ile wynosi stypendium

Beata Łabutin

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Od 70 do 120 złotych wzrosły w ostatnich dniach stypendia na Politechnice Opolskiej; najwyższe wynoszą nawet ponad tysiąc złotych! Korzysta z nich około 2300 studentów. Wyższe są zarówno stypendia socjalne, jak i naukowe

Stypendia dla uczniów

Nawet kilkaset złotych może wynosić kwota stypendium dla ucznia. Na chętnych czekają oferty stypendialne samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Prezentujemy wybrane propozycje dla uczniów.

Opole. Miasto po raz kolejny przyzna stypendia studentom

Opole po raz kolejny przyzna stypendia najlepszym i najaktywniejszym studentom uczącym się w szkołach wyższych w mieście. W ubiegłym roku odebrało je 58 osób. Miesięcznie wynosiły one od 630 do 1000 złotych.

Łódź. Rusza kolejna edycja programu stypendialnego "Młodzi w Łodzi"

, praktyk czy zagranicznych wymian studenckich. W minionych latach stypendia wynosiły od 600 do 800 zł brutto miesięcznie. Program "Młodzi w Łodzi", przygotowany przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z uczelniami oraz pracodawcami, działa od

Stypendia nie tylko dla studentów

Stypendia nie tylko dla studentów

września. Stypendia przyznawane są na okres trzech lub dziesięciu miesięcy i wynoszą 300 zł, 400 zł lub 500 zł miesięcznie. Informacje: www.sapereauso.org. MAZOWIECKIE Do 30 września studenci i maturzyści mogą złożyć wnioski o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Kolejną możliwość, aby ubiegać się

Można zgłaszać się do Konkursu Stypendialnego im. Kapuścińskiego

reportaży, ewentualnie książka reporterska) wynosi 30 tysięcy złotych. Fundatorem i organizatorem konkursu jest, utworzona przez żonę zmarłego pisarza Alicję Kapuścińską, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres fundacji swoje CV, dotychczasowe

Łódzkie. 150 tys. zł na stypendia dla młodych naukowców w 2015 r.

. Całkowita wartość projektu to 888 tys. zł, a unijna dotacja wynosi ponad 470 tys. zł. Więcej informacji na temat stypendiów można uzyskać m.in. na stronie www.intelektualne.lodzkie.pl.

Stypendium ministra edukacji dla 300 uczniów \

"Rywalizacja między ludźmi jest bardzo istotna, ale są różne rodzaje rywalizacji: przeciw komuś i z kimś. W waszym przypadku w grę wchodziła ta druga, lepsza forma rywalizacji. Dobrze ucząc się nie myśleliście o tym, że dostaniecie stypendium, tylko robicie to dla siebie" - powiedział

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

. Przyjmowanie wniosków trwa do 30 września. Stypendia przyznawane są na okres 3 lub 10 miesięcy i wynoszą 300 zł, 400 zł lub 500 zł miesięcznie. Więcej informacji: www.sapereauso.org. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków utworzony przez Fundację Sądecką wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendia dla młodych dziennikarzy zostały ufundowane przez żonę zmarłego pisarza Alicję Kapuścińską. Są one finansowane, zgodnie z wolą reportera, z części jego honorariów. Stypendium wynosi 30 tys. zł rocznie. W zgłoszeniu kandydaci powinni przedstawić swój dotychczasowy dorobek dziennikarski, a

Premier wręczyła uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów

szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a z innych co najmniej dobre. Stypendium wynosi 2580 zł. Środki na

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla uzdolnionych dzieci

stypendium wynosi tysiąc dolarów (ok. 2800 zł). O wsparcie stypendialne mogą ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół. Według fundatorów może ono być wykorzystane przez ucznia na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, laptopa, rzeczy potrzebnych do pracy

Stypendium im. Kapuścińskiego

Stypendium im. Kapuścińskiego

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, książka reporterska) wynosi 30 tys

136 badaczy otrzymało stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendia wynoszą 28 tys. zł i przyznawane są głównie naukowcom przed 30. rokiem życia. W tym roku FNP przeznaczyła na stypendia ponad 3,8 mln zł. Wręczono je po raz 22. Gratulując laureatom prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, podkreślił, że w pracy naukowej najważniejsza jest oryginalność badań

Stypendia nie tylko dla studentów

Stypendia nie tylko dla studentów

twórców. Program skierowany jest do artystów z dziedzin: film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, muzyka, literatura, krytyka artystyczna. Kandydaci powinni mieć do 35 lat, posiadać polskie obywatelstwo i stały adres w Polsce. Stypendium wynosi od 30 do 50 tys. zł brutto. Formularz wniosku należy

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

projekty i konkursy. I podają maksymalne kwoty, o które można się ubiegać w danym kraju. W większości państw Europy Zachodniej - stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie ok. 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej, np. Finlandia. Polak nie zaszaleje Na tak wysokie

Podlaskie. 93 doktorantów otrzyma stypendia na innowacyjne badania

Projekt "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego" realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Budżet projektu wynosi 9 mln zł, z czego ponad 7 mln zł pochodzi z funduszy unijnych z programu Kapitał Ludzki, a pozostałe środki to pieniądze z

II edycja Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł. Program adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35. roku życia).Ubiegający

ile wynosi stypendium

wahają się tam od 10 do 670 euro miesięcznie. W większości państw Europy Zachodniej stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej. Na tak wysokie stypendia socjalne nie mogą liczyć studenci w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Po raz pierwszy zostanie przyznane stypendium im. Kapuścińskiego

fundatorem przedsięwzięcia jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, wdowę po zmarłym pisarzu, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie

Łódź. Więcej uczniów może skorzystać z dopłat do wyprawki szkolnej

W Łodzi termin składania wniosków o dopłatę upływa 8 września - poinformował we wtorek wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski. Przypomniał, że rząd podniósł kryterium dochodowe, które wynosi w tym roku 539 zł na jednego członka rodziny. Z pomocy skorzystać będą mogli rodzice tych dzieci, które

Uniwersytet kusi olimpijczyków. Da im po tysiąc złotych

Uniwersytet kusi olimpijczyków. Da im po tysiąc złotych

studenci UŁ oczywiście nadal mogą liczyć na tradycyjne stypendia - motywacyjne (za dobre wyniki) oraz socjalne. Pierwsze z nich, począwszy od drugiego roku, pobiera 10 proc. najlepszych studentów na poszczególnych wydziałach. Wynosi 310 zł. Stypendium socjalne zależy od sytuacji materialnej studenta

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami. - W związku z tym ministerstwo powinno wezwać beneficjentów do zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków. Łączna kwota dotacji wydatkowanej nienależnie wynosiła ponad 7,5 mln zł - dodał rzecznik Biura. Rzecznik

Dzięki studenckiemu programowi Erasmus urodziło się ponad milion dzieci

, że 33 proc. byłych studentów Erasmusa ma partnera z innego kraju, podczas gdy dla tych, którzy studiowali w kraju, odsetek ten wynosi 13 proc. 27 proc. studentów Erasmusa poznaje swojego długoletniego partnera właśnie podczas pobytu na stypendium. Na tej podstawie Komisja Europejska szacuje, że od

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów z Radomia

Członek zarządu fundacji Krzysztof Gajewski poinformował, że na stypendia dla uczniów z Radomia fundacja przeznaczyła w tym roku 20 tys. dolarów kanadyjskich. Jedno stypendium wynosi 1 tys. dolarów, czyli przeszło 2,8 tys. zł. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół oraz

Nabór do Wyszehradzkich Rezydencji Literackich - do końca lutego

Zakwalifikowani będą realizować własne projekty literackie. W tegorocznej edycji uczestnicy po raz pierwszy mają do wyboru dwa terminy. Oprócz tradycyjnego, jesiennego (od 1 września do 30 listopada), mogą się zdecydować na termin wiosenny (od 1 maja do 12 czerwca). Jednorazowe stypendium wiosenne

Stypendia im. Jana Pawła II tylko do końca września

"Studenci, niekoniecznie z Warszawy, którzy posiadają indeks warszawskiej uczelni, mogą ubiegać się o jedno z ponad 600 stypendiów. Wsparcie stypendysty wynosi od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także

Stypendium im. Kapuścińskiego zostanie przyznane po raz pierwszy

realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie. Zgodnie z regulaminem uczestnikami programu stypendialnego mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 35 roku życia. Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

stypendia dostaną wszyscy, którzy zaliczyli sesję, bo połowa rocznika poległa na chemii organicznej. A na jakie pieniądze może liczyć student kierunku niezamawianego? Nagrody rektorskie, które zastąpiły dawne stypendia naukowe, wynoszą na UAM od 350 zł do 1 tys. zł, przy czym na tę najwyższą kwotę

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo

, niepublicznych i jednostek naukowych na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, a więc na stypendia. "Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik skierował do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarł ustalenia dotyczące

Viagra, depresja i myszy. Badania na UMCS

badaczy w trudnych początkach kariery naukowej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce" - czytamy w informacji prasowej.Walka o stypendia była zażarta. Kandydatów w tym roku było aż 1076. Z tej liczby wyłoniono niespełna 127 laureatów. Stypendium przyznawane jest na rok i wynosi 28 tys

Sejm za ratyfikacją umowy z ESO

Podczas czwartkowego głosowania za ratyfikacją umowy z ESO zagłosowało 432 posłów, jeden był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. "Z jednej strony przystąpienie do organizacji gwarantuje dostęp do stypendiów i staży naukowych, do wszystkich urządzeń badawczych, które ESO posiada, dostęp

282 uczniów z Warszawy dostało stypendia od premiera

, turniejach sportowych i zawodach.Ponad połowa nagrodzonych (282 stypendystów) to uczniowie z Warszawy i powiatów wokół stolicy. Stypendium premiera wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane od września do czerwca. Stypendia MEN (przyznano je 23 uczniom z całego województwa) to 3 tys. zł jednorazowej nagrody

Nagroda im. Adama Włodka. A jednak będzie

"Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka" jest jednym ze statutowych zadań Fundacji Wisławy Szymborskiej, ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

społecznym, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi oraz udziałem w projektach związanych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. Trzeba też mieć wysoką średnią oraz dobrą ocenę z zachowania. Stypendia wynoszą od 200 do 1,5 tys. zł miesięcznie. W dziesiątce najlepszych znalazł się m.in. najmłodszy

Pieniądze dla studenta

studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Stypendia wynoszą kilkaset euro miesięcznie. Konkretne sumy zależą od kraju, do którego się wybieramy i uczelni, która określa dokładną stawkę. Szkoły wyższe same ustalają również terminy i kryteria rekrutacji, ale znajomość języka obcego, w jakim

KE: Młodzi ludzie po studiach zagranicznych mniej narażeni na bezrobocie

się wasze szanse na zdobycie pracy" - powiedziała unijna komisarz ds. edukacji Andrulla Wasiliu. Przypomniała, że w latach 2014-2020 cztery miliony osób będą mogły uzyskać stypendia z nowego programu wymiany Erasmus+, co da im możliwość poznania życia w innym kraju poprzez studia, staż

Brazylijska minister o ubóstwie: jeśli istnieje, to z winy polityków

głodem i skrajnym ubóstwem. Według danych statystycznych opublikowanych przez ministerstwo, którym kieruje Tereza Campello, w liczącej 201 milionów mieszkańców Brazylii, sześć milionów, to jest 3,1 proc. ludności, nadal żyje w skrajnym ubóstwie. Ich przeciętne dochody wynoszą mniej niż 1,25 dolara na

Pieniądze dla studenta

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Są miejsca na polskich uczelniach dla uchodźców politycznych z Ukrainy

Ukrainy jej zdaniem nie trzeba tworzyć, bo jest to związane również kwestią finansową. "Tak naprawdę jest to pytanie o pieniądze. Czy państwo polskie stać na to, by wypłacać stypendia kolejnym szerokim rzeszom ludności i na ile jest taka potrzeba" - mówiła Lipińska-Nałęcz. "Na razie nie

Studiujesz? Potrzebujesz pieniędzy? Sprawdź, co zrobić, by je dostać

lub swoim dzieckiem. Stypendium socjalne, tak jak dotychczas, dostaną osoby w trudnej sytuacji materialnej. Zmieniły się jednak widełki dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do wsparcia. Od nowego roku akademickiego wynoszą one od 456,3 zł do 782,6 zł (poprzednio od 351 zł do 602

Komisje pozytywnie o wykorzystaniu środków na edukację w 2013 r.

Za przyjęciem pozytywnej opinii dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych głosowało 19 posłów, siedmiu było przeciw, trzech posłów wstrzymało się od głosu. Pozytywnie wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania zaopiniowała też Najwyższa Izba Kontroli. Subwencja oświatowa w 2013 r. wynosiła

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyzna jednak Nagrodę im. Adama Włodka. 50 tys. zł dla młodych autorów

Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka jest jednym ze statutowych zadań fundacji ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes instytucji i wieloletni sekretarz

Stypendia dla najlepszych doktorantów z UW

doktoranckie wynosi 1,4 tys. zł - dodaje.Uczelnia dostała na Nowoczesny Uniwersytet12 mln zł z unijnego programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Projekt zakłada też stypendia dla profesorów z Polski i z zagranicy wizytujących UW oraz organizację staży zagranicznych dla młodych doktorów. Projekt

Projekt budżetu na 2015 r.: subwencja oświatowa wyniesie ponad 40 mld zł

. W tym roku wysokość tej rezerwy wynosi 1 mld 567 mln zł. Zgodnie z projektem 11 mln zł ma wynieść w przyszłym roku rezerwa na Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych; kwota ta jest tej samej wysokości co w tym roku. Z kolei rezerwa na "Przygotowanie i

Pomoc dla uczniów

także pomoc rzeczowa, np. w postaci kompletu podręczników. Zasiłek szkolny może być przyznany nawet kilka razy w ciągu roku szkolnego. Stypendium szkolne Podstawą do przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna ucznia wynikająca z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie

Sejmej: zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym bezrobotnych w osobnym projekcie

stypendium. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie 58,2 zł. Składka na dobrowolne ubezpieczenie wynosiłaby tyle samo. Bezrobotni z prawem do zasiłku nadal mają podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dolnośląskie. Spadek bezrobocia w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim

; - poinformowała Piasecka. W tym roku PUP w Wałbrzychu otrzymał z Unii Europejskiej ponad 14,5 mln zł. Pieniądze są przeznaczone m.in. na refundację kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy przez pracodawców, stypendia stażowe dla osób poszukujących pracy oraz na pomoc dla osób zakładających własną działalność

Soczi - minister Biernat: najwyższe stypendia dla złotych medalistów

"Na najwyższe stypendia zapracowali Stoch, Bródka i Kowalczyk. Będzie to kwota 9200 złotych miesięcznie, czyli ok. 110 tys. PLN rocznie. Srebrne medalistki otrzymają ok. 90 tys. rocznie, a brązowi - 80 tys. Wszyscy po ukończeniu 40. roku życia będą dostawać emerytury (olimpijskie - PAP), czyli

Pytam o stypendium, słyszę: "Proszę już nie dzwonić" - list

tylko tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Z wyrównaniem od początku nauki, więc student nie będzie stratny!Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. W praktyce wygląda to inaczej. Każda uczelnia sama określa własny regulamin stypendium na studiach zamawianych

138 wspaniałych dostało stypendia prezydenckie

W tym roku było ich 138. Stypendium wynosi 1-2 tys. zł, mogą się o nie ubiegać laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz uczniowie mający dorobek naukowy lub twórczy. Tacy jak np. Tomasz Krupiński. Chodzi do XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, nosi długie włosy, w wolnych chwilach gra na

Stypendium - pomocna dłoń w edukacji

ubiegać się o stypendium socjalne, trzeba koniecznie przedstawić uczelni dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Na większości uczelniach otrzymasz pomoc socjalną, gdy dochód rodzinny studenta na osobę nie przekroczy 602 zł netto miesięcznie. Do tej pory ta stawka wynosiła 572 zł. Nowy próg

Pieniądze dla studenta

porozumieniu z uczelnianym samorządem i musi ona zmieścić się w określonych ustawowo widełkach, które od października br. wyniosą nie mniej niż 456,3 zł i nie więcej niż 782,6 zł. Na jakie sumy można liczyć? Przykładowo w kończącym się roku akademickim na Politechnice Gdańskiej stypendium socjalne wynosiło od

Nie obrażajcie doktorantów! Gdyby nie pasja, już dawno bylibyśmy w Londynie

studiów doktoranckich?Warto wspomnieć, ile wynosi stypendium doktoranckie. Według ustawy to 70 proc. minimalnego wynagrodzenia asystenta. W praktyce oznacza to około 1250 złotych. Szaleństwo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje wynajęcie pokoju w dużym mieście. Ale w sumie po co

Demografia - po pierwsze, nie zaszkodzić!

wskaźnik dzietności wynosi niespełna 1,4, co oznacza, że przeciętna kobieta rodzi przez cały swój okres płodności średnio 1,4 dziecka. Rodzi bez żadnego stypendium demograficznego. Płacenie za pierwsze dziecko jest więc - z punktu widzenia "efektywności demograficznej" - wyrzucaniem pieniędzy w

Izrael i UE podpisały porozumienie o współpracy naukowej

;. Horyzont 2020 jest największym w historii unijnym programem ramowym (PR) na rzecz badań naukowych i innowacji. Zastępuje tzw. 7 PR ds. badań, którego budżet na lata 2007-2013 wynosił 53 mld euro. Siedmioletni budżet Horyzontu 2020 na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld euro. Negocjacje na temat

Projekt składki zdrowotnej dla bezrobotnych konsultowany między MPiPS i MF

miałby nadal pokrywać budżet państwa. W połowie 2013 r. zarejestrowanych było ponad 1,6 mln osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie 58,2 zł. Składka na dobrowolne ubezpieczenie wynosiłaby tyle samo. Bezrobotni z prawem do zasiłku nadal

Podkarpackie. Ponad 1,3 mld zł w tegorocznym budżecie Rzeszowa

ważnych inwestycji np. połączenia al. Rejtana z ul. gen. Maczka. Postulowali również wprowadzenie stypendiów dla studentów, karty seniora czy utworzenia funduszu pożyczkowego dla inwestorów. Z kolei szef pro prezydenckiego klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek podkreślał, że jest to wyjątkowy budżet

Samoobniżające się stypendia naukowe na prawie - list

"Koniec Akademii"Jestem studentką V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, osiągam bardzo dobre wyniki w nauce (w minionym roku akademickim uzyskałam średnią ocen 5,0), otrzymuję więc stypendium naukowe. Takie stypendia przyznawane są studentom z urzędu pod koniec

Warmińsko-mazurskie. W tym roku 186 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Pracy przez pracodawców oraz 130,5 mln zł, pochodzących z Europejskiego Funduszu Pracy. W ubiegłym roku urzędy pracy na Warmii i Mazurach wydały najwięcej, bo 65 mln zł, na stypendia dla podejmujących pracę na stażach. 43 mln zł otrzymali w formie dotacji bezrobotni, którzy zdecydowali się na założenie

Judoka Maciej Sarnacki: na treningach noszę kolegów po schodach

Holendra Roya Meyera czy Rosjanina Renata Saidowa, kiedy opowiadałem im o moich obowiązkach zawodowych, o tym, że nie mam sponsora, moje stypendium jest mniejsze o jedno +0+ i płacone w złotówkach, a nie w euro. W Polsce judo nie jest dochodowe. Trenuję od 20 lat, a nie mam nawet własnego mieszkania

Stypendium dla studenta

można liczyć? Przykładowo w mijającym roku akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stypendium socjalne wynosiło, w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, od 60,20 zł do 602 zł, a stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - 200, 300 lub 400 zł, w zależności od

Student za granicą, czyli na zagranicznym stypendium

innych niemieckich miastach. To wszystko dzięki pięciomiesięcznym stypendiom stowarzyszenia GFPS-Polska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Miesięczne wsparcie wynosi 580 euro. Mogą je dostać osoby z dobrymi wynikami w nauce, ciekawym projektem badawczym i dobrą znajomością języka niemieckiego

Czwartek 6 listopada

Stypendia od zaraz Jak zasilić studencki portfel: rodzaje stypendiów, terminy składania wniosków, stypendia w kraju i za granicą Spadki, darowizny, testamenty Uwaga! Zmiany w podatku od spadków i darowizn. Łatwiej będzie potwierdzać testamenty. Kiedy ze spadkiem dziedziczysz długi? Czytaj od

Stypendia ministra kultury

Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie 32 uczniów ze szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski otrzymało stypendia ministra kultury. To uhonorowanie wysokich ocen oraz sukcesów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Stypendium wynosi 4 tys. 200 zł. Wśród nagrodzonych

Pielęgniarki: jest nas coraz mniej, a społeczeństwo się starzeje

wybierania tego zawodu i pozostawania w nim. Chodzi m.in. o ustalenie wynagrodzenia na poziomie odpowiadającym kwalifikacjom pielęgniarek i położnych, a także wpisanie pielęgniarstwa jako tzw. zamawianego kierunku studiów, co umożliwia oferowanie studentom stypendium motywacyjnego. Jak wynika z analizy

Stypendia ministra kultury

To uhonorowanie wysokich ocen oraz sukcesów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Stypendium wynosi 4 tys. 200 zł. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. pianista Stanisław Drzewiecki i skrzypaczka Justyna Jara.

Instytut reaktywacji filmu. Ile kosztują polskie produkcje? Niektóre za dużo

W 2005 r. do kin na polskie filmy wybrało się zaledwie 700 tys. osób. By ratować stan rodzimej kinematografii, powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej, który dofinansowuje powstanie filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i wszystkie etapy produkcji - stypendia scenariuszowe, rozwój

Inżynier na zamówienie

będzie sobie zasłużyć - dostaną je tylko ci z najlepszymi wynikami. Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. Niestety, nie każdy tyle dostanie. Ministerstwo przyjęło, że na uczelniach, które tworzą kierunki od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej

Polskie Noble rozdane

wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Prof. Tomasz Goslar z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał nagrodę w obszarze nauk o życiu i Ziemi za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14 w

I w sporcie, i w prawdziwej nauce panuje darwinizm - sukces odnoszą najlepsi [LIST]

to naturalnie moment, kiedy się raczej inwestuje w siebie, nie oczekując jeszcze specjalnych korzyści.W większości miejsc na świecie stypendia postdoków są niskie. Może nie jest to 2 tys. zł, ale np. 2 czy nawet 3 tys. dol., co przy porównaniu siły nabywczej w np. Nowym Jorku, San Diego czy

Przyznano nagrody w konkursie "Odkryj e-wolontariat"

wykorzystujące potencjał e-wolontariuszy - organizacje pozarządowe, instytucje, a nawet (przy spełnieniu pewnych warunków) grupy nieformalne. Pomiędzy zwycięzców została rozdzielona pula nagród, która wynosiła 11 tys. zł. Nagrodzeni odebrali też pamiątkowe dyplomy. W rywalizacji wzięło udział 40 projektów. O

Babcia daje na siłkę

- mówi. Na II poprosiła o stypendium socjalne. Dostała 200 zł. Na III i IV roku wzrosło do 400 zł, a na V do 500 zł. Raz dostała stypendium unijne dla młodzieży wiejskiej: 3000 zł. Kupiła za nie komputer. - Studia bezpłatne były w teorii - mówi. Kosztowały: indeks i legitymacja (34 zł), książka na

Studia za granicą

obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Aby załapać się na wyjazd, należy zaliczyć m.in. pierwszy rok studiów. Szkoła wyższa może też wprowadzić dodatkowe wymagania, np. aktywny udział w życiu akademickim, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ile wynosi stypendium? To również ustala uczelnia

Wszystkie biznesy "Tigera" Michalczewskiego

stypendiów. W sumie przekazanych zostało ponad 70 rocznych stypendiów, co jest bardzo istotne, wartość takiego rocznego stypendium wynosi od 2011 roku 4,8 tys. zł. Od 2010 roku stypendia trafiają nie tylko do młodych bokserów, czy piłkarzy, ale wsparcie otrzymuje młodzież uprawiające różne dyscypliny

MSZ: wykorzystujemy doświadczenia transformacyjne w pomocy rozwojowej

. w stosunku do średniej unijnej wynosił 30-40 proc., dziś osiąga blisko 70 proc. Udało nam się przejść trudny etap reform i stopniowo dociągamy do peletonu państw bogatych. Włączenie Polski w pomoc rozwojową wynika ze zobowiązań w ramach członkostwa w UE. Ale nie tylko. To też współodpowiedzialność

Arabia Saudyjska opłakuje i wita króla

na łagodną krytykę władz w prasie, pozwolił kobietom pracować w sklepach, a tysiące młodych Saudyjczyków wysłał na zachodnie stypendia. Nie zmniejszył jednak silnej pozycji konserwatywnych duchownych, a amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę napominał, żeby przestał zachęcać Arabów do demokracji

Nie ma alternatywy dla uniwersytetów

nakładami finansowymi. Przypomnijmy w tym miejscu, że nakłady budżetowe na 1 studenta w Polsce wynoszą nieco trochę ponad 3 tys. euro na 1 studenta na rok, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 2 razy tyle. Przypomnijmy także, że nakłady budżetowe (środki polskie) na badania naukowe wyniosły w roku

Praca jest, czas na innowacje

Wrocławia, chociaż wsparcie tych dziedzin nie jest zadaniem samorządu: - Inwestycja w te dziedziny się opłaca. Budżet miasta wprost zależy od podatków osobistych. W naszym interesie jest tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Gdy obejmował władzę w 2002 r., dochody budżetu Wrocławia wynosiły 1,4

Rosja.Era Putina trwa już 15 lat i może potrwać jeszcze długo

za to, że odzyskał Krym utracony przez Rosję w wyniku rozpadu ZSRR; że ocalił przed rozpadem samą Rosję, tłumiąc secesję Czeczenii i że przywrócił Rosji status światowego mocarstwa. Obywatele Rosji są mu też wdzięczni za podniesienie płac, emerytur, stypendiów i zasiłków, a także za pomyślne

KE: prawie 270 tys. studentów skorzystało z Erasmusa

granicę w ramach programu Erasmus na sześć miesięcy, a średnia wysokość otrzymywanego w tym czasie unijnego stypendium wynosi 272 euro (w porównaniu do 250 euro w poprzednim roku akademickim). Najczęściej wybieraną opcją jest studiowanie na zagranicznym uniwersytecie. KE zwraca jednak uwagę, że z roku na

Wyjazdy pilnie w CV potrzebne

zależności od kraju, do którego wyjeżdżał, oraz od 200 do 400-600 euro na miesięczny wyjazd na praktykę. Szczegółowe stawki ustalają dla swoich studentów poszczególne uczelnie. W Polsce w poprzednim roku akademickim średnie stypendium na wyjazd na studia wynosiło 368, a na wyjazd na praktykę - 452 euro na

Wietnamczyk chce być radnym, Palestyńczyk startuje do sejmiku. Imigranci walczą o miejsca w samorządach

stypendium na studia w Polsce Yuliya Gogol w podobnym stopniu identyfikuje się z Ukrainą i Polską. Zamieszkała w Warszawie, gdy dostała stypendium na Collegium Civitas. W stolicy też poznała swojego przyszłego męża Polaka. Uważa, że Ukraińcy są dobrze zasymilowaną grupą: - Nie wyróżniają się fizycznie ani

Edukacja po europejsku

Opracowała: Patrycja Kruczkowska Wieloletnie projekty, miliardy zainwestowanych euro i tony raportów - biurokracja w wydaniu europejskim jest nieubłagana. Jednak to dzięki tej skomplikowanej machinie studenci mają okazję wyjechać na zagraniczne stypendium do słonecznej Hiszpanii czy egzotycznej

Pacjentów coraz więcej, a... pielęgniarek brak

dostępne tylko w przypadkach zagrożenia życia - mówi Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii pod względem liczby pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców - jest ich zaledwie 5,4. W Szwajcarii ten wskaźnik wynosi 16, a w

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Dla kogo świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego? Ile wynosi? Jak długo można je pobierać? WARUNKI DO SPEŁNIENIA Przykład. Anna rozwiodła się z mężem dwa lata temu. Została z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym, na które ojciec przestał płacić. Od roku wyręcza go w tym Fundusz Alimentacyjny. Anna

Stypendium naukowe: 1 zł

W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy ul. Podchorążych wrze. Samorząd studencki wywiesił właśnie ogłoszenie o wypłacie stypendiów naukowych w najbliższym miesiącu. Ich wysokość zszokowała studentów - za średnią od 4,3 do 4,49 dostaną... złotówkę (do tej pory wynosiło ono 70 zł

Lekkoatletyczne MŚ w sztafetach - Skucha: jeden medal będzie sukcesem

nie walczą tutaj o tytuł mistrzowski, nie będzie też stypendiów po ewentualnym sukcesie" - dodał Skucha. IAAF zapewnił za to nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce do podziału będzie 50 tys. dolarów. Czeki otrzymają wszyscy, którzy uplasują się w ósemce. Za rekord świata jest dodatkowy bonus w

Prof. Lech Poloński: Chorzy lubią, kiedy doktor jest normalny

sercu, a potem je analizowało. Nie chciał pan wracać po studiach do siebie? W Wadowicach jest przecież szpital. - Ciągnęło mnie z powrotem do gór. Stypendia dla studentów były wtedy fundowane przez zakłady pracy, bo akademia nie miała pieniędzy. Student podpisywał umowę, w której zobowiązywał się, że w

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał on odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renty lub emerytury po małżonku w czerwcu 2014 r. pobierało 1,274 mln Polaków. Średnia wysokość świadczenia to 1767 zł. Najniższa renta rodzinna wynosi 844,45 zł brutto

Rozmowa z Dombrowiczem. "Mam projekt, to biję się o niego"

. Stypendia, nazwane przez pana tornistrowym, dla każdego ucznia? - Od podstawówki do gimnazjum włącznie, jednorazowo, we wrześniu. Też niewielka kwota, gest. Syn przedsiębiorcy, którego dochody wynoszą 1 mln zł rocznie, dostanie? - A dlaczego mamy dzielić dzieci na biedne i bogate? A dlaczego podatnik ma

Co oznacza zmiana przepisów

otrzymywał stypendium w USA, pomnożoną przez dietę (dla USA wynosi ona 46 USD). Liczy się to tak: Stypendium otrzymane to 12 tys. USD za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. (z wyłączeniem wakacji - lipiec i sierpień), czyli za 303 dni. Maksymalny dochód zwolniony to: 303 (liczba dni pobytu USA) x 46

Wtorek 4 listopada

Pieniądze na dzieci Od nowego roku będą zmiany w zasiłkach. We wtorek: dodatek pielęgnacyjny na lepszych warunkach. W środę: alimenty Tydzień z ''Gazetą'' * w środę pierwsza książka z serii ''Kuchnie Świata'' * w czwartek informator, dla kogo stypendia * w piątek i sobotę dwie części ''Bridget

Studenci o kolegach z Ukrainy: Zajmują miejsca Polakom

z wydziału i powiedziała, że dostaje 900 zł miesięcznego stypendium, bo ma Kartę Polaka. To duże pieniądze. Lepiej daliby je polskim studentom. Generalnie Ukraińcy w Polsce za studia muszą płacić. Zwolniony z opłat jest ten, kto posiada Kartę Polaka. Dostaje on także stypendium od rządu RP. Obecnie

Młody idzie do urzędu

przerwać szkolenie i nie musiałam zwracać za nie pieniędzy. Gdybym odeszła bez powodu, musiałabym oddać 2 tys. zł.W czasie szkolenia Justyna była ubezpieczona, dostawała też 600 zł stypendium miesięcznie. - To bardzo uczciwa propozycja i dobra oferta pracy, ale dla mężczyzny, a nie słabej kobiety

Inżynier na zamówienie

będzie sobie zasłużyć - dostaną je tylko ci z najlepszymi wynikami. Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. Niestety, nie każdy tyle dostanie. Ministerstwo przyjęło, że na uczelniach, które tworzą kierunki od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej niż

Brazylia wyśle na studia za granicę 75 tys. studentów

pozwolić na taki rozmach w przyznawaniu stypendiów, ponieważ jej gospodarka kwitnie, waluta ma silną pozycję, a polityka zagraniczna pani prezydent Dilmy Rousseff należy do "najambitniejszych na świecie". Według "Time'a" czas był najwyższy na to, by Brazylia (i Ameryka Łacińska

Pieniądze na dzieci

faktycznie został wypracowany (np. ojciec był zatrudniony przy pracach interwencyjnych przez 6 miesięcy, a przez pozostałe miesiące pozostawał bez pracy). Kolejna ze zmian jest jeszcze korzystniejsza. Zakłada, że do dochodu rodziny nie będą wliczane stypendia naukowe uczniów i studentów oraz stypendia

Arłukowicz o wykluczonych

organizacje pozarządowe będą mogły przyznawać wyższe stypendia dla zdolnych ale niezamożnych uczniów. Dziś mogą przyznać do 317 zł, bo stypendium liczy się do dochodów rodziny i przekroczenie tej kwoty powoduje, że rodzina traci prawo do zasiłku. - Chcemy, by stypendia mogły wynosić do 5000 zł - zapowiedział

Nie ma alternatywy dla uniwersytetów [POLEMIKA]

skorelowany z odpowiednimi nakładami finansowymi. Przypomnijmy w tym miejscu, że nakłady budżetowe na jednego studenta w Polsce wynoszą nieco ponad 3 tys. euro na rok, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to dwa razy tyle. Przypomnijmy także, że nakłady budżetowe (środki polskie) na badania naukowe

Eduard Prugovečki

pracował w Wydziale Fizyki Teoretycznej Instytutu "Ruđer Bošković" w Zagrzebiu. W 1961 otrzymał stypendium na wyjazd zagraniczny do Stanów Zjednoczonych. Pod kierunkiem Arthura Wightmana napisał na Princeton University pracę doktorską, którą obronił w 1964. Od 1965 w Kanadzie na dwuletnim stażu

Jolanta Barska

w sztafecie 4 × 400 m. Powtórzyła młodzieżowe mistrzostwo Polski w 1986 oraz mistrzostwo kraju w sztafecie 4 × 400 m w 1987 i 1988. Zdobyła również brązowy medal na 400 m podczas halowych mistrzostw Polski w 1987. Jej rekord życiowy na 400 m wynosi 54,51 s (1 sierpnia 1987 w Warszawie). Reprezentowała kluby

Nagroda Nemmersa

się równie prestiżowa jak Nagroda Nobla. Mimo że nagroda ma charakter stypendium a jej wysokość w 2011 roku wynosi 175 tysięcy dolarów amerykańskich – znacząco mniej niż wysokość Nagrody Nobla – uważa się powszechnie, że jest to najwyższa nagroda pieniężna przyznawana w Stanach Zjednoczonych

Program Copernic

przedsiębiorstw francuskich działających w regionie pochodzenia studentów. Cykl kształcenia wynosi 12 miesięcy: 6 miesięcy interdyscyplinarnego kształcenia uniwersyteckiego (450 godzin) 6 lub 9 miesięcy obowiązkowego stażu w jednym ze współpracujących przedsiębiorstw Program rozpoczyna się 1 października i trwa

Nowosybirski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy

został Wydział Zaoczny, w którym naukę w pierwszym roku jego istnienia podjęło 478 studentów. Dla porównania studentów stacjonarnych w 1940 roku było 258, 58 z nich otrzymywało stypendium od uczelni, a 135 miało zapewnione miejsca w akademiku. W tym samym roku zatrudnionych było 43 pracowników naukowych, a 47

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Ile wynosi stypendium?

Ile wynosi stypendium?

Znaczenie stypendiów dla studentów. Stypendia kojarzą się przede wszystkim ze studentami, którzy obecnie mogą ubiegać się o różne ich warianty. Z pewnością najbardziej prestiżowe jest stypendium naukowe, które można otrzymać ze względu na wysoką średnią z wybranych przedmiotów. Warto dodać, że średnią oblicza dziekanat, który bierze pod uwagę oceny wchodzące w jej zakres. Wykaz przedmiotów liczących się do średniej jest ogólnodostępny dla każdego studenta.

Różne warianty stypendiów dla studentów. Najpopularniejsze stypendium dla studenta to stypendium naukowe, które otrzymuje się za bardzo dobre wyniki w nauce. Niekiedy są również przyznawane stypendia za sukcesy w sporcie. Warto także wspomnieć o stypendiach socjalnych, o które mogą ubiegać się osoby będące w trudnej sytuacji materialnej lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ile wynosi stypendium? Wartość stypendiów jest zależna od wielu czynników, w tym od rozporządzeń danego uniwersytetu. W przypadków stypendiów socjalnych ceny są uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Wartość stypendium naukowego najczęściej wzrasta wraz z wysokością średniej.