korzyści europejskiej

PAP

UE.Inwestycje w portach lotniczych ze środków UE dają znikome korzyści

UE.Inwestycje w portach lotniczych ze środków UE dają znikome korzyści

Inwestycje w portach lotniczych współfinansowane ze środków UE przynoszą znikome korzyści w stosunku do kosztów - wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska, na tle innych, nie wypada najgorzej.

Szczurek: Korzyści makro z wejścia do EMU obecnie mniejsze niż w 2004 r.

Korzyści makroekonomiczne płynące z wejścia do strefy euro są obecnie dla Polski mniejsze niż były w 2004 r., gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej - ocenił minister finansów Mateusz Szczurek.

Ekspert KE: "zielona waluta" sposobem na wspieranie ochrony środowiska

Choć formalne wprowadzenie "zielonej waluty" wydaje się jeszcze odległe, w Europie pojawia się coraz więcej mechanizmów, dających wymierne korzyści za działania sprzyjające środowisku - mówi PAP ekspert Komisji Europejskiej ds. środowiska, Hugo de Groof.

10 lat świetlnych - droga Polski od przystąpienia do UE

10 lat świetlnych - droga Polski od przystąpienia do UE

"Puls Biznesu": Polska potrzebuje 1,4 bln zł

Jeszcze do 2020 r. mamy zapewnioną unijną pomoc. Potem, od 2021 r. unijne fundusze zaczną wygasać. Bez prywatnego kapitału obecnego tempa inwestycji infrastrukturalnych już nie utrzymamy - czytamy w "Pulsie Biznesu". Aby utrzymać tempo rozwoju z ostatnich lat nasz kraj musi do 2030 r. wyło

WIELKI PROJEKT WSPÓLNEJ EUROPY

WIELKI PROJEKT WSPÓLNEJ EUROPY

gospodarki. (Z niektórych badań wynika, że PKB Rosji w średnim okresie wzrośnie o 3%, a w długim okresie o 11%, analogicznie do znacznych korzyści odniesionych przez Chiny dzięki ich członkostwu w WTO). Będzie to też uchyleniem drzwi do powstania europejskiego obszaru wolnego handlu.Gospodarcze argumenty na

Unia przciw integracji

, lecz będzie służyć dalszemu pomyślnemu rozwojowi Unii Europejskiej jako całości. Integracja europejska będzie miała przyszłość, jeśli będzie przynosiła korzyści swoim obywatelom. Daleko nam do tego, być może dalej niż kiedyś. A jeżeli ludzie ostatecznie zbuntują się przeciwko Unii, to grozi nam

Czesi coraz bardziej eurosceptyczni. Ale i tak zagłosują za UE

) popiera tylko 25 proc. Euro nie będzie też forsować obecny prounijny rząd Bohuslava Sobotki. Sondaż firmy SANEP z tego tygodnia dowodzi, że wybory do Parlamentu Europejskiego wygrają partie tworzące aktualną proeuropejską koalicję rządzącą. Pierwsze miejsce winno przypaść liberalnej partii przedsiębiorców

Idealna unia walutowa? Czyli Europa bez euro

Idealna unia walutowa? Czyli Europa bez euro

Stefan Kawalec i Ernest Pytlarczyk przedstawili swoją koncepcję uratowania Unii Europejskiej w artykule "Rozwiązać strefę euro" Napisali m.in.: - Aby powrócić do źródeł integracji europejskiej i uniknąć niekontrolowanego rozpadu strefy euro, trzeba przeprowadzić kontrolowaną dekompozycję

Kul-turystyka

Kul-turystyka

Przeczytaj też tekst "11 miast, jedna stolica kultury" Mirosław Baran: Po co starać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury? Monika Smoleń: To świetna okazja, aby pokazać, na ile każde z miast startujących w konkursie współtworzy europejską przestrzeń kulturową. ESK to zaszczyt, ale też

Dla mnie najważniejszą wartością Unii jest pokój

Dla mnie najważniejszą wartością Unii jest pokój

Rozumieli to Ukraińcy, którzy na Majdanie oddali swoje młode życie za chęć przynależenia ich kraju do europejskiej strefy bezpieczeństwa, stabilności i pokoju. Dzieje Europy nowożytnej to pasmo krwawych konfliktów. Od wypraw krzyżowych, wojen stuletnich, religijnych, napoleońskich rzezi i

UE: Złe prawo blokuje finansowanie MŚP z unijnych pieniędzy

dopatrzył się Europejski Trybunał Obrachunkowy we wspomaganiu małych i średnich firm pożyczkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie w latach 2007-13 Komisja Europejska przeznaczyła około 10,4 mld euro na wsparcie sektora MŚP w Europie. Z tego ok. 7,9 mld miało trafić do firm poprzez

WWF Polska: Nie strzelajmy do bobrów!

WWF Polska: Nie strzelajmy do bobrów!

O odstrzale bobrów stało się głośno w 2010 roku, kiedy zostały oskarżone przez polskie władze, o to, że doprowadziły do powodzi. Nikt jednak nie zastanowił się nad zasadnością takiego oskarżenia, zapominając, że zabudowa zlokalizowana na terenach zalewowych zawsze będzie narażona na powódź, której r

Unia żegna się z żarówką

Europejska przekonuje, że nowe przepisy przyniosą same korzyści. Przede wszystkim ekologiczne: wycofanie tradycyjnych żarówek z ulic, domów i biur ma ograniczyć zużycie elektryczności w całej Unii Europejskiej o około 80 terawatogodzin (TWh) rocznie, w okolicach 2020 r. Dla porównania: mniej więcej tyle

Wrócą z inwestycjami?

Wrócą z inwestycjami?

Europejski Szczyt Gospodarczy w Warszawie może przynieść Polsce i miastu konkretne korzyści. Zagraniczni biznesmeni są zachwyceni. Niektórzy twierdzą, że przekonali się, że w Polsce należy zainwestować, i zrobią to jak najszybciej. Takie oceny powtarzają się w naszych rozmowach z

OBOP: Polacy trzeźwo o Unii

Polacy mówią Unii Europejskiej tak, ale nie spodziewają się szybkich korzyści - wynika z marcowych badań OBOP-u. Większość badanych - 40 proc. - uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to dobry wybór (przeciwnego zdania jest 30 proc.). Równocześnie niemal tyle samo twierdzi, że nie

Lech Wałęsa w reklamie Lancii

Fiat połączył reklamę z obroną praw człowieka, co przyniosło firmie wymierne korzyści, ponieważ spot został zaprezentowany jako ogłoszenie publiczne dzięki czemu dziewięć państw europejskich zgodziło się na jego darmową emisję. Bohaterami spotu są słynni nobliści, w tym Lech Wałęsa - informuje

Komisja Europejska zamknęła postępowania antymonopolowe przeciw sojuszom linii lotniczych Star i Wings

Europejscy urzędnicy uznali, że korzyści dla konsumentów wynikające z działania sojuszy znacznie przewyższają ewentualne ograniczenia wolnej konkurencji. Komisja Europejska poinformowała o zamknięciu postępowania antymonopolowego przeciwko sojuszom linii lotniczych Star (Lufthansa, SAS i United

Brytyjczycy przeciw satelitarnej nawigacji Galileo

Brytyjscy parlamentarzyści zaapelowali do rządu, aby przeciwstawił się finansowaniu budowy Galileo wyłącznie z funduszy UE. - Rząd Wielkiej Brytanii musi powstrzymać to szaleństwo i przywrócić Komisji Europejskiej zdrowy rozsądek - stwierdził Gwyneth Dunwoody, który przewodniczy komisji transportu

Europejski sektor bankowy może skorzystać na amerykańskich restrykcjach

Ograniczenie obrotu własnymi aktywami może zmusić amerykańskie instytucje finansowe do przeniesienia części oddziałów do Europy, na przykład do Londynu - czytamy w "Financial Times"Europejskie banki w znacznie mniejszym zakresie prowadzą obrót własnymi aktywami. Odsetek tego typu

Polacy zadowoleni z wejścia do UE

Ponad 60 proc. Polaków pozytywnie ocenia korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej. Lubimy Unię za swobodę podróżowania i szansę na pracę lub naukę za granicą - wynika z najnowszego badania Eurobarometru Pierwsze kilkanaście miesięcy członkostwa w UE nie przyniosło pogorszenia nastrojów

CBOS o integracji z UE : więcej korzyści

Wejście Polski do Unii Europejskiej przyniesie nam więcej korzyści niż strat - uważa 42 proc. Polaków pytanych przez CBOS. Przeciwnego zdania jest 31 proc. Polacy z większym optymizmem myślą o skutkach integracji dla kraju niż dla samych siebie. Przewidują, że członkostwo wpłynie korzystnie na

Co jest w najnowszym raporcie nt. konsekwencji wejścia do UE?

Korzyści wejścia do UE przeważają nad kosztami. Ale nie twierdzimy, że wszystko będzie różowe - mówi"Gazecie" Jacek Saryusz- Wolski, przewodniczący Centrum Europejskiego Natolin, były minister ds. europejskich w rządzie Jerzego Buzka Konrad Niklewicz: To już trzeci raport nt

Prezydent Polski na Litwie usłyszał: Nie pozwólmy, aby to obcy decydowali za nas

Prezydent Polski na Litwie usłyszał: Nie pozwólmy, aby to obcy decydowali za nas

95 lat temu, 16 lutego 1918 r., 20 członków Litewskiej Rady Państwowej (Taryby) podpisało akt niepodległości państwa litewskiego. Zgodnie ze zwyczajem od 2009 roku prezydent Polski przyjeżdża na związane z tym dniem obchody odrodzenia państwowości Litwy w Wilnie, tak jak głowa państwa litewskiego go

Wielka wojna Obamy

amerykańskich mediów, decydując się na wysłanie 35 tys. żołnierzy, Obama chciał wybrać wariant najbezpieczniejszy, a jednocześnie dający nadzieję na przechylenie szali wojny na korzyść Zachodu, i to już w ciągu najbliższego półrocza. Najważniejsi politycy Partii Demokratycznej są coraz bardziej podzieleni w

"Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do UE" nie będzie dokumentem rządowym

Opracowany przez niezależnych ekspertów "Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" nie stanie się oficjalnym, rządowym dokumentem. Rada Ministrów postanowiła go jedynie "przyjąć do wiadomości", ale nie podpisywać się pod nim. Bilans, który na ponad

Wpływowe osobistości w Niemczech będą przekonywać obywateli do idei rozszerzenia Unii Europejskiej

Tylko 17 proc. Niemców uważa, że rozszerzenie Unii Europejskiej przyniesie ich krajowi więcej korzyści niż strat. Czy utworzona przez grupę wpływowych osobistości w Niemczech "Inicjatywa na rzecz rozszerzenia" zdoła przełamać ten sceptycyzm? Aż 31 proc. spodziewa się więcej strat niż

Papież wzywa Słowaków do wniesienia chrześcijańskiej tożsamości do Europy

pielgrzymki. W tym momencie otarł pot z czoła i przerwał, a dalszą część przemówienia musiał czytać słowacki ksiądz. - W niedalekiej przyszłości wasz kraj będzie członkiem Unii Europejskiej. Drodzy, kochani, wnieście do europejskiej konstrukcji nową tożsamość - waszą bogatą tradycję chrześcijańską. Nie

Rozmowa z premierem Węgier Peterem Medgyessym

Nie ma takiego kraju kandydackiego, który zaakceptowałby propozycję, by jego wpłaty do budżetu Unii Europejskiej były większe niż korzyści finansowe z członkostwa. Wszyscy chcą raczej wstąpić do UE, by uzyskać wsparcie z jej budżetu - mówi "Gazecie" Peter Medgyessy, premier Węgier

Kopacz: Polska nie zgodzi się na podważanie zasad jednolitego rynku UE

"Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że swoboda przepływu osób stanowi jeden z podstawowych filarów jednolitego rynku UE i przynosi szereg korzyści zarówno dla obywateli, jak i gospodarki europejskiej. Powinna, w związku z tym, zostać utrzymana w niezmienionym kształcie" - poinformowało CIR w

MG: polski sektor usług może zyskać dzięki umowom TTIP i TISA

W siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz Porozumieniu w sprawie handlu usługami (TiSA). Celem TTIP jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy

Szczurek: wejście do strefy euro strategiczne dla Polski

"Powinniśmy być wdzięczni za kryzys i stagnację, którą obserwujemy obecnie w strefie euro, bo nasza decyzja o dacie wejścia do strefy euro będzie głębsza i bardziej przemyślana" - mówił szef MF. Jak podkreślił, obecnie korzyści makroekonomiczne z wejścia Polski do strefy euro są mniejsze

Szczurek: wejście do strefy euro strategiczne dla Polski

12.11. Warszawa (PAP) - Wejście Polski do strefy euro jest strategicznym celem naszej polityki - ocenił w środę podczas Forum Bankowości Detalicznej w Warszawie minister finansów Mateusz Szczurek. Zaznaczył jednak, że obecnie posiadanie wspólnej waluty niesie ze sobą mniej korzyści niż kilka lat

Litwa.Ponad połowa mieszkańców kraju popiera wprowadzenie euro

, że zazwyczaj w innych krajach poparcie dla wspólnej europejskiej waluty znacznie wzrastało dopiero po jej wprowadzeniu. "Na Litwie stosunkowo wysokie poparcie odnotowujemy już przed wstąpieniem do strefy euro" - zwraca uwagę Vasiliauskas. Jego zdaniem jest to wynik dobrej kampanii

Gomułka: Bieńkowska ma kwalifikacje do objęcia teki komisarza UE

Według Gomułki zmiany w Komisji Europejskiej nie będą radykalne, ale znaczące. "Są one związane - po pierwsze - ze światowym kryzysem finansowym i próbą zaradzenia podobnym kryzysom w przyszłości; po drugie - z trwającymi negocjacjami między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi

Plan Junckera potrzebny Europie Wschodniej

. Inwestycje publiczne stanowią w Unii Europejskiej tylko ok. 12 proc. wszystkich inwestycji. Państwo nie może zastąpić prywatnych inwestorów. To nie znaczy, że plan przewodniczącego Junckera nie może przynieść gospodarce europejskiej pewnych korzyści, jeżeli pieniądze zostaną przeznaczone na projekty

Mikosz: LOT mógłby dużo zyskać na umowie TTIP między UE a USA

Celem TTIP jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i ułatwienie wzajemnych inwestycji. Negocjacje w tej sprawie trwają od 2013 r., a umowa zakłada wyeliminowanie ceł, barier administracyjnych i regulacyjnych, które utrudniają handel i inwestycje

Korolec: Polska musi przemyśleć, jak transformować energetykę

+ transformacji energetycznej państwa" - mówił Korolec. Przypomniał, że na październikowym szczycie UE zdecydowano o podziale korzyści w ramach systemu redukcji emisji i Polska dostanie ok. 50 mln darmowych uprawnień niż dostałaby bez żadnych zmian. Dzisiejsze regulacje kończą się w 2019 r., ale Rada

Kałasznikow "gorącym towarem" w USA. Przez sankcje na Rosję

Amerykańskie sankcje, wprowadzone kilka dni temu, objęły osiem rosyjskich przedsiębiorstw zbrojeniowych produkujących m.in.: czołgi, działa, wyrzutnie granatów, karabiny maszynowe, w tym kałasznikowy, i broń snajperską. Przedsiębiorstwa i osoby pozbawiono możliwości osiągania jakichkolwiek korzyści

35 dni urlopu za dłuższą pracę? "To raczej nieprawdopodobne"

szansy, że od przyszłego roku na wakacjach spędzimy aż 35 dni? - Ja nie słyszałem o takim pomyśle, to mało prawdopodobne. Gdyby była taka koncepcja, to Komisja Europejska musiałaby pokazać, że wynika z tego jakaś korzyść, której państwa członkowskie same nie mogą zagwarantować - mówi nam współpracownik

Imigranci obciążają Niemcy? Z badań wynika, że jest wręcz przeciwnie

Suma podatków odprowadzonych do niemieckiego fiskusa przez mieszkających w Niemczech obcokrajowców przekracza wartość pobieranych przez nich świadczeń socjalnych - poinformowała Fundacja Bertelsmanna, która na zlecenie Centrum Europejskich Badań Gospodarki (ZEW) przeprowadziła badania. Tylko w 2012

Eurosceptycy nie zablokują umowy handlowej z USA

Mateusz Żurawik: W jaki sposób rosyjska agresja na Ukrainie i wyniki niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego mogą wpłynąć na negocjacje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP)? Kenneth Clarke: Rosyjskie zaangażowanie na Ukrainie to niesamowicie ważny

Bułgaria.Raport: zjawisko korupcji na niebezpiecznym poziomie

korzyści majątkowych byli zmuszani zarówno obywatele jak i podmioty gospodarcze. "Swoisty szczyt osiągnęła również polityczna korupcja. Możemy mówić o opanowaniu państwa przez powiązane grupy interesów, które opanowały największe projekty infrastrukturalne, prokuraturę, zarząd banku centralnego

Apel prezydentów: Wybierzmy Europę! Bo być Europejczykiem to być wolnym

Wybieramy nowy parlament dla UE. W tym roku nasz głos waży więcej niż kiedykolwiek wcześniej - po raz pierwszy mamy wpływ na to, kto poprowadzi w przyszłość Komisję Europejską. Jednocześnie nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego odgrywać będą coraz ważniejszą rolę w stanowieniu prawa unijnego

Radziwiłł: Polska chce zobaczyć, jak będzie działała unia bankowa

Radziwiłł. Wśród korzyści wymienił możliwość wglądu w sytuację macierzystych spółek polskich banków z zagranicznym kapitałem: "W dużej części są to banki stanowiące część dużych europejskich grup bankowych i uczestnictwo w systemie pozwala na uzyskanie informacji - też przez polskich nadzorców

Ukraina: Rosja zestrzeliła nasz samolot wojskowy

jakichkolwiek korzyści za pośrednictwem systemu finansowego Stanów Zjednoczonych. Tego samego dnia na szczycie w Brukseli Unia Europejska zapowiedziała, że rozszerzy sankcje na rosyjskie firmy, wspierające destabilizację Ukrainy i zawiesi finansowanie przez Europejski Banki Inwestycyjny oraz Europejski Bank

Polska zaangażuje się w tworzenie silnego źródła neutronów w Szwecji

"To kolejna duża międzynarodowa organizacja naukowo-badawcza, do której Polska przystępuje w ostatnim czasie. Po niedawno podpisanej umowie z Europejskim Obserwatorium Południowym i przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej, teraz czas na Europejskie Źródło Spalacyjne. ESS zapewni

Słowacy apelują o głos za igrzyskami

referendum będzie odzwierciedleniem naszego wspólnego marzenia - napisał Miroslav Lajcák. - Realizacja ZIO może przynieść wiele korzyści dla obu stron, takich jak: rozbudowa i rozwój niezbędnej infrastruktury transportowej, powstanie obiektów sportowych, utworzenie nowych miejsc pracy, jak również

Niemcy.Obcokrajowcy płacą więcej podatków niż otrzymują świadczeń

tej opinii - powiedział szef fundacji Bertelsmanna Joerg Draeger. Na zlecenie fundacji Bertelsmanna badania przeprowadziło Centrum Europejskich Badań Gospodarki (ZEW). Zdaniem autorów opracowania korzyści z obecności obcokrajowców byłyby dla niemieckiej gospodarki znacznie większe, gdyby imigranci

Kopacz: Polska nie zgodzi się na podważanie swobody przepływu osób w UE

"Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że swoboda przepływu osób stanowi jeden z podstawowych filarów jednolitego rynku UE i przynosi szereg korzyści zarówno dla obywateli, jak i gospodarki europejskiej. Powinna, w związku z tym, zostać utrzymana w niezmienionym kształcie" - poinformowało CIR w

Studenci na Węgrzech chcą dymisji Orbana. Za korupcję

wjazdu do USA "pewnym osobom z Węgier", ponieważ ma "wiarygodne informacje świadczące o tym, że dopuszczały się one czynów korupcyjnych lub uzyskiwały z nich korzyści". Jednak na Orbana oskarżenia Stanów nie podziałały. Oświadczył on w piątek, że nie zwolni żadnego ze swoich wysokich

Umowa o wolnym handlu między UE a USA obniży ceny wielu produktów

Zgodnie z zapowiedziami umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) ma pobudzić wzrost gospodarczy, eksport oraz przynieść wielomiliardowe inwestycje po obu stronach Atlantyku. Korzyści mają odczuć wszystkie gałęzie gospodarki i konsumenci we wszystkich 29 krajach

MF doprecyzował klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania

11.09. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Resort finansów przedstawił nową wersję klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, która znalazła się w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowy projekt definiuje "znaczną korzyść" podatkową jako przekraczającą 50 tys. niezapłaconego podatku

W Olszynie powstanie elektrownia słoneczna za 30 milionów

energetyczną niezależność. Olszyna dostrzega korzyści, jakie płyną z inwestowania w energetykę słoneczną. To dobry przykład perspektywicznego myślenia na poziomie samorządu - mówi William Buba, dyrektor wykonawczy spółki Polski Solar. Burmistrz Olszyny Leszek Leśko: - Ten projekt ma dla nas nie

Bułgaria zmienia prawo na korzyść Gazpromu

"Mówimy Bułgarii, aby była bardzo ostrożna" - takimi słowami według brytyjskiego dziennika "The Daily Telegraph" miał się zwrócić na zamkniętym spotkaniu przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso do bułgarskich polityków. Bruksela jest coraz bardziej

UE.Inwestycje w portach lotniczych ze środków UE dają znikome korzyści

16.12. Bruksela (PAP) - Inwestycje w portach lotniczych współfinansowane ze środków UE przynoszą znikome korzyści w stosunku do kosztów - wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska, na tle innych, nie wypada najgorzej. W opublikowanym we wtorek sprawozdaniu, Europejski

Ile lat życia kradną nam papierosy?

- mówiła Alessandra Pia Porretta z San Giovanni Hospital w Bellinzonie podczas Europejskiego Kongresu Kardiologicznego w Amsterdamie.W kantonie Ticino zakaz spowodował spadek liczby pacjentów o około 20 proc. już w pierwszym roku od jego wprowadzenia. Korzyści najbardziej były widoczne u osób powyżej 65

Szef Gazpromu: Ukraina przestanie być krajem tranzytowym

Szef rosyjskiego koncernu powiedział to w wywiadzie dla telewizji państwowej Rossija. Miller zarazem zadeklarował, że Gazprom nadal będzie dostarczać Ukrainie surowiec na jej potrzeby wewnętrzne. Dodał, że zablokowanie przez Komisję Europejską budowy gazociągu South Stream przyniesie korzyści

"FAZ": Donald Tusk - uczciwy pośrednik w UE

. Polityk, którego kraj nie chce na razie przejąć euro, określił wspólna walutę mianem korzyści - podkreśla autor. Pisze, że nowy szef Rady Europejskiej traktuje jako poważne wyzwanie destabilizację na granicy wschodniej UE oraz partnerstwo transatlantyckie, które jest dla niego kręgosłupem demokracji

Washington Post: Głosując na skrajną prawicę, głosujesz na Putina

"Kiedy wyborcy w Europie pójdą zagłosować na nowy parlament, skrajna prawica będzie najprawdopodobniej jednym z wygranych. Jednak największą korzyść może mieć osoba, której nie ma na listach wyborczych: Władimir Putin" - pisze "Washington Post". Europejscy wyborcy chcą nagrodzić

BCC: Wyniki wyborów do PE są sygnałem ostrzegawczym [APEL]

europejskiej, która wyniosła 43,1 proc. Wypada zgodzić się z prof. Danutą Hübner, członkiem powołanej w 2007 roku przez BCC Koalicji ProEuro*, że ciągle w świadomości obywatelskiej w Polsce nie funkcjonuje myślenie, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to, kogo wybieramy do Parlamentu Europejskiego, ma

Nogaj: Umowa TTIP da Polsce nowe możliwości w handlu międzynarodowym

przyczyną swojego położenia geograficznego może czerpać z porozumienia duże korzyści: po pierwsze ma szanse na nowe inwestycje, szczególnie w sektorze usług, po drugie umowa TTIP może zdynamizować relacje handlowe Polski z innymi krajami. "Polska przez to, że ma niskie koszty pracy, niskie koszty

Minister Boni otwiera dostęp do wiedzy zgromadzonej w sieci

komercyjnych, czyli będzie można zarabiać na ich przetwarzaniu. Według szacunków Komisji Europejskiej korzyści z wolnego dostępu do zasobów publicznych mogą sięgnąć nawet 27 mld euro.

PISM o zadaniach dla Tuska: jedność UE, polityka wschodnia

korzyści" - powiedział ekspert. Analityk Jewgen Worobiow za istotne uznał, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej będzie koordynować wysiłki różnych państw UE w kierunku polityki wschodniej. "Do tej pory głównym koordynatorem wprowadzania sankcji wobec Rosji były Niemcy. Teraz będzie to w

Tusk: Z Kaczyńskim inaczej rozumiemy chrześcijaństwo. On kojarzy mi się z inkwizycją

- Naprawdę jestem przekonany, że PiS w Parlamencie Europejskim to są kłopoty dla Polski i zero korzyści, a Platforma Obywatelska naprawdę uzyskała bardzo dużo korzyści dla Polski. To jest do udowodnienia każdego dnia - mówił w środę wieczorem w TVN 24 premier Donald Tusk. - Z PiS-u nie mieliśmy

W Polsce ruszyła kampania "Unia Europejska: pracujemy dla Ciebie"

jaki sposób znaleźć nowe rynki - rozpoczyna się dziś w Polsce" - powiedziała. Bieńkowska zapewniła, że będzie z poziomu Komisji Europejskiej patronem tego typu działań. "Bardzo mi zależy, żeby ludzie i przedsiębiorcy w całej Europie (...) widzieli korzyści, które Europa dla nich przynosi

Eksperci: skuteczny program termomodernizacji to zyski rzędu 700 mld zł

Korzyści - jak podkreślali przedstawiciele Instytutu Ekonomii Środowiska, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Narodowej Agencji Poszanowania Energii - przełożą się bowiem z czasem na zyski kapitałowe dla właścicieli nieruchomości, nowe miejsca pracy m.in. w sektorze usług, oszczędność energii

Grupa NGO chce większej przejrzystości w pracach nad umową handlową UE-USA

W przesłanym w poniedziałek PAP oświadczeniu kilkadziesiąt organizacji podkreśliło, że w prowadzonych rozmowach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi potrzeba także wdrożenia demokratycznych procedur pracy nad umową handlową. Sygnatariusze postulowali również wykreślenie wzbudzającego

Minister rolnictwa działał na korzyść rzeźników

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego stawia kropkę nad "i": oto minister rolnictwa naruszył konstytucję. Tym samym działał na korzyść rzeźników, którym to sprzeczne z ustawą rozporządzenie pozwoliło przez osiem lat nieźle zarobić ; Polska jest liderem w Europie w

Hiszpania.Przestaje być dostępna usługa Google News

Google'a), nie określa, ile Google miałby płacić wydawcom za linki do ich artykułów. W Niemczech o korzyściach, płynących z udziału w Google News przekonało się m.in. wielkie wydawnictwo Axela Springera. Usiłowano zablokować pojawianie się w Google News linków do artykułów w najlepiej sprzedających się

Warmińsko-Mazurskie. Akt oskarżenia ws. korupcji w urzędzie w Węgorzewie

Jak poinformował PAP rzecznik tej prokuratury Zbigniew Czerwiński, byłego naczelnika Wydziału Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie oskarżono m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych od firm zainteresowanych zdobywaniem publicznych zamówień

Nowy pomysł. Staże dla naukowców w mazowieckich firmach

trzeciej i już ostatniej edycji programu. Korzyści obustronne Dlaczego warto wziąć w niej udział? Korzyści mogą odnieść obie strony. Naukowiec uczy się, jak wygląda praca w biznesie, obserwuje, czego od nauki potrzebuje rynek, sprawdza w praktyce wiedzę oraz umiejętności. Z kolei dla firmy to szansa na

"Precz z Unią Europejską!" - młodzi zakłócili spotkanie z Palikotem i Kaliszem w Londynie

Janusz Palikot i Ryszard Kalisz spotkali się z wyborcami w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, by porozmawiać o sytuacji Polaków na Wyspach. Wizyta w stolicy Wielkiej Brytanii to część kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wykorzystać talent Polaków na Wyspach

Szef Gazpromu: Ukraina przestanie być krajem tranzytowym

Szef rosyjskiego koncernu powiedział to w wywiadzie dla telewizji państwowej Rossija. Miller zarazem zadeklarował, że Gazprom nadal będzie dostarczać Ukrainie surowiec na jej potrzeby wewnętrzne. Miller oznajmił również, że zablokowanie przez Komisję Europejską budowy gazociągu South Stream

MG przygotowało projekt ws. inteligentnego pomiaru energii elektrycznej

W dokumencie opublikowanym w czwartek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji napisano, że celem proponowanych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych oraz zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie przygotowań do rozpowszechnienia inteligentnych systemów pomiarowych

Eurowybory. Znamy Buzka i Ziobrę. Aż 70 proc. Polaków nie potrafi wymienić nazwiska polskiego europosła

. Unijna średnia wynosi 43 proc.- Europa jest postrzegana jako dawca pieniędzy, ale niewiele więcej. Polacy widzą korzyści z UE, ufają Unii i cenią ją. Ale nie widzą potrzeby powiązania tej korzyści z wymaganiami, np. udziałem w wyborach europejskich - mówi Agnieszka Łada. Wydaje się, że na istotny wzrost

Pocieszenie dla Polski w europarlamencie

pierwszym zastępcą Junckera) jest włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Pojechała w tym tygodniu do Kijowa i Moskwy - ponoć w związku z włoską prezydencją w UE, ale także by udowodnić krytykom, że jest zaangażowana w sprawy europejskiego Wschodu. Na korzyść Mogherini przemawia to, że jest

Umowa o wolnym handlu między UE i USA. Komu się opłaci?

handlu, a zarazem główny negocjator TTIP po stronie europejskiej. Jakie korzyści? Zwolennicy podpisania umowy przekonują również, że konsumenci zyskają przede wszystkim dzięki niższym cenom produktów. - Będzie to przede wszystkim skutek większej konkurencji ze strony amerykańskich firm - ocenia w

Wasiak: fundusze UE na inwestycje w konkurencyjność gospodarki

lata 2014-2020. "Komisji Europejskiej bardzo zależy na tym, aby przyszłe programy i projekty im towarzyszące były jak najlepsze. Będziemy wspólnie pracować, aby tak się stało. Niezwykle ważne jest, zwłaszcza w obecnych czasach, aby każde euro przyniosło jak najwięcej korzyści zarówno polskiej

68 proc. Polaków przeciwko euro [SONDAŻ]

samodzielnej polityki pieniężnej. 59 proc. dostrzega natomiast korzyść w eliminacji ryzyka związanego ze zmianami kursu złotego wobec euro. CBOS przypomniał, że historycznie największe - sięgające 64 proc. - poparcie dla euro odnotowano w styczniu 2002 r. jeszcze przed akcesją Polski do UE. Już po wejściu do

CBOS: 68 proc. respondentów przeciwko wprowadzeniu w Polsce euro

samodzielnej polityki pieniężnej. 59 proc. dostrzega natomiast korzyść w eliminacji ryzyka związanego ze zmianami kursu złotego wobec euro. CBOS przypomniał, że historycznie największe - sięgające 64 proc. - poparcie dla euro odnotowano w styczniu 2002 r. jeszcze przed akcesją Polski do UE. Już po wejściu do

"FT": Dobra reputacja Polski zagrożona z powodu reformy emerytalnej

przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Gazeta wyjaśnia motywację takiego ruchu, który wiąże się z wysokimi kosztami budowy kapitałowego systemu emerytalnego, przy jednocześnie funkcjonującym systemie solidarnościowym. Przypomina też o krótkoterminowych korzyściach reformy - m.in. spadku

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zwiększa uprawnienia URE

REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Rozporządzenie reguluje m.in. zasady współpracy państw członkowskich w monitorowaniu rynku gazu i

Szkocja przed wyprawą w nieznane

gwiazda rocka. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron przypomina wspólne zwycięstwo nad Hitlerem i zaklina, że odejście Szkocji z "rodziny narodów" złamie mu serce. Jednak długimi miesiącami kampania była pragmatyczna. Mówiono o gospodarce, służbie zdrowia, imigracji, Unii Europejskiej

Europejska Agenda Cyfrowa - jeden z siedmiu filarów strategii rozwoju UE

roku 2020; oraz dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych w 2020 roku. W zakresie budowy jednolitego rynku cyfrowego w Agendzie jest m.in. mowa o promowaniu handlu elektronicznego tak, aby do 2015 r. połowa mieszkańców UE dokonywała zakupów

ONZ: Nie wypłacajcie okupów terrorystom

nowych zobowiązań prawnych, ponieważ na mocy porozumienia antyterrorystycznego z 2001 roku rządy już teraz nie powinny wypłacać okupów.Jak głosi przyjęty dokument, kraje członkowskie "powinny zapobiegać temu, by terroryści odnosili w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści z okupów albo ustępstw

Miedwiediew: Rosja będzie samowystarczalna żywnościowo

państw, które ograniczenia te wprowadziły". "Nasi ekonomiści obliczyli, że gospodarka europejska na niezrealizowaniu kontraktów z Federacją Rosyjską i innych ograniczeniach w bieżącym roku straci 40 mld euro, a w przyszłym - 50 mld euro" - oznajmił. Premier Rosji zauważył również, że jego

Pokaż lekarzu, co tam masz od koncernu

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) pracuje nad wspólnym dla wszystkich krajów modelem ujawniania rejestrów korzyści, jakie przynosi lekarzom i innym pracownikom medycznym współpraca z firmami farmaceutycznymi. Ma wejść w życie w 2016 r., także w Polsce. Będzie

Przewodniczący Rady Europejskiej i szef Komisji Europejskiej dla "Gazety": Europa może rozwijać się tylko bez podziałów

możliwości biznesowych - z korzyścią dla przedsiębiorców zarówno z Unii Europejskiej, jak i z krajów partnerskich; takie, w którym rozbudowuje się sieci transportowe, sprzyja turystyce i wymianom studenckim.Sąsiedztwo, w którym niknie zagrożenie otwartym konfliktem; w którym zmniejsza się presja migracyjna

Ambasador RP: Brytyjczycy, nie stygmatyzujcie Polaków

stwierdzenia brytyjskiego premiera Davida Camerona, który w rozmowie z BBC stwierdził, że chciałby odebrać Polakom pracującym na Wyspach prawo do zasiłków na dzieci pozostawione w kraju.Rozwiązujmy problemy, pokazujmy korzyści"Dlaczego cudzoziemcy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, dlaczego chcą tu

Pieniądze przesunięte na drogi nie zaszkodzą projektom kolejowym

Komisja Europejska chciała początkowo, by unijne pieniądze z budżetu na lata 2014-2020 na rozwój infrastruktury transportowej (ok. 31 mld euro) w Polsce były podzielone w proporcji 60:40 na korzyść kolei. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska, szefująca połączonemu resortowi rozwoju regionalnego oraz

Łotwa pokazała swoje euro. Będzie można nimi płacić od stycznia

Nowe monety, które przyjechały prosto z mennicy, pokazał na Twitterze Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej. Latvia will join the #eurozone on 1 January 2014; their first freshly minted coins were presented at today's #EUCO. pic.twitter.com/Dr5ecibd9f— Herman Van Rompuy (@euHvR

Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych opłacalna dla państwa

rządu i władz regionalnych. Jego zdaniem instytucje państwa powinny wspierać modernizację energetyczną nie tylko budynków publicznych, ale też budynków prywatnych, kładąc szczególny nacisk na modernizacje domów jednorodzinnych. Przypomniał, że krajach europejskich efektywność energetyczna stała się

Kraje UE za ukróceniem unikania opodatkowania przez firmy

chciałbym, by ta droga się zakończyła w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego" - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek, który uczestniczył w spotkaniu w Brukseli. Walka z unikaniem płacenia podatków nabrała znaczenia po kryzysie finansowym i gospodarczym w Unii. Według szacunków co roku

Komisja Europejska sprawdza, dlaczego PKP honoruje tylko polskie legitymacje szkolne

- Ostatnio rozpoczęliśmy wstępne postępowanie dotyczące dyskryminacji osób innej narodowości. Prowadzimy w tej sprawie korespondencję z polskimi władzami - mówi "Wyborczej" Dennis Abbot, jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. Do Brukseli dotarła bowiem skarga zagranicznych studentów

Koniec "szorstkiej przyjaźni". Miller o Kwaśniewskim: Jest po stronie naszych rywali

członków SLD). - Szansę przyszłej współpracy określą wyniki wyborów europejskich. Jeśli będą zdecydowanie na korzyść jednej partii, współpraca będzie trudna. Jeśli będą podobne i niezbyt satysfakcjonujące dla obu - realna - ocenił Kwaśniewski. Leszek Miller odniósł się do tych słów w poniedziałkowym

Sejm zajął się projektem, który dopuści do Polski firmy hazardowe z UE

"Celem propozycji jest przede wszystkim umożliwienie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej za pośrednictwem oddziału przez spółki europejskie, co będzie zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE i będzie wychodziło naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Komisję

"Podwójne irlandzkie" wsparcie dla Apple'a. Chwyt wart miliardy?

Komisja Europejska ujawniła we wtorek treść swych listów do władz Irlandii i Luksemburga, w których uzasadnia wszczęcie w czerwcu postępowań związanych z praktykami podatkowymi Apple'a i spółki Fiat Finance&Trade zarejestrowanej w Luksemburgu. Szczególnie smakowite jest uzasadnienie w sprawie

Gigantyczna fuzja. Powstaje paneuropejska platforma satelitarna

proc. wciąż pozwala mu mieć decydujący głos w BskyB. W maju Murdoch oświadczył, że interesuje go gigantyczna, europejska fuzja. Koncern 21st Century Fox (należący do Murdocha) sprzedał 100 proc. akcji włoskiej płatnej telewizji Sky Italia i 57 proc. akcji jego niemieckiego odpowiednika - Sky

Krzywda magistra Goliszewskiego. Szef BCC bez tytułu doktora

błąd? PROF. GRAŻYNA SKĄPSKA: To dopuszczenie do otwarcia tego przewodu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Bo ten może mieć rozmaite korzyści z tego tytułu, że pan Goliszewski zasiada w radzie biznesu przy tym wydziale. Wskazują na to dobre praktyki, polskie i europejskie, unikania

UE rozszerzy sankcje wobec Rosji. Państwa unijne doszły do porozumienia

- Nowa lista nie będzie długa, ale są to istotne osoby i podmioty - twierdzą dyplomaci. Chodzi o osoby i podmioty, które "wspierają albo czerpią korzyści z działań rosyjskich decydentów" odpowiedzialnych za politykę destabilizowania Ukrainy. Do tej pory UE nałożyła sankcje wizowe i

Analiza kosztów i korzyści

oraz przy ocenie projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zasady prowadzenia analizy kosztów i korzyściAnaliza kosztów i korzyści jest zwykle budowana dla określonego projektu lub inwestycji. W poniższym przykładzie opisywana jest analiza dla propozycji budowy nowej autostrady. Analiza przebiega

Polityka transportowa Unii Europejskiej

Polityka transportowa Unii Europejskiej – jeden z filarów rozwoju gospodarek państw członkowskich. Sprawne funkcjonowanie przewozów istotnie wpływa na efektywność gospodarowania i korzyści z niej płynące. W roku 2001 wydatki na transport w Unii Europejskiej sięgnęły 1 biliona euro, co stanowi

Historia Unii Europejskiej

, Warszawa 1995 Zawolska E., Mikłaszewicz A.: Koszty zacofania Polski, korzyści integracji z Unią, [w:] Fakty 5/97 Literatura dodatkowa Amin S.M., Juszyński J., Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej : na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyd. 2

Polska w Unii Europejskiej

to największy beneficjent obecności tego kraju w Unii Europejskiej. Od 2004 roku bezpośrednio lub pośrednio korzyści z funduszy unijnych odniosło ok. 100 tys. przedsiębiorców (lata 2007-2011). Z samych dotacji unijnych skorzystało ok. 25 tys. podmiotów gospodarczych w latach 2007-2011. Do największych

Gospodarka Unii Europejskiej

Gospodarka Unii Europejskiej – gospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12,279 biliona ? (16,282 biliona $), co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej była większa od największej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.