jak uzyskać wyższy zasiłek

PAP

Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

Zatrudnieni na umowę zlecenie uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyższe świadczenia - taki ma być efekt zmian, których projekt przyjął rząd. Zostaną też oskładkowane wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Wpływy do FUS mają wzrosnąć o 650 mln zł.

ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Co zmieni nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

DLA KOGO ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych z niecierpliwością czekają na zmianę przepisów, która zrówna pomoc dla nich z tą, jaką otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

dochody rodziny opiekuna i podopiecznego. Wystarczy, że dochód jest o kilka złotych wyższy, i świadczenie się nie należy. A wtedy opiekun nie ma prawa do składek emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne! Opiekun z zasiłkiem może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członków swojej rodziny

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

się, że pracę opiekuna trzeba traktować jak każde inne zatrudnienie. A skoro tak, to opiekunowi, podobnie jak pracownikowi zwolnionemu z pracy, przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Warunkiem jego uzyskania będzie sprawowanie opieki przez co najmniej 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

podwyższony do 1000 zł. Dotyczyć to będzie wszystkich ubezpieczonych, których wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie niższa niż 1000 zł netto, w tym również osób, które przed uzyskaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego będą prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z możliwości opłacania składek od

Opiekunowie osób niepełnosprawnych dostaną pomoc po śmierci podopiecznego, ale dopiero w przyszłym roku

Opiekunowie osób niepełnosprawnych dostaną pomoc po śmierci podopiecznego, ale dopiero w przyszłym roku

W Polsce opiekun, który zrezygnował z pracy na rzecz opieki, otrzymuje - w zależności od tego, w jakim wieku podopieczny utracił sprawność - 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłek w wysokości 520 zł. Wyższe świadczenie dostają te osoby, których podopieczny jest niepełnosprawny od dziecka

Znajdź pracę po pięćdziesiątce

Tym, którzy stracili prawo do zasiłku i nie zrezygnowali z szukania pracy, podpowiadamy, jak znaleźć szkolenie, staż, studia z publicznych pieniędzy. Pierwszy krok to zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy. Gdy nie przysługuje nam prawo do zasiłku, to zyskujemy

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Pod koniec listopada parlament przegłosował zmiany w skali podatkowej. Osoby o najniższych dochodach będą miały wyższą kwotę wolną, a te o najwyższych - niższą albo wcale. Trzeba to będzie uwzględnić w PIT. Ale dopiero przy rozliczeniu za 2017 r. SKALA PODATKOWA Na razie rozliczamy się po staremu

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

się starać o zasiłek okresowy. Moja 80-letnia, poruszająca się o kulach sąsiadka dostała dofinansowanie z PFRON i wyremontowała za to łazienkę, dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak uzyskać taką pomoc? O wsparcie z PFRON mogą się starać tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi albo gdy uzyskanie od nich na czas pomocy jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Ustawa o świadczeniach rodzinnych bardzo zawęża krąg osób, które mogą się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy. Nie mogą na niego liczyć emeryci, renciści oraz

DODATKI I ZASIŁKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

osobę w rodzinie). Zasiłek nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 604 zł. + Zasiłek okresowy przysługuje w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Jego wysokość to co najmniej 50 proc. różnicy między opisanym

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i rodziców dzieci niepełnosprawnych (do wysokości 50 proc. średniego wynagrodzenia od przyszłego roku). Poparcia nie uzyskały również poprawki SLD, które zakładały m.in. podwyższenie kwoty zasiłku przysługującego opiekunom dorosłych do 800 zł od maja

Obniżenie wieku emerytalnego - będzie łatwiej o emeryturę minimalną

Obniżenie wieku emerytalnego - będzie łatwiej o emeryturę minimalną

. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady: + Pani Anna z Wrocławia pracowała 15 lat. To są jej okresy

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. średniego wynagrodzenia od przyszłego roku). Poparcia nie uzyskały również poprawki SLD, które zakładały m.in. podwyższenie kwoty zasiłku przysługującego opiekunom dorosłych do 800 zł od maja, a od 2015 r. - 1000 zł, a także zniesienie lub podwyższenie kryterium dochodowego upoważniającego do zasiłków

Jak wypełnić PIT

Jak wypełnić PIT

podstawowych drukach tam, gdzie wpisujemy przychody i zapłacone zaliczki, jest zmiana dotycząca kosztów uzyskania. W ulgowych załącznikach wyliczamy kwoty odpisów i przenosimy do formularzy podstawowych. Rozliczenie warto więc zacząć od ulg. Zwykli podatnicy posługują się teraz numerami PESEL. SPOWIEDŹ

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

dochodowego. SĄDY PO STRONIE OPIEKUNÓW Część opiekunów postanowiła nie czekać na zmianę prawa i wystąpić do sądu z pozwami o przyznanie wyższego ze świadczeń (1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego zamiast 520 zł zasiłku opiekuńczego), uważając, że dzielenie pomocy dla opiekunów na wyższą i niższą jest niezgodne

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

zasądzenia od ojca chłopców 1600 zł alimentów miesięcznie. Mężczyzna zgodził się płacić 800 zł, sąd zdecydował jednak, że powinno to być 1100 zł miesięcznie. Jak sąd to obliczył? Mężczyzna ma 49 lat, wykształcenie wyższe, mieszka i pracuje w Warszawie. Ma dwa własnościowe lokale, z których większy zajmuje

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

tzw. 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy przed dniem rejestracji jako bezrobotny w urzędzie pracy, które są warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych dla byłych opiekunów wynosiłby 831,1 zł przez pierwsze trzy miesiące i 652,6 zł przez kolejne trzy. Osoby

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

postulatów. Głównym z nich jest uzawodowienie pracy nad dziećmi niepełnosprawnymi i przyznanie za nią dożywotniego świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższenia renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego. Jak dodała Hartwich, rodzice nie zgadzają się z wyliczeniami MPiPS, z których wynika, że wsparcie

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

wszystkim podwyższenia należnych im zasiłków do wysokości świadczeń, które otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Jak powiedziała PAP przedstawicielka tej grupy protestujących Marzena Kaczmarek, uzyskali oni zapewnienie, że w ciągu miesiąca zostanie im przedstawiony do konsultacji projekt ustawy

Więcej czasu na PIT 2015

Więcej czasu na PIT 2015

(wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: *PIT/O (zwykłe ulgi), *PIT/D (ulgi mieszkaniowe), *PIT-2K (dla osób, które po raz pierwszy chcą odliczyć ulgę odsetkową). Układ PIT-ów niewiele różni się od zeszłorocznego. W podstawowych drukach jest zmiana dotycząca kosztów uzyskania. W

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

Przy okazji wyszło na jaw, jak uboga - w porównaniu z innymi państwami - jest nasza pomoc na dzieci. Ile wynosi zasiłek rodzinny w Polsce, komu się należy i jak się o niego starać? ZASIŁEK RODZINNY Uregulowania unijne zakładają, że pracownik, który wyjechał do pracy do jednego z krajów UE, płaci

Komu się należą pieniądze na dzieci

domowników. Celem tych wyliczeń jest ustalenie realnej, średniej kwoty, którą dysponujemy co miesiąc na utrzymanie członka rodziny. Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015, obliczamy dochody uzyskane w roku 2013. Uwaga! Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale urzędu miasta czy gminy. WYŻSZY ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma pomóc w pokryciu

Demokracja liberalna, nie socjalistyczna

. + Po pierwsze, skłania do wejścia w licytację socjalną z obietnicami PiS, już i tak nierealizowalnymi. Według tego rozumowania, aby odebrać PiS władzę, zmierzającą coraz wyraźniej do dyktatury, trzeba Polakom zaoferować jeszcze hojniejsze zasiłki, jeszcze wcześniejsze i wyższe emerytury, tanie

Co się należy starszym i chorym

. różnicy między wspomnianym kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł i wyższa niż 418 zł miesięcznie. Okres, przez jaki przysługuje, zależy od sytuacji danej osoby czy rodziny. Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej. + Zasiłek celowy

Opolskie. Rządowa pomoc dla poszkodowanych przez grad

wymagają od mieszkańców rozliczania się z wydatków. Zasiłki wyższe - od 6 do 20 tys., i ew. powyżej 20 tys. zł - będą musiały być rozliczane na podstawie faktur. Wojewoda zapowiedział, że kolejne 633 tys. zł. na ten cel są już przygotowane, a ich przekazanie na zasiłki powyżej 6 tys. zł zależy od

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

współpracy z instytucjami i pracownikami socjalnymi. Jedną z kluczowych zmian, które zaproponowano w projekcie, jest likwidacja kryterium dochodowego, które dziś uprawnia do zasiłków, i wprowadzenie pojęcia "minimalny dochód socjalny", oznaczającego kwotę gwarantującą zaspokojenie potrzeb

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

, regulacje, które pozwolą m.in. samotnym ojcom uzyskać urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu np. w przypadku śmierci matki dziecka. Wypełnienie tej luki prawnej zapowiadał premier Donald Tusk w kontekście sprawy ojca pięciorga dzieci, którego żona zmarła przy porodzie. Daniel Andrzejak - ojciec piątki

Plus 500 zł na dziecko

dwójka studentów. Uwaga! Przy obliczaniu dochodu pod uwagę brane będą też dzieci, które ukończyły 25 lat, ale tylko wtedy, jeśli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. DLA KOGO PIENIĄDZE O świadczenie wychowawcze będą

Pomoc na nagły kryzys

przyznać taki dodatek także wtedy, gdy lokal przekracza tę powierzchnię do 30 proc. I w tej sytuacji wiele gmin od razu podaje to wyższe dopuszczalne kryterium: 45,5 m kw. dla jednej osoby, 51 m kw. - dla dwóch, a dla np. rodziny takiej jak pani Żanety, pięcioosobowej - 84,5 m kw. Wysokość tego dodatku

MPiPS ma nowe propozycje świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych

tys. zł. Ten warunek będzie dotyczył zarówno osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi jak i dorosłymi. Opiekunowie dorosłych otrzymujący 520 zł zasiłku zachowają prawa nabyte. "Każdy będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych, czy na dotychczas obowiązujących zasadach"

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

pojęcie dochodu utraconego i uzyskanego oraz rozszerzono jego katalog o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek macierzyński. DLA KOGO PIENIĄDZE Alimenty od państwa przysługują dzieciom do ukończenia 18 lat, chyba że się uczą w szkole, w tym w szkole wyższej. Wtedy okres pobierania

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna należy się także po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Można też starać się o rentę po pracowniku, który w chwili śmierci

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

dostawać 7,5 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. W jego uzyskaniu pomagają sprytni pośrednicy "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą. Wynagrodzenie zapłacisz mi dopiero po otrzymaniu od państwa wysokiego ZUS". Zamieszczają je w internecie osoby z

Pieniądze na dzieci

nie może być wyższy niż 504 zł. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą mieć więcej - 583 zł netto na osobę. Wysokość zasiłku na dziecko zależy od jego wieku. I tak: - dziecko do piątego roku życia dostanie 68 zł, - dziecko od piątego roku życia do ukończenia 18 lat - 91 zł, - młody człowiek

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przeciw nowym propozycjom dot. świadczeń

nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Podkreśliła, że dożywotnie świadczenie nie jest możliwe, ale otrzymywanie przez pół roku zasiłku - podobnego jak otrzymują bezrobotni - tak. Dodała, że okres opieki nad niepełnosprawnym zostanie potraktowany tak jak minimalny okres zatrudnienia konieczny do

CO MOŻE KOMORNIK, A CO WINDYKATOR

;wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności" (art. 23 ustawy o komornikach). Za błędy pracowników swojej kancelarii odpowiada jak za własne. Gdy zostanie ukarany dyscyplinarnie, nie jest to równoznaczne z jego winą w sprawie karnej, ale ułatwia dochodzenie

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

kontynuuje naukę w szkole, to do 21 lat. Dłużej - do 24 lat - gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pobierać mogą: * rodzice; * opiekunowie faktyczni (czyli te osoby, które faktycznie zajmują się dzieckiem i wystąpiły

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

może być niższa niż 20 zł i wyższa niż 418 zł miesięcznie. Czas, na jaki przyznawany jest ten zasiłek, zależy od sytuacji konkretnej osoby czy rodziny. Decyzję w każdym przypadku podejmuje ośrodek pomocy społecznej po tym, jak pozna okoliczności danej sprawy. Jak starać się o zasiłek? W gminnym lub

Emerytury kobiet

ubezpieczeniowy (lat składkowych i nieskładkowych). Składkowe to lata pracy i będą naliczane w całości. Nieskładkowe to np. okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w szkole wyższej na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia nauki

Podatki na ostatnią chwilę

ulgach podatkowych. PIT-Y PO LIFTINGU Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

W.Brytania.Sprzątaczka ministra ds. imigracji powodem jego dymisji

z aresztem" (ang. Go home or face arrest). Pod koniec zeszłego roku brytyjski rząd ogłosił, że nowi imigranci z Unii Europejskiej będą musieli odczekać trzy miesiące, zanim uzyskają prawo do ubiegania się o niektóre zasiłki i zapomogi. Zapowiedział też deportację bezdomnych imigrantów bez

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

pracy. I przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Uwaga! W czasie, gdy pobieramy zasiłek, nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych i innych prac zleconych przez powiatowy urząd pracy. Jeśli odmówimy, po pół roku nie dostaniemy świadczenia z ZUS. Po sześciu obowiązkowych

Europa coraz bardziej niechętna uchodźcom

. Ten, kto uzyska zgodę, by sprowadzić do Norwegii swoją rodzinę, będzie musiał wykazać wyższy dochód niż obecnie. Wymagany będzie również co najmniej czteroletni okres studiowania lub pracy w Norwegii. Obniżone mają zostać zasiłki socjalne dla uchodźców. Władze zapowiadają również przyspieszenie

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

okres skrócony o 2 tygodnie. Warto wiedzieć. Jeśli prowadzisz własną firmę, też masz prawo do macierzyńskiego Tyle, że do zasiłku a nie do urlopu, podobnie jak matki na zleceniu. I tylko wtedy, jeśli miałaś opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (jest ono dobrowolne). Ale musisz urodzić dziecko

Romskie piekło w Czechach

władze kierują do szkół specjalnych, w których nie mogą zdobyć nawet średniego wykształcenia. Wielu nie ma pracy już od 20 lat i żyje z zasiłków społecznych. Te co prawda są ponaddwukrotnie wyższe niż np. na Słowacji i rodzinom z dziećmi umożliwiają uzyskanie dochodu od 300 do 1 tys. euro, to jednak nie

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

, że problemy wynikają między innymi z tego, że poszczególne oddziały inaczej interpretują przepisy. W efekcie w jednym oddziale łatwiej jest uzyskać rentę, a w innym trudniej. - Nowa prezes ZUS chce wprowadzić jedną wykładnię przepisów dla całego ZUS, powołano już specjalny zespół, który będzie nad

W.Brytania. Osborne: Polityka budżetowa rządu przynosi efekty

uzyskać kolejne ulgi podatkowe, które zapewnią wzrost wydobycia. Kanclerz potwierdził także zapowiedziane wcześniej zmiany w systemie podatkowym, w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 10,6 tys. funtów od kwietnia przyszłego roku. Podjęte mają być również działania w celu zapobieżenia unikaniu

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansowaniu nauki

pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy. Łączny czas takich przerw w pracy nie może przekroczyć jednak dwóch lat. Ustawa rozszerzy też system POL-on (teraz zawierający informacje o szkolnictwie wyższym) o informacje nt. nauki. Uwzględnione będą w nim informacje m.in. o

Brexit nie taki prosty

nieprzygotowani do negocjacji. Poprzedni premier David Cameron, który zarządził głosowanie, wolał przestrzegać przed krokiem w nieznane, niż tworzyć szczegółowe plany na wypadek wyjścia z UE. Znamienne, że tuż po ogłoszeniu wyników referendum w internecie wzrosła liczba wyszukiwań takich fraz, jak: "

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

społecznej. WSPARCIE FINANSOWE Starszym osobom w trudnej sytuacji finansowej przysługuje pomoc z ośrodka pomocy społecznej. Jedną z form pomocy jest zasiłek stały. Przysługuje samotnie mieszkającej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód nie jest wyższy

Komu się należy renta socjalna

, w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej, + cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją: "dostęp do rynku pracy". Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od przebywania na terytorium Polski. Renta przysługuje m.in. osobom

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przeciw nowym propozycjom dot. świadczeń

otrzymywanie np. przez pół roku zasiłku - podobnego jak otrzymują bezrobotni - tak. Dodała, że okres opieki nad niepełnosprawnym zostanie potraktowany tak, jak minimalny okres zatrudnienia konieczny do uzyskania zasiłku. Seredyn wyjaśniła też, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko tym opiekunom

ZMIANY W EMERYTURACH Z KRUS

. osób nie mogło podlegać pod KRUS (prawdopodobnie automatycznie trafiłyby do ZUS i musiałyby płacić wyższe składki). W związku z tym nie miałyby też prawa do emerytury rolniczej. Rząd jednak nie zamierza wprowadzać takich zmian w najbliższym czasie. Jak poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska

Przedmieścia Rio: sześć bloków, trzysta rodzin, brak kanalizacji i szczury [FOTOREPORTAŻ]

? Czy w Copacabana Palace widział pan głód? - Tak. Przykład Edilane nie jest odosobniony. Tutaj nie działa żadna organizacja pozarządowa. Fawela faweli nierówna. Te, które znajdują się w najbardziej reprezentacyjnej części Rio, jak Cantagalo, Vidigal czy Rosinha, uzyskały znacznie większą pomoc niż

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

. podatników takie dochody to tylko marzenie. Im wyższa stawka PIT-u nie grozi - wszyscy zapłacą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną jak w roku poprzednim - 3091 zł (jest uwzględniona w skali podatkowej - jej podatkowy odpowiednik to 556,02 zł). Jeśli ktoś

Emerytura minimalna i częściowa

opiekuńczego, *pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, *nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia nauki w wymiarze określonym w programie studiów, *pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. NA RAZIE TYLKO DLA MĘŻCZYZN Z emerytur częściowych

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niż 30 zł i wyższa niż 447 zł.* Zasiłek okresowy przyznawany czasowo ze względu np. na bezrobocie, chorobę czy niepełnosprawność. Obowiązuje takie samo kryterium dochodowe jak w przypadku zasiłku stałego. * Zasiłek celowy przyznawany np. na zakup leku, opału, butów na zimę, drobne naprawy w domu

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgach podatkowych. PIT-y po liftingu Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

Nie tylko becikowe

, komu i w jakiej wysokości przysługuje, zależy od decyzji samorządu, który je finansuje z własnego budżetu. Jak sprawdzić, czy mamy możliwość otrzymania "gminnego becikowego"? Najlepiej zadzwonić do urzędu miasta, tam uzyskamy informację, czy w naszym regionie w ogóle jest przyznawane. Jeżeli

Emerytura minimalna

odpowiednio zmniejszany kapitał. Teraz absolwenci będą mieli wyliczony kapitał z całego okresu studiów. Nieważne, jak długo pracowali przed 1999 r. WYŻSZE SKŁADKI ZA WYCHOWAWCZY Emerytury - zwłaszcza kobiet - byłyby jeszcze niższe od obecnych prognoz, gdyby nie rządowe zmiany w polityce rodzinnej. Od września

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

. 21,7 tys. miało wykształcenie wyższe. Co trzeci bezrobotny legitymował się stażem dłuższym niż 20-30 lat. Większość (jedna trzecia) szukała pracy dłużej niż 24 miesiące, co piąty od roku do dwóch lat. Średni czas bez pracy to 15,2 miesiąca. W 2014 r. działaniami aktywizacyjnymi - takimi jak szkolenia

Kosztowne długi

wszczętym przez komornika postępowaniu egzekucyjnym, nie musimy na nie reagować. Firmie wolno takie pisma rozsyłać, ale nie wolno jej stwarzać pozorów, że jesteśmy do czegoś zobowiązani. Jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem, aby windykator dowiedział się, jaki posiadamy majątek, jest wystąpienie z pozwem

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

cudzoziemców. Decyzje o pobycie tych ludzi na czas nieokreślony w Polsce będą wydawane tak szybko jak się da, być może pierwsze zostaną wydane w czwartek lub w piątek" - poinformowała PAP Edyta Wrotek. Dodała, że ostatnie wnioski wpłynęły do urzędu w środę rano; od tej pory urzędnicy rozpoczęli procedurę

Pomoc dla starszych i chorych

mieszkającym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli jest ona finansowana z budżetu państwa. Nie przysługuje więc mieszkańcom domu opieki społecznej, podobnie jak np. osobom przebywającym w zakładzie karnym. Czy zasiłek pielęgnacyjny o dodatek pielęgnacyjny to jest to samo? To dwa zupełnie różne

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

zeszłym roku. Ustawa została przygotowana przez rząd w odpowiedzi na wyrok TK. Przed Sejmem od 14 dni protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK i domagają się wyższego zasiłku. Do porządku obrad senatorowie włączyli także nowelę ustawy Prawo o ruchu

Brexit. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

1. Jak brzmi pytanie referendalne? "Czy Wielka Brytania powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej, czy wyjść z Unii Europejskiej?". Pod pytaniem umieszczono dwie kratki na umieszczenie odpowiedzi: Pozostać; Wyjść. 2. Kto może głosować? Obywatele Wielkiej Brytanii, Irlandii i państw

Ile z Unii na dziecko

. Nieważne, czy na etacie czy we własnej firmie. Ważne, żeby odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne. Jak się starać o zasiłek? Zapamiętaj ważny termin: koordynacja świadczeń. Brzmi groźnie, ale jest dość łatwy do rozgryzienia - to unijna zasada mówiąca o tym, że jeśli dostajesz zasiłek z

P jak prawo, P jak praca, P jak płaca, P jak 500+... Pięć przykazań opozycji

podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z zasiłków rodzinnych. Nowe kryterium musi być znacząco wyższe niż minimum egzystencji. To dla nas oczywiste: jeżeli ktoś nie ma środków na chleb, zapłacenie czynszu czy kupno podstawowych środków higienicznych, to znaczy, że potrzebne mu jest

Renta rodzinna, renta socjalna

miała prawo do alimentów z jego strony. + Żonie, która nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej warunków, ale nie ma źródeł utrzymania. Ma prawo do rocznej renty okresowej (liczonej od śmierci męża) albo maksymalnie dwuletniej renty okresowej, gdy bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie

Posłowie apelują o zwiększenie nakładów na naukę

"Olbrzymia część zapisów, o których dziś mówimy, to odpowiedź na oczekiwania środowiska naukowego" - podkreślał w środę wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki oraz niektórych innych ustaw. "

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

zarówno za tych, którzy rozpoczęli pracę przed 1999 r., jak i za tych, którzy zatrudnili się później, a więc z pomostówki skorzystać nie mogą. Dlaczego tak jest? - Bo gdyby nie trzeba było płacić składki za młodszych, to pracodawcy mogliby zatrudnić tylko takie osoby, a starszych zwolnić. W ten sposób za

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

sprawą zmian, które zaczęły obowiązywać od tego roku, ale obejmują rozliczenie podatkowe za zeszły rok. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT 2014 Znów

Komu się należy emerytura minimalna

niską emeryturę mogą otrzymać: *bezrobotni. Jeżeli mieliśmy przerwy w pracy, musimy się liczyć z tym, że na starość na nasze konto nie będzie wpływać zbyt wysokie świadczenie. Za bezrobotnych pobierających zasiłek składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza urząd pracy

PiS i SLD zagłosują przeciwko podwyżce VAT

A więc podwyżka VAT z 22 do 23 proc. od początku 2011 r. wzbogaci kasę państwa o 5,5 mld zł. Obcięcie od marca przyszłego roku zasiłku pogrzebowego z dzisiejszych 6,4 do 4 tys. zł da kolejne 860 mln zł oszczędności. Likwidacja od maja obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z biokomponentami

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

powinien się obawiać, że jak wystąpi o emeryturę po mężu czy żonie, to ZUS zmniejszy mu świadczenie. Zakład zawsze sprawdza, które jest wyższe, i wypłaca korzystniejsze. RENTA SOCJALNA Z danych ZUS za maj 2015 r. wynika, że rentę socjalną pobiera 271,8 tys. Polaków. ZUS na ich wypłatę przeznacza

Nowotwory kobiece. Co się należy chorym

dochody nie przekraczają wyznaczonego kryterium. W przypadku osób samotnych to 542 zł netto, a dla osób w rodzinie - 456 zł netto. Jak pracownicy socjalni obliczą wysokość należnego zasiłku? To różnica między kryterium dochodowym a dochodem, z zastrzeżeniem, że zasiłek nie może być niższy niż 30 zł

Brexit. Co dalej? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

pewno nie od razu. Dziś obywatele UE płacą tyle, co Brytyjczycy. Po opuszczeniu Unii Londyn może zacząć traktować ich jak studentów spoza Europy. Oznaczałoby to wyższe czesne. 9. Jakie są skutki referendum dla budżetu unijnego na lata 2014-20? Polska, która miała dostać ponad 100 mld euro, otrzyma mniej

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

, komu ten dodatek się należy, a komu nie - mówi Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektorka Szczecińskiego Centrum Świadczeń. - Dotąd, mimo iż nagłaśnialiśmy możliwość uzyskania dodatków, wielu rodziców nie usłyszało o tym w odpowiednim czasie i traciło prawo do dodatkowego wsparcia. Nowy projekt ustawy Z 15

Recepty PiS nie do przyjęcia

od najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej, to nasza gospodarka w okresie najbliższych 15-20 lat musi się rozwijać średnio w tempie o 2-3 proc. wyższym niż gospodarki tych krajów". Cel bardzo słuszny. Jak go osiągnąć? "Takie tempo wzrostu PKB można uzyskać tylko przy bardzo

Coraz trudniej o rentę

jakiejkolwiek pracy. Bywa też, że renta jest przyznawana tylko na czas określony, a później odbierana. WYSOKOŚĆ RENT PO WALORYZACJI Renty nie są wysokie - w listopadzie 2014 r. średnio wynosiły 1540 zł*. 1 marca tego roku zostały zwaloryzowane, podobnie jak emerytury. + Najniższa renta, a także najniższa renta

Komu się należy renta rodzinna

emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta należy się także, jeśli spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje również po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne

I znów większa ulga na dzieci

przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania - tłumaczyło Ministerstwo Finansów. Jego zdaniem to rozwiązanie pomoże walczyć z szarą strefą i promować legalne zatrudnienie, bo osoby pracujące bez umowy nie uzyskają zwrotu podatku i

Rewolucyjna propozycja rządu. Zerowy podatek dochodowy dla młodych

zamiast 19 proc. podatku. Ma to promować tę formę zatrudnienia - mówi nasz informator. Są też przymiarki do podwyżki kosztów uzyskania przychodu. Tych kwotowych, które pracodawcy potrącają osobom zatrudnionym na etatach. Z grubsza pokrywają one koszty ich dojazdu do pracy. Tak jak kwota wolna nie rosną od

Rząd o dopłatach do ubezpieczeń rolniczych i likwidacji zespołów adwokackich

limit do 65 proc. Dopłatę taką będzie można jednak uzyskać pod warunkiem, że stawki taryfowe ustalone przez firmy ubezpieczeniowe nie będą wyższe niż 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw

Witajcie i do roboty. Będzie praca dla migrantów

tak duże, że jego firma otworzyła oddział na Ukrainie. Zajęcia dla Ukraińców nie powinno zabraknąć, bo - jak wyjaśnia Monika Żurek z organizacji Pracodawcy RP - podejmują się oni prac, do których nie garną się Polacy. My wolimy wyemigrować do Niemiec, gdzie zarobki są wyższe. Nikt nie wie, ilu

Korupcja w chińskim składzie trucizn

promieniu 3 km od miejsca wybuchu ze względu na ryzyko skażenia. Wysiedlonym zaoferowano zasiłek w wysokości 2 tys. juanów (1,6 tys. zł) miesięcznie przez trzy miesiące. Rozgniewani ludzie protestują, domagając się wyższych odszkodowań i ujawnienia prawdy o skażeniu. Pod naciskiem opinii publicznej władze z

Posłowie za zmianami w finansowaniu nauki

ustawach m.in. o: Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk. Nowelizacja wprowadza do ustawy pojęcie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Pojęcie to funkcjonowało już w systemie szkolnictwa wyższego, ale nie miało bezpośredniego umocowania w

Posłowie za zmianami w finansowaniu nauki

ustawach m.in. o: Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk. Nowelizacja wprowadza do ustawy pojęcie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Pojęcie to funkcjonowało już w systemie szkolnictwa wyższego, ale nie miało bezpośredniego umocowania w

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

przykładzie: ** Pięcioosobowa rodzina Nowaków, by dostać zasiłek, powinna mieć dochód nie wyższy niż 2520 zł (5 x 504 zł = 2520 zł). Ale Nowakowie mogą się starać o zasiłek także wtedy, gdy ich dochód jest wyższy - maksymalnie może wynosić 2760 zł. Jak to obliczyliśmy? Najniższa stawka zasiłku wynosi 48 zł

Kto może przejść na rentę

-stawowego, * chorób układu mięśniowego, * chorób układu nerwowego, * chorób oczu. JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ NA DECYZJĘ? ZUS zapewnia, że decyzja w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy wydawana jest w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do

Marzenia o nadpremierze i IV RP

. Tak jak niedawno Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, wówczas w PO, zażądał akt ze sprawy Amber Gold, a wątpliwości prawników, czy miał do tego prawo, skomentował, że w nosie ma literę prawa. I żeby uzyskać takie uprawnienia, podległy mu wiceminister po prostu napisał mu odpowiednie

Co się należy chorym na Parkinsona

. Zwolnienie na druku ZUS ZLA wystawia lekarz prowadzący pacjenta. Druk ten należy dostarczyć do działu kadr w zakładzie pracy. Potrzebny on nam będzie także (wraz z m.in. drukiem ZUS Z-15) do uzyskania zasiłku opiekuńczego z ZUS. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

o pobycie tych ludzi na czas nieokreślony w Polsce będą wydawane tak szybko jak się da, być może pierwsze zostaną wydane w czwartek lub w piątek" - poinformowała PAP Edyta Wrotek. Dodała, że ostatnie wnioski wpłynęły do urzędu w środę rano; od tej pory urzędnicy rozpoczęli procedurę ich

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

o pobycie tych ludzi na czas nieokreślony w Polsce będą wydawane tak szybko jak się da, być może pierwsze zostaną wydane w czwartek lub w piątek" - poinformowała PAP Edyta Wrotek. Dodała, że ostatnie wnioski wpłynęły do urzędu w środę rano; od tej pory urzędnicy rozpoczęli procedurę ich

Tańsze pociągi, zniżki i zwolnienie z abonamentu

semestr. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej pobiera opłaty w wysokości 40 zł za semestr dla słuchaczy kontynuujących naukę i 50 zł za semestr dla nowych studentów. Jak znaleźć Uniwersytet Trzeciego Wieku? Najlepiej zapytać na najbliższej uczelni. Część placówek

Pomoc dla starszych i chorych

może liczyć np. mąż rezygnujący z pracy, by opiekować się ciężko chorą żoną. Nie dostanie tego świadczenia także osoba, która otrzymuje emeryturę, rentę czy zasiłek przedemerytalny lub przebywa na urlopie wychowawczym i pobiera zasiłek rodzinny. Jak załatwić niezbędne formalności? Musimy przygotować

Pięć sposobów na wyższą emeryturę Przeliczanie, dorabianie, zamiana wcześniejszej na zwykłą Sprawdź, co zrobić, by twoja emerytura była wyższa.

Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS to ok. 2 tys. zł brutto. W kolejnych latach świadczenia nie będą wyższe. Od 1999 r. obowiązują nowe zasady, w myśl których każdy dostanie na starość tyle, ile uzbiera w czasie aktywności zawodowej. Skończą się dopłaty z budżetu państwa. Emeryt ze starego