limit zarobków emeryta

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR SKWIROWSKI

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

Emeryci i renciści mogą pracować. Jeśli ich zarobki przekroczą limity wyznaczone przez ZUS, emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne mogą być zmniejszone albo nawet zabrane.

Czy Polak na emeryturze już nie dorobi? Rząd szykuje zmiany

Niewykluczone, że w dorabianiu na emeryturze będą ograniczenia. To pozwoliłoby rządowi na zmniejszenie kosztów obniżenia wieku emerytalnego. Od marca zmieniły się limity w dorabianiu do wcześniejszej emerytury.

Rząd chce zniechęcić Polaków do wcześniejszej emerytury. Będą ograniczenia w dorabianiu

Ministerstwo Pracy proponuje, aby każdy emeryt mógł dorobić tylko do określonych limitów. Gdy zarobi więcej, ZUS potrąci lub nawet zabierze mu całą emeryturę.

Nowe emerytury. Skąd się biorą, kto zyska, a kto straci

Nowe emerytury. Skąd się biorą, kto zyska, a kto straci

dodać, że nie wszyscy co miesiąc odkładają składki do ZUS. Jeżeli ktoś zarabia dużo, to w pewnym momencie przestaje płacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych w danym roku składek jest limitowana, aby emerytury nie były zbyt wysokie. Ten limit to 30

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

potrącenia tego, co już wypłacił na wcześniejszej emeryturze. Uwaga! Z tego przepisu mogą skorzystać tylko osoby, które kontynuowały zatrudnienie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a wniosek o emeryturę złożyły po 31 grudnia 2008 r. LIMITY W DORABIANIU + Na ustawowej emeryturze można dorabiać

WZROŚNIE EMERYTURA MINIMALNA

WZROŚNIE EMERYTURA MINIMALNA

430 tys. zł. + zarobki 4100 zł (średnia) - przez 30 lat - 288 tys. zł. + zarobki 2050 zł (połowa średniej) - przez 30 lat - 144 tys. zł. Inny wariant mówi, że aby dostać minimalne świadczenie, trzeba będzie udowodnić albo odpowiedni staż, albo odpowiednią liczbę składek. Jeśli limit składek nie będzie

SZYBCIEJ NA EMERYTURĘ

SZYBCIEJ NA EMERYTURĘ

limit, wyniosła według ZUS 331,9 tys. Po zmianach bogaci płaciliby składki na dotychczasowych zasadach. Po przekroczeniu limitu 30 średnich pensji odprowadzaliby zamiast kolejnych składek wyższy podatek bezpośrednio do budżetu. W ten sposób rząd dostanie więcej pieniędzy, a ZUS nie będzie musiał płacić

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

należy się 90 proc. świadczenia po zmarłym. ZUS ustalił, że renta rodzinna wynosi 1395 zł brutto (90 proc. z kwoty 1550 zł brutto). Renta rodzinna - po podzieleniu na równe części między syna i wdowę - wynosi więc dla każdego 697,50 zł brutto miesięcznie. LIMITY Osoby, które na rencie rodzinnej pracują

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

pojawiły się na debatach, jest zmiana przepisów uderzająca w Polaków zarabiających miesięcznie ponad 10 tys. zł brutto. Dziś przestają oni odprowadzać składki emerytalno-rentowe po przekroczeniu w danym roku zarobków w wysokości 30 średnich pensji, tj. ok. 121 tys. zł. Po zmianie limit przestałby

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

jesteś tzw. ustawowym emerytem, możesz dorabiać, ile chcesz. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Na wcześniejszej emeryturze można dorabiać do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 marca 2015 r. to 2759,90 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli

Podnieś swoją emeryturę

Podnieś swoją emeryturę

przekroczysz ten limit, emerytura zostanie ci zmniejszona. Jeśli, dorabiając, przekroczysz 130 proc. średniej pensji (4915,50 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę emerytury. KAPITAŁ POCZĄTKOWY Jeśli pracowaliśmy przed 1999 r., mamy prawo do kapitału początkowego. Dzięki niemu ZUS może podwyższyć świadczenie. By

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

Najczęściej emeryturę możemy stracić lub mieć obniżoną przez przekroczenie limitów wyznaczonych przy dorabianiu. Ale to niejedyne przypadki. Dorabianie na wcześniejszej emeryturze Jeżeli jesteś ustawowym emerytem, a więc odszedłeś na emeryturę po skończeniu 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna

Rewolucyjne zmiany w emeryturach

Rewolucyjne zmiany w emeryturach

emerytalne. Dziś, jeżeli ktoś zarabia dużo, to w pewnym momencie przestaje płacić składki od wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Limit to 30-krotność miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeżeli ktoś

(Nie)legalne dorabianie

(Nie)legalne dorabianie

jednocześnie pracują na etacie. Ich zarobki z etatu muszą wynosić tyle, ile minimalne wynagrodzenie brutto - w 2015 r. 1750 zł. Opłacają tylko składkę zdrowotną, obecnie 279,41 zł. Gdy przedsiębiorca jest emerytem lub rencistą, ma prawo nie płacić składek ZUS, pod warunkiem że jego świadczenie nie przekracza

Jak rozliczyć PIT 2012

-u. To dlatego, że są dwa rodzaje ulg - odliczane od dochodu oraz odliczane od podatku. Ulgi odliczane od dochodu to: Ulga za darowizny. Jej limit to 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Odliczeniu podlegają darowizny na rzecz organizacji (różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń) działających w

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

2014 r. to 2726,80 zł brutto) Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura będzie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od czerwca 2014 r. to 5063,90 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Emerytura pomostowa Przeliczać można też emerytury pomostowe

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

r. to 2726,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura będzie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od czerwca 2014 r. to 5063,90 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. EMERYTURA POMOSTOWA Przeliczać można też emerytury pomostowe

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Limity w dorabianiu obowiązują rencistów, osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury, pomostówki i świadczenia przedemerytalne. Sprawdź, ile można dorobić i jak skorzystać na przeliczeniu świadczeń. Wcześniejsza emerytura Na wcześniejszej emeryturze można dorobić, ale tylko do 70 proc

Jak przeliczyć emeryturę

i zarabiać, ale tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 czerwca 2013 r. to 2618,10 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca 2013 r. to 4862,10 brutto), ZUS

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

2838,50 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, renta zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca 2015 r. do końca sierpnia 2015 r. to 5271,40 brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. RENTA RODZINNA A ALIMENTY Jeszcze do niedawna ZUS wypłacał

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

1 grudnia 2013 r. to 2556,20 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od grudnia 2013 r. to 4747,30 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. EMERYTURA POMOSTOWA Jeżeli na pomostówce pracujemy

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

2676,40 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od marca 2014 r. to 4970,40 zł brutto), ZUS wstrzyma mu wypłatę emerytury. EMERYTURA POMOSTOWA Jeżeli na pomostówce pracujemy, to na naszym koncie

Więcej chętnych na emerytury częściowe

Więcej chętnych na emerytury częściowe

częściowe są dziś tak stosunkowo wysokie? - Wśród dzisiejszych "emerytów częściowych" w zasadzie nie ma ludzi, którzy mieli kłopoty na rynku pracy. Emerytur częściowych nie dostają jeszcze np. kobiety, a to one w związku z niższymi od mężczyzn zarobkami i przerwami związanymi z urlopami

Co się zmieni w emeryturach

płacić składki od wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Limit to 30-krotność miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie odprowadza już w danym roku

Jak podwyższyć sobie emeryturę

postanowisz na wcześniejszej emeryturze dorobić, pamiętaj, że obowiązują limity. Oznacza to, że nie możesz dorobić, ile chcesz. Gdy bowiem przekroczysz określony limit zarobków, ZUS odbierze ci część świadczenia, a nawet może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury. Bezkarnie możesz dorobić do 70 proc

Jak przeliczyć emeryturę

wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2012 r. to 2457,20 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 grudnia 2012 r. to 4563,30 brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Na emeryturze pomostowej

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

emeryturze nie możesz dorobić, ile chcesz. Gdy przekroczysz pewien określony limit zarobków, ZUS odbierze ci część świadczenia, a nawet może wypłatę emerytury całkowicie zawiesić. Bezkarnie na wcześniejszej emeryturze możesz zarobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 czerwca 2011 r. do

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

emerytura, wynosząca ok. 1550 zł, może zmaleć o 12-17 zł. Im świadczenie wyższe, tym więcej na podwyżce składki stracimy. Uwaga na limity Jeśli na wcześniejszej emeryturze (lub rencie) chcesz pracować, pamiętaj o limitach - nie możesz dorabiać do woli. Gdy przekroczysz pewien limit zarobków, ZUS odbierze ci

Przelicz emeryturę

, który w większym składzie skasował swój wcześniejszy wyrok, żaden emeryt nie może pójść w ślady pani Barbary. Uwaga na limity Jeśli postanowisz na wcześniejszej emeryturze dorobić, pamiętaj, że obowiązują limity. Oznacza to, że nie możesz dorobić, ile chcesz. Gdy bowiem przekroczysz określony limit

Rządowe sposoby na ograniczenie szarej strefy

chce przestać ograniczać możliwości dorabiania sobie przez rencistów. Teraz mają oni ustalone limity. Jeśli dorabiając przekroczą 70 proc. średniej płacy (obecnie ok. 2029 zł), renta jest im częściowo zmniejszana, jeśli jego zarobek przekroczy ponad 130 przeciętnej płacy (ok. 3700 zł), renty nie

Na giełdzie poczucie zdrady polityków

obrzydzić przyszłym emerytom pozostanie w OFE. Symbolem tych działań było przedstawianie giełdy jako kasyna, co zdemolowało jej budowaną przez dwie dekady reputację, która w 2010 r. sprawiła, że aż 323 tys. drobnych inwestorów zapisało się na akcje GPW. Po demontażu OFE giełda została z infrastrukturą

Logika ZUS: Rencista-przedsiębiorca traci rentę

jako sprzątaczka. Na podstawowe wydatki starczało. Nie narzekała. Kilka miesięcy temu dostała jednak pismo z ZUS, że musi oddać część renty - ponad 7 tys. zł. Dlaczego? Zdaniem Zakładu za wiele przez ostatnie dwa lata dorobiła. Dziś zgodnie z prawem obowiązują limity. Na rencie lub wcześniejszej

Jak podnieść sobie emeryturę

ograniczeń. Owszem, od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa, która zakazuje łączenia pracy z emeryturą, ale dotyczy ona tylko tych osób, które przeszły na emeryturę bez zwolnienia się z dotychczasowego zakładu pracy. Z kolei limity dorabiania, owszem, obowiązują, ale wtedy, gdy ktoś postanowił dorobić na

Nowa propozycja KNF: Emerytura wyższa i prosta

się okazać, że wpłacając, przyszły emeryt zyskuje 18 proc., a wypłacając, zapłaci np. 40 proc., bo rząd w tym czasie podniesie podatki. Do listy zarzutów można dopisać niejasny limit rocznych wpłat, który jest uzależniony od zarobków. Efekt? Wprowadzając IKZE, rząd zakładał w pesymistycznym

Jak zarabiać więcej? Pomysły czytelników

podwyżkach dla emerytów i rencistów. Nie podważam słuszności takich działań, ale może ktoś pomyślałby i o nas, pracownikach sfery budżetowej, którzy też się szkolą, mają wykształcenie adekwatne do wykonywanej pracy, duże doświadczenie, staż pracy i nie da się ich zastąpić z dnia na dzień pracownikiem z

Sposoby na wyższą emeryturę

na limity w dorabianiu (jak przekroczą 130 proc. średniej krajowej, emerytura jest zawieszana), Polacy na ustawowej emeryturze (60-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni) mogą dorabiać, ile chcą. I druga dobra wiadomość dla osób na zwykłej emeryturze. One również mogą (jeśli dorabiają) wystąpić o

Mundurowi będą pracować dłużej

wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych. Emeryt wojskowy ma prawo dorobić sobie do emerytury podobnie jak emeryt cywilny. Ile? Obowiązują limity analogiczne do policyjnych - patrz akapit obok. Emeryt wojskowy musi zawiadomić wojsko

OFE zarobiły ponad 730 mln zł, a mogły miliard

miesiąc o 7 proc., czyli o tyle, ile wynosi ustawowy limit. Chlubnym wyjątkiem jest Allianz, który bierze 4 proc. W ubiegłym roku do kas towarzystw trafiło z tego tytułu 1,2 mld zł. To aż o jedną piątą więcej niż przed rokiem. Prowizja od składki to niejedyne źródło zarobku dla towarzystw. Co miesiąc

Jak mieć wyższą emeryturę

! Osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury - emeryturę powszechną (a więc przyznawaną po ukończeniu 60/65 lat - kobieta/mężczyzna) ZUS przyznaje tylko na jej wniosek złożony w ZUS. Przelicz zwykłą emeryturę Podczas gdy wcześniejsi emeryci muszą uważać na limity w dorabianiu (jak przekroczą 130 proc

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

emeryturze dorobić, pamiętaj, że są pewne limity. Oznacza to, że nie możesz dorobić, ile chcesz. Gdy przekroczysz bowiem pewien poziom zarobków, ZUS odbierze ci część świadczenia, a nawet może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury. Bezkarnie możesz dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Podatki na ostatnią chwilę

. koszty to 10 tys. zł. Do tej pory wszystkie przychody z etatów, mówiąc w uproszczeniu, wpadały do wspólnego worka. Były ujmowane w jednej kwocie. Fiskus mógł sobie poszukać, ile stanowiły te związane z prawami autorskimi w informacjach o zarobkach podatnika przygotowywanych przez jego pracodawcę. Inna

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

dorabiamy? Każda wdowa (lub wdowiec) powinna powiadomić ZUS o osiąganych przychodach. Pisemnie i na dodatek najszybciej, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie może mieć kłopoty. ZUS w końcu dowie się o dodatkowym dochodzie i jeżeli okaże się, że limity zostały przekroczone, a ZUS nie dostał deklaracji od

Dla kogo renta rodzinna

rodzinną po śmierci męża? Do renty rodzinnej można dorobić tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 marca 2014 r. to 2676,40 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, renta zostanie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od marca 2014 r

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

dorobi, ZUS zawiesza mu wypłatę świadczenia (to 130 proc. średniego wynagrodzenia w kraju). Emeryt odzyska swoje świadczenia, gdy jego zarobki spadną poniżej tej kwoty. 750 zł brutto To od marca 75 proc. najniższej emerytury, i dokładnie tyle, od 1 czerwca 2017 r., będzie musiał zostawić na koncie

Zmiany w rentach

ma nastąpić 1 stycznia 2012 r - ta kwota nie zmieni się, rencista osiągający do 2356,30 zł brutto przychodu może spać spokojnie. ZUS nie zabierze mu z renty ani złotówki. Nowe prawo - zwiększające limity w dorabianiu - ma obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Eksperci przyznają, że do tej pory

Jakie zmiany czekają nas w rentach socjalnych?

ma nastąpić 1 stycznia 2012 r - ta kwota nie zmieni się, rencista osiągający do 2356,30 zł brutto przychodu może spać spokojnie. ZUS nie zabierze mu z renty ani złotówki. Nowe prawo - zwiększające limity w dorabianiu - ma obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Eksperci przyznają, że do tej pory

Emerytura może być większa

na etacie (jego wysokość nie ma znaczenia). Pamiętaj! Jeśli postanowisz na wcześ-niejszej emeryturze dorobić, nie zapomnij, że są pewne limity w dorabianiu. Oznacza to, że gdy przekroczysz pewien limit zarobków, ZUS odbierze ci część świadczenia, a nawet może wypłatę emerytury całkowicie zawiesić

Polska lista płac

, nadinspektor. Bielsko-Biała 2 tys. zł – 51-letni pracownik małej agencji reklamowej na Podbeskidziu, w tej samej firmie od 10 lat. Dodatkowo płatne nadgodziny – 20 zł za każdą. Od kwietnia ma dostać 500 zł podwyżki. Ma służbowy telefon bez limitu. 2 tys. zł – 23-letni student zatrudniony na

Kto i ile zyska na waloryzacji. Koniec starego portfela, czyli wyższe emerytury

, które na emeryturę przeszły przed 1991 rokiem Im inaczej niż dziś liczono wysokość emerytur. Jak? Było dużo prościej niż obecnie. Pokażmy to na przykładzie Jana Kowalskiego, emeryta od 1985 r. Do ustalenia wysokości świadczeń brano pod uwagę zarobki z ostatniego roku. A następnie stosowano wzór, z

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu, fiskusowi płacimy mniej

więc jeden z dwóch zapisanych tam progów podatkowych. Progi, to limity dochodów, po przekroczeniu, których "wpadamy" pod wyższą stawkę podatku - z 19 pod 30 proc., albo z 30 pod 40 proc. W 2007 r. progi wynosiły 43405 zł i 85528 zł. W 2008 r. pierwszy próg podskoczył do 44490 zł. Oznacza to

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

. koszty to 10 tys. zł. Do tej pory wszystkie przychody z etatów, mówiąc w uproszczeniu, wpadały do wspólnego worka. Były ujmowane w jednej kwocie. Fiskus mógł sobie poszukać, ile stanowiły te związane z prawami autorskimi w informacjach o zarobkach podatnika przygotowywanych przez jego pracodawcę. Na

Jak dostać wyższą emeryturę?

zmniejszona lub całkowicie zawieszona. Od września te limity zostały obniżone. I tak jeśli dorobiłeś do 2066 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), nic ci nie grozi. Jeżeli jednak dodatkowo zarobiłeś między 2066-3836,80 zł, to świadczenie będzie częściowo zmniejszone. Zarobki powyżej 3836,80 zł (130

Państwo PiS

? Weźmy służbę zdrowia, na którą PiS chce wydawać 6 proc. PKB. Znikną limity - za każdą usługę państwo zapłaci. Pielęgniarki mają zarabiać więcej, w szkołach mają być gabinety, szpitale mają być oddłużone. Skąd na to pieniądze? - Musielibyśmy zapożyczyć się w bankach. Albo podnieść składkę - dziś to 9

Bogaci, ratujcie budżet

Platformy. Platforma chce, aby najbogatsi Polacy płacili przez cały rok składki emerytalne. Dziś przestają je odprowadzać po przekroczeniu w danym roku zarobków - 95 tys. 790 zł r. Ten próg to bezpiecznik - ma chronić nasz system emerytalny przed wypłacaniem w przyszłości zbyt wysokich emerytur, na które

Pożyczka od kuchni

. pensji netto). To górny limit, ale każdy bank może ustawić swój własny. To dlatego na scoringowym "przesłuchaniu" banki pytają się też o zarobki, inne spłacane przez ciebie zobowiązania, liczbę osób na utrzymaniu, posiadany samochód (jeżeli go masz, bank odejmie z twojego budżetu jakąś kwotę

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych za 2002 r.

podatkowe - tak jak w 2002 r. będziemy mieli trzy stawki: 19, 30 i 40 proc. Nie wzrosły limity większości ulg (patrz tabelka). Na szczęście wyższe będą nowe trzyletnie limity ulgi remontowej. I zapewne właśnie ta ulga będzie teraz ulubionym odliczeniem podatników. Wróćmy jednak do rozliczenia podatkowego za

Na nowe garnki, wykup złota, na leki dla ojca... Na co bierzemy pożyczki "chwilówki"

oprocentowaniu - nawet kilka tysięcy procent. Po aferze z parabankiem Amber Gold pojawił się pomysł, żeby obniżyć ceny pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe. Choć limity obowiązują już teraz (zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim nominalne oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć 19 proc. w skali

Nie będę musiał znać dyrektora szkoły, żeby w niej dostać pracę jako sprzątacz [list]

wielu obszarach, z czego problemy edukacyjne bym postawił w środku stawki. Główne problemy to według mnie wszechobecny nepotyzm, niskie zarobki i emerytury, przez co emeryci kurczowo trzymają się swoich posad i biorą wszystko po najniższych stawkach, byle uciułać parę groszy. Problemem jest także

Pocztę Polską trzeba sprzedać, zanim sama padnie

symbol upadku całej Poczty. Tylko 57,8 proc. paczek priorytetowych dochodzi w terminie. Listów priorytetowych 72,6 proc. (dane UKE). To mniej niż limit wyznaczony przez prawo - dla paczek priorytetowych 80 proc., a dla listów priorytetowych 82 proc. oraz mniej, niż wymagają normy europejskie. Równie źle

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

. Zwłaszcza tych, którzy dorabiają. Na pomostówkach i świadczeniach kompensacyjnych obowiązują limity zarobków. Jeśli przekroczymy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września – 2954,50 zł brutto), świadczenie zostanie zmniejszone. Jeśli przekroczymy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września

Kultura zasiłkowa Samoobrony

proponuje w nim wyrównania dla emerytów i rencistów poszkodowanych na zmianie zasad waloryzacji z 1996 r. To uboczny efekt reformy: świadczenia osób, które przeszły na emeryturę przed tym rokiem, w znacznie mniejszym stopniu uzależnione są od wysokości zarobków z okresu kariery zawodowej, niż to jest w

Bliski koniec PIT, czyli co każdy podatnik wiedzieć powinien

; *internet - czyli wydatki na dostęp do sieci, do 760 zł za rok; *odsetki od kredytu mieszkaniowego - na nowy dom lub mieszkanie. Odliczeniu podlegają odsetki od kredytu (lub jego części) w wysokości do 21 2870 zł (w poprzednich latach ten limit wynosił 189 000 zł); *wydatki na rehabilitację osób

W nowym roku rosną ceny i pensje

, odliczymy dużą ulgę na dzieci - aż 1145,08 zł na każde dziecko. Dzięki temu miliony podatników zapłacą mniejszy podatek albo dostaną nawet zwrot tegoż z urzędu skarbowego. Mniej zapłacimy także dzięki waloryzacji progów podatkowych. Progi to zapisane w skali podatkowej limity dochodów, po przekroczeniu

Renty rodzinne i socjalne

wdowa (lub wdowiec) powinna powiadomić ZUS o osiąganych przychodach. Pisemnie i na dodatek najszybciej, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie może mieć kłopoty. ZUS w końcu dowie się o dodatkowym dochodzie i jeżeli okaże się, że limity zostały przekroczone, a ZUS nie dostał deklaracji od osoby

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

. Pisemnie i na dodatek najszybciej, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie może mieć kłopoty. ZUS w końcu dowie się o dodatkowym dochodzie i jeżeli okaże się, że limity zostały przekroczone, a ZUS nie dostał deklaracji od osoby pobierającej rentę, będzie ona musiała oddać całość (lub część) wypłacanej

Janek poleciał do kangurów

sama bym nie kupiła? Do tego narzucili mi tak wyśrubowany limit sprzedaży, że się przeraziłam. Trzeba mieć talent, żeby wyciągnąć od ludzi milion złotych w trzy miesiące. Kazali mi dzwonić po lekarzach i prawnikach, ale to niegłupi ludzie. Potem sprzedawałam chleb w piekarni na osiedlu. Zarabiałam 750

Byłem hieną tabloidową

wyjazdu wyczerpałem cały limit karty kredytowej, równowartość pensji. Każda delegacja to kolejny dług. Teraz wiem, że się zatracałem, próbowałem odreagować. Ludzie z mainstreamowych mediów mówią: "Słuchaj, przecież tak jest wszędzie". Albo: "Mam marzenie, żeby na trzy tygodnie iść

Banki grają z emerytami w karty

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Danuta Gryglewska z Poznania wkrótce skończy 60 lat. Jeszcze dwa lata temu została odesłana z banku z kwitkiem, kiedy starała się o niewielki debet na koncie. A kilka miesięcy temu bank sam przysłał jej propozycję karty kredytowej z limitem

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

wynosi 697,50 zł miesięcznie. Ważne! Sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje specjalny dodatek. - Od 1 marca 2012 r. najniższa renta rodzinna wynosi 799,18 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej - 367,79 zł. Uwaga na zarobki Osoby pobierające rentę rodzinną mogą dorabiać. Nie mogą

MiFID: będą patrzyć na ręce pośrednikom, bankom nie

limitu, bank płacił pracownikowi tylko gołą pensję, np. 1500 zł. Półtora roku temu nawet emerytom, którzy przez lata inwestowali uciułane pieniądze tylko w rządowe obligacje, bank PKO BP proponował przejście na fundusz... małych spółek japońskich. "Gazeta" zna przypadki klientów, którzy w trzy

Renty rodzinne i socjalne. Komu przysługują i jak się o nie starać?

określonych limitów: - jeśli zarobimy więcej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może obniżyć rentę maksymalnie o 448,83 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Od 1 grudnia 2012 r. 70 proc. średniego wynagrodzenia to 2457,20 zł brutto; - jeżeli zarobimy więcej niż 130 proc. przeciętnej

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać

specjalny dodatek. Od 1 marca 2012 r. najniższa renta rodzinna wynosi 799,18 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej - 367,79 zł. Jak dużo możemy dorobić Osoby pobierające rentę rodzinną mogą też zarabiać. Ich dochody nie mogą jednak przekroczyć określonych limitów. - Jeśli zarobimy więcej niż 70 proc

Niedaleko Świętego Spokoju. Dzieci gorszego Boga w Hiszpanii

mleczne, czyli limity dla producentów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Los kilkudziesięciu miejsc pracy zawisł na włosku. "Cristóbal, radź sobie!" - brzęczało w głowie Colóna. Wymyślił! Skoro nie mogą sprzedawać mleka, będą z niego robić jogurty. "Naprawdę jesteś wariat - mówili mu. - Ty

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

. W2008 r. wzrósł więc jeden z dwóch zapisanych tam progów podatkowych. Progi to limity dochodów, po przekroczeniu których podlegamy wyższej stawce podatku: 30 proc. zamiast 19 proc. albo 40 proc. zamiast 30 proc. W2007 r. progi wynosiły 43 405 zł i85 528 zł. W 2008r. pierwszy próg podskoczył do 44 490 zł

Do dwóch stawek PIT za 2009 r.

pamiętać, że podane powyżej kwoty to limity roczne i jeśli pracował np. tylko przez 5 miesięcy to do odliczenia ma 5/12 limitu. I jeszcze jedna ważna uwaga. Ci, którzy na dojazdy do pracy wydawali w 2009 r. więcej niż w to przewidują limity kosztów, w rozliczeniu rocznym mogą (tak jak w poprzednich latach

Dlaczego OFE nie chcą lokować w funduszach inwestycyjnych

koniec listopada w papierach największych zagranicznych firm OFE lokowały tylko 0,5 proc. aktywów, choć zgodnie z limitami ustawowymi mogłyby dziesięć razy więcej. Grzegorz Zatryb ze Skarbca Emerytury zwraca uwagę na to, że przepisy zniechęcają OFE do niestandardowych inwestycji. - System oparty na

Renty do zmiany

przygotowują projekt ustawy. Skupiają się w nim głównie na prawie rencistów do nieograniczonego dorabiania. Dziś, jeśli rencista zarobi za dużo, ZUS może mu obciąć, a nawet zabrać świadczenie (o tym, kiedy można się tego spodziewać, później). Za zniesieniem limitów opowiadają się też posłowie Prawa i

Chleba naszego powszedniego daj nam jutro

, to powinno pozwolić na odpisanie od dochodu pieniędzy, które ludzie wydają na ten cel. Dziś obowiązuje limit wpłat na IKE - 4 tys. rocznie. Mało? - Dużo. Policzyłem, że gdybyśmy wydawali na IKE 2,4 tys. zł rocznie (po 200 zł miesięcznie), ale od początku kariery zawodowej, to nasza stopa zastąpienia

Dorabiam, nie narzekam

przekraczamy limity za kierownicą. No dobrze, powiem. Przywozimy też z Białorusi papierosy, alkohol, paliwo zwykłą osobówką. Dwa razy w tygodniu jadę. Cztery tysiaki się z tego przez miesiąc uzbiera. Z gołej pensji brakowałoby na podstawowe zakupy, za mieszkanie płacimy 600 zł. A tak to w domu są cztery

Świata nie zbawili, ale poprawili

coraz wyższe koszty leczenia milionów emerytów. W praktyce nie da się uniknąć racjonowania opieki zdrowotnej - bo nikomu, nawet bogatym Amerykanom, nie starczy pieniędzy na leczenie wszystkich wszystkimi dostępnymi metodami. Racjonowanie opieki medycznej godzi w poczucie sprawiedliwości wielu ludzi

Minister podroży paliwa?

To odpowiedź na zeszłotygodniową decyzję Sejmu. Posłowie nie zgodzili się na planowane przez rząd podwyżki składek ZUS dla przedsiębiorców oraz obniżenie limitu zarobków dla dorabiających emerytów. To oznacza, że w budżecie zabraknie około miliarda złotych. Rząd chce jeszcze raz zaproponować

Emerytura? Pomyślę o tym jutro.

fatamorganą. Ja stara? W życiu! Kiedy mam się bawić, jak nie dziś? Teraz coraz częściej zaczynam myśleć o przyszłości. Patrzę na polskich emerytów, których nie stać na podstawowe rzeczy. Pieniądze na leki muszą pożyczać od rodziny, sąsiadów. Nie chcę tak żyć. Na wakacjach w Turcji widziałam wycieczki

Półrocze rządu PO-PSL. Konferencja prasowa premiera Tuska i ministrów

wykonawczej, tej bezpośrednio podległej premierowi, ale jesteśmy gotowi do tego typu redukcji własnego władztwa, tak gdzie to ma sens. Limit emisji CO2 Niezwykle ważne zadania czekały nas już od samego początku naszego rządzenia w sprawach bezpieczeństwo energetyczne i pakiet energetyczno-klimatyczny

Unii nie oddamy guzika

, a próbowano nawet dziesięcioletni. Potem okazało się to niepotrzebne i okres ochronny skrócono do lat sześciu. Hiszpanie - choć wówczas biedni i z dużym bezrobociem - wcale nie zaczęli masowo emigrować. Przeciwnie, ich kraj stał się ulubionym krajem emerytów z całej Europy - zwłaszcza niemieckich

Renta wyższa od emerytury?

; Rostowski na to się nie zgadza. Chce, by rencistów obowiązywały limity zarobków. Tak jak dziś - gdy rencista zarobi miesięcznie więcej niż 2238,50 zł (70 proc. średniej krajowej), jego świadczenie ZUS zmniejsza, a gdy przekroczy 4157,30 zł (130 proc. średniej krajowej), całkowicie zawiesza. - 

Od Solidarności do zawiści

Polska i im bardziej powiększa się grupa ludzi zamożnych, tym bardziej irytuje to Bugaja. Weźmy zarobki menedżerów. Rzeczywiście, ich pensje w firmach państwowych są czasami nieprzyzwoicie wysokie. Jednak tzw. ustawa kominowa - ograniczająca płace metodami administracyjnymi - jest narzędziem topornym

Wyższe uczelnie. Poziom nauczania 2000

wypełnić limity - komentuje rektor Węgleński. Inny pomysł to zatrudnianie profesorów o przypadkowych specjalnościach. Maciek z Gorzowa opowiada, że zajęcia z organizacji i zarządzania prowadził u nich profesor cybernetyki. Ma jednak nadzieję, że teraz poziom szkoły się poprawi, bo ma ona już 4 tys

Odkładaj mało, by wyjąć dużo. Rzecz o długoterminowym oszczędzaniu

. IKE, czyli daj się zmotywować Różne sposoby długoterminowego odkładania pieniędzy - na lokatach, w obligacjach, w funduszach - mają wspólny mianownik. To indywidualne konto emerytalne. Podstawową jego zaletą jest to, że do pewnego limitu wpłat - dziś jest to niecałe 10 tys. zł rocznie - pieniądze

Alfabet Millera, czyli Polska pod rządami koalicji SLD-PSL

Kaczmarkiem. Wśród sukcesów rządu premier wymienił porządkowanie kadr. - Odchodzą teraz ludzie nieudolni, z pamiętnego zaciągu AWS, których zarobki rosły odwrotnie proporcjonalnie do efektów zarządzanych przez nich firm - tłumaczył Miller. - Czy zgodzi się pan na rozmowę o wymianie prezesów? - zapytaliśmy