ile trwa urlop wychowawczy

MARTA PIĄTKOWSKA

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotycząca urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Zmiany są korzystne dla rodziców.

Urlopy dla rodziców

Macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy - ile czasu możemy spędzić z dzieckiem.

"Dziennik Gazeta Prawna": Przedsiębiorcy za ujednoliceniem urlopów

Pracodawcy popierają pomysł połączenia niektórych przerw od pracy na opiekę nad dzieckiem - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

. URLOP WYCHOWAWCZY Aktualnie trwa do 36 miesięcy i gwarantuje zachowanie uprawnień pracowniczych. Przez cały czas jesteśmy objęci ubezpieczeniem społecznym, miesiące spędzone na urlopie wliczają się do stażu pracy oraz są doliczane do emerytury. Nie przysługuje w tym czasie zasiłek macierzyński. Mogą z

Wóycicka: projekt ustawy rodzinnej po konsultacjach; w lutym w Sejmie

Wóycicka: projekt ustawy rodzinnej po konsultacjach; w lutym w Sejmie

wykorzystanie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w jednej lub dwóch ratach (jedna rata trwa minimum 8 tygodni), przypadających w późniejszym okresie, odpowiednio redukowana będzie jednocześnie liczba rat, w jakich będzie mógł wykorzystać bezpłatny urlop wychowawczy. Obecnie 3-letni urlop wychowawczy można

Urlopy na dziecko dla rodziców na etacie

W połowie ubiegłego roku kodeks pracy w zakresie uprawnień rodziców przeszedł prawdziwą rewolucję - pojawił się urlop rodzicielski. W macierzyńskim i wychowawczym również zaszły zmiany. Jak z tych urlopów korzystać? URLOP MACIERZYŃSKI Jego podstawowy wymiar wciąż wynosi 20 tygodni (dla porodów

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

i będzie chroniony przed zwolnieniem. Po urlopie rodzicielskim można wrócić do pracy bądź skorzystać z urlopu wychowawczego. Ten drugi aktualnie trwa do 36 miesięcy i gwarantuje zachowanie uprawnień pracowniczych takich jak ubezpieczenie zdrowotne, a miesiące spędzone na urlopie wliczają się do

Wóycicka: w lutym do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy rodzinnej

poprzedniej części tego urlopu, ale w terminie późniejszym" - podkreśliła. Jeśli rodzic zdecyduje się na wykorzystanie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w jednej lub dwóch ratach (jedna rata trwa minimum 8 tygodni), przypadających w późniejszym okresie, odpowiednio redukowana będzie jednocześnie liczba

Urlop na dziecko dla rodziców bez etatu

Urlop na dziecko dla rodziców bez etatu

macierzyńskiego (za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu, dodatkowemu macierzyńskiemu oraz rodzicielskiemu) tylko w przypadku, gdy matka dziecka urodziła je w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, nabywając tym samym prawo do zasiłku macierzyńskiego. + Co z wychowawczym? Podobnie jak w przypadku

MPiPS: liczba ojców korzystających z urlopów dla rodziców wzrasta

urlopów rodzicielskich, to jedna z ważniejszych wprowadzonych przez nas zmian" - podkreśla minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Ojcowie mogą skorzystać z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego, z matką mogą podzielić się urlopem macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym. Choć urlopy biorą wciąż

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

związanych z opieką nad dziećmi. Dziś jest półroczny macierzyński, bezpośrednio po nim sześć miesięcy rodzicielskiego. Oba są płatne. Następnie mamy urlop wychowawczy - maksymalnie trzy lata, który można wziąć do ukończenia przez dziecko piątego roku życia. Urlop jest płatny tylko dla osób uprawnionych do

Wigilia w szkole? Minister Zalewska pisze do nauczycieli w sprawie przerwy świątecznej

Wigilia w szkole? Minister Zalewska pisze do nauczycieli w sprawie przerwy świątecznej

? Minister edukacji przypomina, że zimowa przerwa świąteczna jest dla uczniów czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przepisy prawa wprost nie zobowiązują szkoły do organizowania w tym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Ale równocześnie to nie dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, więc szkoła może na

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

urlopu macierzyńskiego. Jeśli kobieta od początku wie, że to ona skorzysta w pełni z rocznej opieki nad dzieckiem, po złożeniu adekwatnej deklaracji w ZUS przez okres 12 miesięcy będzie otrzymywała 80 proc. kwoty zasiłku macierzyńskiego. URLOP WYCHOWAWCZY Również dostępny dla przedsiębiorczych mam. Trwa

Co szykuje dla nas minister pracy? Wiemy, co dziś zaproponuje rządowi

Co szykuje dla nas minister pracy? Wiemy, co dziś zaproponuje rządowi

wycofał się za to z pomysłu wydłużenia o miesiąc urlopu wychowawczego. Dziś urlop wychowawczy trwa trzy lata, ale zgodnie z unijną dyrektywą jeden miesiąc musi być wykorzystany przez drugiego rodzica. Dlatego minister pracy chciał wydłużyć urlop. Jednak ten pomysł nie spodobał się ministrowi finansów

Jak państwo "zachęca" kobiety do łączenia roli mamy i pracownika

Jak państwo "zachęca" kobiety do łączenia roli mamy i pracownika

dziecko trochę dłużej niż pół godziny przed zaśnięciem, postanowiłam wrócić na 3/4 etatu (6 godzin dziennie). Niezwykle się ucieszyłam, kiedy okazało się, że nasz ustawodawca idzie z duchem czasu i daje matkom taką możliwość (zmniejszenie wymiaru etatu urlopem wychowawczym). Przepracowałam w ten sposób 15

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

wypisał ci je zanim wyjdziesz ze szpitala. Ile wolnego dostanie mama Urlop macierzyński trwa: - 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka; - 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków; - 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków; - 35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków; - 37 tygodni w przypadku

Dłuższy macierzyński i ojcowski

Dłuższy macierzyński i ojcowski

urlop wychowawczy może pójść osoba, której staż pracy (nie chodzi o ostatnią pracę, ale okresy zsumowane) wynosi przynajmniej sześć miesięcy i pozostaje w danej chwili w stosunku pracy. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie trzy lata i musi być

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

Zapis w Karcie nauczyciela mówi, że "nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania". Liczba dni jest ruchoma i zależy m.in. od tego, w jakim terminie wypada koniec roku szkolnego. Przykładowo - w 2014 roku urlop z tytułu jedynie

Jestem 5 lat na wychowawczym

Decydując się na urlop wychowawczy czułam, że jest to najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć, ale wiąże się z ogromnymi wyrzeczeniami zarówno finansowymi jak i rezygnacją ze swoich potrzeb. Mój urlop od pracy trwa już 5 lat. W tym czasie urodziłam i wychowałam moje dwie najwspanialsze córeczki. Nie

Składki za urlop wychowawczy oznaczają nawet 150 zł więcej na emeryturze

Składki za urlop wychowawczy oznaczają nawet 150 zł więcej na emeryturze

26,12 zł. Za dwa lata wychowawczego składka wyniesie 10,1 tys. zł i podniesie emeryturę o 52,24 zł. Za trzy lata (tyle maksymalnie trwa urlop wychowawczy na jedno dziecko) to 15,2 tys zł składek, co podniesie emeryturę o 78,36 zł. Jeżeli matka urodzi dwójkę dzieci i spędzi na urlopie wychowawczym sześć

Komisje przeciw projektowi ws. zachowania ciągłości staży nauczycielek

świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy trwa do roku przedłuża się okres stażu o czas nieobecności bez utraty jego ciągłości. Sprawa komplikuje się w przypadku nieobecności nauczyciela w okresie dłuższym niż rok. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do powtórzenia całego stażu w

Ideologia bezdzietności

poradzą". Oczywiście, są pewne działania: becikowe, roczny urlop rodzicielski (bez warunkowania go urlopem tacierzyńskim), drobne zmiany w systemie podatkowym i wiele obietnic dotyczących świetlic, żłobków, przedszkoli (np. przyzakładowych) czy wprowadzania mechanizmów, które pozwolą kobietom na

Miało być dobrze dla kobiet

Miało być dobrze dla kobiet

Ale niestety, na razie wygląda na to, że ta Tuskowa "rewolucja" może obrócić się przeciwko kobietom. W Polsce ciągle pokutuje przekonanie, że kobieta jest gorszym pracownikiem niż mężczyzna - jest mniej dyspozycyjna, bo rodzi dzieci, bierze urlopy wychowawcze i zwolnienia, gdy maluchy

Sposoby na wyższą emeryturę

przewiduje, że wszystkie urlopy wychowawcze będą traktowane jak okresy składkowe. Przed 1999 r. państwo uznawało je za lata nieskładkowe. Kobiety miały niższy kapitał początkowy, co przekładało się na dużo niższe emerytury. Od 1999 r. okres na wychowawczym jest traktowany jako lata składkowe. Budżet państwa

Dłuuugie urlopy dla rodziców

W tej chwili urlop macierzyński trwa niecałe pół roku. Po tym czasie kobiety często starają się, by jeszcze zostać z dzieckiem - biorą zaległe urlopy wypoczynkowe albo idą na zwolnienia. Miejsc w żłobkach publicznych jest jak na lekarstwo, prywatne kosztują więcej niż pensja minimalna, a innych

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

wyniesie 424,44 zł miesięcznie. To daje ponad 5 tys. zł rocznie i pozwoli podnieść emeryturę o 26,12 zł. Za 2 lata urlopu wychowawczego składka wyniesie 10,1 tys. zł i podniesie emeryturę o 52,24 zł. Za 3 lata (tyle maksymalnie trwa urlop wychowawczy na jedno dziecko) to 15,2 tys. zł składek, co podniesie

Będzie trudniej o becikowe

przynajmniej 6 miesięcy i pozostaje w danej chwili w stosunku pracy. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 3 lata i musi być wykorzystany do czwartych urodzin dziecka.Nie ma wymogu, by urlop wychowawczy rozpoczynał się bezpośrednio po macierzyńskim.Aby

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

świadczenie - oraz osoby niepobierające emerytury. Ci ostatni wniosek o zaliczenie pełnych studiów będą mogli złożyć wtedy, gdy będą występowali o emeryturę. DLA KOBIET NA WYCHOWAWCZYM Kolejna grupa osób mogąca podwyższyć emeryturę to kobiety, które przed 1999 r. były na urlopach wychowawczych. Od 1999 r

Tata też ma swój urlop!

takich warunkach, jakie określa twoja umowa o pracę; np. jeśli masz w umowie zakaz pracy w konkurencyjnej firmie - nie możesz iść do niej pracować w czasie trwania urlopu wychowawczego). Można się w tym czasie też uczyć lub szkolić. Uwaga! Podstawowym warunkiem jest to, by wszystkie te aktywności (praca

Uprzejmie donoszę: szkoła działa po świętach. Awantura o zajęcia dla uczniów w czasie przerwy świątecznej

uruchomiło nawet specjalną infolinię i adres mailowy, pod którym mogą zgłaszać wszystkie obawy i wątpliwości związane z tym okresem w szkole. Zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się 22 grudnia i trwa do 31. Nie ma wtedy lekcji, ale te dni - z wyjątkiem świąt - nie są dla nauczycieli ani wolne od pracy, ani

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

). Miesięczna składka emerytalna kobiety na wychowawczym wyniesie 424,44 zł miesięcznie. To daje ponad 5 tys. zł rocznie - i pozwoli podnieść emeryturę o 26,12 zł. Za dwa lata wychowawczego składka wyniesie 10,1 tys. zł i podniesie emeryturę o 52,24 zł. Za trzy lata (tyle maksymalnie trwa urlop wychowawczy na

Oswoić nowy kodeks pracy

urlopie macierzyńskim. W takim przypadku ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego. W jaki sposób jest rekompensowana praca w nadgodzinach po zmianach w kodeksie pracy? Zmiany w przepisach o czasie pracy nie wprowadziły modyfikacji w sprawie zasad rekompensowania pracy w

Posłowie za zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

kapitału początkowego. Warunkiem jest, by osoba taka w momencie przechodzenia na emeryturę miała minimum 15 lat okresu składkowego. Bańkowska dodała, że kolejna zmiana zaproponowana w projekcie dotyczy urlopów wychowawczych. "Od stycznia 1999 r. okres opieki nad dziećmi jest okresem składkowym, a do

Joanna Kluzik-Rostkowska nie odpuszcza. "Przerwa świąteczna to nie urlop nauczycieli"

Narodzeniem. W tym roku mają wolne już od soboty 20 grudnia. - Być może te lekcje powinny trwać do 23 grudnia - mówi Kluzik-Rostkowska. - Rodzice naprawdę mają kłopot z opieką nad dziećmi, mają tylko 26 dni urlopu - dodawała. We wtorek minister dostała podziękowania od części rodziców aktywnie działających na

Mała Tosia odzyskała swój wózek. Apel jej mamy był skuteczny

opieki. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, utrzymuję się z zasiłku rodzinnego, a koszt zakupu nowego wózka przerasta moje możliwości. Wózek, który nam ukradli, był dofinansowany z NFZ, bardzo długo starałam się o niego i w październiku tego roku udało się - tłumaczyła nam pani Agnieszka. Nawet

Minister Rajewicz: tacierzyński dłuższy, obowiązkowy i dla wszystkich rodzajów umów

tym 42 proc. - aż do ponad miesiąca. - Słyszałam, że w ministerstwie pracy trwają przygotowania do wydłużenia tacierzyńskiego, właśnie do około miesiąca. W Szwecji rodzice mają 480 dni urlopu do podziału, urlopu, który nazywa się zresztą nie macierzyński, nie ojcowski, a rodzicielski. - I nasz też tak

Komu przywileje zawodowe

może wystąpić co najmniej rok od zakończenia urlopu zdrowotnego. Łącznie może wykorzystać 3 lata urlopu dla poratowania zdrowia. Bardzo długie urlopy wypoczynkowe. Według przepisów przysługują one "w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania". W 2014 roku - jak wyliczyło

Muszę zapomnieć o firmie i organizować opiekę dla dziecka

Wiele mówi się na temat nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście macierzyństwa. Coraz więcej działań jest podejmowanych po to, aby ułatwić kobietom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym, a przedszkola robią, co mogą, aby odciążyć młodych rodziców w opiece nad

Dłuższy tacierzyński pilnie potrzebny

Johanna Lammi-Taskula, badaczka w Państwowym Instytucie Zdrowia i Dobrobytu w Helsinkach. - W Finlandii walka o urlopy ojcowskie trwa od 40 lat i dziś jej efekty są widoczne - twierdzi. - Teraz mężczyzna, który nie weźmie macierzyńskiego, jest postrzegany jako zły ojciec. Ale zadecydowały o tym nie tylko

Wybory prezydenckie 2015. Pracodawcy, związkowcy i eksperci o propozycji Komorowskiego

urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Do tego okresu nie wliczają się studia i czas pobierania renty. - To rozwiązanie dla osób, które były cały czas aktywne zawodowo - mówiła prezydencka minister Irena Wóycicka podczas spotkania z dziennikarzami. Eksperci podkreślają, że to propozycja głównie dla osób

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

cztery tygodnie tylko dla taty, zależnie od rozwiązania, na które zdecyduje się polski rząd, zostaną wygospodarowane z trzech lat urlopu wychowawczego przysługujących dziś dowolnemu z rodziców lub dołożone do tych trzech lat. O wiele większą zmiany mogą nastąpić w tych krajach, gdzie rodzicom przysługuje

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: * za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, * w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, * za cały okres świadczenia

Wiek emerytalny do zmiany?

latach opłacania składek mógł przejść na emeryturę. Do stażu Guz chciałby zaliczać okresy urlopów wychowawczych oraz zwolnienia lekarskie na skutek wypadku w pracy i choroby zawodowej. Taki projekt OPZZ już kilka lat temu złożyło do Sejmu, a wcześniej zebrało pod nim 700 tys. podpisów. NSZZ "

Postulaty Sierpniowe. 35 lat później

macierzyński. Ten problem najbardziej mnie dotyka, bo jestem w ciąży. Teraz urlop macierzyński trwa rok. Co to jest rok? Do tego kobieta dostaje tylko 80 proc. pensji. 100 proc. jest gdy idzie na urlop na pół roku. Potem jest wychowawczy, w całości bezpłatny. Nie zdecyduję się, bo muszę zarabiać, a swoje

Kosiniak-Kamysz: projekt ws. waloryzacji rent i emerytur w tym tygodniu do konsultacji

kolejne dzieci o 20 proc. Minister pracy zaznaczył, że to wpisuje się w działania rozpoczęte w ogłoszonym w 2012 r. Roku Rodziny. Wskazał, że kontynuacją tych działań są m.in. dłuższe urlopy dla rodziców, wprowadzenie urlopów wychowawczych dla samozatrudnionych i nieubezpieczonych, rozwój opieki nad

Są stadiony, teraz przedszkola

oczekują, by mężczyźni dobrze zarabiali, wspinali się po szczeblach kariery, ale nie zapominali o pieluchach. Co prezydent zamierza z tym zrobić? - Trzeba zrewidować system wsparcia rodziców, gdy dziecko jest małe. Dla tych, którzy zdecydują się zostać dłużej w domu, ważne są urlopy wychowawcze. U nas są

Przywileje dla rodziny

wychowawczego, nie można pracownikowi odmówić. Powrót do pracy W czasie trwania urlopu matce należy się bezwarunkowa ochrona w pracy, chyba że akurat kończy się jej umowa na czas określony, kwalifikuje się do zwolnienia z powodów dyscyplinarnych albo firma ogłasza likwidację czy upadłość. Po powrocie z

Kosiniak-Kamysz: projekt ws. waloryzacji rent i emerytur - do konsultacji

swoim wystąpieniu, że deklaracja premiera dotycząca ulg podatkowych wpisuje się w działania rozpoczęte w ogłoszonym w 2012 r. Roku Rodziny. Wskazał, że kontynuacją tych działań są m.in. dłuższe urlopy dla rodziców, wprowadzenie urlopów wychowawczych dla samozatrudnionych i nieubezpieczonych, rozwój

Kosiniak-Kamysz: projekt ws. waloryzacji rent i emerytur - do konsultacji

zaznaczył też w swoim wystąpieniu, że deklaracja premiera dotycząca ulg podatkowych wpisuje się w działania rozpoczęte w ogłoszonym w 2012 r. Roku Rodziny. Wskazał, że kontynuacją tych działań są m.in. dłuższe urlopy dla rodziców, wprowadzenie urlopów wychowawczych dla samozatrudnionych i nieubezpieczonych

W Sejmie wysłuchanie obywatelskie na temat nastoletniego rodzicielstwa

młodzieżowych ośrodków wychowawczych po urodzeniu dziecka; istnienie takich ośrodków mogłoby rozwiązać problem rozdzielania matek i dzieci. Według szacunków fundacji każdego roku w placówkach resocjalizacyjnych rodzi się ok. 60 dzieci. Tym problemem zajmuje się zespół międzyresortowy, jednak - jak podkreśliła

Minister nauki o nowym prawie o ochronie zwierząt - osiągnięto kompromis

, co pomoże wspierać karierę naukową ludzi młodych. "Definicja ta pomoże np. uregulować kwestie takie, jak możliwość przedłużenia urlopu wychowawczego" - wyjaśnił. Ustawa ułatwia też badaczom międzynarodową współpracę. "Zachęcamy polskich naukowców, żeby jak najszerzej włączali się do

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

prawa jakie mają osoby na etatach - ocenia. Paulina Sobiesiak-Penszko, ekspert Instytutu Spraw Publicznych: - Decyzja rządu to domknięcie systemu. Wcześniej rząd postanowił dodatkowym osobom płacić składki ubezpieczeniowe za urlop wychowawczy, teraz więc przyszedł czas, aby dać im prawo do

Z perspektywy kobiet: Czy dłuższy urlop macierzyński ułatwi życie?

urlop wypoczynkowy, żeby być dłużej z dzieckiem, często dobiera jeszcze pół roku wychowawczego i dopiero potem wraca. W Polsce przyjęło się, że rok z mamą to dla dziecka optymalne. Czyli dla firmy niewiele się zmieni - część mam wróci po pół roku, część po roku, a rodzina dostanie więcej pieniędzy? Tak

W MPiPS debata o wsparciu podatkowym dla rodzin z dziećmi

o świadczeniach takich jak urlopy macierzyńskie, czy rodzinne, rozszerzaniu prawa do urlopów wychowawczych na samozatrudnionych, czy ubezpieczonych w KRUS, ani o Karcie Rodziny Wielodzietnej, którą wkrótce zajmie się rząd. "Przechodzimy do sfery w domenie ministra finansów - wielomiliardowych

Zdaniem sądu rodzina zbyt biedna, by zająć się dzieckiem

osobom prowadzącym pogotowia rodzinne przysługuje 30 dni urlopu. W tym czasie dzieci umieszczane są w rodzinach pomocowych. Chłopiec jest pod troskliwą opieką. Dziecku z całą pewnością nie dzieje się krzywda. O jego dalszym losie zadecyduje sąd okręgowy - mówi Piątek. Złe warunki - Jako pierwsza o opiekę

Matka czy Polka? Debata nad urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi

akceptują to, że są gorzej traktowane, godzą się na niższe pensje. Trzeba je zachęcać, żeby walczyły o swoje. Matka to też człowiek! Wiele kobiet skarży się, że zostały wyrzucone z pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym albo że były pomijane przy awansach. I.W.: Dziecko jest tylko jednym z

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

to godzić. W czasie urlopu bezpłatnego jesteś poniekąd zawieszony - nie dostajesz za ten okres wynagrodzenia, nie masz praw pracowniczych ani socjalnych i zatrzymuje się czas pracy, od którego zależą twoje uprawnienia. Urlop bezpłatny możesz wziąć na czas nieograniczony. Ale gdy trwa dłużej niż trzy

Rewolucja w emeryturach

ze związkowców z "Solidarności". Jan Guz, szef OPZZ, proponuje, aby każdy po 40 latach płacenia składek mógł przejść na emeryturę. Do stażu Guz chciałby zaliczać okresy urlopów wychowawczych oraz zwolnień lekarskich na skutek wypadku w pracy i choroby zawodowej. PRACODAWCY PRZECIW KRÓTKIEMU

Skąd we Francji tak wysoki przyrost naturalny?

, czyli prawie wyłącznie matki oraz babcie i dziadkowie. A jak wyglądają urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze? - Urlop macierzyński jest pełnopłatny i trwa 16 tygodni, ojcowski także pełnopłatny, ale trwa 2 tygodnie. Potem można wziąć wyjątkowo długi, bo trzyletni, urlop wychowawczy. Tu nasze

Jak się zmienią emerytury

pozwalająca odchodzić na emeryturę wcześniej, np. po 40 latach stażu. Nie wiadomo jednak, czy do stażu będą - oprócz lat pracy - wliczane też np. urlopy wychowawcze, lata studiów, przebywanie na rencie itp. Zmianę stanowiska prezydenta - wycofanie się z powrotu do dawnego wieku emerytalnego - potwierdza jedno

I bądź tu, matko, mądra! - Wasze komentarze po rozmowie z Agnieszką Graff

w 100 proc. płatnego urlopu zdecydować się, że jednak zostanę kolejne pół roku z dzieckiem, ale wtedy państwo wypłaci mi 60 proc. mojej pensji, co w moim przypadku jest już kwotą śmieszną. O bezpłatnym urlopie wychowawczym nawet nie śmiem marzyć. Poza tym zdaję sobie sprawę, że pracodawca

Jak tu rodzić, panie premierze?

jak dzieje się teraz z urlopem tacierzyńskim. Wyrówna to choć częściowo szanse kobiet na rynku pracy. W oczach pracodawcy posiadanie dziecka będzie "obciążać" także ojca. Podobnie zresztą jest we wspomnianej przez Tuska Szwecji. Tam urlop rodzicielski trwa rok i cztery miesiące. I część

Pierwszy Polak na tacierzyńskim

. Tacierzyński na razie trwa tydzień, od 2011 r. będą już dwa. Ojciec może go wziąć w dowolnym okresie w pierwszym roku życia dziecka. Jest płatny i przysługuje tylko ojcom. Jeśli mężczyzna go nie wykorzysta, urlop przepadnie. W Szwecji z tacierzyńskiego korzysta 42 proc. ojców; we Francji - dwie trzecie! Gdzie

Komu się należą pieniądze na dzieci

albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, a pieniądze przepadają. NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM Dodatek wynosi 400 zł miesięcznie i mogą go pobierać zarówno matka, ojciec, jak i opiekun faktyczny dziecka. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego

Przywileje emerytalne rolników

przyszłego roku. Matki z KRUS Rząd zamierza sfinansować też składki emerytalne za czas urlopu wychowawczego dla kobiet na samozatrudnieniu i podlegających pod KRUS. Chce nawet zapłacić składki za kobiety, które nigdzie nie pracowały, np. studentki. Dziś takie prawo mają tylko kobiety zatrudnione na etacie

Co się należy rodzicowi? Macierzyństwo - tacierzyństwo

? ** Urlop wychowawczy przysługuje każdemu z rodziców dziecka, a także jego prawnemu opiekunowi; warunek - trzeba być zatrudnionym co najmniej od pół roku. ** Taki urlop może trwać trzy lata, ale nie dłużej niż do ukończenia czwartego roku życia przez dziecko. ** Jeśli dziecko jest niepełnosprawne - możesz

Wdowi grosz zostaje. Resort pracy wycofuje się z planowanych zmian

premiera, aby każdy musiał pracować do 67. roku życia. Ludowcy chcą np., aby matki pracowały krócej - każde urodzone dziecko miałoby im dawać prawo do emerytury wcześniejszej o trzy lata. Ostatnio ludowcy mieli pomysł, by państwo płaciło każdej matce za urlop wychowawczy. PO na to się nie zgadza, ale nie

Płacić za dzieci to za mało

. Choć niż demograficzny trwa w Niemczech nieprzerwanie od lat 70., z problemem zmierzył się dopiero rząd kanclerz Angeli Merkel. Pięć lat temu wprowadzono płatne urlopy macierzyńskie. Przez 12 miesięcy po narodzinach dziecka matka dostaje zasiłek w wysokości 65 proc. pensji (maksymalnie 1,8 tys. euro

Panie ministrze, czy jest pan w ciąży?

rodzicielski, co to go pan wymyślił? - Na pewno z części skorzystam, ale pozwólcie, że o tym będą już rozmawiał z żoną. A myślał pan, żeby pójść na trzyletni urlop wychowawczy? - Raczej nie. Tylko 2 proc. mężczyzn go bierze. - Ludzie chcą rozwijać się zawodowo. Trudno o to mieć do nich pretensje. Pan jest

Jak w innych krajach pomaga się pracującym mamom

Włochy: Kobieta ciężarna pracuje do ósmego miesiąca ciąży. Dłużej może pracować tylko na własną prośbę i pod warunkiem, że nie zagraża to jej zdrowiu. Urlop macierzyński trwa od pięciu do sześciu miesięcy - obejmuje koniec ciąży i czas po porodzie, najpóźniej trzy miesiące po porodzie kobieta

Adopcyjne absurdy

z pracy w bliżej nieokreślonym czasie [bo nigdy nie wiadomo, ile będzie cały proces trwał] na rok [bo tyle aktualnie przysługuje matkom na macierzyńskim]". Dodatkowo informuję, że nie jestem w ciąży, i nie chroni mnie przed zwolnieniem NIC. Mój pracodawca zachował się bardzo w porządku. O swój

Polaku! Idź na tacierzyński!

Polski ojciec na opiekę nad dzieckiem do trzech lat poświęca dziennie tyle czasu co na wypalenie jednego papierosa - średnio pięć-osiem minut. Na urlop wychowawczy czy część macierzyńskiego (owszem, panowie, jest taka możliwość) decyduje się mniej niż 5 proc. mężczyzn. Nawet ci ojcowie, którzy

Chłoń-Domińczak: Panowie, odwagi

pewnością kampania mogłaby pomóc. Należy pamiętać, że za ten urlop otrzymuje się pełne wynagrodzenie finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - a więc nie jest to kosztowne dla pracodawców. A rodzina też nic na tym nie traci. Ojcowski trwa teraz tylko tydzień. To ciągle niewiele. Co może zrobić

Rewolucja w emeryturach

pracy zamiast 40 jak u mężczyzn - jest uzasadnione, bo kobiety tracą na urlopach wychowawczych. EMERYTURA WŁASNA I PO MĘŻU Również 10 lipca Sejm skierował do dalszych prac w komisji sejmowej projekt SLD, który zakłada zmiany w rentach rodzinnych. Dziś wdowiec lub wdowa może dostać 85 proc. świadczenia

PSL chce dołożyć matkom składki emerytalne

- tłumaczy polityk PSL. Według opinii ludowców pozwoliłoby to wyrównać rażące dysproporcje w emeryturach między kobietami i mężczyznami. Nawet po zrównaniu wieku emerytalnego kobiety będą miały niższe emerytury ze względu na przerwy w pracy, np. urlopy macierzyńskie czy wychowawcze. Ludowcy chcą, by premia

Pracodawcy chcą zmian prawa pracy; związkowcy: ludzie będą emigrować

specjalizacji geriatrycznej" - zarekomendowali pracodawcy. Opowiedzieli się także za możliwością zamiany - na wniosek pracownika - urlopu wychowawczego na zatrudnienie w formie telepracy. Według ekspertów warto byłoby też rozważyć możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego od państwa dla osób decydujących

Strażnicy Graniczni będą mieć nowe mundury służbowe

roku zaopatrzeniowego zamieniana na złotówki i wypłacana w formie równoważnika pieniężnego" - dodała Golias. Równoważnik ten nie będzie przysługiwał za okresy nieobecności funkcjonariusza na służbie z powodu urlopu wychowawczego lub bezpłatnego oraz zawieszenia w czynnościach służbowych (w obu

Tam nie było dobrze. Tragedia w suwalskim ośrodku interwencji kryzysowej

, że pani Agnieszka jest osobą niewydolną wychowawczo. Nie zapewniała swoim dzieciom podstawowych potrzeb życiowych. Ta sytuacja trwała i przez kilkanaście lat się nie zmieniała - mówił do kamer różnych stacji telewizyjnych Marcin Walczuk, rzecznik Sądu Okręgowego w Suwałkach. W rozmowie z "

Chłopaki z poprawczaka muszą poczuć pieniądze. Długa odsiadka ubezwłasnowolnia

wyżyć - pomyślał Daniel i odpuścił sobie gimnazjum. Wkrótce za kradzieże i szkolne absencje trafił na pierwszą w życiu rozprawę. Zasądzili młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Krupskim Młynie. Nie wrócił z przepustki. Przywieźli z powrotem. Uciekł. Na 15. urodziny dostał zakład poprawczy. Tak trafił do

Sebastian powiesił się na wieść, że ma iść do domu dziecka. Bo matka nie miała na czynsz [CYKL "WYBORCZEJ"- cz. 2]

płacimy najwięcej. Agnieszka dostała pracę przy sortowaniu śmieci, teraz wykorzystuje urlop wychowawczy, by być z najmłodszą córką. Od września wróci do pracy, bo mała pójdzie do przedszkola. - Ja już nikogo nie chcę. Mam córki, i to mi wystarczy. Dla nich muszę ciągnąć to wszystko. Pewnie, że z facetem

Sędzia Izabela Szumniak: Potrzebowałam kilku lat, żeby umieć się zdystansować od trudnych spraw

wydziałem, sekretariatem i asystentami. I nie miałam problemu w objęciu tych stanowisk. To było dobre, ciekawe doświadczenie, z którego musiałam zrezygnować, gdy awansowałam do sądu okręgowego. Sędzia może sobie pozwolić na urlop wychowawczy? Rzadko. Gdy w 2006 roku urodziłam córkę, trafiłam na czas, kiedy

Mam w sobie zgodę. Matki 40+

spłacone. Sprzedamy jedno, weźmiemy mały kredyt, kupimy większe. Ilona: - Machnę CV i zrobię wrażenie. Anna: - 20 lat temu ani finansowo, ani mentalnie na urlop wychowawczy nie byłoby mnie stać. Iza: - Po czterdziestce kobieta już nie jest rozdarta, że coś jej ucieka - pieniądze, kariera, dziecko. Joasia

Polacy odczuli niedoskonałości systemu komputerowego ZUS.

- po sprawdzeniu w systemie komputerowym - wystawiał niektórym przedsiębiorczym matkom zaświadczenia, że nie zalegają z żadnymi składkami! ZUS nie przelał też 600 tysiącom kobiet składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze od stycznia 1999 roku do maja 2001 roku. Powód? Błąd komputerowy. Ta "

Jak odzyskać składki z ZUS

Problem może dotyczyć aż 600 tys. kobiet, które od początku 1999 r. do maja 2001 r. były na urlopach macierzyńskich i/lub wychowawczych, a każdej z nich ZUS zalega z należnymi składkami (i odsetkami!) kilka tysięcy złotych. Rekordzistkom - nawet ponad 7 tys. zł! Pieniędzy brakuje zarówno na

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

- Ważne przepisy). Na wychowawczym - 400 zł miesięcznie, gdy opiekujemy się dzieckiem podczas urlopu wychowawczego. Jak długo taki dodatek możemy pobierać, to zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Na jedno dziecko należy się do 24 miesięcy. Na bliźnięta lub wieloraczki - do 36

Każda matka chce być Szwedką

płatnego urlopu "tacierzyńskiego". Urlop wychowawczy może trwać do trzeciego roku życia dziecka. Rząd francuski zachęca do powiększania rodziny poprzez dużą ofertę udogodnień zmniejszających bezpośrednie koszty utrzymania dzieci ponoszone przez rodziców - od rosnących ulg podatkowych do darmowych

Dzięki dotacjom mama może wrócić do pracy

zwolnią. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych to najczęściej dla kobiet ogromny problem. Elastyczne formy zatrudnienia czy praca na odległość wciąż jeszcze są wśród polskich pracodawców mało popularne. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało program pomocy dla kobiet wychowujących

Bo psycholog miał na godz. 17

dłużej. Dopóki czegoś nie znajdę. W tym samym czasie sąd wydał postanowienie o umieszczeniu trojga jej dzieci w placówce wychowawczej, najmłodszego - w rodzinie zastępczej. - Postępowanie wykazało, że pani Agnieszka jest osobą niewydolną wychowawczo. Nie zapewniała swoim dzieciom podstawowych potrzeb

PSL za, a nawet przeciw

emerytalnych w trakcie trzyletniego urlopu wychowawczego z budżetu państwa (teraz rolniczki muszą to robić same). Z wystąpienia posła Smolarza słuchacz może wysnuć wniosek, że tak naprawdę to PSL najchętniej przyłączyło by się do "Solidarności" i opozycji, która na reformie rządowej nie zostawia

Dlaczego warto babrać się w pieluchach?

Co to jest urlop ojcowski Urlop ojcowski to nie macierzyński ani wychowawczy. Od stycznia każdy mężczyzna, który ma dziecko w wieku poniżej roku, może ze swoją pociechą spędzić tydzień. W tym czasie dostaje pensję. Jeśli urlopu nie wykorzysta - raz na zawsze go straci. Urlopu nie da się przesunąć

Zasiłki dla opiekunów dzieci

urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie. Dodatek jest wypłacany nie dłużej niż 24 miesiące, chyba że matka opiekuje się bliźniętami lub większą liczbą dzieci (36 miesięcy) albo dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność (72 miesiące). * Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170 zł na zdrowe

Czy ZUS oddał moje składki emerytalne?

ZUS nie przelał składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze od stycznia 1999 roku do maja 2001 roku.Problem dotyczy prawie 600 tysięcy kobiet. ZUS każdej miał przekazać po kilka tysięcy złotych należnych składek emerytalnych. Nie zrobił tego, a to dla matek katastrofa - im mniej odłożonych

Kobiety w ciąży: kombinujemy i będziemy to robić dalej, bo państwo o nas nie dba

-u - napisała. Iwona co prawda nie założyła firmy dla zasiłku, bo już ją miała, ale w odpowiednim momencie zaczęła opłacać chorobowe. - Wysoki zasiłek macierzyński to chyba mój jedyny przywilej, bo jako samozatrudniona nie mam np. prawa do urlopu wychowawczego. Gdybym po upływie 5,5 miesiąca (czas

Dom zły Caritasu. Reportaż Izy Michalewicz o domu dziecka w Giżycku

Prokuratury Rejonowej w Giżycku, do której również trafia zawiadomienie ojca Mariki. Przesłuchanie dzieci odbywa się w przyjaznym pokoju, w obecności psychologa: Paweł, lat 15: - Normalnie od kurew wyzywa. Powiedział, że jak pojadę do ośrodka szkolno-wychowawczego, to będą mnie w dupę cwelili. Tak do każdego

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, + za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu, + za miesiąc, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy

Ludzie opolskiego KOD nie są anty-PiS. Co ich łączy?

organizację wydarzeń i spotkań. Obecnie jest na urlopie wychowawczym, opiekuje się 16-miesięczną córeczką. Przyznaje, że kiedyś była w PO. Nie wnosiła składek członkowskich, a podstawowa korzyść była taka, że mogła reprezentować Platformę w komisjach wyborczych. - To było jeszcze, jak byłam na studiach

Jesteśmy na wczasach...

i pracowników państwowych. Fundusz przekazywał im tylko dotacje i nadzorował organizację wczasów. Wyjazdom na nie sprzyjały zmiany w przepisach. W 1945 r. władze wyłączyły z urlopów niedziele i święta, w 1950 r. przedłużyły je w pierwszym i drugim roku pracy z ośmiu do 12 dni roboczych, a po

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

wynagrodzenia, - w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, - za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, - za okres wykonywania pracy zarobkowej (na

Kto straci przywileje emerytalne

jednak PO nie porozumiała się w tej sprawie z PSL. Kobiety z KRUS zwolnione ze składek Rząd zamierza też sfinansować składki emerytalne za czas urlopu wychowawczego kobietom należącym do KRUS, a także kobietom na samozatrudnieniu. Dziś takie prawo mają tylko kobiety zatrudnione na etacie. Będzie jednak

CBOS: Tylko 9 proc. Polaków chce mieć szefa kobietę. Kobiety zarabiają mniej niż koledzy i są dyskryminowane za macierzyństwo

problemem w pracy. Co trzecia badana w wieku 18-45 lat, która ma już dzieci, twierdzi, że musiała zrezygnować z pracy, ponieważ nie miała jak zapewnić dzieciom opieki. Co dziesiąta kobieta straciła pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Złe warunki na rynku pracy dla kobiet się mszczą