ile wynosi urlop macierzyński

sprawdź też:

urlop macierzyński

MARTA PIĄTKOWSKA

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotycząca urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Zmiany są korzystne dla rodziców.

Zmiany w urlopach dla rodziców

2 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz zasiłków. Sprawdź, co się zmieni.

Urlopy dla rodziców

Macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy - ile czasu możemy spędzić z dzieckiem.

CO SIĘ NALEŻY KOBIETOM W CIĄŻY

automatycznym przedłużeniem podstawowego macierzyńskiego. Urlop rodzicielski wynosi obecnie od 32 do 34 tygodni w zależności od tego, czy matka rodzi jedno czy więcej dzieci. Zarówno podczas urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego kobiety nie można zwolnić. Ważne. Urlop rodzicielski można łączyć z pracą

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców

macierzyńskiego . Jego podstawowy wymiar wynosi 20 tygodni (dla porodów mnogich od 31 do 37 tygodni), ale może zostać przedłużony o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o osiem tygodni dla dwojga lub więcej dzieci. Jeżeli Anna będzie chciała skorzystać z dodatkowego urlopu

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru. MACIERZYŃSKI Urlop macierzyński przysługuje przedsiębiorczej mamie, jeżeli opłaca składkę chorobową. Pod względem długości pobierania świadczeń i prawa do urlopu traktowana jest na tych

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

świadczeń. Jest tylko jeden warunek - pracownik musi odprowadzać od niej dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, która wynosi 2,45 proc. wynagrodzenia. Składka ta gwarantuje nie tylko płatne zwolnienie lekarskie, ale również prawo do świadczeń na zasadach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W

Prezydent podpisał ustawę o urlopie rodzicielskim

Prezydent podpisał ustawę o urlopie rodzicielskim

macierzyński będzie wynosił 100 proc. ostatniego wynagrodzenia i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Kopacz zapowiada urlopy dla wszystkich rodziców

podstawie umowy o pracę. Przysługuje im 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Poza pierwszymi 14 tygodniami urlopu macierzyńskiego, które zarezerwowane są dla matki, rodzice mogą dowolnie wymieniać się urlopem między sobą. Przez pierwsze 26

Uszczęśliwmy polskich ojców!

Uszczęśliwmy polskich ojców!

Kobiety, które myślą o urodzeniu dziecka, zapewne się ucieszą. Będą mogły spędzić z nim nie pół roku, ale cały rok. Sześć miesięcy to niewiele, zwłaszcza że wiele kobiet nadal chce karmić piersią. Taka matka może co prawda pójść po macierzyńskim na urlop wychowawczy, ale dostanie wtedy niski

Co skłoni Polaków do posiadania dzieci? Żłobki najważniejsze

Co skłoni Polaków do posiadania dzieci? Żłobki najważniejsze

form opieki instytucjonalnej wprowadzonych ustawą żłobkową z 2011 r. Nie lepiej jest z urlopami. Choć w 2013 r. wprowadzono 26-tygodniowy urlop rodzicielski, a płatny urlop macierzyński został wydłużony ponaddwukrotnie, z 24 do 52 tygodni, przepisy nierówno traktują rodziców. Jak zauważają autorzy

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

. nie ma dla dziecka miejsca w żłobku i nie stać cię na opiekunkę, pozostaje urlop wychowawczy. Po urlopie macierzyńskim (i dodatkowym), zamiast wracać do pracy, mama i tata mają też prawo do trzech lat urlopu wychowawczego. Ale tylko wtedy, jeśli staż pracy wynosi co najmniej sześć miesięcy. Rodzice

Dłuższy macierzyński i ojcowski

Od 2012 roku zwiększa się długość urlopu macierzyńskiego. Będzie mógł trwać 24 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka - jak to wygląda w przypadku bliźniąt czy trojaczków, patrz tabela). A więc o dwa tygodnie dłużej niż w 2011 r. Ustawodawca zadbał, aby rodzice, którzy rozpoczęli urlopy

Dłuuugie urlopy dla rodziców

Dłuuugie urlopy dla rodziców

macierzyńskim, którego długość będzie wynosiła 20 plus 6 tygodni na jedno dziecko (31 plus 8 tygodni na bliźniaki), mama i tata będą mieli prawo do 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. To w sumie daje prawie rok na opiekę nad maluchem! Co ważne, urlopami rodzice będą mogli się dzielić - już po 14. tygodniu

Oswoić nowy kodeks pracy

urlopu ojcowskiego w trakcie korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego? Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby ojciec dziecka korzystał z urlopu ojcowskiego w czasie, gdy z urlopów związanych z urodzeniem dziecka korzysta matka

CO SIĘ NALEŻY ZWALNIANYM PRACOWNIKOM

oznacza obniżenie wynagrodzenia lub przesunięcie na inne stanowisko. Kobieta w ciąży może stracić pracę wskutek ciężkiego zaniedbania obowiązków służbowych (zwolnienie dyscyplinarne). Nie można zwolnić mamy/taty na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim czy rodzicielskim ani rodzica na urlopie wychowawczym

Bochniarz: Wyślijmy prezesów na tacierzyński

Bochniarz: Wyślijmy prezesów na tacierzyński

ojcowskim. Zwykle w źle zarządzanych firmach ciąża jest zagrożeniem. To właśnie tu szefowie twierdzą, że wydłużone urlopy macierzyńskie czy tacierzyńskie są dla nich ryzykowne. Przecież w interesie pracodawców i firm jest, by jak najwięcej kobiet rodziło dzieci. A torpedowanie tych urlopów macierzyńskich to

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

najwięcej. Jeśli jej roczny dochód przekroczy 85 tys., becikowe nie będzie przysługiwało. Ale ta zmiana nie została jeszcze uchwalona. Dłuższy urlop macierzyński i ojcowski W tym roku urlop macierzyński zostanie wydłużony o dwa tygodnie. Ta zmiana dotyczy dodatkowej części urlopu. Co to takiego? Pierwsze

Urlop macierzyński w częściach rozłożony na cztery lata?

Renata Grochal: Czy roczny urlop macierzyński, który zapowiada premier, ułatwi życie kobietom, czy przeciwnie - pracodawcy nie będą chcieli zatrudniać młodych kobiet w obawie, że zajdą w ciążę i długo nie będzie ich w pracy? - Przede wszystkim cieszę się, że premier zgodził się z prezydentem, iż

Nowe świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia dla rodziców

Z początkiem stycznia w życie weszły rozwiązania przygotowane przez poprzedni rząd, które już dzisiaj realnie przełożą się na polepszenie statusu materialnego rodzin. 1 TYS. ZŁ ŚWIADCZENIA RODZINNEGO Do tej pory urlop macierzyński i rodzicielski przysługiwał jedynie osobom opłacającym składkę

Przywileje dla rodziny

Przywileje dla rodziny

Od razu po urodzeniu dziecka mamie należy się urlop macierzyński, dostaje w tym czasie 100 proc. wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Przysługuje niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy o pracę czy wymiaru godzin. Szef nie może go zabronić, a matka nie ma prawa z niego zrezygnować. Z jakich

Sowite odszkodowanie dla polskiej recepcjonistki w Irlandii. Otrzyma 63 tys. euro

Sowite odszkodowanie dla polskiej recepcjonistki w Irlandii. Otrzyma 63 tys. euro

Sprawę Sylwii W. opisuje portal polonijny londynek.net. Polka od 2007 r. pracowała jako recepcjonistka w jednym z hoteli w Waterford, na południu Irlandii. Jej czas pracy wynosił średnio 42 godziny tygodniowo. W 2011 r. poszła na urlop macierzyński. Po powrocie dowiedziała się, że godziny jej pracy

Więcej żłobków i przedszkoli, a nie dłuższe urlopy, to droga do partnerstwa

Więcej żłobków i przedszkoli, a nie dłuższe urlopy, to droga do partnerstwa

roku 2011, kiedy łączna długość pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego wynosiła 22 tygodnie, Polki urodziły prawie 388 tysięcy dzieci - o przeszło 29 tysięcy mniej niż w 2009, kiedy przysługiwało im tylko 18 tygodni urlopu. Na decyzje o rodzicielstwie wpływ ma wiele czynników, z których doraźne wsparcie

Emerytura rolnika

50 ha składka za I kwartał 2016 r. wynosi 390 zł (w tym składki emerytalno-rentowe to 264 zł, a wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - 126 zł). Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym przez maksymalny okres, czyli trzy lata, będzie zwolniona ze składki. Rocznie zyska 1560 zł. W ciągu trzech lat

Będzie trudniej o becikowe

. Dłuższy macierzyński Jak wspomnieliśmy, to niejedyna zmiana przepisów. Od 2012 roku zwiększa się długość urlopu macierzyńskiego. Będzie on mógł trwać 24 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka - jak to wygląda w przypadku bliźniąt czy trojaczków, patrz tabela). A więc o dwa tygodnie dłużej niż w

Tata też ma swój urlop!

urlop macierzyński przy urodzeniu jednego dziecka w latach 2010 i 2011 będzie wynosić 2 tygodnie, a w kolejnych latach (2012 i2013) ma wynieść 4 tygodnie. Urodzenie więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie oznaczać będzie możliwość dodatkowego urlopu wwymiarze do 3 tygodni w latach 2010 i 2012, a

Miało być dobrze dla kobiet

są przypisane role opiekuńcze. I chociaż coraz więcej mężczyzn korzysta z wprowadzonych w 2010 r. urlopów ojcowskich, to wynoszą one zaledwie dwa tygodnie. Po drugie - kobiety zarabiają średnio o 17 proc. mniej niż mężczyźni, więc ich przejście na urlop będzie mniej odczuwalne w domowym budżecie (na

PIENIĄDZE NA DZIECI

okres nie przysługuje wyrównanie. Uwaga: osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński wyniesie poniżej 1 tys. zł, dostaną wyrównanie do tej kwoty. W przypadku porodów mnogich wysokość świadczenia pozostaje bez zmian, wydłuża się za to okres jego pobierania. W przypadku urodzenia jednego dziecka

Żłobek dla każdego dziecka? Tak jest w Danii. W Polsce tylko 9 proc. maluchów ma szansę na miejsce

ustawowe prawo do opieki krótko po urodzeniu, najczęściej zaraz po zakończeniu przez jednego z rodziców urlopu macierzyńskiego. Znacząco wyróżnia się Dania, gdzie z opieki instytucjonalnej korzysta 74 proc. dzieci do 3. roku życia. W Bułgarii, Czechach, na Litwie i w kilku innych krajach wskaźniki opieki

UE. Więcej urlopu macierzyńskiego

macierzyńskim musi dostawać nie mniej, niż gdyby była na zwolnieniu. Tymczasem na Wyspach tylko pierwsze sześć tygodni urlopu macierzyńskiego jest pełnopłatne, a później mamy dostają stałą i niewielką kwotę. "Unia zamierza potroić koszty urlopów macierzyńskich, obciążając podatników ogromnym rachunkiem

Apelujemy: Weź urlop, ojcze!

zarabiają mniej od mężczyzn. Rodzicielski stanie się wydłużonym macierzyńskim, co utrudni kobiecie powrót do pracy. Pracodawcy przekonani, że kobieta zaraz urodzi i "ucieknie" na jeszcze bardziej wydłużony urlop, chętniej będą zatrudniać mężczyzn. Kobiety zagrożone utratą pracy będą jeszcze

Designerskie śpioszki od fińskiego ZUS-u

powodu darmowych wyprawek w Finlandii chce się mieć dzieci. Wszystkie kobiety ciężarne mieszkające tam na stałe mają prawo do dodatku macierzyńskiego (22,96 euro dziennie) wypłacanego przez pierwsze 105 dni roboczych urlopu macierzyńskiego. To kobieta decyduje, od kiedy chce pobierać te pieniądze - może

Dla kogo pieniądze na dzieci

2016 r. i zostało wprowadzone przez poprzedniego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza (stąd obiegowa nazwa "kosiniakowe"). To odpowiednik urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego przeznaczony dla osób, które nie mają do nich prawa. Świadczenie rodzicielskie wynosi 1 tys. zł netto i

Realnie o rodzinie

powołać pełnomocnika, który politykę rodzinną by koordynował. Urlopy macierzyńskie i przedszkola Zgoda, powinien powstać kompleksowy dokument, który zbierałby w jednym miejscu wszystkie elementy systemu wsparcia rodzin. I przedstawiał perspektywę działań na najbliższe lata. Ale to, że dokumentu nie ma

ZMIANY W EMERYTURACH Z KRUS

. średniego wynagrodzenia (od 1 września to 5224,80 zł) - zostanie zawieszone. Zawieszenie ani zmniejszenie nie dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Nawet jeśli zarobią dodatkowo 4 czy 5 tys. zł, KRUS (inaczej niż w przypadku emerytów z ZUS) nie potrąci im ani złotówki. URLOP WYCHOWAWCZY Rząd

Badanie: Polacy o godzeniu obowiązków rodzica z życiem zawodowym

. zrezygnowało z korepetycji dla dziecka. Ponad 6 proc. ograniczyło lub zwięszyło wpłaty na szkołę. Zaznaczono, że wartości te nie odbiegają od lat poprzednich. Od stycznia 2010 r. urlop macierzyński wynosi 20 tygodni. Na wniosek pracownika może być wydłużony o dwa tygodnie, a do 3 tygodni w przypadku porodu

PiS proponuje wydłużenie urlopów macierzyńskich

Zaprezentowany w poniedziałek przez PiS projekt wydłużania urlopów macierzyńskich zakłada, że w 2007 roku będą one dłuższe o 4 tygodnie. Docelowo, w 2008 roku, na pierwsze dziecko urlop miałby wynosić 26 tygodni, czyli o 10 tygodni więcej niż obecnie. Zgodnie z projektem, na drugie dziecko urlop

Postulaty Sierpniowe. 35 lat później

55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek, punkt 17. - zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących, punkt 18. - wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

Rząd proponuje podnieść wymiar urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie - przy pierwszym dziecku wynosiłby on nie jak obecnie 16, ale 18 tygodni, przy każdym następnym - nie 18, tylko 20 tygodni. Rząd chce też zwiększyć z 26 do 28 tygodni urlop macierzyński w przypadku urodzenia więcej niż jednego

Nie oszczędzać na rodzinie

Balcerowicz i jego Fundacja Obywatelskiego Rozwoju proponują m.in.: wycofać się z planu wydłużenia urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni od 2014 r.; zlikwidować becikowe; obniżyć zasiłki chorobowe z 80 proc. do 60 proc. Te zmiany uderzyłyby w rodzinę. Płatny urlop macierzyński jest wielkim

Daddy cool - urlop tacierzyński z UE

Zapis przegłosowała już komisja ds. praw kobiet zajmująca się w PE dyrektywą w tej sprawie. Dla Polski byłaby to rewolucja. Już dziś Polka może zrezygnować z kilku tygodni urlopu macierzyńskiego na rzecz mężczyzny (po 14 tygodniach od urodzenia dziecka). Ale tylko ok. 2 proc. ojców korzysta z

Minister pracy: Gdy będę miał dziecko, wezmę urlop ojcowski [DEBATA U PREZYDENTA]

kobietę na urlopie macierzyńskim. Zdaniem Starczewskiej-Krzysztoszek państwo mogłoby ulżyć przedsiębiorcom i zdjąć z nich ciężar zwolnień lekarskich kobiet w ciąży. Zgadzam się, ale przy założeniu, że zasiłki chorobowe wynosiłyby jednak 80-90 proc. a nie 100 proc. pensji Joanna Krupska ze Związku Dużych

Ostatnie wystąpienie premier Kopacz: Będziecie mieli opozycję. Z każdego słowa was rozliczymy [STENOGRAM]

dziś najdłuższy urlop macierzyński w Europie. Przybyło ponad 5 tys. przedszkoli, a w ramach polityki prorodzinnej postawiliśmy na realną solidarność międzypokoleniową. Wiem, moi drodzy, że my mieliśmy łatwiej. My mieliśmy łatwiej, bo my porównywaliśmy się z waszymi osiągnięciami z lat 2005-07. Ale chcę

KOMU SIĘ NALEŻY ZASIŁEK POGRZEBOWY

pogrzebowy, zasiłek macierzyński, skrócony urlop macierzyński), rodzice muszą przedstawić odpis aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Żeby zaś taki akt urodzenia mógł zostać sporządzony, konieczne jest podanie płci dziecka. W wielu wypadkach można ją ustalić tylko za pomocą badań

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

proponuje wprowadzenie bonu opiekuńczo-wychowawczego dla wszystkich rodziców, którzy mają dziecko w wieku od roku do 3 lat. "On znakomicie się wpisuje w te oczekiwania, bo bon jest wypełnieniem luki między płatnym urlopem macierzyńsko-rodzicielskim a dopłatami do przedszkoli, które będą obowiązywały

Kto umatczyni Polskę?

Mój sprzeciw wobec wydłużenia urlopów macierzyńskich nie jest wyrazem potrzeby wyzwalania kobiet na siłę, lecz braku zaufania do "prokobiecych" intencji polityki Donalda Tuska. Wydłużenie urlopów w mojej opinii ma bowiem służyć nie tyle więziom rodzinnym, ile ochronie tradycyjnych ról

Kościerzyna. "Mobilne centrum wsparcia" dla zwalnianych w szpitalu

na urlopach macierzyńskich, kobiet w ciąży, osób będących jedynymi żywicielami rodziny oraz tych, którzy wychowują dzieci z niepełnosprawnością. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie funkcjonuje od 16 lat, ma ponad 40 oddziałów i poradni przyszpitalnych; jest jednym z największych pracodawców w

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

składkę chorobową przez ponad rok i zachoruje, nic się w wysokości jego zasiłku chorobowego nie zmieni. Nadal będzie wynosił tyle, ile dziś. Zmiany czekają przedsiębiorców, którzy przed chorobą składki opłacali krócej niż rok. Po co ta zmiana? Tak jak w przypadku zasiłków macierzyńskim resort pracy chce

Facet chce mieć dzieci!

dla ojców. Choćby cztery tygodnie, z perspektywą powiększenia. Inaczej rodzicielski zamieni się w macierzyński, ze skutkami jak wyżej. Weź urlop ojcze! To nowy cykl ''Gazety Wyborczej''. Będziemy w nim przekonywać, że konieczne są zmiany w planowanej ustawie o urlopach rodzicielskich. Apelujemy przede

Coś było przed 500+

stycznia 2016 r. rodzice, którzy nie mieli do tej pory praw do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, dostają zasiłek w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok. To studenci, osoby pracujące na umowy o dzieło, ubezpieczone w KRUS czy bezrobotni. Na marginesie, kosiniakowe jest przykładem nieporadności

Niektóre resorty na bieżąco komentowały nowy program PiS na Twitterze

przedszkolnego" - zaznacza MEN. Z kolei resort pracy przypomniał, że za kadencji PO wydłużono urlopy macierzyńskie, wprowadzono urlopy ojcowskie oraz nowe formy opieki nad dziećmi do lat trzech. MPiPS tweetowało m.in. ws. płacy minimalnej, która - jak podał resort - w 2007 r. wynosiła 936 zł, a w 2014

Pomoc dla samotnych rodziców

listopada 2015 roku wynosi ono 674 zł na osobę i 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Podniesiona została wysokość świadczenia, które obecnie wynosi: + 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia; + 118 zł na dziecko w wieku powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia; + 29 zł

Polki chcą mieć więcej dzieci. Ale koszty są większe niż zyski

półroczny urlop macierzyński będzie mu przysługiwać 100 proc. pensji; ci, którzy wybiorą roczny urlop dostaną 80 proc. wynagrodzenia. To najwyższy pułap w całej Europie. Chcemy, żebyśmy w 2015 roku mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że każde polskie małe dziecko ma płatne miejsce u boku mamy, taty, a w

Rokita: W polityce prorodzinnej kluczowe są zmiany na rynku pracy

przygotowanych przez PiS propozycji, w 2007 r. w przypadku pierwszego dziecka i kolejnych urlop macierzyński wynosiłby 22 tygodnie. W następnych latach stopniowo następowałoby wydłużenie urlopu, aż do roku 2011, gdy w przypadku urodzenia pierwszego dziecka urlop macierzyński trwałyby 26 tygodni, drugiego - 38, a

Pomorskie. Porozumienie władz szpitala w Kościerzynie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień

. Zwolnienia nie obejmą m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym, osób przebywających na urlopach macierzyńskich, kobiet w ciąży, osób będących jedynymi żywicielami rodziny oraz tych, które wychowują dzieci posiadające stopień niepełnosprawności" - poinformowała Pisarewicz. Według wcześniejszych

PiS wyleciał na trotylu [SONDAŻ]

Kaczyński mówił, że może równocześnie mówić o gospodarce i wygłaszać radykalne tezy o Smoleńsku. To badanie pokazuje, że się nie da - dodaje. Przypomnijmy, że mimo medialnej ofensywy premiera sprzed dwóch tygodni, tak zwanego drugiego exposé, zapowiedzi wydłużenia urlopów macierzyńskich notowania PO

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

, zmniejszenia podatków dla rodzin. Związek proponuje wprowadzenie bonu opiekuńczo-wychowawczego dla wszystkich rodziców, którzy mają dziecko w wieku od roku do 3 lat. "On znakomicie się wpisuje w te oczekiwania, bo bon jest wypełnieniem luki między płatnym urlopem macierzyńsko-rodzicielskim a dopłatami do

Czwartek 31 lipca

) lub (022) 555 31 23. Informator jak odzyskać składki z ZUS za urlop macierzyński Jeśli w latach 1999-2001 byłaś na urlopie macierzyńskim, na twoim koncie w ZUS nadal może brakować części składek. A to oznacza niższą emeryturę Tydzień z ''Gazetą'' * w piątek film Resident Evil'' na DVD * w sobotę

Kosiniak-Kamysz: wsparcie dzietności wspólnym interesem narodu i państwa

skupiania prywatnych przedsiębiorców wobec tej inicjatywy, przynoszącej ulgi finansowe rodzinom wielodzietnym. Szef MSiPS zwrócił też uwagę, że reformy podejmowane przez rząd w polityce społecznej, m.in. wydłużenie urlopów macierzyńskich i wprowadzenie rodzicielskich, zmiany w przepisach umożliwiające

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

może być jednak wykonywana najwyżej w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Uwaga! Nowość! Od stycznia z urlopów tacierzyńskich mogą korzystać także ojcowie. Na razie taki ojcowski urlop wynosi jeden tydzień; od 1 stycznia 2012 roku wzrośnie do dwóch tygodni. Przy czym jeżeli urlop macierzyński

Szklanka do połowy pełna. Bez wolności nie będzie równości

, wprowadziły roczny płatny urlop macierzyński, od 1 stycznia obowiązują przez rok tysiączłotowe zasiłki dla osób nieobjętych ZUS-em, dzieci w pierwszych klasach mają darmowe podręczniki, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie został zmieniony system ubezpieczenia KRUS, który oznacza wielomiliardowy transfer

Co się należy rodzicowi? Macierzyństwo - tacierzyństwo

Największe zmiany szykują się w urlopach macierzyńskim i wychowawczym. Do Sejmu trafił już rządowy projekt nowelizacji kodeksu. Planowane są też zmiany w warunkach przyznawania popularnego becikowego. Rok temu wszystkich rozpalała do czerwoności dyskusja: co z mundurkami? Efektem ubocznym nowego

Wśród polskich polityków nie ma zgody ws. CETA. Kto za, a kto przeciw umowie UE - Kanada? Sprawdzamy

gospodarstwa wielkopowierzchniowe i inne unormowania dotyczące zabezpieczenia pracowników, produkcja wygląda inaczej. My mamy ZUS czy urlopy macierzyńskie, które w Kanadzie nie są obligatoryjne. W związku z tym nasze firmy mogą okazać się mniej konkurencyjne. Zobacz: CETA, dwoje naukowców i całkowicie

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa

Czy ZUS oddał moje składki emerytalne?

pensja wynosiła ok. 1900 zł brutto. Załóżmy, że matka tyle zarabiała przed przejściem na macierzyński lub wychowawczy. Kobieta na urlopie macierzyńskim (wtedy czteromiesięcznym) dostaje zasiłek w wysokości 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia. 7,3 proc. tej sumy to część składki przekazywana do OFE, a

Pieniądze na dzieci

, dostanie ten dodatek. Nie przysługuje on tej, która: * przed urlopem pracowała krócej niż 6 miesięcy na etacie; * w czasie urlopu podjęła lub kontynuowała pracę, a opiekę nad dzieckiem powierzyła komu innemu; * korzystała z zasiłku macierzyńskiego. Uwaga! Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w

Wiek emerytalny do zmiany?

rodzice opiekujący się dziećmi. Urlop macierzyński i wychowawczy miałyby być traktowane jak praca zawodowa. Ludowcy swój projekt przejęli od byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wprowadzili jednak zmiany. Na wcześniejszą emeryturę po 40 latach pracy mogliby odchodzić nawet Polacy, którzy przez całą

Matka czy Polka? Debata nad urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi

powinno być też ''wyrokiem'', a jest. Znam wiele kobiet, które najpierw miały do mnie pretensje o to, że nie cenię urlopów macierzyńskich, ale gdy je spotkałam po latach, mówiły, że miałam rację: z urlopów skorzystały i wiele na tym straciły: miejsce na rynku pracy, niezależność finansową, publiczny

Bez urlopu tylko dla ojców nie będzie równouprawnienia

zarządach przybyło z 6 proc. w 2003 do 41 proc. w tym roku. Dla porównania: w Polsce w zarządach spółek giełdowych zasiada 12,2 proc. pań. No i w Norwegii tacierzyński bierze 60 proc. ojców. - A Szwecja w 1974 r. jako pierwsza wprowadziła urlopy tylko dla ojców. Urlop macierzyński stał się rodzicielskim

136 badaczy otrzymało stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

uczestniczyć naukowcy przed trzydziestką (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed lub tuż po zrobieniu doktoratu. Średni wiek tegorocznych laureatów programu START to 28,4 roku; prawie 54 proc. laureatów ma stopień doktora (średni wiek uzyskiwania

Nowe zasady wypłacania zasiłków i świadczeń w 2009 r.

: ** po urodzeniu pierwszego dziecka (jednego) kobiecie przysługiwało 18 tygodni urlopu macierzyńskiego, a jeśli były to bliźniaki, trojaczki itp. - ** do 28 tygodni takiego urlopu; ** w przypadku następnych ciąż długość urlopu wynosiła 20 tygodni. Ma być tak: ** urlop macierzyński składał się będzie z

Rośnie popularność emerytur częściowych. Co to jest?

wysokość częściowych składają się więc teraz tylko emerytury mężczyzn. A oni częściej zarabiają więcej i nie tracą na przerwach związanych z urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi. Średnia się obniży, kiedy częściowe zaczną brać kobiety. Jak zaznacza wiceminister pracy Marek Bucior, w przyszłości

Pomoc w trudnej sytuacji

medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. + Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym wynosi 400 zł miesięcznie. Mogą go pobierać zarówno matka, ojciec, jak i opiekun faktyczny dziecka. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub

Rodzice przeciw cięciom

Elbanowski ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, w Europie co innego: w Czechach urlop macierzyński przysługuje nawet studentkom, w Wielkiej Brytanii nie ma VAT na produkty dla dzieci. Nawet na Ukrainie jest lepiej, bo becikowe na trzecie dziecko wynosi równowartość 40 tys. zł, a na Słowacji

Dlaczego Polki nie rodzą dzieci?

w pracy. Przewrażliwienie? Co dziesiąta kobieta straciła pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Jeszcze więcej kobiet, bo aż jedna trzecia, złożyło wypowiedzenie, bo nie miały z kim zostawić dziecka. W efekcie ze współczynnikiem dzietności na poziomie 1,3 osiągnęliśmy jeden z

Jak odzyskać składki z ZUS

pieniędzy mogą domagać się kobiety W 1999 r. średnia pensja wynosiła ok. 1900 zł brutto. Załóżmy, że nasze matki tyle zarabiały przed przejściem na macierzyński i/lub wychowawczy. Kobieta na urlopie macierzyńskim (wtedy czteromiesięczny) dostaje zasiłek w wysokości 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia. 7,3

Polki na Wyspach chętniej rodzą dzieci niż w kraju? To mit. Ale są najdzietniejsze spośród imigrantek

polityka rodzinna na Wyspach jest bardzo hojna. Owszem, urlop macierzyński w obu krajach wynosi maksymalnie rok, a system opłat za przedszkola jest podobny. "Różnica tkwi w progu dochodowym, poniżej którego należą się świadczenia rodzinne - na Wyspach wynosi on aż 53 tys. euro rocznie, dzięki czemu

Komu się należą pieniądze na dzieci

albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, a pieniądze przepadają. NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM Dodatek wynosi 400 zł miesięcznie i mogą go pobierać zarówno matka, ojciec, jak i opiekun faktyczny dziecka. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego

Francja zachęca do płodzenia dzieci

podwyższenie dopłat dla rodziców, którzy zdecydują się na trzecie dziecko. Dotychczas po okresie pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego rodzic trzeciego dziecka pozostający w domu mógł liczyć na ok. 500 euro miesięcznie, co nie stanowiło wielkiej zachęty szczególnie dla dobrze zarabiających. Minimalna płaca

Kto może przejść na rentę

uznała, że jest zdolna do pracy, tyle że ma to być praca niewymagająca długiego chodzenia i noszenia ciężarów powyżej pięciu kilogramów. - Z przerwą na urlop macierzyński pracowałam prawie 30 lat. Płaciłam składki. Czy nic mi się za to teraz nie należy? - pyta rozżalona pani Beata.

Jak gonić najbogatszych

stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, bo przecież dłużej żyjemy. Państwo powinno zadbać też o zwiększenie dzietności. Warto szybko wprowadzić obowiązkowy urlop dla ojców równy urlopowi macierzyńskiemu. Ojciec mógłby z niego zrezygnować na rzecz matki tylko za jej pisemną zgodą wyrażoną w obecności

Boni: rząd adresuje politykę społeczną do najbardziej potrzebujących

proc. "Średnio oszczędności dla budżetu z tym związane wynoszą w ciągu 2,5 roku 20 miliardów złotych" - zaznaczył. Minister przypomniał też, że rząd wydłużył okres urlopu macierzyńskiego, wprowadził zachęty do korzystania z urlopu tacierzyńskiego; weszła też w życie ustawa o opiece na dziećmi

Coraz więcej dzieci w Ameryce

najniższych w świecie (209. miejsce na 222 kraje) i wynosi 1,26 dziecka na kobietę. W USA urlop macierzyński jest niezwykle krótki i po dwóch miesiącach po porodzie kobieta powinna stawić się w pracy. Dlaczego rodzi się tyle dzieci? Zdaniem ekspertów składa się na to kilka bardzo różnych czynników. Ważna jest

Wściekła matka

ojcostwa. Walczy o kawałek urlopu rodzicielskiego tylko dla ojca, bo wie, że inaczej rodzicielski będzie macierzyńskim. Na razie przegrała, a właściwie przegraliśmy razem* i urlopy przeszły w wersji de facto tylko dla matek - do wykorzystania w całości w pierwszym roku życia dziecka. Ale demaskuje też

Reforma emerytalna w Wielkiej Brytanii ruszy w kwietniu 2010 r.

opłacania składek bez względu na płeć. - Ta zmiana jest ważna zwłaszcza dla kobiet, które mają przerwy w pracy zawodowej przez urlop macierzyński - tłumaczy Ritchie. Obecnie brytyjscy emeryci dostają od państwa 95,25 funtów tygodniowo. Od kwietnia przyszłego roku będzie to 97,65 funtów. - To nadal nie

Becikowe. Znowu idą zmiany!

wykorzystany w tym samym czasie co urlop macierzyński matki malucha. Przypomnijmy, że we wszystkich przypadkach wykorzystywania przez ojca urlopu ojcowskiego przysługują mu podobne przywileje jak przebywającej na urlopie macierzyńskim matce - jest prawnie chroniony przed zwolnieniem podczas swojej nieobecności

Podatki zagonią nas do łóżka? Nowe propozycje zmian

;Wyborczej" przyczyny wysokiego przyrostu naturalnego w swoim kraju, wymieniła nie tylko podatki, ale też płatne urlopy macierzyńskie i wychowawcze, zwykle darmowe żłobki i przedszkola, wcześniejsze emerytury dla matek (i mężczyzn, jeśli byli na urlopie wychowawczym), przyjazne podejście do pracujących

Jak się robi dzieci w Norwegii

pracuje lub się uczy. Kobiety, które wcześniej nie pracowały, mają prawo do jednorazowego zasiłku macierzyńskiego, którego kwota obecnie wynosi 35 263 koron norweskich (ok. 20 tys. zł). Norwegowie solidarnie dzielą się urlopem rodzicielskim? - Tak. Odsetek mężczyzn biorących tacierzyński wynosi 60

Pieniądze na dzieci

jeszcze dodatkowe kryteria. Na dodatek nie mają co liczyć m.in. osoby, które w okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego na drugie dziecko lub podjęły pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. BECIKOWE To kolejne świadczenie, którego

Emerytury rolników

kwartalnie. W gospodarstwie do 50 ha wynoszą 390 zł, z tego emerytalno-rentowe - 264 zł, a wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - 126 zł. Kobieta przebywająca na wychowawczym przez maksymalny okres, czyli trzy lata, będzie zwolniona ze składki. Rocznie zyska 1560 zł. W ciągu trzech lat daje to 4680 zł

Wtorek 14 października

Wysyłkowej pod numerem telefonu 0-801 130 000 (koszt połączenia wynosi 0,29 zł netto w sieci TP SA) lub (022) 555 31 23 oraz w naszym sklepie internetowym. Ciąża w pracy Czy można skrócić urlop macierzyński? Czy w ciąży opłaca się mieć własną firmę? Odpowiadamy na najczęstsze pytania młodych rodziców

Nierealne postulaty Sierpnia

postulował jednocześnie poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju: skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie, lepszą opiekę medyczną, dłuższe płatne urlopy macierzyńskie i wszystkie wolne soboty. Strajkujący i ich doradcy z jednej strony żądali więc od rządu "realnych działań mających na celu

Kryzys ma twarz kobiety

niepodległą". - Polka nie jest niepodległa, dopóki żyje w ciągłym, głębokim strachu o jutro - mówiła z platformy Elżbieta Korolczuk z Porozumienia Kobiet 8 Marca, jedna z organizatorek corocznego marszu. - W zeszłym roku słyszałyśmy obietnice, że będzie więcej żłobków i przedszkoli oraz wydłużone urlopy

Tajemnica druku ZUA

obowiązku złożenia druku ZUA, to nie mógł jej wypłacać składek. Kobieta powinna więc złożyć teraz druk i oczekiwać na przelanie składek, ale bez odsetek. A chodzi o niebagatelne sumy. W tamtym czasie średnia pensja wynosiła ok. 2000 zł brutto. Kobieta, gdy przechodzi na urlop macierzyński (wtedy

Prof. Środa o triku z zasiłkiem od ZUS na ciążę: To państwo nauczyło nas kombinować

", który wynosi 6,6 tys. zł. To równowartość niemal trzech średnich krajowych, czyli dla przeciętnego Polaka pensja nieosiągalna. Na czym polega trik z zasiłkiem? Wystarczy założyć firmę, opłacić jedną, najwyższą składkę chorobową na ZUS w wysokości 3,3 tys. zł i przez pół roku na urlopie

CBOS: Tylko 9 proc. Polaków chce mieć szefa kobietę. Kobiety zarabiają mniej niż koledzy i są dyskryminowane za macierzyństwo

problemem w pracy. Co trzecia badana w wieku 18-45 lat, która ma już dzieci, twierdzi, że musiała zrezygnować z pracy, ponieważ nie miała jak zapewnić dzieciom opieki. Co dziesiąta kobieta straciła pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Złe warunki na rynku pracy dla kobiet się mszczą

Sprzeciw "pokolenia 2000 zł brutto" to nie wymysł rozkapryszonej młodzieży [POLEMIKA]

dzieci! Po pierwsze młodych ludzi nie stać dziś w Polsce na dzieci. Młodych ludzi ze swoich pensji stać ledwie na wynajęcie pokoju, zakup biletu miesięcznego i wyżywienie. Pracują na umowach, które mogą być wypowiedziane z miesiąca na miesiąc. Nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego. W

Każda matka chce być Szwedką

. Demografowie twierdzą, że najlepiej byłoby, gdyby wszystkie kobiety w Europie rodziły średnio dwoje dzieci. Wtedy następowałaby prosta wymiana pokoleń. W lutym urodziłam Tosię. Nawet nie zauważyłam, jak przeleciał mi urlop macierzyński. Na myśl o powrocie do pracy już w czerwcu, po 18 ustawowych tygodniach

Kosiniak-Kamysz: polityka rodzinna to wsparcie dzietności, ale i seniorów

ulgi finansowe rodzinom wielodzietnym. Szef MSiPS zwrócił też uwagę, że reformy podejmowane przez rząd w polityce społecznej, m.in. wydłużenie urlopów macierzyńskich i wprowadzenie rodzicielskich, zmiany w przepisach umożliwiające elastyczny czas pracy, muszą tworzyć wspólną całość. "To nie

Ile lat pracy do emerytury

mniejsze szanse na nie. Po reformie wychowawczy jest już traktowany jak normalne lata pracy, a państwo odprowadza składki, ale tylko od kwoty najniższego wynagrodzenia (ok. 300 zł miesięcznie). Uwaga! W przypadku kobiet będących na urlopie macierzyńskim składka jest odprowadzana od kwoty zasiłku