ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych

Marek W眘, Marek Sterlingow

Lustracja bez po秔iechu

Lustracja bez po秔iechu

Abp Tadeusz Goc硂wski nie zamierza powo硑wa specjalnego zespo硊 wsp蟪pracuj眂ego z IPN w sprawie ksi昕y-agent體. - Bo dlaczego biskupi mieliby mie specjalne prawa? - argumentuje metropolita gda駍ki.

Ilu Polak體 chodzi na msz? Ko禼i蟪 pokazuje statystyki: pobo縩o舵 na stabilnym poziomie

W roku 2015 na msz i do komunii chodzi硂 troch wi阠ej Polak體 ni rok wcze秐iej - wynika z najnowszego badania praktyk religijnych prowadzonych przez Instytut Statystyki Ko禼io砤 Katolickiego. W dniu, kiedy prowadzono badania, do ko禼io丑w posz硂 10,6 mln wiernych, a do komunii - 4,5 mln.

W Polsce dokonuje si sakralizacja w砤dzy politycznej [OPINIA]

"Oto krok po kroku dokonuje si w Polsce sakralizacja w砤dzy politycznej" - twierdzi znany wroc砤wski zakonnik i intelektualista.

SNAP: Nie chcemy ksi昕y pedofil體

SNAP: Nie chcemy ksi昕y pedofil體

Tak m體i砤 wczoraj w Warszawie Barbara Blaine, szefowa organizacji zrzeszaj眂ej ofiary ksi昕y pedofil體. Nale縴 do niej ponad 10 tys. os骲. SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) dzia砤 od 23 lat w USA i kilku krajach Ameryki Po硊dniowej. Od kilku dni cz硂nkowie SNAP podr罂uj po

"Pi, wyzywa, poni縜". Arcybiskup G丑d jak okrutny w砤dca - skar勘 si ksi昕a w najnowszym numerze "Wprost"

"Pi, wyzywa, poni縜". Arcybiskup G丑d jak okrutny w砤dca - skar勘 si ksi昕a w najnowszym numerze "Wprost"

..., nawet nala nie potrafisz!". Rano na kacu wzywa go, 勘daj眂 "actimelka" i krzycz眂: "B眃 moim actimelkiem!". Ksi昕a wsp蟪pracuj眂y z abp. G丑dziem twierdz, 縠 s upokarzani i zastraszani. - Ludzie z kurii potrafi straszy. Wiem, 縠 byli u przyjaci蟪 ksi阣za dr阠zonego przez

Kto dosta prezent od ksi阣za Charamsy

Kto dosta prezent od ksi阣za Charamsy

biskup體 po秝i阠ony rodzinie spojrza砨y z wi阫sz wra縧iwo禼i na problemy ludzi, tak縠 duchownych, o odmiennej orientacji seksualnej. Bo oto ksi眃z pra砤t, cz硂wiek z serca Watykanu, wsp蟪pracuj眂y z kardyna砮m Josephem Ratzingerem i od 12 lat w Kongregacji Nauki Wiary, w kt髍ej powstaj najwa縩iejsze

Religia.tv ko馽zy nadawanie. "Nie poradzi砤 sobie"

Religia.tv ko馽zy nadawanie. "Nie poradzi砤 sobie"

w砤snej produkcji, a tak縠 programy publicystyczne. Zaprasza砤 te widz體 do wypowiadania si w audycjach na 縴wo, podobnie jak robi to Radio Maryja. Dyrektorem zosta ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz i publicysta zwi眤any z mediami od 1990 r., wsp蟪pracuj眂y z czo硂wymi dziennikami i tygodnikami opinii

P砤ci ofiarom pedofilii

P砤ci ofiarom pedofilii

nieetyczne. Co spowodowa硂, 縠 Ko禼i蟪 zmieni zdanie? Do tej pory s硑szeli秏y, 縠 p砤ci ma konkretny ksi眃z, a nie kuria czy diecezja. Tylko niekt髍zy ksi昕a nieoficjalnie wspominali, 縠 je縠li biskup wiedzia i nie zareagowa, to by mo縠 wtedy mo縩a domaga si pieni阣zy od kurii. Ten argument przewa縴

Parafia pozwana za molestowanie

Parafia pozwana za molestowanie

. Gdy Ko禼i蟪 b阣zie odpowiedzialny, nie tylko moralnie, ale te materialnie - mo縠 to pom骳 w walce ze zjawiskiem pedofilii w秗骴 ksi昕y - m體i wiceprezes Fundacji Adam Bodnar. Marcina K. reprezentuje pro bono wsp蟪pracuj眂y z Fundacj adwokat Wojciech Dobkowski. Ko禼i蟪 w Polsce twierdzi, 縠 nie ma

Diecezjalne tuby PiS. Biskupi z Warszawy i Wroc砤wia stawiaj na upolitycznione, prawicowe rozg硂秐ie

Diecezjalne tuby PiS. Biskupi z Warszawy i Wroc砤wia stawiaj na upolitycznione, prawicowe rozg硂秐ie

zesp蟪 ks. Chwilczy駍kiego. Prawostronna Warszawa Radio Warszawa nale縴 do diecezji warszawsko-praskiej, kt髍ej ordynariuszem jest abp Henryk Hoser, znany z radykalnych pogl眃體 - to on grozi ekskomunik politykom popieraj眂ym in vitro. Dyrektorem radia jest ks. Grzegorz Walkiewicz, kt髍y w秗骴 ksi昕y

Terlikowski o mafii i lobby homoseksualnym w Watykanie. - To wina W硂ch體

Terlikowski o mafii i lobby homoseksualnym w Watykanie. - To wina W硂ch體

. Watykan kupi apartamentowiec, w kt髍ym znajduje si najwi阫sze w Europie gejowskie spa Europa Multiclub. Nieruchomo舵 kosztowa砤 23 mln euro, maj tam mieszkania ksi昕a, w tym m.in. ultrakonserwatywny kardyna Ivan Dias. Terlikowski: - Z mojej perspektywy to jest sytuacja dramatyczna. Nie komiczna. Mnie

Zostawcie Teatr Polski w ekstraklasie [OPINIA]

Zostawcie Teatr Polski w ekstraklasie [OPINIA]

pami阾a, 縠 teatr to wyj眛kowy, delikatny organizm, a na artystyczny sukces nie ma uniwersalnej recepty. Renom budowan latami nieodpowiedzialnymi decyzjami zniszczy jednak 砤two. Krzysztof Mieszkowski: Prezydent Duda obj背 patronatem zawody ksi昕y, a naszego spektaklu nie Tego, jak ci昕ko rz眃zi

Rzecznik PiS daje na Orkiestr Owsiaka

Rzecznik PiS daje na Orkiestr Owsiaka

Przeczytaj te: WO da砤 ognia W ostatnich dniach Wielka Orkiestra i眛ecznej Pomocy jest ostro krytykowana przez polityk體 PiS, oraz zwi眤anych z nimi prawicowych publicyst體. A tak縠 niekt髍ych ksi昕y. Rzecznik PiS Adam Hofman stwierdzi jednak, 縠 "cho ideologicznie z Jurkiem Owsiakiem

Papie縰 Franciszku, jak mog砮? Czy arcybiskup J阣raszewski porzuci "dobr zmian" dla Dobrej Nowiny?

Papie縰 Franciszku, jak mog砮? Czy arcybiskup J阣raszewski porzuci "dobr zmian" dla Dobrej Nowiny?

przygotowa dla niego na iatowe Dni M硂dzie縴. Jest te tradycj, 縠 duchowym przyw骴c zostaje biskup zwi眤any z miastem. Wsp蟪pracuj眂y z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem” Ry by砨y potwierdzeniem, 縠 Krak體 wci笨 jest kolebk tzw. katolicyzmu otwartego, kt髍ego twarzami byli

PIT policzy wiernych

PIT policzy wiernych

tzw. ksi昕y patriot體 wsp蟪pracuj眂ych z re縤mem. Fundusz daje komfort. Je秎i bowiem po jego likwidacji oka縠 si, 縠 wp硑wy z podatku s nik砮, nie b阣zie mo縩a narzeka na sk眕ych, antyklerykalnych ministr體. Ko禼i蟪 si przekona, na ile dusz w istocie mo縠 liczy. Tak powinno by w nowoczesnym

M骿 syn fajt砤pa. Rozmowa z J髗efem Kaczkowskim, ojcem zmar砮go ksi阣za Jana

M骿 syn fajt砤pa. Rozmowa z J髗efem Kaczkowskim, ojcem zmar砮go ksi阣za Jana

wpadaj - odpowiada zaocznie, m體i眂 do mnie. - Jak kto ma ochot porozmawia, to czemu nie. Pytam, czy ksi眃z sam wybra sobie miejsce poch體ku. Kuria - m體i ojciec - 勘da砤 od wszystkich ksi昕y, 縠by napisali co w rodzaju testamentu, ze wskazaniem takiego miejsca. Janek napisa, 縠 zadecyduje rodzina

Chc by premierem. Rozmowa z Ryszardem Petru

Chc by premierem. Rozmowa z Ryszardem Petru

PiS. Najgorzej jest w kampanii wyborczej, szczeg髄nie w mniejszych miejscowo禼iach, w kt髍ych ksi昕a m體i, na kogo g硂sowa, i podaj konkretne nazwiska. To jest nie do zaakceptowania. Ko禼i蟪 musi zrozumie, 縠 zbytnie zaanga縪wanie si po stronie w砤dzy mo縠 spowodowa, 縠 ludzie przestan chodzi

Druga Irlandia

Druga Irlandia

urodzi砤 si w rodzinie, kt髍 s硊縝y socjalne, w體czas 禼i秎e wsp蟪pracuj眂e z Ko禼io砮m, uzna硑 za niezdoln do utrzymania dzieci. Bez rodziny, bez krewnych, zdana wy潮cznie na 砤sk si髎tr i ksi昕y opar砤 ca砮 swoje 縴cie na Ko禼iele, bez kt髍ego do ko馽a czu砤 si bezradna, cho zdaje si - bo nigdy

ONZ ponownie skrytykuje Watykan? Tym razem przes硊chania przed Komitetem przeciwko Torturom

ONZ ponownie skrytykuje Watykan? Tym razem przes硊chania przed Komitetem przeciwko Torturom

impulsu zach阠aj眂ego do post阷u w promowaniu szacunku dla praw cz硂wieka - oceni Lombardi przed przes硊chaniem. Komitet nie komentuje plotek na temat mo縧iwej tre禼i raportu w sprawie Watykanu. Ale przedstawiciele wsp蟪pracuj眂ych z ONZ organizacji pozarz眃owych oceniaj, 縠 stolica Ko禼io砤

Rewitalizacja to ludzie, nie mury. Rozmawiajmy i dzia砤jmy

Rewitalizacja to ludzie, nie mury. Rozmawiajmy i dzia砤jmy

projekty dydaktyczno-wychowawcze skierowanie do dzieci i m硂dzie縴 ze 秝ietlic 秗odowiskowych. W tym roku dzi阫i dochodowi ze sprzeda縴 Kalendarza Virako 2015 Fundacja sfinansowa砤 realizacj trzech program體, co oznacza wsparcie dla prawie setki dzieci. W 秝ietlicy Socjoterapeutycznej TPD z ul. Ksi昕y

Rewitalizacja Pragi, Kamionka i Targ體ka to nie tylko budynki

Rewitalizacja Pragi, Kamionka i Targ體ka to nie tylko budynki

i wsp蟪pracuj眂y z nimi spo砮cznicy rozk砤daj na podw髍kach namioty informacyjne. Przez pierwszych kilka dni przychodz do nich g丑wnie dzieci, a po kilku dniach pojawiaj si doro秎i. To si sprawdza i mo縩a si zastanowi, jak skopiowa te rozwi眤ania na Pradze - m體i zast阷ca redaktora

Ks. Isakowicz-Zaleski: Mafia homoseksualna trz阺ie Ko禼io砮m

Ks. Isakowicz-Zaleski: Mafia homoseksualna trz阺ie Ko禼io砮m

Krakowska kuria ma problem z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, odk眃 kilka lat temu zacz背 nawo硑wa do ujawnienia ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB. Od tamtego czasu ostro krytykuje te kard. Stanis砤wa Dziwisza. Gdy krakowski metropolita powo砤 komisj "Pami赕 i Troska", kt髍a bada砤

Jak Londyn wykiwa swoich nazist體

Jak Londyn wykiwa swoich nazist體

jako agent Gestapo. Z czasem zyska ich zaufanie. W秗骴 konspirator體 byli in縴nierowie, astrolog, a nawet kilku ksi昕y katolickich. Aby zaspokoi ich "melodramatyczne oczekiwania co do pracy szpiegowskiej", organizowa spotkania w piwnicy sklepu z antykami i zaleca pisanie raport體

Marsz nacjonalist體 we Wroc砤wiu. IBM ostrzega pracownik體: sied糲ie w domach!

ideologiczne, a frekwencj na marszach zapewniaj im wsp蟪pracuj眂y z nimi skrajnie prawicowi kibole wroc砤wskiego 眘ka. Ci ostatni te dbaj o sw骿 "pijar": kilka dni temu po ca砮j Europie rozesz硂 si zdj阠ie z "oprawy", jak przygotowali na ligowe spotkanie z Lechem Pozna. Rycerz

Egzorcy禼i spotkali si na Jasnej G髍ze

psychiatr體 - na spotkania zapraszani s ksi昕a i 秝ieccy r體nie wsp蟪pracuj眂y z egzorcystami lub pos硊guj眂y przy tzw. uwalnianiu, czyli modlitwie wobec formy dzia砤nia z砮go ducha kwalifikowanej nie jako op阾anie, a zniewolenie duchowe. Wed硊g koordynatora pos硊gi ksi昕y egzorcyst體 w Polsce, ks. Mariana

Apetyt PiS na media. "Niepokorni" szykuj si do zmiany w砤dzy

. Podobnie jak wsp蟪pracuj眂a z tym 秗odowiskiem dziennikarka Joanna Lichocka. - To 秝ietna osoba, prezes j lubi - m體i dzia砤czka partii Kaczy駍kiego. Czy ma szanse na szefowanie TVP? - Przecie zdeklarowa砤 si, 縠 chce dzia砤 w Sejmie, zosta politykiem - odpowiada. Za to o samym Sakiewiczu m體i w PiS

Ksi眃z Piotr Natanek: 秝i阾okradca

zapewnienia o jej zgodno禼i z nauczaniem papie縴 i biskup體 oraz nie przyst阷owali do tworzonych przez niego grup". Na koniec Episkopat przestrzeg: "Osoby wsp蟪pracuj眂e z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem przyczyniaj si do roz砤mu wsp髄noty wierz眂ych. Wsp蟪dzia砤j眂 w niszczeniu jedno禼i

Prymas Polski idzie na emerytur. Kto po nim?

opini otwartego na dialog, unika politykowania, co zdarza硂 si np. abp. G丑dziowi na tym urz阣zie. Kolejna nominacja nuncjusza by砤 w podobnym stylu: nast阷c bp. Guzdka w Krakowie zosta bp Grzegorz Ry, duchowny ceniony przez katolickich intelektualist體, wsp蟪pracuj眂y z "Tygodnikiem

1050 lat po chrzcie Polski. A przedtem? Lelek 秔iewa do przedchrze禼ija駍kich bog體 [ROZMOWA]

Adresatem tych b砤ga - 秔iewanych 縜rliwie przy akompaniamencie organ體 Hammonda przez Micha砤 Rudasia - jest "ognioskrzyd硑 Dad糱骻", syn Swaroga. A Ruda, wokalista wsp蟪pracuj眂y z gwiazdami polskiej estrady, nagrywaj眂y te p硑ty inspirowane Indiami, jest cz硂nkiem Lelka, supergrupy

Duchowni b阣 p砤ci sami sk砤dki na emerytur

rekompensat za przej阾y maj眛ek. W砤dze PRL przekazywa硑 z niego 秗odki na dzia砤lno舵 Ko禼io砤, ale cz阺to stawa si on elementem gry z Ko禼io砮m - wyp砤cano z niego m.in. pensje dla tzw. ksi昕y patriot體, wsp蟪pracuj眂ych z re縤mem. Od 1989 r. z funduszu op砤cane s sk砤dki na ubezpieczenia spo砮czne i

Episkopat chce likwidacji Funduszu Ko禼ielnego

cz阺to stawa si on elementem gry z Ko禼io砮m - wyp砤cano z niego m.in. pensje dla tzw. ksi昕y patriot體, wsp蟪pracuj眂ych z re縤mem. Od 1989 r. z funduszu op砤cane s sk砤dki na ubezpieczenia spo砮czne i zdrowotne duchownych, tak縠 wszystkich Ko禼io丑w niekatolickich. Cz甓 秗odk體 przeznaczana jest na

''Fakty i Mity'', czyli cep antyklerykalny

: "Wed硊g strategii nakre秎onej przez Bia砮go Ojca Ko禼io硂wi jak powietrze potrzebne s zast阷y m阠zennik體, najlepiej ksi昕y lub zakonnic zg砤dzonych przez bezbo縩ych. Piotrowski wype硁i t misj jak nikt inny! Trzeba mu tylko da woln r阫, a on ju sam w硂縴 w ni kij bejsbolowy. ier ks

Anja Rubik: Ci眊le wracam do Polski

magazyn, to szybciej zmieni o mnie zdanie, ni gdybym si rzuca砤, m體i眂: "Nie jestem tylko 砤dna, ale i m眃ra". To, co robimy, jest wa縩iejsze od s丑w. Jednym z go禼i AFF b阣zie Jean-Charles de Castelbajac, projektant mody, kt髍y w 1997 r. zaprojektowa dla ksi昕y, biskup體 i papie縜 ornaty na

Barbara Nowacka: W zagranicznych klinikach aborcyjnych mo縩a spotka dziewczyny polskich ksi昕y

Ko禼io砤 rzymskokatolickiego, tylko zajmie si tworzeniem dobrego prawa dla wszystkich, a nie tylko dla biskup體. Ich aborcja nie dotyczy, chocia w zagranicznych klinikach nieraz mo縩a spotka dziewczyny polskich ksi昕y. „Czarne protesty” nie by硑 wymierzone w Ko禼i蟪, tylko w barbarzy駍kie

Jasna strona Cz阺tochowy

boskie, a cesarzowi, co cesarskie. Nie jest pan antykleryka砮m? - Nie. S ksi昕a, dla kt髍ych z ch阠i poszed砨ym do ko禼io砤. Np. genera Stanis砤w Rospondek, kapelan 秗odowisk kombatanckich. Nie m體i o polityce, ale o Bogu, mi硂禼i i autentycznym patriotyzmie. Po jego kazaniu wychodzi si z ko禼io砤 z

Wielkie zmiany kadrowe w diecezjach. Ko禼i蟪 si zamknie, a mo縠 otworzy?

hierarchowie s砤bo znani i rzadko zabieraj眂y publicznie g硂s. Za to do diecezji bielsko-縴wieckiej - jak ustali秏y - m骻砨y przyj舵 bp Grzegorz Ry, biskup pomocniczy krakowski, kt髍emu od jakiego czasu wr罂y si spor karier. To otwarty, bardzo wykszta砪ony hierarcha, wsp蟪pracuj眂y z "Tygodnikiem

Henryka Krzywonos pomaga osieroconym dzieciom

Si骴ma edycja akcji, kt髍a rozpocz瓿a si wczoraj, za cel stawia sobie zach阠enie spo砮cze駍twa do wspierania osieroconych dzieci, kt髍ych rodzice zmarli w hospicjach. Piotr Skibi駍ki jeszcze niedawno by podopiecznym warszawskiego o秗odka Hospicjum Domowe Ksi昕y Marian體. Po 秏ierci jego taty

Ty folksdojczu za ruble [40. ROCZNICA KOR-U]

Radomia. Miros砤w Chojecki i dzia砤cz KIK-u Bogumi Studzi駍ki uzbrojony w koneksje ko禼ielne i stosowne rekomendacje. Obje縟縜j prawie wszystkie radomskie parafie. - Rozruchy, no tak - m體i proboszczowie. - A zatrzymani, represjonowani, bici? - pytaj ksi昕y. Proboszczowie milcz. W spacyfikowanym

Jakub Szela. Galicyjska jatka

przeciwnik體 powstania i wsp蟪pracuj眂ych z zaborc. Jest Was tylu, niech ka縟y tylko kamyk rzuci na tych, co Was uciskaj, a na trupach Waszych nieprzyjaci蟪 powstan g髍y kamieni - pisa Goslar w odezwie kolportowanej za plecami umiarkowanych wsp蟪pracownik體 przygotowuj眂ych powstanie. Nawo硑wanie ch硂p體

"Nasz papie" - pow骴 do dumy narodowej, ale jego nauczanie nieznane

atmosfer, da硑 rozmach - uwa縜 filozof, teolog i publicysta, profesor Akademii Humanistycznej w Pu硉usku Tadeusz Barto. Andrzej Datko, socjolog religii wsp蟪pracuj眂y z Instytutem Statystyki Ko禼io砤 Katolickiego zwraca uwag na uniwersalizm s丑w papie縜, kt髍y m體i m.in., 縠 cz硂wiek jest drog dla

"Nasz papie" - pow骴 do dumy narodowej, ale jego nauczanie nieznane

atmosfer, da硑 rozmach - uwa縜 filozof, teolog i publicysta, profesor Akademii Humanistycznej w Pu硉usku Tadeusz Barto. Andrzej Datko, socjolog religii wsp蟪pracuj眂y z Instytutem Statystyki Ko禼io砤 Katolickiego zwraca uwag na uniwersalizm s丑w papie縜, kt髍y m體i m.in., 縠 cz硂wiek jest drog dla

Misteria Paschalia. Dwa wielkie debiuty

, gitarzysta s硑nnego brytyjskiego zespo硊 Portishead. I to chyba w砤秐ie ekspresja sta砤 si kluczem dla kompozycji, kt髍 napisa wraz ze swym starym przyjacielem Williamem Gregorym, cz硂nkiem formacji Goldfrapp, a wcze秐iej muzykiem wsp蟪pracuj眂ym r體nie z grup Portishead. Z sugestywnymi i bardzo mocnymi

Rydzyk pod s眃 ko禼ielny - Libicki radzi Giertychowi

jest to, 縠 "owo z砤manie Dekalogu ma chyba bardzo prozaiczny, praktyczny i polityczny cel". - Ma - dla politycznego interesu jednej partii, aktualnie wsp蟪pracuj眂ej z mediami, kt髍e wszem i wobec zw si "katolickim g硂sem w twoim domu" - rozbi ponadpolityczny front tych, kt髍zy

Zdobycie w砤dzy

zabijane w okrutnych ob砤wach. Na jednego partyzanta niejednokrotnie polowa硂 w體czas tysi眂 milicjant體, ubowc體, 縪硁ierzy Korpusu Bezpiecze駍twa Wewn阾rznego. Ko禼i蟪 na razie zostawili w spokoju - ksi昕a mogli sympatyzowa z "ch硂pakami z lasu", niekt髍zy duchowni mogli by nawet w

Duchowni komentuj s硂wa Benedykta XVI

kierowane wtedy, kiedy s na to dowody. Dzika lustracja nie znalaz砤 poparcia papie縜. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (zapowiada, i po wizycie papie縜 ujawni list ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB, kt髍ych nazwiska odnalaz w swoich teczkach): - Nie spodziewa砮m si w眛ku m體i眂ego o ocenianiu minionych

Sztyletnicy "ma砮go Robespierre'a". Historia z powstania styczniowego

Polak體. Jeszcze tego samego dnia wsp蟪pracuj眂y z Landowskim W硂dzimierz Lempke odebra z kantoru fabryki Evansa zaliczk 10 rubli, poczeka na fajrant i zaczepi wychodz眂ego z fabryki pisarza zak砤dowego Wiaczes砤wa Cholewicza, o kt髍ym wiedzia, 縠 jest w konspiracji. Cholewicz obieca, 縠 zorganizuje

By硑 lutera駍ki przyw骴ca agentem bezpieki

przez trzy lata wertowali w阦ierskie archiwa. W przeciwie駍twie do Ordassa, znanego z oporu wobec w砤dz komunistycznych, bp Kaldy by wobec nich lojalny. By te najwy縮zym rang hierarch lutera駍kim wsp蟪pracuj眂ym z re縤mem. Jako agent o pseudonimie "Pecsi" zostawi po sobie 1200 stron

Kuszenie w cieniu katedry

[ROZMOWA] Piotr leczy si psychiatrycznie, d硊go wychodzi z depresji, a Maria zrozumia砤, 縠 i ksi昕y szatan kusi. Ju 秝. Faustyna w swoich wizjach widzia砤 schodz眂e w ogie piekielny orszaki biskup體. Uwierzy砤 synowi, 縠 by obmacywany, 禼iskany, ca硂wany. 痚 arcybiskup wybiera 砤dniejszych kleryk體

Burzliwe dzieje lustracji w Polsce

na zniszczenia archiw體 s硊縝 z lat 1989-1990. Z kolei SLD sugerowa硂, 縠 najwi阠ej agent體 znajdzie si w秗骴 opozycjonist體 z lat PRL. Za rz眃體 premiera Jana Olszewskiego 28 maja 1992 r. Sejm zobowi眤a MSW uchwa潮 do ujawnienia parlamentarzyst體 i wysokich urz阣nik體 wsp蟪pracuj眂ych z UB i SB

Zakaz handlu w niedziel? "Nie. Bo co by硂by robi?" Warszawiacy o projekcie

stoliki z ciastkami, napojami i tabliczk "Rezerwacja. Gwiazdy Andymax" - siedz przy nich dzieci ju wsp蟪pracuj眂e z agencj castingow Andymax. Pani Ilona, pracownica call center, przysz砤 tu z c髍kami: cztero- i dwuletni. Buntuj眂 si Zuzi zach阠a: - Jak dasz si sfotografowa, pozwol ci

Kalendarium

podopiecznych. 1995 (kilka tygodni po radzie pedagogicznej) - trzech wychowawc體 i dwie osoby wsp蟪pracuj眂e z ogniskiem id na spotkanie z biskupem Stanis砤wem Stefankiem. Informuj go, 縠 kilku ch硂pc體 skar縴硂 si im, 縠 ksi眃z Andrzej wykorzystuje ich seksualnie. Biskup przeprowadza kr髏ki wywiad na temat

Motory rewolucji

ulicy. Mamy informacje, 縠 podpalaj je ludzie wsp蟪pracuj眂y z drog體k. W砤禼iciela okre秎aj po mandatach - szkoli nas dalej Dzyndza. -...i nie pokazujcie im, 縠 si boicie. Je縠li poka縠cie, od razu trafi w wasze s砤be miejsce. To oni s s硊gami narodu, a prawo jest po waszej stronie. -...jeszcze

Kardyna Henryk Gulbinowicz przechodzi na emerytur

Pelplina. - "Nie id tam, to d縰ngla". By硂 co z tej "d縰ngli", to swoiste pok硂sie intensywnego na Dolnym 眘ku ruchu ksi昕y-patriot體 [wsp蟪pracuj眂ych z peerelowskimi w砤dzami] - opowiada kardyna. W czasie stanu wojennego wspiera opozycj. Przechowa w swojej rezydencji 80 mln

Ko禼i蟪 i teczki

osobie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prze秎adowanego przez bezpiek by砮go kapelana nowohuckiej "Solidarno禼i". Odk眃 zapozna si z zawarto禼i swojej teczki, nawo硊je do ujawnienia ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB. Nieoficjalnie wiadomo, 縠 to w砤秐ie pod jego presj kard. Stanis砤w Dziwisz

Ksi昕a historycy dalej badaj akta IPN-u

wielkim szacunkiem. Cz硂nkowie uznali, 縠 badaj眂 zwi眤ane z nim dokumenty, mog natkn辨 si na informacje o kap砤nach wsp蟪pracuj眂ych ze s硊縝ami bezpiecze駍twa PRL-u. Jedna z publikacji mo縠 dotyczy tak縠 ich. Ju w chwili powstania komisji bp W眛roba zapowiada, 縠 cz甓 nazwisk duchownych uwik砤nych

Kto si pakuje przed wyborami w firmach i urz阣ach pa駍twowych?

zmian, tylko uwagi do tego, co by硂, oraz 縠by wystawi jakie osoby, kt髍e do tej pory czeka硑 w kolejce. Jako kurator, dyrektor wsp蟪pracuj眂y blisko z artystami, nauczy砤m si negocjowa. Bo arty禼i s krytyczni. Na tym to polega. Nie schlebiaj w砤dzy, instytucji. Jestem wi阠 wy鎤iczona. Umiem

Dom z硑 Caritasu. Reporta Izy Michalewicz o domu dziecka w Gi縴cku

przyznaje si do winy. Do szefa Caritasu Diecezji E砪kiej ks. Dariusza Kruczy駍kiego pisze, 縠 wszystkie zarzuty dzieci i pracownic s nieprawdziwe i absurdalne: "Jest to pom體ienie i przedstawienie mnie, plac體ki i os骲 wsp蟪pracuj眂ych w negatywnym 秝ietle". Zawsze jest na sali s眃owej. Broni go

"Nie ulega niemieckiemu szanta縪wi", "Muzu砿anie ekstremi禼i", "Wsp蟪pracowa z UE", czyli polskie partie o uchod糲ach [ANKIETA]

1. Czy Polska powinna przyj辨 uchod糲體 z Syrii, Erytrei i Iraku? Rafa Grupi駍ki, Platforma Obywatelska: Polska ju zadeklarowa砤 latem tego roku, 縠 przyjmie uchod糲體 z Syrii i Erytrei. Podczas wojny w Iraku przyjmowali秏y tak縠 uchod糲體 z tego kraju, g丑wnie wsp蟪pracuj眂ych z polskim

Ks. Isakowicz-Zaleski: b阣 kontynuowa badania

pierwsz publikacj dotycz眂 ksi昕y-wsp蟪pracownik體 SB zapowiadaj na jesie. Ks. Zaleski chce si skoncentrowa na postaciach czterech kap砤n體 gn阞ionych przez SB: dw骳h swoich przyjaci蟪: ks. Kzimierza Jancarza i ks. Adolfa Chojnackiego oraz ks. J髗efa Tischnera i ks. Franciszka Blachnickiego

Zbuntowany radny o kulisach kampanii. Czas zemsty

internetowej pisze pan: "Jestem Polakiem, praktykuj眂ym katolikiem i patriot". Taka deklaracja bardziej pasuje do polityka z partii na prawo od PO. - Tak mi wszyscy m體i, ale Platforma to partia wsp蟪pracuj眂a z Ko禼io砮m. Pan wsp蟪pracuje z Ko禼io砮m? - Tak, znam du縪 ksi昕y, si髎tr zakonnych

Lepszy papie w Watykanie ni kardyna w Krakowie

pisma "Dzi i jutro" [gazety katolickich 秗odowisk wsp蟪pracuj眂ych z w砤dzami - red.]. Odpar, 縠 nie jest zainteresowany wsp蟪prac z tymi 秗odowiskami. Notatk z tego spotkania ko馽zy zdanie: "ubowania na wierno舵 PRL nie sk砤da". W latach 60. w砤dze zgodzi硑 si, by Karol

Czy papie m體i o lustracji

Chodzi o te kilka zda, kt髍e Benedykt XVI w archikatedrze warszawskiej wypowiedzia do ksi昕y: "Podczas Wielkiego Jubileuszu Jan Pawe II wielokrotnie wzywa wiernych do pokuty za przesz砮 niewierno禼i. Wierzymy, 縠 Ko禼i蟪 jest 秝i阾y, ale s w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzuci ch赕

Finali禼i Nagrody im. Kapu禼i駍kiego za reporta literacki

?" - pyta autor, tropi眂 秎ady przesz硂禼i. Historia jawna m體i j陑ykiem oficjalnym, odziedziczonym po PRL-u. W historii ukrytej obowi眤uje podzia na swoich i obcych. Tu rz眃zi zmowa milczenia. Obejmie ona ksi昕y pedofil體, cwaniak體 i oszust體, a tak縠 tych, kt髍zy urz眃zili sobie dostatnie 縴cie

Ateistyczny marsz przejdzie przez Krak體

dzia砤cie jako M硂dzi Wolnomy秎iciele. - Owszem. Cho dopiero si formujemy. Przygotowywali秏y si do marszu niemal rok. Organizujemy go w kilkadziesi眛 os骲 jako grupa do niedawna blisko wsp蟪pracuj眂a z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalist體. Spotykamy si w krakowskich kawiarniach, organizujemy przegl眃y

Krakowscy historycy o wsp蟪pracy duchownych z SB

sylwetki ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB, ale te pozytywne postaci, jak nie縴j眂y ju ks. Adolf Chojnacki i bp Jan Pietraszko. - Ta ksi笨ka to g硂s kard. Dziwisza. Pami阾ajmy, 縠 to w砤秐ie metropolita powo砤 zesp蟪 do zbadania inwigilacji krakowskiego Ko禼io砤. M體imy o tych trudnych sprawach w

Kalendarz rocznic

Cz阺tochowy zgin瓿o 25 os骲, a ponad 60 zosta硂 rannych. 1984 - W Warszawie odby si pogrzeb ksi阣za Jerzego Popie硊szki, w kt髍ym wzi瓿o udzia ponad 600 tys. wiernych oraz blisko tysi眂 ksi昕y, mszy 縜硂bnej przewodniczy prymas J髗ef Glemp; ksi眃z Popie硊szko pochowany zosta przy ko禼iele 秝. Stanis砤wa

Kalendarz rocznic 16-22 czerwca 2014 r.

. Stefana Roweckiego "Grota". (70) 1944 - Litewska policja, wsp蟪pracuj眂a z Niemcami, dokona砤 pacyfikacji polskiej wsi Glinciszki na Wile駍zczy糿ie, morduj眂 38 Polak體. (70) 1949 - W Tuskegee w stanie Alabama urodzi si Lionel Richie, wokalista, kompozytor. (65) 1954 - W Warszawie rozegrano

Adwokaci S硊縝y Bezpiecze駍twa w IPN

pod z g髍y przyj阾e za硂縠nie. Je秎i bowiem SB "kamuflowa砤 istot wsp蟪pracy", to o jakiej wsp蟪pracy w og髄e mo縠 by mowa? Zakamuflowanej - ale przed kim? Przed rzekomo wsp蟪pracuj眂ym z SB? Nieu秝iadomionej - ale przez kogo? Przez tajnego wsp蟪pracownika bezpieki? Tylko co to ma

Re縴ser Wojciech Marczewski: sd mnie nauczy砤 samotno禼i

cz阺to ogromne. Ojciec by cz硂wiekiem, kt髍y nie mie禼i si ani w czasie, w kt髍ym 縴, ani w pracy, kt髍 wykonywa, ani w 秗odowisku, w kt髍ym tkwi. By nauczycielem, p蠹niej dyrektorem w liceum. 60 lat temu powiedzia mi, 縠bym strzeg si nauczycieli i ksi昕y, bo oni zawsze uznaj, 縠 maj racj

Oko Eco

硂patologicznie wprowadza do akcji "doktora Froida", 痽da, psychologa wsp蟪pracuj眂ego z Charcotem, s硑nnym paryskim lekarzem pos硊guj眂ym si hipnoz. Rozmowy, jakie prowadzi z nim nasz kapitan, a tak縠 wizyty u s硑nnej histerycznej pacjentki doktora Charcota, ze szcz阾em obja秐iaj

Jak Jezusa do krzy縜 przybijali

, inni wcielaj si w role brawurowo, wyciskaj眂 na nich swoje pi阾no. Szczeg髄nie posta 縪硁ierza rzymskiego Malchusa ma w sobie co, co przyci眊a do niej wyj眛kowych "aparat體". Napisa j jeden z ksi昕y, wsp蟪pracuj眂ych na przestrzeni lat z tw髍cami spektaklu. Je糳zi wtedy na studia

Kubilius: Kocham Polsk. By硑 litewski premier o Litwie wielu narod體

wnioskowa na podstawie naszych w砤snych do秝iadcze. W latach 40. Stalin podobnie post眕i z Litwinami. Aby os砤bi nasz potencja powsta馽zy, na Sybir zes砤 najpierw litewskie elity: polityk體, ksi昕y, starost體 i nauczycieli. Polacy na Litwie nie tylko stracili ca潮 swoj narodow elit, ale tak縠 w

Mo縩a zyska wi阠ej, zarabiaj眂 mniej

Bask體 za硂縪na przez ksi昕y. Dzi s wielk korporacj, pi眛 co do wielko禼i w Hiszpanii. Ale nadal dzia砤j jako sp蟪dzielnia. A z czym takie przedsi阞iorstwa maj najwi阫sze problemy w Polsce? - Jednym z wa縩iejszych s przetargi. Powinny by organizowane tak, by obok celu g丑wnego inwestycji

Poczwarki rosn w sieci

nie wzi背 si z nag砮go rozkochania si ludzi w ksi笨kach, lecz ze sprzeda縴 odpust體. W 1455 r. nie potrafi przecie czyta nikt poza w眘kim gronem duchownych i drukarzy, a mimo to druk upowszechni si b硑skawicznie. Ksi昕a odkryli bowiem, 縠 na ma硑ch karteczkach mo縩a drukowa i masowo sprzedawa

Boles砤w Piasecki - wielki przegrany

k砤ma''; ''W sumieniu moim by砮m spokojny''Ksi昕a-patrioci w kronice filmowej z 1950 r. Piasecki po decyzji i阾ego Oficjum i po postawieniu na z砮go konia w Polsce by s砤by. Pojawi硑 si publicznie g硂sy postuluj眂e likwidacj PAX-u, a w samym PAX-ie opozycja, g硂sowano nawet nad wotum zaufania dla

Sza bitewny nad Psim Polem

tablic na miejscowym ko禼iele. Prawdopodobnie zadzia砤硑 wrogie si硑. Jakie - okaza硂 si w latach 60., kiedy tzw. ksi昕a patrioci wsp蟪pracuj眂y z komunistyczn w砤dz postanowili wybudowa pomnik Jana XXIII. Lokalny aktyw partyjny poczu si dotkni阾y i poskar縴 si (co skrupulatnie odnotowa sektor

Biskup Kaczmarek - skazany, wymazany

". Prawie 20 lat p蠹niej w gronie ksi昕y przebywaj眂ych w domu si髎tr urszulanek na wakacjach ks. Jan edzianowski (p蠹niejszy autor fundamentalnej biografii biskupa) wspomnia, 縠 jest z Kielc, i wtedy jaki pra砤t krzykn背: "Wy tam w Kielcach nie macie szcz甓cia. Bp Kaczmarek to

Indie: Czerwona o秏iornica

Mazumdar trafi do aresztu policyjnego, w kt髍ym zmar w 1972 r. (秏ier "pod okiem" policji to w Indiach praktyka cz阺ta). Naksalici og硂sili, 縠 zamordowali go sowieccy agenci wsp蟪pracuj眂y z ameryka駍kim imperializmem. Trudno poj辨, 縠 wszystkie dogmatyczne brednie Mazumdara pokutuj w

Koz硂wski: Uda硂 nam si, bo byli秏y rozumni

wsp蟪pracuj眂ej z cenzur. Chodzi砮m tam przecie dobrowolnie, wszystko wykre秎a砮m w砤sn r阫 i wykonywa砮m ich zalecenia. Pomy秎a砮m, 縠 widocznie trzeba by硂 w PRL-u chowa mord w kube, nie awanturowa si, nie chodzi do cenzury i siedzie cicho. Tylko ci, kt髍zy nic nie robili, s dzi czy禼i, a ja si

Grzech ukryty w Ko禼iele (reporta)

posz硂 pi赕 os骲 - tr骿ka wychowawc體 i dwie osoby w latach 90. blisko wsp蟪pracuj眂e z ogniskiem. Im tak縠 ch硂pcy opowiadali o wykorzystywaniu przez ksi阣za Andrzeja. Bp Stefanek by w Szczecinie biskupem pomocniczym i jednocze秐ie wikariuszem generalnym. Podlega硑 mu archidiecezjalne szkolnictwo i

Dyrektor Pietras i jego wrogowie

dziura. Pietras jednak m體i, 縠 zrobi na tych spektaklach niez硑 interes: - Na koprodukcji z Waszyngtonem zarobi砮m blisko 700 tys. dol. Znany wsp蟪pracuj眂y z nim mened縠r kultury (nie chcia wypowiada si pod nazwiskiem) twierdzi, 縠 Pietras to "doskona硑 dyrektor na niepewne finansowo czasy, bo

Kardyna Boles砤w Kominek

zreformowa Ko禼i蟪 na ziemiach zachodnich. Wylicza jego zas硊gi: odbudowa ko禼io丑w, rozwijanie kultu maryjnego, wychowanie kap砤n體. Nie ukrywa, 縠 biskup oczy禼i kuri z "ksi昕y patriot體" wsp蟪pracuj眂ych z w砤dz: "Dokonuj眂 szeregu zmian, w tym tak縠 personalnych, od samego pocz眛ku

Polski 秎ub

. Ale jego mina m體i砤, 縠 zdaje sobie spraw, jak jest. Na odpowied nie czeka. Chc te, 縠by na mszy zagra砤 znajoma skrzypaczka - nie ma problemu. 痚by ojciec przyprowadzi pann m硂d do o硉arza, jak w ameryka駍kim filmie. Te prosz bardzo. A w innych ko禼io砤ch ksi昕a chc wita m硂d par razem

Smole駍kie domino

nie wiemy do dzi. Wojskowy samolot laboratorium na zlecenie prowadz眂ego dochodzenie w sprawie katastrofy MAK wykona pr骲ny oblot lotniska w Smole駍ku. Ekspert體 polskich wsp蟪pracuj眂ych z Komitetem do udzia硊 w badaniach nie dopuszczono. Wyniki test體 zdaniem p砶. Klicha okaza硑 si "

Wyj禼ie z mg硑 - Prawda o katastrofie smole駍kiej

katastrofy. Zderzenie z drzewem kwestionuje parlamentarny zesp蟪 PiS Antoniego Macierewicza i wsp蟪pracuj眂y z nim "eksperci" (縜den z nich nigdy nie by na miejscu katastrofy). Pocz眛kowo twierdzili, 縠 brzoza - z硂秎iwie nazywana przez nich "pancern" - nie mog砤 od砤ma skrzyd砤. Potem

Za秎ubiona ojcu Tadeuszowi

- Ew So硂wiej odznaczy biskupim medalem Milito pro Christo ! Ksi昕e Biskupie Generale. Przyjdzie czas, 縠 zm眃rzejemy. B骻 zap砤 Ci za wzruszenia. B骻 zap砤 Ci za odwag. Ewuniu! Ci昕ko wyzna: na tak mi硂舵 nas skazali, tak przebodli nas Ojczyzn". Ewa modli si g硂秐o, a m體i cicho

Lustracyjny przegl眃 prasy: 28 marca

s硊縝 bezpiecze駍twa PRL, np. agentami watyka駍kimi wsp蟪pracuj眂ymi przy przygotowywaniu wizyt Jana Paw砤 II? Co z tymi, kt髍zy byli obywatelami polskimi, ale ju nie s, i tymi, kt髍zy s, ale dawniej nie byli? A co zrobi z takim, co z硂縴 o秝iadczenie, 縠 wsp蟪pracowa, a IPN w swej dobroci wykaza

Lustracyjny przegl眃 prasy: 21 marca

zacznie publikowa katalog tajnych wsp蟪pracownik體 SB, czyli wykaz os骲, kt髍e figuruj w aktach jako osoby wsp蟪pracuj眂e z SB. - Sk眃 SB wiedzia砤, o czym rozmawia砤m wtedy w samochodzie. Czy to ten ksi眃z powiedzia? - Nie mo縩a tego wykluczy. Teoretycznie mo縧iwy jest pods硊ch, ale w latach 80

Bogdan Borusewicz: Major B眀el mia racj

? Nazywa si Benedykt Sz., 縴je w Tr骿mie禼ie, funkcjonuje tu. Ma szko酬 angielskiego, wcze秐iej uczy j陑yka ksi昕y, bardzo dobre kontakty ma z kuri. Wsypa mnie drugi raz ju w stanie wojennym. By bardzo cennym agentem. Ale tak strasznie chcieli mnie wtedy dorwa, 縠 go u縴li. Jak mo縩a by硂 po raz

Goralenvolk. O zinstytucjonalizowanej i najwi阫szej polskiej kolaboracji z Niemcami pisze Pawe Smole駍ki

; niekt髍zy twierdz, 縠 z oddzia硊 "Grunwald" wsp蟪pracuj眂ego z AL, inni - 縠 przekupieni. By mo縠 to oni nadali Krzeptowskiego ludziom z AK? Listy Krzeptowskiego Gdy Wac砤w Krzeptowski m體i tu przed 秏ierci, 縠 dostawa dzi阫czynne listy, nie k砤ma. "Wielce Szanowny Panie Prezesie

Trzystuletni romans

Ich historia zacz瓿a si przed trzema wiekami. Ho勘 Praczk i statecznego Palacza wyswatano, nie bacz眂, 縠 to mezalians. Roz潮czeni przemoc, przemierzyli p蟪 秝iata. Dzi dzieli ich raptem par warszawskich ulic, ale po潮czy si nie mog Ryszard Bo馽za z niedowierzaniem wpatrywa si w katalog no

TRZYSTULETNI ROMANS

Ryszard Bo馽za z niedowierzaniem wpatrywa si w katalog nowojorskiego domu aukcyjnego Sotheby's. Pod numerem 113. ujrza "Praczk", obraz siedemnastowiecznego holenderskiego mistrza Gabriela Metsu. Obok znajdowa砤 si informacja, 縠 dzie硂 pochodzi z Polski, z pa砤cu w zienkach. Aukcja