kiedy należy się renta zdrowotna

Katarzyna Klukowska

Senior w biedzie

Senior w biedzie

Starzy, schorowani ludzie jak mało kto potrzebują opieki, wsparcia i zwykłej życzliwości. Co może zrobić senior, któremu brakuje na leki, opał czy jedzenie? Kiedy przysługuje mu fachowa opieka pielęgniarki, a kiedy miejsce w domu opieki?

Zmiany w rentach dla mundurowych

Rząd już zmniejszył mundurowym chorobowe. Kolejna zmiana będzie dotyczyć reformy rent dla policjantów, żołnierzy i strażaków.

Zmiany w rentach dla mundurowych

Rząd chce, aby system rentowy służb mundurowych stopniowo upodabniał się do obowiązującego w ZUS. Zmiany mają wejść w życie już w tym roku. W pierwszej kolejności będzie zmniejszona pensja na chorobowym.

Zmiany w rentach

Zmiany w rentach

odlicza się od niej zaliczkę na podatek dochodowy, a także potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystko potrąca już państwo, rencista nie musi więc sam tego załatwiać. Z kwoty renty mogą być także potrącane inne należności wskazane w art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej, np. alimenty. Do końca

Zmiany dla mundurowych

Zmiany dla mundurowych

zwiększającej emeryturę nawet o 15 proc. Takie świadczenie należy się, gdy inwalidztwo orzeczono w związku ze służbą.Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu.Rent III grupy nie stracą ci, którym już je przyznano, o ile "przesłanki ustalenia tej grupy nie ustały".Orzeczenie o

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

postanowiła wziąć się do rent mundurowych. Rząd chce, aby system rentowy mundurowych stopniowo upodabniał się do systemu powszechnego. Zmianami zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort przygotował założenia do projektu "ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi

Ważne sprawy emerytów

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

transferować składki emerytalne do OFE i dług się nie będzie powiększał. Są oczywiście takie wydatki socjalne, które trzeba ograniczać, ale są i takie, które należałoby zwiększyć. Generalne cięcie byłoby uzasadnione tylko w przypadku głębokiego kryzysu. W naszej sytuacji trzeba działać rozsądnie, pamiętając o

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opiekuńczy. Dostawałabym go ja, ale przeznaczała na jej potrzeby - leki czy środki czystości. Mnie wystarczyłoby, żeby państwo opłaciło moją składkę zdrowotną i na emeryturę. Ośrodek pomocy społecznej odmówił jednak przyznania zasiłku. Czy to zła wola urzędników, czy też pomoc rzeczywiście mi się nie należy

Rząd przygotował wieloletni program przeciwdziałania korupcji

"państwo nie zawahało się wtedy, kiedy trzeba było wymierzyć sprawiedliwość czy wyeliminować zjawisko korupcyjne, niezależnie od tego kto jakie stanowisko sprawował". "To, że także Telewizja Republika może z taką satysfakcją informować na przykład o zatrzymaniu skorumpowanego urzędnika

Dla kogo pomoc społeczna

zdrowia i opieki społecznej z 30 grudnia 1998 roku oraz ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Do wniosku, który może złożyć sam podopieczny lub ktoś z jego rodziny, należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, np. odcinek renty lub emerytury lub decyzję gminy o przyznaniu zasiłku

Co należy wiedzieć o wyjeździe

Co należy wiedzieć o wyjeździe

bliskiego lub pobyt w szpitalu), należy załączyć odpowiednie dokumenty, które to potwierdzą. Możemy także skrócić sam pobyt w uzdrowisku. Skrócenie pobytu może też nastąpić w przypadku, gdy lekarz specjalista zatrudniony w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego w trakcie kontrolnego badania orzeknie o

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

się wypadkiem. Rentę wypadkową dostaniemy tylko wtedy, gdy wracaliśmy z pracy wprost do domu (lub na odwrót, prosto z domu do pracy). Przykład. Marcin dostał zawału wracając do domu po skończonej zmianie. Zostało to uznane za wypadek przy pracy. Jeśli jednak ulegniemy wypadkowi, kiedy nie wracamy od

Jaka pomoc dla chorych na SM

Jaka pomoc dla chorych na SM

. Dofinansowanie należy się raz w miesiącu, tylko do limitu 90 zł. Za zakupy powyżej tej kwoty chorzy muszą płacić w całości z własnej kieszeni.Zlecenie na zakup pieluchomajtek czy podkładów wystawia neurolog, urolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź felczer ubezpieczenia zdrowotnego. Z

Pomoc dla starszych, bezrobotnych, niesamodzielnych

oprócz osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, należy się także osobom powyżej 75 lat. Wypłaca go ZUS na podstawie ustawy o rentach i emeryturach. Uwaga! Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia wypłacane przez dwie różne

Policzcie dobrze

Policzcie dobrze

Pomijając dyskusje na temat możliwości pracy kobiet do 67 lat, ze względów zdrowotnych, sygnalizuję problem dotychczas pomijany. Polka średnio żyje 81 lat, szacuje się, że za dziesięć lat będzie żyła 84 lata. Przedłużając wiek emerytury do 67 lat, państwo nie będzie płaciło kobietom emerytur przez

Eksperci: system wsparcia rodzin z dziećmi wymaga zmiany

odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, co dałoby korzyści podatkowe rodzinom z dziećmi o najniższych dochodach. Dla finansów publicznych zmiany takie wiązałyby się z dodatkowym kosztem w wysokości 1,7 mld zł. Myck przedstawił też koncepcję wprowadzenia powszechnych świadczeń rodzinnych przyznawanych

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

lekarskie będą podlegały Zakładowi Emerytalno-Rentowemu MSW. To nowość, bo część obecnie funkcjonujących komisji lekarskich działa w ramach zakładów opieki zdrowotnej.Zmiany w rentach niepotrzebne?Związkowcom nie podoba się nowa struktura orzekania, czyli powstanie tylko dwóch instancji zamiast trzech

Dobra opieka na starość

Dobra opieka na starość

łóżka babci?SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O prawdziwym szczęściu mogą mówić ci, którym gminy przyznały nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Nie tylko dostają 520 zł miesięcznie, ale mają opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby znaleźć się w gronie szczęściarzy, osoby te musiały przejść

Para bezdomnych od lat mieszka we wraku auta

Para bezdomnych od lat mieszka we wraku auta

pomaga. Rano w butelkach jest lód - mówi Jacek. Zanim zamieszkał na parkingu, pracował na budowie i w stolarniach. Pracę stracił. Teraz jedynymi dochodami małżeństwa są zasiłek społeczny (200 zł) i renta zdrowotna Moniki (400 zł). Część renty pobiera co miesiąc komornik. Jedyne, co czasem udaje mi się

Jak się starać o świadczenie pielęgnacyjne

Jak się starać o świadczenie pielęgnacyjne

świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna to 620 zł bez względu na dochody rodziny oraz opłacona przez budżet państwa składka emerytalna i zdrowotna. Należałoby się ono tylko tym opiekunom, którzy nie mają innego źródła utrzymania, np. renty czy emerytury. Opiekunom nie wolno byłoby dorabiać do świadczenia

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

urodzenia na padaczkę. Mam 22 lata i nie pracowałem na tyle długo, by móc starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mam szansę na jakąkolwiek inną stałą, comiesięczną pomoc finansową?Warto sprawdzić, czy w tym przypadku należy się renta socjalna. Przyznawana jest osobom pełnoletnim, całkowicie

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

renty, a po zapłaceniu rachunków i wykupieniu leków zostaje jej za mało pieniędzy, żeby jednorazowo wydać 300 zł. Nic to nie dało. 12 sierpnia GITD podtrzymał swą decyzję. - Dokument, który dostałam, liczy sześć stron. Gdy wczytałam się w treść pisma, osłupiałam - mówi pani Mirosława.Inspektorat uznał

Życie po udarze

, tymczasem po chorobie pozostał mu niedowład prawej ręki. Jest zbyt młody, by przejść na emeryturę, czy może więc starać się o rentę?Tak, oczywiście, o ile lekarz orzecznik z ZUS uzna go za osobę niezdolną do pracy. Należy też pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko ubezpieczonym

Pacjenci: stwardnienie rozsiane to problem społeczny

niepełnosprawności, trudności z przemieszczaniem się, depresji. "Paradoksem jest to, że jednym z priorytetów zdrowotnych w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE są choroby neurodegeneracyjne, do których należy również SM. Nie znalazły się one natomiast na liście priorytetów naszego kraju"

Pomoc dla starszych i chorych

, otrzymują go z urzędu. Uwaga! Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje tym, którzy dostają rentę socjalną. Nie należy się też osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji trzeba wybrać, jaką formę pomocy chcemy otrzymywać. Trzeba dopilnować, żeby oba świadczenia nie były wypłacane

Socjal nas wzbogaci

zasiłków, bo progi dochodowe uprawniające do nich rzadko są podnoszone. A pomoc społeczna skupia się na sprawdzaniu, komu i jaki zasiłek się należy, a nie na indywidualnej pracy z rodziną: szukaniu pracy, edukacji i wspieraniu aspiracji dorastających dzieci. Najczęściej ludzi wpędza w biedę bezrobocie

Nowości w przychodniach i szpitalach: druk RMUA już niepotrzebny, wystarczy PESEL

dotychczas - druk RMUA z zakładu pracy. Emeryci i renciści mogą okazać w poradni najnowszy odcinek renty czy emerytury lub legitymację ZUS-owską.Wszystkie te procedury nie są jednak obowiązkowe w stanach nagłych, kiedy bezpośrednio zagrożone jest nasze zdrowie lub życie.Milion niezgłoszonych dzieciPowody

Co dalej z KRUS?

społeczna uzależnia na pokolenia). 3. Osoby, które korzystają z KRUS, bo chcą płacić niskie składki na ubezpieczenie emerytalne oraz mieć dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ich w Kasie w ogóle nie powinno być. Mimo zaostrzenia warunków przystąpienia do KRUS problem nadal nie został rozwiązany. Jak się

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

pierwszym kwartale tego roku już ograniczono grupę uprawnionych - należało się tylko rodzicom i opiekunom dzieci. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej twierdziło, że oni są w najtrudniejszej sytuacji, bo dziecko najczęściej nie ma żadnego dochodu, a niepełnosprawni dorośli mają rentę czy emeryturę, co

Co grozi niepłacącym abonamentu RTV

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Konsekwencje są przykre. Skarbówka może zająć wynagrodzenie, emeryturę, rentę albo rachunek w banku. SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ DŁUŻNIKIEM Jeśli nie płacimy abonamentu, ale jeszcze nie otrzymaliśmy wezwania, warto zastanowić się nad tym, aby z własnej woli uregulować

Bankructwo USA już w czwartek. Politycy wciąż nie mogą się dogadać

będzie 15 listopada, kiedy trzeba spłacić kolejne odsetki od długów, tym razem aż 29 mld. Wtedy rząd USA przestanie realizować zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów.Jak hitlerowskie Niemcy?Jak przypomina portal Bloomberg, coś takiego - czyli bankructwo potężnej zachodniej gospodarki - zdarzyło się

Gdy stracisz pracę

Wczoraj pisaliśmy o tym, jak ważna jest rejestracja w urzędzie pracy i samodzielne, aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Przypomnijmy - dzięki zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna zyskujemy nie tylko ubezpieczenie zdrowotne oraz - jeżeli spełniamy warunki - prawo do zasiłku.Ten status otwiera

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

emerytalne i zdrowotne), a najwyższe ok. 2 tys. zł brutto (1465 zł na rękę) miesięcznie, ale dopiero w 2017 r. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane nie dłużej niż na czas ważności decyzji określającej stopień niepełnosprawności podopiecznego i zakres sprawowanej nad nim opieki. Opiekun musi się

Dla opiekunów niepełnosprawnych

całodobową opiekę więcej niż pięć dni w tygodniu (nie wlicza się tu pobytów w zakładach opieki zdrowotnej, np. szpitalu). Nie należy się też m.in., gdy jakaś osoba w naszej rodzinie ma już prawo do jakichś świadczeń (np. wcześniejszej emerytury) na to dziecko albo jeśli ktoś w rodzinie ma już przyznane

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną, rentową i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Świadczenie przyznawane jest bezterminowo. Wbrew początkowym niejasnościom prawo do niego

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Od 1 kwietnia wzrosły kwoty odszkodowań związanych z utratą zdrowia w pracy. Jeśli więc straciłeś zdrowie w pracy, należy ci się za to rekompensata. Sprawdź, jak się do tego zabrać. Poniżej odpowiadamy na pytania zadane przez naszych Czytelników.Codziennie spędzam wiele godzin przy biurku. Od paru

Czy zmienią się świadczenia dla opiekunów

pierwsi dostają świadczenie pielęgnacyjne. Ci drudzy specjalny zasiłek opiekuńczy. *Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 820 zł miesięcznie i dostaje się je bez względu na dochody rodziny. Opiekunowie mają opłacaną składkę emerytalną i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta

Jak starać się o rentę

przyczyn zdrowotnych nie możesz utrzymywać się z pracy. Ustawa o emeryturach i rentach mówi, że osoba niezdolna do pracy to ktoś, kto "całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu popsucia sprawności organizmu i nie rokuje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy po

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

: dzieci i młodzież do lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26. roku życia; dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz dzieci uprawnione do renty rodzinnej.A jak wyjechać z ZUS?Nie jedziesz z NFZ? Możesz wyjechać do uzdrowiska z ZUS. Na taki wyjazd załapią się osoby, które nie mają prawa do emerytury, a

Ta awantura o leki to awantura o "reformę", a nie reformę

zajmujący się grami frakcyjnymi w Prawie i Sprawiedliwości lub w PO, okazali się znawcami systemów zdrowotnych. Skoro temat od dwóch tygodni nie schodzi z pierwszych stron, to wszyscy już wiedzą o trudnościach z realizację recept - także ci, którzy nigdy do apteki nie chodzą. Wszyscy są oburzeni - na

Skąd wiem, że Maziarski nie zabuli

decyzje podejmują rządy.Ogół dowiedział się od Wojciecha Maziarskiego, że system zdrowotny nastawiony na potrzeby pacjenta jest bardziej kosztowny niż system nastawiony na potrzeby płatnika. Jeżeli ta teza jest słuszna, a ogół pod jej wpływem skłoni rząd do kontynuowania reform systemu ochrony zdrowia w

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Stypendia socjalne i naukowe, zasiłki, dożywianie - o tym m.in. pisaliśmy wczoraj. Taka pomoc należy się oczywiście także uczniom niepełnosprawnym. Ale na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć? Bardzo ważne orzeczenie Ważnym dokumentem, który otwiera uczniom furtkę do skorzystania z różnych

Gdy pracownik często choruje...

wyrównawczy i renta szkoleniowa. Kiedy i co ci przysługuje?Jednorazowe odszkodowanieJeśli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznałeś uszczerbku na zdrowiu, przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie, ale uszczerbek musi być stały albo długotrwały. 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego

Seniorzy chętnie porównują Polskę do Europy. Zawsze na korzyść tej drugiej? [LISTY]

emerytury czy renty. Nie ma żadnej polityki senioralnej państwa. Oto z czym mamy problemy:1/ Brak zniżek na leki (nie piszę już o darmowych lekach, jak było dawniej)2/ Brak ułatwień w komunikacji miejskiej, w Krakowie była zniżkowa Karta Seniora, ale miasto po roku z niej się wycofało. Jak seniorzy mają

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

całodobową opiekę w związku z koniecznością kształcenia czy rehabilitacji, także gdy przebywa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym czy innej placówce, która zapewnia całodobową opiekę więcej niż pięć dni w tygodniu (nie wlicza się tu pobytów w zakładach opieki zdrowotnej, np. szpitalu). Nie należy się

Senior w długach

, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przedawniają się w ciągu trzech lat. Rację ma bowiem powód, kiedy podnosi, że pozwany Bank jest niewątpliwie przedsiębiorcą, do którego zakresu działania należy między innymi udzielanie kredytów i przyjmowanie poręczeń dotyczących takich

Jaka praca, taka choroba

wynagrodzenie obniżyło się z powodu uszczerbku na zdrowiu).Możesz też ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku chorobą zawodową, o rentę szkoleniową (jeśli po chorobie nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie i musisz się przekwalifikować) i rentę rodzinną (przysługuje rodzinie po

Wrześniowy odcinek z ZUS trzeba zachować. Emeryt i rencista z legitymacją

Od września znikną comiesięczne odcinki z ZUS potwierdzające wysokość renty i emerytury oraz fakt odprowadzania składki zdrowotnej. Emeryci i renciści otrzymają w przyszłym roku legitymacje, które upoważnią ich do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej O zmianie poinformowała wczorajsza

Jaka pomoc dla dzieci i ich opiekunów

otrzymywać bon wychowawczy w wysokości 1600 zł miesięcznie oraz refundację kosztów szczepień. 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie.Gdy rodzic sprawuje opiekę nad jednym dzieckiem, dodatek należy mu się przez 24 miesiące. Gdy nad

Do sanatorium z NFZ

dokumentację lekarską wraz ze skierowaniem należy dostarczyć do oddziału NFZ, pod który podlega osoba starająca się o wyjazd. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem swojego lekarza lub wysłać pocztą.Fundusz ma 30 dni na "zaakceptowanie skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego"

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

zarobił w 2013 r. nie więcej niż taką właśnie kwotę (chodzi o dochód!), nie płaci podatku. Jeśli jednak płacił w ciągu roku zaliczki na podatek, warto złożyć PIT, żeby je odzyskać. Wyliczone na podstawie skali podatki pomniejsza się potem o składki na ubezpieczenie zdrowotne i odpisywane od podatku ulgi

DZIŚ 19 STYCZNIA. Co się wydarzy?

się senacka Komisja Zdrowia. Nie zaproponowała do niej żadnych poprawek, zgłoszonych przez senatorów PiS. Poprawki dotyczyły m.in. postulatów środowiska aptekarskiego.Senatorowie zajmą się też ustawą o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok. Zgodnie z nią rolnicy zapłacą za osobę 1

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

uregulować należności. Mamy wówczas pewność, że w ciągu kilku dni nie będziemy musieli szukać dużej sumy, kiedy otrzymamy informację o długu od Poczty Polskiej. Jeśli nie wiemy, ile wynosi nasz dług i gdzie wpłacić pieniądze, powinniśmy skontaktować się e-mailem pod adresem: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta

Jak się zmieni KRUS?

dla rolników konserwuje niewydolną strukturę rolną. Ludzie nie chcą odchodzić z roli, bo mają KRUS. PSL niby przyjmuje te argumenty, ale uważa, że rolnikom należy się jakaś osłona. A Platforma się z tym zgadza. Tusk zapowiadał tak: chcę podkreślić, że to ewolucyjne wprowadzanie podatku od dochodu

Pomoc dla chorych psychicznie

indywidualnej oraz grupowej psychoterapii. Trzeba mieć skierowanie od lekarza psychiatry bądź lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To samo dotyczy ewentualnej wizyty u psychologa. Trzeba też znaleźć ośrodek specjalizujący się w pomocy pacjentom z tym konkretnym zaburzeniem, o co w przypadku niektórych

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

? Dodatków do zasiłku rodzinnego jest siedem. Część z nich się pani nie należy, np. dodatek z tytułu urodzenia dziecka (przysługuje tylko nowo narodzonym dzieciom do pierwszego roku życia) czy dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (pisze pani, że dzieci są już w

Jesteśmy nigdzie i wszędzie. Jemy obrzynki. Dobrze, że chociaż Facebooka mamy

, opieka płaci mu tylko ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Teraz mamy 520 złotych na nas troje z synem. To jałmużna. Nie da się przeżyć. Przecież trzeba zapłacić prąd, za wynajem mieszkania. Na jedzenie nie zostaje nic.Pomaga rodzina, znajomi, czasami coś się dorobi, ale mąż słaby, ma 49 lat, na budowę nikt go

Premier Tusk nie chce radykalnych reform

, obniżanie pensji, rent i emerytur nawet o 30 proc., podnoszenie podatków - przekonywał Tusk.Debaty domagali się posłowie PiS, by usłyszeć, jaka jest sytuacja gospodarcza i jaki plan ma rząd na wyjście z kryzysu. Ale sala świeciła pustkami.Polska przeszła przez światowy kryzys bez

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

głową. Uwaga! Dodatek mieszkaniowy należy się każdemu, kto spełnia ustawowe kryteria dochodowe oraz powierzchni mieszkania lub domu. Możesz się o niego starać niezależnie od tego, czy mieszkasz w spółdzielni, komunalnej czynszówce, prywatnej kamienicy, czy nawet w domu jednorodzinnym Dochód: 998,98 zł

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,* ma prawo do zasiłku: stałego lub przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego,* ma prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.Nie dostaniemy go także, kiedy osoba, którą mamy się opiekować, jest w związku małżeńskim

Co grozi za kłamstwo u lekarza

;. Oświadczenia o składkach będą podpisywać pacjenci, którzy przyjdą do przychodni bez zaświadczenia od pracodawcy, odcinka renty czy emerytury.Na oświadczeniu będzie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwa pracodawcy, oddział NFZ, do którego należymy. Lekarz na tej podstawie wypisze leki z refundacja. Co

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

sprawach słyszy się od lat. I niewiele się dzieje.Wielu zarejestrowanych bezrobotnych, nawet 30 proc., nie poszukuje pracy. Pracują na czarno, chodzi im tylko o ubezpieczenie zdrowotne. Nie twórzmy fikcji. Może należałoby wprowadzić powszechne ubezpieczenie zdrowotne.Jak radzimy sobie z kryzysem

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki zasiłek (153 zł miesięcznie) należy się: niepełnosprawnemu dziecku; osobie powyżej 16 lat

Przywileje dla rodziny

urodzenia pięcioraczków i więcej dzieci. *Urlop dodatkowy Ponadto należą ci się 4 tygodnie (w przypadku wieloraczków - 6 tygodni) urlopu dodatkowego. Części obowiązkowej nie możesz się zrzec (poza szczególnym przypadkiem, kiedy po 14. tygodniu przekażesz część urlopu ojcu dziecka - o tym poniżej), a urlop

Gdzie teraz nocą szukać pomocy medycznej

zachować rozsądek, ale i ostrożność. Nie bagatelizować niepokojących symptomów. Należy być wyczulonym choćby na to, że u dzieci choroba potrafi szybko się rozwinąć i stworzyć zagrożenie.NFZ przygotował "Vademecum 2011" - poradnik dla pacjenta, który podpowiada, na co możemy liczyć w ramach

"Wyleczysz, gdy leczysz" - Europejski Dzień Walki z Depresją

, kiedy i w jaki sposób będzie przebiegał ten dzień. Może to być dzień lub tydzień różnych działań, zawsze obchodzony w październiku" - powiedziała Chatizow. Jak zaznaczyła, w tym roku Stowarzyszenie stara się dotrzeć do mediów z informacją o Europejskim Dniu Walki z Depresją. "Gdy w mediach

Czy aptekarz może pytać: Co panu dolega?

w poradniach przy wystawianiu recept, w szpitalach potrzebny będzie dokument z pracy lub odcinek renty czy emerytury.Komunikat NFZ w sprawie oświadczeń o ubezpieczeniu miał wczoraj ostatecznie uspokoić awanturę wokół recept. Najbardziej buntowali się lekarze. Nowa ustawa narzuca im obowiązek

Emerytura zagraniczna

Aby dostać emeryturę z zagranicy, należy spełnić określone warunki - przede wszystkim osiągnąć wiek emerytalny obowiązujący w danym państwie. Formalności nie trzeba załatwiać osobiście. Wystarczy, że zgłosimy się do ZUS w Polsce. Dotyczy to jednak wyłącznie przypadków pracy w:* państwach

Tusk wciska gaz

Reformy należy przeprowadzać zaraz na początku kadencji, by ich plusy ludzie odczuli przed następnymi wyborami i - co równie ważne - nie zaszkodziły tym, którzy je wprowadzają - mówi znana polityczna zasada. Donald Tusk będzie się jej trzymał. - Większość zapowiedzi premiera z exposé rząd

Do czego masz prawo w związku partnerskim

mającej na utrzymaniu rodzinę. Ledwo się przeprowadzili do nowego lokum, gdy między partnerami zaczęło się psuć. Joanna boi się, że będzie musiała opuścić mieszkanie tak jak stoi, z walizką osobistych rzeczy. Niestety, Joanna ma powody do zmartwienia. Formalnie nieruchomość należy tylko do Kamila, a jej

Co się należy chorym na Parkinsona

korzystać z komunikacji miejskiej. O innych ulgach - czytaj poniżej i w ramce** Czy choroba Parkinsona może być powodem do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy?Oczywiście. Formalności załatwia się tak jak w przypadku wszystkich innych chorób. Należy zgromadzić dokumenty poświadczające zarobki i

Pierwsza debata wyborcza dot. zdrowia i polityki społecznej

wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, że nie ustawia się kolejka do sklepu, w którym póki świecą pustkami. Oferta jest lepsza. Dzisiaj mamy lepszy sprzęt, lepszych specjalistów" - powiedziała Kopacz. Podkreśliła, że obecnie pacjenci mają większą świadomość, że wcześniej należy się zgłaszać do lekarza i

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

. Dałoby to budżetowi ok. 200 mln zł oszczędności rocznie.Przeciwko temu pomysłowi opowiada się Krajowa Rada Izb Rolniczych, której zdaniem "hektar ziemi nie jest wykładnikiem ekonomicznym, a samo posiadanie ziemi nie daje tytułu do nakładania obowiązku opłacania składek zdrowotnych".Pomysł

To ja, od spraw niemożliwych. Od ubezpieczeń pacjentów

leczenia była.Najgorsze są sytuacje ludzi bezdomnych. Oni nie mają żadnych świadczeń, ani zdrowotnych, ani ubezpieczeniowych, nie mają zasiłku, niczego. A wiadomo, że w naszym systemie nie ma nic za darmo. Tylko opieka długoterminowa jest za darmo i opieka hospicyjna. Wtedy pacjentowi się wszystko należy

Urwany film Kodaka

się w grobie". 1881. Lubił literę K Kiedy 23-letni George jedzie w 1877 roku na wycieczkę z aparatem fotograficznym, zabiera: urządzenie wielkości kuchenki mikrofalowej, ciężki statyw, pojemnik ze szklanymi kliszami, chemikalia i namiot. W namiocie nakłada emulsję na szklaną kliszę. Naświetlić i

Jak zerwać ze status quo?

podatków. Nie musi z tym czekać do następnego budżetu, tym bardziej że nadchodzący rok może być wyjątkowo trudny dla europejskiej gospodarki. Warto zastanowić się nad dwoma pomysłami: - ujednoliceniem stawki VAT na poziomie 18-19 proc.- zmianą zasad indeksacji emerytur i rent. Pierwszy pomysł (skądinąd

Eksperci: edukacja najważniejsza w profilaktyce raka szyjki

pracy i obowiązków domowych, a nawet zostać matkami" - podkreślił dr Giermek. Leczenie w stadium zaawansowanym, gdy trzeba dołączyć radioterapię, powoduje natomiast wielomiesięczne powikłania, które czasem są tak okaleczające, że kobiety wycofują się z życia zawodowego i przechodzą na rentę

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

książeczką zdrowia lub dokumentem poświadczającym odprowadzanie składek ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się do regionalnego oddziału NFZ. Zakupy trzeba zrobić w sklepie czy aptece, które mają umowę z NFZ. Adresy, telefony i godziny urzędowania wszystkich oddziałów znajdziesz na stronie NFZ

Biedni utrzymują bogatych? - list

Nie spotkałem się jeszcze z danymi jak to wygląda po obniżce podatków z 2009 roku (ale wygląda to na pewno podobnie), ale kiedy mieliśmy jeszcze trzy progi wyglądało to tak: podatnicy, których obejmowały drugi i trzeci próg podatkowy, stanowili 6% (słownie: SZEŚĆ procent) wszystkich podatników

Pobożny Sojusz. W życzeniach

świadczeń zdrowotnych, likwidację lub skrócenie kolejek do procedur diagnostycznych i terapeutycznych i zniesienie limitów na świadczenia bezpośrednio służące ratowaniu życia i zdrowia".Według Sojuszu przez ostatnie cztery lata rząd PO podejmował decyzje "zmierzające do pozbycia się przez rząd

Mam raka i dość proszenia o leczenie. Idę do sądu

tak się sprawy mają, to pacjentka nie kwalifikuje się do leczenia.Pozew o rentę na leczenie- Pani Janina, walcząc o swoje konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, wyczerpała wszystkie znane jej możliwości. Pisała do konsultantów, ministra zdrowia, nawet premiera. Wszystkie te instytucje podtrzymały

Pod dobrą opieką

(w przypadku choroby psychicznej u osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej do zaświadczenia lekarskiego dołącza się zaświadczenie lekarza psychiatry; w przypadku występowania upośledzenia umysłowego dołącza się zaświadczenie psychologa);* dochody - decyzja o otrzymywanej rencie

Recepta na receptę

na niej odczytać nazwę poradni lub gabinetu, adres, numer REGON lub imię i nazwisko lekarza, jego adres i telefon.W rubryce poniżej powinny się znaleźć dane pacjenta, czyli imię i nazwisko, numer oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego należymy (jest ich 16), dokładny adres łącznie z numerem domu i

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

lat; * 98 zł na dziecko powyżej 18 lat, do 24 lat. (najbliższe zmiany stawek - od 1 listopada 2012 r.) Zasiłek należy się do 21 lat, gdy dziecko się uczy w szkole. A do 24 lat, jeśli uczy się i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kto go otrzyma? Rodzice, jedno z

Pułapka większości

wybór.Większość z nas jest przecież zadowolona z zapowiedzi premiera, że w przyszłym roku podatki nie będą podniesione. Chociaż ta sama większość się wścieka się, że kiedy zgłaszamy wypadek, holownik z zasady przyjeżdża przed radiowozem, a nawet przed karetką.Większość z nas nie chce przecież podniesienia składki

Sezonowa grypa w Polsce co roku pochłania ponad 600 mln zł

na zapalenie płuc wśród szczepionych dzieci i - co zaskoczyło samych badaczy - o 40 proc. spadła liczba zachorowań wśród nieszczepionych dorosłych. Dorośli nie zarażali się od dzieci. Efekt zdrowotny tej akcji trudno przecenić. Ale podliczono i efekt finansowy. Szczepionych było 1000 dzieci rocznie

Serce z sylikonu

) 589 5611. Uroczy głos zaczyna opowiadać o ubezpieczeniach zdrowotnych. Dziennikarz tygodnika "Time" zadaje pytanie: "Czy ty jesteś robotem?". "Ja jestem realną osobą! Ja jestem realną osobą!" - zacina się Samantha. Chwilę milczy. Narzeka na połączenie telefoniczne: "

Pieniądze na dzieci

opłacane są składki na twoje ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. *** Gdy twoje dziecko rozpoczyna edukację, należy ci się dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł raz na rok szkolny. Wniosek należy złożyć do końca okresu zasiłkowego. *** Gdy dziecko dojeżdża do szkoły w innym mieście lub

Sanatorium drożej i rzadziej

należy np. zmodyfikować leczenie). Uwaga! NFZ ma obowiązek poinformować nas o fakcie, że skierowanie straciło ważność, najpóźniej dwa tygodnie po terminie. Co wtedy? Musimy jeszcze raz poddać się wszystkim badaniom, ale dopiero po 18 miesiącach od wystawienia pierwszego skierowania.Warto wiedzieć: NFZ

Pieniądze na dzieci

możemy dostać na dzieci?Zasiłki rodzinneMiesięcznie taki zasiłek to:* 68 zł na dziecko do 5 lat;* 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat;* 98 zł na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat.(zgodnie z obecnymi przepisami najbliższe zmiany stawek czekają nas dopiero 1 listopada 2012 r.)Zasiłek należy się do 21

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

rodzinna należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mogą się ubiegać o rentę rodzinną? Prawo do niej przysługuje: Dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą (ta

Jak się starać o rentę

brakowało mu jeszcze pięć lat. Czy mogę się starać o rentę rodzinną?Tak. Może się starać pani o rentę rodzinną. Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej. Przy czym zmarły musiał być emerytem lub rencistą albo pobierać zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.Renta rodzinna należy

Nastomatki w formacie MTV

Nikolę i wszystko mija. Wybrałam zaoczny tryb nauki, by jak najwięcej być z córeczką. W weekendy, kiedy jestem w szkole, małą zajmuje się mama. Mama Izy Anna niechętnie rozmawia o sytuacji. - No, córka jest młoda, wiadomo Kiedy dowiedziałam się o ciąży, modliłam się tylko, żeby dzieciątko było zdrowe

Jolanta Fedak: Będziemy mieć skazanych na minimalne emerytury

24 października. Przy autoryzacji udzielono odpowiedzi na dwa dodane przez redakcję pytania (pierwsze i ostatnie). CO SIĘ KOMU NALEŻYUmowa o pracę (etat) - pracodawca odprowadza składkę emerytalną, rentową, zdrowotną, chorobową oraz wypadkową, - okres pracy zalicza się do stażu, - należy się płatny

Nasz przewodnik. Przeczytaj nim pójdziesz do lekarza

1Zgodnie z nową ustawą o refundacji leków, by dostać od lekarza receptę, do której dopłaca NFZ, musisz udowodnić, że masz opłacone składki zdrowotne. W województwie śląskim chorzy pokazują kartę chipową. W innych do lekarza musisz zabierać zaświadczenie od pracodawcy albo odcinek renty czy

Prezes BCC: Polak odwraca się od swojego państwa

przypadki gnębienia przedsiębiorców jak pokazane w "Układzie zamkniętym", to ludzie biznesu po prostu odwracają się od własnego państwa.Polscy bogacze nie płacą podatków w Polsce. Czy należy ich potępiać? Ale przecież nie jest tak, że z jednej strony mamy złe państwo i nastawiony na gnębienie

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

wyszkoliła. Czas między 10. a 20. rokiem służby to najlepszy okres dla mundurowego. Należałoby też zreformować system przyznawania rent policjantom i wojskowym, bo jest on pełen luk zachęcających do wyłudzania świadczeń. Zmian wymagają także zasiłki chorobowe. Ich sposób naliczania jest o wiele

Ponad połowa Polaków za telewizor nie płaci

, usługowym czy produkcyjnym mieszczącym się poza lokalem mieszkalnym. Osoba fizyczna mająca dwa mieszkania lub więcej, w których znajdują się odbiorniki radiowo-telewizyjne, bez względu na ich liczbę powinna płacić tylko jeden abonament.Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Tu piszemy o dzieciach. Ale taki zasiłek należy się także seniorom, którzy ukończyli 75 lat (chyba że ta osoba ma już dodatek pielęgnacyjny do emerytury).Kiedy się nie należy? Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostaniemy na dziecko umieszczone w instytucji, która

Renta ekonomiczna

Renta ekonomiczna - dodatkowa wypłata, jaką otrzymuje dany czynnik produkcji ponad dochód transferowy konieczny do skłonienia go do świadczenia swych usług właśnie w tym zastosowaniu. Renty ekonomicznej nie należy mylić z czynszem płaconym za wynajęty lokal lub dzierżawę ziemi, ani z dochodem

Maseczka kosmetyczna

wchłaniane są w dość znacznym stopniu przez skórę). Po oczyszczeniu skóry należy ją przetrzeć tonikiem, by przywrócić naturalne pH skóry.W zależności od rodzaju cery, typu problemów skórnych lub oczekiwanego efektu, dobiera się właściwą maseczkę. Środki dostępne w sprzedaży są zwykle dokładnie opisane

Waist-hip ratio

sylwetki ciała (sylwetka w kształcie gruszki bądź jabłka) oraz typ otyłości (otyłość brzuszna bądź pośladkowo-udowa). Obliczenie współczynnika WHRW celu obliczenia wartości współczynnika WHR, należy uprzednio dokonać pomiaru obwodu talii i bioder. Pomiarów tych należy dokonać możliwie dokładnie np

Przegląd zastosowań hathajogi w medycynie zachodniej

Europejska Unia Federacji Krajowych Ćwiczeń Jogi. W 1977 IV Międzynarodowy Kongres Medycyny Psychosomatycznej w Kioto powołał stały Międzynarodowy Zespół Naukowy Adaptujący Jogę. Wśród prób adaptacji jogi do medycyny zachodniej należy wymienić dokonania Amerykanina T. Bernarda z 1944 i Czechosłowaka A. van

Zabieg sanitarny

po stwierdzeniu skażenia, a więc jeszcze na terenie skażonym lub natychmiast po jego opuszczeniu. Zabiegi sanitarne należy poprzedzić częściową dezaktywacją ubrania przez strzepanie pyłu promieniotwórczego. Można go też usunąć z ubrania za pomocą miotełki zmoczonej w wodzie lub płynie dezaktywacyjnym, przemyć

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.