likwidacja zakładu pracy czy przysługuje odprawa

PAP

Wrocław. Rada wierzycieli zgodziła się na sprzedaż FagorMastercook

Wrocław. Rada wierzycieli zgodziła się na sprzedaż FagorMastercook

# dochodzi informacja o postanowieniu sądu w tej sprawie #

Odprawy emerytalne i rentowe

Odchodzisz na emeryturę lub rentę? Sprawdź, czy należy ci się odprawa, i ile pieniędzy możesz dostać. Kiedy zakład pracy może odmówić wypłaty?

Odprawy emerytalne i rentowe

Odchodzisz na emeryturę lub rentę? Sprawdź, czy należy ci się odprawa, i ile pieniędzy możesz dostać

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się wtedy starać o świadczenia przedemerytalne. PENSJA W DÓŁ? Pracownika, któremu brakuje

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

najpóźniej do 31 lipca. Okres wypowiedzenia to trzy miesiące. Można go skrócić nawet do miesiąca, jeżeli nauczycielowi zostanie wypłacona suma za pozostałe dwa, obliczona tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.Co z odprawą?Odprawa przysługuje każdemu nauczycielowi, niezależnie od stanowiska. Jej

Komu się należy ochrona przedemerytalna

Komu się należy ochrona przedemerytalna

przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się jednak starać o świadczenia przedemerytalne.Czy mogą obniżyć pensję? Czy pracownikowi, któremu brakuje cztery lata do emerytury, można obniżyć pensję? Nie. Wynagrodzenia nie

300 osób odejdzie w tym roku z Grupy Kapitałowej GZE

organizacyjnymi, które już w lipcu 2002 roku zapoczątkowała w GZE likwidacja tzw. rejonów energetycznych. Zgodnie z podpisanym w 2001 roku przez GZE, Vatenffal (główny udziałowiec GZE) i związki zawodowe pakietem socjalnym, odchodzącym w marcu pracownikom przysługuje odprawa w wysokości 23 pensji. Odprawa będzie

Jak mogą cię zwolnić?

przewidują przepisy o zwolnieniach grupowych. Nakłaniają też podwładnych, żeby zgodzili się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Czy warto się na to godzić? Tak, ale pod warunkiem, że dostaniemy odprawę. Odszkodowanie za zwolnienie grupowe otrzymuje każdy pracownik w zależności od zakładowego

Renta nie dla każdej wdowy

Renta nie dla każdej wdowy

przysługuje i że powinnam poszukać sobie pracy - mówi. Tak zrobiła. Zarabia 1,1 tys. zł, akurat tyle, żeby pokryć wszystkie opłaty. - W takiej sytuacji jak ja jest jeszcze kilkadziesiąt innych kobiet - mówi. Jej zdaniem renty na specjalnych warunkach należą się wdowom po górnikach nie dlatego, że ich praca

Kiedy i kogo nie można zwolnić

Kiedy i kogo nie można zwolnić

chociaż prawie zawsze wynikają one z trudnej sytuacji zakładu pracy, nie oznacza to, że pracownicy, którym szefostwo dziękuje za współpracę, lądują na bezrobociu bez grosza. Każdy zwolniony w ten sposób ma prawo do odprawy, której górna granica może sięgać nawet 15-krotności aktualnej płacy minimalnej

Dla kogo upadłość

wnioskiem o upadłość konsumencką. Sąd od razu potwierdził jego niewypłacalność. Teraz musiał ustalić, czy pan Marian wpadł długi z przyczyn losowych i czy nie zadłużył się nierozsądnie. Likwidacja zakładu pracy i choroba żony to bez wątpienia przyczyny losowe, których nie można było przewidzieć ani im

Likwidacja Stoczni Gdańskiej, protesty uliczne

grupa, którą zajmie się urząd, to ludzie tuż przed emeryturą. Uzyskując prawo do zasiłku, nie mogą przejść na emeryturę, gdyż jej warunkiem jest stosunek pracy. Jednak nie ma zakładów, które chciałyby przyjąć takich pracowników i wkrótce wypłacić im odprawę emerytalną. Urząd chce więc znaleźć

Dieta (prawo pracy)

ministra pracy i polityki społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe. Nie mogą to być stawki niższe niż określone w rozporządzeniu. Zakład może jednak przyjąć wyższe kwoty. Jeśli przepisy wewnętrzne zakładu pracy nie określają wysokości diety, przyjmuje się wysokość

Związek zawodowy

pracy. Likwidacja związku zawodowegoWykreślenie związku zawodowego z KRS, czyli jego likwidacja, może nastąpić z następujących względów: złamania prawa przez związek zawodowy, reprezentowania przez związek zawodowy mniej niż 10 pracowników przez okres dłuższy niż 3 miesiące, likwidacja zakładu pracy

Pracownik

Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie. Definicja pracownika

Praca tymczasowa

. a także dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić pracodawcę użytkownika na szkodę. Odpowiedzialność materialna pracownika tymczasowegoOgólnie rzecz biorąc odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego

Karta Górnika

emerytalnego odprawa przy przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką specjalna odprawa pośmiertna dla rodziny coroczny zasiłek na każde dziecko, na które przysługuje zasiłek rodzinny bezzwrotna pożyczka dla młodych małżeństw

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.