licea profilowane we wrocławiu

sprawdź też:

wrocław

Marzena Żuchowicz

Idą zmiany w szkolnictwie zawodowym. Czy na lepsze?

Idą zmiany w szkolnictwie zawodowym. Czy na lepsze?

W przyszłym roku mają zniknąć licea profilowane i szkoły uzupełniające. Sejm poparł projekt reformy przygotowanej przez MEN. Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, nie wszystkie zmiany są sensowne. ZNP nie zostawia na nich suchej nitki.

Znowu tłok w zawodówkach

Otwarcie unijnych rynków pracy spowodowało we Wrocławiu oblężenie szkół zawodowych. Do niektórych zgłosiło się nawet trzykrotnie więcej chętnych niż w ubiegłym roku.

Licea. Plany reformy 2000

11-04-2000. Szefostwo MEN ogłasza plany reformy licealnej. Pierwsze gorące komentarze uczestników prezentacji

Wrocław. Katecheta zwolniony z funkcji wychowawcy

We wtorek do Zespołu Szkół nr 25 przyszła wizytatorka z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zabroniła katechecie Krzysztofowi Jopkowi pełnić funkcję wychowawcy klasy Id liceum profilowanego. Kuratorium zawiadomiła babcia jednego z uczniów. Tak przynajmniej powiedziała wizytatorka. Młodzież

Gej i lesbijka uczą dzieci twoje

Gej i lesbijka uczą dzieci twoje

Boję się, że gdyby wszystko stało się jasne, natychmiast straciłabym pracę - mówi 33-letnia Kamila, która pracuje jako wychowawczyni w domu dziecka we Wrocławiu. - Kilka tygodni temu obcięłam włosy. Nie bardzo krótko, ale jednak. Pani dyrektor wezwała mnie do siebie i powiedziała, że jej się to nie

Liceum profilowane

Liceum profilowane (z łac. licaeum od gr. Lykeion: szkoła założona przez Arystotelesa) – rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce, które w 1999 po reformie szkolnictwa powstały w miejsce liceów zawodowych. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty, z dniem 1

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – publiczne liceum ogólnokształcące we Wrocławiu, będące częścią Zespołu Szkół nr 14, w skład którego obecnie wchodzi również Gimnazjum Dwujęzyczne nr 49. HistoriaSzkoła powstała w roku 1974, w wyniku podziału III Liceum

Edukacja we Wrocławiu

Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKiBA we Wrocławiu Szkoły ponadgimnazjalne Licea ogólnokształcące Nazwa Uruchomienie Adres Budynki Liceum Ogólnokształcące nr I Józefa Poniatowskiego 9 Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich we Wrocławiu(Zespół Szkół nr 22) 1946 Parkowa 18

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu – najstarsze publiczne liceum ogólnokształcące we Wrocławiu. Historia szkołySzkoła rozpoczęła swoją działalność w dniu 4 września 1945, pod nazwą I Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem

V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu – publiczne liceum ogólnokształcące, mieszczące się przy ul. Grochowej we Wrocławiu. Jest jedną z dwóch placówek we Wrocławiu kształcącą uczniów w ramach programu Matury Międzynarodowej. Historia szkołySzkoła powstała 1

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.