jak uzyskać wyższy zasiłek

PAP

Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

Zatrudnieni na umowę zlecenie uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyższe świadczenia - taki ma być efekt zmian, których projekt przyjął rząd. Zostaną też oskładkowane wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Wpływy do FUS mają wzrosnąć o 650 mln zł.

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Polacy są mistrzami w uchylaniu się od płacenia alimentów. Nigdzie w Europie tak wielka liczba dzieci nie pozostaje na garnuszku państwa.

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

# dochodzi stanowisko protestujących przed Sejmem i MPiPS #

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. średniego wynagrodzenia od przyszłego roku). Poparcia nie uzyskały również poprawki SLD, które zakładały m.in. podwyższenie kwoty zasiłku przysługującego opiekunom dorosłych do 800 zł od maja, a od 2015 r. - 1000 zł, a także zniesienie lub podwyższenie kryterium dochodowego upoważniającego do zasiłków

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

postulatów. Głównym z nich jest uzawodowienie pracy nad dziećmi niepełnosprawnymi i przyznanie za nią dożywotniego świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższenia renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego. Jak dodała Hartwich, rodzice nie zgadzają się z wyliczeniami MPiPS, z których wynika, że wsparcie

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

wszystkim podwyższenia należnych im zasiłków do wysokości świadczeń, które otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Jak powiedziała PAP przedstawicielka tej grupy protestujących Marzena Kaczmarek, uzyskali oni zapewnienie, że w ciągu miesiąca zostanie im przedstawiony do konsultacji projekt ustawy

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale urzędu miasta czy gminy. WYŻSZY ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma pomóc w pokryciu

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

Przy okazji wyszło na jaw, jak uboga - w porównaniu z innymi państwami - jest nasza pomoc na dzieci. Ile wynosi zasiłek rodzinny w Polsce, komu się należy i jak się o niego starać? ZASIŁEK RODZINNY Uregulowania unijne zakładają, że pracownik, który wyjechał do pracy do jednego z krajów UE, płaci

MPiPS ma nowe propozycje świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych

tys. zł. Ten warunek będzie dotyczył zarówno osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi jak i dorosłymi. Opiekunowie dorosłych otrzymujący 520 zł zasiłku zachowają prawa nabyte. "Każdy będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych, czy na dotychczas obowiązujących zasadach"

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

. różnicy między wspomnianym kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł i wyższa niż 418 zł miesięcznie. Okres, przez jaki przysługuje, zależy od sytuacji danej osoby czy rodziny. Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej. + Zasiłek celowy

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

współpracy z instytucjami i pracownikami socjalnymi. Jedną z kluczowych zmian, które zaproponowano w projekcie, jest likwidacja kryterium dochodowego, które dziś uprawnia do zasiłków, i wprowadzenie pojęcia "minimalny dochód socjalny", oznaczającego kwotę gwarantującą zaspokojenie potrzeb

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

ZUS wypłacił zasiłek macierzyński wyliczony od kwoty wyższej niż 6 tys. zł. Zmiana ma dotyczyć osób, które przed uzyskaniem zasiłku opłacałyby składkę chorobową krócej niż 12 miesięcy, ale od wyższej podstawy niż najniższa. Obecnie najniższa podstawa to kwota 2115,60 zł, a dla osób rozpoczynających

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

rzecznika praw dziecka regulacje, które pozwolą m.in. samotnym ojcom uzyskać urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu np. w przypadku śmierci matki dziecka. Wypełnienie tej luki prawnej zapowiadał premier Donald Tusk w kontekście sprawy ojca pięciorga dzieci, którego żona zmarła przy porodzie. Daniel

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

, regulacje, które pozwolą m.in. samotnym ojcom uzyskać urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu np. w przypadku śmierci matki dziecka. Wypełnienie tej luki prawnej zapowiadał premier Donald Tusk w kontekście sprawy ojca pięciorga dzieci, którego żona zmarła przy porodzie. Daniel Andrzejak - ojciec piątki

Pomoc na nagły kryzys

Pomoc na nagły kryzys

przyznać taki dodatek także wtedy, gdy lokal przekracza tę powierzchnię do 30 proc. I w tej sytuacji wiele gmin od razu podaje to wyższe dopuszczalne kryterium: 45,5 m kw. dla jednej osoby, 51 m kw. - dla dwóch, a dla np. rodziny takiej jak pani Żanety, pięcioosobowej - 84,5 m kw. Wysokość tego dodatku

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przeciw nowym propozycjom dot. świadczeń

nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Podkreśliła, że dożywotnie świadczenie nie jest możliwe, ale otrzymywanie przez pół roku zasiłku - podobnego jak otrzymują bezrobotni - tak. Dodała, że okres opieki nad niepełnosprawnym zostanie potraktowany tak jak minimalny okres zatrudnienia konieczny do

Opolskie. Rządowa pomoc dla poszkodowanych przez grad

wymagają od mieszkańców rozliczania się z wydatków. Zasiłki wyższe - od 6 do 20 tys., i ew. powyżej 20 tys. zł - będą musiały być rozliczane na podstawie faktur. Wojewoda zapowiedział, że kolejne 633 tys. zł. na ten cel są już przygotowane, a ich przekazanie na zasiłki powyżej 6 tys. zł zależy od

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

dostawać 7,5 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. W jego uzyskaniu pomagają sprytni pośrednicy "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą. Wynagrodzenie zapłacisz mi dopiero po otrzymaniu od państwa wysokiego ZUS". Zamieszczają je w internecie osoby z

Podatki na ostatnią chwilę

Podatki na ostatnią chwilę

ulgach podatkowych. PIT-Y PO LIFTINGU Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

W.Brytania. Osborne: Polityka budżetowa rządu przynosi efekty

uzyskać kolejne ulgi podatkowe, które zapewnią wzrost wydobycia. Kanclerz potwierdził także zapowiedziane wcześniej zmiany w systemie podatkowym, w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 10,6 tys. funtów od kwietnia przyszłego roku. Podjęte mają być również działania w celu zapobieżenia unikaniu

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansowaniu nauki

pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy. Łączny czas takich przerw w pracy nie może przekroczyć jednak dwóch lat. Ustawa rozszerzy też system POL-on (teraz zawierający informacje o szkolnictwie wyższym) o informacje nt. nauki. Uwzględnione będą w nim informacje m.in. o

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

stały się takie przed ukończeniem 18 lat (lub 25 lat, jeśli się uczyły). Dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych jest zasiłek opiekuńczy. Pozostałe zmiany poniżej.Po pierwsze - wyższa kwota świadczenia. Obecnie wynosi ono 820 zł miesięcznie i ma rosnąć co roku. Przysługuje głównie rodzicom, ale nie

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

dziecko uczęszcza do szkoły; - zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu przez dziecko pełnoletnie nauki; - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym: * zaświadczenie z urzędu skarbowego, * oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym, jak i niepodlegającym

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przeciw nowym propozycjom dot. świadczeń

otrzymywanie np. przez pół roku zasiłku - podobnego jak otrzymują bezrobotni - tak. Dodała, że okres opieki nad niepełnosprawnym zostanie potraktowany tak, jak minimalny okres zatrudnienia konieczny do uzyskania zasiłku. Seredyn wyjaśniła też, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko tym opiekunom

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

kontynuuje naukę w szkole, to do 21 lat. Dłużej - do 24 lat - gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pobierać mogą: * rodzice; * opiekunowie faktyczni (czyli te osoby, które faktycznie zajmują się dzieckiem i wystąpiły

W.Brytania.Sprzątaczka ministra ds. imigracji powodem jego dymisji

z aresztem" (ang. Go home or face arrest). Pod koniec zeszłego roku brytyjski rząd ogłosił, że nowi imigranci z Unii Europejskiej będą musieli odczekać trzy miesiące, zanim uzyskają prawo do ubiegania się o niektóre zasiłki i zapomogi. Zapowiedział też deportację bezdomnych imigrantów bez

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

może być niższa niż 20 zł i wyższa niż 418 zł miesięcznie. Czas, na jaki przyznawany jest ten zasiłek, zależy od sytuacji konkretnej osoby czy rodziny. Decyzję w każdym przypadku podejmuje ośrodek pomocy społecznej po tym, jak pozna okoliczności danej sprawy. Jak starać się o zasiłek? W gminnym lub

Pieniądze na dzieci

nie może być wyższy niż 504 zł. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą mieć więcej - 583 zł netto na osobę. Wysokość zasiłku na dziecko zależy od jego wieku. I tak: - dziecko do piątego roku życia dostanie 68 zł, - dziecko od piątego roku życia do ukończenia 18 lat - 91 zł, - młody człowiek

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

cudzoziemców. Decyzje o pobycie tych ludzi na czas nieokreślony w Polsce będą wydawane tak szybko jak się da, być może pierwsze zostaną wydane w czwartek lub w piątek" - poinformowała PAP Edyta Wrotek. Dodała, że ostatnie wnioski wpłynęły do urzędu w środę rano; od tej pory urzędnicy rozpoczęli procedurę

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgach podatkowych. PIT-y po liftingu Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

Renta rodzinna, renta socjalna

miała prawo do alimentów z jego strony. + Żonie, która nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej warunków, ale nie ma źródeł utrzymania. Ma prawo do rocznej renty okresowej (liczonej od śmierci męża) albo maksymalnie dwuletniej renty okresowej, gdy bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

. podatników takie dochody to tylko marzenie. Im wyższa stawka PIT-u nie grozi - wszyscy zapłacą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną jak w roku poprzednim - 3091 zł (jest uwzględniona w skali podatkowej - jej podatkowy odpowiednik to 556,02 zł). Jeśli ktoś

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

okres skrócony o 2 tygodnie. Warto wiedzieć. Jeśli prowadzisz własną firmę, też masz prawo do macierzyńskiego Tyle, że do zasiłku a nie do urlopu, podobnie jak matki na zleceniu. I tylko wtedy, jeśli miałaś opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (jest ono dobrowolne). Ale musisz urodzić dziecko

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

regulacja oznacza więc wyższe koszty pracodawców, samorządów (szkół, urzędów) jako zlecających usługi, ale oznacza też poprawę sytuacji osób pracujących, gdyż będą uprawnione do świadczeń wynikających z ubezpieczenia (np. renta, zasiłek chorobowy). Najostrzej o projekcie wypowiadał się Przemysław Wipler

Nie tylko becikowe

, komu i w jakiej wysokości przysługuje, zależy od decyzji samorządu, który je finansuje z własnego budżetu. Jak sprawdzić, czy mamy możliwość otrzymania "gminnego becikowego"? Najlepiej zadzwonić do urzędu miasta, tam uzyskamy informację, czy w naszym regionie w ogóle jest przyznawane. Jeżeli

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

sprawą zmian, które zaczęły obowiązywać od tego roku, ale obejmują rozliczenie podatkowe za zeszły rok. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT 2014 Znów

Posłowie apelują o zwiększenie nakładów na naukę

"Olbrzymia część zapisów, o których dziś mówimy, to odpowiedź na oczekiwania środowiska naukowego" - podkreślał w środę wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki oraz niektórych innych ustaw. "

Manifestacje OPZZ w stolicy: "Nie chcemy być śmieciami"

kierują się pod KPRM. Według służb porządkowych łącznie demonstruje około 30 tys. osób. Protestujący w sobotę w Warszawie domagają się m.in. wyższych płac w budżetówce, wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej i zapewnienia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

zeszłym roku. Ustawa została przygotowana przez rząd w odpowiedzi na wyrok TK. Przed Sejmem od 14 dni protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK i domagają się wyższego zasiłku. Do porządku obrad senatorowie włączyli także nowelę ustawy Prawo o ruchu

Coraz trudniej o rentę

jakiejkolwiek pracy. Bywa też, że renta jest przyznawana tylko na czas określony, a później odbierana. WYSOKOŚĆ RENT PO WALORYZACJI Renty nie są wysokie - w listopadzie 2014 r. średnio wynosiły 1540 zł*. 1 marca tego roku zostały zwaloryzowane, podobnie jak emerytury. + Najniższa renta, a także najniższa renta

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niż 30 zł i wyższa niż 447 zł.* Zasiłek okresowy przyznawany czasowo ze względu np. na bezrobocie, chorobę czy niepełnosprawność. Obowiązuje takie samo kryterium dochodowe jak w przypadku zasiłku stałego. * Zasiłek celowy przyznawany np. na zakup leku, opału, butów na zimę, drobne naprawy w domu

I znów większa ulga na dzieci

przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania - tłumaczyło Ministerstwo Finansów. Jego zdaniem to rozwiązanie pomoże walczyć z szarą strefą i promować legalne zatrudnienie, bo osoby pracujące bez umowy nie uzyskają zwrotu podatku i

Posłowie za zmianami w finansowaniu nauki

ustawach m.in. o: Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk. Nowelizacja wprowadza do ustawy pojęcie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Pojęcie to funkcjonowało już w systemie szkolnictwa wyższego, ale nie miało bezpośredniego umocowania w

Posłowie za zmianami w finansowaniu nauki

ustawach m.in. o: Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk. Nowelizacja wprowadza do ustawy pojęcie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Pojęcie to funkcjonowało już w systemie szkolnictwa wyższego, ale nie miało bezpośredniego umocowania w

Rząd o dopłatach do ubezpieczeń rolniczych i likwidacji zespołów adwokackich

limit do 65 proc. Dopłatę taką będzie można jednak uzyskać pod warunkiem, że stawki taryfowe ustalone przez firmy ubezpieczeniowe nie będą wyższe niż 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw

Nowotwory kobiece. Co się należy chorym

dochody nie przekraczają wyznaczonego kryterium. W przypadku osób samotnych to 542 zł netto, a dla osób w rodzinie - 456 zł netto. Jak pracownicy socjalni obliczą wysokość należnego zasiłku? To różnica między kryterium dochodowym a dochodem, z zastrzeżeniem, że zasiłek nie może być niższy niż 30 zł

Pomoc dla starszych i chorych

mieszkającym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli jest ona finansowana z budżetu państwa. Nie przysługuje więc mieszkańcom domu opieki społecznej, podobnie jak np. osobom przebywającym w zakładzie karnym. Czy zasiłek pielęgnacyjny o dodatek pielęgnacyjny to jest to samo? To dwa zupełnie różne

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

o pobycie tych ludzi na czas nieokreślony w Polsce będą wydawane tak szybko jak się da, być może pierwsze zostaną wydane w czwartek lub w piątek" - poinformowała PAP Edyta Wrotek. Dodała, że ostatnie wnioski wpłynęły do urzędu w środę rano; od tej pory urzędnicy rozpoczęli procedurę ich

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

o pobycie tych ludzi na czas nieokreślony w Polsce będą wydawane tak szybko jak się da, być może pierwsze zostaną wydane w czwartek lub w piątek" - poinformowała PAP Edyta Wrotek. Dodała, że ostatnie wnioski wpłynęły do urzędu w środę rano; od tej pory urzędnicy rozpoczęli procedurę ich

Recepty PiS nie do przyjęcia

od najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej, to nasza gospodarka w okresie najbliższych 15-20 lat musi się rozwijać średnio w tempie o 2-3 proc. wyższym niż gospodarki tych krajów". Cel bardzo słuszny. Jak go osiągnąć? "Takie tempo wzrostu PKB można uzyskać tylko przy bardzo

Sejm. Posłowie apelowali o zwiększenie nakładów na naukę

. nakłady te mają wzrosnąć o 10 proc. "Olbrzymia część zapisów, o których dziś mówimy, to odpowiedź na oczekiwania środowiska naukowego" - podkreślił w środę wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki oraz

Pięć sposobów na wyższą emeryturę Przeliczanie, dorabianie, zamiana wcześniejszej na zwykłą Sprawdź, co zrobić, by twoja emerytura była wyższa.

Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS to ok. 2 tys. zł brutto. W kolejnych latach świadczenia nie będą wyższe. Od 1999 r. obowiązują nowe zasady, w myśl których każdy dostanie na starość tyle, ile uzbiera w czasie aktywności zawodowej. Skończą się dopłaty z budżetu państwa. Emeryt ze starego

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

, komu ten dodatek się należy, a komu nie - mówi Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektorka Szczecińskiego Centrum Świadczeń. - Dotąd, mimo iż nagłaśnialiśmy możliwość uzyskania dodatków, wielu rodziców nie usłyszało o tym w odpowiednim czasie i traciło prawo do dodatkowego wsparcia. Nowy projekt ustawy Z 15

Marzenia o nadpremierze i IV RP

. Tak jak niedawno Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, wówczas w PO, zażądał akt ze sprawy Amber Gold, a wątpliwości prawników, czy miał do tego prawo, skomentował, że w nosie ma literę prawa. I żeby uzyskać takie uprawnienia, podległy mu wiceminister po prostu napisał mu odpowiednie

Emerytura nauczyciela

które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów nieskładkowych z całego okresu zatrudnienia

PiS i SLD zagłosują przeciwko podwyżce VAT

A więc podwyżka VAT z 22 do 23 proc. od początku 2011 r. wzbogaci kasę państwa o 5,5 mld zł. Obcięcie od marca przyszłego roku zasiłku pogrzebowego z dzisiejszych 6,4 do 4 tys. zł da kolejne 860 mln zł oszczędności. Likwidacja od maja obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z biokomponentami

Jak wygrać z ZUS-em

Według najnowszych danych od stycznia do września 2014 r. do ZUS-u wpłynęło ponad 128 tys. odwołań od decyzji poszczególnych oddziałów. Blisko 2 tys. Polaków skarżyło się w związku z błędnym wyliczeniem kapitału początkowego. Inne skargi związane były z zasiłkami chorobowymi, rodzicielskimi i

Ile z Unii na dziecko

. Nieważne, czy na etacie czy we własnej firmie. Ważne, żeby odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne. Jak się starać o zasiłek? Zapamiętaj ważny termin: koordynacja świadczeń. Brzmi groźnie, ale jest dość łatwy do rozgryzienia - to unijna zasada mówiąca o tym, że jeśli dostajesz zasiłek z

Kary za abonament

lub zwrot z podatku. Działania te podejmowane są w takim trybie jak np. w przypadku niezapłaconego mandatu. Poczta Polska kontroluje i ustala obowiązek zapłaty, a fiskus egzekwuje - wyjaśnia mec. Robaszewska. Tego samego możemy się spodziewać, jeśli mamy zarejestrowany odbiornik, ale zalegamy z

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. + Żonie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (które nie ukończyły 16 lat, a

Coraz więcej Polaków przeprowadza się do wschodnich Niemiec

wabikiem są zasiłki. "System niemieckich świadczeń socjalnych, przy regularnych dochodach z pracy lub emerytury, pozwala uzyskać wyższy niż Polsce standard życia" - piszą autorki raportu. Gorzej wygląda spawa ze znalezieniem pracy. W regionie bezrobocie jest dość wysokie, a firmy, jeśli szukają

Pieniądze na firmę

momencie prowadzenia działalności. Trzeba to tylko zgłosić we wniosku do ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego uzyskasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia i terminowego odprowadzania składek. SKĄD PIENIĄDZE Brakuje ci pieniędzy na rozkręcenie własnej działalności? Musisz wiedzieć, że w Polsce aż

KOBIETA NA EMERYTURZE

lub opiekuńczego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia nauki, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie

Rencistów jest coraz mniej

inwalidzkich zniknie trzecia grupa - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy. Więcej o zmianach dla mundurowych piszemy jutro. JAK DOSTAĆ RENTĘ Decyzja o przyznaniu renty wiąże się z wizytą u lekarza orzecznika z ZUS, który sprawdza, czy starający się o świadczenie spełnia określone warunki. WARUNEK PIERWSZY

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne.Którzy członkowie rodziny mają prawo do

Premier: 2013 rokiem rodziny, nie Gierka. I stawiamy na pracę

Jakie są najważniejsze prorodzinne propozycje rządu na 2013 rok? - Od 1 stycznia uruchamiamy dodatkowe 50 mln zł na budowę żłobków. Zmieniamy strukturę becikowego: najzamożniejsi Polacy nie będą korzystali z tego zasiłku przy okazji narodzin dziecka - zapowiedział premier. - Dzięki tym pieniądzom

Jak rozliczyć PIT 2012

ich w tym wyręczyły. Bo nie zarabiali nigdzie indziej, nie będą się rozliczać z małżonkiem lub dzieckiem, nie korzystają z ulg i nie chcą przekazać 1 proc. podatku OPP. Jak liczyć podatek Tu od lat nic się nie zmienia. Po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie

DZIEŃ W 60 SEKUND: WTOREK 28 SIERPNIA

chce - mówią. Powracającym najtrudniej jest uzyskać zasiłek w woj. warmińsko-mazurskim - od stycznia do lipca wnioskowało o niego 1,1 tys. osób, ale dostało go zaledwie 350. W tym samym czasie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wpłynęło 1175 takich wniosków, a zasiłek dostało 910 osób. ŚWIAT

Renta wyższa od emerytury?

liczba rencistów cieszy rząd, bo oznacza oszczędności. Dziś ZUS co miesiąc na renty z powodu niezdolności do pracy wydaje ok. 1,6 mld zł. JAK DOSTAĆ RENTĘ O rencie decyduje głównie lekarz orzecznik ZUS, który sprawdza, czy starający się o świadczenie spełnia określone warunki. Jakie? * WARUNEK PIERWSZY

Co się należy chorym na Parkinsona

. Zwolnienie na druku ZUS ZLA wystawia lekarz prowadzący pacjenta. Druk ten należy dostarczyć do działu kadr w zakładzie pracy. Potrzebny on nam będzie także (wraz z m.in. drukiem ZUS Z-15) do uzyskania zasiłku opiekuńczego z ZUS. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego

Manifestacja OPZZ w Warszawie ws. wyższych płac w budżetówce; list do E.Kopacz

rządu, takie jak wydłużenie wieku emerytalnego, zamrożenie wynagrodzeń w budżetówce, uelastycznienie rynku pracy, czy zwiększenie podatków. OPZZ przekazało też premier petycje złożone wcześniej w różnych resortach i przypomniało swoje podstawowe postulaty: wzrost minimalnej płacy do połowy przeciętnego

Ile lat pracy do emerytury

: chorobowego lub opiekuńczego, * czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, * czas nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów, * czas pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w

''S'' wesoła, żąda cudów

sytuacji i stać by nas było na objęcie zasiłkami większej liczby rodzin, gdyby kolejne rządy szybciej ograniczyły nieuzasadnione przywileje emerytalne górników i mundurowych, sędziów i prokuratorów; gdyby rolnicy zaczęli płacić składki zdrowotne jak inni pracujący. Widać tu kunktatorstwo tego rządu i

Staż pracy do emerytury

. Składkowe to lata pracy. Okresy nieskładkowe to m.in. czas: ? pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, ? pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, ? nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów

Dla kogo emerytury częściowe

(jedną trzecią z 30 lat). Jeżeli pracował krócej, np. 18 lat, to ZUS przy latach nieskładkowych dopisze maksymalnie 6 lat. Okresy nieskładkowe to m.in. czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w szkole wyższej na

Renty zwykłe i mundurowe

wyższe od emerytur. Już od 2014 r. ZUS będzie wypłacał emerytury liczone wyłącznie po nowemu. Ich wysokość może być niższa od dzisiejszych nawet o jedną trzecią. Liczyć się będzie bowiem tylko kapitał zebrany przez lata pracy. Dlatego renty liczone "po staremu" mają szansę być wyższe od nowych

Komu należy się renta

uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Bywa też, że renta jest przyznawana tylko na określony czas, a później odbierana. Oczywiście mniejsza liczba rencistów cieszy rząd, bo oznacza oszczędności. Dziś ZUS co miesiąc na renty z powodu niezdolności do pracy wydaje ok. 1,6 mld zł. JAK DOSTAĆ RENTĘ O

Dłuuugie urlopy dla rodziców

w całości. Ile zasiłku za jaki urlop? Niestety, im dłuższy urlop, tym zasiłek będzie niższy. Za czas spędzony na rodzicielskim mama albo tata dostaną tylko 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Bez zmian pozostaną wypłaty na macierzyńskim i ojcowskim - 100 proc. wynagrodzenia. Rozwiązania będą

PIT 2013. Poczujemy zmiany

więc limitu 112 tys. zł. Oznacza to, że małżonkom przysługuje prawo do odliczenia ulgi na jedno dziecko.INNE WARUNKI Tak jak do tej pory ulga obejmuje: dzieci małoletnie; dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; dzieci do

"Węgry". Fidesz na wieki wieków?

; 68 proc., jak w 2010 r. By Fidesz i zjednoczona opozycja uzyskały taką samą liczbę mandatów, ta druga musiałaby wygrać wybory z 8-proc. przewagą. - Fidesz zezwolił na głosowanie Węgrom z niedalekiej zagranicy (są to w większości jego zwolennicy) posiadającym podwójne obywatelstwo. Mogą głosować

Premier Kopacz trzyma się centrum. Stawia na sprawy socjalne i "bezpieczeństwo polskich rodzin"

redukcyjnych emisji gazu i polski rząd nie zgodzi się na dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów. Dodała, że Polska będzie zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Zadeklarowała, że w

Pomoc dla starszych i chorych

rezygnujący z pracy, by opiekować się ciężko chorą żoną. Nie dostanie tego świadczenia także osoba, która otrzymuje emeryturę, rentę czy zasiłek przedemerytalny lub przebywa na urlopie wychowawczym i pobiera zasiłek rodzinny.Jak załatwić niezbędne formalności? Musimy przygotować takie dokumenty jak m.in

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

przykładzie: ** Pięcioosobowa rodzina Nowaków, by dostać zasiłek, powinna mieć dochód nie wyższy niż 2520 zł (5 x 504 zł = 2520 zł). Ale Nowakowie mogą się starać o zasiłek także wtedy, gdy ich dochód jest wyższy - maksymalnie może wynosić 2760 zł. Jak to obliczyliśmy? Najniższa stawka zasiłku wynosi 48 zł

Emerytury częściowe, czyli jak wcześniej odejść z pracy

m.in. pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub

Zniżki dla seniorów

, przysługują im z urzędu. Większość to czyjaś dobra wola. TAŃSZA PODRÓŻ POCIĄGIEM Seniorzy podróżujący pociągami mają prawo do skorzystania z ustawowych zniżek. Emeryci, renciści oraz ich współmałżonkowie (o ile pobierane są na nich zasiłki rodzinne) mogą skorzystać z 37-proc. ulgi na przejazdy drugą klasą

Konferencja: pieniądze na pomoc trzeba zdobywać i nimi zarządzać

opieki społecznej" - powiedział wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. "Mamy świadomość, że we współczesnym kraju europejskim nie ma możliwości całkowitego zrezygnowania z zasiłków celowych lub stałych, ale musimy, wykorzystując środki z Europejskiego Funduszu

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

Ministerstwo Finansów policzyło, ile kosztują wszelkiego rodzaju odstępstwa od zwykłych zasad opodatkowania. Czyli jaka jest wartość wszystkich ulg, wyłączeń, stosowania niższych stawek i różnych innych preferencji w naszym systemie podatkowym. To już czwarte takie badanie. Tym razem resort

Komu się należy renta rodzinna

prawo do rocznej renty okresowej (liczonej od śmierci męża) albo maksymalnie dwuletniej renty okresowej, gdy bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. + Rodzicom - jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności

Oswoić nowy kodeks pracy

łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu pracownik otrzyma połowę wysokości wynagrodzenia za pracę oraz połowę wysokości zasiłku macierzyńskiego. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, gdy w ciągu dwóch lat pracownik uzyska uprawnienia emerytalne? Nie, pracodawca nie może wypowiedzieć

Co grozi niepłacącym abonamentu RTV

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (np. szpitale i przedszkola), sanatoriów, żłobków, placówek oświatowych (np. przedszkola i szkoły zarówno publiczne, jak i niepubliczne), szkoły wyższe - państwowe i niepaństwowe - oraz domy opieki społecznej. Te instytucje płacą jeden abonament (podobnie jak osoby

Dla kogo emerytury częściowe

lat, to ZUS przy latach nieskładkowych dopisze maksymalnie 6 lat. Okresy nieskładkowe to m.in. pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem jego ukończenia, w

Czy dorosłym dzieciom też należą się alimenty?

Czy to oznacza, że każdy niebieski ptak może siedzieć w kieszeni rodziców, jak długo zechce? Niekoniecznie. Aby sąd przyznał alimenty, dziecko musi udowodnić, że stara się usamodzielnić ekonomicznie, ale wymagające studia lub trudności na rynku pracy mu to uniemożliwiają. WYSOKIE KOSZTY Przykład

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

nieskładkowe to, generalnie, okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych). Po drugie - należy rozwiązać

Senat rozpoczał posiedzenie

Więziennej i Służby Celnej będą dostawać 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Obecnie ich "chorobowe" wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Z kolei nowele ustawy o prokuraturze, ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym zakładają, że także sędziowie i

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

dziecko lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia lub do 24. roku życia, jeżeli podopieczny kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, pod warunkiem że legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Jak się starać o takie

Kosiniak-Kamysz: w 2014 r. zaproponujemy pakt dla pracy

Mówiąc o zwiększeniu bezpieczeństwa zatrudnienia, minister zwrócił uwagę na zapowiedzi premiera o zakończeniu ery tzw. umów śmieciowych. Chodzi o ustawę dotyczącą oskładkowania zbiegów umów-zleceń w sytuacji, gdy pierwsza umowa jest na bardzo niską wartość, a kolejne na znacznie wyższe kwoty, ale

Dla kogo renta rodzinna

) będzie pobierać owe 85 proc. W chwili śmierci panu Franciszkowi przysługiwało 1734 zł renty i 1455 zł emerytury. Pani Ewa wybrała więc wyższą rentę i poprosiła ZUS o naliczenie z niej świadczeń dla siebie. ZUS wyliczył jednak świadczenie z niższej emerytury. Pani Ewa napisała odwołanie. Jak zareagował

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mają szansę na rentę rodzinną? Prawo do niej przysługuje: ? Dzieciom zmarłego do

Komu się należy emerytura minimalna

wyższe, kolejne 20 proc. - przewyższające najniższą pensję o mniej niż 50 proc. By te osoby samodzielnie mogły odłożyć na minimalną emeryturę, musiałyby pracować prawie 45 lat. Przedsiębiorca mało odkłada Państwo głównie będzie musiało dopłacać do emerytur przedsiębiorców. W Polsce mamy blisko 2 mln

Wypełniamy PIT-y

. podatników takie dochody to tylko marzenie. Im wyższa stawka PIT-u nie grozi - wszyscy zapłacą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną jak w roku poprzednim - 3091 zł (jest uwzględniona w skali podatkowej - jej podatkowy odpowiednik to 556,02 zł). Wyliczone

Zasiłek

pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Zasiłek dla bezrobotnychBezrobotni otrzymują zasiłek w wysokości 742,10 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące i 582,70 zł brutto przez resztę uprawnionego okresu. Wyższy zasiłek otrzymają także ci bezrobotni, którym przyznano go do końca ubiegłego roku. Od 1

Prasowanie na gorąco

Prasowanie na gorąco (ang. Hot pressing) proszków ceramicznych lub metali. W metodzie tej jednocześnie następuje prasowanie i spiekanie formowanej kształtki (wypraski), dzięki czemu można uzyskać wyższy stopień zagęszczenia materiału bez nadmiernego rozrostu ziaren.

Negatywny podatek dochodowy

Negative Income Tax (NIT) dosłownie: – zasiłek wypłacany ludziom najmniej zarabiającym.Koncepcja NIT została wypracowana w latach 40. XX wieku przez Juliet Rhys-Williams. Chodziło o dofinansowanie ludzi najmniej zarabiających, którym nie przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Ulgi

Dodatek aktywizacyjny

różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przyznawany jest w wysokości do 50

ERepublik

gryGra to prosty symulator państwa. Gracz wykonując różne czynności może zdobywać doświadczenie i awansować na wyższy poziom. Podstawowymi elementami gry są praca, trening i walka. Po rejestracji gracz otrzymuje zasiłek podstawowy (40 PLN). Początek nowego dnia w grze następuje o północy strefy czasowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.