ile wynosi stypendium

Beata Łabutin

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Od 70 do 120 złotych wzrosły w ostatnich dniach stypendia na Politechnice Opolskiej; najwyższe wynoszą nawet ponad tysiąc złotych! Korzysta z nich około 2300 studentów. Wyższe są zarówno stypendia socjalne, jak i naukowe

Opole. Miasto po raz kolejny przyzna stypendia studentom

Opole po raz kolejny przyzna stypendia najlepszym i najaktywniejszym studentom uczącym się w szkołach wyższych w mieście. W ubiegłym roku odebrało je 58 osób. Miesięcznie wynosiły one od 630 do 1000 złotych.

Zgłoś się na na stypendia krajowe i zagraniczne. Trwa wiosenny nabór

Na uczniów, studentów i naukowców czekają stypendia naukowe od fundacji, stowarzyszeń, firm i samorządów.

Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne [INFORMATOR]

Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne [INFORMATOR]

Rzymie. Muszą także mieć status studenta, znać język włoski na poziomie podstawowym oraz być urodzeni po 15 marca 1980 r. Miesięczna wartość stypendium wynosi 750 euro. Termin aplikacji upływa 31 marca 2017. Więcej na: www.nexus.it . O stypendium Jane M. Klausman mogą aplikować studentki ostatnich lat

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514 zł na osobę. Wysokość przyznawanego świadczenia wynosi 100-120 zł

Stypendium ministra edukacji dla 300 uczniów \

"Rywalizacja między ludźmi jest bardzo istotna, ale są różne rodzaje rywalizacji: przeciw komuś i z kimś. W waszym przypadku w grę wchodziła ta druga, lepsza forma rywalizacji. Dobrze ucząc się nie myśleliście o tym, że dostaniecie stypendium, tylko robicie to dla siebie" - powiedział

SEZON NA STYPENDIA

SEZON NA STYPENDIA

gimnazjów i liceów, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie programu. Organizacje te mają możliwość nominowania kandydatów na stypendystów do 29 lipca. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy i wynosi do 300 zł miesięcznie

Odpowiedź rzecznik prasowej UW na list studentki

Odpowiedź rzecznik prasowej UW na list studentki

. Takie stypendia wynoszą od ponad 200 do ponad 1000 złotych miesięcznie. Zapomoga wynosi 5500 złotych. Nie są to kwoty, które rozwiązywałyby Pani wszystkie problemy, ale na pewno mogą Pani pomóc. W poprzednim roku stypendia socjalne otrzymywało ponad 3000 osób. I każda z nich była traktowana na uczelni

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

. Roczne stypendium wynosi 30 tys. zł netto. Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02

V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

realizacji projektów reporterskich (reportaż, seria lub cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie. Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji): http://www.fundacjaherodot.com.pl/regulamin-stypendium Program stypendialny

Łódź. Rusza kolejna edycja programu stypendialnego "Młodzi w Łodzi"

, praktyk czy zagranicznych wymian studenckich. W minionych latach stypendia wynosiły od 600 do 800 zł brutto miesięcznie. Program "Młodzi w Łodzi", przygotowany przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z uczelniami oraz pracodawcami, działa od

Erasmus bez tajemnic

Erasmus bez tajemnic

. Stypendium daje niezwykłą możliwość doświadczenia multikulturowości. To wcale nie tak częste, że w jednym miejscu zbiera się wielu ludzi różnych narodowości w tym samym wieku otwartych na poznawanie innych. Świat staje się mniejszy. W 1998 roku nasz kraj wybrało tylko 220 osób, w 2014 – ponad 11,6 tys

Stypendia nie tylko dla studentów

Stypendia nie tylko dla studentów

września. Stypendia przyznawane są na okres trzech lub dziesięciu miesięcy i wynoszą 300 zł, 400 zł lub 500 zł miesięcznie. Informacje: www.sapereauso.org. MAZOWIECKIE Do 30 września studenci i maturzyści mogą złożyć wnioski o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Kolejną możliwość, aby ubiegać się

Można zgłaszać się do Konkursu Stypendialnego im. Kapuścińskiego

reportaży, ewentualnie książka reporterska) wynosi 30 tysięcy złotych. Fundatorem i organizatorem konkursu jest, utworzona przez żonę zmarłego pisarza Alicję Kapuścińską, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres fundacji swoje CV, dotychczasowe

Łódzkie. 150 tys. zł na stypendia dla młodych naukowców w 2015 r.

. Całkowita wartość projektu to 888 tys. zł, a unijna dotacja wynosi ponad 470 tys. zł. Więcej informacji na temat stypendiów można uzyskać m.in. na stronie www.intelektualne.lodzkie.pl.

Poznańska Nagroda Literacka 2017. Tadeusz Sławek laureatem, nominacje dla trojga młodych autorów

Poznańska Nagroda Literacka 2017. Tadeusz Sławek laureatem, nominacje dla trojga młodych autorów

uniwersytetu. Przyznawana jest w dwóch kategoriach – ma dwóch patronów i co roku dwóch laureatów. Jednej – za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – patronuje Adam Mickiewicz (nagroda wynosi 60 tys. zł). Drugiej – dla twórców młodych, którzy nie ukończyli 35. roku życia

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

. Przyjmowanie wniosków trwa do 30 września. Stypendia przyznawane są na okres 3 lub 10 miesięcy i wynoszą 300 zł, 400 zł lub 500 zł miesięcznie. Więcej informacji: www.sapereauso.org. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków utworzony przez Fundację Sądecką wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendia dla młodych dziennikarzy zostały ufundowane przez żonę zmarłego pisarza Alicję Kapuścińską. Są one finansowane, zgodnie z wolą reportera, z części jego honorariów. Stypendium wynosi 30 tys. zł rocznie. W zgłoszeniu kandydaci powinni przedstawić swój dotychczasowy dorobek dziennikarski, a

Konkurs na Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego

Konkurs na Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego

Fundatorem i organizatorem jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla uzdolnionych dzieci

stypendium wynosi tysiąc dolarów (ok. 2800 zł). O wsparcie stypendialne mogą ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół. Według fundatorów może ono być wykorzystane przez ucznia na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, laptopa, rzeczy potrzebnych do pracy

Premier wręczyła uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów

szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a z innych co najmniej dobre. Stypendium wynosi 2580 zł. Środki na

136 badaczy otrzymało stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendia wynoszą 28 tys. zł i przyznawane są głównie naukowcom przed 30. rokiem życia. W tym roku FNP przeznaczyła na stypendia ponad 3,8 mln zł. Wręczono je po raz 22. Gratulując laureatom prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, podkreślił, że w pracy naukowej najważniejsza jest oryginalność badań

Nagrodzona jedenastka z Politechniki Białostockiej

Nagrodzona jedenastka z Politechniki Białostockiej

, dziekan wydziału mechanicznego. Została także doceniona działalność naukowa studenta informatyki Kamila Kozłowskiego, który m.in. występował z referatami na międzynarodowych konferencjach matematycznych. Stypendia w roku akademickim 2015/2016 wynoszą 15 tys. zł.

Stypendium im. Kapuścińskiego

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, książka reporterska) wynosi 30 tys

Po raz pierwszy zostanie przyznane stypendium im. Kapuścińskiego

fundatorem przedsięwzięcia jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, wdowę po zmarłym pisarzu, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie

Ranking stypendiów w UE

wahają się tam od 10 do 670 euro miesięcznie. W większości państw Europy Zachodniej stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej. Na tak wysokie stypendia socjalne nie mogą liczyć studenci w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

projekty i konkursy. I podają maksymalne kwoty, o które można się ubiegać w danym kraju. W większości państw Europy Zachodniej - stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie ok. 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej, np. Finlandia. Polak nie zaszaleje Na tak wysokie

Uniwersytet kusi olimpijczyków. Da im po tysiąc złotych

studenci UŁ oczywiście nadal mogą liczyć na tradycyjne stypendia - motywacyjne (za dobre wyniki) oraz socjalne. Pierwsze z nich, począwszy od drugiego roku, pobiera 10 proc. najlepszych studentów na poszczególnych wydziałach. Wynosi 310 zł. Stypendium socjalne zależy od sytuacji materialnej studenta

II edycja Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł. Program adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35. roku życia). Ubiegający

Najlepsze konto dla studenta

niewysokie, bo dopłaca do nich państwo - oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskontowej NBP, czyli aktualnie 0,88 proc. STYPENDIUM SOCJALNE 668 zł - tyle może wynosić dochód na osobę w rodzinie, żeby student miał prawo do otrzymania stypendium socjalnego. W porównaniu z ubiegłym rokiem próg ten wzrósł o

Podlaskie. 93 doktorantów otrzyma stypendia na innowacyjne badania

Projekt "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego" realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Budżet projektu wynosi 9 mln zł, z czego ponad 7 mln zł pochodzi z funduszy unijnych z programu Kapitał Ludzki, a pozostałe środki to pieniądze z

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów z Radomia

Członek zarządu fundacji Krzysztof Gajewski poinformował, że na stypendia dla uczniów z Radomia fundacja przeznaczyła w tym roku 20 tys. dolarów kanadyjskich. Jedno stypendium wynosi 1 tys. dolarów, czyli przeszło 2,8 tys. zł. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół oraz

Kierunek studiowanie

Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a studia magisterskie na Cambridge, gdzie tym razem dostałam pełne stypendium. Potem skończyłam studia doktoranckie: genomika i analiza działania mózgu na poziomie wzrokowego rozpoznawania przedmiotów, również na Cambridge. Teraz mieszkam i pracuję naukowo w Berlinie

Stypendyści ministra na lokalnych uczelniach

Miesięczna wysokość takiego stypendium przyznanego przez minister szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką wynosi 1300 zł. W kategorii wyników w nauce resort przyznał 1012 stypendiów (na 2644 złożonych wniosków). 39 osób, to studenci Uniwersytetu w Białymstoku, a trzy kolejne osoby kształcą się na

Polak potrafi. Wynalazek: bambusowe rowery

miejscowych uczniów szkół podstawowych. W przypadku Asante kwota ta wynosi 55 dol. Każda nadwyżka (a są one bardzo pożądane) przekazywana jest na fundusz finansujący stypendia dla młodzieży, która chce dostać się na studia. Produkcja polskich rowerów Asante ruszyła we wrześniu 2015 roku. Oglądaj wideo "

Stypendia im. Jana Pawła II tylko do końca września

"Studenci, niekoniecznie z Warszawy, którzy posiadają indeks warszawskiej uczelni, mogą ubiegać się o jedno z ponad 600 stypendiów. Wsparcie stypendysty wynosi od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także

Stypendium im. Kapuścińskiego zostanie przyznane po raz pierwszy

realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie. Zgodnie z regulaminem uczestnikami programu stypendialnego mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 35 roku życia. Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres

Stypendia: Na UKW mniej pieniędzy dla studentów

Powód: mniejsza dotacja ministerialna. Stypendium za wyniki w nauce dla studentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0 będzie przyznawane tylko 20 procentom najlepszych studentom na kierunku danego roku. Będzie można dostać w zależności od wyniku od 120 do 310 zł. Stypendium socjalne przyznawane

Nie stać Cię na studia? Stypendia czekają

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy ul. Kaliskiego 7 tel. 052 374 93 12 Stypendium socjalne: przyznawane jest na 9 miesięcy studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w trudnej sytuacji materialnej. Wynosi ono od 130 do 280 zł. Kwota wypłacana jest co miesiąc. Aby ubiegać się o tę formę

Łódź. Więcej uczniów może skorzystać z dopłat do wyprawki szkolnej

W Łodzi termin składania wniosków o dopłatę upływa 8 września - poinformował we wtorek wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski. Przypomniał, że rząd podniósł kryterium dochodowe, które wynosi w tym roku 539 zł na jednego członka rodziny. Z pomocy skorzystać będą mogli rodzice tych dzieci, które

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

stypendia dostaną wszyscy, którzy zaliczyli sesję, bo połowa rocznika poległa na chemii organicznej. A na jakie pieniądze może liczyć student kierunku niezamawianego? Nagrody rektorskie, które zastąpiły dawne stypendia naukowe, wynoszą na UAM od 350 zł do 1 tys. zł, przy czym na tę najwyższą kwotę

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami. - W związku z tym ministerstwo powinno wezwać beneficjentów do zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków. Łączna kwota dotacji wydatkowanej nienależnie wynosiła ponad 7,5 mln zł - dodał rzecznik Biura. Rzecznik

Nabór do Wyszehradzkich Rezydencji Literackich - do końca lutego

Zakwalifikowani będą realizować własne projekty literackie. W tegorocznej edycji uczestnicy po raz pierwszy mają do wyboru dwa terminy. Oprócz tradycyjnego, jesiennego (od 1 września do 30 listopada), mogą się zdecydować na termin wiosenny (od 1 maja do 12 czerwca). Jednorazowe stypendium wiosenne

Program Erasmus+ - wysokość stypendium

pieniędzy. Część przelewa je na konta studentów, podczas gdy inne wypłacają stypendium również w postaci gotówki. Wysokość stypendiów w różnych krajach Zgodnie z informacjami podanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ wynosi: a) 500 euro - Austria, Dania, Finlandia

282 uczniów z Warszawy dostało stypendia od premiera

, turniejach sportowych i zawodach. Ponad połowa nagrodzonych (282 stypendystów) to uczniowie z Warszawy i powiatów wokół stolicy. Stypendium premiera wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane od września do czerwca. Stypendia MEN (przyznano je 23 uczniom z całego województwa) to 3 tys. zł jednorazowej

Nasi naukowcy dostaną po 4 145 zł. To stypendia od minister szkolnictwa wyższego

Co ważne, stypendium w wysokości 4 145 zł miesięcznie przyznane jest na okres 3 lat. Wsparcie to przekazane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego skierowane jest do młodych, wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania naukowe. W VII edycji konkursu na stypendia dla młodych

Dzięki studenckiemu programowi Erasmus urodziło się ponad milion dzieci

, że 33 proc. byłych studentów Erasmusa ma partnera z innego kraju, podczas gdy dla tych, którzy studiowali w kraju, odsetek ten wynosi 13 proc. 27 proc. studentów Erasmusa poznaje swojego długoletniego partnera właśnie podczas pobytu na stypendium. Na tej podstawie Komisja Europejska szacuje, że od

Wyższe stypendia. Student UKW z większą kasą

niż rok temu. Studenci z najniższym dochodem na osobę w rodzinie (od 0 do 200 zł) otrzymywać będą miesięcznie 340 zł stypendium socjalnego. Ostatni próg dochodowy wzrósł w stosunku do ubiegłego roku. Pomoc dostaną nie tylko studenci, u których dochód wynosi 572 zł na osobę, ale również tacy, u których

W 2011 r. mniejsze stypendia dla płockich uczniów

- o tyle miejskie nie unikną cięć. - W ub.r. średnie stypendium miejskie wynosiło 170, minimalne - 100 zł. Teraz planujemy obniżyć te kwoty odpowiednio do 121 i 70 zł - zapowiada Roman Siemiątkowski. Zaznacza, że można by zmniejszyć te stypendia jeszcze bardziej - wtedy byłoby więcej motywacyjnych

WYPRAWKA DLA UCZNIA

, trzeciej klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo szóstej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego. Jeśli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, to limit dofinansowania wynosi 303,50 zł; + 770 zł - dla uczniów z

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

społecznym, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi oraz udziałem w projektach związanych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. Trzeba też mieć wysoką średnią oraz dobrą ocenę z zachowania. Stypendia wynoszą od 200 do 1,5 tys. zł miesięcznie. W dziesiątce najlepszych znalazł się m.in. najmłodszy

Studencie, powalcz o stypendium

muszą zamknąć się w jednym roku akademickim. W programie mogą wziąć udział studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Stypendia wynoszą kilkaset euro miesięcznie. Konkretne sumy zależą od kraju, do którego się wybieramy i uczelni, która określa dokładną stawkę. Szkoły wyższe same ustalają

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo

, niepublicznych i jednostek naukowych na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, a więc na stypendia. "Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik skierował do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarł ustalenia dotyczące

Stypendia dla najlepszych doktorantów z UW

doktoranckie wynosi 1,4 tys. zł - dodaje. Uczelnia dostała na Nowoczesny Uniwersytet12 mln zł z unijnego programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Projekt zakłada też stypendia dla profesorów z Polski i z zagranicy wizytujących UW oraz organizację staży zagranicznych dla młodych doktorów. Projekt

Pieniądze dla studenta

studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Stypendia wynoszą kilkaset euro miesięcznie. Konkretne sumy zależą od kraju, do którego się wybieramy i uczelni, która określa dokładną stawkę. Szkoły wyższe same ustalają również terminy i kryteria rekrutacji, ale znajomość języka obcego, w jakim

Preludium do śmierci nauki. Protest doktorantów pod siedzibą NCN

doktorantek wynosi tysiąc złotych miesięcznie - tłumaczył Jakub Baran, jeden z organizatorów wiecu, reprezentujący Partię Razem w Krakowie. - Żeby zrealizować projekt badawczy, trzeba poświęcić się temu w całości, nie ma mowy o dorabianiu w barze czy call center. - Tą decyzją NCN przyczynia się do coraz

Reportaż "Kalejdoskopu": w kulturze płacą gorzej niż w supermarketach

. Mimo dobrego wykształcenia, pracowitości oraz długiego stażu pracy ich zarobki wahają się od 1,2 tys. do 1,7 tys. zł. - To są takie stawki, o których śmiesznie rozmawiać. Dostawałam na studiach stypendium ministra, które było wyższe niż moja obecna pensja - mówi jedna z nich. Bez dzieci, bez mieszkania

Zdobądź stypendium miasta Warszawy

m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także zaangażowania stypendysty w działania charytatywne i społeczne. Przyznawane są z budżetu miasta i przeznaczono na nie w

Studiujesz? Potrzebujesz pieniędzy? Sprawdź, co zrobić, by je dostać

lub swoim dzieckiem. Stypendium socjalne, tak jak dotychczas, dostaną osoby w trudnej sytuacji materialnej. Zmieniły się jednak widełki dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do wsparcia. Od nowego roku akademickiego wynoszą one od 456,3 zł do 782,6 zł (poprzednio od 351 zł do 602

Stypendia dla studenta, czyli o jakie pieniądze może się starać zdolny żak

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Pytam o stypendium, słyszę: "Proszę już nie dzwonić" - list

, ale tylko tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Z wyrównaniem od początku nauki, więc student nie będzie stratny! Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. W praktyce wygląda to inaczej. Każda uczelnia sama określa własny regulamin stypendium na studiach

Pieniądze dla studenta

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Kurs na stypendium

pieniądze można starać się przez cały okres studiów. Wszystkie roczniki mogą również ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przykładowo na Uniwersytecie Wrocławskim wynosiło ono ostatnio od 250 do 600 zł, zależnie od stopnia niepełnosprawności i dochodów rodziny. Poza wypłacanymi co

Wicepremier Gowin dla "Wyborczej": Chcę podnieść poprzeczkę studentom. Kierunki humanistyczne? Powinny mieć charakter naprawdę elitarny

współpracy z przedsiębiorcami. Tam stypendia nie będą wynosiły 650 zł, ale kilka tysięcy. A co z humanistami? – Wbrew temu, co mówią moi krytycy, jestem entuzjastą studiów humanistycznych. Sam z wykształcenia jestem filozofem. Uważam humanistykę za konstruktywny element tożsamości kulturowej każdego

Nagrody Pulitzera 2017 dla artystów. Colson Whitehead wyróżniony za powieść o niewolnikach

jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda. „Kolej podziemna” to jego szósta powieść. Autor wydał także zbiory esejów oraz książki faktograficzne. Jest laureatem Nagrody MacArthura i stypendium Guggenheima. Sam autor na wygraną zareagował spontanicznym wpisem na Twitterze:  Nagroda

Stypendium - pomocna dłoń w edukacji

ubiegać się o stypendium socjalne, trzeba koniecznie przedstawić uczelni dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Na większości uczelniach otrzymasz pomoc socjalną, gdy dochód rodzinny studenta na osobę nie przekroczy 602 zł netto miesięcznie. Do tej pory ta stawka wynosiła 572 zł. Nowy próg

Konto dla studenta: Które wybrać? Na co uważać?

Myślisz o dorabianiu, żeby mieć więcej kasy na życie studenckie i opłacenie stancji? To już nie te czasy, kiedy pracodawca chętnie płacił pensję w gotówce. Masz chrapkę na stypendium naukowe lub socjalne? Uczelnia woli wypłacić je przelewem, bo jest szybciej, wygodniej i taniej. Chcesz się ubiegać

Nagroda im. Adama Włodka. A jednak będzie

"Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka" jest jednym ze statutowych zadań Fundacji Wisławy Szymborskiej, ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes

138 wspaniałych dostało stypendia prezydenckie

W tym roku było ich 138. Stypendium wynosi 1-2 tys. zł, mogą się o nie ubiegać laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz uczniowie mający dorobek naukowy lub twórczy. Tacy jak np. Tomasz Krupiński. Chodzi do XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, nosi długie włosy, w wolnych chwilach gra na

Matematyka może się przydać

kierunkach mają szansę otrzymać wysokie stypendia - tysiąc złotych miesięcznie przez cały okres trwania studiów. Dla porównania wysokość stypendium naukowego dla studenta ze średnią 5,0 (czyli najwyższą jako można osiągnąć na studiach) może wynosić na przykład 300 złotych. Jest więc o co walczyć. Warto

Pomoc dla uczniów

także pomoc rzeczowa, np. w postaci kompletu podręczników. Zasiłek szkolny może być przyznany nawet kilka razy w ciągu roku szkolnego. Stypendium szkolne Podstawą do przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna ucznia wynikająca z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie

Stypendium dla studenta

. Na jaką sumę można liczyć? Przykładowo w mijającym roku akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stypendium socjalne wynosiło, w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, od 60,20 zł do 602 zł, a stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - 200, 300 lub 400 zł, w

Znajdź pracę po pięćdziesiątce

trakcie studiów podyplomowych znalazł pracę lub założył własną działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wypłaty stypendium do czasu ich ukończenia. Stypendia dla bezrobotnych wynoszą: - podczas szkolenia: 997,4 zł, - stażu: 997,4 zł, - studiów podyplomowych: 166,3

Stypendia fundowane

Ministerstwo Pracy (824 zł). Wnioski o przyznanie stypendium można składać do końca października. Stypendia dla swoich zdolnych studentów przyznaje też gmina Krzywiń (Wielkopolskie) - w ubiegłym roku stypendium wynosiło tam 150 zł. Stypendia dla zdolnych maturzystów, którzy podejmują studia, finansuje np

Stypendia ministra kultury

Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie 32 uczniów ze szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski otrzymało stypendia ministra kultury. To uhonorowanie wysokich ocen oraz sukcesów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Stypendium wynosi 4 tys. 200 zł. Wśród nagrodzonych

Są miejsca na polskich uczelniach dla uchodźców politycznych z Ukrainy

Ukrainy jej zdaniem nie trzeba tworzyć, bo jest to związane również kwestią finansową. "Tak naprawdę jest to pytanie o pieniądze. Czy państwo polskie stać na to, by wypłacać stypendia kolejnym szerokim rzeszom ludności i na ile jest taka potrzeba" - mówiła Lipińska-Nałęcz. "Na razie nie

KE: Młodzi ludzie po studiach zagranicznych mniej narażeni na bezrobocie

się wasze szanse na zdobycie pracy" - powiedziała unijna komisarz ds. edukacji Andrulla Wasiliu. Przypomniała, że w latach 2014-2020 cztery miliony osób będą mogły uzyskać stypendia z nowego programu wymiany Erasmus+, co da im możliwość poznania życia w innym kraju poprzez studia, staż

Samoobniżające się stypendia naukowe na prawie - list

"Koniec Akademii" Jestem studentką V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, osiągam bardzo dobre wyniki w nauce (w minionym roku akademickim uzyskałam średnią ocen 5,0), otrzymuję więc stypendium naukowe. Takie stypendia przyznawane są studentom z urzędu pod

Stypendia ministra kultury

To uhonorowanie wysokich ocen oraz sukcesów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Stypendium wynosi 4 tys. 200 zł. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. pianista Stanisław Drzewiecki i skrzypaczka Justyna Jara.

Studencie, pomyśl o stypendium!

porozumieniu z uczelnianym samorządem i musi ona zmieścić się w określonych ustawowo widełkach, które od października br. wyniosą nie mniej niż 456,3 zł i nie więcej niż 782,6 zł. Na jakie sumy można liczyć? Przykładowo w kończącym się roku akademickim na Politechnice Gdańskiej stypendium socjalne wynosiło od

Pieniądze dla studenta

porozumieniu z uczelnianym samorządem i musi ona zmieścić się w określonych ustawowo widełkach, które od października br. wyniosą nie mniej niż 456,3 zł i nie więcej niż 782,6 zł. Na jakie sumy można liczyć? Przykładowo w kończącym się roku akademickim na Politechnice Gdańskiej stypendium socjalne wynosiło od

Czwartek 6 listopada

Stypendia od zaraz Jak zasilić studencki portfel: rodzaje stypendiów, terminy składania wniosków, stypendia w kraju i za granicą Spadki, darowizny, testamenty Uwaga! Zmiany w podatku od spadków i darowizn. Łatwiej będzie potwierdzać testamenty. Kiedy ze spadkiem dziedziczysz długi? Czytaj od

Stypendium w zasięgu ręki

informacji w dziale spraw morskich i praktyk oraz na stronie: www.am.szczecin.pl. Natomiast na wsparcie Lotos SA mogą liczyć studenci Akademii Górniczo-Hutniczej. Stypendium wynosi 6 tys. zł. Otrzymują je studenci z najwyższą średnią, którzy nie pobierają żadnego innego stypendium. Szczegóły. Stypendium na

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyzna jednak Nagrodę im. Adama Włodka. 50 tys. zł dla młodych autorów

Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka jest jednym ze statutowych zadań fundacji ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes instytucji i wieloletni sekretarz

Komisje pozytywnie o wykorzystaniu środków na edukację w 2013 r.

Za przyjęciem pozytywnej opinii dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych głosowało 19 posłów, siedmiu było przeciw, trzech posłów wstrzymało się od głosu. Pozytywnie wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania zaopiniowała też Najwyższa Izba Kontroli. Subwencja oświatowa w 2013 r. wynosiła

Brazylijska minister o ubóstwie: jeśli istnieje, to z winy polityków

głodem i skrajnym ubóstwem. Według danych statystycznych opublikowanych przez ministerstwo, którym kieruje Tereza Campello, w liczącej 201 milionów mieszkańców Brazylii, sześć milionów, to jest 3,1 proc. ludności, nadal żyje w skrajnym ubóstwie. Ich przeciętne dochody wynoszą mniej niż 1,25 dolara na

Będąc młodym lekarzem, zarobisz 3 zł poniżej płacy minimalnej. Lekarze emigrują, minister nie widzi problemu

i drugiego etatu, żeby na staż zarobić, z nauką do LEK-u jest niezwykle trudne – mówi Kosikowski. Staż to dla wielu bolesne zderzenie z rzeczywistością. Kosikowski studiował w Lublinie, gdzie stypendia są wysokie. Kiedy lekarze z dyplomem udają się na staż, często okazuje się, że po studiach

Słodki smak Erasmusa

.- dodaje. Nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na taki komfort. - Do stypendium, które wynosiło 350 euro, z czego 250 przeznaczałam na opłatę za mieszkanie, dorabiałam sobie pracą dorywczą.- opowiada Agnieszka. - Raz w tygodniu jeździłam na obrzeża Paryża pracować na około 2 godzin jako pomoc domowa

Sejmej: zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym bezrobotnych w osobnym projekcie

stypendium. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie 58,2 zł. Składka na dobrowolne ubezpieczenie wynosiłaby tyle samo. Bezrobotni z prawem do zasiłku nadal mają podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Demografia - po pierwsze, nie zaszkodzić!

wskaźnik dzietności wynosi niespełna 1,4, co oznacza, że przeciętna kobieta rodzi przez cały swój okres płodności średnio 1,4 dziecka. Rodzi bez żadnego stypendium demograficznego. Płacenie za pierwsze dziecko jest więc - z punktu widzenia "efektywności demograficznej" - wyrzucaniem pieniędzy w

Nie obrażajcie doktorantów! Gdyby nie pasja, już dawno bylibyśmy w Londynie

studiów doktoranckich? Warto wspomnieć, ile wynosi stypendium doktoranckie. Według ustawy to 70 proc. minimalnego wynagrodzenia asystenta. W praktyce oznacza to około 1250 złotych. Szaleństwo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje wynajęcie pokoju w dużym mieście. Ale w sumie po co

Dolnośląskie. Spadek bezrobocia w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim

; - poinformowała Piasecka. W tym roku PUP w Wałbrzychu otrzymał z Unii Europejskiej ponad 14,5 mln zł. Pieniądze są przeznaczone m.in. na refundację kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy przez pracodawców, stypendia stażowe dla osób poszukujących pracy oraz na pomoc dla osób zakładających własną działalność

Soczi - minister Biernat: najwyższe stypendia dla złotych medalistów

"Na najwyższe stypendia zapracowali Stoch, Bródka i Kowalczyk. Będzie to kwota 9200 złotych miesięcznie, czyli ok. 110 tys. PLN rocznie. Srebrne medalistki otrzymają ok. 90 tys. rocznie, a brązowi - 80 tys. Wszyscy po ukończeniu 40. roku życia będą dostawać emerytury (olimpijskie - PAP), czyli

Peruwiańskie władze przekuły wzrost gospodarczy na poziom zamożności całego społeczeństwa

i dzieci w wieku przedszkolnym (Cuna mas), dotacje dla stołówek szkolnych (Qali Warma – Zdrowe Dziecko w języku quechua), dotacje dla matek posyłających dzieci do szkół (Juntos – 30 dol. miesięcznie), stypendia, pomoc dla ludzi starszych (Pension 65), kierowane są głównie do biednych

Student za granicą, czyli na zagranicznym stypendium

innych niemieckich miastach. To wszystko dzięki pięciomiesięcznym stypendiom stowarzyszenia GFPS-Polska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Miesięczne wsparcie wynosi 580 euro. Mogą je dostać osoby z dobrymi wynikami w nauce, ciekawym projektem badawczym i dobrą znajomością języka niemieckiego

Więcej pracy na wschodzie Polski

brakuje tu dużych inwestorów zagranicznych, którzy szybko rozkręciliby gospodarkę. Powoli na wschodzie jednak umacnia się biznes lokalny. Popatrzmy na Bielsk Podlaski - w jednej miejscowości skupili zakłady krajowi liderzy w swoich branżach, a stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wynosiła w styczniu

Projekt budżetu na 2015 r.: subwencja oświatowa wyniesie ponad 40 mld zł

. W tym roku wysokość tej rezerwy wynosi 1 mld 567 mln zł. Zgodnie z projektem 11 mln zł ma wynieść w przyszłym roku rezerwa na Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych; kwota ta jest tej samej wysokości co w tym roku. Z kolei rezerwa na "Przygotowanie i

Inżynier na zamówienie

będzie sobie zasłużyć - dostaną je tylko ci z najlepszymi wynikami. Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. Niestety, nie każdy tyle dostanie. Ministerstwo przyjęło, że na uczelniach, które tworzą kierunki od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej

Stypendia z uczelni

ci, jeśli dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi od 351 zł do 572 zł netto (dokładną kwotę ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim). Nie ma jednego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Każda uczelnia przygotowuje go indywidualnie. Wzór wniosku znajdziesz na stronach

Staże i praktyki dla 6 tys. uczniów szkół zawodowych z regionu

pracy - zaznacza Maczuga. Każda uczeń, który odbędzie staż, otrzymuje stypendium w wysokości 1 tys. zł (brutto). W ramach projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców", który będzie realizowany do końca października br., staże i praktyki ma odbyć w sumie ponad 12 tys. uczniów. Do tej pory