie przyznaje si

Trzy zarzuty dla no縪wnika z Poczty Polskiej. Mateusz J. nie przyznaje si

. Chodzi po pokojach i sprawdza Jak informowali秏y, 27-latek zaatakowa no縠m w czwartek przed godz. 7.30. M昕czyzna – by pracownikiem fizycznym poczty – 秏iertelnie ugodzi no縠m 39-letni Edyt, pracownic biurow. Zada jej trzy ciosy, 秏iertelny okaza si ten w szyj. Napastnik, w

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

d紈iga砤 go ze 秐iegu c髍ka. 痮硁ierze strzelaj z bliska do uciekaj眂ych spod ognia m昕czyzn, kobiet, dzieci. Po p蟪godzinie w 秐iegu le縴 246 zabitych Lakot體. Kawalerzyst體 ginie 25, w wi阫szo禼i od chaotycznego ognia swoich koleg體 w mundurach. Ko馽zy si ostatnia w Stanach Zjednoczonych walka z

Krwawa noc w Krakowie: dwa ataki no縪wnik體

Krwawa noc w Krakowie: dwa ataki no縪wnik體

napastnicy zaatakowali m昕czyzn wysiadaj眂ego z auta z kobiet na parkingu przed przychodni przy ul. Szwedzkiej. Konieczna by砤 interwencja chirurgiczna. Policja nie wyklucza, 縠 wszystkie zdarzenia maj ze sob zwi眤ek. Ulica Siemaszki znana jest z tego, 縠 禼ieraj si tam bandyci uto縮amiaj眂y si z

Policja. No縪wnik napad i rani na ul. Wo硂skiej kobiet

Policja. No縪wnik napad i rani na ul. Wo硂skiej kobiet

O 6.30 mokotowscy policjanci dostali sygna o ataku na kobiet na ul. Wo硂skiej. Sprawca pr骲owa zada jej kilka cios體 no縠m. Ofiara broni砤 si, zosta砤 zraniona w szyj. Uciek砤 do pobliskiego sklepu i zabarykadowa砤 si, by wezwa pomoc. Jak ustalili p蠹niej policjanci, Marcin B. czeka na

Rabin nagrywa nagie kobiety ukryt kamer. "To skandaliczne nadu縴cie w砤dzy"

Rabin nagrywa nagie kobiety ukryt kamer. "To skandaliczne nadu縴cie w砤dzy"

Bernard Freundel, 63-letni rabin synagogi Kesher Israel w Waszyngtonie, by podejrzany o nagrywanie ukryt kamer 52 kobiet, kt髍y przygotowywa硑 si do k眕ieli rytualnej w 縴dowskiej 砤糿i. Teraz m昕czyzna przyzna si do stawianych mu zarzut體. Grozi mu nawet 52 lata pozbawienia wolno禼i

Zarzuty postawione m昕czy糿ie, kt髍y zaatakowa no縠m policjant體

Zarzuty postawione m昕czy糿ie, kt髍y zaatakowa no縠m policjant體

", a tak縠 zranienie jednego z policjant體 w nog, a drugiego - w r阫. - Podejrzany nie ustosunkowa si do zarzut體, odm體i te sk砤dania wyja秐ie - m體i prok. Micha Dzieka駍ki, rzecznik sto砮cznej prokuratury. W s眃zie jest ju wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W sobot rano policja

Prostytutka, kt髍a wstrzykn瓿a dyrektorowi z Google'a 秏ierteln dawk heroiny, skazana

Prostytutka, kt髍a wstrzykn瓿a dyrektorowi z Google'a 秏ierteln dawk heroiny, skazana

Jak podaje stacja ABC News, Tichelman by砤 s眃zona nie tylko za spowodowanie 秏ierci m昕czyzny, ale te za udost阷nienie mu narkotyk體. Forrest Timothy Hayes zmar na swoim jachcie, po tym jak Tichelman w listopadzie 2013 roku poda砤 mu heroin. Zamiast zadzwoni po pogotowie albo zawo砤 pomoc

Nieudana pr骲a zamachu na lotnisku Orly pod Pary縠m. Kilka wersji - co wiemy do tej pory?

Nieudana pr骲a zamachu na lotnisku Orly pod Pary縠m. Kilka wersji - co wiemy do tej pory?

rozmaite gro糱y, ale nie wiadomo na razie, czy wymachiwa przy tym broni. Zagrozi ni natomiast wkr髏ce potem kierowcy citroëna picasso, kt髍emu kaza opu禼i pojazd i pojecha nim sam dalej. Ten w砤秐ie samoch骴 policja odnalaz砤 na parkingu lotniska Orly. Uciekaj眂y przed ni m昕czyzna wszed na

Chcia zerwa hid縜b. Zosta oskar縪ny o zniewa縠nie i naruszenie nietykalno禼i

Chcia zerwa hid縜b. Zosta oskar縪ny o zniewa縠nie i naruszenie nietykalno禼i

. No縪wnik by w grupie, z dwoma innymi m昕czyznami, Polakami. Policja nie doszuka砤 si w tym przypadku pobudek rasistowskich, ale Islam i jego znajomi nie maj w眛pliwo禼i, 縠 zosta zraniony, bo jest cudzoziemcem. - ednio co siedem i p蟪 godziny w Polsce dochodzi do przest阷stwa na tle rasowym

S硊縝a Wi陑ienna: To nie przez stra縩ik體 Kajetan P. zaatakowa psycholo縦

S硊縝a Wi陑ienna: To nie przez stra縩ik體 Kajetan P. zaatakowa psycholo縦

W maju Kajetan P., kt髍y przebywa obecnie na obserwacji psychiatrycznej, zaatakowa psycholog. Sta硂 si to podczas obchodu lekarskiego na Oddziale Psychiatrii S眃owej Aresztu edczego w Warszawie-Mokotowie. Kajetan P. z砤pa kobiet za szyj i zacz背 j dusi. Zrani te oddzia硂wego kawa砶iem

Kto odci背 bezdomnemu r阫 wy硂wion z Warty? Jest nowy trop

Kto odci背 bezdomnemu r阫 wy硂wion z Warty? Jest nowy trop

Rutkowskiego portal Patriot24.net natychmiast og硂si, 縠 to r阫a zaginionej kobiety, a publikacj okrasi drastycznym zdj阠iem. Policja zaprzeczy砤. Po odciskach palc體, potwierdzonych badaniami DNA, ustalono, 縠 to r阫a m昕czyzny - bezdomnego notowanego przez policj. Odci阾o j najwy縠j kilka dni przed

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

Podobnie my秎i nieca砮 8 proc. m昕czyzn. Sk眃 taka r罂nica? - M昕czy糿i cz甓ciej s zadaniowi i zwykle d笨 do konkretnego rozwi眤ania. Nie rozwa縜j w k蟪ko spraw, kt髍e uwa縜j za zamkni阾e. Jak m昕czyzna przebaczy, to uznaje ten rozdzia za zamkni阾y. A kobieta cz阺to wraca do tematu, analizuje

Franciszek na rozpocz阠ie synodu: Ko禼i蟪 z zamkni阾ymi drzwiami zdradza sam siebie

Franciszek na rozpocz阠ie synodu: Ko禼i蟪 z zamkni阾ymi drzwiami zdradza sam siebie

trzech kwestiach: dramacie samotno禼i, mi硂禼i mi阣zy kobiet a m昕czyzn i rodzinie. M體i眂 o samotno禼i, zauwa縴, 縠 dotyka ona os骲 starszych, opuszczonych przez swoich bliskich, a nawet w砤sne dzieci. Papie m體i o wdowcach i wdowach; o ludziach porzucanych przez wsp蟪ma晨onk體, o osobach, kt髍e

Papie: Biskup tuszuj眂y pedofili powinien poda si do dymisji

Papie: Biskup tuszuj眂y pedofili powinien poda si do dymisji

chorzy - czego brakuje - odpar papie. Doda, 縠 kiedy on potrzebuje rady w jakiej sprawie, lubi te pozna opini kobiety. - One daj tyle bogactwa, patrz na sprawy w inny spos骲 - zaznaczy. Wyrazi przekonanie, 縠 przyja捡 z kobiet nie jest grzechem. - Papie jest m昕czyzn i potrzebuje tak縠

3 czerwca w historii. Rozstrzelany ksi眃z, kt髍y popar powstanie styczniowe

3 czerwca w historii. Rozstrzelany ksi眃z, kt髍y popar powstanie styczniowe

obiektem w Europie. 3  czerwca 1941 r. Masakra na Krecie Niemcy wymordowali 180 mieszka馽體 krete駍kiej wsi Kandanos, spalili wszystkie zabudowania, a odchodz眂, zostawili tablic z napisem: „To odwet za zamordowanie niemieckich 縪硁ierzy przez miejscowych m昕czyzn, kobiety i dzieci&rdquo

Z karetki na wybieg. Modelka z dyplomem ratowniczki

Z karetki na wybieg. Modelka z dyplomem ratowniczki

, poparzenia, skr阠enia staw體, ataki paniki, zranienia. Ciesz si, 縠 w takich sytuacjach ludzie zwracaj si do mnie po pomoc. Czasem te s硑sz komentarze od kobiet w ci笨y, kt髍ym zbli縜 si termin porodu, 縠 czuj si bezpieczniej, je秎i jestem w pobli縰. Ratownictwo medyczne wybra砤m z dosy prostych

Gdzie jest B骻, je秎i jest tyle z砤? [WYSTIENIE PAPIE疉 W CZASIE DROGI KRZY疧WEJ]

Gdzie jest B骻, je秎i jest tyle z砤? [WYSTIENIE PAPIE疉 W CZASIE DROGI KRZY疧WEJ]

usuni阾ej na margines, kt髍a zosta砤 zraniona na ciele, i w przyj阠iu grzesznika zranionego na duszy, stawk jest nasza wiarygodno舵 jako chrze禼ijan. Dzi ludzko舵 potrzebuje m昕czyzn i kobiet, a szczeg髄nie ludzi m硂dych, takich jak wy, kt髍zy nie chc prze縴wa swojego 縴cia po硂wicznie, m硂dych gotowych

Brygida Helbig o Marii Komornickiej. "Inna od siebie i wszystkich"

Brygida Helbig o Marii Komornickiej. "Inna od siebie i wszystkich"

wolno禼i. Mo縠 nie pozwoli砤 jej na to duma. A mo縠 w jej przemianie opr骳z ch阠i zrzucenia z siebie zranionej i „ska縪nej” kobiety, zaakcentowania r體no禼i z m昕czyznami, chodzi硂 tak縠 o akt protestu w zmaganiach o spadek. Inaczej ni jej rodzina Komornicka uwa縜砤, 縠 to ona – na r體ni

Brak przyjaci蟪 szkodzi jak palenie papieros體

Brak przyjaci蟪 szkodzi jak palenie papieros體

, ile czasu sp阣zaj ze swoimi kumplami i od jak dawna si znaj. Przyja糿ie pomi阣zy kobietami maj bardziej intymny charakter i 潮cz panie o podobnej atrakcyjno禼i. Kobiety s te postrzegane jako lepsi przyjaciele. Tak縠 dla m昕czyzn. Cz甓ciej anga縰j si bezpo秗ednio we wsp髄ne dzia砤nia i czerpi

Kobieta zmar砤 po zastosowaniu medycyny naturalnej kambo

, w kt髍ych trucizna 縜by mog砤by si okaza pomocna, jest bardzo d硊ga i wygl眃a jak "lek na wszystko": depresja, migrena, problemy z uk砤dem kr笨enia, niewydolno舵 naczyniowa, choroby sk髍y, oczu, problemy z p硂dno禼i u kobiet i m昕czyzn, AIDS, zapalenie w眛roby, rak... W niekt髍ych

Droga przez m阫 do Europy

upad砤m, deptali po mnie ludzie. Zosta砤m rozdzielona z matk. Gdy pokaza砤m zranion r阫 policjantom, jeden z nich tylko si roze秏ia". - Te kobiety i dzieci uciek硑 z najniebezpieczniejszych rejon體 秝iata; to wstyd, 縠 w Europie ci眊le znajduj si w niebezpiecze駍twie - komentuje Aleksandra

Seks 秗edniowieczny. Polecamy ksi笨ki

seksualnej, idea na秎adowania Chrystusa s硊縴 uzasadnieniu celibatu wymaganego od ksi昕y (ustala tak縠 podstaw wykluczenia kobiet ze stanu kap砤駍kiego, albowiem stanowi, 縠 jedynie m昕czyzna mo縠 w pe硁i na秎adowa wzorzec post阷owania stworzony przez Jezusa) - pisze prof. Karras. Czy ludzie 秗edniowiecza

Wst阷y w Skaryszewie. Obro馽y zwierz眛 wykupuj konie. Awantury, interweniuje policja. A ze sceny: pi阫na tradycja [ZDJ蔆IA, WIDEO]

uci辨, 縠 kto nie m骻 pr骲owa wjecha przez pola z koniem bez dokumentacji, ale raczej to wykluczam. Chorych koni, czyli takich, kt髍ych objawy s rozpoznawalne, nie by硂. Powa縩ych zranie, z砤ma, uraz體 zagra縜j眂ych 縴ciu te nie by硂. Mieli秏y na pocz眛ku, przez ten deszcz, pr骲 dosy szybkiego

Program TV: "Obywatel", "Pachnid硂", "Dziewi眛e wrota" [11.11.16]

koncie najmniej trup體 i kobiet ze wszystkich aktor體 w serii. Ale za to najwi阠ej uczu. Ju nie zimny macho, maszyna do zabijania. To m昕czyzna z przesz硂禼i, zraniony. Dlatego chce si go ogl眃a. - Witaj, James. Tyle razy by砮 blisko, ale nigdy mnie nie dostrzeg砮. To by砮m ja, sprawca twojego

Snajperzy strzelali do policji w Dallas

wsp蟪pracowa i przekaza砤 negocjatorom, 縠 jej zamiarem jest zranienie kolejnych policjant體 - oznajmi Brown. - Podejrzany twierdzi te, 縠 w ca硑m centrum miasta i na tym parkingu s bomby - doda Brown. M昕czyzna zosta zabity przez policyjnego robota, kt髍y zdetonowa w jego pobli縰 bomb. Wcze秐iej mia

MSW zaniepokojone ostatnimi atakami w Krakowie

boj體karzy, nie maj si czego ba. Czy wci笨 tak jest? Ju nie. Dzie po zab骿stwie w Borku Fa酬ckim przy ul. Teligi zaatakowano m硂dego m昕czyzn id眂ego z ci昕arn kobiet. Oko硂 godz. 23 z mieszkania w Prokocimiu, w kt髍ym bawili si kibice jednego z krakowskich klub體, wysz硂 kilkana禼ie os骲. Wed硊g

Terrorysta z Nowego Jorku. Jak go z砤pali? Kim jest?

przedmie禼iach Nowego Jorku, sta砤 si podejrzana. Rahami wyci眊n背 pistolet i zacz背 strzela W niedziel wieczorem policja najpierw 秎edzi砤, a potem zatrzyma砤 samoch骴 typu SUV zarejestrowany na Ahmada Rahamiego. Jecha硂 nim pi赕 os骲 - dwie kobiety i trzech m昕czyzn - ale nie w砤禼iciel. Po przes硊chaniu

'Zjednoczone Stany Mi硂禼i'. Nowa niewola w czasach m硂dej wolno禼i [RECENZJA]

si historie czterech kobiet s r罂nymi wariantami mi硂禼i niemo縧iwej. Mi硂舵 do ksi阣za. Mi硂舵 do m昕czyzny, kt髍ego 縪na jest 秏iertelnie chora (kiedy 縪na umrze, m昕czyzna to uczucie odtr眂i). Mi硂舵 lesbijska wymagaj眂a chytrych zabieg體 maskuj眂ych. I powi眤ana z ni mi硂舵 Marzeny

Londyn: zamach terrorystyczny. 4 zabitych i 40 rannych w okolicy brytyjskiego parlamentu

prasowej kr髏ko po zamachu. Jak relacjonowali 秝iadkowie, po zranieniu policjanta sprawca pobieg w kierunku parlamentu, ale w體czas - po ostrze縠niu - policja odda砤 do niego dwa lub trzy strza硑. Terrorysta nie dosta si do 秗odka. Wieczorem policja poinformowa砤, 縠 w wyniku ataku zosta硂 zabitych pi赕

Pomog砤 odwaga

ojcowskiej, czarnej wizji 秝iata. Gdy jednak zacz瓿am zak砤da pierwsze zwi眤ki, natychmiast trafi砤m na ludzi, dla kt髍ych rodzina to z za硂縠nia piek硂. Moi partnerzy (wspaniali, pi阫ni, pe硁i pasji) wyszli z dom體, w kt髍ych nauczono ich raczej rywalizowa, kontrolowa lub os砤nia si przed zranieniem

Iluzja polskiej mocy

u m硂ciarzy jest wzrost 186 cm i waga oko硂 110 kg. A u kobiet? - U kobiet wystarczy 175 cm i oko硂 90 kg. To oznacza naprawd du縠go m昕czyzn i du勘 kobiet. - To prawda, ale taka masa nie oznacza nadwagi. Ci sportowcy nie s otyli, maj wielk mas mi甓niow. Pan przez lata zaczepia w Poznaniu

O czym marz faceci?

JESZCZE TAKIEGO FACETA! Przeczytaj artyku "Co jest seksowne wed硊g m昕czyzn" Ci昕ko uwierzy, 縠 istniej m昕czy糿i, kt髍zy ceni niezale縩o舵 kobiety, jej pasje, to, 縠 niekoniecznie marzy o randce przy 秝iecach, patetycznych wyznaniach. Kt髍zy ceni kobiety wyra縜j眂e czynami swoje

Petarda wybuch砤 w d硂niach czternastoletniego ch硂pca

przypadkowo napotkany m昕czyzna. Mimo to sprawa zostanie skierowana do s眃u rodzinnego i nieletnich. Kwesti fajerwerk體 musieli zajmowa si r體nie policjanci z E砶u. W poniedzia砮k przed godz. 14 zadzwoni砤 do nich kobieta i powiedzia砤, 縠 widzia砤, jak dzieci rzuca硑 petardami w tunelu pod kolej

Domestic noir: kobiecy odwet za przemoc i wszelkie nadu縴cia

Czasem ich 縴cie przypomina to z kolorowych pism, czasem jest w totalnej rozsypce. To je dzieli. 1czy za to, 縠 wszystkie maj swoj ciemn stron, cz阺to ukryt przed okiem postronnych obserwator體. Filozofia nadstawiania drugiego policzka jest nie dla nich. Kiedy kto je zrani, atakuj

Prezydent Obama: Globalizacja tak, wypaczenia nie

wy潮czaj眂 prezydenta Dudy, otrzymali na telefony kom髍kowe alarmowy komunikat. Zwykle takie komunikaty wysy砤ne s, 縠by ostrzec przed huraganami, zagro縠niem powodziowym itp. Tym razem wiadomo舵 brzmia砤: "POSZUKIWANY Ahmad Khan Rahami, m昕czyzna, lat 28. Jego zdj阠ie znajdziesz w mediach. Dzwo pod

Karol Radziszewski: Syren te mo縠 by obywatelem Warszawy [ROZMOWA]

walczy. Nie chcia砮m zmieni kobiety na m昕czyzn, tylko pokaza, 縠 ka縟y mo縠 by obywatelem Warszawy. Kilka lat temu Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosi硂 ci do stworzenia muralu. Nigdy tam nie powsta, teraz pokazujesz go na wystawie „P蠹na polsko舵” w CSW. Nie zgodzi si na niego

Ch硂paki p砤cz w Edynburgu. Wybuch m阺kich emocji na najwi阫szym festiwalu teatralnym 秝iata

zero Rozpacz i utrata popychaj m阺kich bohater體 nie tylko do autoanalizy, lecz tak縠 do najdziwniejszych zachowa. W "The Human Ear" do kobiety, kt髍a w砤秐ie straci砤 matk, puka jej zaginiony przed dziesi阠ioma laty brat. W jego pojawieniu si jest jednak co dziwnego. Wydaje si nieco

Katarzyna Kubisiowska: Pisz biografi Jerzego Pilcha

autobiografizmem. To gra prawdy z fikcj, ale tak te si rodzi dobra literatura. W眛ki alkoholowe, obyczajowe, kobiety - on pisze o tym wszystkim z epickim rozmachem. Pom體my o kobietach. - Je秎i Pilch zrzuca maski i odkrywa autentyczn twarz, to w砤秐ie przed kobietami. W tej ksi笨ce nie Pilch o kobietach

Adwokat prawomocnie skazany na 25 lat za mord na aplikantce. Dzia砤 z premedytacj [WIDEO]

Bia硑mstoku. Na policj zadzwoni wtedy m昕czyzna i powiedzia: "Mam nie縴w kobiet". 35-letniego Macieja T. z ofiar mia 潮czy romans. Suwalscy 秎edczy nie uwierzyli w wersj o nieumy秎nym dzia砤niu i postawili prawnikowi zarzut zab骿stwa. Twierdz, 縠 bi on Mart i spowodowa u niej liczne

"Top of the Lake" ju u nas! Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat?

, zranionych uciekinierek ze 秝iata skupionych wok蟪 siwow硂sej guru. Gra j Holly Hunter, pami阾na Ada z filmu Jane Campion "Fortepian". Do raju przyje縟縜 miejscowy narkotykowy baron Matt. M體i do kobiet: to moja ziemia, nie macie prawa tu by! W pewnym momencie stan naprzeciwko siebie - kobieca

By砤m 縪n lidera Pa駍twa Islamskiego. Rodzinny cz硂wiek. Bardzo kocha dzieci

dziennikarzy "Expressen" wida m硂d kobiet z zas硂ni阾 twarz. Obok bawi si jej czworo dzieci. "Saga al-Dulaimi po raz pierwszy zdecydowa砤 si porozmawia z mediami o swoim 縴ciu z najbardziej poszukiwanym cz硂wiekiem na 秝iecie. Opowiedzia砤 nam swoj histori, nie 勘daj眂 nic w zamian

Skatowa i zamordowa swoj aplikantk. Idzie do wi陑ienia na 25 lat

obrzucona b硂tem Do zbrodni dosz硂 w nocy z 1 na 2 stycznia 2010 roku w Bia硑mstoku, w mieszkaniu przy ul. Starobojarskiej. Policja oko硂 godz. 2 odebra砤 telefoniczne zg硂szenie od m昕czyzny, kt髍y stwierdzi: "Mam nie縴w kobiet". To by 35-letni w體czas Maciej T., maj眂y opini osoby zamo縩ej

Ekologiczne or阣zie papie縜 Franciszka: B眃糾y odpowiedzialnymi str罂ami stworzenia

, politycznej i spo砮cznej, wszystkich m昕czyzn i kobiety dobrej woli: b眃糾y opiekunami stworzenia, Bo縠go planu wypisanego w naturze, opiekunami bli糿iego, 秗odowiska. Nie pozw髄my, by znaki zniszczenia i 秏ierci towarzyszy硑 naszemu 秝iatu! - wzywa w體czas, dodaj眂, 縠 poszanowanie 秗odowiska, w kt髍ym

Gdy nikt do ciebie nie przyjdzie

2012 r. "Czasami" - odpowiedzia硂 33 proc. kobiet w wieku 65-74 lat i 40 proc. powy縠j 75 lat. "Cz阺to" - odpowiedzia硂 7 proc. 60-latek, 10 proc. 70-latek i starszych. Na samotno舵 skar縴 si co czwarty starszy m昕czyzna. - To dominuj眂y pow骴 braku rado禼i z 縴cia starszych ludzi

Kanadyjczycy od lat przyjmuj uchod糲體, wiedz, 縠 dobro do nich wr骳i

m昕czyzn, kobiet i dzieci. Zabi sze舵 os骲, zrani 19 i odda si w r阠e policji. Bissonnette udziela si wcze秐iej na forum lokalnej grupy pomagaj眂ej uchod糲om, pisa posty obra糽iwe wobec Syryjczyk體 i chwali Marine Le Pen. Znajomi m體i o nim: spokojny, raczej aspo砮czny, zwolennik prawicy i fan

Re縴ser "Carol": To nie historia o lesbijskiej mi硂禼i, ale o mi硂禼i w og髄e [ROZMOWA]

patrzy na Theres przez szyb taks體ki, jej kochanka jest ju mentalnie zupe硁ie gdzie indziej. Tak bywa bardzo cz阺to. Uchodzi pan za specjalist od film體 o kobietach, m體i si o panu jako o przedstawicielu New Queer Cinema. To komplement czy uproszczenie? - Mn髎two jest zrealizowanych przez m昕czyzn

Nie tylko 縪na i matka. Jak Ko禼i蟪 odkrywa kobiety

Dyskusja wok蟪 gender, jak dzi obserwujemy, ma wiele wad. Jednak dzi阫i niej zaczyna do nas dociera, jak bardzo na przestrzeni ostatniego 鎤ier鎤iecza zmieni硑 si nasze rodziny i jak bardzo zmienia si postrzeganie roli kobiet. Przed tymi wyzwaniami staje r體nie nasz lokalny Ko禼i蟪. Owszem

Franciszku, kobiety!

odpowiedzi teolo縦i feministyczne zapewniaj, 縠 od dawna zajmuj si tematem kobiecej teologii, ale jednocze秐ie ostrzegaj przed tworzeniem teologii kobiety. Je秎i co tworzy, to antropologi opisuj眂 i kobiety, i m昕czyzn. To jednak jako bolesne, 縠 na tak wa縩e pytania nast阷c 秝. Piotra sta tylko

Isabel Allende: Moje wi陑i z Polsk staj si intymne [ROZMOWA]

wracaj眂 do feminizmu, jako m硂da kobieta zacz瓿am pracowa dla feministycznego magazynu „Paula”. Radzi砤m czytelniczkom np., jak spowodowa, 縠by m昕czyzna zrobi to, czego chc. Jak? Nam ta wiedza te si przyda. Bardzo prosto. Nale縴 m昕czy糿ie podsun辨 pomys w taki spos骲, aby uwierzy, 縠

Braterskie gangi Londynu. Ch硂pcy z ferajny cz. 14

Richardson體, drugi za zamordowanie Jacka McVitiego, cz硂nka w砤snego gangu. Ch硂pcy z East Endu Pod koniec lat 60. Krayowie mieli ju ustabilizowan pozycj gangster體 celebryt體. Zawsze znakomicie ubrani sprawiali wra縠nie kulturalnych m昕czyzn. Awansowali w hierarchii spo砮cznej, kupuj眂 klub Esmeralda Barn

Agneta Pleijel: Kochanka ojca by砤 przyjaci蟪k mojej matki

. Potem d硊go gardzi砤m swoj p砪i. Czu砤m si przeci阾a na p蟪. Po jednej stronie istnia 秝iat matki (kobiet), po drugiej – 秝iat ojca (m昕czyzn), i te dwa 秝iaty za nic nie mog硑 si spotka. Ja nie mog砤m do tego dopu禼i! Bo? Bo w przeciwnym razie dosz硂by do jakiej tragedii. I przez t

Skazany za pobicie czarnosk髍ego prezentera nie chce i舵 do wi陑ienia

bijatyk w warunkach recydywy na rok pozbawienia wolno禼i, ale tym razem w zawieszeniu na 3 lata. Przed s眃em m體i, 縠 chce zerwa z tym stylem 縴cia, 縠 znalaz prac i dziewczyn, nie chce tego zaprzepa禼i. Nie przyznawa si do winy. "White power" przez przypadek S眃 Okr阦owy w Bia硑mstoku

Z historii cesarskiego ci阠ia

iertelnie niebezpieczne rodzenie dzieci W roku 1826 St. Margarethen by砤 wiosk w Holsztynie licz眂 950 mieszka馽體. O tutejszych kobietach pisano: "Jasnosk髍e i kszta硉ne, w niezliczonych sp骴nicach, kt髍e ledwie zakrywaj 硑dki, przesiaduj z m昕czyznami w gospodach. Pal bia砮 gliniane

Serial "Wiktoria". Jenna Coleman przejmuje w砤dz nad brytyjskim imperium

-wiecznej perspektywy jest... stary. Trudno sobie wyobrazi, by nastolatka zapa砤砤 romantycznym, ale nie pozbawionym element體 zmys硂wych uczuciem do m昕czyzny w tym wieku. A jednak. W scenariuszu przypisano mu rol pierwszej mi硂禼i m硂dej kr髄owej i w roli tej obsadzono nie starca, tylko bardzo

Seria nocnych podpale samochod體 w Krakowie

gro縪no Jak ustali砤 policja, terenowy samoch骴 nale縴 do 32-letniej kobiety, kt髍ej nikt nie grozi ani nie straszy. Czy po縜r wybuch wi阠 przez przypadek? Wszystko wskazuje na to, 縠 wr阠z przeciwnie. Nie dalej jak tydzie przed tym zdarzeniem przy ul. Wysokiej w Krakowie sp硂n瓿o pi赕 aut. Ogie kto

Burki, jarmu砶i i krzy縠

Debat wywo砤 zesz硂tygodniowy atak na 縴dowskiego nauczyciela w Marsylii. 15-letni Turek kurdyjskiego pochodzenia rzuci si na niego na ulicy z no縠m i maczet w 秗odku dnia. M昕czyzna zosta zraniony w g硂w i r阫, nie odni髎 jednak powa縩iejszych ran. Nastolatek mia p蠹niej zezna, 縠

Jeszcze nie jestem gotowa

Gra縴na Rogowska, autorka scenariusza i jedyna wykonawczyni, opowiada histori kobiety opuszczonej i zranionej przez m昕czyzn, rozczarowanej 縴ciem, kt髍a, nie widz眂 jego dalszego sensu, decyduje si odej舵. Zanim jednak przejdzie przez symboliczne drzwi wiod眂e do krainy, gdzie czas zn體 b阣zie

Love me tinder. Mi硂舵 po hipstersku

pr骲owa砤 si. – Sympatia nie wymaga Facebooka, zdarzaj si tu 糽e wykadrowane zdj阠ia zrobione star cyfr體k. Dominuj foty m昕czyzn z motorem, samochodem, taki klasyczny wyznacznik statusu. Pisz: „Chcia砨ym pozna kobiet swojego 縴cia”. A na Tinderze wszystko, co hipsterskie i

Ci眊n背 psa za autem. Nagra硑 to kamery MZK. Uniknie kary? [WIDEO]

22 marca, sobota. Kilka minut przed godz. 17. Ulic 眘k w Gorzowie, od strony pola golfowego w kierunku stadionu 縰縧owego p阣zi granatowe auto, z ty硊 na smyczy przymocowanej do haka ci眊nie psa. Ogl眃amy nagranie z kamery zamontowanej w autobusie MZK. Sytuacja wygl眃a drastycznie. Wszystko

Missouri w禼iek砮 na policj

wielki t硊m ludzi). Nast阷nie nowojorska prokuratura formalnie oskar縴砤 owego m昕czyzn przed s眃em za zranienie kobiet, bo "doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji".

Bezcenny sen. Dobranoc albo 秏ier

zasypianie, a tak縠 w砤禼iwe pozycje do spania (dla prawor阠znych – na lewym, dla lewor阠znych – na prawym boku, z nogami zgi阾ymi w kolanach). Ustali list czynno禼i zakazanych p蟪torej godziny przed cisz nocn. Nie wolno korzysta z telefon體 i komputer體, bo emituj niebieskie, pobudzaj眂e

Szaleniec zaatakowa chi駍kie przedszkole

wschodniej prowincji Fukien, gdzie zasztyletowa o秏iu uczni體 i zrani pi阠iu. Drugi atak mia miejsce w dniu, w kt髍ym stracono lekarza - w prowincji Guanxi, setki kilometr體 dalej, 40-letni m昕czyzna rzuci si na uczni體 szko硑 podstawowej i ich opiekun體. Zgin背 jeden ch硂piec i starsza kobieta, by硂

Chiny: Dziecku podano narkotyki, potem wy硊piono mu oczy. Policja bezradna w walce z 硂wcami narz眃體

godzinach: na polu za miastem, z twarz zalan krwi. Ojciec ch硂pca relacjonowa lokalnej telewizji, 縠 na pocz眛ku my秎a, 縠 ch硂piec przewr骳i si i zrani. Gdy podszed bli縠j, zauwa縴, 縠 Binbin mia powieki wywr骳one na drug stron, a w oczodo砤ch nie by硂 ga砮k ocznych. Le縜硑 obok, na ziemi, z

USA. Karabin 秝i阾y jest i basta

O drugiej w nocy 29-letni Omar Mateen zaparkowa samoch骴 przed gejowskim klubem Pulse w Orlando na Florydzie. Miejsce zna - stali bywalcy twierdz, 縠 widzieli go tam kilkakrotnie. Bawi si wtedy jak wszyscy, obejmowa m昕czyzn i stawia im drinki. Inni twierdz, 縠 po alkoholu bywa agresywny

"Ania" - nowy serial Netflixa. Jak bohaterka Lucy Maud Montgomery trafi砤 pod halogenow 縜r體k

inspiracji do opisu relacji kochaj眂ych si kobiety i m昕czyzny. Rado舵 o poranku i wieczorny b髄 Urodzi砤 si 30 listopada 1874 r. w Clifton na Wyspie Ksi阠ia Edwarda. Zanim sko馽zy砤 dwa lata, jej matka zmar砤 na najbardziej literack chorob XIX w.: galopuj眂e suchoty (gru糽ic). Ojciec odda ma潮 Maud

Co z nami robi kolor czerwony?

podniecenie. Andrew Elliot, profesor psychologii z Uniwersytetu Rochester, kilkana禼ie lat temu heteroseksualnym m昕czyznom pokazywa przez 5 sekund na ekranie komputera te same kobiety tak samo ubrane, ale w r罂nych kolorach. Okaza硂 si, 縠 ubrane na czerwono s du縪 bardziej atrakcyjne seksualnie. Jego

Taylor Swift: nazistowska Barbie czy prawdziwa feministka?

jej nie wybacz - mo縩a cierpie po rozstaniu, ale nie mo縩a obwinia innej kobiety o to, 縠 m昕czyzna nie jest wierny. Po kilku latach Taylor przyzna im racj i powie po prostu: "By砤m niedo秝iadczon nastolatk i nie mog砤m zrozumie, jak tak mo縩a. Nie mog砤m poj辨, 縠 m昕czyzna odchodzi wtedy

Sarah Waters: Grekom wolno wi阠ej

nie by硑 do tego stopnia co geje obiektem spo砮cznej wrogo禼i. - W kulturze wiktoria駍kiej okazywanie sobie uczu przez kobiety by硂 o wiele bardziej akceptowane ni przez m昕czyzn. Henry James w "Bosto馽zykach" uku nawet termin "bosto駍kie ma晨e駍two" na okre秎enie dw骳h kobiet

Jeszcze nie jestem gotowa

Gra縴na Rogowska, autorka scenariusza i jedyna wykonawczyni, opowiada histori kobiety opuszczonej i zranionej przez m昕czyzn, rozczarowanej 縴ciem, kt髍a, nie widz眂 jego dalszego sensu, decyduje si odej舵. Zanim jednak przejdzie przez symboliczne drzwi wiod眂e do krainy, gdzie czas zn體 b阣zie

Jestem najwa縩iejsz osob dla samej siebie. A dla was?

nadaj jej charakteru. Widz, jak na mnie patrzy, kiedy wyje縟縜m z domu. To spojrzenie jest tak bardzo zatroskane, jakby widzia砤 przed sob nie 20-letni kobiet, a najwy縠j 5-letnie dziecko, kt髍e nadal trzeba otacza wielk opiek. Mi硂舵 matczyna jest niesamowita. Dlatego przed 秝i阾ami zawsze

Po馽zochy: Tajna bro kobieca

obwi眤ane skrzy縪wanymi rzemieniami spi阾ymi srebrn spink. Odnaleziono te pozosta硂禼i podwi眤ki podtrzymuj眂ej nogawice na wysoko禼i kolana. We硁iane po馽zochy Arnegundzie urody nie dodawa硑, ale w XIII-wiecznej "Powie禼i o R罂y" wyst眕i硑 one ju w roli przyn阾y na m昕czyzn. Bohaterka poematu

K砤mstwa homofob體

sprawie (ca硂舵 w oryginale i polskim t硊maczeniu na Wyborcza.pl): "Moje badanie jest na rozmaite sposoby interpretowane przez grupy reprezentuj眂e r罂ne opcje polityczne. W Polsce jest cytowane na banerach i og硂szeniach, kt髍e bezpo秗ednio obwiniaj homoseksualnych m昕czyzn i kobiety o seksualne

K硂potliwy papie 秗odka

zdystansowa, ale te 砤mie przepisy posoborowej liturgii. W Wielki Czwartek w podrzymskim wi陑ieniu umy nogi nie tylko m昕czyznom, ale i... kobietom. A skoro w my秎 starej teologicznej formu硑 "porz眃ek modlitwy to porz眃ek wiary", to zdaniem krytyk體 "porz眃kiem Franciszka" jest

Odbior ci wszystko, co najcenniejsze

sytuacjach, gdy oprawca zabija swoje dzieci, bo ma konflikt z 縪n. Ale 縪ny prze縴waj. Dlaczego m昕czyzna nie atakuje osoby, z kt髍 mia zatarg? - Po pierwsze, takie dzia砤nie dotyczy obu p砪i. Niedawno w Bydgoszczy kobieta zabi砤 dwuletnie dziecko i wyskoczy砤 przez okno. Wszystko z zemsty na partnerze

Szeregowiec Manning og硂si, 縠 jest kobiet. Seksuolog: Walka z w砤sn transseksualno禼i nie mo縠 si uda

na tyle zdeterminowana psychicznie, 縠 ujawni砤 swoj tajemnic. Nie wiemy te, czy rodzina wcze秐iej zdawa砤 sobie z tego spraw. Bardzo cz阺to z r罂nych powod體 kwestie seksualno禼i przed rodzin i 秗odowiskiem, w kt髍ym si 縴je, s ukrywane. Kiedy Bradley tak naprawd "sta si" kobiet

Jedenaste: nie narzucaj

tolerowana jako metoda ratowania niezam昕nych c髍ek przed ha馼, ograniczania wielko禼i rodziny i ochrony wyczerpanych matek przed mord阦 kolejnych ci笨 i porod體". Dopiero potem sta砤 si narz阣ziem odbierania kobietom kontroli nad w砤snym 縴ciem, kt髍 uzyska硑 na innych p砤szczyznach. A zatem wbrew

Chi駍ki internet uwolni zab骿czyni

W Badong, prowincjonalnym mie禼ie w prowincji Hubei, s眃owi zaj瓿o wczoraj zaledwie dwie godziny wypuszczenie Deng Yujiao na wolno舵. S眃 orzek, 縠 kobieta, kt髍a zabi砤 m昕czyzn napastuj眂ego j w klubie karaoke, dzia砤砤 w samoobronie. Wyrok powita砤 eksplozja rado禼i w chi駍kim internecie

Zimno i leje? Cudownie! Oto 20 powod體, dla kt髍ych taka pogoda jest wymarzona na 秝i阾a

Netflix, ale zrobi o秏ioodcinkowy serial. Troje osieroconych dzieci (rodzic體 trac ju na pocz眛ku pierwszego tomu) podr罂uje przez fikcyjny 秝iat, uciekaj眂 przed z硂wrogim wujkiem Hrabi Olafem, kt髍y dybie na ich wielki spadek. W mi阣zyczasie odkrywaj, 縠 za ich nieszcz甓ciami stoi pot昕na tajna

Czy ba si wirusa Zika

zesp蟪 Guillaina-Barrégo, kt髍y u os骲 z os砤bionym uk砤dem odporno禼iowym mo縠 wywo硑wa parali, a w skrajnych przypadkach 秏ier. Nie ma szczepionki przeciw temu wirusowi. U kobiet ci昕arnych zika mo縠 przedosta si do p硂du, wywo砤 wady wrodzone i doprowadzi do 秏ierci dziecka. Zika coraz

"Fantomasi" z Rostowa. Ch硂pcy z ferajny cz. 15

nakaza砤 bankom wysy砤nie z konwojentkami ochroniarzy. Gdy wi阠 7 stycznia 1969 r. furgonetka stan瓿a przed bram zak砤d體 chemicznych, wysiad砤 z niej konwojentka razem z ochroniarzem, kt髍y ni髎 worek. Bandyci zaatakowali oboje, przera縪na kobieta natychmiast pad砤, ale m昕czyzna otworzy ogie do

Trzy spojrzenia spod (znaku) byka

Francisca de Goi "Walka byk體". Jeden zraniony w okolicy 硂patki byk wobec pi阠iu toreador體, jakby zdziwionych, 縠 zwierz wci笨 縴je. Zbici w kup wydaj si ze strachu nie odkleja jeden od drugiego, za to z chowaniem si za koleg體 nie maj wi阫szych problem體. Dw骳h pikador體 siedzi na

Leonard Cohen (1934-2016). Czas zamyka

dzi – jego 秏ierci.  W dniu, kiedy tak wielu z nas szuka w p硑totekach, w rozg硂秐iach i w internecie piosenek Leonarda Cohena, proponujemy kilka przek砤d體 uznanego t硊macza kanadyjsko-秝iatowego tw髍cy, Daniela Wyszogrodzkiego, i poety Andrzeja Kota駍kiego, kt髍y dostosowa przed laty

Hiszpanki gin z r眐 swoich macho

m昕czyzn wobec kobiet. Lucia oraz Clementina zgin瓿y zad糶ane no縠m przez swoich partner體. Dzie p蠹niej znaleziono r體nie zw硂ki Ester, mieszkanki Vinar髎, kt髍ej zagini阠ie zg硂szono w ubieg硑 czwartek. Wkr髏ce po zatrzymaniu do zab骿stwa przyzna si jej m笨. Czwart kobiet m笨 napad w salonie

Kiedy 痽dowi wolno oplu kobiet

wiedzy z matematyki, hebrajskiego, historii, biologii, i angielskiego. Wielu Izraelczyk體 oburza przede wszystkim to, 縠 religijni zeloci pr骲uj narzuci sw骿 styl 縴cia innym. W po硂wie grudnia grupa ultraortodoksyjnych m昕czyzn pr骲owa砤 powstrzyma kobiety przed oddaniem g硂su w lokalnych

D硊gi weekend w TV: "Spectre", "Lewiatan", "Mars" [11-13.11.16]

Craiga, ma na koncie najmniej trup體 i kobiet ze wszystkich aktor體 w serii. Ale za to najwi阠ej uczu. Ju nie zimny macho, maszyna do zabijania. To m昕czyzna z przesz硂禼i, zraniony. Dlatego chce si go ogl眃a. - Witaj, James. Tyle razy by砮 blisko, ale nigdy mnie nie dostrzeg砮. To by砮m ja

Beka z Poli Dwurnik? Raczej zbiorowa przemoc

funkcjonuje strona na popularnym portalu spo砮czno禼iowym. Nie dotyczy wcale Poli Dwurnik ani jej felieton體, a tym bardziej tw髍czo禼i artystycznej. Nale縴 zastanowi si, czy jej rubryka spotka砤by si z analogicznym przyj阠iem, gdyby by砤 m昕czyzn. Wielkomiejskie cielesne przyjemno禼i m硂dego m昕czyzny s

Andrzej 痷砤wski: B酬dy, kt髍ych ju nie naprawi [WYWIAD]

alpinistami. Kobiety robi zreszt to samo. Nigdy potem nie b阣 pi阫niejsze, bardziej wonne, inteligentniejsze, 秏ieszniejsze ni wtedy, gdy uwodz m昕czyzn. Ja nie mia砮m takich sk硂nno禼i. Wr阠z przeciwnie, 縜dnego czarowania. Tylko? - Mam dw骳h braci i 縜den z nas nie nale縴 do facet體, kt髍zy potrzebuj

S眃 utrzyma kary wi陑ienia dla kibic體, kt髍zy pobili w Gdyni obywateli Meksyku

pierwszej instancji zastosowa surowszy wymiar kary, bo m昕czyzna mia ju dwa prawomocne wyroki oraz toczy硑 si przeciwko niemu sprawy dotycz眂e zakazu stadionowego i zniewa縠nia policjanta. Obro馽y oskar縪nych wnie秎i o z砤godzenie wyroku, kary w zawieszeniu, uchylenie wyroku b眃 uniewinnienie

Piek硂 i 縴cie. 500 lat temu zmar Hieronim Bosch

oddali. Po lewej moc szczeg蟪體, a wszystkie maj dowodzi ludzkiego upadku. Dom z wybitymi szybami w oknie, naderwan okiennic i zniszczon kalenic. W progu para kochank體. W oknie ciekawska kobieta wygl眃a na drog. A za winklem m昕czyzna, kt髍y ledwo co wytoczy si z gospody Pod Bia硑m b阣ziem i

Zbrodnia w pastelach. Greg Zgli駍ki re縴seruje nowy serial.

Zbrodnia *** - serial kryminalny, Polska 2014, re. Greg Zgli駍kiwyk. Magdalena Boczarska, Wojciech Zieli駍ki, Dorota Kolak, Joanna Kulig, Rados砤w Pazura, odc. 1/3Czwartek 22:00 AXN Jest upalny lipcowy poranek na wyspie Sandhamn. Cia硂 m昕czyzny opl眛ane w ryback sie wyp硑wa na l眃. Tydzie

Asli Erdogan: Tortury - nauczy砤m si tego s硂wa, gdy mia砤m pi赕 lat

. I on po raz pierwszy w 縴ciu widzia, jak stara kobieta jest bita przez policj. By硂 nam 砤twiej, bo on wygl眃a jak typowy Amerykanin, a ja, c髍ka Czerkiesa, mam niebieskie oczy, wi阠 policja nas omija砤. Dwa lata p蠹niej zacz瓿am pisa do gazet – w體czas wci笨 samo napisanie s硂wa &bdquo

痮na geja

fascynacja m昕czyzn. I nagle ten dojrza硑 ju cz硂wiek, cz阺to 40-50-letni, przekonany, 縠 jest spe硁iony w relacji z kobietami, staje przed faktem, 縠 tak naprawd jest zainteresowany tylko m昕czyznami. To, co wyparte albo latami t硊mione, dopada go. A co z uczuciami wobec partnerki? Gej twierdzi, 縠

Pocisz si na czerwono? To znaczy, 縠 jeste hipopotamem

kolonizacj bakterii. Wi阠 im bardziej si myjemy, tym wyra糿iej potem pachniemy. CZYTAJ TE: Naukowcy stworzyli perfumy, kt髍e pachn lepiej, gdy si pociszGenewska firma Firmenich specjalizuj眂a si w badaniach smak體 i aromat體 rozszyfrowa砤 g丑wne nuty zapachowe potu m昕czyzn i kobiet. Panie, jak si

Przera縪na, rozmam砤na, za砤mana

nienaturalnie szcz甓liwe tchnienie. Widzia砤m m昕czyzn co zdradzaj swoje kobiety tak dla zabawy, bo cho maj du縪 wci笨 szukaj do 丑zka i seksu m硂dej baby. Chcia砤m widzie w tym jaki pow骴, my秎a砤m, 縠 jest na to usprawiedliwienie. 痚 ca砶iem normalne i wybaczalne jest to zboczenie. Wstyd mi, 縠 i ja do

Ju lepiej jak by gruby

Od ponad 20 lat jestem zwi眤ana z jednym m昕czyzn. Tym m昕czyzn jest m骿 M笨. Jemu w pi阫ny dzie majowy 秎ubowa砤m mi硂舵, wierno舵 i uczciwo舵 ma晨e駍k... Przez te wszystkie lata by砤m wierna, lojalna, tolerancyjna i cierpliwa. Znosi砤m, dbaj眂 o ognisko domowe i tr骿k dzieci, ale te i

Zamordowani, niepokonani. 100 lat od zag砤dy Ormian

Ormian ucieka硂 przed 縪硁ierzami Kasab Taburi, czyli "pu砶iem rze糿ik體". Kobiety z dzie鎚i na r阫ach pocz瓿y si wdrapywa na ska硑 po obu stronach prze酬czy, podczas gdy m昕czy糿i pozostali na dole, zamierzaj眂 stawi op髍 縪硁ierzom (...) Kasab Taburi mordowali m昕czyzn, dop髃i nie