likwidacja zakładu pracy czy przysługuje odprawa

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Komu się należy odprawa

Komu się należy odprawa

Odchodzisz na emeryturę lub rentę, zostałeś zwolniony z pracy Sprawdź, kiedy należy ci się odprawa.

Prezydent podpisał ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - poinformowała w poniedziałek jego kancelaria. Dzięki temu będzie można. m.in. przedłużyć regulacje dotyczące uprawnień b. pracowników kopalń.

Tobiszowski: do końca roku musimy uchwalić nowelę ustawy o górnictwie

Musimy do końca roku uchwalić nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - mówił na komisji sejmowej wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Chodzi m.in. o przedłużenie środków naprawczych i osłonowych w górnictwie na okres po 2015 r.

Tobiszowski: do końca roku musimy uchwalić nowelę ustawy o górnictwie

- podkreśliła Dziuk - określa ponadto warunki przyznawania jednorazowych odpraw pieniężnych osobom, które z tego świadczenia skorzystają od 1 stycznia 2016 r. "Świadczenie będzie przysługiwało pracownikom, z którymi rozwiązana została za porozumieniem stron umowa o pracę po 31 grudnia 2015 r., nie później

Sejm uchwalił nowelę ustawy o górnictwie

treści nie wiemy - poza tym, że program będzie obowiązywał do 2018 roku - czy rząd PiS-u przewiduje jakiekolwiek kopalnie do likwidacji. Słyszymy o wygaszaniu kopalń, ale nie wiemy, co to znaczy?" - podkreślił poseł PO. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, zwracając się do Czerwińskiego

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

ramach przygotowanych programów naprawczych". Sędzikowski akcentował w poniedziałek, że pomoc publiczna dotyczy wyłącznie SRK i pokrywania przez tę spółkę kosztów odpraw, urlopów górniczych, strat w produkcji kopalń w czasie poszukiwania inwestorów oraz kosztów likwidacji zakładów lub ich części

Senat za przedłużeniem stosowania środków naprawczych i osłonowych w górnictwie

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma umożliwić nieodpłatne zbycie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do SRK SA. Określa ponadto warunki przyznawania jednorazowych odpraw pieniężnych osobom, które z tego świadczenia skorzystają od 1 stycznia 2016 r. Świadczenie ma przysługiwać

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

porozumieniu nie będzie odpraw dla górników dołowych (wszyscy mają mieć gwarancję pracy). Wzrosły natomiast odprawy dla pracowników przeróbki oraz pozostałych osób pracujących na powierzchni - do wysokości 12-miesięcznej pensji; dodatkowo przysługują im odprawy ustawowe). Zgodnie z przyjętym w ub. tygodniu

Sejm: II czytanie projektu nowelizacji ustawy węglowej - jeszcze w środę wieczorem

poseł PiS i kandydat tej partii na prezydenta Andrzej Duda zaapelował do posłów koalicji, by nie głosowali za przyspieszeniem prac nad ustawą, która pozwoli na likwidację czterech kopalń. Zaapelował też do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by - w razie przyjęcia ustawy przez parlament - zawetował ją

Kolorz po rozmowach z przedstawicielami rządu - światełko nadziei

przeznaczenia. Ostatnią kopalnię Węglokoks ma kupić od KW bezpośrednio. SRK zajmuje się likwidacją kopalń, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie

Negocjacje przedstawicieli rządu ze związkowcami po raz kolejny wznowione

, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i przeniesienie do spółki prowadzącej regularną

Kolejna przerwa w negocjacjach przedstawicieli rządu ze związkowcami

uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100

Rozpoczęła się kolejna runda rozmów związkowców z delegacją rządową

górniczymi - do nabycia uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne

Wrocław. Związkowcy z FagorMastercook przeciw warunkom zwolnień grupowych

zł dodatkowo na odprawy" - zadeklarowała. W połowie grudnia rada wierzycieli wrocławskich zakładów FagorMastercook jednogłośnie zgodziła się na ich sprzedaż za 90 mln zł spółce BSH Bosch Siemens. BSH ma zainwestować kolejne 120 mln zł i zadeklarowało prace dla ok. 500 osób. FagorMastercook

SLD chce zwołania Rady Gabinetowej ws. sytuacji w górnictwie

płacić zasiłki, upadek zakładów pracy kooperujących z kopalniami" - podkreślił. Rada Gabinetowa zwoływana jest przez prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. Radę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta; Radzie nie przysługują kompetencje rządu

Sejm uchwalił nowelę pozwalającą rządowi realizować program naprawy KW

sprowadza się ona do likwidacji kopalń, które często są ostatnimi zakładami pracy w okolicach. W odpowiedzi poseł PO Andrzej Czerwiński - szef komisji ds. energetyki - oświadczył, że ustawa zapewnia górnikom z KW pensje na luty. "Czy ktokolwiek złożył jakąkolwiek propozycję w interesie górników?"

Górnicy KHW dołączyli do protestu

poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100 pracowników przeróbki z prawem do 10-krotności wynagrodzenia. Dla 1600 innych pracowników na powierzchni odprawy

Górnicy KHW dołączają do protestu, kolejna runda rozmów

będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100 pracowników przeróbki

Sejm w nocy o kopalniach. Opozycja: To egzekucja polskiego górnictwa

Sejm w nocy o kopalniach. Opozycja: To egzekucja polskiego górnictwa

egzekucja polskiego górnictwa" - przekonywała. W ocenie SP proponowane zmiany to efekt niezawetowania przez Polskę pakietu klimatycznego UE. Kempa podkreśliła, że proponowane 24-miesięczne odprawy są nie do przyjęcia przez górników, bo oni nie chcą jałmużny, tylko stałej pracy. Krytycznie projekt

Prezydent podpisał nowelizację ustawy "węglowej"

wetowania ustaw, zastanowić się, czy nie ma to służyć zaspokajaniu własnych potrzeb, przez "żerowanie na konfliktach i problemach". Parlament zakończył prace nad nowelą w miniony czwartek. Zgodnie z rządowym planem, Kompania Węglowa, która ostatnio generowała 200 mln zł strat miesięcznie, a w

Odprawy emerytalne i rentowe

Odprawa to zgodnie z Kodeksem pracy jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy w związku z jego przejściem na emeryturę (lub rentę). Aby ją dostać, musimy rozwiązać stosunek pracy. I nie ma znaczenia, czy odchodzimy na emeryturę wcześniejszą, czy ustawową. Uwaga

Kopacz: w pomocy dla kopalń nie możemy łamać zasad UE

górniczymi - do nabycia uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne

Wrocław. Rada wierzycieli zgodziła się na sprzedaż FagorMastercook

rozwój 120 mln zł. Nie zagwarantował utrzymania obecnego zatrudnienia, ale można się spodziewać, że po przejęciu zakładu będzie tam praca dla ok. 500 osób" - powiedział Filipowski. Dodał, że aby doszło do sprzedaży, uchwałę rady wierzycieli musi podtrzymać wrocławski sąd gospodarczy. Jak

Kolorz po rozmowach z przedstawicielami rządu - światełko nadziei

uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

podkreśliła, że proponowane 24-miesięczne odprawy są nie do przyjęcia przez górników, bo oni nie chcą jałmużny, tylko stałej pracy. Krytycznie projekt ocenili przedstawiciele Twojego Ruchu. Według nich "ustawa niczego nie załatwi", gdyż m.in. nie ma w niej określonych źródeł finansowania. "

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100 pracowników przeróbki z prawem do 10-krotności wynagrodzenia. Dla 1600 innych pracowników na powierzchni odprawy mają wynieść 3,6-krotność wynagrodzenia. Likwidacja

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

egzekucja polskiego górnictwa" - przekonywała. W ocenie SP proponowane zmiany, to efekt niezawetowania przez Polskę pakietu klimatycznego UE. Kempa podkreśliła, że proponowane 24-miesięczne odprawy są nie do przyjęcia przez górników, bo oni nie chcą jałmużny, tylko stałej pracy. Krytycznie projekt

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

tym zakresie". WIEK I STAŻ TO ZA MAŁO Aby mieć szansę na świadczenia, musimy przed ogłoszeniem bankructwa czy likwidacji zakładu pracy pracować tam co najmniej pół roku. Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po zwolnieniu. Wcześniej musimy się zarejestrować w powiatowym urzędzie

Przedstawiciele rządu wznowili negocjacje ze związkowcami

urlopami górniczymi - do nabycia uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24

Przerwa w negocjacjach związkowców z delegacją rządową

, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i przeniesienie do spółki prowadzącej regularną

Odprawy emerytalne i rentowe

emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia".Czyli odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy w związku z jego przejściem na emeryturę (lub

"Solidarność" ogłasza ogólnopolskie pogotowie strajkowe. "Sytuacja jest nadzwyczajna"

. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100 pracowników przeróbki z prawem do 10-krotności

Duda w Katowicach: sytuacja jest nadzwyczajna

likwidacji czy alokacji pracowników do innych kopalń - z powodu jakby wygaszania kopalń - były konsultacje i opinia związków zawodowych działających w danej kopalni i samorządów, czy to wójtów, czy gmin, tam gdzie te kopalnie funkcjonowały. Ten artykuł został wykreślony" - mówił. "Tu faktycznie

Szef "S" ogłosił ogólnopolskie pogotowie strajkowe

uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności; *ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy; *mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić

Szef "S" ogłosił ogólnopolskie pogotowie strajkowe

emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100 pracowników

Komu się należy ochrona przedemerytalna

obowiązują w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się wtedy starać o świadczenia przedemerytalne. PENSJA W DÓŁ? Pracownika, któremu brakuje

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

najpóźniej do 31 lipca. Okres wypowiedzenia to trzy miesiące. Można go skrócić nawet do miesiąca, jeżeli nauczycielowi zostanie wypłacona suma za pozostałe dwa, obliczona tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.Co z odprawą?Odprawa przysługuje każdemu nauczycielowi, niezależnie od stanowiska. Jej

Komu się należy ochrona przedemerytalna

w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się jednak starać o świadczenia przedemerytalne. Czy mogą obniżyć pensję? Czy pracownikowi, któremu brakuje cztery lata do emerytury, można obniżyć pensję

Jak mogą cię zwolnić?

przewidują przepisy o zwolnieniach grupowych. Nakłaniają też podwładnych, żeby zgodzili się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Czy warto się na to godzić? Tak, ale pod warunkiem, że dostaniemy odprawę. Odszkodowanie za zwolnienie grupowe otrzymuje każdy pracownik w zależności od zakładowego

Kiedy i kogo nie można zwolnić

chociaż prawie zawsze wynikają one z trudnej sytuacji zakładu pracy, nie oznacza to, że pracownicy, którym szefostwo dziękuje za współpracę, lądują na bezrobociu bez grosza. Każdy zwolniony w ten sposób ma prawo do odprawy, której górna granica może sięgać nawet 15-krotności aktualnej płacy minimalnej

Renta nie dla każdej wdowy

przysługuje i że powinnam poszukać sobie pracy - mówi. Tak zrobiła. Zarabia 1,1 tys. zł, akurat tyle, żeby pokryć wszystkie opłaty. - W takiej sytuacji jak ja jest jeszcze kilkadziesiąt innych kobiet - mówi. Jej zdaniem renty na specjalnych warunkach należą się wdowom po górnikach nie dlatego, że ich praca

Dla kogo upadłość

wnioskiem o upadłość konsumencką. Sąd od razu potwierdził jego niewypłacalność. Teraz musiał ustalić, czy pan Marian wpadł długi z przyczyn losowych i czy nie zadłużył się nierozsądnie. Likwidacja zakładu pracy i choroba żony to bez wątpienia przyczyny losowe, których nie można było przewidzieć ani im

Likwidacja Stoczni Gdańskiej, protesty uliczne

emeryturę, gdyż jej warunkiem jest stosunek pracy. Jednak nie ma zakładów, które chciałyby przyjąć takich pracowników i wkrótce wypłacić im odprawę emerytalną. Urząd chce więc znaleźć pracodawców i wykupić od nich miejsca pracy dla stoczniowców, by mogli doczekać emerytury. Demograficzna bomba W 1996 na

300 osób odejdzie w tym roku z Grupy Kapitałowej GZE

przysługuje odprawa w wysokości 23 pensji. Odprawa będzie pomniejszana z każdym przepracowanym w GZE miesiącem. Dla zwalnianych pracowników firma doradcza IMC Kariera i Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości przygotowały "Program pomocy pracownikom odchodzącym z Grupy Kapitałowej GZE". GZE