kiedy należy się renta zdrowotna

Leszek Kostrzewski

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Zmiany w przyznawaniu rent socjalnych wynikają z protestów, które w Sejmie zorganizowali rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu.

Zmiany w rentach socjalnych [INFORMATOR]

Od 1 czerwca świadczenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych wzrośnie o prawie 165 zł.

Za kilka lat renta będzie wyższa niż emerytura, a budżet w kłopotach

Po obniżeniu wieku emerytalnego dojdzie do paradoksu niespotykanego w całej Europie. Polski rencista będzie dostawał więcej pieniędzy niż emeryt.

Komu się należy renta socjalna

Komu się należy renta socjalna

., z którego wynika, że został uznany za niepełnosprawnego w stopniu znacznym, a niepełnosprawność ma charakter stały. Orzeczenie daje podstawę do przyznania renty. Renta socjalna należy się: + osobom posiadającym polskie obywatelstwo, + cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski

Co zabierze komornik [INFORMATOR]

Co zabierze komornik [INFORMATOR]

emeryturach i rentach z FUS. Nowe przepisy mówią, że jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek wysokość świadczenia jest niższa niż kwota wolna od potrąceń i egzekucji, to potrąceń i egzekucji się nie dokonuje. Przepisy będą miały zastosowanie do spraw wszczętych i

Dobre leczenie to dobra inwestycja

Dobre leczenie to dobra inwestycja

Ale nasz system opieki zdrowotnej jest tak pomyślany, by wykonywać procedury, a nie poprawiać zdrowie. Nie przynosi korzyści pacjentom i nie jest opłacalny dla państwa. Byle jakie leczenie państwu się nie opłaca – przekonują ekonomiści, którzy coraz częściej szacują pełne koszty społeczne

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

Chory po udarze powinien zacząć od starań o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam należy złożyć wniosek. Dołączamy do niego zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym druku) i dokumentację medyczną

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

dochód musi być niższy niż 634 zł, a w przypadku osoby w rodzinie - poniżej 514 zł. Rak. Polisy Dorota M. Fal, ekspert do spraw zdrowotnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń: - Kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy na raka, powinniśmy przejrzeć wszystkie polisy, jakie mamy w domu. Chodzi zarówno o

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

SOCJALNA Kiedy niepełnosprawne dziecko kończy 18 lat, należy mu się renta socjalna z ZUS lub z KRUS w wysokości 739,58 zł miesięcznie. Renta jest zawieszana, jeśli osoba ją pobierająca dorabia i osiąga przychód wyższy niż 2698,5 zł miesięcznie. Podstawą przyznania renty jest orzeczenie o stopniu

20 tys. zł od państwa dla każdego Polaka. Zapłacili za to głównie najlepiej zarabiający

20 tys. zł od państwa dla każdego Polaka. Zapłacili za to głównie najlepiej zarabiający

, proponowana 13. emerytura). Tymczasem emerytury i renty to już teraz jedna trzecia wydatków – komentują ekonomiści FOR. Dla porównania koszty administracji publicznej wynoszą w rzeczywistości one tylko 5 proc. wydatków państwa. Dlatego nie należy wierzyć politykom, którzy przekonują, że np. zamiast

Nawet 30 tys. działaczy opozycji antykomunistycznej może dostać specjalne, wypłacane dożywotnio świadczenie [INFORMATOR]

Nawet 30 tys. działaczy opozycji antykomunistycznej może dostać specjalne, wypłacane dożywotnio świadczenie [INFORMATOR]

nieoskładkowany, a to oznacza, że wynosi 402 zł na rękę. Wcześniej można było dostać podobny dodatek, ale tylko na rok, a w szczególnych przypadkach na 5 lat. Poza tym, aby się o niego ubiegać, należało mieć odpowiednio niskie dochody. Ktoś, kto np. żył sam, nie mógł mieć dochodu powyżej 120 proc. najniższej

Ja chcę żyć. Nie zamykajcie mnie w domu. Mama Leona o życiu z dzieckiem z niepełnosprawnością

Ja chcę żyć. Nie zamykajcie mnie w domu. Mama Leona o życiu z dzieckiem z niepełnosprawnością

po ukończeniu 18. roku życia (bez kryterium dochodowego). Drugi postulat dotyczy zrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1029 zł brutto). O tym, jak żyje się rodzicom osób niepełnosprawnych, jakie napotykają trudności, opowiedziała „Wyborczej

Proszę o godne życie. List otwarty w sprawie sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi

Proszę o godne życie. List otwarty w sprawie sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi

rzadki zespół Smith-Magenis, jest osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, dzieckiem ze spectrum autyzmu. Reprezentuję grupę rodziców, jaką się dyskryminuje w Państwa projektach, podejmowanych działaniach mających na celu podniesienie tzw. standardów życia naszych rodzin, ponieważ

Zmiany w świadczeniach mundurowych

związku z właściwościami lub warunkami służby, + ustalaniem grupy inwalidzkiej, + potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego. Do jej obowiązków będzie należeć również kontrola zwolnień lekarskich. W ustawie czytamy: "W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

. Dlatego dorabiam w zakładzie stolarskim. Dostałem etat i oprócz 2,5 tys. zł emerytury mam dodatkowe 2 tys. zł pensji. Gdy dostałem pierwszą wypłatę, nie mogłem uwierzyć. Okazało się, że od pensji państwo co miesiąc odciąga mi składkę rentową. Pytam się: po co? Przecież ja z renty już nie skorzystam. Mam

Zmiany w rentach

pracą się nie rozglądała - mówią eksperci od polityki społecznej. Kiedy zawieszą rentę Rencista socjalny powinien wiedzieć, że do przychodu, którego nie może przekroczyć, zalicza się: -praca wykonywana w ramach stosunku pracy, -praca nakładcza (np. chałupnictwo), -praca na podstawie umowy zlecenia i

Jakie zmiany czekają nas w rentach socjalnych?

pracą się nie rozglądała - mówią eksperci od polityki społecznej. Kiedy zawieszą rentę Rencista socjalny powinien wiedzieć, że do przychodu, którego nie może przekroczyć, zalicza się: - praca wykonywana w ramach stosunku pracy, - praca nakładcza (np. chałupnictwo), - praca na podstawie umowy zlecenia

Z ZUS do sanatorium za darmo

być skierowane osoby tam ubezpieczone. Rolnicy wyjeżdżają z KRUS. Policjantom czy żołnierzom sanatoria zapewnia MSW lub MON. Sanatorium należy się: * ubezpieczonym, zagrożonym całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy; * uprawnionym do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po

DO SANATORIUM Z ZUS

DO SANATORIUM Z ZUS

orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Badania przez lekarza orzecznika można uniknąć. ZUS może skierować nas do sanatorium w tzw. trybie zaocznym, gdy nasza dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu. MAKSYMALNIE 8 TYGODNI Na

Konkubinat kontra małżeństwo

Konkubinat kontra małżeństwo

; - możliwość adoptowania dzieci; - możliwość wspólnego dorabiania się, a po rozwodzie - podział majątku; - prawo do renty rodzinnej; - prawo do alimentów po rozwodzie lub w separacji; - tzw. domniemanie ojcostwa - ojcem dzieci jest mąż matki; - jedno z małżonków może objąć składką zdrowotną drugiego

DOMY OPIEKI I HOSPICJA

DOMY OPIEKI I HOSPICJA

środowiskowej; + zgoda pacjenta na umieszczenie w placówce; + ksero dowodu osobistego; + ksero legitymacji ubezpieczeniowej; + odcinek renty lub emerytury; + aktualne wyniki badań. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady składania dokumentów i rejestrowania się w kolejkach oczekujących na miejsce w

Nie ma pracy, nie ma renty. Musi błagać NFZ o endoprotezę

Nie ma pracy, nie ma renty. Musi błagać NFZ o endoprotezę

? Do 27 listopada zeszłego roku miała jeszcze przyznane przez ZUS świadczenie rehabilitacyjne. Teraz nie ma już nic. Starała się o rentę, ale bez skutku. - Przed komisją to było takie traktowanie człowieka, że nigdy tego nie zapomnę. Upokorzyli mnie. Nie mogłam nic sama powiedzieć o trudnościach, jakie

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które ukończyły 75 lat, a co należy się kombatantom? Uwaga! Wysokość niektórych dodatków finansowych zmieniła się 1 marca. DODATKI DLA SENIORÓW I KOMBATANTÓW Dodatek pielęgnacyjny - wynosi 208,67 zł miesięcznie. Przyznawany jest z urzędu osobom, które mają prawo

Włodzimierz Czarzasty na konwencji SLD: Wracamy!

, a wejdziemy, wszystkie sprawy socjalne, na które będzie pokrycie w budżecie, zostaną utrzymane – dodał. Stwierdził, że najniższa emerytura, renta i pensja powinny być zrównane. Apel do Kaczyńskiego ws. protestu osób z niepełnosprawnościami Lider SLD odniósł się do protestu opiekunów i osób z

EMERYT SZUKA PRACY, ZAKŁADA FIRMĘ

, długotrwale bezrobotne lub mają orzeczoną niepełnosprawność. Te mogą się zgłaszać do regionalnych programów operacyjnych i starać o bezzwrotną dotację lub nisko oprocentowaną pożyczkę. Warunek: muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne. Szczegółowych informacji należy szukać na portalach

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki i inne należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne potrącenie nie może przekroczyć kwoty 60 proc. renty lub emerytury, ale z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń, która wynosi 50 proc. najniższego świadczenia (obecnie połowa to 500 zł

Skuteczna egzekucja alimentów [INFORMATOR]

20 proc. Tytuł egzekucyjny z klauzulą Wielu rodziców nie walczy o należne im pieniądze. To błąd. Jeśli mamy tzw. tytuł egzekucyjny (wyrok lub ugodę sądową), a alimenciarz nie płaci, wystarczy zwrócić się do sądu o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności. Wniosek kierujemy do sądu, który przyznał

Jak się dostać do domu opieki

albo wnuczek, a także sam ośrodek pomocy społecznej lub regionalne centrum pomocy rodzinie. Po złożeniu wniosku należy się spodziewać wizyty pracownika socjalnego, który sprawdzi, jaka jest faktyczna sytuacja zdrowotna, materialna i życiowa osoby starszej. Wtedy zapadnie decyzja, czy przyznać jej

Załatw PIT-a przed majówką, bo inaczej grożą ci kary. Ile kosztuje spóźniony PIT?

. kłopoty zdrowotne) oraz oczywiście poinformować, że zeznanie już się złożyło, a podatek zapłaciło. Srogą konsekwencją niezłożenia zeznania w terminie jest również pozbawienie  możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, a także w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko. Trzeba się wtedy

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

Dodatki z ZUS dla seniorów i kombatantów Osobom starszym i kombatantom przysługują dodatki wypłacane przez ZUS. – Dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym, którzy są całkowicie

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnego funkcjonowania (w takiej sytuacji wiek jest nieważny). Dodatek jest przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS. W oddziale ZUS trzeba złożyć

GUS: Rekord. Bezrobocie w pierwszym kwartale 5,4 proc. Mimo 13 zł za godzinę zatrudnienie najbardziej rośnie w gastronomii, ale rośnie też czas pracy

.). Z kolei wg udostępnionych tego samego dnia danych BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) bezrobocie w pierwszym kwartale br. wyniosło zaledwie 5,4 proc. To najniższy poziom w historii, zwłaszcza że w rzeczywistości część bezrobotnych rejestruje się wyłącznie dla ubezpieczenia zdrowotnego

Pytałem Niemców, jak tak sprawnie pomagają niepełnosprawnym. A oni: przeszliśmy polską szkołę rehabilitacji

. PiS mówi: „Niech oni tu zostaną na wakacje”, zakazuje niepełnosprawnym wychodzenia na zewnątrz. – Codziennie będziemy dowiadywać się o takich sprawach, bo atmosfera jest napięta, są nerwowe ruchy. Dlatego to moment, kiedy należy przeciąć ten węzeł. Z nadzieją czekamy na rozwiązanie

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

dochody rodziny opiekuna i podopiecznego. Wystarczy, że dochód jest o kilka złotych wyższy, i świadczenie się nie należy. A wtedy opiekun nie ma prawa do składek emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne! Opiekun z zasiłkiem może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członków swojej rodziny

Senior w biedzie

chronionych, o ile osoba pobierająca zasiłek nie przekroczy kryterium dochodowego. ZASIŁEK OKRESOWY Należy się osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu szczególnych okoliczności: przewlekłej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, i dopiero starają się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość

Emerytury specjalne

wychowuje dwójkę dzieci. Przez wiele lat zajmowała się domem. Kiedy z winy męża doszło do rozwodu, kobieta poszła do pracy. Niestety, rok temu okazało się, że ma nowotwór. Kobieta została sparaliżowana. ZUS odmówił jej przyznania renty, bo za krótko pracowała, ale emeryturę specjalną przyznał. Pani

Centrum Nauki Kopernik przedstawia teatr o komórkach

pada pytanie, czy gdyby Lacks była biała, zapytano by ją o zdanie, przyznano osieroconym dzieciom rentę albo choć objęto je ubezpieczeniem zdrowotnym. Ale ten spektakl to nie tylko oskarżenie, a Smolar broni się przed patosem. "Henrietta Lacks" zbudowana jest z absurdalnego poczucia humoru i

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym. Ustalenia dotyczące nowej ustawy trwają od dawna i

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

orzeczoną niepełnosprawność, świadczenie też mu się nie należy. O specjalny zasiłek opiekuńczy trzeba występować co roku. Dobra wiadomość jest taka, że opiekun z zasiłkiem ma opłacane z publicznych pieniędzy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zła - po śmierci podopiecznego pozostaje bez środków

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym. Ustalenia dotyczące nowej ustawy trwają od dawna i

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

należy szukać w wojewódzkich oddziałach NFZ lub na stronie internetowej www.nfz.gov.pl. Jeżeli ktoś ma problemy z zapłaceniem za sprzęt kwoty, która nie jest objęta refundacją, lub potrzebuje sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ, może się zwrócić do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub

CO MOŻE KOMORNIK, A CO WINDYKATOR

nagrywanie wszystkich rozmów. Ale nie z ukrycia, tylko jawnie. Należy też stanowczo zażądać, by wszelka komunikacja odbywała się na piśmie, a nie telefonicznie czy za pomocą SMS-ów. Gdy windykator mimo naszych ostrzeżeń dalej będzie nas nękał, można zawiadomić policję lub prokuraturę o możliwości popełnienia

Zmiany dla nauczycieli. Co wyniknie z nowelizacji Karty nauczyciela [INFORMATOR]

zlikwidowaniu niemal wszystkich dodatków, które znajdowały się w 54 artykule KN. To: prawo do lokalu mieszkalnego, dodatek mieszkaniowy, prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. 1 stycznia 2018 r. prawo do lokalu stracą także małżonkowie nauczycieli

Co należy wiedzieć o wyjeździe

zdrowotnego, *emeryci, renciści, bezrobotni - dowód na to, że są ubezpieczeni, np. odcinek renty, zaświadczenie z urzędu pracy; wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych itd., *karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mają związek z naszym pobytem w sanatorium; *leki, które przyjmujemy

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

Parkinsona może być powodem do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy. Formalności załatwia się tak jak w przypadku wszystkich innych chorób. Należy zgromadzić dokumenty poświadczające zarobki i staż pracy oraz dokumentację medyczną i złożyć do ZUS wraz z wnioskiem na druku ZUS Rp-1. Trzeba też

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

-PSL postanowiła wziąć się do rent mundurowych. Rząd chce, aby system rentowy mundurowych stopniowo upodabniał się do systemu powszechnego. Zmianami zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort przygotował założenia do projektu "ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym oraz w wynagrodzeniu za czas zwolnień lekarskich. W

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

rehabilitacyjne. Można je pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Później albo dostajemy rentę, albo wracamy do pracy. O ile mniejsza pensja na zwolnieniu lekarskim W czasie choroby otrzymujemy 80 proc. pensji. Gdy jesteśmy w szpitalu - tylko 70 proc. 100 proc. należy się tym, którzy zapadli na chorobę zawodową

KTO MOŻE STRACIĆ ZASIŁEK CHOROBOWY

rehabilitacyjne. Można je pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Później albo dostajemy rentę, albo wracamy do pracy. MNIEJSZA PENSJA W czasie choroby otrzymujemy 80 proc. pensji. Gdy jesteśmy w szpitalu - tylko 70 proc. 100 proc. należy się tym, którzy zapadli na chorobę zawodową, mieli wypadek przy pracy oraz

Świadczenia opiekuńcze

należy. A wraz z nim opiekunowi przepada prawo do opłacanych z publicznych pieniędzy składek emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. JAK SIĘ LICZY DOCHÓD? Należy przedstawić zaświadczenia o dochodach obu rodzin: opiekuna i podopiecznego. Jeśli opiekun ma współmałżonka, potrzebne będą

Coraz więcej pracowników przynosi L4 przez zaburzenia psychiczne. Lekarze: niepokojący wzrost

zwiększoną liczbą osób chorujących. Zauważyć przy okazji należy, że jest to proces bardzo niekorzystny gospodarczo, gdyż obciążenia budżetowe dotyczą zarówno kosztów leczenia, zwolnień lekarskich, rent inwalidzkich, jak i utraconej produktywności osób aktywnych zawodowo. W kolejce do specjalisty Eksperci nie

Co się należy kombatantom

do emerytury lub renty, co miesiąc będzie otrzymywała 208,17 zł dodatku pielęgnacyjnego. Seniorom, którzy skończyli 75 lat, jest przyznawany z urzędu. Pomoc należy się także osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania - wówczas wiek jest nieważny. Dodatek jest

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

się wypadkiem. Rentę wypadkową dostaniemy tylko wtedy, gdy wracaliśmy z pracy wprost do domu (lub na odwrót, prosto z domu do pracy). Przykład. Marcin dostał zawału wracając do domu po skończonej zmianie. Zostało to uznane za wypadek przy pracy. Jeśli jednak ulegniemy wypadkowi, kiedy nie wracamy od

Jan Rulewski: Platforma porzuciła ludzi wykluczonych, bezdomnych, starszych

Rulewski odniósł się do odrzuconego w zeszłym tygodniu w głosowaniu senackim projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przewidywał on bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób, które ukończyły 75. rok życia i pobierają najniższą emeryturę lub rentę. Senator w romowie z

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

potrzeby promocji dłuższego okresu aktywności zawodowej ubezpieczonych, a także wpływu takich rozwiązań na dochody FUS oraz na wysokość emerytur i rent. Rząd sugerował, że popiera pomysł, aby zakazać dorabiania osobom, które zdecydują się wcześniej odejść na emeryturę. To może spowodować, że po

Jaka pomoc dla chorych na SM

. Dofinansowanie należy się raz w miesiącu, tylko do limitu 90 zł. Za zakupy powyżej tej kwoty chorzy muszą płacić w całości z własnej kieszeni. Zlecenie na zakup pieluchomajtek czy podkładów wystawia neurolog, urolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź felczer ubezpieczenia zdrowotnego. Z

Bombonierka Jarosława Kaczyńskiego, czyli kiedy Polacy odsuną od władzy PiS. Rozmowa z prof. Krystyną Skarżyńską

przedstawicieli „klasy średniej”, którzy dzięki niej awansowali lub chcą prywatnej zemsty. A kiedy – zdaniem pani – wycofają poparcie? - Gdy władza okaże się nieskuteczna w załatwianiu spraw ekonomiczno-społecznych, np. nastąpi załamanie dostępu do opieki zdrowotnej czy dopłat unijnych dla

Pieniądze dla opiekunów

emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód liczy się w ten sposób, że sumuje się zarobki współmałżonka opiekuna oraz rentę lub emeryturę podopiecznego (ewentualnie jego współmałżonka), a następnie dzieli przez liczbę domowników, w tym dzieci pozostające na utrzymaniu do 25. roku życia, a

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

świadczenie się nie należy. A wraz z nim opiekunowi przepada prawo do opłacanych z publicznych pieniędzy składek emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód liczy się w ten sposób, że sumuje się zarobki współmałżonka opiekuna oraz rentę lub emeryturę podopiecznego (ewentualnie jego

Wypadek przy pracy? Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć i jak załatwić formalności

nie uznaje się sytuacji, kiedy nie wracamy od razu do domu, tylko np. jedziemy jeszcze do sklepu po zakupy. Chyba że uda nam się udowodnić, że zboczenie z trasy było rutynowe, np. codzienne odbieranie dziecka z przedszkola. Dawniej ofiary takich zdarzeń miały prawo do renty wypadkowej. Teraz mogą się

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

, alimentów, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych oraz renty dożywotniej. Dzięki ostatnim zmianom w przepisach komorniczych zajęcie rachunku odbywa się drogą elektroniczną, czyli błyskawicznie, tak by dłużnik nie zdążył wyczyścić konta. Gdy dłużnik alimentacyjny nie ma rachunku ani legalnych dochodów, jest

Badania jak obowiązek obywatelski. [LIST]

składce zdrowotnej, gdy pacjent poddaje się badaniom profilaktycznym regularnie. To korzystne dla podatników - mniej rent, kosztownego leczenia zabiegowego, pogrzebów itd. Badania obowiązkowe należy traktować jak obowiązek obywatelski, a nie zamach na wolność. Sprawa jest technicznie prosta: urzędy

Małżeństwo czy konkubinat

Życie na kocią łapę nie jest już powodem do wstydu, a gdy stanie się nieznośne - można się rozstać bez sądowych ceregieli. Czym różni się konkubinat od małżeństwa? DACH NAD GŁOWĄ, CZYLI DO KOGO NALEŻY MIESZKANIE Gdy małżonkowie kupują mieszkanie, jest ono ich własnością wspólną. Gdy konkubenci

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

przedemerytalnego czy emerytury. Świadczenie należy się bez względu na dochody rodziny. Są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne. W połowie czerwca 2016 roku Senat przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do tej pory, jeżeli w rodzinie była dwójka dzieci

Komu się należy miejsce w domu opieki

wydaje gmina. Decyzję o umieszczeniu w konkretnym miejscu wydaje starosta powiatu. Bardzo rzadko się zdarza, że miejsce czeka na podopiecznego. W większości przypadków to podopieczny czeka, aż miejsce się zwolni. Do wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy dołączyć: zaświadczenie z ZUS lub

Kosztowne długi

do sądu. Co zrobić, gdy windykator wyzywa, obraża i zastrasza? Można napisać do jego szefa, że nie życzymy sobie takiego traktowania. Dobrą metodą jest nagrywanie wszystkich rozmów, ale nie z ukrycia, tylko jawnie. Należy też zażądać, by wszelka komunikacja odbywała się na piśmie, a nie telefonicznie

Nawet 350 tys. Polaków będzie dostawać niższe pensje. To skutek ustawy o podniesieniu składek ZUS

Co się zmienia w składkach emerytalnych do ZUS Po zmianach dobrze zarabiający będą płacić składki przez cały rok, a ich emerytura zostanie wyliczona z całego odłożonego kapitału . To rządowy sposób na to, żeby pieniądze ze składek wziąć do budżetu już teraz. O ewentualne skutki w postaci wysokich

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych: Rząd czeka na naszą śmierć

się niepełnosprawnym członkiem rodziny i przekroczą dochód, nie będą miały żadnego zasiłku, a w związku z tym także ubezpieczenia zdrowotnego. – Niedawno zmarł nasz kolega, który opiekował się chorą siostrą. Nie miał zasiłku, więc kiedy zachorował na nowotwór płuc, nie miał jak się leczyć

Mniej dla najbogatszych. Nawet 350 tys. Polaków będzie dostawać niższe pensje [INFORMATOR]

ewentualne skutki w postaci wysokich emerytur martwić się będą już inni – za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Reforma dotknie wszystkich, którzy zarabiają miesięcznie przynajmniej 10,7 tys. zł brutto. Według rządu jest ich ok. 350 tys. Ile stracimy Podwyżka składek spowoduje nie tylko

Czego nie dajemy najstarszym pacjentom

prewencji zdrowotnej najwięcej dostarczyła badaczom Holandia. Taka prewencja wcale nie jest tania, bo wymaga indywidualnego podejścia i dobrego kontaktu pacjenta z jego lekarzem. Nie tylko u nas starsi ludzie mają kilka chorób przewlekłych, ale u nas wówczas, kiedy ich stan zdrowia dramatycznie się załamie

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

komisje lekarskie będą podlegały Zakładowi Emerytalno-Rentowemu MSW. To nowość, bo część obecnie funkcjonujących komisji lekarskich działa w ramach zakładów opieki zdrowotnej. Zmiany w rentach niepotrzebne? Związkowcom nie podoba się nowa struktura orzekania, czyli powstanie tylko dwóch instancji

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

DOSTANIESZ ZASIŁKU Przykład. Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało

"Nie wierzę, że nagle pojawi się pomoc". Matki niepełnosprawnych dzieci komentują rządowe zapowiedzi

. Ważne jest też, żeby mówić nie tylko o życiu, ale też o godnym życiu. O to walczą matki podczas protestów. Gdy dziecko jest małe, wsparcie jest bardzo potrzebne, ale później potrzeba nie mniej. Rodzice dorosłych dzieci przeżywają ogromy stres, zastanawiając się, co będzie z ich dzieckiem, kiedy ich już

Policzcie dobrze

Pomijając dyskusje na temat możliwości pracy kobiet do 67 lat, ze względów zdrowotnych, sygnalizuję problem dotychczas pomijany. Polka średnio żyje 81 lat, szacuje się, że za dziesięć lat będzie żyła 84 lata. Przedłużając wiek emerytury do 67 lat, państwo nie będzie płaciło kobietom emerytur przez

Kobieta 500 plus rodzi, pierze, gotuje, rodzi, pierze, gotuje. A na starość? Parę złotych więcej... Polityka rodzinna według PiS

zwiększyć. No i nie jest tak, że ta kobieta na starość nie ma z czego żyć. Gdy opiekuje się dziećmi, domowy budżet dopina pensja męża, później jego emerytura. Ponieważ kobiety żyją dłużej, jest jeszcze renta rodzinna po mężu. A co jeśli w międzyczasie się rozwiodą? - Takich sytuacji będzie coraz więcej. Tym

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

zarobkowej. + Po trzecie: nie można być na rencie lub emeryturze. Gdy ma się samemu orzeczoną niepełnosprawność, zasiłek też się nie należy. + Po czwarte: gdy żyje współmałżonek chorego rodzica, jego obowiązek opieki wyprzedza obowiązek dziecka. Innymi słowy: gdy ojciec (ojczym) nie ma orzeczonej

Jak starać się o rentę

przyczyn zdrowotnych nie możesz utrzymywać się z pracy. Ustawa o emeryturach i rentach mówi, że osoba niezdolna do pracy to ktoś, kto "całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu popsucia sprawności organizmu i nie rokuje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy po

Lekarze kazali kobiecie iść na pilną cesarkę po schodach. Dostała krwotoku

O tej windzie napisałam pierwszy raz w 2004 r., kiedy porodówka na placu Traugutta w Zabrzu należała do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez całe lata uczelnia nie zainwestowała w klinikę ani złotówki. Urząd dozoru technicznego już wtedy od kilku lat uprzedzał, że winda w placówce jest stara i

Dla kogo ulgi i odpisy podatkowe

na ubezpieczenie zdrowotne i ewentualne ulgi odpisywane od podatku. I to całe rozliczenie. Dodatkowo 1 proc. podatku należnego możemy przekazać na organizację pożytku publicznego. Jeśli dochód jest wyższy od progu podatkowego, to odejmuje się od niego 85 528 zł, a od tego, co zostaje, odciąga 32 proc

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

przedłużać raz na trzy lata. Dzięki temu można wysyłać podania i wnioski bez wychodzenia z domu. Autoryzacja odbywa się przy użyciu kodów SMS. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane urzędowym poświadczeniem odbioru, które jest równoznaczne z elektronicznym awizo. KIEDY PIENIĄDZE Z FUNDUSZU Świadczenie z

Kolejki rujnują życie. 10 lat czekania na operację kolana

wypłaca już zakład pracy). Potem starała się w ZUS o rentę. Bez skutku. - Tam przed komisją to było takie traktowanie człowieka, że nigdy tego nie zapomnę. Upokorzyli mnie. Nie mogłam nic sama powiedzieć o swoich trudnościach z chodzeniem. Kazali tylko odpowiadać "tak" lub "nie" na

Pomoc na nagły kryzys

składki wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł. W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny

Pomoc na nagły kryzys

wysokość składki wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł. W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opiekuńczy. Dostawałabym go ja, ale przeznaczała na jej potrzeby - leki czy środki czystości. Mnie wystarczyłoby, żeby państwo opłaciło moją składkę zdrowotną i na emeryturę. Ośrodek pomocy społecznej odmówił jednak przyznania zasiłku. Czy to zła wola urzędników, czy też pomoc rzeczywiście mi się nie należy

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

Domy pomocy społecznej

znaczy, że pensjonariusz musi wyłożyć całą kwotę. Zasada jest taka: mieszkaniec domu płaci nie więcej niż 70 proc. swoich dochodów. Gdy ma groszową emeryturę lub rentę, DPS upomni się o dopłatę od współmałżonka, a gdy ten nie żyje lub ma równie niskie dochody - od dzieci, wnuków albo rodziców. Jeżeli syn

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

skierowanie sprawy do sądu. Choruję niemal od urodzenia na padaczkę. Mam 22 lata i nie pracowałem na tyle długo, by móc starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mam szansę na jakąkolwiek inną stałą, comiesięczną pomoc finansową? Warto sprawdzić, czy w tym przypadku należy się renta socjalna

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

skierowanie sprawy do sądu. Choruję niemal od urodzenia na padaczkę. Mam 22 lata i nie pracowałem na tyle długo, by móc starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mam szansę na jakąkolwiek inną stałą, comiesięczną pomoc finansową? Warto sprawdzić, czy w tym przypadku należy się renta socjalna

Życie po udarze

, tymczasem po chorobie pozostał mu niedowład prawej ręki. Jest zbyt młody, by przejść na emeryturę, czy może więc starać się o rentę? Tak, oczywiście, o ile lekarz orzecznik z ZUS uzna go za osobę niezdolną do pracy. Należy też pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko ubezpieczonym

Fizjoterapeuta to nie zawód "paramedyczny" [LIST]

możliwości sprawdzenia kwalifikacji zawodowych osób świadczących te usługi. Brak przepisów prawnych ogranicza także możliwość wprowadzania w systemie publicznej opieki zdrowotnej nowoczesnych form fizjoterapii i oceny ich efektywności. Wydłuża to proces leczenia pacjentów i zwiększa koszty. Niestety, w

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Pod koniec listopada parlament przegłosował zmiany w skali podatkowej. Osoby o najniższych dochodach będą miały wyższą kwotę wolną, a te o najwyższych - niższą albo wcale. Trzeba to będzie uwzględnić w PIT. Ale dopiero przy rozliczeniu za 2017 r. SKALA PODATKOWA Na razie rozliczamy się po staremu

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

faktycznym dziecka. Mogą się o nie ubiegać rodziny, w których dochód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 1922 zł netto na osobę. Dodatkowo rodzice biologiczni muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w dziesiątym tygodniu

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

życia, jeżeli zostają na utrzymaniu rodziców. Do przychodu wliczają się również m.in.: alimenty, renty, zasiłki chorobowe rolników, pieniądze zarobione za granicą, alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego. W przypadku rodzin o wyższych dochodach świadczenie przysługuje od

Przywileje dla seniorów i kombatantów

, *Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. Muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający, że należą do grupy mającej szczególne uprawnienia. Zgodnie z nowymi przepisami pomoc w gabinetach lekarzy specjalistów oraz świadczenia szpitalne powinny być im udzielone w dniu zgłoszenia się do przychodni czy szpitala. Jeżeli jest

Co się należy starszym i chorym

niepełnosprawności, osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i tym, którzy

Co się należy starszym i ich opiekunom

. Przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani tym, którzy otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS (piszemy o tym obok). Wysokość zasiłku nie jest uzależniona od dochodu. Pomoc jest wypłacana bezterminowo lub

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

transferować składki emerytalne do OFE i dług się nie będzie powiększał. Są oczywiście takie wydatki socjalne, które trzeba ograniczać, ale są i takie, które należałoby zwiększyć. Generalne cięcie byłoby uzasadnione tylko w przypadku głębokiego kryzysu. W naszej sytuacji trzeba działać rozsądnie, pamiętając o

Pomoc dla starszych i chorych

, otrzymują go z urzędu. Uwaga! Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje tym, którzy dostają rentę socjalną. Nie należy się też osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji trzeba wybrać, jaką formę pomocy chcemy otrzymywać. Trzeba dopilnować, żeby oba świadczenia nie były wypłacane

Emeryt w długach

dług. Zwykle zaczyna się od grzecznych telefonów przypominających o spłacie. Gdy rata nadal nie wpływa, telefony stają się natarczywe, nierzadko z pogróżkami. Kiedy i to nic nie daje, po 60 dniach przychodzi listowne wezwanie do zapłaty. Gdy nadal nic się nie dzieje, wierzyciel wpisuje dłużnika na

Rozliczenie PIT. Zapłać podatki na ostatnią chwilę - termin upływa 2 maja [INFORMATOR]

podatkowej pomniejsza się potem o składki na ubezpieczenie zdrowotne i odpisywane od podatku ulgi. To, co zostaje, to podatek należny fiskusowi. Nadpłata czy niedopłata? Jeśli podatek należny jest niższy od sumy zaliczek, które podatnik wpłacił w ciągu roku na konto fiskusa, pojawia się nadpłata. Fiskus musi