kryteria oceny pracy nauczyciela

Janusz A. Majcherek

Żegnaj, marksizmie

Żegnaj, marksizmie

Opisujemy nasze życie i świat za pomocą parametrów ilościowych, takich jak liczba przeżytych lat, wysokość dochodów, kilometry autostrad. W wielu dziedzinach ten sposób oceny jest jednak zawodny, bo ostatecznie chodzi nam przecież o jakość życia, czego wiele parametrów ilościowych nie odzwierciedli.

Szef ZNP: Nie chcemy, by każdy mógł zostać nauczycielem. Zależy nam na jakości

- To nie Karta nauczyciela powinna być w dyskusji o edukacji najważniejsza - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Czego nauczyciele domagają się od Ministerstwa Edukacji Narodowej?

Joanna Kluzik-Rostkowska spotyka się z ZNP. "Nie chcemy skończyć jak górnicy" [ROZMOWA ZE SŁAWOMIREM BRONIARZEM]

W czwartek rano szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkała się z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Domagamy się, żeby MEN potraktowało nas poważnie i żebyśmy za pół roku nie znaleźli się w sytuacji górników, którzy mówią: "byliśmy lekceważeni, pomijani" - mówił przed rozmową Sławomir Broniarz.

Od nas zależy, czy wykorzystamy szansę

Od nas zależy, czy wykorzystamy szansę

, lecz przeciw tym, których bardziej się boją. Im silniejsza polaryzacja, tym słabsza jakość polityki, a jej merytoryczna ocena jest coraz trudniejsza, bo przesłania ją gęstniejąca chmura kryterium swój - obcy. Elity nie mają powodu wypatrywać gwiazdek poprawy ani iść za nimi, bo to mogłoby osłabić

Dyrektor CKE o zarzutach NIK: Egzaminatorzy to ludzie, zdarzają się błędy, ale na pewno nie w co czwartej pracy

Dyrektor CKE o zarzutach NIK: Egzaminatorzy to ludzie, zdarzają się błędy, ale na pewno nie w co czwartej pracy

mają przekonanie, że sprawdzają prace dobrze. Tych, którzy są staranni. To nie są ludzie z ulicy, muszą wcześniej zdać specjalny egzamin. A przed każdą sesją egzaminacyjną przechodzą dodatkowe szkolenia. Przypominamy im kryteria oceniania, oni to ćwiczą. Mamy ponad 180 tys. egzaminatorów, a tak

Edukację zabija chciwość

Edukację zabija chciwość

zapominajmy przy tym, że istotny jest też wstępny poziom uczniów, których bierze pod opiekę nauczyciel, i porównanie tego poziomu z wynikiem końcowym. Muszą to być zatem rozumne kryteria, a nie subiektywna, doraźna ocena przełożonych w szkole. Ani tym bardziej - ocena środowiska. W oświacie zwalniane są

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

nauczyciel nie należy do związku, dyrektor nie musi nikogo informować o planach zwolnienia go.Przygotowując wypowiedzenie, dyrektor nie musi konsultować się ze związkami. Ma jednak obowiązek kierować się jasnymi, obiektywnymi kryteriami, uwzględniającymi kwalifikacje nauczyciela, jego praktykę, ocenę tego

Ratujmy maturzystów

Ratujmy maturzystów

stosownych krajów (np. FCE, CAE i CPE); miejsce matury w systemie rekrutacji na uczelnie, szczególnie te najlepsze; miejsce wyników matury (i generalnie, egzaminów zewnętrznych) w systemie oceny jakości pracy szkoły i nauczycieli; efektywność "skoszarowanego" systemu sprawdzania prac... Jeśli nasz

Testy precz!

Testy precz!

standardy testów. Najnowsze sondaże dowodzą jednak, że coraz więcej rodziców i nauczycieli sprzeciwia się stosowaniu kryteriów "Common Core". Tracimy różnorodną kulturowo, klasowo i ekonomicznie szkołę powszechną, w której młodzi ludzie przez sam fakt bycia razem mogliby się uczyć od siebie

Biznes powinien się trzymać z daleka od uczelni. Polemika z Henryką Bochniarz

Biznes powinien się trzymać z daleka od uczelni. Polemika z Henryką Bochniarz

edukacji oraz ocenie nauczycieli przy pomocy kryterium, jakim jest sukces na rynku pracy osiągany przez absolwentów - wpisuje się w ów fundamentalistyczny sposób myślenia, który jest współcześnie dość powszechny, uznany za naturalny i nie posiadający alternatywy, a także stanowiący podstawę dla konstrukcji

Humaniści też chcą pieniędzy i grożą strajkiem

Humaniści też chcą pieniędzy i grożą strajkiem

. * Pierwszy postulat dotyczy zmiany kryterium przyznawania dotacji. Oprócz liczby studentów powinno uwzględniać także liczbę opublikowanych prac naukowych. To pozwoliłoby na utrzymanie niepopularnych wśród studentów kierunków, na których pracują jednak profesjonalni badacze. Pozwoliłoby też skupić się

Czas szkół jeszcze nie minął [list]

Czas szkół jeszcze nie minął [list]

w pełni już przecież ukształtowanego nauczyciela. Pamiętam swój niesmak z rad pedagogicznych, na których opiniowano oceny z zachowania uczniów. Nigdy nie zapomnę jednej z nauczycielek, która przeszła do annałów ełckiego nauczycielstwa tym, że upiła się na studniówce do tego stopnia, że z parkietu

Piotrowska o Polakach z Donbasu: do każdego podejdziemy indywidualnie

wyjaśniała, chodzi m.in. o takie sprawy jak kontynuacja studiów w Polsce, nostryfikacja dyplomów, obowiązek szkolny ewakuowanych dzieci, kursy zawodowe w celu przygotowywania do podjęcia pracy. Grupa w sumie 178 Polaków przyleciała do Polski we wtorek. Rozmieszczeni zostali w dwóch ośrodkach w woj

Piotrowska o Polakach z Donbasu: do każdego podejdziemy indywidualnie

studiów w Polsce, nostryfikacja dyplomów, obowiązek szkolny ewakuowanych dzieci, kursy zawodowe w celu przygotowywania do podjęcia pracy. Kilka godzin po spotkaniu MSW poinformowało, że uruchomiło bank ofert, w którym gromadzone będą informacje o wszelkich formach pomocy dla osób polskiego pochodzenia ze

Polska, fabryka korposzczurów

Polska, fabryka korposzczurów

pracy. Presja samorządów kierujących się kryteriami politycznymi i towarzyskimi przy zatrudnianiu w szkołach jest jednym ze źródeł tej erozji obok płac i ideologicznego dyskursu o ''nauczycielach nierobach'' albo nieszczęśnikach, którzy nie umieli znaleźć lepszej pracy. Niepotrzebni: ''Na ratunek

Humaniści apelują o zmianę m.in. systemu finansowania badań i grożą protestami

taki, który odzwierciedlałby różnice między naukami przyrodniczymi a humanistyką. "Obecnie zarówno jednostki naukowe z obszaru nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych podlegają tym samym kryteriom oceny. Dzisiejszy system oceny porównuje nieprzystawalne sfery i każe im ze sobą konkurować o

Minister kultury dla "Wyborczej":  Lamentów nie da się uniknąć [ROZMOWA]

Minister kultury dla "Wyborczej": Lamentów nie da się uniknąć [ROZMOWA]

znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych. Kulturalnych, a nie politycznych. Kryteria to wartość merytoryczna tekstów, jakość graficzna, doświadczenie i profesjonalizm zespołu redakcyjnego czy łatwość dostępu do treści. Identyfikacja polityczna redakcji nie jest przedmiotem oceny. Od 2014 r. MKiDN

MEN ogłasza zasady nowej matury. Nie będzie prezentacji

MEN ogłasza zasady nowej matury. Nie będzie prezentacji

dialogowej". Zmiany, jakie zaszły w egzaminie maturalnym po wprowadzeniu tzw. nowej matury, trudno by dziś było zliczyć. Najważniejsze to - subiektywne oceny nauczycieli, którzy dotąd sprawdzali prace swoich uczniów, zastąpiły oceny zewnętrznych egzaminatorów, sprawdzających anonimowe prace (nazwisko

MEN i ZNP zaczynają grę o Kartę

lekcyjnych nauczyciela na podstawie oceny jego pracy, * nieco wyższe pensje, ale niektórzy stracą dodatki (np. wiejski).Pomysły MEN popierają samorządowcy, w większości także dyrektorzy szkół, związkowcy bronią dotychczasowych zapisów. Min. Hall zdecydowała wczoraj, że przedłuży prace zespołu do czerwca, aby

Senat rozpoczął posiedzenie

kompensacyjnych to odpowiedź na petycję członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

kompensacyjnych to odpowiedź na petycję członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i

Liceum do remontu

"tylko przejść". Przy rekrutacji do pracy nikt nie ma obowiązku, a zwykle też ochoty, brać pod uwagę ocenę, z którą kandydat opuścił akademickie mury. Liczą się znajomości lub horrendalna liczba staży (oczywiście darmowych) i wpisów w CV. Zatem już licealista wie, że matura jest ostatnim

Dajcie nam zajrzeć do własnych matur!

Dajcie nam zajrzeć do własnych matur!

trzymałem dokumenty na to, że pomyłki w ocenie pracy syna już się zdarzyły. W klasie Maksa z podobną sytuacją zetknęły się jeszcze dwie osoby. OKE przyznała im punkty w zakwestionowanych zadaniach, by odjąć je gdzie indziej. - Chodziło o to, by nie wyszło na jaw, że egzaminatorzy są omylni. Ogólna punktacja

1000 czy 10 000? Czyli chorzy z rachowania

dyskalkulicy po raz pierwszy pisali egzamin o pół godziny dłużej, a do jego oceniania zastosowano specjalne kryteria (jak przy dysleksji). - Tyle że pracę dyslektyka można merytorycznie ocenić. A dyskalkulik nie jest w stanie rozwiązywać zadań matematycznych - mówi Piotr Ludwikowski, matematyk, kierownik

Nowa ministra nauki: Zła sytuacja filozofii? Chcę inaczej zdefiniować ten problem

oceniać ich efekty, żeby zmienić to, co źle działa. Zamierzam więc np. zweryfikować mierniki oceny pracy uczelni i jednostek naukowych. Nowa ocena musi uwzględniać wyzwania stojące dziś przed uczelniami i nauką. Takie jak np. współpraca z instytucjami międzynarodowymi albo udział w konsorcjach badawczych

Nogi ze stołu, czapki z głów

godziny na przygotowanie się do lekcji, a dołożyli godzin nauczania. Innymi słowy, zmusili do pracy w formie przemysłowej.Do tego jeszcze państwo dało samorządom prawie pełną swobodę w kryteriach zatrudnienia. Owszem, pozostał wymóg, że jakiś procent nauczycieli musi mieć formalne kompetencje. Ale nie

Szóstka na wiarę

Kościoła". Oznacza to, że uczeń "uczęszcza regularnie na mszę św., przystępuje do sakramentu pokuty, uczestniczy w spotkaniach grup działających przy parafii (ministranci, oaza młodzieżowa itp.)".Lucyna Ślęczka, dyrektor katowickiego gimnazjum: - Kryteria ocen opracował zespół nauczycieli

Społecznicy chcą zmieniać świat wokół siebie

"Podstawowe kryteria bycia społecznikiem to poświęcanie swojego czasu i własnych pieniędzy" - uważa Piotr Frączak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego zdaniem działalność społeczna wymaga dokładania do tego, na rzecz czego się działa. A samo przekazywanie pieniędzy na

Likwidacja filozofii: wierzę, że nie wszystko stracone. Kolejny głos [LIST]

odpowiedzialności za to, co się myśli i robi. Innymi słowy, filozofia - w odróżnieniu od innych przedmiotów wykładanych na uniwersytecie - stanowi rodzaj interaktywnego współistnienia studentów i nauczycieli. Pod tym względem zakład, w którym pracuję, starał się wypracować modus vivendi. Czy nam się to udało

Po co było maturzystom mącić w głowach

mistyfikacja wyda.Dlaczego mistyfikacja? 6 maja, kiedy "Dziennik" publikował swoje odkrycie, że sposób oceniania matur z polskiego "niszczy umiejętność niezależnego myślenia", kryteria ocen maturalnych jeszcze nie istniały. Powstały w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ponad tydzień później

Profesorze Bladaczka, gratulacje

oczekiwań wobec abiturientów? Że obudzi się jakiś Gałkiewicz? Ależ on wcale nie usnął! Pana zabiegi, by wbrew zasadom oceniania uczynić kryteria oceny niejawnymi, tylko go utwierdzają w przekonaniu, że nie zna się Pan ani na przedmiocie, z którego feruje Pan wyroki, ani na zasadach uczciwego wystawiania

Y-Meni czekają na szkołę

następnej klasy.Podobnie jest z nauczycielami, których oceny, status, pensje i posady zależą od tego, jak w tym systemie radzą sobie ich podopieczni. Kłopot jednak w tym, że taka motywacja - zewnętrzna! - działa krótko i powoduje, że i jedni, i drudzy nastawiają się głównie na przetrwanie, niepopełnienie

Trudna lekcja dysleksji

pracować z dzieckiem. Uczeń dotknięty nią ma kłopoty z tempem pracy i rozumieniem złożonych zadań. Nie ogarnie za jednym razem całego polecenia. Dlatego nauczyciel powinien mu rozkładać na etapy informacje o tym co ma zrobić. Niedobrym pomysłem jest by dyslektyk czytał na głos przy całej klasie, bo go to

Nauczyciel nie może tylko realizować programu. To za mało [opinia]

realizacji podstawy programowej i przestrzegania prawa oświatowego, zdobycie jak najwyższego miejsca w rankingu, którego głównym kryterium są wyniki zewnętrznych testów, olimpiad i konkursów przedmiotowych.Te priorytety warunkują wymagania stawiane nauczycielowi. Ma on przede wszystkim realizować program

Jaki kraj, takie uniwersytety

. Ale się nie skarżę: z pracy na uczelni mam dom, dwa samochody i dzieci w prywatnych szkołach. Da się? Da. Ale jeśli ktoś wpisuje sobie 5 tysięcy jako wynagrodzenie w grancie NCN i uważa, że ocena jego dorobku na 3 punkty to mało, nie może oczekiwać sukcesu. Powiem tylko, że mój dorobek jest oceniany

Polska nie ma spójnej polityki w edukacji [list]

, jednak nie zetknął się z pracą twórczą, z rozwijaniem dyscypliny, której osiągnięcia będzie przekazywał uczniom. Jak uczyć kreatywności, gdy się z nią wcześniej nie miało do czynienia? Co zrobić, by wzorem Finlandii nauczyciele rekrutowali się z grona najlepszych absolwentów, kończących wiodące

Drogi Jasiu, nie studiuj, chyba że bardzo chcesz [list]

selekcji (wszyscy zdają, nie ma ocen, tylko punkty) Jasio trafił do klas z innymi Jasiami, gdzie mógł wkładać kubeł ze śmieciami na głowę nauczycielowi. I nie była to wina Jasia, ani wina nauczyciela - urzędnika państwowego, którego nic i nikt już nie chroni.Jasiowi zabrano możliwości wyboru już na

Oceń sobie profesora

Rektorów Polskich. - Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że grupa studentów zaniepokojona wysokimi wymaganiami nauczyciela pisze na niego paszkwil - mówi.Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek uwzględniania podczas oceny nauczyciela akademickiego opinii studentów. Nie zawsze budzi to

MEN przed negocjacjami: Litwini łamią ważną zasadę edukacji

nauczyciele oczekują od nas konkretnej decyzji" - powiedział PAP Kwiatkowski. Nie wykluczył jednak, że w piątek porozumienie nie zostanie osiągnięte. Do tej pory odbyły się dwa spotkania polskich i litewskich ekspertów. Ich dotychczasowym efektem - poza zgodą Litwinów na "różne" kryteria ocen

Wyznanie katechety: Nie chciałem tresować uczniów na religii

ocenę bardzo dobrą. Recenzentem tej pracy był prof. dr hab. Andrzej Kłoczowski i ocenił ją bardzo dobrze. Obroniłem się z wynikiem bardzo dobrym. Podczas studiów przeanalizowałem wszystkie podstawowe koncepcje i nurty teologiczne. Cały czas poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie jestem w trakcie

W poszukiwaniu polskiego terroir

podczas wizyty. Czy atmosfera towarzysząca posiłkowi może mieć większe znaczenie niż samo jedzenie? - Według naszych obecnych kryteriów to pół na pół. A jak długo trwa przygotowanie do "pracy"? - Podstawowy kurs trwa 10 dni. A potem rozpoczyna się szkolenie - nazwijmy to - ustawiczne, czyli

Sojusz ostrzega swoich wyborców w sprawie referendum

zwiększenie dotacji dla uboższych dzielnic, wspieranie lokatorów z przedwojennych kamienic zwracanych dawnym właścicielom, przywrócenie ulg na przejazdy dla tzw. młodych emerytów (poniżej 65. roku życia). Deklaruje, że w Warszawie nie będzie zwolnień nauczycieli, zgadza się na podwyżkę płac personelu

Jak odwrócić załamanie demograficzne w Polsce [list]

zapoznanie i oceny. Zdobycie swego miejsca w nowym zespole. Adaptacja, nerwy, frustracja. I na końcu - ok. dwóch miesięcy tracimy na egzaminy, testy, matury, prace dyplomowe, wypisywanie świadectw, uroczystości zakończenia danego etapu.Ile czasu tracimy? W procesie edukacji - licząc bez przedszkoli i uczelni

Jak to robią w państwie duńskim

nauczyciel nie musi ciągle używać techniki na lekcji - chociaż podane przez niego adresy internetowe znacznie przyspieszają pracę. Także dyrektor szkoły wskazywał, że podstawowe kryteria podczas przyjmowania nauczyciela do pracy w tej szkole obejmują umiejętność komunikacji z uczniami i kolegami oraz

Unia nawet lekcje odrabia

domowych. Nie udawajmy - wielu rozwiązuje je za dzieci. Jeśli nie potrafią, można się uciec po pomoc do portalu. Nie widzę w tym nic złego. Tym bardziej że prace domowe nie są najważniejszym kryterium oceny ucznia.Grzegorz Strzeboński z Krakowa, ojciec dwóch córek, porównuje go do nauki jazdy samochodem na

Myślenie, zbędne hobby

studentów, a o wartości filozoficznego myślenia tzw. ocena parametryczna, skrupulatnie zliczająca punkty za publikacje zależnie od rangi czasopisma, w którym osoby parające się filozofią zamieszczają teksty. Kogo tak naprawdę kształcimy: ''W Polsce są szkoły - uniwersytetów nie ma'' Debata ''Krytyki

Jerzy Stuhr. Piszczykowatość [ROZMOWA]

, trzeba zmienić tytuł i trzy sceny". Więc zmieniłem tytuł, scen do zmiany miałem nawet więcej. Odezwała się też wówczas moja przekorna natura: napisałem list do sejmowej komisji kultury, że chciałbym się dowiedzieć, jakie są kryteria oceny scenariuszy w PISF-ie. Zagrał pan trochę po peerelowsku, bo

Egzaminy dławią szkoły!

wytwór cywilizacji greckiej czy rzymskiej. "W dobie internetu i powszechnych wycieczek do Włoch to bardzo skomplikowane, prawda?".Taką mniej więcej mamy refleksję o egzaminach, choć to one od kilkunastu lat kształtują szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, definiują pracę nauczycieli, wpływają

Matematyka genetycznie nie do przyswojenia

Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Sopockie Autonomiczne Gimnazjum a następnie Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych) udało jej się w tym roku dobrnąć do matury - opowiada pan Marek, ojciec Anny. - Co z tego, skoro przy ocenie egzaminu maturalnego z matematyki nie obowiązują osobne kryteria dla uczniów

Minister chce walczyć z klanami na polskich uczelniach

Zakaz ten został wpisany do projektu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, nad którym trwają prace w sejmowych komisjach. Czytamy w nim: "Pomiędzy nauczycielem akademickim i zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą

Rzecznik obrażonych - szwedzki eksperyment

im tego odmówiono, poczuli się urażeni. W dodatku jeden z nich oblał. Dostał nowego egzaminatora, którego ocenę niedostateczną również odebrał jako afront. Wtedy przyznano mu trzeciego nauczyciela, który - miejmy nadzieję, że z czystej desperacji - zaakceptował w jego pracy następujące kwiatki:"

A gdzie poetki?

Franaszka kryteriów jestem nikim - jako wykładowczyni, tłumaczka i uczestniczka międzynarodowych projektów poetyckich nawet po zmianie płci nie miałabym szansy na napisanie wzruszającego wiersza. Ale skoro już znalazłam się po ciemnej stronie mocy, to powiem parę słów o tym, co stamtąd widać. W pracy ze

Klucz do polskiego jest OK

Tak wczoraj obiecała minister Hall tuż przed spotkaniem w MEN z intelektualistami oraz egzaminatorami na temat systemu oceniania języka polskiego na maturze pisemnej.Chodzi o kryteria, według których egzaminatorzy w całym kraju oceniają maturalne prace. Takie kryteria przygotowuje Centralna Komisja

Co dalej z kopalniami? Krzysztof Domarecki: Kupię i naprawię

przebywania na ziemi. W związku z tym kryteria jego oceny powinny być znacznie szersze niż te, które mamy w naszym zmaterializowanym świecie. Hinduizm podkreśla, że z tego, co mamy na ziemi, nie zabierzemy do grobu nic poza naszymi uczynkami wobec innych ludzi. Pan w ten sposób podchodzi do życia i innych

Skończyć z klanami na uczelniach

Zakaz zapisany jest w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którą w komisjach sejmowych pracują posłowie. Czytamy w nim: "Pomiędzy nauczycielem akademickim i zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą

Amazon i Netflix zmieniają kształt telewizji. Nowe programy i wielkie gwiazdy

, historią zakupów oraz ocenami innych programów telewizyjnych i filmów dostępnych na Amazonie. Te dane zostały uzupełnione zaleceniami zespołu odpowiedzialnego za zakupy programowe w spółce. - Ale to nie jest tak, że wchodzisz do biura we wtorek rano, a komputer mówi ci: "Pip, pip, pip, masz zamówić te

Rząd zaciska pasa: zamraża pensje, podnosi akcyzę na papierosy i paliwa

- Unia Europejska skierowała listy ostrzegawcze do pięciu krajów, które w jej ocenie mogą nie spełnić kryteriów fiskalnych w 2012 r. - poinformował we wtorek unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Olli Rehn. List dostał polski rząd oraz Belgia, Cypr, Malta i Węgry. W prognozach

Nepotyzm na uczelniach. Prawo będzie obchodzone

ustawodawcy, tylko dla samej uczelni. Sejm i ministerstwo powinny wyznaczyć jasne kryteria ocen dla uczelni, od których powinno zależeć ich dofinansowanie, i resztę zostawić konkurencji między nimi.Rozmowa z byłym rektorem UWr Tomasz Wysocki: Czy nepotyzm na uczelniach jest tak powszechny, że konieczne jest

Jak popsuto wyższe uczelnie [list]

dydaktycznych, antymotywacyjny system płac nauczycieli akademickich, ustrój uczelni utrwalający partykularyzm i przyzwyczajenia sprzeczne z ideą elastyczności studiowania, formalizm państwowego systemu oceny parametrycznej jednostek szkół wyższych, sztuczna rzeczywistość prasowych rankingów wyższych

Nowoczesna Zagłada

prowadzi do ich autonomizacji, uwolnienia od etyki i ekspansji instrumentalnych kryteriów na inne systemy społeczne. Nie pytamy już, czy dany czyn jest dobry czy zły, ale czy można go uzasadnić naukowo, czy jest technicznie wykonalny i zgodny z ideologią państwa. Zarazem technologia i biurokracja

Kobiecość kucharek i faceci w żabotach

samych tekstów, znacznie więcej prac kobiet uzyskało wyższą ocenę. Działał tu stereotyp, że prawdziwa nauka jest domeną mężczyzn i to oni mogą być autorami wartościowych prac. Warto też zwrócić uwagę na sferę polityki. Zakłada się, że przy doborze współpracowników liderzy partii kierują się użytecznością

Kto wystąpi dziś w FameLab? O jakich odkryciach opowie? Przedstawiamy uczestników

realizowane zgodnie z paradygmatem sieci zorientowanej na użytkownika, a to oznacza, że kryterium determinującym dobór parametrów technicznych sieci telekomunikacyjnych jest satysfakcja użytkownika ze świadczonych mu usług. Uczestniczył w pracach badawczych w ramach projektów krajowych i europejskich. Jest

Najważniejsze jest to co wiesz i umiesz

pracy niż dzisiaj, a także przez różne instytucje: szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, uczelnie, korporacje zawodowe, rzemiosło itd. Zasady i procedury wydania świadectw, dyplomów, certyfikatów różnią się między sobą - trudno je zestawiać i porównywać według jednolitych kryteriów, potwierdzają one

Zaświaty to nie sen

, nauczycieli. Bohaterów kroniki średniowiecznych wypadków, świętych. Postaci mityczne i historyczne. Całą ludzkość, anioły i diabły. Z wędrówki wychodzi odmieniony i świadomy misji. Pielgrzymka po stopniach grzechu i cnoty stała się dla niego rachunkiem sumienia. Widząc dusze potępionych za to, że kochali za

Rektor dał nagrodę swojej córce, mimo oszczędności

sprawie głosowanie i dopiero po tym dokumenty trafiają na biurko rektora - wyjaśnia prof. Sobkowiak i dodaje: - W statucie uczelnianym są ściśle określone kryteria, które musi spełniać kandydat. To m.in. odpowiednie wykształcenie i określona średnia ocen ze studiów. Rektor przyznaje, że starsza z córek w

Minister Mucha: Strategia na medale, czyli zaczynamy od sportu powszechnego

Eliasz, Kajetan Broniewski, Sebastian Chmara, Paweł Januszewski, Paweł Słomiński - to przede wszystkim lata pracy na rzecz polskiego sportu, i to było głównym kryterium wyboru. Podkreślam również, że jest to zespół otwarty. Sporty strategiczne zależą natomiast od tego, co zaproponują związki, jak

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

niezdolności nauczyciela do pracy, ** nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, ** otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy. Ale wtedy to dyrektor zwalnia nauczyciela. A przypomnijmy, żeby dostać wcześniejszą emeryturę, to sam nauczyciel musi wystąpić o

Exposé Premiera Tadeusza Mazowieckiego

rządu zgodnie z oczekiwaniami społecznymi zależeć będzie od krytycznej oceny jego propozycji i działań, ale także od sprawnego przebiegu prac ustawodawczych. Rząd będzie - w ramach określonych przez Konstytucję - współdziałał z Prezydentem. Wymaga tego autorytet państwa. Dziś jest to szczególnie ważne

Poprawił maturę

wypracowań z polskiego wykreślił polecenia: "Dokonaj analizy tekstu". A z poleceń do wypracowań na WOS: "Podaj przykłady". Zbuntowali się egzaminatorzy WOS. Zjechali właśnie do Warszawy, żeby opracować kryteria oceny prac. I oniemieli, bo nie wiedzą, jak oceniać. Z awanturą poszli do

Prawo do współczucia

dziecka, sytuacja materialna, kłopoty małżeńskie, problemy ze zdrowiem, konieczność utrzymania pracy czy, w przypadku dziewcząt nieletnich, przymus rodziców. Jak w tej sytuacji powinien postąpić rozumny ustawodawca? Czy w imię szacunku dla życia i tradycji moralnej kraju powinien bez wyjątku zakazać

Najważniejsze jest to, co wiesz i umiesz

, korporacje zawodowe, rzemiosło. Niektóre przepisy pochodzą sprzed wielu lat, a więc przystają do zupełnie innych warunków uczenia się i pracy niż dzisiaj. Zasady i procedury wydawania świadectw, dyplomów, certyfikatów różnią się między sobą - trudno je zestawiać i porównywać według jednolitych kryteriów

Szkoła nie może być nudna, musi być wolna i elitarna [list]

okazuje się, że taki stan rzeczy bardzo często jest wyborem najszczęśliwszym i najtrafniejszym. Znane losy wielu wybitnych postaci żyjących współcześnie i w przeszłości są tego dowodem. Jak wyglądałby dzisiaj świat, gdyby panowie Woźniak, Jobs i Gates robili to, co zalecali ich nauczyciele?Gdyby byli

Lustracja nauczycieli akademickich - niewypałem

współpracy w oświadczeniu lustracyjnym nie może stanowić samodzielnej podstawy do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy, chociaż wobec jawności rejestru IPN może mieć wpływ na subiektywną ocenę sylwetki pracownika, np. przy awansowaniu czy zastosowaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast niezłożenie

Wielka Brytania: Pięć lat i do szkoły

: rozpoznawanie liter, cyfr, umiejętności pisania. One nawet o tym nie wiedzą, wszystko odbywa się w formie zabawy. Po takiej ocenie dzieci trafiają do grup: Niebieskiej, Zielonej i Czerwonej. Dzięki temu nauczyciel wie, kto ma jakie kłopoty i nad czym ma pracować: pisaniem, czytaniem czy liczeniem.Poza tym każde

Jak się pracuje z rodziną

pracy Iwonę, stanowiły duet liderów firmy - jedna z sióstr zajmowała się sprzedażą, a druga była redaktorem. Twierdzą, że nigdy nie stosowały wobec siebie innych kryteriów oceny niż w stosunku do pozostałych współpracowników: - Zawsze trzymałyśmy się założenia, że jedziemy na tym samym wózku, a jeśli

Filozof łatwiej znajdzie pracę niż zootechnik

też świadomość, że zmieniają się i powinny się zmieniać kryteria oceny studenta. Dzisiaj wiedza znaczy zupełnie coś innego niż pół wieku temu. Jest znacznie mniej obciążona ciężarem faktograficzno-pamięciowym. Bo w epoce, w której znaczenie praktycznie każdego pojęcia, nawet najtrudniejszego, student

Środa: Stopień z Anioła Pańskiego

przedmiotów, które prowadzone są według jawnych i zaakceptowanych przez naukowe gremia programów szkolnych i podstaw programowych. Przedmioty te prowadzone są przez nauczycieli, którzy posiadają określone kwalifikacje, poddawani są złożonej weryfikacji i ocenie, a ważnym kryterium jest stałe podnoszenie

Reforma nauki. Profesor od 9 do 17

gerontokrację. Podoba mi się uwzględnianie ocen studentów w ogólnej ocenie profesora. To jest ważne! W Ameryce każda uczelnia ustala, jak pracownik będzie oceniany. Kryteria są jasne, np. jakość wykładu, dostępność dla studentów. Te oceny traktuje się poważnie.Mam wrażenie, że w Polsce na uniwersytetach ludzie

Prezydent Bronisław Komorowski dla 'Gazety': Polska to nie parapaństwo, ale politycy zatracili się w walce o władzę

czasu pracy nauczycieli mierzyć tylko liczbą godzin przy tablicy. Jeżeli nauczyciele mają spędzać więcej czasu w szkole, to muszą też mieć o wiele lepsze warunki pracy, aby mogli tam przygotowywać lekcje, poprawiać prace uczniów, mieć łatwy dostęp do komputera i internetu. Te wszystkie zmiany powinny

Plagiaty - wstydliwa uniwersytecka przypadłość

nieuczciwości, tym trudniej ją ukarać. Podam przykład wrocławskich profesorów Akademii Medycznej. Weryfikowanie zarzutów wobec ich prac naukowych trwa już niemal rok, przeciąga się ostateczne oceny z nadzieją, że o sprawach się zapomni. Inne kryteria stosuje się nawet wtedy, kiedy plagiat został już

Czy matura zda egzamin?

arkusz egzaminacyjny, piszą, pytają czy OK, nauczyciel mówi, że praca jest świetna. Ale potem porównujemy z ogólnopolskim kluczem odpowiedzi i okazuje się, że praca wyszła tylko przeciętnie, bo się uczeń nie wstrzelił w oczekiwania. Zła, bo zadusi najzdolniejszych Ługowska: - Jeśli trzeba sprawdzać

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

Ludowym działa od 1990 r.), jak też doświadczeniami w licznych dziedzinach gospodarki. Pracę magisterską w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) pisał na temat polityki inwestycyjnej w Polsce i ponad dekadę był pracownikiem naukowym tej uczelni. Na przełomie wieku był

Magister bez magisterki

. Tam duża dysproporcja między liczbą studentów a liczbą nauczycieli akademickich sprawia, że nie ma możliwości prawidłowej oceny i recenzji prac magisterskich. Mamy więc plagę prac na zamówienia, plagiatów - tego się nie da wyeliminować w naszych warunkach i to jest demoralizujące.Może więc dobre

Tusk: Nie jestem liderem salonowej rewolucji!

przywódcy.Premier Donald Tusk: To dziwna ocena, odnajduję w niej rozczarowanie tych, którzy uczestniczą w jakimś marszu i chcą, żebym ja stanął na czele. Pewnie sądzą, że jestem dość skutecznym politykiem.Panie premierze, chce pan tylko zarządzać i mediować. Tony Judt mówił o zwolennikach takiej strategii: polityk

Nie zabijajcie Heideggera

nauczycielowi nazistowskie poglądy, a w obronie Heideggera wystąpiło publicznie kilku francuskich filozofów. Debata wybuchała w następnych latach cyklicznie, rozniecana nowymi tekstami krytycznymi. Najbardziej burzliwa jej odsłona nastąpiła po wydaniu w 1987 r. demaskatorskiej pracy Victora Fariasa "

Gdzie tu miejsce dla Einsteina?

, schematów, budżetów i programów nad poznawczą swobodą, naukową pasją, nad odrobiną intelektualnego szaleństwa. I myślę o skutkach wieloletniej petryfikacji tego systemu.Najbardziej - w mojej ocenie - szkodzi systemowi szkolnictwa wyższego niewyobrażalne zbiurokratyzowanie, a przez to całkowite zatracenie

Kubilius: Kocham Polskę. Były litewski premier o Litwie wielu narodów

zaproponować kilka rozwiązań. Do napisania tego tekstu zainspirowała mnie przeczytana niedawno książka (w mojej ocenie niezwykle wartościowa) znanego amerykańskiego historyka Timothy'ego Snydera "Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś.1569-1999" [Fundacja Pogranicze, Sejny 2006], a

W mym programie nie ma ani słowa populizmu

tych nauczycieli lepiej wykorzystać. Byliśmy też aktywni przy pracach nad ustawą o emeryturach pomostowych oraz nad pakietem ustaw zdrowotnych. Myśleliśmy o tym, jak podnieść efektywny wiek emerytalny i jak zwiększyć aktywność zawodową Polaków. Rząd miał przeciw sobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Terrorysta czy dziennikarz

relacja pomiędzy dziennikarzem a jego źródłem, że dziennikarz dostaje materiały w zamian za obietnicę publikacji i ochrony źródła.Dlatego dla prawnej oceny działań Assange'a kluczowe jest rozstrzygnięcie, czy media takie jak Wikileaks to dziennikarstwo, czy nie. Prawo prasowe dostosowane jest do

Pobożny Sojusz. W życzeniach

te świadczenia waloryzować. Minister pracy Jolanta Fedak (PSL) także chciała zwiększyć kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Ma nawet gotowy projekt odpowiedniej ustawy. Jak zwykle chodzi o pieniądze, których w budżecie nie ma.Podobnie wszystkie partie podpisałyby się pod pomysłami

Koniec europejskiej bajki

wydawać się dziwna. W końcu w żadnym innym kraju Europy nie wiedzie się ludziom pod względem finansowym tak dobrze jak w RFN. Różowo malują się też perspektywy młodych ludzi na pracę i rozwój. Ale Niemcy znane są też jako kraj, w którym przepustką do dobrej pracy są pieczątki i świadectwa. A te trzeba

Jestem baronem. Nie chcę dłużej żyć w średniowieczu

dobre imię uczelni. Nasze problemy to jakiś portret lub nazwa jakiejś sali. Debaty, które rozpalają nasze emocje, dotyczą kształtu orła w uniwersyteckim godle, malowania wizerunków profesorów na uniwersyteckim ogrodzeniu czy różnicy między słowem parametr i kryterium przy tworzeniu systemu oceny

Szkoła realna i szkoła marzeń - dyskusja

dostałem tę ocenę tylko dlatego, że było tam moje nazwisko. Nauczyciel II: Kiedyś, na początku pracy w szkole, musiałem załatwić sprawę palenia marihuany przez kilku moich uczniów na wycieczce. Pamiętałem jeszcze własne "eksperymenty" z czasów uczniowskich, ale musiałem przecież jakoś zareagować

WWWilkowice.klasa

swoich nauczycielach, potem grono pedagogiczne (także to emerytowane, które kiedyś uczyło) siedzi w sali i - jak to w górach - wyśpiewuje "Hej, bystra woda". Grażyna Zając, sekretarz gminy: - U nas szkoła musi żyć także po lekcjach. Mamy dzieci biedne, niektórzy rodzice pracy nie mają, kadra

Lżejszy o 10 tysięcy przedmiotów

''. Zaczęła mnie przepytywać, okazało się, że potrafię odpowiedzieć na pytania z tej książki, i po tygodniu byłem w trzeciej klasie. Ale na początku szkoły głównym kryterium oceny ucznia było to, jak prowadzi zeszyty. Obowiązkowym przyrządem była obsadka ze stalówką. Kaligrafia mnie przerastała, czytałem

Ksiądz też świecki

. Kryterium prawdy nie jest też skuteczność pastoralna (pełne kościoły) ani tak zwana ortopraxis - słuszna praktyka.Teolog zajmuje się oceną praktyk w świetle wielkiej tradycji chrześcijańskiej. Praktyka jednak nie musi czekać na zgodę teologów. Usprawiedliwiona lub nie wypływa z wiary. Praktyka nie wyprzedza

Nauka potrzebuje konkurencji

demokracją - ma zapewnioną pracę na uczelni do emerytury. System grantów, wzorowany na doświadczeniach zagranicznych, nie wystarczająco pobudza konkurencję między uczelniami, katedrami i naukowcami, gdyż oceną projektów zajmują się znajomi naukowców, którzy składają aplikację o grant.Naukowcy, którzy

Polak żyje w swojej klasie

przejawiają się w sposobie mówienia? Jak się robotnik odezwie, to słychać?- Kiedy robotnik - czy ktoś wykonujący pracę fizyczną - rozmawia z inteligentem, czuje się trochę onieśmielony, może gorszyMoże, jak rozmawia z panem - profesorem! - to się czuje onieśmielony. Bo ze mną - nie bardzo.- Oczywiście dotyczy

Karol Modzelewski. Rewolucjonista

zmieniłbym sposób finansowania i rozliczania badań naukowych. Testy opierają się na nieufności do nauczycieli, wprowadzają bezosobowe kryterium oceny. W uczniach należy wyrabiać samodzielność myśli - to jest najważniejsze. Sam pan często odwołuje się do "kolektywu". - Coś takiego mi wpajano, kiedy

Minister edukacji o wynikach nowej matury

maturzystów. Czy egzaminatorzy nie starali się wyników "podkręcać", aby nowa matura, która miała wielu przeciwników, wypadła dobrze? Na pewno takiego polecenia nie było ani z mojej strony, ani ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Było natomiast polecenie ujednolicenia kryteriów oceny, tak

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy (w myśl zasady lex specialis derogat legi generali). Zakres przedmiotowy

Kryteria Ransona

Kryteria Ransona (skala Ransona, ang. Ranson scale, Ranson's criteria) – skala stosowana w rozpoznawaniu ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki, po raz pierwszy przedstawiona w 1974 r. Oceny dokonuje się dwukrotnie (na podstawie odmiennych parametrów) – zaraz po przyjęciu chorego

Ocena pracy naukowej

pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967, strona 270.. Absolutnym minimum jest właśnie ów „?przegląd produkcji naukowej według stopnia jej ważności”. Służyć temu mogą czasopisma naukowe, indeksy bibliograficzne, konferencje i kongresy specjalistów. Potrzeba racjonalnej oceny Racjonalna ocena

Wartościowanie pracy

wysokości oferowanych pracownikom płac stosownie do tego, jakie prace powierza im się do wykonania, aczkolwiek jego wyniki są wykorzystywane również dla celów doboru ludzi do stanowisk, oceny oraz rozwoju zawodowego.W Polsce, na szeroką skalę, próbowano wprowadzić wartościowanie pracy metodą UMEWAP

Wydajność pracy

wydajności pracyZdaniem niektórych ekonomistów znacznie lepszą niż wydajności pracy miarą oceny produktywności jest wskaźnik całkowitej produktywności czynników produkcji (ang. total factor productivity, multi-factor productivity), obrazujący wielkość produkcji na uogólnioną jednostką nakładu tj. efektywność

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.