korzyści europejskiej

PAP

UE.Inwestycje w portach lotniczych ze środków UE dają znikome korzyści

UE.Inwestycje w portach lotniczych ze środków UE dają znikome korzyści

Inwestycje w portach lotniczych współfinansowane ze środków UE przynoszą znikome korzyści w stosunku do kosztów - wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska, na tle innych, nie wypada najgorzej.

Szczurek: Korzyści makro z wejścia do EMU obecnie mniejsze niż w 2004 r.

Korzyści makroekonomiczne płynące z wejścia do strefy euro są obecnie dla Polski mniejsze niż były w 2004 r., gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej - ocenił minister finansów Mateusz Szczurek.

Ekspert KE: "zielona waluta" sposobem na wspieranie ochrony środowiska

Choć formalne wprowadzenie "zielonej waluty" wydaje się jeszcze odległe, w Europie pojawia się coraz więcej mechanizmów, dających wymierne korzyści za działania sprzyjające środowisku - mówi PAP ekspert Komisji Europejskiej ds. środowiska, Hugo de Groof.

10 lat świetlnych - droga Polski od przystąpienia do UE

10 lat świetlnych - droga Polski od przystąpienia do UE

"Puls Biznesu": Polska potrzebuje 1,4 bln zł

Jeszcze do 2020 r. mamy zapewnioną unijną pomoc. Potem, od 2021 r. unijne fundusze zaczną wygasać. Bez prywatnego kapitału obecnego tempa inwestycji infrastrukturalnych już nie utrzymamy - czytamy w "Pulsie Biznesu". Aby utrzymać tempo rozwoju z ostatnich lat nasz kraj musi do 2030 r. wyło

WIELKI PROJEKT WSPÓLNEJ EUROPY

WIELKI PROJEKT WSPÓLNEJ EUROPY

gospodarki. (Z niektórych badań wynika, że PKB Rosji w średnim okresie wzrośnie o 3%, a w długim okresie o 11%, analogicznie do znacznych korzyści odniesionych przez Chiny dzięki ich członkostwu w WTO). Będzie to też uchyleniem drzwi do powstania europejskiego obszaru wolnego handlu.Gospodarcze argumenty na

Unia przciw integracji

, lecz będzie służyć dalszemu pomyślnemu rozwojowi Unii Europejskiej jako całości. Integracja europejska będzie miała przyszłość, jeśli będzie przynosiła korzyści swoim obywatelom. Daleko nam do tego, być może dalej niż kiedyś. A jeżeli ludzie ostatecznie zbuntują się przeciwko Unii, to grozi nam

Idealna unia walutowa? Czyli Europa bez euro

Idealna unia walutowa? Czyli Europa bez euro

Stefan Kawalec i Ernest Pytlarczyk przedstawili swoją koncepcję uratowania Unii Europejskiej w artykule "Rozwiązać strefę euro" Napisali m.in.: - Aby powrócić do źródeł integracji europejskiej i uniknąć niekontrolowanego rozpadu strefy euro, trzeba przeprowadzić kontrolowaną dekompozycję

Czesi coraz bardziej eurosceptyczni. Ale i tak zagłosują za UE

) popiera tylko 25 proc. Euro nie będzie też forsować obecny prounijny rząd Bohuslava Sobotki. Sondaż firmy SANEP z tego tygodnia dowodzi, że wybory do Parlamentu Europejskiego wygrają partie tworzące aktualną proeuropejską koalicję rządzącą. Pierwsze miejsce winno przypaść liberalnej partii przedsiębiorców

iPhone 6 i 6 Plus globalnym sukcesem Apple

Apple długo zwlekało z wprowadzeniem do swojej oferty smartfonów z dużymi ekranami, jednak - zdaniem analityków- paradoksalnie to właśnie pozwoliło Apple zaprojektować smartfony, które wyprzedzają konkurencję pod wieloma względami. "Na dużego iPhone'a użytkownicy czekali od dłuższego czasu. Zm

Kul-turystyka

Kul-turystyka

Przeczytaj też tekst "11 miast, jedna stolica kultury" Mirosław Baran: Po co starać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury? Monika Smoleń: To świetna okazja, aby pokazać, na ile każde z miast startujących w konkursie współtworzy europejską przestrzeń kulturową. ESK to zaszczyt, ale też

Dla mnie najważniejszą wartością Unii jest pokój

Dla mnie najważniejszą wartością Unii jest pokój

Rozumieli to Ukraińcy, którzy na Majdanie oddali swoje młode życie za chęć przynależenia ich kraju do europejskiej strefy bezpieczeństwa, stabilności i pokoju. Dzieje Europy nowożytnej to pasmo krwawych konfliktów. Od wypraw krzyżowych, wojen stuletnich, religijnych, napoleońskich rzezi i

Specjaliści: projekty turystyczne bez kompleksowej promocji - niepełne

dobrych przykładach skutecznej promocji takich projektów. "Fundusze unijne to również nasze fundusze, trzeba więc promować projekty kompleksowo - pokazywać ich korzyści dla lokalnych społeczności. Chodzi zwłaszcza o produkty, które mają nie tylko walor turystyczny, lecz płynące z nich korzyści

UE: Złe prawo blokuje finansowanie MŚP z unijnych pieniędzy

dopatrzył się Europejski Trybunał Obrachunkowy we wspomaganiu małych i średnich firm pożyczkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie w latach 2007-13 Komisja Europejska przeznaczyła około 10,4 mld euro na wsparcie sektora MŚP w Europie. Z tego ok. 7,9 mld miało trafić do firm poprzez

Unia żegna się z żarówką

Europejska przekonuje, że nowe przepisy przyniosą same korzyści. Przede wszystkim ekologiczne: wycofanie tradycyjnych żarówek z ulic, domów i biur ma ograniczyć zużycie elektryczności w całej Unii Europejskiej o około 80 terawatogodzin (TWh) rocznie, w okolicach 2020 r. Dla porównania: mniej więcej tyle

WWF Polska: Nie strzelajmy do bobrów!

WWF Polska: Nie strzelajmy do bobrów!

O odstrzale bobrów stało się głośno w 2010 roku, kiedy zostały oskarżone przez polskie władze, o to, że doprowadziły do powodzi. Nikt jednak nie zastanowił się nad zasadnością takiego oskarżenia, zapominając, że zabudowa zlokalizowana na terenach zalewowych zawsze będzie narażona na powódź, której r

Lech Wałęsa w reklamie Lancii

Fiat połączył reklamę z obroną praw człowieka, co przyniosło firmie wymierne korzyści, ponieważ spot został zaprezentowany jako ogłoszenie publiczne dzięki czemu dziewięć państw europejskich zgodziło się na jego darmową emisję. Bohaterami spotu są słynni nobliści, w tym Lech Wałęsa - informuje

Komisja Europejska zamknęła postępowania antymonopolowe przeciw sojuszom linii lotniczych Star i Wings

Komisja Europejska poinformowała o zamknięciu postępowania antymonopolowego przeciwko sojuszom linii lotniczych Star (Lufthansa, SAS i United Airlines) oraz Wings (KLM i Northwest Airlines). Europejscy urzędnicy uznali, że korzyści dla konsumentów wynikające z działania sojuszy znacznie

Brytyjczycy przeciw satelitarnej nawigacji Galileo

Brytyjscy parlamentarzyści zaapelowali do rządu, aby przeciwstawił się finansowaniu budowy Galileo wyłącznie z funduszy UE. - Rząd Wielkiej Brytanii musi powstrzymać to szaleństwo i przywrócić Komisji Europejskiej zdrowy rozsądek - stwierdził Gwyneth Dunwoody, który przewodniczy komisji transportu

Europejski sektor bankowy może skorzystać na amerykańskich restrykcjach

Ograniczenie obrotu własnymi aktywami może zmusić amerykańskie instytucje finansowe do przeniesienia części oddziałów do Europy, na przykład do Londynu - czytamy w "Financial Times"Europejskie banki w znacznie mniejszym zakresie prowadzą obrót własnymi aktywami. Odsetek tego typu

Polacy zadowoleni z wejścia do UE

Ponad 60 proc. Polaków pozytywnie ocenia korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej. Lubimy Unię za swobodę podróżowania i szansę na pracę lub naukę za granicą - wynika z najnowszego badania Eurobarometru Pierwsze kilkanaście miesięcy członkostwa w UE nie przyniosło pogorszenia nastrojów

Prezydent Polski na Litwie usłyszał: Nie pozwólmy, aby to obcy decydowali za nas

Prezydent Polski na Litwie usłyszał: Nie pozwólmy, aby to obcy decydowali za nas

95 lat temu, 16 lutego 1918 r., 20 członków Litewskiej Rady Państwowej (Taryby) podpisało akt niepodległości państwa litewskiego. Zgodnie ze zwyczajem od 2009 roku prezydent Polski przyjeżdża na związane z tym dniem obchody odrodzenia państwowości Litwy w Wilnie, tak jak głowa państwa litewskiego go

Samoobrona: UE to wielka szansa Polski

milionów Polaków. Pierwsze dwa lata członkostwa w UE stanowią okres zdecydowanej poprawy w handlu zagranicznym - oceniła sekretarz stanu w Komitecie Integracji Europejskiej (KIE) Ewa Ośniecka-Tamecka, przedstawiając w czwartek w Sejmie informację rządu o kosztach i korzyściach wynikających z członkostwa

Wielka wojna Obamy

Wielka wojna Obamy

amerykańskich mediów, decydując się na wysłanie 35 tys. żołnierzy, Obama chciał wybrać wariant najbezpieczniejszy, a jednocześnie dający nadzieję na przechylenie szali wojny na korzyść Zachodu, i to już w ciągu najbliższego półrocza. Najważniejsi politycy Partii Demokratycznej są coraz bardziej podzieleni w

"Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do UE" nie będzie dokumentem rządowym

Tober. Oficjalna prezentacja "Bilansu korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" została zaplanowana na 8 maja, na specjalnej konferencji z udziałem autorów raportu. Rząd przyjął we wtorek także kolejna informację na temat staniu przygotowań do wstąpienia do UE

Wrócą z inwestycjami?

. Ale dla mniejszych 1 maja i idące za tym ułatwienia, chociażby jeśli chodzi o cła, będzie ważną datą - mówi Heywood z PricewaterhouseCoopers. - Muszę Pani powiedzieć, że w Polsce już teraz robi się interesy łatwiej niż w niektórych krajach Unii Europejskiej - twierdzi Tony Baynes z Coca-Cola Hellenic

Wejście Polski do UE z korzyścią dla turystyki

visiteurope.com. Komisja Europejska corocznie organizuje także konkurs Najlepsze Destynacje Turystyczne z państw członkowskich (EDEN). Przedstawiciele branży turystycznej wskazują jednak, że w ostatnim czasie spadła liczba turystów zza wschodniej granicy, przyjeżdżających do Polski. Powodem jest przystąpienie

Eksperci: Akcesja z Unią korzystna dla branży rolno-spożywczej

taniej. Dyrektor Instytutu podkreślił, że "wymuszenie" przez Unię dostosowania standardów w produkcji żywności do poziomu europejskiego pozwoliło znaczne zwiększyć eksport do krajów UE, ale także Polska stała się bardziej wiarygodnym partnerem w handlu z krajami trzecimi. "I tak

Majman: polska gospodarka jest przewidywalna dzięki członkostwu w UE

najbardziej właściwy do inwestowania. "W czołówce argumentów znalazła się nasza przynależność do Unii Europejskiej. Dla inwestorów oznacza to przede wszystkim przewidywalność polskiej gospodarki, a także uregulowań prawnych, które są coraz szybciej ujednolicane z prawem unijnym" - wyjaśnił

UE/ Banki: ułatwimy naszym klientom przejście do konkurencji

Przyjmując dobrowolny kodeks postępowania, który ma obowiązywać od listopada przyszłego roku, europejskie banki zapobiegły narzuceniu im unijnej legislacji w tej dziedzinie. Komisja Europejska groziła bowiem wprowadzeniem regulacji, która ułatwi Europejczykom zmianę kont bankowych. "Jestem

Papież wzywa Słowaków do wniesienia chrześcijańskiej tożsamości do Europy

pielgrzymki. W tym momencie otarł pot z czoła i przerwał, a dalszą część przemówienia musiał czytać słowacki ksiądz. - W niedalekiej przyszłości wasz kraj będzie członkiem Unii Europejskiej. Drodzy, kochani, wnieście do europejskiej konstrukcji nową tożsamość - waszą bogatą tradycję chrześcijańską. Nie

OBOP: Polacy trzeźwo o Unii

Większość badanych - 40 proc. - uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to dobry wybór (przeciwnego zdania jest 30 proc.). Równocześnie niemal tyle samo twierdzi, że nie jesteśmy gotowi do wykorzystania członkostwa w Unii ani do wywiązania się ze zobowiązań akcesyjnych. Polacy nie mają

Rozmowa z aktorem i reżyserem Olafem Lubaszenką o jego lekcji eurolejskiej w Rykach

Agnieszka Kublik: Podczas swojej lekcji europejskiej w Gimnazjum nr 2 w Rykach zastosował Pan pewną prowokację. Olaf Lubaszenko: Pokazałem uczniom rysunek Andrzeja Mleczki. Przedstawiał leżącą Śmierć, która ma wbitą w plecy kosę, drogą odchodzi sprawca śmierci tej Śmierci - pochodzący być może ze

Rozmowa z premierem Węgier Peterem Medgyessym

dla nas. Czy Węgry mogą stać się członkiem Unii jako płatnik netto? - To niemożliwe. Nie ma takiego kraju kandydującego, który zaakceptowałby propozycję, by jego wpłaty do budżetu UE były większe niż korzyści finansowe płynące z członkostwa. Wszyscy raczej chcą wstąpić do UE, by uzyskać wsparcie z jej

CBOS o integracji z UE : więcej korzyści

zainteresowani tą możliwością. Prawie połowa (47 proc.) uważa, że dotychczasowe stosunki Polski z UE przyniosły korzyść przede wszystkim Unii. Przeciwnego zdania jest tylko 9 proc.

Co jest w najnowszym raporcie nt. konsekwencji wejścia do UE?

, ostateczna konkluzja raportu? - Werdykt jest taki, że proporcja - i klasa - argumentów "za" zdecydowanie przeważa nad argumentami "przeciw". Korzyści przeważają nad kosztami, chociaż te ostatnie na pewno będą. Eurosceptycy mogą zarzucić Wam, że oto powstała kolejne "dzieło

SN zwrócił do sądu drugiej instancji sprawę Dochnala

53-letni dziś Dochnal został skazany prawomocnie na 3,5 roku więzienia i 450 tys. zł grzywny za udzielanie w 2004 r. Pęczakowi korzyści majątkowych i osobistych w zamian za informacje dotyczące sprzedaży akcji Polskich Hut Stali i prywatyzacji Grupy G-8 i Huty Częstochowa. W 2012 r. Sąd Rejonowy w

MSZ zadowolony z raportu Komisji Europejskiej

niepożądane efekty uboczne, jak wyższy poziom pracy w szarej strefie. Komisja Europejska nie odważyła się jednak wprost zaapelować do starych państw UE o zniesienie obowiązujących okresów przejściowych dla pracowników ze wschodnich krajów Unii. W raporcie znalazło się zdanie, że "KE rekomenduje państwom

Wpływowe osobistości w Niemczech będą przekonywać obywateli do idei rozszerzenia Unii Europejskiej

programu TV publicznej ARD Fritz Pleitgen, wydawca gazety "Die Welt" Dieter Stolte, prezes Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury prof. Klaus-Dieter Lehmann, b. minister zdrowia Andrea Fischer, prezes targów lipskich Werner Dornscheidt. Mimo sceptycyzmu co do korzyści z rozszerzenia Niemcy nie są

MG: polski sektor usług może zyskać dzięki umowom TTIP i TISA

W siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz Porozumieniu w sprawie handlu usługami (TiSA). Celem TTIP jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy

SN bada kasację korupcyjnej sprawy M. Dochnala

W jednej z najgłośniejszych spraw korupcyjnych ostatnich lat 53-letni dziś Dochnal został oskarżony przez katowicką prokuraturę o udzielanie w 2004 r. korzyści majątkowych i osobistych Pęczakowi - ówczesnemu posłowi SLD i baronowi Sojuszu w Łódzkiem oraz szefowi sejmowej komisji kontroli państwowej

Kraje UE zatwierdziły klauzulę przeciw nadużyciom podatkowym firm

stosowaniu przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania w poszczególnych państwach członkowskich. Klauzula ma też wyeliminować przyznawanie przywilejów wynikających z dyrektywy, jeśli firma stosuje rozwiązania, które mają na celu jedynie uzyskanie korzyści podatkowych, a nie odzwierciedlają realiów

Szczurek: wejście do strefy euro strategiczne dla Polski

"Powinniśmy być wdzięczni za kryzys i stagnację, którą obserwujemy obecnie w strefie euro, bo nasza decyzja o dacie wejścia do strefy euro będzie głębsza i bardziej przemyślana" - mówił szef MF. Jak podkreślił, obecnie korzyści makroekonomiczne z wejścia Polski do strefy euro są mniejsze

Szczurek: wejście do strefy euro strategiczne dla Polski

12.11. Warszawa (PAP) - Wejście Polski do strefy euro jest strategicznym celem naszej polityki - ocenił w środę podczas Forum Bankowości Detalicznej w Warszawie minister finansów Mateusz Szczurek. Zaznaczył jednak, że obecnie posiadanie wspólnej waluty niesie ze sobą mniej korzyści niż kilka lat

Gomułka: Bieńkowska ma kwalifikacje do objęcia teki komisarza UE

Według Gomułki zmiany w Komisji Europejskiej nie będą radykalne, ale znaczące. "Są one związane - po pierwsze - ze światowym kryzysem finansowym i próbą zaradzenia podobnym kryzysom w przyszłości; po drugie - z trwającymi negocjacjami między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi

Plan Junckera potrzebny Europie Wschodniej

. Inwestycje publiczne stanowią w Unii Europejskiej tylko ok. 12 proc. wszystkich inwestycji. Państwo nie może zastąpić prywatnych inwestorów. To nie znaczy, że plan przewodniczącego Junckera nie może przynieść gospodarce europejskiej pewnych korzyści, jeżeli pieniądze zostaną przeznaczone na projekty

Komorowski laureatem Super Wektora

. Otrzymali je: Józef Dziubasik - współwłaściciel Kotelnica Ośrodek Bania, za przełamanie odwiecznego stereotypu górala-indywidualisty i za wytyczenie nowego kierunku współdziałania lokalnych przedsiębiorców, przynoszącego korzyści im samym i regionowi. Waldemar Biliński - właściciel Zakładów Włókienniczych

26 stycznia kasacja sprawy łapówkarskiej Marka Dochnala

Trzech sędziów SN zajmie się jedną z najgłośniejszych spraw korupcyjnych ostatnich lat. Dotyczyła ona udzielania w 2004 r. przez 53-letniego dziś Dochnala korzyści majątkowych i osobistych Pęczakowi - ówczesnemu posłowi SLD i baronowi Sojuszu w Łódzkiem oraz szefowi sejmowej komisji kontroli

Poprawki Senatu do ustawy o biopaliwach

Ustawa ma doprowadzić do zakończenia postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Za uchwałą w sprawie przyjęcia ustawy wraz z poprawkami głosowało 63 senatorów, przeciw było 28, wstrzymał się jeden. Ustawę przygotowali posłowie PO. Zawiera ona techniczne zmiany w przepisach sześciu ustaw

Mikosz: LOT mógłby dużo zyskać na umowie TTIP między UE a USA

Celem TTIP jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i ułatwienie wzajemnych inwestycji. Negocjacje w tej sprawie trwają od 2013 r., a umowa zakłada wyeliminowanie ceł, barier administracyjnych i regulacyjnych, które utrudniają handel i inwestycje

Korolec: Polska musi przemyśleć, jak transformować energetykę

+ transformacji energetycznej państwa" - mówił Korolec. Przypomniał, że na październikowym szczycie UE zdecydowano o podziale korzyści w ramach systemu redukcji emisji i Polska dostanie ok. 50 mln darmowych uprawnień niż dostałaby bez żadnych zmian. Dzisiejsze regulacje kończą się w 2019 r., ale Rada

Kałasznikow "gorącym towarem" w USA. Przez sankcje na Rosję

Amerykańskie sankcje, wprowadzone kilka dni temu, objęły osiem rosyjskich przedsiębiorstw zbrojeniowych produkujących m.in.: czołgi, działa, wyrzutnie granatów, karabiny maszynowe, w tym kałasznikowy, i broń snajperską. Przedsiębiorstwa i osoby pozbawiono możliwości osiągania jakichkolwiek korzyści

35 dni urlopu za dłuższą pracę? "To raczej nieprawdopodobne"

szansy, że od przyszłego roku na wakacjach spędzimy aż 35 dni? - Ja nie słyszałem o takim pomyśle, to mało prawdopodobne. Gdyby była taka koncepcja, to Komisja Europejska musiałaby pokazać, że wynika z tego jakaś korzyść, której państwa członkowskie same nie mogą zagwarantować - mówi nam współpracownik

Imigranci obciążają Niemcy? Z badań wynika, że jest wręcz przeciwnie

Suma podatków odprowadzonych do niemieckiego fiskusa przez mieszkających w Niemczech obcokrajowców przekracza wartość pobieranych przez nich świadczeń socjalnych - poinformowała Fundacja Bertelsmanna, która na zlecenie Centrum Europejskich Badań Gospodarki (ZEW) przeprowadziła badania. Tylko w 2012

Eurosceptycy nie zablokują umowy handlowej z USA

Mateusz Żurawik: W jaki sposób rosyjska agresja na Ukrainie i wyniki niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego mogą wpłynąć na negocjacje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP)? Kenneth Clarke: Rosyjskie zaangażowanie na Ukrainie to niesamowicie ważny

Ośrodek Bruegel: UE powinna przedefiniować swoje relacje gazowe z Rosją

dostęp do niej innym. Jednak na drodze tym planom stanęła Komisja Europejska. Gazprom stara się również wykorzystywać swoją dominującą pozycję i zmuszać partnerów do klauzul uniemożliwiających sprzedaż gazu rewersem do innych krajów. Klauzule takie - piszą autorzy raportu ośrodka Bruegel Georg Zachmann

Szczurek: deflacja może się utrzymać w całej pierwszej połowie 2015 r.

kryteriów, które musimy spełnić, pozostają jeszcze inne sprawy, m.in. to "czy strefa euro nadal będzie optymalnym obszarem jednej waluty". Jak mówił, obecnie mamy do czynienia z podkopywaniem fundamentów zarówno strefy euro jak i samej Unii Europejskiej. Wymienił przypadki ograniczeń w handlu

Apel prezydentów: Wybierzmy Europę! Bo być Europejczykiem to być wolnym

Wybieramy nowy parlament dla UE. W tym roku nasz głos waży więcej niż kiedykolwiek wcześniej - po raz pierwszy mamy wpływ na to, kto poprowadzi w przyszłość Komisję Europejską. Jednocześnie nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego odgrywać będą coraz ważniejszą rolę w stanowieniu prawa unijnego

Radziwiłł: Polska chce zobaczyć, jak będzie działała unia bankowa

Radziwiłł. Wśród korzyści wymienił możliwość wglądu w sytuację macierzystych spółek polskich banków z zagranicznym kapitałem: "W dużej części są to banki stanowiące część dużych europejskich grup bankowych i uczestnictwo w systemie pozwala na uzyskanie informacji - też przez polskich nadzorców

Chiny.Izba Handlowa UE niezadowolona z tempa reform w Szanghaju

. Europejskie przedsiębiorstwa wciąż mają problemy z oszacowaniem korzyści, wynikających z obecności w tej strefie. Większość firm z UE uskarża się też na chińską biurokrację, "frustrująco powolny" internet i wprowadzane w Chinach blokady wielu stron internetowych. Wszystko to jest przeszkodą w

Ukraina: Rosja zestrzeliła nasz samolot wojskowy

jakichkolwiek korzyści za pośrednictwem systemu finansowego Stanów Zjednoczonych. Tego samego dnia na szczycie w Brukseli Unia Europejska zapowiedziała, że rozszerzy sankcje na rosyjskie firmy, wspierające destabilizację Ukrainy i zawiesi finansowanie przez Europejski Banki Inwestycyjny oraz Europejski Bank

Słowacy apelują o głos za igrzyskami

referendum będzie odzwierciedleniem naszego wspólnego marzenia - napisał Miroslav Lajcák. - Realizacja ZIO może przynieść wiele korzyści dla obu stron, takich jak: rozbudowa i rozwój niezbędnej infrastruktury transportowej, powstanie obiektów sportowych, utworzenie nowych miejsc pracy, jak również

UE odwoła się ws. usunięcia Hamasu z listy grup terrorystycznych

. Podkreśliła, że walka z terroryzmem pozostaje priorytetem dla Unii Europejskiej, dlatego UE jest zdeterminowana, by zahamować finansowanie terroryzmu. Możliwość wprowadzania restrykcji jest kluczowym narzędziem w tej dziedzinie. Hamas nazwał decyzję "niemoralną", uznając, że odzwierciedla ona "

Studenci na Węgrzech chcą dymisji Orbana. Za korupcję

wjazdu do USA "pewnym osobom z Węgier", ponieważ ma "wiarygodne informacje świadczące o tym, że dopuszczały się one czynów korupcyjnych lub uzyskiwały z nich korzyści". Jednak na Orbana oskarżenia Stanów nie podziałały. Oświadczył on w piątek, że nie zwolni żadnego ze swoich wysokich

Umowa o wolnym handlu między UE a USA obniży ceny wielu produktów

Zgodnie z zapowiedziami umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) ma pobudzić wzrost gospodarczy, eksport oraz przynieść wielomiliardowe inwestycje po obu stronach Atlantyku. Korzyści mają odczuć wszystkie gałęzie gospodarki i konsumenci we wszystkich 29 krajach

W Olszynie powstanie elektrownia słoneczna za 30 milionów

energetyczną niezależność. Olszyna dostrzega korzyści, jakie płyną z inwestowania w energetykę słoneczną. To dobry przykład perspektywicznego myślenia na poziomie samorządu - mówi William Buba, dyrektor wykonawczy spółki Polski Solar. Burmistrz Olszyny Leszek Leśko: - Ten projekt ma dla nas nie

Bułgaria zmienia prawo na korzyść Gazpromu

"Mówimy Bułgarii, aby była bardzo ostrożna" - takimi słowami według brytyjskiego dziennika "The Daily Telegraph" miał się zwrócić na zamkniętym spotkaniu przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso do bułgarskich polityków. Bruksela jest coraz bardziej

MF doprecyzował klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania

11.09. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Resort finansów przedstawił nową wersję klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, która znalazła się w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowy projekt definiuje "znaczną korzyść" podatkową jako przekraczającą 50 tys. niezapłaconego podatku

Ile lat życia kradną nam papierosy?

- mówiła Alessandra Pia Porretta z San Giovanni Hospital w Bellinzonie podczas Europejskiego Kongresu Kardiologicznego w Amsterdamie.W kantonie Ticino zakaz spowodował spadek liczby pacjentów o około 20 proc. już w pierwszym roku od jego wprowadzenia. Korzyści najbardziej były widoczne u osób powyżej 65

UE.Inwestycje w portach lotniczych ze środków UE dają znikome korzyści

16.12. Bruksela (PAP) - Inwestycje w portach lotniczych współfinansowane ze środków UE przynoszą znikome korzyści w stosunku do kosztów - wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska, na tle innych, nie wypada najgorzej. W opublikowanym we wtorek sprawozdaniu, Europejski

Minister Boni otwiera dostęp do wiedzy zgromadzonej w sieci

komercyjnych, czyli będzie można zarabiać na ich przetwarzaniu. Według szacunków Komisji Europejskiej korzyści z wolnego dostępu do zasobów publicznych mogą sięgnąć nawet 27 mld euro.

Washington Post: Głosując na skrajną prawicę, głosujesz na Putina

"Kiedy wyborcy w Europie pójdą zagłosować na nowy parlament, skrajna prawica będzie najprawdopodobniej jednym z wygranych. Jednak największą korzyść może mieć osoba, której nie ma na listach wyborczych: Władimir Putin" - pisze "Washington Post". Europejscy wyborcy chcą nagrodzić

Szef Gazpromu: Ukraina przestanie być krajem tranzytowym

Szef rosyjskiego koncernu powiedział to w wywiadzie dla telewizji państwowej Rossija. Miller zarazem zadeklarował, że Gazprom nadal będzie dostarczać Ukrainie surowiec na jej potrzeby wewnętrzne. Dodał, że zablokowanie przez Komisję Europejską budowy gazociągu South Stream przyniesie korzyści

Klauzula dotycząca sporów państwo-inwestor największym problemem umowy TTIP

Zdaniem zwolenników umowy, porozumienie o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP) będzie instrumentem, który określi ramy współpracy transatlantyckiej. Podkreślili jednak, że aby przyniosła korzyści, musi na nią zareagować rynek. Największe emocje panelistów i

BCC: Wyniki wyborów do PE są sygnałem ostrzegawczym [APEL]

europejskiej, która wyniosła 43,1 proc. Wypada zgodzić się z prof. Danutą Hübner, członkiem powołanej w 2007 roku przez BCC Koalicji ProEuro*, że ciągle w świadomości obywatelskiej w Polsce nie funkcjonuje myślenie, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to, kogo wybieramy do Parlamentu Europejskiego, ma

Tusk: Z Kaczyńskim inaczej rozumiemy chrześcijaństwo. On kojarzy mi się z inkwizycją

- Naprawdę jestem przekonany, że PiS w Parlamencie Europejskim to są kłopoty dla Polski i zero korzyści, a Platforma Obywatelska naprawdę uzyskała bardzo dużo korzyści dla Polski. To jest do udowodnienia każdego dnia - mówił w środę wieczorem w TVN 24 premier Donald Tusk. - Z PiS-u nie mieliśmy

Nogaj: Umowa TTIP da Polsce nowe możliwości w handlu międzynarodowym

przyczyną swojego położenia geograficznego może czerpać z porozumienia duże korzyści: po pierwsze ma szanse na nowe inwestycje, szczególnie w sektorze usług, po drugie umowa TTIP może zdynamizować relacje handlowe Polski z innymi krajami. "Polska przez to, że ma niskie koszty pracy, niskie koszty

Minister rolnictwa działał na korzyść rzeźników

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego stawia kropkę nad "i": oto minister rolnictwa naruszył konstytucję. Tym samym działał na korzyść rzeźników, którym to sprzeczne z ustawą rozporządzenie pozwoliło przez osiem lat nieźle zarobić ; Polska jest liderem w Europie w

W Polsce ruszyła kampania "Unia Europejska: pracujemy dla Ciebie"

jaki sposób znaleźć nowe rynki - rozpoczyna się dziś w Polsce" - powiedziała. Bieńkowska zapewniła, że będzie z poziomu Komisji Europejskiej patronem tego typu działań. "Bardzo mi zależy, żeby ludzie i przedsiębiorcy w całej Europie (...) widzieli korzyści, które Europa dla nich przynosi

Euro, czyli ambitna polityka

informacyjną, by przekonać Polaków, że euro to nie tylko ryzyko, ale także korzyści. Może się bowiem zdarzyć tak, że wejście do strefy euro stanie się koniecznością z powodów geopolitycznych. Jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, czego wykluczyć nie można, strefa euro stanie się faktycznie nową

Eksperci: skuteczny program termomodernizacji to zyski rzędu 700 mld zł

Korzyści - jak podkreślali przedstawiciele Instytutu Ekonomii Środowiska, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Narodowej Agencji Poszanowania Energii - przełożą się bowiem z czasem na zyski kapitałowe dla właścicieli nieruchomości, nowe miejsca pracy m.in. w sektorze usług, oszczędność energii

Grupa NGO chce większej przejrzystości w pracach nad umową handlową UE-USA

W przesłanym w poniedziałek PAP oświadczeniu kilkadziesiąt organizacji podkreśliło, że w prowadzonych rozmowach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi potrzeba także wdrożenia demokratycznych procedur pracy nad umową handlową. Sygnatariusze postulowali również wykreślenie wzbudzającego

Nowy pomysł. Staże dla naukowców w mazowieckich firmach

trzeciej i już ostatniej edycji programu. Korzyści obustronne Dlaczego warto wziąć w niej udział? Korzyści mogą odnieść obie strony. Naukowiec uczy się, jak wygląda praca w biznesie, obserwuje, czego od nauki potrzebuje rynek, sprawdza w praktyce wiedzę oraz umiejętności. Z kolei dla firmy to szansa na

"Precz z Unią Europejską!" - młodzi zakłócili spotkanie z Palikotem i Kaliszem w Londynie

Janusz Palikot i Ryszard Kalisz spotkali się z wyborcami w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, by porozmawiać o sytuacji Polaków na Wyspach. Wizyta w stolicy Wielkiej Brytanii to część kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wykorzystać talent Polaków na Wyspach

Bogdan Zając obserwuje w Turcji kandydatów do gry w kadrze

zimowe przygotowania Legii Warszawa, która musi być gotowa nie tylko na występy w ekstraklasie, ale też w Lidze Europejskiej. "Legia grała tu z klasowymi zespołami - Viktorią Pilzno, Zenitem Sankt Petersburg. Rywalizacja z takimi rywalami na pewno zaprocentuje" - zauważył. Nie podzielił się z

Eurowybory. Znamy Buzka i Ziobrę. Aż 70 proc. Polaków nie potrafi wymienić nazwiska polskiego europosła

. Unijna średnia wynosi 43 proc.- Europa jest postrzegana jako dawca pieniędzy, ale niewiele więcej. Polacy widzą korzyści z UE, ufają Unii i cenią ją. Ale nie widzą potrzeby powiązania tej korzyści z wymaganiami, np. udziałem w wyborach europejskich - mówi Agnieszka Łada. Wydaje się, że na istotny wzrost

Pocieszenie dla Polski w europarlamencie

pierwszym zastępcą Junckera) jest włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Pojechała w tym tygodniu do Kijowa i Moskwy - ponoć w związku z włoską prezydencją w UE, ale także by udowodnić krytykom, że jest zaangażowana w sprawy europejskiego Wschodu. Na korzyść Mogherini przemawia to, że jest

Debata o korzyściach z biowęgla - mieszaniny węgla i biomasy

Potencjalne korzyści z rozpowszechnienia biowęgla - kompozytowego paliwa biomasowo-węglowego - prezentował prof. Krzysztof Żmijewski - szef zespołu ds. rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich przy ministrze rolnictwa. Jak wskazywał, w skład biowęgla wchodzi węglowy miał

Umowa o wolnym handlu między UE i USA. Komu się opłaci?

handlu, a zarazem główny negocjator TTIP po stronie europejskiej. Jakie korzyści? Zwolennicy podpisania umowy przekonują również, że konsumenci zyskają przede wszystkim dzięki niższym cenom produktów. - Będzie to przede wszystkim skutek większej konkurencji ze strony amerykańskich firm - ocenia w

Wasiak: fundusze UE na inwestycje w konkurencyjność gospodarki

lata 2014-2020. "Komisji Europejskiej bardzo zależy na tym, aby przyszłe programy i projekty im towarzyszące były jak najlepsze. Będziemy wspólnie pracować, aby tak się stało. Niezwykle ważne jest, zwłaszcza w obecnych czasach, aby każde euro przyniosło jak najwięcej korzyści zarówno polskiej

68 proc. Polaków przeciwko euro [SONDAŻ]

samodzielnej polityki pieniężnej. 59 proc. dostrzega natomiast korzyść w eliminacji ryzyka związanego ze zmianami kursu złotego wobec euro. CBOS przypomniał, że historycznie największe - sięgające 64 proc. - poparcie dla euro odnotowano w styczniu 2002 r. jeszcze przed akcesją Polski do UE. Już po wejściu do

CBOS: 68 proc. respondentów przeciwko wprowadzeniu w Polsce euro

samodzielnej polityki pieniężnej. 59 proc. dostrzega natomiast korzyść w eliminacji ryzyka związanego ze zmianami kursu złotego wobec euro. CBOS przypomniał, że historycznie największe - sięgające 64 proc. - poparcie dla euro odnotowano w styczniu 2002 r. jeszcze przed akcesją Polski do UE. Już po wejściu do

"FT": Dobra reputacja Polski zagrożona z powodu reformy emerytalnej

przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Gazeta wyjaśnia motywację takiego ruchu, który wiąże się z wysokimi kosztami budowy kapitałowego systemu emerytalnego, przy jednocześnie funkcjonującym systemie solidarnościowym. Przypomina też o krótkoterminowych korzyściach reformy - m.in. spadku

Putin narzuca sąsiadom Unię Gospodarczą

, a dopiero w 2025 - ropy i gazu. - EUG miała być analogicznie do Unii Europejskiej liberalnym połączeniem gospodarek. Jednak konfrontacja Rosji z Zachodem sprawiła, że dziś to rynek na wpół zamknięty m.in. za sprawą objętych sankcjami zachodnich towarów, wejściem nań będą zainteresowani wszyscy

Szkocja przed wyprawą w nieznane

gwiazda rocka. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron przypomina wspólne zwycięstwo nad Hitlerem i zaklina, że odejście Szkocji z "rodziny narodów" złamie mu serce. Jednak długimi miesiącami kampania była pragmatyczna. Mówiono o gospodarce, służbie zdrowia, imigracji, Unii Europejskiej

ONZ: Nie wypłacajcie okupów terrorystom

nowych zobowiązań prawnych, ponieważ na mocy porozumienia antyterrorystycznego z 2001 roku rządy już teraz nie powinny wypłacać okupów. Jak głosi przyjęty dokument, kraje członkowskie "powinny zapobiegać temu, by terroryści odnosili w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści z okupów albo ustępstw

Pokaż lekarzu, co tam masz od koncernu

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) pracuje nad wspólnym dla wszystkich krajów modelem ujawniania rejestrów korzyści, jakie przynosi lekarzom i innym pracownikom medycznym współpraca z firmami farmaceutycznymi. Ma wejść w życie w 2016 r., także w Polsce. Będzie

KE ujawniła dokumenty dotyczące śledztwa podatkowego w sprawie Amazona

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Komisję Europejską od października ubiegłego roku. Jednak dopiero teraz KE zdecydowała się na opublikowanie kilkunastostronicowej decyzji, w której zawarte są szczegóły tej sprawy. Mówią one m.in. o metodologii, która pozwoliła na obniżenie wysokości

Przewodniczący Rady Europejskiej i szef Komisji Europejskiej dla "Gazety": Europa może rozwijać się tylko bez podziałów

możliwości biznesowych - z korzyścią dla przedsiębiorców zarówno z Unii Europejskiej, jak i z krajów partnerskich; takie, w którym rozbudowuje się sieci transportowe, sprzyja turystyce i wymianom studenckim.Sąsiedztwo, w którym niknie zagrożenie otwartym konfliktem; w którym zmniejsza się presja migracyjna

Bronisław Komorowski laureatem Super Wektora

. Otrzymali je: Józef Dziubasik - współwłaściciel Kotelnica Ośrodek Bania, za przełamanie odwiecznego stereotypu górala-indywidualisty i za wytyczenie nowego kierunku współdziałania lokalnych przedsiębiorców, przynoszącego korzyści im samym i regionowi. Waldemar Biliński - właściciel Zakładów Włókienniczych

Europejska Agenda Cyfrowa - jeden z siedmiu filarów strategii rozwoju UE

roku 2020; oraz dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych w 2020 roku. W zakresie budowy jednolitego rynku cyfrowego w Agendzie jest m.in. mowa o promowaniu handlu elektronicznego tak, aby do 2015 r. połowa mieszkańców UE dokonywała zakupów

Analiza kosztów i korzyści

oraz przy ocenie projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zasady prowadzenia analizy kosztów i korzyściAnaliza kosztów i korzyści jest zwykle budowana dla określonego projektu lub inwestycji. W poniższym przykładzie opisywana jest analiza dla propozycji budowy nowej autostrady. Analiza przebiega

Polityka transportowa Unii Europejskiej

Polityka transportowa Unii Europejskiej – jeden z filarów rozwoju gospodarek państw członkowskich. Sprawne funkcjonowanie przewozów istotnie wpływa na efektywność gospodarowania i korzyści z niej płynące. W roku 2001 wydatki na transport w Unii Europejskiej sięgnęły 1 biliona euro, co stanowi

Historia Unii Europejskiej

, Warszawa 1995 Zawolska E., Mikłaszewicz A.: Koszty zacofania Polski, korzyści integracji z Unią, [w:] Fakty 5/97 Literatura dodatkowa Amin S.M., Juszyński J., Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej : na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyd. 2

Polska w Unii Europejskiej

to największy beneficjent obecności tego kraju w Unii Europejskiej. Od 2004 roku bezpośrednio lub pośrednio korzyści z funduszy unijnych odniosło ok. 100 tys. przedsiębiorców (lata 2007-2011). Z samych dotacji unijnych skorzystało ok. 25 tys. podmiotów gospodarczych w latach 2007-2011. Do największych

Gospodarka Unii Europejskiej

Gospodarka Unii Europejskiej – gospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12,279 biliona ? (16,282 biliona $), co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej była większa od największej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.