jak uzyskać wyższy zasiłek

PAP

Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

Zatrudnieni na umowę zlecenie uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyższe świadczenia - taki ma być efekt zmian, których projekt przyjął rząd. Zostaną też oskładkowane wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Wpływy do FUS mają wzrosnąć o 650 mln zł.

ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Co zmieni nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych z niecierpliwością czekają na zmianę przepisów, która zrówna pomoc dla nich z tą, jaką otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

Rodzinom, a także osobom niespokrewnionym, przysługuje prawo do pomocy finansowej po śmierci bliskiego. Otrzymają ją po spełnieniu określonych warunków. Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS lub KRUS. Jego maksymalna wysokość to 4 tys. zł. Nie jest traktowany jak dochód, dlatego nie

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

Rodzinom, a także osobom niespokrewnionym, przysługuje prawo do pomocy finansowej po śmierci bliskiego. Otrzymają ją po spełnieniu określonych warunków. Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS lub KRUS. Jego maksymalna wysokość to 4 tys. zł. Nie jest traktowany jak dochód, dlatego nie

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

zasiłku opiekuńczego Opiekunowie, którzy nie dostali specjalnego zasiłku opiekuńczego, bo przekraczają kryterium dochodowe, ale też ci, którzy mają do niego prawo, ale uważają, że należy im się wyższa pomoc, decydują się na drogę sądową. I sądy z reguły wydają wyroki korzystne dla opiekunów

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

pobiera zasiłki macierzyńskie. Z tego - jak informował ZUS - w 2013 roku blisko 4 tys. pobierało zasiłki bardzo wysokie. Sporo tych zasiłków wynikało z opłat wyższych składek dokonywanych w ostatnich miesiącach przed pobieraniem zasiłków. Stąd była niezbędna nowelizacja tej ustawy - argumentuje minister

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

się, że pracę opiekuna trzeba traktować jak każde inne zatrudnienie. A skoro tak, to opiekunowi, podobnie jak pracownikowi zwolnionemu z pracy, przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Warunkiem jego uzyskania będzie sprawowanie opieki przez co najmniej 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

dochody rodziny opiekuna i podopiecznego. Wystarczy, że dochód jest o kilka złotych wyższy, i świadczenie się nie należy. A wtedy opiekun nie ma prawa do składek emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne! Opiekun z zasiłkiem może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członków swojej rodziny

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

podwyższony do 1000 zł. Dotyczyć to będzie wszystkich ubezpieczonych, których wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie niższa niż 1000 zł netto, w tym również osób, które przed uzyskaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego będą prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z możliwości opłacania składek od

Rozliczenie PIT. Zapłać podatki na ostatnią chwilę - termin upływa 2 maja [INFORMATOR]

Rozliczenie PIT. Zapłać podatki na ostatnią chwilę - termin upływa 2 maja [INFORMATOR]

ponad kwotę 85 528 zł. Niestety, dla przeszło 98 proc. podatników takie dochody to tylko marzenie. Im wyższa stawka PIT nie grozi – wszyscy zapłacą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną jak w roku poprzednim – 3091 zł (jest uwzględniona w

Opiekunowie osób niepełnosprawnych dostaną pomoc po śmierci podopiecznego, ale dopiero w przyszłym roku

Opiekunowie osób niepełnosprawnych dostaną pomoc po śmierci podopiecznego, ale dopiero w przyszłym roku

W Polsce opiekun, który zrezygnował z pracy na rzecz opieki, otrzymuje - w zależności od tego, w jakim wieku podopieczny utracił sprawność - 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłek w wysokości 520 zł. Wyższe świadczenie dostają te osoby, których podopieczny jest niepełnosprawny od dziecka

Znajdź pracę po pięćdziesiątce

Tym, którzy stracili prawo do zasiłku i nie zrezygnowali z szukania pracy, podpowiadamy, jak znaleźć szkolenie, staż, studia z publicznych pieniędzy. Pierwszy krok to zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy. Gdy nie przysługuje nam prawo do zasiłku, to zyskujemy

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi albo gdy uzyskanie od nich na czas pomocy jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Ustawa o świadczeniach rodzinnych bardzo zawęża krąg osób, które mogą się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy. Nie mogą na niego liczyć emeryci, renciści oraz

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

się starać o zasiłek okresowy. Moja 80-letnia, poruszająca się o kulach sąsiadka dostała dofinansowanie z PFRON i wyremontowała za to łazienkę, dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak uzyskać taką pomoc? O wsparcie z PFRON mogą się starać tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

Pod koniec listopada parlament przegłosował zmiany w skali podatkowej. Osoby o najniższych dochodach będą miały wyższą kwotę wolną, a te o najwyższych - niższą albo wcale. Trzeba to będzie uwzględnić w PIT. Ale dopiero przy rozliczeniu za 2017 r. SKALA PODATKOWA Na razie rozliczamy się po staremu

DODATKI I ZASIŁKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

osobę w rodzinie). Zasiłek nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 604 zł. + Zasiłek okresowy przysługuje w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Jego wysokość to co najmniej 50 proc. różnicy między opisanym

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i rodziców dzieci niepełnosprawnych (do wysokości 50 proc. średniego wynagrodzenia od przyszłego roku). Poparcia nie uzyskały również poprawki SLD, które zakładały m.in. podwyższenie kwoty zasiłku przysługującego opiekunom dorosłych do 800 zł od maja

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. średniego wynagrodzenia od przyszłego roku). Poparcia nie uzyskały również poprawki SLD, które zakładały m.in. podwyższenie kwoty zasiłku przysługującego opiekunom dorosłych do 800 zł od maja, a od 2015 r. - 1000 zł, a także zniesienie lub podwyższenie kryterium dochodowego upoważniającego do zasiłków

Obniżenie wieku emerytalnego - będzie łatwiej o emeryturę minimalną

Obniżenie wieku emerytalnego - będzie łatwiej o emeryturę minimalną

. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady: + Pani Anna z Wrocławia pracowała 15 lat. To są jej okresy

Jak wypełnić PIT

Jak wypełnić PIT

podstawowych drukach tam, gdzie wpisujemy przychody i zapłacone zaliczki, jest zmiana dotycząca kosztów uzyskania. W ulgowych załącznikach wyliczamy kwoty odpisów i przenosimy do formularzy podstawowych. Rozliczenie warto więc zacząć od ulg. Zwykli podatnicy posługują się teraz numerami PESEL. SPOWIEDŹ

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

dochodowego. SĄDY PO STRONIE OPIEKUNÓW Część opiekunów postanowiła nie czekać na zmianę prawa i wystąpić do sądu z pozwami o przyznanie wyższego ze świadczeń (1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego zamiast 520 zł zasiłku opiekuńczego), uważając, że dzielenie pomocy dla opiekunów na wyższą i niższą jest niezgodne

Dla kogo emerytura minimalna [INFORMATOR]

tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1000 zł od marca 2017 r.). Wyższa kwota wolna obowiązuje od 2017 r., a to oznacza, że będzie rozliczona w naszym zeznaniu podatkowym w 2018 r. (za rok poprzedni). Odpowiedni staż pracy Wraz z obniżeniem wieku łatwiej będzie można dostać gwarantowaną przez państwo

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

tzw. 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy przed dniem rejestracji jako bezrobotny w urzędzie pracy, które są warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych dla byłych opiekunów wynosiłby 831,1 zł przez pierwsze trzy miesiące i 652,6 zł przez kolejne trzy. Osoby

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

zasądzenia od ojca chłopców 1600 zł alimentów miesięcznie. Mężczyzna zgodził się płacić 800 zł, sąd zdecydował jednak, że powinno to być 1100 zł miesięcznie. Jak sąd to obliczył? Mężczyzna ma 49 lat, wykształcenie wyższe, mieszka i pracuje w Warszawie. Ma dwa własnościowe lokale, z których większy zajmuje

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

postulatów. Głównym z nich jest uzawodowienie pracy nad dziećmi niepełnosprawnymi i przyznanie za nią dożywotniego świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższenia renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego. Jak dodała Hartwich, rodzice nie zgadzają się z wyliczeniami MPiPS, z których wynika, że wsparcie

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

wszystkim podwyższenia należnych im zasiłków do wysokości świadczeń, które otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Jak powiedziała PAP przedstawicielka tej grupy protestujących Marzena Kaczmarek, uzyskali oni zapewnienie, że w ciągu miesiąca zostanie im przedstawiony do konsultacji projekt ustawy

Gra w bezrobotnego. Żeby uzyskać pomoc urzędu pracy, uczą się testów na pamięć i zdają po kilka razy

wiek powyżej 40 lat - dodatkowe 3 punkty. Za wykształcenie zawodowe: plus 5 punktów, za wyższe - 0. A więc „bliższy rynku pracy” jest dyplomowany archeolog niż dobry elektryk. Do tego, jeśli przyznasz, że potrzebujesz zasiłku, dostajesz 2 dodatkowe "karne" punkty. To samo z

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

indziej, nie będą się rozliczać z małżonkiem lub dzieckiem, nie korzystają z ulg i nie chcą przekazać 1 proc. podatku OPP. Jak wyliczyć podatek i wypełnić PIT? To proste. Po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód będzie podlegał opodatkowaniu. Zanim to jednak

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

np. 800 zł? Wtedy państwo da tylko 200 zł. Pozostałą sumę muszą wyłożyć gmina i senior. Mogą np. podzielić się po połowie i każdy da 300 zł. Ale gmina - jak zapewnia resort pracy - może też pokryć całość pozostałych kosztów, dzięki czemu senior będzie zwolniony z jakichkolwiek opłat. Dodatki, zasiłki

Pieniądze na dzieci

Przy okazji wyszło na jaw, jak uboga - w porównaniu z innymi państwami - jest nasza pomoc na dzieci. Ile wynosi zasiłek rodzinny w Polsce, komu się należy i jak się o niego starać? ZASIŁEK RODZINNY Uregulowania unijne zakładają, że pracownik, który wyjechał do pracy do jednego z krajów UE, płaci

Komu się należą pieniądze na dzieci

domowników. Celem tych wyliczeń jest ustalenie realnej, średniej kwoty, którą dysponujemy co miesiąc na utrzymanie członka rodziny. Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015, obliczamy dochody uzyskane w roku 2013. Uwaga! Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale urzędu miasta czy gminy. WYŻSZY ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma pomóc w pokryciu

Więcej czasu na PIT 2015

(wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: *PIT/O (zwykłe ulgi), *PIT/D (ulgi mieszkaniowe), *PIT-2K (dla osób, które po raz pierwszy chcą odliczyć ulgę odsetkową). Układ PIT-ów niewiele różni się od zeszłorocznego. W podstawowych drukach jest zmiana dotycząca kosztów uzyskania. W

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

. podatku OPP. Jak wyliczyć podatek i wypełnić PIT 2017? To proste. Po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód będzie podlegał opodatkowaniu. Zanim to jednak nastąpi, odliczamy od niego wspomnianą już składkę na ubezpieczenie społeczne. A w następnym kroku kwotę

Demokracja liberalna, nie socjalistyczna

. + Po pierwsze, skłania do wejścia w licytację socjalną z obietnicami PiS, już i tak nierealizowalnymi. Według tego rozumowania, aby odebrać PiS władzę, zmierzającą coraz wyraźniej do dyktatury, trzeba Polakom zaoferować jeszcze hojniejsze zasiłki, jeszcze wcześniejsze i wyższe emerytury, tanie

Opolskie. Rządowa pomoc dla poszkodowanych przez grad

wymagają od mieszkańców rozliczania się z wydatków. Zasiłki wyższe - od 6 do 20 tys., i ew. powyżej 20 tys. zł - będą musiały być rozliczane na podstawie faktur. Wojewoda zapowiedział, że kolejne 633 tys. zł. na ten cel są już przygotowane, a ich przekazanie na zasiłki powyżej 6 tys. zł zależy od

Co się należy starszym i chorym

. różnicy między wspomnianym kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł i wyższa niż 418 zł miesięcznie. Okres, przez jaki przysługuje, zależy od sytuacji danej osoby czy rodziny. Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej. + Zasiłek celowy

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

współpracy z instytucjami i pracownikami socjalnymi. Jedną z kluczowych zmian, które zaproponowano w projekcie, jest likwidacja kryterium dochodowego, które dziś uprawnia do zasiłków, i wprowadzenie pojęcia "minimalny dochód socjalny", oznaczającego kwotę gwarantującą zaspokojenie potrzeb

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

, regulacje, które pozwolą m.in. samotnym ojcom uzyskać urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu np. w przypadku śmierci matki dziecka. Wypełnienie tej luki prawnej zapowiadał premier Donald Tusk w kontekście sprawy ojca pięciorga dzieci, którego żona zmarła przy porodzie. Daniel Andrzejak - ojciec piątki

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

odprowadzane składki, i nieskładkowe, np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym. Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady: – Pani Ewa ze Słupska pracowała 15

Pomoc na nagły kryzys

przyznać taki dodatek także wtedy, gdy lokal przekracza tę powierzchnię do 30 proc. I w tej sytuacji wiele gmin od razu podaje to wyższe dopuszczalne kryterium: 45,5 m kw. dla jednej osoby, 51 m kw. - dla dwóch, a dla np. rodziny takiej jak pani Żanety, pięcioosobowej - 84,5 m kw. Wysokość tego dodatku

Pomoc na nagły kryzys

pozwala przyznać taki dodatek także wtedy, gdy lokal przekracza tę powierzchnię do 30 proc. I w tej sytuacji wiele gmin od razu podaje to wyższe dopuszczalne kryterium: 45,5 m kw. dla jednej osoby, 51 m kw. - dla dwóch, a dla np. rodziny takiej jak u pani Żanety, pięcioosobowej - 84,5 m kw. Wysokość tego

MPiPS ma nowe propozycje świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych

tys. zł. Ten warunek będzie dotyczył zarówno osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi jak i dorosłymi. Opiekunowie dorosłych otrzymujący 520 zł zasiłku zachowają prawa nabyte. "Każdy będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych, czy na dotychczas obowiązujących zasadach"

Plus 500 zł na dziecko

dwójka studentów. Uwaga! Przy obliczaniu dochodu pod uwagę brane będą też dzieci, które ukończyły 25 lat, ale tylko wtedy, jeśli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. DLA KOGO PIENIĄDZE O świadczenie wychowawcze będą

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

dostawać 7,5 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. W jego uzyskaniu pomagają sprytni pośrednicy "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą. Wynagrodzenie zapłacisz mi dopiero po otrzymaniu od państwa wysokiego ZUS". Zamieszczają je w internecie osoby z

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

pojęcie dochodu utraconego i uzyskanego oraz rozszerzono jego katalog o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek macierzyński. DLA KOGO PIENIĄDZE Alimenty od państwa przysługują dzieciom do ukończenia 18 lat, chyba że się uczą w szkole, w tym w szkole wyższej. Wtedy okres pobierania

Mamy lat plus 64, pełnimy opiekę od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 zł netto

chorować, mąż odmawiać pomocy, szef wprowadzał zmiany albo oddelegował do odległej filii. Przychodził dzień, kiedy ból stawał się nie do zniesienia albo słabość nie do opanowania. Jak rozpędzony pociąg nagle wypadałyśmy z toru. Potem już nic nie było takie samo. Zasiłki, świadczenia, renta

Budżet 2016. Tak dużego deficytu jeszcze nie było

Rząd przyjął wstępnie w poniedziałek projekt budżetu państwa na przyszły rok. Oparł go na znanych już wcześniej założeniach. Nasza gospodarka, albo jak kto woli PKB, ma więc urosnąć o 3,8 proc. Nieco więcej niż w tym roku. Mamy też pożegnać deflację - ceny towarów i usług wzrosną o 1,7 proc

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna należy się także po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Można też starać się o rentę po pracowniku, który w chwili śmierci

Pieniądze na dzieci

nie może być wyższy niż 504 zł. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą mieć więcej - 583 zł netto na osobę. Wysokość zasiłku na dziecko zależy od jego wieku. I tak: - dziecko do piątego roku życia dostanie 68 zł, - dziecko od piątego roku życia do ukończenia 18 lat - 91 zł, - młody człowiek

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przeciw nowym propozycjom dot. świadczeń

nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Podkreśliła, że dożywotnie świadczenie nie jest możliwe, ale otrzymywanie przez pół roku zasiłku - podobnego jak otrzymują bezrobotni - tak. Dodała, że okres opieki nad niepełnosprawnym zostanie potraktowany tak jak minimalny okres zatrudnienia konieczny do

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

kontynuuje naukę w szkole, to do 21 lat. Dłużej - do 24 lat - gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pobierać mogą: * rodzice; * opiekunowie faktyczni (czyli te osoby, które faktycznie zajmują się dzieckiem i wystąpiły

PiS obrzydzi nam 500 zł na dziecko? Kolejki jak w PRL

PiS zapewnia, że dotrzyma obietnic z kampanii wyborczej i rodziny, w których dochód na jedną osobę wynosi mniej niż 800 zł, dostaną 500 zł miesięcznie na każde dziecko. W przypadkach, w których dochody są wyższe, 500 zł będzie wypłacane na drugie i kolejne dzieci. Wypłata ma ruszyć już w przyszłym

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

może być niższa niż 20 zł i wyższa niż 418 zł miesięcznie. Czas, na jaki przyznawany jest ten zasiłek, zależy od sytuacji konkretnej osoby czy rodziny. Decyzję w każdym przypadku podejmuje ośrodek pomocy społecznej po tym, jak pozna okoliczności danej sprawy. Jak starać się o zasiłek? W gminnym lub

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

okresowej (liczonej od dnia śmierci męża) albo maksymalnie dwuletniej renty okresowej, jeśli bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Te same prawa i warunki dotyczą wdowców. ( Rodzicom – jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy /wdowca

Chcesz 500 zł na dziecko? Powiedz, ile zarabiasz

W przygotowanym przez PiS projekcie ustawy rodziny, w których dochód na osobę wynosi 800 zł, dostaną po 500 zł miesięcznie na dziecko. Tam, gdzie dochody są wyższe, 500 zł ma przysługiwać na drugie dziecko i kolejne. Wypłatą mają się zająć gminy, prawdopodobnie spadnie to na barki pracowników

CO MOŻE KOMORNIK, A CO WINDYKATOR

;wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności" (art. 23 ustawy o komornikach). Za błędy pracowników swojej kancelarii odpowiada jak za własne. Gdy zostanie ukarany dyscyplinarnie, nie jest to równoznaczne z jego winą w sprawie karnej, ale ułatwia dochodzenie

Nowe emerytury. Skąd się biorą, kto zyska, a kto straci

np. o 30 proc. mniej niż przeciętna krajowa - miał 70 proc. Jak wyliczyć emeryturę Reforma z 1999 r. zapoczątkowała jednak przejście na nowy system, w którym emerytury oblicza się inaczej. Dużo prościej. Jak? Obowiązuje zasada "ile sobie uzbierasz, tyle na starość dostaniesz". Każdy z nas

Emerytury kobiet

ubezpieczeniowy (lat składkowych i nieskładkowych). Składkowe to lata pracy i będą naliczane w całości. Nieskładkowe to np. okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w szkole wyższej na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia nauki

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

maksymalnie dwuletniej renty okresowej, jeśli bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Te same prawa i warunki dotyczą wdowców. Rodzicom – jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania

Podatki na ostatnią chwilę

ulgach podatkowych. PIT-Y PO LIFTINGU Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

Przedwyborcze obietnice zmian w podatkach. Kto by na nich zyskał?

- Kwota wolna to tylko jeden z parametrów systemu podatkowego. Są też inne: koszty uzyskania przychodu, ulga na dzieci, stawki podatkowe, zasiłki, składki na ZUS i NFZ... - mówił wczoraj dr Michał Myck, dyrektor fundacji CenEA, która specjalizuje się w wyliczaniu skutków finansowych zmian w

W.Brytania.Sprzątaczka ministra ds. imigracji powodem jego dymisji

z aresztem" (ang. Go home or face arrest). Pod koniec zeszłego roku brytyjski rząd ogłosił, że nowi imigranci z Unii Europejskiej będą musieli odczekać trzy miesiące, zanim uzyskają prawo do ubiegania się o niektóre zasiłki i zapomogi. Zapowiedział też deportację bezdomnych imigrantów bez

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

okres skrócony o 2 tygodnie. Warto wiedzieć. Jeśli prowadzisz własną firmę, też masz prawo do macierzyńskiego Tyle, że do zasiłku a nie do urlopu, podobnie jak matki na zleceniu. I tylko wtedy, jeśli miałaś opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (jest ono dobrowolne). Ale musisz urodzić dziecko

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

pracy. I przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Uwaga! W czasie, gdy pobieramy zasiłek, nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych i innych prac zleconych przez powiatowy urząd pracy. Jeśli odmówimy, po pół roku nie dostaniemy świadczenia z ZUS. Po sześciu obowiązkowych

Europa coraz bardziej niechętna uchodźcom

. Ten, kto uzyska zgodę, by sprowadzić do Norwegii swoją rodzinę, będzie musiał wykazać wyższy dochód niż obecnie. Wymagany będzie również co najmniej czteroletni okres studiowania lub pracy w Norwegii. Obniżone mają zostać zasiłki socjalne dla uchodźców. Władze zapowiadają również przyspieszenie

Romskie piekło w Czechach

władze kierują do szkół specjalnych, w których nie mogą zdobyć nawet średniego wykształcenia. Wielu nie ma pracy już od 20 lat i żyje z zasiłków społecznych. Te co prawda są ponaddwukrotnie wyższe niż np. na Słowacji i rodzinom z dziećmi umożliwiają uzyskanie dochodu od 300 do 1 tys. euro, to jednak nie

W.Brytania. Osborne: Polityka budżetowa rządu przynosi efekty

uzyskać kolejne ulgi podatkowe, które zapewnią wzrost wydobycia. Kanclerz potwierdził także zapowiedziane wcześniej zmiany w systemie podatkowym, w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 10,6 tys. funtów od kwietnia przyszłego roku. Podjęte mają być również działania w celu zapobieżenia unikaniu

Obalmy mity o Balcerowiczu

, redaktorem i współautorem tego raportu (notabene liczącego 77 stron, a nie 700, jak pisze Jakub Majmurek), chciałbym się ustosunkować do mitu, który wokół niego narósł. *** Raport KRG zatytułowany „Model szwedzki” powstał w wyniku wizyty grupy ekonomistów w Szwecji na przełomie stycznia i lutego

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

, że problemy wynikają między innymi z tego, że poszczególne oddziały inaczej interpretują przepisy. W efekcie w jednym oddziale łatwiej jest uzyskać rentę, a w innym trudniej. - Nowa prezes ZUS chce wprowadzić jedną wykładnię przepisów dla całego ZUS, powołano już specjalny zespół, który będzie nad

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

istniejącego w Niemczech (kraju o dwukrotnie wyższym PKB per capita niż Polska), który należy do najwyższych w Europie. Jak pokazują analizy fundacji CenEA kierowanej przez dr. hab. Michała Mycka, w wyniku działania programu wzrosną dochody 2,7 miliona rodzin, co przekłada się na ponad 10 milionów osób. W

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansowaniu nauki

pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy. Łączny czas takich przerw w pracy nie może przekroczyć jednak dwóch lat. Ustawa rozszerzy też system POL-on (teraz zawierający informacje o szkolnictwie wyższym) o informacje nt. nauki. Uwzględnione będą w nim informacje m.in. o

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

społecznej. WSPARCIE FINANSOWE Starszym osobom w trudnej sytuacji finansowej przysługuje pomoc z ośrodka pomocy społecznej. Jedną z form pomocy jest zasiłek stały. Przysługuje samotnie mieszkającej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód nie jest wyższy

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przeciw nowym propozycjom dot. świadczeń

otrzymywanie np. przez pół roku zasiłku - podobnego jak otrzymują bezrobotni - tak. Dodała, że okres opieki nad niepełnosprawnym zostanie potraktowany tak, jak minimalny okres zatrudnienia konieczny do uzyskania zasiłku. Seredyn wyjaśniła też, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko tym opiekunom

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niż 30 zł i wyższa niż 447 zł.* Zasiłek okresowy przyznawany czasowo ze względu np. na bezrobocie, chorobę czy niepełnosprawność. Obowiązuje takie samo kryterium dochodowe jak w przypadku zasiłku stałego. * Zasiłek celowy przyznawany np. na zakup leku, opału, butów na zimę, drobne naprawy w domu

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niż 30 zł i wyższa niż 447 zł. - Zasiłek okresowy przyznawany czasowo ze względu np. na bezrobocie, chorobę czy niepełnosprawność. Obowiązuje takie samo kryterium dochodowe jak w przypadku zasiłku stałego. - Zasiłek celowy przyznawany np. na zakup leku, opału, butów na zimę, drobne naprawy w domu

Brexit nie taki prosty

nieprzygotowani do negocjacji. Poprzedni premier David Cameron, który zarządził głosowanie, wolał przestrzegać przed krokiem w nieznane, niż tworzyć szczegółowe plany na wypadek wyjścia z UE. Znamienne, że tuż po ogłoszeniu wyników referendum w internecie wzrosła liczba wyszukiwań takich fraz, jak: "

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

. podatników takie dochody to tylko marzenie. Im wyższa stawka PIT-u nie grozi - wszyscy zapłacą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną jak w roku poprzednim - 3091 zł (jest uwzględniona w skali podatkowej - jej podatkowy odpowiednik to 556,02 zł). Jeśli ktoś

Komu się należy renta socjalna

, w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej, + cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją: "dostęp do rynku pracy". Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od przebywania na terytorium Polski. Renta przysługuje m.in. osobom

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgach podatkowych. PIT-y po liftingu Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

Emerytura minimalna i częściowa

opiekuńczego, *pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, *nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia nauki w wymiarze określonym w programie studiów, *pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. NA RAZIE TYLKO DLA MĘŻCZYZN Z emerytur częściowych

Nie tylko becikowe

wypłacane, komu i w jakiej wysokości przysługuje, zależy od decyzji samorządu, który je finansuje z własnego budżetu. Jak sprawdzić, czy mamy możliwość otrzymania "gminnego becikowego"? Najlepiej zadzwonić do urzędu miasta, tam uzyskamy informację, czy w naszym regionie w ogóle jest przyznawane

ZMIANY W EMERYTURACH Z KRUS

. osób nie mogło podlegać pod KRUS (prawdopodobnie automatycznie trafiłyby do ZUS i musiałyby płacić wyższe składki). W związku z tym nie miałyby też prawa do emerytury rolniczej. Rząd jednak nie zamierza wprowadzać takich zmian w najbliższym czasie. Jak poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska

Przedmieścia Rio: sześć bloków, trzysta rodzin, brak kanalizacji i szczury [FOTOREPORTAŻ]

? Czy w Copacabana Palace widział pan głód? - Tak. Przykład Edilane nie jest odosobniony. Tutaj nie działa żadna organizacja pozarządowa. Fawela faweli nierówna. Te, które znajdują się w najbardziej reprezentacyjnej części Rio, jak Cantagalo, Vidigal czy Rosinha, uzyskały znacznie większą pomoc niż

Emerytura minimalna

odpowiednio zmniejszany kapitał. Teraz absolwenci będą mieli wyliczony kapitał z całego okresu studiów. Nieważne, jak długo pracowali przed 1999 r. WYŻSZE SKŁADKI ZA WYCHOWAWCZY Emerytury - zwłaszcza kobiet - byłyby jeszcze niższe od obecnych prognoz, gdyby nie rządowe zmiany w polityce rodzinnej. Od września

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

cudzoziemców. Decyzje o pobycie tych ludzi na czas nieokreślony w Polsce będą wydawane tak szybko jak się da, być może pierwsze zostaną wydane w czwartek lub w piątek" - poinformowała PAP Edyta Wrotek. Dodała, że ostatnie wnioski wpłynęły do urzędu w środę rano; od tej pory urzędnicy rozpoczęli procedurę

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

. 21,7 tys. miało wykształcenie wyższe. Co trzeci bezrobotny legitymował się stażem dłuższym niż 20-30 lat. Większość (jedna trzecia) szukała pracy dłużej niż 24 miesiące, co piąty od roku do dwóch lat. Średni czas bez pracy to 15,2 miesiąca. W 2014 r. działaniami aktywizacyjnymi - takimi jak szkolenia

Śmieciowa walka z wiatrakami

oczywiście na taką kwotę będą po zsumowaniu opiewać. Rząd i ministerstwo pracy na początku 2014 roku tłumaczyli, że dzięki temu zatrudnieni na zleceniach uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyższe, naliczane od pensji minimalnej świadczenia. Politycy nie kryli, że motywacją do zmian jest także, a

Kosztowne długi

wszczętym przez komornika postępowaniu egzekucyjnym, nie musimy na nie reagować. Firmie wolno takie pisma rozsyłać, ale nie wolno jej stwarzać pozorów, że jesteśmy do czegoś zobowiązani. Jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem, aby windykator dowiedział się, jaki posiadamy majątek, jest wystąpienie z pozwem

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

domu opieki społecznej, podobnie jak np. osobom przebywającym w zakładzie karnym. Czy zasiłek pielęgnacyjny o dodatek pielęgnacyjny to jest to samo? To dwa zupełnie różne świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS. Obecnie jego wysokość to 186,71 zł. Przysługuje osobom

Pomoc dla starszych i chorych

mieszkającym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli jest ona finansowana z budżetu państwa. Nie przysługuje więc mieszkańcom domu opieki społecznej, podobnie jak np. osobom przebywającym w zakładzie karnym. Czy zasiłek pielęgnacyjny o dodatek pielęgnacyjny to jest to samo? To dwa zupełnie różne

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

trzeba mieć takie samo zaświadczenie lekarskie jak w przypadku becikowego rządowego. Inaczej pieniędzy nie dostaniemy. Ważne. Przyznanie becikowego nie powoduje zawyżenia kryterium dochodowego potrzebnego do wypłaty zasiłków rodzinnych. Reguluje to ustawa o świadczeniach rodzinnych. W artykule trzecim

Ile z Unii na dziecko

. Nieważne, czy na etacie czy we własnej firmie. Ważne, żeby odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne. Jak się starać o zasiłek? Zapamiętaj ważny termin: koordynacja świadczeń. Brzmi groźnie, ale jest dość łatwy do rozgryzienia - to unijna zasada mówiąca o tym, że jeśli dostajesz zasiłek z

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

zeszłym roku. Ustawa została przygotowana przez rząd w odpowiedzi na wyrok TK. Przed Sejmem od 14 dni protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK i domagają się wyższego zasiłku. Do porządku obrad senatorowie włączyli także nowelę ustawy Prawo o ruchu

PiS i SLD zagłosują przeciwko podwyżce VAT

A więc podwyżka VAT z 22 do 23 proc. od początku 2011 r. wzbogaci kasę państwa o 5,5 mld zł. Obcięcie od marca przyszłego roku zasiłku pogrzebowego z dzisiejszych 6,4 do 4 tys. zł da kolejne 860 mln zł oszczędności. Likwidacja od maja obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z biokomponentami

Posłowie apelują o zwiększenie nakładów na naukę

"Olbrzymia część zapisów, o których dziś mówimy, to odpowiedź na oczekiwania środowiska naukowego" - podkreślał w środę wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki oraz niektórych innych ustaw. "

Renta rodzinna, renta socjalna

miała prawo do alimentów z jego strony. + Żonie, która nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej warunków, ale nie ma źródeł utrzymania. Ma prawo do rocznej renty okresowej (liczonej od śmierci męża) albo maksymalnie dwuletniej renty okresowej, gdy bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie

Brexit. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

1. Jak brzmi pytanie referendalne? "Czy Wielka Brytania powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej, czy wyjść z Unii Europejskiej?". Pod pytaniem umieszczono dwie kratki na umieszczenie odpowiedzi: Pozostać; Wyjść. 2. Kto może głosować? Obywatele Wielkiej Brytanii, Irlandii i państw

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

zarówno za tych, którzy rozpoczęli pracę przed 1999 r., jak i za tych, którzy zatrudnili się później, a więc z pomostówki skorzystać nie mogą. Dlaczego tak jest? - Bo gdyby nie trzeba było płacić składki za młodszych, to pracodawcy mogliby zatrudnić tylko takie osoby, a starszych zwolnić. W ten sposób za