jednostka budżetowa

kataza, PAP

MF: Po I półroczu samorządy miały 6,6 mld zł nadwyżki budżetowej

MF: Po I półroczu samorządy miały 6,6 mld zł nadwyżki budżetowej

Po pierwszym półroczu 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego miały łącznie 6 mld 604 mln zł nadwyżki budżetowej - poinformował w poniedziałek resort finansów w komunikacie. Nadwyżka budżetowa samorządów oznacza, że ich dochody były wyższe niż wydatki. Na koniec roku samorządy planują jednak deficyt w wysokości 13 mld 666 mln zł.

Nieoficjalnie: Prezydent nie podpisze ustawy rządu

Prezydent Bronisław Komorowski rozważa skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, która zakłada zwolnienie 10 proc. pracowników - dowiedział się nieoficjalnie PAP

Samorządy z nadwyżką w budżetach. Ale deficyt i tak przyjdzie

Budżety gmin, powiatów i województw, czyli jednostek samorządu terytorialnego, miały w pierwszym kwartale 2010 r. łącznie 6,6 mld zł nadwyżki. Plan budżetowy zakłada dla nich na ten rok niemal 28 mld zł deficytu.

Więcej pieniędzy w budżecie 2015 na potrzeby Kancelarii Sejmu i Senatu

Z kwoty 458 mln 820 tys. zł, przeznaczonej na wydatki Kancelarii Sejmu, na świadczenia dla osób fizycznych ma trafić 87 mln 257 tys. zł. Na wydatki bieżące jednostek budżetowych będzie przeznaczone 326 mln 459 tys. zł, a na wydatki majątkowe 45 mln 104 tys. zł. W 2014 roku Kancelaria Sejmu miała

Budżet kancelarii premiera na 2015 rok - ponad 125 mln zł

Wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2015 roku zaplanowano na 125 milionów 90 tysięcy złotych (93 mln 703 tys. zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych, 20 mln 604 tys. zł na dotacje i subwencje, 6 mln 878 tys. zł na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, 2 mln 405 tys

Zachodniopomorskie.Jednostki samorządu chcą oszczędzać na zakupach prądu

stosowania tego narzędzia zaoszczędzono ok. 1,13 mln zł. Zarząd województwa zdecydował ostatnio o wszczęciu przetargu na dostawę prądu dla zachodniopomorskich jednostek i zakładów budżetowych regionu na przyszły rok. Wartość przetargu oszacowano na ponad 207 tys. euro. Nowy przetarg obejmie łącznie 317

MIR chce rezerwy w budżecie na drogi lokalne

Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Teraz znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Celem regulacji jest zapewnienie odpowiedniej puli pieniędzy na dofinansowanie z budżetu

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

Przygotowany przez resort finansów projekt zakłada rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów na niektóre jednostki sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię

MF przeciwne zachętom finansowym dla łączących się samorządów

Przygotowanym przez MAC projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw 15 maja ma się zająć Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt przewiduje m.in. możliwość łączenia się samorządów w większe jednostki, a także tworzenie przez gminy centrów usług wspólnych - czyli np

Przygotowując budżet na 2016 r. MF przeanalizuje efektywność wydatków

. "Teraz nacisk kładziemy na stworzenie mechanizmu, który wymuszałby współpracę poszczególnych jednostek budżetowych z resortem finansów. Chcemy wspólnie przyjrzeć się, jak i na co wydawane są pieniądze z budżetu, ocenić, z czego warto zrezygnować, czy może zastąpić czymś innym" - powiedział

Najlepsze i najsłabsze jednostki naukowe. Polska nauka musi się poprawić [RANKING]

Najlepsze i najsłabsze jednostki naukowe. Polska nauka musi się poprawić [RANKING]

; to silne ostrzeżenie wymuszające zintensyfikowanie badań i restrukturyzację. Takie podejście jest ważne szczególnie w okresie dużej konkurencji międzynarodowej i trudnej sytuacji budżetowej - mówi prof. Maciej Zabel, przewodniczący KEJN.Poniżej cały ranking. Oceny wszystkich jednostek

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

mld zł. Podobnie jak w ubiegłych latach zamrożony ma zostać fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasada ta ma nie dotyczyć sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w

Rozpoczął się paraliż Mazowsza. Komornik zablokował konta

Rozpoczął się paraliż Mazowsza. Komornik zablokował konta

spółki Koleje Mazowieckie, 6,2 mln zł dla jednostek budżetowych, 9 mln zł dla jednostek oświatowych, 1,5 mln zł dla WKD oraz 53 mln zł na kwietniową ratę janosikowego. W efekcie działań podjętych przez Ministerstwo Finansów nie będzie mógł się z tego wywiązać.

MF: Mazowsze może się ubiegać o pożyczkę do 400 mln zł

odpowiednie wnioski. Podkreśliła, że samorząd może starać się o pożyczkę w ramach limitu przewidzianego w ustawie budżetowej na 2014 rok, czyli 400 mln zł. Zgodnie z wyjaśnieniami MF limit ten określa łączną kwotę, do której mogą być udzielane w 2014 roku dla jednostek samorządu terytorialnego pożyczki w

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny

MF: mamy dobrą, chociaż tymczasową ofertę finansową dla samorządów

skutki finansowe dla poszczególnych jednostek" - mówiła Hanna Majszczyk. Jej zdaniem, niesłuszny jest zarzut, że rządowy projekt odnosi się tylko do sytuacji sprzed dwóch lat i nie uwzględnia bieżących zmian w dochodach samorządów."Wprowadziliśmy mechanizm zabezpieczający, dzięki któremu jeśli

Agencja Standard & Poor's utrzymała wysoki rating Krakowa

Ocena A- odpowiada ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych i jest najwyższym wynikiem z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju. Według agencji S&P Kraków wciąż wykazuje dobre wyniki budżetowe, dzięki ożywieniu gospodarczemu oraz oszczędnościom

Rząd: projekt podnoszący próg, od którego trzeba płacić janosikowe

Nowela ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która dotyczy tzw. janosikowego, to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca br., który uznał przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za niekonstytucyjne, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej

NIK skontroluje, czy samorządy nie zadłużają się ponad miarę

dochodów własnych i subwencji ogólnej, a w 2013 r. - 2 proc. Jak dodał, NIK zna przypadki, w których zadłużenie gminy w ciągu roku wzrosło nawet o 30 proc. "To musi niepokoić, bo na przykład w jednym roku ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego przekroczyło dopuszczalny poziom zadłużenia. Z

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2013 r.

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2013 r.

na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym" - poinformowała prezydencka kancelaria.W budżecie państwa limit wydatków

Gdzie urzędnicy kosztują mieszkańców najwięcej?

Gdzie urzędnicy kosztują mieszkańców najwięcej?

.), zagraniczne podróże służbowe (o 20 proc.), ekspertyzy i opinie (o 22 proc.) oraz na różnego rodzaju składki (o 5 proc.). - Pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej "administracja publiczna", z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Doszliśmy bowiem do

Mazowiecki samorząd zaczął rozmowy z NFZ ws. finansowania służby zdrowia

pokazanie z jednej strony naszych problemów, a z drugiej - poważną rozmowę z Funduszem o tym, jak usprawnić współpracę, w jakim sposób zamknąć ten rok budżetowy, ale przede wszystkim, jak kontraktować świadczenia na przyszły rok, tak aby nasze placówki były w optymalny sposób zabezpieczone"

Mazowsze wystąpi do resortu finansów o prawie 400 mln zł pożyczki

jednostek budżetowych" - tłumaczyła w ubiegłym tygodniu Milewska. Jej zdaniem przez najbliższych pięć lat nie zostaną zwiększone dotacje dla instytucji kultury, wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, dotacje dla organizacji pozarządowych czy wydatki na promocję województwa i ochronę zabytków

Przedłużają się prace nad projektami dot. janosikowego

właściwy do spraw finansów publicznych mógł poinformować jednostki samorządu terytorialnego o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych kwotach wpłat na rok 2015 r., niezbędnych do przygotowania projektów uchwał budżetowych, w ustawowym terminie". Podkreślono, że samorządy muszą

Rząd przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Deficyt: 35,5 mld zł

podatek od wydobycia kopalin. Dochody niepodatkowe mają wynieść 30,8 mld zł.Z kolei największe wydatki pochłoną dotacje i subwencje (47 proc.), potrzeby bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługa długu skarbu państwa (13 proc.).Rząd założył przy projekcie budżetu, że realny wzrost PKB

Ortyl: zmiany w janosikowym niekorzystne

przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z konstytucją dotychczas obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. "Trzeba więc rozwiązania prawne poprawić, bo w przeciwnym razie możemy nie wykorzystać szans, jakie daje nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Źródłem

Głosowanie nad OFE. Poważne błędy w ustawie

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 wpływ reformy OFE jest wykazany w dwóch miejscach.1. Koszt obsługi długu publicznego, który w roku 2013 wyniesie ok. 42,7 mld zł, spadnie o 6,5 mld zł. Koszt obsługi długu zagranicznego wzrośnie o 14,2 proc., tj o blisko 1,5 mld zł, a koszt obsługi długu

W 2015 r. więcej pieniędzy na emerytury, mniej na biopaliwa

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2015 r. Przewidziane w nim propozycje mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu. Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje m.in

Opolskie. 36 gmin kupiło taniej prąd dzięki grupowym zakupom

Przetarg na zakup prądu w imieniu grupy zakupowej stworzonej przez 36 samorządów z woj. opolskiego przygotowywała gmina Strzelce Opolskie. Dotyczył on zakupu energii elektrycznej na 2015 rok dla łącznie 378 odbiorców końcowych - gmin i podlegających im jednostek i instytucji: szkół, przedszkoli

Plan Bieńkowskiej dla schetynówek. Miliony na drogi lokalne

Nowy plan finansowania dróg lokalnych został przedstawiony w projekcie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który w ostatni wtorek do konsultacji przedstawił resort kierowany przez wicepremier Elżbietę Bieńkowską. Chodzi o wydatki na drogi, które mają kluczowe

Radziwiłł: nie przewidujemy odmrożenia płac w budżetówce

premiera Donalda Tuska, czyli np. na ulgę podatkową dla rodzin wielodzietnych, czy wsparcie rencistów i emerytów o najniższych dochodach. Nie przewidujemy natomiast odmrożenia funduszu płac w sferze budżetowej" - powiedział Radziwiłł. Minister podkreślił, że zamrożeniu ulega fundusz, co oznacza, że

Mniej gmin i powiatów? Resort będzie zachęcał samorządy do łączenia się

zwiększamy zachęty do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego i zmieniamy przepisy w tym zakresie - oświadczyła.Jak wyjaśniła, w tej chwili istnieją zachęty finansowe do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego (JST) w postaci o 5 proc. wyższych wpływów z PIT przez 5 lat. Jednak - jak

Eksperci ws. janosikowego: potrzebne kompleksowe zmiany

latach" - powiedział PAP Goleń. Zaproponował też stopniową likwidację janosikowego, która pozwoliłaby odzwyczajać jednostki samorządu terytorialnego od strumienia pieniędzy pochodzących od bogatszych jednostek. Ubytek dochodów mógłby być rekompensowany funduszami z unijnego mechanizmu wyrównawczego

W sobotę konwencja programowa PSL przed wyborami samorządowymi

środków z unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020, bo samorządowcy najlepiej wykorzystują środki europejskie. "Wiedzą, gdzie są źródła finansowania i świetnie się w tym orientują. Ta wiedza w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego jest bardzo precyzyjna" - dodał. Jak

Przekręty w gdańskiej marinie? "W kasie miasta brakuje pół miliona złotych"

Przystań jachtowa Marina Gdańska o długości 290 m usytuowana jest wzdłuż Nabrzeża Szafarnia na Nowej Motławie, czyli na wprost Żurawia Gdańskiego. Stanowi część Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, MOSiR to z kolei jednostka budżetowa miasta. Nadzór nad ośrodkiem pełni biuro prezydenta

Brudziński o zakupie okrętów z Niemiec: Nie potrzebujemy ich szmelcu

tylko na złom."Znów na bezdurno wykładamy pieniądze budżetowe"- My po raz kolejny, na bezdurno wykładając pieniądze budżetowe, zakupimy jednostki, podając tlen stoczniom niemieckim - ciągnął dalej Brudziński. - Pan prezydent nic nie mówi, najpewniej zajęty szukaniem miejsca na przypięcie

Mazowsze wystąpi do resortu finansów o prawie 400 mln zł pożyczki

zamrożenie przez najbliższych pięć lat wydatków na poziomie roku 2014. "Oznacza to, że w latach 2014-2019 nie będzie wzrostu nakładów na realizację zadań statutowych oświatowych jednostek budżetowych" - tłumaczyła w ubiegłym tygodniu Milewska. Jej zdaniem przez najbliższych pięć lat nie zostaną

Producent mistrali chce sprzedać Polsce łodzie podwodne

. oraz cztery jednostki typu Kobben z lat 60., które dla Norwegii zostały zbudowane w Niemczech i według wielu opinii przedstawiają już niewielką wartość bojową. Nowe okręty kupimy w ramach Programu Modernizacji Technicznej Marynarki Wojennej 2013-22. Zakłada on, że dwie jednostki trafią do służby do

Rząd negatywnie o poselskim projekcie zmian w janosikowym

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych dotyczą janosikowego, czyli systemu subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych. W marcu br. Trybunał

MF analizuje wnioski Mazowsza o 400 mln zł pożyczki

Ponadto MF poinformowało, że w ministerstwie cały czas trwają prace nad zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014r., dotyczącym wpłat województw do budżetu państwa. Sejmik Województwa Mazowieckiego pod koniec

Budżetówka prawie bez podwyżek

nie mają najmniejszych szans na podwyżki?Nie. Jeśli na przykład urzędy czy pozostałe jednostki budżetowe zmniejszą liczbę zatrudnionych, pula środków do podziału na wynagrodzenia pozostałych wzrośnie.Z informacji GUS za trzy ostatnie kwartały 2012 roku wynika, że żadna z jednostek sfery budżetowej nie

Po reportażu "Wyborczej": Ministerstwo Zdrowia powinno zabronić kupowania nagród

której wezmą udział. Czy w Polsce naprawdę nie mamy już na co wydawać publicznych pieniędzy? - Kiedy robią to jednostki budżetowe, to sytuacja co najmniej dwuznaczna. Wydawanie publicznych pieniędzy na takie nagrody to działanie sprzeczne z interesem publicznym. Ministerstwo Zdrowia powinno wydać

Mundurowi: Zabraliście ulgi, to zapłaćcie nam za nadgodziny i pracę w niedzielę

wynagrodzenie na pracę w niedziele i święta oraz wypracowane nadgodziny - mówi Jankowski. Obecnie mundurowi nadgodziny mogą odebrać jako dzień wolny od pracy. Z racji wakatów są z tym jednak duże problemy. W jednostkach ciągle brakuje ludzi, więc komendanci niechętnie dają im wolne. - System jest fikcją. Nie ma

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

W czwartek w Sejmie trwa pierwsze czytanie tzw. ustawy okołobudżetowej. Wiceminister Majszczyk powiedziała uzasadniając projekt, że jest on związany z realizacją celów założonych w ustawie budżetowej na rok 2012.Dodała, że projekt ustawy budżetowej na 2012 r. zostanie przedłożony Sejmowi w

Za krytykę Zdanowskiej radni mieli wylatywać z klubu

ścianą Witolda Rosseta, który już zapowiedział publicznie, że na najbliższej sesji w środę nie przyłoży ręki do utworzenia Zarządu Zieleni Miejskiej (ma powstać z połączenia zoo, Ogrodu Botanicznego i Leśnictwa Miejskiego w jedną jednostkę budżetową). Zdaniem radnego to połączenie zaszkodzi ogrodowi

W Sejmie drugie czytanie projektu obniżającego progi ostrożnościowe

przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB prognozowanego w ustawie budżetowej na 2014 r." - tłumaczył posłom podczas pierwszego czytania projektu wiceminister finansów Janusz Cichoń. Zaznaczył, że zmiana ma ustabilizować dług publiczny na niższym poziomie i zapewnić wiarygodność polskiej polityki fiskalnej

Rząd przyjął projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego

udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdzie się w załączniku do ustawy, w formie tabel. Będą tam stałe stawki podstawowe opłat, jednostki rozliczeniowe, a także współczynniki uzależniające opłatę za pobierane dane m.in. od celu ich wykorzystania, ilości lub wielkości

Kalendarium firmowe - niezbędnik przedsiębiorcy

do 6 lipca - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za czerwiec do 8 lipca - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za czerwiec do 10 lipca - termin zapłaty składek na ZUS za czerwiec przez osoby fizyczne opłacające składki za siebie do 15

MF nie wyklucza kolejnych raportów nt. skutków podatku od kopalin

. Ocenił, że jest to podatek "drastyczny, osłabiający konkurencyjność KGHM-u" i służy "doraźnemu zapychaniu dziury budżetowej". Zdaniem Zbrzyznego resort finansów pracował nad przedstawioną przez Cichonia informacją "w różowych okularach". "To materiał wyłącznie poglądowy

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

. "Największe wzrosty zrealizowanych wydatków (w stosunku do 2012 r.) miały miejsce w grupach: środki własne Unii Europejskiej, wydatki bieżące jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Największy udział w wydatkach stanowiły dotacje i subwencje (48,3 proc.)" - napisano w

Lwów nie wierzy władzom. Ludzie blokują jednostki wojskowe i wysyłają ochotników do Kijowa

Lwów (na budynku magistratu zawisł niedawno baner z napisem: "Wolne miasto wolnych ludzi") nie wierzy też w szczerość obozu Wiktora Janukowycza, który w przeszłości wielokrotnie kłamał. Mieszkańcy nadal blokują więc jednostki wojskowe, z których żołnierze mieli być wysłani do Kijowa, aby

Dość wojny z Senatem o pomidory. Będzie zgoda?

rozmowy pomiędzy sąsiadami nie odbywają się z udziałem dziennikarzy. Kiedy pytam o kiepski stan części senackiej nieruchomości, dyr. Kosiński wyjaśnia, że dopiero niedawno została ona formalnie przejęta przez skarb państwa. - Jesteśmy jednostką budżetową, potrzebne są plany i projekt, zanim uporządkujemy

Polskie klastry widzą szansę rozwoju w środkach z UE na innowacyjność

Polsce panuje powszechne przekonanie o deficycie zaufania i braku kapitału społecznego, a klastry są dowodem, że tę sytuację można zmieniać. Uczestnicy kongresu wskazywali na przeznaczone na tworzenie innowacyjnej gospodarki unijne fundusze w perspektywie budżetowej 2014-2020. Podkreślali, że innowacje

Resort finansów na Twitterze żartuje z opinii instytucji publicznych

comment, a Prokuratoria to chyba wypadek przy pracy:)". Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną powołaną do zapewniania ochrony prawnej interesów skarbu państwa, np. przed rozprawami w sądzie.@rafalhirsch @RGwiazdowski @BGoduslawski uwagi NBP są pozytywne, GUS-obojętne, UKNF-no

Niezbędnik przedsiębiorcy- Kalendarium firmowe

* do 5 marca - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za luty * do 9 marca - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za luty * do 10 marca - termin zapłaty składek na ZUS za luty przez osoby fizyczne opłacające składki za siebie * do 16 marca

Związkowcy po spotkaniu w prokuraturze: mniej jednostek do likwidacji

Działacze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP (ZZPiPP) rozmawiali we wtorek z zastępcą Prokuratora Generalnego Markiem Jamrogowiczem o planie redukcji jednostek, nad którym od ponad pół roku pracuje zespół złożony z przedstawicieli PG i prokuratur apelacyjnych. Zlikwidowane

Projekt budżetu na 2015 r.: subwencja oświatowa wyniesie ponad 40 mld zł

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu budżetu, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015 r. kwota subwencji oświatowej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż obowiązująca w tym

Rząd o budżecie na 2015 r. i zmianach dot. urzędów i izb skarbowych

To pierwsze posiedzenie Rady Ministrów po wyborze premiera Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Ministrowie powitali premiera oklaskami, a wicepremier Elżbieta Bieńkowska wręczyła mu bukiet biało-czerwonych róż. Ministrowie mają zająć się projektem ustawy budżetowej we wtorek, ale - jak

Sejmowa podkomisja zajmie się projektami zmian dot. janosikowego

realizuje wytyczne TK, naprawia dotychczasowe przepisy i realizuje zasadę solidaryzmu społecznego. Obecna na posiedzeniu wiceminister finansów Hanna Majszczyk podkreśliła, że i projekt rządowy realizuje wytyczne TK. Zwróciła uwagę, że zgodnie z kalendarium zawartym w ustawie o dochodach jednostek samorządu

Nowe dary premiera

wysokich podatków, by wykorzystać 100 proc. ulgi, otrzymają pieniądze od państwa. Wyższe ulgi na dzieci oraz dodatkowe podwyżki rent i emerytur będą kosztować budżet 2,8 mld zł. Premier nie powiedział, skąd weźmie te pieniądze, mgliście wspomniał tylko "o niewielkiej nadwyżce budżetowej". - PO i

Świnoujście. Apel radnych do premiera o budowę tunelu pod Świną

ma stałego połączenia drogowego z resztą kraju. Do miasta, leżącego na wyspach, można dostać się od strony lądu wyłącznie promem. W dokumencie radni podkreślili, że budowa tunelu szacowana na ok. 700 mln zł przekracza możliwości budżetowe gminy. "Obecna przeprawa utrudnia, a wręcz paraliżuje

Tusk obiecuje: waloryzacja emerytur, ulga na dzieci, nowy "plan Marshalla" dla województw

Premier przekonywał, że w nowej perspektywie budżetowej UE znajdzie się 400 mld zł dla polskich województw, co jest pomocą "większą niż plan Marshalla". Zapowiedział działania w celu zwiększenia obecności NATO w Europie i wzrost wydatków na zbrojenia w 2016 roku. Tusk: Minimalny wzrost

Projekt budżetu na dniach. Cięcia i podwyżki: akcyza, antybelki, PFRON...

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tzw. ustawy okołobudżetowej. Wiceminister Majszczyk powiedziała uzasadniając projekt, że jest on związany z realizacją celów założonych w ustawie budżetowej na rok 2012.Dodała, że projekt ustawy budżetowej na 2012 r. zostanie przedłożony Sejmowi w

Niezbędnik przedsiębiorcy

- do 10 marca - termin zapłaty składek na ZUS za luty przez osoby fizyczne opłacające składki za siebie - do 15 marca- zapłata składek na ZUS za luty przez płatników zatrudniających pracowników iniebędących jednostkami budżetowymi - do 22 marca - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na

Tarnów. Radni nie zgodzili się na zwrot 19 mln zł unijnej dotacji

, ponieważ chodzi o przetarg organizowany przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie. Była to jednostka budżetowa gminy miasta Tarnowa, zlikwidowana uchwałą Rady Miasta ze stycznia 2012 roku. W toku tego postępowania prokuratura natrafiła na watek korupcyjny. Śledztwo w tej sprawie zakończyło się

Analityk: Wielka Brytania może wrócić na ścieżkę recesji

Budd powiedział w rozmowie z BBC, że wejście w recesję jest poważnie rozważaną możliwością. Biuro Odpowiedzialności Budżetowej jest jednostką powołaną przez nowy brytyjski rząd - zrzesza on niezależnych ekonomistów, którzy nadzorują jego działalność i formułują prognozy gospodarcze. Budd jest

Wielka reorganizacja w urzędach wojewódzkich, pracę straci blisko 1400 osób w całym kraju

i Kartograficznego. To dziś jedyny organ rządowej administracji zespolonej, który nie ma wyodrębnionej jednostki budżetowej pełniącej funkcje pomocnicze. Całą obsługę w zakresie kadrowym, finansowym i logistycznym zapewnia tej instytucji Urząd Wojewódzki. Dzięki temu Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o OSW

się w zakresie zadań Ośrodka. Ustawa zmienia status prawny Ośrodka Studiów Wschodnich. Z jednostki budżetowej, nadzorowanej przez kancelarię premiera OSW przekształca się w państwową osobą prawną. Umożliwi to tej placówce m.in. pozyskiwanie finansowania zadań ze źródeł innych niż budżet. Nowy status

Minister bierze kasę w depozyt. Z banków odpłynie prawie 5 mld zł?

pochodzące między innymi... z depozytów, jakie przejęły od jednostek sektora finansów publicznych. Rząd doszedł do wniosku, że "taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi". We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach

Bundeswehra się odchudza

Zamykanie i okrawanie baz to część programu wielkiej reformy Bundeswehry, do której Niemców zmusił światowy kryzys i program cięć budżetowych. Niemcy w tym roku ostatecznie znieśli pobór do wojska, a 250 tys. dziś armia w najbliższej przyszłości ma liczyć 180 tys. żołnierzy.Wykaz jednostek do

MF liczy na uchwalenie jesienią nowych przepisów o janosikowym

państwa na spłatę janosikowego, oraz czy resort finansów chce zarobić na Mazowszu. "Wpłaty janosikowego stanowią pulę środków do rozdysponowania na inne jednostki samorządu terytorialnego, które z tego janosikowego korzystają. Pożyczka może umożliwić Mazowszu wywiązanie się z ciążącego na nim

Majszczyk: Sejm zajmie się nowelą janosikowego po wakacyjnej przerwie

Nowela ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która dotyczy tzw. janosikowego, to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca br., który uznał przepisy art. 25 i 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za niekonstytucyjne, gdyż nie gwarantują województwu

W przyszłym roku MF chce zebrać z podatków o 4,6 proc. więcej niż w br.

państwowych jednostek budżetowych i z innych dochodów niepodatkowych" wyniosą 15 mld 235 mln 493 tys. zł, co oznacza 13,9 proc. spadek w stosunku do 2014 r. Na to składają się m.in. dochody z grzywien, mandatów, rezerwacji częstotliwości.

Rząd pod ostrzałem publicznych instytucji za cięcia w OFE

: "Projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, a zatem klasyczne wywłaszczenie. (...) Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie, ale tylko pod dwoma kumulatywnymi warunkami: celu publicznego i

Francja świętuje z okazji 14 lipca

Oficjalnie defiladę otworzyły pokazy w wykonaniu słynnej elitarnej formacji akrobacji powietrznej - Patrolu Francji oraz innych jednostek lotniczych, m.in. z myśliwcami Mirage i RafaleW tym roku świąteczny charakter ceremonii przyćmiła wiadomość o śmierci dzień wcześniej 5 żołnierzy francuskich

Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć

(401 mln 900 tys. zł), opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).Ustalony w projekcie limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,9 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków

13 mln zł deficytu. Drakońskie cięcie kosztów na toruńskim UMK

z opłat za kształcenie. Jednostki uczelni same zadecydują, jak wydać te pieniądze. Wzrośnie jednak też ich odpowiedzialność za własną kondycję finansową. Większość wydziałów jest bowiem "pod kreską" i zgodnie z nowymi zasadami mają trzy lata na to, by to zmienić. Po pierwszym roku deficyt

Niezbędnik przedsiębiorcy

do 5 lipca - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za czerwiec do 7 lipca - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za czerwiecdo 10 lipca - termin zapłaty składek na ZUS za czerwiec przez osoby fizyczne opłacające składki za siebie do 15 lipca

Kalendarium firmowe

- do 25 czerwca - miesięczne rozliczenie VAT- do 25 czerwca - miesięczne rozliczenie akcyzy- do 5 lipca - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za czerwiec- do 7 lipca - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za czerwiec- do 10 lipca - termin

Niezbędnik przedsiębiorcy - 9.06.2009

Kalendarium firmowe - do 5 czerwca - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za maj - do 8 czerwca - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za maj - do 10 czerwca - termin zapłaty składek na ZUS za maj przez osoby fizyczne opłacające składki

Najlepiej mieszkać w Melbourne. Australia najlepszym kontynentem do życia

Raport jest opracowywany przez Economist Intelligence Unit , jednostkę badawczą tygodnika "The Economist". Analitycy badają miasta świata pod kątem pięciu głównych kategorii: opieki zdrowotnej, stabilności politycznej, kultury i środowiska, edukacji i infrastruktury, które dzielone są na

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

* do 6 kwietnia - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za marzec * do 7 kwietnia - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za marzec * do 10 kwietnia - termin zapłaty składek na ZUS za marzec przez osoby fizyczne opłacające składki za

Samorządowcy: niech premier obejmie nadzór nad nowelą tzw. janosikowego

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dot. województw są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem przestaną one jednak obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia. "Ten list

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

ustalą dyrektorzy tych placówek. Kolejna zmiana dotyczy podziału pieniędzy na ewentualne zwiększenie wynagrodzeń w urzędach. Rada Ministrów miałaby podejmować decyzje uwzględniając wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach, a minister odpowiedzialny za sytuację niepełnosprawnych

Czy można zwalniać urzędników

Po kilku godzinach rozprawy wczoraj odroczył ją do dziś.Rząd chciał, by państwowe jednostki budżetowe zmniejszyły zatrudnienie o co najmniej 10 proc. Przyniosłoby to 1,3 mld zł oszczędności rocznie. W grudniu Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Miała wejść od stycznia, a zwolnienia miały się zacząć

Kalendarium przedsiębiorcy - LIPIEC

do 6 lipca - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za czerwiec do 8 lipca - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za czerwiec do 10 lipca - termin zapłaty składek na ZUS za czerwiec przez osoby fizyczne opłacające składki za siebie do

Trybunał Konstytucyjny orzeka w kryzysie

jednostek, ale wartością konstytucyjną jest też równowaga finansów państwa i zasada zrównoważonego rozwoju - mówił. Tłumaczył tym samym, dlaczego Trybunał nie zakwestionował szeregu takich ustaw. - Dobro wspólne wymaga ograniczeń. Państwo nie może realizować zadań - choćby takich jak ochrona zdrowia - bez

Bułgaria: 228 mln euro strat z powodu kryzysu gazowego

Straty bułgarskiego biznesu w wyniku styczniowego kryzysu gazowego wynoszą 458 mln lewów (228 mln euro) - poinformował w środę minister gospodarki i energetyki Petyr Dymitrow. Sumę tę ustalono na podstawie danych przekazanych przez 386 jednostek gospodarczych, które w ciągu dwóch tygodni

OFE piszą listy do swoich klientów i skarżą się na rząd do KE

jednostek uczestnictwa i stanie swojego konta.Tegoroczne listy rocznicowe są jednak inne niż zwykle. Oprócz informacji o stanie konta jest jeszcze bonus.Dlaczego warto być w OFE?"Warto być w OFE" - dowiadują się członkowie towarzystwa emerytalnego Aviva. "Gromadzone w otwartym funduszu

Sadownicy skarżą się na drastycznie niskie ceny skupu

w Łosiowie konferencji prasowej pytany o protesty sadowników podkreślał, że od lat ministerstwo rolnictwa nie uczestniczy w kształtowaniu cen, nie jest też jednostką skupową. Zachęcał natomiast do tworzenia grup producentów i korzystania z unijnego i krajowego dofinansowania na ten cel, tak by

Fiskus kupuje nowe auta - niezgodnie z rozporządzeniem premiera

Do 9 października Ministerstwo Finansów czeka na zgłoszenia firm, które chciałyby dostarczyć fiskusowi 12 aut osobowych na potrzeby jednostek skarbówki. Zamówienie może być warte około 1 mln zł.Zlecenie ma być wykonane do 20 grudnia, a wszystkie auta muszą być wyposażone w zakamuflowane lampy i

Włochy.Strajk generalny w proteście przeciw planom oszczędnościowym

UIL - nie przyłączą się do strajku zapowiedzianego na 6 września. Włoski rząd przyjął plan oszczędnościowy obejmujący cięcia budżetowe w wysokości 45,5 mld euro w ciągu dwóch lat oraz wprowadzenie po raz pierwszy we Włoszech "podatku solidarnościowego", który oznacza dodatkowe opodatkowanie

Rząd na podsłuchu. O czym rozmawiali politycy

Nowakiem (b. ministrem transportu, jednym z prominentnych działaczy PO) i Andrzejem Parafianowiczem (b. wiceministrem finansów i b. szefem wywiadu skarbowego) oraz płk. Dariuszem Zawadką (b. dowódcą jednostki GROM). Podczas spotkania Belka - Cytrycki - Sienkiewicz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pyta

Miasta w stanie gotowości. Ile będzie nas kosztowała nadchodząca zima?

wyłonione w przetargu firmy, ale jednostki budżetowe miasta - ZDiZ i Zakład Oczyszczania Miasta. Koszt odśnieżania zwykle wynosi blisko 1,2 mln zł w skali roku.- Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia akcji zimowej - opowiada Wojciech Ogint, zastępca dyrektora ZDiZ w Sopocie.W utrzymaniu ZDiZ znajduje się około 66

KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na innowacje

badawczych, prawie 1400 uczelni i jednostek naukowych i ponad 1700 laboratoriów. Finansujemy też kierunki zamawiane, w pożądanych przez rynek specjalnościach, na które uczęszcza blisko 90 tysięcy studentów" - zaznaczyła. Zauważyła, że mamy już na bardzo wysokim poziomie bazę dydaktyczną, a przede

Tusk o planach rządu: to są wydatki, na które nas stać

nowej perspektywie budżetowej UE znajdzie się 400 mld zł dla województw, co jest pomocą "większą niż plan Marshalla". Zapowiedział działania w celu zwiększenia obecności NATO w Europie i wzrost wydatków na zbrojenia w 2016 roku. "Odpowiedzialnie przed wysoką izbą twierdzę, że to są te

Kalendarium firmowe

Niezbędnik przedsiębiorcy do 5 listopada - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za październik do 9 listopada - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za październikdo 10 listopada - termin zapłaty składek na ZUS za październik przez osoby

Koalicja gubi się w lesie

O co chodzi? Oczywiście o pieniądze. Lasy są jednostką samofinansującą się - co im do kasy wpływa, to i wypływa. Z pomocy budżetu nie korzystają. Przez ich konta rocznie przepływa około 5 mld zł ze sprzedaży drewna. Gdyby minister finansów włączył Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych

Gilowska niesłusznie zinterpretowana - polemika z listem

jest chorobą śmiertelną. Odbiera życiu sens, czyni je gnuśnym, atomizuje jednostki, wyzwala egoizm lub wywołuje neurastenię. Nawet najliczniejsza populacja jednostek słabych i rozleniwionych nie da efektu synergii, nie przyniesie dynamizmu i żywotności. Analizując kryzys projektu Unii, nie można o tym

Budżet 2006: mniej z prywatyzacji, więcej z obligacji

. Wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia sprawiły, że podatnicy wpłacili do kasy państwa o 2,039 mld zł więcej, niż planowano. Lepsze były też dochody jednostek budżetowych, w tym cło. Wicepremier Zyta Gilowska zacisnęła też pasa przy wydatkach publicznych. Wydano o 3,1 mld zł mniej mniej, niż planowano

Jednostka budżetowa

Jednostka budżetowa – jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa

Środki specjalne

Środki specjalne - są to środki finansowe, które gromadzi jednostka budżetowa na odrębnych rachunkach bankowych i nie musi odprowadzać ich do budżetu. Do środków tego typu zalicza się: darowizny, odszkodowania itp. Środki specjalne przeznacza się na cele wskazane w uchwale, na podstawie

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są to niektóre z podmiotów leczniczych: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jednostka budżetowa, w tym nadzorowana przez organy administracji publicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) ? państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia. Została utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. Mieści się w Łodzi w kompleksie budynków Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.Centrum z mocy prawa zajmuje się organizacją

Zamek Cieszyn

Zamek Cieszyn (pełna nazwa: Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem) - jednostka budżetowa gminy Cieszyn powstała w 2005 roku przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (75%), dotacji z budżetu państwa, samorządu Województwa Śląskiego oraz miasta Cieszyna

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

jednostka budżetowa

Jednostka budżetowa - jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie posiada osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (rozliczenie brutto - pełnymi kwotami). Jednostki budżetowe

więcej o jednostka budżetowa na pl.wikipedia.org