liceum punkty

Danuta Pawłowska

Ile trzeba mieć punktów w rekrutacji by uczyć się w najlepszych stołecznych liceach

Ile trzeba mieć punktów w rekrutacji by uczyć się w najlepszych stołecznych liceach

W tym roku gimnazjaliści warszawscy wysoko zawiesili poprzeczkę - do najlepszych szkół średnich trzeba było mieć prawie komplet punktów, a do najbardziej obleganych klas w renomowanych liceach startowało nawet ośmiu kandydatów na jedno miejsce.

Liceum na punkty

Licea i technika wprowadzają progi punktowe. Gimnazjaliści, chcąc dostać się do lepszych szkół, będę musieli zebrać więcej punktów na świadectwie.

Egzamin gimnazjalny 2017. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki

Zaskoczenia nie ma. Najlepiej wypadł język polski, zaraz po nim angielski. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z matematyką, trochę lepiej z przedmiotami przyrodniczymi. Z punktami za egzamin nastolatki powalczą o miejsca w liceach i technikach.

Klęska egzaminu rozszerzonego na maturach. Szef CKE: Dużo prac było ledwie tkniętych

Klęska egzaminu rozszerzonego na maturach. Szef CKE: Dużo prac było ledwie tkniętych

poziomie rozszerzonym. Jest mit, że to egzamin łatwiejszy i wystarczy oglądać telewizję, czytać gazety. Prawie 60 proc. absolwentów liceów i 90 proc. absolwentów techników, którzy zdawali egzamin z wiedzy o społeczeństwie, uzyskało zero punktów za wypracowanie. Czy w tym roku udało się uniknąć kłopotów z

Liczba punktów zdobytych przez najlepsze licea

1. I 6570 2. XXI 2820 3. IV 2690

Karty miejskie zamówią w szkole

Akcja rozpoczęła się wczoraj (14 września). Ze specjalnej oferty Zarząd Transportu Miejskiego skorzystają uczniowie i nauczyciele ośmiu warszawskich szkół. W każdej z nich przez dwa dni będzie działał mobilny punkt personalizacji. Pierwszy stanął w Liceum im. Marii Konopnickiej. Potem będzie

Uczniowie bez zadania 32. czekają w rezerwie

możliwości, niemal na pewno dostaną się do jednej z trzech wskazanych przez siebie placówek. - No, chyba że mając kiepskie świadectwo, starały się o miejsce w liceum z górnej półki. Wtedy nie pomogłoby im nawet 16 dodatkowych punktów. Jakubowska dodaje, że 16 dyżurujących wizytatorów już od rana odbierało

3. miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży - 173 punkty

Mieści się w budynku przy ulicy Bernatowicza 4. Uczęszcza do niego 570 uczniów, pobierających naukę w 18 klasach. Liceum może się poszczycić szóstym miejscem w rankingu ogłoszonym przez Szkołę Główną Handlową pod względem liczby dostarczanych jej studentów. 100 proc. absolwentów dostało się na

4. miejsce - VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku- 163 punkty

przedmiotowych na szczeblu centralnym. Ponad 97 proc. absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. Marek Onoszko, dyrektor: Ranking nie przyniósł większych zmian. W czołówce są tylko małe przesunięcia. Ale obserwując np. białostockie licea, widzę, że w ostatnich latach poziom w większości z nich bardzo

1. miejsce - III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku - 182 punkty -

Mieści się przy ulicy Pałacowej 2/1. Uczy się w nim 949 uczniów w 30 klasach. Już kiedyś wygrało nasz ranking i zawsze jest w pierwszej trójce. W ubiegłym roku szkolnym liceum dochowało się siedmiu finalistów i czterech laureatów olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym. Poza sukcesami

2. miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku- 180 punktów

Mieści się przy ulicy Brukowej 2. Uczy się w nim 922 uczniów w 30 klasach. "Jedynka" najczęściej wygrywała nasz ranking, rzadko oddając palmę pierwszeństwa innym ogólniakom. Jako szkoła stowarzyszona z UNESCO prowadzi bardzo ożywioną współpracę zagraniczną. W minionym roku szkolnym liceum

5. miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku - 151 punktów

Mieści się przy ulicy Narewskiej 11. W 32 klasach ma 1004 uczniów. W zeszłorocznym rankingu znalazło się na 12. miejscu, tym bardziej więc obecny awans zasługuje na podkreślenie. Szkoła wygrała w kategorii "formy pracy pozalekcyjnej". Ma bardzo dobre warunki do uprawiania sporu i dużo osią

Zero punktów dla MEN za "pochylenie się nad uczniem"

do liceów mimo brakujących punktów. Kiedy składaliśmy zaświadczenie w liceum, usłyszeliśmy - możecie sobie to zabrać. Wróciliśmy do kuratorium. Urzędniczka była miła: "Powiemy dyrektorom, że te zaświadczenia coś znaczą". Dzwonimy znowu do szkoły. Dyrektor: "Kuratorium nie ma nic do

Ogólniaki dla wszystkich chętnych czy dla najlepszych?

Stanisław Faber, śląski kurator oświaty, jest gorącym zwolennikiem wprowadzenia progów punktowych przy rekrutacji uczniów do liceów. Uważa, że zamknięcie słabszym uczniom dostępu do liceów wszystkim wyjdzie na dobre. - Podniesie się poziom nauczania, odżyją szkoły zawodowe, a mniej zdolni uczniowie

Najwięcej punktów trzeba było do "Sienkiewicza"

kwalifikacji do naszego liceum wyniósł 121 punktów. O przyjęcie do szkół starało się nieco ponad 4,3 tys. absolwentów gimnazjów. Ponad połowa z nich wybrała licea. Chęć nauki w technikum zadeklarowało prawie półtora tysiąca uczniów, a w zawodówkach nieco ponad 400. Najtrudniej w tym roku było dostać się do IV

Nielegalne rozwiązanie zadania 32.

Nielegalne rozwiązanie zadania 32.

Uczniowie, którzy nie dostali się do wybranych liceów, od wczoraj odwołują się od decyzji komisji rekrutacyjnych. Przynoszą z kuratorium zaświadczenia, że ich poloniści nie omówili na lekcjach dwóch lektur, które sprawdzał test humanistyczny po gimnazjum. Uczniowie stracili przez to 16 pkt na 50

Poszukiwacze zaginionych punktów

weryfikacji, mimo że brakowało mu punktów właśnie w zadaniach, w których nastąpiła pomyłka. Ojcu chłopaka puściły nerwy w rozmowie z urzędniczką OKE. Dyrektor Magdziarz mówiła w piątek, że Ziemowita nie dotyczy problem drukarskiego błędu. W zeszłym roku liceum, które wybrał Ziemowit, przyjmowało od 142 pkt z

Gimnazjaliści, nie lekceważcie egzaminu z języka

nauczycieli języków. Próba ma wyglądać jak kwietniowy egzamin językowy, choć jego ranga jest mniejsza od dwóch pozostałych: humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego. To dlatego, że punkty uzyskane w nim nie będą się liczyć podczas czerwcowej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Tak ma być przez trzy

Krakowskie licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne

PP - poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony (dane dotyczą egzaminu pisemnego, obowiązkowego), w nawiasie podajemy liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie Średni wynik matur w Małopolsce dla LO (egzamin pisemny): * j. polski: PP - 56,93 proc., PR - 69,

Rekrutacja do liceów nie będzie już loterią

bałam się, że się do nich nie dostanę, jeśli na egzaminie wypadnę słabiej. Faktycznie, zabrakło mi kilku punktów. Gdybym znała wcześniej wyniki, od razu postawiłabym poprzeczkę niżej - mówi Monika Kamińska, pierwszoklasistka z Sosnowca. Poprzednie władze kuratorium oświaty nie chciały jednak iść

Jeśli do nowej szkoły, to tylko przez próg?

Śląski kurator oświaty ogłosił zasady tegorocznej rekrutacji do liceów, techników i zawodówek. W rozporządzeniu ustalił m.in. terminy, przeliczniki ocen, sprecyzował, za co uczeń może otrzymać dodatkowe punkty. Nakazał także wyznaczyć minimalną liczbę punktów, które muszą zdobyć gimnazjaliści, by

Jak wybrać liceum ogólnokształcące

świadectwach zatrzęsienie. Tak było w ubiegłym roku. Dziwili się sami dyrektorzy liceów, skąd nagle tylu prymusów. Rozstrzygające były więc punkty za egzamin gimnazjalny. Zasady tegorocznej rekrutacji niemal nie odbiegają od ubiegłorocznych. Tak samo można się ubiegać o przyjęcie do trzech szkół. Zmianą jest

Przewodnik po bydgoskich liceach

* Średnia ważona z matur pisemnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego zdawanego jako obowiązkowy i dodatkowy w procentach; w nawiasach podana liczba zdających ** Kandydat mógł uzyskać za egzamin, świadectwo ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia szkolne łącznie 200 punktów I Liceum

Wyścig po setną - czyli zmiana w punktacji do liceum

Aby dostać się do dobrego liceum w Warszawie, trzeba pokonać kilku, a nawet kilkunastu kandydatów. Ważny jest każdy punkt - za sprawdzian na koniec szóstej klasy, świadectwo, zwycięstwo w szkolnych konkursach. "Gazeta" dotarła do nowego regulaminu premiowania kandydatów do liceów

Trwa rekrutacja do liceów ogólnokształcących

Licea ogólnokształcące przeżywały w ubiegłym roku prawdziwe oblężenie. Dyrektorzy i w tym roku spodziewają się tłoku. W samej Częstochowie jest ponad 3 tysiące gimnazjalistów. Większość wybiera się do liceów. Do tej liczby dojdą też uczniowie z powiatu. Gimnazjaliści mogą składać dokumenty do

MENiS przeciw wolontariatowi

Gimnazjalista, który chce się dostać do liceum, jest oceniany na podstawie zebranych punktów - za egzamin na końcu gimnazjum, za oceny na gimnazjalnym świadectwie oraz za "inne osiągnięcia". Po grudniowej nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie "innych osiągnięć" ubyło. Nie

Niespodziewane zmiany maturalne

papiery najwyżej do trzech szkół. Nie zmienia się zasada, że przy rekrutacji do liceów tyle samo punktów można dostać za oceny na świadectwie i inne osiągnięcia uczniów oraz za wynik egzaminu gimnazjalnego. W tym roku licea według własnego uznania przyznawały punkty za dodatkowe osiągnięcia gimnazjalistów

Krakowskie licea ogólnokształcące - szkoły publiczne

PP - poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony (dane dotyczą egzaminu pisemnego, obowiązkowego), w nawiasie podajemy liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie Średni wynik matur w Małopolsce dla LO (egzamin pisemny): * j. polski: PP - 56,93 proc., PR - 69,

Rozmowa o zbieraniu punktów

Renata Czeladko: Kiedy zająłeś się punktami? Kamil Barczyński, uczeń klasy I d, III LO im. W. Biegańskiego: Zacząłem o nich myśleć właśnie przed końcem pierwszego półrocza trzeciej klasy gimnazjum. Jak zacząłeś je zbierać? - Uczestniczyłem w zawodach sportowych: brałem udział w rozgrywkach piłki

Warszawskie szkoły ponadgimnazjalne - gdzie najwięcej chętnych

Zaglądamy do elektronicznego systemu rekrutacji publicznych placówek w stolicy. najbardziej pożądana klasa w warszawskiej szkole publicznej jest w Liceum im Jana Nowaka - Jeziorańskiego; ponad 4 osoby ubiegają się o jedno miejsce w technikum fototechnicznym; spośród szkół sportowych zaciekła walka

Ratusz przegra, bo idzie na skróty

zawołali inaczej: "Dobra, idziecie do zawodówek i techników, więc my już teraz zamkniemy trzy licea, bo nie będą nam więcej potrzebne". To nie mogło skończyć się inaczej. A szkoda. Bo progi punktowe to nie widzimisię ratusza. Sieć szkół w mieście trzeba zreformować. Mamy sporo ogólniaków i nie

Znowu medale dla polskich młodych informatyków!

W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 285 uczniów z 76 krajów świata. To jedna z pięciu największych międzynarodowych olimpiad przedmiotowych dla szkół średnich. Świetne wyniki uzyskali także inni polscy uczestnicy: Marcin Andrychowicz z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (504 punkty

Trwa rekrutacja do liceów ogólnokształcących

W gimnazjach wielkie poruszenie. - Trzecioklasiści studiują powieszony na korytarzu regulamin przyjęć do liceów. Debatują, do której szkoły najlepiej złożyć papiery. Walczą o jak najlepsze oceny na świadectwach - tak Henryka Sikora, dyrektor Gimnazjum nr 18 opisuje szkolną atmosferę na około

Wołam o filozofię w polskich liceach!

rozszerzenia projektu reformy szkolnictwa wyższego o ten jeden punkt, o wprowadzenie filozofii do liceów (alternatywnie zachęcam Pana do podsunięcia tego pomysłu minister Annie Zalewskiej, aby umieściła go w ramach przeprowadzanej reformy edukacji). Co, jak sądzę, nie powinno być problemem, gdyż

Edukacja. Będą tylko trzy konkursy przedmiotowe dla uczniów podstawówek

wysoka. Finaliści mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji. Laureaci w ogóle nie muszą się przejmować naborem, bo mają zapewnione miejsce w wybranej przez siebie szkole. Ci z podstawówek dostawali przepustkę do gimnazjów, a ci z gimnazjów – do najlepszych liceów i techników. Bonus to zwolnienie

Rekrutacja do szkół wielką niewiadomą. Kryteriów nie ma, rodzice w nerwach

– Rodzice i uczniowie dzwonią z pytaniami o nabór. Na razie podajemy skróconą informację o ofercie. Nie mamy kryteriów rekrutacji ani terminów – mówi Jadwiga Sipa, dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Sienkiewicza w Częstochowie. Gimnazjaliści mogą się tylko dowiedzieć, jakie

Zalewska: Polska jednym z niewielu państw, które w podstawie programowej mają Holocaust. Nauczyciel: Sprawdzam

bardzo ogólny punkt, np. druga wojna światowa. O Holocauście więcej dopiero w liceum A i Polska nie ma słowa "Holocaust" w podstawie programowej do historii w szkole podstawowej. W podstawie dla klas I-VIII mamy zapis: "Uczeń charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy

Reforma oświaty. Nowe kryteria rekrutacji do liceów wreszcie podpisane

Już za miesiąc egzaminy gimnazjalne, w liceach i technikach zaczynają się dni otwarte. Ale nastolatki i ich rodzice nie mogli dotąd dowiedzieć się, jak ma wyglądać rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Nowe kryteria naboru opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wciąż czekały na podpis

Pouczą się o SKOK-ach i moralnych aspektach antykoncepcji. Są nowe podstawy programowe

Likwidacja gimnazjów, która rozpoczęła się 1 września 2017 r., oznacza stopniowe wydłużenie szkół podstawowych do lat ośmiu, liceów do czterech oraz techników do pięciu. Naukę w dłuższych szkołach ponadpodstawowych pierwsi uczniowie rozpoczną we wrześniu 2019 r. To obecni siódmoklasiści, którzy

Minister Anna Zalewska robi z uczniów chodzące encyklopedie

książki, wkuwać całe litanie tych samych dat. W szkole średniej po reformie niewiele zostanie miejsca na rozwijanie zainteresowań czy specjalizowanie się w dziedzinach, w których młodzi są mocni i z którymi wiążą przyszłość (w czteroletnim liceum godzin na przedmioty rozszerzone będzie mniej niż w

Matura 2017. Matematyka, mamy arkusze i zadania

] Matematyka to zmora maturzystów. W zeszłym roku majowy egzamin oblało 17 proc. uczniów (13 proc. w liceach, 25 proc. w technikach). Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się we wtorek. To jeden z najczęściej wybieranych przez absolwentów przedmiotów. Wybrało ją ponad 25 proc. zdających

Prof. Marjam Mirzachani (3.05.1977 - 15.07.2017)

matematyczny. W 1994 r. jako 17-latka zdobyła złoty medal na międzynarodowej olimpiadzie matematycznej (po raz pierwszy w irańskim zespole była wtedy dziewczyna), w kolejnym roku też miała złoto - zdobyła maksymalną liczbę punktów. Po liceum wybrała politechnikę w Teheranie, później wyjechała do  USA. W

Zosia Kaczmarek znów to zrobiła! Wygrała olimpiadę astronomiczną i pobiła historyczny rekord

, w niedzielę wygrała jubileuszową 60. Olimpiadę Astronomiczną. Nie dość, że wygrała ją po raz drugi z rzędu (a w I klasie liceum zajęła II miejsce), to jeszcze w zawodach zdobyła rekordowe 29 na 30 punktów. Ten wyczyn nie udał się dotąd w historii olimpiady nikomu. Zosia jest też jedną z dwóch

Szczecińscy radni zdziwieni przychylnością MEN dla XIII LO. Jak za zgodą PiS tworzy się elitarna podstawówka

– wydano zgodę na tak zwane klasy eksperymentalne (z programem wystąpiła szkoła). Przeznaczone są dla uzdolnionych dzieci (PiS był przeciwny elitarności). Trwa właśnie nabór do klasy siódmej matematycznej i przyrodniczej nowej SP 6. O tym, kto się dostanie, zdecydują liczba punktów, wynik

Nauczyciele przerażeni: zbyt trudne zadania na konkursach kuratoryjnych. "Nie do rozwiązania w półtorej godziny"

Najzdolniejsi uczniowie, którzy zostaną laureatami konkursów kuratoryjnych, mogą liczyć na przepustkę do najlepszych liceów. Finaliści zyskują dodatkowe punkty w rekrutacji. Dlatego konkursy cieszą się dużą popularnością - w zeszłym roku szkolnym wzięło w nich udział ponad 55,7 tys. uczniów

Wyniki egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie czekają na nie od dwóch miesięcy

. - Zasadniczo zasady rekrutacji, pomimo tego, że są zawile sformułowane, wydają mi się jasne - mówi Bartek, warszawski gimnazjalista. - Mam nadzieję, że dzięki odpowiedniej liczbie punktów dostanę się do mojego wymarzonego liceum. Tegoroczna rekrutacja różni się znacząco od ubiegłorocznej. W tym roku, po raz

Matura 2017. Matematyka: potęgi, logarytmy, ciągi

Matura 2017. Ponad 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników ma za sobą drugi obowiązkowy egzamin maturalny - z matematyki na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny składał się z 34 zadań, na których rozwiązanie maturzyści dostali 170 minut. Większość z nich - 25 - to zadania

Matura 2017. Matematyka zmorą maturzystów

poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 170 minut. Mierzy się z nim ok. 284 tys. absolwentów liceów i techników i kilka tysięcy poprawkowiczów, którym nie udało się zdobyć 30 proc. punktów w ubiegłych latach. Matematyka to zmora maturzystów. W zeszłym roku majowy egzamin oblało 17 proc. uczniów (13 proc. w

Liceum do poprawki, czyli lepiej naprawiać, niż burzyć

z publicznej podstawówki na wsi. To duża miejscowość, stolica gminy. Znajduje się tu szkoła podstawowa z gimnazjum i nawet liceum. Oba imienia Jana Pawła II. Boi się. Bo z rachunków wynika, że jeden etat dla polonistki zniknie w związku z likwidacją gimnazjum. W liceum nikogo z podstawówki nie

Technika wygrywają z liceami. "Teraz czas na zawodówki"

rekrutacji. Młodzież wybiera technika głównie kosztem liceów. Problemu nie mają te najlepsze. - W II LO im. Śniadeckiego próg przyjęć wyniósł 135 punktów. Jest tam klasa, w której na 33 miejsca 27 kandydatów to olimpijczycy - zaznacza Zimnicka. Takiego komfortu nie mają jednak mniej popularne licea. W V LO

W Legnicy powstanie podstawówka dla Ukraińców

W grudniu ukraińska społeczność skupiona wokół legnickiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Zjednoczenia Łemków, Towarzystwa IV Liceum Ogólnokształcącego, a także rady rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 zwróciła się do prezydenta Legnicy z prośbą o przekształcenie

Dla drzew brakło miłosierdzia. Siostry zapłacą ponad 3 mln za wycięcie starych kasztanowców?

, sąsiadowały z boiskiem. Zagrażały też samemu budynkowi szkoły – przedstawia punkt widzenia zgromadzenia Andrzej Gajewski, sekretarz miasta. W ratuszu powołano specjalną komisję. Urzędnicy oszacowali nawet wstępną wysokość kary do zapłaty – to ponad 3 mln zł. Czy siostry złamały prawo? &ndash

Egzamin gimnazjalny 2017. Język angielski, mamy arkusze

. Do egzaminu przystąpiło niemal 350 tys. uczniów. Wyniki poznają w połowie czerwca. Komplet punktów z egzaminu to połowa wszystkich, które liczą się przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.  Egzamin gimnazjalny 2017: Arkusze i zadania z języka polskiego   Egzamin gimnazjalny

Matura 2017. Matematyka rozszerzona, mamy arkusze i zadania

prawdopodobieństwo wylosowania takich piłeczek, że iloczyn trzech zapisanych liczb jest podzielny przez 4. Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego". Zadanie za pięć punktów to: "Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A = (-5,3) i B = (0,6), którego środek leży na prostej o równaniu x-3y+1=0

"Gdyby nie polonista, nie byłbym tym kim jestem." Spotkanie z Michałem Nogasiem

swojego polonistę w liceum w Radomiu. - Miał fioła na punkcie literatury. Na maturze były cztery szóstki z polskiego, wszystkie w mojej klasie - opowiadał. Chociaż jak dziennikarz zaznaczył, łatwo nie było, szczególnie jeśli ktoś nie lubił polskiego. Były osoby które przed polonistą po prostu drżały. 

Zamiast Oskara Langego będzie Witold Pilecki. Dekomunizacja w szkole

rotmistrza Witolda Pileckiego. Lange od 1970 do 2017 Zespół Szkół Nr 3 (dawny Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1) powstał w 1945 r. jako Miejskie Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe. W roku 1970 szkole nadano imię ekonomisty profesora Oskara Langego. Był członkiem PPS (tak jak Piłsudski). Po 1945 r. był

Matura 2017 z języka polskiego. Praca - pasja czy obowiązek? I "Ziemia, planeta ludzi"

fragment "Wesela" i pytania dotyczące gwary oraz tekst o Henryku Sienkiewiczu (o "Quo Vadis" i sławie, jaką mu przyniosło). Matura 2017: "Chłopi" i patriotyzm w literaturze Do matury przystąpiło ok. 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Język polski na poziomie

Wyniki matur 2016: jak technika poległy na matmie i jak kalkulują uczniowie wybierając przedmioty

wyniku z matematyki w liceach wynosi 62 proc. punktów - oznacza to, że tyle samo uczniów ma wynik gorszy niż 62 proc. i wynik lepszy niż 62 proc. Wykresy są interaktywne. Kliknij albo najedź na słupki, żeby zobaczyć dane? Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło 258 tys. tegorocznych

Licea i technika znów rekrutują. Do końca wakacji "będzie zamieszanie"

Rekrutacja uzupełniająca do liceów i techników rozpoczęła się w środę. Tego dnia szkoły wywiesiły listy wolnych miejsc. - W liceach, technikach i zawodówkach mamy ich łącznie 383 - informuje Małgorzata Zimnicka z referatu edukacji kieleckiego ratusza. Wolne miejsca zostały nawet w najbardziej

Jak Nowoczesna chce zmienić szkołę po Zalewskiej? Do gimnazjów powrotu nie będzie

zawieruchę PiS. Oni wiedzą, że teraz to podstawówka będzie decydowała, do jakiego liceum dostanie się dziecko. Ta reforma przyspieszyła selekcję. My chcielibyśmy, jeśli już wiemy, że ona istnieje, żeby jednak odbywała się później. I żeby jej punktem wyjścia były zdolności, a nie tylko pieniądze rodziców

Zmarła Maryam Mirzakhani, pierwsza kobieta nagrodzona "matematycznym Noblem"

matematyczny. W 1994 roku, jako 17-latka, zdobyła złoty medal na międzynarodowej olimpiadzie matematycznej (po raz pierwszy w irańskim zespole była wtedy dziewczyna), w kolejnym roku też miała złoto - zdobywając maksymalną liczbę punktów. Po liceum wybrała Politechnikę w Teherenie. Później wyjechała do USA. w

Reforma edukacji. Gdzie, z kim, czego i kiedy będzie uczyło się moje dziecko? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

1. Czy wszystkie gimnazja zostaną przekształcone w inny typ szkoły? Nie. Gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, liceum, technikum, szkołę branżową lub włączone do jednego z typów szkół. Ale samorząd może też zdecydować o ich wygaszeniu. Szkoła od 1 września 2017 r. nie przyjmie

MON szuka szkół chętnych do prowadzenia klas wojskowych

Teraz sytuacja wygląda tak: licea i technika prowadzą klasy mundurowe. Różnego typu: dla uczniów, którzy myślą o straży pożarnej, służbie więziennej, wojsku czy straży granicznej. Takich szkół jest w całej Polsce ok. 500. Na przykład w Warszawie kilka liceów zamierza od września otworzyć 11 klas

Matura 2017. W kaloszach na maturę z polskiego

2017. Język polski - mamy ARKUSZE O godz. 9 ok. 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z kilku egzaminów obowiązkowych dla uczniów - trzeba uzyskać z niego 30 proc. punktów, by uzyskać świadectwo dojrzałości

Matury. Przeciążona strona Komisji Egzaminacyjnej

Uczniowie klas maturalnych odbierali wczoraj w szkołach swoje świadectwa, wcześniej - jak co roku - mogli sprawdzić przez internet nie tylko ile punktów procentowych dostali z każdego przedmiotu, ale nawet jak zostały ocenione poszczególne zadania. Ale wczoraj co najmniej do południa graniczyło z

Kuratorium "zwraca uwagę" dyrektor płockiego liceum. Konsekwencji za wpuszczenie ONR nie będzie

pedagogicznej" - dodał rzecznik. Co ONR robił w szkole Narodowcy z ONR odwiedzili płockie liceum 1 marca. Czterech młodych mężczyzn z falangami na ramionach uczestniczyło w szkolnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jeden z nich wygłosił przed uczniami okolicznościową mowę. Mówił, że

4 tys. ludzi protestuje przeciw zapraszaniu ONR do szkoły. "Wydarzenie oburzające, bez precedensu"

"Z oburzeniem przyjmujemy informację o odczycie działacza jawnie nacjonalistycznego i ksenofobicznego ONR-u, jaki miał miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Wpuszczanie do szkoły organizacji nawołującej do przemocy nie powinno mieć miejsca. A faszyzujący

Pomysły PiS na edukację: 3,5-letnie licea, 4,5-letnie technika, gimnazja zostają. Studniówki jesienią, a matura - zimą

gimnazjalistów" oraz "problemach wychowawczych". Punkt ciężkości w tej dyskusji politycy PiS przenieśli na jakość nauczania w szkołach średnich - zwłaszcza w liceach. I w ten sposób urodziły się dwa pomysły: wydłużenia szkoły o rok lub pół. Pierwszy jest łatwy do wyobrażenia - uczniowie chodzą do

Wspaniały wynik młodych informatyków w Iranie. Lepsi tylko Japończycy i Chińczycy

zawodników, bezbłędnie rozwiązując cztery konkursowe zadania. Trela dwa lata temu w Tajlandii zdobył brązowy medal z matematyki, a że dopiero rozpocznie naukę w trzeciej klasie liceum, to będzie mógł reprezentować Polskę na międzynarodowych konkursach również za rok. Złoto z informatyki wywalczył też Anadi

PiS odmówił, ale wysłuchanie publiczne o likwidacji gimnazjów i tak się odbyło. Z ministerstwa nie przyszedł nikt

Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie, tłumaczył, dlaczego reformy boją się też dyrektorzy liceów, którzy według Anny Zalewskiej na niej skorzystają. – Spojrzeliśmy na reformę z punktu widzenia uczniów – mówił. – Przychodzą do nas absolwenci gimnazjów, którzy pięknie nauczyli się tam pracy

Na maturze z WOS najtrudniejsza była ekonomia

Maturę z WOS we wtorek zdawało 32 tys. absolwentów liceów oraz techników. W zeszłym roku właśnie ten egzamin okazał się dla nich najtrudniejszy: uczniowie uzyskali średnio 26 proc. punktów, a aż 60 proc. nie zdobyło ani jednego punktu z wypracowania, które na tym egzaminie należy napisać. W tym

Matura 2017. Matematyka rozszerzona, egzamin ponad trzy razy bardziej popularny niż historia

. Matura 2017. Matematyka poziom podstawowy, mamy arkusze i zadania Matura 2017. Matematyka rozszerzona, mamy arkusze i zadania Tegoroczni absolwenci liceów i techników – jest ich ok. 284 tys. – obowiązkowo muszą podejść do sześciu egzaminów: pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego

Matura 2017. Oni nie mają majówki, maturę zaczynają już w piątek

Matura w 2017 r. dla grupy dziesięciu uczniów z II LO w Poznaniu rozpocznie się w piątek o godz. 13. Rozpoczną egzamin Business and Management Standard Level. - Rano wręczymy nagrody absolwentom liceum, spotkamy się, by razem świętować, więc mam nadzieję, że stres będzie dla nich mniejszy - mówi

Gimnazjalisto! Sprawdź się na próbnym egzaminie

w wymarzonym liceum. Tutaj każdy punkt jest na wagę złota. Próbny egzamin gimnazjalny został przygotowany przez wydawnictwo Operon, administratora strony internetowej www.gieldagimnazjalna.pl z ofertą dla gimnazjalistów. Pobierz zadania, część I- Próbny egzamin gimnazjalny 2014/2015 Pobierz zadania

Gimnazjalisto! Sprawdź się na próbnym egzaminie

w wymarzonym liceum. Tutaj każdy punkt jest na wagę złota. Jakie są szanse, by zdobyć ich jak najwięcej? Już jutro w "Wyborczej" zaczynamy drukować próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez wydawnictwo Operon. Rozwiązując go, gimnazjaliści mają szansę sprawdzić, co już wiedzą, a czego

Gimnazjalistów koszmary egzaminacyjne

Egzaminy gimnazjalne w kwietniu zdawało ok. 360 tys. uczniów. Jak wypadli? Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 62 proc. punktów, a za zadania z matematyki - 48 proc. Z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 64 proc. punktów, a z przedmiotów

Macierewicz da nam szkołę? MON chce więcej szkolenia bojowego, musztry i dyscypliny w liceach

nie mniej ważna niż matematyka czy język polski – mówił jesienią zeszłego roku Antoni Macierewicz, szef MON, na targach zbrojeniowych w Kielcach. Macierewicz właśnie dostał szansę na ziszczenie planów. MEN konsultuje podstawy programowe dla wydłużonych o rok liceów i techników. Od 2019 r

Radni Szczecina przyjęli nową siatkę szkół. "Cofamy się do PRL". "Tworzymy szkoły na miarę XXI w."

głosowaniem Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. Proponowana przez miasto sieć szkół została przyjęta bez poprawek (które były punktem zapalnym). Głosowało 23 radnych. Za uchwałą byli radni PiS i Bezpartyjni (17 radnych), trzech radnych PO się wstrzymało, przeciw było trzech radnych – dwóch

Wspólne stanowisko rektorów: Nie akceptujemy głównych kierunków reformy edukacji

– Pragnę podkreślić, że główną przyczyną projektowanych zmian w strukturze jest diagnoza obecnego stanu liceów. Warto zauważyć, że 26 z 37 rektorów szkół wyższych wyraziło negatywną ocenę przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów, wskazując na zbyt krótki czas

Za niskie progi matury rozszerzonej. MEN proponuje zdawalność na poziomie 40 proc.

Od 2015 r. oprócz obowiązkowych egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego, gdzie trzeba uzyskać 30 proc. punktów, maturzyści muszą też wybrać jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. W zeszłym roku oblig ten dotyczył tylko liceów, w tym - również techników. Ten egzamin jest dość absurdalny

Czy z tego koszmaru można się wykupić?

Znajomy naukowiec zajmuje się edukacją. Kiedyś rozmowa zeszła na szkoły i to musiało doprowadzić do awantury. – Z punktu widzenia społecznego – powiedział ekspert – byłoby najlepiej, gdyby wasze dziecko chodziło do szkoły rejonowej. – A widziałeś tę szkołę? – spytałem

Obchody rocznicy II wojny światowej. W Wieluniu zawyły syreny

Wieluń jest szczególnym punktem w historii II wojny światowej. To właśnie miasto w Łódzkiem zostało zbombardowane przez Niemców jako pierwsze. Na uroczystości obchodów 78. Rocznicy rozpoczęcia wojny przybyło wielu gości. Wśród nich byli naoczni świadkowie walk, weterani i kombatanci. Do Wielunia

Matura 2017. Uważajcie na internetowych oszustów. Przecieków nie ma, są próby wyłudzenia pieniędzy

baletowych i artystycznych. Egzaminy pisemne potrwają do 24 maja, ustne – dwa dni dłużej. Każdego dnia odbędą się dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9, druga o godz. 14. Matura 2017. Co oni zdają? Tegoroczni absolwenci liceów i techników – jest ich ok. 284 tys. – obowiązkowo muszą

Szantaż maturalny. Uczeń słyszy: nie dasz rady na maturze. Poddaje się i nie podchodzi do egzaminu. Nie zepsuje nauczycielowi statystyk

sponsora zewnętrznego, na przykład banku, który może ufundować stypendia dla najlepszych. W moim liceum dla dzieci z małych miejscowości powstała klasa BGŻ. Dzieci przyjeżdżają i uczą się na koszt banku. Opłacono im internat, jedzenie, dodatkowe wydatki. Podejrzewam, że z punktu widzenia marketingu bank

Egzamin gimnazjalny 2017. Dziś test z języka obcego. Nastroje uczniów bardzo dobre

się nie stresuję, liczę na 100 proc. Piszę też rozszerzenie i jestem spokojny – mówił przed egzaminem jeden z nastolatków. Do egzaminu przystąpiło niemal 350 tys. uczniów. Wyniki poznają w połowie czerwca. Komplet punktów z egzaminu to połowa wszystkich, które liczą się przy rekrutacji do liceów

Co czeka szkoły po reformie PiS? Paszyński: Przygotowujemy się na tsunami [ROZMOWA]

pomyśleć jakie. Na razie MEN nie wspomina o zniesieniu egzaminu gimnazjalnego, a jeśli chodzi o kryteria naboru, to myślę, że ministerstwo nie dotarło jeszcze do tego punktu. Problemem, również dla nauczycieli, będzie realizowanie przez uczniów tego samego liceum dwóch różnych podstaw programowych, w

Ta szkoła w Warszawie wysyła uczniów na praktyki na Wyspy Kanaryjskie

punktów, do mechatronicznej - 138, ale wnioski składali też uczniowie ze 170 punktami, które zapewniłyby im miejsce w bardzo dobrym liceum. Ale oni wolą świetne technikum. I pewność, że bez trudu znajdą pracę. Jak nie w Polsce, to za granicą. Szkoła pomaga w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które

Bonaparte nie da im przykładu. Siódme klasy wpadły w programową dziurę

Egzaminacyjnej, informuje, że wszystkie egzaminy będą w większym stopniu niż przed reformą składać się z zadań otwartych. W przypadku języka polskiego będzie można zdobyć za nie aż 70 proc. punktów. W szkołach średnich będzie tłok Po egzaminie uczniów czeka jeszcze jeden poważny problem – o miejsce w

Minister Zalewska pisze do samorządowców. Twierdzi, że nie muszą się bać reformy edukacji

system z ośmioklasową szkołą powszechną i czteroletnim liceum. Zapowiadane zmiany wywołały spore zaniepokojenie nie tylko wśród nauczycieli, ale i wśród samorządowców, którzy zarządzają szkołami. Władze Szczecina jako pierwsze policzyły, ile może kosztować reforma. Miasto szacuje, że w ciągu najbliższych

Tysiące dyrektorów przeciw reformie edukacji. OSKKO: Można poprawiać lepiej, prościej i taniej

Wraca ośmioklasowa szkoła powszechna z edukacją wczesnoszkolną aż przez pierwsze cztery lata. To najważniejszy punkt reformy, która rozpocznie się w roku 2017, a zakończy w 2022. Takie radykalne zmiany pod koniec czerwca zapowiedziała w Toruniu minister edukacji Anna Zalewska. Nie zdradziła wielu

Bariery na ulicach? W głowach władzy też

świątynia demokracji. W czerwcu 2017 r. do parlamentu nie wpuszczono grupy młodzieży z warszawskiego liceum na konkurs wiedzy organizowany przez IPN. Powodem były przypinki, które młodzi ludzie mieli na ubraniach. Wyrażały niewłaściwe z punktu widzenia władzy poglądy. Ale nie tylko Sejm obstawiano

Premier Morawiecki uczy historii, ale nie rozumie rozziewu między polską a żydowską wrażliwością

oświadczeniu recytował, że Polacy na równi z Żydami byli ofiarami Holocaustu. Prezydent Andrzej Duda przekonywał, że nie było polskiego udziału w Holacauście. To polityka historyczna państwa wstającego z kolan, która ma zwalczać „pedagogikę wstydu” III Rzeczpospolitej. Jednak z punktu widzenia

Odrób lekcję z odbudowy Warszawy. Festiwal Warszawa W Budowie

Główną wystawę "Spór o odbudowę" zobaczymy właśnie w Hoffmanowej, będzie jeszcze jedna - "Radykalne nauczanie" - na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, poświęcona edukacji architektonicznej. I oczywiście mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Liceum przy Emilii Plater

Chcecie historii bez kobiet? Historycy z UW krytykują reformę edukacji: zrezygnowano z wrażliwości społecznej i tolerancji

Rządowa reforma likwidująca gimnazja wymusza opracowanie nowych podstaw programowych dla ośmioletnich podstawówek i czteroletnich liceów. Ministerstwo Edukacji Narodowej jak dotąd przedstawiło tylko te dla uczniów podstawówek, na licea każe czekać do wiosny. Rozporządzenie określające, czego dzieci

Co piąty uczeń nie zdał matury. Najgorzej znów poszła matematyka

To już dziewiąta edycja tzw. nowej matury, którą w formie zewnętrznych testów licealiści zdają od 2005 r. W tym roku, by uzyskać zaliczenie, trzeba było zdobyć 30 proc. punktów z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Maturzyści mogli zdawać też przedmioty

Konkurs historyczny dla gimnazjów. Macierewicz, Kaczyński... Ale Wałęsy nie ma

czynnik regionalny. Większość osób związanych było z terenami, które weszły potem w skład obecnego województwa mazowieckiego”. Nagrodą dla gimnazjalistów, którzy osiągną dobre wyniki w konkursach, jest łatwiejsza droga do liceum. Wysokie miejsce to dodatkowe punkty w rekrutacji. Najczęściej

RPO: absolwentów ze starą maturą nie chcą przyjmować na studia

zdali maturalne egzaminy. Część szkół wyższych wymaga jednak, by przystępowali do egzaminów z poszczególnych przedmiotów w ramach tzw. Centralnego Egzaminu Wstępnego. Można to zrobić w liceum lub technikum, które się ukończyło. Deklarację podejścia do takiej matury trzeba złożyć u dyrektora szkoły do 7

Jak czytają Polacy? Książki na kilogramy, tylko z wywiadem prasowym jest problem...

Tak mogłabym pomyśleć, gdybym czerpała wiedzę na temat poziomu czytelnictwa w Polsce z komentarzy internautów. Nie tylko tych anonimowych, ale również tych autorstwa znanych pisarzy, krytyków, publicystów. Bo to oni we wtorek oszaleli na punkcie wyimka do wywiadu, który przeprowadziłam z prof

Testy PISA. Polska nieco słabiej niż w poprzedniej edycji, ale nadal nasi gimnazjaliści są w światowej czołówce

Polska zajęła siódme miejsce. Wykres jest interaktywny. Najedź na punkt, aby odczytać wynik. Możesz także z dolnej legendy wybrać przedmiot badania. Bardzo cieszy także wynik uczniów, których eksperci z OECD nazywają sprężynami. Chodzi o piętnastolatków pochodzących z uboższych i słabiej wykształconych

Matura 2017. Matematyka rozszerzona. Uczniowie: "Najtrudniejsza od lat", nauczyciel: "Ambitna"

[ARKUSZE] We wtorek maturzyści przez 180 minut rozwiązywali 15 zadań, m.in. z ciągów, wielomianów, funkcji. Do egzaminu podeszło ponad 72 tys. absolwentów liceów i techników, spośród przedmiotów dodatkowych tylko język angielski i geografia są popularniejsze. Dariusz Kulma o maturze 2017 z matematyki

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE