języki mniejszości

PAP

Senat. W urzędach powiatu będzie możliwość używania języka mniejszości

Senat. W urzędach powiatu będzie możliwość używania języka mniejszości

Nie tylko w gminach, ale i powiatach będzie można posługiwać się językami mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym jako językami pomocniczymi - zdecydowali w czwartek senatorowie, popierając nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Sejm. Także w urzędach powiatu możliwość używania języka mniejszości

Nie tylko w gminach, ale i w powiatach będzie można posługiwać się językami mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym jako językami pomocniczymi - zdecydowali w piątek posłowie uchwalając nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Na maturze języki mniejszości narodowych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w piątek do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Warmińsko-mazurskie. 1,8 tys. dzieci uczy się języków mniejszości narodowych

Konferencja zorganizowana pod patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego miała służyć wymianie doświadczeń nauczycieli i organizatorów nauki języków mniejszości. Ma to związek z kampanią ogłoszoną pod koniec ub. roku przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, która zachęcała do korzystania z

Podlaskie.W tym roku mniej dzieci uczy się języków mniejszości narodowych

w Polsce skupiska mniejszości białoruskiej i litewskiej; żyją tam także m.in. Ukraińcy, Rosjanie i Tatarzy. Jak wynika z informacji udostępnionych PAP przez kuratorium, w tym roku szkolnym języków ojczystych mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego uczy się w sumie 3931

Sejm. Projekt ustawy o mniejszościach narodowych - do komisji

jedynie przed organami gminy. Projektowana zmiana umożliwi organom gminy i powiatu używanie dwujęzycznych dokumentów oraz zwracanie się do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z pismami dwujęzycznymi. Projekt noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Komisja: będzie nowela ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

, które dotyczą funkcjonowania komisji (Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych -PAP) co do wyboru przedstawicieli i jej kadencyjności" - powiedział. Danuta Pietraszewska (PO) przypomniała, że trwają prace nad projektem dot. uznania języka śląskiego za język regionalny. "Mam

21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

społeczności posługującej się językiem regionalnym, co spowodowało, że uzyskali w Polsce takie same prawa, jak mniejszości narodowe i etniczne. Uznanie za grupę posługującą się językiem regionalnym pozwoliło na otrzymanie dotacji państwowych. Od tego czasu na Kaszubach zaczęły powstawać instytucje, organizacje

Ministerstwo nie lubi Niemców? Tylko oni płacą

Ministerstwo nie lubi Niemców? Tylko oni płacą

Problem dotyczy podręczników do nauki języka obcego jako języka mniejszości. Choć MEN ustawowo nie musi takich podręczników dotować, to w praktyce robi to już od lat 90. Najpierw dotyczyło to wydawnictw dla mniejszości kaszubskiej. Z czasem ministerstwo zaczęło finansować podręczniki dla uczniów

Podlaskie.W parafiach mniejszości litewskiej pasterki po polsku i litewsku

Język litewski na pasterkach będzie można usłyszeć w Puńsku, Sejnach, Żegarach i Smolanach. Puńsk nazywany jest nawet najbardziej litewską gminą w Polsce, tamtejsza parafia jest też największą parafią społeczności litewskiej w Polsce. W parafiach, gdzie żyje mniejszość litewska, obok polskich

Podlaskie. Przyjęto strategię rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej

narodowej. Mniejszość białoruska jest najliczniejszą w Podlaskiem, jej największe skupiska są w południowo-wschodniej części województwa. Tam też jest najwięcej placówek oświatowych, gdzie można uczyć się tego języka. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku (stan na 30 września 2013 r.), w sumie w

Posłowie komisji mniejszości za utworzeniem etnofilologii na studiach

uczelniach m.in. w Gdańsku i Krakowie trwają już od kilku lat. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych zwracają uwagę na brak specjalistów z niektórych języków (np. łemkowskiego lub kaszubskiego) i osób, które mogłyby wykonywać zawody: nauczyciela tych języków, dziennikarza ukazującej się w nich

Do matury z języka łemkowskiego przystąpiło dwóch uczniów

mniejszości. Naucza tego języka 16 nauczycieli. W 2011 r., podczas Narodowego Spisu Powszechnego, narodowość łemkowską zadeklarowało w Polsce 10 tys. osób, z czego dla 5 tys. była to jedyna narodowość. Najwięcej Łemków zamieszkuje Małopolskę i Podkarpacie, a także Dolny Śląsk. Szacuje się, że na Dolnym

Profesor: Posłowie to warchoły! Chcą "rozwalenia państwa i narodu"

Profesor: Posłowie to warchoły! Chcą "rozwalenia państwa i narodu"

Do komisji wpłynęło do tej pory 11 ekspertyz na ten temat. Część fachowców widzi taką możliwość, inni nie. Ale ekspertyza prof. Marka zdecydowanie się wyróżnia. Posłów, którzy podpisali się pod projektem zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, profesor

Przedstawiciel prezydenta Ukrainy na Krymie: Turczynow zawetuje ustawę językową

roku. Ustawa nadawała uprzywilejowany status językom mniejszości narodowych w regionach Ukrainy o dużych skupiskach tych mniejszości, jednak była korzystna przede wszystkim dla etnicznych Rosjan. Anulowanie ustawy językowej wywołało oburzenie w wielu regionach Ukrainy.

Prezydent Litwy uderza w mniejszość polską

Prezydent Litwy uderza w mniejszość polską

W ten sposób prezydent odniosła się do postulatów mniejszości polskiej oraz działań obecnego rządu, w skład którego weszła też Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. - Kontrowersyjne egzaminy maturalne z języka litewskiego dały początek nowym żądaniom, które dzielą kraj w czasie, kiedy litewskie szkoły

Ukraina.Poroszenko: ukraiński będzie jedynym oficjalnym językiem

"Życie według nowych zasad oznacza, że nie można nie szanować woli narodu. Wolne życie oznacza prawo do posługiwania się językiem ojczystym tak, jak mówi dziesiąty artykuł konstytucji. Wyznacza ona język ukraiński jako jedyny język państwowy i gwarantuje swobodny rozwój języka rosyjskiego i

Kampania społeczna: znani migają

Kampania społeczna: znani migają

W Polsce jest od 45 do 50 tys. ludzi głuchych. Kampania to apel o ułatwienie im komunikacji w codziennym życiu. W spocie wystąpili m.in. aktor Łukasz Nowicki, muzyk Andrzej Piaseczny, model Mateusz Petromichelis. Próbują się nauczyć języka migowego na planie zdjęciowym. Łukasz Nowicki przyznaje, że

Problematyka mniejszości w UE na konferencji w Lublinie

państwie" - dodał Jabłoński. Jego zdaniem dla ochrony kultury, tradycji i języka mniejszości potrzeba tworzenia instytucji kultury poszczególnych mniejszości. Jest to trudne m.in. dlatego, że lokalne samorządy niechętnie przekazują środki w dziedzinie kultury na rzecz organizacji mniejszościowych

Projekt uznający śląski za język regionalny - do podkomisji

języku polskim i niepolskim. Podkreślił, że podwójne nazewnictwo: polskie i niemieckie, funkcjonuje obecnie w niektórych miejscach w woj. śląskim i opolskim. Dodał także, że równocześnie 82 proc. respondentów akceptowało możliwość nauki języka mniejszości w szkołach oraz nauczanie w języku narodowym

Polacy na Litwie walczą w sądach o polskie szkoły

Polacy na Litwie walczą w sądach o polskie szkoły

nauczanie w języku ojczystym. Według noweli ustawy w szkołach mniejszości narodowych historia i geografia Litwy oraz wiedza o świecie w części dotyczącej Litwy mają być wykładane nie po polsku, jak było dotychczas, ale po litewsku. W całości po litewsku są też wykładane podstawy wychowania patriotycznego

KE. Barroso: zasady używania języków określają państwa członkowskie

ustawy o języku państwowym. Obie są krytykowane przez społeczność polską na Litwie. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 1 września w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po

RPO apeluje do litewskiego Sejmu ws. mniejszości polskiej

. Domagali się odwołania przyjętej w marcu ustawy o oświacie. Zdaniem protestujących, uderza ona w oświatę mniejszości narodowych, również w szkoły polskie. Wiec był też początkiem strajku w ok. 70 szkołach z ponad 100, w których na Litwie wykłada się w języku polskim. Zgodnie z nową ustawą, od 2013 roku w

Litwa. Resort oświaty o ulgach podczas egzaminu z litewskiego

autorów polskich, rosyjskich i białoruskich. Zgodnie z przyjętą w marcu ustawą o oświacie, od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Problem polega na tym, że program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nie

Egzamin z litewskiego taki sam dla Polaków i Litwinów

Późnym wieczorem zakończyło się w poniedziałek drugie posiedzenie komisji badającej skutki wprowadzenia nowej ustawy oświatowej na Litwie. Zgodnie z nią od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka państwowego zostanie ujednolicony. Mieszkający w tym

Protest przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich zakres literatury litewskiej jest szerszy. Ustawa zakłada też, że od 1 września

Austria jedna się z mniejszością

nazwy: niemieckie i słoweńskie. W tamtejszych urzędach słoweński będzie drugim językiem urzędowym. We wtorek po ośmiogodzinnych negocjacjach ustaliły to władze landu i przedstawiciele mieszkających tam Słoweńców. Sprawa tylko z pozoru wydaje się banalna. W końcu w Polsce mniejszości narodowe mają od lat

Matura z litewskiego - na następnym spotkaniu polsko-litewskiego zespołu

Narodowej Grzegorza Żurawskiego, propozycje dotyczące wprowadzenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego i z literatury mają przygotować przedstawiciele z Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Republiki Litwy wraz z przedstawicielami szkół mniejszości polskiej na Litwie. W komunikacie końcowym

Spotkanie polsko-litewskiego zespołu ekspertów - tym razem w Warszawie

Propozycje dotyczące trybu wprowadzania egzaminu maturalnego z języka litewskiego przygotowali przedstawiciele z Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Republiki Litwy wraz z przedstawicielami szkół mniejszości polskiej na Litwie. Ustalono tak na poprzednim spotkaniu Zespołu Ekspertów, do którego

Pierwsze czytanie projektu ustawy o śląskim języku regionalnym w środę

Prace nad projektem noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym trwają od ponad 2 lat. Przyznanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego umożliwiłoby spełnienie niektórych postulatów organizacji pielęgnujących język śląski, np. umieszczania - obok urzędowych

Litwa. Resort oświaty przekonuje uczniów do egzaminu z litewskiego

na pytania, które zrodziła decyzja ujednolicenia egzaminu z litewskiego" - powiedział. Obecnie wszystkie egzaminy dla uczniów szkół litewskich i mniejszości narodowych są takie same i składane są w języku państwowym. Różni się jedynie egzamin z litewskiego. W szkołach litewskich jest on zdawany

W poniedziałek spotkanie Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów

ustawy o oświacie. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich zakres

Litwa. Dyrektorzy szkół przeciwko ujednolicaniu egzaminu z litewskiego

szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego ma być jednakowy. Tymczasem zakres programu nauczania litewskiego w szkołach litewskich jest szerszy. Ministerstwo oświaty Litwy postanowiło, że egzamin zostanie ujednolicony od 2013 roku. Z Wilna Aleksandra

"Nasz Dziennik": Niemiecki za przodka

dyrektor placówki Beata Hornung. Jest jednak inny problem. "W tej chwili dostałam z kuratorium oświaty rozporządzenie, według którego te dzieci, które nie złożyły takiej deklaracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach z języka mniejszości narodowych. To jest tylko dla uczniów, którzy zadeklarowali naukę

Retoryka PiS: krótki kurs samoobrony

, prawda?Prof. Michał Głowiński: A jednak to tylko stylizacja retoryczna, która stwarza pozory, że odnosi się do wielkich wartości. W pewnym sensie to parodia języka kościelnego - i dziwię się, że Kościół nie zgłasza żadnych pretensji. W wypowiedziach zwolenników Kaczyńskiego stale się mówi o męczeńskiej

Łukaszenka dławi mniejszości narodowe

- Szkoły na Białorusi powinny być albo białoruskie, albo rosyjskie. Dopuszczalne jest nauczanie niektórych przedmiotów w językach mniejszości narodowych - oświadczył wczoraj pierwszy wiceminister edukacji Aleksander Żuk. Jego zdaniem rygorystyczne podejście do nauczania jest potrzebne do

Kaczyński o sytuacji na Litwie i wyborach

Kaczyński. - W Polsce prawa mniejszości litewskiej są przestrzegane, i oczekujemy także tego od innych. Podlaski Puńsk do takich deklaracji wybrany został nie przypadkowo. To tam mieszka znacząca część mniejszości litewskiej. I to na terenie gminy Puńsk działają szkoły z litewskim językiem nauczania. I

Jak Niemcy pomogli Polakom z Ukrainy uczyć się polskiego

szkole podstawowej, z tego najłatwiej się uczyć. Mogą też być te profesjonalne do nauki języka - dodawał prezes Nadwórnej Adam Karcher. - Na pewno przydadzą się bajki dla dzieci."Gazeta" obiecała pomoc i postanowiła namówić do tego też opolskich Niemców, którzy sami jako mniejszość być może

Zespół ekspertów polsko-litewskich za mniejszymi liczebnie klasami

Litwie matury z języka litewskiego. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach

Boją się przyznać do narodowości. Jak spisać mniejszość?

innego. W samym tylko Towarzystwie jest 80 osób - mówi Kuprianowicz i zastrzega, że dokładnej liczby ukraińskiej mniejszości nie sposób podać. - Ale może to być nawet kilkanaście tysięcy osób - uważa. Zdaniem Kuprianowicza mniejszość nie chce przyznawać się do swojego języka czy narodowości z różnych

Ksiądz Krzysztof Charamsa: Chcę się uwolnić od hipokryzji

Dziś ten 43-letni ksiądz, watykański urzędnik m.in. Kongregacji Nauki Wiary, wykładowca na Gregorianum, jednej z najważniejszych katolickich uczelni, dokonuje coming outu, mówiąc: "Jestem gejem". Ogłasza, że nie może już służyć jako funkcjonariusz w homofobicznej instytucji, która prześla

Kontrowersyjna ustawa oświatowa na Litwie

Nauka, np. po polsku, ma odbywać się jedynie podczas pierwszych czterech lat nauki. W następnych klasach w szkołach mniejszości przewidziane jest stopniowe zwiększanie liczby przedmiotów wykładanych po litewsku. Ustawa zakłada też, że w małych miejscowościach, gdzie obecnie działają dwie szkoły

Estonia wprowadza estoński język nauczania w rosyjskich szkołach

przekonuje, że stopniowe wprowadzanie estońskiego ma ułatwić integrację Rosjan, to decyzja rządu wywołuje ostre protesty działaczy mniejszości rosyjskiej. - Jeśli chcą poprawić poziom znajomości estońskiego, niech zwiększą liczbę lekcji języka. Nauczanie innych przedmiotów po estońsku obniży poziom, bo

Sejm uchwalił okrojone prawo dla mniejszości

W ustawie znalazło się większość praw, które przez 11 lat prac nad projektem zagwarantowano już i tak w innych aktach prawnych - prawo dostępu do publicznych mediów, do wspierania przez państwo kultury i języka mniejszości, do nauki w języku mniejszości, do używania nazwisk w oryginalnym brzmieniu

Żeby Polska była Polską, powinni być w niej Ślązacy

roku nie ma o nich ani słowa. - Ślązaków można określić mianem "mniejszości etnicznej" - zamieszkują jeden obszar, mają swoje obyczaje, folklor, gwarę uważaną przez dużą ich część za język. Nie widzę w takim zdefiniowaniu niczego złego, w żaden sposób nie jest to wrogie wobec żadnego państwa

Ekstremizmy żywią się nawzajem

Analogie historyczne bywają tyleż efektowne co bałamutne. Nigdy nie będzie dobrze między Litwą a Polską, jeśli o naszych stosunkach decydować będą zacietrzewieni antypolscy politycy litewskiej prawicy, którzy cynicznie wzbudzają lęk przed polskim imperializmem. Nie lepiej będzie, gdy odpowiedzią na

Hiszpanie w obronie hiszpańskiego

Głównym autorem "Manifestu na rzecz wspólnego języka" jest wybitny filozof Fernando Savater. Podpisał się także Mario Vargas Llosa, słynny peruwiański pisarz i obywatel Hiszpanii od kilkunastu lat, historyk Carmen Iglesias, pisarz Alvaro Pombo czy reżyser Albert Boadella. Chodzi o

Prezydent: wspólne przeżywanie dramatu Ukrainy będzie zbliżało

posługujących się językiem regionalnym, wchodzącymi w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. "Tego rodzaju gesty, wydarzenia, spotkania dają nam, przedstawicielom środowisk mniejszościowych, ogromne poczucie akceptacji ze strony państwa, którego integralną część stanowimy, w

Opolskie. XIX Seminarium Śląskie poświęcone edukacji mniejszościowej

Przedstawiciel mniejszości niemieckiej i współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rafał Bartek, który rozpoczynał środowe obrady seminarium, mówił, że polski system oświaty gwarantuje prawo do nauki języków mniejszości oraz języków regionalnych i zapewnia

Słownik LGBTQ. Żebyście wiedzieli, o czym mówią w branży

biwak - tyle wystarczy powiedzieć, a branża od razu wie, o co chodzi. Od lat 90. dwa razy w roku lesbijki i geje z całej Polski zjeżdżają na Mazury i urządzają kilkudniowy biwak w okolicach jeziora Kośno. Po jednej stronie ścieżki obóz gejów, po drugiej lesbijek. Dziesiątki namiotów z tęczowymi flag

Litwa.Minister oświaty: nie pogarszamy warunków w polskich szkołach

, czytamy, że Litwa nie tylko nie pogarsza warunków nauki języka ojczystego, lecz nawet "stwarza dodatkowe możliwości". Minister Pitreniene poinformowała, że od przyszłego roku szkolnego "na Litwie dla przedstawicieli mniejszości narodowych, którzy uczą się w szkołach litewskich

Niemcy wzniosą toast za wolną Polskę

4 czerwca, w 20. rocznicę historycznych wyborów, członkowie mniejszości niemieckiej spotkają się ok. godz. 20 przed siedzibą Związku przy ul. Krupniczej 15 w Opolu. - By razem wznieść toast za wolność. Wszystkie osoby, które pragną świętować razem z nami, zapraszamy bardzo serdecznie na lampkę

Kto jest Polakiem? Ten, kto mieszka w Polsce, czy ten, kto się nim czuje? [SONDAŻ CBOS]

uwagę zróżnicowanie regionalne - mieszkańcy makroregionu północnego. Zdecydowana większość badanych (79 proc.) uważa, że członkowie mniejszości narodowych lub etnicznych powinni mieć możliwość nauki swojego języka w polskich szkołach na dodatkowych lekcjach. Blisko dwie trzecie (63 proc.) jest zdania

Konferencja w Sejmie: głusi chcą być traktowani jak mniejszość językowo-kulturowa

oraz o języku regionalnym. O dyskryminacji tej grupy społecznej mówiła Małgorzata Czajkowska-Kisil z Instytutu Głuchoniemych. "Dyskryminacja zaczyna się od języka, ponieważ w naszym kraju język migowy nie ma żadnych praw, nie jest uznawany za język mniejszości. Jest tematem tabu w rozmowach z

Litwini czczą rocznicę zniesienia cenzury

Wprowadzony przez cara w 1864 roku zakaz zmuszał Litwinów do drukowania tekstów w ojczystym języku za granicą ówczesnej Litwy i przemycania później publikacji do kraju. Zakaz zniesiony został w 1904 roku, kiedy zaczęło rozpadać się imperium carskie. W rocznicę tych decyzji Stowarzyszenie Litwinów w

Litwa. Protest mniejszości polskiej pod ambasadą Niemiec

obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona jednak obowiązywać w 2010 roku. Od przeszło roku jest przygotowany projekt nowej ustawy o mniejszościach. Ma ona zezwalać na używanie języka mniejszości narodowych w życiu publicznym

Opolskie. Prawie 80 mln zł na edukację mniejszości trafiło do regionu

Pieniądze te - w postaci subwencji oświatowej - trafiły do samorządów prowadzących szkoły, gdzie odbywa się nauka języka mniejszości lub dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu pielęgnowanie kultury i tożsamości narodowej. Z danych zebranych i przekazanych PAP przez biuro prasowe Ministerstwa

Kirkilas: polscy posłowie nie zgłębili tematu polskiej oświaty na Litwie

uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie ograniczaniem dostępu do edukacji w języku polskim Polakom mieszkającym na Litwie. W uchwale Sejm zwraca się do władz litewskich o "podjęcie działań na rzecz zapewnienia polskiej mniejszości narodowej warunków odpowiednich do prawidłowego rozwoju edukacji w

Od przyszłego roku możliwy fundusz na remonty szkół mniejszości

środków z subwencji oświatowej przeznaczanych na nauczanie języka mniejszości i w języku mniejszości. Zapowiedział zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie tej kwestii. Według działaczy mniejszości niemieckiej niejednokrotnie są one przeznaczane na inne cele placówek, jak remont chodnika czy

Sejm przyjął uchwałę ws. edukacji polskiej na Litwie

Za przyjęciem uchwały głosowało 411 posłów, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W uchwale Sejm zwraca się do władz litewskich o "podjęcie działań na rzecz zapewnienia polskiej mniejszości narodowej warunków odpowiednich do prawidłowego rozwoju edukacji w języku polskim, zgodnych

Litwa. Sejm przeciwko używaniu dwujęzycznych tablic z nazwami ulic

;Litewscy politycy nie są zainteresowani poprawą coraz gorszej sytuacji mniejszości narodowych, wręcz przeciwnie, dążą do jej pogorszenia" - powiedział Narkiewicz. Projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych od roku przygotowuje litewski rząd. Według zapowiedzi, ma ona zezwalać na używanie języka

Sejm.Wszystkie kluby za projektem uchwały ws. edukacji polskiej na Litwie

W projektowanej uchwale Sejm zwraca się do władz litewskich o "podjęcie działań na rzecz zapewnienia polskiej mniejszości narodowej warunków odpowiednich do prawidłowego rozwoju edukacji w języku polskim, zgodnych z powszechnie przyjętymi standardami europejskimi". "Chcemy budować

Litwa. Premier: prace nad ustawą o mniejszościach narodowych trwają

wtorkowego spotkania większość przedstawicieli mniejszości narodowych opowiedziało się za przyjęciem nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Przez ostatnie dwadzieścia lat na Litwie obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona

Opolszczyzna skorzystała dzięki mniejszości niemieckiej; mieszkańcy przysłali tu 170 mld zł

mniejszości niemieckiej w woj. opolskim z budżetu państwa przewidziano ponad 83 mln zł. Z kolei według danych z Systemu Informacji Oświatowej z września ub. roku wynika, że nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej w woj. opolskim odbywa się w 424 szkołach i przedszkolach, a korzysta z niego 29,3

Litwa. Premier podważa potrzebę ustawy o mniejszościach narodowych

narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona jednak obowiązywać w 2010 roku. Od roku jest przygotowany projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka mniejszości narodowych w życiu publicznym oraz na podwójne nazewnictwo ulic i

Darmowy podręcznik nie dla mniejszości niemieckiej

Dębek, rzeczniczka prasowa MEN. Nie oznacza to, że resort takich podręczników uczniom z mniejszości narodowych nie finansuje. Rzeczniczka MEN mówi, że od lat 90. dzieci z mniejszości kaszubskiej korzystają z darmowych książek przeznaczonych do nauki języka, historii i kultury. Podobnie uczniowie z

Sejm.Projekt dot. śląskiej mniejszości etnicznej - znowu do podkomisji

Wspierany m.in. przez Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) obywatelski projekt noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw, trafił do Sejmu w lipcu ub.r.; w październiku ub.r. odbyło się jego I czytanie. Przyjęcie projektu umożliwi m.in

Ustawa o mniejszościach przyjęta niemal jednogłośnie

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nie budziła kontrowersji, bo jej głównym celem - jak podkreślał sprawozdawca Arkady Fiedler (PO) - było stworzenie możliwości kontynuacji programu na rzecz społeczności romskiej, realizowanego wcześniej w latach 2004-13

Niemcy.Związek Polaków walczy w sądzie o status mniejszości narodowej

podstawą prawną polsko-niemieckich relacji, mowa jest - w przeciwieństwie do mniejszości niemieckiej w Polsce - o "osobach w RFN, posiadających niemieckie obywatelstwo, które są pochodzenia polskiego albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej". Autorzy traktatu przyznali obu

Litwa. Kolejna grzywna za tablice z polskimi napisami

. Przewidywała ona m.in., że na tablicach informacyjnych w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową obok języka litewskiego można używać języka tej mniejszości m.in. polskiego. Od roku przygotowany jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o mniejszościach

Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Romowie bowiem to jedyna - według autorów nowelizacji - mniejszość etniczna, zagrożona wykluczeniem

Wicemarszałek Grabarczyk o naruszeniu praw litewskich Polaków

. Tamasziuniene zaznaczyła przy tym, że "podobne obietnice przyjęcia ustawy są składane od półtora roku". Przez ostatnie 20 lat na Litwie obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona jednak obowiązywać w 2010 r. Od ponad

W Warszawie wybory, w Wilnie strajk

mniejszość sprzeciwia się obowiązującej od czterech lat ustawie ujednolicającej maturę z języka litewskiego. W marcu 2011 roku Sejm na Litwie zdecydował, że maturzyści ze szkół mniejszości narodowych będą zdawać taki sam egzamin maturalny z języka państwowego, jak ich rówieśnicy ze szkół z wykładowym

W Senacie kilka poprawek do ustawy o mniejszościach narodowych

Uchwalona przez Sejm w kwietniu nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. W toku wcześniejszych prac najwięcej kontrowersji wśród

Litwa znowu stchórzyła. Nadal polskie nazwiska, ale pisownia litewska

. Bezprecedensowo w swoim corocznym raporcie w sejmie pochwaliła polskie radio w Wilnie, a o samych Polakach mówiła jako o wzorowych patriotach. Grybauskaite chce jednak słuchać mniejszości tylko wybiórczo, kiedy jej żądania nie dotyczą pisowni. Prezydent regularnie powtarza, że sprawy związane z językiem nie

Litwa. Kolejna grzywna za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic

i Kotłowskiej jest konsekwencją braku ustawy o mniejszościach narodowych, która regulowałaby używanie języka tych mniejszości w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe. W rejonie wileńskim Polacy stanowią około 60 proc. mieszkańców, a w rejonie solecznickim - około 80 proc

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

O podpisaniu ustawy poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Uchwalona przez Sejm w końcu maja nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020

Senat za nową definicją "integracji społecznej" mniejszości

To najważniejsza poprawka Senatu do uchwalonej w kwietniu przez Sejm nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Nowelizacja ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Romowie bowiem to

Internauci chcą śląskiego Facebooka. Wysyłają listy

zyskał już prawie tysiąc popierających. Jednak, żeby wcielić go w życie, potrzeba 20 tys. podpisów pod następującym listem do administracji FB: "Prosimy o rozważenie wprowadzenia śląskiej wersji strony. To język mniejszości, stosowany w Polsce południowej i w północno-wschodniej części Republiki

Opole. Związek europejskich młodzieżówek mniejszości świętuje 30-lecie

Stanisław Huskowski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przed uroczystością mówił mediom, że przedstawicielom mniejszości znacznie łatwiej jest dbać o swoje potrzeby, kultywowanie tradycji i języka oraz pielęgnować swoją inność, gdy się zrzeszają. "Serce

Znowu polityczna wojna o tablice dwujęzyczne. Czy będzie ich więcej w całej Polsce?

, który złożył stosowny projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach etnicznych i narodowych do Kancelarii Sejmu. Oprócz tablic w takich gminach można by wprowadzić język mniejszości jako pomocniczy w urzędach. - Obecnie w gminie musi mieszkać co najmniej 20 proc. reprezentantów danej mniejszości, aby

Na Opolszczyźnie powstała niemieckojęzyczna szkółka piłkarska

świata. Zasad i techniki gry w piłkę nożną oraz języka niemieckiego będą się tu uczyć dzieci w wieku od 6 do 10 lat, nie tylko te z rodzin należących do mniejszości. Zajęcia, prowadzone przez niemieckojęzycznych trenerów, odbywać się będą dwa razy w tygodniu po półtorej godziny w dwóch grupach wiekowych

PiS przekaże 30 tys. zł na grzywnę za tablice z polskimi nazwami na Litwie

polska mniejszość nie może używać polskich nazw na tablicach z nazwami ulic, nie może stosować pisowni polskich nazwisk, ma ograniczone możliwości edukacji w języku polskim. "To jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami, wokół których zorganizowana jest UE" - powiedział Błaszczak. Polityk PiS

Premier: spotkanie z premierem Litwy, gdy będzie lepsza wola ws. mniejszości

bałtyckich w Tallinie. Przez ostatnie dwadzieścia lat na Litwie obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała jednak obowiązywać w 2010 roku. Od roku jest przygotowany projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona

Niemcy nie chcą uznać Polaków za mniejszość narodową. Polski prawnik nie odpuszcza

Wniosek o wpisanie Polaków do rejestru mniejszości narodowych złożył istniejący od lat 20. ubiegłego wieku Związek Polaków w Niemczech. "Do dzisiaj w Niemczech mieszkają osoby należące do polskiej mniejszości, które spełniają kryteria ustalone przez niemiecki rząd" - czytamy w

Mniejszości nie są zgodne w ocenie ustawowego zapisu o integracji społecznej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Romowie bowiem to jedyna

Mniejszość niemiecka wystawi kandydatów na włodarzy w 28 miastach i gminach

niemieckojęzycznego Centrum Edukacji, które służyć ma poprawie standardów nauczania niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Celem jest także wspieranie przedsiębiorczości (np. poprzez wsparcie samorządów lokalnych w pozyskiwaniu nowych inwestorów) jak również powołanie Centrum Wsparcia Powrotów - biura

Związek Polaków w Niemczech zabiega o status mniejszości

do mniejszości niemieckiej w Polsce - o "osobach w RFN, posiadających niemieckie obywatelstwo, które są pochodzenia polskiego albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej". Autorzy traktatu przyznali obu grupom podobne prawa, w tym prawo do zachowania tożsamości bez

Litwa. 12,5 tys. euro grzywny za tablice z polskimi nazwami ulic

; - powiedział Kirkilas we czwartek w rozmowie z polską rozgłośnią radiową w Wilnie Radio Znad Wilii. Wiceprzewodniczący Sejmu przyznał, że wymierzenie grzywny jest konsekwencją braku w kraju ustawy o mniejszościach narodowych, która by regulowała używanie języka mniejszości narodowych w miejscowościach zwarcie

Sejm. Większość klubów poparła projekt noweli o mniejszościach

Podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przygotowanego przez posłów PO poseł sprawozdawca Arkady Fiedler podkreślił, że wprowadza on do ustawy pojęcie integracja społeczna. Jak dodał, umożliwi to Radzie Ministrów

W Sejmie projekt dotyczący uznania Ślązaków za mniejszość etniczną

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym rozróżnia mniejszość narodową od etnicznej poprzez kryterium utożsamiania się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. W świetle ustawy mniejszością narodową jest grupa obywateli polskich, mniej liczna od pozostałej części ludności Polski, w

Litwa. Daszkiewicz zapłacił grzywnę za tablice z polskimi napisami

zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową obok języka litewskiego można używać języka tej mniejszości, w tym języka polskiego. Od roku przygotowany jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka tych mniejszości w życiu publicznym oraz na podwójne

Polacy zbierają pieniądze na grzywnę za polskie tablice na Litwie

Polski i Europy o stałym łamaniu praw mniejszości polskiej na Litwie - czytamy w liście Palewicza. Nowa ustawa tak. Ale kiedy? Wymierzenie grzywny Daszkiewiczowi jest konsekwencją braku ustawy o mniejszościach narodowych, która by regulowała używanie języka tych mniejszości w miejscowościach zwarcie

Sejm wznowił obrady

mieszkań zakładowych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dopłat BKG. Omówią ponadto poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym. Sejm zająć ma się także propozycją zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Zakłada ona m.in., że również przed organami

Sikorski: na Litwie brakuje decyzji ws. mniejszości

liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała jednak obowiązywać w 2010 roku. Od roku jest przygotowany projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka mniejszości narodowych w życiu publicznym oraz na

Kopacz: w kwestiach mniejszości Litwa może wzorować się na Polsce

, obowiązywała do 2010 roku. Przewidywała m.in., że w napisach informacyjnych w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową obok języka litewskiego można używać języka tej mniejszości, w tym języka polskiego. Od roku przygotowywany jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma

Litwa. PiS przekazał 30 tys. zł na grzywnę za dwujęzyczne tablice

"Nie będziemy płacili grzywny. Będziemy dążyli do prawnego uregulowania kwestii używania języka mniejszości narodowych w naszym kraju" - powiedział w czwartek PAP wiceprzewodniczący Sejmu, poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz. Pod koniec ubiegłego roku wileński sąd

Prezydent Litwy zaskakująco ciepło o Polakach. Tak jeszcze nigdy o nas nie mówiła

obowiązku obywatelskiego. Obecna prezydent Litwy nigdy w taki sposób nie wypowiadała się na temat mniejszości polskiej przed parlamentem. Jeszcze dwa lata temu krytykowała protesty Polaków przeciw ujednoliconej maturze z języka litewskiego. - Kontrowersyjne egzaminy maturalne z języka litewskiego dały

Litwa. Polacy zbierają pieniądze na grzywnę za polskie tablice

łamaniu praw mniejszości polskiej na Litwie" - czytamy w liście Palewicza. Wymierzenie grzywny Daszkiewiczowi jest konsekwencją braku ustawy o mniejszościach narodowych, która by regulowała używanie języka tych mniejszości w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe. Taka