iustitia

PAP

"Iustitia" przeciw kasacjom ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

"Iustitia" przeciw kasacjom ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" negatywnie oceniło nadanie ministrowi sprawiedliwości prawa do składania kasacji w sprawach karnych. Uchwaloną w końcu sierpnia nowelizacją w tej sprawie w tym tygodniu ma zająć się Senat.

Iustitia: konieczne przywrócenie co najmniej 58 sądów rejonowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uważa, że konieczne jest przywrócenie co najmniej 58 spośród zniesionych półtora roku temu małych sądów rejonowych. Resort sprawiedliwości od początku przyszłego roku planuje przywrócić 41 takich sądów, przygotowuje rozporządzenia w tej sprawie.

Iustitia za Tuleyą, a przeciwko prezesom sądu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaniepokojone jest odwołaniem sędziego Igora Tulei z funkcji rzecznika warszawskiego sądu. Sędziowie napisali, że stanowczo sprzeciwiają się działaniom, które w imię "świętego spokoju" ograniczać mają swobodę sędziowskich wypowiedzi.

Pucz w stowarzyszeniu Iustitia

Pucz w stowarzyszeniu Iustitia

pracach. Iustitia jest jedyną reprezentacją środowiska i bardzo ważnym partnerem w rozmowach z władzą. Rzecznik Iustitii Bartłomiej Przymusiński : - Nie mogę potwierdzić, czy wcześniej członkowie zjazdu spotkali się nieformalnie, bo w niczym takim nie uczestniczyłem. Zjazd miał zdecydować o absolutorium

Iustitia pozytywnie o zmniejszeniu odpowiedzialności za długi spadkowe

"Proponowane rozwiązanie pozwoli przywrócić równowagę między interesami wierzycieli spadkodawcy i spadkobierców, która obecnie jest zachwiana na korzyść tych pierwszych" - napisało stowarzyszenie w swojej opinii do opracowanego w grudniu zeszłego roku projektu resortu sprawiedliwości dotyc

Iustitia: skargi sędziów na zamrożenie płac w 2012 r. - do ETPC

"Chodzi nam o zasady, o to, żebyśmy byli chronieni, a politycy uszanowali to, że jesteśmy odrębną władzą i przestrzegali obiektywnych kryteriów kształtowania zarobków sędziów" - powiedziała podczas briefingu przed resortem finansów wiceprezes Iustitii sędzia Barbara Zawisza. W Ministerstwi

Iustitia: to idzie młodość

Iustitia: to idzie młodość

Prezesem jedynego w Polsce stowarzyszenia sędziów (jedna trzecia całego środowiska) został dotychczasowy wiceprezes, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Zdobył 105 głosów na 145 oddanych. Dał się poznać przede wszystkim jako orędownik walki o podniesienie sędziowskich płac i lide

Oświadczenie stowarzyszenia Iustitia w sprawie ataków na sędziego Tuleyę

Sędzia uzasadniający ustnie wyrok winien to uczynić w sposób zrozumiały, zgodnie z § 11 pkt 1 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów. Nie powinien stosować zawodowego żargonu zrozumiałego tylko dla nielicznych osób. Każde uzasadnienie wyroku powinno być jasne dla osób zainteresowanych i obserwato

Iustitia: nie popieramy obchodzenia przez sędziów zakazu strajku

Iustitia: nie popieramy obchodzenia przez sędziów zakazu strajku

Jeśli do tego czasu rząd nie obieca odpowiednich podwyżek, Iustitia proponuje "dzień bez wokand". Współzałożycielka Iustiti sędzia Teresa Romer powiedziała wczoraj "Gazecie", że nie popiera takich form protestu. Irena Kamińska, członek zarządu Iustiti: - Mogło powstać wrażenie

Iustitia apeluje do prezydenta o zawetowanie zmian w ustroju sądów

"Apel ten kierujemy w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości. Mamy pełną świadomość wad obecnego systemu, które godzą w sprawność postępowania, niezależność sądów, niezawisłość sędziów (...). Wyrażamy jednak przekonanie, że wskazana ustawa tylko pogorszy funkcjonowanie sądownictwa w Polsce"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich do Pawła Kukiza: "Mówi pan rzeczy absurdalne"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich do Pawła Kukiza: "Mówi pan rzeczy absurdalne"

tak o wymiarze sprawiedliwości bez jakichkolwiek dowodów, miałby potem problemy. W Polsce niestety takie słowa przechodzą bez echa". Pod listem otwartym sędziów do posła podpisali się Maciej Strączyński, prezes stowarzyszenia Iustitia, oraz Barbara Zawisza, wiceprezes. Kukiz: Sędziowie są w

Rząd proponuje: Kary obniżenia wynagrodzenia sędziów nawet na dwa lata. Sędziowie: Tego nie było nawet w PRL

Rząd proponuje: Kary obniżenia wynagrodzenia sędziów nawet na dwa lata. Sędziowie: Tego nie było nawet w PRL

, sprawdzenie np., w jakich sprawach przewija się nazwisko konkretnej osoby, będzie wykonalne w kilka minut. Maciej Strączyński ze stowarzyszenia Iustitia: - To kolejny krok do całkowitego pozbawienia sądów niezależności, a sędziów niezawisłości. Od lat dzieje się to krok po kroku. Danie ministrowi dostępu do

Sędziowie: prezes Trybunału Konstytucyjnego godzi w nasz autorytet

Sędziowie: prezes Trybunału Konstytucyjnego godzi w nasz autorytet

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński na łamach "Gazety Wyborczej" (14 grudnia) powiedział, że Iustitia łamie konstytucję, gdyż jest de facto związkiem zawodowym, a ustawa zasadnicza zabrania sędziom ich tworzenia i przynależności do nich. Natomiast w "Dzienniku Gazecie

Sędziowie w obronie sędzi, która odebrała dzieci rodzicom: Te ataki przekroczyły wszelkie cywilizowane normy

Sędziowie w obronie sędzi, która odebrała dzieci rodzicom: Te ataki przekroczyły wszelkie cywilizowane normy

-mailach. O groźbach powiadomiła już policję. Apel w sprawie sędzi wydały zarządy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Oto pełna treść apelu w obronie sędzi: Zarządy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Stowarzyszenia

Konferencja o nagrywaniu rozpraw sądowych: nie tylko zalety

norymberskich" - mówiła dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Sędzia przedstawiła wyniki badań ankietowych sporządzonych przez Stowarzyszenie "Iustitia". Badanie dotyczyło tego, jak e-protokół działa w praktyce i jak oceniają go sami sędziowie. Jak wynika z ankiet

Sędziowie idą do sądu. Po zamrożone pensje

Sędziowie idą do sądu. Po zamrożone pensje

jako podstawę roszczenia Iustitia podaje naruszenie konstytucji poprzez: - niezachowanie vacatio legis - według Iustitii wynosiło 48 godzin; - niekonsultowanie projektu z Krajową Radą Sądownictwa i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, mimo że konstytucja tego wymaga; - nieskierowanie w Sejmie projektu

Sędziowie idą do sądu. Chodzi o pensje

Sędziowie idą do sądu. Chodzi o pensje

Najwyższego. We wzorze pozwu rozesłanym do sędziów, jako podstawę roszczenia Iustitia powołuje naruszenie konstytucji poprzez: * niezachowanie vacatio legis - według Iustiti wynosiło 48 godzin; * nie konsultowanie projektu z Krajową Radą Sądownictwa i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, mimo, że konstytucja

Sędziowie protestują i odchodzą z pracy

Sędziowie protestują i odchodzą z pracy

, jest spora szansa na wygraną - ocenia sędzia Waldemar Żurek, który z ramienia Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" jest członkiem ministerialnego zespołu konsultującego zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych.Sędziowie, którzy zechcą zająć się świadczeniem pomocy prawnej, byliby

Sędziowie sądzą się w sądzie o pieniądze

Sędziowie sądzą się w sądzie o pieniądze

Polskich ''Iustitia'', do którego należy 3 tys. z 10 tys. wszystkich sędziów. - Każdy ma prawo ubiegać się o swoje prawa przed sądem, nawet sędziowie - mówi ''Gazecie'' Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości. Sędziowie nie mogą się pogodzić z założeniami ustawy okołobudżetowej, która zakłada, że ich

Protest przeciw psuciu prawa

- To politykom zawdzięczamy, że prokuratury i sądy nie pracują tak, jak społeczeństwo by chciało, bo to politycy uchwalają nam przepisy - mówili wczoraj organizatorzy protestu ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich ''Iustitia''.Honorowe

Dziś dzień bez wokandy

Dziś dzień bez wokandy

podwyżek odpowiednich do wzrostu płac w gospodarce. Dziś sędzia sądu rejonowego zarabia ok. 4,8 tys. zł. Rząd PiS przewidział w budżecie znaczącą podwyżkę (dla sędziego rejonowego 440 zł), rząd Tuska zredukował ją do 90 zł.Półtora miesiąca temu Iustitia przyjęła uchwałę dającą rządowi czas do 15 maja na

Ziobro: ukarać sędziego Tuleyę. Prawnicy: Żądanie napiętnowania sędziego narusza zasady państwa prawa

Ziobro: ukarać sędziego Tuleyę. Prawnicy: Żądanie napiętnowania sędziego narusza zasady państwa prawa

ukazało się stanowisko zarządu stowarzyszenia "Iustitia", a prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysław Szatanek przypomniał z kolei, że warszawska Okręgowa Izba Lekarska już w maju 2007 r. zawiadamiała prokuraturę w sprawie działań CBA. Jakiekolwiek żądanie napiętnowania czy próba

Sędzia Sądu Najwyższego Teresa Romer, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Nie bardzo mogę oceniać trafność decyzji sędziego, nie znając szczegółów sprawy. Na pewno jego powinnością jest dbałość o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, na pewno też skorzystał z przysługujących mu uprawnień. Z drugiej strony zatrzymanie w celu doprowadzenia jest środkiem ostatecznym

Sędziowie skłóceni jak politycy?

W weekend we Wrocławiu Stowarzyszenie Sędziów Iustitia wybierze nowego prezesa. Przed zjazdem na forum internetowym sędziowie.net pojawił się apel członka Zarządu Iustiti sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafała Puchalskiego. Pisze on, że "władza polityczna nie ugnie się bez dalszych

Sędziowie w natarciu

radykalizację stowarzyszenia. 20 lat temu, kiedy Iustitia powstawała, jej celem było odbudowanie etosu sędziego po czasach PRL-u. Stworzyła kodeks etyczny przejęty potem przez Krajową Radę Sądownictwa, zajmowała się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych sędziów. Sędzia Teresa Romer ustąpiła w 2008 r. z funkcji

Sędziowie zastrajkują dopiero po 15 maja?

Sędziowie od kilku tygodni umawiają się m.in. na internetowym forum www.sędziowie.org na protest 31 marca. Chcą brać tego dnia urlop lub zwolnienia lekarskie. Obradujący w weekend Zarząd Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" zaapelował, żeby się wstrzymali do 15 maja: "Informujemy

Prezes Iustitii: uchwała SN potwierdziła, że MS działało bezprawnie

"Co teraz powiedzą trzej wiceministrowie, którzy wszystkie decyzje o przeniesieniu sędziów podpisali?" - pytał sędzia Strączyński, przypominając, że dwie trzecie z ponad 500 decyzji o przeniesieniu sędziego podpisał wiceminister Wojciech Hajduk, jedną trzecią wiceminister Wojciech Węgrzyn,

Sędziowie o Amber Gold: my nie jesteśmy odpowiedzialni, to ministerstwo

"Niewłaściwe i oburzające jest sprowadzanie problemu do twierdzeń, że chociaż sąd rejestrowy nie miał obowiązku weryfikacji tych danych [spółki Amber Gold], mógł jednak i powinien był to uczynić (...) Sąd rejestrowy uprawniony jest do oceny formalnej i merytorycznej tych dokumentów, których doł

Sędziowie zaostrzają protest- wyborów nie będzie?

To kolejny etap konfliktu sędziów z rządem. Od dawna sędziowie zapowiadali, że jeśli władza nie spełni ich postulatów dotyczących podniesienia rangi i niezależności zawodu sędziego, mogą bojkotować wybory. Teraz słowo wprowadzają w czyn. Wybory prezydenta Olsztyna wyznaczono na 15 lutego. Żeby mogły

Sędziowie wkurzeni na Tuska. Wyzywają go na pojedynek

Ubrani w koszuli piłkarskie sędziowie spotkali się z dziennikarzami przed budynkiem sądu przy ul. Kamiennogórskiej, na Grunwaldzie, ledwie rzut beretem od stadionu. Miejsce wybrali celowo, bo to tu właśnie będą dyżurować w czasie Euro i sądzić pseudokibiców wszczynających burdy podczas meczów. W tyc

Watykan. Kardynał Turkson zadowolony z tegorocznego Nobla

Wiadomość o tym, że nagrodę przyznano prezydent Liberii Ellen Johnson-Sirleaf, działaczce z czasów wojny domowej w tym kraju Leymah Gbowee i jemeńskiej dziennikarce Tawakkul Karman, hierarcha z Ghany następująco skomentował w Radiu Watykańskim: "To rzecz bardzo szlachetna i zachęcająca dla kobi

Sędziowie zastanowią się, czy bojkotować wybory

Bojkot miałby być narzędziem w walce z rządem o znaczące podwyżki dla sędziów. Mógłby uniemożliwić wybory bo bez udziału sędziów komisje wyborcze nie mogą powstać. - PKW wskazała, że udział sędziów w komisjach gwarantuje odpowiedni standard prac tych komisji, zapewniający realizacje prawa obywateli

"Gazeta Wyborcza": Apteczka prawna dla uczniów

Półtora roku temu sędziowie ze śląskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" postanowili przygotować pigułkę prawa, ale w taki sposób, by nastolatki w ogóle chciały po nią sięgnąć. "Lex bez łez. Apteczka prawna" to ponad dwustustronicowa książka. Tekst autorzy

Prezent PiS pod choinkę: atrapa Trybunału Konstytucyjnego [23.12.2015]

obywatelskich Adam Bodnar też zapowiedział, że będzie o to apelował do prezydenta. Apel taki wydały również wczoraj Krajowa Rada Sądownictwa, Konfederacja Pracodawców Lewiatan i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Czarne jest czarne, a białe - białe

, adwokatura, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", organizacje praw człowieka - wszyscy wydali opinie niemal jednobrzmiące. Prawnicy-niepolitycy nie mają żadnych wątpliwości, że poczynania PiS wobec Trybunału są sprzeczne z konstytucją, zasadami logiki i poprawnej legislacji. Biura

Prezydent już odebrał ślubowanie od czterech nowo wybranych sędziów TK. Ci rano przyszli do prezesa Trybunału

Środowiska prawnicze apelowały do Dudy, by nie przyjmował ślubowania Tymczasem Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o powstrzymanie się od przyjęcia ślubowania od osób wybranych przez Sejm. Iustitia apeluje, by prezydent powstrzymał się z

"Rzeczpospolita": Prokurator w dużym mieście ma lepiej zarabiać

przeprowadzki do większych miast. Jak przypomina "Rz", pomysł na takie dodatki pojawia się nie pierwszy raz. W marcu 2013 r. postulował ich wprowadzenie warszawski oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Więcej na http://www.rp.pl

Grabarczyk: przenoszenie sędziów wyłączną kompetencją ministra

sędziowskiego. "Przyjęte rozwiązanie rozszerza zakres ingerencji administracji rządowej w pozycję i ustrój władzy sądowniczej" - pisała w swym stanowisku przed trzema tygodniami Krajowa Rada Sądownictwa. Z kolei Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wskazywało wówczas, że "

"Dziennik Polski": Tysiące przestępców wpada przypadkowo

jest mało skuteczne. Wystarczy, że ktoś wyjedzie za granicę, czy nawet do innego miasta i ma właściwie święty spokój. Z listem gończym tak łatwo nie jest" - tłumaczy sędzia Barbara Zawisza, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Po wystawieniu listu gończego poszukiwany

"Dziennik Polski": E-sąd wciąż sądzi bez dowodów

. Nierzadko w ten sposób upominały się o zadłużenia przedawnione, a nawet takie, których nigdy nie było, mówi Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zdarzało się również, że windykator nawet kilkakrotnie żądał spłaty tego samego długu od jednego dłużnika. Do tej pory do e-sądów

W poniedziałek będą protestować sędziowie: brak rozpraw

Do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez stowarzyszenie "Iustitia" najprawdopodobniej przystąpi ponad setka sędziów z Pomorza. Część z nich - zgodnie z zaleceniem organizatorów - weźmie tego dnia z urlop na żądanie, a pozostali powstrzymają się od czynności procesowych lub będą robić

Senat za kasacjami ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

powinny mieć miejsce wyłącznie przez wykonywanie kompetencji w procesie tworzenia prawa, a nie uprawnień procesowych". Zmianę krytykowało także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

"Dziennik Polski": Sądy sobie nie radzą, reformy zaszkodziły

wydłużył się o 30 proc. - relacjonuje "DP". W rzeczywistości jest jeszcze gorzej. Jak bowiem wylicza Łukasz Piebiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w 80 proc. spraw nie ma żadnego sporu, np. chodzi o wpis do rejestru lub wydanie nakazu zapłaty. "Te rozpatrywane są w miarę

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

politycznej - mówi rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" Barbara Zawisza. - Zamrożenie płac sędziowskich przez władzę wykonawczą i ustawodawczą stanowi niebezpieczny precedens. Otwiera drogę do wywierania presji. Gdy jakiejkolwiek władzy nie będzie się podobać np. linia orzecznicza

"Rzeczpospolita": Prawnik w serialowym zwierciadle

Scenariusze najchętniej sięgają do historii o policjantach, lekarzach i adwokatach, ale te polskie daleko odbiegają od realiów - zauważa prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara. Taką opinię podziela prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia sędzia Maciej Strączyński. W filmie nie

Sąd sprząta po reformie Gowina

. Biernackiego od konieczności podpisania na nowo decyzji o delegowaniu tych sędziów. Rzecznik SN sędzia Piotr Hofmański wyjaśnił dziennikarzom, że uchwała, działając na przyszłość, "uzdrowiła" decyzje wydane przez wiceministrów. Prezes stowarzyszenia Iustitia sędzia Maciej Strączyński ocenił, że z

Senat poparł ustawę o kryteriach tworzenia sądów

najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna reaktywacja" ma dotyczyć 41 sądów, zaś fakultatywna kolejnych 17. Senat zaproponował do

Dziś protest sędziów i prokuratorów

państwie (...). Uchwalenie ustawy w proponowanym kształcie dodatkowo zwiększy wpływ polityków na sądy, zagrażając tym samym prawu każdego podmiotu do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd - głosi uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z 23 czerwca. - Chcemy, by

Watykan.Hasło Światowego Dnia Pokoju: Już nie niewolnicy, lecz bracia

podstawie których człowiek może zniewolić drugiego człowieka". Papieska Rada Iustitia et Pax wskazała następnie na konieczność budowania bliskości i wielkoduszności. "Celem jest budowa cywilizacji opartej na równej godności wszystkich ludzi, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Dlatego potrzebne

W sobotę trzecia rocznica śmierci kard. Józefa Glempa

wierny swojemu biskupiemu zawołaniu: +Caritati in iustitia+ (Przez sprawiedliwość do miłości)" - podkreślił abp Kowalczyk. Kard. Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu, w rodzinie robotniczej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r. w Gnieźnie z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego, a sakrę

Postępowanie karne po nowemu. Co z zapowiadaną rewolucją?

argumenty stron i sam nie prowadzi postępowania dowodowego. Czyli nie ustala prawdy, lecz jedynie rozstrzyga, kto wygrał. Choć tę tezę podważał na konferencji (zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia") adwokat dr Łukasz Chojniak, dowodząc, że sąd ma obowiązek ustalić prawdę: - Nadal

Sędziowie obawiają się podporządkowania władzy

kraju. Mam nadzieję, że tego pożałuje - odpowiedział na apel prezes stowarzyszenia Iustitia, sędzia Maciej Strączyński. Co z sądami Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił o planach reformy wymiaru sprawiedliwości. Uznał - potwierdzając, niezamierzenie chyba, obawy prezes Gersdorf - że dziś

Papież do światowej elity w Davos: bogactwo powinno służyć ludzkości

"Proszę was, abyście zapewnili, by bogactwo służyło ludzkości, nie zaś nią rządziło" - apelował Franciszek w przesłaniu do prezesa WEF Klausa Schwaba. Tekst przesłania został przekazany przez specjalnego wysłannika papieża, przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax kardynała Petera

Prezent PiS pod choinkę: atrapa Trybunału Konstytucyjnego

obywatelskich Adam Bodnar też zapowiedział, że będzie o to apelował do prezydenta. Apel taki wydały również wczoraj Krajowa Rada Sądownictwa, Konfederacja Pracodawców Lewiatan i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Piotrowicz zignorował Senat Połączone komisje senackie - ustawodawcza i praw

Zdaniem przedstawiciela Watykanu prezerwatywa nie chroni całkowicie przed AIDS

Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" kardynał Renato Martino oświadczył wczoraj na konferencji prasowej w Watykanie, że prezerwatywa nie jest całkowicie pewnym środkiem zabezpieczającym przed AIDS. - W Afryce brakuje wszystkiego, ale nie prezerwatyw - dodał sekretarz Rady

Dostęp ministra do akt sądowych - starcie ministerstwa z Krajowa Radą Sądownictwa

osobowych innych niż niezbędne. Te same zastrzeżenia zgłosiła - w apelu do prezydenta o skierowanie ustawy przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego - Fundacja Helsińska. A także sędziowie zrzeszeni w stowarzyszeniach Iustitia i Themis. W zeszłym tygodniu, na prośbę prezydenta, opinie wydała Krajowa

Sejm znowelizował przepisy ws. odpowiedzialności za długi spadkowe

inwentarza i związanych z tym kosztów" - zaznaczono w uzasadnieniu uchwalonej w piątek ustawy. Istotę planowanej zmiany pozytywnie oceniały m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Krajowa Rada Notarialna. Wskazywały, że dopracowania wymagają uregulowania odnoszące się do wykazów

Prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów

- głównie o charakterze redakcyjnym. W poniedziałek o zawetowanie tych zmian apelowało do prezydenta Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".(PAP)

Odwracanie reformy Gowina: sądy rejonowe wracają

. Minister zachowuje prawo do tworzenia i znoszenia sądów, ale nie dowolnie, lecz według precyzyjnych kryteriów: sąd może być powołany dla co najmniej 50 tys. mieszkańców rejonu, z którego rocznie wpływa co najmniej 50 tys. spraw. Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia" liczy na to, że uda się przywrócić

Debata: konieczne uporządkowanie przepisów o referendarzach sądowych

. Sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaznaczył natomiast, że niemieckie proporcje znacznie odbiegają od sytuacji w Polsce. "Choć często mówi się, iż w Polsce jest wielu sędziów - ponad 10 tys. - to zapomina się o niewielkiej liczbie referendarzy

Sędziowie podsumowali prace okrągłego stołu dla sądownictwa

Sędziów Polskich "Iustitia". Uczestniczyły w nich też m.in. Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Notarialna i Krajowa Rada Komornicza. Podsumowaniem dotychczasowego cyklu debat stało się podpisane przez część ich uczestników porozumienie. Jednocześnie

MS z zadowoleniem przyjmuje uchwałę ws. przenoszenia sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" od resortu sprawiedliwości żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego w związku z reorganizacją nie podpisał minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Wszystkie decyzje podpisywali trzej podsekretarze stanu: Wojciech Hajduk - 369 decyzji, Wojciech Węgrzyn - 173

KRS apeluje do Gowina i sędziów o wyhamowanie emocji

. Stowarzyszenie Iustitia organizuje z kolei akcję zaskarżania decyzji ministra o przeniesieniu do Sądu Najwyższego. Opracowało wzór odwołania, który sędziowie mogą pobrać ze strony internetowej. Iustitia uważa, że odwołanie do SN wstrzymuje decyzję ministra o przeniesieniu sędziego. Ministerstwo przeciwnie: że

Minister sprawiedliwości o płacach sędziów

Minister powtórzył to samo, co niedawno mówił na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Sędziów "Iustitia": że nie będzie w tym roku obiecanych jeszcze przez rząd PiS podwyżek, ale gotów jest pracować nad zmianą systemu wynagradzania sędziów. Tymczasem wśród sędziów narasta sprzeciw wobec tego, że

Posłowie za poprawkami Senatu do prezydenckiej ustawy o sądach

mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna reaktywacja

Sejm zmodyfikował przepisy ws. nagrywania cywilnych rozpraw

Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". "Projekt moim zdaniem wskazuje na to, że pomysł protokołu elektronicznego to porażka. Okazało się, że ta instytucja skomplikowała prace sądu" - powiedział Przymusiński PAP. Z kolei poseł Witold Pahl (PO), który był sprawozdawcą

MS planuje przywrócenie większości małych sądów z początkiem 2015 r.

znoszenia sądów rejonowych pozytywnie oceniało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". "Należałoby przywrócić tyle sądów, ile się da, ale nie wszystkie zniesione, bo jest prawdą, że niektóre sądy nie powinny istnieć jako odrębne jednostki. Reorganizacja to także dobra okazja do usunięcia

Komputer wydaje wyroki. A powinien sąd. Sędzia: "chyba zbyt mocno zawierzono informatyzacji"

informatyzacji - powiedziała nam sędzia Barbara Zawisza, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Konferencja sędziów: Jeżeli władza polityczna zdoła uziemić Trybunał Konstytucyjny, to będzie miała 10 tys. sędziów konstytucyjnych

- odpowiedział na apel prezes stowarzyszenia Iustitia, sędzia Maciej Strączyński. Co z sądami? Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił o planach reformy wymiaru sprawiedliwości. Uznał - potwierdzając, niezamierzenie chyba, obawy prezes Gersdorf - że dziś istnieje "niebezpieczeństwo alienacji

Bunt sędziów. Nie wydają wyroków. "Adwokaci już się cieszą"

wyroki. Mam świadomość, że podjąłem dramatyczną decyzję, ale nie miałem wyjścia. Szanuję kolegów i koleżanki, którzy tego nie zrobili, ale liczę na to, że moja decyzja też zostanie uszanowana - mówi sędzia Dembowski, który w tym roku zakończył ponad 800 spraw. Iustitia i Themis w obronie sędziów W

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym opublikowana w Dzienniku Ustaw

Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, prokurator generalny, adwokatura, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", a także szereg organizacji pozarządowych: Amnesty International, Fundacja Batorego, fundacja ePaństwo, fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS, Instytut Spraw

Co po zmianach PiS w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym? Sędziowie muszą zrobić, co można

, szefa europejskiego Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka; * rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, * Krajowej Rady Sądownictwa, * Konfederacji Lewiatan, * Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", * Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, * szefów adwokatury i * radców prawnych

Sędziowie o słowach Gowina: "To forma nacisku"

rozstrzygnięcia sądu. Poprzednio skrytykował orzeczenie krakowskiego sądu w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej małżeństwa Bajkowskich. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uznało tę wypowiedź jako "formę nacisku na sąd, który będzie rozpoznawał odwołanie od orzeczenia sądu I instancji

Do Sejmu wpływają kolejne opinie o projekcie PiS. Wszystkie miażdżą ustawę posłów o Trybunale Konstytucyjnym

charakterze ustrojowym" zgłosiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zdaniem organizacji rzeczywistym celem forsowanych przez rządzących zmian jest uniemożliwienie TK realizacji jego konstytucyjnych zadań. Poselski projekt skrytykował również zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". W

Grabarczyk: dostęp MS do akt sądowych nie zagraża trzeciej władzy

sędziowie - m.in. ze stowarzyszenia "Iustitia" mówią o zbyt daleko idącej ingerencji władzy wykonawczej w sądownictwo. Zarzut, że zmiany w usp mają służyć ministrowi do takich celów, Grabarczyk uznał za "absolutnie bezpodstawny, a ponieważ sformułował go sędzia orzekający - to zarzut wręcz

Sejm. Kluby bez sprzeciwu ws. odpowiedzialności za długi spadkowe

"Iustitia" i Krajowa Rada Notarialna. Wskazywały, że dopracowania wymagają uregulowania odnoszące się do wykazów inwentarza, zaś zmiana musi łączyć się z akcją informacyjną skierowaną do spadkobierców. Ponadto w projekcie przewidziano przeniesienie do ustawy części zapisów zawartych obecnie w

Ziobro: Ukarać sędziego Tuleyę. Prawnicy: Nie wolno go piętnować

Stowarzyszenia Iustitia. - Żądanie napiętnowania sędziego wytykającego uchybienia w działalności instytucji państwowych stanowi naruszenie zasad państwa prawa - głosi oświadczenie. "Oburzające część polityków porównanie metod przesłuchań jako mogących budzić skojarzenia ze stosowanymi w czasach stalinizmu w

KRS i minister sprawiedliwości ostro o ataku tortem: zamach na podstawy funkcjonowania państwa

zapewniła, że incydent będzie całościowo wyjaśniany, także pod kątem tego, jak udało się wnieść tort do sądu. - Ten człowiek nie powinien wyjść z sądu bez kajdanek - powiedział o atakującym szef Stowarzyszenia Sędziów Iustitia Maciej Strączyński. Jego zdaniem problemem jest to, że sądy są słabo

Poznań.PSL: przywrócenie sądów rejonowych to sukces naszej partii

tys. spraw. Sąd mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79

Sejm. Projekt modyfikacji w nagrywaniu cywilnych rozpraw - do komisji

pisemny. Dzięki tej zmianie zapoznanie się z przebiegiem posiedzenia zajmie znacznie mniej czasu, niż zapoznawanie się z zapisem elektronicznym" - wskazano w uzasadnieniu. Krytycznie ocenia proponowane zmiany sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Sejm za poprawkami Senatu do prezydenckiej ustawy o sądach

mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i

Sędziowie krytykują prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia" na stronie internetowej napisało: "Treść rozstrzygnięcia [że zamrożenie pałac było zgodne z konstytucją] nie jest dla nas zaskoczeniem". Piszą, że w uzasadnieniu ustawy zamrażającej rząd powoływał się na rozwiązanie "zaproponowane przez

Od Nowego Roku "wraca" 41 małych sądów, kolejne od lipca

Polskich "Iustitia", które od początku opowiadało się za przywróceniem większości małych sądów rejonowych. Z kolei Gowin, w marcu, odnosząc się do decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podpisał ustawę dotyczącą przywrócenia małych sądów, mówił, że "to dzień triumfu układów i

Prezes TK Andrzej Rzepliński: "Jeśli wpłynie wniosek o zbadanie nowelizacji, TK rozpatrzy go w składzie 10 sędziów"

do Trybunału (czy spełnia wymóg "nieskazitelności charakteru"). Nowelizację solidarnie skrytykowały organizacje prawnicze: Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, prokurator generalny, adwokatura, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia, a także wiele organizacji pozarządowych

Sejmowa komisja za zmianą przepisów o powoływaniu sędziów

taka zmiana naruszy konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa. W związku z tym Anna Grodzka (TR) zgłosiła poprawkę proponowaną przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", zgodnie z którą kandydat na sędziego sądu rejonowego mógłby zgłosić się do więcej niż jednego sądu, ale

Komisja pozytywnie o projekcie zasad tworzenia sądów rejonowych

wskazują, że w aktualnym brzmieniu projektu spośród 79 zniesionych sądów kryterium obligatoryjnego przywrócenia spełnia 41, zaś kolejne 17 spełnia kryterium fakultatywnego przywrócenia" - powiedział prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędzia Maciej Strączyński. Według

Konklawe po abdykacji Benedykta XVI już 5 marca?

stosunkowo prosty. Watykan i katoliccy księża odżegnują się od spekulacji, kto będzie następcą Benedykta XVI. Za faworytów uchodzą jednak kanadyjski prefekt Kongregacji do spraw Biskupów Marc Ouellet i Ghańczyk Peter Turkson, pełniący funkcję przewodniczącego papieskiej rady Iustitia et Pax. Wśród kandydatów

Bukmacherzy typują następcę Benedykta XVI

lat, arcybiskup Cape Coast, przewodniczący papieskiej rady Iustitia et Pax), kardynał Francis Arinze z Nigerii (81 lat, były prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów) i kardynał Angelo Scola z Włoch (72 lata, arcybiskup Mediolanu). Początkowo prowadził kardynał Turkson, który już

Polityczna zemsta na sędzim Igorze Tulei

Trybunału Konstytucyjnego. - Czasy stalinowskie to żaden chwyt publicystyczny, to fakty - dodał Stępień. Wcześniej i on, i obecny prezes Trybunału prof. Andrzej Rzepliński bronili sędziego. Stanęła za nim w specjalnej uchwale Krajowa Rada Sądownictwa i sędziowskie stowarzyszenie Iustitia. Na reakcję nie

Drżyjcie, sędziowie

była satysfakcja dla naganiaczy i dowód, że presja na sąd popłaca.Na szczęście były też głosy poparcia: uchwała KRS w pełnym składzie, oświadczenie stowarzyszenia sędziów Iustitia, słowa przewodniczących Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Zolla, Jerzego Stępnia i Andrzeja Rzeplińskiego. Wypowiedź

Kuba. Otwarte wszystkie drzwi

"Vitral". Jan Paweł II zaprosił go do zajmującej się dialogiem i sprawami społecznymi papieskiej komisji Iustitia et Pax. Dziś kieruje internetowym niezależnym pismem "Convivencia". Oglądaj wideo "Magazynu Świątecznego" W Magazynie Świątecznym: Kościele nasz, cóżeś nam

Sędziowie: zmiany w obsadzaniu wakatów sędziowskich - potrzebne

katastrofą" - przyznał sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jeden z najważniejszych punktów nowelizacji zakłada, że kandydaci nie mogą już kandydować na więcej niż jedno wolne stanowisko sędziowskie - aż do czasu zakończenia procedury wynikającej z

Sędziowie żądają od MEN wycofania podręcznika

- To groźne. Młodym ludziom wpajamy, że sądy są niewiarygodne, a sędziowie przekupni. To podważy w nich wiarę w sprawiedliwość i państwowość. Ten podręcznik nas obraża - mówi sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", autor protestu do MEN

Konferencja sędziów: ograniczenie niezawisłości godzi w rządy prawa

w warszawskim sądzie, był też działaczem stowarzyszenia Iustitia) na początku wypowiedzi zastrzegł, że nie chce mówić o SN, NSA ani o TK oświadczył, że konflikt między drugą a trzecią władzą występuje m.in. gdy chodzi o nadzór administracyjny ministerstwa nad sądami. "W codziennym

Czy warto tanio magisterki pisać? Kiedy legalna muza na Fejsie? Sędziowie odpowiadają w "Apteczce prawnej" dla młodzieży

Półtora roku temu sędziowie ze śląskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", przygotowując kolejną edycję lekcji o prawie dla uczniów gimnazjów i liceów, uznali, że kilka spotkań w roku to wciąż kropla w edukacji prawnej młodzieży. Postanowili więc przygotować pigułkę

Podkarpackie. Politycy PSL: sądy wracają do regionów

zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna

Po interwencji sędziów wydawnictwo zmieni podręcznik. Usunięto z niego słowa o "leniwych sędziach"

podręcznik podważa zaufanie do sądów Podręcznik oprotestowało Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". A Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej o cofnięcie zgody na dopuszczenie do użytku podręcznika dla gimnazjalistów, bo "zawarte są w nim oszczercze wobec

Kolejne dni bez wokandy

Iustitia ogłosiła kolejne dwa dni bez wokandy - jutro i czwartek. Na te dni w sądach nie wyznaczano rozpraw, więc nie powinno być przypadków, że ktoś wezwany na rozprawę zastanie drzwi na salę rozpraw zamknięte. Odbędą się jednak rozprawy, których z różnych przyczyn nie można było wyznaczyć na

Nowe otwarcie państwo - Kościół?

otwarcie? *Tomasz Dostatni OP - dominikanin, publicysta, prowadzi fundację Ponad Granicami, w Polskiej Prowincji Dominikanów promotor Iustitia et pax

KRS: plany zmian zasad ustalania majątku spadkowego budzą wątpliwości

sześciu miesięcy oświadczenia w tej sprawie. Po zmianie ta sytuacja zostanie odwrócona i oświadczenie będzie wymagane przy prostym przyjęciu spadku. Istotę planowanej zmiany pozytywnie oceniły już: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Krajowa Rada Notarialna. Również te organizacje

iustitia

Iustitia
Iustitia - rzymskie uosobienie (personifikacja) sprawiedliwości. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z gałązką oliwną lub paterą, berłem, dużo rzadziej z wagą.
Plik:Themis225.jpg|
Plik:LADY JUSTICE 15inches.jpg|
Plik:Statue_of_Themis.jpg|
Plik:Chuo highschool themis.jpg|
Plik:Law place du Palais-Bourbon Paris.jpg|
Plik:JMR-Memphis1.jpg|
Plik:Berner Iustitia

więcej o iustitia na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - iustitia