kwoty bazowe

Monika Adamowska

Trybunał Konstytucyjny o zamianie renty na emeryturę

Trybunał Konstytucyjny o zamianie renty na emeryturę

Rencista, który dorabiał krócej niż 30 miesięcy, nie ma prawa do emerytury z nową, wyższą kwotą bazową. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ten przepis nie łamie zasad równości i sprawiedliwości społecznej

Zmiany stawek w ZUS. Wyższe najniższe emerytury

Od 1 marca wzrastają najniższe emerytury i renty oraz dodatki do nich - ogłosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na korzyść zmienia się także kwota bazowa, na podstawie której obliczana jest emerytura. Będzie wynosiła 1977,20 zł (obecnie 1903,03 zł)

Trybunał zajmie się we wtorek przepisami o "janosikowym"

We wtorek Trybunał Konstytucyjny oceni przepisy o "janosikowym". Skargę złożył Sejmik Województwa Mazowieckiego, które w ramach "janosikowego" przekazało na rzecz biedniejszych samorządów w sumie prawie 6,4 mld zł, co doprowadziło je na krawędź bankructwa.

Od poniedziałku czynsze idą w górę. Ile zapłacimy?

Od poniedziałku czynsze idą w górę. Ile zapłacimy?

czteroosobowym) zapłacimy już nie 306,50 zł, tylko 345 zł, czyli o 38,50 więcej. W skali roku wyniesie to dokładnie 462 zł.Trzeba jednak pamiętać, że są to kwoty obliczane dla stawki bazowej. Realny czynsz, jaki płacą mieszkańcy, jest ustalany także w zależności od stanu technicznego mieszkania. Im warunki do

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

kwotę bazową. Im kwota bazowa jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie

Ile dla prezydenta, ile dla rządu

Pensje prezydenta i premiera są wyliczane, tak jak w całej budżetówce, na podstawie kwoty bazowej (teraz 1726,74 zł, a po zatwierdzeniu tegorocznego budżetu 1766,46 zł). Składają się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i tzw. wysługi lat. Dwie pierwsze kwoty ustala się poprzez

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

zwykłą można zyskać? Bo jeśli nie będzie z tego większych pieniędzy, to szkoda mojego czasu. Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A im ona jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Likwidacja starego portfela: Renty i emerytury wzrosną

zaoszczędzić na emerytach, obniżając tzw. kwotę bazową ze 100 do 91 proc. (3 201 400 zł zamiast 3 518 000 zł). Kwota bazowa była bardzo ważna, bo służyła do obliczenia zarówno nowych świadczeń, jak i podwyżek w ramach waloryzacji (o waloryzacji w 2008 przeczytasz w "Gazecie" jutro). Stracili wtedy

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dochodach samorządów

jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego

Jak przeliczyć emeryturę

Są sposoby aby podnieść sobie emeryturę. I nie zależy to od dobrej woli ZUS. Zacznijmy od osób, które są na wcześniejszej emeryturze. Wcześniejsza emerytura ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie na nowo wylicza świadczenie i dopisuje wyższą kwotę bazową. Im wyższa jest kwota

Emerytura liczona na nowo

Emerytura liczona na nowo

. Następnie Zakład porównuje nasze zarobki z konkretnego roku do ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zarabialiśmy np. o 30 proc. poniżej przeciętnego wynagrodzenia, to nasz wskaźnik podstawy wymiaru wynosi 70 proc. Jeżeli o 30 proc. więcej - wskaźnik wynosi 130 proc.Kolejny element to kwota bazowa

Posłowie za poprawką Senatu dot. pożyczki w 2014 r. dla Mazowsza

musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez

Senat za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

. województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe to systemem subwencji, który polega na

Senackie komisje za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe - to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów

Poprawka senatorów opozycji do noweli ustawy o dochodach samorządów

Poprawka, złożona przez senatorów PiS, zakłada wykreślenie z noweli artykułu mówiącego o tym, że jeśli w przyszłym roku dane województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to kwota powyżej tej wartości zostanie spłacona w ratach rozłożonych na lata 2015-2017. Artykuł

Analitycy: raty kredytów pozostaną na niezmienionym poziomie

Analitycy: raty kredytów pozostaną na niezmienionym poziomie

Analityk Expandera Jarosław Sadowski powiedział, że stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie przez kilka miesięcy.Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na początku lipca stopy procentowe o 25 pkt bazowych, główna stopa procentowa wynosi 2,50 proc."Pojawiają się pierwsze dobre dane o

Wybierasz emeryturę czy etat?

ją korzystniej przeliczyć - z kwotą bazową z roku, w którym wystąpiły o odwieszenie emerytury. Kwota bazowa ma istotny wpływ na wysokość naszej emerytury - im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

Resort finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że jednym z efektów zmian dotyczących OFE będzie obniżenie kwoty państwowego długu publicznego. Wyjaśniono, że w efekcie przekazania do ZUS 51,5 proc. aktywów OFE, co będzie miało miejsce na początku lutego, nastąpi konwersja zobowiązań Skarbu

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

odpowiednie wnioski. Nikt za nas tego nie zrobi. Zamiana z wcześniejszej na zwykłąZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

wybrać się do swojego oddziału ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Przy zamianie emerytury ZUS na nowo robi wyliczenia i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A im ona jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na

Emerytury: koniec starego portfela i podwyżki

1999 roku (i później), rolnicy-emeryci, którym świadczenia wypłaca KRUS ani służby mundurowe.Historia starego portfelaW 1993 r. rząd Hanny Suchockiej uznał, że w kasie państwa jest wielka dziura, i postanowił zaoszczędzić na emerytach, obniżając tzw. kwotę bazową ze 100 do 91 proc. (3 201 400 zł

MFW: RPP podniesie stopy o 75 punktów bazowych

MFW w czwartek opublikowało raport, w którym chwali ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej. "Obecna polityka monetarna jest odpowiednia" - czytamy w dokumencie. Dzień wcześniej RPP podniosła - po raz trzeci w tym roku - koszt kredytu o 25 punktów bazowych. Po tej podwyżce poziom stóp

Jak wylicza się emeryturę wg obowiązujących przepisów

- to m.in. czas pobierania zasiłków chorobowych; sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3; nauka. - kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do świadczenia. Na początek ZUS oblicza podstawę wymiaru. Jak to się robi? Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

. średniej pensji to 4545,90 zł brutto. Warto pamiętać, że ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Można na tym zyskać. I to niemało. Przy zamianie ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa

Jak mieć wyższą emeryturę

Do emerytury można dorobić lub ją korzystnie przeliczyć. Warto też poszukać oszczędności w opłatachZ WCZEŚNIEJSZEJ NA ZWYKŁĄZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą i przy tej okazji na nowo wylicza świadczenie, dopisując wyższą kwotę bazową. A im ona jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota

Jednak podwyżki w oświacie?

Chodzi o tzw. kwotę bazową, od której m.in. oblicza się nauczycielskie pensje. W projekcie budżetu na 2008 r. rząd zapisał mniej, niż nauczyciele dostali w tym roku. Jednocześnie obiecuje nauczycielom 9,3 proc. podwyżek. Zbuntował się Związek Nauczycielstwa Polskiego - dzisiaj rozpoczyna protest, a

Kto i ile zyska na waloryzacji. Koniec starego portfela, czyli wyższe emerytury

, renty rodzinne i renty z tytułu niezdolności do pracy. Dlaczego tylko emeryci sprzed 1999 r. dostaną podwyżki? Aby to wyjaśnić, trzeba wrócić do 1993 r., kiedy rząd Hanny Suchockiej uznał, że w kasie państwa jest wielka dziura, i postanowił zaoszczędzić na emerytach, obniżając kwotę bazową ze 100 do 91

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

ustalona na poziomie 21,12 zł. Wyemitowane akcje zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki Metelem o łącznej szacunkowej wartości w kwocie 6,15 mld zł. Sprzeciw wobec uchwały zgłosiły: Aviva OFE, Nordea OFE i PZU OFE. Działający w porozumieniu akcjonariusze Aviva OFE i

Jak przeliczyć emeryturę

świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest

Jak podnieść sobie emeryturę

dopisuje wyższą kwotę bazową. A kwota bazowa ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Dlaczego?Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Z reguły co roku jest wyższa. Dla porównania: od 1 marca 2008 r. kwota bazowa

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

(zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach).Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza nasze świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A kwota bazowa ma wpływ na wysokość naszej emerytury. Im ona wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota bazowa to 100 proc

Senat za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

dalej pracować i zrezygnują z emerytury (będzie ona w tym czasie zawieszona), w momencie gdy w końcu, powiedzmy w 2014 r., się zwolnią i poproszą ZUS o odwieszenie emerytury, będą mogły ją korzystniej przeliczyć - z nową kwotą bazową z roku, w którym wystąpiły o odwieszenie emerytury.Kwota bazowa ma

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" chce podwyżek na uczelniach

chcą przyjąć odniesienie do średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (jak podają, w 2011 r. jest to kwota 3360 zł), a nie - jak dotychczas - kwoty bazowej zapisanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. "Niestety od 2005 r. do dnia dzisiejszego kwota bazowa została zamrożona na

Premier przeciw premierowi w sporze o płace nauczycieli

wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński. Zamieszanie wywołała zmiana tzw. kwoty bazowej dla pracowników sfery budżetowej, zapisana w ustawie. Od jej wysokości oblicza się również nauczycielskie pensje. Na 2007 r. ówczesny minister edukacji Roman Giertych wywalczył podwyżkę tej kwoty tylko dla nauczycieli (bo

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

spreadu. Jednym z nich jest Bank Millennium, którego klienci podpisywali umowy z następującym zapisem. "Kredyt jest indeksowany do HF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia

Jak ZUS wylicza nam emeryturę

: - wysokości tzw. podstawy wymiaru; - okresów składkowych i nieskładkowych; - tzw. kwoty bazowej. Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: - 20 lat dowolnie wybranych ze stażu pracy przypadających przed rokiem

Sędziowie żądają reformy

"kwotę bazową" ustalaną co roku przez rząd. Chcą też rozmów o zmianie systemu nadzoru nad sądami, który dziś sprawuje minister sprawiedliwości.

Dorabiasz? Przelicz emeryturę!

zarabialiśmy np. o 30 proc. poniżej przeciętnego wynagrodzenia, to nasz wskaźnik podstawy wymiaru wynosi 70 proc. Jeżeli o 30 proc. więcej - wskaźnik wynosi 130 proc.Kolejny element to kwota bazowa. Co roku ogłasza ją GUS, do 28 lutego br. kwota bazowa wynosiła 2578,26 zł brutto.Od 1 marca 2010 r. wzrosła do

Włochy pod ścianą. Oprocentowanie obligacji najwyższe od 1997

zwiększenie roli Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem. EBC skupuje włoskie i hiszpańskie papiery wartościowe od 8 sierpnia, by powstrzymać rosnące koszty zadłużenia zewnętrznego. Rentowność włoskich dziesięcioletnich obligacji wzrosła po aukcji o 19 pkt bazowych i wyniosła 7,3 proc. Włosi pod

Portfel zgodny z konstytucją

1 marca 1993 r. do 31 grudnia 1998 r. otrzymały zaniżone o kilkadziesiąt złotych miesięcznie emerytury i renty. Za rządu Hanny Suchockiej w państwowej kasie brakowało pieniędzy na takie świadczenia. Parlament obniżył więc ze 100 do 91 proc. tzw. kwotę bazową, od której je naliczano. Ustawę Trybunał

Resort nauki planuje wzrost płac na uczelniach

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Związkowcy oprócz zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego na uczelniach proponują także zmianę sposobu ich naliczania. Zamiast określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym kwoty bazowej związkowcy chcą indeksowania zarobków w stosunku do średniej krajowej. Mimo

Rencistów jest coraz mniej

ZUS bierze pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: *24 proc. kwoty bazowej, *po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, *po 0,7 proc. podstawy

AAAAżołnierz kawalerkę pilnie wynajmie

- dostaje około 134 zł "ekwiwalentu". Tak będzie do końca czerwca. Od 1 lipca kwota wzrośnie kilkakrotnie.- Specjaliści na podstawie lokalnych rynków nieruchomości w całym kraju opracowali stawkę bazową, to 300 zł - mówi rzecznik MON Janusz Sejmej. - Ale dla każdej miejscowości ta stawka jest

Jak dostać rentę z ZUS

wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, po 0,7 proc

Jak dostać wyższą emeryturę?

robi to na podstawie nowej, wyższej kwoty bazowej. A kwota bazowa ma wpływ na wysokość naszej emerytury - im ona wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Nie trzeba jej wyliczać, co roku ogłasza ją GUS i

Podwyżka dla policjantów. 300 zł brutto

W budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zarezerwowano na to około 202 mln zł tysięcy złotych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego wielokrotność kwoty bazowej, na podstawie której wyliczane jest przeciętne uposażenie policjantów, wzrośnie z 2,65 do 2,87 pkt

Rosną pensje

W całym zeszłym roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 2477,23 zł - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że w ciągu roku wzrosło prawie o 4,1 proc. Jednocześnie GUS podał nową kwotę bazową, na podstawie której będą obliczane emerytury od początku marca tego

Jakie zmiany szykują się w rentach

- odprowadzaliśmy wyższe składki.Jeśli złożymy wniosek o przyznanie renty do końca tego roku, ZUS obliczy jej wysokość na podstawie następującego wzoru:1. 24 proc. kwoty bazowej (od 1 marca 2010 roku 2716,71 zł);2. po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (czyli okresów, kiedy mieliśmy płacone

Jak podwyższyć sobie emeryturę

zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość naszej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne

Resort nauki planuje wzrost płac na uczelniach

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Związkowcy oprócz zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego na uczelniach proponują także zmianę sposobu ich naliczania. Zamiast określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym kwoty bazowej, związkowcy chcą indeksowania zarobków w stosunku do średniej krajowej

Przelicz emeryturę

, www.mkidn.gov.pl).Po trzecie - zamiana emerytury wcześniejszej na zwykłąZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach.Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

(zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach). I robi to na podstawie nowej, wyższej kwoty bazowej. A kwota bazowa ma wpływ na wysokość naszej emerytury - im ona jest wyższa, tym wyższa też emerytura.Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne

Stopy procentowe znowu w dół. To już ostatni raz?

oprocentowania o 25 punktów bazowych oznacza dla przeciętnego kredytobiorcy ratę niższą o 20-30 złotych - choć zwykle nie natychmiast. Wysokość oprocentowania zależy co prawda od stawki WIBOR skorelowanej ze stopą referencyjną NBP, ale banki, ustalając oprocentowanie kredytów, odwołują się do tej wartości czasem

Manifestacja styczniowa nauczycieli

Nauczyciele przejdą pod kancelarię premiera, następnie pod MEN i zakończą pod Sejmem. ZNP nie jest zadowolony z rządowej obietnicy wzrostu w przyszłym roku płac - przez zwiększenie o 10 proc. tzw. kwoty bazowej (od niej wylicza się średnie wynagrodzenia) i obniżenie o 5 proc. składki

Renty zwykłe i mundurowe

ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek.ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:24 proc. kwoty bazowej,po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru

Lekarze nie chcą robić ekspertyz dla sądu. Nie opłaca się

badanie) biegły lekarz otrzymuje od 37 do 150 zł. Badanie "zdrowia psychicznego na potrzeby sądu" kosztuje od 90 do 190 zł. Jak skłonić do wykonania takiej usługi za tę kwotę specjalistę, który za półgodzinną wizytę kasuje 150 zł, a miesięcznie w szpitalach i na praktyce prywatnej zarabia ponad

Emeryci skarżą ZUS

Kiedy w 1993 r., za rządu Hanny Suchockiej, w państwowej kasie brakowało pieniędzy na emerytury, parlament obniżył tzw. kwotę bazową, od której je naliczano - ze 100 do 91 proc. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów oznaczało to stratę kilkudziesięciu złotych miesięcznie.Ustawę o obniżeniu kwoty bazowej

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

emerytury z wcześniejszej na zwykłąZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać?Przy zamianie emerytury Zakład na nowo wylicza świadczenie. I do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A kwota bazowa ma wpływ na wysokość naszej emerytury

Budżetówka prawie bez podwyżek

realnego podwyższenia budżetu na wypłaty.Zgodnie z Kartą nauczyciela rząd ma obowiązek każdego roku zapisać w ustawie budżetowej wysokość tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli, która jest podstawą do obliczenia ich wynagrodzeń.Po zeszłorocznej, wrześniowej, podwyżce (wynosiła ona 3,8 proc.) wspomniana kwota

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Catalyst zadebiutowały obligacje o wartości 500 mln zł, z czego papiery warte 100 mln zł objął EBOR. Reszta trafiła do krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym do TFI, OFE i towarzystw ubezpieczeniowych. Oprocentowanie zostało ustalone w wysokości stawki WIBOR 6M powiększonej o 120 pkt. bazowych. CEZ

Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć

2008 roku, koszt ubezpieczenia polskich obligacji skarbowych wynosił 68 punktów bazowych, to znaczy, że na każde 10 milionów obligacji ubezpieczonych na pięć lat należało płacić 68 tys. złotych kosztów ubezpieczenia rocznie. Dzisiaj, po pięciu latach kryzysu, ten wskaźnik jest lekko wyższy - 85 punktów

Rząd: Są pieniądze dla nauczycieli

Rząd w budżecie na 2008 r. znalazł dla nauczycieli dodatkowo 1 mld 850 mln zł. W Karcie nauczyciela Sejm zmieni tzw. kwotę bazową, od której obliczane jest średnie wynagrodzenie nauczycieli. Według PO wzrośnie ono o: (155 zł dla stażystów, (193 zł - dla nauczycieli kontraktowych, (271 zł dla

Nowy kredyt w PKO BP! Mini Ratka. Czy aby na pewno taka mini?

oprocentowanie, które zależy od kilku parametrów, ale bazowa stawka to mniej więcej 18 proc. rocznie. Można ją w ramach promocji zbić do 6,99 proc., ale tylko dla bardzo małej pożyczki (do 3000 zł) wziętej na krótko (limit spłaty to rok). Biorąc od 3 tys. do 5 tys. zł na krótki okres można się dla odmiany

Jak mieć wyższą emeryturę

świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1

Komu ZUS przyzna rentę

stara się o rentę, albo: (dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej

Ile dostaje egzaminator na aplikację komorniczą? Nawet 46 tys. zł za kilkanaście dni pracy

Suchocką. Za godzinę nadzorowania egzaminu pisemnego płacono 5 proc. kwoty bazowej, a za każdą sprawdzoną pracę pisemną i godzinę egzaminu ustnego - 10 proc. Kwota bazowa podana w rozporządzeniu to prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej.- Chodzi o to, że od lat ten wskaźnik

Renty na razie bez zmian

dowolnych 20 lat, w czasie których zarabiałeś najwięcej, a co za tym idzie - odprowadzałeś wyższe składki.Potem na podstawie dołączonych przez ciebie dokumentów ZUS obliczy wysokość twojej renty według następującego wzoru:1. 24 proc. kwoty bazowej (od 1 marca 2010 roku kwota bazowa to 2716,71 zł)2. po 1,3

Szybsza likwidacja starego portfela?

obcięto kwotę bazową, czyli stawkę, która służy do obliczania wysokości świadczeń. Kto szedł na emeryturę w 1993 r., miał tylko 91 proc. tej kwoty. Ci którzy szli na nią rok później - 93 proc. Od 1999 r. było to już 100 proc. Emeryci starego portfela latami upominali się, by potraktowano ich na równi z

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

Więziennej (tzw. mundurowi). Podwyżka obejmie także osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. Skąd podwyżki? Są możliwe dzięki m.in. **zmniejszeniu stawek podatkowych, **marcowej waloryzacji oraz **zwiększeniu kwoty bazowej (też w marcu). Podwyżka nr

Związki chcą wyższych podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

budżet państwa w tym roku 2,5 mld zł. Zgodnie z listopadową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli - średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrosło z 82 proc. kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej do 100 proc

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

(ale za to świadczenie wyliczą mu w ZUS na podstawie nowej, wyższej kwoty bazowej - szczegóły poniżej). Rośnie kwota bazowa Mamy dobrą wiadomość też dla tych, którzy wybierają się na emeryturę od marca br. Jak oni mogą zyskać? Nie dostaną przecież podwyżki wynikającej z waloryzacji. To prawda, ale im

Lokuj z głową, czyli jak wycisnąć najwięcej z zaskórniaków

. Różnica? 16 zł. Ale jeśli masz do dyspozycji 5 tys. zł, to z lepszej lokaty wyciągniesz już 80 zł więcej. A jeśli ulokujesz 10 tys. zł, to różnica urośnie do 160 zł. To już są kwoty zauważalne w każdym domowym budżecie. Obalamy mity o lokatachNiekoniecznie w swoim banku. Większość z nas trzyma

Erotyczny zakład o nagie osobliwości

odwrotnych kwadratów mówiącym o spadku grawitacji Słońca wraz z odległością od tej gwiazdy. Żeby zachęcić do zmierzenia się z zakładem, Wren położył na szali księgę o wartości 40 szylingów. Wygląda to na marną stawkę, ale przeliczając tę kwotę na dzisiejsze pieniądze, mówimy o ponad 1300 złotych!Wyzwanie

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. W 2013 roku zysk netto wyniósł 156,9 mln zł, a operacyjny 150,6 mln zł. "Zarząd Grupy Kęty zwraca uwagę, iż zysk netto w 2013 roku został zwiększony o kwotę 35,4 mln zł tytułem wyceny aktywa na podatek odroczony (działalność prowadzona w

Nowa stawka za zwłokę

Od czwartku 26 czerwca stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,5 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym - poinformowało Ministerstwo Finansów Stawka ta stanowi 200 proc. stopy kredytu lombardowego. W wyniku środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe

Zaostrza się rywalizacja w przetargu na zakup śmigłowca dla polskiej armii

sześć helikopterów ratownictwa morskiego, dziesięć ratowniczych i sześć do zwalczania okrętów podwodnych. Nikt nie podaje kwot, ale wartość transakcji szacuje się na 7-9 mld zł.Na rynku zbrojeniowym, wyposzczonym cięciami w budżetach obronnych, ta informacja zabrzmiała elektryzująco. Jak podkreśla szef

Pikiety nauczycieli

Chodzi o pensje. Rząd Jarosława Kaczyńskiego zapisał w projekcie budżetu na 2008 r. niższą o prawie 50 zł od tegorocznej tzw. kwotę bazową dla nauczycielskich pensji. Zaprotestował przeciw temu nawet PiS-owski minister edukacji Ryszard Legutko. Pikiety ZNP zaplanowało przed wyborami. - Zobaczymy

Pieniądze na wakacjach: Lepiej z plastikiem w kieszeni czy walutą w portfelu?

nie używa się ani dolarów, ani euro.Niezależnie od tego, przed wyjazdem zawsze warto się dowiedzieć, która z najpopularniejszych walut jest walutą bazową dla naszej karty za granicą. Kiedyś obowiązywała żelazna zasada, że podstawową walutą kart Visa był dolar amerykański, a MasterCard - euro. Ale

Emerytura może być większa

z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i na nowo wylicza nasze świadczenie. A do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotą bazową. Ta zaś ma wpływ na wysokość naszej emerytury. Im ona wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na

Jakie podwyżki w urzędach i sądach

, nie skorzystają więc na tym, że obniżyła się składka rentowa). Każdej grupie przysługuje mnożnik, przez który mnoży się tzw. kwotę bazową. W ubiegłym roku wynosiła ona 1459,85 zł*, w tym - tak jak w całej budżetówce - wzrośnie o 33,58 zł. Sędziów to nie zadowala, bo rząd Jarosława Kaczyńskiego obiecał

Ile kosztuje dobry biustonosz? [Pieniądze Ekstra]

darmo od określonej kwoty zakupu, np. jeśli zapłacimy z góry powyżej 199 zł w Intymna.pl , przesyłka będzie gratis. Na towar trzeba poczekać kilka dni. Zawsze też mamy prawo do zwrotu i wymiany niepasującego towaru. Za zwrócony biustonosz sklep oddaje pieniądze. Jeśli zmieniły nam się wymiary lub

Zmian w rentach nie będzie

koncie w funduszu emerytalnym (kapitał początkowy oraz składki) - podobnie jak dzieje się to teraz w przypadku nowych emerytur.Obecnie ZUS wyliczy wysokość twojej renty według dosyć skomplikowanego wzoru:1. 24 proc. kwoty bazowej (od 1 marca 2010 roku kwota bazowa to 2716,71 zł),2. po 1,3 proc. podstawy

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

zarabiał) z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo: - dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS uwzględnia też tzw. kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o

Waloryzacja na nowych zasadach

zyskać na nowej wyższej kwocie bazowej przy wyliczaniu emerytury. Każdy bowiem, kto wybiera się na emeryturę po marcowej waloryzacji, ma prawo przy wyliczeniu świadczenia żądać od ZUS podstawienia do wzoru nowej kwoty bazowej (zazwyczaj co roku jest ona wyższa, a to oznacza, że i emerytura jest wyższa

Niepełnosprawny system wspierania uczniów niepełnosprawnych

uczniów wynikające z niepełnosprawności. Koszt utrzymania nauczycieli przedmiotowych i bieżącego funkcjonowania placówek powinien być finansowany z kwoty bazowej subwencji i środków własnych samorządów, a środki z dodatkowych wag powinny być przeznaczane na zindywidualizowane wsparcie osoby

ZUS zasypany pozwami o wyższe emerytury

lata 1996-2005 jest niewłaściwie obliczona. W 1993 r. za rządu Hanny Suchockiej, gdy w państwowej kasie brakowało pieniędzy na emerytury, parlament obniżył tzw. kwotę bazową, od której je naliczano, ze 100 do 91 proc. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów oznaczało to stratę kilkudziesięciu złotych

Powiększą się portfele mundurowych

Wszystkich czekają w tym roku podwyżki. Dlaczego? Rośnie tzw. kwota bazowa, która jest podstawą do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego funkcjonariuszy. Natomiast w wyliczaniu ich pensji kluczową rolę odgrywa mnożnik, który decyduje o wysokości wypłaty. Każda ze służb stosuje własne mnożniki, a

Pięcioletni Adrian szuka nowych rodziców

zastępcza dostaje pieniądze na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Ile? Powiat przelicza to na podstawie Ustawy o pomocy społecznej. Jest w niej określona kwota bazowa (dziś to 1647 zł). Od niej procentowo oblicza się wsparcie. Uwzględnia się wiek dziecka, stan zdrowia i to czy, ma ono jakiś

Emerytury przeliczamy, zamieniamy

sobie emerytury."Zysk" przy zamianie emerytury wcześniejszej na zwykłą polega głównie na uzyskaniu świadczenia z aktualną, czyli wyższą kwotą bazową, od której liczona jest cała emerytura (wzór na emeryturę znajdziesz w ramce). Kwota bazowa to, najprościej mówiąc, 100 proc. przeciętnego

Pikieta nauczycieli w Katowicach

Ponad tysiąc nauczycieli, przedszkolanek, woźnych i sekretarek demonstrowało w czwartek pod Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Do protestu sprowokował ich projekt przyszłorocznego budżetu. Zapisano w nim mniejszą niż w tym roku kwotę bazową, według której wylicza się wynagrodzenie

Kredyt hipoteczny dobrem luksusowym? Trudne czasy dla kredytobiorców

gromadne podwyższenie marż kredytowych przez banki to miks wydarzeń, który wielu chętnym może ograniczyć lub wręcz odciąć możliwość zakupu własnego mieszkania za pieniądze banku. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, ostrzega, że w czarnym scenariuszu z ubiegłorocznej kwoty nowo

Jak pracować na rencie

granicę, o jaką wysokość naszej renty może zostać obniżona. To maksymalnie 24 proc. kwoty bazowej dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 18 proc. kwoty bazowej dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wartości te są ustalane od kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej

Alimenty na dzieci

bazowym, czyli okresem, z którego wyliczany jest dochód, mija dużo czasu (osoby, które występują o świadczenie w 2012 r., muszą wylegitymować się dochodami z 2010 r.) Sytuacja finansowa rodziny mogła ulec radykalnej zmianie. Rodzic mógł stracić pracę lub ją znaleźć, a to ma wpływ na wysokość dochodu w

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

. Ustawodawca uznał, że pomiędzy złożeniem wniosku o alimenty z Funduszu a tzw. rokiem bazowym, czyli okresem, z którego wyliczany jest dochód, mija dużo czasu (osoby, które występują o świadczenie w 2012 r., muszą wylegitymować się dochodami z 2010 r.). Sytuacja finansowa rodziny mogła ulec radykalnej zmianie

Sędziowski bunt z powodu pieniędzy?

zespołu, który wypracuje nowe zasady płac. Minister odrzucił możliwość wycofania się rządu z decyzji obcięcia podwyżek obiecanych na ten rok przez poprzedni rząd - mówi sędzia Żurek.Rząd PiS obiecał i zaplanował w budżecie podniesienie tzw. kwoty bazowej, czyli podstawy obliczania wynagrodzenia. W efekcie

Ile kosztuje życie w Trójmieście, Brukseli i Kaliningradzie? Sprawdziliśmy

) Cena wywozu śmieci: 17 zł Bilet miesięczny: 92 zł Średnia pensja: 4547,56 zł W Gdyni nie ma stawki bazowej za czynsz w mieszkaniach komunalnych. Tak jak w Krakowie wysokość czynszu za m kw. zależy od kategorii mieszkania. Takich kategorii jest siedem. Za metr kw. mieszkania komunalnego w pierwszej

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

zyskać na nowej wyższej kwocie bazowej przy wyliczaniu emerytury. Każdy bowiem, kto wybiera się na emeryturę po marcowej waloryzacji, ma prawo przy wyliczeniu świadczenia żądać od ZUS podstawienia do wzoru nowej kwoty bazowej (co roku jest ona wyższa, a to oznacza, że i emerytura jest wyższa).Jaka będzie

Wszystko o emeryturach z ZUS

należą do starego systemu. Wysokość emerytury zależy więc od: ** wysokości tzw. podstawy wymiaru, ** okresu składkowego i nieskładkowego, ** tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do świadczenia. Na początek ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS

Media: Premier Ukrainy ujawnił pewne szczegóły ustaleń gazowych z Rosją

Ukrainy określana jest co kwartał według formuły uwzględniającej ceny mazutu i oleju opałowego na rynkach światowych. Ceną bazową jest 450 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Jednak Ukrainie przysługuje rabat w wysokości 100 USD za 1000 metrów sześciennych, jeśli cena surowca przekracza 330 dolarów, lub

Zasiłek

czerwca będą pobierali 595,20 zł (dotychczas 575,00 zł). Są to kwoty bazowe. Bezrobotny ma niższą stawkę (80%), jeśli jego staż pracy jest mniejszy niż 5 lat, i wyższą stawkę (120%), jeśli jego staż przekracza 20 lat. Okres pobierania zasiłku zależy od stopy bezrobocia w danym powiecie

Futures

minimum, inwestor musi złożyć dodatkowe zabezpieczenie, jeśli tego nie zrobi, jego pozycja zostanie zamknięta, zanim dojdzie do wykorzystania kwoty zabezpieczenia). Kontrakty te są standaryzowane; np. aktywa bazowe, terminy wykonania kontraktów (4 w ciągu roku), wielkości kontraktów, negocjowana

Social Security

" otrzymanych przez Social Security do "grupy ryzykownych funduszy" otrzymanych z komercyjnych ubezpieczeń. Jak każdy program ubezpieczeń, Social Security "rozprzestrzenia ryzyko".Na przykład, pracownik który staje się niepełnosprawny w młodym wieku, może otrzymać duży zwrot w stosunku do kwoty jaka przekazał

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.