ile trwa urlop wychowawczy

Marta Piątkowska

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy - sprawdź, który i na jakich zasadach ci przysługuje w 2018 r.

Cztery miesiące urlopu wychowawczego dla ojców, pięć dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwiększyć równouprawnienie na rynku pracy

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił w środę pakiet rozwiązań, które mają ułatwić kobietom łączenie życia rodzinnego z pracą, a mężczyznom - spędzanie większej ilości czasu z rodziną.

Zmiany w urlopach dla rodziców

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotycząca urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Zmiany są korzystne dla rodziców.

Urlopy dla rodziców

Urlopy dla rodziców

lub likwidacji pracodawcy. URLOP WYCHOWAWCZY Urlop wychowawczy trwa aż 36 miesięcy. W tym czasie rodzic zachowuje uprawnienia pracownicze. Jego wadą jest to, że nie uprawnia do zasiłku. Urlop wychowawczy może wziąć zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Jedynym warunkiem jest posiadanie minimum

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

. URLOP WYCHOWAWCZY Aktualnie trwa do 36 miesięcy i gwarantuje zachowanie uprawnień pracowniczych. Przez cały czas jesteśmy objęci ubezpieczeniem społecznym, miesiące spędzone na urlopie wliczają się do stażu pracy oraz są doliczane do emerytury. Nie przysługuje w tym czasie zasiłek macierzyński. Mogą z

CO SIĘ NALEŻY KOBIETOM W CIĄŻY

CO SIĘ NALEŻY KOBIETOM W CIĄŻY

ciąż mnogich. Przez cały okres kobieta jest objęta ochroną przed zwolnieniem. Po urlopie rodzicielskim można wrócić do pracy bądź skorzystać z urlopu wychowawczego trwającego nawet do 35 miesięcy dla jednego rodzica (ogółem urlop trwa 36 miesięcy, ale zapis w ustawie mówi, że minimum jeden miesiąc musi

Karuzela z nauczycielami, czyli efekt likwidacji gimnazjów.

Karuzela z nauczycielami, czyli efekt likwidacji gimnazjów.

, odkąd zaczął naukę w gimnazjum. – To są przedmioty egzaminacyjne i na pewno ciągłe zmiany nauczycieli nie ułatwiają dzieciom spokojnej nauki. Wychowawczo to dla tych dzieci fatalne, czują się porzucone – mówi jego mama. Tomkowi, uczniowi trzeciej klasy gimnazjum w Poznaniu, od września

Emerytury kobiet. Od 1 października o emeryturę będą mogły wystąpić wszystkie 60-letnie kobiety [INFORMATOR]

Emerytury kobiet. Od 1 października o emeryturę będą mogły wystąpić wszystkie 60-letnie kobiety [INFORMATOR]

urlopach wychowawczych. Przed 1999 r. państwo traktowało czas urlopu wychowawczego jako nieskładkowy. To oznaczało, że kobietom, które z niego korzystały, wyliczano niższy kapitał początkowy, to przekładało się na dużo niższą emeryturę. W myśl nowych przepisów każdy okres na wychowawczym, niezależnie od

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

i będzie chroniony przed zwolnieniem. Po urlopie rodzicielskim można wrócić do pracy bądź skorzystać z urlopu wychowawczego. Ten drugi aktualnie trwa do 36 miesięcy i gwarantuje zachowanie uprawnień pracowniczych takich jak ubezpieczenie zdrowotne, a miesiące spędzone na urlopie wliczają się do

Jak legalnie zatrudnić nianię

Jak legalnie zatrudnić nianię

urlopie macierzyńskim czy wychowawczym; nie mogą też być zawodową rodziną zastępczą. Dziecko * nie może być młodsze niż 20 tygodni; * nie może być starsze niż trzy lata (wyjątkowo dotowana przez państwo opieka może trwać do ukończenia przez dziecko czterech lat, ale pod warunkiem że nie ma dla niego

Emerytury kobiet. Ważne zmiany w wieku emerytalnym i emeryturach pomostowych. Niekorzystna waloryzacja

Emerytury kobiet. Ważne zmiany w wieku emerytalnym i emeryturach pomostowych. Niekorzystna waloryzacja

składki na ubezpieczenie społeczne) i okresy nieskładkowe. Za okresy składkowe niezależnie od tego, kiedy pracowałyśmy i jak długo (byleby przed 1999 r.), ZUS za każdy rok doliczy kapitał początkowy. 1 maja 2015 r. zmieniły się przepisy dla kobiet, które przed 1999 r. były na urlopach wychowawczych. Przed

Dłuższy macierzyński i ojcowski

urlop wychowawczy może pójść osoba, której staż pracy (nie chodzi o ostatnią pracę, ale okresy zsumowane) wynosi przynajmniej sześć miesięcy i pozostaje w danej chwili w stosunku pracy. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie trzy lata i musi być

Jestem 5 lat na wychowawczym

Jestem 5 lat na wychowawczym

Decydując się na urlop wychowawczy czułam, że jest to najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć, ale wiąże się z ogromnymi wyrzeczeniami zarówno finansowymi jak i rezygnacją ze swoich potrzeb. Mój urlop od pracy trwa już 5 lat. W tym czasie urodziłam i wychowałam moje dwie najwspanialsze córeczki. Nie

Co szykuje dla nas minister pracy? Wiemy, co dziś zaproponuje rządowi

Co szykuje dla nas minister pracy? Wiemy, co dziś zaproponuje rządowi

wycofał się za to z pomysłu wydłużenia o miesiąc urlopu wychowawczego. Dziś urlop wychowawczy trwa trzy lata, ale zgodnie z unijną dyrektywą jeden miesiąc musi być wykorzystany przez drugiego rodzica. Dlatego minister pracy chciał wydłużyć urlop. Jednak ten pomysł nie spodobał się ministrowi finansów

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

związanych z opieką nad dziećmi. Dziś jest półroczny macierzyński, bezpośrednio po nim sześć miesięcy rodzicielskiego. Oba są płatne. Następnie mamy urlop wychowawczy - maksymalnie trzy lata, który można wziąć do ukończenia przez dziecko piątego roku życia. Urlop jest płatny tylko dla osób uprawnionych do

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

Urlopy, ochrona, zasiłki, czyli prawa pracującej mamy

wypisał ci je zanim wyjdziesz ze szpitala. Ile wolnego dostanie mama Urlop macierzyński trwa: - 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka; - 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków; - 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków; - 35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków; - 37 tygodni w przypadku

Składki za urlop wychowawczy oznaczają nawet 150 zł więcej na emeryturze

26,12 zł. Za dwa lata wychowawczego składka wyniesie 10,1 tys. zł i podniesie emeryturę o 52,24 zł. Za trzy lata (tyle maksymalnie trwa urlop wychowawczy na jedno dziecko) to 15,2 tys zł składek, co podniesie emeryturę o 78,36 zł. Jeżeli matka urodzi dwójkę dzieci i spędzi na urlopie wychowawczym sześć

Jak państwo "zachęca" kobiety do łączenia roli mamy i pracownika

Jak państwo "zachęca" kobiety do łączenia roli mamy i pracownika

dziecko trochę dłużej niż pół godziny przed zaśnięciem, postanowiłam wrócić na 3/4 etatu (6 godzin dziennie). Niezwykle się ucieszyłam, kiedy okazało się, że nasz ustawodawca idzie z duchem czasu i daje matkom taką możliwość (zmniejszenie wymiaru etatu urlopem wychowawczym). Przepracowałam w ten sposób 15

Będzie więcej dzieci? Prof. Kotowska: "To zależy od mężczyzn, nie od 500+"

Będzie więcej dzieci? Prof. Kotowska: "To zależy od mężczyzn, nie od 500+"

, piąty rok z rzędu pozostaje ujemny - w 2017 r. liczba urodzeń była o blisko 500 osób niższa niż zgonów. - Cieszę się ze wzrostu liczby urodzeń, jaką obserwujemy w latach 2016-17, ale nie można się zgodzić z opinią, że to trwała zmiana tendencji. Nie ma też żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że

Uczelnia zwalnia w czasie urlopu wychowawczego [LIST]

Zwolnienie w czasie urlopu wychowawczego Piszecie Państwo o pracownikach różnych branż, którzy pracują na umowach śmieciowych. A czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pracownicy naukowi uczelni wyższych, wykładowcy, którzy mają kształcić przyszłe pokolenia, są zatrudniani na umowach śmieciowych

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

urlopu macierzyńskiego. Jeśli kobieta od początku wie, że to ona skorzysta w pełni z rocznej opieki nad dzieckiem, po złożeniu adekwatnej deklaracji w ZUS przez okres 12 miesięcy będzie otrzymywała 80 proc. kwoty zasiłku macierzyńskiego. URLOP WYCHOWAWCZY Również dostępny dla przedsiębiorczych mam. Trwa

Wigilia w szkole? Minister Zalewska pisze do nauczycieli w sprawie przerwy świątecznej

? Minister edukacji przypomina, że zimowa przerwa świąteczna jest dla uczniów czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przepisy prawa wprost nie zobowiązują szkoły do organizowania w tym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Ale równocześnie to nie dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, więc szkoła może na

Tata też ma swój urlop!

Tata też ma swój urlop!

, który cię wydelegował na urlop) lub u innego (oczywiście na takich warunkach, jakie określa twoja umowa o pracę; np. jeśli masz w umowie zakaz pracy w konkurencyjnej firmie - nie możesz iść do niej pracować w czasie trwania urlopu wychowawczego). Można się w tym czasie też uczyć lub szkolić. Uwaga

Miało być dobrze dla kobiet

Ale niestety, na razie wygląda na to, że ta Tuskowa "rewolucja" może obrócić się przeciwko kobietom. W Polsce ciągle pokutuje przekonanie, że kobieta jest gorszym pracownikiem niż mężczyzna - jest mniej dyspozycyjna, bo rodzi dzieci, bierze urlopy wychowawcze i zwolnienia, gdy maluchy

Będzie trudniej o becikowe

o ostatnią pracę, ale okresy zsumowane) wynosi przynajmniej 6 miesięcy i pozostaje w danej chwili w stosunku pracy. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 3 lata i musi być wykorzystany do czwartych urodzin dziecka. Nie ma wymogu, by urlop

Nauczyciele protestują

Zapis w Karcie nauczyciela mówi, że "nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania". Liczba dni jest ruchoma i zależy m.in. od tego, w jakim terminie wypada koniec roku szkolnego. Przykładowo - w 2014 roku urlop z tytułu jedynie

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

wyniesie 424,44 zł miesięcznie. To daje ponad 5 tys. zł rocznie i pozwoli podnieść emeryturę o 26,12 zł. Za 2 lata urlopu wychowawczego składka wyniesie 10,1 tys. zł i podniesie emeryturę o 52,24 zł. Za 3 lata (tyle maksymalnie trwa urlop wychowawczy na jedno dziecko) to 15,2 tys. zł składek, co podniesie

"Dobra zmiana" robi czystkę w agencjach rolnych. Swoi zostają

. – Z jednej strony nie dostali ich wieloletni, doświadczeni pracownicy agencji. Części z nich brakuje raptem kilku lat do emerytury. Propozycji nie otrzymały też kobiety w ciąży, a także pracownice przebywające na urlopach wychowawczych. Możliwość pracy w KOWR otrzymali natomiast ludzie, którzy

Będzie trudniej o becikowe

wychowawczy może trwać maksymalnie 3 lata i musi być wykorzystany do czwartych urodzin dziecka. Nie ma wymogu, by urlop wychowawczy rozpoczynał się bezpośrednio po macierzyńskim. Aby otrzymać urlop wychowawczy, należy złożyć u pracodawcy pisemny wniosek na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Istnieje także

Dłuuugie urlopy dla rodziców

W tej chwili urlop macierzyński trwa niecałe pół roku. Po tym czasie kobiety często starają się, by jeszcze zostać z dzieckiem - biorą zaległe urlopy wypoczynkowe albo idą na zwolnienia. Miejsc w żłobkach publicznych jest jak na lekarstwo, prywatne kosztują więcej niż pensja minimalna, a innych

ANR, miejsce dla ludzi prawicy. Kto jeszcze dostał tam pracę?

doświadczenie zawodowe kandydatów, nie pyta natomiast o kwestie prywatne, takie jak poglądy polityczne czy partnerów życiowych. Pańczak zaznacza też, że Marko Markowski i Michał Nowak zostali zatrudnieni na czas nieobecności pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, nie informuje natomiast o

Kalendarz, litery alfabetu, śluby i rozwody, urlopy, majątki. Od czego bolszewicy zaczęli reformować Rosję

zamieszanie, bo trudno było zrozumieć np., dlaczego rewolucję nazwano „październikową”, skoro jej rocznica obchodzona radośnie i hucznie przypada na 7 listopada. Zamieszanie trwa do dziś, bo Rosyjska Cerkiew Prawosławna trwa przy dawnym kalendarzu, dlatego spóźnia się o 13 dni za życiem świeckim

Ideologia bezdzietności

poradzą". Oczywiście, są pewne działania: becikowe, roczny urlop rodzicielski (bez warunkowania go urlopem tacierzyńskim), drobne zmiany w systemie podatkowym i wiele obietnic dotyczących świetlic, żłobków, przedszkoli (np. przyzakładowych) czy wprowadzania mechanizmów, które pozwolą kobietom na

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

). Miesięczna składka emerytalna kobiety na wychowawczym wyniesie 424,44 zł miesięcznie. To daje ponad 5 tys. zł rocznie - i pozwoli podnieść emeryturę o 26,12 zł. Za dwa lata wychowawczego składka wyniesie 10,1 tys. zł i podniesie emeryturę o 52,24 zł. Za trzy lata (tyle maksymalnie trwa urlop wychowawczy na

Jak wygląda urlop macierzyński w czterech krajach Europy?

, szczepienia dla dzieci są za darmo. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Hiszpanki mają prawo do trzech lat wychowawczego, oczywiście jeśli są na umowie o pracę. Kiedy zaszłam w ciążę, mój przełożony nie miał do mnie żadnych pretensji, pracowałam prawie do samego końca. W Hiszpanii zwolnienia lekarskie w

Konwencja samorządowa PiS. Morawiecki obiecuje: obniżenie CIT i ZUS, 300 zł na szkolną wyprawkę...

drugiego dziecka (m.in. dodatkowe urlopy wychowawcze). Szydło mówiła też o bonie dla osób od 16. do 25. roku życia, które uczą się i nie pracują - ma być przeznaczony na kulturę i sport.  Skąd Morawiecki weźmie na to pieniądze? Jak sam twierdzi - ze wzrostu gospodarczego i uszczelnienia VAT. 

Oswoić nowy kodeks pracy

urlopie macierzyńskim. W takim przypadku ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego. W jaki sposób jest rekompensowana praca w nadgodzinach po zmianach w kodeksie pracy? Zmiany w przepisach o czasie pracy nie wprowadziły modyfikacji w sprawie zasad rekompensowania pracy w

Prezes ZUS: Koszt obniżenia wieku emerytalnego to 55 mld zł w 5 lat

pracy przypadające przed 1999 r. Aby na koncie emerytalnym widniał kapitał początkowy, ZUS musi otrzymać od klientów dokumenty potwierdzające ich zarobki z poszczególnych lat przed 1999 r. Oczywiście, ważne są także okresy studiów, urlopu wychowawczego i inne podobne. Tysiące Polaków nie wie jednak, czy

Więcej dzieci rodzi się dzięki 500 Plus? Demograf: Polityk może tak mówić, bo nikt go z tego nie rozliczy

Niemczech, gdzie też są duże transfery bezpośrednie jakoś nie rodzi się więcej dzieci. Dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że nie ma równouprawnienia i nadal w świadomości powszechnej jest zakorzeniony pogląd, że kobieta powinna się opiekować małym dzieckiem, a Niemki mimo odpłatnego urlopu wychowawczego nie

CO SIĘ NALEŻY ZWALNIANYM PRACOWNIKOM

oznacza obniżenie wynagrodzenia lub przesunięcie na inne stanowisko. Kobieta w ciąży może stracić pracę wskutek ciężkiego zaniedbania obowiązków służbowych (zwolnienie dyscyplinarne). Nie można zwolnić mamy/taty na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim czy rodzicielskim ani rodzica na urlopie wychowawczym

Minister Rajewicz: tacierzyński dłuższy, obowiązkowy i dla wszystkich rodzajów umów

tym 42 proc. - aż do ponad miesiąca. - Słyszałam, że w ministerstwie pracy trwają przygotowania do wydłużenia tacierzyńskiego, właśnie do około miesiąca. W Szwecji rodzice mają 480 dni urlopu do podziału, urlopu, który nazywa się zresztą nie macierzyński, nie ojcowski, a rodzicielski. - I nasz też tak

Ozusowani i oszukani

osoby zatrudnione na etacie, ale bez należnych tym drugim praw: urlopu, zasiłków chorobowych, prawa do urlopu wychowawczego i okresu wypowiedzenia. Czy zlikwiduje to śmieciowe zatrudnienie? Nie. Pracodawcom nadal będzie się opłacać zatrudnianie na takich umowach. Zyskają pracowników, którzy być może nie

Sposoby na wyższą emeryturę

przewiduje, że wszystkie urlopy wychowawcze będą traktowane jak okresy składkowe. Przed 1999 r. państwo uznawało je za lata nieskładkowe. Kobiety miały niższy kapitał początkowy, co przekładało się na dużo niższe emerytury. Od 1999 r. okres na wychowawczym jest traktowany jako lata składkowe. Budżet państwa

Uprzejmie donoszę: szkoła działa po świętach. Awantura o zajęcia dla uczniów w czasie przerwy świątecznej

uruchomiło nawet specjalną infolinię i adres mailowy, pod którym mogą zgłaszać wszystkie obawy i wątpliwości związane z tym okresem w szkole. Zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się 22 grudnia i trwa do 31. Nie ma wtedy lekcji, ale te dni - z wyjątkiem świąt - nie są dla nauczycieli ani wolne od pracy, ani

Polacy nie jeżdżą na wczasy. Nie stać ich na wypoczynek

Krakowa. - W tym roku pierwszy raz nie wyjeżdżamy na wakacje nigdzie dalej. Zaciskamy pasa, bo mąż postanowił rzucić pracę - mówi. Oszczędzać musi też Aneta, obecnie na urlopie wychowawczym, wcześniej pracowała jako sekretarka. - Mieszkamy z rodzicami, dlatego możemy sobie pozwolić na urlop. W tym roku

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

świadczenie - oraz osoby niepobierające emerytury. Ci ostatni wniosek o zaliczenie pełnych studiów będą mogli złożyć wtedy, gdy będą występowali o emeryturę. DLA KOBIET NA WYCHOWAWCZYM Kolejna grupa osób mogąca podwyższyć emeryturę to kobiety, które przed 1999 r. były na urlopach wychowawczych. Od 1999 r

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

cztery tygodnie tylko dla taty, zależnie od rozwiązania, na które zdecyduje się polski rząd, zostaną wygospodarowane z trzech lat urlopu wychowawczego przysługujących dziś dowolnemu z rodziców lub dołożone do tych trzech lat. O wiele większą zmiany mogą nastąpić w tych krajach, gdzie rodzicom przysługuje

Mała Tosia odzyskała swój wózek. Apel jej mamy był skuteczny

opieki. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, utrzymuję się z zasiłku rodzinnego, a koszt zakupu nowego wózka przerasta moje możliwości. Wózek, który nam ukradli, był dofinansowany z NFZ, bardzo długo starałam się o niego i w październiku tego roku udało się - tłumaczyła nam pani Agnieszka. Nawet

Joanna Kluzik-Rostkowska nie odpuszcza. "Przerwa świąteczna to nie urlop nauczycieli"

Narodzeniem. W tym roku mają wolne już od soboty 20 grudnia. - Być może te lekcje powinny trwać do 23 grudnia - mówi Kluzik-Rostkowska. - Rodzice naprawdę mają kłopot z opieką nad dziećmi, mają tylko 26 dni urlopu - dodawała. We wtorek minister dostała podziękowania od części rodziców aktywnie działających na

PIENIĄDZE NA DZIECI

tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie. Jest wypłacany przez 24 miesiące, chyba że matka opiekuje się bliźniętami lub większą liczbą dzieci (36 miesięcy) albo dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność (72 miesiące). + Dodatek z tytułu samotnego

NIK: Maluszki w domach dziecka, czyli polski system pieczy zastępczej nie działa

przysługujących im urlopów, bo powiaty nie miały na to funduszy. Kolejny problem to brak możliwości szybkiego umówienia do lekarza specjalisty dziecka wymagającego pilnej diagnozy czy leczenia. Zdaniem rodziców świadczenia na dzieci - 600 zł miesięcznie w rodzinie spokrewnionej i 1000 zł w niespokrewnionej - są

Dłuższy tacierzyński pilnie potrzebny

Johanna Lammi-Taskula, badaczka w Państwowym Instytucie Zdrowia i Dobrobytu w Helsinkach. - W Finlandii walka o urlopy ojcowskie trwa od 40 lat i dziś jej efekty są widoczne - twierdzi. - Teraz mężczyzna, który nie weźmie macierzyńskiego, jest postrzegany jako zły ojciec. Ale zadecydowały o tym nie tylko

Do sanatorium z dzieckiem. Jak dostać skierowanie i wybrać miejsce

różne lokalizacje. PRZECZYTAJ TAKŻE: Jaki kierunek na wakacje? Przy jakich schorzeniach powinniśmy unikać gór, a przy jakich morza Nad lepiej po sezonie W zależności od rodzaju schorzenia i wieku dziecka dostępne są różne formy leczenia: uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne (trwa od 6 do 18 dni, NFZ

Muszę zapomnieć o firmie i organizować opiekę dla dziecka

Wiele mówi się na temat nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście macierzyństwa. Coraz więcej działań jest podejmowanych po to, aby ułatwić kobietom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym, a przedszkola robią, co mogą, aby odciążyć młodych rodziców w opiece nad

Są stadiony, teraz przedszkola

oczekują, by mężczyźni dobrze zarabiali, wspinali się po szczeblach kariery, ale nie zapominali o pieluchach. Co prezydent zamierza z tym zrobić? - Trzeba zrewidować system wsparcia rodziców, gdy dziecko jest małe. Dla tych, którzy zdecydują się zostać dłużej w domu, ważne są urlopy wychowawcze. U nas są

Komu przywileje zawodowe

może wystąpić co najmniej rok od zakończenia urlopu zdrowotnego. Łącznie może wykorzystać 3 lata urlopu dla poratowania zdrowia. Bardzo długie urlopy wypoczynkowe. Według przepisów przysługują one "w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania". W 2014 roku - jak wyliczyło

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

to godzić. W czasie urlopu bezpłatnego jesteś poniekąd zawieszony - nie dostajesz za ten okres wynagrodzenia, nie masz praw pracowniczych ani socjalnych i zatrzymuje się czas pracy, od którego zależą twoje uprawnienia. Urlop bezpłatny możesz wziąć na czas nieograniczony. Ale gdy trwa dłużej niż trzy

Przywileje dla rodziny

wychowawczego, nie można pracownikowi odmówić. Powrót do pracy W czasie trwania urlopu matce należy się bezwarunkowa ochrona w pracy, chyba że akurat kończy się jej umowa na czas określony, kwalifikuje się do zwolnienia z powodów dyscyplinarnych albo firma ogłasza likwidację czy upadłość. Po powrocie z

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

wynagrodzenia, + w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, + za miesiąc, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej. Jeżeli niezdolność do pracy jest wynikiem umyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, świadczenie

ZMIANY W EMERYTURACH Z KRUS

. średniego wynagrodzenia (od 1 września to 5224,80 zł) - zostanie zawieszone. Zawieszenie ani zmniejszenie nie dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Nawet jeśli zarobią dodatkowo 4 czy 5 tys. zł, KRUS (inaczej niż w przypadku emerytów z ZUS) nie potrąci im ani złotówki. URLOP WYCHOWAWCZY Rząd

Pomogła uwolnić polskiego oficera. Szef SKW, zaufany Macierewicza, ukarał ją

Grudzień 2015 r. Ludzie Antoniego Macierewicza przejmują Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, szefem zostaje Bączek, zaufany ministra obrony. Od razu szykuje przejęcie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, gdzie pracują oficerowie mianowani przez poprzednią ekipę. Trwa w tym czasie akcja służb

CO ZROBIĆ, BY NIE SPŁACAĆ CUDZYCH DŁUGÓW

dramatyczna. Pracuje tylko pan Ryszard, który za ok. 1,4 tys. zł na rękę musi utrzymać czteroosobową rodzinę (pani Ewa jest na bezpłatnym urlopie wychowawczym) oraz spłacać kredyt hipoteczny. Miesięczna rata to 1,510 tys. zł. Sąd przyznał rację małżonkom i wytknął SKOK, że pożyczka jest ubezpieczona, więc

Pierwszy Polak na tacierzyńskim

. Tacierzyński na razie trwa tydzień, od 2011 r. będą już dwa. Ojciec może go wziąć w dowolnym okresie w pierwszym roku życia dziecka. Jest płatny i przysługuje tylko ojcom. Jeśli mężczyzna go nie wykorzysta, urlop przepadnie. W Szwecji z tacierzyńskiego korzysta 42 proc. ojców; we Francji - dwie trzecie! Gdzie

Co się należy rodzicowi? Macierzyństwo - tacierzyństwo

? ** Urlop wychowawczy przysługuje każdemu z rodziców dziecka, a także jego prawnemu opiekunowi; warunek - trzeba być zatrudnionym co najmniej od pół roku. ** Taki urlop może trwać trzy lata, ale nie dłużej niż do ukończenia czwartego roku życia przez dziecko. ** Jeśli dziecko jest niepełnosprawne - możesz

Z perspektywy kobiet: Czy dłuższy urlop macierzyński ułatwi życie?

urlop wypoczynkowy, żeby być dłużej z dzieckiem, często dobiera jeszcze pół roku wychowawczego i dopiero potem wraca. W Polsce przyjęło się, że rok z mamą to dla dziecka optymalne. Czyli dla firmy niewiele się zmieni - część mam wróci po pół roku, część po roku, a rodzina dostanie więcej pieniędzy? Tak

Sztandar, berety i woda święcona. Lekcje pisowskie w szkole w Gietrzwałdzie

się w szkole we wsi Gietrzwałd pod Olsztynem 1 września. Nigdy wcześniej tu nie była, nie zna więc jeszcze uczniów (przedtem uczyła matematyki w podstawówce w Olsztynie). Zna za to bardzo dobrze swój program wychowawczy, który przywiozła ze sobą. Program wychowawczy przywieziony w dyrektorskiej

Praca na zastępstwo gorsza niż śmieciówki? [MAILE CZYTELNIKÓW]

zapełnić lukę po osobach na długich zwolnieniach lekarskich, urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Tylko nikt chyba nie przewidział, że można wiecznie być na zastępstwo, skoro można być trzy lata na wychowawczym i urodzić kilkoro dzieci w tym czasie... Jako kobieta singiel stoję w sytuacji, w której nie

Skąd we Francji tak wysoki przyrost naturalny?

, czyli prawie wyłącznie matki oraz babcie i dziadkowie. A jak wyglądają urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze? - Urlop macierzyński jest pełnopłatny i trwa 16 tygodni, ojcowski także pełnopłatny, ale trwa 2 tygodnie. Potem można wziąć wyjątkowo długi, bo trzyletni, urlop wychowawczy. Tu nasze

Jak w innych krajach pomaga się pracującym mamom

Włochy: Kobieta ciężarna pracuje do ósmego miesiąca ciąży. Dłużej może pracować tylko na własną prośbę i pod warunkiem, że nie zagraża to jej zdrowiu. Urlop macierzyński trwa od pięciu do sześciu miesięcy - obejmuje koniec ciąży i czas po porodzie, najpóźniej trzy miesiące po porodzie kobieta

Wybory prezydenckie 2015. Pracodawcy, związkowcy i eksperci o propozycji Komorowskiego

urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Do tego okresu nie wliczają się studia i czas pobierania renty. - To rozwiązanie dla osób, które były cały czas aktywne zawodowo - mówiła prezydencka minister Irena Wóycicka podczas spotkania z dziennikarzami. Eksperci podkreślają, że to propozycja głównie dla osób

Matka czy Polka? Debata nad urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi

akceptują to, że są gorzej traktowane, godzą się na niższe pensje. Trzeba je zachęcać, żeby walczyły o swoje. Matka to też człowiek! Wiele kobiet skarży się, że zostały wyrzucone z pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym albo że były pomijane przy awansach. I.W.: Dziecko jest tylko jednym z

Jak tu rodzić, panie premierze?

jak dzieje się teraz z urlopem tacierzyńskim. Wyrówna to choć częściowo szanse kobiet na rynku pracy. W oczach pracodawcy posiadanie dziecka będzie "obciążać" także ojca. Podobnie zresztą jest we wspomnianej przez Tuska Szwecji. Tam urlop rodzicielski trwa rok i cztery miesiące. I część

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: * za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, * w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, * za cały okres świadczenia

Wdowi grosz zostaje. Resort pracy wycofuje się z planowanych zmian

premiera, aby każdy musiał pracować do 67. roku życia. Ludowcy chcą np., aby matki pracowały krócej - każde urodzone dziecko miałoby im dawać prawo do emerytury wcześniejszej o trzy lata. Ostatnio ludowcy mieli pomysł, by państwo płaciło każdej matce za urlop wychowawczy. PO na to się nie zgadza, ale nie

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

prawa jakie mają osoby na etatach - ocenia. Paulina Sobiesiak-Penszko, ekspert Instytutu Spraw Publicznych: - Decyzja rządu to domknięcie systemu. Wcześniej rząd postanowił dodatkowym osobom płacić składki ubezpieczeniowe za urlop wychowawczy, teraz więc przyszedł czas, aby dać im prawo do

Przywileje emerytalne rolników

przyszłego roku. Matki z KRUS Rząd zamierza sfinansować też składki emerytalne za czas urlopu wychowawczego dla kobiet na samozatrudnieniu i podlegających pod KRUS. Chce nawet zapłacić składki za kobiety, które nigdzie nie pracowały, np. studentki. Dziś takie prawo mają tylko kobiety zatrudnione na etacie

Polaku! Idź na tacierzyński!

Polski ojciec na opiekę nad dzieckiem do trzech lat poświęca dziennie tyle czasu co na wypalenie jednego papierosa - średnio pięć-osiem minut. Na urlop wychowawczy czy część macierzyńskiego (owszem, panowie, jest taka możliwość) decyduje się mniej niż 5 proc. mężczyzn. Nawet ci ojcowie, którzy

Postulaty Sierpniowe. 35 lat później

macierzyński. Ten problem najbardziej mnie dotyka, bo jestem w ciąży. Teraz urlop macierzyński trwa rok. Co to jest rok? Do tego kobieta dostaje tylko 80 proc. pensji. 100 proc. jest gdy idzie na urlop na pół roku. Potem jest wychowawczy, w całości bezpłatny. Nie zdecyduję się, bo muszę zarabiać, a swoje

Chłoń-Domińczak: Panowie, odwagi

pewnością kampania mogłaby pomóc. Należy pamiętać, że za ten urlop otrzymuje się pełne wynagrodzenie finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - a więc nie jest to kosztowne dla pracodawców. A rodzina też nic na tym nie traci. Ojcowski trwa teraz tylko tydzień. To ciągle niewiele. Co może zrobić

Wiek emerytalny do zmiany?

latach opłacania składek mógł przejść na emeryturę. Do stażu Guz chciałby zaliczać okresy urlopów wychowawczych oraz zwolnienia lekarskie na skutek wypadku w pracy i choroby zawodowej. Taki projekt OPZZ już kilka lat temu złożyło do Sejmu, a wcześniej zebrało pod nim 700 tys. podpisów. NSZZ "

I bądź tu, matko, mądra! - Wasze komentarze po rozmowie z Agnieszką Graff

w 100 proc. płatnego urlopu zdecydować się, że jednak zostanę kolejne pół roku z dzieckiem, ale wtedy państwo wypłaci mi 60 proc. mojej pensji, co w moim przypadku jest już kwotą śmieszną. O bezpłatnym urlopie wychowawczym nawet nie śmiem marzyć. Poza tym zdaję sobie sprawę, że pracodawca

Zdaniem sądu rodzina zbyt biedna, by zająć się dzieckiem

osobom prowadzącym pogotowia rodzinne przysługuje 30 dni urlopu. W tym czasie dzieci umieszczane są w rodzinach pomocowych. Chłopiec jest pod troskliwą opieką. Dziecku z całą pewnością nie dzieje się krzywda. O jego dalszym losie zadecyduje sąd okręgowy - mówi Piątek. Złe warunki - Jako pierwsza o opiekę

Komu się należą pieniądze na dzieci

albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, a pieniądze przepadają. NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM Dodatek wynosi 400 zł miesięcznie i mogą go pobierać zarówno matka, ojciec, jak i opiekun faktyczny dziecka. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego

Panie ministrze, czy jest pan w ciąży?

rodzicielski, co to go pan wymyślił? - Na pewno z części skorzystam, ale pozwólcie, że o tym będą już rozmawiał z żoną. A myślał pan, żeby pójść na trzyletni urlop wychowawczy? - Raczej nie. Tylko 2 proc. mężczyzn go bierze. - Ludzie chcą rozwijać się zawodowo. Trudno o to mieć do nich pretensje. Pan jest

PSL chce dołożyć matkom składki emerytalne

- tłumaczy polityk PSL. Według opinii ludowców pozwoliłoby to wyrównać rażące dysproporcje w emeryturach między kobietami i mężczyznami. Nawet po zrównaniu wieku emerytalnego kobiety będą miały niższe emerytury ze względu na przerwy w pracy, np. urlopy macierzyńskie czy wychowawcze. Ludowcy chcą, by premia

Każda matka chce być Szwedką

płatnego urlopu "tacierzyńskiego". Urlop wychowawczy może trwać do trzeciego roku życia dziecka. Rząd francuski zachęca do powiększania rodziny poprzez dużą ofertę udogodnień zmniejszających bezpośrednie koszty utrzymania dzieci ponoszone przez rodziców - od rosnących ulg podatkowych do darmowych

Jak odzyskać składki z ZUS

Problem może dotyczyć aż 600 tys. kobiet, które od początku 1999 r. do maja 2001 r. były na urlopach macierzyńskich i/lub wychowawczych, a każdej z nich ZUS zalega z należnymi składkami (i odsetkami!) kilka tysięcy złotych. Rekordzistkom - nawet ponad 7 tys. zł! Pieniędzy brakuje zarówno na

Jak się zmienią emerytury

pozwalająca odchodzić na emeryturę wcześniej, np. po 40 latach stażu. Nie wiadomo jednak, czy do stażu będą - oprócz lat pracy - wliczane też np. urlopy wychowawcze, lata studiów, przebywanie na rencie itp. Zmianę stanowiska prezydenta - wycofanie się z powrotu do dawnego wieku emerytalnego - potwierdza jedno

Polacy odczuli niedoskonałości systemu komputerowego ZUS.

- po sprawdzeniu w systemie komputerowym - wystawiał niektórym przedsiębiorczym matkom zaświadczenia, że nie zalegają z żadnymi składkami! ZUS nie przelał też 600 tysiącom kobiet składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze od stycznia 1999 roku do maja 2001 roku. Powód? Błąd komputerowy. Ta "

Sześć lat w pogotowiu. Sandra szuka rodziców i domu

czekają na nową rodzinę, to często ostatnia chwila na znalezienie domu. Urlop macierzyński rodzicom adopcyjnym przysługuje tylko do siódmego roku życia dziecka. – Wiek adopcyjny obniża się – mówi Joanna Radzimowska z gdańskiego MOPR. – Dziś górna granica, do której ludzie chcą adoptować

Dzięki dotacjom mama może wrócić do pracy

zwolnią. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych to najczęściej dla kobiet ogromny problem. Elastyczne formy zatrudnienia czy praca na odległość wciąż jeszcze są wśród polskich pracodawców mało popularne. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało program pomocy dla kobiet wychowujących

Adopcyjne absurdy

z pracy w bliżej nieokreślonym czasie [bo nigdy nie wiadomo, ile będzie cały proces trwał] na rok [bo tyle aktualnie przysługuje matkom na macierzyńskim]". Dodatkowo informuję, że nie jestem w ciąży, i nie chroni mnie przed zwolnieniem NIC. Mój pracodawca zachował się bardzo w porządku. O swój

Bezpłatne szkolenia dla rodziców małych dzieci

Projekt skierowany jest do rodziców małych dzieci z terenu województwa podlaskiego, bezrobotnych, powracających do pracy po urlopach macierzyńskich / wychowawczych. W projekcie zaplanowano 4 edycje: szkoleń z obsługi administracyjnej projektu, warsztatów skutecznej komunikacji, poradnictwa i

Rewolucja w emeryturach

ze związkowców z "Solidarności". Jan Guz, szef OPZZ, proponuje, aby każdy po 40 latach płacenia składek mógł przejść na emeryturę. Do stażu Guz chciałby zaliczać okresy urlopów wychowawczych oraz zwolnień lekarskich na skutek wypadku w pracy i choroby zawodowej. PRACODAWCY PRZECIW KRÓTKIEMU

Czy ZUS oddał moje składki emerytalne?

ZUS nie przelał składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze od stycznia 1999 roku do maja 2001 roku.Problem dotyczy prawie 600 tysięcy kobiet. ZUS każdej miał przekazać po kilka tysięcy złotych należnych składek emerytalnych. Nie zrobił tego, a to dla matek katastrofa - im mniej odłożonych

Tam nie było dobrze. Tragedia w suwalskim ośrodku interwencji kryzysowej

, że pani Agnieszka jest osobą niewydolną wychowawczo. Nie zapewniała swoim dzieciom podstawowych potrzeb życiowych. Ta sytuacja trwała i przez kilkanaście lat się nie zmieniała - mówił do kamer różnych stacji telewizyjnych Marcin Walczuk, rzecznik Sądu Okręgowego w Suwałkach. W rozmowie z "

Dlaczego warto babrać się w pieluchach?

Co to jest urlop ojcowski Urlop ojcowski to nie macierzyński ani wychowawczy. Od stycznia każdy mężczyzna, który ma dziecko w wieku poniżej roku, może ze swoją pociechą spędzić tydzień. W tym czasie dostaje pensję. Jeśli urlopu nie wykorzysta - raz na zawsze go straci. Urlopu nie da się przesunąć

Szkolenia dla rodziców z małymi dziećmi

Projekt skierowany jest do rodziców małych dzieci z terenu województwa podlaskiego, pracujących i bezrobotnych, powracających do pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych. W projekcie zaplanowano 4 edycje: szkoleń z obsługi administracyjnej projektu, warsztatów skutecznej komunikacji

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

tygodni (w przypadku urodzenia więcej dzieci podczas jednego porodu). Uwaga! Jeśli po urlopie macierzyńskim kobieta zrezygnuje z pójścia na urlop wychowawczy i będzie pracowała w tzw. wymiarze skróconym, pracodawca przez rok nie może jej zwolnić z pracy. Aby uzyskać dodatkowy urlop macierzyński, kobieta

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

- Ważne przepisy). Na wychowawczym - 400 zł miesięcznie, gdy opiekujemy się dzieckiem podczas urlopu wychowawczego. Jak długo taki dodatek możemy pobierać, to zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Na jedno dziecko należy się do 24 miesięcy. Na bliźnięta lub wieloraczki - do 36