ile wynosi stypendium

Beata Łabutin

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Od 70 do 120 złotych wzrosły w ostatnich dniach stypendia na Politechnice Opolskiej; najwyższe wynoszą nawet ponad tysiąc złotych! Korzysta z nich około 2300 studentów. Wyższe są zarówno stypendia socjalne, jak i naukowe

Stypendia dla uczniów

Nawet kilkaset złotych może wynosić kwota stypendium dla ucznia. Na chętnych czekają oferty stypendialne samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Prezentujemy wybrane propozycje dla uczniów.

Stypendia nie tylko dla studentów

Studenci mogą się ubiegać o stypendia od fundacji, stowarzyszeń, firm i samorządów. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci, by zdobyć stypendium.

Stypendium ministra edukacji dla 300 uczniów \

"Rywalizacja między ludźmi jest bardzo istotna, ale są różne rodzaje rywalizacji: przeciw komuś i z kimś. W waszym przypadku w grę wchodziła ta druga, lepsza forma rywalizacji. Dobrze ucząc się nie myśleliście o tym, że dostaniecie stypendium, tylko robicie to dla siebie" - powiedział

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

. Przyjmowanie wniosków trwa do 30 września. Stypendia przyznawane są na okres 3 lub 10 miesięcy i wynoszą 300 zł, 400 zł lub 500 zł miesięcznie. Więcej informacji: www.sapereauso.org. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków utworzony przez Fundację Sądecką wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych dziennikarzy

Stypendia dla młodych dziennikarzy zostały ufundowane przez żonę zmarłego pisarza Alicję Kapuścińską. Są one finansowane, zgodnie z wolą reportera, z części jego honorariów. Stypendium wynosi 30 tys. zł rocznie. W zgłoszeniu kandydaci powinni przedstawić swój dotychczasowy dorobek dziennikarski, a

Stypendium im. Kapuścińskiego

Stypendium im. Kapuścińskiego

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, książka reporterska) wynosi 30 tys

Stypendia nie tylko dla studentów

Stypendia nie tylko dla studentów

twórców. Program skierowany jest do artystów z dziedzin: film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, muzyka, literatura, krytyka artystyczna. Kandydaci powinni mieć do 35 lat, posiadać polskie obywatelstwo i stały adres w Polsce. Stypendium wynosi od 30 do 50 tys. zł brutto. Formularz wniosku należy

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

projekty i konkursy. I podają maksymalne kwoty, o które można się ubiegać w danym kraju. W większości państw Europy Zachodniej - stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie ok. 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej, np. Finlandia. Polak nie zaszaleje Na tak wysokie

ile wynosi stypendium

wahają się tam od 10 do 670 euro miesięcznie. W większości państw Europy Zachodniej stypendia socjalne w ciągu roku mogą wynosić maksymalnie 5 tys. euro. Ale są i takie, gdzie jest to nawet dwa razy więcej. Na tak wysokie stypendia socjalne nie mogą liczyć studenci w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

II edycja Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot". Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł. Program adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35. roku życia).Ubiegający

Po raz pierwszy zostanie przyznane stypendium im. Kapuścińskiego

fundatorem przedsięwzięcia jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, wdowę po zmarłym pisarzu, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie

Uniwersytet kusi olimpijczyków. Da im po tysiąc złotych

Uniwersytet kusi olimpijczyków. Da im po tysiąc złotych

studenci UŁ oczywiście nadal mogą liczyć na tradycyjne stypendia - motywacyjne (za dobre wyniki) oraz socjalne. Pierwsze z nich, począwszy od drugiego roku, pobiera 10 proc. najlepszych studentów na poszczególnych wydziałach. Wynosi 310 zł. Stypendium socjalne zależy od sytuacji materialnej studenta

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami. - W związku z tym ministerstwo powinno wezwać beneficjentów do zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków. Łączna kwota dotacji wydatkowanej nienależnie wynosiła ponad 7,5 mln zł - dodał rzecznik Biura. Rzecznik

Dzięki studenckiemu programowi Erasmus urodziło się ponad milion dzieci

Dzięki studenckiemu programowi Erasmus urodziło się ponad milion dzieci

, że 33 proc. byłych studentów Erasmusa ma partnera z innego kraju, podczas gdy dla tych, którzy studiowali w kraju, odsetek ten wynosi 13 proc. 27 proc. studentów Erasmusa poznaje swojego długoletniego partnera właśnie podczas pobytu na stypendium. Na tej podstawie Komisja Europejska szacuje, że od

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów z Radomia

Członek zarządu fundacji Krzysztof Gajewski poinformował, że na stypendia dla uczniów z Radomia fundacja przeznaczyła w tym roku 20 tys. dolarów kanadyjskich. Jedno stypendium wynosi 1 tys. dolarów, czyli przeszło 2,8 tys. zł. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół oraz

Stypendia im. Jana Pawła II tylko do końca września

"Studenci, niekoniecznie z Warszawy, którzy posiadają indeks warszawskiej uczelni, mogą ubiegać się o jedno z ponad 600 stypendiów. Wsparcie stypendysty wynosi od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także

Stypendium im. Kapuścińskiego zostanie przyznane po raz pierwszy

realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie. Zgodnie z regulaminem uczestnikami programu stypendialnego mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 35 roku życia. Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

stypendia dostaną wszyscy, którzy zaliczyli sesję, bo połowa rocznika poległa na chemii organicznej. A na jakie pieniądze może liczyć student kierunku niezamawianego? Nagrody rektorskie, które zastąpiły dawne stypendia naukowe, wynoszą na UAM od 350 zł do 1 tys. zł, przy czym na tę najwyższą kwotę

Viagra, depresja i myszy. Badania na UMCS

Viagra, depresja i myszy. Badania na UMCS

badaczy w trudnych początkach kariery naukowej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce" - czytamy w informacji prasowej.Walka o stypendia była zażarta. Kandydatów w tym roku było aż 1076. Z tej liczby wyłoniono niespełna 127 laureatów. Stypendium przyznawane jest na rok i wynosi 28 tys

Nagroda im. Adama Włodka. A jednak będzie

Nagroda im. Adama Włodka. A jednak będzie

"Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka" jest jednym ze statutowych zadań Fundacji Wisławy Szymborskiej, ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes

282 uczniów z Warszawy dostało stypendia od premiera

282 uczniów z Warszawy dostało stypendia od premiera

, turniejach sportowych i zawodach.Ponad połowa nagrodzonych (282 stypendystów) to uczniowie z Warszawy i powiatów wokół stolicy. Stypendium premiera wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane od września do czerwca. Stypendia MEN (przyznano je 23 uczniom z całego województwa) to 3 tys. zł jednorazowej nagrody

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

społecznym, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi oraz udziałem w projektach związanych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. Trzeba też mieć wysoką średnią oraz dobrą ocenę z zachowania. Stypendia wynoszą od 200 do 1,5 tys. zł miesięcznie. W dziesiątce najlepszych znalazł się m.in. najmłodszy

Pieniądze dla studenta

studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Stypendia wynoszą kilkaset euro miesięcznie. Konkretne sumy zależą od kraju, do którego się wybieramy i uczelni, która określa dokładną stawkę. Szkoły wyższe same ustalają również terminy i kryteria rekrutacji, ale znajomość języka obcego, w jakim

Pieniądze dla studenta

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyzna jednak Nagrodę im. Adama Włodka. 50 tys. zł dla młodych autorów

Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka jest jednym ze statutowych zadań fundacji ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes instytucji i wieloletni sekretarz

Studiujesz? Potrzebujesz pieniędzy? Sprawdź, co zrobić, by je dostać

lub swoim dzieckiem. Stypendium socjalne, tak jak dotychczas, dostaną osoby w trudnej sytuacji materialnej. Zmieniły się jednak widełki dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do wsparcia. Od nowego roku akademickiego wynoszą one od 456,3 zł do 782,6 zł (poprzednio od 351 zł do 602

Stypendia dla najlepszych doktorantów z UW

doktoranckie wynosi 1,4 tys. zł - dodaje.Uczelnia dostała na Nowoczesny Uniwersytet12 mln zł z unijnego programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Projekt zakłada też stypendia dla profesorów z Polski i z zagranicy wizytujących UW oraz organizację staży zagranicznych dla młodych doktorów. Projekt

Pomoc dla uczniów

rzeczowa, np. w postaci kompletu podręczników.Zasiłek szkolny może być przyznany nawet kilka razy w ciągu roku szkolnego. Stypendium szkolne Podstawą do przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna ucznia wynikająca z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje także np

Pytam o stypendium, słyszę: "Proszę już nie dzwonić" - list

tylko tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Z wyrównaniem od początku nauki, więc student nie będzie stratny!Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. W praktyce wygląda to inaczej. Każda uczelnia sama określa własny regulamin stypendium na studiach zamawianych

138 wspaniałych dostało stypendia prezydenckie

W tym roku było ich 138. Stypendium wynosi 1-2 tys. zł, mogą się o nie ubiegać laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz uczniowie mający dorobek naukowy lub twórczy. Tacy jak np. Tomasz Krupiński. Chodzi do XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, nosi długie włosy, w wolnych chwilach gra na

Stypendium - pomocna dłoń w edukacji

ubiegać się o stypendium socjalne, trzeba koniecznie przedstawić uczelni dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Na większości uczelniach otrzymasz pomoc socjalną, gdy dochód rodzinny studenta na osobę nie przekroczy 602 zł netto miesięcznie. Do tej pory ta stawka wynosiła 572 zł. Nowy próg

Pieniądze dla studenta

porozumieniu z uczelnianym samorządem i musi ona zmieścić się w określonych ustawowo widełkach, które od października br. wyniosą nie mniej niż 456,3 zł i nie więcej niż 782,6 zł. Na jakie sumy można liczyć? Przykładowo w kończącym się roku akademickim na Politechnice Gdańskiej stypendium socjalne wynosiło od

Nie obrażajcie doktorantów! Gdyby nie pasja, już dawno bylibyśmy w Londynie

studiów doktoranckich?Warto wspomnieć, ile wynosi stypendium doktoranckie. Według ustawy to 70 proc. minimalnego wynagrodzenia asystenta. W praktyce oznacza to około 1250 złotych. Szaleństwo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje wynajęcie pokoju w dużym mieście. Ale w sumie po co

Demografia - po pierwsze, nie zaszkodzić!

dopuścić do wysokiej inflacji, która po raz kolejny spauperyzuje polskie społeczeństwo. Poprawka do Rybińskiego Dość oczywisty (i łatwy do skorygowania) błąd w rozumowaniu profesora Rybińskiego polega na tym, że proponuje on stypendium dla wszystkich dzieci. Dziś wskaźnik dzietności wynosi niespełna 1,4

Podkarpackie. Ponad 1,3 mld zł w tegorocznym budżecie Rzeszowa

ważnych inwestycji np. połączenia al. Rejtana z ul. gen. Maczka. Postulowali również wprowadzenie stypendiów dla studentów, karty seniora czy utworzenia funduszu pożyczkowego dla inwestorów. Z kolei szef pro prezydenckiego klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek podkreślał, że jest to wyjątkowy budżet

Samoobniżające się stypendia naukowe na prawie - list

"Koniec Akademii"Jestem studentką V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, osiągam bardzo dobre wyniki w nauce (w minionym roku akademickim uzyskałam średnią ocen 5,0), otrzymuję więc stypendium naukowe. Takie stypendia przyznawane są studentom z urzędu pod koniec

Student za granicą, czyli na zagranicznym stypendium

innych niemieckich miastach. To wszystko dzięki pięciomiesięcznym stypendiom stowarzyszenia GFPS-Polska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Miesięczne wsparcie wynosi 580 euro. Mogą je dostać osoby z dobrymi wynikami w nauce, ciekawym projektem badawczym i dobrą znajomością języka niemieckiego

Stypendium dla studenta

można liczyć? Przykładowo w mijającym roku akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stypendium socjalne wynosiło, w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, od 60,20 zł do 602 zł, a stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - 200, 300 lub 400 zł, w zależności od

Czwartek 6 listopada

Stypendia od zaraz Jak zasilić studencki portfel: rodzaje stypendiów, terminy składania wniosków, stypendia w kraju i za granicą Spadki, darowizny, testamenty Uwaga! Zmiany w podatku od spadków i darowizn. Łatwiej będzie potwierdzać testamenty. Kiedy ze spadkiem dziedziczysz długi? Czytaj od

Stypendia ministra kultury

Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie 32 uczniów ze szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski otrzymało stypendia ministra kultury. To uhonorowanie wysokich ocen oraz sukcesów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Stypendium wynosi 4 tys. 200 zł. Wśród nagrodzonych

Wagary, albo stypendium

starostwa w Iławie. Najsurowszy jest powiat giżycki, gdzie uczeń nie może mieć ani jednej nieusprawiedliwionej godziny. - Tu stypendium wynosi 120 zł, uprawnionych do jego pobierania jest 628 uczniów. - Dla wszystkich nie starczyło pieniędzy, stypendia dostanie tylko 475 - mówi Ambroziak. - Pozostali są

Stypendia ministra kultury

To uhonorowanie wysokich ocen oraz sukcesów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Stypendium wynosi 4 tys. 200 zł. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. pianista Stanisław Drzewiecki i skrzypaczka Justyna Jara.

Polskie Noble rozdane

wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Prof. Tomasz Goslar z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał nagrodę w obszarze nauk o życiu i Ziemi za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14 w

I w sporcie, i w prawdziwej nauce panuje darwinizm - sukces odnoszą najlepsi [LIST]

to naturalnie moment, kiedy się raczej inwestuje w siebie, nie oczekując jeszcze specjalnych korzyści.W większości miejsc na świecie stypendia postdoków są niskie. Może nie jest to 2 tys. zł, ale np. 2 czy nawet 3 tys. dol., co przy porównaniu siły nabywczej w np. Nowym Jorku, San Diego czy

MSZ: wykorzystujemy doświadczenia transformacyjne w pomocy rozwojowej

. w stosunku do średniej unijnej wynosił 30-40 proc., dziś osiąga blisko 70 proc. Udało nam się przejść trudny etap reform i stopniowo dociągamy do peletonu państw bogatych. Włączenie Polski w pomoc rozwojową wynika ze zobowiązań w ramach członkostwa w UE. Ale nie tylko. To też współodpowiedzialność

Babcia daje na siłkę

- mówi. Na II poprosiła o stypendium socjalne. Dostała 200 zł. Na III i IV roku wzrosło do 400 zł, a na V do 500 zł. Raz dostała stypendium unijne dla młodzieży wiejskiej: 3000 zł. Kupiła za nie komputer. - Studia bezpłatne były w teorii - mówi. Kosztowały: indeks i legitymacja (34 zł), książka na

Inżynier na zamówienie

będzie sobie zasłużyć - dostaną je tylko ci z najlepszymi wynikami. Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. Niestety, nie każdy tyle dostanie. Ministerstwo przyjęło, że na uczelniach, które tworzą kierunki od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej

Arabia Saudyjska opłakuje i wita króla

na łagodną krytykę władz w prasie, pozwolił kobietom pracować w sklepach, a tysiące młodych Saudyjczyków wysłał na zachodnie stypendia. Nie zmniejszył jednak silnej pozycji konserwatywnych duchownych, a amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę napominał, żeby przestał zachęcać Arabów do demokracji

Wszystkie biznesy "Tigera" Michalczewskiego

stypendiów. W sumie przekazanych zostało ponad 70 rocznych stypendiów, co jest bardzo istotne, wartość takiego rocznego stypendium wynosi od 2011 roku 4,8 tys. zł. Od 2010 roku stypendia trafiają nie tylko do młodych bokserów, czy piłkarzy, ale wsparcie otrzymuje młodzież uprawiające różne dyscypliny

Studia za granicą

obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Aby załapać się na wyjazd, należy zaliczyć m.in. pierwszy rok studiów. Szkoła wyższa może też wprowadzić dodatkowe wymagania, np. aktywny udział w życiu akademickim, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ile wynosi stypendium? To również ustala uczelnia

Wietnamczyk chce być radnym, Palestyńczyk startuje do sejmiku. Imigranci walczą o miejsca w samorządach

stypendium na studia w Polsce Yuliya Gogol w podobnym stopniu identyfikuje się z Ukrainą i Polską. Zamieszkała w Warszawie, gdy dostała stypendium na Collegium Civitas. W stolicy też poznała swojego przyszłego męża Polaka. Uważa, że Ukraińcy są dobrze zasymilowaną grupą: - Nie wyróżniają się fizycznie ani

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Dla kogo świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego? Ile wynosi? Jak długo można je pobierać? WARUNKI DO SPEŁNIENIA Przykład. Anna rozwiodła się z mężem dwa lata temu. Została z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym, na które ojciec przestał płacić. Od roku wyręcza go w tym Fundusz Alimentacyjny. Anna

Pacjentów coraz więcej, a... pielęgniarek brak

dostępne tylko w przypadkach zagrożenia życia - mówi Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii pod względem liczby pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców - jest ich zaledwie 5,4. W Szwajcarii ten wskaźnik wynosi 16, a w

Edukacja po europejsku

Opracowała: Patrycja KruczkowskaWieloletnie projekty, miliardy zainwestowanych euro i tony raportów - biurokracja w wydaniu europejskim jest nieubłagana. Jednak to dzięki tej skomplikowanej machinie studenci mają okazję wyjechać na zagraniczne stypendium do słonecznej Hiszpanii czy egzotycznej

Wyjazdy pilnie w CV potrzebne

zależności od kraju, do którego wyjeżdżał, oraz od 200 do 400-600 euro na miesięczny wyjazd na praktykę. Szczegółowe stawki ustalają dla swoich studentów poszczególne uczelnie. W Polsce w poprzednim roku akademickim średnie stypendium na wyjazd na studia wynosiło 368, a na wyjazd na praktykę - 452 euro na

Prof. Lech Poloński: Chorzy lubią, kiedy doktor jest normalny

sercu, a potem je analizowało. Nie chciał pan wracać po studiach do siebie? W Wadowicach jest przecież szpital. - Ciągnęło mnie z powrotem do gór. Stypendia dla studentów były wtedy fundowane przez zakłady pracy, bo akademia nie miała pieniędzy. Student podpisywał umowę, w której zobowiązywał się, że w

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał on odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renty lub emerytury po małżonku w czerwcu 2014 r. pobierało 1,274 mln Polaków. Średnia wysokość świadczenia to 1767 zł. Najniższa renta rodzinna wynosi 844,45 zł brutto

Rozmowa z Dombrowiczem. "Mam projekt, to biję się o niego"

. Stypendia, nazwane przez pana tornistrowym, dla każdego ucznia? - Od podstawówki do gimnazjum włącznie, jednorazowo, we wrześniu. Też niewielka kwota, gest. Syn przedsiębiorcy, którego dochody wynoszą 1 mln zł rocznie, dostanie? - A dlaczego mamy dzielić dzieci na biedne i bogate? A dlaczego podatnik ma

Studenci o kolegach z Ukrainy: Zajmują miejsca Polakom

z wydziału i powiedziała, że dostaje 900 zł miesięcznego stypendium, bo ma Kartę Polaka. To duże pieniądze. Lepiej daliby je polskim studentom. Generalnie Ukraińcy w Polsce za studia muszą płacić. Zwolniony z opłat jest ten, kto posiada Kartę Polaka. Dostaje on także stypendium od rządu RP. Obecnie

Stypendium naukowe: 1 zł

W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy ul. Podchorążych wrze. Samorząd studencki wywiesił właśnie ogłoszenie o wypłacie stypendiów naukowych w najbliższym miesiącu. Ich wysokość zszokowała studentów - za średnią od 4,3 do 4,49 dostaną... złotówkę (do tej pory wynosiło ono 70 zł

Młody idzie do urzędu

przerwać szkolenie i nie musiałam zwracać za nie pieniędzy. Gdybym odeszła bez powodu, musiałabym oddać 2 tys. zł.W czasie szkolenia Justyna była ubezpieczona, dostawała też 600 zł stypendium miesięcznie. - To bardzo uczciwa propozycja i dobra oferta pracy, ale dla mężczyzny, a nie słabej kobiety

Wtorek 4 listopada

Pieniądze na dzieci Od nowego roku będą zmiany w zasiłkach. We wtorek: dodatek pielęgnacyjny na lepszych warunkach. W środę: alimenty Tydzień z ''Gazetą'' * w środę pierwsza książka z serii ''Kuchnie Świata'' * w czwartek informator, dla kogo stypendia * w piątek i sobotę dwie części ''Bridget

Co oznacza zmiana przepisów

otrzymywał stypendium w USA, pomnożoną przez dietę (dla USA wynosi ona 46 USD). Liczy się to tak: Stypendium otrzymane to 12 tys. USD za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. (z wyłączeniem wakacji - lipiec i sierpień), czyli za 303 dni. Maksymalny dochód zwolniony to: 303 (liczba dni pobytu USA) x 46

Inżynier na zamówienie

będzie sobie zasłużyć - dostaną je tylko ci z najlepszymi wynikami. Według zaleceń Ministerstwa Nauki stypendia mają wynosić 1 tys. zł miesięcznie. Niestety, nie każdy tyle dostanie. Ministerstwo przyjęło, że na uczelniach, które tworzą kierunki od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej niż

Brazylia wyśle na studia za granicę 75 tys. studentów

pozwolić na taki rozmach w przyznawaniu stypendiów, ponieważ jej gospodarka kwitnie, waluta ma silną pozycję, a polityka zagraniczna pani prezydent Dilmy Rousseff należy do "najambitniejszych na świecie". Według "Time'a" czas był najwyższy na to, by Brazylia (i Ameryka Łacińska

Pieniądze na dzieci

faktycznie został wypracowany (np. ojciec był zatrudniony przy pracach interwencyjnych przez 6 miesięcy, a przez pozostałe miesiące pozostawał bez pracy). Kolejna ze zmian jest jeszcze korzystniejsza. Zakłada, że do dochodu rodziny nie będą wliczane stypendia naukowe uczniów i studentów oraz stypendia

Arłukowicz o wykluczonych

organizacje pozarządowe będą mogły przyznawać wyższe stypendia dla zdolnych ale niezamożnych uczniów. Dziś mogą przyznać do 317 zł, bo stypendium liczy się do dochodów rodziny i przekroczenie tej kwoty powoduje, że rodzina traci prawo do zasiłku. - Chcemy, by stypendia mogły wynosić do 5000 zł - zapowiedział

Mazowieckie. 600 dzieci z gmin dotkniętych wichurami pojedzie na wakacje

znajdująca się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznanie zasiłku szkolnego nie jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku może jednorazowo wynosić 455 zł. W przypadku znacznego zmniejszenia dochodów w rodzinie uczniowie mogą także

Piątek 31 października

Film ''Dziewczyna z perłą'' na DVD Film namalowany obrazami Johanesa Vermeera. W rolach głównych: Scarlett Johansson i Colin Firth. Inne filmy można zamówić w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej pod numerem telefonu 0-801 130 000 (koszt połączenia wynosi 0,29 zł netto w sieci TP SA) lub (022) 555 31 23

Poniedziałek 3 listopada

serii ''Kuchnie Świata'' * w czwartek informator dla kogo stypendia * w piątek i sobotę dwie części ''Bridget Jones'' na DVD Nasze dodatki można też można zamówić w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej pod numerem telefonu 0-801 130 000 (koszt połączenia wynosi 0,29 zł netto w sieci TP SA) lub (022) 555 31 23

Kiedy polskie elity finansowe dojrzeją do wspierania nauki

banksterów, którzy, wiedząc, jak ograbiać biedniejszych zgodnie z prawem, zapewniają sobie dochody kilkadziesiąt tysięcy razy większe niż wynosi, przykładowo, pensja pielęgniarki. Co oczywiście zaczyna budzić słuszny gniew. A gdy się człowiek w końcu solidnie zdenerwuje, to mu łatwo przychodzą do głowy

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP, jako nowy ekspert kandydata PiS na premiera prof. Piotra Glińskiego wystrzelił w środę z dziwnym pomysłem. Chce, aby rodzice otrzymywali "stypendium demograficzne" w wysokości 1 tys. zł miesięcznie na dziecko. Miałoby ono być wypłacane przez rząd

Dolniak krytycznie o niektórych zapisach projektu nowelizacji ustawy o policji

. Dolniak poparł jednak rozwiązanie, zgodnie z którym dzieciom poległych na służbie funkcjonariuszy przysługiwać będzie stypendium na okres kształcenia - nie dłużej niż do 25. roku życia. Wysokość stypendium miałaby wynosić od 600 do 900 zł. "Na tego typu pomoc państwo musi znaleźć środki"

Będziesz pracować dłużej - pomyśl o szkoleniach

wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. Jeśli jest mniej, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20 proc. wyżej wymienionego zasiłku (152,30 zł) - stypendium w wysokości 20 proc. zasiłku do dnia zakończenia szkolenia, jeżeli w trakcie

Misja za tysiąc zł

stworzenie corocznego, ogólnopolskiego, organizowanego przez ministerstwo konkursu na 1000 stypendiów doktoranckich, zaprojektowanego z myślą o doktorantach, którzy zamierzają związać swoją przyszłość z pracą naukową".Według propozycji CI stypendia wynosiłyby 3 tys. złotych miesięcznie. Doktoranci nie

Pieniądze na dzieci

Przy okazji wyszło na jaw, jak uboga - w porównaniu z innymi państwami - jest nasza pomoc na dzieci. Ile wynosi zasiłek rodzinny w Polsce, komu się należy i jak się o niego starać? ZASIŁEK RODZINNY Uregulowania unijne zakładają, że pracownik, który wyjechał do pracy do jednego z krajów UE, płaci

Uczelnia skrzywdziła studenta,ale naprawi błąd

Marcin Rinke jest na II roku zarządzania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Jego brat Jacek studiuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa, a zawodowo pracuje tylko matka. Stypendia socjalne na obu uczelniach rozdzielane są na tej samej zasadzie: w

Mołdawia. Wszyscy rodzice wyjechali

2012 r. wynosił on 3415 dol., dwa i pół razy mniej niż w Albanii i sześć razy mniej niż w Polsce. Produkt postsowiecki Tatiana Fiodorowa, 37 lat, artystka wizualna i założycielka NGO zajmującego się kulturą Alek Fiodorow, 39 lat, sales manager w firmie meblowej Ciasne, ale własne. Blok w typowym dla

Propozycje PJN dla młodych - m.in. drugi bezpłatny kierunek studiów

do 24 roku się zwiększało i obecnie wynosi 24,6 proc. Jego zdaniem, młodzi ludzie często zaczynają studia, po to by uciec od tego bezrobocia. "Problem tylko polega na tym, że odwleka się moment, kiedy te osoby staną się bezrobotne" - uważa poseł PJN. Żeby temu przeciwdziałać PJN

Ile zarabiają dzieci grające w reklamach? Dla rodziców to intratny biznes

wynoszą ok. 20 procent od zlecenia. Najwięcej na pozowaniu i graniu przed kamerą zarabia dziecko, a raczej jego rodzic. Nie ruszaj cudzej własności - Zgodnie z prawem (zasady te znajdują się w kodeksie rodzinno-opiekuńczym art. 101 i 103) zarobione przez dziecko pieniądze mogą być zagospodarowane

Nie należy liczyć na przybycie nowego Hugona Kołłątaja [LIST O SZKOŁACH WYŻSZYCH]

. Którzy pomimo nadmiaru zajęć znajdują jeszcze czas, by pisać teksty i je publikować. By aplikować o granty i stypendia. By w nieco luźniejszym czasie (dzięki Bogu mamy 36 dni urlopu wypoczynkowego) prowadzić badania naukowe. Tak postępuje większość pracowników dydaktyczno-naukowych polskich uczelni

Jaki kraj, takie uniwersytety

ostatnich lat] >12, nagrody. Zatrudnienie - a jakże. Umowa o pracę - 617 zł netto, potem zlecenie - 970 netto. Specjaliści w swojej dziedzinie na pełnym etacie technicznym ze stopniem doktora zarabiają 1200 zł netto. Mniej, niż wynosi stypendium doktoranckie. Dodam, że leczenie kanałowe zęba w ramach NFZ

Rencistów jest coraz mniej

powinien wynosić: *1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, *2 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat, *3 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat, *4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat, *5 lat

Uczelnie muszą zwrócić niewypłacone stypendia

"Gazeta" napisała wczoraj, że niektóre szkoły wyższe nie wydają przyznawanych przez Ministerstwo Nauki pieniędzy na stypendia. - Nie wolno oszczędzać na studentach - mówi minister nauki Barbara Kudrycka. Wczoraj przekazała do konsultacji projekt rozporządzenia. Zgodnie z nim, jeśli

W Kraju Basków drugi w Europie Uniwersytet Nauk Gastronomicznych

na świecie restaurację "El Bulli" na Costa Brava. Koszt jednego roku studiów wynosi 8 tys. euro; istnieje możliwość otrzymania stypendium. Chętnych nie brakuje - ponad 400 osób jest na liście oczekujących na przyjęcie w przyszłym roku. Uniwersytet otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 7

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Stypendia socjalne i naukowe, zasiłki, dożywianie - o tym m.in. pisaliśmy wczoraj. Taka pomoc należy się oczywiście także uczniom niepełnosprawnym. Ale na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć? Bardzo ważne orzeczenie Ważnym dokumentem, który otwiera uczniom furtkę do skorzystania z różnych

Nauka dzieci z PGR-ów zagrożona?

miastach do 20 tys. mieszkańców; nauka w publicznej, dziennej szkole kończącej się maturą. ANR podaje, że finansuje stypendia dla ponad 50 tys. uczniów. Szkoły Stypendium w tym roku szkolnym wynosi 200 zł, z tego 50 zł wypłacane jest w gotówce. Reszta rozliczana jest po przedstawieniu przez ucznia

Jak dostać rentę z ZUS

, trzeba spełnić jeden z nich. Wariant A - trzeba mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi: 1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat, 3 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22

Jak wygląda życie studenta w Belgii, Rosji i Polsce [SPRAWDZAMY]

wynosiła ok. 80 zł). Ale kiedy dowiedziała się, że dostała się na archeologię, nie miała wątpliwości, że to kierunek dla niej. Po licencjacie chciałaby zrobić magisterkę, oczywiście z archeologii. Jeśli się uda, na wyższym roku może pojedzie gdzieś na wymianę w ramach Erasmusa? Dojazdy Kasia mieszka z

Problem pięciu psów

, która od piętnastu lat prowadzi Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - niewielką organizację pozarządową działającą w czterech okolicznych gminach.Fundusz między innymi daje 75 tys. złotych na stypendia dla dobrze uczących się dzieci. Studenci dostają 200 zł miesięcznie, licealiści - 100 zł, gimnazjaliści

ZNP apeluje o podniesienie kryterium zasiłkowego; MPiPS - kończymy prace

nie zmieniają się kryteria, na podstawie których przyznawane są zasiłki rodzinne i stypendia, a to powoduje, że coraz mniej osób ma prawo do tych świadczeń. Od 7 lat (2004-2011) próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego nie zwiększył się ani o złotówkę i wynosi 504 zł. Natomiast od 5 lat nie

Jak płaci Putin? Swoim - szczodrze

., dostają mniej, ale i tak niemało - bo po 4,6 tys. Najlepiej mają ci, którzy trafili do samego Władimira Putina i pracują w administracji prezydenckiej - średnia wynosi tam 16,6 tys. zł. W dodatku płace na Kremlu rosną błyskawicznie. W pierwszym kwartale w porównaniu z poprzednim rokiem były wyższe o trzy

200 tys. zł Nagrody Wisławy Szymborskiej i 50 tys. zł stypendium im. Adama Włodka

formę stypendium dla młodego twórcy: krytyka literackiego, tłumacza lub pisarza poniżej 40. roku życia. Konkurs ma charakter zamknięty, Instytut przedstawiać będzie Fundacji co roku trzech kandydatów, spośród których Zarząd Fundacji wybierze laureata. Wysokość przyznanego stypendium będzie wynosiła w

Polskie Noble przyznane

wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.Prof. Krzysztof Palczewski z Case Western Reserve University w Cleveland (USA) otrzymał Nagrodę FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za ustalenie struktury krystalicznej białka rodopsyny i wyjaśnienie molekularnego mechanizmu jego udziału

Pieniądze na studia

(czyli rzeczywisty dochód rodziny już po odliczeniu wszystkich składek i podatków). Ustawa nie mówi, ile powinno wynosić stypendium socjalne. O tym szkoła decyduje sama. Uniwersytet Warszawski przyjął, że stypendium w zależności od dochodu na jednego członka rodziny może wynosić od 80 do 300 zł dla

Pieniądze na dzieci

zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Żeby móc pobierać zasiłek na dziecko w wieku do 24 lat, musi ono

Ministerstwo: Żeby studenci nie kantowali

dlatego, że chcą się rozwijać tylko z powodu stypendium socjalnego, na które liczą - mówi Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pod koniec ubiegłego roku głośno było o sprawie 28-letniego Piotra, studenta Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego który formalnie studiował na 14

Policja dwukrotnie zwiększy nagrody i pomoże sierotom po policjantach

. Jedno miesięczne stypendium miałoby wynosić od 500 do 900 zł w zależności od poziomu zdobywanego wykształcenia - w szkołach ponadgimnazjalnych lub na studiach. Możliwość wypłaty stypendiów ma się znaleźć w przygotowywanym projekcie nowelizacji w ustawy o policji. Nie wiadomo jeszcze kiedy projekt ten

Republika wrogich ludzi

dyspozycji stypendia umożliwiające dalszą naukę, często zwieńczoną dobrą karierą. Dziś niewiele zostało z tego dawnego ładu. Wskutek globalizacji skurczył się przemysł na francuskiej prowincji. Osłabły partie, związki i parafie, zamarło więc wspólne życie zbiorowości. Trudniej także o karierę. Kto może

Eduard Prugovečki

pracował w Wydziale Fizyki Teoretycznej Instytutu "Ruđer Bošković" w Zagrzebiu. W 1961 otrzymał stypendium na wyjazd zagraniczny do Stanów Zjednoczonych. Pod kierunkiem Arthura Wightmana napisał na Princeton University pracę doktorską, którą obronił w 1964. Od 1965 w Kanadzie na dwuletnim stażu

Jolanta Barska

w sztafecie 4 × 400 m. Powtórzyła młodzieżowe mistrzostwo Polski w 1986 oraz mistrzostwo kraju w sztafecie 4 × 400 m w 1987 i 1988. Zdobyła również brązowy medal na 400 m podczas halowych mistrzostw Polski w 1987. Jej rekord życiowy na 400 m wynosi 54,51 s (1 sierpnia 1987 w Warszawie). Reprezentowała kluby

Nagroda Nemmersa

się równie prestiżowa jak Nagroda Nobla. Mimo że nagroda ma charakter stypendium a jej wysokość w 2011 roku wynosi 175 tysięcy dolarów amerykańskich – znacząco mniej niż wysokość Nagrody Nobla – uważa się powszechnie, że jest to najwyższa nagroda pieniężna przyznawana w Stanach Zjednoczonych

Program Copernic

przedsiębiorstw francuskich działających w regionie pochodzenia studentów. Cykl kształcenia wynosi 12 miesięcy: 6 miesięcy interdyscyplinarnego kształcenia uniwersyteckiego (450 godzin) 6 lub 9 miesięcy obowiązkowego stażu w jednym ze współpracujących przedsiębiorstw Program rozpoczyna się 1 października i trwa

Nowosybirski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy

został Wydział Zaoczny, w którym naukę w pierwszym roku jego istnienia podjęło 478 studentów. Dla porównania studentów stacjonarnych w 1940 roku było 258, 58 z nich otrzymywało stypendium od uczelni, a 135 miało zapewnione miejsca w akademiku. W tym samym roku zatrudnionych było 43 pracowników naukowych, a 47

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Ile wynosi stypendium?

Ile wynosi stypendium?

Znaczenie stypendiów dla studentów. Stypendia kojarzą się przede wszystkim ze studentami, którzy obecnie mogą ubiegać się o różne ich warianty. Z pewnością najbardziej prestiżowe jest stypendium naukowe, które można otrzymać ze względu na wysoką średnią z wybranych przedmiotów. Warto dodać, że średnią oblicza dziekanat, który bierze pod uwagę oceny wchodzące w jej zakres. Wykaz przedmiotów liczących się do średniej jest ogólnodostępny dla każdego studenta.

Różne warianty stypendiów dla studentów. Najpopularniejsze stypendium dla studenta to stypendium naukowe, które otrzymuje się za bardzo dobre wyniki w nauce. Niekiedy są również przyznawane stypendia za sukcesy w sporcie. Warto także wspomnieć o stypendiach socjalnych, o które mogą ubiegać się osoby będące w trudnej sytuacji materialnej lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ile wynosi stypendium? Wartość stypendiów jest zależna od wielu czynników, w tym od rozporządzeń danego uniwersytetu. W przypadków stypendiów socjalnych ceny są uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Wartość stypendium naukowego najczęściej wzrasta wraz z wysokością średniej.