katolicki uniwersytet lubelski

Aleksandra Pucułek

KUL ma cztery lata na dostosowanie swojej nazwy

KUL ma cztery lata na dostosowanie swojej nazwy

Katolicki Uniwersytet Lubelski do 2020 roku, a nie do czerwca tego roku, jak planowano wcześniej, będzie musiał dostosować swoją nazwę do określonych przepisów. Chodzi o możliwość stosowania w nazwie uczelni słowa "uniwersytet".

Kontrowersyjny wykład na KUL. Protestujących straszą wysokimi karami

Katolicki Uniwersytet Lubelski przygotowuje się do spotkania z amerykańską działaczką antyaborcyjną Rebeccą Kiessling. Przeciwko wykładowi protestują m.in. studenci zrzeszeni w Porozumieniu Akademickim Lublin, a fundacja Instytut Ordo Iuris, który jest organizatorem wydarzenia, grozi przeciwnikom pozwem. Kara miałaby być nie mniejsza niż 100 tys. zł.

Lublin.Kard. Coccopalmerio doktorem honoris causa KUL

Specjalista prawa kanonicznego, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych kard. Francesco Coccopalmerio otrzymał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczelnia świętowała 96. rocznicę istnienia.

Jak stworzyć miasto przyjazne ludziom? Pracownia miast w Lublinie

Jak stworzyć miasto przyjazne ludziom? Pracownia miast w Lublinie

Ks. Szostek ostro o mediach publicznych: Nawrót do języka PRL-owskiej propagandy

Ks. Szostek ostro o mediach publicznych: Nawrót do języka PRL-owskiej propagandy

- Dziś obserwuję w mediach publicznych nawrót do stylu PRL-owskiego "Dziennika Telewizyjnego". To osiąga często skalę, której nie potrafię strawić. Odwołuję się do rzetelności dziennikarzy! - powiedział. Ksiądz prof. Andrzej Szostek wygłosił w obecności metropolity warszawskiego kardynała

Profesor o KUL: "Mam oddać pieniądze? Raczej należy mi się nagroda"

Profesor o KUL: "Mam oddać pieniądze? Raczej należy mi się nagroda"

KUL przyjęto nieochrzczonego ateistę Etyk zauważa jednak, że uniwersytet powinien dopuszczać pluralizm myśli. W jego opinii na lubelskiej uczelni kiedyś właśnie tak było: "Panowała wówczas na KUL pewna swoboda, i to do tego stopnia, że - na przykład - przyjęto mnie na studia, mimo że byłem

Warszawski KIK o skandalu na KUL

Głęboko oburzeni tym, co się wydarzyło na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 11 kwietnia 2011 roku, w szczególności oklaskami studentów i niezrozumiałą powolnością władz Uczelni w reagowaniu na szkalowanie w jej murach Wielkiego Kanclerza KUL śp. abp Józefa Życińskiego; pamiętający, że

Czesław Ryszka wygrał wybory uzupełniające do Senatu

regionalnego. "Śląsk był i powinien pozostać gospodarczą perłą w koronie Polski", "kto myśli inaczej ten nie rozumie specyfiki naszego regionu, nie pragnie dobra ojczyzny" - podkreślał Ryszka. Czesław Ryszka urodził się w 1946 r. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. prof. Szostek o prof. Chazanie: lekarz musi respektować prawo

Ks. prof. Szostek o prof. Chazanie: lekarz musi respektować prawo

. Chazana ze stanowiska. Ks. prof. Szostek: Jeśli to kłóci się z jego sumieniem, nie powinien pracować jako ginekolog Działanie prof. Chazana spotkało się z krytyką ks. prof. Andrzeja Szostka, etyka i byłego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Jeśli ktoś uważa, że wskazanie innego lekarza kłóci

Powstał film dokumentalny o związkach Jana Pawła II z KUL

wyprodukowała Telewizja Polska. Jego premiera zaplanowana jest na 19 kwietnia, w Wielką Sobotę, w TVP1 o godz 10.20. Karol Wojtyła wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od 1954 r. do wyboru na papieża w 1978 r. Ponad 20 lat kierował tu katedrą etyki. Po jego śmierci KUL przyjął imię Jana Pawła II

Zmarł b. działacz opozycji, prof. Łukasz Czuma

bezpieczeństwa. W latach 1980-81 przewodniczył uczelnianej komisji NSZZ "Solidarność". Lubelska prokuratura w 1984 r. oskarżyła go o "zohydzanie socjalizmu", w 1985 r. o przynależność do nielegalnych struktur "Solidarności". Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął w

Rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

. Andrzej Chojnowski, prof. Tomasz Szarota, dr hab. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. Antoni Dudek i dr Władysław Bułhak (sekretarz). W kategorii prac magisterskich I nagrodą w kwocie 10 tys. zł uhonorowano Kingę Żelazko z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pracę "Metody kamuflażu

Trwa Pracownia Miast. "Ucz się, bo będziesz studiowała w Lublinie"

Trwa Pracownia Miast. "Ucz się, bo będziesz studiowała w Lublinie"

konferencji są: Urząd Miasta Lublina, Katolicki Uniwersytet Lubelski, PGE Dystrybucja SA. Więcej informacji oraz szczegółowy program "Pracowni miast" tutaj   

Jarosław Duda, PO

Jarosław Duda, PO

Przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL był sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. W rządzie Jerzego Buzka był wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Był posłem i senatorem, wcześniej ta

Podlaskie. Inauguracja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej

muzyki. "W tym roku myślą przewodnią jest szeroko pojęty ekumenizm" - powiedział PAP dyrektor festiwalu ks. Michał Niegierewicz. Zwrócił uwagę na udział w festiwalu chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chóru Cantilena działającego przy katolickim klasztorze sióstr urszulanek w Sieradzu

Awantura o studia na KUL. "Gender" przeszkadza biskupowi

Awantura o studia na KUL. "Gender" przeszkadza biskupowi

zamierza komentować sprawy - taką informację przekazał nam jego rzecznik ks. Krzysztof Podstawka. Władze lubelskiego uniwersytetu nie mają zamiaru wycofywać wykładu ani rezygnować ze studiów. "Zgodnie z katolickim charakterem uczelni podejmujemy badania naukowe nad współczesnymi zjawiskami

Trybunał Konstytucyjny. Sylwetka Henryka Ciocha - kandydata PiS na sędziego TK

Trybunał Konstytucyjny. Sylwetka Henryka Ciocha - kandydata PiS na sędziego TK

. habilitację na Uniwersytecie Gdańskim (którego pracownikiem był wówczas Kaczyński). Dziesięć lat później Cioch został przedstawicielem prezydenta Kaczyńskiego w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a następnie w Komisji Nadzoru Finansowego. Był także członkiem zespołu powołanego przez

Cenne starodruki dla biblioteki KUL. Dar kolekcjonerów

Cenne starodruki dla biblioteki KUL. Dar kolekcjonerów

Starodruki przekazali uczelni bracia Zalewscy - Andrzej, Janusz i Marek. - Maciej Sarbiewski był jezuitą, dlatego postanowiliśmy przekazać naszą kolekcję właśnie uczelni katolickiej. Dowiedziałem się też, że KUL ma znakomity zbiór starodruków. Poza tym mój brat Marek wykłada na KUL-u - opowiada

"Ksiądz kładł się na mnie, całował". Archidiecezja ubolewa

"Ksiądz kładł się na mnie, całował". Archidiecezja ubolewa

, głaskanie czy sadzanie na kolanach. Czasem emerytowany wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego łapał chłopca za krocze. Później było już tylko gorzej. Kiedy mężczyzna był nastolatkiem, wyjeżdżał z księdzem profesorem na działkę na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. - Kładł się na mnie, całował po

KUL przegrał. Musi przywrócić zwolnioną doktor [WIDEO]

KUL przegrał. Musi przywrócić zwolnioną doktor [WIDEO]

Sąd okręgowy uznał, że sąd pierwszej instancji miał rację, twierdząc, że KUL niewystarczająco uzasadnił powody zwolnienia z pracy dr Sabiny Bober. Oddalił więc apelację, jaką KUL złożył od wyroku pierwszej instancji. Decyzja sądu okręgowego oznacza, że Katolicki Uniwersytet Lubelski musi przywrócić

Ks. Alfred Wierzbicki: Franciszek nie rozdziela uchodźców wojennych od ekonomicznych. Czy nasi politycy wyciągną z tego wnioski?

Ks. Alfred Wierzbicki: Franciszek nie rozdziela uchodźców wojennych od ekonomicznych. Czy nasi politycy wyciągną z tego wnioski?

do innych. Ale jednocześnie papież przypomniał ważne karty historii Kościoła polskiego. Przecież pojednanie polsko-niemieckie dokonało się po liście biskupów i w duchu Soboru. Druga ta karta to wspólna deklaracja między Kościołem katolickim w Polsce a prawosławnym w Rosji. To karta zignorowana i mało

Mówi ks. prof. Andrzej Szostek, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- Statut KUL mówi, że każdy pracownik naukowy, który chce pracować w innym miejscu, musi uzyskać zgodę - rektora uczelni bądź senatu. Ale to nie jest dla KUL dużym problemem. Jeżeli odmawialibyśmy naszym pracownikom zgody na podjęcie pracy na innych uczelniach, wkrótce mógłbym stanąć przed dylematem

Bezprecedensowy przypadek. KUL odebrał naukowcowi habilitację. Za plagiat

Bezprecedensowy przypadek. KUL odebrał naukowcowi habilitację. Za plagiat

miesięczniku "Forum Akademickie", opisał Marek Wroński. Publicysta w tekstach habilitacyjnych duchownego doliczył się 14 plagiatów, wcześniej liczne przypadki nadużyć wykrył także prof. Wacław Uruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawę opisywała również "Gazeta Wyborcza" .We wrześniu

Wyjaśnij, uzasadnij, udowodnij, czyli kolejne zmiany w maturze. Nie będzie prezentacji z polskiego

Wyjaśnij, uzasadnij, udowodnij, czyli kolejne zmiany w maturze. Nie będzie prezentacji z polskiego

umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. - Nie będzie miał matury ktoś, kto nie wie, co to czasownik - zapewniał prof. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Od uczniów będzie wymagana znajomość tekstów z całych 12 lat edukacji. Analizować będą teksty literackie, popularnonaukowe

Rektor KUL: Porzućmy "słowa-kamienie", uczmy się szacunku

. Przyjmijmy nowo narodzone Dziecię w naszych braciach z czułą miłością" - zaapelował ks. prof. Dębiński. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią w Lublinie, jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. Obecnie na 47 kierunkach i specjalnościach kształci

Szkolenia z savoir-vivre'u na lubelskich uczelniach

To wspólna inicjatywa Uczelnianego Samorządu Studentów KUL i władz uniwersytetu. Zajęcia prowadzi dr Jacek Sobek z Instytutu Psychologii. Udział w szkoleniu został poświadczony pieczątką w indeksie. Brać odpowiedzialność za swoje słowa - Osoby te, rozpoczynając studia, wchodzą do organizacji, w

Mirosław Piotrowski

. Piotrowski ma 48 lat. Jest absolwentem KUL; na tej uczelni w 1993 r. obronił doktorat a w 2001 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za rozprawę habilitacyjną nt. reemigracji Polaków z Niemiec w latach 1918 - 1939 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 r. kieruje Katedrą

Lublin. Prof. Leszek Mądzik odznaczony papieskim medalem

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, który wręczył artyście medal, podkreślił, że Leszek Mądzik ma trwałe miejsce w historii teatru, historii plastyki, a swoimi spektaklami stawia widza wciąż przed nowymi wyzwaniami. "Zrozumieliśmy, że teatr bez słów ma nam bardzo wiele do powiedzenia

Zmarł Jacek Woźniakowski, wielki humanista

Wcześniej żołnierz kampanii wrześniowej i konspiracji AK, uczestnik opozycji demokratycznej, prezydent Krakowa, wybitny historyk sztuki i eseista. Człowiek mądry i szlachetny; prawy i odważny. Przyjaciołom i uczniom ofiarował wzór postawy obywatelskiej, lojalności, przyjaźni i krytycyzmu w myśleniu.

Na KUL-u też są fajni ludzie

triumfalnym Tytusom łuk!" Żurek objaśnia: "Łuk Triumfalny - Brama Tytusa w Rzymie, przez którą nie wolno było przechodzić Żydom po wygnaniu z Jerozolimy. Przez wieki był on dla Żydów żyjących w diasporze symbolem hańby i poniżenia." Katolicki Uniwersytet Lubelski kojarzy się dzisiaj raczej z

Hańba na KUL-u. Reakcja

-nacjonalistyczny - wyjaśnia ks. Wierzbicki. I dodaje: - Uniwersytet powoli przechyla się w stronę Radia Maryja, gdzie dominuje jedna opcja, a osoby mające inny punkt widzenia nie są wpuszczane na antenę. Przypomnę słowa abp. Józefa Życińskiego, że slogan toruńskiej rozgłośni "katolicki głos w waszym domach

Lublin. KUL liderem Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

. Dębiński. Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski powiedział, że umowa między uniwersytetami powinna wpłynąć też na współpracę między ludźmi nauki a biznesem. Wyraził też przekonanie, że "będzie to też dobry początek dla lepszej współpracy międzyregionalnej". Rektor Uniwersytetu

"Dziennik Zachodni": Bakterie zjadają metan i ratują kopalnie

zadaniem, któremu ma stawić czoła nowe konsorcjum. Udział w projekcie mają m.in. KUL Creative, Fundacja Rozwoju KUL, Lubelski Węgiel "Bogdanka" oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. Naukowcy z KUL trafili do Bogdanki, by dociec, dlaczego w tej kopalni nie obserwuje się wysokich

Hańba na KUL-u

. To właśnie studenci na swoim profilu na Facebooku umieścili link do filmu ze spotkania, które odbyło się w głównej auli uniwersytetu, gdzie zbiera się m.in. senat uczelni. Po projekcji Braun odpowiadał na pytania. Ubolewał nad kondycją moralną części duchowieństwa i katolickiej inteligencji. Zmarłego

Nuncjusz: Skończmy mówić o Braunie

Brauna, który 11 kwietnia w czasie spotkania zorganizowanego przez Koło Naukowe Historyków Studentów KUL nazwał arcybiskupa Józefa Życińskiego "łajdakiem i kłamcą". - Dla mnie sprawa jest jasna. Jest list studentów, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zareagował na to, co się stało

Zmarł ojciec Mieczysław Krąpiec

Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii. Był członkiem m.in. Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu. Dzięki niemu powstała Powszechna Encyklopedia Filozofii - pierwsza tego typu pozycja w Polsce, wydawana od 2000 r.

Ekspert o wynikach wyborów: Grecy są zmęczeni wyrzeczeniami

Według wyników sondaży exit poll, niedzielne wybory parlamentarne w Grecji wygrała lewicowa populistyczna SYRIZA, zdobywając 36-38 proc. głosów. Oznacza to, że na razie nie jest pewne, czy partia ta będzie w stanie sama powołać rząd. Przedstawiciele SYRIZY mówią o "historycznym zwycięstwie"

Konwencja może pomóc w uzdrowieniu rodziny

tym sensie są niezależne od biologii, ale wcale nie muszą jej negować. Za zideologizowanie, zdemonizowanie tego pojęcia obciążam osobiście myślicieli katolickich i księży. Można rozumieć lęki spowodowane pewnymi programami edukacyjnymi, które są dyskusyjne, ale samo pojęcie jest naprawdę nam potrzebne

Gil: do rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie konieczne większe zaangażowanie USA

"Na wschodniej Ukrainie tworzy się próżnia i w tym momencie tylko jedno państwo swoją siłą, autorytetem i mocą dyplomacji może próbować wpłynąć i podjąć próbę uregulowania tej sytuacji - jest nim USA" - ocenił Gil. W sobotę w ostrzale Mariupola na wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 30

Skąd się tutaj wziął rękopis manifestu Mickiewicza? Skarby KUL

się dziś w bibliotece KUL przy ul. Chopina w Lublinie. W jaki sposób tu trafiły? Autografy, czyli autorskie rękopisy utworów wieszcza znalazły się w tzw. Archiwum Filomatów. W 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, były biskup lubelski i Wielki Kanclerz KUL, przekazał bibliotece to, co zostało

KUL zamyka kierunki studiów, łączy katedry, zwalnia

Uczelnia jest w finansowych tarapatach. Przed tygodniem ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL, prosił o pomoc biskupów na Jasnej Górze. Przekonywał, że choć lubelski uniwersytet jest w 65 procentach finansowany z budżetu państwa, nadal potrzebuje "społecznych form wsparcia". Chodzi o

KUL nagradza abp. Michalika. "Promuje postawę przebaczenia"

"Deo et Patriae deditus", czyli "Oddany Bogu i Ojczyźnie" - tak nazywa się tytuł, który KUL nadaje wybranym przez siebie osobom i instytucjom. Wyróżnienie zostało po raz pierwszy przyznane w 2009 r. - i wówczas otrzymał je abp. Józef Glemp. W tym roku senat uniwersytetu

Ekspert o słowach Bidena: mocne podkreślenie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego

"Wizyta Joe Bidena jest oczywiście bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pamiętajmy, że Joe Biden nie tylko odwiedza Polskę, ale także państwa bałtyckie, czyli te państwa, które mają związki bezpośrednie z Rosją. Chodzi ocz

Lublin. KUL wyróżnił ks. prof. Michała Hellera

Ks. prof. Heller jest absolwentem Wydziału Filozofii KUL. "Przez wiele lat prowadząc badania w zakresie filozofii przyrody, a zwłaszcza nauki o Wszechświecie i jego prawach osiągnął wielkie sukcesy i położył wielkie zasługi, przynosząc zaszczyt i chwałę temu wydziałowi i całemu uniwersytetowi

Niecodzienna inauguracja. Gaudeamus za kratami

Ponieważ skazani nie wychodzą z zakładu karnego, to nie mogli uczestniczyli w inauguracji dla pozostałych studentów KUL, jaka miała miejsce 20 października w głównej auli uniwersytetu. Ta uroczystość została więc dla nich niejako powtórzona. Do Aresztu Śledczego na ul. Południową przyjechali m.in

Ks. prof. Tadeusz Zasępa (23.04.1946 - 18.09.2016)

Teolog i medioznawca, twórca Lubelskiej Szkoły Biznesu, rektor Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji. Ks. prof. Tadeusz Zasępa urodził się w Radziejowicach koło Radomska, był kapłanem diecezji częstochowskiej. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kierował Referatem Współpracy z

"Klauzula sumienia jest nadużywana i służy narzucaniu pacjentom przekonań moralnych lekarzy"

Ta opinia Komitetu nie wiąże lekarzy, pielęgniarek i aptekarzy. Ma jednak znaczenie etyczne. 32 osoby o rozmaitych światopoglądach to autorytety w swoich środowiskach: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, prawnicy, biolodzy, filozofowie, teologowie, socjolodzy. Przewodniczy etyk prof. Zbigniew Szawars

Uroczystości żałobne na KUL

. Wojciech Życiński, salezjanin, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, brat arcybiskupa. Uroczystości pogrzebowe będą trwać przez cały dzisiejszy dzień. Zanim w kościele akademickim KUL zacznie się msza, gmina żydowska w Warszawie organizuje ekumeniczne spotkanie w intencji abp. Życińskiego. W

KUL zainaugurował 94. rok akademicki

określenie "szkoła lubelska". "To skupienie uwagi na człowieku i duchowym wymiarze jego życia, któremu patronuje osoba naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, wynika ze szczególnej misji jaką w swojej działalności stawia sobie KUL - harmonijnego łączenia w pracy dydaktycznej i

KUL w cieniu teczek

Bezpieczeństwa. Szantaż był odpowiedzią na zakaz używania przez lubelski Klub Inteligencji Katolickiej, którego prezesem jest Bender, słowa "katolicki" m.in. ze względu na panujący w nim klimat antysemityzmu. W zamian Bender oskarżył profesorów KUL i działaczy katolickich o agenturalną przeszłość

Narodowcy się cieszą. Będą gośćmi na Uniwersytecie Wrocławskim

- Nie wiem, czemu pan Bosak tak się chwali, bo spotkanie jest zorganizowane zgodnie z zasadami dyskursu naukowego i nie ma w nim nic dziwnego - mówi Jacek Przygodzki, rzecznik rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. - Napisałem tak w kontekście tego, że Uniwersytet Warszawski nasze spotkanie odwołał

Owacje na stojąco dla Bartoszewskiego

W sobotę na antenie archidiecezjalnego radia metropolita lubelski abp Józef Życiński i wielki kanclerz KUL powiedział, że otrzymał trzy listy od osób protestujących przeciwko nadaniu najwyższego wyróżnienia akademickiego prof. Bartoszewskiemu. Kto konkretnie był ich autorem, tego abp Życiński nie

"Córka ma studiować z kryminalistą?" Eksperyment na KUL

Na razie skazani uczą się w lubelskim areszcie. W przyszłym roku mają uczestniczyć w wykładach na uczelni - razem z innymi studentami. Po trzech latach dostaną dyplom licencjata pracy socjalnej ze specjalnością streetworking. Na wolności będą mogli pracować w ośrodkach zajmującymi się bezdomnymi

KUL nie pozwie Brauna

Te słowa padły 11 kwietnia, podczas spotkania w auli uczelni. Choć zdaniem prawników doszło wtedy do naruszenia dóbr osobistych zmarłego w lutym metropolity lubelskiego, prawo do wystąpienia z roszczeniem o ochronę jego dobrego imienia ma jedynie rodzina. Jak nieoficjalnie dowiedziała się "

TOTUS przeciw Braunowi

Kapituła Nagrody TOTUS w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera oświadczyła, że "z ubolewaniem przyjęła niesprawiedliwe słowa wypowiedziane pod adresem abp. Józefa Życińskiego przez reżysera Grzegorza Brauna, jednocześnie d

Kukiz, Gowin i Gliński obok siebie na KUL

Okazją, by wszyscy trzej spotkali się w jednym miejscu, była debata "Jakiej Polski chcemy?" zorganizowana w ramach Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego na KUL. Oprócz Gowina, Glińskiego i Kukiza do debaty zaproszono europosła Pawła Kowala z partii Polska Jest Najważniejsza i Mariana Piłk

Dlaczego KUL nie uhonoruje Barrosa

Z okazji 440-lecia Unii Lubelskiej KUL miał uhonorować Barrosa oraz przedstawicieli krajów, których tereny wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów (prezydentów Ukrainy, Litwy, Estonii, Łotwy, Polski i b. szefa Rady Najwyższej Republiki Białorusi). "Gazeta" pisała o tym jako

Czego nie rozumie Roman Graczyk?

Graczyk pisze: "''Rzeczpospolita" zamieściła wywiad z Braunem, co stało się powodem histerycznych ataków na dziennik. Trudno tutaj streszczać wszystkie te zarzuty, w każdym razie udzielenie głosu Braunowi uznano za skandal. (...) Bo to "Wyborcza" ma suwerennie decydować, jaki obr

Znawca mediów o skoku Baumgartnera: to aluzja do herosów, teraz nagle namacalnych i żywych

Z szacunków ekspertów wynika, że niedzielny skok z 39 km Austriaka Felixa Baumgartnera obejrzały na całym świecie setki milionów widzów. Co więcej, zainteresowanie mediów nie budziło tylko samo bicie rekordu, ale także przygotowania do niego. W Polsce pokazywała to TVN24. Bicie rekordu oglądało w ni

Zmarł ojciec prof. Mieczysław Albert Krąpiec

Ojciec Krąpiec umarł w lubelskim klasztorze Dominikanów, w którym mieszkał. - Poświęcał się pracy nad Powszechną Encyklopedią Filozofii. Odszedł w czasie tej pracy, bo zasnął, czytając swój ostatni artykuł do encyklopedii pod hasłem "chrześcijaństwo" o odejściu Mesjasza, nad cytatem z

Czesław Ryszka, PiS

Dziennikarz, pisarz i polityk. Ukończył polonistykę oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci, mających własne rodziny. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. Czesław Ryszka zdobył 54 718 głosów.

Izabela Kloc, PiS

Absolwentka teologii (licencjat) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pedagogiki. Pracowała jako nauczycielka w Pszczynie, w Katowicach kierowała społecznym liceum. Posłanką jest od 2005 roku. Rok temu w przedterminowych wyborach została senatorem w Rybniku. W wyborach parlamentarnych 2015

Gest przyzwoitości wiceprezesów Presspubliki

"W rozmowie tej doszło ponownie do obrzucenia obelgami śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego. Oddanie łamów kalumniom, a nie poglądom dramatycznie godzi w wizerunek i prestiż dziennika stworzonego przez śp. Dariusza Fikusa i Macieja Łukasiewicza"- piszą Łętowski i Sierant. I dodają: "są

Muzyka ducha

Zespół 2TM2,3 kojarzy się z tzw. katolickim nurtem rocka, ciężkie metalowe riffy łączą z tekstami Ewangelii. Już w niedzielę fani będą mogli poznać nowe akustyczne wcielenie tej grupy 2TM2,3 działa już ponad sześć lat i wydał w tym czasie trzy świetne przyjęte przez publiczność albumy, grupa była

Mieczysław Albert Krąpiec

Zajmował się filozofią średniowieczną, szczególnie św. Tomasza z Akwinu. Był inicjatorem stworzenia Powszechnej Encyklopedii Filozofii - pierwszej tego typu publikacji w Polsce. Sympatyzował z o. Rydzykiem. Publikował w "Naszym Dzienniku" , występował w Radiu Maryja. Dominikanie podkreślaj

Wybiórczy obiektywizm "Rzepy"

A jednocześnie publicysta "Rzepy" broni wywiadu ze skandalistą-paszkwilantem, twierdząc, że był to przejaw znanego obiektywizmu tej gazety, która - zgodnie z kanonem światowego dziennikarstwa - daje głos wszystkim stronom. Według Zdorta, on i jego koledzy byli ciekawi, dlaczego Braun tak b

Joanna Szczęsna

;Zapis" nr. 4 ukazała się moja relacja z udziału w głodówce protestacyjnej w kościele św. Marcina". W "Gazecie Wyborczej" jestem od maja 1989 roku. Jesienią 1989 roku wyjechałam na stypendium dziennikarskie na Uniwersytet Stanforda w Kalifornii, co sprawiło, że - jak twierdzą złośliwi

Kreskówki wyrządzają krzywdę

Czy psychologowie nie przesadzają, nazywając oglądanie telewizji molestowaniem emocjonalnym? Zależy, jak się rozumie termin "molestowanie emocjonalne" i co dzieci oglądają. Jeśli chodzi o kreskówki emitowane na tzw. kanałach dla dzieci, to rzeczywiście wyraźnie dominują w nich obrazy i tre

"Nasz Dziennik": KUL będzie zatrudniać gejów!

A dokładniej paragraf 77 zakazujący dyskryminacji przy zatrudnianiu ze względu na orientację seksualną. Zdaniem autora artykułu "oznacza to, że pracodawca tej katolickiej uczelni nie będzie mógł odmówić zatrudnienia osobie ze względu na jej jawne deklarowanie czynów homoseksualnych". Ten

Tomasz Rzymkowski Kukiz'15 [NOWI POSŁOWIE 2015]

Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest tam doktorantem, przygotowuje rozprawę poświęconą ustrojowi Polski po 1935 roku. Miłośnik historii, prawa, polityki i kinematografii. Współpracownik kwartalnika Myśl.pl. Działacz Stowarzyszenia KoLiber z Kutna. W ostatnich wyborach

Grzegorz Tobiszowski, PiS

Szef PiS w okręgu katowickim, posłem jest od 2005 roku. Ostatnio Grzegorz Tobiszowski był wiceprzewodniczącym klubu PiS. Skończył socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i otworzył na tej uczelni przewód doktorski z ekonomii. Pracował w zabrzańskim Powenie i oddziale Banku Śląskiego, był

Miliony na badania. Trafią m.in. do profesorów związanych z PiS

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX w.” – Akademia Ignatianum w Krakowie. Opracowanie pism zebranych Janusza Sławińskiego, teoretyka literatury – Instytut Badań Literackich PAN. Polskie studia nad totalitaryzmem – Uniwersytet

Konferencja w KUL oknem na Świat Internetu

, jak możemy wykorzystywać Internet w edukacji, w pracy badawczej, a także jak za jego pomocą nieść pomoc innym. Te i wiele innych aspektów zostanie poruszonych w trakcie tego spotkania. W planowanym panelu wezmą udział: dr Patrycja Rudnicka (Uniwersytet Śląski), dr Andrzej Garapich - Prezes Spółki

Jarosław Gowin daje sygnał: Nauka to ja

, Katolicki Uniwersytet Lubelski); 2. Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej XX w. (ks. dr Maciej Bała, Akademia Ignatianum); 3. Pisma zebrane Janusza Sławińskiego (dr Agnieszka Kluba, Instytut Badań Literackich PAN); 4. Polskie studia nad totalitaryzmem (prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński

Czy w "Klątwie" boli nas to, co powinno?

molestował, przeniesiono do innej parafii. Na plebani brat księdza proboszcza, a także przyjaciel proboszcza - profesor Akademii Teatralnej w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - zachęcali mnie do zdawania do szkoły aktorskiej. Oferowali tzw. pomoc. Nie skorzystałem. Byłem świadkiem

Jarosław Rusiecki, PiS [NOWI SENATOROWIE 2015]

Urodził się w 1961 r. w Nieskurzowie Starym (gm. Baćkowice), mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był asystentem prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego (1990-94), radnym i wiceprzewodniczącym rady miasta (1998-2002), radnym powiatu

Wybory rektora UMCS. Spór o kierunki. "Praktyczne" czy "deficytowe"?

której zmierzyli się prof. Stanisław Baran oraz prof. Zygmunt Litwińczuk i to ostatecznie on pokieruje uczelnią przez najbliższe cztery lata. W maju na posiedzeniu wyborczym nowego rektora wybierze jeszcze Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Działaczka antyaborcyjna z wykładem na UW. Studenci protestują

„O prawie do urodzenia się - perspektywa amerykańskiej kobiety” - to tytuł wykładu, który dziś na Uniwersytecie Warszawskim ma wygłosić Rebecca Kiessling. Przyleciała do Polski na swego rodzaju tournée po uczelniach. Ma wystąpić jeszcze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

"Wyborcza" zaprasza na otwartą debatę: Dlaczego akademicki Lublin się wyludnia?

konferencji. Zastanowimy się, czy dobra współpraca uczelni i biznesu jest możliwa. Konferencja 27 października (wtorek) jest otwarta dla wszystkich. Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, Budynek CTW (Centrum Transferu Wiedzy), I piętro, godz. 9.30-15.30. Zachęcamy do rejestracji W

Członkowie Partii Razem zaatakowani po konferencji prasowej. "Dawaj tę szmatę"

prasowego okręgu lubelskiego oddziału Partii Razem, uczelnia popełniła błąd, pozwalając na wykład działaczki pro-life. - Katolicki uniwersytet nie powinien podlegać niższym standardom niż Uniwersytet Warszawski czy Wrocławski, które zrezygnowały z tej politycznej pogadanki. Uczelnia nie powinna

Uniwersytet Warszawski odwołuje spotkanie z działaczką antyaborcyjną

W poniedziałek o godz. 15 na Uniwersytecie Warszawskim z wykładem „O prawie do urodzenia się - perspektywa amerykańskiej kobiety” miała wystąpić Amerykanka Rebecca Kiessling. Przyleciała do Polski na swego rodzaju tournée po uczelniach. Ma wystąpić jeszcze na Katolickim

Ksiądz profesor, arcybiskup, kardynał

Święceń biskupich udzielali metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski, metropolita lwowski kardynał Marian Jaworski i nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. W czasie obrzędu nowo wyświęcony arcybiskup został namaszczony olejem Krzyżma Św., otrzymał księgę Ewangelii (na zdjęciu m

"Dość dzielenia i wykluczania, dość dzielenia Polaków". Psychologowie piszą do prezydenta i premier

SWPS, Wrocław) Prof. dr hab. Andrzej Eliasz (Uniwersytet SWPS, Warszawa) Prof. dr hab. Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Prof. dr hab. Anna Grabowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa) Prof. dr hab. Janusz Grzelak (Uniwersytet Warszawski) Prof

Joanna Mucha

Joanna Mucha w 2001 roku ukończyła Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2006 roku ukończyła studia podyplomowe z ekonomiki zdrowia. W 2007 roku obroniła doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu problematyki ekonomii opieki zdrowotnej. Jej rozprawa doktorska miała nosiła

Ks. prof. Alfred Wierzbicki upomniany. Powiedział, że "Kościół wyszedł na głupka", popierając PiS

przez niego krzywdzących i nieusprawiedliwionych ocen dotyczących Kościoła katolickiego w Polsce i jego hierarchii. Uważają także, że wypowiedzi te szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji" - czytamy w oświadczeniu. "Jednocześnie informujemy, że metropolita lubelski i Wielki

Polscy naukowcy apelują do Viktora Orbána, by nie likwidował Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego

Akademii Nauk, Warszawa Prof. dr hab. Ewa Domańska, Instytut Historii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań Prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu Dr hab. Mirosław Filipowicz, Profesor w Instytucie Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr

Jerzy Wcisła, PO

Jerzy Wcisła urodził się 9 listopada 1958 r. Ukończył technikum samochodowe w Gdańsku, ale szybko zmienił zainteresowania i branżę. Zaczął studia na kierunku katolicka nauka społeczna w Gdańskim Instytucie Teologicznym, który jest filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył też

Krzysztof Michałkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość [NOWI POSŁOWIE 2015]

Krzysztof Michałkiewicz urodził się 26 września 1953 roku w Obornikach Śląskich. Absolwent Wydziału Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był uczestnikiem "lubelskiego lipca" 1980 r., później pracował w zarządzie regionu NSZZ "Solidarność". Odszkodowanie za represje

Co zrobić, żeby Lublin był wygodny do życia? Zapraszamy do naszej "Pracowni miast"

;, który organizujemy w ramach konferencji "Pracownia miast". Konferencja 27 października (wtorek) jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Budynek CTW (Centrum Transferu Wiedzy), Aleje Racławickie 14, I piętro, godz. 9.30-15.30. Zachęcamy do

Zmarł prof. Andrzej Nikodemowicz. Wybitny kompozytor, pianista

przedmioty teoretyczne i kompozycję na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na UMCS. W latach 1982-92 był dyrygentem chóru Wyższego Seminarium Duchownego. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jako pianista występował z własnymi utworami i w repertuarze klasycznym. Karierę pianistyczną

Teresa Wargocka, PiS

Urodziła się w 1955 r. w Mińsku Mazowieckim. Skończyła Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracowała w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim, później była kuratorem zawodowym dla nieletnich. W 1985 została zatrudniona w internacie, siedem lat

Anna Schmidt-Rodziewicz, PiS [NOWI POSŁOWIE 2015]

Anna Schmidt-Rodziewicz ma 36 lat, urodziła się w Jarosławiu, z wykształcenia jest socjologiem, studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Napisała pierwszą w Polsce pracę magisterską na temat fenomenu PiS. Do partii należy od 2005 r. Przez 10 lat pracowała w warszawskim biurze PiS

Marzena Okła-Drewnowicz, PO [NOWI POSŁOWIE 2015]

Urodziła się w 1972 r. w Skarżysku-Kamiennej, gdzie mieszka. Skończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była wicedyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku, pracowała też jako nauczycielka w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz Policealnej Szkole Pracowników

Porozmawiajmy o nowoczesnym akademickim mieście. Pracownia miast w Lublinie

W Lublinie partnerami akcji są: Urząd Miasta Lublina, Katolicki Uniwersytet Lubelski, PGE Dystrybucja SA. Co zrobić, by młodzi ludzie do życia i pracy wybierali Lublin? Jakich specjalistów szukają firmy? Porozmawiamy o tym w gronie przedstawicieli biznesu, edukacji i urzędu miasta. Ale nie tylko

Elio Toaff, legendarny rabin Rzymu, nie żyje

wydarzeniem w tym czasie była wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze, która wyznaczyła nowy rozdział w dziejach chrześcijaństwa i judaizmu. Rabin Toaff otrzymał w 2000 r. tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Lublin z nowym honorowym obywatelem. To legendarny jezuita ojciec Hubert Czuma

Urodził się 2 listopada 1930 roku w Lublinie. Jest synem Ignacego Czumy, wybitnego prawnika, profesora i prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1948 roku wstąpił do zakonu jezuitów, a siedem lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1957 roku był katechetą i duszpasterzem

Dominik Tarczyński, PiS [NOWI POSŁOWIE 2015]

Urodził się w 1979 r., pochodzi z Bełżyc. Skończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował m.in. jako dziennikarz w polonijnym Radiu Orła w Londynie, gdzie był także świeckim asystentem czołowego brytyjskiego agzorcysty ks. Jeremiego Daviesa. Od stycznia 2009 do lutego 2010 r. był

Jasna Góra i białostocka katedra to nie miejsce dla narodowców [LIST OTWARTY]

Muzułmanów ze strony katolickiej (Warszawa) Jerzy Sosnowski - pisarz, publicysta (Warszawa) Joanna Święcicka - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie Ks. Andrzej Szostek MIC - profesor etyki, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin) Aleksander Temkin - działacz społeczny

Maciej Małecki sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Małecki? Maciej Małecki urodził się w 1974 r. w Warszawie. Ukończył historię i samorządowe studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowe studia menedżerskie i zarządzanie zasobami pracy w Szkole Głównej Handlowej oraz wykorzystywanie środków unijnych na Wyższej Szkole Kultury

Abp Tadeusz Gocłowski (16.09.1931 - 3.05.2016)

rodzinnego domu wrócił dopiero po ponad trzech latach. Ks. Gocłowski święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r. Studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Był

Co się wydaje. Żydowskie dziecko

Taki tytuł nosi kolejny, piąty już tom studiów, które na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim powstają w Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej pod kierownictwem Sławomira Jacka Żurka. Anna Polakowska-Jeziorkowska i Agnieszka Karczewska zebrały teraz teksty o tematyce rozmaitej: od medycznych czy

katolicki uniwersytet lubelski

Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pomnik Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego na dziedzińcu KULKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Universitas Catholica Lublinensis Ioannis Pauli II) - prywatny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16

więcej o katolicki uniwersytet lubelski na pl.wikipedia.org

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE