komu przysługuje renta rehabilitacyjna

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

Jeżeli nie możesz dłużej pracować, a ZUS nie chce ci dać renty, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych. To ok. 1400 zł brutto miesięcznie.

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

Skaleczenie, upadek ze schodów, ale także uraz pleców czy zawał serca mogą być wypadkami przy pracy. Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć i jak załatwić formalności

Jak się starać o rentę

W zeszłym roku w Polsce mieliśmy ponad 1,2 mln rencistów. Prawie połowa z nich miała przyznane renty na stałe. Może wydawać się, że ponad 1,2 mln to bardzo dużo, ale to i tak znacznie mniej niż kilkanaście lat temu. W 1998 roku takie świadczenia otrzymywało aż 2,7 mln osób! To był europejski rekord!

Pomoc dla starszych i chorych

Po każdym tekście o świadczeniach dla emerytów i rencistów Czytelnicy zasypują nas pytaniami. Dziś odpowiadamy na te zadawane najczęściej. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Osobie, która się opiekuje niepełnosprawnym i nie może z tego powodu podjąć żadnej pracy. O świadczenie

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

dofinansowanie NFZ nie przysługuje? O dofinansowanie na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego można się starać w ośrodku pomocy społecznej.Do czego uprawnia karta parkingowa?Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach, czyli na tzw

Jak daleko do emerytury?

Jak daleko do emerytury?

Sprawdź, komu i o ile wydłuży się wiek emerytalny oraz ile będą wynosić nasze emerytury? Jaki rocznik - jak długa praca Dłużej popracują już mężczyźni, którzy urodzili się w 1948 r. oraz kobiety urodzone w 1953 r. O kilka miesięcy. Z każdym rokiem kolejne roczniki będą pracować coraz dłużej

Odzyskaj wyrównanie za zasiłek

wyliczaniu zasiłku. Orzeczenie Trybunału zaczęło obowiązywać 7 lipca 2008 r., a od sierpnia ZUS zmienił wytyczne dla pracodawców dotyczące wyliczania zasiłków. I przygotował się do wypłaty zaległych pieniędzy. Komu przysługuje wyrównanie O zwrot pieniędzy mogą wystąpić osoby, które: ** między majem 2006 r. a

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

jedną, a nie trzy usługi. Okazało się, że nie wszędzie tak jest, toteż gdańscy rodzice jeżdżą teraz do odległych o 50 km Skarszew - tam zajęcia odbywają się blokowo w ciągu dwóch dni. Komu praca się opłaca? Magda: - Gdy Marcel poszedł do przedszkola, zrobiłam podyplomowe studia i zaczęłam pracować jako

Bezdomna doktorantka matematyki na wózku. Kto się zlituje?

Bezdomna doktorantka matematyki na wózku. Kto się zlituje?

. Wiele razy zmieniałyśmy miejsce pobytu. Właściwie wciąż się przeprowadzałyśmy tam, gdzie było taniej. Ale jakoś dawałyśmy radę.Anka ma rentę socjalną 597 zł i zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Jej mama ma świadczenie pielęgnacyjne 520 zł - bo musiała zrezygnować z pracy z powodu stałej opieki nad córką

Podaruj sobie ulgę

przekazywanych z ręki do ręki. Jeśli darowizna pieniężna od najbliższej rodziny (podatkowej) ma być wolna od podatku, musi wpłynąć na konto bankowe obdarowanego. Rodzice czy dziadkowie mogą nam przekazywać pieniądze także za pośrednictwem poczty. Fiskus chce mieć czarno na białym: kto, komu i kiedy jaką kwotę

Nastomatki w formacie MTV

Nastomatki w formacie MTV

pojawił się też inny problem. Nikola wymaga stałej opieki rehabilitacyjnej, nie rozwija się odpowiednio do wieku, jeszcze nie raczkuje. Co Iza sama mówi o sobie? Może tylko powiedzieć to, czego nie opowiada w filmie. - Trafiłam do programu przez kolegę taty, który znał researcherkę. Pomyślałam, że

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Nie każdy, kto nie może pracować, dostanie rentę z tytułu niezdolności do pracy. Poniżej piszemy, jakie inne świadczenia ma ZUS dla tych, którzy nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Renta rodzinna Przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty

Wcześniejsza emerytura kobiet

nową emeryturę pomostową (niższą niż obecne świadczenia). Komu będzie przysługiwała i w jakiej wysokości - tego rząd jeszcze nie ustalił. Co dalej z emeryturami nauczycielskimi? Najnowsza propozycja rządu zakłada, że nauczyciele od przyszłego roku nie będą mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury

Kto ma szansę na rentę

Kto ma szansę na rentę

Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, to wcale nie oznacza, że gdy zgłosisz się do ZUS, automatycznie dostaniesz rentę z tytułu niezdolności do pracy. To dwie różne sprawy. Renta przysługuje tylko ubezpieczonym, czyli osobom, z których wynagrodzeń są odprowadzane składki do Funduszu

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane przez lekarzy orzeczników ZUS. Aby otrzymać rentę z tego tytułu należy spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musimy zostać uznani za niezdolnych do pracy. Po drugie renta przysługuje tylko osobom ubezpieczonym. Trzeba też mieć wymaganą przepisami odpowiednią

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

Dzięki przepisom zachęcającym do zatrudniania coraz więcej niepełnosprawnych osób pracuje. W zeszłym roku do powiatowych urzędów pracy trafiło ponad 40 tys. ofert pracy. Ale mimo poprawy sytuacji nadal dla ponad połowy niepełnosprawnych Polaków głównym źródłem utrzymania jest renta z tytułu

Wypadek przy pracy

składek nie należałaby się zwykła renta, mogą dostać rentę wypadkową - ta przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.Uwaga! Zmiany zaszły w przypadku przyznawania świadczeń za wypadki w

Renta socjalna

Renta socjalna – świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (stałe lub czasowe). Renta socjalna

Renta rodzinna

Renta rodzinna – renta przysługująca członkom rodziny osoby zmarłej po jej śmierci. Renta rodzinna w PolsceW polskim systemie ubezpieczeń społecznych renta rodzinna przysługuje wówczas, gdy ubezpieczona osoba zmarła miała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych

Funkcjonariusz międzynarodowy

poszczególnych organizacji regulują: akty prawa międzynarodowego ustanawiające te organizacje (np. ich statuty) przepisy wewnętrzne organizacji umowy zawarte przez organizację z państwami członkowskimi (w szczególności państwem jej siedziby) i państwami trzecimi Dokumenty te decydują również o tym, komu

Zasiłek

status bezrobotnego, nie mogą znaleźć zatrudnienia odpowiadającego kwalifikacjom oraz płaciły przez 365 dni w ostatnich 18 miesiącach pełne składki na Fundusz Pracy (lub w tych terminach pracowały w innych krajach Unii Europejskiej)Zasiłek dla bezrobotnych 2010 r. - komu przysługuje zasiłek

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

egzemplarz, w którym zamieszczono ogłoszenie; w razie nieprawidłowości sąd nakazuje je usunąć.Zgodnie z artykułem 199 k.k.w. w razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości w inny sposób, sąd – zgodnie z treścią wyroku – wydaje komu należy odpowiednie polecenie, przesyłając

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Komu przysługuje renta rehabilitacyjna

Komu przysługuje renta rehabilitacyjna

Renta to świadczenie pieniężne, które otrzymamy w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy zarobkowej. Jeśli wykorzystaliśmy już maksymalny czas, jaki możemy spędzić na zwolnieniu lekarskim, nie musimy od razu składać wniosku o rentę. Istnieje bowiem możliwość otrzymania świadczeń rehabilitacyjnych, które zostaną nam przyznane na określony czas.

Świadczenia rehabilitacyjne. Według dostępnych danych ilość osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych znacznie zwiększyła się w ciągu ostatnich kilku lat. Świadczenia przyznawane są osobom, których stan zdrowia pozwala przypuszczać, że niezdolność do wykonywania pracy może minąć. Jeśli ZUS odrzucił nasze podanie o rentę, może przyznać nam właśnie świadczenia rehabilitacyjne. Wnioski składa się po zakończeniu czasu trwania zwolnienia lekarskiego, czyli po 182 dniach (270 dni w czasie ciąży).

Komu przysługuje renta rehabilitacyjna? O przyznaniu świadczeń rehabilitacyjnych zadecyduje ZUS w oparciu o dostarczone dokumenty oraz o opinię lekarza orzecznika. To on zdecyduje, czy rzeczywiście jesteśmy nadal niezdolni do pracy zarobkowej.