konflikt społeczny między

Renata Grochal

Społeczna studniówka Ewy Kopacz. Po wygaszeniu konfliktu z lekarzami, rozpoczęła polityczne życie

Społeczna studniówka Ewy Kopacz. Po wygaszeniu konfliktu z lekarzami, rozpoczęła polityczne życie

W ciągu stu dni rząd Ewy Kopacz przeszedł polityczny chrzest podczas konfliktu z lekarzami i zrealizował sporo społecznych obietnic. Na nową ordynację podatkową nie ma jednak szans.

ONI znów nami rządzą. I ONYCH nie lubimy. Które konflikty społeczne w Polsce są najsilniejsze?

Najsilniejsze konflikty ostatniego ćwierćwiecza? Biedni - bogaci? Pracodawcy - pracownicy? Młodzi - starzy? Oczywiście. Ale dominuje konflikt między rządzącymi a resztą społeczeństwa - wynika z najnowszego badania POLPAN.

Reforma szkolnictwa zaostrzy konflikty społeczne

Doceniam starania Pani Minister w wprowadzaniu zmian w polskim systemie szkolnictwa. Niemniej jak osoba stojąca po drugiej stronie oświaty dostrzegam pewne problemy związane z reformą

Nadchodzi rewolucja Gender! Czytaj "Gazetę Wyborczą" w sobotę, 8 marca

Nadchodzi rewolucja Gender! Czytaj "Gazetę Wyborczą" w sobotę, 8 marca

Odrębne plemiona. Jak zbudować mosty między Polakami?

Odrębne plemiona. Jak zbudować mosty między Polakami?

, które z rasą czy etnicznością nie mają wiele wspólnego, jednak opierają się na podobnej podstawie, jaką jest lęk przed Innym.Niedawne badania CBOS-u wykazały, że coraz większa liczba Polaków dostrzega targające naszym krajem konflikty społeczne: między partiami politycznymi, między rządem a opozycją

Przyspieszają prace nad skuteczniejszym arbitrażem w sporach konsumenckich

Projekt założeń ustawy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich przygotowuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nowe regulacje mają dostosować polskie prawo do przepisów unijnych i stworzyć system instytucji mediacyjnych (tzw. A

Spóźniona Solidarność

Spóźniona Solidarność

związkowej do i tak już gorącej wojny o wynagrodzenia oznacza eskalację konfliktu społecznego? Niekoniecznie.Sytuacja "S" nie jest godna pozazdroszczenia. Jeszcze nie tak dawno, u schyłku lata 2007, szef związku Janusz Śniadek triumfował. Po fiasku negocjacji nad wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w

Budowlany VAT niezgody w rządzie

Kolejny konflikt w rządzie. Minister budownictwa Andrzej Aumiller spiera się z minister finansów Zytą Gilowską o definicję budownictwa społecznego To od tej definicji zależy, ile od przyszłego roku zapłacimy za nowe mieszkania i domy oraz ile będą nas kosztowały remonty. Skończy się bowiem okres

Ksiądz za karę malował ściany, bo hałasował dzwonami

policja. W czerwcu rawski sąd uznał, że ksiądz zakłócił kościelnymi dzwonami spoczynek nocny mieszkańców Lewina, i skazał go na 30 godzin prac społecznych. Ksiądz się odwołał, ale w październiku Sąd Okręgowy w Łodzi wyrok podtrzymał. Tym samym wyrok się uprawomocnił i ksiądz musiał iść do pracy. Kurator

Związki jako banda warchołów? To już się skończyło

Związki jako banda warchołów? To już się skończyło

można się było spodziewać. Nie da się już przedstawiać ich jako bandy nieokrzesanych warchołów hamujących modernizację. Jest szansa na bardziej zrównoważoną, europejską politykę społeczną i gospodarczą, konieczną, by Polska dogoniła Zachód. Bo kończą się proste rezerwy eksploatowane przez politykę i

Krzyż znika, problem nie znika

Krzyż znika, problem nie znika

;. Na ich emocje i frustracje nie ma lekarstwa. Trzeba ich pozostawić samym sobie, bacząc jedynie, by nie narobili szkód w państwie.Niespieszna i trochę rozlazła władza powoli dopina swego. Nie tracąc poparcia społecznego, rozwiązuje konflikt, w którym naprzeciw siebie miała połączone siły PiS i

Ekonomiści w Davos widzą świat w dość ciemnych barwach

Ekonomiści w Davos widzą świat w dość ciemnych barwach

interwencji Zachodu w Iranie (który buduje bombę atomową). Roubini wskazał, że historycznie każdy konflikt z krajem naftowym powodował wzrost cen ropy naftowej. - Konsekwencją ataku na Iran mogłaby być światowa recesja - uważa Roubini. Sponsor: Dziękujemy firmie The Boston Consulting Group za pomoc w

Nieświęta wojna o święta Bożego Narodzenia

o możliwość ustawienia obok szopki własnej dekoracji. Rok temu do podobnej aktywności zachęcał również innych ateistów. By zapobiec konfliktowi, władze miasta zdecydowały, że o tym, kto otrzyma zgodę na ustawienie dekoracji, ma decydować losowanie. W ten sposób ateiści otrzymali 18 z 21 stanowisk

Kryzys uderzy w małe miejscowości

Kryzys uderzy w małe miejscowości

. Martwię się natomiast o sytuację rodzin wielodzietnych, osoby starsze i niepełnosprawnych. Oni najbardziej odczują skutki kryzysu.Jak można złagodzić negatywne skutki społeczne kryzysu?- Potrzebne są nowe rozwiązania prawne na poziomie ustaw, jakiś realny program antykryzysowy rządu. Jeżeli ludzie uwierzą

Czesi, ulubiony naród Polaków

zdrobnieniami i sprawia, że się uśmiechamy. Podoba nam się ich dystans i poczucie humoru. No i przede wszystkim nigdy nie wchodziliśmy z Czechami w historyczne konflikty. A zajęcie przez Polskę Zaolzia w 1939 r.? Albo nasz udział w inwazji państw Układu Warszawskiego w roku 1968?- Oczywiście, wśród sąsiadów

Kłótnia o związkowców LOT

Zwolnienie przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Pokładowych Elwiry Niemiec i przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników LOT Grzegorza Kossowskiego nastąpiło w czasie negocjacji zmiany układu zbiorowego. Zdaniem Ryszarda Zbrzyznego z Lewicy działania zarządu spółki i prezesa PLL LOT Se

Niemieccy chadecy są w kłopotach

Mimo niepopularności rządu Schrödera konserwatywna opozycja wcale nie cieszy się zaufaniem społecznym i ma słabe szanse na przejęcie władzy. CDU i CSU są skłócone, a w dodatku pojawia się nowy konflikt - opór w CSU przeciwko konstytucji Unii Europejskiej W Niemczech nie ma dziś nastroju do

Białoruś: Były prezes Związku Polaków wyrzucony

Były prezes Związku Polaków na Białorusi Tadeusz Kruczkowski został usunięty z listy członków ZPB. To kolejny etap dramatycznego konfliktu wokół liczącej 25 tys. członków nie tylko największej organizacji polonijnej, lecz także największej niezależnej organizacji społecznej na Białorusi. Władze

Wzlot i upadek państwa dobrobytu

swoich możliwości w drugiej połowie XX wieku. Pozwoliło społeczeństwom europejskim przebrnąć przez trudne procesy modernizacji i industrializacji, zmniejszyło poziom konfliktów społecznych, utrwaliło demokrację. Dziś jednak całe bogactwo Europy nie wystarczy, by utrzymać instytucje gwarantujące

China Inc: partia przestawia kurs

China Inc: partia przestawia kurs

konfliktów społecznych. Tak wynika z nowego planu pięcioletniego (2006-10) przyjętego na zakończenie plenum KC Komunistycznej Partii Chin KPCh w planie na lata 2006-2010 zapowiada reformy. Chińczykom obiecano dwukrotny wzrost dochodów na głowę w stosunku do 2000 r., budowę systemu emerytur i ubezpieczeń

Kto mieczem wojuje

Kto mieczem wojuje

, badani chętniej popierali w wyborach parlamentarnych partie umiarkowane. Zmiana najgłębszych przekonań dotyczących świata społecznego - takich, które organizują nasze życie, a zarazem negatywnie na nie wpływają i podtrzymują społeczne konflikty - poprzez przekonywanie, namawianie czy udowadnianie byłaby

Po sprawie doktoratu Marka Goliszewskiego na UW, minister nauki prosi rektorów: Bądźcie czujni, przyjrzyjcie się konfliktom interesów

Po sprawie doktoratu Marka Goliszewskiego na UW, minister nauki prosi rektorów: Bądźcie czujni, przyjrzyjcie się konfliktom interesów

ułamek procentu, Goliszewski wcale nie może być pewny awansu naukowego. Bo ponad dwa tygodnie temu pojawiły się wątpliwości co do rzetelności jego przewodu doktorskiego: istnieje konflikt interesów między Goliszewskim a jego promotorem prof. Andrzejem Zawiślakiem oraz między BCC a wydziałem zarządzania

Związkowcy żądają odwołania prezesa Kompanii Węglowej

Związkowcy żądają odwołania prezesa Kompanii Węglowej

w Warszawie 18 listopada. Po drugie, te wypowiedzi wzniecają niepokój wśród załóg kopalń Kompanii i grożą wybuchem konfliktu społecznego - ocenia szef górniczej "Solidarności". - W zgodnej ocenie przedstawicieli kompanijnych central związkowych zrzeszonych w sztabie tymi wypowiedziami

Fundacja Batorego: Polskie urzędy nie potrafią zapobiegać konfliktom interesów

Fundacja Batorego: Polskie urzędy nie potrafią zapobiegać konfliktom interesów

się konfliktem interesów urzędników administracji publicznej. Definiują go jako "rzeczywiście występująca lub mogąca się pojawić sprzeczność między obowiązkami służbowymi a prywatnymi lub innymi interesami urzędnika, w której to sytuacji dążenie do realizacji interesu prywatnego może godzić w

"Nasz Dziennik": Wygrali walkę z wiatrakami

sprzeciwiła się budowie, wskazując, że zaplanowano ją na terenach cennych przyrodniczo. Większość mieszkańców tych terenów nie chce wiatraków pod oknami swoich domów. Nieuregulowany do tej pory żadną ustawą żywiołowy zalew elektrowni wiatrowych wznieca poważne konflikty społeczne - czytamy w gazecie.

Ukraina: 50 tys. dzieci przerwało edukację, zamknięto 147 szkół

- Dzieci najbardziej odczuwają skutki konfliktu. Nie mogą chodzić do szkoły, a dostęp do podstawowych usług jest ograniczony. Niektóre z nich są świadkami brutalnych walk i ostrzałów - podkreśla dyrektor regionalna UNICEF ds. Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej Marie-Pierre Poirier w

Strajkowa przestroga

znajduje się dziś w obszarze podwyższonego ryzyka. Polski nie stać dziś na totalny konflikt wewnętrzny i destabilizację. Postulowany przez ministra Jacka Kuronia pakt społeczny o przedsiębiorstwie państwowym jest wyrazistą formą kompromisu i otwiera szanse, by konflikt przeobraził się dialog. Kompromis

Polacy kłócą się na potęgę. Drzemy koty bardziej niż za komuny [SONDAŻ]

(mierzone deklaracjami głosowania na poszczególne partie) ani deklarowane poglądy polityczne. Bogaci-biedni, pracodawcy-pracownicy CBOS sprawdził też, dlaczego się spieramy. W PRL dominował konflikt władzy z różnymi grupami społecznymi, najczęściej opisywany jako walka pomiędzy "nami" i "nimi

Sondaż: Czego najbardziej boją się Polacy? Nie wojna, nie imigranci, ale brak dzieci

.); ponad jedna trzecia (35 proc.) za realne zagrożenie uważa wybuch protestów społecznych i niepokojów. Jako potencjalne groźne dla kraju wskazywano konflikty polityczne, w tym działalność ugrupowań skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych. Dwie piąte badanych dostrzega możliwość kradzieży danych z

Abp Hoser o konflikcie z ks. Lemańskim: Chodzi o sprawy administracyjno-materialne

konflikt personalny między nim a ks. Lemańskim. - Istotą problemu jest głęboki podział parafian, który zaistniał i się pogłębia. W tej chwili pogłębia się dramatycznie. Tak więc musimy szukać rozwiązań, żeby doprowadzać do jedności dwóch skłóconych frakcji - mówi hierarcha. Zapytany o przyczynę tego

Zauważylibyście, gdyby 1,5 mln osób znikło? Np. ludzie na Manhattanie lub niemal cała Warszawa

Cały świat zauważyłby, gdyby znikli mieszkańcy Manhattanu - jest ich w końcu aż 1,5 mln. Dlaczego więc nie zauważamy, że 1,5 mln syryjskich dzieci musiało opuścić swój kraj? To pytanie zadaje wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w najnowszej kampanii społecznej, która zachęca do

Przymusowe czytanie doktoratu Goliszewskiego. Jutro decyzja w sprawie nadania tytułu szefowi BCC

uznał, że w przypadku Goliszewskiego doszło do konfliktu interesów. Minister przypomina, że już teraz na stronach Ośrodka Przetwarzania Informacji jest baza danych recenzentów i można tam łatwo sprawdzić, czy nie zachodzi podejrzenie konfliktu interesów między recenzentami a doktorantem. Na dziedzińcu

Prezes BCC Marek Goliszewski nie będzie doktorem

doktorskiego - istnieje bowiem konflikt interesów między Goliszewskim a jego promotorem prof. Andrzejem Zawiślakiem oraz między Business Centre Club a Wydziałem Zarządzania UW. Prof. Zawiślak jest współtwórcą BCC, a Goliszewski zasiada w radzie biznesu przy wydziale. Ale to nie wszystko - wątpliwości dotyczyły

Nie lubię obśmiewania religii

publicznym. Pierwszy - reprezentowany przez zwolenników wizji państwa, w którym prawda objawiona stoi ponad wolnością osoby ludzkiej. Drugi - przez zwolenników uwolnienia przestrzeni społecznej od religii jako źródła konfliktów. Ani jedna, ani druga formuła nie daje dziś narzędzi budowania społeczeństwa

Nierówności jako farsa

Gorący oddech autora "Kapitału" wyczuwalny był podczas ubiegłorocznych debat o 25-leciu wolności. Krytycy transformacji bez pardonu schładzali opowieści o sukcesach. A w prognozach na 2015 r. choćby Ryszard Bugaj i wraz z nim inni ostrzegają, iż wchodzimy w fazę nasilonych konfliktów

Chybiona obrona Kwaśniewskiego [WIELOWIEYSKA]

O zarzutach związanych z konfliktem interesów Tomasz Lis mówił: najpierw należy udowodnić, że na postawę Kwaśniewskiego jako polityka wpływał udział w spółkach. Myli się. W każdym cywilizowanym kraju taki konflikt jest piętnowany z założenia; należy mu zapobiegać, nim dojdzie do wpadki. Żakowski

Poroszenko: Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział w czwartek, że jeszcze w tym samym dniu przedstawi obszerny plan reform społecznych i ekonomicznych, który pozwoli Ukrainie za sześć lat ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Poroszenko poinformował o tym na spotkaniu z przedstawicielami

Zbędna wojna obyczajowa

. Ale nie widzę żadnego powodu, by proces ten sztucznie przyspieszać i jego tempo uznawać za miarę sukcesu. Konflikt ideologiczny Konflikty w społeczeństwie są sprawą naturalną. W Polsce ważna linia podziałów przebiega między tymi, którzy wykorzystali szanse, jakie daje wolność gospodarcza, wolność

Nie żyje król Abdullah, władca Arabii Saudyjskiej. Był najstarszym monarchą na świecie

przez obie strony. Usiłował mediować między skłóconymi wówczas palestyńskimi frakcjami, Fatahem i Hamasem, a w listopadzie 2008 r. udał się do Watykanu na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI. Sojusznik USA, który zaostrza konflikty Kondolencje po śmierci saudyjskiego monarchy złożył m.in. prezydent USA

Związkowcy żądają odwołania prezesa Kompanii Węglowej

rozmów z rządem w Warszawie 18 listopada. Po drugie, te wypowiedzi wzniecają niepokój wśród załóg kopalń Kompanii i grożą wybuchem konfliktu społecznego" - ocenił szef górniczej Solidarności. "W zgodnej ocenie przedstawicieli kompanijnych central związkowych zrzeszonych w sztabie tymi

Będzie spotkanie u wojewody śląskiego ws. kopalni Kazimierz-Juliusz

doprowadzić do wybuchu konfliktu społecznego na ogromną skalę" - ostrzegł przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz w liście przekazanym w poniedziałek wojewodzie. Jego zdaniem sytuacja w kopalni Kazimierz-Juliusz może być początkiem szerokiej fali niepokojów społecznych w całym

Bramora: PSL poprze senackie poprawki do ustawy "węglowej"

Podczas czwartkowej debaty poseł PSL przypomniał, że efektem przyjęcia w Sejmie nowelizacji ustawy węglowej jest podpisanie porozumienia między rządem a stroną społeczną w sprawie górnictwa. W jego ocenie, ten krok był "bezwzględnie dobry", bo "po raz pierwszy rząd postąpił

Przytul się, będziesz zdrowszy. Naukowcy dowiedli, że przytulanie leczy nie tylko duszę, ale także ciało

łapiemy wirusy. - Wiemy, że ludzie, którzy wchodzą w częste konflikty z innymi, są bardziej podatni na przeziębienia - mówi Cohen. - Z drugiej strony wiadomo też, że wsparcie społeczne broni nas przed takimi psychologicznymi skutkami stresu jak depresja czy niepokój. Postanowiliśmy sprawdzić, czy wsparcie

W księgarni

Nasza wojna. Tom 1. Imperia Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, W.A.B. 2014 W przeciwieństwie do drugiej wojny światowej pierwsza, nazywana niegdyś Wielką Wojną, nie wzbudzała dotąd wielkiego zainteresowania w Polsce - ani wśród historyków, ani czytelników. Z okazji stulecia wybuchu konfliktu

Putin: Sankcje szkodzą państwu, ale Rosja przetrwa każdy kryzys

, żeby państwo mogło przetrwać każdy kryzys. Dzięki nim możliwe będzie "sprostanie społecznym zobowiązaniom" w trudnym czasie. Podczas wywiadu dla agencji TASS Putin nie odniósł się do sytuacji panującej na Ukrainie. Z Rosji wypłynie 128 miliardów dolarów Szczyt G20 rozpocznie się w sobotę w

Był konflikt interesów? Prokurator zbada zwrot kamienicy

przeprowadzenie "szybkich, ale przede wszystkim autentycznych konsultacji społecznych, które zagwarantują odpowiednią ochronę lokatorów, instytucji publicznych i ważnych społecznie obiektów na terenie Warszawy"."Żeby nie było konfliktu interesów"Wczoraj zareagowała też Hanna Gronkiewicz-Waltz

Najuczciwiej byłoby unieważnić przewód doktorski Marka Goliszewskiego

Warszawskiego. Bo może on mieć rozmaite korzyści z tego tytułu, że pan Goliszewski zasiada w radzie biznesu przy tym wydziale. Wskazują na to dobre praktyki, polskie i europejskie. Mam na myśli praktyki dotyczące unikania konfliktu interesów wypracowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz European Research

Kazimierz Kutz: Dorzynanie a la Steinhoff

To może być zarzewie konfliktu społecznego, jakiego dawno nie było. Rząd, górnicy i związki zawodowe stoją pod ścianą: rząd nie weźmie górnictwa na utrzymanie, górnicy nie pozwolą na kolejną likwidację kopalń na siłę, a związki nie dopuszczą do pomniejszenia swojej roli. Bo zamysł rządu

Baćka jedzie na ukraińskim paliwie

ukraińskim konflikcie Łukaszenka próbuje balansować pomiędzy Rosją a Ukrainą. W czwartek w wywiadzie dla telewizji Euronews zapowiedział, że może wysłać białoruskie wojska na Ukrainę jako siły pokojowe: - Byłbym gotów wykorzystać nasze siły zbrojne, by rozdzielić strony konfliktu - zakomunikował. Ukraiński

Pomóżmy Ukraińcom, zanim nadciągnie zima

, stabilność i dobrobyt ukraińskiego państwa są naszym żywotnym interesem. Pod tym przekonaniem podpisywały się wszystkie polskie rządy od 1989 roku. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zbudowano sieć współpracy między polskimi i ukraińskimi miastami, instytucjami i społeczeństwami oraz zwykłymi ludźmi z obu

Arabia Saudyjska.TV: nie żyje król Abd Allah

w kraju budziły także podejmowane przez Abd Allaha liczne inicjatywy polityczne - przypomina dpa. W 2002 r. przedstawił on w Bejrucie plan pokojowy w konflikcie izraelsko-palestyńskim, zaakceptowany przez obie strony. Usiłował mediować między skłóconymi wówczas palestyńskimi frakcjami, Fatahem i

Armenia i Azerbejdżan toczą bój o ławasz, tradycyjny kaukaski chleb

ważnym elementem ormiańskiej kuchni. Jego przygotowanie wymaga specjalnych umiejętności, wzmacnia rodzinne i społeczne więzi. (...) Podczas wesela kładzie się go na plecach małżonków, co ma im gwarantować długie i szczęśliwe życie" - napisano w uzasadnieniu decyzji. Placek cienki i większy kontra

Ponad połowa Rosjan gotowa głosować na Putina

wyjaśnia znaczny wzrost notowań Putina tym, że zaprezentował się on jako sprawca przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej. Według socjologa konfrontacja z Zachodem i konflikt na Ukrainie sprzyjają władzy. Media rosyjskie, przede wszystkim kanały państwowe, mobilizują elektorat przedstawiając Rosję jako

Miller: Polska straciła szansę na spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy

dialogu społecznego, reaktywowanie pracy Komisji Trójstronnej i nielekceważenie partnerów społecznych. "Jeśli tak dalej będzie, to fala rozmaitych wystąpień, protestów ludzi pracy będzie się w Polsce poszerzać. Nikt nie powinien być zainteresowany zahamowaniem dialogu i utratą łączności między

Ulrich Beck nie żyje. "Za chwilę nadejdzie katastrofa" - mówił w rozmowie z "Wyborczą"

stosowania praw człowieka do połowy obywateli opierała się cała struktura społeczna. Gdy jednak wartości te naprawdę wprowadzono w życie, struktury społeczne zaczęły pękać. Sukces modernizacji stał się więc przyczyną erozji systemu. Napięcie między dążeniem obywateli do wolności i równości a ograniczeniami

Polacy wolą się kłócić niż rozwiązywać spory z mediatorem

mediatorów i wyznacza śmieszne stawki za wymagającą wysokich kwalifikacji pracę - mówi Maciej Tański, mediator i wiceprzewodniczący działającej do maja przy ministrze sprawiedliwości Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. - Zaangażowanie państwa w mediację ogranicza się

Tajne pertraktacje Łukaszenki z Poroszenką w Kijowie

prezydent. - Mam nadzieję, że w wyniku naszego spotkania odnowimy intensywność "dialogu mińskiego" - powiedział Poroszenko. Mińsk w ostatnich miesiącach stał się miejscem pertraktacji między przedstawicielami Kijowa, Moskwy i separatystów. Umiarkowane stanowisko Łukaszenki w sprawie konfliktu

Tajne pertraktacje Łukaszenki z Poroszenką w Kijowie

prezydent. - Mam nadzieję, że w wyniku naszego spotkania odnowimy intensywność "dialogu mińskiego" - powiedział Poroszenko. Mińsk w ostatnich miesiącach stał się miejscem pertraktacji między przedstawicielami Kijowa, Moskwy i separatystów. Umiarkowane stanowisko Łukaszenki w sprawie konfliktu

Doktorat szefa BCC pod lupą. Goliszewski nieporuszony zarzutami kumoterstwa i konfliktu interesów: Cieszę się, że o tym się mówi

współtwórcą BCC Pojawiły się jednak wątpliwości co do rzetelności tego przewodu doktorskiego: istnieje bowiem konflikt interesów między Goliszewskim a jego promotorem prof. Andrzejem Zawiślakiem oraz między Business Centre Club a Wydziałem Zarządzania UW. Prof. Zawiślak jest współtwórcą BCC, a Goliszewski

Historie telewizyjne. Zrozumieć wojnę secesyjną

wybuchu - społecznych, gospodarczych i politycznych - było więcej i naturalnie film o nich także opowiada. Pomaga też zrozumieć, jak wielki był wpływ tamtego konfliktu na wojenną i powojenną Amerykę.

Polityczna operacja "Górnictwo"

oznaczało likwidację Kompanii Węglowej oraz zamknięcie czterech najgorszych kopalni. Jest to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne z punktu widzenia poparcia społecznego i oznacza stracie z górniczymi związkami. Opozycja - szczególnie PiS wspierany przez "Solidarność" - tego nie odpuści. Górnicy już

Prof. Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015). Wybitny socjolog, dobry człowiek

Dlatego też Jego zainteresowania badawcze ewoluowały w charakterystyczny sposób: od tego, co lokalne, do tego, co globalne. Zaczynał od spraw bliskich praktyce życia społecznego, polityce społecznej (np. budżety czasu gospodarstw domowych), potem doszły kwestie nierówności społecznych (pionierski

Krzywda magistra Goliszewskiego. Szef BCC bez tytułu doktora

- Należy unikać konfliktu interesów w każdej sytuacji, która może budzić podejrzenie o brak bezstronności albo gdy zachodzi podejrzenie ewentualnego czerpania korzyści. Przypadek pana Goliszewskiego to właśnie ta ostatnia sytuacja: rada wydziału może czerpać korzyści z tego, że pan doktorant

Ależ to był sukces

spowoduje bezrobocie tysięcy osób czy też próby utrzymania dla nich sensownej pracy, warto dać im taką szansę. Zapewne wielu spodoba się też to, że premier nie dopuściła do eskalacji sporu z górnikami. Nie lubimy natężonych konfliktów, cenimy spokój społeczny - Kopacz wydaje się jego niezłą gwarantką. Jak

Panowie nie idźcie tą drogą, czyli jak pogodzić Hamankiewicza z Hartmanem [list]

kodeksem etyki lekarskiej, ale przede wszystkim wolelibyśmy widzieć administrację publiczną współpracującą z pacjentami, lekarzami, pielęgniarkami, świadczeniodawcami i etykami nad naprawą systemu ochrony zdrowia.Chcielibyśmy widzieć dialog społeczny, a nie konflikt społeczny w ochronie zdrowia. Zdrowie

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

Polska bardzo awansowała w unijnym rankingu. W poprzednim raporcie, z 2008 r., byliśmy na ostatnim miejscu, dziś jesteśmy w środku, na 16. pozycji. Wyprzedzamy m.in. Słowację, Węgry, Irlandię, Portugalię, Hiszpanię i Włochy. Raport chwali rząd Tuska za skuteczną politykę społeczną. Czy słusznie

Boże broń przed narcyzem

uprawiania polityki zagranicznej zależy głównie od poziomu ekstrawersji. Cecha ta przejawia się dużą aktywnością, skłonnością do poszukiwania stymulacji i kontaktów społecznych, optymizmem życiowym i pogodnym nastrojem. Psychologowie szacowali jej natężenie na podstawie analizy treści publicznych wypowiedzi

Bronisław Komorowski laureatem Super Wektora

Uroczystość odbyła się w sobotę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Prezydent został nagrodzony za konsekwentne budowanie dialogu społecznego, politycznego oraz gospodarczego, a także za wiarę w kreatywność i uczciwość polskich przedsiębiorców. Komorowski odbierając statuetkę podziękował

Niezgodność charakterów, zdrady i alkoholizm. Dlaczego Polacy się rozwodzą?

Coraz rzadziej się pobieramy, coraz częściej rozwodzimy. W 2013 roku orzeczono 66 tys. rozwodów. To wzrost o 35 proc. od 2003 r. - Od roku 1990 podwoił się stosunek liczby rozwodów do nowo zawieranych małżeństw: z 16 do 31 proc. To coraz gorzej świadczy o spójności społecznej - mówi prof. Janusz

"Zawierać się głębią", czyli publiczna obrona magistra G.

; pisze o konflikcie interesów: "Marek Goliszewski jest członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Celem rady jest załatwianie wydziałowi zleceń na badania, studentom praktyk, a absolwentom pracy. Ten wydział nie powinien więc otworzyć przewodu

Kompania Węglowa likwiduje deputaty węglowe dla emerytów i rencistów

; - odpowiadają związkowcy i dodają, że decyzja zarządu może skutkować potężnym konfliktem społecznym. Podjęcie uchwały o zaprzestaniu wypłat tzw. deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób podyktowane było, jak poinformowano we wtorek, "trudną sytuacją ekonomiczno-finansową

Papież apeluje o pokój na Ukrainie i potępia terror w Iraku i Syrii

przez napięcia i wszelkiego rodzaju konflikty" - dodał. Franciszek zauważył, że w wymiarze społecznym taka mentalność zrywa głębsze i prawdziwe więzi, doprowadzając do rozluźnienia i rozbicia całego społeczeństwa, i generowania przemocy oraz śmierci. "Jej smutne echo dociera z codziennymi

Władze Ukrainy dopuszczają możliwość zamknięcia granicy z Rosją

Wydany po pięciu miesiącach walk między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy dekret zezwala rządowi na zamknięcie granicy z Rosją dla ruchu samochodowego, pieszego i morskiego. Jak czytamy w dokumencie, ma to związek "z ciągłą ingerencją Federacji Rosyjskiej w

Wolność jak step szeroki

, żeby zobaczyć, w czyim interesie leży rozwój tego konfliktu, kto chce umacniać swoją pozycję i zwiększać szanse wyborcze. Możemy zaobserwować, ilu zagubionych ludzi wykorzysta okazję, by choć przez chwilę być znowu kimś ważnym i potrzebnym. Na kogo w dbałości o wolność możemy liczyć i jak wiele jest

Niech Kopacz będzie sobą

kontekście konfliktu za wschodnią granicą, polityka prorodzinna, pomijane przez Tuska propozycje dla młodych i sprawne wydawanie unijnych funduszy. Kopacz nie musi być ani polską Thatcher, ani Angelą Merkel. Niech będzie sobą - silną, ale i wrażliwą społecznie szefową polskiego rządu. W tym numerze "

Konflikt w Sopocie. Mieszkańcy mówią "nie" lokalizacji ośrodka dla osób niepełnosprawnych

rezydencji Herbstów. Mieszkańcy nie mogą pogodzić się z tym, że zostanie im odebrana część terenów zielonych. Przystąpili więc do zbiórki podpisów pod obywatelskim sprzeciwem. Czytamy w nim, że mieszkańcy nie zgadzają się na tworzenie konfliktu między dwoma ważnymi dla nich dobrami: zachowaniem parku

Wybory samorządowe 2014. W Poznaniu kandydat społeczników wrócił do gry. Czy wygra z Grobelnym?

dzielić. Jako pierwszy odszedł właśnie Jaśkowiak, zapisał się do PO. Stowarzyszenie My-Poznaniacy przez konflikty i podziały straciło sporo społecznego poparcia. Ale zmieniło dyskurs o mieście. Wprowadzone przez nie do publicznej debaty wątki - ochrony terenów zielonych przed zabudową, budowy nowych linii

Wywoził kamizelki kuloodporne na Ukrainę. Prokuratura umarza sprawę

funkcjonariuszy Urzędu Celnego. - Śledztwo wykazało, że tego samego dnia obywatel Ukrainy kamizelki kuloodporne otrzymał jako darowiznę z warszawskiej fundacji [Fundacji Otwarty Dialog - red.], z przeznaczeniem dla osób, których zdrowie i życie było zagrożone konfliktem zbrojnym na Ukrainie - informuje Romuald

Mediacja przed sądem pomaga

Taką konkluzję usłyszeli w piątek uczestnicy otwartego seminarium dla pracodawców "Naruszanie praw pracowniczych - przyczyny, prewencja, mediacja", które w Warszawie zorganizowała firma specjalizująca się w zarządzaniu konfliktami Markert Mediacje, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Katowice. Ruszyło Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

elastycznego niż w procesie kształtowania ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Proces wiąże się też z konfliktem - wynikającym z udowadniania przez sądem własnych racji. "Z punktu widzenia gospodarczego szczególnie mediacja daje szansę pozytywnego utrzymania relacji biznesowych między stronami"

Abp Hoser modli się za dziennikarzy: Deformacje mediów jak węże o palącym jadzie

Arcybiskup Henryk Hoser modlił się za pracowników mediów z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, który wypada w poniedziałek. W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana przypomniał, że zadaniem dziennikarzy jest służba społeczeństwu, tymczasem rządzący posługują się nimi dla swoich celów

W grudniu się okaże, czy Mołdawianie to Rumuni

kampanie społeczne, nawołujące do podawania narodowości rumuńskiej i mołdawskiej. - Jesteśmy Mołdawianami, a naszym językiem jest język mołdawski. To podstawa naszej państwowości - głosi Igor Dodon, deputowany parlamentu i lider prorosyjskiej Socjalistycznej Parii Mołdawii. Za tożsamością rumuńską agituje

Rozum - moralne esperanto

W wywiadzie udzielonym niedawno "Magazynowi Świątecznemu Wyborczej" (wydanie z 9-10 sierpnia) znany polityk i ekonomista Jerzy Hausner powiedział: "Rozwijamy się za sprawą aktywności indywidualnej w ramach mikrostruktury, którą można nazwać społeczną molekułą. To rodzina, grupa

UNICEF: W 2050 r. co czwarty człowiek będzie mieszkał w Afryce

jednym z wyzwań na najbliższe lata będzie los afrykańskich dzieci, które nadal muszą walczyć o przeżycie. Ponad połowa dzieci, które umierają na świecie, to Afrykanie. W Afryce 30 proc. osób nieletnich "żyje w trudnych warunkach i jest dotkniętych konfliktami" - podkreśliła agenda ONZ, wzywając

Komorowski w ONZ: Pół roku temu zadano cios naszej nadziei

wyrwać krajów z niedorozwoju i ze strefy ubóstwa. Takie jest tło konfliktów i rewolt na Ukrainie, w Iraku, Libii i wielu innych miejscach na świecie. Dlatego musimy zwiększyć nasze wysiłki, by przez współpracę rozwojową pomagać w transformacji społecznej, gospodarczej i politycznej. Inaczej alternatywą

Słaby pacjent

zdrowotnych. O przykładach podobnych sytuacji można by napisać książkę, a nie tylko tekst w prasie. Pacjent nie powinien być mediatorem Redaktor Jacek Żakowski zaproponował ("Gazeta Wyborcza", "Białe misie", 5 stycznia), aby w konflikcie pomiędzy lekarzami rodzinnymi a Ministerstwem

W Paryżu nie odbędzie się antyislamski marsz. Bo wpisuje się w "logikę islamofobiczną"

społeczne i doprowadzić do zamieszek na ulicach Paryża. Muzułmanie to pierwsze ofiary fundamentalizmu Muzułmanie są "pierwszymi ofiarami fanatyzmu, fundamentalizmu i nietolerancji" - powiedział w czwartek prezydent Francji François Hollande, występując w Instytucie Świata Arabskiego w

Ile procent kobiet i dzieci

którym piszą regularnie choćby "The Economist" i "The Financial Times". Nie pisze o nim Warszawski. Tego procesu nie da się wytłumaczyć wyłącznie konfliktem z Palestyńczykami. Ma on głębsze korzenie społeczne i jest w znacznym stopniu związany z migracją Żydów z byłego ZSRR, wśród

BCC nieco lepiej o rządzie Kopacz niż o końcówce rządów Tuska

prymat gospodarki nad polityką. Nawiązała kontakt ze związkami zawodowymi otwierając pole dla dialogu społecznego, niezbędnego dla rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych w skali kraju" - dodał. Wśród pozytywów wskazywał też na wsparcie ministra zdrowia podczas konfliktu z Porozumieniem

Słabość wielkiego inkwizytora

program finansowania in vitro. Kościół pojął, że w tym wywołanym przez siebie konflikcie poniósł porażkę. Podobnie było z unijną konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ileż pomyj wylali na nią biskupi, PiS i rozmaite kręgi prawicy. I co? I nic. Rząd konwencję

Odejście konserwatysty z resortu sprawiedliwości. Jakim ministrem był Marek Biernacki?

społecznej, i w tym duchu pisze i opiniuje projekty ustaw, oraz że Polska nie jest państwem świeckim, bo takie sformułowanie w konstytucji nie pada. Wplątało to ministerstwo w spory o zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, o gender czy ratyfikację konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet (Biernacki i

Szkocja pociągnie innych

zbuntowanych chcą większych barier dla imigracji. Inni - dla towarów spoza Europy. Jeszcze inni za erozję państwa dobrobytu obwiniają establishment, który nie ochrania starego przed zglobalizowanym nowym. Ta złość nakręca w Europie partie antysystemowe. I wzmacnia konflikt między stolicą a mniejszościowym

Polskie dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia

;Solidarność" i samoorganizowanie się społeczeństwa poza strukturami władzy. 12.15-14.15 Wierność i zdrada po 1989: wobec dylematów moralnych, politycznych, ekonomicznych i społecznych czasu transformacji Rewolucja i problem wierności i zdrady. W zderzeniu z rzeczywistością ujawniają się różnicę

Ustawa o dialogu pisana w ciszy

. nie ma więc oficjalnych ani roboczych spotkań Komisji. Bez uzgodnień między rządem, pracodawcami i związkowcami każda zmiana prawa pracy, zasad wynagradzania, ale też kwestii związanych z polityką społeczną jest potencjalnie punktem zapalnym i grozi konfliktem. Gdyby rozmowy prowadzono, wiele punktów

"Ten wywiad wzmocnił Joannę Erbel" [FELIETON PAWŁOWSKIEGO]

pytania, także niewygodne, a nawet głupie. Spór o kierunek rozwoju społecznego Mimo kombinowania z autoryzacją cieszę się, że ten wywiad się jednak ukazał, opisuje bowiem nowy konflikt polityczny, z jakim mamy do czynienia od niedawna nie tylko w Warszawie, ale i w innych wielkich miastach. Otóż pod

Matka zastępcza z Pucka skazana na dożywocie. Jej mąż na 5 lat więzienia

; Według prokuratury małżeństwo Cz. zdecydowało się na prowadzenie rodziny zastępczej w celach zarobkowych, bo mieli kłopoty ze spłatą kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu. Opieka społeczna została poinformowana po śmierci Kacpra przez matkę oskarżonej, że w domu Cz. może dochodzić do przemocy

Niech Tusk nie idzie do Rady Europejskiej

posiłki. Brak mu wyczucia na sprawy społeczne. Jego ostatnie wystąpienie w Sejmie o groszowych podwyżkach emerytur rozsierdziło ludzi, zwłaszcza w kontekście odebrania najuboższym prawa do darmowych leków, czym chwalił się senator PO Libicki. Mimo to nadal jest moim premierem, chociaż przychodzi mi to

"Prawda o Ukrainie" i koszulki z Putinem w Nowym Jorku. Organizatorzy: Nie finansuje nas Rosja

fotografami z różnych państw. Nazwiska jednego z nich nie chce zdradzić ze względu na jego bezpieczeństwo - to człowiek, który nadal pracuje w strefie konfliktu. "Straszny konflikt, który rozpoczął się w 2011 roku, doprowadził kraj do ruiny, zniszczył jego struktury i podzielił społeczeństwo na walczące

ONZ o konflikcie na Ukrainie: 350 zabitych, brutalne tortury, porwania

uprowadzeń, za które w większości odpowiadają "zbrojne grupy". ONZ alarmuje także, że na wschodzie Ukrainy ciągle przybywa uzbrojonych grup. Wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay ostrzega w raporcie, że na Ukrainie panuje "atmosfera niepewności i strachu". Konflikt na

Konflikt społeczny

Konflikt społeczny - zjawisko nieuniknione dla wszystkich grup społecznych. Wyrasta on na gruncie nagromadzonych sprzecznych emocji, a objawia się wybuchem wrogich i antagonistycznych postaw. W grupach społecznych o silnych więziach wewnątrzgrupowych negatywne emocje jej członków są postrzegane

Konflikt

konflikt intrapersonalny konflikt interpersonalny konflikt społeczny konflikt polityczny konflikt zbrojny – zobacz: walka zbrojna, wojna

Proces społeczny

Proces społeczny- jest to seria zjawisk mających wpływ na osobowość jednostki bądź grupy społecznej. Grupy te i jednostki ścierają się ze sobą pod wpływem różnego rodzaju zależności przyczynowych lub strukturalno-funkcjonalnych. I w wyniku tych zjawisk następują różnego rodzaju przeobrażenia

Konflikt etniczno-religijny w Asamie

Konflikt etniczno-religijny w Asamie – konflikt o podłożu etnicznym i religijnym, pomiędzy ludnością północno-wschodniego indyjskiego stanu o nazwie Asam a imigrantami z terenów Bengalu. Napływ obcych Zasiedlanie nieużytkówTereny obecnie obejmowane przez stan Asam, w początkach XX

Norweski konflikt językowy

Norweski konflikt językowy (norw. m?lstriden, spr?kstriden lub sprogstriden) – długotrwały i wciąż istniejący konflikt związany z występowaniem dwóch standardów literackich języka norweskiego: bokm?l i nynorsk. Od XVI do roku 1814 językiem urzędowym na terenie Norwegii był duński

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.