języki mniejszości

Anita Dmitruczuk

Profesor: Posłowie to warchoły! Chcą "rozwalenia państwa i narodu"

Profesor: Posłowie to warchoły! Chcą "rozwalenia państwa i narodu"

Ekspertyza byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego, o uznaniu śląskiego za język regionalny zszokowała sejmową komisję mniejszości narodowych

Na Opolszczyźnie Niemcy w swojej szkole nie chcą polskich dzieci

W szkole prowadzonej przez mniejszość niemiecką czwórka uczniów nie figuruje w dzienniku. Bo rodzice nie chcą zadeklarować, że ich pociechy będą się uczyły niemieckiego jako języka mniejszości

Prezydent Litwy uderza w mniejszość polską

Dalia Grybauskaite w swoim corocznym przemówieniu przed parlamentem ostro skrytykowała wprowadzenie na egzaminach maturalnych ulg dla mniejszości narodowych. - Język litewski stał się zakładnikiem politycznych umów koalicyjnych - stwierdziła.

Polacy na Litwie walczą w sądach o polskie szkoły

Polacy na Litwie walczą w sądach o polskie szkoły

nauczanie w języku ojczystym. Według noweli ustawy w szkołach mniejszości narodowych historia i geografia Litwy oraz wiedza o świecie w części dotyczącej Litwy mają być wykładane nie po polsku, jak było dotychczas, ale po litewsku. W całości po litewsku są też wykładane podstawy wychowania patriotycznego

Poseł Jaki chce hamować Niemców. W jaki sposób?

Poseł Jaki chce hamować Niemców. W jaki sposób?

mniejszościach jasno mówi, że można używać języka mniejszości jako pomocniczego w urzędach tylko w gminach, w których ta mniejszość stanowi co najmniej 20 proc. wszystkich mieszkańców.Ustawa milczy jednak na temat tego, co się dzieje, jeśli ta 20 - procentowa mniejszość stanie się mniej liczna.Jaki: Weryfikować

Problematyka mniejszości w UE na konferencji w Lublinie

państwie" - dodał Jabłoński. Jego zdaniem dla ochrony kultury, tradycji i języka mniejszości potrzeba tworzenia instytucji kultury poszczególnych mniejszości. Jest to trudne m.in. dlatego, że lokalne samorządy niechętnie przekazują środki w dziedzinie kultury na rzecz organizacji mniejszościowych

Projekt uznający śląski za język regionalny - do podkomisji

języku polskim i niepolskim. Podkreślił, że podwójne nazewnictwo: polskie i niemieckie, funkcjonuje obecnie w niektórych miejscach w woj. śląskim i opolskim. Dodał także, że równocześnie 82 proc. respondentów akceptowało możliwość nauki języka mniejszości w szkołach oraz nauczanie w języku narodowym

KE. Barroso: zasady używania języków określają państwa członkowskie

ustawy o języku państwowym. Obie są krytykowane przez społeczność polską na Litwie. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 1 września w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po

RPO apeluje do litewskiego Sejmu ws. mniejszości polskiej

. Domagali się odwołania przyjętej w marcu ustawy o oświacie. Zdaniem protestujących, uderza ona w oświatę mniejszości narodowych, również w szkoły polskie. Wiec był też początkiem strajku w ok. 70 szkołach z ponad 100, w których na Litwie wykłada się w języku polskim. Zgodnie z nową ustawą, od 2013 roku w

Litwa. Resort oświaty o ulgach podczas egzaminu z litewskiego

autorów polskich, rosyjskich i białoruskich. Zgodnie z przyjętą w marcu ustawą o oświacie, od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Problem polega na tym, że program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nie

Polskie dzieci w końcu zapisane do szkoły mniejszości niemieckiej

Polskie dzieci w końcu zapisane do szkoły mniejszości niemieckiej

-Koźla.Czwórka dzieci ze starszych klas będzie mogła kontynuować naukę w szkole, którą przejęła mniejszość, ale bez możliwości uczestniczenia w zajęciach z rozszerzonego języka niemieckiego, choć wcześniej z tego korzystały.- Trzeba nas zrozumieć. Mamy tak zorganizowaną naukę w tej szkole, że albo ktoś się uczy

Egzamin z litewskiego taki sam dla Polaków i Litwinów

Egzamin z litewskiego taki sam dla Polaków i Litwinów

Późnym wieczorem zakończyło się w poniedziałek drugie posiedzenie komisji badającej skutki wprowadzenia nowej ustawy oświatowej na Litwie. Zgodnie z nią od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka państwowego zostanie ujednolicony. Mieszkający w tym

Protest przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich zakres literatury litewskiej jest szerszy. Ustawa zakłada też, że od 1 września

Austria jedna się z mniejszością

nazwy: niemieckie i słoweńskie. W tamtejszych urzędach słoweński będzie drugim językiem urzędowym. We wtorek po ośmiogodzinnych negocjacjach ustaliły to władze landu i przedstawiciele mieszkających tam Słoweńców. Sprawa tylko z pozoru wydaje się banalna. W końcu w Polsce mniejszości narodowe mają od lat

Spotkanie polsko-litewskiego zespołu ekspertów - tym razem w Warszawie

Propozycje dotyczące trybu wprowadzania egzaminu maturalnego z języka litewskiego przygotowali przedstawiciele z Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Republiki Litwy wraz z przedstawicielami szkół mniejszości polskiej na Litwie. Ustalono tak na poprzednim spotkaniu Zespołu Ekspertów, do którego

Matura z litewskiego - na następnym spotkaniu polsko-litewskiego zespołu

Narodowej Grzegorza Żurawskiego, propozycje dotyczące wprowadzenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego i z literatury mają przygotować przedstawiciele z Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Republiki Litwy wraz z przedstawicielami szkół mniejszości polskiej na Litwie. W komunikacie końcowym

Litwa. Resort oświaty przekonuje uczniów do egzaminu z litewskiego

na pytania, które zrodziła decyzja ujednolicenia egzaminu z litewskiego" - powiedział. Obecnie wszystkie egzaminy dla uczniów szkół litewskich i mniejszości narodowych są takie same i składane są w języku państwowym. Różni się jedynie egzamin z litewskiego. W szkołach litewskich jest on zdawany

Pierwsze czytanie projektu ustawy o śląskim języku regionalnym w środę

Prace nad projektem noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym trwają od ponad 2 lat. Przyznanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego umożliwiłoby spełnienie niektórych postulatów organizacji pielęgnujących język śląski, np. umieszczania - obok urzędowych

W poniedziałek spotkanie Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów

ustawy o oświacie. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich zakres

Litwa. Dyrektorzy szkół przeciwko ujednolicaniu egzaminu z litewskiego

szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego ma być jednakowy. Tymczasem zakres programu nauczania litewskiego w szkołach litewskich jest szerszy. Ministerstwo oświaty Litwy postanowiło, że egzamin zostanie ujednolicony od 2013 roku. Z Wilna Aleksandra

"Nasz Dziennik": Niemiecki za przodka

dyrektor placówki Beata Hornung. Jest jednak inny problem. "W tej chwili dostałam z kuratorium oświaty rozporządzenie, według którego te dzieci, które nie złożyły takiej deklaracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach z języka mniejszości narodowych. To jest tylko dla uczniów, którzy zadeklarowali naukę

Retoryka PiS: krótki kurs samoobrony

Retoryka PiS: krótki kurs samoobrony

, prawda?Prof. Michał Głowiński: A jednak to tylko stylizacja retoryczna, która stwarza pozory, że odnosi się do wielkich wartości. W pewnym sensie to parodia języka kościelnego - i dziwię się, że Kościół nie zgłasza żadnych pretensji. W wypowiedziach zwolenników Kaczyńskiego stale się mówi o męczeńskiej

Kaczyński o sytuacji na Litwie i wyborach

Kaczyński o sytuacji na Litwie i wyborach

Kaczyński. - W Polsce prawa mniejszości litewskiej są przestrzegane, i oczekujemy także tego od innych.Podlaski Puńsk do takich deklaracji wybrany został nie przypadkowo. To tam mieszka znacząca część mniejszości litewskiej. I to na terenie gminy Puńsk działają szkoły z litewskim językiem nauczania. I

Łukaszenka dławi mniejszości narodowe

- Szkoły na Białorusi powinny być albo białoruskie, albo rosyjskie. Dopuszczalne jest nauczanie niektórych przedmiotów w językach mniejszości narodowych - oświadczył wczoraj pierwszy wiceminister edukacji Aleksander Żuk. Jego zdaniem rygorystyczne podejście do nauczania jest potrzebne do

Zespół ekspertów polsko-litewskich za mniejszymi liczebnie klasami

Litwie matury z języka litewskiego. Zgodnie z nową ustawą o oświacie od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach

Jak Niemcy pomogli Polakom z Ukrainy uczyć się polskiego

szkole podstawowej, z tego najłatwiej się uczyć. Mogą też być te profesjonalne do nauki języka - dodawał prezes Nadwórnej Adam Karcher. - Na pewno przydadzą się bajki dla dzieci."Gazeta" obiecała pomoc i postanowiła namówić do tego też opolskich Niemców, którzy sami jako mniejszość być może

Boją się przyznać do narodowości. Jak spisać mniejszość?

innego. W samym tylko Towarzystwie jest 80 osób - mówi Kuprianowicz i zastrzega, że dokładnej liczby ukraińskiej mniejszości nie sposób podać. - Ale może to być nawet kilkanaście tysięcy osób - uważa. Zdaniem Kuprianowicza mniejszość nie chce przyznawać się do swojego języka czy narodowości z różnych

Kontrowersyjna ustawa oświatowa na Litwie

Nauka, np. po polsku, ma odbywać się jedynie podczas pierwszych czterech lat nauki. W następnych klasach w szkołach mniejszości przewidziane jest stopniowe zwiększanie liczby przedmiotów wykładanych po litewsku. Ustawa zakłada też, że w małych miejscowościach, gdzie obecnie działają dwie szkoły

Estonia wprowadza estoński język nauczania w rosyjskich szkołach

przekonuje, że stopniowe wprowadzanie estońskiego ma ułatwić integrację Rosjan, to decyzja rządu wywołuje ostre protesty działaczy mniejszości rosyjskiej. - Jeśli chcą poprawić poziom znajomości estońskiego, niech zwiększą liczbę lekcji języka. Nauczanie innych przedmiotów po estońsku obniży poziom, bo

Sejm uchwalił okrojone prawo dla mniejszości

Mniejszości nie będą mogły posługiwać się swoim językiem w polskich urzędach jako językiem pomocniczym. Z uchwalonej w czwartek ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych Sejm wyrzucił to uprawnienie na wniosek PO. W ustawie znalazło się większość praw, które przez 11 lat prac nad

Żeby Polska była Polską, powinni być w niej Ślązacy

roku nie ma o nich ani słowa. - Ślązaków można określić mianem "mniejszości etnicznej" - zamieszkują jeden obszar, mają swoje obyczaje, folklor, gwarę uważaną przez dużą ich część za język. Nie widzę w takim zdefiniowaniu niczego złego, w żaden sposób nie jest to wrogie wobec żadnego państwa

Ekstremizmy żywią się nawzajem

Analogie historyczne bywają tyleż efektowne co bałamutne. Nigdy nie będzie dobrze między Litwą a Polską, jeśli o naszych stosunkach decydować będą zacietrzewieni antypolscy politycy litewskiej prawicy, którzy cynicznie wzbudzają lęk przed polskim imperializmem. Nie lepiej będzie, gdy odpowiedzią na

Łotwa: Rosjanie to nie mniejszość narodowa

Po długoletnich debatach parlament w Rydze ratyfikował wczoraj Konwencję Ochrony Praw Mniejszości Narodowych. Nie zezwolił jednak na używanie języków mniejszości w instytucjach państwowych i samorządowych. Rosjan nie uznano za mniejszość, ale przyznano im wszystkie prawa przewidziane w Konwencji

Zaczęła się pisemna nowa matura

Dzisiaj języki - mniejszości narodowych, słowacki, hiszpański i po raz pierwszy - język kaszubski. A jutro 317 tysięcy maturzystów będzie pisać maturę z polskiego Przez ostatnie dwa tygodnie maturzyści zdawali ustne egzaminy z polskiego i języka obcego. Teraz startuje matura pisemna, która

Litwini czczą rocznicę zniesienia cenzury

Mniejszość litewska na Suwalszczyźnie obchodziła w niedzielę w Sejnach 100. rocznicę zniesienia zakazu druku w języku litewskim. Wprowadzony przez cara w 1864 roku zakaz zmuszał Litwinów do drukowania tekstów w ojczystym języku za granicą ówczesnej Litwy i przemycania później publikacji do

Hiszpanie w obronie hiszpańskiego

Głównym autorem "Manifestu na rzecz wspólnego języka" jest wybitny filozof Fernando Savater. Podpisał się także Mario Vargas Llosa, słynny peruwiański pisarz i obywatel Hiszpanii od kilkunastu lat, historyk Carmen Iglesias, pisarz Alvaro Pombo czy reżyser Albert Boadella.Chodzi o

Słownik LGBTQ. Żebyście wiedzieli, o czym mówią w branży

biwak - tyle wystarczy powiedzieć, a branża od razu wie, o co chodzi. Od lat 90. dwa razy w roku lesbijki i geje z całej Polski zjeżdżają na Mazury i urządzają kilkudniowy biwak w okolicach jeziora Kośno. Po jednej stronie ścieżki obóz gejów, po drugiej lesbijek. Dziesiątki namiotów z tęczowymi flag

Ustawa o mniejszościach przyjęta niemal jednogłośnie

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nie budziła kontrowersji, bo jej głównym celem - jak podkreślał sprawozdawca Arkady Fiedler (PO) - było stworzenie możliwości kontynuacji programu na rzecz społeczności romskiej, realizowanego wcześniej w latach 2004-13

Niemcy wzniosą toast za wolną Polskę

4 czerwca, w 20. rocznicę historycznych wyborów, członkowie mniejszości niemieckiej spotkają się ok. godz. 20 przed siedzibą Związku przy ul. Krupniczej 15 w Opolu. - By razem wznieść toast za wolność. Wszystkie osoby, które pragną świętować razem z nami, zapraszamy bardzo serdecznie na lampkę

Wicemarszałek Grabarczyk o naruszeniu praw litewskich Polaków

. Tamasziuniene zaznaczyła przy tym, że "podobne obietnice przyjęcia ustawy są składane od półtora roku". Przez ostatnie 20 lat na Litwie obowiązywała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych, która m.in. regulowała używanie języka mniejszości. Przestała ona jednak obowiązywać w 2010 r. Od ponad

Na Słowacji powstanie uniwersytet z wykładowym językiem węgierskim

Od września przyszłego roku mniejszość węgierska będzie mogła studiować na Słowacji w swoim ojczystym języku. Parlament w Bratysławie niewielką większością głosów uchwalił powstanie Uniwersytetu im. Janosa Selyego w Komarnie Po latach starań politykom mniejszości węgierskiej (od 1998 r

Litwa. Kolejna grzywna za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic

i Kotłowskiej jest konsekwencją braku ustawy o mniejszościach narodowych, która regulowałaby używanie języka tych mniejszości w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe. W rejonie wileńskim Polacy stanowią około 60 proc. mieszkańców, a w rejonie solecznickim - około 80 proc

Opole. Związek europejskich młodzieżówek mniejszości świętuje 30-lecie

Stanisław Huskowski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przed uroczystością mówił mediom, że przedstawicielom mniejszości znacznie łatwiej jest dbać o swoje potrzeby, kultywowanie tradycji i języka oraz pielęgnować swoją inność, gdy się zrzeszają. "Serce

Sejm. Większość klubów poparła projekt noweli o mniejszościach

Podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przygotowanego przez posłów PO poseł sprawozdawca Arkady Fiedler podkreślił, że wprowadza on do ustawy pojęcie integracja społeczna. Jak dodał, umożliwi to Radzie Ministrów

Kopacz: w kwestiach mniejszości Litwa może wzorować się na Polsce

, obowiązywała do 2010 roku. Przewidywała m.in., że w napisach informacyjnych w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową obok języka litewskiego można używać języka tej mniejszości, w tym języka polskiego. Od roku przygotowywany jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma

Polacy zbierają pieniądze na grzywnę za polskie tablice na Litwie

Polski i Europy o stałym łamaniu praw mniejszości polskiej na Litwie - czytamy w liście Palewicza.Nowa ustawa tak. Ale kiedy?Wymierzenie grzywny Daszkiewiczowi jest konsekwencją braku ustawy o mniejszościach narodowych, która by regulowała używanie języka tych mniejszości w miejscowościach zwarcie

Rusza zbiórka podpisów ws. uznania śląskiej mniejszości etnicznej

etnicznych oraz o języku regionalnym odróżnia mniejszość narodową od etnicznej poprzez kryterium utożsamiania się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Ustawa wymienia dziewięć mniejszości narodowych oraz cztery etniczne; wprowadziła też język kaszubski jako język regionalny. W myśli ustawy osoby

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o śląskiej mniejszości etnicznej

zgłosiło się ich ok. 2 tys. Wraz z kolejnymi chętnymi, których nabór będzie jeszcze trwał, będą włączeni w akcję zbierania podpisów pod projektem nowelizacji ustawy. Obowiązująca od 2005 r. ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym rozróżnia mniejszość narodową od etnicznej

Premier Litwy zaskoczony wysokością grzywny za tablice z polskimi nazwami

ustawa o mniejszościach narodowych regulująca m.in. używanie w życiu publicznym języka polskiego obok języka państwowego.- W jakimś stopniu jest mi wstyd, że dotychczas nie rozwiązaliśmy ustawowo kwestii podwójnego nazewnictwa ulic - powiedział premier. Wyraził nadzieję, że podczas wiosennej sesji

W Sejmie projekt ws. integracji społecznej mniejszości etnicznych

wzmacnia też kompetencje ministra właściwego ds. mniejszości (obecnie jest to minister administracji i cyfryzacji) "związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a także ich integracją obywatelską i

RN rozpoczyna akcję "Polska flaga w polskim domu na Wileńszczyźnie"

języka tych mniejszości w miejscowościach przez nie zamieszkanych. W rejonie wileńskim Polacy stanowią około 60 proc. mieszkańców, a w rejonie solecznickim - około 80 proc. Taka ustawa, przyjęta jeszcze w 1989 roku, gdy Litwa wchodziła w skład ZSRR, obowiązywała do 2010 roku. Przewidywała m.in., że w

Pietraszewska: potrzebne stanowisko rządu ws. języka śląskiego

wystąpieniu do pana premiera o wyrażenie stanowiska, jeśli chodzi o nasz język, o wprowadzenie języka regionalnego do ustawy" - powiedziała PAP po posiedzeniu komisji. Podkreśliła, że brak takiego stanowiska blokuje dalsze prace nad złożonym dwa lata temu projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach

Kraj w skrócie

etnicznych - mówił wczoraj Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autonomii Śląska. - Uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną da wiele korzyści. Ślązacy będą mogli liczyć na dofinansowanie wydatków na edukację i kulturę, a mowa śląska będzie wreszcie uznana za język regionalny. f D GARGAS MA PRZEPROSIĆSąd nakazał, by

"Godzina Ś" wybiła. Ślązacy zbierają 100 tys. podpisów

We wtorek w Sejmie zostanie oficjalnie zgłoszony Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej Projektu "Ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym". To inicjatywa firmowana przez Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, ale popierają ją

Polacy na Litwie czekają na swoje prawa. Warszawa naciska

. W zeszłym tygodniu Butkevic!ius obiecał, że jeszcze w tym miesiącu zostanie przygotowany projekt ustawy o mniejszościach narodowych, która zezwoli na używanie języków mniejszości w życiu publicznym (a więc m.in. ureguluje kwestię dwujęzycznych tablic), a wspomniana ustawa o pisowni nazwisk ma zostać

Maturalne co i jak

uporać się zarówno z egzaminami ustnymi, jak i pisemnymi. W części ustnej obowiązkowo podchodzimy do matury z języka polskiego i języka obcego. Jeśli szkoła uczy języka mniejszości narodowej, także ten egzamin jest obligatoryjny. W niektórych przypadkach może się okazać, że ktoś będzie chciał zdawać

Litwa. W przyszłym tygodniu pod obrady trafi projekt o pisowni nazwisk

Przyjęciu tej ustawy sprzeciwiają się litewscy pisarze. 45 literatów wystosowało otwarty listy do przedstawicieli najwyższych władz kraju, w którym wskazują, że zezwalając na pisownię nielitewskich nazwisk w oryginale ucierpi język litewski; argumentują, że "utrudni to pracę urzędów

Kto po Krymie? Teraz Moskwa bierze na celownik Estonię

Na Krymie rosyjska "troska" o mniejszość rosyjską doprowadziła do wojskowej interwencji i anektowania półwyspu. Teraz Czurkin powiedział, że Rosja jest "zaniepokojona krokami podjętymi w zakresie mniejszości językowych zarówno w Estonii, jak i na Ukrainie". - Język nie powinien

Poseł PiS: Mniejszość Niemiecka doi Polskę jak krowę!

naukę niemieckiego jako języka ojczystego. Co nawygadywał Kłosowski- Finansowanie w tak pokaźnym wymiarze edukacji mniejszości narodowych - a jeśli chodzi o Opolszczyznę mniejszości niemieckiej - jest przykładem deprawacji, prowadzącej w konsekwencji do lekceważenia większości przez mniejszość

OBWE apeluje do Kijowa i do Krymu w sprawie mniejszości narodowych

parlament, co przyczyniło się do oskarżeń ze strony Rosji o dyskryminację przez nowe władze w Kijowie mniejszości narodowych. Decyzji o uchyleniu ustawy nie podpisał p.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow. Komisarz OBWE "z zadowoleniem przyjęła informację, że rząd tymczasowy nie ma zamiaru

Litwa chce poprawy z Polską

, ograniczającą liczbę przedmiotów nauczanych w językach mniejszości. Nadal nie zakończono też sprawy zwrotu ziemi Polakom. Dotychczas rządząca konserwatywna partia zarzucała Polsce ingerencję w wewnętrzne sprawy Litwy i podburzanie polskiej mniejszości.Choć Litwę do przestrzegania praw mniejszości zobowiązują

Marek Troszyński

przetwarzania języka naturalnego (natural language processing) w badaniach społecznych. W Fundacji Wiedza Lokalna prowadzi projekt raportmniejszosci.pl - monitoring języka wrogości / mowy nienawiści wobec mniejszości w polskim internecie.

Steinbach gani Polskę: Nie wspiera niemieckiej mniejszości

; uznała natomiast dotyczący Polski raport komitetu ekspertów Rady Europy z realizacji postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych odnoszący się do wspierania mniejszości niemieckiej.- Niestety wyraźnie widać, że pomimo spełnienia niektórych zobowiązań w Polsce nadal istnieją

Krótkie dialogi po tatarsku. Ministerstwo dopłaci za lekcje

rok 1397. Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. Już w XVI-XVII wieku zatracili jednak swój język i wiele obyczajów, a nazwiska rodowe uległy spolszczeniu. Ilu jest obecnie Tatarów w Polsce, dokładnie nie wiadomo. W środowisku tej mniejszości działa Muzułmański Związek Religijny w RP oraz

Problem Jarosława Kaczyńskiego z mniejszością niemiecką, czyli mniejszość jako dopust boży

powinno być choćby minimalnie istotne to, że jego propozycja jest w sposób oczywisty sprzeczna z konstytucją. Art. 35 mówi jednoznacznie: "Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania

Są powody, by wybaczyć Litwinom

- tym razem nie przez radzieckie imperium, ale przez mniejszości narodowe. Skrytykował projekt ustawy, która umożliwia mniejszościom używanie ich języków, np. na tablicach z nazwami miejscowości. Odtąd tablica z litewską nazwą miejscowości, w której przynajmniej 25 proc. osób należy do mniejszości

W Wilnie rozpoczął się wiec w obronie polskiej oświaty

wszystkich szkołach. Na Litwie we wszystkich szkołach, niezależnie od języka nauczania, egzaminy maturalne zdawane są w języku państwowym - litewskim. Egzaminy dla uczniów ze szkół litewskich i mniejszości narodowych są takie same. Różni się jedynie egzamin z języka litewskiego. W szkołach litewskich jest on

Jaceniuk kategorycznie przeciw federalizacji Ukrainy

. Jaceniuk zapowiedział też, że w najbliższym czasie odwiedzi wschodnie regiony kraju. "Mamy z czym tam jechać" - podkreślił. Dodał, że na spotkaniach w tych regionach zamierza omówić z mieszkańcami kwestie języka, historii, kultury oraz poszerzenia pełnomocnictw władz lokalnych. Według informacji

Premier Litwy mówi "nie" dwujęzycznym tablicom. "Jeśli szanujemy nasz kraj, konstytucję i prawo"

być tu żadnych wyjątków.Pytany o kwestię oryginalnej pisowni nazwisk w dokumentach nie był już tak stanowczy. -To jest delikatna sprawa. Trzeba szukać dobrego rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony, bez emocji - wyjaśnił.Choć Wilno podpisało konwencję ramową Rady Europy o mniejszościach

MSZ Ukrainy: słowa Ławrowa świadczą, że Rosja nie chce stabilizacji na Ukrainie

. Tylko tak odczytuje się na Ukrainie warunki federalizacji, drugiego języka państwowego, referendów itp." - podkreśliło ukraińskie MSZ. Resort dyplomacji zaproponował stronie rosyjskiej, by zamiast dyktować warunki niepodległemu państwu zwróciła uwagę na dramatyczną sytuację własnych mniejszości

Śląskie. Samorząd zaapeluje o ochronę dialektów i gwar

Marka Plury ws. uznania mowy śląskiej za język regionalny. W czwartek stowarzyszenia skupione w Radzie Górnośląskiej zaczęły zbierać 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy uznającym Ślązaków za mniejszość etniczną. Dawałoby to mowie śląskiej podobne prawa, jakie wynikałyby z nadania jej

Czy Romowie mają prawo rozumieć, co się mówi do nich w sądzie?

Rumunii, jak mieszkający we Wrocławiu Romowie, podczas rozpraw obowiązuje go język państwowy tego kraju. W Rumunii proces tych osób też odbyłby się po rumuńsku.By było inaczej, musielibyśmy przyjąć założenie, że przedstawiciele mniejszości etnicznych zawsze mają prawo do tłumaczenia rozpraw na swój język

Rodzice chcą być w polsko-litewskim zespole ekspertów ds. edukacji

oraz zgłoszenie do Sejmu Litwy poprawek do obowiązującej ustawy o oświacie". Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie domaga się m.in. odwołania ujednoliconej matury z języka litewskiego dla uczniów litewskich i szkół mniejszości narodowych; przygotowania wzmocnionych programów nauczania i bazy

Organizacje mniejszości i SLD protestują ws. zdjęcia programów w TVP Białystok

Matwiejuk dodał, że likwidacja programów jest sprzeczna z konstytucją RP, bo narusza artykuły dotyczące gwarancji mniejszościom prawa do rozwoju kultury, zachowania języka, współudziału w podejmowaniu decyzji dotyczących mniejszości. Prezes Związku Tatarów RP Jan Adamowicz poinformował, że w sprawie

Podlaskie. Litewski minister odwiedza szkoły mniejszości litewskiej

Litwie we wszystkich szkołach, niezależnie od języka nauczania, egzaminy maturalne zdawane są w języku państwowym - litewskim. Egzaminy dla uczniów ze szkół litewskich i mniejszości narodowych są takie same. Różni się jedynie egzamin z języka litewskiego. W szkołach litewskich jest on zdawany jako

PO, SLD i Ruch Palikota bronią Mniejszości Niemieckiej przed PiS

Chodzi o sobotnie spotkanie w Opolu sympatyków PiS z wicemarszałkiem Markiem Kuchcińskim, na którym padały słowa o "mniejszości umysłowej" (to o mniejszości niemieckiej) i separatystach śląskich (to o RAŚ), którzy doprowadzą u nas do kolejnego Kosowa albo Kraju Basków. Trzeba się przed

Wilno - Warszawa wspólna sprawa

Nowa ustawa oświatowa rzeczywiście ogranicza liczbę przedmiotów nauczanych w językach mniejszości narodowych i z pewnością spowoduje zamknięcie części polskich szkół, bo do niektórych uczęszcza po kilku uczniów. Nowe prawo nie dyskryminuje jednak naszych rodaków na Wileńszczyźnie czy w Solecznikach

Posłowie PiS: Chcemy pokazać, że Opolszczyzna to nie są Niemcy

projekt Jaki.A lider partii w regionie Sławomir Kłosowski apelował o likwidację dopłat państwa polskiego dla szkół, w których język niemiecki jest nauczany jako ojczysty, bo "mniejszość niemiecka jest pazerna i doi polskie państwo niczym krowę".PiS musi mieć wrogaOpolscy Niemcy nie mają złudzeń

Antypolski wiec w Wilnie. "Piąta kolumna próbuje zniszczyć nasz kraj"

- Nadszedł czas, by pokazać, że dla naszego narodu język jest ważny, tak samo jak integralność terytorialna. Mówimy głośno: Litwini nie zgadzają się na dyskryminację we własnej ojczyźnie - takie słowa z mównicy padały najczęściej.- Ten wiec nie jest skierowany przeciwko Polakom, współobywatelom

Minister Sikorski odpowiedział na list otwarty mniejszości niemieckiej

skierowaną na zewnątrz". "Stan obecny, w którym na tak wysokim szczeblu broni się tablic w Puńsku, a z obojętnością traktuje takie same tablice na Śląsku może rodzić niebezpieczne wrażenie o stosowaniu różnych standardów w traktowaniu mniejszości narodowych lub ich języków" - argumentowali

Kaszubska mniejszość wśród Kaszubów

Stowarzyszenie Kaszëbske Jednota postuluje, aby "zrównać w prawie Kaszubów i Ślązaków z innymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce". Kaszubi wiele lat temu wystąpili do Sejmu o status mniejszości, a zostali uznani tylko za "grupę posługującą się językiem regionalnym

Litwa. W piątek w Wilnie wiec w obronie oświaty

"Będziemy żądać nauczania w szkołach mniejszości narodowych wszystkich przedmiotów w języku ojczystym; anulowania ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego jako ojczystego i państwowego; równego traktowania szkół z państwowym językiem nauczania ze szkołami mniejszości narodowych"

Litwa. Nie tylko Polacy bronią polskich szkół [RELACJA]

przedstawicieli oświaty całej Litwy przeciwko tej ustawie - tłumaczył Albert Narwojsz, koordynator Komitetów Strajkowych Szkół Polskich, organizator marszu.Zgodnie z obowiązującą od września zeszłego roku nowelizacją ustawy, w szkołach mniejszości wprowadzono nauczanie w języku litewskim historii i geografii

Gorzelik i Kutz ogłaszają Godzinę Ś. To ma być obywatelskie powstanie

Ślązaków za mniejszość etniczną da wiele korzyści. Ślązacy będą mogli liczyć na dofinansowanie wydatków na edukację i kulturę, a mowa śląska będzie wreszcie uznana za język regionalny.- Złożyłem dwa projekty ustaw w tej sprawie, ale nie ma w tej sprawie wsparcia ze strony rządu, parlamentarzystów i

Prezydent Komorowski spotkał się z Valdasem Adamkusem

przyjęto bowiem ustawę o oświacie, na mocy której mają być likwidowane szkoły mniejszości narodowych w miejscowościach, gdzie są szkoły litewskie. Na Litwie obowiązuje też zakaz używania w urzędach języka innego niż litewski. Zgodnie z decyzją Litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego z 20

Kiedy ocieplenie w relacjach polsko-litewskich?

polskiej wymóg zdawania matury w języku litewskim. Jak twierdzi polski MSZ, obecnie nowa koalicja centrolewicowa pod przewodnictwem socjalistów daje sygnały, że gotowa jest uregulować relacje polsko-litewskie. W rządzie znaleźli się przedstawiciele polskiej mniejszości - jeden minister energetyki oraz

Podlaskie. litewski minister odwiedza szkoły mniejszości litewskiej

Przystawańc, placówek zagrożonych likwidacją. Minister odwiedzi także nowy obiekt Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Minister chce spotkać się również z samorządowcami powiatu sejneńskiego oraz przedstawicielami organizacji mniejszości Litewskiej w Polsce. Od kilku tygodni

Dziś Dzień Języka Ojczystego

politycznaPani marszałek czy marszałkini? Język polski? Wolę miłość od milosci Róbta warsiaską Wiki!, czyli druga młodość wymarłych języków Rada Europy apeluje do Polski o wsparcie języków mniejszości... śląskim Prof. Bralczyk: Śląski jest piękny, ale to dialekt O godce pogodomy w Sejmie Eksperci: godka to język

Tak Litwa chroni język ojczysty. Ofiarą m. in. ulica Lecha Kaczyńskiego

oświaty. Przyjęta przez poprzedni centroprawicowy rząd nowelizacja ustawy o szkolnictwie wprowadziła m.in. ujednolicony egzamin z języka państwowego dla uczniów szkół z wykładowym językiem litewskim i szkół mniejszości, choć mają one różny program nauczania.Sprawa ochrony języka ojczystego jest jednym z

Ukraińska wojna o język

mniejszości może być stosowany tam, gdzie co najmniej 10 proc. miejscowej ludności to przedstawiciele mniejszości narodowych. I tak, poza niemal wszechobecnym rosyjskim, krymsko-tatarski stanie się regionalnym językiem na Krymie, węgierski w regionie zakarpackim, a rumuński - w czerniowieckim. Ukraiński wciąż

Ukraińcy nie muszą chronić gejów, by UE zniosła wizy? "Wprowadzimy zastępcze środki ochrony mniejszości"

Petrenko 24 marca podczas posiedzenia Rady Najwyższej. Jak podała agencja Interfax Ukraina, według ministra "język ustawy antydyskryminacyjnej mówi o ogólnej ochronie wszystkich osób, bez względu na rasę czy religię". Nie wspomina jednak o mniejszościach seksualnych. Unia zaprzecza: Niczego nie

Polacy i Niemcy o problemach mniejszości narodowych

twierdzili, że tak nie jest. Skarżyli się, że Niemcy skąpią m.in. pieniędzy na naukę języka polskiego. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej narzekali z kolei, że są w Polsce demonizowani.Postulatami obydwu społeczności zajmą się grupy robocze. Pierwsza ma przygotować rehabilitację członków przedwojennej

Polski Niemiec wsparł niemieckiego Polaka

języka polskiego. - Przekonaliśmy ich, że gdy będą szkoły z językiem polskim, to będą uczniowie - mówi nasz informator. - Dwujęzyczność to skarb. Na pewno będziemy wspierać Polaków - dodaje Ryszard Galla, poseł Mniejszości Niemieckiej.W rewanżu przy polskim MSW ma powstać biuro niemieckiego pełnomocnika

Prezydent Polski na Litwie usłyszał: Nie pozwólmy, aby to obcy decydowali za nas

zmniejszenie liczby przedmiotów wykładanych w języku ojczystym czy ujednolicenie matury z języka litewskiego wśród uczniów szkół litewskich i mniejszości. Impas w relacjach przerwały październikowe wybory i zwycięstwo socjaldemokratów. Wraz z Partią Pracy, Porządkiem i Sprawiedliwością oraz Akcją Wyborczą

Podlaskie. Litewski minister odwiedził szkoły mniejszości litewskiej

;To wzmocnienie nauki języka litewskiego na Litwie i nie ma to wpływu na zmniejszenie używania języka polskiego w szkołach" - oświadczył Stepanavicius. Przedstawiciele mniejszości litewskiej w Polsce prosili litewskiego ministra o wstawienie się do polskiego ministra edukacji narodowej w sprawie

Darmowy podręcznik "grozi państwowym monopolem". UOKiK i Rządowe Centrum Legislacyjne bronią wydawców

szkole wyłącznie na lekcjach języka mniejszości narodowej". Gajda zauważa, że mniejszość niemiecka nie może liczyć na wsparcie finansowe podręczników w takim zakresie jak inni uczniowie, którym rząd zapłaci za książki. I dzieci o specjalnych potrzebach Obawy Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra

Kwiatkowski: nie może być zgody na takie zachowania jak w Puńsku

administracyjny stwierdził, że dwujęzyczne, polsko-litewskie tablice na Wileńszczyźnie mają być usunięte i zastąpione tablicami jedynie w języku litewskim. "Szanując prawa mniejszości mieszkających w Polsce, mamy prawo oczekiwać szacunku dla praw polskiej mniejszości na Litwie. Liczę na szybkie zakończenie

Mniejszość lepsza i gorsza?

obecny, w którym na tak wysokim szczeblu broni się tablic w Puńsku, a z obojętnością traktuje takie same tablice na Śląsku, może rodzić niebezpieczne wrażenie o stosowaniu różnych standardów w traktowaniu mniejszości narodowych lub ich języków. Sądzimy, iż równie jednoznaczna reakcja jak w przypadku

Amerykański ekspert: Ukraińcy powinni decydować sami o sobie. Przejęcie Krymu byłoby dla Rosji problematyczne

Majdanu. Ukraina jest krajem wieloetnicznym, to się nie zmieni. To powinni podkreślać. Powinni zrobić rosyjski drugim językiem urzędowym? To stosunkowo łatwy gest, a wytrąca Putinowi argumenty z ręki - np. o konieczności przyjścia z pomocą rosyjskiej mniejszości... - Na to już za późno, odwołali

Litwa. Listy ministra oświaty do Polaków ws. zmian w szkolnictwie

Listy wysłane drogą pocztową, a napisane w językach polskim i rosyjskim dotarły do adresatów we wtorek. Minister przypomina, że od 2013 roku zostanie ujednolicony egzamin maturalny w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych oraz że w celu lepszego opanowania języka litewskiego od 1

Mniejszości narodowe Wietnamu

Według przeprowadzonego w roku 1999 spisu powszechnego (stan na 1 kwietnia 1999 r.) ludność Wietnamu liczyła 76 323 173 osób, z czego znaczną większość - 65 795 718 stanowili Wietnamczycy (Kinh), a 10 486 590, czyli 13,7% należało do 53 oficjalnie uznanych mniejszości narodowych. W użyciu

Języki tajskie

Języki tajskie (język tajski: ?????? ph?s???tay) - podgrupa w obrębie rodziny języków dajskich (kam-tai, kradai, tai-kadai). Języki tajskie obejmują między innymi największe z języków rodziny dajskiej, takie jak standardowy język tajski, język laotański, język szan używany w Birmie, oraz zhuang

Języki artystyczne

tak jak np. w powieści Władca Pierścieni J. R. R. Tolkiena. Inne mogą reprezentować język fikcyjnej mniejszości etnicznej lub nie posiadać żadnego tła fabularnego czy historycznego. Rodzaje języków artystycznychWiększość języków artystycznych stanowią języki fikcyjne, które pojawiają się w książkach, filmach

Języki retoromańskie

retoromańskiego. Działania podejmowane w celu standaryzacji języka i wprowadzane prawodawstwo chroniące mniejszości językowe świadczą jednak o tym, że w ramach dialektów retoromańskich wyłaniają się trzy odrębne języki standardowe: romansz (Szwajcaria, głównie kanton Gryzonia), ladyński (Włochy, centralne

Języki w Lesotho

na subkontynencie" oraz możliwości uzyskania zatrudnienia w Lesotho i za granicą. Chociaż "wysiłki są przykładane do zagwarantowania, że basutoskie dzieci" nauczą się czytać, mówić i pisać po angielsku wielu Lesotyjczyków pozostaje "jednojęzycznymi". Języki mniejszości i imigrantów Mniejszość mieszkańców szacowana

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.