języki mniejszości

PAP

Na maturze języki mniejszości narodowych

Na maturze języki mniejszości narodowych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w piątek do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Prezydent Duda przeciwny językowi mniejszości w urzędach. Niemcy i Kaszubi: Absurd

Prezydent Andrzej Duda nie podpisał nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych, która zakładała m.in. wprowadzenie języka mniejszości w urzędach powiatowych. - Argumentacja tej decyzji jest absurdalna - komentują Niemcy i Kaszubi.

Warmińsko-mazurskie. 1,8 tys. dzieci uczy się języków mniejszości narodowych

Bez upowszechniania języka ojczystego nie sposób podtrzymywać poczucia tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - ocenili we wtorek w Olsztynie uczestnicy konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół z woj. warmińsko-mazurskiego.

Podlaskie.W tym roku mniej dzieci uczy się języków mniejszości narodowych

w Polsce skupiska mniejszości białoruskiej i litewskiej; żyją tam także m.in. Ukraińcy, Rosjanie i Tatarzy. Jak wynika z informacji udostępnionych PAP przez kuratorium, w tym roku szkolnym języków ojczystych mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego uczy się w sumie 3931

Matura 2009, filozofia, informatyka i języki: rosyjski, francuski, hiszpański, mniejszości narodowych

poziom rozszerzony cz. II Transkrypcja poziom rozszerzony Języki mniejszości narodowych i kaszubski: Język ukraiński, poziom podstawowy Język ukraiński, poziom rozszerzony Język litewski, poziom podstawowy Język litewski, poziom rozszerzony Język białoruski, poziom podstawowy Język białoruski

Matura 2010 - języki mniejszości - arkusze

Egzamin na poziomie podstawowym maturzyści pisali od godz. 9, natomiast egzamin na poziomie rozszerzonym rozpoczął o godz. 14. Czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym wynosi 120 minut. Część pierwsza poziomu rozszerzonego trwa 120 minut, cześć druga 70. Język białoruski, arkusze Język

Posłowie Kukiz' 15 lustrują szkoły mniejszości narodowych

Posłowie Kukiz' 15 lustrują szkoły mniejszości narodowych

dodatkowy nauki języka mniejszości narodowej w Polsce". Pytają zwłaszcza o to, czy w szkołach tych realizowany jest inny niż w przypadku polskich szkół publicznych program nauki historii, jakie dodatkowe przedmioty są w nich realizowane i w jakim wymiarze godzin, jaki jest wymiar godzin nauki języka

Kaszubom nie podoba się weto Andrzeja Dudy. "Utrudni nam to życie"

Kaszubom nie podoba się weto Andrzeja Dudy. "Utrudni nam to życie"

Prezydent Andrzej Duda zawetował trzy ustawy odchodzącego Sejmu, w tym ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Prezydent odniósł się sceptycznie do możliwości używania przed organami powiatu, obok urzędowego, języka pomocniczego - regionalnego lub mniejszości

Komisja: będzie nowela ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

, które dotyczą funkcjonowania komisji (Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych -PAP) co do wyboru przedstawicieli i jej kadencyjności" - powiedział. Danuta Pietraszewska (PO) przypomniała, że trwają prace nad projektem dot. uznania języka śląskiego za język regionalny. "Mam

21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

społeczności posługującej się językiem regionalnym, co spowodowało, że uzyskali w Polsce takie same prawa, jak mniejszości narodowe i etniczne. Uznanie za grupę posługującą się językiem regionalnym pozwoliło na otrzymanie dotacji państwowych. Od tego czasu na Kaszubach zaczęły powstawać instytucje, organizacje

Podlaskie. Przyjęto strategię rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej

narodowej. Mniejszość białoruska jest najliczniejszą w Podlaskiem, jej największe skupiska są w południowo-wschodniej części województwa. Tam też jest najwięcej placówek oświatowych, gdzie można uczyć się tego języka. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku (stan na 30 września 2013 r.), w sumie w

Profesor: Posłowie to warchoły! Chcą "rozwalenia państwa i narodu"

Profesor: Posłowie to warchoły! Chcą "rozwalenia państwa i narodu"

Do komisji wpłynęło do tej pory 11 ekspertyz na ten temat. Część fachowców widzi taką możliwość, inni nie. Ale ekspertyza prof. Marka zdecydowanie się wyróżnia. Posłów, którzy podpisali się pod projektem zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, profesor

Podlaskie.W parafiach mniejszości litewskiej pasterki po polsku i litewsku

Język litewski na pasterkach będzie można usłyszeć w Puńsku, Sejnach, Żegarach i Smolanach. Puńsk nazywany jest nawet najbardziej litewską gminą w Polsce, tamtejsza parafia jest też największą parafią społeczności litewskiej w Polsce. W parafiach, gdzie żyje mniejszość litewska, obok polskich

Posłowie komisji mniejszości za utworzeniem etnofilologii na studiach

uczelniach m.in. w Gdańsku i Krakowie trwają już od kilku lat. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych zwracają uwagę na brak specjalistów z niektórych języków (np. łemkowskiego lub kaszubskiego) i osób, które mogłyby wykonywać zawody: nauczyciela tych języków, dziennikarza ukazującej się w nich

Do matury z języka łemkowskiego przystąpiło dwóch uczniów

mniejszości. Naucza tego języka 16 nauczycieli. W 2011 r., podczas Narodowego Spisu Powszechnego, narodowość łemkowską zadeklarowało w Polsce 10 tys. osób, z czego dla 5 tys. była to jedyna narodowość. Najwięcej Łemków zamieszkuje Małopolskę i Podkarpacie, a także Dolny Śląsk. Szacuje się, że na Dolnym

Przedstawiciel prezydenta Ukrainy na Krymie: Turczynow zawetuje ustawę językową

roku. Ustawa nadawała uprzywilejowany status językom mniejszości narodowych w regionach Ukrainy o dużych skupiskach tych mniejszości, jednak była korzystna przede wszystkim dla etnicznych Rosjan. Anulowanie ustawy językowej wywołało oburzenie w wielu regionach Ukrainy.

"Rzeczpospolita": Szkoły dla Niemców

) utworzonemu przez Mniejszość Niemiecką. Placówka pozostanie na statusie szkoły publicznej, 123 uczniów będzie mogło kontynuować w niej naukę, ale w ramach programu rozwoju języka mniejszości narodowych. Sposób naliczania subwencji dla uczniów na naukę języka mniejszości powoduje, że w Polsce znacznie bardziej

Prezydent Litwy uderza w mniejszość polską

Prezydent Litwy uderza w mniejszość polską

W ten sposób prezydent odniosła się do postulatów mniejszości polskiej oraz działań obecnego rządu, w skład którego weszła też Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. - Kontrowersyjne egzaminy maturalne z języka litewskiego dały początek nowym żądaniom, które dzielą kraj w czasie, kiedy litewskie szkoły

Ukraina.Poroszenko: ukraiński będzie jedynym oficjalnym językiem

"Życie według nowych zasad oznacza, że nie można nie szanować woli narodu. Wolne życie oznacza prawo do posługiwania się językiem ojczystym tak, jak mówi dziesiąty artykuł konstytucji. Wyznacza ona język ukraiński jako jedyny język państwowy i gwarantuje swobodny rozwój języka rosyjskiego i

Projekt uznający śląski za język regionalny - do podkomisji

miejscowości - w języku polskim i niepolskim. Podkreślił, że podwójne nazewnictwo: polskie i niemieckie, funkcjonuje obecnie w niektórych miejscach w woj. śląskim i opolskim. Dodał także, że równocześnie 82 proc. respondentów akceptowało możliwość nauki języka mniejszości w szkołach oraz nauczanie w języku

Problematyka mniejszości w UE na konferencji w Lublinie

państwie" - dodał Jabłoński. Jego zdaniem dla ochrony kultury, tradycji i języka mniejszości potrzeba tworzenia instytucji kultury poszczególnych mniejszości. Jest to trudne m.in. dlatego, że lokalne samorządy niechętnie przekazują środki w dziedzinie kultury na rzecz organizacji mniejszościowych

KE. Barroso: zasady używania języków określają państwa członkowskie

ustawy o języku państwowym. Obie są krytykowane przez społeczność polską na Litwie. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 1 września w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po

Polacy na Litwie walczą w sądach o polskie szkoły

Polacy na Litwie walczą w sądach o polskie szkoły

nauczanie w języku ojczystym. Według noweli ustawy w szkołach mniejszości narodowych historia i geografia Litwy oraz wiedza o świecie w części dotyczącej Litwy mają być wykładane nie po polsku, jak było dotychczas, ale po litewsku. W całości po litewsku są też wykładane podstawy wychowania patriotycznego

Litwa. Resort oświaty o ulgach podczas egzaminu z litewskiego

autorów polskich, rosyjskich i białoruskich. Zgodnie z przyjętą w marcu ustawą o oświacie, od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Problem polega na tym, że program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nie

RPO apeluje do litewskiego Sejmu ws. mniejszości polskiej

. Domagali się odwołania przyjętej w marcu ustawy o oświacie. Zdaniem protestujących, uderza ona w oświatę mniejszości narodowych, również w szkoły polskie. Wiec był też początkiem strajku w ok. 70 szkołach z ponad 100, w których na Litwie wykłada się w języku polskim. Zgodnie z nową ustawą, od 2013 roku w

Kampania społeczna: znani migają

W Polsce jest od 45 do 50 tys. ludzi głuchych. Kampania to apel o ułatwienie im komunikacji w codziennym życiu. W spocie wystąpili m.in. aktor Łukasz Nowicki, muzyk Andrzej Piaseczny, model Mateusz Petromichelis. Próbują się nauczyć języka migowego na planie zdjęciowym. Łukasz Nowicki przyznaje, że

Egzamin z litewskiego taki sam dla Polaków i Litwinów

Późnym wieczorem zakończyło się w poniedziałek drugie posiedzenie komisji badającej skutki wprowadzenia nowej ustawy oświatowej na Litwie. Zgodnie z nią od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka państwowego zostanie ujednolicony. Mieszkający w tym

Protest przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

ustawą, od 2013 roku w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich zakres literatury litewskiej jest szerszy. Ustawa

Austria jedna się z mniejszością

nazwy: niemieckie i słoweńskie. W tamtejszych urzędach słoweński będzie drugim językiem urzędowym. We wtorek po ośmiogodzinnych negocjacjach ustaliły to władze landu i przedstawiciele mieszkających tam Słoweńców. Sprawa tylko z pozoru wydaje się banalna. W końcu w Polsce mniejszości narodowe mają od

Pierwsze czytanie projektu ustawy o śląskim języku regionalnym w środę

Prace nad projektem noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym trwają od ponad 2 lat. Przyznanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego umożliwiłoby spełnienie niektórych postulatów organizacji pielęgnujących język śląski, np. umieszczania - obok

Matura z litewskiego - na następnym spotkaniu polsko-litewskiego zespołu

Narodowej Grzegorza Żurawskiego, propozycje dotyczące wprowadzenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego i z literatury mają przygotować przedstawiciele z Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Republiki Litwy wraz z przedstawicielami szkół mniejszości polskiej na Litwie. W komunikacie końcowym

Spotkanie polsko-litewskiego zespołu ekspertów - tym razem w Warszawie

Propozycje dotyczące trybu wprowadzania egzaminu maturalnego z języka litewskiego przygotowali przedstawiciele z Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Republiki Litwy wraz z przedstawicielami szkół mniejszości polskiej na Litwie. Ustalono tak na poprzednim spotkaniu Zespołu Ekspertów, do którego

Litwa. Resort oświaty przekonuje uczniów do egzaminu z litewskiego

na pytania, które zrodziła decyzja ujednolicenia egzaminu z litewskiego" - powiedział. Obecnie wszystkie egzaminy dla uczniów szkół litewskich i mniejszości narodowych są takie same i składane są w języku państwowym. Różni się jedynie egzamin z litewskiego. W szkołach litewskich jest on zdawany

W poniedziałek spotkanie Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów

litewskiej ustawy o oświacie. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich

Łukaszenka dławi mniejszości narodowe

- Szkoły na Białorusi powinny być albo białoruskie, albo rosyjskie. Dopuszczalne jest nauczanie niektórych przedmiotów w językach mniejszości narodowych - oświadczył wczoraj pierwszy wiceminister edukacji Aleksander Żuk. Jego zdaniem rygorystyczne podejście do nauczania jest potrzebne do

Retoryka PiS: krótki kurs samoobrony

, prawda? Prof. Michał Głowiński: A jednak to tylko stylizacja retoryczna, która stwarza pozory, że odnosi się do wielkich wartości. W pewnym sensie to parodia języka kościelnego - i dziwię się, że Kościół nie zgłasza żadnych pretensji. W wypowiedziach zwolenników Kaczyńskiego stale się mówi o męczeńskiej

Litwa. Dyrektorzy szkół przeciwko ujednolicaniu egzaminu z litewskiego

o oświacie w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego ma być jednakowy. Tymczasem zakres programu nauczania litewskiego w szkołach litewskich jest szerszy. Ministerstwo oświaty Litwy postanowiło, że egzamin zostanie ujednolicony od 2013 roku. Z

"Nasz Dziennik": Niemiecki za przodka

dyrektor placówki Beata Hornung. Jest jednak inny problem. "W tej chwili dostałam z kuratorium oświaty rozporządzenie, według którego te dzieci, które nie złożyły takiej deklaracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach z języka mniejszości narodowych. To jest tylko dla uczniów, którzy zadeklarowali naukę

Jak Niemcy pomogli Polakom z Ukrainy uczyć się polskiego

szkole podstawowej, z tego najłatwiej się uczyć. Mogą też być te profesjonalne do nauki języka - dodawał prezes Nadwórnej Adam Karcher. - Na pewno przydadzą się bajki dla dzieci. "Gazeta" obiecała pomoc i postanowiła namówić do tego też opolskich Niemców, którzy sami jako mniejszość być może

Kaczyński o sytuacji na Litwie i wyborach

Kaczyński. - W Polsce prawa mniejszości litewskiej są przestrzegane, i oczekujemy także tego od innych. Podlaski Puńsk do takich deklaracji wybrany został nie przypadkowo. To tam mieszka znacząca część mniejszości litewskiej. I to na terenie gminy Puńsk działają szkoły z litewskim językiem nauczania. I

Zespół ekspertów polsko-litewskich za mniejszymi liczebnie klasami

Litwie matury z języka litewskiego. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach

Boją się przyznać do narodowości. Jak spisać mniejszość?

innego. W samym tylko Towarzystwie jest 80 osób - mówi Kuprianowicz i zastrzega, że dokładnej liczby ukraińskiej mniejszości nie sposób podać. - Ale może to być nawet kilkanaście tysięcy osób - uważa. Zdaniem Kuprianowicza mniejszość nie chce przyznawać się do swojego języka czy narodowości z różnych

Kontrowersyjna ustawa oświatowa na Litwie

Nauka, np. po polsku, ma odbywać się jedynie podczas pierwszych czterech lat nauki. W następnych klasach w szkołach mniejszości przewidziane jest stopniowe zwiększanie liczby przedmiotów wykładanych po litewsku. Ustawa zakłada też, że w małych miejscowościach, gdzie obecnie działają dwie szkoły

Estonia wprowadza estoński język nauczania w rosyjskich szkołach

Tallin przekonuje, że stopniowe wprowadzanie estońskiego ma ułatwić integrację Rosjan, to decyzja rządu wywołuje ostre protesty działaczy mniejszości rosyjskiej. - Jeśli chcą poprawić poziom znajomości estońskiego, niech zwiększą liczbę lekcji języka. Nauczanie innych przedmiotów po estońsku obniży

Sejm uchwalił okrojone prawo dla mniejszości

W ustawie znalazło się większość praw, które przez 11 lat prac nad projektem zagwarantowano już i tak w innych aktach prawnych - prawo dostępu do publicznych mediów, do wspierania przez państwo kultury i języka mniejszości, do nauki w języku mniejszości, do używania nazwisk w oryginalnym brzmieniu

Sprzeciwiamy się - słynni fotoreporterzy agencji NOOR w obronie praw człowieka

F*ck the KKK, USA 1990 Członkowie Ku Klux Klanu, którzy urządzili marsz wokół boiska do baseballa w małym miasteczku na południu stanu New Jersey, napotkali zdecydowany i radykalny sprzeciw. Gdy ubrani w białe kaptury machali flagami konfederatów, mieszkańcy - prowadzeni przez wielu czarnoskórych uc

Ksiądz Krzysztof Charamsa: Chcę się uwolnić od hipokryzji

Dziś ten 43-letni ksiądz, watykański urzędnik m.in. Kongregacji Nauki Wiary, wykładowca na Gregorianum, jednej z najważniejszych katolickich uczelni, dokonuje coming outu, mówiąc: "Jestem gejem". Ogłasza, że nie może już służyć jako funkcjonariusz w homofobicznej instytucji, która prześla

Żeby Polska była Polską, powinni być w niej Ślązacy

mniejszość etniczną. W ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych z 2005 roku nie ma o nich ani słowa. - Ślązaków można określić mianem "mniejszości etnicznej" - zamieszkują jeden obszar, mają swoje obyczaje, folklor, gwarę uważaną przez dużą ich część za język. Nie widzę w takim

Ekstremizmy żywią się nawzajem

Analogie historyczne bywają tyleż efektowne co bałamutne. Nigdy nie będzie dobrze między Litwą a Polską, jeśli o naszych stosunkach decydować będą zacietrzewieni antypolscy politycy litewskiej prawicy, którzy cynicznie wzbudzają lęk przed polskim imperializmem. Nie lepiej będzie, gdy odpowiedzią

Hiszpanie w obronie hiszpańskiego

Głównym autorem "Manifestu na rzecz wspólnego języka" jest wybitny filozof Fernando Savater. Podpisał się także Mario Vargas Llosa, słynny peruwiański pisarz i obywatel Hiszpanii od kilkunastu lat, historyk Carmen Iglesias, pisarz Alvaro Pombo czy reżyser Albert Boadella. Chodzi o

Słownik LGBTQ. Żebyście wiedzieli, o czym mówią w branży

biwak - tyle wystarczy powiedzieć, a branża od razu wie, o co chodzi. Od lat 90. dwa razy w roku lesbijki i geje z całej Polski zjeżdżają na Mazury i urządzają kilkudniowy biwak w okolicach jeziora Kośno. Po jednej stronie ścieżki obóz gejów, po drugiej lesbijek. Dziesiątki namiotów z tęczowymi flag

Niemcy wzniosą toast za wolną Polskę

4 czerwca, w 20. rocznicę historycznych wyborów, członkowie mniejszości niemieckiej spotkają się ok. godz. 20 przed siedzibą Związku przy ul. Krupniczej 15 w Opolu. - By razem wznieść toast za wolność. Wszystkie osoby, które pragną świętować razem z nami, zapraszamy bardzo serdecznie na lampkę

Litwini czczą rocznicę zniesienia cenzury

Wprowadzony przez cara w 1864 roku zakaz zmuszał Litwinów do drukowania tekstów w ojczystym języku za granicą ówczesnej Litwy i przemycania później publikacji do kraju. Zakaz zniesiony został w 1904 roku, kiedy zaczęło rozpadać się imperium carskie. W rocznicę tych decyzji Stowarzyszenie Litwinów w

Prezydent: wspólne przeżywanie dramatu Ukrainy będzie zbliżało

posługujących się językiem regionalnym, wchodzącymi w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. "Tego rodzaju gesty, wydarzenia, spotkania dają nam, przedstawicielom środowisk mniejszościowych, ogromne poczucie akceptacji ze strony państwa, którego integralną część stanowimy, w

Opolskie. XIX Seminarium Śląskie poświęcone edukacji mniejszościowej

Przedstawiciel mniejszości niemieckiej i współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rafał Bartek, który rozpoczynał środowe obrady seminarium, mówił, że polski system oświaty gwarantuje prawo do nauki języków mniejszości oraz języków regionalnych i zapewnia

To nie jest łatwy czas dla mniejszości

wynikające z ustawy o mniejszościach. Żyjąc w mniejszym organizmie, gdzie odsetek mniejszości był wyższy, mają prawo do dwujęzycznych tablic, do języka pomocniczego czy możliwość realnej i skutecznej partycypacji politycznej itp. W Opolu te prawa stracą. Dlatego niezwykle ważna będzie teraz wola władz i rady

Pogrom mniejszości. Urzędnicy MSWiA podzielili dotacje według swego uznania

Podobnie jak w roku ubiegłym w budżecie państwa na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego rząd PiS zagwarantował zaledwie ok. 15 mln zł (dwa lata wcześniej było nieco więcej, ale nieznacznie

Zamieńmy się w słuch

nie ze wszystkimi mogą się dogadać. Rozwiązaniem jest więc nauka języka. Nie polskiego, tylko migowego, bo polszczyzna, ta mówiona i ta pisana, będzie dla nich zawsze językiem obcym. Głusi Polacy to po prostu mniejszość językowa - liczy od 50 do 100 tys. i jest porównywalna np. z białoruską

Mniejszości narodowe wpadają w długi. Od początku roku czekają na pieniądze z MSWiA

przedstawiciele innych mniejszości. Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce, przyznaje: – Utraciliśmy płynność finansową. Mamy zaległości w płatnościach, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie mamy pieniędzy na wydawanie tygodnika „Život”. Nie dostaliśmy pieniędzy na

Krok do likwidacji polskich szkół na Białorusi. Związek Polaków ostro protestuje

temu projektowi, skierowanym do Aleksandra Łukaszenki. W projekcie napisano, że w klasach szkół, w których nauka odbywa się w językach mniejszości narodowych, takie przedmioty jak historia Białorusi, historia świata, wiedza o społeczeństwie, człowiek i świat oraz geografia, mają się odbywać w językach

Przeciw polskim Niemcom

gospodarcze. Rząd postanowił jednak powiększyć Opole, nie bacząc na gremialne protesty mieszkańców. Powiększenie Opola uderzy też w mniejszość niemiecką, która w okolicznych gminach stanowi sporą siłę. Nie chodzi jedynie o utratę prawa do dwujęzycznych tablic czy posługiwania się językiem niemieckim w

W Czechach nie mogą się doliczyć, ilu mają Romów. Spróbują metodą rasistowską

Dane uzyskane w ten sposób przez rząd mają stanowić podstawę przy rozdzielaniu pomocy socjalnej dla tej mniejszości. Wielu wzburzyło jednak, że zalecona na tę okazję metodyka pod wieloma względami przypomina rasistowską, znaną z III Rzeszy (a w okupowanym Protektoracie Czech i Moraw naziści w

Opolskie. Prawie 80 mln zł na edukację mniejszości trafiło do regionu

Pieniądze te - w postaci subwencji oświatowej - trafiły do samorządów prowadzących szkoły, gdzie odbywa się nauka języka mniejszości lub dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu pielęgnowanie kultury i tożsamości narodowej. Z danych zebranych i przekazanych PAP przez biuro prasowe Ministerstwa

Litwa. Protest mniejszości polskiej pod ambasadą Niemiec

obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona jednak obowiązywać w 2010 roku. Od przeszło roku jest przygotowany projekt nowej ustawy o mniejszościach. Ma ona zezwalać na używanie języka mniejszości narodowych w życiu publicznym

Kto jest Polakiem? Ten, kto mieszka w Polsce, czy ten, kto się nim czuje? [SONDAŻ CBOS]

uwagę zróżnicowanie regionalne - mieszkańcy makroregionu północnego. Zdecydowana większość badanych (79 proc.) uważa, że członkowie mniejszości narodowych lub etnicznych powinni mieć możliwość nauki swojego języka w polskich szkołach na dodatkowych lekcjach. Blisko dwie trzecie (63 proc.) jest zdania

Niemcy: Ponad tysiąc osób uczciło w Bielefeld pamięć ofiar wśród jazydów

nadrukiem "Ludobójstwo jazydów". Jazydzi są mniejszością mówiącą językiem kurdyjskim, która wyznaje synkretyczną religię powstałą w XII wieku z połączenia wierzeń indoirańskich, judaizmu, nestorianizmu (chrześcijańskiej herezji, zgodnie z którą Jezus składa się z dwóch odrębnych bytów: ludzkiego i

Od przyszłego roku możliwy fundusz na remonty szkół mniejszości

środków z subwencji oświatowej przeznaczanych na nauczanie języka mniejszości i w języku mniejszości. Zapowiedział zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie tej kwestii. Według działaczy mniejszości niemieckiej niejednokrotnie są one przeznaczane na inne cele placówek, jak remont chodnika czy

Litwa. Premier: prace nad ustawą o mniejszościach narodowych trwają

wtorkowego spotkania większość przedstawicieli mniejszości narodowych opowiedziało się za przyjęciem nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Przez ostatnie dwadzieścia lat na Litwie obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona

Litwa. Sejm przeciwko używaniu dwujęzycznych tablic z nazwami ulic

;Litewscy politycy nie są zainteresowani poprawą coraz gorszej sytuacji mniejszości narodowych, wręcz przeciwnie, dążą do jej pogorszenia" - powiedział Narkiewicz. Projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych od roku przygotowuje litewski rząd. Według zapowiedzi, ma ona zezwalać na używanie języka

Pomniki polsko-litewskiej niezgody. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce wybrało władze

litewskojęzycznego szkolnictwa. Zasiada w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Algirdas Vaicekauskas jest szefem stowarzyszenia od 17 lat. Zaraz po zakończeniu obrad zjazdu powiedział "Wyborczej": - Szykuje się nam w Polsce reforma oświatowa. Dotąd nie wiemy, jakie są plany w

Rząd PiS: Nie ma mniejszości śląskiej

będzie wreszcie uznana za język regionalny - podkreślano. Co ważne, dziś status grupy etnicznej mają jedynie mniejszości: karaimska, łemkowska, romska i tatarska. Za język regionalny uznany został także język kaszubski. Projekt ustawy w sprawie Ślązaków podpisało 140 tys. osób i w lipcu trafił on do

Litwa. Premier podważa potrzebę ustawy o mniejszościach narodowych

narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona jednak obowiązywać w 2010 roku. Od roku jest przygotowany projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka mniejszości narodowych w życiu publicznym oraz na podwójne nazewnictwo ulic i

Polacy na Litwie oburzeni sondażem na temat lojalności wobec państwa

wychowankom zaszczepiają szkoły z nauczaniem w języku mniejszości narodowych" - czytamy w oświadczeniu, które podpisał prezes ZPL Michał Mackiewicz. Lojalność wobec Litwy i ocena polityki Rosji W poniedziałek (8.08) portal informacyjny Delfi.lt opublikował artykuł: "Co zrobiliby litewscy Rosjanie i

Na Słowacji powstanie uniwersytet z wykładowym językiem węgierskim

Po latach starań politykom mniejszości węgierskiej (od 1998 r. współtworzącym rząd w Bratysławie) udało się zrealizować jeden ze swoich priorytetów. - To ważny krok na drodze Słowacji do UE - mówi jeden z nich, wiceminister oświaty Laszlo Szigeti. - Spełni się sen wielu tysięcy obywateli

Ustawa o mniejszościach przyjęta niemal jednogłośnie

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nie budziła kontrowersji, bo jej głównym celem - jak podkreślał sprawozdawca Arkady Fiedler (PO) - było stworzenie możliwości kontynuacji programu na rzecz społeczności romskiej, realizowanego wcześniej w latach 2004-13

Litwa. Kolejna grzywna za tablice z polskimi napisami

. Przewidywała ona m.in., że na tablicach informacyjnych w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową obok języka litewskiego można używać języka tej mniejszości m.in. polskiego. Od roku przygotowany jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka

Darmowy podręcznik nie dla mniejszości niemieckiej

Dębek, rzeczniczka prasowa MEN. Nie oznacza to, że resort takich podręczników uczniom z mniejszości narodowych nie finansuje. Rzeczniczka MEN mówi, że od lat 90. dzieci z mniejszości kaszubskiej korzystają z darmowych książek przeznaczonych do nauki języka, historii i kultury. Podobnie uczniowie z

Wicemarszałek Grabarczyk o naruszeniu praw litewskich Polaków

. Tamasziuniene zaznaczyła przy tym, że "podobne obietnice przyjęcia ustawy są składane od półtora roku". Przez ostatnie 20 lat na Litwie obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona jednak obowiązywać w 2010 r. Od ponad

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o mniejszościach

Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Romowie bowiem to jedyna - według autorów nowelizacji - mniejszość etniczna, zagrożona wykluczeniem

Pod Bielskiem-Białą usłyszysz mowę rzadką jak białe tygrysy

Guernsey, wyspiarze z Man, Lapończycy mówiący językiem saami, Buriaci z Mongolii, Baskowie, ale też Kaszubi, Poleszucy, Łemkowie, Huculi. - Uważamy, że mniejszości walczące o swoje prawa językowe powinny współpracować, by osiągnąć wspólny cel - mówi prof. Olko, która ma nadzieję, że szkoła terenowa

Fritz Stern (2.02.1926 - 18.05.2016)

członkiem Amerykańskiej Akademii Umiejętności w Bostonie, Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadt i Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk w Berlinie. Jako historyk badał dzieje mniejszości żydowskich w Niemczech i ich wpływ na kulturę niemiecką. Był autorem wielu głośnych dzieł poświęconych

Litwa. Kolejna grzywna za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic

i Kotłowskiej jest konsekwencją braku ustawy o mniejszościach narodowych, która regulowałaby używanie języka tych mniejszości w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe. W rejonie wileńskim Polacy stanowią około 60 proc. mieszkańców, a w rejonie solecznickim - około 80 proc

Niemcy.Związek Polaków walczy w sądzie o status mniejszości narodowej

podstawą prawną polsko-niemieckich relacji, mowa jest - w przeciwieństwie do mniejszości niemieckiej w Polsce - o "osobach w RFN, posiadających niemieckie obywatelstwo, które są pochodzenia polskiego albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej". Autorzy traktatu przyznali obu

W Senacie kilka poprawek do ustawy o mniejszościach narodowych

Uchwalona przez Sejm w kwietniu nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. W toku wcześniejszych prac najwięcej kontrowersji wśród

Kandydat PiS przerwał występ zespołu mniejszości niemieckiej. "Tu jest Polska"

także brak znajomości podstawowych zapisów Konstytucji RP. Ustawa zasadnicza gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych "wolność zachowania własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury". "Pan Morawski, będąc aktorem, powinien nie

Senat za nową definicją "integracji społecznej" mniejszości

To najważniejsza poprawka Senatu do uchwalonej w kwietniu przez Sejm nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Nowelizacja ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Romowie bowiem to

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

O podpisaniu ustawy poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Uchwalona przez Sejm w końcu maja nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020

PiS przekaże 30 tys. zł na grzywnę za tablice z polskimi nazwami na Litwie

polska mniejszość nie może używać polskich nazw na tablicach z nazwami ulic, nie może stosować pisowni polskich nazwisk, ma ograniczone możliwości edukacji w języku polskim. "To jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami, wokół których zorganizowana jest UE" - powiedział Błaszczak. Polityk PiS

Rozwiązania matur pisemnych 2008

Matura 2008 - rozwiązania - języki obce Język angielski Język niemiecki Język włoski Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Języki inne i mniejszości narodowych Język kaszubski Język białoruski, poziom podstawowy Język białoruski, poziom rozszerzony Język litewski, poziom podstawowy

Opole. Związek europejskich młodzieżówek mniejszości świętuje 30-lecie

Stanisław Huskowski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przed uroczystością mówił mediom, że przedstawicielom mniejszości znacznie łatwiej jest dbać o swoje potrzeby, kultywowanie tradycji i języka oraz pielęgnować swoją inność, gdy się zrzeszają. "Serce

Premier: spotkanie z premierem Litwy, gdy będzie lepsza wola ws. mniejszości

bałtyckich w Tallinie. Przez ostatnie dwadzieścia lat na Litwie obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała jednak obowiązywać w 2010 roku. Od roku jest przygotowany projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona

Znowu polityczna wojna o tablice dwujęzyczne. Czy będzie ich więcej w całej Polsce?

, który złożył stosowny projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach etnicznych i narodowych do Kancelarii Sejmu. Oprócz tablic w takich gminach można by wprowadzić język mniejszości jako pomocniczy w urzędach. - Obecnie w gminie musi mieszkać co najmniej 20 proc. reprezentantów danej mniejszości, aby

Parys rozbija NATO

jednej strony Litwini odmawiają Polakom standardowych praw, jakie mniejszościom gwarantuje się w innych państwach Europy - m.in. do pisowni nazwisk w ojczystym języku i do dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości i urzędów - a z drugiej strony przywódcy polskiej mniejszości nawiązują podejrzanie

Litwa. 12,5 tys. euro grzywny za tablice z polskimi nazwami ulic

; - powiedział Kirkilas we czwartek w rozmowie z polską rozgłośnią radiową w Wilnie Radio Znad Wilii. Wiceprzewodniczący Sejmu przyznał, że wymierzenie grzywny jest konsekwencją braku w kraju ustawy o mniejszościach narodowych, która by regulowała używanie języka mniejszości narodowych w miejscowościach zwarcie

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych o Romach w Małopolsce

sprawie małej liczby edukatorów i metodyków w związku z nauczaniem języków mniejszości etnicznych. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że uczelnie są autonomiczne i same decydują, jakie kierunki otwierają; nowa ustawa przewiduje jednak kierunki zamawiane. Trzecie pismo dotyczyło rozpatrzenia możliwości

Mniejszości nie są zgodne w ocenie ustawowego zapisu o integracji społecznej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Romowie bowiem to jedyna

Trójjęzyczny Kazachstan

Od 2018 r. lekcje historii Kazachstanu będą się odbywać w języku kazaskim, a historii powszechnej - w rosyjskim. W latach 2019-20 zostanie wprowadzone nauczanie informatyki, chemii, fizyki i biologii (w klasach IX iX) po angielsku. Trójjęzyczność to strategiczna decyzja władz. - To konieczność

Litwa. Daszkiewicz zapłacił grzywnę za tablice z polskimi napisami

zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową obok języka litewskiego można używać języka tej mniejszości, w tym języka polskiego. Od roku przygotowany jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka tych mniejszości w życiu publicznym oraz na podwójne

Egzaminy 2013. Sprawdź kiedy będziesz pisał maturę!

14 chemia - pp chemia - pr geografia - pp geografia - pr 16 języki mniejszości narodowych - pp