ile wynosi renta zawodowa nauczycieli

Justyna Suchecka

Prezydent Duda za zmianami w Karcie nauczyciela. Na awans i podwyżki nauczyciele poczekają dłużej

Prezydent Duda za zmianami w Karcie nauczyciela. Na awans i podwyżki nauczyciele poczekają dłużej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. A to oznacza, że awans nauczycieli zostanie wydłużony z 10 do 15 lat, zmienią się też zasady oceniania ich pracy.

Zmiany dla nauczycieli. Co wyniknie z nowelizacji Karty nauczyciela [INFORMATOR]

Nauczycielom będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia i dłużej poczekają na podwyżki wynikające z awansu zawodowego oraz premie, zniknie też wiele dodatków - to wszystko zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji Karty nauczyciela.

DODATKI I WALORYZACJA

Związkowcy chcą wyższej waloryzacji. Rząd nie ma na to pieniędzy. Prawdopodobnie w przyszłym roku najniższa emerytura wzrośnie zaledwie o 1,76 zł. Będą za to jednorazowe dodatki.

Będą podwyżki dla policji, wojska, nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. Podajemy kwoty i terminy

Będą podwyżki dla policji, wojska, nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. Podajemy kwoty i terminy

wrześniu 2012 r. – w zależności od stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł. A jak będzie w 2017 r.? Będzie waloryzacja wynagrodzeń o 1,3 proc. W rozporządzeniu MEN podano, że już po zmianach minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z tytułem magistra i z przygotowaniem

Proszę o godne życie. List otwarty w sprawie sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi

Proszę o godne życie. List otwarty w sprawie sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi

z góry zakładają Państwo bierność zawodową jednego z rodziców (opiekunów) osoby niepełnosprawnej. Jestem od 25 lat aktywna zawodowo, zaś od 13 lat matką dziecka niepełnosprawnego, niesamodzielnego wymagającego opieki i wsparcia w czynnościach całego dnia. Ponadto swoje życie zawodowe związałam z

Komu się należy odprawa

Komu się należy odprawa

pełny rok wysługi po pięciu latach nieprzerwanej służby. Maksymalnie może dostać sześciomiesięczne uposażenie wraz z dodatkami. Policjant w służbie przygotowawczej ma prawo do jednomiesięcznego uposażenia wraz ze stałymi dodatkami. NAUCZYCIELE Podstawą prawną dla wypłaty odpraw dla tej grupy zawodowej

Renty zwykłe i mundurowe

Renty zwykłe i mundurowe

emerytur. RENTY Z ZUS W Polsce inne zasady przyznawania rent obowiązują osoby podlegające pod ZUS, np. nauczycieli, górników, przedsiębiorców, a inne mundurowych (policjantów, żołnierzy, strażaków). O rencie "cywilnej" decyduje lekarz orzecznik z ZUS. To on na podstawie badania i dokumentacji

Dorabianie na emeryturze

Dorabianie na emeryturze

pobierało 200 osób, w listopadzie 1,2 tys., a w maju 2015 r. - już 2,7 tys. Emerytury częściowe pół roku temu przekraczały 1820 zł, teraz wynoszą już średnio 2365 zł. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE DLA NAUCZYCIELI Byli nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne nie mogą dorabiać w szkole. Jeżeli się na

Emerytura nauczyciela

Emerytura nauczyciela

co najmniej pół etatu. Nauczyciele mogli też skorzystać z ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Trzeba było do końca 2008 r.: ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i udowodnić 20 lat stażu pracy, w tym 15 w oświacie. Nauczyciele, którzy do końca 2008 r. nie spełnili warunków, mogą odejść na

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje?

powinniśmy wzmocnić rolę dyrektora szkoły, dać skuteczne narzędzia nagradzania najlepszych nauczycieli i dopingowania słabszych. Trzeba także przemyśleć kwestie awansu zawodowego. Dzisiaj nauczyciel w ciągu 9 lat może przejść wszystkie szczeble awansu. I pytanie - jak rysować swoją ścieżkę kariery na kolejne

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

Z godnie z obecnym Kodeksem pracy chronieni przed zwolnieniem są wszyscy, którym brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed zwolnieniem są więc chronione 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

W tym roku w marcu wszystkie emerytury i renty podniesiono o 1,6 proc. W przyszłym może być niewiele więcej, a na pewno trzeba zapomnieć o podwyżkach sprzed kilku lat, które wynosiły po 4 czy nawet 6 proc. INFLACJA PLUS PŁACE O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza dziś wynoszą 831,15 zł. Po podwyżce o 1,5 proc wzrośnie o 12,47 zł, do 843,62 zł. *Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 637,92 zł, do 647,49 zł (o 9,57 zł

Emerytura przedsiębiorcy

Emerytura przedsiębiorcy

Dla porównania, średnia emerytura z ZUS wynosi ok. 2054 zł, górnicy mają ok. 3923 zł, nauczyciele - ok. 2274 zł, kolejarze - ok. 1916 zł. PESYMISTYCZNE PROGNOZY Przedsiębiorcy mają tak niskie emerytury, bo większość z nich co miesiąc przelewa do ZUS najmniejszą z możliwych składek. Prognozuje się

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

przyszłym roku dostanie jeszcze mniej. W marcu 2014 r. waloryzacja może być dużo niższa od tegorocznej. Z automatu Waloryzacja obejmuje blisko 9,5 mln osób. Należy się tym, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS

Waloryzacja emerytur i rent 2015

W tym roku w marcu wszystkie emerytury i renty podniesiono o 1,6 proc. W przyszłym może być niewiele więcej, a na pewno trzeba zapomnieć o podwyżkach sprzed kilku lat, które wynosiły po 4 czy nawet 6 proc. Inflacja plus płace O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego

Wyższe pensje budżetówki

Wyższe pensje budżetówki

stroną społeczną (...), uznaliśmy, że będziemy wspólnie wypracowywali zasady tej podwyżki tak, aby rozwiązać problemy, które się przez lata nawarstwiły - zapewniał Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych stanowi wielokrotność kwoty bazowej określonej w

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

? (Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza dziś wynosi 831,15 zł brutto. Po podwyżce o 1 proc. wzrośnie o 8,31 zł, do 839,46 zł. (Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 637,92 zł do 644,29 (wzrost o

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytur i rent

niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosły o 13,29 zł, do 844,45 zł. *Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 648,13 zł, o 10,21 zł. *Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową do 1013,34 zł, o 15,96 zł. *Najniższa

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

nauczycieli pochodzi jeszcze z okresu stanu wojennego. Wprowadzono je w styczniu 1982 r., kiedy weszła w życie Karta nauczyciela . Nauczyciel ma prawo m.in. do: - Dodatku wiejskiego . Należy się nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców. Wynosi 10 proc. wynagrodzenia

Milicja Obywatelska ma chronić ludzi i ich mienie - to w 1989 r. nie było oczywiste

Milicja Obywatelska ma chronić ludzi i ich mienie - to w 1989 r. nie było oczywiste

. Niedopuszczalne jest zmuszanie kogokolwiek do pracy dłuższej. Emerytura jest także płacą — zapracowaną latami trudu. Nie zgodzimy się na to, aby najniższa emerytura wynosiła mniej niż połowa średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Głodowe renty traktujemy jako naruszenie przez państwo umowy o

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

zł - do 834,34 zł brutto. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie o 42,19 zł - z 959,02 zł do 1001,21 zł. Świadczenie przedemerytalne, które dziś wynosi 938,25 zł brutto, będzie podwyższone o 41,28 zł, czyli po podwyżce będzie to

Szybciej na emeryturę [INFORMATOR]

Szybciej na emeryturę [INFORMATOR]

przedemerytalnych, 20,5 tys. na emeryturach pomostowych i 8 tys. nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych. Jeżeli sami złożą wniosek, że chcą skorzystać z ustawy obniżającej wiek, mogą przejść na ustawową emeryturę wcześniej. Jestem na rencie i mam na niej być do 62 lat. Czy po obniżeniu wieku do 60 lat dla

Choroby zawodowe

Jeszcze do niedawna najczęściej na choroby zawodowe zapadali nauczyciele - chodzi o problemy z głosem. Od kilku lat nauczyciele już nie przodują w statystykach. Dziś wśród chorób najczęstrze są te zakaźne i pasożytnicze. Stanowią one blisko 30 proc. wszystkich chorób zawodowych. Kto na nie zapada

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

nauczyciel, który po zwolnieniu się ze szkoły aż do czasu zgłoszenia wniosku o świadczenie nie miał żadnego zatrudnienia lub nie podjął żadnej działalności. JAK WYLICZAMY ŚWIADCZENIE Przeciętne świadczenie kompensacyjne wynosi 1953 zł brutto. W maju 2015 r. ZUS wypłacał je 3,6 tys. Polaków. Wysokość

Choroby zawodowe

Do niedawna statystyki wskazywały, że najczęściej na choroby zawodowe zapadają nauczyciele. Mają głównie problemy z głosem, który wykorzystywany przez wiele lat nie wytrzymuje obciążeń. Od kilku lat nauczyciele już nie przodują w statystykach. Z roku na rok liczba chorych "zawodowo" spada

Waloryzacja emerytur i rent 2013

brutto. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie o 40,27 zł, z 959,02 do 999,29 zł. Świadczenie przedemerytalne, które dziś wynosi 938,25 zł brutto, będzie podwyższone o 39,40 zł, czyli po podwyżce będzie wyniesie 977,65 zł. Średnie

Jak zostać rencistą

". Co może być powodem takiej niezdolności do pracy? Choroba, wypadek, możesz też zapaść na chorobę zawodową. Przykłady takich chorób znajdziesz w ramce poniżej, pełna lista dostępna jest np. na www.gazeta.pl/pieniadze. Jak się starać o rentę (z tytułu niezdolności do pracy) Po pierwsze, sprawdź

Niech panie nie robią ze mnie przeciwnika zmian

czas, kiedy nauczyciel jest dostępny w szkole? Nie można dokonywać takich prostych porównań. To ile czasu polscy nauczyciele są dostępni w szkole poza tym 20-godzinnym pensum? - Poczekajmy na raport Instytutu. Nasze pensum wynosi od 18 do 30 godzin tygodniowo, w zależności od stanowiska zajmowanego

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 288,95 zł. Przedsiębiorcy płacą więc składki w łącznej wysokości 1121,52 zł. Takie składki mogą opłacać nie tylko osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ale również twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody według

Jak się zmieni Karta nauczyciela

zawodowego. Oba są krytykowane. Pierwszy podnosi znacząco pensję. Począwszy od czwartego roku pracy, nauczyciel dostaje po 1 proc. do płacy zasadniczej za każdy rok, do maks. 20 proc. To automatycznie podnosi wysokość innych, obliczanych procentowo dodatków. Na przykład dodatku wiejskiego, który wynosi do 10

Komu przywileje zawodowe

co może liczyć ta grupa zawodowa? Po siedmiu latach pracy, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przysługuje mu roczny urlop dla poratowania zdrowia. W czasie urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń pracowniczych. O kolejny taki urlop

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Właśnie niedawno od 1 marca 2009 r. taka kwota bazowa wzrosła i wynosi 2578,26 zł. ZUS podstawi te dane do wzoru i wyjdzie mu wysokość przyznanej renty. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to: * 24 proc. kwoty bazowej (to jest tzw. część

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

wypadkiem lub chorobą zawodową to 959,02 zł. Świadczenie przedemerytalne wynosi natomiast 938,25 zł brutto. Ale uwaga! Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie wzrosła jak inne świadczenia w czasie tegorocznej waloryzacji o 71 zł. Osoby, które mają taką rentę, dostały mniej, bo tylko

Waloryzacja emerytur i rent 2012

Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Waloryzacja emerytur i rent 2012

. Na nowych zasadach zyska natomiast pani Stanisława. Jej emerytura wynosi 1000 zł. 71 zł to o ponad 20 zł wyższa podwyżka niż ta, na którą mogłaby liczyć przy waloryzacji procentowej. Najniższe świadczenia Przy okazji tegorocznej waloryzacji zmieniły się zasady podwyższania najniższej renty i

Co się należy nauczycielom

przegrywają w sądach. Uwaga! Nauczyciela przyłapanego na pracy w trakcie tego urlopu dyrektor szkoły może z niego odwołać w każdej chwili. Nabycie praw do urlopu na poratowanie zdrowia jest niezależne od listy chorób zawodowych , która obowiązuje w przypadku starań o rentę (na tej liście są np. choroby

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Również nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE

Odprawy emerytalne i rentowe

przyznawaniu odpraw mają także niektóre grupy zawodowe, m.in. nauczyciele, żołnierze, górnicy (piszemy o tym niżej). Co z pracującymi emerytami W 2009 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają emerytom pobieranie emerytury (w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego 60/65 lat dla kobiet

Wyższa waloryzacja emerytur i rent 2012

renty? Oczywiście. Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa

Kobiety uwielbiają pracę w państwowych instytucjach

dominacja kobiet w oświacie jest nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Niektórym to już doskwiera. W Brukseli w ubiegłym tygodniu obradował europejski związek zawodowy nauczycieli. W ramach jego struktur istnieje Komitet Kobiet. Przedstawiciel Mołdawii zgłosił propozycję, aby powołać też Komitet Mężczyzn

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

będzie miała 1785 zł - a więc o 85 zł więcej. Najniższa renta i emerytura, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza (dziś 728,18 zł brutto) po waloryzacji w marcu 2012 r. będą wynosić 764,58 zł (wzrost o 36,40 zł). Tyle też (764,58 zł) od

Odprawy emerytalne i rentowe

inne zasady przy przyznawaniu odpraw mają także niektóre grupy zawodowe, m.in. nauczyciele, żołnierze, górnicy (piszemy o nich niżej). Co z pracującymi emerytami W 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają emerytom pobieranie emerytury (w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego

Zbrodnia i kara? Ustawa dezubekizacyjna wchodzi w życie, IPN sprawdzi ponad 191 tys. mundurowych emerytów

dnia tego i tego wymiar pana emerytury ulega zmianie i od dnia 1 października będzie wynosił 2060 zł brutto”. I w tym momencie jakby mi oczy zaszły mgłą. Gorąco mi się zrobiło, a co było dalej, to już znam z opowiadań żony. Podobno zgiąłem kopertę i nie mogłem przestać kląć. Zamknąłem się w

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

Marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura

Przywileje dla seniorów i kombatantów

organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (spis uprawnionych znajduje się w tzw. ustawie kombatanckiej). Aby otrzymać dodatek, trzeba pobierać emeryturę lub rentę i mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek wynosi

Co się należy starszym i ich opiekunom

zaopiekowania się chorym członkiem rodziny wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie musi wystawić lekarz. Wsparcie z ZUS Dodatek pielęgnacyjny - wynosi 206,76 zł miesięcznie. To pomoc dla osób, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat (dostaną ją z urzędu) albo są uznane za całkowicie

Jak odejść wcześniej na emeryturę

Świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne, wcześniejsze emerytury i pomostówki to często jedyna szansa na pieniądze dla osób, które na kilka lat przed emeryturą straciły pracę. Świadczenia przedemerytalne W marcu tego roku świadczenie przedemerytalne pobierało blisko 130 tys. Polaków i wynosiło

Waloryzacja - jednak wyższa!

+ 54 zł =1254 zł. Wzrosną najniższe świadczenia Podwyżkę o 4,5 proc. dostaną też osoby pobierające najniższe świadczenia: emeryturę, rentę rodzinną, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także rentę rolniczą. Dziś (czyli do marca 2010 roku) wynoszą one 675,10 zł brutto miesięcznie. Po

Wypalone wraki

problemy kobiet pracujących znam dostatecznie. Owszem, mam emeryturę określaną jako 'wysoka' - 2,5 tys. zł. Ale w ostatnich latach pracy wracałam do domu kompletnie wyżęta, zdolna tylko do rzucenia się na łóżko. Koleżanki - dawno na rentach - pytały: 'Po co tak harujesz, mało masz pieniędzy?'. Kiedy

Przywileje w budżetówce

się zmniejszyć. Dodatkowo obniżone mogą być też same nagrody. + Zmniejszeniu wysokości odpraw emerytalno-rentowych. Teraz członkowi korpusu służby cywilnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

) lub 61 lat (mężczyźni) *mieć odpowiedni staż pracy - 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) albo *ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat, lub *mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) - wtedy

Praca w budżetówce: pewna pensja i przywileje?

froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Wyliczy się ją z dziesięciu kolejnych wybranych przez mundurowego lat oraz z dodatków i nagród rocznych. Po zmianach nie będzie można łączyć emerytury z rentą. Jej maksymalna wysokość będzie mogła wynosić 75 proc. podstawy. Uwaga! Reforma obejmie

Po pewną pensję i przywileje

każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Wyliczy się ją z dziesięciu kolejnych wybranych przez mundurowego lat oraz z dodatków i nagród rocznych. Po zmianach nie będzie można łączyć emerytury z rentą. Jej maksymalna wysokość będzie mogła wynosić 75 proc. podstawy

Waloryzacja na nowych zasadach

najniższej renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolniczej. Dziś ich wysokość to 728,18 zł brutto. Po waloryzacji kwotowej (o 77,7 zł) w marcu 2012 r. wynosiły by 805,88 zł brutto. Gdyby natomiast obowiązywała waloryzacja procentowa, podwyżka byłaby dużo niższa, czyli

Dla kogo wcześniejsze emerytury

społeczne. Te dane podstawiane są pod specjalny, skomplikowany wzór. I tak wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: * 24 proc. kwoty bazowej,* po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,* po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

miejscem zatrudnienia była szkoła. Wielu nauczycieli rezygnuje ze świadczeń, gdy dowiadują się, że po ich otrzymaniu nie będą mogli dorabiać w szkole. Osobom na świadczeniach kompensacyjnych nikt nie zabrania pracować, ale muszą to robić poza szkołą. Przeciętne świadczenie kompensacyjne wynosi 2018 zł

Jak wcześniej odejść na emeryturę

miejscem zatrudnienia była szkoła. Wielu nauczycieli rezygnuje ze świadczeń, gdy dowiadują się, że po ich otrzymaniu nie będą mogli dorabiać w szkole. Osobom na świadczeniach kompensacyjnych nikt nie zabrania pracować, ale muszą to robić poza szkołą. Przeciętne świadczenie kompensacyjne wynosi 2018 zł

Jak wcześniej odejść na emeryturę

nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni); * mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy świadczenie dostaniemy niezależnie od wieku. Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były

Młodzi ludzie bez perspektyw?

W Polsce według Eurostatu bezrobocie wśród osób w wieku poniżej 25 lat wynosi ponad 23 proc. Ale tylko jedna na cztery osoby w tym wieku pracuje, większość jeszcze się kształci. Aktywność zawodowa wśród młodych osób sięga ledwie 33 proc. Do tego część zatrudnionych młodych osób pracuje poniżej

Emerytura przedsiębiorcy

? - Czekamy, aż w Komisji Trójstronnej związkowcy i pracodawcy dojdą do porozumienia. Na razie nie prowadzimy żadnych prac związanych ze zmianą opłacania składek przez przedsiębiorców - mówi nam wysoki rangą urzędnik resortu pracy. Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński ILE WYNOSZĄ ŚREDNIA RENTA I EMERYTURA

Za co starsi płacą mniej [PORADNIK]

Rencistów "Solidarność '80" lub wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. ** Kombatanci, w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymują 51 proc. zniżki na bilety w pierwszej i drugiej klasie

Za co starsi płacą mniej

dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie. O pieniądze mogą starać się ci, którzy mają stosowną decyzję kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. + Dodatek za tajne nauczanie wynosi 206,76 zł. Przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne

Kto nie chce na emeryturę?

: - Może dwa-trzy lata jeszcze na porodówce wytrzymam, a do emerytury mam dziesięć. Mam chory kręgosłup. Ale ZUS renty nie da, bo trzeba by mieć głowę pod pachą. Do innej pracy nikt mnie nie przyuczy. Marta Bednarz, 37 lat, informatyczka w globalnej korporacji biotechnologicznej: - Mam kredyt do 70. roku

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

Świadczenia kompensacyjne mają zastąpić nauczycielom wygasające prawo do wcześniejszych emerytur. To po prostu emerytury pomostowe, tylko inaczej nazywane. Świadczenia wynegocjowały oświatowe związki zawodowe, gdy zawód nauczyciela nie znalazł się na rządowej liście stanowisk pracy o szczególnym

Nierealne postulaty Sierpnia

Spośród słynnych 21 postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 r. przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy największą wagę miały pierwsze cztery, których spełnienie oznaczałoby rozmontowanie systemu komunistycznego. Strajkujący domagali się prawa do tworzenia wolnych związków zawodowych, prawa do

Emerytura dla nauczyciela

wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W tym przypadku wiek ma znaczenie - z wcześniejszych świadczeń skorzystają nauczyciele, którzy do końca 2008 r. ukończyli 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), będą mieli 20 lat stażu pracy, w tym 15

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

o stanie zdrowia i dokumentacja medyczna. Podstawą do przyznania renty socjalnej jest także wspomniane przez nas orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Od 1 marca 2012 roku przyznana po raz pierwszy renta socjalna wynosi 671,31 zł. Świadczenie to ulega waloryzacji. Wsparcie dodatkowe Wiele

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, kiedy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in.: piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków

Co z emeryturami dla nauczycieli

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ureguluje osobna, specjalna ustawa. Chodzi tu o nauczycieli, hutników, kierowców autobusów, dyżurnych ruchu, maszynistów - w sumie 38 tzw. grup zawodowych (wymienialiśmy je wczoraj). Rząd proponuje, aby takie osoby, jeszcze przed osiągnięciem wieku

Czytelnicy "Wyborczej" piszą do polityków

raportu OECD zbadali relację między kosztami życia a pensją nauczycieli gimnazjum. Według tego wyliczenia polski belfer zarabia 18,8 tys. dol. rocznie, niemiecki - ponad 64 tys. Średnia w państwach OECD to 40 tys. dol. Prestiż zawodu jest w Polsce niewielki. Dla porównania - w Finlandii nauczyciel cieszy

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczyciele to największa grupa zawodowa, która może liczyć na wcześniejsze świadczenia. Obecnie w tym zawodzie pracuje 520 tys. osób, ok. 14 tys. z nich co roku nabywa prawa do wcześniejszej emerytury. Są tu zarówno nauczyciele podstawówek, gimnazjów, liceów, jak i wychowawcy zatrudnieni w szkole

Choroba przez pracę

Jesteś nauczycielem i masz problemy z głosem? Możliwe, że lekarz rozpozna u Ciebie przewlekłe schorzenie narządu głosu, co pozwoli Ci starać się o stwierdzenie choroby zawodowej. Obowiązująca teraz w Polsce lista chorób zawodowych powstała w 2002 roku. Jest zgodna ze standardami unijnymi, a także

Seniorzy chętnie porównują Polskę do Europy. Zawsze na korzyść tej drugiej? [LISTY]

. Zapytaliśmy ich, co sądzą o tak złym wyniku. Oto ich listy. Polski emeryt jest skazany na wegetację Państwa nie interesuje, jak żyją ci ludzie, czy realizują recepty, a dużo leków jest na 50-100 proc., oczekiwanie na wizytę do specjalistów jest nawet kilkuletnie. Moja emerytura wynosi 750 zł. Zdrowie już nie

Polacy, najmłodsi emeryci Europy

? - Nic podobnego. W Irlandii ustawowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosi 65 lat, a w Danii aż 67 lat. W Wielkiej Brytanii - tak jak w Polsce - mężczyźni muszą pracować do 65. roku życia, a kobiety do 60 lat. To się jednak zmieni. Do 2020 r. w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny kobiet wzrośnie do

Praca lub emerytura

Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego

Nauczyciel w kurniku. Wójcik sprawdza, jak dorabiamy

Około 1,5 miliona Polaków po pracy idzie do kolejnej pracy. Magda z Poznania, lat 40, opiekunka w żłobku, dorabia 500 złotych, myjąc okna. Andrzej spod Płocka, lat 32, nauczyciel, dorabia 600 złotych, zbierając jaja na fermie. Jadwiga spod Zielonej Góry, lat 41, pomoc kuchenna w przedszkolu

Matura to bzdura

, świeczniki i inne ozdoby, a potem wystawiam je na jarmarkach. Może kiedyś będę mogła zająć się tym zawodowo. 29 czerwca wszystko się okaże. "Co z tą szkołą" to akcja "Gazety Wyborczej": cykl debat o najważniejszych sprawach polskiej edukacji oraz artykułów poświęconych pracy nauczycieli

Zasiłki chorobowe: Zostanie 80 proc.

A co w zamian? Odebrane będą przywileje dla niektórych grup zawodowych - głównie nauczycieli, urzędników. W pierwszej wersji programu, wicepremier Jerzy Hausner zaproponował obniżenie zasiłków chorobowych (wypłacanych pracownikom na zwolnieniu lekarskim) z obecnych 80 proc. wynagrodzenia do 70 proc

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

m.in. kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Rząd zgodził się, aby pomostówkę dostali też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach

Emerytury pomostowe dla nielicznych

, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych. Ile wynosi pomostówkaRównowartość

Emerytury pomostowe dla nielicznych

m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych. Ile wynosi

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

O co chodziło rodzicom w Sejmie?19 marca grupa rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi zaczęła okupować sejmowy korytarz. Domagali się, by ich całodobowa opieka nad dziećmi była przez państwo traktowana jak praca zawodowa, a świadczenie pielęgnacyjne, które dostają, wynosiło 40 proc. średniego

Wyższe płace, niższe emerytury

roku radykalnie ograniczyć możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Polacy pracują bowiem najkrócej w Europie. Aż 85 proc. osób odchodzi z rynku pracy przed uzyskaniem wieku emerytalnego. W ubiegłym roku średni wiek kobiety przechodzącej na emeryturę wynosił 55,8 roku, a mężczyzny - 59,7

Jestem Cyganem, polskim patriotą

po nas przyjdą". To się wynosi z domu tę fobię antyromską i coś pani powiem: maczają w tym palce nauczyciele. Przecież nauczyciel ma ogromny wpływ na świadomość ucznia. Pochodzę z dużego rodu Orłowskich. Gdy przyszedł nakaz osiedlania się Romów, zatrzymaliśmy się taborem nad rzeką w Andrychowie

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

lat. Emerytury nauczycieli To jedna z największych grup zawodowych korzystających z wcześniejszych emerytur. Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść na dwa sposoby: wiek 55/60 lat, staż pracy 20/25 lat, z czego 15 lat w oświacie (na mocy ustawy emerytalnej), lub na ogólnych zasadach przewidzianych dla

Podarunek Zofii. Polacy z Kazachstanu

zesłańców. Rok później umrze. - Wybierałam ich - mówi Zofia - z północnego Kazachstanu, bo tam są bardzo ciężkie warunki. I według klucza zawodowego: budowlańców, mechaników, kierowców, żeby zawody, jakie mają, umożliwiły im pracę niedaleko Bolesławca. Cała "Kresówka" to 700 mieszkań, może tu żyć

O co chodzi z pomostówkami?

ustawy pomostowej (patrz ramka). Dostanie pomostówkę, jeśli spełni wymienione wyżej wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei. Rząd zgodził się, aby pomostówkę dostali też nauczyciele - ale tylko ci ze specjalnych

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

rencie. Ważne jest tylko to, by przed rentą mieć etat i odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. By przejść na wcześniejszą emeryturę, musisz wystąpić o rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę. 2. Urodzeni w latach 1949-1968 Te osoby czekają radykalne zmiany. Tylko do końca roku mogą przejść na

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

65. roku życia. Tego jednak Trybunał nie zakwestionował. Oburzył się za to na superprzywilej dla kobiet zapisany w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce, niezależnie od wykonywanego zawodu, przejść na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

zawodowych straciło taki przywilej - chodzi tu m.in. o pracowników NIK, dziennikarzy czy aktorów, razem 400 tys. osób. Na pomostówkę mieli za to bez problemu przechodzić m.in.: nauczyciele, piloci, kierowcy autobusów w transporcie publicznym, pracownicy platform wiertniczych, maszyniści, dyżurni ruchu na

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

przejść nauczyciele, którzy do końca 2008 r. osiągnęli: 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat w oświacie. Drugi sposób to wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (więcej o emeryturach nauczycieli przeczytasz na www.wyborcza.pl/emerytury). Ważne! Jeśli ktoś spełni te

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (więcej o emeryturach nauczycieli przeczytasz na www.wyborcza.pl/emerytury). Ważne! Jeśli ktoś spełni te warunki, nie musi się zwalniać, na wczesną emeryturę może przejść w kolejnych latach (byle przed ustawowym wiekiem

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

stycznia 2008 r. będą musiały pracować do 60. roku życia! Dziś przypomnimy, kto dostanie pomostówkę, jutro - na co będą mogły liczyć osoby pracujące w szczególnych warunkach, ale urodzone po 1968 roku. W środę - jeśli nie pomostówka, to co - kto może się starać o rentę. Związkowcy z poszczególnych branż

Kasa Staropolskich. Komu i jakie przywileje emerytalne przysługują?

ZUS - nie mają powodów do narzekań. Większość, bo 60 proc. emerytów dostaje między 1 tys. zł a 2 tys. zł , co szósty - mniej niż 1 tys., a 5,6 proc. - powyżej 3 tys. zł brutto. Jednak aż 40 proc. wszystkich wydatków publicznych idzie na transfery społeczne (w tym większość właśnie na emerytury, renty

Starość? Mnie to nie dotyczy

Rząd Tuska za swój najważniejszy cel uważa przywrócenie do pracy ludzi po pięćdziesiątce. Premier zakłada, że ludzie w sile wieku powinni być aktywni, produktywni, zdrowi i zadowoleni z życia. I powinni zarabiać, a nie żyć z głodowych emerytur i rent. Ale to może się Tuskowi nie udać. Z badań 40

Czy można być Turkiem i Niemcem? Tylko nie matura, córeczko

dom się nie posprząta!" - krzyczała. Sama nauczyła się czytać dopiero po pięćdziesiątce, jak przeszła na rentę. Wcześniej tureckie gazety czytał jej ojciec. Rodzice nie znają niemieckiego, więc kiedy trzeba coś załatwić w urzędzie, zabierają córkę (już po pierwszym roku w przedszkolu mówi całkiem

Ludzie mogą tego nie wytrzymać

też się wtedy zdenerwował. Sojusz poparł rządowe cięcia emerytur dla 900 tys. Polaków: hutników, części kolejarzy w zamian za prawo do pomostówek dla nauczycieli. Prosiliście SLD, aby tego nie robił. - Moim zdaniem można było więcej w tej sprawie osiągnąć - i dla pracowników przemysłu i nauczycieli

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

. 1 Wcześniejsza emerytura dla uprawnionych do renty wypadkowej lub z tytułu choroby zawodowej Mogą na nią przejść wyłącznie osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Osoby te muszą mieć jednak rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy wykonywaniu: pracy, pozarolniczej

Lewica na biedzie się nie upasie

, nawet w chudych latach, gdy budżetówka nie dostawała nic. I emerytom SLD obiecuje podwyższenie minimalnych rent i emerytur, które dziś wynoszą zaledwie 600 zł. Jednak najniższe emerytury mają zwykle ludzie, których okres pracy był bardzo krótki. Być może lepiej byłoby objąć te osoby pomocą społeczną