lista zawodów w szczególnych warunkach

LESZEK KOSTRZEWSKI

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Nie masz szans na emeryturę ani na rentę? Sprawdź, kiedy dostaniesz świadczenie przedemerytalne.

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Chorujesz, straciłeś pracę, nie masz jeszcze prawa do emerytury? Sprawdź, czy należy ci się wcześniejsza emerytura, pomostówka albo świadczenie przedemerytalne

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Chorujesz, straciłeś pracę, nie masz jeszcze prawa do emerytury? Sprawdź, czy należy ci się wcześniejsza emerytura, pomostówka albo świadczenie przedemerytalne.

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

liczy 250 osób. Jeszcze do niedawna szpital odprowadzał za wszystkich składki na fundusz emerytur pomostowych. Ale okazało się, że ZUS nie uznaje ich pracy za pracę w szczególnych warunkach i odmawia wcześniejszych emerytur. W 2009 roku zaczęła obowiązywać ustawa o emeryturach pomostowych. Zawody, które

Jak wcześniej odejść na emeryturę

oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od otrzymania z ZUS odmowy. WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby urodzone po 1948 r., pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

wcześniejszą emeryturę mogą również przejść osoby urodzone po 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych

KOBIETA NA EMERYTURZE

KOBIETA NA EMERYTURZE

przejść kobiety urodzone po 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w

Jak odejść wcześniej na emeryturę

Jak odejść wcześniej na emeryturę

emeryturę mogą również przejść osoby urodzone po 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

emeryturę wyliczaną na nowych zasadach. W szczególnych warunkach Na wcześniejszą emeryturę mogą również przejść panie urodzone po 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego

Emerytury pomostowe dla nielicznych

emeryturę pomostową dostaniemy.Czy można dorobić?Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia.Nikt nie zabroni "pomostówkowiczom

Emerytury pomostowe dla nielicznych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej. Nie musi więc się martwić. Przejdzie, kiedy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

to zawód medyczny objęty ustawą pomostową. Skargę wysłali też pracownicy szpitala psychiatrycznego, którym odmówiono wpisania na listę uprawnionych do pomostówek. Pracodawcy często odsyłają pracowników z kwitkiem, uznając, że ich praca w warunkach szczególnych nie jest wykonywana w pełnym wymiarze

Jak wygrać z ZUS-em

warunkach lub w szczególnym charakterze. Skutek? Pracownicy piszą skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a gdy to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Na rozstrzygnięcie czeka np. sprawa, w której sąd po skardze pracownicy musi rozstrzygnąć, czy salowa to zawód medyczny objęty ustawą

Rząd za większą ochroną praw pacjenta

leczniczego niebędącego przedsiębiorcą - podmiot tworzący albo sprawujący nadzór. Do obowiązków podmiotu przechowującego dokumentację medyczną będzie należało jej zabezpieczenie, a jednocześnie zapewnienie warunków umożliwiających dostęp do niej bez zbędnej zwłoki. Za niedopełnienie obowiązków w zakresie

Emerytury. Kto może pracować krócej

(chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat

Kto może krócej pracować

Kto może krócej pracować

, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub

Kiedy byłem młodym policjantem... Co się wydarzyło na Krywlanach?

Kiedy byłem młodym policjantem... Co się wydarzyło na Krywlanach?

jest, że jego aktywność skierowana na zawody, wyznaczona była troską o prawidłowość ich przebiegu z racji sprawowanego nadzoru nad pionem prewencji, ale również, i co jest szczególnie istotne w okolicznościach tworzenia przedmiotowej odpowiedzi - z powodu pasji życiowej, jaką jest motoryzacja. Zastępca

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lub 20

Dla kogo pomostówka

w PKP, ale może być sprzedawcą. Ważne! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na rządowej liście zawodów dołączonej do ustawy pomostowej. Nie musi

Polacy pilotują coraz więcej. Ale tylko najbogatsi

Polacy pilotują coraz więcej. Ale tylko najbogatsi

od 47 do 51 lat. W tym przypadku zawinił pilot, który mimo braku odpowiednich umiejętności i uprawnień wleciał w strefę tzw. krytycznie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Według ustaleń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pilot niewłaściwie podszedł do lądowania, prawdopodobnie

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

godzin nauki polskiego. W środę z ewakuowanymi spotkała się warmińsko-mazurska kurator oświaty Grażyna Przasnyska. Po spotkaniu powiedziała PAP, że ewakuowani byli bardzo zainteresowani posłaniem dzieci do polskich szkół. "Dopytywali np. o naukę języków obcych, o warunki w szkołach"

Takiej akcji jeszcze nie było. Dron poszuka zaginionego

znalezienie odpowiednich lądowisk na tamtym terenie. Najprawdopodobniej będzie to górska droga, zamkniemy ją na moment startu i lądowania - mówi Michał Wojtas z FTS - Obszar poszukiwań jest duży, to jakieś 50 km kw. Nie wiemy, czy uda nam się wszystko oblecieć, bo warunki pogodowe w tamtym terenie są bardzo

Dla kogo emerytury pomostowe

zawodzie, ale poza nim - tak. Np. kolejarz nie może pracować w PKP, ale może być sprzedawcą.Ważne! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na rządowej

Wcześniejsze emerytury. Kto nadal ma do nich prawo?

najwyżej o emeryturę pomostową - ale tylko wtedy, gdy jego zawód jest na nowej rządowej liście uprawnionych do pomostówek (listę wraz z informatorem, kto ma prawo do emerytury pomostowej, opublikujemy w jutrzejszej "Gazecie"). Ważne! Jeśli ktoś spełnił do końca 1998 r. wymagane warunki stażowe

Dla kogo wcześniejsze emerytury

przeciwnym razie ZUS naliczy emeryturę na nowych mniej korzystnych zasadach. Na wcześniejszą emeryturę mogą również przejść osoby urodzone po 1948 r., pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w

Urlop dla nauczyciela?

należy. Związki: Pomostówki powinni dostawać wszyscy pracujący w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze niezależnie od daty urodzenia.Rząd: Ten postulat już spełniliśmy. Początkowo pomostówki miały mieć tylko osoby urodzone do 1968 r. Wycofaliśmy się z tego pomysłu pod wpływem związkowców

NRA: białoruscy adwokaci broniący opozycjonistów tracą uprawnienia

adwokackiego - autonomia, szczególnie wobec władzy państwowej. "Realizacja tych dwóch podstawowych zasad gwarantuje adwokatom możliwość podejmowania się skutecznej obrony praw i interesów jednostek, przede wszystkim właśnie w warunkach ich skonfliktowania z państwem, dysponującym z definicji silnym

Mafia z Tarchomina urządza polowania na koty: pułapki, kamery

Mają między 20 a 40 lat. Pracują w różnych zawodach, po godzinach "polują na koty". Organizują się przez internet, dbają o anonimowość. Sami nazywają się Tarchomińską Kocią Mafią (TKM). - Dziewięć lat temu w mafii były same kobiety. Niektóre się wykruszały, wyprowadzały z Tarchomina. Z

Rząd ma interes w tym, by dobrze zajmować się seniorami. Tylko musi to wreszcie dostrzec [ROZMOWA]

W opracowanym na zlecenie ONZ badaniu Global AgeWatch Index nasz kraj zajął siódme miejsce od końca w Europie, jeśli chodzi o warunki życia seniorów. Zdecydowanie najgorzej wypadliśmy w kategorii opieki zdrowotnej. Polska zajęła tu niemal ostatnie, 87. miejsce na 91 krajów! Rozmowa z dr Andrzejem

Kowalczyk od świtu do zmierzchu - katorżniczy dzień z życia Justyny

zgrupowań, zawodów, badań. Wtedy, w 2010-2011, wyszło razem 291 dni w pracy: dni zawodów 42, zgrupowań 246, w tym blisko 30 na przejazdy, trzy dni badań. A do każdej takiej łączki trener ma kolejne, rozpisujące plany treningowe na każde zgrupowanie, w drobnych szczegółach, z listą zajęć, ze spisanymi na

Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowszy projekt rządu

nie pojawił się w nowej planowanej ustawie na liście zawodów uprzywilejowanych, też możesz mieć prawo do pomostówki. Pod warunkiem jednak, że do końca 2008 r. będziesz miał 15 lat pracy w szczególnych warunkach wymienionych w rozporządzeniu z 1983 r. Jeśli masz te 15 lat pracy zgodnie ze starymi

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach (o szczególnym charakterze). Tam znajdziemy - w załącznikach A i B - spis takich "szczególnych" stanowisk (listę zawodów znajdziesz na gazeta.pl, wpisując do wyszukiwarki "zawody szczególne". Jak udowodnić okresy zatrudnienia

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (płetwonurek, pracownik chłodni, niektóre zawody w stoczniach, część kolejarzy). Mogą na emeryturę odejść w wieku 55/60 (kobieta/mężczyzna). Wszyscy chronieni są przed zwolnieniem po ukończeniu 51/56 lat. MUSISZ MIEĆ ETAT Aby liczyć na okres

Wielkie cięcia wczesnych emerytur

. prawo do wczesnych emerytur (tzw. pomostowych) będą mieli nieliczni. Wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak dziś ogłosi projekt ustawy pomostowej. Przywileje zachowają tylko osoby pracujące w tzw. warunkach szczególnych lub warunkach o szczególnym charakterze. Na liście są kierowcy autobusów i

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

Ministrów z 7 lutego 1983 r.; DzU nr 8, poz. 43 ze zm., listę znajdziesz na www.gazeta.pl/pieniadze, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15

Wcześniejsze emerytury - dla kogo po staremu

emeryturę pomostową - ale tylko wtedy, gdy ich zawód będzie na nowej rządowej liście uprawnionych do pomostówek (listę 52 uprawnionych zawodów opublikowaliśmy w "Gazecie" wczoraj, znajdziesz ją na wyborcza.pl/poradniki). Ważne! Jeśli ktoś spełnił do końca 1998 r. wymagane warunki stażowe, wniosek

Czytelnicy o pierwszym premierze III RP: Nie ma już takich jak pan Tadeusz

bardzo niskie zarobki poważnie zastanawiałam się nad zmianą miejsca pracy. Za rządu Mazowieckiego wyrównano nam płace do średniej krajowej, zaświtała nadzieja, że w służbie zdrowia coś się poprawi. Zostałam. Warunki pracy nadal są trudne, płace znowu kiepskie. Ale mimo wszystko nie żałuję, że zostałam na

Dla kogo wcześniejsza emerytura, dla kogo pomostówka

jednak problemy. ZUS narzeka, że pracodawcy wystawiają je często nieprawidłowo. Co wtedy robić?Jeżeli pracodawca nie chce nam wystawić prawidłowego świadectwa potwierdzającego, że pracujemy (bądź pracowaliśmy) w szczególnych warunkach, nie jesteśmy bezsilni. To pracodawca - na podstawie listy zawodów

Głębsze spojrzenie na wypalenie zawodowe nauczycieli

czasu wolnego, aby zająć się hobby. Są również prowadzone konsultacje, na których można porozmawiać o sprawach osobistych.Zdaniem Hillerta określone problemy w zawodzie nauczyciela powinny być częścią szkolenia nauczycielskiego. - Regularny nadzór powinien być obowiązkowy. Istnieje w innych zawodach

Młodzi z miasta mają lepiej? Sprawdzamy, komu łatwiej o pracę

najbliższych sąsiadów dzielą kilometry. Proces socjalizacji dzieci i młodzieży tam mieszkających przebiega w warunkach nieprzystających do dzisiejszych realiów i wymogów rynku pracy.Psycholog Marzena Łotys współpracująca z Fundacją Wspomagania Wsi, od lat zaangażowana w projekty wspierania młodzieży wiejskiej

Jak się pławimy w luksusach

wolnych zawodów, np. adwokaci, notariusze, których kancelarie wyspecjalizowały się w obsłudze wielkich firm i korporacji. Kolejna grupa to słynni aktorzy, których sukces przekłada się m.in. na duże dochody z reklam. Specyficzna jest grupa piąta. To starsze osoby, które wcześniej były właścicielami dużych

Płuca - jak łapiesz oddech

ilości śluzu. Wszystko to powoduje trudności z oddychaniem i wiele innych groźnych objawów Atak astmy wymaga natychmiastowej reakcji. Skurcz oskrzelików W normalnych warunkach oskrzeliki są rozluźnione i powietrze nie ma problemu z przepływem przez nie.W momencie skurczu mięśniówki światło oskrzelików

Pięć sposobów na wyższą emeryturę Przeliczanie, dorabianie, zamiana wcześniejszej na zwykłą Sprawdź, co zrobić, by twoja emerytura była wyższa.

pomostówce, się podnosi. Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). SPOSÓB 3. PRZELICZANIE USTAWOWEJ EMERYTURY Gdy już jesteśmy na ustawowej emeryturze, też możemy na nowo przeliczyć emeryturę. Warunek - nadal

Komando Gowina

, w Polsce mają trudności ze zdaniem egzaminu.Na razie lista zawodów, które znajdą się w drugiej transzy deregulacyjnej, trzymana jest w tajemnicy. Będzie ich około stu. Pod koniec roku ministerstwo zaprezentuje kolejną, trzecią setkę ''uwolnionych'' profesji. Ministerstwo Sprawiedliwości wylicza

Pomostówki dla wybranych

pomostówce nie można dorabiać w swoim zawodzie, ale poza nim już tak. Np. kolejarz nie może pracować jak dotychczas w PKP, ale sprzedawać samochody w komisie - tak.Ważne! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r

Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?

. przepracowały przynajmniej jeden dzień w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ** rodzaj pracy, który wykonują/wykonywały, musi znaleźć się na liście uprawnionych (patrz ramka) ** staż w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze minimum 15 lat (tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn

Stan państwa i demokracji. Bilans i perspektywy

funkcjonowanie publicznych wyłaniano oddolnie. Podobnie wyposażenie w samorząd wielu, może nawet zbyt wielu, tzw. wolnych zawodów. Pojawiły się co prawda głosy wzywające do walki z korporacjami hamującymi dostęp do zawodu, wyłączającymi pewne dziedziny "usług" z obszaru konkurencji rynkowej, ale to

Trudna droga do pomostówek

niż najniższa emerytura (dziś to 636,29 zł). Uwaga druga! Kto przejdzie na pomostówkę, nie będzie mógł dorabiać w swoim zawodzie! Ale w innym już tak. Lista zawodów uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej (wg. planów rządu) **Wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych (urodzeni w latach

Czy pielęgniarka ma sprzątać rozlaną zupę

pani, jak i ja spotkałyśmy się z wszystkimi możliwymi formami protestu pielęgniarek dotyczącymi warunków pracy. Czy coś zmieniło się na korzyść w tym czasie? - Na korzyść - nic. Liczy się tylko kasa. Ze szpitali zniknęły salowe, przyszły zewnętrzne firmy sprzątające. Wynika to z oszczędności. Jeśli np

Kto dostanie pomostówkę

emerytalne straci 800 tys. uprawnionych.Zgodnie z założeniami rządu pomostówkę dostaną osoby urodzone w latach 1949-68, zatrudnione na 52 stanowiskach pracy w tzw. szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze (patrz ramka obok). Zmiany na liścieLista zawodów uprawnionych do pomostówek zmienia się z

Komu się należy ochrona przedemerytalna

mają zapewnioną ochronę przed zwolnieniem wcześniej. Dotyczy to pracowników, których wiek emerytalny jest niższy, bo mają prawo do wcześniejszej emerytury. Niższy, zazwyczaj o pięć lat, wiek emerytalny mają też pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (płetwonurek

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

, dostaną po 2008 r. pomostówkę. Rząd skrócił bowiem listę zawodów uprzywilejowanych. Pomostówki dostaną tylko osoby urodzone w latach 1949-68, które pracują w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Kto konkretnie będzie miał prawo do pomostówek? Rząd nie chce tego ujawnić. Na początku maja

Dlaczego tancerz, a nie dróżnik

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.plBój o wyższą emeryturę - raport "Gazety"Leszek Kostrzewski: Dlaczego z listy uprawnionych do pomostówki zniknęli nauczyciele?prof. Danuta Koradecka: Ten zawód w porównaniu z innymi nie wykazuje warunków szczególnych. Oczywiście to praca

Szkołę da się zmienić!

już sam fakt, że absolwenci dobrych szkół chcą w ogóle uczyć i udaje im się odmienić życie choć kilku dzieciaków, które w innych warunkach być może zamieniłyby szkołę na ławkę w parku, to ogromny sukces. W tym numerze "Piątku Ekstra"między innymi: Jacek Szczerba o filmie ''Witaj w klubie

Dla kogo pomostówka?

(niepracujący bezpośrednio przy ruchu pociągów) nie są zawodami, którym ze względu na uciążliwość pracy pomostówka się należy. Związki: Pomostówki powinni dostać wszyscy pracujący w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze niezależnie od daty urodzenia. Rząd: Ten postulat już spełniliśmy

O co chodzi z pomostówkami?

podstawie starej, a część według nowej ustawy (gdzie liczą się tylko składki). Od 2014 r. emerytura będzie już w 100 proc. liczona na podstawie składek zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS. Lista zawodów uprawnionych do pomostówek I. Prace w szczególnych warunkach 1 Prace bezpośrednio

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

zawody"). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz, brukarz

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

. Szczególne warunki Po 2008 r. na wczesną emeryturę będą mogły również przejść osoby urodzone po 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku

Emerytura dla nauczyciela, kolejarza, górnika

., listę znajdziesz na www.gazeta.pl/pieniadze, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). Aby dostać wcześniejsze świadczenie, muszą mieć: staż pracy 20/25 lat (kobiety/mężczyźni), w tym 15 lat w warunkach szczególnych, ukończone 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Rząd chce jednak kolejarskie

Spór z ZUS o emeryturę

pracy oraz brak wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Ten ostatni punkt jest niezwykle ważny. ZUS wymaga udowodnienia, że ktoś pracował w szczególnych warunkach. Bez tego nie mamy szans na emeryturę.Problem ze świadectwem pracyJak możemy udowodnić, że pracowaliśmy

Kobieta na emeryturze

ukończone 55 lat. Ważne! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), to aby mógł dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej. Nie musi się więc martwić

20 najbardziej wpływowych nastolatków

było mi uzyskać do niego dostęp. Myślę, że dla kierownika laboratorium, w którym pracowałam, to też było ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy w Warszawie bym go na to namówiła. Ale karierę planuję robić tam, gdzie będą ku temu najlepsze warunki. Sukces? Trzeba wybrać jeden problem, który chce się

ZNP i PiS nt. statusu zawodowego nauczycieli

Karty do zmieniających się warunków; może to jednak nastąpić tylko w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, a modyfikacja zapisów musi uwzględniać szczególne regulacje, wynikające ze specyfiki zawodu nauczycielskiego. Te szczegółowe regulacje - wymienione w projekcie - to zapisy dotyczące: zasad

Polacy zaczynają wariować? W psychiatrycznych szpitalach coraz więcej pacjentów

pod ogromną presją. To prawda, ale jeśli spojrzeć na warunki w jakich ludzie żyli w poprzednim wieku, to nie sposób uznać, by były one lepsze. Poczucie bezpieczeństwa? A jakie można mieć poczucie bezpieczeństwa, kiedy nad głowami przewalają się dwie wojny? Warunki pracy i warunki życia też nie były

Resort pracy przygotował założenia ustawy o "pomostówkach"

mieć osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., które co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz pracowały w takich warunkach przed 1 stycznia 1999 r. W przypadku kobiet pomostówka przysługiwałaby po ukończeniu co najmniej 55 lat

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

szczególnych warunkach lub wykonują pracę o szczególnym charakterze. Ale konkretnie - dla kogo? Minister pracy Jolanta Fedak na początku marca oświadczyła, że prawo do pomostówek będzie przysługiwało tylko osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach. Zapewniała, że listę zawodów przygotowali eksperci

Co prezydent zarzuca pomostówkom?

przywilejami uwzględnił tylko osoby pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - czyli spełniające kryteria zdrowotne. Ustalone nie przez rząd, ale przez niezależnych ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Na nich oparł własną ustawę pomostową również rząd PiS-LPR-Samoobrona

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

na www.gazeta.pl/pieniadze, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal

Głupia sprawa

, tym zasługi większe. Policja i prokuratura mogły triumfować, że rozbiły gang. W takich warunkach przestajesz być osobnym człowiekiem, który ma swoje racje. Dla ludzi jesteś zwyrodnialcem i występujesz tylko w pakiecie z innymi zwyrodnialcami. Jak Hannibal Lecter z "Milczenia owiec". Np. na

Nigdy nie czułem się Bogiem. Rozmowa z profesorem Kuczyńskim

pozaustrojowego. Jako pierwsza na tej liście podpisała się moja matka. Zresztą ona sama kiedyś powiedziała, że medycyna zabrała jej syna. W pewnym sensie miała rację, choć w jej ustach zabrzmiało to jak wyrzut. Rzeczywiście zaangażowanie w zawód i oddanie się pasji, jaką niewątpliwie jest medycyna, ogranicza

Rząd: Koniec z wcześniejszymi emeryturami

sto zawodów mogących dzisiaj odejść na emeryturę, prawo to zachowa tylko połowa. Jak rząd chce to osiągnąć? Ministerstwo zmieniło definicje pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. To na ich podstawie tworzona jest lista zawodów uprawnionych do wcześniejszych emerytur. Największa

Oburzeni są do odzyskania. Pomóżmy im

systemu szkolnictwa. Przekwalifikować go na bardziej ogólny, umożliwiający lepszą adaptację do zmieniających się warunków, nie kształcić w zawodach, dla których nie ma miejsca na rynku pracy.Trudno się dziwić pracodawcom, którzy obawiają się zatrudniać nowe osoby, jeżeli nie są pewni przyszłości własnych

Dla kogo pomostówka?

pomostówek będzie miało tylko 270 tys. osób (listę zawodów uprawniających do pomostówek drukujemy w ramce poniżej). Dzięki tym ograniczeniom państwo zaoszczędzi nawet kilka miliardów złotych rocznie (w pierwszej połowie tego roku na wcześniejszą emeryturę odeszło już 142 tys. Polaków!). Aby ją dostać, trzeba

Koniec emerytalnych przywilejów

(zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), ale brakuje im odpowiedniego stażu lub nie mają wymaganego wieku, teraz dostaną pomostówkę. Rząd skrócił bowiem listę zawodów uprzywilejowanych.Pomostówki dostaną tylko osoby urodzone w latach 1949-68, które pracują w szczególnych warunkach lub szczególnym

Draginja Nadażdin: Jestem Serbką. Widziałam, co strach robi z człowiekiem

lata żyją w strasznych warunkach w obozach przejściowych. Tam hasło "prawa człowieka" brzmi jak slogan z innego świata. Cały czas tworzymy raporty, w których opisujemy ludzkie dramaty. Czasami to są historie wstydliwe, o których nie wiedzą nawet najbliżsi - na przykład gwałt. Sprawdzamy to

Po czym poznać dobrą klinikę rehabilitacyjną

W Polsce pracuje 70 tys. fizjoterapeutów - większość w prywatnych gabinetach i klinikach. Formalnie jednak taki zawód nie istnieje, co oznacza, że państwo nie bierze żadnej odpowiedzialności za efekty prowadzonej przez nich terapii. Co więc powinien wiedzieć człowiek, który zamierza skorzystać z

List czytelnika. Dlaczego nie zlustrować kucharzy?

W dyskusji o lustracji dziennikarzy jedna sprawa nie daje mi spokoju. Otóż w wypowiedziach licznych Państwa Dziennikarzy, ze zdumieniem obserwuję niesłychaną megalomanię i patos. "Zawód zaufania społecznego", "misja", "szczególna rola", "występowanie w imieniu

Prezydent zawetował pomostówki

mogą pracować do ustawowego wieku emerytalnego (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65). W niektórych zawodach jest to bowiem fizycznie niemożliwe. Dlatego osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach rząd zaproponował emeryturę pomostową. Pomostówka, podobnie jak wcześniejsza emerytura, pozwoli kończyć

Kogo szukali pracodawcy

swoją karierą zawodową, mogą poznać najpopularniejsze zawody i skorzystać z opinii ekspertów dotyczących rozwoju wybranych segmentów rynku. Natomiast pracownicy branży HR mogą dowiedzieć się, w jaki sposób rynek wykorzystuje ogłoszenia on-line do szukania nowych pracowników.W 2010 r. w Internecie

Nie będę ludziom urządzać życia. Co ma w głowie premier Kopacz

opieki zdrowotnej, o szczególnych warunkach pracy w zawodach medycznych i tę, która reguluje sposób przymusowego przekształcenia szpitali w spółki. Komentowała: "Opozycja nie potrafi oddzielić polityki od służby zdrowia. Oczekiwałam, że prezydent i politycy PiS będą współpracować w sprawie reformy

Nauka potrzebuje wolności

zakwalifikowała się do zawodów NASA Lunabotics Mining Competition w maju 2013 roku. Startowało ponad 700 studentów z 50 uniwersytetów na świecie. Mieli przygotować księżycową koparkę, która w 10 min wykopie i przewiezie w wyznaczone miejsce 10 kg księżycowego gruntu. NASA oceniało m.in. odporność na kurz oraz

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

w szczególnym charakterze, aby dostać pomostówkę, musi znaleźć się na liście zawodów dołączonej do ustawy pomostowej (znajdziesz ją na www.wyborcza.pl/emerytury). Przejdzie na pomostówkę, jeśli spełni pozostałe wymienione wyżej wymagania. Ustawa w Trybunale Konstytucyjnym? Do TK ustawę chcą posłać

Uczmy tylko mądrych, leczmy tylko zdrowych [list rektora]

intelektualnych warunków, żeby otrzymać tytuł magistra". Z kolei prof. Piotr Winczorek, prawnik i konstytucjonalista napisał w "Gazecie": "zrezygnowałbym z przyjmowania na studia wszystkich, którzy legitymują się maturą. Poziom nauczania w szkołach średnich jest dziś taki, że nie gwarantuje

Demografia nas dopadnie

Polsce przebywa 1 mln nielegalnych imigrantów i mimo przyjętej w ubiegłym roku ustawy o abolicji są oni ścigani przez policję i wyrzucani z kraju. To w naszym interesie jest, by pozostali, jak najszybciej zaadoptowali się do naszych warunków, pracowali legalnie. Polska nie jest krajem szczególnie

Polacy w pracy i po pracy

wykazywać zarówno jako murarki czy traktorzystki (od 1949 r. trwała mobilizacja kobiet do tzw. nowych zawodów, czyli prac dotąd tradycyjnie męskich), jak i jako matki. Pismo "Przyjaciółka" piórem jednej z czytelniczek pouczało, że nie trzeba zmuszać kobiet do wyboru między pracą domową a pracą w

Emerytury dla nauczycieli

emerytury, a nie znaleźli się nie liście zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych. Rekompensaty przysługują tym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i pracowali w zawodzie co najmniej 15 lat, ale przed 1 stycznia 2009 r. Warunek: była to praca na całym etacie i bez przerw. Jak będą wyliczane

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

pracodawcą.Uwaga! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, aby dostać pomostówkę, musi znaleźć się na liście zawodów dołączonej do ustawy pomostowej (znajdziesz ją tutaj). Przejdzie na pomostówkę, jeśli spełni pozostałe wymienione wyżej wymagania.Ustawa

Co siedzi w głowie polskiego bogacza

badają to dokładniej?- Próbują. W warunkach globalizacji badanie bogactwa nie jest łatwe, choćby z powodu transferu kapitału do rajów podatkowych, ale opracowań jest sporo. Trwający od 2008 roku kryzys gospodarczy spowodował wzrost zainteresowania tą problematyką. W USA poziom nierówności dochodowych

Ochrona przed zwolnieniem

warunkach lub w szczególnym charakterze (płetwonurek, pracownik chłodni, niektóre zawody w stoczniach, część kolejarzy). Mogą na emeryturę odejść w wieku 55/60 (kobieta/mężczyzna). Wszyscy chronieni są więc przed zwolnieniem po ukończeniu 51/56 lat (kobieta/mężczyzna). Warunek drugi: staż Trzeba mieć

Przebudzić hipstera

, ludzie mogliby tam nawet umierać z głodu. Szczególnie w tych pierwszych miesiącach. Bo na początku warunki w Charmanli były tragiczne - było zimno, ludzie mieszkali w namiotach, brakowała opału, jedzenia. Od końca listopada zaczęły pojawiać się tam media z całego świata, to zrobiło trochę fermentu i

Niepokój w muzeum. Deregulacja = niekompetentni przewodnicy?

! Konferencja Dyrektorów Krakowskich Muzeów napisała w tej sprawie list do ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, prosząc o pomoc w zablokowaniu deregulacji zawodu przewodnika turystycznego. O los muzeów (a także własny) martwią się oczywiście też sami przewodnicy. - Jakość usług przewodnickich jest

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

. Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat. Warunek: staż 25 lat, z tego minimum 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz, brukarz, szklarz). Wykaz B -25 lat pracy. Wiek w zależności od zawodu (np. pracujący w lotnictwie

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

z 7 lutego 1983 r. - DzU nr 8, poz. 43 ze zm.). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat. Warunek: staż 25 lat, z tego minimum 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal

Dyrektorzy do dymisji, czyli wasalizacja teatrów [PAWŁOWSKI]

(Mieszkowski z zawodu jest krytykiem teatralnym). Czytaj także Ostry komentarz Moniki Strzępki po decyzji o zwolnieniu Krzysztofa Mieszkowskiego Stryjeński miał opracować program naprawczy finansów sceny, tymczasem napisał raport, w którym wykazał, że teatrowi brakuje co roku blisko 3 mln zł na bieżące koszty

Kobiety w PRL-u

powinien decydować o tym, czy mają się narażać? Mężczyźni czy kobiety? Nigdy nie spotkałam żadnych badań, z których by wynikało, że kobiety pracujące pod ziemią lub w innych "męskich zawodach" miały mieć trudności z zajściem w ciążę.Skarżyły się na zakaz w listach do gazet, do związków zawodowych

Prawnicy - czy zmieni się ich status

Osoba, która w innym kraju UE ma kwalifikacje radcy albo adwokata, będzie mogła wykonywać swój zawód w Polsce, jeśli: włada językiem polskim w mowie i piśmie oraz zda test (po polsku) sprawdzający jego wiedzę zawodową i umiejętności. Po spełnieniu tych warunków korporacja adwokatów albo radców

Szkoła w stylu ''slow''

zadaje sobie trudu, by się zastanowić, po co egzekwuje nauczenie się rzeczy niemożliwych do przyswojenia.Co proponuję? Stworzenie elastycznego, dostosowanego do warunków polskich planu przekazywania uczniom sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami współczesnego świata. Prawdziwym zasobem

Lista zawodów w łyżwiarstwie figurowym w roku 2011

Lista zawodów w łyżwiarstwie figurowym w roku 2011, obejmuje ważniejsze zawody, rozegrane zarówno w drugiej połowie sezonu 2010/2011, jak i w pierwszej połowie sezonu 2011/2012, przy czym pojęcie sezonu obejmuje okres od późnego lata do późnej wiosny roku następnego. Zawody międzynarodowe Sezon

Lista zawodów w łyżwiarstwie figurowym w roku 2010

Lista zawodów w łyżwiarstwie figurowym w roku 2010, obejmuje ważniejsze zawody, rozegrane zarówno w drugiej połowie sezonu 2009/2010, jak i w pierwszej połowie sezonu 2010/2011. Pojęcie sezonu obejmuje okres od późnego lata do późnej wiosny roku następnego. Zawody międzynarodowe Sezon 2009/2010

Lista zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym w roku 2010

Lista zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym w roku 2010, obejmuje ważniejsze zawody, rozegrane w tym roku, w łyżwiarstwie synchronicznym. W dyscyplinie tej pojęcie sezonu, obejmuje okres od stycznia do kwietnia, choć w zawodach krajowych, zdarzają się imprezy, rozgrywane jesienią przed. Zawody

Lista zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym w roku 2011

Lista zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym w roku 2011, obejmuje ważniejsze zawody, rozegrane w tym roku, w łyżwiarstwie synchronicznym. W dyscyplinie tej, pojęcie sezonu obejmuje okres od stycznia do kwietnia, choć w zawodach krajowych, zdarzają się imprezy, rozgrywane jesienią przed. Zawody

Puchar Świata w skokach narciarskich w Kuusamo

Puchar Świata w skokach narciarskich w Kuusamo – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, od sezonu 1996/1997. Areną zmagań jest skocznia Rukatunturi w Kuusamo. HistoriaW pierwszym sezonie rozgrywania zawodów zwyciężyli Takanobu Okabe

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

 Lista zawodów w szczególnych warunkach

Lista zawodów w szczególnych warunkach

Emerytura. Jest to coś, o czym marzy każda osoba zbliżająca się do określonego wieku i pragnąca zrezygnować już z pracy zawodowej. Większość z nas musi czekać do ustawowo określonego wieku emerytalnego. Niektórzy będą mogli jednak wcześniej skorzystać ze świadczeń emerytalnych.

Dla kogo wcześniejsza emerytura? Emerytura pomostowa to możliwość wcześniejszego udania się na emeryturę i pobierania specjalnych świadczeń od ZUS. Do emerytury pomostowej mają prawo osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 i mają obecnie 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) lat. Należy też udokumentować odpowiednio długi okres składkowy oraz staż pracy na stanowisku, którego objęcie związane jest z pracą w szczególnych warunkach.

Jakie profesje znajdują się na liście zawodów w szczególnych warunkach? Są to głownie zawody wymagające wykonywania obowiązków służbowych w warunkach, które z czasem mogą przyczynić się do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Są to też zawody, gdzie określony wiek znacznie utrudnia wykonywanie powierzonych zadań. Wymaga się tutaj bowiem szczególnej sprawności fizycznej. Takie zawody pojawiają się m.in. w branży budowlanej czy w służbie zdrowia. Ich wykaz udostępnia ZUS.