jaki procent waloryzacji

PAP

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Rząd zajmie się we wtorek projektem zmieniającym zasady waloryzacji rent i emerytur w 2015; zakłada on, że minimalna kwota podwyżki świadczenia wyniesie 36 zł, na czym - według MPiPS - zyska ponad 90 proc. emerytów.

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim przyszłoroczna waloryzacja tych świadczeń ma być nie mniejsza niż 36 zł. Po zmianach najniższe świadczenie wyniesie 880,45 zł.

Minister pracy chce dyskusji o zasadach waloryzacji rent i emerytur

09.01. Warszawa (PAP) - Minister pracy i polityki społecznej chce dyskusji o zasadach waloryzacji rent i emerytur. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeszcze w styczniu może odbyć się spotkanie w tej sprawie z pracodawcami i związkami zawodowymi. Minister zapowiadał wcześniej w mediach, że

Minister pracy chce dyskusji o zasadach waloryzacji rent i emerytur

Minister zapowiadał wcześniej w mediach, że chciałby, aby emerytury i renty były waloryzowane w różnym stopniu, w zależności od wysokości emerytury. Obecnie wszyscy świadczeniobiorcy mają waloryzowane te świadczenia o wskaźnik inflacji i 20 procent realnego wzrostu płac. Minister proponował, by

PSL chce zagwarantowania w konstytucji kwotowej waloryzacji emerytur i rent

Szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury podkreślił na konferencji prasowej, że obecnie najwyższe emerytury w ZUS sięgają 7-8 tys. zł, a najwyższe emerytury mundurowe nawet 10 tys. zł. "Przynajmniej w jakiejś części próbujemy wyrównać te dysproporcje" - zaznaczył Bury. Waloryzacja kwotowa

Kosiniak-Kamysz: projekt ws. waloryzacji rent i emerytur - do konsultacji

świadczenia wzrosną co najmniej o ten sam procent (wynikające z ustawy 1,08 proc.), ale nie mniej niż 36 zł. "Oznacza to, że wszyscy emeryci i renciści otrzymujący świadczenia niższe niż 3333 zł, dostaną wyższą podwyżkę niż gdyby waloryzacja odbyła się na dotychczasowych zasadach. Zyska na tym 8,4 mln

PSL chce gwarancji w konstytucji kwotowej waloryzacji emerytur i rent

Szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury podkreślił na konferencji prasowej, że obecnie najwyższe emerytury w ZUS sięgają 7-8 tys. zł, a najwyższe emerytury mundurowe nawet 10 tys. zł. "Przynajmniej w jakiejś części próbujemy wyrównać te dysproporcje" - zaznaczył Bury. Waloryzacja kwotowa

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

waloryzację. Są to inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które kupują głównie emeryci, i 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Ustawodawcy uznali, że skoro rosną pensje, to emerytury także powinny. Wskaźnik wzrostu płac może być wyższy, ale

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Wskaźnik wzrostu płac może być wyższy, ale by miał wpływ na wysokość waloryzacji, muszą wyrazić zgodę związki, pracodawcy i rząd. W tym roku pozostał na poziomie 20 proc. PROGNOZA Ministerstwo Finansów

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

muszą się na to zgodzić związki, pracodawcy i rząd. Już jednak wiadomo, że w przyszłym roku zostanie tylko 20 proc. Jaka więc będzie za nieco ponad trzy miesiące, czyli w marcu 2014 roku, waloryzacja? Ministerstwo Finansów zakłada, że przyszłoroczne emerytury i renty wzrosną o 2,14 proc. To prawie dwa

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

waloryzację. Są to inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci i 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Ustawodawcy uznali, że skoro rosną pensje, to emerytury powinny także. Wskaźnik wzrostu płac może być wyższy, ale

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytur i rent

roku poprzedzającego waloryzację): inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci, i 20 proc. realnego wzrostu płac - chodzi o podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Co prawda wskaźnik wzrostu płac może być wyższy i wynosić nawet 40 czy 50 proc., ale

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

spór? W tym roku mieliśmy rewolucyjną zmianę w marcowej waloryzacji. Zamiast podwyżki procentowej była kwotowa. Jeszcze w 2010 czy 2011 roku emerytura rosła wszystkim o ustalony procent, który zależał od inflacji i realnego wzrostu płac. W rezultacie najbiedniejsi dostawali podwyżkę w wysokości 30 zł

Waloryzacja: nowe zasady

Waloryzacja: nowe zasady

produkt do odpowiedniej kategorii (np. bułki do żywności). Gdy na przykład drożeje prąd czy gaz, sprawdza się, jaki procent budżetów z badanych gospodarstw emeryckich stanowią wydatki na mieszkania i media. Na tej podstawie się określa, w jakim stopniu zmiana cen odbiła się na życiu emeryta. A to już jest

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

Waloryzacja emerytur i rent nastąpi dopiero w marcu przyszłego roku, ale już dziś wiadomo, że emeryci i renciści powinni przygotować się na bardzo niewielki wzrost świadczeń.Jak wyliczamy? Od czego zależy, czy waloryzacja jest wyższa czy niższa? - pytają nas emeryci. Liczą się dwa wskaźniki z roku

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

. Rzeczywiście każdy emeryt czy rencista dostaje inną podwyżkę: jedni wyższą, inni niższą.Wynika to z tego, że mamy waloryzację procentową. Emerytura czy renta jest zwiększana wszystkim o ustalony procent. A to oznacza, że im ktoś ma większe świadczenie, tym dostanie większą podwyżkę.Przeciwnicy takiej

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa). Powrót do procentowej Najbliższa waloryzacja w marcu 2013 r. będzie procentowa. Emerytura czy renta wzrośnie o ustalony procent. To oznacza, że im ktoś ma wyższe świadczenie, tym

Sejm.ustawa o sporcie do dalszego procedowania

zmiany sytuacji w gospodarce narodowej i zmieniających się kosztów utrzymania. Jak się ocenia, ustalona pięć lat temu na podstawie średniej płacy kwota, ma dzisiaj o około 40 procent niższą siłę nabywczą. Waloryzacja dotyczy około 600 osób pobierających aktualnie to świadczenie. W wystąpieniach

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytur i rent

, w tym roku zyskały jedynie 13 zł. A te, które mają 2 tys. - 32 zł. O wysokości waloryzacji zadecydowały dwa wskaźniki z roku poprzedniego: inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci, i 20 proc. realnego wzrostu płac (chodzi o podwyżki, jakie

Waloryzacja na nowych zasadach

Waloryzacja na nowych zasadach

spadnie poniżej zakładanego przez rząd poziomu. Plan premieraPo zapowiedzi premiera z exposé obecne zasady waloryzacji mają się zmienić. W jaki sposób?Teraz obowiązuje podwyżka procentowa - emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości 30 zł

Waloryzacja emerytur i rent 2013

Waloryzacja emerytur i rent 2013

podwyżkę nie trzeba nigdzie występować. Odpowiedni urząd, np. ZUS czy KRUS, sam wszystko przelicza i wypłaca. Szacunki rządu... Najbliższa waloryzacja w marcu 2013 r. będzie procentowa. Emerytura lub renta wzrośnie wszystkim o ustalony procent. Im ktoś ma wyższe świadczenie, tym dostanie większą podwyżkę

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

Emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne co roku w marcu dostają podwyżkę. To tzw. waloryzacja. Wprowadzono ją, aby świadczenia nie traciły na wartości. Wiadomo, że co roku wszystko drożeje i gdyby nie podwyższano emerytur, najstarsi Polacy za otrzymywane pieniądze mogliby

Pytania o waloryzację

jest procentowa, tzn. do obecnych świadczeń dolicza się określony procent inflacji i wzrostu płac. A więc im ktoś ma większą emeryturę, tym dostanie wyższą podwyżkę. Pan ma 1,3 tys. zł. Jeśli pomnożymy 1,3 tys. x 3,1 proc. waloryzacji, okaże się, że przysługuje panu 40,30 zł podwyżki. Łącznie więc nowa

Waloryzacja emerytur i rent 2012

. Resort pracy chciał też ogłosić, jakie będą zasady podwyżek w kolejnych latach (miał już odpowiednie zapisy w ustawie), ale do tego nie doszło. Tak więc nie wiadomo, jaką emeryci i renciści dostaną podwyżkę w 2013 czy 2014 roku. Pierwsza podwyżka 1 marca Od dziś rusza tegoroczna waloryzacja. Pierwsi

W 2013 roku waloryzacja emerytur będzie procentowa, a nie kwotowa

się wycofać z tegorocznych zasad i wrócić do podwyżki procentowej. W 2013 r. emerytury będą więc rosły wszystkim o ustalony procent (zależy on od inflacji i 20-proc. realnego wzrostu płac). W rezultacie najbiedniejsi dostaną podwyżkę w wysokości 30 zł, a najbogatsi - nawet 200 zł. Waloryzacja

Ruszyła waloryzacja

tegoroczny wskaźnik to 3,1 proc.Dlaczego jest więcej? Bo większa okazała się inflacja (wyniosła 2,8 proc.) i wzrost płac (1,5 proc.). Przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji dodajemy do siebie procent inflacji oraz 20 proc. ze wskaźnika wzrostu płac (wyniósł on 1,5 proc. z tego 20 proc. to 0,3 proc.).Tak więc

Waloryzacja emerytur i rent 2012

Przed zmianą zasad waloryzacji emerytura rosła wszystkim o ustalony procent. Jego wysokość zależała od inflacji w gospodarstwach emeryckich i 20-procentowego realnego wzrostu płac. W rezultacie najbiedniejsi dostawali podwyżkę w wysokości 30 złotych, a najbogatsi nawet 200 złotych. Premier uznał

Waloryzacja emerytur i rent 2011

podwyżkach dla emerytów i rencistów.Na czym dokładnie miała ta zmiana polegać? Teraz obowiązuje podwyżka procentowa - emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości 30 zł, a najbogatsi - nawet 200 zł.Premier uważał, że na obecnej waloryzacji tracą

Nie patrz na ZUS i OFE, sam odkładaj środki na emeryturę

w OFE. Jednak ostatnio dyskusja o OFE została sprowadzona do sporu o... wysokość historycznej stopy zwrotu OFE, czyli tego, ile fundusze zarobiły dla nas. Rząd wyliczył, że stopa zwrotu OFE była niższa od waloryzacji w ZUS. Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE) zarzuca rządowi

Waloryzacja, czyli podwyżki dla emerytów i rencistów

wskaźnika waloryzacji dodajemy do siebie procent inflacji oraz 20 proc. ze wskaźnika wzrostu płac (wyniósł on 1,5 proc., z tego 20 proc. to 0,3 proc.). Tak więc 2,8 proc. + 0,3 proc. = 3,1 proc. I o tyle wzrosną świadczenia emerytów i rencistów.Ile więcejWyliczmy podwyżkę konkretnym osobom. Pani Małgorzata

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

). Jaka będzie podwyżka? Rząd przy ustalaniu waloryzacji bierze pod uwagę dwa wskaźniki: - wysokość inflacji tzw. emeryckiej, czyli wzrost cen w gospodarstwach emeryckich, - co najmniej 20 proc. wzrostu płac w przedsiębiorstwach. To tzw. realny wzrost płac po odjęciu inflacji (oczywiście może być

Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur

Andrzej.Skąd się bierze ta niesprawiedliwość? Przy obowiązujących teraz zasadach sąsiad pana Andrzeja zawsze będzie dostawał większą podwyżkę. Dlaczego? Bo - podkreślmy to jeszcze raz - obecna waloryzacja jest procentowa, tzn. do świadczeń dolicza się określony (jednakowy dla wszystkich) procent inflacji i

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa).Co roku w marcu mają oni zagwarantowaną podwyżkę - tzw. waloryzację. Dzięki niej nie tracą na podwyżkach np. prądu czy żywności. Jaka

Waloryzacja emerytur i rent 2012

Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wyższa waloryzacja emerytur i rent 2012

Emeryci często nas pytają o waloryzację, od czego zależy, kiedy będzie wypłacana. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.Co to jest waloryzacja?To coroczna, marcowa podwyżka świadczeń dla emerytów i rencistów. Dzięki niej nie tracą na rosnących cenach np. prądu czy żywności. Czy w

Ceny stop, emerytury w górę. Czy będą podwyżki?

się każdy produkt do odpowiedniej kategorii (np. bułki do żywności). Kiedy np. prąd czy gaz drożeje, to sprawdza się, jaki procent budżetów z badanych gospodarstw emeryckich stanowią wydatki na mieszkania i media. Na tej podstawie określa się, w jakim stopniu zmiana cen odbiła się na życiu emeryta. A

Jak będzie wyglądała waloryzacja 2011

procentowa - emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości 30 zł, a najbogatsi - nawet 200 zł.Rząd uważa, że na obecnej waloryzacji tracą najubożsi. Dlatego chce na trzy lata zamienić waloryzację z procentowej na kwotową.Rząd przyjmie więc następujące

Co politycy obiecują emerytom

ekspert. Jak podwyższać emerytury Jeszcze w 2010 r. premier Donald Tusk ogłosił, że zasady waloryzacji zmieni. Teraz obowiązuje podwyżka procentowa - emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości 30 zł, a najbogatsi - nawet 200 zł. Premier uznał, że

Jak się zmienią emerytury

obowiązuje podwyżka procentowa - emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości 30 zł, a najbogatsi nawet 200 zł. Premier uznał, że na obecnej waloryzacji tracą najubożsi. Dlatego chce zamienić waloryzację z procentowej na kwotową. Prawdopodobnie, bo

O ile wzrosną emerytury, czyli jaka waloryzacja w 2010 roku

., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Jaka podwyżka w 2010 r.Na tegoroczną waloryzację (w marcu br.) państwo przeznaczyło 7,7 mld zł, a świadczenia wzrosły o 6,1 proc. Najbliższa podwyżka będzie w marcu 2010 r. Na jej wysokość wpływa tzw. wskaźnik waloryzacji, który uwzględnia inflację (wzrost cen

Cenne porosty w Puszczy Boreckiej

nazywane +waloryzacją przyrodniczą+ prowadzone są na ponad tysiącu hektarów, a leśnicy zgodzili się wyłączyć te tereny z tzw. użytkowania rębnego (nie prowadzi się tam wycinki drzew - PAP). "Waloryzacja wykazała dotychczas m.in., że na objętych nią obszarach występują wyjątkowo rzadkie porosty

16 pytań o waloryzację

obecnych świadczeń dolicza się określony procent inflacji i wzrostu płac. A więc im ktoś ma większą emeryturę, tym dostanie wyższą podwyżkę. Pan ma 1000 zł. Jeśli pomnożymy 1 tys. x 6,1 proc. waloryzacji, okaże się, że przysługuje panu 61 zł podwyżki. Łącznie więc nowa emerytura wyniesie 1061 zł. Pana

Bugaj: obietnice Kopacz nie są wielkim zagrożeniem

nie zostanie. Może jeden passus, którego ona chyba nie planowała, że będzie tak mocny. Chodzi mi o meldunek dla Donalda Tuska, że to ona jest premierem. Myślę, że chciała mniej, a wyszło więcej. To pewnie utkwi, ale nie wiadomo w jaki sposób. Najprawdopodobniej będą jej wypominać, że tych różnic nie

Tani jak Polak? Dość konkurowania niskimi płacami

społecznych? - Gdy emerytury rosną o ten sam procent, najwięcej zyskują osoby z najwyższymi świadczeniami, a najmniej z najniższymi. Efekt? Nierówności jeszcze bardziej się pogłębiają. Dlatego w 2012 r. zdecydowaliśmy się na kwotową waloryzację. Wszyscy emeryci dostali równą podwyżkę o 71 zł. Dla 53 proc

Od marca emerytury będą wyższe

Dla emerytów i rencistów mamy dobre wiadomości. Za kilka dni rusza waloryzacja emerytur i rent. Także w marcu rozpocznie się ostateczna likwidacja starego portfela - o tym przeczytasz obok. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że podwyżka wyniesie 5,6 procent. Wskaźniki decydujące o waloryzacji

Już od marca waloryzacja i podwyżki emerytur

teraz dostaje 1337,75 zł emerytury, po podwyżce będzie miał 1412,66 zł. Dlaczego? 1337,75 x 5,6 proc. = 74,91 zł brutto (60 zł netto). Wynik dodajemy do starej emerytury: 1337,75 + 74,91 = 1412,66 zł Uwaga! Waloryzacja jest procentowa, tzn. do obecnych świadczeń dolicza się określony procent inflacji i

Mundurowi: Zabraliście ulgi, to zapłaćcie nam za nadgodziny i pracę w niedzielę

Pomysł związkowców to reakcja na ustawę ograniczającą mundurowym wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim. Przez lata policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, a także oficerowie ABW, BOR i CBA dostawali na chorobowym 100 procent pensji. Od niedzieli - tak jak pracownicy podlegający ubezpieczeniu w

Waloryzacja 2011 czyli o ile w marcu wzrosną emerytury i renty

, a nawet niektórzy pracodawcy, uważają, że na obecnej waloryzacji tracą najubożsi. Dlaczego? Bo emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. A to oznacza, że osoby, które dostają dziś niewielką emeryturę, niewielką dostaną też podwyżkę. Ci natomiast, którzy mają więcej, dostaną większą

Soplica, Lubelska - zawartość alkoholu spada, bo Polacy wolą lżejsze trunki

- Wiem, że dla wielu konsumentów to poważna sprawa. Ale przez kilka lat bez zmian akcyzy wysokoprocentowe alkohole stały się tanie i teraz dokonujemy po prostu waloryzacji tych cen - tłumaczył w zeszłym roku ówczesny premier Donald Tusk. I dodał, że wyższa akcyza, a przez to wyższe ceny być może

Waloryzacja po nowemu

obowiązujących teraz zasadach sąsiad pana Stanisława zawsze będzie dostawał większą podwyżkę. Dlaczego? Obecna waloryzacja jest procentowa, tzn. do świadczeń dolicza się określony (jednakowy dla wszystkich) procent inflacji i wzrostu płac. A więc im ktoś ma większą emeryturę, tym wyższą dostanie podwyżkę. Jak to

Rząd zabiera bogatym i... bogatym oddaje

likwidacji ulgi? Proporcjonalnie do dochodów - wszyscy tak samo. Kwotowo - najzamożniejsi - po 6,9 zł miesięcznie. Planowane przez rząd zmiany odczują też emeryci i renciści. Premier zapowiedział, że od przyszłego roku zmieni się sposób waloryzacji ich świadczeń. Teraz rosną raz do roku o ustalony procent

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

żony. Ale mężczyźni dużo rzadziej korzystają z rent rodzinnych - według danych ZUS tylko kilkanaście procent. + Rodzicom, jeżeli spełniają warunki takie jak w przypadku wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób) oraz jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka

Wykupili mieszkanie i sprzedali - teraz muszą zwracać

. 2,5 tys. osób. W blisko 50 przypadkach zażądano zwrotu bonifikaty. - Te kwoty mogą być wysokie. Mamy np. panią, która kupiła od miasta mieszkanie warte 900 tys. zł. Po bonifikacie zapłaciła tylko 90 tys. Teraz powinna oddać 810 tys. zł powiększone o procent waloryzacji, bo wykupiony lokal sprzedała, a

Wyższe podatki na pomoc budżetowi 2015

. rocznie), a próg nie, to groźba jego przekroczenia i konieczności zapłaty wyższego podatku się zwiększa. CenEA policzyła, że gdyby była waloryzacja, to w przyszłym roku obowiązywałby próg o 4 tys. zł wyższy niż w obecnym. Wyższe byłyby też limity ulgi na dzieci. A to oznacza, że moglibyśmy dzięki niej

Kto nam wypłaci emerytury z OFE?

własnej kieszeni jeśli nie wypracowałyby minimalnego zysku. Chodzi o taki sam mechanizm, jaki dziś działa w OFE: jeśli nie wypracują minimalnej stopy zwrotu (ustalanej dwa razy w roku przez nadzór), różnicę muszą dopłacić. Tak dwa razy musiał robić OFE Bankowy. W funduszach wypłat stopa zwrotu nie mogłaby

Reklamowy kaganiec na OFE. Polacy skazani na informacje rządu

Nadzoru Finansowego - byłyby traktowane jako reklama. A za złamanie zakazu grozi kara do 3 mln zł. Zakaz reklam OFE obowiązuje trzy miesiące przed okienkami transferowymi i przez cały okres ich trwania. Czyli dokładnie wtedy, kiedy Polacy szukają informacji, które mogłyby im pomóc w podjęciu decyzji

Likwidacja starego portfela: Renty i emerytury wzrosną

zaoszczędzić na emerytach, obniżając tzw. kwotę bazową ze 100 do 91 proc. (3 201 400 zł zamiast 3 518 000 zł). Kwota bazowa była bardzo ważna, bo służyła do obliczenia zarówno nowych świadczeń, jak i podwyżek w ramach waloryzacji (o waloryzacji w 2008 przeczytasz w "Gazecie" jutro). Stracili wtedy

Biedaemerytury. Kobiety zagrożone niskimi świadczeniami

emerytura minimalna będzie tak niska, że osoby ją pobierające będą żyć jeszcze biedniej. I właśnie to nam grozi. Bo, jak wynika z raportu, emerytury minimalne w stosunku do przeciętnej pensji mają maleć. Już za 14 lat może to być tylko 13 proc. takiego wynagrodzenia. Dlaczego? Z powodu zasad waloryzacji

Praca lub emerytura

Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa). Co roku w marcu mają oni zagwarantowaną podwyżkę - tzw. waloryzację . Dzięki niej nie tracą na podwyżkach np. prądu czy żywności. Jaka waloryzacja Co decyduje o wysokości waloryzacji? Rząd

Emeryci muszą dostać pieniądze na czas

się składkami z żoną? Albo który Polak nie chciałby corocznej podwyżki emerytury o procent inflacji?Podwyżki związane z taką waloryzacją musiałyby pokryć same OFE. Rząd jest przeciw. Boi się, że przy takich założeniach fundusze będą wypłacać Polakom na starość grosze. Aby bowiem zminimalizować swoje

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

zmieni się waloryzacja, czyli coroczna marcowa podwyżka dla emerytów i rencistów z ZUS, KRUS, MON i MSWiA. Zmiana zasad waloryzacji obejmie ponad 9 mln Polaków. Teraz obowiązuje podwyżka procentowa - emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości

Podsypać emerytom przed wyborami nie zaszkodzi

Teraz, zgodnie z ustawą, emerytury rosną co roku o kilka procent (pod uwagę brana jest inflacja oraz wzrost wynagrodzeń). Ma to wynagrodzić emerytom wzrost cen oraz pozwolić korzystać ze wzrostu gospodarczego. W poprzednim roku emerytury podskoczyły dzięki temu o prawie 4 proc. i była to najwyższa

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich kilku lat czasami bywały wyższe niż przeciętnie w UE, to wzrost długu publicznego był niemal najmniejszy w Unii" - powiedział. Podkreślił m.in., że 2015 to rok korzystnych dla podatników zmian w uldze na dzieci, czy waloryzacji rent i emerytur. Dodał

Emerytom wiatr w oczy

sytuacji możemy się spodziewać, kiedy Eurostat pokaże dane za sam 2012 r. Rząd zmienił w tym roku sposób waloryzacji świadczeń. Zamiast rosnąć wszystkim o ustalony procent (najbiedniejszym o 30 zł, najbogatszym nawet o 200 zł), każdy dostał w marcu po 71 zł. Dzięki temu sytuacja najuboższych się poprawi

Co wybrać: ZUS czy OFE? [PORADNIK]

znaczenia. Jeżeli więc komuś z prognozy ZUS wychodzi emerytura w wysokości kilkuset złotych, to niezależnie, co wybierze, jego emerytura i tak będzie najprawdopodobniej minimalna. Czytaj także: ABC emeryta. Czy można ustalić termin wypłaty emerytury; czy może ją zająć komornik? O tym, jakiej możemy

Co wybrać ZUS czy OFE?

zł OFE zarządzają o połowę mniejszą kwotą niż dotychczas. - Dzisiaj OFE są "kadłubkiem" funduszy, jakie istniały do wiosny 2011 r. - mówi Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku. - Dlatego ewentualnie znacząco lepsze wyniki inwestycyjne OFE w porównaniu z waloryzacją subkont w

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

. Wynik dodajemy do starej emerytury: 1300 + 84,5 = 1384 zł Uwaga! Waloryzacja jest procentowa, tzn. do obecnych świadczeń dolicza się określony procent inflacji i wzrostu płac. A więc im ktoś ma większą emeryturę, tym dostanie wyższą podwyżkę. Kto będzie miał prawo do waloryzacji Zwaloryzowaną, wyższą

Czy to koniec OFE? Wszystko w rękach Polaków

Narodzenia nad świętami Wielkiejnocy. ***Nikt nie wie, jak w ciągu następnych kilkudziesięciu lat będą się zachowywały giełdy, i nikt nie wie, jak przyszłe rządy zmienią zasady waloryzacji składek. Najważniejsze jest to, z czego większość Polaków nie zdaje sobie sprawy - w obecnym systemie, jeśli ktoś jest w

Rewolucja w emeryturach. Popracujemy dłużej

sędziów. Na czym to konkretnie polegać? Nie wiadomo. Dziś sędziowie nie przechodzą na emeryturę tylko w tzw. stan spoczynku, dostają 75 proc. ostatniego wynagrodzenia, a także podwyżki, takie jakie pracujący sędziowie. Waloryzacja po nowemu Premier zapowiedział też wczoraj rewolucję w podwyżkach dla

Garstka przyszłych emerytów w OFE. Czarne scenariusze dla funduszy

boi się pan, że zostanie pozwany? - pytamy. - Tak jak na ekonomii, tak i nie znam się na przepisach dotyczących reklamy. Nie mam wpływu na to, co ktoś zrobi i w jakiej sprawie mnie pozwie. Jest mi obojętne, co się dzieje teraz z tym filmikiem, on żyje swoim życiem, a ja zajmuję się swoim - mówi

Wybrać ZUS czy OFE?

odziedziczy zgromadzonych przez nią składek. Przejmie je państwo - na wypłaty dla innych emerytów. JAKA EMERYTURA? Nikt nie podejmie się prognozowania przyszłości. Nie wiemy, ile będzie można zarobić na giełdzie. Nikt też nie przewidzi, czy politycy utrzymają dotychczasową waloryzację. W każdym momencie mogą

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

W tym roku emeryci i renciści mają kilka powodów do zadowolenia. Ich świadczenia wzrosły już w styczniu, dzięki nowym stawkom podatku PIT. Zamiast 19, 30 i 40 proc. od tego roku wpłacamy do budżetu państwa 18 lub 32 procent. Niestety, na tej podwyżce nie zarobiliśmy wiele. Średnio na każdego

Emerytury: koniec starego portfela i podwyżki

inflację, a nie kwotę bazową (jak było do 1996 r.). Stracili na waloryzacji dlatego, że przy przechodzeniu na emeryturę obliczono im mniejsze świadczenia. A waloryzacja o wskaźnik inflacji uzależnia wysokość podwyżki od wysokości emerytury (renty). Jaka podwyżka Pokazaliśmy, jak emeryci tracili. Teraz

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

sprawą zmian, które zaczęły obowiązywać od tego roku, ale obejmują rozliczenie podatkowe za zeszły rok. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT 2014 Znów

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

przychodu (nie sumuje się, jak było wcześniej, świadczenia plus przychód).Dopuszczalna kwota przychodu ustalana jest jako 25 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.I tak obecnie dopuszczalna miesięczna kwota przychodu to 880,50 zł brutto.Jeżeli

Kto i ile zyska na waloryzacji. Koniec starego portfela, czyli wyższe emerytury

91 procent. Przyjęto kwotę 3 201 400 zł (91 proc.) zamiast kwoty 3 518 000 zł (100 proc.). Dlaczego ta kwota bazowa była taka ważna? Bo służyła do obliczenia zarówno nowych świadczeń, jak i podwyżek w ramach waloryzacji (więcej o kwocie bazowej niżej). Stracili zatem emeryci i renciści, którzy na

Jak podnieść sobie emeryturę

Co z waloryzacją? Bo w telewizji i gazetach cały czas mówią, że inflacja wysoka i kryzys szaleje. Jak to będzie? Czy przez to nie ucierpimy - niepokoją się czytelnicy. Waloryzacja to najbardziej znana podwyżka emerytur i rent. Będzie w marcu i obejmie ok. 9,5 mln Polaków. Uspokajamy - na wysokiej

Tusk: partie powinny być finansowane jak organizacje pozarządowe

pieniądze". W jego ocenie partie powinny być finansowane jak np. organizacje pozarządowe. "Mamy ten jeden procent (na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać 1 proc. podatku dochodowego - PAP). Warto pomyśleć w przyszłości, czy to nie mogłoby być tak, że obywatel decyduje, czy chce

Podatki od spadków

Na razie spadkobiercy muszą się zadowolić korzystnym dla nich orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ulgi w podatku spadkowym. Od ostatniej waloryzacji progów i kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn minęło już kilka lat. Przy postępującej inflacji oznacza to, że realnie

ZUS oszczędzi 750 tys. godzin

maleć, ponieważ już wszyscy ubezpieczeni będą podlegać nowemu systemowi emerytalnemu według zasady: ile sobie uzbierasz, tyle dostaniesz. Wydłużenie wieku emerytalnego powoduje, że zmniejsza się też coś, co określamy jako poziom obciążenia demograficznego. Czyli lepsze będą proporcje pomiędzy liczbą

Jak politycy pracują na twoją emeryturę

jeszcze jakiś dodatkowy procent. Jaki? Nie wiadomo. To tylko pozornie atrakcyjny pomysł. Po pierwsze, ze 120 zł miesięcznej składki nie da się sfinansować minimalnej emerytury - jak chciałby wicepremier Pawlak - w wysokości 1,2 tys. zł. To wbrew prawom matematyki. Wiktor Wojciechowski, ekonomista fundacji

Wypłaty emerytur: Przez 10 lat, a może dożywotnio?

wypłat środki są dalej inwestowane, ale bezpiecznie. 15 proc. na giełdzie, reszta w obligacje skarbu państwa. Fundusz oferowałby minimalną wymaganą stopę zwrotu. Jaką - jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że nie będzie gwarancji waloryzacji takiej, jaką daje ZUS. W razie śmierci emeryta środki dziedziczyliby

Póki mamy OFE, nie przyłożę ręki do reform

i to kontrowersyjny: emerytury obywatelskie dla osób, które pracowały na czarno. Jednym słowem, można spokojnie nie płacić podatków i składek emerytalnych, a potem i tak państwo nas za to nagrodzi i da emeryturę. - Jako minister pracy nigdy nie powiem, żeby ludzie nie płacili składek. Zawsze będę

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wprowadzenie zmian będzie możliwe, gdy poziom bezrobocia w Polsce spadnie. Inaczej wdowy mogą zostać bez renty i pracy. Jej pomysł na reformę to zróżnicowanie kwot wypłat. O co chodzi? Dziś wdowa otrzymuje 85 proc. emerytury zmarłego męża. Niezależnie od tego, w jakim wieku pobiera rentę, ten procent się nie

Sojusz z Hausnerem?

zasady waloryzacji rent i emerytur, ( zmniejszenie zasiłków chorobowych, ( wygaszenie po 2006 r. świadczeń przedemerytalnych, ( wyrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ( weryfikację rent (tylko w wypadku rencistów, którzy nie przekroczyli 55 lat) przyznanych na stałe, ( zmianę zasad pomocy

Min. Kosiniak-Kamysz: Bezrobocie młodych, bomba z opóźnionym zapłonem

bezrobocie wśród młodych sięga 50 proc. W Niemczech czy Austrii - kilku procent. - Kraje o niskim bezrobociu młodych łączą naukę z praktykami zawodowymi u pracodawców. Problem leży też w dostosowaniu ścieżki zawodowej do realiów rynku pracy. Niestety, 39 proc. absolwentów wszystkich rodzajów szkół nie

Co Polacy sądzą o planowanych zmianach w OFE?

Ale te OFE złe i wstrętne. Ale sobie załatwiły górę pieniędzy za darmochę. Bo to przecież OFE wymyśliły, że będą pobierać opłaty wstępne czy jednak może to wymyślili politycy? Bo to OFE ustaliły sobie, jaki procent zysków sobie zabiorą, a może jednak to politycy? To OFE ustaliły przez 15 lat, w jaki

Rządzenie to zawsze jest płacenie

proponowana zmiana oznacza obniżenie tego podatku.- Panie mają fałszywy obraz PSL. Dam inny przykład - uzgodniliśmy z Platformą, by najubożsi emeryci dostali wyższe podwyżki. To gwarantuje waloryzacja kwotowa, która podnosi wszystkie emerytury o jednakową kwotę, a nie o określony procent danej emerytury

Włoski senat zacisnął pasa. Zaoszczędzą 70 mld euro?

lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne. Na najwyższe emerytury zostanie nałożony podatek solidarnościowy (do 10 proc.) i zostanie zniesiona zasada automatycznej waloryzacji emerytur powyżej 2,4 tys. euro. Wzrośnie też akcyza od paliw (rząd chce zarobić na niej dodatkowe 1,8 mld euro rocznie), do

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

pieniądze będą aktywne na rynku finansowym. Powiedział pan, że składka przekazywana OFE będzie rosła. To dość ryzykowne założenie.- Z 2,3 proc. do 3,5 proc. w roku 2017, taki jest projekt rządu.A jaką mamy gwarancję? W ciągu siedmiu lat co najmniej dwa razy będziemy wybierać Sejm i raz prezydenta. Jaki rząd

Wasze pytania ws. OFE. Maciej Samcik odpowiada

prawnicy mówią, że są to nasze pieniądze, a inni - że nadal państwowe, tylko nam dedykowane...W ciągu kilkunastu lat wybrany przeze mnie fundusz OFE pobierał opłatę jako procent od wpłacanych przeze mnie składek. Teraz premier zarządza, że te pieniądze trafią do ZUS. W jaki sposób mam odzyskać poniesione

Po nas choćby potop

;Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych na lata 2010-2011" oraz przyjęty już przez Sejm budżet na 2011 r. Plan był śmiały, choć jego część nie doczekała się realizacji. Weszła za to w życie tzw. reguła wydatkowa ograniczająca wzrost wydatków (co roku tylko o jeden procent ponad inflację

Zaoszczędzimy albo i nie

tygodniach możliwe jest podniesienia ratingu Polski. Wątpię, gdyż klimat gospodarczy w całej Europie jest niekorzystny. Ale jeśli Polska będzie podawana jako przykład kraju dobrze zarządzanego, którego rząd potrafi skutecznie przeciwdziałać nadmiernemu zadłużeniu, to już będzie sukces. Taka opinia spowoduje

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

(chodzi o wzrost przeciętnej pensji w ubiegłym roku). W tym roku waloryzacja wyniesie 5,6 proc. I o tyle wzrosną emerytury! Uwaga! Waloryzacja jest procentowa, tzn. do obecnych świadczeń dolicza się określony procent inflacji i wzrostu płac. A więc im ktoś ma większą emeryturę, tym wyższą dostanie

Emerytury według Tuska

listopad, tak by zmiany mogły wejść w życie od początku przyszłego roku.To nie koniec. Premier zapowiedział też wczoraj rewolucję w podwyżkach dla 7 mln emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca ZUS. Teraz emerytura rośnie wszystkim raz do roku o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają

Fitch: Rosnący dług publiczny zaszkodzi naszej wiarygodności kredytowej

długu publicznego o 10 punktów procentowych PKB do roku 2010 w porównaniu do stanu z końca 2008 roku.Dług publiczny Polski może w 2010 roku osiągnąć 56,3 procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) - ocenili analitycy agencji. To wzrost o 9,1 punktu procentowego w porównaniu do końca roku 2008. Stanie się

Gromy i racje emerytalnej burzy

przyszłych emerytów ważna jest niemal wyłącznie formuła waloryzacji tych pieniędzy, które dotąd szły do OFE, a teraz jako przyszłe zobowiązanie państwa będą w ZUS. Im szczodrzejsza waloryzacja, tym lepiej dla przyszłych świadczeniobiorców i gorzej dla przyszłych podatników i odwrotnie. Zapewne w obu

Propozycje cięć wicepremiera Hausnera: Renty do kontroli

wzrastają średnio o kilka-kilkanaście złotych brutto. Efekt jest dla statystycznego emeryta słabo odczuwalny, a nawet - jak napisano w resortowym dokumencie - "źle odbierany społecznie". Za to rozsadza budżet - waloryzacja o jeden procent to wydatki rzędu miliarda złotych! Ministerstwo proponuje

Jak się starać o rentę

lepiej, niż pierwotnie zakładał rząd. Wskaźnik waloryzacji, czyli procent, o jaki wzrastają świadczenia, liczy się na podstawie wzrostu cen oraz płac w przedsiębiorstwach. Renty nie będą od marca dużo wyższe - wzrosną o 4,5 proc. (rząd zakładał pierwotnie - 3,8 proc.). I kolejna niezbyt dobra wiadomość

Taksflacja

zmniejszanie się siły nabywczej ludności, gdy rosnące pod wpływem waloryzacji, proporcjonalnie do wzrostu cen, dochody przesuwają się do wyższych przedziałów podatkowych wskutek braku indeksacji progów. Strata siły nabywczej występuje, gdy przedziały stawek podatku progresywnego nie są indeksowane, a ludzie

Inflacja

też inflacja nazywana bywa także „ukrytym podatkiem”Henry Hazlitt: Inflacja. Wróg publiczny nr 1. Warszawa, Fijorr Publishing Company 2007. Str. 3–4. Realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji; w szczególności skutkiem inflacji jest względne

Rasizm

. Heinrich Himmler podjął próby uzasadniania "aryjskości" Japończyków. Według typologii hitlerowskiej do rasy nordycznej zaliczono tylko około 55 procent mieszkańców III Rzeszy w 1938, wykres przy mapie "Rassen Und Staaten Europas", s. 36. Rasizm i genetykaWspółczesna nauka dopuszcza w pewnym kontekście

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność?

Balcerowicza Gospodarka polska pozostawiona pierwszemu po II wojnie światowej niekomunistycznemu rządowi była w bardzo złym stanie. Nastała hiperinflacja, sięgając nawet kilkudziesięciu procent miesięcznie. Sklepy świeciły pustkami. Wiele przedsiębiorstw państwowych znajdowało się w stanie zapaści.6

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.