ile może dorobić rencista

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR SKWIROWSKI

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

Emeryci i renciści mogą pracować. Jeśli ich zarobki przekroczą limity wyznaczone przez ZUS, emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne mogą być zmniejszone albo nawet zabrane.

Słowacja.Darmowe pociągi dla połowy obywateli, także dla Polaków

Rząd premiera Słowacji Roberta Fico wprowadził darmowe przejazdy koleją dla około połowy obywateli. Na zmianach skorzystają także m.in. niektórzy pasażerowie z Polski.

Dorabianie na emeryturze

Odchodzisz na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne czy kompensacyjne i dorabiasz? ZUS może ci świadczenia zmniejszyć, a nawet odebrać.

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Limity w dorabianiu obowiązują rencistów, osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury, pomostówki i świadczenia przedemerytalne. Sprawdź, ile można dorobić i jak skorzystać na przeliczeniu świadczeń. Wcześniejsza emerytura Na wcześniejszej emeryturze można dorobić, ale tylko do 70 proc

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

niedawna mogą zarobić więcej. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys. zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył tą kwotę, ZUS rentę zawieszał. Po zmianie rencista socjalny może dorobić do 70 proc. średniej krajowej. Ale uwaga! Jeżeli dorobi

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

wynosi ok. 1784 zł. Na wypłatę tych świadczeń ZUS wydaje 2,2 mld zł. Najniższa renta rodzinna to 880,45 zł. Praca na rencie Pobierając rentę rodzinną, można jednocześnie pracować. Można dorobić tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 marca to 2759,90 zł) - jeśli zarobimy więcej

Renta wyższa od emerytury?

. Minister finansów Jacek Rostowski spiera się z minister pracy Jolantą Fedak o to, ile renciści będą mogli dorobić. W projekcie nie ma żadnych ograniczeń. Jak tłumaczy Fedak, dzięki temu renciści będą dorabiać legalnie, a nie uciekać do szarej strefy. Według informacji "Gazety"

Prezydent podpisał ustawę o rencie socjalnej

. Dotychczasowe przepisy mówią, że prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody wyższe niż 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W myśl noweli osoby korzystające z renty socjalnej będą mogły dorobić dokładnie tyle samo, ile inne grupy uprawnione do rent i

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wynosi 698,17 zł. Nowe przepisy pozwalają dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad tysiąc złotych brutto. Jeżeli ktoś przekroczył tę kwotę, ZUS rentę zawieszał. Po zmianie rencista socjalny

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

4,19 zł brutto. CZY MOŻNA PRACOWAĆ? Osoby pobierające rentę rodzinną mogą jednocześnie pracować, ale ich zarobki są limitowane. Można dorobić tylko do wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2014 r. to 2618 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, renta zostanie mu

Słowacja.Darmowe pociągi dla połowy obywateli

starszych starających się dorobić sobie do emerytury. Z kolei obawy pracowników kolei budzi kwestia osób najbiedniejszych. "Idzie zima, więc wielu bezdomnych zamiast siedzieć w chłodnej dworcowej hali po prostu wsiądzie do pociągu i będzie podróżować po Słowacji" - uważa konduktor Roman Chudy

Jak dostać rentę z ZUS

Jak dostać rentę z ZUS

dorobić do 70 proc. średniej krajowej. Ale uwaga! Jeżeli dorobią więcej, rentę stracą. Rencista socjalny powinien wiedzieć, że do przychodu, którego nie może przekroczyć, zalicza się: praca wykonywana w ramach stosunku pracy, praca nakładcza (np. chałupnictwo), praca na podstawie umowy-zlecenia i umowy

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. Posłowie zmienili odpowiednie przepisy. Nowe przepisy pozwalają dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys. zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył tę kwotę, ZUS rentę zawieszał. Po zmianie

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

. Warunek: przez co najmniej dwa lata prowadzili własną działalność gospodarczą, która zakończyła się bankructwem. Przedsiębiorca musi skończyć 56 lat i mieć 20-letni staż pracy (kobiety) lub skończyć 61 lat i mieć 25-letni staż (mężczyźni). Świadczenie przedemerytalne należy się rencistom, którzy stracili

Rencistów jest coraz mniej

Rencistów jest coraz mniej

Mniejsza liczba rencistów oznacza oszczędności dla rządu. Dziś ZUS na wypłatę rent wydaje ok. 1,6 mld zł co miesiąc. Najpopularniejsze są renty z powodu niezdolności do pracy, ale też coraz więcej osób stara się o rentę socjalną. Politycy mieli wiele pomysłów dotyczących zmian w rentach. Rząd

Senat: bez poprawek do noweli ustawy o rencie socjalnej

socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody wyższe niż 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W myśl noweli osoby korzystające z renty socjalnej będą mogły dorobić dokładnie tyle samo, ile inne grupy uprawnione do rent i emerytur. Zdaniem wnioskodawców zmiana prawa

Komu ZUS przyzna rentę

Komu ZUS przyzna rentę

W rekordowym 1998 roku mieliśmy prawie trzy miliony rencistów. Od tego czasu ich liczba zmniejszyła się trzykrotnie. Powodów jest kilka. Przede wszystkim ZUS zaostrzył kryteria przyznawania rent. Renty są niewielkie i nie można, w przeciwieństwie do emerytury, za dużo dorobić. Jeżeli przekroczymy

Posłowie za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

proc. średniej krajowej progu dochodów, po przekroczeniu którego zawiesza się wypłatę renty socjalnej. Jak wynika z uzasadnienia noweli, jeśli wejdzie on w życie w tym kształcie, osoby korzystające z renty socjalnej będą mogły dorobić tyle samo, ile inne grupy uprawnione do rent i emerytur. Zdaniem

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Grecji w latach 2010-14, na Litwie w latach 2011-14, w Irlandii w latach 2009-14, w Rumunii w 2011 roku i na Cyprze w latach 2013-16. ILE MOŻNA DOROBIĆ DO EMERYTURY Jeżeli jesteśmy na tzw. ustawowej emeryturze, możemy dorabiać, ile chcemy. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Jednak na wcześniejszej emeryturze

Komu się należy renta rodzinna

między syna i wdowę wynosi po 697,5 zł miesięcznie. UWAGA NA LIMITY PRZY DORABIANIU Pobierając rentę rodzinną, możemy pracować. Ale uwaga! Jeśli dorobimy więcej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. Od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. to 2726,8 zł. Jeśli przekroczymy

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

koniec 2011 r zmienili odpowiednie przepisy. Nowe weszły w życie od stycznia 2012 r. i pozwalają dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył tą kwotę

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Przypomnijmy, że w tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze, po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł

ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, chce, żeby się leczyli

ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, chce, żeby się leczyli

tak się ZUS-owi opłaca. Dzięki wysyłaniu ludzi na takie świadczenia zaoszczędza na rentach. A tych mamy najmniej w historii. W rekordowym roku 1998 było w Polsce aż 2,7 mln rencistów. W lutym tego roku - zaledwie 1 mln 48 tys. Eksperci przewidują kolejne spadki. Sprawdzamy, czy może pracować Bo

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

r. - renta socjalna wynosi 611,67 zł. Pobiera ją 250 tys. Polaków. Ile można dorobić?30 września Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Nowe przepisy pozwolą dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

warunków - za krótko prowadził firmę. GDY ZUS ODEBRAŁ RENTĘ Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którzy stracili rentę, bo np. wyzdrowieli. Muszą jednak spełniać poniższe warunki: *przez co najmniej pięć lat pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy; *ukończyć co najmniej 55

Waloryzacja emerytur i rent 2014

W marcu ubiegłego roku emerytury wzrosły o 4 proc. Emeryci i renciści dostali średnio po 71 zł podwyżki. W tym roku waloryzacja będzie dużo niższa. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego - inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie

Waloryzacja emerytur i rent

oszczędności nie są jednak wielkie, bo całkowity deficyt w systemie ubezpieczeń społecznych wynosi obecnie ok. 80 mld zł. To, co dobre dla budżetu, niekoniecznie jest dobre dla emerytów i rencistów. Bo oni dostaną najniższą podwyżkę od lat. O ILE WZROSNĄ POSZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA? Skoro wiemy, że waloryzacja w

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

. Henryk jest rencistą, ze względu na stan zdrowia nie może dorobić do skromnego świadczenia. Postanowił wystąpić o alimenty z Funduszu. Ile świadczenia dostanie na synów? Alimenty z Funduszu wynoszą tyle, ile dziecko miało dostawać od rodzica na podstawie wyroku sądu, nie więcej jednak niż 500 zł. Skoro

Zmiany w rentach

Dokładnie 30 sierpnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Nowe przepisy pozwolą dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył

Waloryzacja emerytur i rent

;. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach można jednak termin zmienić. ZUS przyznaje, że "ewentualna zmiana terminu wypłaty świadczeń może nastąpić na wniosek emeryta-rencisty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zmiana taka jest możliwa w danym organie rentowym ze względów organizacyjnych

Wieś na portalu Ashley Madison

... Pięciu mam rolników, reszta to renciści. Ja zresztą też rencista. W sumie 54 osoby, które mają prawo do głosowania. Niemożliwe! Tyle to tu nawet komputerów nie ma. No, chyba że działkowicze. Ich tu jest ponad setka. Tak, to muszą być działkowicze. Warszawiacy. - A jak tu w ogóle jest z internetem

Sejm. Kluby za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

kształcie, osoby korzystające z renty socjalnej będą mogły dorobić dokładnie tyle samo, ile inne grupy uprawnione do rent i emerytur. Zdaniem wnioskodawców zmiana prawa doprowadzi do aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Zwracają oni uwagę, że po wprowadzeniu limitu dochodu w wysokości 30 proc. spadła

Emerytem najlepiej być na Śląsku

lata. Jego emerytura to "3 tys. z kawałkiem", czyli górnicza średnia. Do tego dostaje co roku deputat węglowy - to dodatkowe kilkaset złotych. Kopalnia zaprasza go rokrocznie na barbórkę. - Od czasu do czasu gdzieś dorobię na budowie. Dzieci odchowane, pracują. Nie ma co narzekać

Waloryzacja emerytur i rent 2015

, na Litwie w latach 2011-14, w Irlandii w latach 2009-14, w Rumunii w 2011 roku i na Cyprze w latach 2013-16. Ile można dorobić do emerytury Jeżeli jesteśmy na tzw. ustawowej emeryturze, możemy dorabiać, ile chcemy. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Jednak na wcześniejszej emeryturze, rencie, świadczeniu

Kto może przejść na rentę

. Od początku 2012 r. rząd pozwolił rencistom socjalnym więcej dorobić. "Bezkarnie" mogą dorobić do 70 proc. średniej krajowej. Dziś to 2510,80 zł. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanej przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

Renta wyższa niż emerytura?

prezydenta nie zostanie odrzucone, państwo będzie musiało zwiększyć dotacje do funduszu rentowego. - To dodatkowe grube miliony z budżetu - zapewnia. Rząd wskazuje też, że zawetowana ustawa pozwalałaby dorabiać do renty bez ograniczeń. Teraz renciści mogą dorobić 70 proc. średniej krajowej. Jeśli ten limit

Renty i odszkodowania...

poszkodowany jest całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji (w tym wypadku przysługuje mu też renta), wypłaci mu 10 tys. 860 zł. Tę samą kwotę otrzyma rencista, jeśli wskutek pogorszenia się jego stanu zdrowia w następstwie wypadku zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy i

Bogaci, dołóżcie do rent

się zdrowie. Prawo do rehabilitacji opłacanej przez ZUS mają także osoby, które już są na rencie. Zachęcanie rencistów do pracy jest kluczowe. Tym bardziej że nowelizacja zakłada, iż rencista może dorobić sobie na boku bez ograniczeń. Dziś te ograniczenia istnieją. Pytanie, skąd wziąć pieniądze na

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

proc. kwoty (71 zł)". Wcześniej najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosiła 560,13 zł brutto. 75 proc. z 71 zł to 53,25 zł. Tyle więc podwyżki dostali renciści w marcu. Po waloryzacji renta z tytułu częściowej niezdolności wynosi 613,38 zł brutto . Ile można dorobić

Przepraszam, to za mało

- wyjaśnia Elżbieta Jurska, matka Marka. - Zawsze coś, bo z takim schorzeniem trudno znaleźć pracę.Jest 2008 r. Marek chce w zakładzie pracy chronionej dorobić do renty. - Kadry zażądały decyzji o jej przyznaniu. Zginęła. Przeszukaliśmy calutki dom. Poprosiliśmy ZUS o duplikat i rozpętaliśmy piekło

Rządowe sposoby na ograniczenie szarej strefy

. Wcześniejszy emeryt nadal nie będzie mógł dorobić, ile chce. - Nie powinno być tu różnicy, jeśli chcemy likwidować szarą strefę i zwiększać legalne zatrudnienie, wcześniejsi emeryci powinni mieć takie same prawa w dorabianiu jak renciści - mówi Jeremi Mordasewicz. Docelowo jego zdaniem trzeba jednak

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

., aby w 2015 osiągnąć 100 proc. tej wartości. Ile można dorobić do renty socjalnej? Tyle samo, ile na wcześniejszej emeryturze, a więc do 70 proc. średniej krajowej. Jeżeli rencista zmieści się w tej kwocie, ZUS nie zabierze mu z renty ani złotówki. Jeżeli jednak przekroczy 130 średniej krajowej, rentę

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

świadczenie przedemerytalne z ZUS. Byli renciści też dostaną pieniądze Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np. wyzdrowieli. Jakie warunki powinna spełnić taka osoba: (przez co najmniej pięć lat pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy, (spełnić

Babciu, rób kanapki! Dziadek ma robotę

8 dniach pracy) brzęczały mi w uszach tylko kilka dni. Na szczęście zacząłem współpracę z moją rzeszowską redakcją jako wydawca na umowę o dzieło. - W tym wieku? Chce ci się jeszcze? - dziwił się Grzegorz, kumpel z osiedla, od 12 lat rencista. - Stary samochód jest mniej sprawny niż nowy - rzucił

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

W exposé premier Donald Tusk o reformie rent nie wspomniał. Mówił za to o podwyższaniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Reforma ma przebiegać stopniowo od 2013 r.Dziś wiek emerytalny kobiet to 60 lat, mężczyzn - 65. Jeżeli rencista osiągnie ten wiek - może przejść na

Renty rodzinne i socjalne

września ub.r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o rencie socjalnej. Nowe przepisy pozwolą dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Po zmianie rencista socjalny może dorobić tyle samo co wcześniejszy emeryt, a więc do 70 proc. średniej krajowej. Od 1 grudnia 2011 r. 70 proc. średniej płacy wynosi

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

stażu (kobieta) lub 61 lat i 25-letni staż (w przypadku mężczyzn) i dodatkowo musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np. wyzdrowieli. Emerytury częściowe Reforma mająca podnieść

Jak wcześniej odejść na emeryturę

) lub 61 lat i 25-letni staż (w przypadku mężczyzn) i dodatkowo musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np. wyzdrowieli. EMERYTURY CZĘŚCIOWE Reforma mająca podnieść wiek emerytalny

Kto ma szansę na rentę

. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, - po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok brakujący do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat. Renta z tytułu częściowej

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

państwo poniżej 40 mln zł miesięcznie, teraz - ponad 102 mln. Ale i tak się ZUS-owi opłaca. Dzięki temu, że wysyła ludzi na świadczenia, może zaoszczędzić na rentach. A tych mamy najmniej w historii. W rekordowym roku 1998 w Polsce było aż 2,7 mln rencistów. W marcu tego roku - zaledwie 1 mln 48 tys. DLA

Zatoka świń. Sopot. A gdyby to była twoja córka?

polecenie szefów, bo grają na dwa fronty i zbierają informacje; inni, by dorobić, bo nikt się nimi nie interesuje; jeszcze inni dlatego, że są skorumpowani, zaszantażowani albo wysługują się mafii narkotykowej z powodu - jak to Grzegorz określa - zaszłości z dawnych czasów. Z czasów gdy w Trójmieście

Odwrócona hipoteka, czyli kredyt dla seniora

połowa Polaków nie oszczędza na starość i nie zamierza tego robić. Jednym ze sposobów zdobycia dodatkowych pieniędzy i dorobienia do niskiej emerytury jest właśnie odwrócona hipoteka. To usługa finansowa znana od wielu lat w USA, Wielkiej Brytanii czy innych krajach europejskich. W polskim prawie

Jak zmienią się renty

leczniczej lub zawodowej). Ile wyniesie renta Upraszczając, liczy się, ile zarabialiśmy przed przejściem na rentę. Przyszły rencista (podobnie jak emeryt) musi wykazać: - 10 lat kalendarzowych (kiedy najlepiej zarabiał) z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo

Bardzo biedni oboje

rodzinnego, 400 zł dodatku, bo jestem na wychowawczym, i 170 zł dodatku, bo jestem samotną matką bez alimentów. Gdybym o nie wystąpiła, toby zasiłek wstrzymali.Czasem dorobię. W lecie, jesienią przy zbiorach - małą w chustę na plecy i idę w pole jak w "Chłopach". Piechotą trzy kilometry albo dalej

Jak wcześniej odejść na emeryturę

powinien mieć skończone 56 lat i 20 lat stażu (kobieta) lub 61 lat i 25-letni staż (mężczyzna). Przedsiębiorca ubiegający się o świadczenie musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np

Samotne matki - menedżerki ubóstwa

myślała, żeby dorobić. Spytała w urzędzie dzielnicy. - Powiedzieli mi: nie można dorobić nic, bo zabiorą świadczenia. Aż urzędniczka się zniecierpliwiła i kazała mi się decydować, czy wolę wychowywać, czy pracować. I wysłali mnie do opieki, żebym tam szukała pomocy finansowej. Byłam tak zdesperowana, że w

Ludzie, gdzie wam się tak śpieszy?!

Większość "szczęśliwców" to ludzie w pełni sił mający od 50 do 60 lat. Kombinują tak: na emeryturze dostanę mniej niż pensja w pracy, ale przecież jeszcze dorobię - legalnie lub na czarno. W sumie wyjdę na swoje, może nawet zyskam, a pracować będę mniej. Że to nieuczciwe, że ktoś inny

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

renciści, którzy nie potrafili udowodnić wysokości zarobków w poszczególnych latach pracy, mogą teraz wystąpić do ZUS o podwyżkę świadczeń. Wszystko dzięki obowiązującej od początku 2009 r. ustawie. Mogą skorzystać z niej osoby, które już pobierają emeryturę lub rentę, a którym ZUS wyliczył zerowe dochody

Mieszkanie po rozwodzie

udało się dorobić. To, co się dzieje z mieszkaniem, które zajmuje rozwodząca się para, zależy od tego, czy mieszkanie jest jej własnością, czy też nie. SĄD DZIELI MAJĄTEK Zacznijmy od sytuacji, gdy mieszkanie należy do rozstającego się małżeństwa. Wtedy po prostu jest częścią ich wspólnego majątku

Jak się starać o rentę

stawkę 0 zł, teraz minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. Ale tylko, jeśli rencista był ubezpieczony. Do naszej renty dokłada się też tzw. kwotę bazową ogłaszaną przez Główny Urząd Statystyczny, czyli przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki. Z myślą o najuboższych państwo ustaliło, że

Renta za mieszkanie. Czy odwrócona hipoteka się opłaca?

wspomnianych przepisów Kodeksu cywilnego. Trzeba więc podkreślić, że choć taka forma "dorobienia" do emerytury dla seniora może być ryzykowna, to działalność takich firm jest zgodna z prawem. Do kogo jest adresowana oferta firm proponujących renty dożywotnie? Przede wszystkim do osób powyżej 65. roku

Apolityczność to bzdura - rozmowa z dyrektorem biura zarządu wojewódzkiego PSL w Bydgoszczy

jest nienormalne. Kandydaci PSL na ławników to najczęściej bezrobotni i renciści. Chodziło o to, żeby sobie dorobili w sądach? - Nie! Nie zwracaliśmy na to uwagi. Chodziło o to, żeby byli porządnymi ludźmi.

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

W tym roku emeryci i renciści mają kilka powodów do zadowolenia. Ich świadczenia wzrosły już w styczniu, dzięki nowym stawkom podatku PIT. Zamiast 19, 30 i 40 proc. od tego roku wpłacamy do budżetu państwa 18 lub 32 procent. Niestety, na tej podwyżce nie zarobiliśmy wiele. Średnio na każdego

Waloryzacja rent i emerytur

. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczą nowe, wyższe świadczenie i poinformują o tym emeryta lub rencistę. Wyższa emerytura (lub rentę) będzie wypłacana od marca w terminie, w którym dziś odbiera się świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Jak policzyć podwyżkęCo to oznacza, że

Mieszkanie po rozwodzie

rzeczoznawcy do wyceny majątku. Prawo przewiduje, że byli małżonkowie po rozwodzie mają równe udziały w majątku wspólnym. Oznacza to, że wszystko, czego się wspólnie dorobili, musi zostać podzielone na dwie równe części. Co ciekawe, podziału majątku oraz przyznania mieszkania może zażądać nawet ta osoba, z

Kiedy przysługuje Ci zasiłek przedemerytalny

dla bezrobotnych, a złożeniem wniosku o przyznanie nowego świadczenia. To zaledwie 30 dni, a jeśli zostałeś zwolniony z pracy (czyli - jak pisze się w dokumentach - "ustał stosunek pracy"), na złożenie takiego wniosku masz dwa tygodnie. ** Przypadek czwarty - rencista

Jak podwyższyć sobie emeryturę

nie zdają sobie sprawy, że emeryturę można podwyższyć też w inny sposób. A właściwie sposoby, bo jest ich kilka. Jak to zrobić? Kto na tym może zyskać? Wyjaśniamy krok po kroku. Oto sposoby na wyższą emeryturęSposób 1. Znika zerowy dochódEmeryci i renciści, którzy nie udowodnili wysokości zarobków w

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

emeryturze dorobić, pamiętaj, że są pewne limity. Oznacza to, że nie możesz dorobić, ile chcesz. Gdy przekroczysz bowiem pewien poziom zarobków, ZUS odbierze ci część świadczenia, a nawet może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury. Bezkarnie możesz dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Wybory ławników do sądów. Partie poszły ławą

- Dlaczego chce pan być ławnikiem? - zapytaliśmy Konrada Adamczewskiego, bydgoskiego rencistę z wykształceniem zawodowym. - A jak tu żyć? - odpowiedział pytaniem. - Od początku jestem w SLD, też coś mi się należy. W sądzie idzie dorobić. Sojusz ławników I Adamczewski dorobi. Podobnie jak pozostali

Dla kogo świadczenie przedemerytalne

mogła to być praca na czarno! Byli renciści Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np. wyzdrowieli. Jakie warunki powinna spełnić taka osoba? Musiała wcześniej pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej pięć lat. A także: ** mieć

Przelicz emeryturę

ZUS (czy innej instytucji wypłacającej świadczenia). Emerytura może być wyższa, gdy złożymy w Zakładzie wniosek o nowe jej wyliczenie. Kto może wystąpić o przeliczenie świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić - wyjaśniamy poniżej. Po pierwsze - zerowy dochód Emeryci i renciści, którzy nie

Szychta pod bombami

"z banderowcami"! - Jeśli coś kiedyś udało się od władzy dla górników, dla Donbasu, wyszarpać, to tylko dlatego, że Kijów się nas bał - mówił Taras synowi. - Myślisz, głupi, że od Kremla coś wyszarpiesz, że Moskwa się kiedykolwiek ugnie przed górnikami z Donbasu? Taras jest górniczym rencistą

Zmiany w rentach

wcześniej będą miały renty wyliczane według starych zasad. I na koniec dobra informacja dla wszystkich rencistów: nowelizacja zakłada możliwość dorabiania sobie do renty. I to bez jakichkolwiek ograniczeń! Teraz to, ile może dorobić rencista, zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez

Praca lub emerytura

;. Mam 62 lata. Rok temu się zwolniłem z zakładu stolarskiego, gdzie przepracowałem 36 lat, i przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. Pół roku temu postanowiłem dorobić do skromnej emerytury. W zakładzie elektrycznym. I co teraz? Muszę z pracy zrezygnować, bo mi emeryturę zabiorą - pyta pan Piotr z Mińska

Jak podnieść sobie emeryturę

czy niskiej inflacji emeryci i renciści nie stracą. Z bardzo prostego powodu rząd przy ustalaniu waloryzacji bierze pod uwagę dwa wskaźniki: - wysokość inflacji tzw. emeryckiej, czyli wzrost cen w gospodarstwach emeryckich; - co najmniej 20 proc. wzrostu płac w przedsiębiorstwach. To tzw. realny

Czy możesz być rencistą?

procent (patrz: ramka Rewaloryzacja). W przyszłości będzie gorzej Od 2009 r. zmieni się sposób obliczania rent. Niestety na gorsze z punktu widzenia rencistów. Nowe renty będą ustalane na podstawie kapitału zgromadzonego na emerytalnym koncie. Ta kwota ma uwzględniać składki wpłacone po 1998 r. i

Pieniądze na trudne czasy

wynosi 675,10 zł, a wspomniany dodatek 325,36 zł. Osoby pobierające rentę rodzinną mogą dorabiać, ale - podobnie jak renciści niezdolni do pracy - tylko do pewnego limitu. Jeśli go przekroczą, ZUS obetnie, a nawet zabierze świadczenie. Jaki zatem można mieć dochód, żeby nie stracić świadczenia? Osobie

Jak się starać o rentę

chorobą zawodową, natomiast z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową to 672,16 zł. Do renty można dorobić Gdyby - tak jak planował wcześniej rząd - na początku roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rent, niektórzy renciści otrzymywaliby świadczenia w

Radziecki człowiek, doniecka republika. Czy jest za co kochać Ukrainę?

? Sami tu renciści - od zanieczyszczeń. Przyrost ludności ujemny. Ludzie rozmnażać się nie chcą (choć po prawdzie, choć narzekam, sam też mam tylko jednego syna). Oligarchowie wyciskają z nas ostatnie soki, a sami żyją w Szwajcarii albo w Monako. Po co Putin by nas miał brać? Nie. Ukrainę trzeba na

Emerytura może być większa

na etacie (jego wysokość nie ma znaczenia). Pamiętaj! Jeśli postanowisz na wcześ-niejszej emeryturze dorobić, nie zapomnij, że są pewne limity w dorabianiu. Oznacza to, że gdy przekroczysz pewien limit zarobków, ZUS odbierze ci część świadczenia, a nawet może wypłatę emerytury całkowicie zawiesić

Jak się starać o świadczenia rodzinne

, ale - podobnie jak renciści niezdolni do pracy - tylko do pewnego limitu. Jeśli go przekroczą, ZUS obetnie, a nawet zabierze świadczenie.Młodzi pod parasolemZUS wypłaca też tzw. rentę socjalną. Powstała ona zmyślą o osobach młodych, które mają zerowy lub zbyt krótki staż pracy i z tego powodu w razie

Dla kogo wcześniejsze emerytury

prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospodarstwie. Należy pamiętać, że na wcześniejszej emeryturze można dorobić, ale tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 marca 2012 r. to 2510,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeżeli

Nie będzie zakazu pracy dla emerytów

warianty rozwiązania problemu: całkowity zakaz łączenia renty lub emerytury z pracą; ograniczenie kwoty, jaką można sobie dorobić bez pomniejszania wysokości emerytury; podniesienie składki na Fundusz Pracy dla pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Ten ostatni wariant okazał się

Fani "Rancza" pielgrzymują do Wilkowyj, czyli Jeruzala

to dorobić można. Pan Kazik, co skrył się U Krysi przed deszczem, mówi, że ostatnio parę razy tylko przeszedł "wte i wewte" i już mu stówka wpadła: - Wolę w filmie robić niż przy łopacie. Odcinek IV: Dar z nieba Z modrzewiowym kościołem było tak: "Przegniłe podwaliny, zmurszałe ściany

Zacznijmy od małego Jasia.

aż ponad 70% Polaków (powyżej 15 roku życia) przyznaje się do tego, iż nie posiada żadnych oszczędności. Są to najczęściej bardzo młodzi ludzie (uczniowie i studenci) oraz bezrobotni, rolnicy, robotnicy, emeryci i renciści, a zarazem osoby o niskim poziomie wykształcenia (podstawowym i zasadniczym

Alimenty od dzieci dla rodziców

przed laty wybudowali z ojcem. Dom ma dwa wejścia, mogłaby więc wynająć jego część i dorobić w ten sposób do - przyznaję - skromnej emerytury. Ona jednak woli brać pieniądze ode mnie i siostry. Dajemy matce, ile możemy, ale na wiele nas nie stać. Siostra jest nauczycielką, samotnie wychowuje dwójkę

Dla kogo świadczenia przedemerytalne?

pracy. Dodatkowo działalność gospodarczą (ważne - niezwiązaną z rolnictwem) prowadziły co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia upadłości, a wcześniej opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Byli renciści mają prawo do zasiłku, jeśli przez pięć lat (bez przerwy) dostawali rentę, a po ustaniu

Polska 2067. Zobacz, co robią Twoje wnuki

politykę. A na 35 metrach w gomułkowskim M-3 z lamperiami na ścianach dorobiliby się dwójki dzieci, kanapy, fotela, żeliwnej wanny i radia Szarotka...Albo inaczej - Jacek mógł mieć szczęście i do trzydziestki dobijać w 2012 r. Byłby wolnym człowiekiem. Tylko nie miałby pewności, czy na posadzie w banku

PGR, przyszłość naszej wsi

do solarium, skoro ludzie tu ogorzali, bo większość czasu spędzają na powietrzu. Nawet emeryci, renciści i bezrobotni. A ci, co mają robotę, wracają z miasta późno i na żadne fitnessy ani solaria sił już nie mają. Wytłumaczył, że żaden projekt unijny na solarium nie przejdzie. Muszą zrobić coś, co

Rozmowy przy sprzedawaniu kwiatów

, rencista. Czarne przeciwsłoneczne okulary, schorowany. Siedzi na ławce. Robert - 35 lat, ogólnie robi w handlu. Kolega Edwarda. Mocny obrzęk alkoholowy. Adam - rolnik. Kolega Edwarda i Roberta. Trzyma się z tyłu. Nic nie mówi, bo i co tu gadać. Oni sprzedają, on dostarcza towar. Wiesława - 75 lat

Zabawy ze swastyką

Danzig. - Nie chodzi nam o Niemców - oburza się, nerwowo zaczesując blond grzywkę opadającą mu na oczy. - Chcemy zrekonstruować obronę Poczty. To będzie preludium obchodów 70-rocznicy wybuchu II wojny światowej. Michał jest 40-letnim rencistą. Do niedawna utrzymywał się z produkcji skórzanych elementów

Jak wyłudzić rentę, czyli na nogę też mogę

. Też chcą dorobić do emerytury. Rybkowski jest doskonale zorientowany, w jakich godzinach i w jakich przychodniach przyjmują kieleccy lekarze, świetnie zna przepisy ZUS. Wie, komu należy się renta, jak wygląda orzecznictwo, droga odwoławcza. Ustalamy kolejność wizyt u lekarzy różnych specjalności

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

Obecnie każdy z emerytów, rencistów czy osób pobierających świadczenia emerytalne (w sumie 9,7 mln Polaków) dostaje podwyżki przy corocznej (marcowej) waloryzacji. Wcześniej niektórzy dostawali też jednorazowe dodatki (ci z najniższym świadczeniem) i podwyżkę wynikającą z likwidacji starego

Dlaczego Mierzyn nie głosuje?

Sucharczuk: - Np. mogę wyjść i młodym zwrócić uwagę, jak pół nocy warkoczą samochodem i dudnią radiem, a ludzie spać nie mogą. Ja mogę spokojnie poprosić: "Chłopcy, zgaście to radio". I zgaszą. Innego by nie posłuchali. Może nawet do bicia skoczyli. Opowiada, że wieś to głównie emeryci i renciści

Sami swoi

! Wszystko zależy, jak się ludzie dobiorą. Spółdzielnia jest jak rodzina, jak w rodzinie jest zgoda, to może się dorobić, a jak są draństwa i każdy w swoją stronę ciągnie, to nic nie osiągną. Mnie się dobrze gospodarzy i nie znam roku ani zebrania, żeby spółdzielcy sprzeciwili się moim propozycjom. Były

Przegląd krakowskich komitetów wyborczych

sojuszu ludzi lewicy, dlatego na naszych listach wyborczych znajdują się reprezentanci wielu organizacji (...)". Te organizacje to m.in. Związek Zawodowy Emerytów i Rencistów HTS, Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, stowarzyszenie

Pełnoprawna praca dla niepełnosprawnych

zarobkowania. Tym samym zerwał też z dyskryminacją osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną, bo innym rencistom, a także emerytom wolno było dorabiać znacznie więcej, właśnie te 70 proc.

Renty do zmiany

pogorszenie sytuacji materialnej części rencistów nie zgodził się prezydent. Niemniej zmiana systemu rentowego jest konieczna. Obecne przepisy stwarzają bowiem zagrożenie, że renty byłyby wyższe niż emerytury. To z kolei mogłoby spowodować, że wielu Polaków wolałoby pobierać takie świadczenie, niż przez wiele

W pętli

, najczęściej panie w średnim wieku. Ja też miałam ich wyławiać spośród tych, którym udzielałam pożyczek. Udało się pani kogoś złowić? Jedną klientkę, która zarabiała jako sprzątaczka w biurze, z mężem była skonfliktowana i ciągle żaliła się, że nie ma za co spłacać rat. Zapytałam, czy nie chciałaby dorobić

Tak wybiera Śląsk

Krzanowicach niezbędne, żeby przeżyć. Można wyjechać do Niemiec albo Holandii, dorobić i jakoś żyć. Ale, choć mają niemieckie paszporty, mało kto czuje się Niemcem. - Co z nas za Niemcy, jak my po niemiecku ciężko się dogadujemy. Zawsze będziemy Polakami - podkreśla Liszka. - Starsi ludzie - dodaje - mają za

Ile może dorobić rencista?

Ile może dorobić rencista?

Czy rencista może dorabiać? Oczywiście jest to możliwe, ale w niektórych przypadkach osoba, która każdego miesiąca pobiera świadczenie od ZUS, musi przestrzegać limitów dotyczących wysokości dodatkowych zarobków. Takie ograniczenia nie obowiązują tych rencistów, którzy otrzymują renty inwalidy wojennego, wojskowego lub renty rodzinne po tych inwalidach, jak również tych którzy pracowali na umowę o dzieło, nie płacąc tym samym składek ZUS.

Jak dużo dorobi rencista ważne jest natomiast w przypadku tych osób, które otrzymują renty z tytułu niezdolności do pracy czy też rentę rodzinną. Limity dotyczą także tych osób z rentą inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową. W przypadku, gdy kwota zarobku przekroczy wspomniane limity renta może zostać zmniejszona lub nawet zawieszona.

Ile może dorobić rencista? Jest to zależne od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego w Monitorze Polskim. Jeżeli zarobek rencisty przekroczy 70% takiego wynagrodzenia, to jego świadczenie zostaje pomniejszone o kwotę nadwyżki. Natomiast w przypadku gdy w ciągu miesiąca rencista zarobi więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, jego renta zostanie zawieszona. Od 1 marca 2015 roku, rencista może zarobić do 2759,90 zł jeśli nie chce pomniejszenia świadczenia z ZUS oraz do 5125,50 zł bez konieczności zawieszenia renty.