kiedy należy się renta zdrowotna

Leszek Kostrzewski

Za kilka lat renta będzie wyższa niż emerytura, a budżet w kłopotach

Za kilka lat renta będzie wyższa niż emerytura, a budżet w kłopotach

Po obniżeniu wieku emerytalnego dojdzie do paradoksu niespotykanego w całej Europie. Polski rencista będzie dostawał więcej pieniędzy niż emeryt.

Komu się należy renta socjalna

ZUS wypłaca 270 tys. rent socjalnych. Dziś wynosi ona ok. 740 zł brutto. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze?

Jaka pomoc po udarze

Chorzy po udarze wymagają żmudnej rehabilitacji, a to kosztuje. Gdzie szukać pomocy? Jakie świadczenia przysługują chorym, a jakie ich opiekunom?

Sąd przyznał odszkodowanie weteranowi z Afganistanu. Precedensowy wyrok?

- Nie odnosząc się do wysokości zasądzonych kwot, na pewno jesteśmy usatysfakcjonowani podstawą rozstrzygnięcia. Mamy do czynienia z historyczną chwilą. Po raz pierwszy sąd w Polsce uznał, że za szkody poniesione na misjach zagranicznych przez żołnierzy należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

dochód musi być niższy niż 634 zł, a w przypadku osoby w rodzinie - poniżej 514 zł. Rak. Polisy Dorota M. Fal, ekspert do spraw zdrowotnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń: - Kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy na raka, powinniśmy przejrzeć wszystkie polisy, jakie mamy w domu. Chodzi zarówno o

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

SOCJALNA Kiedy niepełnosprawne dziecko kończy 18 lat, należy mu się renta socjalna z ZUS lub z KRUS w wysokości 739,58 zł miesięcznie. Renta jest zawieszana, jeśli osoba ją pobierająca dorabia i osiąga przychód wyższy niż 2698,5 zł miesięcznie. Podstawą przyznania renty jest orzeczenie o stopniu

Z ZUS do sanatorium za darmo

Z ZUS do sanatorium za darmo

być skierowane osoby tam ubezpieczone. Rolnicy wyjeżdżają z KRUS. Policjantom czy żołnierzom sanatoria zapewnia MSW lub MON. Sanatorium należy się: * ubezpieczonym, zagrożonym całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy; * uprawnionym do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po

DO SANATORIUM Z ZUS

orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Badania przez lekarza orzecznika można uniknąć. ZUS może skierować nas do sanatorium w tzw. trybie zaocznym, gdy nasza dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu. MAKSYMALNIE 8 TYGODNI Na

Zmiany w świadczeniach mundurowych

związku z właściwościami lub warunkami służby, + ustalaniem grupy inwalidzkiej, + potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego. Do jej obowiązków będzie należeć również kontrola zwolnień lekarskich. W ustawie czytamy: "W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

. Dlatego dorabiam w zakładzie stolarskim. Dostałem etat i oprócz 2,5 tys. zł emerytury mam dodatkowe 2 tys. zł pensji. Gdy dostałem pierwszą wypłatę, nie mogłem uwierzyć. Okazało się, że od pensji państwo co miesiąc odciąga mi składkę rentową. Pytam się: po co? Przecież ja z renty już nie skorzystam. Mam

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

Dodatki z ZUS dla seniorów i kombatantów Osobom starszym i kombatantom przysługują dodatki wypłacane przez ZUS. – Dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym, którzy są całkowicie

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnego funkcjonowania (w takiej sytuacji wiek jest nieważny). Dodatek jest przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS. W oddziale ZUS trzeba złożyć

DOMY OPIEKI I HOSPICJA

DOMY OPIEKI I HOSPICJA

środowiskowej; + zgoda pacjenta na umieszczenie w placówce; + ksero dowodu osobistego; + ksero legitymacji ubezpieczeniowej; + odcinek renty lub emerytury; + aktualne wyniki badań. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady składania dokumentów i rejestrowania się w kolejkach oczekujących na miejsce w

Konkubinat kontra małżeństwo

Konkubinat kontra małżeństwo

; - możliwość adoptowania dzieci; - możliwość wspólnego dorabiania się, a po rozwodzie - podział majątku; - prawo do renty rodzinnej; - prawo do alimentów po rozwodzie lub w separacji; - tzw. domniemanie ojcostwa - ojcem dzieci jest mąż matki; - jedno z małżonków może objąć składką zdrowotną drugiego

EMERYT SZUKA PRACY, ZAKŁADA FIRMĘ

EMERYT SZUKA PRACY, ZAKŁADA FIRMĘ

, długotrwale bezrobotne lub mają orzeczoną niepełnosprawność. Te mogą się zgłaszać do regionalnych programów operacyjnych i starać o bezzwrotną dotację lub nisko oprocentowaną pożyczkę. Warunek: muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne. Szczegółowych informacji należy szukać na portalach

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które ukończyły 75 lat, a co należy się kombatantom? Uwaga! Wysokość niektórych dodatków finansowych zmieniła się 1 marca. DODATKI DLA SENIORÓW I KOMBATANTÓW Dodatek pielęgnacyjny - wynosi 208,67 zł miesięcznie. Przyznawany jest z urzędu osobom, które mają prawo

Zmiany w rentach

Zmiany w rentach

pracą się nie rozglądała - mówią eksperci od polityki społecznej. Kiedy zawieszą rentę Rencista socjalny powinien wiedzieć, że do przychodu, którego nie może przekroczyć, zalicza się: -praca wykonywana w ramach stosunku pracy, -praca nakładcza (np. chałupnictwo), -praca na podstawie umowy zlecenia i

Jakie zmiany czekają nas w rentach socjalnych?

pracą się nie rozglądała - mówią eksperci od polityki społecznej. Kiedy zawieszą rentę Rencista socjalny powinien wiedzieć, że do przychodu, którego nie może przekroczyć, zalicza się: - praca wykonywana w ramach stosunku pracy, - praca nakładcza (np. chałupnictwo), - praca na podstawie umowy zlecenia

Nie ma pracy, nie ma renty. Musi błagać NFZ o endoprotezę

Nie ma pracy, nie ma renty. Musi błagać NFZ o endoprotezę

? Do 27 listopada zeszłego roku miała jeszcze przyznane przez ZUS świadczenie rehabilitacyjne. Teraz nie ma już nic. Starała się o rentę, ale bez skutku. - Przed komisją to było takie traktowanie człowieka, że nigdy tego nie zapomnę. Upokorzyli mnie. Nie mogłam nic sama powiedzieć o trudnościach, jakie

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

dochody rodziny opiekuna i podopiecznego. Wystarczy, że dochód jest o kilka złotych wyższy, i świadczenie się nie należy. A wtedy opiekun nie ma prawa do składek emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne! Opiekun z zasiłkiem może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członków swojej rodziny

Centrum Nauki Kopernik przedstawia teatr o komórkach

Centrum Nauki Kopernik przedstawia teatr o komórkach

pada pytanie, czy gdyby Lacks była biała, zapytano by ją o zdanie, przyznano osieroconym dzieciom rentę albo choć objęto je ubezpieczeniem zdrowotnym. Ale ten spektakl to nie tylko oskarżenie, a Smolar broni się przed patosem. "Henrietta Lacks" zbudowana jest z absurdalnego poczucia humoru i

Emerytury specjalne

wychowuje dwójkę dzieci. Przez wiele lat zajmowała się domem. Kiedy z winy męża doszło do rozwodu, kobieta poszła do pracy. Niestety, rok temu okazało się, że ma nowotwór. Kobieta została sparaliżowana. ZUS odmówił jej przyznania renty, bo za krótko pracowała, ale emeryturę specjalną przyznał. Pani

Olsztyn. Szpital wojewódzki wygrał z NFZ spór o 5,5 mln zł

związany pieniędzmi i kontraktem z NFZ, z drugiej zaś jest zobowiązany do leczenia pacjentów. "Jeśli odmówi choremu pomocy lub pomoc ta będzie spóźniona szpital naraża się na procesy odszkodowawcze, czy wypłatę renty" - przyznał sędzia. Dodał, że inna strona medalu jest taka, że NFZ dysponuje

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

orzeczoną niepełnosprawność, świadczenie też mu się nie należy. O specjalny zasiłek opiekuńczy trzeba występować co roku. Dobra wiadomość jest taka, że opiekun z zasiłkiem ma opłacane z publicznych pieniędzy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zła - po śmierci podopiecznego pozostaje bez środków

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

rehabilitacyjne. Można je pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Później albo dostajemy rentę, albo wracamy do pracy. O ile mniejsza pensja na zwolnieniu lekarskim W czasie choroby otrzymujemy 80 proc. pensji. Gdy jesteśmy w szpitalu - tylko 70 proc. 100 proc. należy się tym, którzy zapadli na chorobę zawodową

Senior w biedzie

chronionych, o ile osoba pobierająca zasiłek nie przekroczy kryterium dochodowego. ZASIŁEK OKRESOWY Należy się osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu szczególnych okoliczności: przewlekłej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, i dopiero starają się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość

KTO MOŻE STRACIĆ ZASIŁEK CHOROBOWY

rehabilitacyjne. Można je pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Później albo dostajemy rentę, albo wracamy do pracy. MNIEJSZA PENSJA W czasie choroby otrzymujemy 80 proc. pensji. Gdy jesteśmy w szpitalu - tylko 70 proc. 100 proc. należy się tym, którzy zapadli na chorobę zawodową, mieli wypadek przy pracy oraz

CO MOŻE KOMORNIK, A CO WINDYKATOR

nagrywanie wszystkich rozmów. Ale nie z ukrycia, tylko jawnie. Należy też stanowczo zażądać, by wszelka komunikacja odbywała się na piśmie, a nie telefonicznie czy za pomocą SMS-ów. Gdy windykator mimo naszych ostrzeżeń dalej będzie nas nękał, można zawiadomić policję lub prokuraturę o możliwości popełnienia

Coraz więcej pracowników przynosi L4 przez zaburzenia psychiczne. Lekarze: niepokojący wzrost

zwiększoną liczbą osób chorujących. Zauważyć przy okazji należy, że jest to proces bardzo niekorzystny gospodarczo, gdyż obciążenia budżetowe dotyczą zarówno kosztów leczenia, zwolnień lekarskich, rent inwalidzkich, jak i utraconej produktywności osób aktywnych zawodowo. W kolejce do specjalisty Eksperci nie

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

Parkinsona może być powodem do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy. Formalności załatwia się tak jak w przypadku wszystkich innych chorób. Należy zgromadzić dokumenty poświadczające zarobki i staż pracy oraz dokumentację medyczną i złożyć do ZUS wraz z wnioskiem na druku ZUS Rp-1. Trzeba też

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym. Ustalenia dotyczące nowej ustawy trwają od dawna i

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

potrzeby promocji dłuższego okresu aktywności zawodowej ubezpieczonych, a także wpływu takich rozwiązań na dochody FUS oraz na wysokość emerytur i rent. Rząd sugerował, że popiera pomysł, aby zakazać dorabiania osobom, które zdecydują się wcześniej odejść na emeryturę. To może spowodować, że po

ZPP o pieczy zastępczej: potrzebna była nowelizacja ustawy

przypadku niektórych osób, otrzymają one rentę, a jednocześnie będą miały zapewniony i sfinansowany wikt i opierunek" - mówił. Jednocześnie wskazał, że z danych ministerstwa pracy wynika, iż 37 proc. dzieci wychowuje się w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 539 zł. Jedną z ważnych zmian

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

należy szukać w wojewódzkich oddziałach NFZ lub na stronie internetowej www.nfz.gov.pl. Jeżeli ktoś ma problemy z zapłaceniem za sprzęt kwoty, która nie jest objęta refundacją, lub potrzebuje sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ, może się zwrócić do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym. Ustalenia dotyczące nowej ustawy trwają od dawna i

Świadczenia opiekuńcze

należy. A wraz z nim opiekunowi przepada prawo do opłacanych z publicznych pieniędzy składek emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. JAK SIĘ LICZY DOCHÓD? Należy przedstawić zaświadczenia o dochodach obu rodzin: opiekuna i podopiecznego. Jeśli opiekun ma współmałżonka, potrzebne będą

Pieniądze dla opiekunów

emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód liczy się w ten sposób, że sumuje się zarobki współmałżonka opiekuna oraz rentę lub emeryturę podopiecznego (ewentualnie jego współmałżonka), a następnie dzieli przez liczbę domowników, w tym dzieci pozostające na utrzymaniu do 25. roku życia, a

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

, alimentów, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych oraz renty dożywotniej. Dzięki ostatnim zmianom w przepisach komorniczych zajęcie rachunku odbywa się drogą elektroniczną, czyli błyskawicznie, tak by dłużnik nie zdążył wyczyścić konta. Gdy dłużnik alimentacyjny nie ma rachunku ani legalnych dochodów, jest

Co się należy kombatantom

do emerytury lub renty, co miesiąc będzie otrzymywała 208,17 zł dodatku pielęgnacyjnego. Seniorom, którzy skończyli 75 lat, jest przyznawany z urzędu. Pomoc należy się także osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania - wówczas wiek jest nieważny. Dodatek jest

Raport: ciąża i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

. med. Agnieszka Motyl wskazywała, że sprawa kosztów choroby jest bardzo złożona, ponieważ obok kosztów medycznych są to także koszty rent, zasiłków chorobowych, ale też koszty utraconych przychodów. Jak mówiła, na koszty choroby wpływają absencja lub obniżona efektywność chorego pracownika. Jak

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych: Rząd czeka na naszą śmierć

się niepełnosprawnym członkiem rodziny i przekroczą dochód, nie będą miały żadnego zasiłku, a w związku z tym także ubezpieczenia zdrowotnego. – Niedawno zmarł nasz kolega, który opiekował się chorą siostrą. Nie miał zasiłku, więc kiedy zachorował na nowotwór płuc, nie miał jak się leczyć

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

przedemerytalnego czy emerytury. Świadczenie należy się bez względu na dochody rodziny. Są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne. W połowie czerwca 2016 roku Senat przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do tej pory, jeżeli w rodzinie była dwójka dzieci

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym oraz w wynagrodzeniu za czas zwolnień lekarskich. W

"Nie wierzę, że nagle pojawi się pomoc". Matki niepełnosprawnych dzieci komentują rządowe zapowiedzi

. Ważne jest też, żeby mówić nie tylko o życiu, ale też o godnym życiu. O to walczą matki podczas protestów. Gdy dziecko jest małe, wsparcie jest bardzo potrzebne, ale później potrzeba nie mniej. Rodzice dorosłych dzieci przeżywają ogromy stres, zastanawiając się, co będzie z ich dzieckiem, kiedy ich już

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

-PSL postanowiła wziąć się do rent mundurowych. Rząd chce, aby system rentowy mundurowych stopniowo upodabniał się do systemu powszechnego. Zmianami zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort przygotował założenia do projektu "ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych

Czego nie dajemy najstarszym pacjentom

prewencji zdrowotnej najwięcej dostarczyła badaczom Holandia. Taka prewencja wcale nie jest tania, bo wymaga indywidualnego podejścia i dobrego kontaktu pacjenta z jego lekarzem. Nie tylko u nas starsi ludzie mają kilka chorób przewlekłych, ale u nas wówczas, kiedy ich stan zdrowia dramatycznie się załamie

Jan Rulewski: Platforma porzuciła ludzi wykluczonych, bezdomnych, starszych

Rulewski odniósł się do odrzuconego w zeszłym tygodniu w głosowaniu senackim projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przewidywał on bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób, które ukończyły 75. rok życia i pobierają najniższą emeryturę lub rentę. Senator w romowie z

Jakie składki musi opłacić przedsiębiorca?

większość przedsiębiorców płaci najmniejszą możliwą składkę. W 2014 jest to 1042,46 zł. Na tę kwotę składa się kilka różnych opłat. 270,40 to składka na ubezpieczenie zdrowotne. Trafia ona do Narodowego Funduszu Zdrowia i ma zapewnić przedsiębiorcy bezpłatne leczenie. 438,73 zł to składka emerytalna. Te

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

świadczenie się nie należy. A wraz z nim opiekunowi przepada prawo do opłacanych z publicznych pieniędzy składek emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód liczy się w ten sposób, że sumuje się zarobki współmałżonka opiekuna oraz rentę lub emeryturę podopiecznego (ewentualnie jego

Kosztowne długi

do sądu. Co zrobić, gdy windykator wyzywa, obraża i zastrasza? Można napisać do jego szefa, że nie życzymy sobie takiego traktowania. Dobrą metodą jest nagrywanie wszystkich rozmów, ale nie z ukrycia, tylko jawnie. Należy też zażądać, by wszelka komunikacja odbywała się na piśmie, a nie telefonicznie

Lekarze kazali kobiecie iść na pilną cesarkę po schodach. Dostała krwotoku

O tej windzie napisałam pierwszy raz w 2004 r., kiedy porodówka na placu Traugutta w Zabrzu należała do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez całe lata uczelnia nie zainwestowała w klinikę ani złotówki. Urząd dozoru technicznego już wtedy od kilku lat uprzedzał, że winda w placówce jest stara i

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

zarobkowej. + Po trzecie: nie można być na rencie lub emeryturze. Gdy ma się samemu orzeczoną niepełnosprawność, zasiłek też się nie należy. + Po czwarte: gdy żyje współmałżonek chorego rodzica, jego obowiązek opieki wyprzedza obowiązek dziecka. Innymi słowy: gdy ojciec (ojczym) nie ma orzeczonej

Co należy wiedzieć o wyjeździe

zdrowotnego, *emeryci, renciści, bezrobotni - dowód na to, że są ubezpieczeni, np. odcinek renty, zaświadczenie z urzędu pracy; wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych itd., *karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mają związek z naszym pobytem w sanatorium; *leki, które przyjmujemy

Domy pomocy społecznej

znaczy, że pensjonariusz musi wyłożyć całą kwotę. Zasada jest taka: mieszkaniec domu płaci nie więcej niż 70 proc. swoich dochodów. Gdy ma groszową emeryturę lub rentę, DPS upomni się o dopłatę od współmałżonka, a gdy ten nie żyje lub ma równie niskie dochody - od dzieci, wnuków albo rodziców. Jeżeli syn

Komu się należy miejsce w domu opieki

wydaje gmina. Decyzję o umieszczeniu w konkretnym miejscu wydaje starosta powiatu. Bardzo rzadko się zdarza, że miejsce czeka na podopiecznego. W większości przypadków to podopieczny czeka, aż miejsce się zwolni. Do wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy dołączyć: zaświadczenie z ZUS lub

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

się wypadkiem. Rentę wypadkową dostaniemy tylko wtedy, gdy wracaliśmy z pracy wprost do domu (lub na odwrót, prosto z domu do pracy). Przykład. Marcin dostał zawału wracając do domu po skończonej zmianie. Zostało to uznane za wypadek przy pracy. Jeśli jednak ulegniemy wypadkowi, kiedy nie wracamy od

Badania jak obowiązek obywatelski. [LIST]

składce zdrowotnej, gdy pacjent poddaje się badaniom profilaktycznym regularnie. To korzystne dla podatników - mniej rent, kosztownego leczenia zabiegowego, pogrzebów itd. Badania obowiązkowe należy traktować jak obowiązek obywatelski, a nie zamach na wolność. Sprawa jest technicznie prosta: urzędy

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

dziecka. Mogą się o nie ubiegać rodziny, w których dochód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 1922 zł netto na osobę. Dodatkowo rodzice biologiczni muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w dziesiątym tygodniu ciąży

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

życia, jeżeli zostają na utrzymaniu rodziców. Do przychodu wliczają się również m.in.: alimenty, renty, zasiłki chorobowe rolników, pieniądze zarobione za granicą, alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego. W przypadku rodzin o wyższych dochodach świadczenie przysługuje od

Dla kogo ulgi i odpisy podatkowe

na ubezpieczenie zdrowotne i ewentualne ulgi odpisywane od podatku. I to całe rozliczenie. Dodatkowo 1 proc. podatku należnego możemy przekazać na organizację pożytku publicznego. Jeśli dochód jest wyższy od progu podatkowego, to odejmuje się od niego 85 528 zł, a od tego, co zostaje, odciąga 32 proc

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Pod koniec listopada parlament przegłosował zmiany w skali podatkowej. Osoby o najniższych dochodach będą miały wyższą kwotę wolną, a te o najwyższych - niższą albo wcale. Trzeba to będzie uwzględnić w PIT. Ale dopiero przy rozliczeniu za 2017 r. SKALA PODATKOWA Na razie rozliczamy się po staremu

Małżeństwo czy konkubinat

Życie na kocią łapę nie jest już powodem do wstydu, a gdy stanie się nieznośne - można się rozstać bez sądowych ceregieli. Czym różni się konkubinat od małżeństwa? DACH NAD GŁOWĄ, CZYLI DO KOGO NALEŻY MIESZKANIE Gdy małżonkowie kupują mieszkanie, jest ono ich własnością wspólną. Gdy konkubenci

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

przedłużać raz na trzy lata. Dzięki temu można wysyłać podania i wnioski bez wychodzenia z domu. Autoryzacja odbywa się przy użyciu kodów SMS. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane urzędowym poświadczeniem odbioru, które jest równoznaczne z elektronicznym awizo. KIEDY PIENIĄDZE Z FUNDUSZU Świadczenie z

Co po szpitalu

, który nie jest refundowany przez NFZ, może zwrócić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS). W określonych sytuacjach udzielają one dofinansowania na takie zaopatrzenie. O refundację nie można się starać po zakupie. Wniosek należy złożyć

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

DOSTANIESZ ZASIŁKU Przykład. Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało

Jaka pomoc dla chorych na SM

. Dofinansowanie należy się raz w miesiącu, tylko do limitu 90 zł. Za zakupy powyżej tej kwoty chorzy muszą płacić w całości z własnej kieszeni.Zlecenie na zakup pieluchomajtek czy podkładów wystawia neurolog, urolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź felczer ubezpieczenia zdrowotnego. Z

Kolejki rujnują życie. 10 lat czekania na operację kolana

wypłaca już zakład pracy). Potem starała się w ZUS o rentę. Bez skutku. - Tam przed komisją to było takie traktowanie człowieka, że nigdy tego nie zapomnę. Upokorzyli mnie. Nie mogłam nic sama powiedzieć o swoich trudnościach z chodzeniem. Kazali tylko odpowiadać "tak" lub "nie" na

Wypadek przy pracy? Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć i jak załatwić formalności

pracy nie uznaje się sytuacji, kiedy nie wracamy od razu do domu, tylko np. jedziemy jeszcze do sklepu po zakupy. Chyba że uda nam się udowodnić, że zboczenie z trasy było rutynowe np. codzienne odbieranie dziecka z przedszkola. Dawniej ofiary takich zdarzeń miały prawo do renty wypadkowej. Teraz mogą

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

komisje lekarskie będą podlegały Zakładowi Emerytalno-Rentowemu MSW. To nowość, bo część obecnie funkcjonujących komisji lekarskich działa w ramach zakładów opieki zdrowotnej. Zmiany w rentach niepotrzebne? Związkowcom nie podoba się nowa struktura orzekania, czyli powstanie tylko dwóch instancji

Fizjoterapeuta to nie zawód "paramedyczny" [LIST]

możliwości sprawdzenia kwalifikacji zawodowych osób świadczących te usługi. Brak przepisów prawnych ogranicza także możliwość wprowadzania w systemie publicznej opieki zdrowotnej nowoczesnych form fizjoterapii i oceny ich efektywności. Wydłuża to proces leczenia pacjentów i zwiększa koszty. Niestety, w

MON proponuje zmiany w ustawie o weteranach misji zagranicznych

też, gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie statusu weterana, jeśli uczestnik misji zmienił miejsce służby, np. przeszedł z wojska do policji. Jeśli weteran poszkodowany pobiera rentę, w jego legitymacji ma znaleźć się odpowiednia adnotacja. Jak wyjaśnia Kloc, to ułatwienie, ponieważ niektóre ulgi

Pomoc na nagły kryzys

składki wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł. W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny

Pomoc na nagły kryzys

wysokość składki wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł. W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków

Sejm. Prace nad powołaniem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP

. razem z emeryturą czy rentą na rachunek bankowy za granicą. Podczas posiedzenia podkomisji i prac połączonych komisji rozpatrywano poprawki PiS odwołujące się do sygnowanego przez nich projektu proponujące m.in. doprecyzowanie katalogu osób, które mają znaleźć się w korpusie weteranów i wprowadzenie

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opiekuńczy. Dostawałabym go ja, ale przeznaczała na jej potrzeby - leki czy środki czystości. Mnie wystarczyłoby, żeby państwo opłaciło moją składkę zdrowotną i na emeryturę. Ośrodek pomocy społecznej odmówił jednak przyznania zasiłku. Czy to zła wola urzędników, czy też pomoc rzeczywiście mi się nie należy

Policzcie dobrze

Pomijając dyskusje na temat możliwości pracy kobiet do 67 lat, ze względów zdrowotnych, sygnalizuję problem dotychczas pomijany. Polka średnio żyje 81 lat, szacuje się, że za dziesięć lat będzie żyła 84 lata. Przedłużając wiek emerytury do 67 lat, państwo nie będzie płaciło kobietom emerytur przez

Co może komornik? Jak sobie radzić z długami [INFORMATOR]

wszystkich rozmów. Ale nie z ukrycia, tylko jawnie. Należy też stanowczo zażądać, by wszelka komunikacja odbywała się na piśmie, a nie telefonicznie lub za pomocą SMS-ów. Gdy windykator, mimo naszych ostrzeżeń, dalej będzie nas nękał, można zawiadomić policję lub prokuraturę o możliwości popełnienia

Przywileje dla seniorów i kombatantów

, *Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. Muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający, że należą do grupy mającej szczególne uprawnienia. Zgodnie z nowymi przepisami pomoc w gabinetach lekarzy specjalistów oraz świadczenia szpitalne powinny być im udzielone w dniu zgłoszenia się do przychodni czy szpitala. Jeżeli jest

Co się należy starszym i ich opiekunom

. Przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani tym, którzy otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS (piszemy o tym obok). Wysokość zasiłku nie jest uzależniona od dochodu. Pomoc jest wypłacana bezterminowo lub

Jak starać się o rentę

przyczyn zdrowotnych nie możesz utrzymywać się z pracy. Ustawa o emeryturach i rentach mówi, że osoba niezdolna do pracy to ktoś, kto "całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu popsucia sprawności organizmu i nie rokuje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy po

Co się należy starszym i chorym

niepełnosprawności, osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i tym, którzy

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

urodzenia na padaczkę. Mam 22 lata i nie pracowałem na tyle długo, by móc starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mam szansę na jakąkolwiek inną stałą, comiesięczną pomoc finansową?Warto sprawdzić, czy w tym przypadku należy się renta socjalna. Przyznawana jest osobom pełnoletnim, całkowicie

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

skierowanie sprawy do sądu. Choruję niemal od urodzenia na padaczkę. Mam 22 lata i nie pracowałem na tyle długo, by móc starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mam szansę na jakąkolwiek inną stałą, comiesięczną pomoc finansową? Warto sprawdzić, czy w tym przypadku należy się renta socjalna

Rząd przygotował wieloletni program przeciwdziałania korupcji

"państwo nie zawahało się wtedy, kiedy trzeba było wymierzyć sprawiedliwość czy wyeliminować zjawisko korupcyjne, niezależnie od tego kto jakie stanowisko sprawował". "To, że także Telewizja Republika może z taką satysfakcją informować na przykład o zatrzymaniu skorumpowanego urzędnika

Życie po udarze

, tymczasem po chorobie pozostał mu niedowład prawej ręki. Jest zbyt młody, by przejść na emeryturę, czy może więc starać się o rentę? Tak, oczywiście, o ile lekarz orzecznik z ZUS uzna go za osobę niezdolną do pracy. Należy też pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko ubezpieczonym

Opole. Oskarżona lekarka: kontrola była jak sąd kapturowy

wyraziła zgodę na publikację swoich danych oraz wizerunku. Córki Barbary i Bartłomieja Bonków urodziły się 20 listopada 2012 r. w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Pierwsza przyszła na świat w dobrym stanie zdrowia, druga - po 45 minutach - w złym, z

Pacjenci: stwardnienie rozsiane to problem społeczny

wychodzi z domu z powodu swojej niepełnosprawności, trudności z przemieszczaniem się, depresji. "Paradoksem jest to, że jednym z priorytetów zdrowotnych w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE są choroby neurodegeneracyjne, do których należy również SM. Nie znalazły się one natomiast na liście

Rak. Gdy bliska ci osoba choruje na nowotwór

Nie bądź sam z rakiem - rozmowa z psychoonkologiemRak. Zadania dla rodziny i bliskich chorego na nowotwórRak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworemRak - tej diagnozy boimy się najbardziej. Z cukrzycą, astmą, zapalnymi chorobami stawów, chorobami serca da się

Pacjenci mają swoje prawa

obowiązują pielęgniarki i położne. PRAWO DO INFORMACJI Co czwarty przypadek naruszenia praw pacjenta dotyczy właśnie prawa do informacji. Przepisy mówią, że jako pacjentom należy nam się pełna i przystępna informacja o stanie zdrowia. Należy się ona także dzieciom, które ukończyły 16 lat. Informacji powinien

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

transferować składki emerytalne do OFE i dług się nie będzie powiększał. Są oczywiście takie wydatki socjalne, które trzeba ograniczać, ale są i takie, które należałoby zwiększyć. Generalne cięcie byłoby uzasadnione tylko w przypadku głębokiego kryzysu. W naszej sytuacji trzeba działać rozsądnie, pamiętając o

Fryderyk Schneider: Potrzebujemy polityki społecznej z prawdziwego zdarzenia [ANKIETA WYBORCZEJ]

pobierali zasiłków ani nieuzasadnionych rent. Natomiast należy wprowadzić progresywny podatek PIT. PiS parę lat temu wprowadził obiecywany przez PO - o ironio - podatek quasi-liniowy, ponieważ 99,5 proc. pracujących Polaków płaci tę samą 18-proc. stawkę. Jak śmiem się nazywać liberałem, skoro sprzeciwiam

Emeryt w długach

dług. Zwykle zaczyna się od grzecznych telefonów przypominających o spłacie. Gdy rata nadal nie wpływa, telefony stają się natarczywe, nierzadko z pogróżkami. Kiedy i to nic nie daje, po 60 dniach przychodzi listowne wezwanie do zapłaty. Gdy nadal nic się nie dzieje, wierzyciel wpisuje dłużnika na

Przypadek, którego nie zapomnę. Leczenie jak u Sereny Williams

sama również czuła się świetnie. Myślę, że medycyna polega na tym, by szukać nowych sposobów leczenia. Nie należy nigdy się poddawać, warto sprawdzać, co można zrobić, by uratować pacjenta. Nie można powiedzieć: "Nic nie można zrobić"! Wiedząc, że gdzieś w szpitalu poza Polską wykonują

INFORMATOR ONKOLOGICZNY

idziemy na badania, operację, albo tylko na te dni, kiedy przyjmujemy chemię. Liczba dni zwolnienia chorobowego nie może przekroczyć 182 dni w ciągu roku. Po tym czasie ZUS nie wypłaca już zasiłku chorobowego. Jeśli nie jesteśmy zdolni do pracy, możemy się starać o przyznanie renty. Jeżeli lekarze

Eksperci: powikłania cukrzycy zbyt częste wśród polskich chorych

;. Konsultant w dziedzinie diabetologii województwa lubelskiego dr hab. Grzegorz Dzida przypomniał, że do klasycznych powikłań cukrzycy zalicza się np. utratę wzroku w wyniku retinopatii cukrzycowej czy uszkodzenie nerek i konieczność dializ z tego powodu. Należy tu również uszkodzenie nerwów, czyli tzw

Obrzęki limfatyczne. Dlaczego noga robi się wielka

Na Kongresie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego powołano sekcję limfologii. Został pan jej przewodniczącym. O czym będziecie przekonywać urzędników? PROF. ANDRZEJ SZUBA: O tym, że chorym z obrzękami limfatycznymi należy się coś więcej niż tylko częściowa refundacja pończoch raz w roku. O tym, że

Ulgi w PIT na 2015

; * dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; * dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Uwaga! Na pełnoletnie dzieci uczące się i pracujące nie należy się ulga, bo same są podatnikami i rozliczają się z fiskusem. Nie przepada, jeśli dziecko zarobi w

Pomoc dla starszych i chorych

, otrzymują go z urzędu. Uwaga! Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje tym, którzy dostają rentę socjalną. Nie należy się też osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji trzeba wybrać, jaką formę pomocy chcemy otrzymywać. Trzeba dopilnować, żeby oba świadczenia nie były wypłacane

Gdy brakuje na spłatę długów

finansowe. Długi niszczą życie, prowadzą do konfliktów rodzinnych, utraty majątku. Dlatego warto się dwa razy zastanowić, nim weźmiemy kolejny kredyt lub pożyczkę. Gdy zabraknie na spłatę - należy działać. UPOMNIENIE Ściganie dłużnika zwykle zaczyna się od upomnienia. Oznacza to, że np. zakład energetyczny