ile wynosi renta zawodowa nauczycieli

LESZEK KOSTRZEWSKI

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje?

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje?

Likwidacja dodatku wiejskiego i prawa do ogródków oraz nowe zasady urlopów zdrowotnych. Ministerstwo Edukacji chce zmian w Karcie nauczyciela.

Renty zwykłe i mundurowe

Według najnowszych danych ZUS na rencie z powodu niezdolności do pracy jest ok. 1 mln 69 tys. Polaków. Średnia renta to dziś 1498 zł brutto. Rencistów ciągle obowiązują limity w dorabianiu

Waloryzacja emerytur i rent 2015

W przyszłym roku emeryci i renciści nie powinni się spodziewać dużej podwyżki. Średnio dostaną o 40 zł więcej, ale najbiedniejsi tylko 17.

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

W tym roku w marcu wszystkie emerytury i renty podniesiono o 1,6 proc. W przyszłym może być niewiele więcej, a na pewno trzeba zapomnieć o podwyżkach sprzed kilku lat, które wynosiły po 4 czy nawet 6 proc. Inflacja plus płace O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza dziś wynoszą 831,15 zł. Po podwyżce o 1,5 proc wzrośnie o 12,47 zł, do 843,62 zł. *Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 637,92 zł, do 647,49 zł (o 9,57 zł

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

również dla pracowników, którzy przechodzą na emeryturę bądź rentę. Wówczas świadczenie dotyczy przejazdów w klasie drugiej. Koszt wykupu ulgi (ok. 93 zł) także ponosi pracodawca - napisało nam biuro prasowe Grupy PKP. Większość specjalnych dodatków dla nauczycieli pochodzi jeszcze z okresu stanu

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

przyszłym roku dostanie jeszcze mniej.W marcu 2014 r. waloryzacja może być dużo niższa od tegorocznej.Z automatuWaloryzacja obejmuje blisko 9,5 mln osób. Należy się tym, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytur i rent

niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosły o 13,29 zł, do 844,45 zł. *Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 648,13 zł, o 10,21 zł. *Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową do 1013,34 zł, o 15,96 zł. *Najniższa

Komu przywileje zawodowe

Komu przywileje zawodowe

co może liczyć ta grupa zawodowa? Po siedmiu latach pracy, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przysługuje mu roczny urlop dla poratowania zdrowia. W czasie urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń pracowniczych. O kolejny taki urlop

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza dziś wynosi 831,15 zł brutto. Po podwyżce o 1 proc. wzrośnie o 8,31 zł, do 839,46 zł.(Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 637,92 zł do 644,29 (wzrost o 6,37 zł

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Do niedawna statystyki wskazywały, że najczęściej na choroby zawodowe zapadają nauczyciele. Mają głównie problemy z głosem, który wykorzystywany przez wiele lat nie wytrzymuje obciążeń. Od kilku lat nauczyciele już nie przodują w statystykach. Z roku na rok liczba chorych "zawodowo" spada

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Jeszcze do niedawna najczęściej na choroby zawodowe zapadali nauczyciele - chodzi o problemy z głosem. Od kilku lat nauczyciele już nie przodują w statystykach. Dziś wśród chorób najczęstrze są te zakaźne i pasożytnicze. Stanowią one blisko 30 proc. wszystkich chorób zawodowych. Kto na nie zapada

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

zł - do 834,34 zł brutto. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie o 42,19 zł - z 959,02 zł do 1001,21 zł. Świadczenie przedemerytalne, które dziś wynosi 938,25 zł brutto, będzie podwyższone o 41,28 zł, czyli po podwyżce będzie to

Waloryzacja emerytur i rent 2013

Waloryzacja emerytur i rent 2013

brutto. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie o 40,27 zł, z 959,02 do 999,29 zł. Świadczenie przedemerytalne, które dziś wynosi 938,25 zł brutto, będzie podwyższone o 39,40 zł, czyli po podwyżce będzie wyniesie 977,65 zł. Średnie

Przywileje dla seniorów i kombatantów

organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (spis uprawnionych znajduje się w tzw. ustawie kombatanckiej). Aby otrzymać dodatek, trzeba pobierać emeryturę lub rentę i mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek wynosi

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Również nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE

Jak się zmieni Karta nauczyciela

Jak się zmieni Karta nauczyciela

zawodowego. Oba są krytykowane. Pierwszy podnosi znacząco pensję. Począwszy od czwartego roku pracy, nauczyciel dostaje po 1 proc. do płacy zasadniczej za każdy rok, do maks. 20 proc. To automatycznie podnosi wysokość innych, obliczanych procentowo dodatków. Na przykład dodatku wiejskiego, który wynosi do 10

Co się należy starszym i ich opiekunom

Co się należy starszym i ich opiekunom

zaopiekowania się chorym członkiem rodziny wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie musi wystawić lekarz. Wsparcie z ZUS Dodatek pielęgnacyjny - wynosi 206,76 zł miesięcznie. To pomoc dla osób, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat (dostaną ją z urzędu) albo są uznane za całkowicie

Niech panie nie robią ze mnie przeciwnika zmian

Niech panie nie robią ze mnie przeciwnika zmian

nauczyciel jest dostępny w szkole? Nie można dokonywać takich prostych porównań. To ile czasu polscy nauczyciele są dostępni w szkole poza tym 20-godzinnym pensum?- Poczekajmy na raport Instytutu. Nasze pensum wynosi od 18 do 30 godzin tygodniowo, w zależności od stanowiska zajmowanego przez nauczyciela w

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

latach ubiegłych, stosowana będzie regulacja umożliwiająca elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podobnie, jak w tym roku wprowadzony będzie przepis, zgodnie z którym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

) lub 61 lat (mężczyźni) *mieć odpowiedni staż pracy - 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) albo *ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat, lub *mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) - wtedy

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

wypadkiem lub chorobą zawodową to 959,02 zł. Świadczenie przedemerytalne wynosi natomiast 938,25 zł brutto. Ale uwaga! Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie wzrosła jak inne świadczenia w czasie tegorocznej waloryzacji o 71 zł. Osoby, które mają taką rentę, dostały mniej, bo tylko

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

miejscem zatrudnienia była szkoła. Wielu nauczycieli rezygnuje ze świadczeń, gdy dowiadują się, że po ich otrzymaniu nie będą mogli dorabiać w szkole. Osobom na świadczeniach kompensacyjnych nikt nie zabrania pracować, ale muszą to robić poza szkołą. Przeciętne świadczenie kompensacyjne wynosi 2018 zł

Jak wcześniej odejść na emeryturę

miejscem zatrudnienia była szkoła. Wielu nauczycieli rezygnuje ze świadczeń, gdy dowiadują się, że po ich otrzymaniu nie będą mogli dorabiać w szkole. Osobom na świadczeniach kompensacyjnych nikt nie zabrania pracować, ale muszą to robić poza szkołą. Przeciętne świadczenie kompensacyjne wynosi 2018 zł

"Chcemy naprawić górnictwo bez strajku". Pełnomocnik rządu o zmianach w kopalniach i rozwowach ze związkowcami

resorcie skarbu reaktywowałem projekt Państwowe Inwestycje Rozwojowe, a teraz wykonuję zadanie dotyczące górnictwa. James Bond tego rządu? - Panie żartują... Przez pierwszy tydzień, gdy podjąłem się tego zadania, w ogóle nie spałem. Wcześniej negocjował pan cokolwiek ze związkami zawodowymi? - Tylko w

Waloryzacja emerytur i rent 2012

. Na nowych zasadach zyska natomiast pani Stanisława. Jej emerytura wynosi 1000 zł. 71 zł to o ponad 20 zł wyższa podwyżka niż ta, na którą mogłaby liczyć przy waloryzacji procentowej. Najniższe świadczenia Przy okazji tegorocznej waloryzacji zmieniły się zasady podwyższania najniższej renty i

Waloryzacja emerytur i rent 2012

Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Młodzi ludzie bez perspektyw?

W Polsce według Eurostatu bezrobocie wśród osób w wieku poniżej 25 lat wynosi ponad 23 proc. Ale tylko jedna na cztery osoby w tym wieku pracuje, większość jeszcze się kształci. Aktywność zawodowa wśród młodych osób sięga ledwie 33 proc. Do tego część zatrudnionych młodych osób pracuje poniżej

Jak odejść wcześniej na emeryturę

dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze oraz nauczyciele

Za co starsi płacą mniej

dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie. O pieniądze mogą starać się ci, którzy mają stosowną decyzję kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. + Dodatek za tajne nauczanie wynosi 206,76 zł. Przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne

Jak zostać rencistą

może być powodem takiej niezdolności do pracy? Choroba, wypadek, możesz też zapaść na chorobę zawodową. Przykłady takich chorób znajdziesz w ramce poniżej, pełna lista dostępna jest np. na www.gazeta.pl/pieniadze.Jak się starać o rentę (z tytułu niezdolności do pracy)Po pierwsze, sprawdź, czy

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

będzie miała 1785 zł - a więc o 85 zł więcej. Najniższa renta i emerytura, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza (dziś 728,18 zł brutto) po waloryzacji w marcu 2012 r. będą wynosić 764,58 zł (wzrost o 36,40 zł). Tyle też (764,58 zł) od

Wyższa waloryzacja emerytur i rent 2012

?Oczywiście. Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

ubezpieczenie społeczne. Właśnie niedawno od 1 marca 2009 r. taka kwota bazowa wzrosła i wynosi 2578,26 zł.ZUS podstawi te dane do wzoru i wyjdzie mu wysokość przyznanej renty. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to:* 24 proc. kwoty bazowej (to jest tzw. część socjalna świadczenia),* po 1,3

Odprawy emerytalne i rentowe

przyznawaniu odpraw mają także niektóre grupy zawodowe, m.in. nauczyciele, żołnierze, górnicy (piszemy o tym niżej). Co z pracującymi emerytami W 2009 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają emerytom pobieranie emerytury (w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego 60/65 lat dla kobiet

Świętokrzyskie. Kandydatki PO: część diety na cele społeczne

stowarzyszania pomagające niepełnosprawnym. Z kolei nauczyciel akademicki i logopeda z Sandomierza, Danuta Grzesiak-Witek powiedziała PAP, że do podjęcia decyzji o rezygnacji z części diety dla celów społecznych, skłoniły ją doświadczenie pracy zawodowej. "Pracuję z dziećmi z upośledzeniami i z chorymi po

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

Marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura

Wypalone wraki

problemy kobiet pracujących znam dostatecznie. Owszem, mam emeryturę określaną jako 'wysoka' - 2,5 tys. zł. Ale w ostatnich latach pracy wracałam do domu kompletnie wyżęta, zdolna tylko do rzucenia się na łóżko. Koleżanki - dawno na rentach - pytały: 'Po co tak harujesz, mało masz pieniędzy?'.Kiedy

Po pewną pensję i przywileje

każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Wyliczy się ją z dziesięciu kolejnych wybranych przez mundurowego lat oraz z dodatków i nagród rocznych. Po zmianach nie będzie można łączyć emerytury z rentą. Jej maksymalna wysokość będzie mogła wynosić 75 proc. podstawy

Rządowy pomysł na węgiel, spółki i związkowców

resorcie skarbu reaktywowałem projekt Państwowe Inwestycje Rozwojowe, a teraz wykonuję zadanie dotyczące górnictwa. Jest pan Jamesem Bondem tego rządu. - Panie żartują... Przez pierwszy tydzień, gdy podjąłem się tego zadania, w ogóle nie spałem. Wcześniej negocjował pan cokolwiek ze związkami zawodowymi

Jak wcześniej odejść na emeryturę

nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni);* mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy świadczenie dostaniemy niezależnie od wieku.Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były

Odprawy emerytalne i rentowe

przyznawaniu odpraw mają także niektóre grupy zawodowe, m.in. nauczyciele, żołnierze, górnicy (piszemy o nich niżej).Co z pracującymi emerytamiW 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają emerytom pobieranie emerytury (w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego 60/65 lat dla kobiet

Dla kogo wcześniejsze emerytury

społeczne. Te dane podstawiane są pod specjalny, skomplikowany wzór. I tak wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: * 24 proc. kwoty bazowej,* po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,* po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

Waloryzacja na nowych zasadach

którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Dla kogo waloryzacjaZmiany zasad waloryzacji, które zapowiedział Donald Tusk (szczegóły niżej), mają znaczenie dla ponad 9 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele

Waloryzacja - jednak wyższa!

+ 54 zł =1254 zł. Wzrosną najniższe świadczenia Podwyżkę o 4,5 proc. dostaną też osoby pobierające najniższe świadczenia: emeryturę, rentę rodzinną, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także rentę rolniczą. Dziś (czyli do marca 2010 roku) wynoszą one 675,10 zł brutto miesięcznie. Po

Emerytura przedsiębiorcy

? - Czekamy, aż w Komisji Trójstronnej związkowcy i pracodawcy dojdą do porozumienia. Na razie nie prowadzimy żadnych prac związanych ze zmianą opłacania składek przez przedsiębiorców - mówi nam wysoki rangą urzędnik resortu pracy. Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński ILE WYNOSZĄ ŚREDNIA RENTA I EMERYTURA

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

o stanie zdrowia i dokumentacja medyczna. Podstawą do przyznania renty socjalnej jest także wspomniane przez nas orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Od 1 marca 2012 roku przyznana po raz pierwszy renta socjalna wynosi 671,31 zł. Świadczenie to ulega waloryzacji. Wsparcie dodatkowe Wiele

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, kiedy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in.: piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

Świadczenia kompensacyjne mają zastąpić nauczycielom wygasające prawo do wcześniejszych emerytur. To po prostu emerytury pomostowe, tylko inaczej nazywane. Świadczenia wynegocjowały oświatowe związki zawodowe, gdy zawód nauczyciela nie znalazł się na rządowej liście stanowisk pracy o szczególnym

Seniorzy chętnie porównują Polskę do Europy. Zawsze na korzyść tej drugiej? [LISTY]

. Zapytaliśmy ich, co sądzą o tak złym wyniku. Oto ich listy.Polski emeryt jest skazany na wegetacjęPaństwa nie interesuje, jak żyją ci ludzie, czy realizują recepty, a dużo leków jest na 50-100 proc., oczekiwanie na wizytę do specjalistów jest nawet kilkuletnie. Moja emerytura wynosi 750 zł. Zdrowie już nie

Jestem Cyganem, polskim patriotą

po nas przyjdą". To się wynosi z domu tę fobię antyromską i coś pani powiem: maczają w tym palce nauczyciele. Przecież nauczyciel ma ogromny wpływ na świadomość ucznia. Pochodzę z dużego rodu Orłowskich. Gdy przyszedł nakaz osiedlania się Romów, zatrzymaliśmy się taborem nad rzeką w Andrychowie

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

O co chodziło rodzicom w Sejmie?19 marca grupa rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi zaczęła okupować sejmowy korytarz. Domagali się, by ich całodobowa opieka nad dziećmi była przez państwo traktowana jak praca zawodowa, a świadczenie pielęgnacyjne, które dostają, wynosiło 40 proc. średniego

Emerytura dla nauczyciela

emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W tym przypadku wiek ma znaczenie - z wcześniejszych świadczeń skorzystają nauczyciele, którzy do końca 2008 r. ukończyli 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), będą mieli 20 lat stażu pracy, w tym 15 w

Matura to bzdura

. Tymczasem dzieje się zupełnie inaczej. - Jeśli kobieta zajdzie w ciążę, należy zrobić wszystko, żeby pomóc jej ukończyć szkołę - tłumaczy Michał, nauczyciel angielskiego z 10-letnim stażem. Nie można dyskryminować kogoś z tego powodu, że jest w ciąży, to by było sprzeczne z polskim prawem. Niestety, rodzice

Matura to bzdura

na jarmarkach. Może kiedyś będę mogła zająć się tym zawodowo.29 czerwca wszystko się okaże."Co z tą szkołą" to akcja "Gazety Wyborczej": cykl debat o najważniejszych sprawach polskiej edukacji oraz artykułów poświęconych pracy nauczycieli. Partnerem akcji jest Wydawnictwo

Co z emeryturami dla nauczycieli

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ureguluje osobna, specjalna ustawa. Chodzi tu o nauczycieli, hutników, kierowców autobusów, dyżurnych ruchu, maszynistów - w sumie 38 tzw. grup zawodowych (wymienialiśmy je wczoraj). Rząd proponuje, aby takie osoby, jeszcze przed osiągnięciem wieku

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczyciele to największa grupa zawodowa, która może liczyć na wcześniejsze świadczenia. Obecnie w tym zawodzie pracuje 520 tys. osób, ok. 14 tys. z nich co roku nabywa prawa do wcześniejszej emerytury. Są tu zarówno nauczyciele podstawówek, gimnazjów, liceów, jak i wychowawcy zatrudnieni w szkole

Praca lub emerytura

Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego

Choroba przez pracę

Jesteś nauczycielem i masz problemy z głosem? Możliwe, że lekarz rozpozna u Ciebie przewlekłe schorzenie narządu głosu, co pozwoli Ci starać się o stwierdzenie choroby zawodowej. Obowiązująca teraz w Polsce lista chorób zawodowych powstała w 2002 roku. Jest zgodna ze standardami unijnymi, a także

Polacy, najmłodsi emeryci Europy

? - Nic podobnego. W Irlandii ustawowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosi 65 lat, a w Danii aż 67 lat. W Wielkiej Brytanii - tak jak w Polsce - mężczyźni muszą pracować do 65. roku życia, a kobiety do 60 lat. To się jednak zmieni. Do 2020 r. w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny kobiet wzrośnie do

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

m.in. kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Rząd zgodził się, aby pomostówkę dostali też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach

Emerytury pomostowe dla nielicznych

, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych. Ile wynosi pomostówkaRównowartość

Emerytury pomostowe dla nielicznych

m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych. Ile wynosi

Wyższe płace, niższe emerytury

roku radykalnie ograniczyć możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Polacy pracują bowiem najkrócej w Europie. Aż 85 proc. osób odchodzi z rynku pracy przed uzyskaniem wieku emerytalnego. W ubiegłym roku średni wiek kobiety przechodzącej na emeryturę wynosił 55,8 roku, a mężczyzny - 59,7

Zasiłki chorobowe: Zostanie 80 proc.

A co w zamian? Odebrane będą przywileje dla niektórych grup zawodowych - głównie nauczycieli, urzędników. W pierwszej wersji programu, wicepremier Jerzy Hausner zaproponował obniżenie zasiłków chorobowych (wypłacanych pracownikom na zwolnieniu lekarskim) z obecnych 80 proc. wynagrodzenia do 70 proc

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

lat. Emerytury nauczycieli To jedna z największych grup zawodowych korzystających z wcześniejszych emerytur. Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść na dwa sposoby: wiek 55/60 lat, staż pracy 20/25 lat, z czego 15 lat w oświacie (na mocy ustawy emerytalnej), lub na ogólnych zasadach przewidzianych dla

O co chodzi z pomostówkami?

ustawy pomostowej (patrz ramka). Dostanie pomostówkę, jeśli spełni wymienione wyżej wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei. Rząd zgodził się, aby pomostówkę dostali też nauczyciele - ale tylko ci ze specjalnych

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (więcej o emeryturach nauczycieli przeczytasz na www.wyborcza.pl/emerytury). Ważne! Jeśli ktoś spełni te warunki, nie musi się zwalniać, na wczesną emeryturę może przejść w kolejnych latach (byle przed ustawowym wiekiem

Kasa Staropolskich. Komu i jakie przywileje emerytalne przysługują?

powodów do narzekań.Większość, bo 60 proc. emerytów dostaje między 1 tys. zł a 2 tys. zł , co szósty - mniej niż 1 tys., a 5,6 proc. - powyżej 3 tys. zł brutto.Jednak aż 40 proc. wszystkich wydatków publicznych idzie na transfery społeczne (w tym większość właśnie na emerytury, renty, świadczenia

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

rencie. Ważne jest tylko to, by przed rentą mieć etat i odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. By przejść na wcześniejszą emeryturę, musisz wystąpić o rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę. 2. Urodzeni w latach 1949-1968 Te osoby czekają radykalne zmiany. Tylko do końca roku mogą przejść na

Zróbmy to profesjonalnie

wszystko. Kim jest mój ojciec (nauczycielem w szkole zawodowej) i matka (sprzedaje ubezpieczenia w Warcie). Że słucham Closterkeller i mam młodszą siostrę. To ona sobie mnie upatrzyła. Ale to nie była wielka, namiętna miłość. Ten związek to była nasza ucieczka.Michał ucieka od milczącego, siedzącego przed

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

65. roku życia. Tego jednak Trybunał nie zakwestionował. Oburzył się za to na superprzywilej dla kobiet zapisany w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce, niezależnie od wykonywanego zawodu, przejść na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

zawodowych straciło taki przywilej - chodzi tu m.in. o pracowników NIK, dziennikarzy czy aktorów, razem 400 tys. osób. Na pomostówkę mieli za to bez problemu przechodzić m.in.: nauczyciele, piloci, kierowcy autobusów w transporcie publicznym, pracownicy platform wiertniczych, maszyniści, dyżurni ruchu na

Starość? Mnie to nie dotyczy

Rząd Tuska za swój najważniejszy cel uważa przywrócenie do pracy ludzi po pięćdziesiątce. Premier zakłada, że ludzie w sile wieku powinni być aktywni, produktywni, zdrowi i zadowoleni z życia. I powinni zarabiać, a nie żyć z głodowych emerytur i rent. Ale to może się Tuskowi nie udać. Z badań 40

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

stażu pracy, w tym 20 lat w oświacie. Drugi sposób to wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (więcej o emeryturach nauczycieli przeczytasz na www.wyborcza.pl/emerytury). Ważne! Jeśli ktoś spełni te warunki, nie musi się zwalniać, na wczesną emeryturę może

Ludzie mogą tego nie wytrzymać

też się wtedy zdenerwował. Sojusz poparł rządowe cięcia emerytur dla 900 tys. Polaków: hutników, części kolejarzy w zamian za prawo do pomostówek dla nauczycieli. Prosiliście SLD, aby tego nie robił. - Moim zdaniem można było więcej w tej sprawie osiągnąć - i dla pracowników przemysłu i nauczycieli

Użycie. Cyganie źle zintegrowani

Danuta Mirga, żona Augustyna. - Trzeba się kłócić, to zrobią zapomogę. Na rodzinę 60 złotych. Niech se to do dupy wsadzą. Górale dostają więcej, a samochodami pod opiekę podjeżdżają. Gdzie indziej dają opał, a nam gówno. Syn ma rentę, chodził do szkoły specjalnej, nie skończył. Drugi to samo. Po ludziach

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

. Nauczyciel będzie więc mógł pracować np. w biurze. Podobnie hutnik. Nie będzie mógł już - choćby na pół etatu - pracować w hucie, ale nikt nie zakaże mu sprzedawania pomidorów w osiedlowym warzywniaku. GórnicyNic nie zmieni się w sytuacji górników. To jedyna grupa zawodowa, która nie straci na zmianach

Jakie emerytury z ZUS?

przeciwko okrojonym pomostówkom protestowały pod Sejmem i kancelarią premiera wszystkie związki zasiadające w Komisji Trójstronnej: NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych. W demonstracji wzięło udział kilka tysięcy osób m.in. kolejarze, pielęgniarki, nauczyciele, stoczniowcy

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

. 1 Wcześniejsza emerytura dla uprawnionych do renty wypadkowej lub z tytułu choroby zawodowej Mogą na nią przejść wyłącznie osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Osoby te muszą mieć jednak rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy wykonywaniu: pracy, pozarolniczej

Lewica na biedzie się nie upasie

, gdy budżetówka nie dostawała nic. I emerytom SLD obiecuje podwyższenie minimalnych rent i emerytur, które dziś wynoszą zaledwie 600 zł. Jednak najniższe emerytury mają zwykle ludzie, których okres pracy był bardzo krótki. Być może lepiej byłoby objąć te osoby pomocą społeczną.Szukanie źródeł

Jestem Polakiem, więc nie czytam

albumu, poradnika, słownika, książki elektronicznej, kucharskiej lub co najmniej trzech stron tekstu w internecie. Nic nie czyta 20 proc. Polaków z wyższym wykształceniem. Lekarze nie sięgają do fachowych pism, prawnicy nie zaglądają do kodeksów, księgarze nie znają katalogów wydawniczych, nauczyciele

Być kobietą w Polsce

pełni kilkadziesiąt zawodów i ról społecznych naraz: jest kucharzem, księgową, higienistką, sekretarką, negocjatorem, nauczycielem, szwaczką, praczką, krawcową, tragarzem, dietetykiem, kierowcą, zaopatrzeniowcem, salową, pielęgniarką, dekoratorem wnętrz, sprzątaczką, wychowawcą, kelnerką, konserwatorem

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia (z poprzedniego roku). A że ostatnio wynagrodzenia Polaków idą w górę, to i kwota bazowa się zwiększa. Im więc później przechodzisz na emeryturę, tym wyższą masz kwotę bazową i tym samym - wyższą emeryturę. Przykład. Kwoty bazowe wynosiły: w marcu 2003 r

Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowszy projekt rządu

przemysłowych. To ograniczenie w nowej ustawie zostało zniesione. Po siódme Prawo do pomostówek będą też mieli: żołnierze zawodowi, policjanci, funkcjonariusze UOP, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej

Nowe szaty królowej

dyżurów w kuchni, plan wynoszenia śmieci. Z uwzględnieniem senatora. 3 stycznia 2008 r., podczas prawyborów w Iowa (czarny T-shirt, włosy gładko uczesane w kok, dżinsy), przedstawiając męża, mówiła z charyzmą: 'Kiedy pytamy ludzi, co ich najbardziej trapi, mówią: strach. Znowu strach! Strach o wszystko

Rząd podsumowuje dwa lata rządów. Opozycja atakuje [MINUTA PO MINUCIE]

nauczycieli. 15.05 Zaczyna Joachim Brudziński z PiS. Rozpoczyna od podziękowań dla premiera za utworzenie w Szczecinie Akademii Sztuki. Od podziękowań przeszedł do pytania. Mówi, że Pomorze Zachodnie jest w "wielkim niebezpieczeństwie". W związku z budowa gazociągu mogą być bowiem problemy z

Chleba naszego powszedniego daj nam jutro

teraz taki pałac?Życie na emeryturze nie jest tańszePytam prof. Tadeusza Szumlicza ze Szkoły Głównej Handlowej:Jakie będą nasze emerytury?- Niskie. Mówi się o stopie zastąpienia: ile procent naszej obecnej płacy będzie stanowiła emerytura. Teraz w Polsce średnia stopa zastąpienia wynosi 68 proc. A

Indiańska rewolucja Evo Moralesa

amerykański Bechtel, dostaje kontrakt na dostarczanie miastu wody. W kraju, w którym płaca minimalna wynosi 70 dolarów, wielu biednych dostało rachunki za wodę na 20 dolarów. Cochabamba eksploduje. Ludzie wychodzą na ulice, przez kilka miesięcy toczą się walki. Strajkują policjanci i nauczyciele. Jest wielu

Szczury na kiju

, wreszcie umowę o pracę. - Zlecenie? Wymagamy, żeby staż pracy wynosił przynajmniej 18 miesięcy. A średni dochód będzie wyliczany z ostatnich 12 miesięcy. - A gdyby to była umowa o pracę na czas nieokreślony, a nie zlecenie? - Konieczny byłby staż sześć miesięcy, a dochód wyliczalibyśmy z ostatnich trzech

Małe vademecum Peerelu według wycinków z Tygodnika Mazowsze

wychowawczych dla kobiet, zaostrzenie kryteriów przyznawania rent. Tygodnik Mazowsze nr 98 z 6 września 1984 r. Generał Baryła zarządził, co następuje: "Zarządy Polityczne okręgów wojskowych w m-cu maju lub czerwcu każdego roku zorganizują w porozumieniu z Oddziałami Doskonalenia Nauczycieli (ODN) 21

Rolnictwo

gospodarstwie rolnym ujemne i wynoszą rocznie minus 8349 zł. Innymi słowy, rolnik ma tylko dochody z pracy, a nie z tytułu ponoszenia ryzyka jako właściciel i zarządca majątku. Gdyby majątek sprzedał i zmienił obszar zawodowej aktywności - stałby się pracownikiem najemnym, otrzymane za sprzedaż gospodarstwa

Koniec świata komorników?

Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W ostatnim roku zdobył wielką sławę w swoim środowisku zawodowym. Dzięki niemu polscy komornicy zaczęli grać w piłkę nożną. Siedzimy w wielkiej, nowoczesnej hali sportowej poznańskiego liceum im. św. Marii Magdaleny, za trzy godziny rozpoczną się tu II Mistrzostwa Polski

Pomostówki - kłótnia pokoleń

warunkach szkodliwych przepracowałem na trzy zmiany 30 lat z 37 - zdołałem jeszcze nadludzkim wysiłkiem ukończyć już jako doświadczony człowiek studia magisterskie w III RP, a dorobiłem się tylko dwóch zawałów i renty inwalidzkiej od roku... I mam teraz czekać 8 zamiast 3 lat na emeryturę? Jedyna nadzieja w

Sfrajerzę, jutro mnie nie będzie

Practicerem, Leclerca, Selgros, Minimal i Billę. Wszystkie usytuowano na obrzeżach, między blokami. Nauczyciele i policja organizują patrole w sklepach. Ciepło, miło, bezpiecznie, promocje, poczęstunki, bary, darmowe toalety, latem stoliki pod parasolami - raj wagarowicza. I po lekcjach toczy się tu życie

Jak przywrócić więźniów społeczeństwu

więzienną - i nikim więcej. - Nie możesz liczyć na żadną pomoc z jego strony. Nie masz na znaczek, nie pamiętasz telefonu do adwokata? Trudno. On ci tego nie załatwi. I zero resocjalizacji. Zając podczas pierwszego pobytu w więzieniu skończył szkołę zawodową w Czarnym. W szkole były lekcje wiedzy o

Pogrzeb Jana Pawła II. Mamo, pożycz różaniec

, bo zabierają jej co miesiąc resztkę renty. Dlatego ja z nikim się nie przyjaźnię. Wolę sama w pokoju siedzieć. Cicho, spokojnie. Rano gimnastyka, potem godzina wyciągania zwyrodniałych kręgów szyjnych w kołnierzu ortopedycznym, posegregowanie tabletek w pojemniczku: rano te na gościec, w południe te

Nie chcę się błąkać

;. Widzew to nie tylko klub piłkarski. To przede wszystkim rzędy długich kilkunastoklatkowych wieżowców. Kiedyś szarych jak błoto, dziś systematycznie malowanych: na różowo, seledynowo, żółto. Kolorowe jarmarki - mówią o osiedlu mieszkańcy, łódzka klasa średnia: urzędnicy, pracownicy biurowi, nauczyciele

Renta rodzinna

zmarłemu.Od 1 marca 2010 r. najniższa renta rodzinna wynosi 706,29 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej 340,39 zł. Podstawa prawna Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) Rozporządzenie ministra polityki społecznej

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

do istnienia w roku 1991. Instytucja ma siedzibę w Warszawie oraz dysponuje ośrodkiem szkoleniowym w Sulejówku. CODN jest finansowany z budżetu państwa. Roczny budżet CODN wynosi 10 mln zł (dane za rok 2003). Korzystając z tych funduszy CODN wydaje szereg materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli

Etyka zawodowa

Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. nauczycieli). W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pedagogicznej i typowe konflikty

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych ? (TNSW), organizacja zawodowa nauczycielstwa polskiego.Założona w 1919 z połączenia Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych z Galicji i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego z Królestwa Polskiego. Było pod wpływem Narodowej Demokracji.Do czołowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

.: informatyka dla nauczycieli organizacja i zarządzanie oświatą szkolny doradca zawodowy socjoterapia. WspółpracaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu współpracuje z uczelniami oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, realizacji wspólnych projektów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Ile wynosi renta zawodowa nauczycieli?

Ile wynosi renta zawodowa nauczycieli?

Choroba zawodowa nauczycieli. Osoby piastujące zawód nauczyciela są narażone na choroby narządu głosu. Często dolegliwości te sprawiają, że dalsze wykonywanie zawodu jest bardzo utrudnione, a nawet uniemożliwione - w takich wypadkach nauczyciel może ubiegać się o rentę. Statystyki podają nawet, że to właśnie nauczyciele - z tego tytułu - najczęściej korzystają z możliwości otrzymania renty zawodowej z ZUS.

Jak otrzymać rentę zawodową? Aby ubiegać się o otrzymywanie renty zawodowej nauczyciel musi mieć nie tylko udokumentowany przez lekarza fakt posiadania choroby zawodowej. ZUS bardzo skrupulatnie zwraca uwagę na to, czy nauczyciel zdołał odprowadzić taką ilość składek rentowych, która upoważnia go do otrzymania tego świadczenia. Nie bez znaczenia jest też długość posiadanego stażu pracy. Wszystko musi być udokumentowane.

Ile wynosi renta zawodowa nauczycieli? Nie można określić jednej wysokości renty zawodowej dla nauczycieli. Wszystko zależy od tego, ile pieniędzy dana osoba odprowadziła do ZUS tytułem składek rentowych. To z kolei jest ściśle uzależnione z jednej strony od długości stażu pracy, a z drugiej strony od wysokości pobieranego wynagrodzenia.