iustitia

PAP

"Iustitia" przeciw kasacjom ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

"Iustitia" przeciw kasacjom ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" negatywnie oceniło nadanie ministrowi sprawiedliwości prawa do składania kasacji w sprawach karnych. Uchwaloną w końcu sierpnia nowelizacją w tej sprawie w tym tygodniu ma zająć się Senat.

Iustitia: konieczne przywrócenie co najmniej 58 sądów rejonowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uważa, że konieczne jest przywrócenie co najmniej 58 spośród zniesionych półtora roku temu małych sądów rejonowych. Resort sprawiedliwości od początku przyszłego roku planuje przywrócić 41 takich sądów, przygotowuje rozporządzenia w tej sprawie.

Iustitia za Tuleyą, a przeciwko prezesom sądu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaniepokojone jest odwołaniem sędziego Igora Tulei z funkcji rzecznika warszawskiego sądu. Sędziowie napisali, że stanowczo sprzeciwiają się działaniom, które w imię "świętego spokoju" ograniczać mają swobodę sędziowskich wypowiedzi.

Pucz w stowarzyszeniu Iustitia

Pucz w stowarzyszeniu Iustitia

pracach. Iustitia jest jedyną reprezentacją środowiska i bardzo ważnym partnerem w rozmowach z władzą. Rzecznik Iustitii Bartłomiej Przymusiński : - Nie mogę potwierdzić, czy wcześniej członkowie zjazdu spotkali się nieformalnie, bo w niczym takim nie uczestniczyłem. Zjazd miał zdecydować o absolutorium

Iustitia pozytywnie o zmniejszeniu odpowiedzialności za długi spadkowe

"Proponowane rozwiązanie pozwoli przywrócić równowagę między interesami wierzycieli spadkodawcy i spadkobierców, która obecnie jest zachwiana na korzyść tych pierwszych" - napisało stowarzyszenie w swojej opinii do opracowanego w grudniu zeszłego roku projektu resortu sprawiedliwości dotyc

Iustitia: skargi sędziów na zamrożenie płac w 2012 r. - do ETPC

"Chodzi nam o zasady, o to, żebyśmy byli chronieni, a politycy uszanowali to, że jesteśmy odrębną władzą i przestrzegali obiektywnych kryteriów kształtowania zarobków sędziów" - powiedziała podczas briefingu przed resortem finansów wiceprezes Iustitii sędzia Barbara Zawisza. W Ministerstwi

Iustitia: to idzie młodość

Iustitia: to idzie młodość

Prezesem jedynego w Polsce stowarzyszenia sędziów (jedna trzecia całego środowiska) został dotychczasowy wiceprezes, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Zdobył 105 głosów na 145 oddanych. Dał się poznać przede wszystkim jako orędownik walki o podniesienie sędziowskich płac i lide

Oświadczenie stowarzyszenia Iustitia w sprawie ataków na sędziego Tuleyę

Sędzia uzasadniający ustnie wyrok winien to uczynić w sposób zrozumiały, zgodnie z § 11 pkt 1 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów. Nie powinien stosować zawodowego żargonu zrozumiałego tylko dla nielicznych osób. Każde uzasadnienie wyroku powinno być jasne dla osób zainteresowanych i obserwato

Iustitia: nie popieramy obchodzenia przez sędziów zakazu strajku

Iustitia: nie popieramy obchodzenia przez sędziów zakazu strajku

Jeśli do tego czasu rząd nie obieca odpowiednich podwyżek, Iustitia proponuje "dzień bez wokand". Współzałożycielka Iustiti sędzia Teresa Romer powiedziała wczoraj "Gazecie", że nie popiera takich form protestu. Irena Kamińska, członek zarządu Iustiti: - Mogło powstać wrażenie

Iustitia apeluje do prezydenta o zawetowanie zmian w ustroju sądów

"Apel ten kierujemy w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości. Mamy pełną świadomość wad obecnego systemu, które godzą w sprawność postępowania, niezależność sądów, niezawisłość sędziów (...). Wyrażamy jednak przekonanie, że wskazana ustawa tylko pogorszy funkcjonowanie sądownictwa w Polsce"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich domaga się od rządu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich domaga się od rządu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

", który "nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest wiążący", bo wydany nie na rozprawie, ale podczas "spotkania sędziów". O wykonanie obowiązku wynikającego z konstytucji i niezwłoczne opublikowanie wyroku w Dzienniku Ustaw zaapelowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Polskich do Pawła Kukiza: "Mówi pan rzeczy absurdalne"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich do Pawła Kukiza: "Mówi pan rzeczy absurdalne"

tak o wymiarze sprawiedliwości bez jakichkolwiek dowodów, miałby potem problemy. W Polsce niestety takie słowa przechodzą bez echa". Pod listem otwartym sędziów do posła podpisali się Maciej Strączyński, prezes stowarzyszenia Iustitia, oraz Barbara Zawisza, wiceprezes. Kukiz: Sędziowie są w

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zniesienie sądów rejonowych. Czy będzie to okazja do weryfikacji sędziów?

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zniesienie sądów rejonowych. Czy będzie to okazja do weryfikacji sędziów?

najlepszych sędziów z rejonu. W tej chwili dostają delegacje do sądu okręgowego, co osłabia kadrę sądu rejonowego i blokuje etaty - mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu Iustitii. Przypomina też, że Iustitia od lat postulowała zniesienie awansu sędziów, bo to powodowało, że najlepsi odchodzili

Rząd proponuje: Kary obniżenia wynagrodzenia sędziów nawet na dwa lata. Sędziowie: Tego nie było nawet w PRL

Rząd proponuje: Kary obniżenia wynagrodzenia sędziów nawet na dwa lata. Sędziowie: Tego nie było nawet w PRL

, sprawdzenie np., w jakich sprawach przewija się nazwisko konkretnej osoby, będzie wykonalne w kilka minut. Maciej Strączyński ze stowarzyszenia Iustitia: - To kolejny krok do całkowitego pozbawienia sądów niezależności, a sędziów niezawisłości. Od lat dzieje się to krok po kroku. Danie ministrowi dostępu do

Sędziowie: prezes Trybunału Konstytucyjnego godzi w nasz autorytet

Sędziowie: prezes Trybunału Konstytucyjnego godzi w nasz autorytet

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński na łamach "Gazety Wyborczej" (14 grudnia) powiedział, że Iustitia łamie konstytucję, gdyż jest de facto związkiem zawodowym, a ustawa zasadnicza zabrania sędziom ich tworzenia i przynależności do nich. Natomiast w "Dzienniku Gazecie

Sędziowie w obronie sędzi, która odebrała dzieci rodzicom: Te ataki przekroczyły wszelkie cywilizowane normy

Sędziowie w obronie sędzi, która odebrała dzieci rodzicom: Te ataki przekroczyły wszelkie cywilizowane normy

-mailach. O groźbach powiadomiła już policję. Apel w sprawie sędzi wydały zarządy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Oto pełna treść apelu w obronie sędzi: Zarządy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Stowarzyszenia

Sędziowie idą do sądu. Po zamrożone pensje

Sędziowie idą do sądu. Po zamrożone pensje

jako podstawę roszczenia Iustitia podaje naruszenie konstytucji poprzez: - niezachowanie vacatio legis - według Iustitii wynosiło 48 godzin; - niekonsultowanie projektu z Krajową Radą Sądownictwa i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, mimo że konstytucja tego wymaga; - nieskierowanie w Sejmie projektu

Sędziowie idą do sądu. Chodzi o pensje

Sędziowie idą do sądu. Chodzi o pensje

Najwyższego. We wzorze pozwu rozesłanym do sędziów, jako podstawę roszczenia Iustitia powołuje naruszenie konstytucji poprzez: * niezachowanie vacatio legis - według Iustiti wynosiło 48 godzin; * nie konsultowanie projektu z Krajową Radą Sądownictwa i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, mimo, że konstytucja

Konferencja o nagrywaniu rozpraw sądowych: nie tylko zalety

norymberskich" - mówiła dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Sędzia przedstawiła wyniki badań ankietowych sporządzonych przez Stowarzyszenie "Iustitia". Badanie dotyczyło tego, jak e-protokół działa w praktyce i jak oceniają go sami sędziowie. Jak wynika z ankiet

Sędziowie protestują i odchodzą z pracy

Sędziowie protestują i odchodzą z pracy

, jest spora szansa na wygraną - ocenia sędzia Waldemar Żurek, który z ramienia Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" jest członkiem ministerialnego zespołu konsultującego zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Sędziowie, którzy zechcą zająć się świadczeniem pomocy prawnej, byliby

Protest przeciw psuciu prawa

- To politykom zawdzięczamy, że prokuratury i sądy nie pracują tak, jak społeczeństwo by chciało, bo to politycy uchwalają nam przepisy - mówili wczoraj organizatorzy protestu ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich ''Iustitia''. Honorowe

Sędziowie sądzą się w sądzie o pieniądze

Sędziowie sądzą się w sądzie o pieniądze

Polskich ''Iustitia'', do którego należy 3 tys. z 10 tys. wszystkich sędziów. - Każdy ma prawo ubiegać się o swoje prawa przed sądem, nawet sędziowie - mówi ''Gazecie'' Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości. Sędziowie nie mogą się pogodzić z założeniami ustawy okołobudżetowej, która zakłada, że ich

Dziś dzień bez wokandy

Dziś dzień bez wokandy

dostawali podwyżek odpowiednich do wzrostu płac w gospodarce. Dziś sędzia sądu rejonowego zarabia ok. 4,8 tys. zł. Rząd PiS przewidział w budżecie znaczącą podwyżkę (dla sędziego rejonowego 440 zł), rząd Tuska zredukował ją do 90 zł. Półtora miesiąca temu Iustitia przyjęła uchwałę dającą rządowi czas do 15

Sędziowie zaostrzają protest- wyborów nie będzie?

- dodaje sędzia Dąbrowski-Żegalski. Iustitia zaplanowała też kolejne "dni bez wokandy", pomiędzy 19 a 23 stycznia. W takie dni sędziowie nie sądzą, ale wykonują inne obowiązki. W poprzednie dni bez wokandy - pod koniec listopada - w kraju odbyło się o połowę mniej rozpraw niż zwykle.

Sędzia Sądu Najwyższego Teresa Romer, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Nie bardzo mogę oceniać trafność decyzji sędziego, nie znając szczegółów sprawy. Na pewno jego powinnością jest dbałość o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, na pewno też skorzystał z przysługujących mu uprawnień. Z drugiej strony zatrzymanie w celu doprowadzenia jest środkiem ostatecznym

Ziobro: ukarać sędziego Tuleyę. Prawnicy: Żądanie napiętnowania sędziego narusza zasady państwa prawa

ukazało się stanowisko zarządu stowarzyszenia "Iustitia", a prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysław Szatanek przypomniał z kolei, że warszawska Okręgowa Izba Lekarska już w maju 2007 r. zawiadamiała prokuraturę w sprawie działań CBA. Jakiekolwiek żądanie napiętnowania czy próba

Sędziowie skłóceni jak politycy?

W weekend we Wrocławiu Stowarzyszenie Sędziów Iustitia wybierze nowego prezesa. Przed zjazdem na forum internetowym sędziowie.net pojawił się apel członka Zarządu Iustiti sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafała Puchalskiego. Pisze on, że "władza polityczna nie ugnie się bez dalszych

Sędziowie w natarciu

radykalizację stowarzyszenia. 20 lat temu, kiedy Iustitia powstawała, jej celem było odbudowanie etosu sędziego po czasach PRL-u. Stworzyła kodeks etyczny przejęty potem przez Krajową Radę Sądownictwa, zajmowała się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych sędziów. Sędzia Teresa Romer ustąpiła w 2008 r. z funkcji

Sędziowie zastrajkują dopiero po 15 maja?

Sędziowie od kilku tygodni umawiają się m.in. na internetowym forum www.sędziowie.org na protest 31 marca. Chcą brać tego dnia urlop lub zwolnienia lekarskie. Obradujący w weekend Zarząd Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" zaapelował, żeby się wstrzymali do 15 maja: "Informujemy

Prezes Iustitii: uchwała SN potwierdziła, że MS działało bezprawnie

"Co teraz powiedzą trzej wiceministrowie, którzy wszystkie decyzje o przeniesieniu sędziów podpisali?" - pytał sędzia Strączyński, przypominając, że dwie trzecie z ponad 500 decyzji o przeniesieniu sędziego podpisał wiceminister Wojciech Hajduk, jedną trzecią wiceminister Wojciech Węgrzyn,

Sędziowie o Amber Gold: my nie jesteśmy odpowiedzialni, to ministerstwo

"Niewłaściwe i oburzające jest sprowadzanie problemu do twierdzeń, że chociaż sąd rejestrowy nie miał obowiązku weryfikacji tych danych [spółki Amber Gold], mógł jednak i powinien był to uczynić (...) Sąd rejestrowy uprawniony jest do oceny formalnej i merytorycznej tych dokumentów, których doł

Sędziowie wkurzeni na Tuska. Wyzywają go na pojedynek

Ubrani w koszuli piłkarskie sędziowie spotkali się z dziennikarzami przed budynkiem sądu przy ul. Kamiennogórskiej, na Grunwaldzie, ledwie rzut beretem od stadionu. Miejsce wybrali celowo, bo to tu właśnie będą dyżurować w czasie Euro i sądzić pseudokibiców wszczynających burdy podczas meczów. W tyc

Watykan. Kardynał Turkson zadowolony z tegorocznego Nobla

Wiadomość o tym, że nagrodę przyznano prezydent Liberii Ellen Johnson-Sirleaf, działaczce z czasów wojny domowej w tym kraju Leymah Gbowee i jemeńskiej dziennikarce Tawakkul Karman, hierarcha z Ghany następująco skomentował w Radiu Watykańskim: "To rzecz bardzo szlachetna i zachęcająca dla kobi

Sędziowie zastanowią się, czy bojkotować wybory

Bojkot miałby być narzędziem w walce z rządem o znaczące podwyżki dla sędziów. Mógłby uniemożliwić wybory bo bez udziału sędziów komisje wyborcze nie mogą powstać. - PKW wskazała, że udział sędziów w komisjach gwarantuje odpowiedni standard prac tych komisji, zapewniający realizacje prawa obywateli

"Zespół kolesi"? Stowarzyszenia sędziów wzywają władze do zaprzestania godzenia w autorytet sądów

Zarządy czterech stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis, ProFamilia, Sędziów Rodzinnych w Polsce, wydały oświadczenie po wtorkowej wypowiedzi rzeczniczki klubu parlamentarnego PiS Beaty Mazurek. Mazurek, komentując na konferencji prasowej wtorkową uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu

"Gazeta Wyborcza": Apteczka prawna dla uczniów

Półtora roku temu sędziowie ze śląskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" postanowili przygotować pigułkę prawa, ale w taki sposób, by nastolatki w ogóle chciały po nią sięgnąć. "Lex bez łez. Apteczka prawna" to ponad dwustustronicowa książka. Tekst autorzy

Prezent PiS pod choinkę: atrapa Trybunału Konstytucyjnego [23.12.2015]

obywatelskich Adam Bodnar też zapowiedział, że będzie o to apelował do prezydenta. Apel taki wydały również wczoraj Krajowa Rada Sądownictwa, Konfederacja Pracodawców Lewiatan i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Czarne jest czarne, a białe - białe

, adwokatura, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", organizacje praw człowieka - wszyscy wydali opinie niemal jednobrzmiące. Prawnicy-niepolitycy nie mają żadnych wątpliwości, że poczynania PiS wobec Trybunału są sprzeczne z konstytucją, zasadami logiki i poprawnej legislacji. Biura

Sprawa niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zawieszeniu

apelują do rządu zgromadzenia sądów, rady naukowe akademickich wydziałów prawa, Krajowa Rada Sądownictwa, stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, Naczelna rada Adwokacka, Stowarzyszenie Prawników Polskich. Za warunek rozwiązania kryzysu konstytucyjnego w Polsce publikację wyroku uznała też Komisja

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje o publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego

przypominają, że wyroki TK "mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, a zasadą ustrojową Rzeczpospolitej jest trójpodział władzy". Już w weekend o publikację wyroku TK zaapelowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". "Żaden organ władzy wykonawczej nie jest uprawniony

Sędziowie o piśmie Ziobry do Trybunału: To niedopuszczalna próba zastraszenia i nacisku

demokracji, minister sprawiedliwości pisze list, który na pewno dostrzegą w Europie. I którego wymowa nie łagodzi sporu, ale go zaostrza. SĘDZIA BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia": Uważam, że styl pisma ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest niestosowny w

"Rzeczpospolita": Prokurator w dużym mieście ma lepiej zarabiać

przeprowadzki do większych miast. Jak przypomina "Rz", pomysł na takie dodatki pojawia się nie pierwszy raz. W marcu 2013 r. postulował ich wprowadzenie warszawski oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Więcej na http://www.rp.pl

Prezydent już odebrał ślubowanie od czterech nowo wybranych sędziów TK. Ci rano przyszli do prezesa Trybunału

Środowiska prawnicze apelowały do Dudy, by nie przyjmował ślubowania Tymczasem Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o powstrzymanie się od przyjęcia ślubowania od osób wybranych przez Sejm. Iustitia apeluje, by prezydent powstrzymał się z

Grabarczyk: przenoszenie sędziów wyłączną kompetencją ministra

sędziowskiego. "Przyjęte rozwiązanie rozszerza zakres ingerencji administracji rządowej w pozycję i ustrój władzy sądowniczej" - pisała w swym stanowisku przed trzema tygodniami Krajowa Rada Sądownictwa. Z kolei Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wskazywało wówczas, że "

Apel środowisk prawniczych w sprawie kryzysu konstytucyjnego

Kamińska, prezes zarządu Stowarzyszenia Sędziów "Themis" Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, członek Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Grzegorz Majewski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Sędzia dr hab. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Adw

W poniedziałek będą protestować sędziowie: brak rozpraw

Do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez stowarzyszenie "Iustitia" najprawdopodobniej przystąpi ponad setka sędziów z Pomorza. Część z nich - zgodnie z zaleceniem organizatorów - weźmie tego dnia z urlop na żądanie, a pozostali powstrzymają się od czynności procesowych lub będą robić

"Dziennik Polski": Tysiące przestępców wpada przypadkowo

jest mało skuteczne. Wystarczy, że ktoś wyjedzie za granicę, czy nawet do innego miasta i ma właściwie święty spokój. Z listem gończym tak łatwo nie jest" - tłumaczy sędzia Barbara Zawisza, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Po wystawieniu listu gończego poszukiwany

Kolegium NSA: określenie sędziów SN jako "zespół kolesi" - niedopuszczalne

przez przewodniczącego Kolegium - prezesa NSA Marka Zirk-Sadowskiego. "Kategoryczny sprzeciw" wobec wypowiedzi rzeczniczki klubu PiS wyraziły w środę także zarządy czterech stowarzyszeń sędziowskich: "Iustitia", "Themis" oraz dwóch stowarzyszeń sędziów rodzinnych

Terlecki

;szerzenia anarchii w kraju". W środę do tej wypowiedzi odniosły się zarządy stowarzyszeń sędziów "Iustitia", "Themis" oraz dwóch stowarzyszeń sędziów rodzinnych. "Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek (...) godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego

"Dziennik Polski": E-sąd wciąż sądzi bez dowodów

. Nierzadko w ten sposób upominały się o zadłużenia przedawnione, a nawet takie, których nigdy nie było, mówi Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zdarzało się również, że windykator nawet kilkakrotnie żądał spłaty tego samego długu od jednego dłużnika. Do tej pory do e-sądów

Senat za kasacjami ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

powinny mieć miejsce wyłącznie przez wykonywanie kompetencji w procesie tworzenia prawa, a nie uprawnień procesowych". Zmianę krytykowało także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

politycznej - mówi rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" Barbara Zawisza. - Zamrożenie płac sędziowskich przez władzę wykonawczą i ustawodawczą stanowi niebezpieczny precedens. Otwiera drogę do wywierania presji. Gdy jakiejkolwiek władzy nie będzie się podobać np. linia orzecznicza

"Dziennik Polski": Sądy sobie nie radzą, reformy zaszkodziły

wydłużył się o 30 proc. - relacjonuje "DP". W rzeczywistości jest jeszcze gorzej. Jak bowiem wylicza Łukasz Piebiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w 80 proc. spraw nie ma żadnego sporu, np. chodzi o wpis do rejestru lub wydanie nakazu zapłaty. "Te rozpatrywane są w miarę

"Rzeczpospolita": Prawnik w serialowym zwierciadle

Scenariusze najchętniej sięgają do historii o policjantach, lekarzach i adwokatach, ale te polskie daleko odbiegają od realiów - zauważa prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara. Taką opinię podziela prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia sędzia Maciej Strączyński. W filmie nie

Sądy i sędziowie pod presją władzy. Prof. Strzembosz: Nie jest się sędzią tylko w czasie pięknej pogody

stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia, Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych "Pro Familia". Włączyły się Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy. - Chcemy, by sędziowie poczuli się dumni ze swojego zawodu, który stoi na straży podstawowych wartości, praw

Sąd sprząta po reformie Gowina

. Biernackiego od konieczności podpisania na nowo decyzji o delegowaniu tych sędziów. Rzecznik SN sędzia Piotr Hofmański wyjaśnił dziennikarzom, że uchwała, działając na przyszłość, "uzdrowiła" decyzje wydane przez wiceministrów. Prezes stowarzyszenia Iustitia sędzia Maciej Strączyński ocenił, że z

Przeciw kolesiowskiej nagonce na sędziów. Kolegium NSA po stronie Trybunału

;. Za niedopuszczalną uznały też wczoraj wypowiedź Mazurek trzy stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia, Themis i Sędziów Rodzinnych w Polsce. Ich zarządy napisały we wspólnym oświadczeniu, że takie wypowiedzi "godzą w powagę urzędu sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a

Stowarzyszenia sędziów: sprzeciw ws. wypowiedzi o "zespole kolesi"

Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi - czytamy w stanowisku, podpisanym przez zarządy stowarzyszeń sędziów "Iustitia", "Themis" oraz dwóch stowarzyszeń sędziów rodzinnych. Stanowisko odnosi się do wtorkowej wypowiedzi posłanki Beaty Mazurek, rzeczniczki klubu PiS, która

Łukasz Piebiak. Wice-Ziobro z dyscyplinarką

sądach rejonowych. Część z nich związana była ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia", które w poprzednich latach słynęło z formułowania ostrych opinii i kategorycznych żądań, np. podwyżek. Wobec części tych sędziów prowadzono postępowania dyscyplinarne. Za przygotowanie projektu o

Dziś protest sędziów i prokuratorów

państwie (...). Uchwalenie ustawy w proponowanym kształcie dodatkowo zwiększy wpływ polityków na sądy, zagrażając tym samym prawu każdego podmiotu do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd - głosi uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z 23 czerwca. - Chcemy, by

Senat poparł ustawę o kryteriach tworzenia sądów

najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna reaktywacja" ma dotyczyć 41 sądów, zaś fakultatywna kolejnych 17. Senat zaproponował do

Sędziowie murem za prawem

orzekać. Fiat iustitia, pereat mundus (Niech się stanie sprawiedliwość, choćby miał zginąć świat, św. Augustyn]. Niech sprawiedliwość osłoni przed pychą możnych tego świata - dodał. 26 maja mija 30 lat od pierwszego wyroku TK - sędziowie uznali wówczas naruszenie przez władze PRL konstytucji. Z tej

Sędziowie nie boją się Ziobry

. zgromadzenia sędziów sądów okręgowych w Kaliszu, Szczecinie, Olsztynie i Bydgoszczy oraz apelacji - w Katowicach, Łodzi, Rzeszowie i we Wrocławiu. Wczoraj stanowisko ogłosił zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia": "Podważanie przez ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego

Watykan.Hasło Światowego Dnia Pokoju: Już nie niewolnicy, lecz bracia

podstawie których człowiek może zniewolić drugiego człowieka". Papieska Rada Iustitia et Pax wskazała następnie na konieczność budowania bliskości i wielkoduszności. "Celem jest budowa cywilizacji opartej na równej godności wszystkich ludzi, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Dlatego potrzebne

Rząd nie publikuje wyroku TK. Polacy donoszą do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponad sto zawiadomień

wyroku prezes RCL Jolantę Rusiniak pytał w zeszłym tygodniu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. O publikację wyroku apelowało już Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Komitet Helsiński w Polsce i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Kancelaria premier Szydło już raz zwlekała z

Zdaniem przedstawiciela Watykanu prezerwatywa nie chroni całkowicie przed AIDS

Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" kardynał Renato Martino oświadczył wczoraj na konferencji prasowej w Watykanie, że prezerwatywa nie jest całkowicie pewnym środkiem zabezpieczającym przed AIDS. - W Afryce brakuje wszystkiego, ale nie prezerwatyw - dodał sekretarz Rady

Postępowanie karne po nowemu. Co z zapowiadaną rewolucją?

argumenty stron i sam nie prowadzi postępowania dowodowego. Czyli nie ustala prawdy, lecz jedynie rozstrzyga, kto wygrał. Choć tę tezę podważał na konferencji (zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia") adwokat dr Łukasz Chojniak, dowodząc, że sąd ma obowiązek ustalić prawdę: - Nadal

Papież do światowej elity w Davos: bogactwo powinno służyć ludzkości

"Proszę was, abyście zapewnili, by bogactwo służyło ludzkości, nie zaś nią rządziło" - apelował Franciszek w przesłaniu do prezesa WEF Klausa Schwaba. Tekst przesłania został przekazany przez specjalnego wysłannika papieża, przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax kardynała Petera

Sędziowie obawiają się podporządkowania władzy

kraju. Mam nadzieję, że tego pożałuje - odpowiedział na apel prezes stowarzyszenia Iustitia, sędzia Maciej Strączyński. Co z sądami Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił o planach reformy wymiaru sprawiedliwości. Uznał - potwierdzając, niezamierzenie chyba, obawy prezes Gersdorf - że dziś

Czy Bydgoszcz jest za konstytucją. PiS: Polityczne bicie piany

. Sytuacja jest poważna. Tak naprawdę nie wiemy, który porządek prawny obowiązuje - dodaje. O publikację wyroku TK apelują do rządu zgromadzenia sądów, rady naukowe akademickich wydziałów prawa, Krajowa Rada Sądownictwa, stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie

Prezent PiS pod choinkę: atrapa Trybunału Konstytucyjnego

obywatelskich Adam Bodnar też zapowiedział, że będzie o to apelował do prezydenta. Apel taki wydały również wczoraj Krajowa Rada Sądownictwa, Konfederacja Pracodawców Lewiatan i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Piotrowicz zignorował Senat Połączone komisje senackie - ustawodawcza i praw

W sprawie Kamińskiego sędziowie tym razem oddali władzę, którą mają. Konsekwencje poniesiemy wszyscy

. założycielka Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, w PRL-u jako sędzia sądu pracy przywróciła do pracy robotników z Ursusa zwolnionych za strajk w stanie wojennym. Za to "wydawanie wyroków sprzecznych z interesem PRL" przeniesiono ją do wydziału ubezpieczeń społecznych. Takie czasy próby, jak widać, nie

Prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów

- głównie o charakterze redakcyjnym. W poniedziałek o zawetowanie tych zmian apelowało do prezydenta Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".(PAP)

Dostęp ministra do akt sądowych - starcie ministerstwa z Krajowa Radą Sądownictwa

osobowych innych niż niezbędne. Te same zastrzeżenia zgłosiła - w apelu do prezydenta o skierowanie ustawy przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego - Fundacja Helsińska. A także sędziowie zrzeszeni w stowarzyszeniach Iustitia i Themis. W zeszłym tygodniu, na prośbę prezydenta, opinie wydała Krajowa

Sejm znowelizował przepisy ws. odpowiedzialności za długi spadkowe

inwentarza i związanych z tym kosztów" - zaznaczono w uzasadnieniu uchwalonej w piątek ustawy. Istotę planowanej zmiany pozytywnie oceniały m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Krajowa Rada Notarialna. Wskazywały, że dopracowania wymagają uregulowania odnoszące się do wykazów

Odwracanie reformy Gowina: sądy rejonowe wracają

. Minister zachowuje prawo do tworzenia i znoszenia sądów, ale nie dowolnie, lecz według precyzyjnych kryteriów: sąd może być powołany dla co najmniej 50 tys. mieszkańców rejonu, z którego rocznie wpływa co najmniej 50 tys. spraw. Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia" liczy na to, że uda się przywrócić

Debata: konieczne uporządkowanie przepisów o referendarzach sądowych

. Sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaznaczył natomiast, że niemieckie proporcje znacznie odbiegają od sytuacji w Polsce. "Choć często mówi się, iż w Polsce jest wielu sędziów - ponad 10 tys. - to zapomina się o niewielkiej liczbie referendarzy

Minister sprawiedliwości o płacach sędziów

Minister powtórzył to samo, co niedawno mówił na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Sędziów "Iustitia": że nie będzie w tym roku obiecanych jeszcze przez rząd PiS podwyżek, ale gotów jest pracować nad zmianą systemu wynagradzania sędziów. Tymczasem wśród sędziów narasta sprzeciw wobec tego, że

Sędziowie podsumowali prace okrągłego stołu dla sądownictwa

Sędziów Polskich "Iustitia". Uczestniczyły w nich też m.in. Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Notarialna i Krajowa Rada Komornicza. Podsumowaniem dotychczasowego cyklu debat stało się podpisane przez część ich uczestników porozumienie. Jednocześnie

KRS apeluje do Gowina i sędziów o wyhamowanie emocji

. Stowarzyszenie Iustitia organizuje z kolei akcję zaskarżania decyzji ministra o przeniesieniu do Sądu Najwyższego. Opracowało wzór odwołania, który sędziowie mogą pobrać ze strony internetowej. Iustitia uważa, że odwołanie do SN wstrzymuje decyzję ministra o przeniesieniu sędziego. Ministerstwo przeciwnie: że

MS z zadowoleniem przyjmuje uchwałę ws. przenoszenia sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" od resortu sprawiedliwości żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego w związku z reorganizacją nie podpisał minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Wszystkie decyzje podpisywali trzej podsekretarze stanu: Wojciech Hajduk - 369 decyzji, Wojciech Węgrzyn - 173

Minister-prokurator Zbigniew Ziobro będzie wyznaczał sędziów?

Polskich "Iustitia" MARIUSZ JAŁOSZEWSKI: PiS nie kryje, że chce zrobić w sądach rewolucję. Prezes Jarosław Kaczyński mówił ostatnio, że nie może być tak, że sądy kłaniają się gangsterom i aferzystom. Boicie się tej "reformy"? KRYSTIAN MARKIEWICZ: Środowisko sędziów jest teraz

Jaki: Sąd Najwyższy postawił się po stronie sporu politycznego

, ponieważ pani prezes SN zachowuje się bardzo mocno politycznie, chociażby dlatego że nie stosuje się do przepisów prawa" - ocenił Jaki. Kategoryczny sprzeciw wobec wypowiedzi Mazurek wyraziły w środę zarządy czterech stowarzyszeń sędziowskich - "Iustitia", "Themis" oraz dwóch

Politycy PiS o "zespole kolesi", czyli co poseł Beata Mazurek miała na myśli

mnie jest Jan Paweł II, Józef Piłsudski i Lech Kaczyński. Proszę mi nie cytować osób, które nie są autorytetami - stwierdził Jaworski. Przeciwko słowom posłanki Mazurek zaprotestowały cztery stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia, Themis, ProFamilia, Sędziów Rodzinnych w Polsce. "Taka wypowiedź jest

Trzęsienia ziemi w prokuraturach ciąg dalszy. Zmiana wszystkich szefów

;Veritate sequi et tuerii iustitia" - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości. I sporo - o sobie. M.in. o represjach wobec niego w latach 80. i 90.: "... byłem relegowany ze studiów i uniemożliwiono mi m.in. zdobycie wykształcenia i zawodu. Po 1990 roku postanowiłem nadrobić te zaległości

Sędziowie wybrani przez PiS nie przyszli na Zgromadzenie Ogólne TK. Pierwszy taki przypadek

podczas wcześniejszego wystąpienia podkreślił: - Fiat iustitia, et pereat mundus (Sprawiedliwości musi stać się zadość, choćby świat miał zginąć). Będzie sprawiedliwość i osłoni przed pychą możnych tego świata. "Naprawdę żal się rozstawać z tym miejscem" Rzepliński podkreślił, że sędziowie TK są

Posłowie za poprawkami Senatu do prezydenckiej ustawy o sądach

mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna reaktywacja

"Sędziowie i urzędnicy wykonają wyroki Trybunału Konstytucyjnego"

Brak publikacji to złamanie prawa Sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia": - Nie wyobrażam sobie, żeby teraz sędziowie nie uznawali wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który będzie orzekał na podstawie poprzedniej ustawy, sprzed nowelizacji autorstwa

Sejm zmodyfikował przepisy ws. nagrywania cywilnych rozpraw

Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". "Projekt moim zdaniem wskazuje na to, że pomysł protokołu elektronicznego to porażka. Okazało się, że ta instytucja skomplikowała prace sądu" - powiedział Przymusiński PAP. Z kolei poseł Witold Pahl (PO), który był sprawozdawcą

Bunt sędziów. Nie wydają wyroków. "Adwokaci już się cieszą"

wyroki. Mam świadomość, że podjąłem dramatyczną decyzję, ale nie miałem wyjścia. Szanuję kolegów i koleżanki, którzy tego nie zrobili, ale liczę na to, że moja decyzja też zostanie uszanowana - mówi sędzia Dembowski, który w tym roku zakończył ponad 800 spraw. Iustitia i Themis w obronie sędziów W

MS planuje przywrócenie większości małych sądów z początkiem 2015 r.

znoszenia sądów rejonowych pozytywnie oceniało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". "Należałoby przywrócić tyle sądów, ile się da, ale nie wszystkie zniesione, bo jest prawdą, że niektóre sądy nie powinny istnieć jako odrębne jednostki. Reorganizacja to także dobra okazja do usunięcia

Ks. Szczepaniak: Wałęsa to dobro wspólne zasługujące na ochronę. Dziwi mnie, że nie odzywa się żaden hierarcha Kościoła, i to w roku miłosierdzia

, gdyż ostateczna sprawiedliwość (summa iustitia) może jednocześnie stać się najwyższą niesprawiedliwością (summa iniustitia). Właśnie z taką sytuacją mamy dziś do czynienia. Jeśli zatem urzędnicy dzisiejszej władzy - którzy mają usta pełne poparcia dla Kościoła (choć sami nie są zdolni do przekazania

Komputer wydaje wyroki. A powinien sąd. Sędzia: "chyba zbyt mocno zawierzono informatyzacji"

informatyzacji - powiedziała nam sędzia Barbara Zawisza, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Sędziowie o słowach Gowina: "To forma nacisku"

rozstrzygnięcia sądu. Poprzednio skrytykował orzeczenie krakowskiego sądu w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej małżeństwa Bajkowskich. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uznało tę wypowiedź jako "formę nacisku na sąd, który będzie rozpoznawał odwołanie od orzeczenia sądu I instancji

Konferencja sędziów: Jeżeli władza polityczna zdoła uziemić Trybunał Konstytucyjny, to będzie miała 10 tys. sędziów konstytucyjnych

- odpowiedział na apel prezes stowarzyszenia Iustitia, sędzia Maciej Strączyński. Co z sądami? Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił o planach reformy wymiaru sprawiedliwości. Uznał - potwierdzając, niezamierzenie chyba, obawy prezes Gersdorf - że dziś istnieje "niebezpieczeństwo alienacji

Ziobro: Ukarać sędziego Tuleyę. Prawnicy: Nie wolno go piętnować

Stowarzyszenia Iustitia. - Żądanie napiętnowania sędziego wytykającego uchybienia w działalności instytucji państwowych stanowi naruszenie zasad państwa prawa - głosi oświadczenie. "Oburzające część polityków porównanie metod przesłuchań jako mogących budzić skojarzenia ze stosowanymi w czasach stalinizmu w

Grabarczyk: dostęp MS do akt sądowych nie zagraża trzeciej władzy

sędziowie - m.in. ze stowarzyszenia "Iustitia" mówią o zbyt daleko idącej ingerencji władzy wykonawczej w sądownictwo. Zarzut, że zmiany w usp mają służyć ministrowi do takich celów, Grabarczyk uznał za "absolutnie bezpodstawny, a ponieważ sformułował go sędzia orzekający - to zarzut wręcz

KRS i minister sprawiedliwości ostro o ataku tortem: zamach na podstawy funkcjonowania państwa

zapewniła, że incydent będzie całościowo wyjaśniany, także pod kątem tego, jak udało się wnieść tort do sądu. - Ten człowiek nie powinien wyjść z sądu bez kajdanek - powiedział o atakującym szef Stowarzyszenia Sędziów Iustitia Maciej Strączyński. Jego zdaniem problemem jest to, że sądy są słabo

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym opublikowana w Dzienniku Ustaw

Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, prokurator generalny, adwokatura, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", a także szereg organizacji pozarządowych: Amnesty International, Fundacja Batorego, fundacja ePaństwo, fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS, Instytut Spraw

Co po zmianach PiS w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym? Sędziowie muszą zrobić, co można

, szefa europejskiego Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka; * rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, * Krajowej Rady Sądownictwa, * Konfederacji Lewiatan, * Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", * Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, * szefów adwokatury i * radców prawnych

iustitia

Iustitia
Iustitia - rzymskie uosobienie (personifikacja) sprawiedliwości. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z gałązką oliwną lub paterą, berłem, dużo rzadziej z wagą.
Plik:Themis225.jpg|
Plik:LADY JUSTICE 15inches.jpg|
Plik:Statue_of_Themis.jpg|
Plik:Chuo highschool themis.jpg|
Plik:Law place du Palais-Bourbon Paris.jpg|
Plik:JMR-Memphis1.jpg|
Plik:Berner Iustitia

więcej o iustitia na pl.wikipedia.org