koszty upomnienia

PAP

"Dziennik Polski": Śmieciowy dług krakowian urósł do 11 milionów

"Dziennik Polski": Śmieciowy dług krakowian urósł do 11 milionów

Mieszkańcy Krakowa nie płacą za wywóz odpadów, zalegają również z innymi opłatami - donosi "Dziennik Polski".

Skandal na UWM. Przyszli lekarze wpadli na ściąganiu

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zabronił korzystania z urządzeń elektronicznych na egzaminach. To pokłosie sytuacji z wydziału nauk medycznych, gdzie studenci używali m.in. mikrosłuchawek.

Projekt noweli ws. "dyscyplinarek" prawników - w tym tygodniu w Senacie

Usprawnienie postępowań dyscyplinarnych w samorządach zawodowych adwokatów i radców prawnych zakłada projekt nowelizacji, którym w tym tygodniu zajmie się Senat. Projekt opracowały senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

Niemcy. Grzywny dla posłów za zakłócanie obrad Bundestagu

"godności parlamentu" ma nakładać aktualny przewodniczący obrad. Niesfornych deputowanych będzie mógł karać także w inny sposób - upomnieniem, naganą lub czasowym wykluczeniem z obrad. Ustawa została już uchwalona przez Bundestag.

UOKiK karze akwizytorów za niedozwolone klauzule dot. sprzedaży

zastrzegała w umowach z klientami. Jeszce wyższe opłaty, w wysokości 400 zł pobierała od konsumentów, którzy odstąpili od zawartej umowy. Z informacji Urzędu wynika także, że spółka pobierała opłaty za telefoniczne i listowne upomnienia w przypadku opóźnień w płatnościach w wysokości od 10 do 15 zł. Zdaniem

Senat uchwalił projekt noweli w sprawie dyscyplinarek prawników

radców prawnych (oraz ich aplikantów), wyliczając, że karami dyscyplinarnymi są w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, a w stosunku do aplikantów - zawieszenie w prawach aplikanta na czas od

Senacki projekt: usprawnić "dyscyplinarki" adwokatów i radców prawnych

w aktach prawnych niższego rzędu. Zaproponowano ujednolicenie katalogu kar dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych (oraz ich aplikantów). Nowela wskazuje, że karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do

Wiceszefowa "Solidarności" wygrała proces z korporacją

Wiceszefowa "Solidarności" wygrała proces z korporacją

stosowanych przez niektórych przełożonych może godzić w wizerunek dyrektorów oddziałów w oczach podwładnych. W efekcie Winiarska dostała pisemne upomnienie. Wiceprzewodnicząca pozwała PZU i domagała się uchylenia nałożonej na nią kary. Sąd Rejonowy w Gliwicach właśnie przyznał jej rację. Sędzia Ewa Jaworska

MF planuje wdrożenie przepisów UE dot. wymiany informacji podatkowej

ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę. W związku ze spóźnioną publikacją ustawy z-ca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF został odwołany ze stanowiska, a szef Departamentu Dzienników Urzędowych w RCL otrzymał upomnienie; ponadto on i jego zastępca zostali pozbawieni premii za

Sejm. Projekt zmian w dyscyplinarkach adwokatów i radców - do komisji

karami dyscyplinarnymi są w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Projekt wprowadza też nieistniejącą dotąd możliwość, że sąd dyscyplinarny, oprócz kary

Polska się dusi. Za takie powietrze grozi nam 4 mld euro kary

Polska się dusi. Za takie powietrze grozi nam 4 mld euro kary

Beskidzkiej. Komisja Europejska wysłała do polskiego rządu opinię, zarzucając w niej naruszenie unijnego prawa. Iris Petsa, rzeczniczka Komisji ds. środowiska, podkreśla, że to już drugie upomnienie: - Uchybienia są ciągłe i Polska nic z tym nie robi. Władze UE przyglądają się ostatnio uważnie

NIK: niektóre z lubuskich gmin mają problemy z finansowaniem inwestycji komunalnych

, bądź zbyt opieszale wykonywały egzekucję zobowiązań podatkowych. Np. w Urzędzie Gminy w Nowej Soli nieterminowo kierowano upomnienia i z opóźnieniem wystawiano tytuły wykonawcze. W Torzymiu umorzono podatnikowi zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ponad 51 tys. zł na podstawie

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

proc. objętych kontrolą). W 9 oddziałach opóźnienia dotyczyły wysyłania upomnień do zalegających z płatnością płatników składek, w 4 oddziałach (25 proc.) stwierdzono opóźnienia w przekazaniu tytułów do urzędów skarbowych". Izba podsumowuje: "Przyczyną opóźnień było m.in. nadmierne obciążenie

Ministerstwo żąda wyjaśnień, a szpital odpowiada w stylu: "Spadajcie, teraz nie mamy dla was czasu"

Ministerstwo żąda wyjaśnień, a szpital odpowiada w stylu: "Spadajcie, teraz nie mamy dla was czasu"

odpuszczała, jeszcze na początku lipca prosiła o informacje na temat kadry. W odpowiedzi dyrektor przedstawił umowy z instruktorem ochrony radiologicznej i ośmioma fizykami (w tym trzema w trakcie specjalizacji i dwoma zatrudnionymi, dopiero gdy komisja przysłała szpitalowi upomnienie). Zamiast dwóch

Jak miasto sięga po długi. Udało się odzyskać 11 mln

Jak miasto sięga po długi. Udało się odzyskać 11 mln

Zadłużenie lokatorów gminnych mieszkań wynosi dziś we Wrocławiu około 120 mln zł. - A koszty niespłacanych długów ponoszą inni mieszkańcy. Dlatego staramy się odzyskać zaległości. W różny sposób przypominamy o tym dłużnikowi: poprzez informacje, monity, upomnienia - wylicza Urszula Hamkało

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom

zaległości powstałych przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 28 lutego 2009 r. KTÓRE SKŁADKI PODLEGAJĄ UMORZENIU? Ustawa przewiduje umorzenie: + składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, + odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, + opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

dotyczyły wysyłania upomnień do zalegających z płatnością, czy wystawiania tytułów wykonawczych. Przyczyną było m.in. nadmierne obciążenie pracą osób odpowiedzialnych za ściąganie należności. NIK zalecił m.in. wzmocnienie współpracy pomiędzy ZUS a urzędami skarbowymi w celu zwiększenia skuteczności

Profesor KUL skazany za poturbowanie i wyzywanie koleżanki

Profesor KUL skazany za poturbowanie i wyzywanie koleżanki

seminarium). Oficjalny powód? Brak godzin Gdy dr Bober poinformowała o sprawie władze katolickiej uczelni, Jan K. został ukarany... upomnieniem. Po tym, gdy się odwołał, postępowanie zostało zawieszone na czas zakończenia postępowania sądowego. W czerwcu 2012 roku pani doktor dostała wymówienie. Oficjalny

PiS karze Tomaszewskiego bo nie chce kibicować Polakom

PiS karze Tomaszewskiego bo nie chce kibicować Polakom

1974 r. i srebrny medal olimpijski w 1976 r. w Montrealu. Tomaszewski: Obcokrajowcy odbierają naszym, prawdziwym Polakom miejsce w reprezentacji W czwartek Tomaszewski mówił "Gazecie Wyborczej", że "kierownictwo klubu poinformowało mnie, iż dostałem upomnienie od Jarosława Kaczyńskiego

Szef ZUS Zbigniew Derdziuk krytykuje raport NIK o ściągalności składek

dotyczyły wysyłania upomnień do zalegających z płatnością, czy wystawiania tytułów wykonawczych. Przyczyną było m.in. nadmierne obciążenie pracą osób odpowiedzialnych za ściąganie należności.

KE przyjęła wytyczne ws. pomocy publicznej dla energetyki

energochłonnych na trzy lata wstecz KE ma uwzględnić w uruchomionych wobec krajów członkowskich postępowaniach sprawdzających zgodność pomocy państwa z zasadami UE. Takie postępowanie w grudniu ub.r. KE uruchomiła wobec Niemiec, za co otrzymała "upomnienie" od kanclerz Angeli Merkel. KE bada legalność

KE ponagla Polskę ws. przepisów o transgranicznej opiece zdrowotnej

przeznaczonych na zwroty leczenia pacjentów za granicą, po osiągnięciu której w danym roku kalendarzowym Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł zawiesić wypłaty z tytułu zwrotu kosztów świadczeń transgranicznej opieki zdrowotnej. W czwartek KE upomniała też Polskę w drugiej sprawie: dyrektywy w sprawie czasu

Płać, bo stracisz grób. Znikają setki mogił rocznie

Płać, bo stracisz grób. Znikają setki mogił rocznie

wywieszono na tablicy przed wejściem na cmentarz. - 1 i 2 listopada będziemy dyżurować i przyjmować pieniądze - dodaje. Za to administrator cmentarza parafialnego przy ul. Reginisa w Białymstoku (opłata 1,5 tys. zł) mówi, że proboszcz postanowił nie przyklejać upomnień na grobach ani na tablicy. - Mamy wielu

Uczelnie sprzedają długi swych studentów. Albo idą do sądu

odzyskujących długi. Stara się załatwić to bez pośredników, jeśli student nie reaguje na jej upomnienia, sama kieruje sprawę do sądu. - Zasady płatności regulują przepisy, a student, rozpoczynając naukę, podpisuje umowę z uczelnią. Egzekwowanie zaległych opłat to konieczność. Gdybyśmy tego nie robili, byłoby to

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

dotyczyły wysyłania upomnień do zalegających z płatnością, czy wystawiania tytułów wykonawczych. Przyczyną było m.in. nadmierne obciążenie pracą osób odpowiedzialnych za ściąganie należności. NIK zalecił m.in. wzmocnienie współpracy pomiędzy ZUS a urzędami skarbowymi w celu zwiększenia skuteczności

Struzik nie stracił fotela marszałka. Radni zagłosowali

okolicznościach "wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego". Urzędnikom grożą za to kary, m.in. upomnienia, nagany, grzywny, a nawet zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Gdyby tę ostatnią karę

PZU kupiło 300 aut hybrydowych. To nowy sposób na oszczędności

poszkodowanym samochody zastępcze. Teraz jest nieco lepiej. Co do zasady - jeśli poszkodowany się upomni - samochód zastępczy dostanie. Jednak wciąż większość firm stosuje pewne sztuczki, aby obniżyć sobie koszty. Większość firm kwestionuje najczęściej nie sam fakt wynajęcia auta, ale okres, za który zechce

Dentysta ścigany listem gończym. Zawodowo niszczy zęby

lekarskiego. Do tej pory w sprawie Andrzeja B., skierował aż siedem spraw do sądu lekarskiego o ukaranie. - Wyroki dla tego lekarza były łagodne. Kary pieniężne, upomnienia, nagany - wylicza prof. Różański. Wciąż jednak zgłaszali się kolejni pacjenci, którzy czuli się poszkodowani przez dentystę. Prof

Grożą aresztem za jazdę na gapę. I to 10 lat temu

, ale ZTM i tak może wtedy dochodzić swoich należności. Nie ma takiego przepisu, który by tego zabraniał - utrzymuje Igor Krajnow, rzecznik ZTM. Na prośbę "Gazety" dział windykacji sprawdził historię sprawy radnej z Żoliborza. - 3 marca 2003 r. ta pani dostała pierwsze upomnienie. Gdyby wtedy

Lekarz pozwany za błąd. Tym razem na niby

nie potraktował, z ławy oskarżonych słychać przedrzeźnianie. Upomnienia i kary pieniężne nie skutkują. Lekarz mówi, że w ogóle nie żałuje tego, co zrobił, i że jest wręcz z tego dumny. Bo, jak tłumaczy, wypisywanie recept dla pacjentów przewlekle chorych bez zaświadczenia od specjalisty to

Zrozumieć antyszczepionkowca

najmniej kilkaset złotych. To polaryzuje rodziców - ci, którzy dodatkowo nie szczepią, bywają postrzegani jako lekkomyślni i skąpi. - Programy szczepień mogą potencjalnie pogłębić nierówności społeczne - zwraca uwagę prof. Lyons. W ubiegłym roku na ponad 2,5 tys. upomnień za unikanie szczepień nałożono

Kobiety, nie licytujcie się

; ?!Chciałabym więcej serdeczności i zrozumienia, że każdy z nas jest po prostu inny. Ma inne możliwości, startuje z różnego pułapu ekonomicznego i biologicznego. Może zamiast przechwałek i upomnień, pomyślelibyśmy wspólnie co zrobić, żeby ten świat był bardziej ludzki, przyjazny, bez barier? Marzy mi się taki

Nowe przepisy i nowe mandaty

. Jeśli nadal nie będziemy reagować, należność zostanie pobrana z nadpłaty podatku, pensji, emerytury, rachunku bankowego albo innych dochodów. Może się nawet skończyć telefonem lub wizytą komornika. Uwaga! Po wezwaniu do zapłaty urząd skarbowy nie ma obowiązku wysyłania kolejnych upomnień. Uszczuplenie

Agent weźmie wszystko? Kto zyska na obniżce opłat za płatności kartami

1,6 do ok. 1 proc. Sklep na każdych 100 zł zapłaconych kartą powinien więc zaoszczędzić około 60 groszy. Na niższych kosztach akceptacji kart zyskaliby konsumenci, bo sklepikarze mogą obniżyć ceny. Z kolei właściciele punktów handlowych, w których można płacić tylko gotówką, być może skusiliby się na

TK: przepisy o przekształceniu użytkowania wieczystego - niezgodne z konstytucją

korzysta. Uzyskuje ona korzyść majątkową kosztem majątku publicznego, czy to samorządowego, czy to skarbu państwa" - podkreśliła. TK uznał też, że choć wniosek złożyły samorządy, to TK musi skontrolować przepisy w całości. Dlatego orzeczenie dotyczy nie tylko własności samorządów, ale też o innych

Operacja się udała, ale pacjentka nie widzi

Warszawie. To lekarz wybrany przez samorząd lekarski. Pełni funkcję "prokuratora" w środowisku. Jeśli stwierdzi, że kolega po fachu popełnił błąd, może skierować zawodowy akt oskarżenia do sądu lekarskiego. Jeśli tam udowodni się medykowi winę, można go ukarać upomnieniem, naganą, a w wyjątkowych

Śliczny i posłuszny

wniosku po głębokich przemyśleniach, że jest on za bardzo oddalony od życia. - Czy zawsze chciała pani być nauczycielką? Ewa T.: Oczywiście, to było moje marzenie. Miałam 11 lat, gdy uczyłam pisać i czytać mojego sąsiada, który miał sześć lat. - Często pisze nam pani upomnienia. Czy sądzi pani, że siódme

Poparcie finansowe dla prezydenta Egiptu

strategiczne znaczenie odzyskania przez Egipt dominującej pozycji dla dobra regionu, wstrząsanemu konfliktami w Iraku i Syrii. Jedynie niektórzy uczestnicy konferencji, jak sekretarz stanu USA John Kerry, upomnieli się podczas jej obrad o większe poszanowanie wolności prasy i stowarzyszeń oraz praw człowieka

Watykan jednak nie pozwoli rozwodnikom przyjmować komunii. Kanonista: Rewolucji nie będzie

kanoniczne, to co zrobi papież? - Możliwa jest ekskomunika. A nawet schizma, jeżeli - mimo upomnienia - nic się nie zmieni. Można to porównać z głośnym przykładem konserwatywnego biskupa Marcela Lefebvre, który nie zgadzał się z reformami Soboru Watykańskiego II. Nie podobał mu się pomysł na ekumenizm w

Jak rozwiązać problemy z uciążliwym sąsiadem

konstytucję prawa własności, ale jest niezbędny dla ochrony wolności i praw pozostałych mieszkańców, a także dla ochrony porządku publicznego.Warto wiedzieć, że sądy wyjątkowo rzadko sięgają po ten artykuł. Dzieje się tak w ostateczności, gdy zawodzą upomnienia i postępowania komornicze, a wysokość długu

KK "S": Solidarność zburzyła powojenny porządek w Europie

świętem politycznych celebrytów, a związek chce w ten sposób upomnieć się o pamięć o tych ludziach, którzy "nie poradzili sobie z transformacją ustrojową". "Zapomniani są ludzie, którzy często byli internowani, którzy siedzieli w więzieniach, ponosili ogromne koszty walki o to, co dziś

Zaraz ci zablokują konto

egzekucji 9 zł i manipulacyjne 8 zł. Wysłaliśmy rok temu upomnienie. Nie dostała pani? Niemożliwe! Zawiadomienia o zajęciu konta też pani nie dostała?! Hej, ptaszku, mam wiadomość złą ... Konto w banku zająć ci może ZUS, urząd miasta i gminy, urząd skarbowy. Wystarczy, że zalegasz z podatkiem (rolnym

Każde bombardowane miasto cierpi tak samo

kataklizmach, klęskach żywiołowych: powodziach, huraganach, trzęsieniach ziemi. - Mam nadzieję, że nie zobojętnieliśmy do reszty - mówi Romek. Upomnijmy się o tych, którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej: o uchodźców z Syrii, o cywilów ze Strefy Gazy. Mobilna klinika niosąca pomoc rannym i chorym - z

Gdańsk miastem donosów. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce

- upomnienie. Powód w obu przypadkach ten sam: brak należytego nadzoru. Prezydent zasugerował, że na zwolnienie zasługuje główna księgowa MOSiR, ale dodał, że decyzja nie należy do niego, ale ukaranego dyrektora. - Proszę mi wskazać prywatną firmę, w której by przeszły takie konsekwencje służbowe - wskazuje

Parking przy kościele zagrodzony. Pójdzie pod zabudowę?

: "Czy istnieje możliwość sprawdzenia, do kogo należy działka przy kościele Wniebowstąpienia (...), oraz upomnienia właściciela o potrzebie utrzymania jej w czystości". Wtedy zostali wskazani właściciele nieruchomości: Bogumiła Zaremba i Sławomir Zaremba. Musieli posprzątać.- Ten teren został

Rodzice zaskoczeni karami w przedszkolach. Spóźnialscy dostaną po kieszeni

Marzena Uznańska, dyrektorka placówki.Podobnie jest w PS nr 22. - Mamy w umowie zapis mówiący, że jeśli dziecko zostanie kilkakrotnie odebrane z przedszkola później, niż zadeklarowali rodzice, będą oni musieli uiścić dodatkową opłatę. Jest to upomnienie, żeby zdyscyplinować rodziców - twierdzi dyrektorka

SLD: Trzeba zrezygnować z komercjalizacji służby zdrowia

usług publicznych" - zapewnili. Dlatego SLD chce wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Politycy podkreślili też, że takie ubezpieczenie funkcjonuje w 18 krajach UE. "W tej chwili mamy milion osób nieubezpieczonych. Chcemy, by byli oni ubezpieczeni, tym bardziej, że koszty

Co o zwrocie nadpłaty mówi ordynacja podatkowa

. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. Par. 4. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszt jej zwrotu.

Remont Prudentiala ma być wznowiony jeszcze w tym roku

informację na temat zabezpieczenia najwyższych pięter przed deszczem upomniał się stołeczny konserwator zabytków. Poprosiliśmy o przyjrzenie się sprawie Wojciecha Bartelskiego, burmistrza Śródmieścia. - Spotkałem się z Wiesławem Likusem - powiedział "Stołecznej" burmistrz Bartelski. - Wyraził

Kiedy zapuka komornik

odsetki. Jeśli wierzycielem jest bank, zwykle po kilku tygodniach od daty płatności raty zacznie wysyłać e-maile i SMS-y przypominające o zaległościach. Najpierw bank wyśle upomnienie, potem wezwanie do zapłaty, wreszcie - ostateczne wezwanie do zapłaty. To oczywiście przykład, bo są banki, które nie

Powiało IV RP przy Trynkiewiczu

konstytucję. Politycy bronili "dobra wyższego" - życia i zdrowia potencjalnych ofiar - kosztem dobra niższego: praworządności. Bo tabloidy o praworządność się nie upomną, nie pokażą jej zdjęcia na pierwszej stronie. A ojca zamordowanego przez Trynkiewicza chłopca - i owszem. Praworządność nas nie

Warszawiacy: nasze miasto roszczeniami podzielone [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 3]

urządził się poprzedni włodarz miasta prezydent Lech Kaczyński. Była to jedna z dwóch głównych siedzib warszawskiego ratusza. Spadkobiercy przedwojennych właścicieli, by przejąć Miodową, musieli dopłacić kilka milionów złotych, bo nieruchomość była mocno zniszczona po wojnie. Odbudowano ją na koszt państwa

Stawka godzinowa to nie wszystko

godzinowym. Przede wszystkim chodzi o umowy zlecenia, bo umowy o dzieło - jako umowy rezultatu - dotyczą zapłaty za efekt wykonywanej pracy, a nie za samo jej wykonywanie. Jeśli pracodawca zatrudnia teraz młodą osobę na umowę zlecenie za 5 zł za godzinę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeliczył koszty

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

przejął i wyremontował samorząd. Porter upomniała się o nią w 2004 r. Po kilku miesiącach strony się porozumiały. Miasto odkupiło nieruchomość za niecałe 5 milionów złotych. Wycena pałacu wyniosła 8 milionów, ale odliczono koszty remontów. Na początku lutego 2007 r. udało się podpisać akt notarialny. Mimo

Marszałek Sikorski ogłasza koniec turystyki sejmowej. Będzie kontrola wyjazdów posłów, limity, sprawozdania

1300 km. Najdalej poseł pojedzie teraz do Brukseli. - Powyżej tego dystansu rozliczenia kilometrówki nie będziemy w ogóle uwzględniać - zadeklarował Sikorski. Chce też wzmocnić pozycję komisji etyki poselskiej tak, by miała szerszy katalog kar. Dziś może ona zwrócić posłowi uwagę, upomnieć go lub

Hiszpański rząd w opałach

pierwszą w historii Hiszpanii obniżkę płac w sferze budżetowej - średnio o 5 proc. Nawet sprzyjająca rządowi prasa, jak największy dziennik "El Pais", wytknęła premierowi, że dopiero upomnienia UE zmusiły go zrobienia rzeczy oczywistych, których w kraju domagano się od niego od dawna. Skutek jest

Mazowieckie. PiS skrytykował zarząd województwa za sposób zarządzania

upomniało się niedawno o 60 mln zł. Aby uniknąć kosztów egzekucyjnych (ponad 3 mln zł) urząd marszałkowski przelał we wtorek na konto ministerstwa ponad 60 mln zł. Według działaczy PiS-u, w związku z takimi zobowiązaniami, zarząd woj. mazowieckiego będzie wprowadzał cięcia, m.in. w podległych mu

Nie ma zwrotu przedszkolnych opłat

. Argumentował, że gmina wzbogaciła się jego kosztem, choć robić tego nie powinna. Podpierał się wyrokami sądów administracyjnych o nielegalności opłat. - Władze miasta nie mają prawa pobierać pieniędzy za przedszkola, bo darmową naukę gwarantuje konstytucja i ustawa o oświacie. Podejrzewam, że później o zwrot

Policjant, szef związków, przywłaszczał pieniądze i wydawał je w kasynie

Sprawa wyszła na jaw przez przypadek. W styczniu zeszłego roku zabrzański sąd upomniał się o 600 zł grzywny, jaką miał zapłacić skazany za drobne przestępstwo Alfred P. Zdumiony mężczyzna odpisał, że przecież taką kwotę policja zajęła mu tuż po zatrzymaniu, właśnie na poczet grzywny. - W aktach

Wszystkie radia razem z "Trójką"

polityce obiektywnie, nie jest równoznaczna z "wykoszeniem" dziennikarzy o innych poglądach. Każdy z nas ma jakieś poglądy, ale dziennikarze - szczególnie mediów publicznych - powinni się starać ich nie ujawniać. Obaj panowie jakiś czas temu otrzymali upomnienie z KRRiT, to upomnienie-ostrzeżenie

Kandydat i klub tenisowy

Hotel Mera. Był wiceprezesem klubu ponad 20 lat. A w klubie był totalny bałagan. 19 października sąd gospodarczy wydał postanowienie o upomnieniu zarządu za czasów Rymara, właśnie za ten bałagan.

Czas na PIT-11. Do dziś pracodawcy muszą przekazać zeznania podatkowe pracownikom

kilku miejscach, musi zebrać formularze PIT-11 od wszystkich pracodawców. Ci, u których nie pracuje na stałe, z reguły wysyłają je pocztą. W zeznaniu rocznym trzeba następnie zsumować przychody, koszty, dochody, zaliczki i kwoty składek z poszczególnych PIT-11. Od tak ustalonego łącznego dochodu po

Co wolno windykatorowi i komornikowi

nie ukrywaj. Każdy z wierzycieli ma inne sposoby odzyskiwania długów.Jeśli to bank, po kilku tygodniach od momentu, kiedy przypadała płatność raty, zaczniesz otrzymywać e-maile i SMS-y przypominające o zaległościach. Najpierw bank wyśle upomnienie, potem wezwanie do zapłaty, wreszcie ostateczne

W liście za 4 zł ministerstwo żąda od szpitala 10 gr

nadesłanej do "Gazety" pisze, że "niedochodzenie należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych". Rachunek musi się zgadzać, inaczej nie można zamknąć rozliczenia. To stąd niejeden urząd upomniał się już o jeden grosz z odsetkami. Okazuje się jednak, że prawo nie jest aż

Fabryka śrubek, czyli Imponderabilia

urzędnikiem w sądzie, a nie sędzią.Chciał uniewinnienia, a jego obrońcy uniewinnienia lub potraktowania sprawy jako przypadek mniejszej wagi, co pozwoliłoby uznać winę, ale odstąpić od kary. Sędziowie SN utrzymali jednak białostockie upomnienie, uznając, że przepisy o ustroju sądów nie pozwalają uchylić się

Plan rządu: zdziesiątkować urzędników

raport.Zwalniani dostaną odprawy: jedna pensja dla zatrudnionych poniżej dwóch lat, dwie - dla pracujących od dwóch do ośmiu lat, trzy - powyżej ośmiu lat. Kierownicy urzędów, którzy nie przeprowadzą redukcji, dostaną upomnienia, nagany lub kary pieniężne (nawet pięć pensji!).Cała operacja ma przynieść około 1

Bestie propagandowe, czyli rząd ograł się sam

. konstytucyjny zakaz działania prawa wstecz i ponownego karania za ten sam czyn. Psychiatrzy protestują, ale Sejm dokonał aktu propagandowego kosztem prawa, zasady humanitaryzmu i zdrowego rozsądku.Ofiar tym aktem nie obroni, bo jak przyznał autor tej ustawy wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski, pod

Moda na mundur. Polacy masowo wstępują do wojska

kilka miesięcy. Potem musi być w ciągłym pogotowiu, gdyż każdego dnia armia może się o niego upomnieć. Poza tym żołnierze NSR mają obowiązek brać regularnie udział w tzw. ćwiczeniach rotacyjnych. Na poligonach i w jednostkach wojskowych szkolą się razem z pododdziałami wojsk lądowych, sił powietrznych i

Komu ZUS umorzy składki?

ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności

PZPN pozywa kibiców

PZPN. Jednak mimo upomnienia nie usunął wpisów.Sławomir Bajdas dziwi się: - Kibice mają być odpowiedzialni za zły wizerunek związku? Przecież to odwracanie kota ogonem! Trzymając się tej logiki, należałoby pozwać wszystkie kluby, bo podobne opinie można usłyszeć na stadionach podczas meczów. Chcąc

Płacenie kartą. Ile to kosztuje? Zmiany od 1 lipca

więcej, wielu sklepom, które upomniały się o obniżki, odmówiono ścięcia ceny. A to oznacza, że po 1 lipca takie sklepy będą płacić tyle samo co wcześniej. Ta część, o którą spadnie interchange (bo musi), zamieni się w marżę agenta, która nie jest regulowana. Koszty przyjmowania kart płatniczych niższe

Papież apeluje o pokój na Ukrainie i potępia terror w Iraku i Syrii

apel do wspólnoty międzynarodowej, aby zapewniono pacjentom odpowiednią pomoc humanitarną i podjęto wspólne działania w celu zwalczania epidemii. Papież upomniał się o prawa i szacunek dla uchodźców i imigrantów, którzy - jak dodał - są zmuszeni do stawienia czoła dramatowi odrzucenia. "Dlatego

Próbna matura? Napiszesz, jak zapłacisz

koszty druku arkuszy egzaminacyjnych. Maturzyści żalą się, że dyrektor napiętnował uczniów, którzy nie zapłacili, bo nauczyciele przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzali listę z wpłatami rodziców. Tych, którzy zalegali, odesłano z kwitkiem. Dyrektor szkoły: 40 tys. kartek, to kosztuje 3,5 tys. zł- To

Kredyt na święta? Tak, ale nie każdy

, że mamy jakieś zaległości. W skrzynce pocztowej zapewne znajdziemy też listy: upomnienie, potem wezwanie do zapłaty, wreszcie ostateczne wezwanie do zapłaty. Ale jeszcze nie jest za późno. Na tym etapie można próbować dogadać się z bankiem, np. zmienić warunki umowy (wydłużyć okres kredytowania

Mazowieckie. PiS skrytykował zarząd województwa za sposób zarządzania

upomniało się niedawno o 60 mln zł. Aby uniknąć kosztów egzekucyjnych (ponad 3 mln zł) urząd marszałkowski przelał we wtorek na konto ministerstwa ponad 60 mln zł. Według działaczy PiS-u, w związku z takimi zobowiązaniami, zarząd woj. mazowieckiego będzie wprowadzał cięcia, m.in. w podległych mu

Co zrobi SYRIZA

premiera dobrą wymówką wobec wyborców, którzy za kilka miesięcy upomną się o spełnienie przedwyborczych obietnic. *** Poprzedni centrowy rząd Antonisa Samarasa osiągnął pewne sukcesy. W ubiegłym roku gospodarka grecka wzrosła po raz pierwszy od 2007 roku, i to w tempie, jak na strefę euro, całkiem niezłym

Za związki zawodowe płacimy ogromne pieniądze. Są potrzebne? Tajny raport PO

raportu dowiemy się, jaka jest siła - i koszt utrzymania - związków w mniejszych państwowych zakładach czy instytucjach, m.in. na uczelniach wyższych, w szkołach i wszelkich agencjach rządowych. Nad raportem pracuje Michał Jaros, poseł PO z Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku skupiającego ok. 50

Ile dostaje egzaminator na aplikację komorniczą? Nawet 46 tys. zł za kilkanaście dni pracy

Tę historię opowiem od końca. W lutym tego roku Jarosław Świeczkowski, komornik z Rumi i były prezes Krajowej Rady Komorników, został ukarany upomnieniem przez komisję dyscyplinarną przy KRK. Musi też ponieść koszty postępowania dyscyplinarnego - 4 tys. zł. Orzeczenie komisji nie jest jeszcze

Studia przygotowują do zawodu? Młodzi już nie mają złudzeń

możliwości. Niewielkie zainteresowanie benefitami to podpowiedź dla firm, żeby koszt dodatkowych świadczeń przenieść na pensję i po prostu zaoferować im więcej - dodaje Nawrocka.Nauka a nie kserowanie i parzenie kawyCzego młodzi oczekują od staży? Przede wszystkim tego, żeby w ogóle były. Aż 92 proc. młodych

Kowal: nazwijmy ulicę w Warszawie imieniem Kuklińskiego

zachwyt wielu obserwatorów na całym świecie. "Jeśli uważamy Kuklińskiego za bohatera, niech on ma ulicę w Warszawie" - przekonywał. Jego zdaniem jest to dobry moment, by twardo upomnieć się o to, żeby jedna z najważniejszych stołecznych ulic zmieniła swoją nazwę. "Apeluję do władz Warszawy

Senior w długach

, którzy w ich imieniu zaciągali pożyczki i nie spłacają rat. O ile można zrozumieć, że sędziwy emeryt może nie mieć pieniędzy na opłacenie rachunków za prąd czy gaz, to trudno przyjąć, że namiętnie kupuje coś na raty - wyjaśniają windykatorzy. Co ci grozi, jak nie płacisz? W skrócie: upomnienie

Podatek, wysokie kary czy może psie toalety?

swoim psie. Wszystkie upomnienia kończą się najczęściej krzykiem i aroganckimi odpowiedziami. Dowodem ignorancji i złych zachowań jest cała posrana Polska. Może ustalimy wspólnie termin ogólnego sprzątania kraju, uświadomimy naród (ogłoszenia) i będziemy karać wszystkich, którzy nie przestrzegają

Przed igrzyskami w Rosji: w Soczi "czarni" zrobili swoje i powinni odejść bez zapłaty

z plakatem: "Muszę karmić dzieci! Takich jak ja są dziesiątki!". Dostał to, co mu się należało, a firmą zajęła się prokuratura. Zdaniem Simonowa obławy na przyjezdnych robotników to dla inwestorów świetna metoda cięcia kosztów. Odesłanym z Rosji ludziom nie trzeba wypłacać tego, co

Zmienili godziny odlotu, pieniędzy za bilety nie oddają

alternatywne połączenie z innego lotniska i z innym przewoźnikiem. Na wycieczkę promem dotarła na czas. Po miesiącu od anulowania biletów Lufthansa poinformowała swoją klientkę, że jej pismo trafiło do działu "refundów", a na konto został wysłany częściowy zwrot kosztów. - Wpłacili nam cztery razy po

Janusz Niemcewicz. Sądzą nas technicy prawa

. Tego rodzaju interwencje prezesa lub sądu zdarzają się jednak bardzo rzadko. Za rażącą obrazę przepisów, uchybienie godności sędziego, także poza służbą, i inne przewinienia sędzia może być ukarany przez sąd dyscyplinarny karą od upomnienia do złożenia z urzędu. Najczęstszym przewinieniem

Wracajmy do miast

Polskie miasta wyludniają się, i to nie tylko na czas letniej kanikuły. Bydgoszcz straciła w ciągu dziesięciu lat osiem tysięcy mieszkańców, Toruń - cztery. Niby niewiele, ale jednak. Ludzie pracują w miastach, ale mieszkają poza. Dla niektórych to kwestia kosztów, dla innych prestiżu i

Styl V i inne wielkie zmiany

toeloop. Amerykanin był łyżwiarzem zawodowym i nie miał wstępu na lodowiska olimpijskie. Skok Theresy i spódniczka Soni Wśród kobiet pierwszy skok na lodzie wykonała w 1920 r. Amerykanka Theresa Weld, ale zamiast nagrody sędziowie ukarali ją upomnieniem, bo zbyt wysoko zadarła się jej sukienka

Nominowani do Nagrody im. Moczarskiego 2014. Żadnych mitów, tylko szczerość

pierwszej kolejności kosztem robotników. Najbardziej bolało go "rozejście się wolnej Polski z ideałami równości i braterstwa". Próbował temu przeciwdziałać, ale jak przyznaje - bezskutecznie. Stąd jego odejście w 1991 r. z polityki. Jak szczerze przyznaje: "udało się nam przestawić zwrotnicę

Nuklearna fucha w Japonii

Instytutu Nauk Radiologicznych, mówi, że jest tym wszystkim zszokowany.Tepco dostało zaledwie upomnienie. Do zmiany postępowania może zmusić operatora jedynie groźba procesów o odszkodowania. Sądzić się z gigantem próbowały dopiero dwie osoby. Jedną jest hydraulik Mitsuaki Nagao. Pracował w trzech

Jak poświadczyć ubezpieczenie

Funduszu przyjęto, iż ze 150 tys. przypadków w postępowaniu wyjaśniającym w odniesieniu do 50 proc. sprawa wyjaśni się pozytywnie (pacjent miał uprawnienia), a w kolejnych 20 proc. przypadków osoby nieuprawnione uiszczą należności po wysłaniu upomnienia. Postępowanie egzekucyjne zdaniem ministerstwa

Śliczny i posłuszny

nam pani upomnienia. Czy sądzi pani, że siódme upomnienie dla tej samej osoby przyniesie wreszcie właściwy efekt? A może stanie się wręcz przeciwnie i uodporni ucznia na krytykę?Ewa T.: - Nie mam oporów w wypisywaniu upomnień i jedynek, w wypisywaniu ocen bardzo dobrych też. Stwierdzam, że dopiero

Idzie iskra z Jasienicy

zaczynają mówić, że jeśli Kościół będzie taki jak on, to oni chętnie wrócą.Andrzej Michalski: - Ksiądz Lemański obnażył Kościół. Konsekwentnie obnażał, choć mógł, jak inni księża, którzy dostali upomnienia, albo odpuścić, albo z Kościoła odejść.Mariusz Dembiński: - Radzą nam, żebyśmy odeszli z Kościoła. Ale

Gdy pracownik psuje i niszczy

Obuchowicz, obecnie specjalista ds. rekrutacji w PBS Polska. - Konieczne było upomnienie tych osób, zanim zdążyły zepsuć czajnik.Jeśli wina jest nieumyślna, bez względu na wielkość strat pracodawcy pracownik odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu pracy, czyli do trzykrotności pensji. Wtedy pracodawca nie

Prokuratury na to nie stać?

, przygotował kosztorys swojej pracy opiewający na 197 tys. zł - poinformował Jaskólski.Prokuratura kosztorysu nie zatwierdziła, bo nie jest w stanie go opłacić. Sprawa tego wniosku komisji stanęła więc w miejscu.Według "Trybuny", która poruszyła w piątek tę sprawę, prokuratura próbowała upomnieć się

Są pieniądze na leczenie 23-latka okaleczonego przez pracodawcę

Historia 23-latka z Katowic poruszyła Polskę. Murarz z wykształcenia w wakacje przyjechał do stolicy po dobrą pracę i zarobki. Remontował na czarno jedną z prywatnych szkół. Gdy chciał odejść do lepszej pracy i upomniał się o zaległą pensję 1,4 tys. zł, szef wywiózł go z pracownikiem do lasu pod

Kaczyński napisał do Tuska ws. sytuacji rolnictwa; odpowiedział Sawicki

z różnych regionów nadchodzą wiadomości o załamaniu się rynku rolnego. Dotyczy to - jak napisał - przede wszystkim rynku owoców miękkich, ponieważ ceny porzeczek, wiśni, a także jabłek spadły poniżej kosztów zbioru i sprzedaży. W opinii Kaczyńskiego dzieje się tak wskutek prawdopodobnej zmowy

Fiskus łapie emerytów, a nie milionowych oszustów - listy czytelników

nieprawidłowości UKS powinno ukarać upomnieniem co najwyżej pisemnym bohaterkę reportażu. Dziwi mnie też postawa przełożonych opisanych w artykule inspektorów! Oni przede wszystkim powinni zatrzymać ruszającą machinę absurdu. Postawa sędzi moim zdaniem również zasługuje na potępienie. Mam nadzieję, że będziecie

Król chwilówek: umysł wyłączam

. wartości pożyczki). Firmy obchodziły jednak ten zapis i w umowach zaczęły rozbijać koszty na poszczególne składniki. Klienci musieli więc płacić ekstra za przygotowanie wniosku, za wizytę konsultanta oraz za samo udzielenie pożyczki. Do tego dochodziły karne opłaty za upomnienie o zaległościach oraz

Licencja na zabijanie

przekroczenie jej o 50 km/godz. zapłacimy 700 zł. Za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy grozi zaledwie 200 zł kary. Za jazdę bez prawa jazdy można zastosować upomnienie i mandat do 200 zł. To dla tych mających ważne prawo jazdy. Ci, którzy nigdy nie zdawali egzaminu, nie mają uprawnień, zapłacą mandat

Jarzyna: za Kaczyńskiego było lepiej

finansowej ukarał mnie najmniejszą karą, czyli upomnieniem. Wziął m.in. pod uwagę, że nie mogliśmy zrywać wcześniej podpisanych kontraktów artystycznych. A także to, że do naruszenia dyscypliny finansowej doprowadziła zbyt późna informacja władz o wysokości dotacji, a zwłaszcza jej zmniejszeniu. Nowych