kryteria oceny pracy nauczyciela

Janusz A. Majcherek

Żegnaj, marksizmie

Żegnaj, marksizmie

Opisujemy nasze życie i świat za pomocą parametrów ilościowych, takich jak liczba przeżytych lat, wysokość dochodów, kilometry autostrad. W wielu dziedzinach ten sposób oceny jest jednak zawodny, bo ostatecznie chodzi nam przecież o jakość życia, czego wiele parametrów ilościowych nie odzwierciedli.

Edukację zabija chciwość

Nawet najzgrabniejsze e-podręczniki nie dorównają niedbałym zapiskom Fermata na marginesie ''Arytmetyki'' Diofantosa. W szkole ważna jest treść i ludzie, a nie forma

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Sprawdź, na jakich zasadach możesz ubiegać się o odprawę lub przeniesienie w stan nieczynny. A może przysługuje ci urlop na poratowanie zdrowia albo świadczenie kompensacyjne?

Testy precz!

Testy precz!

standardy testów. Najnowsze sondaże dowodzą jednak, że coraz więcej rodziców i nauczycieli sprzeciwia się stosowaniu kryteriów "Common Core". Tracimy różnorodną kulturowo, klasowo i ekonomicznie szkołę powszechną, w której młodzi ludzie przez sam fakt bycia razem mogliby się uczyć od siebie

Ratujmy maturzystów

Ratujmy maturzystów

stosownych krajów (np. FCE, CAE i CPE); miejsce matury w systemie rekrutacji na uczelnie, szczególnie te najlepsze; miejsce wyników matury (i generalnie, egzaminów zewnętrznych) w systemie oceny jakości pracy szkoły i nauczycieli; efektywność "skoszarowanego" systemu sprawdzania prac... Jeśli nasz

Biznes powinien się trzymać z daleka od uczelni. Polemika z Henryką Bochniarz

Biznes powinien się trzymać z daleka od uczelni. Polemika z Henryką Bochniarz

edukacji oraz ocenie nauczycieli przy pomocy kryterium, jakim jest sukces na rynku pracy osiągany przez absolwentów - wpisuje się w ów fundamentalistyczny sposób myślenia, który jest współcześnie dość powszechny, uznany za naturalny i nie posiadający alternatywy, a także stanowiący podstawę dla konstrukcji

Czas szkół jeszcze nie minął [list]

Czas szkół jeszcze nie minął [list]

w pełni już przecież ukształtowanego nauczyciela. Pamiętam swój niesmak z rad pedagogicznych, na których opiniowano oceny z zachowania uczniów. Nigdy nie zapomnę jednej z nauczycielek, która przeszła do annałów ełckiego nauczycielstwa tym, że upiła się na studniówce do tego stopnia, że z parkietu

Polska, fabryka korposzczurów

Polska, fabryka korposzczurów

pracy. Presja samorządów kierujących się kryteriami politycznymi i towarzyskimi przy zatrudnianiu w szkołach jest jednym ze źródeł tej erozji obok płac i ideologicznego dyskursu o ''nauczycielach nierobach'' albo nieszczęśnikach, którzy nie umieli znaleźć lepszej pracy. Niepotrzebni: ''Na ratunek

MEN ogłasza zasady nowej matury. Nie będzie prezentacji

MEN ogłasza zasady nowej matury. Nie będzie prezentacji

dialogowej".Zmiany, jakie zaszły w egzaminie maturalnym po wprowadzeniu tzw. nowej matury, trudno by dziś było zliczyć. Najważniejsze to - subiektywne oceny nauczycieli, którzy dotąd sprawdzali prace swoich uczniów, zastąpiły oceny zewnętrznych egzaminatorów, sprawdzających anonimowe prace (nazwisko

MEN i ZNP zaczynają grę o Kartę

lekcyjnych nauczyciela na podstawie oceny jego pracy, * nieco wyższe pensje, ale niektórzy stracą dodatki (np. wiejski).Pomysły MEN popierają samorządowcy, w większości także dyrektorzy szkół, związkowcy bronią dotychczasowych zapisów. Min. Hall zdecydowała wczoraj, że przedłuży prace zespołu do czerwca, aby

Liceum do remontu

"tylko przejść". Przy rekrutacji do pracy nikt nie ma obowiązku, a zwykle też ochoty, brać pod uwagę ocenę, z którą kandydat opuścił akademickie mury. Liczą się znajomości lub horrendalna liczba staży (oczywiście darmowych) i wpisów w CV. Zatem już licealista wie, że matura jest ostatnim

Nowa ministra nauki: Zła sytuacja filozofii? Chcę inaczej zdefiniować ten problem

Nowa ministra nauki: Zła sytuacja filozofii? Chcę inaczej zdefiniować ten problem

. Zamierzam więc np. zweryfikować mierniki oceny pracy uczelni i jednostek naukowych. Nowa ocena musi uwzględniać wyzwania stojące dziś przed uczelniami i nauką. Takie jak np. współpraca z instytucjami międzynarodowymi albo udział w konsorcjach badawczych. Trzeba też zastanowić się nad lepszym dopasowaniem

1000 czy 10 000? Czyli chorzy z rachowania

1000 czy 10 000? Czyli chorzy z rachowania

dyskalkulicy po raz pierwszy pisali egzamin o pół godziny dłużej, a do jego oceniania zastosowano specjalne kryteria (jak przy dysleksji). - Tyle że pracę dyslektyka można merytorycznie ocenić. A dyskalkulik nie jest w stanie rozwiązywać zadań matematycznych - mówi Piotr Ludwikowski, matematyk, kierownik

Nogi ze stołu, czapki z głów

Nogi ze stołu, czapki z głów

godziny na przygotowanie się do lekcji, a dołożyli godzin nauczania. Innymi słowy, zmusili do pracy w formie przemysłowej.Do tego jeszcze państwo dało samorządom prawie pełną swobodę w kryteriach zatrudnienia. Owszem, pozostał wymóg, że jakiś procent nauczycieli musi mieć formalne kompetencje. Ale nie

Likwidacja filozofii: wierzę, że nie wszystko stracone. Kolejny głos [LIST]

Likwidacja filozofii: wierzę, że nie wszystko stracone. Kolejny głos [LIST]

odpowiedzialności za to, co się myśli i robi. Innymi słowy, filozofia - w odróżnieniu od innych przedmiotów wykładanych na uniwersytecie - stanowi rodzaj interaktywnego współistnienia studentów i nauczycieli. Pod tym względem zakład, w którym pracuję, starał się wypracować modus vivendi. Czy nam się to udało

Szóstka na wiarę

Szóstka na wiarę

Kościoła". Oznacza to, że uczeń "uczęszcza regularnie na mszę św., przystępuje do sakramentu pokuty, uczestniczy w spotkaniach grup działających przy parafii (ministranci, oaza młodzieżowa itp.)".Lucyna Ślęczka, dyrektor katowickiego gimnazjum: - Kryteria ocen opracował zespół nauczycieli

Trudna lekcja dysleksji

Trudna lekcja dysleksji

pracować z dzieckiem. Uczeń dotknięty nią ma kłopoty z tempem pracy i rozumieniem złożonych zadań. Nie ogarnie za jednym razem całego polecenia. Dlatego nauczyciel powinien mu rozkładać na etapy informacje o tym co ma zrobić. Niedobrym pomysłem jest by dyslektyk czytał na głos przy całej klasie, bo go to

Profesorze Bladaczka, gratulacje

Profesorze Bladaczka, gratulacje

oczekiwań wobec abiturientów? Że obudzi się jakiś Gałkiewicz? Ależ on wcale nie usnął! Pana zabiegi, by wbrew zasadom oceniania uczynić kryteria oceny niejawnymi, tylko go utwierdzają w przekonaniu, że nie zna się Pan ani na przedmiocie, z którego feruje Pan wyroki, ani na zasadach uczciwego wystawiania

Y-Meni czekają na szkołę

następnej klasy.Podobnie jest z nauczycielami, których oceny, status, pensje i posady zależą od tego, jak w tym systemie radzą sobie ich podopieczni. Kłopot jednak w tym, że taka motywacja - zewnętrzna! - działa krótko i powoduje, że i jedni, i drudzy nastawiają się głównie na przetrwanie, niepopełnienie

Po co było maturzystom mącić w głowach

Po co było maturzystom mącić w głowach

mistyfikacja wyda.Dlaczego mistyfikacja? 6 maja, kiedy "Dziennik" publikował swoje odkrycie, że sposób oceniania matur z polskiego "niszczy umiejętność niezależnego myślenia", kryteria ocen maturalnych jeszcze nie istniały. Powstały w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ponad tydzień później

Nauczyciel nie może tylko realizować programu. To za mało [opinia]

realizacji podstawy programowej i przestrzegania prawa oświatowego, zdobycie jak najwyższego miejsca w rankingu, którego głównym kryterium są wyniki zewnętrznych testów, olimpiad i konkursów przedmiotowych.Te priorytety warunkują wymagania stawiane nauczycielowi. Ma on przede wszystkim realizować program

Polska nie ma spójnej polityki w edukacji [list]

, jednak nie zetknął się z pracą twórczą, z rozwijaniem dyscypliny, której osiągnięcia będzie przekazywał uczniom. Jak uczyć kreatywności, gdy się z nią wcześniej nie miało do czynienia? Co zrobić, by wzorem Finlandii nauczyciele rekrutowali się z grona najlepszych absolwentów, kończących wiodące

Drogi Jasiu, nie studiuj, chyba że bardzo chcesz [list]

Drogi Jasiu, nie studiuj, chyba że bardzo chcesz [list]

selekcji (wszyscy zdają, nie ma ocen, tylko punkty) Jasio trafił do klas z innymi Jasiami, gdzie mógł wkładać kubeł ze śmieciami na głowę nauczycielowi. I nie była to wina Jasia, ani wina nauczyciela - urzędnika państwowego, którego nic i nikt już nie chroni.Jasiowi zabrano możliwości wyboru już na

Oceń sobie profesora

Rektorów Polskich. - Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że grupa studentów zaniepokojona wysokimi wymaganiami nauczyciela pisze na niego paszkwil - mówi.Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek uwzględniania podczas oceny nauczyciela akademickiego opinii studentów. Nie zawsze budzi to

MEN przed negocjacjami: Litwini łamią ważną zasadę edukacji

nauczyciele oczekują od nas konkretnej decyzji" - powiedział PAP Kwiatkowski. Nie wykluczył jednak, że w piątek porozumienie nie zostanie osiągnięte. Do tej pory odbyły się dwa spotkania polskich i litewskich ekspertów. Ich dotychczasowym efektem - poza zgodą Litwinów na "różne" kryteria ocen

W poszukiwaniu polskiego terroir

podczas wizyty. Czy atmosfera towarzysząca posiłkowi może mieć większe znaczenie niż samo jedzenie? - Według naszych obecnych kryteriów to pół na pół. A jak długo trwa przygotowanie do "pracy"? - Podstawowy kurs trwa 10 dni. A potem rozpoczyna się szkolenie - nazwijmy to - ustawiczne, czyli

Wyznanie katechety: Nie chciałem tresować uczniów na religii

ocenę bardzo dobrą. Recenzentem tej pracy był prof. dr hab. Andrzej Kłoczowski i ocenił ją bardzo dobrze. Obroniłem się z wynikiem bardzo dobrym. Podczas studiów przeanalizowałem wszystkie podstawowe koncepcje i nurty teologiczne. Cały czas poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie jestem w trakcie

Sojusz ostrzega swoich wyborców w sprawie referendum

zwiększenie dotacji dla uboższych dzielnic, wspieranie lokatorów z przedwojennych kamienic zwracanych dawnym właścicielom, przywrócenie ulg na przejazdy dla tzw. młodych emerytów (poniżej 65. roku życia). Deklaruje, że w Warszawie nie będzie zwolnień nauczycieli, zgadza się na podwyżkę płac personelu

Jak odwrócić załamanie demograficzne w Polsce [list]

zapoznanie i oceny. Zdobycie swego miejsca w nowym zespole. Adaptacja, nerwy, frustracja. I na końcu - ok. dwóch miesięcy tracimy na egzaminy, testy, matury, prace dyplomowe, wypisywanie świadectw, uroczystości zakończenia danego etapu.Ile czasu tracimy? W procesie edukacji - licząc bez przedszkoli i uczelni

Myślenie, zbędne hobby

studentów, a o wartości filozoficznego myślenia tzw. ocena parametryczna, skrupulatnie zliczająca punkty za publikacje zależnie od rangi czasopisma, w którym osoby parające się filozofią zamieszczają teksty. Kogo tak naprawdę kształcimy: ''W Polsce są szkoły - uniwersytetów nie ma'' Debata ''Krytyki

Jerzy Stuhr. Piszczykowatość [ROZMOWA]

, trzeba zmienić tytuł i trzy sceny". Więc zmieniłem tytuł, scen do zmiany miałem nawet więcej. Odezwała się też wówczas moja przekorna natura: napisałem list do sejmowej komisji kultury, że chciałbym się dowiedzieć, jakie są kryteria oceny scenariuszy w PISF-ie. Zagrał pan trochę po peerelowsku, bo

Unia nawet lekcje odrabia

domowych. Nie udawajmy - wielu rozwiązuje je za dzieci. Jeśli nie potrafią, można się uciec po pomoc do portalu. Nie widzę w tym nic złego. Tym bardziej że prace domowe nie są najważniejszym kryterium oceny ucznia.Grzegorz Strzeboński z Krakowa, ojciec dwóch córek, porównuje go do nauki jazdy samochodem na

Jak to robią w państwie duńskim

nauczyciel nie musi ciągle używać techniki na lekcji - chociaż podane przez niego adresy internetowe znacznie przyspieszają pracę. Także dyrektor szkoły wskazywał, że podstawowe kryteria podczas przyjmowania nauczyciela do pracy w tej szkole obejmują umiejętność komunikacji z uczniami i kolegami oraz

Egzaminy dławią szkoły!

wytwór cywilizacji greckiej czy rzymskiej. "W dobie internetu i powszechnych wycieczek do Włoch to bardzo skomplikowane, prawda?".Taką mniej więcej mamy refleksję o egzaminach, choć to one od kilkunastu lat kształtują szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, definiują pracę nauczycieli, wpływają

Matematyka genetycznie nie do przyswojenia

Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Sopockie Autonomiczne Gimnazjum a następnie Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych) udało jej się w tym roku dobrnąć do matury - opowiada pan Marek, ojciec Anny. - Co z tego, skoro przy ocenie egzaminu maturalnego z matematyki nie obowiązują osobne kryteria dla uczniów

Minister chce walczyć z klanami na polskich uczelniach

Zakaz ten został wpisany do projektu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, nad którym trwają prace w sejmowych komisjach. Czytamy w nim: "Pomiędzy nauczycielem akademickim i zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą

Rzecznik obrażonych - szwedzki eksperyment

im tego odmówiono, poczuli się urażeni. W dodatku jeden z nich oblał. Dostał nowego egzaminatora, którego ocenę niedostateczną również odebrał jako afront. Wtedy przyznano mu trzeciego nauczyciela, który - miejmy nadzieję, że z czystej desperacji - zaakceptował w jego pracy następujące kwiatki:"

A gdzie poetki?

Franaszka kryteriów jestem nikim - jako wykładowczyni, tłumaczka i uczestniczka międzynarodowych projektów poetyckich nawet po zmianie płci nie miałabym szansy na napisanie wzruszającego wiersza. Ale skoro już znalazłam się po ciemnej stronie mocy, to powiem parę słów o tym, co stamtąd widać. W pracy ze

Amazon i Netflix zmieniają kształt telewizji. Nowe programy i wielkie gwiazdy

, historią zakupów oraz ocenami innych programów telewizyjnych i filmów dostępnych na Amazonie. Te dane zostały uzupełnione zaleceniami zespołu odpowiedzialnego za zakupy programowe w spółce. - Ale to nie jest tak, że wchodzisz do biura we wtorek rano, a komputer mówi ci: "Pip, pip, pip, masz zamówić te

Klucz do polskiego jest OK

Tak wczoraj obiecała minister Hall tuż przed spotkaniem w MEN z intelektualistami oraz egzaminatorami na temat systemu oceniania języka polskiego na maturze pisemnej.Chodzi o kryteria, według których egzaminatorzy w całym kraju oceniają maturalne prace. Takie kryteria przygotowuje Centralna Komisja

Skończyć z klanami na uczelniach

Zakaz zapisany jest w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którą w komisjach sejmowych pracują posłowie. Czytamy w nim: "Pomiędzy nauczycielem akademickim i zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą

Rząd zaciska pasa: zamraża pensje, podnosi akcyzę na papierosy i paliwa

- Unia Europejska skierowała listy ostrzegawcze do pięciu krajów, które w jej ocenie mogą nie spełnić kryteriów fiskalnych w 2012 r. - poinformował we wtorek unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Olli Rehn. List dostał polski rząd oraz Belgia, Cypr, Malta i Węgry. W prognozach

Nepotyzm na uczelniach. Prawo będzie obchodzone

ustawodawcy, tylko dla samej uczelni. Sejm i ministerstwo powinny wyznaczyć jasne kryteria ocen dla uczelni, od których powinno zależeć ich dofinansowanie, i resztę zostawić konkurencji między nimi.Rozmowa z byłym rektorem UWr Tomasz Wysocki: Czy nepotyzm na uczelniach jest tak powszechny, że konieczne jest

Nowoczesna Zagłada

prowadzi do ich autonomizacji, uwolnienia od etyki i ekspansji instrumentalnych kryteriów na inne systemy społeczne. Nie pytamy już, czy dany czyn jest dobry czy zły, ale czy można go uzasadnić naukowo, czy jest technicznie wykonalny i zgodny z ideologią państwa. Zarazem technologia i biurokracja

Kobiecość kucharek i faceci w żabotach

samych tekstów, znacznie więcej prac kobiet uzyskało wyższą ocenę. Działał tu stereotyp, że prawdziwa nauka jest domeną mężczyzn i to oni mogą być autorami wartościowych prac. Warto też zwrócić uwagę na sferę polityki. Zakłada się, że przy doborze współpracowników liderzy partii kierują się użytecznością

Kto wystąpi dziś w FameLab? O jakich odkryciach opowie? Przedstawiamy uczestników

realizowane zgodnie z paradygmatem sieci zorientowanej na użytkownika, a to oznacza, że kryterium determinującym dobór parametrów technicznych sieci telekomunikacyjnych jest satysfakcja użytkownika ze świadczonych mu usług. Uczestniczył w pracach badawczych w ramach projektów krajowych i europejskich. Jest

Jak popsuto wyższe uczelnie [list]

dydaktycznych, antymotywacyjny system płac nauczycieli akademickich, ustrój uczelni utrwalający partykularyzm i przyzwyczajenia sprzeczne z ideą elastyczności studiowania, formalizm państwowego systemu oceny parametrycznej jednostek szkół wyższych, sztuczna rzeczywistość prasowych rankingów wyższych

Zaświaty to nie sen

, nauczycieli. Bohaterów kroniki średniowiecznych wypadków, świętych. Postaci mityczne i historyczne. Całą ludzkość, anioły i diabły. Z wędrówki wychodzi odmieniony i świadomy misji. Pielgrzymka po stopniach grzechu i cnoty stała się dla niego rachunkiem sumienia. Widząc dusze potępionych za to, że kochali za

Najważniejsze jest to co wiesz i umiesz

pracy niż dzisiaj, a także przez różne instytucje: szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, uczelnie, korporacje zawodowe, rzemiosło itd. Zasady i procedury wydania świadectw, dyplomów, certyfikatów różnią się między sobą - trudno je zestawiać i porównywać według jednolitych kryteriów, potwierdzają one

Czym się różni stara i nowa matura

być także nauczyciel z innej szkoły. Za to egzaminy pisemne oceniane są przez egzaminatorów poza szkołą. Prace uczniów są kodowane i oceniane według jednego klucza w całym kraju Tematy na egzaminy pisemne są różne w różnych województwach Na

Minister Mucha: Strategia na medale, czyli zaczynamy od sportu powszechnego

Słomiński - to przede wszystkim lata pracy na rzecz polskiego sportu, i to było głównym kryterium wyboru. Podkreślam również, że jest to zespół otwarty. Sporty strategiczne zależą natomiast od tego, co zaproponują związki, jak podejdą do nowego systemu. Należy także pamiętać, że katalog sportów

Rektor dał nagrodę swojej córce, mimo oszczędności

sprawie głosowanie i dopiero po tym dokumenty trafiają na biurko rektora - wyjaśnia prof. Sobkowiak i dodaje: - W statucie uczelnianym są ściśle określone kryteria, które musi spełniać kandydat. To m.in. odpowiednie wykształcenie i określona średnia ocen ze studiów. Rektor przyznaje, że starsza z córek w

Exposé Premiera Tadeusza Mazowieckiego

rządu zgodnie z oczekiwaniami społecznymi zależeć będzie od krytycznej oceny jego propozycji i działań, ale także od sprawnego przebiegu prac ustawodawczych. Rząd będzie - w ramach określonych przez Konstytucję - współdziałał z Prezydentem. Wymaga tego autorytet państwa. Dziś jest to szczególnie ważne

Prawo do współczucia

dziecka, sytuacja materialna, kłopoty małżeńskie, problemy ze zdrowiem, konieczność utrzymania pracy czy, w przypadku dziewcząt nieletnich, przymus rodziców. Jak w tej sytuacji powinien postąpić rozumny ustawodawca? Czy w imię szacunku dla życia i tradycji moralnej kraju powinien bez wyjątku zakazać

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

, ** nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, ** otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy. Ale wtedy to dyrektor zwalnia nauczyciela. A przypomnijmy, żeby dostać wcześniejszą emeryturę, to sam nauczyciel musi wystąpić o zwolnienie. A co z osobami, które wymagany do

Szkoła nie może być nudna, musi być wolna i elitarna [list]

okazuje się, że taki stan rzeczy bardzo często jest wyborem najszczęśliwszym i najtrafniejszym. Znane losy wielu wybitnych postaci żyjących współcześnie i w przeszłości są tego dowodem. Jak wyglądałby dzisiaj świat, gdyby panowie Woźniak, Jobs i Gates robili to, co zalecali ich nauczyciele?Gdyby byli

Najważniejsze jest to, co wiesz i umiesz

, korporacje zawodowe, rzemiosło. Niektóre przepisy pochodzą sprzed wielu lat, a więc przystają do zupełnie innych warunków uczenia się i pracy niż dzisiaj. Zasady i procedury wydawania świadectw, dyplomów, certyfikatów różnią się między sobą - trudno je zestawiać i porównywać według jednolitych kryteriów

Poprawił maturę

wypracowań z polskiego wykreślił polecenia: "Dokonaj analizy tekstu". A z poleceń do wypracowań na WOS: "Podaj przykłady". Zbuntowali się egzaminatorzy WOS. Zjechali właśnie do Warszawy, żeby opracować kryteria oceny prac. I oniemieli, bo nie wiedzą, jak oceniać. Z awanturą poszli do

Jak się pracuje z rodziną

pracy Iwonę, stanowiły duet liderów firmy - jedna z sióstr zajmowała się sprzedażą, a druga była redaktorem. Twierdzą, że nigdy nie stosowały wobec siebie innych kryteriów oceny niż w stosunku do pozostałych współpracowników: - Zawsze trzymałyśmy się założenia, że jedziemy na tym samym wózku, a jeśli

Lustracja nauczycieli akademickich - niewypałem

współpracy w oświadczeniu lustracyjnym nie może stanowić samodzielnej podstawy do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy, chociaż wobec jawności rejestru IPN może mieć wpływ na subiektywną ocenę sylwetki pracownika, np. przy awansowaniu czy zastosowaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast niezłożenie

Wielka Brytania: Pięć lat i do szkoły

: rozpoznawanie liter, cyfr, umiejętności pisania. One nawet o tym nie wiedzą, wszystko odbywa się w formie zabawy. Po takiej ocenie dzieci trafiają do grup: Niebieskiej, Zielonej i Czerwonej. Dzięki temu nauczyciel wie, kto ma jakie kłopoty i nad czym ma pracować: pisaniem, czytaniem czy liczeniem.Poza tym każde

Filozof łatwiej znajdzie pracę niż zootechnik

też świadomość, że zmieniają się i powinny się zmieniać kryteria oceny studenta. Dzisiaj wiedza znaczy zupełnie coś innego niż pół wieku temu. Jest znacznie mniej obciążona ciężarem faktograficzno-pamięciowym. Bo w epoce, w której znaczenie praktycznie każdego pojęcia, nawet najtrudniejszego, student

Środa: Stopień z Anioła Pańskiego

przedmiotów, które prowadzone są według jawnych i zaakceptowanych przez naukowe gremia programów szkolnych i podstaw programowych. Przedmioty te prowadzone są przez nauczycieli, którzy posiadają określone kwalifikacje, poddawani są złożonej weryfikacji i ocenie, a ważnym kryterium jest stałe podnoszenie

Reforma nauki. Profesor od 9 do 17

gerontokrację. Podoba mi się uwzględnianie ocen studentów w ogólnej ocenie profesora. To jest ważne! W Ameryce każda uczelnia ustala, jak pracownik będzie oceniany. Kryteria są jasne, np. jakość wykładu, dostępność dla studentów. Te oceny traktuje się poważnie.Mam wrażenie, że w Polsce na uniwersytetach ludzie

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

Ludowym działa od 1990 r.), jak też doświadczeniami w licznych dziedzinach gospodarki. Pracę magisterską w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) pisał na temat polityki inwestycyjnej w Polsce i ponad dekadę był pracownikiem naukowym tej uczelni. Na przełomie wieku był

Prezydent Bronisław Komorowski dla 'Gazety': Polska to nie parapaństwo, ale politycy zatracili się w walce o władzę

czasu pracy nauczycieli mierzyć tylko liczbą godzin przy tablicy. Jeżeli nauczyciele mają spędzać więcej czasu w szkole, to muszą też mieć o wiele lepsze warunki pracy, aby mogli tam przygotowywać lekcje, poprawiać prace uczniów, mieć łatwy dostęp do komputera i internetu. Te wszystkie zmiany powinny

Oceń sobie profesora w internecie

, że grupa studentów zaniepokojona wysokimi wymaganiami nauczyciela pisze na niego paszkwil - mówi. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek uwzględniania podczas oceny nauczyciela akademickiego opinii studentów. Nie zawsze budzi to entuzjazm na uczelniach. - Jak student może ocenić

Nie zabijajcie Heideggera

nauczycielowi nazistowskie poglądy, a w obronie Heideggera wystąpiło publicznie kilku francuskich filozofów. Debata wybuchała w następnych latach cyklicznie, rozniecana nowymi tekstami krytycznymi. Najbardziej burzliwa jej odsłona nastąpiła po wydaniu w 1987 r. demaskatorskiej pracy Victora Fariasa "

Tusk: Nie jestem liderem salonowej rewolucji!

przywódcy.Premier Donald Tusk: To dziwna ocena, odnajduję w niej rozczarowanie tych, którzy uczestniczą w jakimś marszu i chcą, żebym ja stanął na czele. Pewnie sądzą, że jestem dość skutecznym politykiem.Panie premierze, chce pan tylko zarządzać i mediować. Tony Judt mówił o zwolennikach takiej strategii: polityk

Plagiaty - wstydliwa uniwersytecka przypadłość

nieuczciwości, tym trudniej ją ukarać. Podam przykład wrocławskich profesorów Akademii Medycznej. Weryfikowanie zarzutów wobec ich prac naukowych trwa już niemal rok, przeciąga się ostateczne oceny z nadzieją, że o sprawach się zapomni. Inne kryteria stosuje się nawet wtedy, kiedy plagiat został już

Czy matura zda egzamin?

, nauczyciel mówi, że praca jest świetna. Ale potem porównujemy z ogólnopolskim kluczem odpowiedzi i okazuje się, że praca wyszła tylko przeciętnie, bo się uczeń nie wstrzelił w oczekiwania. Zła, bo zadusi najzdolniejszych Ługowska: - Jeśli trzeba sprawdzać według klucza, to trzeba ułożyć specyficzne

Magister bez magisterki

. Tam duża dysproporcja między liczbą studentów a liczbą nauczycieli akademickich sprawia, że nie ma możliwości prawidłowej oceny i recenzji prac magisterskich. Mamy więc plagę prac na zamówienia, plagiatów - tego się nie da wyeliminować w naszych warunkach i to jest demoralizujące.Może więc dobre

Gdzie tu miejsce dla Einsteina?

, schematów, budżetów i programów nad poznawczą swobodą, naukową pasją, nad odrobiną intelektualnego szaleństwa. I myślę o skutkach wieloletniej petryfikacji tego systemu.Najbardziej - w mojej ocenie - szkodzi systemowi szkolnictwa wyższego niewyobrażalne zbiurokratyzowanie, a przez to całkowite zatracenie

Czy nowa matura uśrednia wyniki uczniów?

prawie same trójki i czwórki - mówi "Gazecie" Dariusz Chętkowski, polonista z XXI LO. Na nowym egzaminie dojrzałości zamiast ocen dostaje się punkty, które następnie są przeliczane na procenty. Oceniają nie nauczyciele, którzy uczyli zdających uczniów, ale zewnętrzni egzaminatorzy. Prace

Terrorysta czy dziennikarz

relacja pomiędzy dziennikarzem a jego źródłem, że dziennikarz dostaje materiały w zamian za obietnicę publikacji i ochrony źródła.Dlatego dla prawnej oceny działań Assange'a kluczowe jest rozstrzygnięcie, czy media takie jak Wikileaks to dziennikarstwo, czy nie. Prawo prasowe dostosowane jest do

W mym programie nie ma ani słowa populizmu

tych nauczycieli lepiej wykorzystać. Byliśmy też aktywni przy pracach nad ustawą o emeryturach pomostowych oraz nad pakietem ustaw zdrowotnych. Myśleliśmy o tym, jak podnieść efektywny wiek emerytalny i jak zwiększyć aktywność zawodową Polaków. Rząd miał przeciw sobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Pobożny Sojusz. W życzeniach

te świadczenia waloryzować. Minister pracy Jolanta Fedak (PSL) także chciała zwiększyć kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Ma nawet gotowy projekt odpowiedniej ustawy. Jak zwykle chodzi o pieniądze, których w budżecie nie ma.Podobnie wszystkie partie podpisałyby się pod pomysłami

Koniec europejskiej bajki

wydawać się dziwna. W końcu w żadnym innym kraju Europy nie wiedzie się ludziom pod względem finansowym tak dobrze jak w RFN. Różowo malują się też perspektywy młodych ludzi na pracę i rozwój. Ale Niemcy znane są też jako kraj, w którym przepustką do dobrej pracy są pieczątki i świadectwa. A te trzeba

Jestem baronem. Nie chcę dłużej żyć w średniowieczu

dobre imię uczelni. Nasze problemy to jakiś portret lub nazwa jakiejś sali. Debaty, które rozpalają nasze emocje, dotyczą kształtu orła w uniwersyteckim godle, malowania wizerunków profesorów na uniwersyteckim ogrodzeniu czy różnicy między słowem parametr i kryterium przy tworzeniu systemu oceny

Lżejszy o 10 tysięcy przedmiotów

''. Zaczęła mnie przepytywać, okazało się, że potrafię odpowiedzieć na pytania z tej książki, i po tygodniu byłem w trzeciej klasie. Ale na początku szkoły głównym kryterium oceny ucznia było to, jak prowadzi zeszyty. Obowiązkowym przyrządem była obsadka ze stalówką. Kaligrafia mnie przerastała, czytałem

WWWilkowice.klasa

w Wilkowicach inne szkolne zespoły zadaniowe: konkurs matematyczny będzie w grudniu, opracowanie kryteriów wystawiania ocen (od stycznia), szkolny serwis radiowo-prasowy (od listopada) a współpraca z domem pomocy społecznej rozpocznie się na przełomie grudnia i stycznia.

Szkoła realna i szkoła marzeń - dyskusja

nigdy nic z niego nie będzie. Uczeń IV: Kiedy zadanie jest na punkty, mamy poczucie, że jesteśmy oceniani sprawiedliwie. Ale jeżeli piszemy pracę, którą nauczyciel ocenia subiektywnie, to przeważnie dostaje się ocenę za nazwisko. Bardzo dobremu nie wypada postawić niedostatecznego. Dla nauczyciela

Karol Modzelewski. Rewolucjonista

zmieniłbym sposób finansowania i rozliczania badań naukowych. Testy opierają się na nieufności do nauczycieli, wprowadzają bezosobowe kryterium oceny. W uczniach należy wyrabiać samodzielność myśli - to jest najważniejsze. Sam pan często odwołuje się do "kolektywu". - Coś takiego mi wpajano, kiedy

Ksiądz też świecki

. Kryterium prawdy nie jest też skuteczność pastoralna (pełne kościoły) ani tak zwana ortopraxis - słuszna praktyka.Teolog zajmuje się oceną praktyk w świetle wielkiej tradycji chrześcijańskiej. Praktyka jednak nie musi czekać na zgodę teologów. Usprawiedliwiona lub nie wypływa z wiary. Praktyka nie wyprzedza

Nauka potrzebuje konkurencji

demokracją - ma zapewnioną pracę na uczelni do emerytury. System grantów, wzorowany na doświadczeniach zagranicznych, nie wystarczająco pobudza konkurencję między uczelniami, katedrami i naukowcami, gdyż oceną projektów zajmują się znajomi naukowców, którzy składają aplikację o grant.Naukowcy, którzy

Polak żyje w swojej klasie

przejawiają się w sposobie mówienia? Jak się robotnik odezwie, to słychać?- Kiedy robotnik - czy ktoś wykonujący pracę fizyczną - rozmawia z inteligentem, czuje się trochę onieśmielony, może gorszyMoże, jak rozmawia z panem - profesorem! - to się czuje onieśmielony. Bo ze mną - nie bardzo.- Oczywiście dotyczy

Maturalna wpadka w Wielkopolsce, Lubuskiem i Zachodniopomorskiem

Maturzyści mieli rację - matematyczne zadanie nr 4 zawierało błąd. Niezadowoleni z oceny mogą domagać się, by prace maturalne sprawdzono raz jeszcze. Taka sytuacja na pisemnej maturze z matematyki miała miejsce w Wielkopolsce, Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Od wtorku przekonywali o tym "

Minister edukacji o wynikach nowej matury

maturzystów. Czy egzaminatorzy nie starali się wyników "podkręcać", aby nowa matura, która miała wielu przeciwników, wypadła dobrze? Na pewno takiego polecenia nie było ani z mojej strony, ani ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Było natomiast polecenie ujednolicenia kryteriów oceny, tak

I jak tu być aktywnym obywatelem?

efektach i konsekwencjach złych instytucji. Nie rozliczać? Nie zamykać?- Zło w naszych instytucjach jest zwykle banalne. To nie żadni demoniczni przestępcy. Drobny przykład: oceny z matematyki polskich dzieci przechodzą dwa momenty kryzysowe. Pierwszy jest w IV klasie szkoły podstawowej, a drugi w

Kościół bardziej dla ludzi

parafii, która ogniskuje wszystkie poczynania ewangelizacyjne, liturgiczne czy charytatywne. Dobrze byłoby, gdyby praca Kościoła koncentrowała się właśnie w parafii. Nawet gdy w diecezji organizuje się duszpasterstwa specjalistyczne - akademickie czy duszpasterstwo nauczycieli - trzeba to robić z

Oceniamy premiera i jego ministrów

programowego" zwłaszcza w liceach, które reforma AWS-UW skróciła do trzech lat. Ma być tak: I klasa -dokończenie edukacji ogólnej, II i III -studiowanie wybranych przedmiotów.Nie wiadomo jednak, czy MEN podoła zapowiedziom. Przygotuje nauczycieli? Ocena sensowności jest obniżona, bo Hall chce wszystko

Giertych izoluje niegrzeczną młodzież

resort ujawnił, że będzie kilka kryteriów oceny. Uczeń trafi na czarną listę, jeśli m.in.: przywłaszczy sobie jakąś rzecz na terenie szkoły, zaczepi nieznajomego bez powodu, zniszczy sprzęt szkolny, uniemożliwi prowadzenie lekcji, będzie groził nauczycielowi, zmusi kogoś do czynności upokarzających

Nastoletni dyrektorzy. Najlepsze młodzieżowe firmy

, publiczności, a nawet konkurencji. Podchodzili, chwalili: fajne, stylowe, oryginalne. I to, niestety, wszystko. Mimo udanej prezentacji Winylownia nie dostała nawet wyróżnienia. Ech, gdyby była chociaż nagroda publiczności Cóż, nikt takiej nie przewidział. Uwaga do organizatorów: Nieco niejasne kryteria oceny

Niezależne Forum Akademickie- jesteśmy za lustracją

wyższej w Polsce. Będzie to wymagało woli politycznej niezbędnej do wprowadzenia zmian ustaw dotyczących nauki, szkolnictwa wyższego i stopni naukowych. Niezależne Forum Akademickie deklaruje chęć i gotowość współpracy w tym zakresie.W szczególności należy wprowadzić obiektywne kryteria oceny wyników

Jak grzechotnik. Z Jerzym Trelą rozmawia Donata Subbotko

latach pracy, ostateczne pożegnał się pan ze Starym Teatrem. Zabrakło dyrekcji, goździków. - Zagraliśmy z Anną Polony ostatnie przedstawienie. Oboje złożyliśmy wypowiedzenia umów o dzieło. Zrobiłem to w ciszy, nie rozmawiając z nikim. Sprowokowała mnie sytuacja w teatrze. Gdy zaniosłem wymówienie

Kobieta zagraża istniejącemu porządkowi

jak pracownik społeczny czy sklepowa. A mężczyźni są kierowani na stanowiska elitarne, związane ze sprawowaniem władzy. Dlatego przebojowym, kreatywnym i ambitnym kobietom jest trudniej robić karierę? - Dwa lata temu prof. Julian Auleytner przebadał polski rynek pracy. Potwierdził, że kryteria oceny

Grzech oblężonej twierdzy

przypadków, o których rozmawiamy, zwykli katolicy nie byli pytani o zdanie. Sprawę załatwiał biskup z księdzem. W Irlandii ludzi sparaliżował lęk przed biskupem, bo od jego oceny była uzależniona ich praca, dalsza kariera. Z kolei niektórzy hierarchowie do dzisiaj żyją w przekonaniu, że świat otaczający

BOGU DO RĘKAWA NIE ZAGLĄDAM

ma drylu ani myślenia militarnego. W Kościele nie powinno chodzić (nie mówię, że nie chodzi) o panowanie jednych nad drugimi. Nieustannym kryterium jest Jezus, Jego poniżenie, śmierć i Jego Ewangelia. Ale polecenia wykonuje się bez dyskusji? Niektórzy hierarchowie tego oczekują, ale mało księży się

Krzyżacy dostali Malbork - dedykując Minister Kudryckiej

naukowych z dziedziny nauk humanistycznych przy pomocy tak zwanej listy filadelfijskiej. Posługując się tym kryterium należałoby uznać, że ani Kazimierz Tymieniecki, ani Henryk Łowmiański, ani Karol Buczek nie byli wybitnymi historykami, bo publikowali swe prace prawie wyłącznie po polsku i w czasopismach

To była zła matura, bo zbyt łatwa?

Chcieliśmy matury sprawiedliwej - jednakowo ocenianej w każdej szkole i sprawdzanej przez niezależnych nauczycieli, tak żeby na ocenę nie wpływało ich nastawienie do ucznia i różnice między szkołami. Jest jednak i cena. Nawet wypracowania z języka polskiego są oceniane według jednolitego schematu

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy (w myśl zasady lex specialis derogat legi generali). Zakres przedmiotowy

Kryteria Ransona

Kryteria Ransona (skala Ransona, ang. Ranson scale, Ranson's criteria) – skala stosowana w rozpoznawaniu ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki, po raz pierwszy przedstawiona w 1974 r. Oceny dokonuje się dwukrotnie (na podstawie odmiennych parametrów) – zaraz po przyjęciu chorego

Ocena pracy naukowej

pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967, strona 270.. Absolutnym minimum jest właśnie ów „?przegląd produkcji naukowej według stopnia jej ważności”. Służyć temu mogą czasopisma naukowe, indeksy bibliograficzne, konferencje i kongresy specjalistów. Potrzeba racjonalnej oceny Racjonalna ocena

Wartościowanie pracy

wysokości oferowanych pracownikom płac stosownie do tego, jakie prace powierza im się do wykonania, aczkolwiek jego wyniki są wykorzystywane również dla celów doboru ludzi do stanowisk, oceny oraz rozwoju zawodowego.W Polsce, na szeroką skalę, próbowano wprowadzić wartościowanie pracy metodą UMEWAP

Wydajność pracy

wydajności pracyZdaniem niektórych ekonomistów znacznie lepszą niż wydajności pracy miarą oceny produktywności jest wskaźnik całkowitej produktywności czynników produkcji (ang. total factor productivity, multi-factor productivity), obrazujący wielkość produkcji na uogólnioną jednostką nakładu tj. efektywność

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.