ile wynosi becikowe

Małgorzata Zubik

Żmudna droga do becikowego małżeństwa z Wawra. Dlaczego?

Żmudna droga do becikowego małżeństwa z Wawra. Dlaczego?

Ile czasu i papieru potrzeba, aby otrzymać becikowe? Małżeństwo z Wawra ma za sobą już pięć wizyt w urzędzie dzielnicy, a do tej pory nie ma pewności, czy udało się dopełnić wszystkich formalności.

Tylko 1000 zł na dziecko: becikowe zostaje po staremu

Senat przywrócił pierwotną kwotę becikowego - 1000 zł. Wcześniej posłowie chcieli ją podwyższyć o 200 zł. Reszta zmian przeszła: od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczenia będą mieli tylko rodzice o niższych dochodach

Nie tylko becikowe

Becikowe w 2015r., zasiłek rodzinny, ulga podatkowa na dzieci... Komu i ile się należy, a kto zarabia za dużo i nie ma do nich prawa?

Becikowe po nowemu

Becikowe po nowemu

będzie musiał dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów. Biedni dostaną więcej? Dzięki tej samej ustawie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (tak jak becikowe wynosi 1 tys. zł, ale przysługuje najbiedniejszym) ma wzrosnąć do 2 tys. Ale będzie to

Becikowe po nowemu

będzie musiał dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów. Biedni dostaną więcej? Dzięki tej samej ustawie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (tak jak becikowe wynosi 1 tys. zł, ale przysługuje najbiedniejszym) ma wzrosnąć do 2 tys. Ale będzie to

Becikowe - zmiany w ustawie

Becikowe - zmiany w ustawie

wysokości 1000 zł. Niezależnie od zarobków - tyle samo dostanie na noworodka ochroniarz i dyrektor finansowy. Nieważne też, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, w konkubinacie, czy rodzic wychowuje je samotnie. W zeszłym roku, żeby dostać becikowe, trzeba było mieć zaświadczenie od lekarza. Nadal tak

Becikowe po zmianach - kto może się o nie ubiegać?

wysokości 1000 zł. Niezależnie od zarobków - tyle samo dostanie na noworodka ochroniarz i dyrektor finansowy. Nieważne też, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, w konkubinacie, czy rodzic wychowuje je samotnie. W zeszłym roku, żeby dostać becikowe, trzeba było mieć zaświadczenie od lekarza. Nadal tak

Becikowe nie dla bogatych

Becikowe nie dla bogatych

Becikowe wynosi tysiąc złotych. To jednorazowa zapomoga za urodzenie dziecka. Może je dostać matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka. Teraz - niezależnie od osiąganych dochodów. Czyli tyle samo dostaje osoba zarabiająca tysiąc złotych miesięcznie i ta zarabiająca kilkadziesiąt tysięcy na rękę. W

Uczelniane becikowe

Uczelniane becikowe

. - Wzorujemy się m.in. na rozwiązaniach niemieckich, gwarantujących jednorazową wypłatę socjalną kilkudziesięciu tysięcy euro dla każdej rodziny niemieckiej, w której rodzi się dziecko - mówi Janusz Bury, kanclerz politechniki. - 5,5 tys. zł, bo tyle wynosi najwięcej nasze becikowe, może się wydawać się

Nie oszczędzać na rodzinie

Nie oszczędzać na rodzinie

Balcerowicz i jego Fundacja Obywatelskiego Rozwoju proponują m.in.: wycofać się z planu wydłużenia urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni od 2014 r.; zlikwidować becikowe; obniżyć zasiłki chorobowe z 80 proc. do 60 proc. Te zmiany uderzyłyby w rodzinę. Płatny urlop macierzyński jest wielkim

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

przyznaniu zasiłku rodzinnego, a takie becikowe jest do niego dodatkiem. To świadczenie także wynosi 1000 zł i również wypłaca się je na nowo narodzone dzieci. Dostaną je osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. O ustalenie takiego prawa można się starać, jeśli spełniamy kryteria dochodowe

Będzie nowe becikowe!

. Pamiętajmy, że becikowe (tzw. rządowe) może dostać tylko jedno z rodziców - albo matka, albo ojciec - lub prawny opiekun dziecka czy jego opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka). Podstawą do wypłacenia pieniędzy jest

Becikowe według nowych zasad. Kto może się o nie starać?

. Pamiętajmy, że becikowe (tzw. rządowe) może dostać tylko jedno z rodziców - albo matka, albo ojciec - lub prawny opiekun dziecka czy jego opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka). Podstawą do wypłacenia pieniędzy jest

Becikowe. Znowu idą zmiany!

becikowe rodzinne Rodzice o niskich dochodach mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go becikowym rodzinnym. To świadczenie także wynosi 1000 zł i również wypłaca się je na noworodki. Dostaną je osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. O

Becikowe. Znowu idą zmiany!

becikowe rodzinne Rodzice o niskich dochodach mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go becikowym rodzinnym. To świadczenie także wynosi 1000 zł i również wypłaca się je na noworodki. Dostaną je osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. O

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

o wysokości dochodów. Becikowe rodzinne Rodzice o niskich dochodach mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go "becikowym rodzinnym". To świadczenie także wynosi 1000 zł i również wypłaca się je na nowo narodzone dzieci. Dostaną je osoby

Jest lepsza polityka rodzinna niż 500 zł na dziecko. Jak mądrzej ugryźć 20 mld

Jest lepsza polityka rodzinna niż 500 zł na dziecko. Jak mądrzej ugryźć 20 mld

- jest mało skuteczne i absurdalne. Zresztą tych, które rodzić mogą, też ubywa. Z przyczyn demograficznych z roku na rok będzie maleć liczba kobiet zdolnych do zajścia w ciążę - z 9,3 mln w 2013 r. do 5,8 mln w 2050 r. Plan PiS jest efektowny. Rodziny, w których dochód na osobę wynosi 800 zł, dostaną po

Jak Niemcy chcą wspomóc nastoletnich rodziców

zrezygnować z pracy. W ten sposób młodzi rodzice mogliby spokojnie skończyć szkoły i przygotować się do dorosłego życia, a koszty utrzymania ich pociech wzięłoby na siebie państwo. Nie wiadomo, ile pieniędzy trafiałoby co miesiąc do portfeli dziadków, ale becikowe dla rodziców wynosi maksymalnie 1800 euro na

PIENIĄDZE NA DZIECI

PIENIĄDZE NA DZIECI

dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w wyżej wymienionych urzędach. BECIKOWE Przysługuje rodzinom, w których dochód w ubiegłym roku kalendarzowym nie przekroczył 1922 zł netto na osobę. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo i wynosi 1 tys. zł netto. Kwota nie

Co, moim zdaniem, powinno znaleźć się w nowej konstytucji

Co, moim zdaniem, powinno znaleźć się w nowej konstytucji

proporcjonalnych z zastosowaniem metody d'Hondta. Posłowie są wybierani w 16 okręgach wyborczych, pokrywających się z granicami województw. Liczba mandatów w okręgu (województwie) jest proporcjonalna do liczby ludności w kraju. Próg wyborczy dla partii i koalicji powinien wynosić 3 proc. Komitet wyborczy otrzymuje

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Przy części świadczeń obowiązują progi dochodowe, jednak ich systematyczne podwyższanie oraz zasada "złotówka za złotówkę" poszerzają grono odbiorców. Becikowe 2017 To jednorazowe, nieopodatkowane świadczenie w wysokości 1000 zł, które przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

ubezpieczona czy nie, przysługuje bezpłatna opieka lekarska. To bardzo ważne, ponieważ odpowiednio prowadzona ciąża jest warunkiem otrzymania becikowego. BECIKOWE Becikowe to jednorazowy zasiłek w wysokości 1 tys. zł netto wypłacany po porodzie. Przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekroczył

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Żeby móc pobierać zasiłek na dziecko w wieku do 24 lat, musi ono

Nowe świadczenia dla rodziców

świadczenia wynosi 1 tys. zł netto i nie podlega opodatkowaniu. O becikowe można się ubiegać do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Poza kryterium dochodowym należy spełnić inne warunki, m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie

Niemców nieznacznie przybyło

Zmiana trendu jest niewielka, ale wywołała żywą dyskusję. Do tej pory wydawało się bowiem, że nic nie powstrzyma kurczenia się niemieckiego społeczeństwa (przyrost naturalny wynosił w ostatnich latach ok. -0,3 proc. - najwięcej ze starych krajów UE ). Choć od czterech lat rząd rocznie wydaje 3,5

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

na osobę lub do 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Wysokość świadczenia podstawowego od 1 listopada 2016 r. wynosi: 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 124 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lat. Zasiłek na dziecko powyżej 18. roku życia

Rodzice przeciw cięciom

Elbanowski ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, w Europie co innego: w Czechach urlop macierzyński przysługuje nawet studentkom, w Wielkiej Brytanii nie ma VAT na produkty dla dzieci. Nawet na Ukrainie jest lepiej, bo becikowe na trzecie dziecko wynosi równowartość 40 tys. zł, a na Słowacji

Program 500+. Góra pieniędzy na wsparcie rodzin nie zawsze daje większą dzietność

PwC przygotowała raport "Ulgi podatkowe i świadczenia prorodzinne w krajach UE". Wynika z niego, ze średnia kwota pomocy bezpośredniej państw Unii Europejskiej w postaci ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie 9 806 zł rocznie. W rzeczywistości aż 18 państw (ponad 60 proc

Bogatsi bez becikowego

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Becikowe to jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka. Dziś mamy - oba po 1 tys. zł. Jeden wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych - dostają go osoby z dochodem w rodzinie nieprzekraczającym 504 zł na osobę. I drugi - dla wszystkich. Dochód nie

Co skłoni Polaków do posiadania dzieci? Żłobki najważniejsze

Wskaźnik dzietności mamy prawie najniższy w Europie. W 2012 r. wynosił 1,3 (średnia w UE to 1,6). Oznacza to, że na każde 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało 130 urodzonych dzieci. Minimum do zapewnienia ciągłości pokoleń to 2,1. W konsekwencji, odsetek populacji w najmłodszej grupie wiekowej

Rozliczenie PIT. Zapłać podatki na ostatnią chwilę - termin upływa 2 maja [INFORMATOR]

za wypadek w pracy odsetki z obligacji skarbu państwa odsetki od oszczędności w bankach odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe zasiłki rodzinne zasiłki pielęgnacyjne zasiłki wychowawcze i porodowe jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym becikowe) wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

O tym, że dla zdrowia - własnego i dziecka - w czasie ciąży trzeba być pod opieką lekarza, większości kobiet przekonywać nie trzeba. Te przyszłe mamy, które tej świadomości nie mają, nowy przepis ukaże pozbawieniem niemałych pieniędzy. Od 1 listopada popularne becikowe dostaną jedynie te kobiety

Licz się ze zdrowiem. 18 dni czeka się średnio w Polsce na wizytę u ginekologa

Żeby po urodzeniu dziecka dostać becikowe, kobieta musi być pod opieką lekarza od dziesiątego tygodnia ciąży. Jeśli za późno się zorientuje, że spodziewa się dziecka - pieniądze przepadną, a jak wiadomo, narodziny potomka to spore finansowe obciążenie. Biorąc pod uwagę dostęp do opieki

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Wynagrodzenie minimalne w górę Od 1 stycznia 2012 r. najmniej zarabiający dostaną o 8,2 proc. więcej, czyli 1,5 tys. zł. To o 8,2 proc. więcej - dotąd wynagrodzenie minimalne wynosiło 1386 zł. Najniższa z możliwych płac na poziomie 1500 zł brutto oznacza, że pracownik otrzyma od swojego pracodawcy

Zasiłki dla opiekunów dzieci

, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Gdy się spóźnimy, pieniądze przepadną. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Wynosi 153 zł miesięcznie. Nie był podwyższany od lat, w

Jak wygląda finansowa polityka prorodzinna w Europie?

trzecie społeczeństwa zarabia mniej, niż wynosi średnia . GUS przy jej wyliczaniu nie uwzględnia pensji w firmach zatrudniających poniżej 10 pracowników, czyli duża grupa pracujących jest wyłączona z badania. Dzieci w tej rodzinie mają 8 i 4 lata, uczęszczają do publicznej szkoły i przedszkola. PwC w

Dzieci. Jak to robią inni

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Tylko w nielicznych krajach naszego kontynentu - w Irlandii, Islandii, we Francji - przeciętna kobieta rodzi dwójkę dzieci, w innych krajach jest gorzej. W Polsce przyrost naturalny wciąż wynosi 1,3, mimo że trzy lata temu politycy

Rozmowa z Dombrowiczem. "Mam projekt, to biję się o niego"

co roku 70 mln zł z biletów, to spora kwota. Musimy rozważyć sens ekonomiczny i społeczny. Nie mogę dzisiaj powiedzieć, że będziemy jeździli tramwajami i autobusami bezpłatnie. Becikowe. Zwiększy pan? - W Bydgoszczy co roku rodzi się ok. 3 tys. dzieci. Nawet jeśli becikowe wynosiłoby 1 tys. zł

Będzie trudniej o becikowe

niżej). Ten przepis już kiedyś obowiązywał. Wprowadzono go w listopadzie 2009 r., a od 31 marca 2010 r. po licznych protestach został zawieszony do 31 grudnia 2011 r. Becikowe wynosi 1000 zł. Otrzymać je może matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka niezależnie od dochodu w rodzinie. Należy się więc i

Dziś sądny dzień, a cała nadzieja w arabskich szejkach

przyznawać za urodzenie drugiego i następnych dzieci "kapitał macierzyński", solidne becikowe, które dziś wynosi około 31 tys. zł. Ma to ponoć ogłosić 4 grudnia Władimir Putin w swym dorocznym orędziu do narodu. Rosjanom przyjdzie więc coraz mocniej zaciskać pasa, chyba że szejkowie przykręcą

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

byłby bez pracy? - zastanawia się Krzysztoszek. Prawdziwe zasiłki i nowe becikowe Zamiast rozważać fantasmagorie, warto przyjrzeć się obecnym sposobom pomagania najbardziej potrzebującym rodzinom. Jednym z nich jest becikowe, czyli jednorazowa dotacja wypłacana z okazji narodzin dziecka w wysokości 1

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

. Czyli według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc. I z kwotą dochodu wolnego od podatku wynoszącą 3091 zł. Próg, od którego płacimy wyższy podatek, nie zmienił się od lat i wynosi 85 528 zł. Kwota wolna, choć dla wszystkich miała zostać podwyższona do 8000 zł, na razie nie drgnęła. Zamrożone są też

Będzie trudniej o becikowe

). Ten przepis już kiedyś obowiązywał. Wprowadzono go w listopadzie 2009 r., a od 31 marca 2010 r. po licznych protestach został zawieszony do 31 grudnia 2011 r. Becikowe wynosi 1000 zł. Otrzymać je może matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka niezależnie od dochodu w rodzinie. Należy się więc i

Niemiecki spór o zasiłek "za stanie przy garach"

Zasiłek wychowawczy, który od przyszłego roku chce wprowadzić część polityków niemieckiej chadecji, wynosi tylko 150 euro. Tak zwana "premia za stanie przy garach" przysługiwałaby matkom, które zamiast wysłać dzieci do żłobka czy przedszkola, zajęłyby się ich wychowaniem. Pod warunkiem

Nowe becikowe

Nowe rozporządzenia ministra zdrowia doczekało się wielu interpretacji. Niektóre urzędy gmin i ośrodki pomocy społecznej zapowiadały, że będą wypłacać becikowe matkom, które udowadnią regularne wizyty u lekarza dopiero od 1 listopada. Czyli od momentu wejścia rozporządzenia w życie. Taką

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

legislacyjną. * Zasiłek pielęgnacyjny - czyli wsparcie dla samych niepełnosprawnych - 153 zł miesięcznie. Becikowe inaczej Jeszcze do końca roku wszyscy bez względu na dochody mogą otrzymać becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Wynosi ono 1000 zł na dziecko niezależnie od zarobków

Więcej czasu na PIT 2015

; *odszkodowania za wypadek w pracy; *odsetki z obligacji skarbu państwa; *odsetki od oszczędności w bankach; *odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; *zasiłki rodzinne; *zasiłki pielęgnacyjne; *zasiłki wychowawcze i porodowe; *jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym becikowe); *diety i dodatki za tzw

W Singapurze single to pasożyty. Bo nie mają dzieci

dziecka na kobietę. Liczebność populacji da się utrzymać na aktualnym poziomie, kiedy wynosi on 2,1. Innymi słowy: aby urodzenia kompensowały zgony, kobieta musi mieć co najmniej dwójkę dzieci. Becikowe i kupony na randkę Rząd na wszelkie sposoby próbuje więc namówić obywateli do prokreacji. Po pierwsze

Pomoc dla samotnych rodziców

stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w wyżej wymienionych urzędach. Samotna matka może się również ubiegać o becikowe, czyli jednorazowy zasiłek w wysokości 1 tys. zł netto. W tym wypadku kryterium dochodowe wynosi 1922 zł na osobę. Wniosku nie musi podpisywać ojciec. Jego dochód

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

przykładzie: ** Pięcioosobowa rodzina Nowaków, by dostać zasiłek, powinna mieć dochód nie wyższy niż 2520 zł (5 x 504 zł = 2520 zł). Ale Nowakowie mogą się starać o zasiłek także wtedy, gdy ich dochód jest wyższy - maksymalnie może wynosić 2760 zł. Jak to obliczyliśmy? Najniższa stawka zasiłku wynosi 48 zł

Rosjan jest już tylko 142,9 mln

państwa bardzo solidne "becikowe" zwane "kapitałem macierzyńskim". Dziś to równowartość 12 tys. dolarów, które można przeznaczyć na mieszkanie, edukację potomka lub fundusz emerytalny mamy. A za trzecie dziecko poza "kapitałem" od przyszłego roku państwo da rodzinie jeszcze i

Groźne polskie jabłka. Baryłka rozjedzie rakiety. Lucyfera - archaniołem Michałem!

Rosji stanowią wpływy z ropy i gazu, a on bilansuje się przy cenie baryłki nie niższej niż 96 dol. W ślad za ceną ropy pikuje też rubel. Oficjalny kurs dolara dzień po dniu bije rekordy wszech czasów. Dziś wynosi 40,94 rubla, wczoraj podskoczył o 41 kopiejek, mimo że Ministerstwo Finansów obiecało

Nowe zasady wypłacania zasiłków i świadczeń w 2009 r.

świadczeniem, choć podobnym w nazwie, jest zasiłek pielęgnacyjny. To pieniądze, które dostaje opiekun osoby niepełnosprawnej, ale tylko wtedy, gdy rezygnuje z pracy i poświęca się opiece nad chorym. Dotąd było tak: ** na zasiłek pielęgnacyjny (obecnie wynosi on 420 zł) szansę mieli - w myśl prawa - tylko

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

osób fiskus załatwi PIT-y? PIT-37 składa ok. 16,5 mln osób. "Zakłada się, że w 2017 r. z proponowanej metody rozliczania podatku dochodowego skorzysta 25 proc. podatników, a w latach kolejnych przyrost osób korzystających z takiej formy rozliczenia będzie wynosił 10 proc. Zakłada się, że docelowo

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

PIT-y? PIT-37 składa ok. 16,5 mln osób. - Zakłada się, że w 2017 r. z proponowanej metody rozliczania podatku dochodowego skorzysta 25 proc. podatników, a w latach kolejnych przyrost osób korzystających z takiej formy rozliczenia będzie wynosił 10 proc. Zakłada się, że docelowo z zaproponowanej formy

Prof.Kotowska: 500 zł na dziecko to nie wszystko

! Już wiem, po ludzku ma być. GUS, licząc, ile nas będzie w przyszłości, musi założyć, jak się może zmieniać dzietność, czyli średnia liczba dzieci urodzonych przez kobietę w wieku 15-49 lat. W 2013 r. wskaźnik dzietności wynosił 1,26. W swych obliczeniach GUS przyjął cztery warianty zmian do 2050 r

Polki mają najmniej dzieci, bo nie pracują

]. Tymczasem w Unii na kobietę przypada średnio półtora dziecka. Dlaczego Polki nie chcą rodzić dzieci? - Bo są dyskryminowane na rynku pracy - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska ], wiceminister pracy i polityki społecznej. Dane Eurostatu mówią, że Polska ma najwyższe bezrobocie w UE. Wynosi odpowiednio dla

PKPP "Lewiatan" pokaże rządowi jak zaoszczędzić 10 mld zł

emerytalnego, wypłacanie rent tylko osobom uznanym za niezdolne do pracy, przyznawanie rent rodzinnych wdowom i wdowcom dopiero po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, becikowe tylko dla rodzin ubogich, ścięcie zasiłku pogrzebowego z dzisiejszych 6500 zł do 2000 zł, a nie - jak planuje rząd - do

Gnębi Króla Tuska klika, a Osama w słońcu bzyka, Wildstein wywołuje Blidę, Łysiak: Żyd Żydowi Żydem!

). No i 2694 zł - aż tyle może wynosić zasiłek dla rodziców niepełnosprawnego dziecka (bardzo słusznie, bo zajmowanie się takim dzieckiem to robota na trzy zmiany, trzeba zrezygnować z pracy zawodowej). Ale nie w Polsce: w UK. W Polsce tacy rodzice dostają 620 złotych. Plus 200 zł dodatku, który jednak

Więcej odpowiednio biednych

''sprzedania'' w mediach posunięcia nad te mniej spektakularne, ale przynoszące więcej pożytku. Jak to możliwie, że partie licytujące się, która z nich ma lepszą politykę prorodzinną, wspólnie przegłosowały becikowe także dla bogatych rodziców? Czy nie lepiej było już wtedy podnieść kryterium dochodowe dla

Więcej żłobków i przedszkoli, a nie dłuższe urlopy, to droga do partnerstwa

roku 2011, kiedy łączna długość pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego wynosiła 22 tygodnie, Polki urodziły prawie 388 tysięcy dzieci - o przeszło 29 tysięcy mniej niż w 2009, kiedy przysługiwało im tylko 18 tygodni urlopu. Na decyzje o rodzicielstwie wpływ ma wiele czynników, z których doraźne wsparcie

Pieniądze dla rodziców

podstawowego świadczenia - zasiłku rodzinnego - nie zmienia się. W zależności od wieku dziecka wynosi od 48 do 68 zł. Dalej uprawnione są do niego rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza: 504 zł netto na osobę 583 zł netto na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. A co z osobami z

Pieniądze dla rodziców

podstawowego świadczenia - zasiłku rodzinnego - nie zmienia się. W zależności od wieku dziecka wynosi od 48 do 68 zł. Dalej uprawnione są do niego rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza: 504 zł netto na osobę; 583 zł netto na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. A co z osobami z

Komu się należą pieniądze na dzieci

dochodowe pozostaje bez zmian. Becikowe przysługuje tym rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. Dotyczy to zarobków za ubiegły rok kalendarzowy. Wysokość zapomogi wynosi 1000 zł. Aby otrzymać pieniądze, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że

Skąd wziąć dzieci i na dzieci

ciężko jest wyżyć z dziećmi za jedną pensję. Becikowe, nawet podwójne - dla mniej zamożnych i dla wszystkich - nie pomoże. W najlepszym razie to 2 tys. zł. Jednorazowo. Nie pomoże, ale to zawsze coś. Według prof. Leszka Balcerowicza nie ma naukowego dowodu, że becikowe

Pieniądze na dzieci

gminy wypłacają becikowe, a inne nie. Po zmianie przepisów nie powinno już być wątpliwości, że także rodzicom, którzy przysposobili dziecko, dodatek się należy. Zasiłek rodzinny Rodziny niezamożne (ale nie ubogie) mogą szukać pomocy w systemie świadczeń rodzinnych . Warunek: miesięczny dochód na osobę

Co się należy nieślubnym dzieciom

pomoc gminy. Pod warunkiem jednak, że ich dochody nie przekraczają zapisanego w ustawie o świadczeniach rodzinnych progu dochodowego, który wynosi 539 zł na osobę miesięcznie (623 zł, jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko). Zasiłek rodzinny jest niewielki i wynosi - w zależności od wieku dziecka

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

ustawie, który zakłada, że becikowe należeć się będzie tylko rodzinie z dochodem 1922 zł na osobę. Jest także projekt rozporządzenia wprowadzający nowe wzory zaświadczeń i oświadczeń w świadczeniach rodzinnych (także na becikowe będzie wzór wniosku). Ile wynosi dodatek do zasiłku na urlopie

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

oświadczeń w świadczeniach rodzinnych (także na becikowe będzie wzór wniosku). Ile wynosi dodatek do zasiłku na urlopie wychowawczym? Jak długo mogę go pobierać? - Taki dodatek (oczywiście należy się tylko uprawnionym do zasiłku rodzinnego) to 400 zł miesięcznie. Nazywa się on dodatkiem z tytułu opieki nad

Zapowiedzi Tuska. Punkt po punkcie

jedno dziecko tej ulgi nie będą otrzymywali. Natomiast kiedy zdecydują się na drugie i kolejne dzieci otrzymają ulgę w pełnym wymiarze. Becikowe - Utrzymujemy becikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodziny, której dochody nie przekraczają 85 tysięcy złotych rocznie. Umowy autorskie Odpisanie 50

Co się należy rodzicowi? Macierzyństwo - tacierzyństwo

wypłacają też gminy. Czy twoja także? Sprawdzisz pod adresem: www.becikowe.com Na przykład: ** Elbląg wypłaca swoje becikowe w wysokości 200 zł; ** tyle samo - Olsztyn; ** Nowy Sącz wypłaca 500 zł pomocowego dla matek i ojców noworodków; ** Kraków - 800 zł; ** w Koninie takie becikowe samorządowe wynosi

Państwo źle pomaga. Co dziesiąta złotówka trafia do najuboższych

wychowywanie czy dojazdy do szkoły. Do tego m.in. zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej. Część rodzin żyjących w ubóstwie nawet z tej pomocy nie korzysta. Od siedmiu lat nie podnoszono bowiem progu uprawniającego do korzystania z pomocy. Wciąż wynosi on 477 zł na osobę, tak jak w

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

te pieniądze są wydawane źle, np. na becikowe dla zamożnych. To już zlikwidowano. - To, co zostało, też nie ma sensu. Ulgi podatkowe są korzystne tylko dla tych, którzy nieźle zarabiają, bo biedni nie zarabiają tyle, aby z nich w pełni skorzystać. Statystykę poprawi trochę wydłużenie przez rząd

Jak rodzić, to na Wyspach

wracać. - Nie rozważaliśmy więc, czy mam urodzić dziecko tu, czy w Polsce. Po prostu uznaliśmy, że to jest właściwy moment - mówi. Decyzje rodaczek mieszkających na obczyźnie tym bardziej zaskakują, bo Polki mieszkające w kraju mają wyjątkowo mało dzieci - współczynnik dzietności wynosi niecałe 1,4

Pieniądze na dzieci

Przy okazji wyszło na jaw, jak uboga - w porównaniu z innymi państwami - jest nasza pomoc na dzieci. Ile wynosi zasiłek rodzinny w Polsce, komu się należy i jak się o niego starać? ZASIŁEK RODZINNY Uregulowania unijne zakładają, że pracownik, który wyjechał do pracy do jednego z krajów UE, płaci

Przywileje dla rodziny

(tata sam z dzieciakami); W sumie wychodzi 27 tygodni, czyli prawie 7 miesięcy. Tata trojaczków dodaje sobie jeszcze trzy tygodnie, tata czworaczków - sześć itd. Dwa dni na dziecko Do momentu, kiedy dziecko ukończy 14 lat, rodzice mają prawo rocznie do dwóch dni dodatkowego urlopu. Becikowe Niezależnie

Podatki na ostatnią chwilę

pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. KOSZTY

Chcesz mieć dzieci? Jedź do Opola

Fakty są takie. W ostatnich dziesięciu latach liczba mieszkańców województwa opolskiego zmniejszyła się o 7 proc., najwięcej spośród wszystkich województw. Dzietność na Opolszczyźnie, czyli liczba dzieci przypadających na matkę, wynosi poniżej 1,2 dziecka. Jest jedną z najniższych na świecie. W

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

projekcie zmiany dotyczą również stawek samego zasiłku rodzinnego. Zakładają, że od listopada 2012 r. kwoty te wzrosną o kilkanaście procent. Zasiłek rodzinny wynosić ma: * 77 zł - na dziecko do ukończenia 5 lat (teraz taki zasiłek to 68 zł); * 106 zł - na dziecko powyżej 5 lat, a do ukończenia 18 lat

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

dotyczą również stawek samego zasiłku rodzinnego. Zakładają, że od listopada 2012 r. kwoty te wzrosną o kilkanaście procent. Zasiłek rodzinny wynosić ma: 77 zł - na dziecko do ukończenia 5 lat (teraz taki zasiłek to 68 zł); 106 zł - na dziecko powyżej 5 lat, a do ukończenia 18 lat (dzisiaj to 91 zł

Państwo niesolidarne

przedszkolu, w szkole, w dorosłym życiu. Nie będzie "słabsze". W Rosji, która ma bardzo niski przyrost naturalny, becikowe wynosi aż 9 tys. euro. Ale rodzic nie dostaje tych pieniędzy do ręki. Państwo przez kilka lat finansuje to wszystko, co służy zdrowiu i rozwojowi dziecka. Przedszkole

Balcerowicz: Podatki i tak mamy wysokie, tnijmy wydatki

, by dług publiczny przekroczył próg 55 proc. PKB, zaproponował podniesienie stawki podatku VAT o 1 pkt proc. - główna ma wynosić 23 proc. W ten sposób chce ściągnąć dodatkowe 5,5 mld zł w 2011 r. Rząd zaklina się, że podwyżka VAT jest tylko na trzy lata. No, chyba że mimo to wciąż będziemy blisko

Licznik długu musi zostać

społeczeństwa, ale pokazanie Polakom, ile wynosi i w jakim tempie narasta dług państwa. Tej wiedzy na pewno nie brakuje inwestorom na rynkach międzynarodowych, którzy codziennie kupują lub sprzedają polskie obligacje i polską walutę. Uruchamiając licznik, podkreślaliśmy, że główną przyczyną szybko narastającego

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

Becikowe już się zmieniło, kobieta nie dostanie go, jeśli nie jest pod opieką lekarską. Od stycznia mamy też dłuższe urlopy macierzyńskie - i to nie tylko dla mam. Teraz mogą z nich korzystać także ojcowie. W bieżącym roku zmienią się - to już pewne - kwoty, które będziemy mogli odliczać od podatku

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty, czyli niższy PIT Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania

Debata finansowa Rostowski - Napieralski

, tak żeby najsłabiej zarabiający odczuli wzrost podatku możliwie najmniej. W czasach waszych rządów, w latach 2001-05 relacja długu wzrosła o 9,6 pkt proc., gdy średnia w UE wynosiła 1,8. Napieralski: - Zakładacie spadek bezrobocia, ale ono wzrośnie. Młodzi nie mają pracy. Rostowski: - Bezrobocie jest

Zasiłki rodzinne last minute

przy dziecku niepełnosprawnym - 583 zł. Zasiłek rodzinny (uzależniony teraz od wieku dzieci) będzie wynosił: 48 zł na dziecko do 5 lat, 64 zł - 5-18 lat i 68 zł na starsze (maks. do 24 lat). Wyższe będą niektóre dodatki, np. na kształcenie i rehabilitację (60 i 80 zł), wyprawkę szkolną (100 zł), dojazd

Dla kogo pomoc społeczna?

dochodu niewliczane są np.: świadczenia z pomocy dla uczniów, dodatki dla sierot, becikowe, zasiłki z pomocy społecznej czy pomoc na dożywianie. Ważne! Warto zawsze zapytać o ten dodatek, bo nawet jeśli przekroczymy kryterium, mamy na niego szansę. Z tym że wtedy pomniejszą go nam o nadwyżkę w naszym

Rząd PO i Julia, czyli kto zapracuje na nasze emerytury?

jedyne studia, po których ma się pewny fach w ręku: ludzie chorują, potrzebują pigułek, zęby się psują - wyjaśnia. Pan Ryszard ma dobrą intuicję. Starsi ludzie potrzebują opieki. A starych Polaków będzie mocno przybywać. Na początek plus. W 1950 r. średnia długość życia mężczyzn wynosiła ledwie 56,07

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

ci zasiłek rodzinny, jeśli maksymalny dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi 504 zł (583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Masz prawo do zasiłku rodzinnego? To możesz się starać o dodatki. Zasiłek rodzinny dziś wynosi: 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

. Ubiegłoroczny wynosił - 2056 zł (czyli miesięczny - 171,33 zł). Ale uwaga! 23 września będzie nowe obwieszczenie z danymi za 2009 r. I to ten dochód będzie teraz obowiązywał. Jaki? Od 23 września będzie to można sprawdzić na stronie GUS (www.stat.gov.pl w dziale aktualności). W tym roku wyjątkową sytuację

Rząd stracił alibi. Zaoszczędzi miliardy złotych?

zasiłków chorobowych, zlikwidować ulgę prorodzinną czy becikowe dla najbogatszych, zastanowić się nad obniżeniem zasiłku pogrzebowego, bo w Polsce jest jeden z najwyższych w Europie - wymienia. Dziś wynosi on około 6,5 tys. zł, europejska średnia to równowartość ok. 2 tys. zł. Ile będą kosztować budżet

Zasiłki i alimenty na dzieci

(bezpłatnego) urlopu, razem z zasiłkiem rodzinnym może się pani starać o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wynosi on 400 zł miesięcznie i jest wypłacany przez 72 miesiące, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Gdy urlop dobiegnie końca, ma pani do wyboru: wrócić

Matura 2012, geografia, poziom rozszerzony - odpowiedzi

mapie odpowiada 0,25 km w terenie 12 cm na mapie odpowiada więc 12 x 0,25 km, czyli 3 km czas przejścia 3 km = 3 km/4 km/h=3/4 godziny wys. schroniska to 1002 metrów n.p.m. wys. Śnieżki to 1602 m. n.p.m. różnica wysokości wynosi więc 600 metrów czas podejścia 100 metrów to 10 minut, a więc czas

Jak rozliczyć PIT 2012

; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty na wagę niższego podatku

Szydła pana Rzońcy. Kilka argumentów przeciw

procent PKB, ale za służbę zdrowia płaci się pieniędzmi, nie procentami PKB. Holenderskie 6 proc. to wielokrotnie więcej niż polskie 5 proc. Mimo że w Holandii jest drożej. OECD liczy wydatki różnych krajów na zdrowie z uwzględnieniem różnicy cen. W Holandii (2008) wynoszą one 4063, a w Polsce 1213 dol

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

możliwości ośrodka? Nie. Wysokość tego zasiłku regulują przepisy. To różnica między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem. Wynosi on nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 444 zł. Ośrodek pomocy społecznej przyznał mojej bezrobotnej, samotnie mieszkającej sąsiadce zasiłek okresowy. Kto może starać się o

Ogórki fiskalne, czyli wakacyjna giełda pomysłów na podatki

Obywatelskiej. Jest więc pomysł by becikowe, czyli jednorazową nagrodę od państwa za urodzenie dziecka, zabrać lepiej zarabiającym. Argument za? 1000 zł to dla nich żadne pieniądze, bardziej zamożni rodzice poradzą sobie bez tej sumy. Na razie niezbyt wysoko ustawiono tylko próg zamożności - mówi się o 1000 zł

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

do trzech lat. To jest najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej - podobnie jest w Czechach. Dla porównania w Szwecji wskaźnik ten wynosi 47 proc. Prywatny żłobek na warszawskim Ursynowie kosztuje 1,6 tys. zł za jedno dziecko. Koszty te są zawyżone przez niedostępność usług publicznych, a także trudne

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE