kto dziedziczy spadki

Piotr Skwirowski

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

Od 28 czerwca obowiązują nowe przepisy poszerzające krąg spadkobierców ustawowych. Do grona dziedziczących z automatu dołączyli dziadkowie i pasierbowie. Rzadziej majątek zmarłego przejmować będą teraz gminy i skarb państwa. Jak nie płacić podatku od spadku?

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

Czy nasze składki emerytalne podlegają dziedziczeniu? Jak przyjąć w spadku lokaty? Kto ma prawo do pieniędzy zgromadzonych w banku

Będzie trudniej odziedziczyć długi

Przez pomyłkę czy nieznajomość przepisów wiele osób przejmuje długi po spadkodawcach. Dziś bardzo o to łatwo. Zadłużony spadek można przejąć niejako z automatu. Ale jest szansa na zmianę zasad dziedziczenia zadłużonych spadków

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

spadek można też odrzucić. W takiej sytuacji przechodzi on na dalszych spadkobierców.Pamiętajmy, nie mamy obowiązku dziedziczenia!Na ostateczną decyzję spadkobierca ma pół roku, licząc od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa w toku

Długi w spadku

poleceń.Jak nie odziedziczyć długówNa szczęście przed przykrą niespodzianką możemy się zabezpieczyć. Nie mamy obowiązku dziedziczenia, zatem nie jesteśmy skazani na spłacanie do końca życia długów przodków. Dlatego tak ważne jest, czy i jak przyjmiemy spadek. Prawo daje bowiem spadkobiercom trzy możliwości

W sobotę notariusz pomoże ci za friko

tym roku dzień otwarty notariatu poświęcony jest dziedziczeniu. - Potrzeba informacji na temat dziedziczenia, spadków i testamentów jest w społeczeństwie ogromna - tłumaczy Lech Borzemski.

Notariusz prawdę ci powie. Za darmo

zniszczyć. - Testament można też jednak sporządzić własnoręcznie. Ważne, żeby wiedzieć, jak to zrobić - mówią notariusze. I temu m.in. ma służyć dzień otwarty notariatu. - Potrzeba informacji na temat dziedziczenia, spadków i testamentów jest w społeczeństwie ogromna - przekonywał Lech Borzemski.KRN

Mała rewolucja spadkowa

spadku. Udział rodziców zależy natomiast od tego, kto wraz z nimi został jeszcze powołany do spadku. Więc np. oboje rodzice zmarłego dziedziczą razem z jego rodzeństwem - każdy z rodziców otrzymuje 1/4 tego, co przypada łącznie rodzicom i rodzeństwu.

W.Brytania.Wytyczne dla prawników ws. testamentów zgodnych z szariatem

jednocześnie uznawanego przez brytyjskie prawo - podkreślono. W myśl nowych wytycznych mężczyznom będzie automatycznie przypadała większa część spadku niż kobietom, a z dziedziczenia wykluczone będą osoby, które nie wyznają islamu, oraz adoptowane i nieślubne dzieci - pisze "Sunday Telegraph". Nowe

Gospodarstwo w spadku

Gospodarstwo w spadku

prywatnej własności i dziedziczenia. To wtedy nasiliły się głosy kwestionujące zgodność z konstytucją zasady selekcji spadkobierców powoływanych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego na podstawie sztywnych kryteriów ustawowych, które musiały być spełnione w momencie otwarcia spadku. Kwestionowano też to, że

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

ustawia kolejkę osób do dziedziczenia. W pierwszej kolejności majątek po zmarłym dziedziczą jego małżonek i dzieci. W równych częściach, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą

Zadłużony spadek

Zadłużony spadek

nie będzie musiał dopłacać do spadku ze swojej kieszeni. PUŁAPKA SPADKOWA Dziś bardzo łatwo można wpaść w pułapkę zadłużenia przy dziedziczeniu. Wszystko przez to, że niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o

Spadek dla jednego? To nie takie proste

Spadek dla jednego? To nie takie proste

testatora (tego, kto daje spadek), uwzględnia jego sugestie i reguluje sprawy spadkowe zgodnie z interesem spadkodawców.Dzięki nowym przepisom w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego

Spadek daj, komu chcesz

postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. A następnie dokonać działu spadku (określić, komu przypadną na własność poszczególne składniki majątkowe). To mogło się ciągnąć latami.Zapis windykacyjny wzmacnia wolę tego, kto daje spadek, i reguluje sprawy spadkowe zgodnie z interesem spadkodawców.Teraz w

MS zaproponowało zmniejszenie odpowiedzialności spadkobierców za długi

Główne założenie projektu jest takie, by zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, spadkobierca odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku. W języku prawniczym nazywa się to odpowiedzialnością z dobrodziejstwem inwentarza. Taka możliwość istnieje już obecnie, ale wymaga

Jak przekazać majątek

Jak przekazać majątek

ramach ustawy w pierwszej kolejności majątek po zmarłym dziedziczą jego małżonek i dzieci. W równych częściach, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą dzieci w równych częściach

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

Czy dzieci z nieformalnych związków mają prawo do spadku po rodzicach? Czy intercyza zmienia zasady dziedziczenia? Dziedziczenie to kopalnia problemów. Podpowiadamy rozwiązania niektórych z nich.Czy mój był mąż po mojej śmierci na podstawie prawa będzie mógł odziedziczył mój majątek? - Nie

Godni albo niegodni... do spadku

Godni albo niegodni... do spadku

świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego".Tymczasem "spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku". I jeszcze jeden przepis, artykuł 929: "uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma

Długi zamiast spadku

Długi zamiast spadku

dziedziczenia!Na ostateczną decyzję spadkobierca ma pół roku, licząc od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem lub przed notariuszem.Co jeszcze oznaczają poszczególne decyzje w

Gospodarstwo w spadku

Gospodarstwo w spadku

prywatnej własności i dziedziczenia. Wtedy nasiliły się głosy kwestionujące zgodność z konstytucją zasady selekcji spadkobierców powoływanych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego na podstawie sztywnych kryteriów ustawowych, które musiały być spełnione w momencie otwarcia spadku. Kwestionowano też to, że

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

drugiego - gdy małżonek spadkodawcy zmarł przed nim). Aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba będzie przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzić notarialne poświadczenie dziedziczenia. A następnie dokonać działu spadku (określić, komu

Na tropach spadku

Na tropach spadku

żadnych pieniędzy, nie zlikwidują lokat czy polis ubezpieczeniowych. Obowiązuje je tajemnica bankowa.Konieczne jest orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym bądź notarialne poświadczenie dziedziczenia. Gdy spadkobiercy podejrzewają, że jakieś pieniądze po zmarłym są w banku, muszą

Zachowek - dla kogo i na jakich zasadach

spadkobierców, którzy spadek odrzucili. Nie uwzględnia się natomiast spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.Żadnego wpływu na wysokość zachowku nie ma sytuacja materialna uprawnionych doń osób. Pani Katarzyna pominęła w testamencie swoje dzieci. Jej córka Barbara świetnie

Kredyt w spadku? Bank zrobi wszystko, żebyś go przyjął

nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. "Potencjalni spadkobiercy, by uzyskać informację pozwalającą im na ocenę, czy mają spadek przyjąć lub odrzucić, muszą najpierw wylegitymować się postanowieniem stwierdzającym o dziedziczeniu. Błędne koło" - pisze mec. Kowalak

Pytania w spadku

, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (kto po kim dziedziczy według prawa, pisaliśmy wczoraj), jeśli w dniu śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w związku małżeńskim. Jeśli więc przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich separację

Testament zabezpiecza majątek

wprawdzie dokonać tzw. zapisu zwykłego, ale jest to tylko zobowiązanie spadkobierców do wydania danej rzeczy wskazanej osobie. W zeszłym roku to się zmieniło - w przepisach pojawił się zapis windykacyjny. Wzmacnia on wolę testatora (tego, kto daje spadek), uwzględnia jego sugestie oraz reguluje sprawy

Dziewięciolatek i kredyt po dziadku. Jak nie otrzymać długów w spadku?

. Szczegóły sprawy - na samcik.blox.pl. Wiele znaków zapytania Wnuk odziedziczył spadek z dobrodziejstwem inwentarza, tzn. długi ma spłacać tylko do wysokości przejętego majątku. Nie jest jasne, czy sporządzono tzw. inwentarz dziedziczonego majątku, czy też wiadomo jedynie, do jakiej kwoty windykator może

Spadek z długiem

spadku.Oczywiście spadek można też odrzucić. W takiej sytuacji przechodzi on na dalszych spadkobierców.Pamiętajmy, nie mamy obowiązku dziedziczenia!Na ostateczną decyzję spadkobierca ma pół roku, licząc od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa w

Spadek z długiem oznacza kłopoty

odrzucić. W takiej sytuacji przechodzi on na dalszych spadkobierców. Pamiętajmy, nie mamy obowiązku dziedziczenia! Na ostateczną decyzję spadkobierca ma pół roku, licząc od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa w toku postępowania o

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

dziedziczenia w związku ze złożonym pozwem o rozwód lub separację z jego winy (taki pozew musi być uzasadniony), osoby, które odrzuciły spadek, osoby, które zrzekły się dziedziczenia. Za niegodnego może natomiast być uznany przez sąd ten, kto: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy

Mieszkanie w rodzinie

dziedziczenia z ustawy, spadek przypada pasierbom.** Jeśli nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby przyjąć spadek, przechodzi on na gminę.Piszemy testament... Jeżeli zdecydujemy się na spisanie ostatniej woli, możemy zmienić ustawową kolejność dziedziczenia i obdarować swoim mieszkaniem kogo tylko chcemy. Zawarta

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

dziedziczenia,- śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,- postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),- wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania

Jak zarejestrować swój testament

kolejności majątek po zmarłym dziedziczą jego małżonek i dzieci. W równych częściach, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą dzieci - w równych częściach.Jeśli dziecko spadkodawcy nie

"Gazeta Wyborcza" z książką "Spadki, darowizny, testamenty"

Komunikat prasowyJuż jutro z "Gazetą Wyborczą" ukaże się kolejna edycja książki "Spadki, darowizny, testamenty". Czytelnicy dowiedzą się z niej m.in. jak dobrze napisać testament, kiedy nie trzeba płacić podatków od spadków i darowizn, jak razem ze spadkiem nie odziedziczyć

Mieszkanie dla bliskich

pasierbom.Jeśli nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby przyjąć spadek, przechodzi on na gminę.Mieszkanie w testamencieTaką ustawową kolejność dziedziczenia możemy zmienić, pozostawiając testament. Decydując się na jego spisanie, możemy obdzielić lokalem dowolną osobę - np. kuzyna, znajomego czy konkubenta. Wola

Ziemia dla spadkobierców

własność poszczególne składniki majątkowe). Kto po kim dziedziczy W pierwszej kolejności - dzieci i małżonek spadkodawcy. Otrzymują spadek w równych częściach, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (jeżeli dzieci jest więcej niż troje, to np. w przypadku

Rewolucja w dziedziczeniu odwołana. Zachowek zgodny z konstytucją

Trybunał orzekł w czwartek, że prawo do zachowku nie narusza prawa własności i prawa do dziedziczenia. Stwierdził, że ogranicza ono wprawdzie swobodę spadkodawcy do decydowania o swoim majątku, ale ograniczenie to jest konieczne ze względu na ochronę praw i wolności najbliższych członków jego

Kogo można wydziedziczyć?

wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Jego wysokość to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, i 1/2

Rewolucja w spadkach

, udział żony wyniósłby 1/4, a udziały dzieci - po 3/16 spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą jego małżonek oraz rodzice i rodzeństwo (ze zstępnymi, czyli z dziećmi, wnukami). W takim przypadku udział małżonka to połowa spadku. Udział rodziców zależy natomiast od tego, kto wraz z nimi

Zapis windykacyjny - rewolucja w dziedziczeniu

, że jest to zapis, który ma ten skutek, że z chwilą śmierci testatora [tego, kto daje spadek] powoduje przejęcie konkretnego przedmiotu wymienionego w rozporządzeniu testamentowym przez konkretną osobę w nim wskazaną - tłumaczył w czasie prac w parlamencie nad zapisem windykacyjnym jeden z senatorów

Nowe informacje o spadkach i testamentach - książka z "Gazetą Wyborczą"

Komunikat prasowyW środę, 2 listopada razem z "Gazetą Wyborczą" będzie można kupić książkę "Spadki, darowizny, testamenty" - wydanie uwzględniające najnowsze zmiany przepisów.Poradnik, przygotowany przez dziennikarzy "Gazety", w prosty i wyczerpujący sposób odpowiada

Jak działa zapis windykacyjny

jest to tylko zobowiązanie spadkobierców do wydania danej rzeczy wskazanej osobie. Zapis na pomoc spadkodawcomZapis windykacyjny wzmacnia wolę testatora (tego, kto daje spadek). Uwzględnia jego sugestie. Reguluje sprawy spadkowe zgodnie z interesem spadkodawców.Dzięki nowym przepisom w testamencie

Rewolucja w spadkach

połowa spadku. Udział rodziców zależy natomiast od tego, kto wraz z nimi został jeszcze powołany do spadku. Jeśli więc np. oboje rodzice zmarłego dziedziczą razem z jego rodzeństwem, każdy z rodziców otrzymuje 1/4 tego, co przypada łącznie rodzicom i rodzeństwu. Do dziedziczenia z mocy ustawy jedna z

Mieszkanie w spadku

niespokrewnione. Wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa, jaki spadkobierców łączył ze spadkodawcą. Im wyższy, tym podatek niższy. Kto po kim dziedziczy ** W pierwszej kolejności - dzieci i małżonek spadkodawcy. Otrzymują spadek w równych częściach, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza

Nieślubne dzieci - nazwisko, alimenty, dziedziczenie

się rozwieść z żoną i zostawić rodziny. Kasia ma troje przyrodniego rodzeństwa. Czy w razie śmierci ojca będzie jej się należał spadek po nim? Wszystkie dzieci - czy to z małżeńskiego, czy nieślubnego łoża - dziedziczą jednakowo. Mają takie same prawa, chyba że spadkodawca postanowi inaczej. Wszystkie

Europejska rewolucja spadkowa

Ta propozycja Komisji Europejskiej przyniosłoby wielkie zmiany w sytuacji Polaków za granicą. Po zmianach w prawie unijnym spadek Polaków zamieszkałych np. w Wielkiej Brytanii mógłby być dziedziczony według prawa brytyjskiego - nawet jeśli wszyscy spadkobiercy mieszkają w Polsce i tam też jest

Posłowi Gowinowi - wolność Twojej pięści kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność mojego nosa - list

większość życia. W przypadku, gdyby partner był uprawniony do dziedziczenia na równi ze współmałżonkami jego spadek byłby wyższy o 250-340 tys. Zatem to chyba nie jest zwykła demagogia Panie Pośle. Podróżując do krajów zachodnich spotykam się z wieloma znajomymi, także tymi, którzy Polskę opuścili, by

Jak zapisać ziemię w spadku

dziedziczeniu pojawił się zapis testamentowy. Dzięki niemu w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być m.in. nieruchomości, a więc dom

Spadek bez podatku

działu spadku czy rozporządzania majątkiem spadkowym (darowizna, zamiana, sprzedaż udziału i inne) udokumentowane w formie aktu notarialnego zgłasza do naczelnika urzędu skarbowego notariusz. Jednakże akt poświadczenia dziedziczenia, który zastępuje sądowe stwierdzenie nabycia spadku, rodzi po stronie

Rewolucja w dziedziczeniu

, dzieło sztuki), nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia), prawa majątkowe, papiery wartościowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. - Zapis windykacyjny wzmacnia wolę testatora [tego, kto daje spadek]. Uwzględnia jego sugestie - tłumaczył niedawno posłom w Sejmie Jerzy Kozdroń (PO), sprawozdawca

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

, mieszkanie, ziemia), prawa majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. - Zapis windykacyjny wzmacnia wolę testatora [tego, kto daje spadek]. Uwzględnia jego sugestie - tłumaczył posłom w Sejmie Jerzy Kozdroń (PO), sprawozdawca sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która przez

Mieszkanie w spadku

lub babci przypada pozostałym dziadkom w równych częściach.** Jeśli nie żyje małżonek spadkodawcy i jego krewni powołani do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada pasierbom.** Jeśli nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby przyjąć spadek, przechodzi on na gminę.Pisanie testamentuOpisane powyżej reguły

Książka "Spadki, darowizny, testamenty" z "Gazetą Wyborczą"

pożyczek. Czytelnicy dowiedzą się m.in. jak sporządzać testament, w jakiej kolejności - według prawa - dziedziczy rodzina, czym różni się dziedziczenie ustawowe od testamentowego, jakie są podatki od spadków i darowizn, kto nie musi ich płacić i co musi zrobić, by fiskus się o nie nie upomniał. W książce

Warto pisać testament

Dziedziczymy po rodzicach dom. Najchętniej sprzedalibyśmy go od ręki. Wolnego. Najpierw musimy zdobyć dokument potwierdzający prawo do spadku. Mamy dwie drogi - sądową i notarialną.NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIAJest możliwe od marca. Dzięki temu zamiast do sądu idziemy do kancelarii

Co robić ze spadkiem

Dziedziczymy po rodzicach dom. Potrzebujemy pieniędzy, więc najchętniej sprzedalibyśmy go od ręki. Dajemy ogłoszenia, rozmawiamy z potencjalnymi klientami, przed oczami mamy sumę, którą dostaniemy... Wolnego. Najpierw musimy zdobyć dokument potwierdzający prawo do spadku. Mamy dwie drogi - sądową i

Nieślubne dzieci

wysłać listem poleconym (należy zachować dowód nadania).Ważne! Pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych. Dziedziczenie Prawo spadkowe nie rozróżnia ślubnych i nieślubnych dzieci. Wszystkie dziedziczą tak samo, chyba że rodzic zdecydował inaczej, a swoją wolę zapisał w testamencie. Jeśli

Ostrożnie ze spadkiem!

rodziców zależy natomiast od tego, kto wraz z nimi został jeszcze powołany do spadku. Więc np. oboje rodzice zmarłego dziedziczą razem z jego rodzeństwem - każdy z rodziców otrzymuje jedną czwartą tego, co przypada łącznie rodzicom i rodzeństwu.Przez lata obowiązywały przepisy, które wykluczały z kręgu

Dzieci w małżeństwie i konkubinacie

;nieślubne" mają takie same prawa do spadku, chyba że rodzic postanowił inaczej. Kiedy dziecko może być odsunięte od dziedziczenia? Prawo przewiduje trzy sytuacje: - dziecko nie dożyło otwarcia spadku;- jest niegodne dziedziczenia;- zostało pominięte w testamencie (ale wtedy należy mu się zachowek

Spadek po nowemu. Nowe przepisy poszerzają krąg spadkobierców ustawowych

wnuki). Jeśli zmarły nie pozostawił małżonka, dzieci ani wnuków, dziedziczą jego rodzice. Rodzeństwo zmarłego, które do tej pory dziedziczyło na równi z rodzicami spadkodawcy, zostało teraz odsunięte na dalszy plan. W kolejce do spadku znalazło się za rodzicami zmarłego. To kolejna nowość.Argument był

Mieszkanie dla bliskich

zmarłego dziadka lub babci przypada pozostałym dziadkom w równych częściach.** Jeśli nie żyje małżonek spadkodawcy i jego krewni powołani do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada pasierbom.** Jeśli nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby przyjąć spadek, przechodzi on na gminę ostatniego miejsca zamieszkania

Długi w spadku, po rozwodzie i problemy żyranta

kręgu spadkobierców) na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (przechodzi on na dalszych spadkobierców) bądź przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza (jego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest tylko do wysokości wartości spadku). Jeśli tego nie zrobi, dziedziczy nie tylko majątek

Mieszkanie dla rodziny

inny, np. mniejszy lokal zamienny. Chodzi o to, by gminy miały większy wpływ na to, kto mieszka w ich zasobach. Zdarza się, że duże mieszkania zajmują samotne osoby, część lokatorów stać jest na dom lub mieszkanie kupione za kredyt. Spadek, czyli mieszkanie dla rodzinyJeśli za życia uda nam się

Rada Gospodarcza o reformie OFE

dziedziczenia kapitału w OFE. Zapis ten ma charakter techniczny, nie wynika z zasad ubezpieczenia i utrudnia realizację zasady emerytury dożywotniej. Stanowił zachętę do przystępowania do OFE. Może być również wprowadzony w odniesieniu do całości lub części kapitału emerytalnego zgromadzonego w ZUS (środki

O emerytury niech martwią się inni

podwyższać. Z wielkopańskim gestem. Nie troszcząc się o przyszłość.Do ustawy dopisano, że waloryzacja nie może być niższa niż inflacja. Chroni to nasze konta przed spadkiem wartości - ale zarazem powiększa zobowiązania ZUS.Kolejny problem: przeciętna długość życia wydłuża się szybciej, niż pokazują to

Darowizna zamiast spadku

uczynić na rzecz jednej lub kilku osób. Przedmiot zapisu będzie wyłączany z masy spadkowej. Pozostała część spadku nierozdysponowana w formie zapisu będzie podlegała normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Co ważne, osoba, która przyjmie w zapisie np. mieszkanie, będzie mogła

Zrównanie związków partnerskich ze spółkami cywilnymi narusza godność obywateli

odpowiednich zmian do ustaw o prawach pacjenta i o zawodzie lekarza.Prawo do dziedziczenia jak małżonkowie też jest pozorne, bo wprawdzie partnerzy mogą zawrzeć umowę w tej sprawie, ale nie mogą jej wyegzekwować. Nie zmieniono bowiem kodeksu cywilnego ani przepisów podatkowych. A więc niezależnie od umowy

We wtorek debata o OFE. Wielka polityczna burza w Sejmie

, jeśli następuje realny spadek średniej podstawy wymiaru. Powoduje to konieczność sfinansowania przez skarb państwa powstałego deficytu" - tłumaczy PRB.Na tym nie koniec. Dodatkowym czynnikiem ryzyka wynikającym z niezbilansowania pierwszego filara (ZUS) jest obowiązująca zasada kwartalnej

Zostaje wielu chętnych i tylko jeden spadek

Dziedziczenie majątku nie zawsze idzie gładko, często podział spadku jest tak trudny że wymaga pomocy sądu. Poniżej przykłady trudnych spadków. O ich interpretację poprosiliśmy adwokata Marka Krupskiego z kancelarii Krakowski & Krupski w Bielsku-Białej.Przypadek pierwszy Paweł W. rozwiódł się z

Do czego masz prawo w związku partnerskim

nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa. Dziedziczenie Konkubenci dziedziczą jedynie na podstawie testamentu. Do tego jako osoby prawnie obce muszą zapłacić od spadku słony podatek w wysokości 20 proc. Nie są też chronione przed roszczeniami rodziny zmarłego, np. jego dzieci z poprzednich

Jak uniknąć podatku od spadku i darowizny

uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego jego nabycie. Jeśli zaś nabycie spadku potwierdza notariusz, termin biegnie od momentu sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia. Zwolnienie od podatku jest możliwe także po upływie sześciomiesięcznego terminu. To furtka dla tych, którzy po

Czwartek 6 listopada

Stypendia od zaraz Jak zasilić studencki portfel: rodzaje stypendiów, terminy składania wniosków, stypendia w kraju i za granicą Spadki, darowizny, testamenty Uwaga! Zmiany w podatku od spadków i darowizn. Łatwiej będzie potwierdzać testamenty. Kiedy ze spadkiem dziedziczysz długi? Czytaj

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

Pan Tadeusz chciał tak podzielić majątek, by jedno z trójki jego dzieci, syn, po nim nie dziedziczyło. Bo z synem gorzej mu się układa, rzadko rozmawiają, prawie wcale się nie spotykają. Poza tym jest najstarszy, dobrze sobie radzi, ma samochód, mieszkanie... Pan Tadeusz uznał, że dwóm córkom jego

Poseł nie jest sumieniem narodu

głosowanie spadkiem poparcia w społeczeństwie? Po protestach w sprawie ACTA notowania Platformy poleciały w dół.- Też dostaję maile od niezadowolonych wyborców. Ktoś mi napisał na Facebooku: "Dziękuję panie pośle za to głosowanie, ale my takiej Platformy nie chcemy. Głosowaliśmy na nią. Teraz już nie

PO proponuje związkom partnerskim: pochówek, dziedziczenie, alimenty

zawarciem umowy, należy do ich osobistego majątku (np. spadek, darowizna, wynagrodzenie za pracę, nagrody, prawa autorskie). Partnerzy mają równe udziały w majątku wspólnym, ale mogą też podzielić majątek inaczej przed sądem. * Po roku od zawarcia umowy partnerzy mogą dziedziczyć po sobie na takich samych

Jak nie odziedziczyć długów?

Dziedziczenie po zmarłym reguluje kodeks cywilny. Artykuł 922 kc mówi dokładnie, co jest spadkiem i co wchodzi w jego skład - zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe. Mówiąc po polsku - dziedziczysz nie tylko pieniądze, dom, działki, ale też zobowiązania finansowe zmarłego. Niezależnie od tego

 Spadki, darowizny, testamenty

W poniedziałek, 9 stycznia z "Gazetą Wyborczą" książka "Spadki, darowizny, testamenty". Jak napisać testament, przekazać darowiznę, jak się ustrzec przed odziedziczeniem długów, na jakich zasadach płaci się podatki od spadków. Nasz poradnik w prosty i wyczerpujący sposób

Nie taki straszny podatek spadkowy

Jeszcze niedawno ten podatek był prawdziwym przekleństwem dziedziczących i obdarowanych. Nierzadko ukrywali majątki i darowizny, byle się od niego wykręcić. To się zmieniło. Teraz żeby się wykręcić od podatku od spadku i darowizny, w wielu przypadkach wystarczy je tylko... zgłosić fiskusowi. To

Rostowski: Propozycja OFE jest szokująca. Wątpię, czy mogę mieć do tych ludzi zaufanie

jednak zdecydować, by emeryturę wypłacać krócej, ale przynajmniej przez 10 lat. W przypadku śmierci członka funduszu w trakcie pobierania wypłaty programowej, jego środki podlegałyby dziedziczeniu. Aby zabezpieczyć przyszłych emerytów przed spadkiem wartości ich portfela, na pięć lat przed wiekiem

Podatki od spadków

Na razie spadkobiercy muszą się zadowolić korzystnym dla nich orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ulgi w podatku spadkowym. Od ostatniej waloryzacji progów i kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn minęło już kilka lat. Przy postępującej inflacji oznacza to, że realnie

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

spadku lub darowizny jako cenę nabycia należy wpisać zero". Dziedziczymy więc papiery wartościowe, ale nie dziedziczymy prawa do kosztów ich nabycia! Czy to sprawiedliwe?Sprawa oparła się już o Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). Jedna z klientek funduszy zakwestionowała decyzję dyrektora izby

Zapis na wypadek śmierci

w spadku składniki, często o znacznej wartości, mogą przestać istnieć". Forsowana przez nich darowizna na wypadek śmierci ma zapobiec takim przypadkom. Dzięki niej, podobnie jak przy zapisie windykacyjnym, mniej ma być też komplikacji związanych z dziedziczeniem poszczególnych składników

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn

Co sądzisz o nowych zasadach dziedziczenia pieniędzy z OFE? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Wybierz OFE dla siebie w naszym Centrum FinansowymTakie rozwiązanie zapisała w projekcie ustawy o wypłatach emerytur z otwartych funduszy emerytalnych minister pracy Jolanta Fedak.Zapis wywołuje kontrowersje

Zbrodnia prawie doskonała

myśl przepisów "spadkobierca zostaje wyłączony z dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego, tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku". Należy jednak podkreślić, że skutki niegodności dotyczą tylko Radosława W. A tutaj spadkobiercą zostałby jego syn. Zresztą można się

Klony rodzinne

Hołdysa nie wie, że w odróżnieniu od zawodów, gdzie liczy się przede wszystkim rutyna, talentu artystycznego nie da się przekazać w spadku jak wyposażonego gabinetu. Tymczasem zaś polska scena powoli zaczyna składać się już wyłącznie z potomstwa. Jabłka spadające niedaleko od jabłoni okazują się raczej

Tusk straszy konserwatystów i skleja Platformę

sondażowe spadki w najwierniejszej grupie wykształconych mieszkańców wielkich miast. To dzięki nim Platforma wygrywała dotąd wybory. Partia może słono zapłacić za swój tradycjonalizm w wyborach w 2015 roku.Dlatego premier chce, by dyskusja na temat związków partnerskich jak najszybciej wróciła do Sejmu. To

Tchórzliwa Platforma

gejów".To robienie ludziom wody z mózgu. W projekcie SLD oraz organizacji gejów i lesbijek nie ma słowa o małżeństwach czy adopcji dzieci. Wprowadza on cywilną umowę między partnerami na wzór francuskiego PACS. Partnerzy będą mieli prawo do dziedziczenia, będą mogli zasięgać w szpitalu informacji o

Proteza czy zdrowie

prezent zwiększający zamożność ich dorosłych dzieci?Zapowiadając zmiany, rząd obiecuje nam prezent w postaci prawa dziedziczenia naszych składek do ZUS. Ja za taki prezent uprzejmie dziękuję. Jak będę chciał dać moim dzieciom prezent (spadek), to sam o to zadbam. Rząd nie jest mi do tego potrzebny. Ani

Nie musisz dziedziczyć długów

Inwalidka żyjąca z 600 zł renty odziedziczyła podupadające gospodarstwo rolne i... 25 tys. zł długu. I nie wie, że taki spadek można odrzucić. Kampanię przeciwko dziedziczeniu długów rozpoczyna sieć pozarządowych Biur Porad Obywatelskich. - Mamy już kilkaset przypadków osób, które nieświadomie

Syn architekta Urzędu Wojewódzkiego. "To dres na kostiumie Coco Chanel" [LIST]

jest - nam się aby po prostu podoba i nie ma powodu, by go niszczyć? Może lepiej polubić i docenić to, co się dziedziczy po twórcach, którzy dzięki swemu talentowi potrafili w interesujący sposób zagospodarować przestrzeń miasta?Nie tak dawno był w Kielcach ktoś o nazwisku Peter Zumthor, kto wie, ten

Zobacz, co się dzieje w weekend w mieście

Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny po rezerwacji, tel. 22 539 79 70, e-mail: abosiacka@1944.pl. Bezpłatne porady notarialne W ramach "Dni otwartych notariatu" będzie można uzyskać porady dotyczące spraw związanych ze spadkami, z dziedziczeniem i testamentami. Godz. 10-16, Pałac Prymasowski

Jak pisać testament?

majątku (kto co bierze). Umowa musi być datowana i podpisana przez wszystkie osoby, dzielące majątek. UWAGA: jeżeli częścią spadku będzie jakaś nieruchomość - np. dom - umowa taka nie wystarczy. Trzeba będzie na przejęcie domu sporządzić akt notarialny. Jeśli jednak nie będziecie mogli się porozumieć co

Kraj w poszukiwaniu busoli

. Jak się okazuje, nawet system dziedziczenia ciągnie Hiszpanię w dół, bo nie sprzyja przedsiębiorczości. Dwie trzecie indywidualnego majątku z urzędu przechodzi na najbliższą rodzinę. Młodzi czekają więc na spadek, a nie biorą spraw w swoje ręce. Hiszpanie wiedzą, że przed nimi wielka narodowa

Czego rząd nie zrobił w 2013 r., a przed wyborami będzie mu trudno

. spadek Polski w rankingu Banku Światowego "Doing Business" w kategorii "czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia budowlanego". Wśród 183 krajów jesteśmy na 161. miejscu. Czy rząd zajmie się sprawą przed wyborami? Niewykluczone, bo usprawnienie procedur byłoby spektakularnym

Wasze pytania ws. OFE. Maciej Samcik odpowiada

zrozumieli: nie spoczywajcie na laurach, oszczędzajcie. Napisałem o tym słów kilka w swoim blogu.adamiakadam1: Kto będzie finansował deficyt budżetowy w kolejnych latach, skoro OFE będą miały zakaz kupowania obligacji? 140 mld przez 14 lat daje ok. 10 mld zł rocznie inwestowanych w obligacje skarbowe. Kto

DZIEŃ W 60 SEKUND: ŚRODA 25 LIPCA

KrajPO z własnym projektem o związkachPlatforma proponuje związkom partnerskim dziedziczenie, alimenty i pochówek. We wtorek Sejm odrzucił projekty ustaw SLD i Ruchu Palikota. Teraz PO ma własny projekt autorstwa Artura Dunina . W środę zapoznali się z nim szefowie klubu.W 2013 więcej na

Parada Równości przed Sejmem: "Dlaczego nasi politycy boją się biskupów?!"

wspólnym pożyciu" (co pozwoli np. na uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia i leczeniu partnera lub prawa do odmowy zeznań), dziedziczenie ustawowe (z gwarancją zwolnienia od podatku od spadków i darowizn), prawo do pochówku (czyli do wydania ciała zmarłego partnera i decyzji o pochówku) oraz aby

Poczęci po śmierci

dotyczące statusu dziecka i jego praw. Właśnie przed sądem najwyższym Stanu Floryda stanęła sprawa o rentę po ojcu zmarłym przed poczęciem dziecka. Był chory na raka, więc zdeponował spermę. Prawo stanu Floryda nie przewiduje dziedziczenia przez dziecko poczęte po śmierci. Ale żona zmarłego i matka dziecka

Lewica składa związki

opodatkowania, dziedziczenia czy adopcji dziecka po zmarłym partnerze (patrz ramka).Zdaniem Piekarskiej projekt - mimo że nie przewiduje najbardziej kontrowersyjnego prawa do adopcji dzieci obcych - i tak pewnie nie zostanie uchwalony w tej kadencji Sejmu: - Widzimy przecież, co w tym Sejmie dzieje się z ustawą

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

umiera mąż, spadek po nim dziedziczy żona. Gdy umiera konkubent -jego partnerce z ustawy nie należy się nic. Jedynym sposobem zabezpieczenia jej na przyszłość jest zapis w testamencie. Trzeba się jednak liczyć z tym, że dzieci zmarłego konkubenta z poprzednich związków, mogą się upomnieć o zachowek

Dzieci ze szkła

, która po naszej śmierci może dostać (niejako w spadku) nasze komórki rozrodcze i je sobie wszczepić. W innych krajach jest inaczej. Tam prawo zazwyczaj zabrania rozmnażania się po śmierci. Np. w Niemczech wykorzystanie nasienia zmarłego partnera jest przestępstwem. Z kolei w USA można pobierać plemniki

Dziedziczenie ustawowe

spadku albo do jego części. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia.W Polsce dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego w księdze czwartej pt. "Spadki"Kodeks cywilny.Należy tu zwrócić uwagę na art. 43. § 1 kodeksu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.