liceum punkty

Danuta Pawłowska

Ile trzeba mieć punktów w rekrutacji by uczyć się w najlepszych stołecznych liceach

Ile trzeba mieć punktów w rekrutacji by uczyć się w najlepszych stołecznych liceach

W tym roku gimnazjaliści warszawscy wysoko zawiesili poprzeczkę - do najlepszych szkół średnich trzeba było mieć prawie komplet punktów, a do najbardziej obleganych klas w renomowanych liceach startowało nawet ośmiu kandydatów na jedno miejsce.

Liceum na punkty

Licea i technika wprowadzają progi punktowe. Gimnazjaliści, chcąc dostać się do lepszych szkół, będę musieli zebrać więcej punktów na świadectwie.

Egzamin gimnazjalny 2017. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki

Zaskoczenia nie ma. Najlepiej wypadł język polski, zaraz po nim angielski. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z matematyką, trochę lepiej z przedmiotami przyrodniczymi. Z punktami za egzamin nastolatki powalczą o miejsca w liceach i technikach.

Liczba punktów zdobytych przez najlepsze licea

1. I 6570 2. XXI 2820 3. IV 2690

Klęska egzaminu rozszerzonego na maturach. Szef CKE: Dużo prac było ledwie tkniętych

Klęska egzaminu rozszerzonego na maturach. Szef CKE: Dużo prac było ledwie tkniętych

poziomie rozszerzonym. Jest mit, że to egzamin łatwiejszy i wystarczy oglądać telewizję, czytać gazety. Prawie 60 proc. absolwentów liceów i 90 proc. absolwentów techników, którzy zdawali egzamin z wiedzy o społeczeństwie, uzyskało zero punktów za wypracowanie. Czy w tym roku udało się uniknąć kłopotów z

Karty miejskie zamówią w szkole

Akcja rozpoczęła się wczoraj (14 września). Ze specjalnej oferty Zarząd Transportu Miejskiego skorzystają uczniowie i nauczyciele ośmiu warszawskich szkół. W każdej z nich przez dwa dni będzie działał mobilny punkt personalizacji. Pierwszy stanął w Liceum im. Marii Konopnickiej. Potem będzie

Uczniowie bez zadania 32. czekają w rezerwie

możliwości, niemal na pewno dostaną się do jednej z trzech wskazanych przez siebie placówek. - No, chyba że mając kiepskie świadectwo, starały się o miejsce w liceum z górnej półki. Wtedy nie pomogłoby im nawet 16 dodatkowych punktów. Jakubowska dodaje, że 16 dyżurujących wizytatorów już od rana odbierało

3. miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży - 173 punkty

Mieści się w budynku przy ulicy Bernatowicza 4. Uczęszcza do niego 570 uczniów, pobierających naukę w 18 klasach. Liceum może się poszczycić szóstym miejscem w rankingu ogłoszonym przez Szkołę Główną Handlową pod względem liczby dostarczanych jej studentów. 100 proc. absolwentów dostało się na

4. miejsce - VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku- 163 punkty

przedmiotowych na szczeblu centralnym. Ponad 97 proc. absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. Marek Onoszko, dyrektor: Ranking nie przyniósł większych zmian. W czołówce są tylko małe przesunięcia. Ale obserwując np. białostockie licea, widzę, że w ostatnich latach poziom w większości z nich bardzo

1. miejsce - III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku - 182 punkty -

Mieści się przy ulicy Pałacowej 2/1. Uczy się w nim 949 uczniów w 30 klasach. Już kiedyś wygrało nasz ranking i zawsze jest w pierwszej trójce. W ubiegłym roku szkolnym liceum dochowało się siedmiu finalistów i czterech laureatów olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym. Poza sukcesami

2. miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku- 180 punktów

Mieści się przy ulicy Brukowej 2. Uczy się w nim 922 uczniów w 30 klasach. "Jedynka" najczęściej wygrywała nasz ranking, rzadko oddając palmę pierwszeństwa innym ogólniakom. Jako szkoła stowarzyszona z UNESCO prowadzi bardzo ożywioną współpracę zagraniczną. W minionym roku szkolnym liceum

5. miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku - 151 punktów

Mieści się przy ulicy Narewskiej 11. W 32 klasach ma 1004 uczniów. W zeszłorocznym rankingu znalazło się na 12. miejscu, tym bardziej więc obecny awans zasługuje na podkreślenie. Szkoła wygrała w kategorii "formy pracy pozalekcyjnej". Ma bardzo dobre warunki do uprawiania sporu i dużo osią

Zero punktów dla MEN za "pochylenie się nad uczniem"

do liceów mimo brakujących punktów. Kiedy składaliśmy zaświadczenie w liceum, usłyszeliśmy - możecie sobie to zabrać. Wróciliśmy do kuratorium. Urzędniczka była miła: "Powiemy dyrektorom, że te zaświadczenia coś znaczą". Dzwonimy znowu do szkoły. Dyrektor: "Kuratorium nie ma nic do

Ogólniaki dla wszystkich chętnych czy dla najlepszych?

Stanisław Faber, śląski kurator oświaty, jest gorącym zwolennikiem wprowadzenia progów punktowych przy rekrutacji uczniów do liceów. Uważa, że zamknięcie słabszym uczniom dostępu do liceów wszystkim wyjdzie na dobre. - Podniesie się poziom nauczania, odżyją szkoły zawodowe, a mniej zdolni uczniowie

Najwięcej punktów trzeba było do "Sienkiewicza"

kwalifikacji do naszego liceum wyniósł 121 punktów. O przyjęcie do szkół starało się nieco ponad 4,3 tys. absolwentów gimnazjów. Ponad połowa z nich wybrała licea. Chęć nauki w technikum zadeklarowało prawie półtora tysiąca uczniów, a w zawodówkach nieco ponad 400. Najtrudniej w tym roku było dostać się do IV

Nielegalne rozwiązanie zadania 32.

Nielegalne rozwiązanie zadania 32.

Uczniowie, którzy nie dostali się do wybranych liceów, od wczoraj odwołują się od decyzji komisji rekrutacyjnych. Przynoszą z kuratorium zaświadczenia, że ich poloniści nie omówili na lekcjach dwóch lektur, które sprawdzał test humanistyczny po gimnazjum. Uczniowie stracili przez to 16 pkt na 50

Poszukiwacze zaginionych punktów

weryfikacji, mimo że brakowało mu punktów właśnie w zadaniach, w których nastąpiła pomyłka. Ojcu chłopaka puściły nerwy w rozmowie z urzędniczką OKE. Dyrektor Magdziarz mówiła w piątek, że Ziemowita nie dotyczy problem drukarskiego błędu. W zeszłym roku liceum, które wybrał Ziemowit, przyjmowało od 142 pkt z

Gimnazjaliści, nie lekceważcie egzaminu z języka

nauczycieli języków. Próba ma wyglądać jak kwietniowy egzamin językowy, choć jego ranga jest mniejsza od dwóch pozostałych: humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego. To dlatego, że punkty uzyskane w nim nie będą się liczyć podczas czerwcowej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Tak ma być przez trzy

Krakowskie licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne

PP - poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony (dane dotyczą egzaminu pisemnego, obowiązkowego), w nawiasie podajemy liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie Średni wynik matur w Małopolsce dla LO (egzamin pisemny): * j. polski: PP - 56,93 proc., PR - 69,

Rekrutacja do liceów nie będzie już loterią

bałam się, że się do nich nie dostanę, jeśli na egzaminie wypadnę słabiej. Faktycznie, zabrakło mi kilku punktów. Gdybym znała wcześniej wyniki, od razu postawiłabym poprzeczkę niżej - mówi Monika Kamińska, pierwszoklasistka z Sosnowca. Poprzednie władze kuratorium oświaty nie chciały jednak iść

Jeśli do nowej szkoły, to tylko przez próg?

Śląski kurator oświaty ogłosił zasady tegorocznej rekrutacji do liceów, techników i zawodówek. W rozporządzeniu ustalił m.in. terminy, przeliczniki ocen, sprecyzował, za co uczeń może otrzymać dodatkowe punkty. Nakazał także wyznaczyć minimalną liczbę punktów, które muszą zdobyć gimnazjaliści, by

Jak wybrać liceum ogólnokształcące

świadectwach zatrzęsienie. Tak było w ubiegłym roku. Dziwili się sami dyrektorzy liceów, skąd nagle tylu prymusów. Rozstrzygające były więc punkty za egzamin gimnazjalny. Zasady tegorocznej rekrutacji niemal nie odbiegają od ubiegłorocznych. Tak samo można się ubiegać o przyjęcie do trzech szkół. Zmianą jest

Przewodnik po bydgoskich liceach

* Średnia ważona z matur pisemnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego zdawanego jako obowiązkowy i dodatkowy w procentach; w nawiasach podana liczba zdających ** Kandydat mógł uzyskać za egzamin, świadectwo ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia szkolne łącznie 200 punktów I Liceum

Wyścig po setną - czyli zmiana w punktacji do liceum

Aby dostać się do dobrego liceum w Warszawie, trzeba pokonać kilku, a nawet kilkunastu kandydatów. Ważny jest każdy punkt - za sprawdzian na koniec szóstej klasy, świadectwo, zwycięstwo w szkolnych konkursach. "Gazeta" dotarła do nowego regulaminu premiowania kandydatów do liceów

Trwa rekrutacja do liceów ogólnokształcących

Licea ogólnokształcące przeżywały w ubiegłym roku prawdziwe oblężenie. Dyrektorzy i w tym roku spodziewają się tłoku. W samej Częstochowie jest ponad 3 tysiące gimnazjalistów. Większość wybiera się do liceów. Do tej liczby dojdą też uczniowie z powiatu. Gimnazjaliści mogą składać dokumenty do

MENiS przeciw wolontariatowi

Gimnazjalista, który chce się dostać do liceum, jest oceniany na podstawie zebranych punktów - za egzamin na końcu gimnazjum, za oceny na gimnazjalnym świadectwie oraz za "inne osiągnięcia". Po grudniowej nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie "innych osiągnięć" ubyło. Nie

Niespodziewane zmiany maturalne

papiery najwyżej do trzech szkół. Nie zmienia się zasada, że przy rekrutacji do liceów tyle samo punktów można dostać za oceny na świadectwie i inne osiągnięcia uczniów oraz za wynik egzaminu gimnazjalnego. W tym roku licea według własnego uznania przyznawały punkty za dodatkowe osiągnięcia gimnazjalistów

Wiceprezydent Warszawy: Uciekamy przed katastrofą, którą szykuje MEN [WYWIAD]

nie znamy szczegółów. Skoro o przyjęciu będzie decydować liczba punktów, może się zdarzyć, że uczniowie spoza Warszawy dostaną się do liceów, a nastolatki mieszkające w stolicy – nie. Będą preferencje dla warszawiaków? – Drzwi są otwarte dla wszystkich, edukacja jest wartością ponadlokalną

Krakowskie licea ogólnokształcące - szkoły publiczne

PP - poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony (dane dotyczą egzaminu pisemnego, obowiązkowego), w nawiasie podajemy liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie Średni wynik matur w Małopolsce dla LO (egzamin pisemny): * j. polski: PP - 56,93 proc., PR - 69,

Matura 2018 z matematyki. Logarytmy, pierwiastki, potęgi [ARKUSZE]

W poniedziałek do obowiązkowego egzaminu z matematyki podeszło ok. 272 tys. tegorocznych absolwentów i ponad 53 tys. osób, które chcą poprawić wynik z ubiegłych lat. Matura 2018. Matematyka [ARKUSZE] Część zadań - za jeden punkt - to zadania zamknięte. W tym roku najwyżej punktowane zadanie - za

Rozmowa o zbieraniu punktów

Renata Czeladko: Kiedy zająłeś się punktami? Kamil Barczyński, uczeń klasy I d, III LO im. W. Biegańskiego: Zacząłem o nich myśleć właśnie przed końcem pierwszego półrocza trzeciej klasy gimnazjum. Jak zacząłeś je zbierać? - Uczestniczyłem w zawodach sportowych: brałem udział w rozgrywkach piłki

Warszawskie szkoły ponadgimnazjalne - gdzie najwięcej chętnych

Zaglądamy do elektronicznego systemu rekrutacji publicznych placówek w stolicy. najbardziej pożądana klasa w warszawskiej szkole publicznej jest w Liceum im Jana Nowaka - Jeziorańskiego; ponad 4 osoby ubiegają się o jedno miejsce w technikum fototechnicznym; spośród szkół sportowych zaciekła walka

Ratusz przegra, bo idzie na skróty

zawołali inaczej: "Dobra, idziecie do zawodówek i techników, więc my już teraz zamkniemy trzy licea, bo nie będą nam więcej potrzebne". To nie mogło skończyć się inaczej. A szkoda. Bo progi punktowe to nie widzimisię ratusza. Sieć szkół w mieście trzeba zreformować. Mamy sporo ogólniaków i nie

Znowu medale dla polskich młodych informatyków!

W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 285 uczniów z 76 krajów świata. To jedna z pięciu największych międzynarodowych olimpiad przedmiotowych dla szkół średnich. Świetne wyniki uzyskali także inni polscy uczestnicy: Marcin Andrychowicz z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (504 punkty

Licealista stworzył ranking stołecznych ogólniaków. Które są otwarte na uczniów LGBT?

– Ankieta to odpowiedź na potrzeby młodych ludzi, którzy teraz wybierają liceum. W zeszłym roku 14-letni Kacper z Gorczyna popełnił samobójstwo z powodu homofobii w szkole. Po tym, co się stało, rozmawiałem z wieloma uczniami, jak jest w Warszawie. Były różne głosy. W niektórych szkołach jest

Trwa rekrutacja do liceów ogólnokształcących

W gimnazjach wielkie poruszenie. - Trzecioklasiści studiują powieszony na korytarzu regulamin przyjęć do liceów. Debatują, do której szkoły najlepiej złożyć papiery. Walczą o jak najlepsze oceny na świadectwach - tak Henryka Sikora, dyrektor Gimnazjum nr 18 opisuje szkolną atmosferę na około

Uczniowie z małych miast będą mieli gorzej. Zabraknie dla nich miejsca w bursach

listy rezerwowe i decydowała kolejność zgłoszeń. W pierwszej bursie były dodatkowe punkty np. za pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Kolejka do burs i internatów przy szkołach średnich w większości dużych miast zwykle jest długa, bo koszty utrzymania są tam znacznie niższe niż w wynajmowanych

Prezydent Duda z żoną w KFC. A tam pytanie o łamanie konstytucji

Pani Katarzyna spotkanie relacjonuje na swoim profilu na Facebooku. Andrzej Duda z żoną w KFC pytani o konstytucję Nagrała je telefonem komórkowym, a film zamieściła w internecie. Wyjaśnia, że chodziła do tego samego krakowskiego liceum, w którym nauczała Agata Kornhauser-Duda. Wykorzystując ten

Coraz więcej niepublicznych szkół. Kanadyjskie, amerykańskie, dwujęzyczne, prowadzone przez zakony, stowarzyszenia i spółki

– Zastanawiam się nad prywatnym liceum. Jeśli moje dziecko ma skończyć w zawodówce, to wolę zapłacić i mieć pewne miejsce w szkole średniej – mówi mama siódmoklasisty. To pechowy rocznik, który będzie starał się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej jednocześnie z ostatnimi

Matura 2018. Matematyka znów będzie zmorą maturzystów?

punktu, a i tak uzyskać świadectwo dojrzałości. Matura 2018. Matematyka zmorą Matematyka od lat jest najczęściej oblewanym przedmiotem maturalnym. Przed rokiem nie poradziło sobie z nią 17 proc. zdających. Dla porównania: języka polskiego nie zdało 3 proc. maturzystów, a angielskiego - 7 proc. Gorsze

Wołam o filozofię w polskich liceach!

rozszerzenia projektu reformy szkolnictwa wyższego o ten jeden punkt, o wprowadzenie filozofii do liceów (alternatywnie zachęcam Pana do podsunięcia tego pomysłu minister Annie Zalewskiej, aby umieściła go w ramach przeprowadzanej reformy edukacji). Co, jak sądzę, nie powinno być problemem, gdyż

Edukacja. Będą tylko trzy konkursy przedmiotowe dla uczniów podstawówek

wysoka. Finaliści mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji. Laureaci w ogóle nie muszą się przejmować naborem, bo mają zapewnione miejsce w wybranej przez siebie szkole. Ci z podstawówek dostawali przepustkę do gimnazjów, a ci z gimnazjów – do najlepszych liceów i techników. Bonus to zwolnienie

Rekrutacja do szkół wielką niewiadomą. Kryteriów nie ma, rodzice w nerwach

– Rodzice i uczniowie dzwonią z pytaniami o nabór. Na razie podajemy skróconą informację o ofercie. Nie mamy kryteriów rekrutacji ani terminów – mówi Jadwiga Sipa, dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Sienkiewicza w Częstochowie. Gimnazjaliści mogą się tylko dowiedzieć, jakie

Zalewska: Polska jednym z niewielu państw, które w podstawie programowej mają Holocaust. Nauczyciel: Sprawdzam

bardzo ogólny punkt, np. druga wojna światowa. O Holocauście więcej dopiero w liceum A i Polska nie ma słowa "Holocaust" w podstawie programowej do historii w szkole podstawowej. W podstawie dla klas I-VIII mamy zapis: "Uczeń charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy

Reforma oświaty. Nowe kryteria rekrutacji do liceów wreszcie podpisane

Już za miesiąc egzaminy gimnazjalne, w liceach i technikach zaczynają się dni otwarte. Ale nastolatki i ich rodzice nie mogli dotąd dowiedzieć się, jak ma wyglądać rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Nowe kryteria naboru opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wciąż czekały na podpis

Pouczą się o SKOK-ach i moralnych aspektach antykoncepcji. Są nowe podstawy programowe

Likwidacja gimnazjów, która rozpoczęła się 1 września 2017 r., oznacza stopniowe wydłużenie szkół podstawowych do lat ośmiu, liceów do czterech oraz techników do pięciu. Naukę w dłuższych szkołach ponadpodstawowych pierwsi uczniowie rozpoczną we wrześniu 2019 r. To obecni siódmoklasiści, którzy

Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Na jakich zadaniach polegli uczniowie?

Egzaminu gimnazjalnego nie można oblać, ale równocześnie jego wynik jest kluczowy przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Dlatego na 15 czerwca w nerwach czekało 330 tys. tegorocznych absolwentów gimnazjów. Najlepsi z polskiego, najsłabsi z matematyki Jak im poszło? Średnio z

Minister Anna Zalewska robi z uczniów chodzące encyklopedie

książki, wkuwać całe litanie tych samych dat. W szkole średniej po reformie niewiele zostanie miejsca na rozwijanie zainteresowań czy specjalizowanie się w dziedzinach, w których młodzi są mocni i z którymi wiążą przyszłość (w czteroletnim liceum godzin na przedmioty rozszerzone będzie mniej niż w

Matura 2018 z polskiego. Dzień "Gwiezdnych wojen", w którym Hemingway odebrał Pulitzera. Czy to coś znaczy?

272,6 tys. absolwentów liceów i techników rozpoczęło tegoroczny egzamin dojrzałości w środku rekordowo długiej majówki. Na pierwszy ogień - pisemny język polski. Aby zdać maturę, trzeba z niego uzyskać minimum 30 proc. punktów. Na maturze wymagana jest znajomość w całości 13 tytułów, tzw. lektur z

Matura 2017. Matematyka, mamy arkusze i zadania

] Matematyka to zmora maturzystów. W zeszłym roku majowy egzamin oblało 17 proc. uczniów (13 proc. w liceach, 25 proc. w technikach). Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się we wtorek. To jeden z najczęściej wybieranych przez absolwentów przedmiotów. Wybrało ją ponad 25 proc. zdających

Prof. Marjam Mirzachani (3.05.1977 - 15.07.2017)

matematyczny. W 1994 r. jako 17-latka zdobyła złoty medal na międzynarodowej olimpiadzie matematycznej (po raz pierwszy w irańskim zespole była wtedy dziewczyna), w kolejnym roku też miała złoto - zdobyła maksymalną liczbę punktów. Po liceum wybrała politechnikę w Teheranie, później wyjechała do  USA. W

"Lady Bird". Nie sili się na wielkość i może dlatego jest to tak dobry film [RECENZJA]

liceum w Sacramento, Christine "Lady Bird" (imię, które sama sobie nadała dla zaznaczenia swojej niezależności), marzy o tym, aby wyjechać z tego kalifornijskiego miasta i studiować w Nowym Jorku. Ale stopnie ma przeciętne, a jej rodzice są zbyt biedni, aby sfinansować jej naukę na tamtejszych

Zosia Kaczmarek znów to zrobiła! Wygrała olimpiadę astronomiczną i pobiła historyczny rekord

, w niedzielę wygrała jubileuszową 60. Olimpiadę Astronomiczną. Nie dość, że wygrała ją po raz drugi z rzędu (a w I klasie liceum zajęła II miejsce), to jeszcze w zawodach zdobyła rekordowe 29 na 30 punktów. Ten wyczyn nie udał się dotąd w historii olimpiady nikomu. Zosia jest też jedną z dwóch

Szczecińscy radni zdziwieni przychylnością MEN dla XIII LO. Jak za zgodą PiS tworzy się elitarna podstawówka

– wydano zgodę na tak zwane klasy eksperymentalne (z programem wystąpiła szkoła). Przeznaczone są dla uzdolnionych dzieci (PiS był przeciwny elitarności). Trwa właśnie nabór do klasy siódmej matematycznej i przyrodniczej nowej SP 6. O tym, kto się dostanie, zdecydują liczba punktów, wynik

Nauczyciele przerażeni: zbyt trudne zadania na konkursach kuratoryjnych. "Nie do rozwiązania w półtorej godziny"

Najzdolniejsi uczniowie, którzy zostaną laureatami konkursów kuratoryjnych, mogą liczyć na przepustkę do najlepszych liceów. Finaliści zyskują dodatkowe punkty w rekrutacji. Dlatego konkursy cieszą się dużą popularnością - w zeszłym roku szkolnym wzięło w nich udział ponad 55,7 tys. uczniów

Wyniki egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie czekają na nie od dwóch miesięcy

. - Zasadniczo zasady rekrutacji, pomimo tego, że są zawile sformułowane, wydają mi się jasne - mówi Bartek, warszawski gimnazjalista. - Mam nadzieję, że dzięki odpowiedniej liczbie punktów dostanę się do mojego wymarzonego liceum. Tegoroczna rekrutacja różni się znacząco od ubiegłorocznej. W tym roku, po raz

Matura 2017. Matematyka: potęgi, logarytmy, ciągi

Matura 2017. Ponad 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników ma za sobą drugi obowiązkowy egzamin maturalny - z matematyki na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny składał się z 34 zadań, na których rozwiązanie maturzyści dostali 170 minut. Większość z nich - 25 - to zadania

Matura 2017. Matematyka zmorą maturzystów

poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 170 minut. Mierzy się z nim ok. 284 tys. absolwentów liceów i techników i kilka tysięcy poprawkowiczów, którym nie udało się zdobyć 30 proc. punktów w ubiegłych latach. Matematyka to zmora maturzystów. W zeszłym roku majowy egzamin oblało 17 proc. uczniów (13 proc. w

Liceum do poprawki, czyli lepiej naprawiać, niż burzyć

z publicznej podstawówki na wsi. To duża miejscowość, stolica gminy. Znajduje się tu szkoła podstawowa z gimnazjum i nawet liceum. Oba imienia Jana Pawła II. Boi się. Bo z rachunków wynika, że jeden etat dla polonistki zniknie w związku z likwidacją gimnazjum. W liceum nikogo z podstawówki nie

Technika wygrywają z liceami. "Teraz czas na zawodówki"

rekrutacji. Młodzież wybiera technika głównie kosztem liceów. Problemu nie mają te najlepsze. - W II LO im. Śniadeckiego próg przyjęć wyniósł 135 punktów. Jest tam klasa, w której na 33 miejsca 27 kandydatów to olimpijczycy - zaznacza Zimnicka. Takiego komfortu nie mają jednak mniej popularne licea. W V LO

Moja mama miała misję i poczucie obowiązku wobec swoich uczniów

liceum rywalizowała z maturzystami w olimpiadzie przedmiotowej z tego języka i wygrała. Potem odnosiła kolejne sukcesy, które stały się dla niej przepustką na studia. Po maturze mogła zostać przyjęta bez egzaminów wstępnych na dowolną uczelnię w Polsce, ale wybrała Uniwersytet Śląski, bo nie chciała

W Legnicy powstanie podstawówka dla Ukraińców

W grudniu ukraińska społeczność skupiona wokół legnickiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Zjednoczenia Łemków, Towarzystwa IV Liceum Ogólnokształcącego, a także rady rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 zwróciła się do prezydenta Legnicy z prośbą o przekształcenie

Dla drzew brakło miłosierdzia. Siostry zapłacą ponad 3 mln za wycięcie starych kasztanowców?

, sąsiadowały z boiskiem. Zagrażały też samemu budynkowi szkoły – przedstawia punkt widzenia zgromadzenia Andrzej Gajewski, sekretarz miasta. W ratuszu powołano specjalną komisję. Urzędnicy oszacowali nawet wstępną wysokość kary do zapłaty – to ponad 3 mln zł. Czy siostry złamały prawo? &ndash

Liceum wybiera nastolatek. Rodzic ma o tym z dzieckiem rozmawiać. Tylko tyle i aż tyle [ROZMOWA Z PSYCHOLOŻKĄ]

nastolatka Co powie pani o wyższości liceum nad technikum? – Z badań wynika, że uczniowie, którzy idą do technikum i do szkoły zawodowej, mówią o tych, którzy idą do liceów: „To są dzieciuchy, które nie wiedzą, czego chcą, i przedłużają sobie dzieciństwo. A my jesteśmy dojrzali, zdecydowani

Egzamin gimnazjalny 2017. Język angielski, mamy arkusze

. Do egzaminu przystąpiło niemal 350 tys. uczniów. Wyniki poznają w połowie czerwca. Komplet punktów z egzaminu to połowa wszystkich, które liczą się przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.  Egzamin gimnazjalny 2017: Arkusze i zadania z języka polskiego   Egzamin gimnazjalny

Matura 2017. Matematyka rozszerzona, mamy arkusze i zadania

prawdopodobieństwo wylosowania takich piłeczek, że iloczyn trzech zapisanych liczb jest podzielny przez 4. Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego". Zadanie za pięć punktów to: "Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A = (-5,3) i B = (0,6), którego środek leży na prostej o równaniu x-3y+1=0

"Gdyby nie polonista, nie byłbym tym kim jestem." Spotkanie z Michałem Nogasiem

swojego polonistę w liceum w Radomiu. - Miał fioła na punkcie literatury. Na maturze były cztery szóstki z polskiego, wszystkie w mojej klasie - opowiadał. Chociaż jak dziennikarz zaznaczył, łatwo nie było, szczególnie jeśli ktoś nie lubił polskiego. Były osoby które przed polonistą po prostu drżały. 

Matura 2017 z języka polskiego. Praca - pasja czy obowiązek? I "Ziemia, planeta ludzi"

fragment "Wesela" i pytania dotyczące gwary oraz tekst o Henryku Sienkiewiczu (o "Quo Vadis" i sławie, jaką mu przyniosło). Matura 2017: "Chłopi" i patriotyzm w literaturze Do matury przystąpiło ok. 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Język polski na poziomie

Zamiast Oskara Langego będzie Witold Pilecki. Dekomunizacja w szkole

rotmistrza Witolda Pileckiego. Lange od 1970 do 2017 Zespół Szkół Nr 3 (dawny Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1) powstał w 1945 r. jako Miejskie Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe. W roku 1970 szkole nadano imię ekonomisty profesora Oskara Langego. Był członkiem PPS (tak jak Piłsudski). Po 1945 r. był

Wyniki matur 2016: jak technika poległy na matmie i jak kalkulują uczniowie wybierając przedmioty

wyniku z matematyki w liceach wynosi 62 proc. punktów - oznacza to, że tyle samo uczniów ma wynik gorszy niż 62 proc. i wynik lepszy niż 62 proc. Wykresy są interaktywne. Kliknij albo najedź na słupki, żeby zobaczyć dane? Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło 258 tys. tegorocznych

Po tragedii na Florydzie młodzi Amerykanie mówią "dość". Będzie marsz na Waszyngton przeciwko broni

Za każdym razem, gdy w USA dochodzi do strzelaniny, w której ginie kilka osób, zwolennicy gwarantowanego przez amerykańską konstytucję prawa do posiadania broni tłumaczą zszokowanemu społeczeństwu, że w owym prawie nie ma nic złego. Przy okazji tragedii we florydzkim liceum w Parkland, którego

Matura 2018: dziś początek. Niepodległość i patriotyzm przodują na giełdzie tematów maturalnych

absolwentów liceów i techników, stała przed dylematem – korzystać z majówki czy do ostatniej chwili się uczyć? Dla maturzystów ta wyjątkowo długa przerwa i tak jest rozbita, bo dziś o godz. 9 przystępują do pierwszej części egzaminu, a później znów mają dwa dni wolnego. Obowiązkowo muszą podejść do

Licea i technika znów rekrutują. Do końca wakacji "będzie zamieszanie"

Rekrutacja uzupełniająca do liceów i techników rozpoczęła się w środę. Tego dnia szkoły wywiesiły listy wolnych miejsc. - W liceach, technikach i zawodówkach mamy ich łącznie 383 - informuje Małgorzata Zimnicka z referatu edukacji kieleckiego ratusza. Wolne miejsca zostały nawet w najbardziej

Jak Nowoczesna chce zmienić szkołę po Zalewskiej? Do gimnazjów powrotu nie będzie

zawieruchę PiS. Oni wiedzą, że teraz to podstawówka będzie decydowała, do jakiego liceum dostanie się dziecko. Ta reforma przyspieszyła selekcję. My chcielibyśmy, jeśli już wiemy, że ona istnieje, żeby jednak odbywała się później. I żeby jej punktem wyjścia były zdolności, a nie tylko pieniądze rodziców

Zmarła Maryam Mirzakhani, pierwsza kobieta nagrodzona "matematycznym Noblem"

matematyczny. W 1994 roku, jako 17-latka, zdobyła złoty medal na międzynarodowej olimpiadzie matematycznej (po raz pierwszy w irańskim zespole była wtedy dziewczyna), w kolejnym roku też miała złoto - zdobywając maksymalną liczbę punktów. Po liceum wybrała Politechnikę w Teherenie. Później wyjechała do USA. w

Matury. Przeciążona strona Komisji Egzaminacyjnej

Uczniowie klas maturalnych odbierali wczoraj w szkołach swoje świadectwa, wcześniej - jak co roku - mogli sprawdzić przez internet nie tylko ile punktów procentowych dostali z każdego przedmiotu, ale nawet jak zostały ocenione poszczególne zadania. Ale wczoraj co najmniej do południa graniczyło z

Reforma edukacji. Gdzie, z kim, czego i kiedy będzie uczyło się moje dziecko? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

1. Czy wszystkie gimnazja zostaną przekształcone w inny typ szkoły? Nie. Gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, liceum, technikum, szkołę branżową lub włączone do jednego z typów szkół. Ale samorząd może też zdecydować o ich wygaszeniu. Szkoła od 1 września 2017 r. nie przyjmie

Kuchciński nie wpuszcza dziennikarzy do Sejmu, bo są w nim niebezpieczni niepełnosprawni

nie wpuszczono grupy młodzieży z warszawskiego liceum na konkurs wiedzy organizowany przez IPN. Powodem były przypinki, jakie młodzi ludzie mieli na ubraniach. Wyrażały niewłaściwe – z punktu widzenia władzy – poglądy. W tej sprawie natychmiast interweniował RPO, który domagał się

MON szuka szkół chętnych do prowadzenia klas wojskowych

Teraz sytuacja wygląda tak: licea i technika prowadzą klasy mundurowe. Różnego typu: dla uczniów, którzy myślą o straży pożarnej, służbie więziennej, wojsku czy straży granicznej. Takich szkół jest w całej Polsce ok. 500. Na przykład w Warszawie kilka liceów zamierza od września otworzyć 11 klas

Kuratorium "zwraca uwagę" dyrektor płockiego liceum. Konsekwencji za wpuszczenie ONR nie będzie

pedagogicznej" - dodał rzecznik. Co ONR robił w szkole Narodowcy z ONR odwiedzili płockie liceum 1 marca. Czterech młodych mężczyzn z falangami na ramionach uczestniczyło w szkolnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jeden z nich wygłosił przed uczniami okolicznościową mowę. Mówił, że

Matura 2017. W kaloszach na maturę z polskiego

2017. Język polski - mamy ARKUSZE O godz. 9 ok. 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z kilku egzaminów obowiązkowych dla uczniów - trzeba uzyskać z niego 30 proc. punktów, by uzyskać świadectwo dojrzałości

Pomysły PiS na edukację: 3,5-letnie licea, 4,5-letnie technika, gimnazja zostają. Studniówki jesienią, a matura - zimą

gimnazjalistów" oraz "problemach wychowawczych". Punkt ciężkości w tej dyskusji politycy PiS przenieśli na jakość nauczania w szkołach średnich - zwłaszcza w liceach. I w ten sposób urodziły się dwa pomysły: wydłużenia szkoły o rok lub pół. Pierwszy jest łatwy do wyobrażenia - uczniowie chodzą do

4 tys. ludzi protestuje przeciw zapraszaniu ONR do szkoły. "Wydarzenie oburzające, bez precedensu"

"Z oburzeniem przyjmujemy informację o odczycie działacza jawnie nacjonalistycznego i ksenofobicznego ONR-u, jaki miał miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Wpuszczanie do szkoły organizacji nawołującej do przemocy nie powinno mieć miejsca. A faszyzujący

Wspaniały wynik młodych informatyków w Iranie. Lepsi tylko Japończycy i Chińczycy

zawodników, bezbłędnie rozwiązując cztery konkursowe zadania. Trela dwa lata temu w Tajlandii zdobył brązowy medal z matematyki, a że dopiero rozpocznie naukę w trzeciej klasie liceum, to będzie mógł reprezentować Polskę na międzynarodowych konkursach również za rok. Złoto z informatyki wywalczył też Anadi

Na maturze z WOS najtrudniejsza była ekonomia

Maturę z WOS we wtorek zdawało 32 tys. absolwentów liceów oraz techników. W zeszłym roku właśnie ten egzamin okazał się dla nich najtrudniejszy: uczniowie uzyskali średnio 26 proc. punktów, a aż 60 proc. nie zdobyło ani jednego punktu z wypracowania, które na tym egzaminie należy napisać. W tym

PiS odmówił, ale wysłuchanie publiczne o likwidacji gimnazjów i tak się odbyło. Z ministerstwa nie przyszedł nikt

Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie, tłumaczył, dlaczego reformy boją się też dyrektorzy liceów, którzy według Anny Zalewskiej na niej skorzystają. – Spojrzeliśmy na reformę z punktu widzenia uczniów – mówił. – Przychodzą do nas absolwenci gimnazjów, którzy pięknie nauczyli się tam pracy

Gimnazjalisto! Sprawdź się na próbnym egzaminie

w wymarzonym liceum. Tutaj każdy punkt jest na wagę złota. Próbny egzamin gimnazjalny został przygotowany przez wydawnictwo Operon, administratora strony internetowej www.gieldagimnazjalna.pl z ofertą dla gimnazjalistów. Pobierz zadania, część I- Próbny egzamin gimnazjalny 2014/2015 Pobierz zadania

Gimnazjalisto! Sprawdź się na próbnym egzaminie

w wymarzonym liceum. Tutaj każdy punkt jest na wagę złota. Jakie są szanse, by zdobyć ich jak najwięcej? Już jutro w "Wyborczej" zaczynamy drukować próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez wydawnictwo Operon. Rozwiązując go, gimnazjaliści mają szansę sprawdzić, co już wiedzą, a czego

Matura 2017. Matematyka rozszerzona, egzamin ponad trzy razy bardziej popularny niż historia

. Matura 2017. Matematyka poziom podstawowy, mamy arkusze i zadania Matura 2017. Matematyka rozszerzona, mamy arkusze i zadania Tegoroczni absolwenci liceów i techników – jest ich ok. 284 tys. – obowiązkowo muszą podejść do sześciu egzaminów: pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego

Jak mam lubić matmę, skoro psor jej nie lubi

wykresy, nie poznaje twierdzenia Talesa ani wzorów skróconego mnożenia, które ogromnie pomagają zręcznie posługiwać się arytmetyką i algebrą. Znikają wektory, trygonometria, przekroje brył, kąty w przestrzeni. Znikają niezwykle wartościowe z punktu widzenia kształcenia przyszłych inżynierów konstrukcje

Matura 2017. Oni nie mają majówki, maturę zaczynają już w piątek

Matura w 2017 r. dla grupy dziesięciu uczniów z II LO w Poznaniu rozpocznie się w piątek o godz. 13. Rozpoczną egzamin Business and Management Standard Level. - Rano wręczymy nagrody absolwentom liceum, spotkamy się, by razem świętować, więc mam nadzieję, że stres będzie dla nich mniejszy - mówi

Gimnazjalistów koszmary egzaminacyjne

Egzaminy gimnazjalne w kwietniu zdawało ok. 360 tys. uczniów. Jak wypadli? Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 62 proc. punktów, a za zadania z matematyki - 48 proc. Z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 64 proc. punktów, a z przedmiotów

Egzamin ósmoklasisty. Uczniowie przed wielką próbą

. odbędzie się pierwszy raz. Egzamin po ósmej klasie jest niezwykle ważny dla przyszłości nastolatków, bo punkty z niego będą kluczowe przy rekrutacji do liceów i techników. Nie można go oblać, ale by ukończyć szkołę podstawową, trzeba do niego podejść. Uczniowie rozwiążą trzy testy: z języka polskiego

Macierewicz da nam szkołę? MON chce więcej szkolenia bojowego, musztry i dyscypliny w liceach

nie mniej ważna niż matematyka czy język polski – mówił jesienią zeszłego roku Antoni Macierewicz, szef MON, na targach zbrojeniowych w Kielcach. Macierewicz właśnie dostał szansę na ziszczenie planów. MEN konsultuje podstawy programowe dla wydłużonych o rok liceów i techników. Od 2019 r

Wspólne stanowisko rektorów: Nie akceptujemy głównych kierunków reformy edukacji

– Pragnę podkreślić, że główną przyczyną projektowanych zmian w strukturze jest diagnoza obecnego stanu liceów. Warto zauważyć, że 26 z 37 rektorów szkół wyższych wyraziło negatywną ocenę przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów, wskazując na zbyt krótki czas

Radni Szczecina przyjęli nową siatkę szkół. "Cofamy się do PRL". "Tworzymy szkoły na miarę XXI w."

głosowaniem Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. Proponowana przez miasto sieć szkół została przyjęta bez poprawek (które były punktem zapalnym). Głosowało 23 radnych. Za uchwałą byli radni PiS i Bezpartyjni (17 radnych), trzech radnych PO się wstrzymało, przeciw było trzech radnych – dwóch

Za niskie progi matury rozszerzonej. MEN proponuje zdawalność na poziomie 40 proc.

Od 2015 r. oprócz obowiązkowych egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego, gdzie trzeba uzyskać 30 proc. punktów, maturzyści muszą też wybrać jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. W zeszłym roku oblig ten dotyczył tylko liceów, w tym - również techników. Ten egzamin jest dość absurdalny

Czy z tego koszmaru można się wykupić?

Znajomy naukowiec zajmuje się edukacją. Kiedyś rozmowa zeszła na szkoły i to musiało doprowadzić do awantury. – Z punktu widzenia społecznego – powiedział ekspert – byłoby najlepiej, gdyby wasze dziecko chodziło do szkoły rejonowej. – A widziałeś tę szkołę? – spytałem

Kandydat PiS na prezydenta Poznania spotkał się z licealistami w budynku szkoły. Władze miasta oburzone

PiS i czwórki młodzieżowych radnych. Czy liceum jest dobrym miejscem na organizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli tylko jednej partii, i to pół roku przed wyborami samorządowymi? Tadeusz Zysk: To ja zorganizowałem spotkanie Organizatorzy spotkania nie mają sobie nic do zarzucenia

Matura 2017. Uważajcie na internetowych oszustów. Przecieków nie ma, są próby wyłudzenia pieniędzy

baletowych i artystycznych. Egzaminy pisemne potrwają do 24 maja, ustne – dwa dni dłużej. Każdego dnia odbędą się dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9, druga o godz. 14. Matura 2017. Co oni zdają? Tegoroczni absolwenci liceów i techników – jest ich ok. 284 tys. – obowiązkowo muszą