ile wynosi stypendium

Beata Łabutin

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Od 70 do 120 złotych wzrosły w ostatnich dniach stypendia na Politechnice Opolskiej; najwyższe wynoszą nawet ponad tysiąc złotych! Korzysta z nich około 2300 studentów. Wyższe są zarówno stypendia socjalne, jak i naukowe

Zgłoś się na na stypendia krajowe i zagraniczne. Trwa wiosenny nabór

Na uczniów, studentów i naukowców czekają stypendia naukowe od fundacji, stowarzyszeń, firm i samorządów.

Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne [INFORMATOR]

Na uczniów, studentów i naukowców czekają stypendia naukowe od fundacji, stowarzyszeń, firm i samorządów.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514 zł na osobę. Wysokość przyznawanego świadczenia wynosi 100-120 zł

Studia za granicą - ile kosztują, a gdzie są darmowe dla Polaków

Studia za granicą - ile kosztują, a gdzie są darmowe dla Polaków

. Jeśli prawo się zmieni, to opłaty mogą wzrosnąć nawet pięciokrotnie, ponieważ takie stawki obowiązują np. Azjatów. Na uczelniach niemieckich co czwarty student łapie się na stypendium socjalne. Średnie wsparcie wynosi ponad 5 tys. euro rocznie, do tego pilni studenci mogą sobie dodać nawet 12 tys. euro

SEZON NA STYPENDIA

SEZON NA STYPENDIA

gimnazjów i liceów, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie programu. Organizacje te mają możliwość nominowania kandydatów na stypendystów do 29 lipca. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy i wynosi do 300 zł miesięcznie

Odpowiedź rzecznik prasowej UW na list studentki

Odpowiedź rzecznik prasowej UW na list studentki

. Takie stypendia wynoszą od ponad 200 do ponad 1000 złotych miesięcznie. Zapomoga wynosi 5500 złotych. Nie są to kwoty, które rozwiązywałyby Pani wszystkie problemy, ale na pewno mogą Pani pomóc. W poprzednim roku stypendia socjalne otrzymywało ponad 3000 osób. I każda z nich była traktowana na uczelni

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

. Roczne stypendium wynosi 30 tys. zł netto. Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02

V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

realizacji projektów reporterskich (reportaż, seria lub cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie. Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji): http://www.fundacjaherodot.com.pl/regulamin-stypendium Program stypendialny

Stypendia nie tylko dla studentów

Stypendia nie tylko dla studentów

września. Stypendia przyznawane są na okres trzech lub dziesięciu miesięcy i wynoszą 300 zł, 400 zł lub 500 zł miesięcznie. Informacje: www.sapereauso.org. MAZOWIECKIE Do 30 września studenci i maturzyści mogą złożyć wnioski o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Kolejną możliwość, aby ubiegać się

Erasmus bez tajemnic

Erasmus bez tajemnic

. Stypendium daje niezwykłą możliwość doświadczenia multikulturowości. To wcale nie tak częste, że w jednym miejscu zbiera się wielu ludzi różnych narodowości w tym samym wieku otwartych na poznawanie innych. Świat staje się mniejszy. W 1998 roku nasz kraj wybrało tylko 220 osób, w 2014 – ponad 11,6 tys

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

. Przyjmowanie wniosków trwa do 30 września. Stypendia przyznawane są na okres 3 lub 10 miesięcy i wynoszą 300 zł, 400 zł lub 500 zł miesięcznie. Więcej informacji: www.sapereauso.org. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków utworzony przez Fundację Sądecką wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendia dla młodych dziennikarzy zostały ufundowane przez żonę zmarłego pisarza Alicję Kapuścińską. Są one finansowane, zgodnie z wolą reportera, z części jego honorariów. Stypendium wynosi 30 tys. zł rocznie. W zgłoszeniu kandydaci powinni przedstawić swój dotychczasowy dorobek dziennikarski, a

Konkurs na Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego

Konkurs na Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego

Fundatorem i organizatorem jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł

Poznańska Nagroda Literacka 2017. Tadeusz Sławek laureatem, nominacje dla trojga młodych autorów

Poznańska Nagroda Literacka 2017. Tadeusz Sławek laureatem, nominacje dla trojga młodych autorów

uniwersytetu. Przyznawana jest w dwóch kategoriach – ma dwóch patronów i co roku dwóch laureatów. Jednej – za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – patronuje Adam Mickiewicz (nagroda wynosi 60 tys. zł). Drugiej – dla twórców młodych, którzy nie ukończyli 35. roku życia

Ranking stypendiów w UE

wahają się tam od 10 do 670 euro miesięcznie. W większości państw Europy Zachodniej stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej. Na tak wysokie stypendia socjalne nie mogą liczyć studenci w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersytet kusi olimpijczyków. Da im po tysiąc złotych

studenci UŁ oczywiście nadal mogą liczyć na tradycyjne stypendia - motywacyjne (za dobre wyniki) oraz socjalne. Pierwsze z nich, począwszy od drugiego roku, pobiera 10 proc. najlepszych studentów na poszczególnych wydziałach. Wynosi 310 zł. Stypendium socjalne zależy od sytuacji materialnej studenta

Stypendium im. Kapuścińskiego

Stypendium im. Kapuścińskiego

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, książka reporterska) wynosi 30 tys

II edycja Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł. Program adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35. roku życia). Ubiegający

Nagrodzona jedenastka z Politechniki Białostockiej

, dziekan wydziału mechanicznego. Została także doceniona działalność naukowa studenta informatyki Kamila Kozłowskiego, który m.in. występował z referatami na międzynarodowych konferencjach matematycznych. Stypendia w roku akademickim 2015/2016 wynoszą 15 tys. zł.

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

projekty i konkursy. I podają maksymalne kwoty, o które można się ubiegać w danym kraju. W większości państw Europy Zachodniej - stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie ok. 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej, np. Finlandia. Polak nie zaszaleje Na tak wysokie

"Polski nie da się narysować jedną kreską". Alicja Biała zilustrowała książkę Marcina Świetlickiego. Gliński nie dał jej stypendium

"Polski nie da się narysować jedną kreską". Alicja Biała zilustrowała książkę Marcina Świetlickiego. Gliński nie dał jej stypendium

o fundusze. Napisałam nawet prośbę o stypendium do ministra Piotra Glińskiego, ale nic nie dostałam. A miałam dużo rekomendacji, m.in. z Japonii, Stanów Zjednoczonych. To stypendium wynosi dokładnie 50 tys. zł. Ale starałam się też o mniejsze i dostałam m.in. stypendium miasta Poznania oraz &bdquo

Stypendyści ministra na lokalnych uczelniach

Miesięczna wysokość takiego stypendium przyznanego przez minister szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką wynosi 1300 zł. W kategorii wyników w nauce resort przyznał 1012 stypendiów (na 2644 złożonych wniosków). 39 osób, to studenci Uniwersytetu w Białymstoku, a trzy kolejne osoby kształcą się na

Stypendia: Na UKW mniej pieniędzy dla studentów

Powód: mniejsza dotacja ministerialna. Stypendium za wyniki w nauce dla studentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0 będzie przyznawane tylko 20 procentom najlepszych studentom na kierunku danego roku. Będzie można dostać w zależności od wyniku od 120 do 310 zł. Stypendium socjalne przyznawane

Najlepsze konto dla studenta

niewysokie, bo dopłaca do nich państwo - oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskontowej NBP, czyli aktualnie 0,88 proc. STYPENDIUM SOCJALNE 668 zł - tyle może wynosić dochód na osobę w rodzinie, żeby student miał prawo do otrzymania stypendium socjalnego. W porównaniu z ubiegłym rokiem próg ten wzrósł o

Nie stać Cię na studia? Stypendia czekają

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy ul. Kaliskiego 7 tel. 052 374 93 12 Stypendium socjalne: przyznawane jest na 9 miesięcy studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w trudnej sytuacji materialnej. Wynosi ono od 130 do 280 zł. Kwota wypłacana jest co miesiąc. Aby ubiegać się o tę formę

Kierunek studiowanie

Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a studia magisterskie na Cambridge, gdzie tym razem dostałam pełne stypendium. Potem skończyłam studia doktoranckie: genomika i analiza działania mózgu na poziomie wzrokowego rozpoznawania przedmiotów, również na Cambridge. Teraz mieszkam i pracuję naukowo w Berlinie

Polak potrafi. Wynalazek: bambusowe rowery

miejscowych uczniów szkół podstawowych. W przypadku Asante kwota ta wynosi 55 dol. Każda nadwyżka (a są one bardzo pożądane) przekazywana jest na fundusz finansujący stypendia dla młodzieży, która chce dostać się na studia. Produkcja polskich rowerów Asante ruszyła we wrześniu 2015 roku. Oglądaj wideo "

Program Erasmus+ - wysokość stypendium

pieniędzy. Część przelewa je na konta studentów, podczas gdy inne wypłacają stypendium również w postaci gotówki. Wysokość stypendiów w różnych krajach Zgodnie z informacjami podanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ wynosi: a) 500 euro - Austria, Dania, Finlandia

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

stypendia dostaną wszyscy, którzy zaliczyli sesję, bo połowa rocznika poległa na chemii organicznej. A na jakie pieniądze może liczyć student kierunku niezamawianego? Nagrody rektorskie, które zastąpiły dawne stypendia naukowe, wynoszą na UAM od 350 zł do 1 tys. zł, przy czym na tę najwyższą kwotę

Wyższe stypendia. Student UKW z większą kasą

niż rok temu. Studenci z najniższym dochodem na osobę w rodzinie (od 0 do 200 zł) otrzymywać będą miesięcznie 340 zł stypendium socjalnego. Ostatni próg dochodowy wzrósł w stosunku do ubiegłego roku. Pomoc dostaną nie tylko studenci, u których dochód wynosi 572 zł na osobę, ale również tacy, u których

282 uczniów z Warszawy dostało stypendia od premiera

, turniejach sportowych i zawodach. Ponad połowa nagrodzonych (282 stypendystów) to uczniowie z Warszawy i powiatów wokół stolicy. Stypendium premiera wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane od września do czerwca. Stypendia MEN (przyznano je 23 uczniom z całego województwa) to 3 tys. zł jednorazowej

W 2011 r. mniejsze stypendia dla płockich uczniów

- o tyle miejskie nie unikną cięć. - W ub.r. średnie stypendium miejskie wynosiło 170, minimalne - 100 zł. Teraz planujemy obniżyć te kwoty odpowiednio do 121 i 70 zł - zapowiada Roman Siemiątkowski. Zaznacza, że można by zmniejszyć te stypendia jeszcze bardziej - wtedy byłoby więcej motywacyjnych

Pjongczang 2018. "Zbigniew Bródka był jak Adam Małysz, więc ja chcę być jak Kamil Stoch"

Jan Szymański odebrał w Poznaniu przed startem na zimowych igrzyskach w Pjongczang dwa czeki: na 10 tysięcy złotych olimpijskiej nagrody specjalnej dla reprezentanta Poznania oraz 9600 zł stypendium miejskiego dla najlepszych sportowców. – Za rok 2017 – zaznaczył wiceprezydent Poznania

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

społecznym, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi oraz udziałem w projektach związanych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. Trzeba też mieć wysoką średnią oraz dobrą ocenę z zachowania. Stypendia wynoszą od 200 do 1,5 tys. zł miesięcznie. W dziesiątce najlepszych znalazł się m.in. najmłodszy

Nasi naukowcy dostaną po 4 145 zł. To stypendia od minister szkolnictwa wyższego

Co ważne, stypendium w wysokości 4 145 zł miesięcznie przyznane jest na okres 3 lat. Wsparcie to przekazane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego skierowane jest do młodych, wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania naukowe. W VII edycji konkursu na stypendia dla młodych

Stypendia dla najlepszych doktorantów z UW

doktoranckie wynosi 1,4 tys. zł - dodaje. Uczelnia dostała na Nowoczesny Uniwersytet12 mln zł z unijnego programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Projekt zakłada też stypendia dla profesorów z Polski i z zagranicy wizytujących UW oraz organizację staży zagranicznych dla młodych doktorów. Projekt

NYT: Producent "Pulp Fiction" i "Władcy pierścieni" Harvey Weinstein przez dekady molestował współpracowniczki

cały świat, a ta firma należy do niego. Bilans władzy między mną a nim wynosi 0:10” - pisze. Przełożeni wiedzieli Artykuł „New York Timesa” wylicza o wiele więcej takich przypadków. Kobiety podkreślają, że Weinstein wykorzystywał zależności służbowe i potrafił szybko przeskoczyć z

Studencie, powalcz o stypendium

muszą zamknąć się w jednym roku akademickim. W programie mogą wziąć udział studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Stypendia wynoszą kilkaset euro miesięcznie. Konkretne sumy zależą od kraju, do którego się wybieramy i uczelni, która określa dokładną stawkę. Szkoły wyższe same ustalają

Pieniądze dla studenta

studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Stypendia wynoszą kilkaset euro miesięcznie. Konkretne sumy zależą od kraju, do którego się wybieramy i uczelni, która określa dokładną stawkę. Szkoły wyższe same ustalają również terminy i kryteria rekrutacji, ale znajomość języka obcego, w jakim

Pytam o stypendium, słyszę: "Proszę już nie dzwonić" - list

, ale tylko tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Z wyrównaniem od początku nauki, więc student nie będzie stratny! Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. W praktyce wygląda to inaczej. Każda uczelnia sama określa własny regulamin stypendium na studiach

Zdobądź stypendium miasta Warszawy

m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także zaangażowania stypendysty w działania charytatywne i społeczne. Przyznawane są z budżetu miasta i przeznaczono na nie w

Kurs na stypendium

pieniądze można starać się przez cały okres studiów. Wszystkie roczniki mogą również ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przykładowo na Uniwersytecie Wrocławskim wynosiło ono ostatnio od 250 do 600 zł, zależnie od stopnia niepełnosprawności i dochodów rodziny. Poza wypłacanymi co

Studiujesz? Potrzebujesz pieniędzy? Sprawdź, co zrobić, by je dostać

lub swoim dzieckiem. Stypendium socjalne, tak jak dotychczas, dostaną osoby w trudnej sytuacji materialnej. Zmieniły się jednak widełki dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do wsparcia. Od nowego roku akademickiego wynoszą one od 456,3 zł do 782,6 zł (poprzednio od 351 zł do 602

WYPRAWKA DLA UCZNIA

, trzeciej klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo szóstej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego. Jeśli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, to limit dofinansowania wynosi 303,50 zł; + 770 zł - dla uczniów z

Jerzy Stuhr w roli Mozarta, a Gregory Porter... [CO SŁYCHAĆ W NFM]

nadzwyczajnie. Zapraszano go na rauty, przyjęcia, publiczne akademie, przeciętny roczny dochód kompozytora wynosił przeszło 2400 guldenów. Dla porównania: nauczyciel szkoły podstawowej zarabiał rocznie około 130, a profesor uniwersytetu ok. 600 guldenów, więc Mozart nie mógł powiedzieć, że ze sztuki trudno

Stypendia dla studenta, czyli o jakie pieniądze może się starać zdolny żak

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Pieniądze dla studenta

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Stypendium - pomocna dłoń w edukacji

ubiegać się o stypendium socjalne, trzeba koniecznie przedstawić uczelni dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Na większości uczelniach otrzymasz pomoc socjalną, gdy dochód rodzinny studenta na osobę nie przekroczy 602 zł netto miesięcznie. Do tej pory ta stawka wynosiła 572 zł. Nowy próg

Preludium do śmierci nauki. Protest doktorantów pod siedzibą NCN

doktorantek wynosi tysiąc złotych miesięcznie - tłumaczył Jakub Baran, jeden z organizatorów wiecu, reprezentujący Partię Razem w Krakowie. - Żeby zrealizować projekt badawczy, trzeba poświęcić się temu w całości, nie ma mowy o dorabianiu w barze czy call center. - Tą decyzją NCN przyczynia się do coraz

138 wspaniałych dostało stypendia prezydenckie

W tym roku było ich 138. Stypendium wynosi 1-2 tys. zł, mogą się o nie ubiegać laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz uczniowie mający dorobek naukowy lub twórczy. Tacy jak np. Tomasz Krupiński. Chodzi do XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, nosi długie włosy, w wolnych chwilach gra na

Reportaż "Kalejdoskopu": w kulturze płacą gorzej niż w supermarketach

. Mimo dobrego wykształcenia, pracowitości oraz długiego stażu pracy ich zarobki wahają się od 1,2 tys. do 1,7 tys. zł. - To są takie stawki, o których śmiesznie rozmawiać. Dostawałam na studiach stypendium ministra, które było wyższe niż moja obecna pensja - mówi jedna z nich. Bez dzieci, bez mieszkania

Stypendia fundowane

Ministerstwo Pracy (824 zł). Wnioski o przyznanie stypendium można składać do końca października. Stypendia dla swoich zdolnych studentów przyznaje też gmina Krzywiń (Wielkopolskie) - w ubiegłym roku stypendium wynosiło tam 150 zł. Stypendia dla zdolnych maturzystów, którzy podejmują studia, finansuje np

Matematyka może się przydać

kierunkach mają szansę otrzymać wysokie stypendia - tysiąc złotych miesięcznie przez cały okres trwania studiów. Dla porównania wysokość stypendium naukowego dla studenta ze średnią 5,0 (czyli najwyższą jako można osiągnąć na studiach) może wynosić na przykład 300 złotych. Jest więc o co walczyć. Warto

Stypendium dla studenta

. Na jaką sumę można liczyć? Przykładowo w mijającym roku akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stypendium socjalne wynosiło, w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, od 60,20 zł do 602 zł, a stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - 200, 300 lub 400 zł, w

Samoobniżające się stypendia naukowe na prawie - list

"Koniec Akademii" Jestem studentką V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, osiągam bardzo dobre wyniki w nauce (w minionym roku akademickim uzyskałam średnią ocen 5,0), otrzymuję więc stypendium naukowe. Takie stypendia przyznawane są studentom z urzędu pod

Andrzej Dethloff: Nie stać nas na tanią szkołę

dostaje. Sam jestem dobrym przykładem. Kiedy byłem na stypendium w szkole z internatem, a potem na studiach na Oksfordzie, i dzwoniłem do rodziców ponarzekać, to słyszałem: no dobrze, synu, ale dostajesz tam edukację za tyle pieniędzy, ile w Polsce zarabia prezes banku. To działało na wyobraźnię. Bernie

Pomoc dla uczniów

także pomoc rzeczowa, np. w postaci kompletu podręczników. Zasiłek szkolny może być przyznany nawet kilka razy w ciągu roku szkolnego. Stypendium szkolne Podstawą do przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna ucznia wynikająca z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie

Czwartek 6 listopada

Stypendia od zaraz Jak zasilić studencki portfel: rodzaje stypendiów, terminy składania wniosków, stypendia w kraju i za granicą Spadki, darowizny, testamenty Uwaga! Zmiany w podatku od spadków i darowizn. Łatwiej będzie potwierdzać testamenty. Kiedy ze spadkiem dziedziczysz długi? Czytaj od

Studencie, pomyśl o stypendium!

porozumieniu z uczelnianym samorządem i musi ona zmieścić się w określonych ustawowo widełkach, które od października br. wyniosą nie mniej niż 456,3 zł i nie więcej niż 782,6 zł. Na jakie sumy można liczyć? Przykładowo w kończącym się roku akademickim na Politechnice Gdańskiej stypendium socjalne wynosiło od

Najniższa obecnie wypłacana emerytura to 4 grosze, najwyższa - ponad 20 tys. zł [INFORMATOR]

nauczyciela akademickiego. Bydgoszcz Najniższą emeryturę – 82 gr – dostaje kobieta, która miała odprowadzane składki tylko w czasie pobierania trzymiesięcznego stypendium przeszkolenia zawodowego. Najwyższa emerytura wynosi 20 tys. 509 zł 43 gr. Dostaje ją kobieta, która pracowała aż 61 lat. Toruń

Stypendium w zasięgu ręki

informacji w dziale spraw morskich i praktyk oraz na stronie: www.am.szczecin.pl. Natomiast na wsparcie Lotos SA mogą liczyć studenci Akademii Górniczo-Hutniczej. Stypendium wynosi 6 tys. zł. Otrzymują je studenci z najwyższą średnią, którzy nie pobierają żadnego innego stypendium. Szczegóły. Stypendium na

Pieniądze dla studenta

porozumieniu z uczelnianym samorządem i musi ona zmieścić się w określonych ustawowo widełkach, które od października br. wyniosą nie mniej niż 456,3 zł i nie więcej niż 782,6 zł. Na jakie sumy można liczyć? Przykładowo w kończącym się roku akademickim na Politechnice Gdańskiej stypendium socjalne wynosiło od

Pracownia Miast: Rzeszów. Jak Rzeszów i Wrocław walczą o firmy IT?

informatyczne. Jako prezydenta interesuje mnie to, żeby informatycy działali w mieście, żeby współpracowali z kolejnymi firmami. Przecież z tych firm płyną do miasta podatki. Jeszcze niedawno budżet miasta wynosił 371 mln zł. Porównywałem się do Wrocławia, do innych miast i było mi wstyd. Budżet Rzeszowa na

Znajdź pracę po pięćdziesiątce

trakcie studiów podyplomowych znalazł pracę lub założył własną działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wypłaty stypendium do czasu ich ukończenia. Stypendia dla bezrobotnych wynoszą: - podczas szkolenia: 997,4 zł, - stażu: 997,4 zł, - studiów podyplomowych: 166,3

Konto dla studenta: Które wybrać? Na co uważać?

Myślisz o dorabianiu, żeby mieć więcej kasy na życie studenckie i opłacenie stancji? To już nie te czasy, kiedy pracodawca chętnie płacił pensję w gotówce. Masz chrapkę na stypendium naukowe lub socjalne? Uczelnia woli wypłacić je przelewem, bo jest szybciej, wygodniej i taniej. Chcesz się ubiegać

Wicepremier Gowin dla "Wyborczej": Chcę podnieść poprzeczkę studentom. Kierunki humanistyczne? Powinny mieć charakter naprawdę elitarny

współpracy z przedsiębiorcami. Tam stypendia nie będą wynosiły 650 zł, ale kilka tysięcy. A co z humanistami? – Wbrew temu, co mówią moi krytycy, jestem entuzjastą studiów humanistycznych. Sam z wykształcenia jestem filozofem. Uważam humanistykę za konstruktywny element tożsamości kulturowej każdego

Stypendium socjalne

Ustawa nie mówi, ile powinno wynosić stypendium socjalne. O tym szkoła decyduje sama. Uniwersytet Warszawski przyjął, że stypendium w zależności od dochodu na jednego członka rodziny może wynosić od 80 do 300 zł dla jednego studenta, a w krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa

Nagrody Pulitzera 2017 dla artystów. Colson Whitehead wyróżniony za powieść o niewolnikach

jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda. „Kolej podziemna” to jego szósta powieść. Autor wydał także zbiory esejów oraz książki faktograficzne. Jest laureatem Nagrody MacArthura i stypendium Guggenheima. Sam autor na wygraną zareagował spontanicznym wpisem na Twitterze:  Nagroda

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyzna jednak Nagrodę im. Adama Włodka. 50 tys. zł dla młodych autorów

Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka jest jednym ze statutowych zadań fundacji ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes instytucji i wieloletni sekretarz

Inżynier na zamówienie

będzie sobie zasłużyć - dostaną je tylko ci z najlepszymi wynikami. Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. Niestety, nie każdy tyle dostanie. Ministerstwo przyjęło, że na uczelniach, które tworzą kierunki od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej

Stypendia z uczelni

ci, jeśli dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi od 351 zł do 572 zł netto (dokładną kwotę ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim). Nie ma jednego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Każda uczelnia przygotowuje go indywidualnie. Wzór wniosku znajdziesz na stronach

Słodki smak Erasmusa

.- dodaje. Nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na taki komfort. - Do stypendium, które wynosiło 350 euro, z czego 250 przeznaczałam na opłatę za mieszkanie, dorabiałam sobie pracą dorywczą.- opowiada Agnieszka. - Raz w tygodniu jeździłam na obrzeża Paryża pracować na około 2 godzin jako pomoc domowa

Demografia - po pierwsze, nie zaszkodzić!

wskaźnik dzietności wynosi niespełna 1,4, co oznacza, że przeciętna kobieta rodzi przez cały swój okres płodności średnio 1,4 dziecka. Rodzi bez żadnego stypendium demograficznego. Płacenie za pierwsze dziecko jest więc - z punktu widzenia "efektywności demograficznej" - wyrzucaniem pieniędzy w

Stypendium naukowe: 1 zł

W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy ul. Podchorążych wrze. Samorząd studencki wywiesił właśnie ogłoszenie o wypłacie stypendiów naukowych w najbliższym miesiącu. Ich wysokość zszokowała studentów - za średnią od 4,3 do 4,49 dostaną... złotówkę (do tej pory wynosiło ono 70 zł

Student za granicą, czyli na zagranicznym stypendium

innych niemieckich miastach. To wszystko dzięki pięciomiesięcznym stypendiom stowarzyszenia GFPS-Polska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Miesięczne wsparcie wynosi 580 euro. Mogą je dostać osoby z dobrymi wynikami w nauce, ciekawym projektem badawczym i dobrą znajomością języka niemieckiego

Co oznacza zmiana przepisów

otrzymywał stypendium w USA, pomnożoną przez dietę (dla USA wynosi ona 46 USD). Liczy się to tak: Stypendium otrzymane to 12 tys. USD za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. (z wyłączeniem wakacji - lipiec i sierpień), czyli za 303 dni. Maksymalny dochód zwolniony to: 303 (liczba dni pobytu USA) x 46

Nie obrażajcie doktorantów! Gdyby nie pasja, już dawno bylibyśmy w Londynie

studiów doktoranckich? Warto wspomnieć, ile wynosi stypendium doktoranckie. Według ustawy to 70 proc. minimalnego wynagrodzenia asystenta. W praktyce oznacza to około 1250 złotych. Szaleństwo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje wynajęcie pokoju w dużym mieście. Ale w sumie po co

Ręka szybka jak trzaśnięcie batem. Za trzy lata pokaże ją w Tokio

poprawiła rekord Polski U-20. Zdobyła też przepustkę na młodzieżowe mistrzostwa Europy, które w lipcu odbędą się we włoskim Grosseto. – Przy dobrej dyspozycji może zająć miejsce w pierwszej szóstce. Trzeba pamiętać, że za rok też będzie juniorką. Minimum na poprzednie igrzyska olimpijskie wynosiło

Marsz w obronie kuli u nogi

Średni wiek niemal 10 tysięcy członków KOD wynosi 57,9 roku, mediana to 60 lat. 50 lat i mniej ma 29 proc., a poniżej 30. roku życia jest 18 proc. „koderek” i „koderów”. Pytanie brzmi: co sprawia, że młodzi nie zaangażowali się w obronę polskiego porządku demokracji tak jak

Weronika Nowakowska - z bliźniakami po medal igrzysk

: Poprosiłaś fanów o pieniądze na przygotowania olimpijskie. Czemu? Weronika Nowakowska: Nie chcę, by kibice pomyśleli, że nie mam za co żyć, bo tak nie jest. Moje stypendium z Polskiego Związku Biathlonu wynosi 2 tys. zł, wspierają mnie też firmy 4F i Viessmann. Z drugiej strony niektórzy myślą, że jako

Studia za granicą

znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Aby załapać się na wyjazd, należy zaliczyć m.in. pierwszy rok studiów. Szkoła wyższa może też wprowadzić dodatkowe wymagania, np. aktywny udział w życiu akademickim, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ile wynosi stypendium? To również

Niż demograficzny na razie naszym uczelniom niestraszny

technicznych, które uchodzą za trudne. Stypendia te są wyższe niż wynoszą zwykle stypendia naukowe. Skutecznym sposobem przyciągania potencjalnych studentów jest także tworzenie nowych kierunków. Na Uniwersytecie Wrocławskim najtrudniej dostać się na studia z komunikacji wizualnej, które ruszą dopiero od

Jak odłożyć na dzieci? Zależy czego dla nich oczekujemy

ofercie nietypowe ubezpieczenia, tzw. premiopolisy. Wśród kilku ich odmian jest "posagówka", czyli umożliwia wpłacanie miesięcznych składek z obietnicą uzyskania przez dziecko comiesięcznego "stypendium", a jednocześnie - z obowiązującym przez cały czas ubezpieczeniem dziecka na życie

Więcej pracy na wschodzie Polski

brakuje tu dużych inwestorów zagranicznych, którzy szybko rozkręciliby gospodarkę. Powoli na wschodzie jednak umacnia się biznes lokalny. Popatrzmy na Bielsk Podlaski - w jednej miejscowości skupili zakłady krajowi liderzy w swoich branżach, a stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wynosiła w styczniu

Zdolni uczniowie nie chcą unijnych pieniędzy

uczniów pochodzą z Kapitału Ludzkiego. Jest się o co starać, bo tegoroczne stypendium wynosi 3,6 tys. zł brutto, płatne w dwóch ratach. Tymczasem, ku zaskoczeniu, nie przełożyło się to na zainteresowanie. - Wnioski przyjmujemy od 20 października i dotychczas zgłosiło się tylko dwudziestu kandydatów - mówi

Wtorek 4 listopada

Pieniądze na dzieci Od nowego roku będą zmiany w zasiłkach. We wtorek: dodatek pielęgnacyjny na lepszych warunkach. W środę: alimenty Tydzień z ''Gazetą'' * w środę pierwsza książka z serii ''Kuchnie Świata'' * w czwartek informator, dla kogo stypendia * w piątek i sobotę dwie części ''Bridget

Będąc młodym lekarzem, zarobisz 3 zł poniżej płacy minimalnej. Lekarze emigrują, minister nie widzi problemu

i drugiego etatu, żeby na staż zarobić, z nauką do LEK-u jest niezwykle trudne – mówi Kosikowski. Staż to dla wielu bolesne zderzenie z rzeczywistością. Kosikowski studiował w Lublinie, gdzie stypendia są wysokie. Kiedy lekarze z dyplomem udają się na staż, często okazuje się, że po studiach

Jacek Czaputowicz. Człowiek z Wolności i Pokoju

jego autonomię. Wedle pogłosek nie był to wyraz megalomanii, ale warunek zaporowy, bo Szczerski nie chciał się z Pałacu Prezydenckiego wynosić, nie czuł zresztą chemii z premierem Morawieckim. Padały nazwiska wiceministra od spraw europejskich Konrada Szymańskiego (ale nie przepada za nim prezes

Peruwiańskie władze przekuły wzrost gospodarczy na poziom zamożności całego społeczeństwa

i dzieci w wieku przedszkolnym (Cuna mas), dotacje dla stołówek szkolnych (Qali Warma – Zdrowe Dziecko w języku quechua), dotacje dla matek posyłających dzieci do szkół (Juntos – 30 dol. miesięcznie), stypendia, pomoc dla ludzi starszych (Pension 65), kierowane są głównie do biednych

Azjatyckie uczelnie walczą o polskiego studenta

, University of Science and Technology, Yeungnam University i Yonsei University. Koreańskie Targi Edukacyjne to doskonała okazja do tego, by porozmawiać z osobami, które decydują o przyjęciu kandydatów na studia, a także dowiedzieć się o dostępnych stypendiach i możliwościach bezpłatnej nauki w tym kraju

Faras, Stara Dongola - nikt nie miał takich odkryć jak my! Jak polscy archeolodzy szukali w Egipcie i Sudanie skarbów

na wszystkich wykopaliskach z wyjątkiem Cypru. W latach 60. polskiej stacji nie stać było na fundowanie stypendiów i jeżeli udało się kogoś wysłać do Egiptu, to na stypendium egipskie, raczej nędzne, i dlatego nikt się nimi nie interesował. Profesor mówił, że udziela wywiadów wszystkim, a najchętniej

Wyjazdy pilnie w CV potrzebne

zależności od kraju, do którego wyjeżdżał, oraz od 200 do 400-600 euro na miesięczny wyjazd na praktykę. Szczegółowe stawki ustalają dla swoich studentów poszczególne uczelnie. W Polsce w poprzednim roku akademickim średnie stypendium na wyjazd na studia wynosiło 368, a na wyjazd na praktykę - 452 euro na

Kolejny bank podwyższa opłaty. I obiecuje... niższe rachunki za telefon

za zakupy opłacane kartą wydaną do konta w "smartfonowym" banku, a limit zwrotu wynosił 25 zł miesięcznie (warunek: klient musiał w danym miesiącu mieć wpływ na konto z tytułu umowy o pracę, emerytury albo stypendium w dowolnej wysokości lub wpływ na ROR z dowolnego źródła w wysokości 2000

Piątek 31 października

Film ''Dziewczyna z perłą'' na DVD Film namalowany obrazami Johanesa Vermeera. W rolach głównych: Scarlett Johansson i Colin Firth. Inne filmy można zamówić w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej pod numerem telefonu 0-801 130 000 (koszt połączenia wynosi 0,29 zł netto w sieci TP SA) lub (022) 555 31 23

Poniedziałek 3 listopada

serii ''Kuchnie Świata'' * w czwartek informator dla kogo stypendia * w piątek i sobotę dwie części ''Bridget Jones'' na DVD Nasze dodatki można też można zamówić w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej pod numerem telefonu 0-801 130 000 (koszt połączenia wynosi 0,29 zł netto w sieci TP SA) lub (022) 555 31 23

Potęga mimo wszystko

sponsorzy i teraz Orlen. Obcina się pieniądze, stypendia są śmiesznie niskie, bardziej opłaca się iść do pracy - mówił Adam Kszczot, którego stypendium z Ministerstwa Sportu za srebro halowych mistrzostw świata wynosi 1,6 tys. zł brutto. W numerze także: - Kryzys w Lechu, kibice kontra szefowie - Wyrwa w

Najważniejszy problem polskiej nauki: jedni udają, że płacą, inni - że pracują

długo? - Na rok. Dostałem stypendium "Polonez" z Narodowego Centrum Nauki (NCN) adresowane do uczonych z zagranicy chcących prowadzić badania w Polsce i finansowane z europejskiego programu Horyzont 2020. Dla mnie to duże wyróżnienie. Poza tym w NCAR mam płatny urlop, coś w rodzaju urlopu

Igrzyska Paraolimpijskie. Maciej Lepiato: Marzenie? Start ze zdrowymi w Rio

ostra walka. No i będę tam skakać w dal. Dlaczego w dal? Przecież wzwyż skaczesz... - Czasem skaczę też w dal, ale akurat na mistrzostwach świata nie tyle chcę, ile jestem zmuszony. Mianowicie w skoku wzwyż nie startuje wystarczająca liczba zawodników, aby nawet zdobywszy tytuł, otrzymywać stypendium

Nauka dzieci z PGR-ów zagrożona?

miastach do 20 tys. mieszkańców; nauka w publicznej, dziennej szkole kończącej się maturą. ANR podaje, że finansuje stypendia dla ponad 50 tys. uczniów. Szkoły Stypendium w tym roku szkolnym wynosi 200 zł, z tego 50 zł wypłacane jest w gotówce. Reszta rozliczana jest po przedstawieniu przez ucznia