kiedy należy się renta zdrowotna

LESZEK KOSTRZEWSKI

Zmiany w świadczeniach mundurowych

Zmiany w świadczeniach mundurowych

Rząd już zmniejszył mundurowym chorobowe. Teraz czas na reformę komisji lekarskich. Tymczasem policjanci szykują pozwy za brak waloryzacji.

Zmiany w zeznaniach podatkowych. Większe ulgi na dzieci

Będzie większa i bardziej dostępna ulga z tytułu wychowania dzieci. A kto musi się rozliczyć wyłącznie drogą elektroniczną?

Olsztyn. Szpital wojewódzki wygrał z NFZ spór o 5,5 mln zł

Olsztyński Szpital Wojewódzki dostanie od NFZ ponad 5,5 mln zł za wykonane w 2013 roku zabiegi medyczne, których wartość przekroczyła kwoty zapisane w kontrakcie - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Olsztynie. Szpital zrezygnował z walki o kolejne 4,4 mln zł.

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy się wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł netto. Do dochodu rodziny wlicza się zarobki rodzica, ale także inne przychody, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, emeryturę lub rentę. Do obliczeń przyjmuje się

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

, a nie na ubezpieczenie społeczne, z którego pokrywany jest zasiłek pogrzebowy. Pani Maria nie ma więc czego szukać w ZUS, ale może się zwrócić do gminy o zwrot, choćby częściowy, poniesionych wydatków. JAKIE DOKUMENTY DO ZUS Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek (druk Z-12). Można

Senior w biedzie

Senior w biedzie

chronionych, o ile osoba pobierająca zasiłek nie przekroczy kryterium dochodowego. ZASIŁEK OKRESOWY Należy się osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu szczególnych okoliczności: przewlekłej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, i dopiero starają się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość

ZPP o pieczy zastępczej: potrzebna była nowelizacja ustawy

przypadku niektórych osób, otrzymają one rentę, a jednocześnie będą miały zapewniony i sfinansowany wikt i opierunek" - mówił. Jednocześnie wskazał, że z danych ministerstwa pracy wynika, iż 37 proc. dzieci wychowuje się w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 539 zł. Jedną z ważnych zmian

Raport: ciąża i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

. med. Agnieszka Motyl wskazywała, że sprawa kosztów choroby jest bardzo złożona, ponieważ obok kosztów medycznych są to także koszty rent, zasiłków chorobowych, ale też koszty utraconych przychodów. Jak mówiła, na koszty choroby wpływają absencja lub obniżona efektywność chorego pracownika. Jak

Zmiany w rentach

Zmiany w rentach

odlicza się od niej zaliczkę na podatek dochodowy, a także potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystko potrąca już państwo, rencista nie musi więc sam tego załatwiać. Z kwoty renty mogą być także potrącane inne należności wskazane w art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej, np. alimenty. Do końca

Zmiany w rentach dla mundurowych

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym. Ustalenia dotyczące nowej ustawy trwają od dawna i

Jan Rulewski: Platforma porzuciła ludzi wykluczonych, bezdomnych, starszych

Jan Rulewski: Platforma porzuciła ludzi wykluczonych, bezdomnych, starszych

Rulewski odniósł się do odrzuconego w zeszłym tygodniu w głosowaniu senackim projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przewidywał on bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób, które ukończyły 75. rok życia i pobierają najniższą emeryturę lub rentę. Senator w romowie z

Badania jak obowiązek obywatelski. [LIST]

składce zdrowotnej, gdy pacjent poddaje się badaniom profilaktycznym regularnie. To korzystne dla podatników - mniej rent, kosztownego leczenia zabiegowego, pogrzebów itd. Badania obowiązkowe należy traktować jak obowiązek obywatelski, a nie zamach na wolność. Sprawa jest technicznie prosta: urzędy

Zmiany w rentach dla mundurowych

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym oraz w wynagrodzeniu za czas zwolnień lekarskich. W

Powstanie Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny "InnoNeuroMed"

chorobami psychicznymi. Chodzi nie tylko o koszty leczenia, ale także domy opieki i koszty pośrednie - na przykład zwolnienia czy renty" - dodał. "Wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa liczba chorych i związane z tym koszty będą jeszcze rosły" - mówił profesor. "Dlatego

Co po szpitalu

Co po szpitalu

, który nie jest refundowany przez NFZ, może zwrócić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS). W określonych sytuacjach udzielają one dofinansowania na takie zaopatrzenie. O refundację nie można się starać po zakupie. Wniosek należy złożyć

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

zasiłku Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało się, że zaległe

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

DOSTANIESZ ZASIŁKU Przykład. Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało

Małżeństwo czy konkubinat

Małżeństwo czy konkubinat

Życie na kocią łapę nie jest już powodem do wstydu, a gdy stanie się nieznośne - można się rozstać bez sądowych ceregieli. Czym różni się konkubinat od małżeństwa? DACH NAD GŁOWĄ, CZYLI DO KOGO NALEŻY MIESZKANIE Gdy małżonkowie kupują mieszkanie, jest ono ich własnością wspólną. Gdy konkubenci

Zasiłki dla opiekunów

emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. JAK SIĘ LICZY DOCHÓD? Należy przedstawić zaświadczenia o dochodach obu rodzin: opiekuna i podopiecznego. Jeśli opiekun ma współmałżonka, to potrzebne będą jego dochody. Do członków rodziny zalicza się też pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia

MON proponuje zmiany w ustawie o weteranach misji zagranicznych

też, gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie statusu weterana, jeśli uczestnik misji zmienił miejsce służby, np. przeszedł z wojska do policji. Jeśli weteran poszkodowany pobiera rentę, w jego legitymacji ma znaleźć się odpowiednia adnotacja. Jak wyjaśnia Kloc, to ułatwienie, ponieważ niektóre ulgi

Przywileje dla seniorów i kombatantów

, *Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. Muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający, że należą do grupy mającej szczególne uprawnienia. Zgodnie z nowymi przepisami pomoc w gabinetach lekarzy specjalistów oraz świadczenia szpitalne powinny być im udzielone w dniu zgłoszenia się do przychodni czy szpitala. Jeżeli jest

Zmiany dla mundurowych

Zmiany dla mundurowych

zwiększającej emeryturę nawet o 15 proc. Takie świadczenie należy się, gdy inwalidztwo orzeczono w związku ze służbą.Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu.Rent III grupy nie stracą ci, którym już je przyznano, o ile "przesłanki ustalenia tej grupy nie ustały".Orzeczenie o

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

postanowiła wziąć się do rent mundurowych. Rząd chce, aby system rentowy mundurowych stopniowo upodabniał się do systemu powszechnego. Zmianami zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort przygotował założenia do projektu "ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi

Pomoc na nagły kryzys

składki wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł. W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny

Co się należy starszym i ich opiekunom

. Przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani tym, którzy otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS (piszemy o tym obok). Wysokość zasiłku nie jest uzależniona od dochodu. Pomoc jest wypłacana bezterminowo lub

Opole. Oskarżona lekarka: kontrola była jak sąd kapturowy

wyraziła zgodę na publikację swoich danych oraz wizerunku. Córki Barbary i Bartłomieja Bonków urodziły się 20 listopada 2012 r. w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Pierwsza przyszła na świat w dobrym stanie zdrowia, druga - po 45 minutach - w złym, z

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

się wypadkiem. Rentę wypadkową dostaniemy tylko wtedy, gdy wracaliśmy z pracy wprost do domu (lub na odwrót, prosto z domu do pracy). Przykład. Marcin dostał zawału wracając do domu po skończonej zmianie. Zostało to uznane za wypadek przy pracy. Jeśli jednak ulegniemy wypadkowi, kiedy nie wracamy od

Sejm. Prace nad powołaniem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP

. razem z emeryturą czy rentą na rachunek bankowy za granicą. Podczas posiedzenia podkomisji i prac połączonych komisji rozpatrywano poprawki PiS odwołujące się do sygnowanego przez nich projektu proponujące m.in. doprecyzowanie katalogu osób, które mają znaleźć się w korpusie weteranów i wprowadzenie

Co należy wiedzieć o wyjeździe

bliskiego lub pobyt w szpitalu), należy załączyć odpowiednie dokumenty, które to potwierdzą. Możemy także skrócić sam pobyt w uzdrowisku. Skrócenie pobytu może też nastąpić w przypadku, gdy lekarz specjalista zatrudniony w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego w trakcie kontrolnego badania orzeknie o

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opiekuńczy. Dostawałabym go ja, ale przeznaczała na jej potrzeby - leki czy środki czystości. Mnie wystarczyłoby, żeby państwo opłaciło moją składkę zdrowotną i na emeryturę. Ośrodek pomocy społecznej odmówił jednak przyznania zasiłku. Czy to zła wola urzędników, czy też pomoc rzeczywiście mi się nie należy

Dla kogo pomoc społeczna

zdrowia i opieki społecznej z 30 grudnia 1998 roku oraz ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Do wniosku, który może złożyć sam podopieczny lub ktoś z jego rodziny, należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, np. odcinek renty lub emerytury lub decyzję gminy o przyznaniu zasiłku

Co się należy starszym i chorym

niepełnosprawności, osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i tym, którzy

Emeryt w długach

dług. Zwykle zaczyna się od grzecznych telefonów przypominających o spłacie. Gdy rata nadal nie wpływa, telefony stają się natarczywe, nierzadko z pogróżkami. Kiedy i to nic nie daje, po 60 dniach przychodzi listowne wezwanie do zapłaty. Gdy nadal nic się nie dzieje, wierzyciel wpisuje dłużnika na

Rząd przygotował wieloletni program przeciwdziałania korupcji

"państwo nie zawahało się wtedy, kiedy trzeba było wymierzyć sprawiedliwość czy wyeliminować zjawisko korupcyjne, niezależnie od tego kto jakie stanowisko sprawował". "To, że także Telewizja Republika może z taką satysfakcją informować na przykład o zatrzymaniu skorumpowanego urzędnika

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

komisje lekarskie będą podlegały Zakładowi Emerytalno-Rentowemu MSW. To nowość, bo część obecnie funkcjonujących komisji lekarskich działa w ramach zakładów opieki zdrowotnej. Zmiany w rentach niepotrzebne? Związkowcom nie podoba się nowa struktura orzekania, czyli powstanie tylko dwóch instancji

Do sanatorium z NFZ

podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Uwaga! Żadnych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie nie ponoszą: dzieci i młodzież do lat 18 lub 26, jeśli nadal się uczą, dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Przykład. Pani

Urzędnicza fikcja, czyli to nie jest dobry kraj dla chorych psychicznie

się w młodym wieku i praktycznie wyklucza chorego z rynku pracy. Jednak nie każdy chory musi być na rencie, są przykłady, że z chorobą można skończyć studia i pracować. Niestety, są to wyjątki. Kiedy bowiem opieka nad pacjentem ogranicza się do cyklicznego zamykania w szpitalu w chwilach pogorszenia

Jaka pomoc dla chorych na SM

. Dofinansowanie należy się raz w miesiącu, tylko do limitu 90 zł. Za zakupy powyżej tej kwoty chorzy muszą płacić w całości z własnej kieszeni.Zlecenie na zakup pieluchomajtek czy podkładów wystawia neurolog, urolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź felczer ubezpieczenia zdrowotnego. Z

Wojna o alimenty

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: "Potrąceń z tytułu należności alimentacyjnych dokonuje się od kwoty emerytury lub renty przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne"). Uwaga! Jeśli emerytura lub renta

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

tylko zdrowotne. Jeżeli w Niemczech ofiara wypadku nie chce się rehabilitować i woli dostać pieniądze, to ubezpieczyciel może mu obniżyć rentę. Jak to argumentują niemieckie firmy ubezpieczeniowe? Poszkodowany ma obowiązek minimalizować skutki szkody. U nas takie rozwiązania - rehabilitacja w ramach

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

transferować składki emerytalne do OFE i dług się nie będzie powiększał. Są oczywiście takie wydatki socjalne, które trzeba ograniczać, ale są i takie, które należałoby zwiększyć. Generalne cięcie byłoby uzasadnione tylko w przypadku głębokiego kryzysu. W naszej sytuacji trzeba działać rozsądnie, pamiętając o

Eksperci: powikłania cukrzycy zbyt częste wśród polskich chorych

;. Konsultant w dziedzinie diabetologii województwa lubelskiego dr hab. Grzegorz Dzida przypomniał, że do klasycznych powikłań cukrzycy zalicza się np. utratę wzroku w wyniku retinopatii cukrzycowej czy uszkodzenie nerek i konieczność dializ z tego powodu. Należy tu również uszkodzenie nerwów, czyli tzw

Policzcie dobrze

Pomijając dyskusje na temat możliwości pracy kobiet do 67 lat, ze względów zdrowotnych, sygnalizuję problem dotychczas pomijany. Polka średnio żyje 81 lat, szacuje się, że za dziesięć lat będzie żyła 84 lata. Przedłużając wiek emerytury do 67 lat, państwo nie będzie płaciło kobietom emerytur przez

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

wyniesie ona 1000 euro. Panu Pawłowi należy się tylko jej część - dokładnie 5/40 - czyli 125 euro. JEDNA EMERYTURA CZY WIELE Jeśli ktoś pracował w kilku krajach UE, z każdego dostanie emeryturę (oczywiście po osiągnięciu wieku emerytalnego wymaganego w tym kraju). Każde z tych świadczeń będzie wypłacane

W Sejmie o nowelizacji ustawy o kombatantach

wieku" - zapowiedział Andzel. Poparcie dla poprawek zadeklarował również Mirosław Łuczak (PSL) podkreślając, że poparcie ustawy jest "naszym obowiązkiem". "Tym ludziom trzeba oddać, co im się należy, zwłaszcza że jest ich już tak niewielu" - zaakcentował. Tadeusz Tomaszewski

Ile emerytury może zająć komornik?

przypominających o spłacie. Gdy rata nadal nie wpływa, telefony stają się natarczywe, nierzadko z pogróżkami. Kiedy i to nic nie daje, po 60 dniach przychodzi listowne wezwanie do zapłaty. Po tym terminie wierzyciel - najczęściej bank, firma pożyczkowa, operator telefonii komórkowej, dostawca internetu i telewizji

Zanieczyszczenie powietrza: przedwczesne zgony i duże koszty

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z listopada 2014 r. zanieczyszczenie powietrza generuje koszty związane z ochroną zdrowia, absencją w pracy i przedwczesnymi zgonami. Ich liczbę w Europie w 2011 r. szacowano na ponad 400 tys. Według tego raportu, Polska należy do krajów

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

urodzenia na padaczkę. Mam 22 lata i nie pracowałem na tyle długo, by móc starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mam szansę na jakąkolwiek inną stałą, comiesięczną pomoc finansową?Warto sprawdzić, czy w tym przypadku należy się renta socjalna. Przyznawana jest osobom pełnoletnim, całkowicie

Życie po udarze

, tymczasem po chorobie pozostał mu niedowład prawej ręki. Jest zbyt młody, by przejść na emeryturę, czy może więc starać się o rentę?Tak, oczywiście, o ile lekarz orzecznik z ZUS uzna go za osobę niezdolną do pracy. Należy też pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko ubezpieczonym

Pacjenci: stwardnienie rozsiane to problem społeczny

niepełnosprawności, trudności z przemieszczaniem się, depresji. "Paradoksem jest to, że jednym z priorytetów zdrowotnych w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE są choroby neurodegeneracyjne, do których należy również SM. Nie znalazły się one natomiast na liście priorytetów naszego kraju"

Para bezdomnych od lat mieszka we wraku auta

zagłosują nad zagospodarowaniem 12 lokalizacji w Łodzi. Na wybranych obszarach powstaną wielopoziomowe parkingi. Jedną z tych lokalizacji jest parking przy Ogrodowej, który tylko w połowie należy do miasta. Na jego niestrzeżonej części stoi ford - dom. - I jak ten samochód przeniesiemy? - martwią się

Pieniądze wracają do opiekunów

otrzymywania świadczenia, dostanie co miesiąc 520 zł. Ważne! O zasiłek mogą się też ubiegać osoby, które po 1 lipca 2013 r. zyskały prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Mają prawo z niego zrezygnować i wystąpić o przyznanie "zwykłego" zasiłku. Kryteria jego przyznania są łagodniejsze - należy

Dobra opieka na starość

łóżka babci?SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O prawdziwym szczęściu mogą mówić ci, którym gminy przyznały nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Nie tylko dostają 520 zł miesięcznie, ale mają opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby znaleźć się w gronie szczęściarzy, osoby te musiały przejść

Pomoc dla starszych i chorych

, otrzymują go z urzędu. Uwaga! Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje tym, którzy dostają rentę socjalną. Nie należy się też osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji trzeba wybrać, jaką formę pomocy chcemy otrzymywać. Trzeba dopilnować, żeby oba świadczenia nie były wypłacane

Eksperci: system wsparcia rodzin z dziećmi wymaga zmiany

odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, co dałoby korzyści podatkowe rodzinom z dziećmi o najniższych dochodach. Dla finansów publicznych zmiany takie wiązałyby się z dodatkowym kosztem w wysokości 1,7 mld zł. Myck przedstawił też koncepcję wprowadzenia powszechnych świadczeń rodzinnych przyznawanych

Kenia. Róże podlewane potem

robotnik jest wrakiem. Na zasiłek, emeryturę, rentę nie ma co liczyć. Podobnie jak na leczenie, bo w Kenii w ogóle nie ma publicznych ubezpieczeń zdrowotnych; dopiero się dyskutuje o ich wprowadzeniu. Kup różę, nakarm Kenijczyka Róże nie przylatują bezpośrednio do Polski. Trzy czwarte kenijskiego eksportu

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

renty, a po zapłaceniu rachunków i wykupieniu leków zostaje jej za mało pieniędzy, żeby jednorazowo wydać 300 zł. Nic to nie dało. 12 sierpnia GITD podtrzymał swą decyzję. - Dokument, który dostałam, liczy sześć stron. Gdy wczytałam się w treść pisma, osłupiałam - mówi pani Mirosława. Inspektorat uznał

Pieniądze w wolnych związkach

obowiązek płacenia podatku, czyli w tej chwili 3091 zł rocznie). Ze wspólnego opodatkowania z dziećmi mogą korzystać także ci samotni rodzice, których syn czy córka otrzymują rentę socjalną. Aby samotny rodzic mógł się opodatkować wspólnie z dzieckiem, nie musi go wychowywać (samotnie) przez cały rok

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

pierwszym kwartale tego roku już ograniczono grupę uprawnionych - należało się tylko rodzicom i opiekunom dzieci. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej twierdziło, że oni są w najtrudniejszej sytuacji, bo dziecko najczęściej nie ma żadnego dochodu, a niepełnosprawni dorośli mają rentę czy emeryturę, co

Jak starać się o rentę

przyczyn zdrowotnych nie możesz utrzymywać się z pracy. Ustawa o emeryturach i rentach mówi, że osoba niezdolna do pracy to ktoś, kto "całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu popsucia sprawności organizmu i nie rokuje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy po

Co dalej z KRUS?

społeczna uzależnia na pokolenia). 3. Osoby, które korzystają z KRUS, bo chcą płacić niskie składki na ubezpieczenie emerytalne oraz mieć dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ich w Kasie w ogóle nie powinno być. Mimo zaostrzenia warunków przystąpienia do KRUS problem nadal nie został rozwiązany. Jak się

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

dzieci i namiotowy protest pozostałych opiekunów pod parlamentem. Problem w tym, że nowe przepisy, zamiast uporządkować świadczenia rodzinne, tylko pogłębią panujący w nich chaos. Komu, w jakiej wysokości i na jakich warunkach należy się pomoc? OPIEKUN OPIEKUNOWI NIERÓWNY Do tej pory opiekunowie osób

Nowości w przychodniach i szpitalach: druk RMUA już niepotrzebny, wystarczy PESEL

lub czerwono Kiedy rejestratorka wprowadzi nasz PESEL do komputera, na ekranie pojawi się odpowiedź. Jeśli będzie pozytywna, zobaczy na ekranie kolor zielony. Jeśli eWUŚ odpowie, że w wykazie nas nie ma, kolor na ekranie będzie czerwony. Kolor czerwony nie znaczy wcale, że nie mamy prawa do

Socjal nas wzbogaci

zasiłków, bo progi dochodowe uprawniające do nich rzadko są podnoszone. A pomoc społeczna skupia się na sprawdzaniu, komu i jaki zasiłek się należy, a nie na indywidualnej pracy z rodziną: szukaniu pracy, edukacji i wspieraniu aspiracji dorastających dzieci. Najczęściej ludzi wpędza w biedę bezrobocie

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Od 1 kwietnia wzrosły kwoty odszkodowań związanych z utratą zdrowia w pracy. Jeśli więc straciłeś zdrowie w pracy, należy ci się za to rekompensata. Sprawdź, jak się do tego zabrać. Poniżej odpowiadamy na pytania zadane przez naszych Czytelników.Codziennie spędzam wiele godzin przy biurku. Od paru

Dla opiekunów niepełnosprawnych

zapewnia całodobową opiekę więcej niż pięć dni w tygodniu (nie wlicza się tu pobytów w zakładach opieki zdrowotnej, np. szpitalu). Nie należy się też m.in., gdy jakaś osoba w naszej rodzinie ma już prawo do jakichś świadczeń (np. wcześniejszej emerytury) na to dziecko albo jeśli ktoś w rodzinie ma już

Bankructwo USA już w czwartek. Politycy wciąż nie mogą się dogadać

projekcie budżetu, w którym zakazali finansowania Obamacare, czyli znienawidzonej przez nich reformy systemu opieki zdrowotnej w USA (od 1 października Amerykanie mogą starać się o ubezpieczenia zdrowotne na nowych, korzystniejszych dla nich, a mniej korzystnych dla firm ubezpieczeniowych zasadach). Chaos w

Co grozi niepłacącym abonamentu RTV

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Konsekwencje są przykre. Skarbówka może zająć wynagrodzenie, emeryturę, rentę albo rachunek w banku. SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ DŁUŻNIKIEM Jeśli nie płacimy abonamentu, ale jeszcze nie otrzymaliśmy wezwania, warto zastanowić się nad tym, aby z własnej woli uregulować

Gdy stracisz pracę

Wczoraj pisaliśmy o tym, jak ważna jest rejestracja w urzędzie pracy i samodzielne, aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Przypomnijmy - dzięki zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna zyskujemy nie tylko ubezpieczenie zdrowotne oraz - jeżeli spełniamy warunki - prawo do zasiłku.Ten status otwiera

Dlaczego wciąż rozmawiamy o metadonie?

potentatem i nikomu nie podcinamy skrzydeł. Od prawie 40 lat posługujemy się metodami, które mają udowodnioną skuteczność i są stosowane powszechnie na świecie. Znamy się na tym, co robimy. Na 357 poradni leczenia uzależnień prowadzimy 37, na 90 ośrodków stacjonarnych do nas należy co trzeci. W pozostałych

Ta awantura o leki to awantura o "reformę", a nie reformę

zajmujący się grami frakcyjnymi w Prawie i Sprawiedliwości lub w PO, okazali się znawcami systemów zdrowotnych. Skoro temat od dwóch tygodni nie schodzi z pierwszych stron, to wszyscy już wiedzą o trudnościach z realizację recept - także ci, którzy nigdy do apteki nie chodzą. Wszyscy są oburzeni - na

Gdy pracownik często choruje...

wyrównawczy i renta szkoleniowa. Kiedy i co ci przysługuje?Jednorazowe odszkodowanieJeśli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznałeś uszczerbku na zdrowiu, przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie, ale uszczerbek musi być stały albo długotrwały. 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

się! Skierowanie wystawi nam lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w placówce, z którą Fundusz taką umowę podpisał. Koniecznie należy wykonać zlecone badania. W przypadku dorosłych: **OB, **morfologia, **badanie moczu, **rentgen klatki piersiowej, **EKG. Warto wiedzieć. EKG ważne jest

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

emerytalne i zdrowotne), a najwyższe ok. 2 tys. zł brutto (1465 zł na rękę) miesięcznie, ale dopiero w 2017 r. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane nie dłużej niż na czas ważności decyzji określającej stopień niepełnosprawności podopiecznego i zakres sprawowanej nad nim opieki. Opiekun musi się

Skąd wiem, że Maziarski nie zabuli

decyzje podejmują rządy.Ogół dowiedział się od Wojciecha Maziarskiego, że system zdrowotny nastawiony na potrzeby pacjenta jest bardziej kosztowny niż system nastawiony na potrzeby płatnika. Jeżeli ta teza jest słuszna, a ogół pod jej wpływem skłoni rząd do kontynuowania reform systemu ochrony zdrowia w

Do sanatorium z NFZ

młodzież do lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26. roku życia; dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz dzieci uprawnione do renty rodzinnej. BEZ AKCEPTACJI Jeśli skierowanie nie uzyska akceptacji NFZ, to zostanie odesłane lekarzowi, który je wystawił. Fundusz ma też obowiązek poinformować pacjenta

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

dziecko w chwili wypadku czy choroby było w trakcie nauki. Osoba starająca się o świadczenie pielęgnacyjne nie może mieć żadnego źródła utrzymania: umowy o pracę, ale także umowy o dzieło, renty, świadczenia przedemerytalnego czy emerytury. Świadczenie należy się bez względu na dochody rodziny. Są od

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną, rentową i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Świadczenie przyznawane jest bezterminowo. Wbrew początkowym niejasnościom prawo do niego

Był "niegrzeczny", teraz jest "dziwny". Dziadek pierwszy się połapał, że z Błażejem coś nie gra

chciałby chodzić w dresie, ale nie wszędzie się da, czasem trzeba się jakoś ubrać - mówi Monika. Za każdym razem, kiedy widzi rozpięte dżinsy u syna, spokojnie powtarza, że ma je zapiąć. Skutkuje, ale tylko na chwilę. Dziadek pierwszy zobaczył, że z wnukiem coś nie gra Błażej jest drugim dzieckiem Moniki

Politycy kradną naszą przyszłość

wypisywać czeków bez pokrycia, licząc na to, że spłacą je przyszłe, liczniejsze pokolenia. Wczesne emerytury, hojne zasiłki, darmowa opieka zdrowotna i edukacja - całemu systemowi państwa opiekuńczego grozi niewypłacalność. Renta demograficzna się skończyła. Jak powiedział twórca reformy emerytalnej w

Czy zmienią się świadczenia dla opiekunów

pierwsi dostają świadczenie pielęgnacyjne. Ci drudzy specjalny zasiłek opiekuńczy. *Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 820 zł miesięcznie i dostaje się je bez względu na dochody rodziny. Opiekunowie mają opłacaną składkę emerytalną i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta

Ach, co to był za ślub w związku partnerskim

poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy razem siedem lat. Wiele nas łączy. Chcieliśmy mieć uregulowaną sprawę prawną na "w razie czego". Chcielibyśmy, żeby nikt, kiedy pojawią się jakieś problemy, nie utrudniał jeszcze, pytając nas: "A kim pan jest dla tego pana?". 9 sierpnia w Grand Hotelu w

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Stypendia socjalne i naukowe, zasiłki, dożywianie - o tym m.in. pisaliśmy wczoraj. Taka pomoc należy się oczywiście także uczniom niepełnosprawnym. Ale na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć? Bardzo ważne orzeczenie Ważnym dokumentem, który otwiera uczniom furtkę do skorzystania z różnych

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

w zakładach opieki zdrowotnej, np. szpitalu). Nie należy się też m.in., gdy jakaś osoba w naszej rodzinie ma już prawo do jakichś świadczeń (np. wcześniejszej emerytury) na to dziecko albo jeśli ktoś w rodzinie ma już przyznane świadczenie pielęgnacyjne na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza

Jaka praca, taka choroba

wynagrodzenie obniżyło się z powodu uszczerbku na zdrowiu).Możesz też ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku chorobą zawodową, o rentę szkoleniową (jeśli po chorobie nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie i musisz się przekwalifikować) i rentę rodzinną (przysługuje rodzinie po

Rozwód i alimenty na dziecko, jak napisać pozew [PORADNIK]

utrzymaniem, ale też zdrowotne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne. Gdy dysponujemy rachunkami i paragonami, trzeba je dołączyć. Pozew należy złożyć w trzech egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi (potwierdzony) dla nas i trzeci dla pozwanego. Uwaga ! Pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych. Gdy mimo

Rozwód a alimenty na dzieci

utrzymaniem, ale też zdrowotne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne. Gdy dysponujemy rachunkami i paragonami, trzeba je dołączyć. Pozew należy złożyć w trzech egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi (potwierdzony) dla nas i trzeci dla pozwanego. Uwaga! Pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych. Gdy mimo

Senior w długach

, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przedawniają się w ciągu trzech lat. Rację ma bowiem powód, kiedy podnosi, że pozwany Bank jest niewątpliwie przedsiębiorcą, do którego zakresu działania należy między innymi udzielanie kredytów i przyjmowanie poręczeń dotyczących takich

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

w tych realiach? O tych sprawach słyszy się od lat. I niewiele się dzieje. Wielu zarejestrowanych bezrobotnych, nawet 30 proc., nie poszukuje pracy. Pracują na czarno, chodzi im tylko o ubezpieczenie zdrowotne. Nie twórzmy fikcji. Może należałoby wprowadzić powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Jak

Premier Tusk nie chce radykalnych reform

, obniżanie pensji, rent i emerytur nawet o 30 proc., podnoszenie podatków - przekonywał Tusk.Debaty domagali się posłowie PiS, by usłyszeć, jaka jest sytuacja gospodarcza i jaki plan ma rząd na wyjście z kryzysu. Ale sala świeciła pustkami.Polska przeszła przez światowy kryzys bez

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

Jako najważniejsze zmiany ułatwiające prowadzenie biznesu przedsiębiorcy wskazują możliwość wprowadzenia elastycznego czasu pracy oraz możliwość pracy np. w centrach usług wspólnych na rzecz podmiotów zagranicznych, także w niedziele i święta. W 2013 roku udało się także nieco ograniczyć wysokie

Seniorzy chętnie porównują Polskę do Europy. Zawsze na korzyść tej drugiej? [LISTY]

emerytury czy renty. Nie ma żadnej polityki senioralnej państwa. Oto z czym mamy problemy:1/ Brak zniżek na leki (nie piszę już o darmowych lekach, jak było dawniej)2/ Brak ułatwień w komunikacji miejskiej, w Krakowie była zniżkowa Karta Seniora, ale miasto po roku z niej się wycofało. Jak seniorzy mają

DZIŚ 19 STYCZNIA. Co się wydarzy?

zajęła się senacka Komisja Zdrowia. Nie zaproponowała do niej żadnych poprawek, zgłoszonych przez senatorów PiS. Poprawki dotyczyły m.in. postulatów środowiska aptekarskiego. Senatorowie zajmą się też ustawą o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok. Zgodnie z nią rolnicy zapłacą za

Podatki na ostatnią chwilę

wiele kategorii przychodów, którymi podatnik musi się pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania

Pomoc dla chorych psychicznie

indywidualnej oraz grupowej psychoterapii. Trzeba mieć skierowanie od lekarza psychiatry bądź lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To samo dotyczy ewentualnej wizyty u psychologa. Trzeba też znaleźć ośrodek specjalizujący się w pomocy pacjentom z tym konkretnym zaburzeniem, o co w przypadku niektórych

Jak się zmieni KRUS?

. Tyle że system ubezpieczeń dla rolników konserwuje niewydolną strukturę rolną. Ludzie nie chcą odchodzić z roli, bo mają KRUS. PSL niby przyjmuje te argumenty, ale uważa, że rolnikom należy się jakaś osłona. A Platforma się z tym zgadza. Tusk zapowiadał tak: chcę podkreślić, że to ewolucyjne

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,* ma prawo do zasiłku: stałego lub przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego,* ma prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.Nie dostaniemy go także, kiedy osoba, którą mamy się opiekować, jest w związku małżeńskim

Co grozi za kłamstwo u lekarza

;. Oświadczenia o składkach będą podpisywać pacjenci, którzy przyjdą do przychodni bez zaświadczenia od pracodawcy, odcinka renty czy emerytury. Na oświadczeniu będzie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwa pracodawcy, oddział NFZ, do którego należymy. Lekarz na tej podstawie wypisze leki z refundacja. Co

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

głową. Uwaga! Dodatek mieszkaniowy należy się każdemu, kto spełnia ustawowe kryteria dochodowe oraz powierzchni mieszkania lub domu. Możesz się o niego starać niezależnie od tego, czy mieszkasz w spółdzielni, komunalnej czynszówce, prywatnej kamienicy, czy nawet w domu jednorodzinnym Dochód: 998,98 zł

Renta ekonomiczna

Renta ekonomiczna - dodatkowa wypłata, jaką otrzymuje dany czynnik produkcji ponad dochód transferowy konieczny do skłonienia go do świadczenia swych usług właśnie w tym zastosowaniu. Renty ekonomicznej nie należy mylić z czynszem płaconym za wynajęty lokal lub dzierżawę ziemi, ani z dochodem

Maseczka kosmetyczna

wchłaniane są w dość znacznym stopniu przez skórę). Po oczyszczeniu skóry należy ją przetrzeć tonikiem, by przywrócić naturalne pH skóry.W zależności od rodzaju cery, typu problemów skórnych lub oczekiwanego efektu, dobiera się właściwą maseczkę. Środki dostępne w sprzedaży są zwykle dokładnie opisane

Waist-hip ratio

sylwetki ciała (sylwetka w kształcie gruszki bądź jabłka) oraz typ otyłości (otyłość brzuszna bądź pośladkowo-udowa). Obliczenie współczynnika WHRW celu obliczenia wartości współczynnika WHR, należy uprzednio dokonać pomiaru obwodu talii i bioder. Pomiarów tych należy dokonać możliwie dokładnie np

Przegląd zastosowań hathajogi w medycynie zachodniej

Europejska Unia Federacji Krajowych Ćwiczeń Jogi. W 1977 IV Międzynarodowy Kongres Medycyny Psychosomatycznej w Kioto powołał stały Międzynarodowy Zespół Naukowy Adaptujący Jogę. Wśród prób adaptacji jogi do medycyny zachodniej należy wymienić dokonania Amerykanina T. Bernarda z 1944 i Czechosłowaka A. van

Zabieg sanitarny

po stwierdzeniu skażenia, a więc jeszcze na terenie skażonym lub natychmiast po jego opuszczeniu. Zabiegi sanitarne należy poprzedzić częściową dezaktywacją ubrania przez strzepanie pyłu promieniotwórczego. Można go też usunąć z ubrania za pomocą miotełki zmoczonej w wodzie lub płynie dezaktywacyjnym, przemyć

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kiedy należy się renta zdrowotna?

Kiedy należy się renta zdrowotna?

Czym jest renta zdrowotna? Rentą zdrowotną nazywamy świadczenie pieniężne udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to udzielane jest osobom niezdolnym do podjęcia pracy zarobkowej z powodu przewlekłej choroby, która uniemożliwia pracę zgodną z posiadanymi kompetencjami zawodowymi.

Wysokość renty zdrowotnej. Nie można wskazać jednej kwoty właściwej dla określenia wysokości renty chorobowej. Wszystko zależy bowiem od kilku czynników, a przede wszystkim od stopnia niezdolności do pracy zarobkowej (określonego przez lekarza orzecznika ZUS) oraz od ilości i wysokości opłacanych składek rentowych z comiesięcznego wynagrodzenia.

Kiedy należy się renta zdrowotna? Jak już wspomnieliśmy, o rentę zdrowotną mogą ubiegać się osoby, które są niezdolne do pracy na skutek przewlekłej choroby - mogą to być tak zwane choroby zawodowe, ale nie tylko. Co więcej, choroba musi pojawić się w momencie, w którym dana osoba opłaca składki rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ewentualnie musi wystąpić nie później niż do 18 miesięcy od zakończenia okresu składkowego (np. w przypadku ubezpieczenia przez Urząd Pracy lub urlopu macierzyńskiego).