ile lat szkoły wlicza się do emerytury

sprawdź też:

emerytura

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

Trzynastki, czternastki, deputaty węglowe, osobny superprzelicznik do emerytur, a nawet nagrody za zbieranie złomu. Ekstra przywileje dla wybranych grup zawodowych kosztują kilka miliardów złotych rocznie. Część z nich rząd chce odebrać.

Co oznacza wybór między OFE i ZUS

Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianach w systemie emerytalnym. Projekt jest w konsultacjach społecznych. Nowe prawo ma obowiązywać od 31 stycznia 2014 roku

Komu przywileje zawodowe

Dodatki do pensji, zapomogi, dłuższe urlopy, wcześniejsze i wyższe emerytury - na takie przywileje mogą liczyć niektóre grupy zawodowe.

Emerytura w mundurze

Emerytura w mundurze

nie ze swojej winy, bo np. okazało się, że jest niezdolny do dalszej służby? Wtedy zachowuje swoje uprawnienia emerytalne, ale pierwsza emerytura zostanie mu wypłacona, gdy skończy 55 lat. Kolejna zmiana to sposób liczenia świadczeń.Emerytura dla funkcjonariusza wyniesie 60 proc. podstawy jej wymiaru

Komu się należy renta rodzinna

tytułu niezdolności do pracy. Ale nie tylko. Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co prawda nie pobierał renty czy emerytury, ale spełniał warunki do ich otrzymywania

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i płacił składki na

Przejście na częściową emeryturę nie będzie trudne

Przejście na częściową emeryturę nie będzie trudne

Zaczęło się w czwartek. Premier Donald Tusk, oznajmiając sukces w negocjacjach z PSL, opowiadał, że wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn zostanie zrównany i będzie stopniowo podnoszony do 67 lat. Kto chce, będzie mógł jednak przejść na emeryturę wcześniej - kobiety w wieku 62 lat, mężczyźni - 65

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy się wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł netto. Do dochodu rodziny wlicza się zarobki rodzica, ale także inne przychody, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, emeryturę lub rentę. Do obliczeń przyjmuje się

Kiedy po świadczenie

Kiedy po świadczenie

ZUS, dowie się, ile dostanie. A jeśli ma równocześnie uprawnienia do wcześniejszej emerytury, wynikające z wygasających przepisów - jak sprawdzi, co byłoby korzystniejsze?- Trzeba pamiętać, że nauczyciel, który ma już przyznaną wcześniejszą emeryturę, nie ma prawa do nauczycielskiego świadczenia

Emerytura dla nauczyciela

Emerytura dla nauczyciela

na wcześniejszą emeryturę?Mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., posiadający zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy, którzy przepracowali 25 lat i ukończyli 60 lat, ale mają mniej niż 65 lat, ponieważ wtedy nabywają prawo do regularnej emerytury.Kobiety, które urodziły się w latach

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

renty rodzinnej?Dzieci zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą (ta zasada dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych). Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do

Legendarny ból transformacji

Legendarny ból transformacji

40 latach pracy i kobietom po 35 latach (do stażu wliczano studia i służbę w wojsku). Rok później prawo do wcześniejszej emerytury rozszerzono na tych, których po prostu zakład zwalniał. Bardzo łatwo orzekano wtedy o inwalidztwie, w latach 90. liczba rencistów zwiększyła się o ponad 3 mln osób

Ile emerytury należy się za czas studiów?

Ile emerytury należy się za czas studiów?

Pan Roman z Krakowa: - ZUS zapewniał mnie, że pięć lat studiów wliczy mi do emerytury. Ostatnio dostałem informację o swoim koncie emerytalnym. I okazało się, że składek nie mam. Zapytałem: dlaczego? Odpowiedź: "Nie spełnia pan kryteriów". - To dlaczego wcześniej mówiliście, że spełniam

Dezubekizacja - drugie starcie

Dezubekizacja - drugie starcie

, była kwestia równości: ustawa nie zrównuje emerytur tzw. esbeckich (czyli mundurowych w PRL) ze zwykłymi. W tych ostatnich do podstawy emerytury wlicza się bowiem za każdy rok składkowy 1,3 proc. zarobków za ostatnie dziesięć lat pracy. Tymczasem byłym funkcjonariuszom "organów" ustawa każe

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

trafia do systemu ogólnego. I to byłby zdrowy, rynkowy mechanizm, bo rodzice by poczuli, jak ważne jest dla nich to, żeby dzieci wychowali dobrze. Żeby one osiągnęły sukces zawodowy. A poza tym opłaciłoby się wtedy mieć więcej dzieci, bo z jednego ta emerytura byłaby taka, z dwójki większa, a z trójki

Zoll: Każdy ma prawo do klauzuli sumienia [ROZMOWA]

Zoll: Każdy ma prawo do klauzuli sumienia [ROZMOWA]

wszyscy, a niewierzący dowiedzieliby się, w co nie wierzą. Katecheza powinna być w kościele. Na razie szkoła wręcz przymusza do katolicyzmu. Z badań fundacji Polistrefa w małopolskich szkołach wszystkich szczebli wynika, że uczniowie niewierzący i wyznający inne religie chodzą na katechezę i uczestniczą w

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

kapitału początkowego będzie pan miał zaliczoną jedną trzecią z 3 lat pracy (przed i po studiach). A więc rok.Czy okres studiów liczy mi się do stażu uprawniającego do pobierania emerytury minimalnej? W nowym systemie przewidziano bowiem emerytury minimalne dla osób, które miały minimalny okres stażu pracy

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

rządu PO-PSL. Będzie to zaledwie 3,8 proc., i to dopiero od września (w poprzednich latach nauczyciele dostawali nawet 10 proc. podwyżki). Realnie będzie to wzrost o maksymalnie 100 zł do pensji zasadniczej. W praktyce zależy to od stażu i miejsca pracy nauczyciela - bo do pensji zasadniczej dolicza się

Emerytury dla nauczycieli

Emerytury dla nauczycieli

Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ zawód nauczyciela nie znalazł się na rządowej liście stanowisk pracy o szczególnym charakterze objętych nową ustawą o emeryturach pomostowych (mała grupa nauczycieli prawo do pomostówek jednak dostała; o tym niżej). Rząd zgodził się na świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Emerytury dla 60-latków już są. Jakie warunki trzeba spełnić?

- ma prawo do emerytury. Nie ma znaczenia, że teraz np. prowadzi działalność gospodarczą. Tu uwzględnia się tylko okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy (wlicza się oczywiście okres pobierania np. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy czy zasiłku chorobowego, ale lata nauki już nie). 4. Mam

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

nauczycieli z najstarszych roczników objętych ustawą będzie mogła skorzystać jeszcze ze starych uprawnień do wcześniejszej emerytury. A te są: * lepiej płatne i * nie wykluczają dorabiania w szkole. Dlatego aż przez pierwszych siedem lat obowiązywania nowych świadczeń tylko nielicznym nauczycielom będzie się

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

wysokość oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.Zwolniony nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę otrzyma dodatkowo:wynagrodzenie miesięczne, jeśli pracował w szkole krócej niż 2 lata;dwumiesięczne, jeśli pracował od 2 do 8 lat;trzymiesięczne, jeśli przepracował ponad osiem lat.Uwaga

Mundurówka na emeryturze

nauczanie, lecz walka zbrojna w czasie wojny), - walczył u boku sojuszniczej armii, - był w obozie jenieckim, w obozie internowania lub w niewoli u nieprzyjaciela, to ten czas wlicza się do stażu służby wojskowej. Ważne! Jeżeli żołnierz w latach 1945-56 pracował w wojskowym sądownictwie lub w Informacji

Skarbonką Kościołów są wierni

bardziej narusza go ocena z religii obowiązkowo wpisywana na świadectwo i obecnie wliczana do średniej. Biorąc pod uwagę wysiłek, jaki włożyły wspólnie Kościół rzymskokatolicki i Trybunał Konstytucyjny po 1989 r. w zalegalizowanie za wszelką cenę nauczania katechezy w szkole, jest wątpliwe, by teraz z tego

Opozycja na pomoc gospodarce: którym pomysłom warto się przyjrzeć? [ANALIZA]

"uszczupleń podatkowych", a nie są karani za doprowadzenie firmy do ruiny. Ale to, że wszystkie partie programowo popierają mały biznes, to dobrze. Może kiedyś ilość pomysłów zamieni się w nową jakość. Ruch Palikota proponuje "firmy na próbę": przez 3 pierwsze miesiące firma mogłaby

Wcześniejsza emerytura kobiet

zgoda dyrektora szkoły. A ten może odmówić, argumentując, że burzy mu to plan nauczania. I jeśli dyrektor powie "nie" - nic nie zrobimy. Nie można się odwołać do sądu pracy. Tak mówi "Karta nauczyciela" Problem mają osoby, które wymagany do wcześniejszej emerytury 30-letni staż pracy

Dla kogo dopłata do czynszu

pierwszy - obliczenie dochodu. Trzeba dodać do siebie wszystkie dochody brutto (z ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku) osób zajmujących lokal, odliczając składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Uwaga! Do dochodu nie wlicza się: ** pomocy materialnej

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

Najnowsze poprawki przepisów o świadczeniach rodzinnych (zasiłkach, dodatkach, świadczeniach opiekuńczych) obowiązują od 1 stycznia 2012 r. (patrz ramka - Ważne przepisy). Istotne zmiany dotyczą sposobu określania dochodu rodziny. Wlicza się do niego przychody m.in. ze zbycia papierów wartościowych

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

na pełnym etacie. (Kryteria stażu i wieku uprawniające do wcześniejszej emerytury trzeba spełnić do końca 2008 roku. Uwaga! Jeśli chcesz nadal pracować, nie musisz się natychmiast zwalniać - na wcześniejszą emeryturę możesz przejść w kolejnych latach. Jeżeli przed 1 stycznia 1999 r. staż wynosił

Pieniądze na dzieci

miesięcznie. Od tej kwoty opłacane są składki na twoje ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. *** Gdy twoje dziecko rozpoczyna edukację, należy ci się dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł raz na rok szkolny. Wniosek należy złożyć do końca okresu zasiłkowego. *** Gdy dziecko dojeżdża do szkoły

POPiS w Trybunale

.: utrzymania wliczania stopnia z religii do średniej ocen w szkołach oraz dofinansowywania przez państwo uczelni teologicznych, gdzie warunkiem studiowania jest pozytywna opinia proboszcza. Mimo tradycji nienarażania się Kościołowi zdumiewająca była łatwość, z jaką te orzeczenia przeszły - tylko przy jednym

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

szkole czy szkole wyżej, ale nie później niż do ukończenia 25 lat. Przyznawane byłoby bez względu na dochody. Jeśli w stosunku do ubiegającego się o takie świadczenie pojawiłyby się wątpliwości, instytucja wypłacająca świadczenia będzie mogła poprosić ośrodek pomocy społecznej o przeprowadzenie

Kto nie będzie miał składek emerytalnych za studia

składkowych. Jeżeli więc pan Tadeusz z Płocka pracował po ukończeniu politechniki 12 lat, to do emerytury dolicza mu się dodatkowo cztery lata studiów. Jeśli pracowałby 15 lat, ZUS zaliczyłby mu całe studia (czyli pięć lat).Gdzie problem? Twórcy reformy emerytalnej sprzed ponad dekady wyznaczyli swego rodzaju

Porządki po Giertychu

powiązaniu z obowiązkami. I co z emeryturami? Czy nauczyciele zachowają prawo do wcześniejszych, czy będą pomostowe. Giertych zostawił szkołę umundurowaną- Trzeba zmienić zapis ustawy, by o mundurkach decydowała szkoła - rodzice i nauczyciele, po uwzględnieniu opinii uczniów. Wystarczy nowelizacja jednego

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

albo specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (więcej niż pięć dni w tygodniu, nie wlicza się tu pobytów w zakładach opieki zdrowotnej, np. szpitalu). Świadczenia tego nie dostaniemy także, gdy jakaś osoba w rodzinie ma już na to dziecko jakieś świadczenie (ustalone prawo do wcześniejszej emerytury albo

Rzym i Ateny znów zatrzęsą strefą euro?

parlament powinien poznać szczegóły planu oszczędnościowego już w przyszłym tygodniu i zatwierdzić go do końca września - ale rząd wciąż koryguje swój projekt i do zadeklarowanej kwoty brakuje mu obecnie ok. 5 mld euro. Berlusconi wycofał się bowiem w poniedziałek z planu trzyletniego "podatku

Pieniądze na dzieci

(więcej niż pięć dni w tygodniu). Nie wlicza się tu pobytów w zakładzie opieki zdrowotnej; *jeśli jakaś inna osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko, świadczenia pielęgnacyjnego czy dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego

Henryka Bochniarz: Etatów nie będzie

kontrole dziennie: czy wisi kartka, że BHP jest najważniejsze na świecie, albo czy ZUS zapłacił. Jeżeli Polska ma się rozwijać, to ludzi przedsiębiorczych powinna dopieszczać. I dopieszcza. - Nie. Cała grupa, którą spotkałam w Londynie, to byli ludzie młodzi, nieskłonni do narzekań. Mówią, że prowadzenie

Miller SLD nie pobudzi

wpływ na to, kto pracuje jako katecheta. Dziś to Kościół o tym decyduje, choć katecheci są opłacani z naszych podatków. Albo wyrzucić religię z grupy przedmiotów, których oceny są wliczane do średniej.Teraz z religii ma się zazwyczaj dobre stopnie, które podnoszą średnią. A gdy ten stopień nie będzie

Haruj całe życie, będziesz biedny

jego biograf Robert Skidelsky, chciał ich ostrzec przed komunistyczną utopią, uwieść wizją, do której - mimo oczywistych trudności (Wielki Kryzys był tuż-tuż) - miał doprowadzić kapitalizm. W wykładzie, który ukazał się drukiem w 1930 roku pod tytułem "Możliwości ekonomiczne dla naszych wnuków

Polska potrzebuje bankrutów

, kapitału społecznego.- To teza prof. Janusza Czapińskiego, którego badania NBP finansowo wspomaga. Czapiński pokazuje, że brak zaufania i zdolności do współpracy jest jedną z przyczyn, dla których nie jesteśmy w stanie przejść do tego etapu advanced. Tego powinno się uczyć już w szkole. Nie indywidualne

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

dojazdy, lub 90 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Przysługuje tylko przez rok szkolny, czyli dziesięć miesięcy na jedno albo na drugie (nie na dojazdy i internat jednocześnie). Należy się dopiero od szkoły ponadgimnazjalnej. Chyba że dziecko idzie do

Boni odpowiada Balcerowiczowi: Samo zaciskanie pasa to żadna reforma

zbliżymy się do momentu decyzji. I że nie ma tematów tabu. Trzeba więc rozmawiać o wieku emerytalnym, o KRUS, o mundurówkach.Druga sprawa - bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń i sukces reformy emerytalnej nie zależy tylko od oszczędności państwa. To że np. sześciolatki poszły do szkół, wydłuża im czas pracy

Minister to funkcja polityczna

wierzące są premiowane ocenami z religii, które wlicza się do średniej.- Prawo do etyki powinno być efektywne, a nie fikcyjne, ono jest częścią wyboru rodziców. Ale żeby było jasne, uważam też, że religia raczej wzbogaca człowieka, a nie zubaża. To dobrze, że religia jest w szkołach, mam tylko nadzieję, że

Nowe stawki czynszów komunalnych - przewodnik

wieloosobowym - od 100 do 150 proc. najniższej emerytury (dziś od 675,10 do 1012,65 zł)dochód w gospodarstwie jednoosobowym - od 150 do 200 proc. najniższej emerytury (dziś od 1012,65 do 1350,20 zł).Jeśli osoba, która mieszka samotnie np. w 90-metrowym mieszkaniu, będzie ubiegać się o zniżkę dochodową, miasto

Portret konny biskupa Głódzia

wśród hierarchów. Od interpretacji tych materiałów zależało przecież dobre imię niejednego biskupa. W 2004 roku IPN odnalazł materiały inwigilacji przez SB środowiska licealistów w Sokółce, które zakończyło się wyrzuceniem Głódzia ze szkoły. Arcybiskup jako pokrzywdzony mógł zajrzeć do swojej teczki

Zmiany w rentach

zatrudnieni na czarno. Do okresu składkowego zalicza się także np. okres czynnej służby wojskowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy urlop macierzyński. Przykładem okresu nieskładkowego jest czas nauki w szkole wyższej (tylko na jednym kierunku i jeśli ukończyliśmy studia w terminie). Okres

Krzyż i demagogia

osób. Tak samo nie zauważamy braku księży. Jest dużo mniej powołań!- Zgoda, ale odczujemy to, dopiero gdy ten niż duchownych ujawni się na poziomie obsadzania parafii, gdy starzy odejdą na emerytury lub do wieczności, a młodych będzie mniej, niż ich było. Nasze rozliczne funkcje będzie musiało przejąć

Staż pracy do emerytury

, ? pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe są do stażu pracy zaliczane w całości. Inaczej wygląda sprawa przy okresach nieskładkowych. Przy ubieganiu się o emeryturę częściową ZUS uwzględnia tylko jedną trzecią takich okresów z całego czasu zatrudnienia.Jeżeli

Kultura stoi totolotkiem

Kultury Polskiej zorganizowanym w 2009 r. z mojej inicjatywy. Kongres przyczynił się do mobilizacji środowisk twórczych. Pierwsze - symboliczne wówczas - efekty tego procesu obserwowałem podczas ostatniego dnia obrad, gdy Agnieszka Holland wraz z Jackiem Żakowskim ogłosili powołanie komitetu

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

poczet domowników wlicza się też niepełnosprawne dziecko, dopuszczalny dochód na osobę rośnie do 583 zł. Ile pieniędzy możesz dostać z tytułu zasiłku rodzinnego? ? Na dziecko do pięciu lat - 48 zł miesięcznie (wszystkie kwoty netto ) ? na dziecko w wieku 5-18 lat - 64 zł, ? na dziecko w wieku 18-24

Tata też ma swój urlop!

; *orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oczywiście wyłącznie wtedy, gdy wnioskujesz o urlop, by opiekować się takim właśnie dzieckiem); *oświadczenie, że nie posiada się innych tytułów do ubezpieczeń wtym okresie; *oświadczenie, że nie ma się ustalonego prawa do emerytury lub

Rencista w kryzysie

się o rentę inwalidzką. Dodatkowo:** zaświadczenie o tym, jak długo chodzisz do szkoły, albo** zaświadczenie z uczelni prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów, lub** zaświadczenie o odbywaniu aspirantury naukowej.Renta socjalna także może być przyznana na czas nieokreślony lub

Pieniądze dla rodziców

należy się na dziecko do 18. roku życia. Gdy kontynuuje ono naukę w szkole - pieniądze dostaje do 21. urodzin, dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej - do 24. roku życia. Nowość! Nowelizacja przepisów rozszerza

Pieniądze dla rodziców

ubiegać o dodatki. Świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki) nie są wliczane do dochodu i nie odprowadzasz od nich podatków (podajemy stawki netto).Na urodziny- 1000 zł -jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Przypominamy: należy się tym, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego. To nie to samo co

Jak starać się o rentę

przyczyn zdrowotnych nie możesz utrzymywać się z pracy. Ustawa o emeryturach i rentach mówi, że osoba niezdolna do pracy to ktoś, kto "całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu popsucia sprawności organizmu i nie rokuje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy po

Dojrzewanie do Balcerowicza

- Dlaczego plan Balcerowicza został przyjęty bez społecznych konsultacji? - zapytał młody człowiek związany z lewicową "Krytyką Polityczną". Dla osób, które przeżyły rozpad realnego socjalizmu, hiperinflację końca lat 80., gwałtownie zmieniającą się sytuację polityczną od wiosny 1989 do

Kiedy przedsiębiorcom będzie lżej

- tylko ten na etacie - dostaje go np. jeżeli nie jest w stanie pracować, bo musi opiekować się zdrowym dzieckiem do ośmiu lat z powodu np. nieprzewidzianego zamknięcia szkoły albo poważnej choroby małżonka, który dotychczas stale opiekował się dzieckiem. Zasiłek przysługuje też m.in. w przypadku

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

- sprawdź, kto się tym zajmuje w twojej gminie). Przede wszystkim musisz przygotować wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. To sporo wypełniania. Trzeba wpisać: swoje dane (łącznie z PESEL-em); wymienić imiona dzieci (podać ich PESEL-e), a jeśli się uczą, podać adresy szkół

Portret konny biskupa Głódzia

interpretacji tych materiałów zależało przecież dobre imię niejednego biskupa.W 2004 roku IPN odnalazł materiały inwigilacji przez SB środowiska licealistów w Sokółce, które zakończyło się wyrzuceniem Głódzia ze szkoły. Arcybiskup jako pokrzywdzony mógł zajrzeć do swojej teczki. Nie chciał.- Ci, którzy na mnie

Jeśli nie Kołodko, to kto?

kredyt, a luka między dochodami a wydatkami pogłębi się jeszcze po wejściu do Unii Europejskiej, choćby z powodu kosztów składki. Jeśli rząd będzie z kuracją zwlekał lub jeśli nie da ona oczekiwanych efektów, czekają nas potężne kłopoty, a pierwsze lata naszego członkostwa w Unii zamiast przynieść

Ostalgia

na pomoc dla nas, pozamykali tutejsze fabryki, by nie mieć konkurencji, widzieli w nas tylko rynek zbytu. W te transfery, które do nas płyną, wlicza się pensje dla urzędników, pomoc społeczną, środki na bezrobocie, to wszystko, co na Zachodzie też się przecież płaci. Towarzysząca nam zachodnia Niemka

Leon Koźmiński

w Lozannie. Ponad pół wieku był związany z warszawską Szkołą Główną Handlową, w której zdobył magisterium, a następnie pracował naukowo aż do emerytury. Obronił doktorat na Sorbonie w 1929 roku. Wkrótce później habilitował się i podjął pracę akademicką w SGH. Opublikował ponad 150 prac z dziedziny nauk

Hans-Hermann Hoppe

Hans-Hermann Hoppe (ur. 2 września 1949 w Peine) – filozof i ekonomista niemieckiego pochodzenia, przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii, anarchokonserwatysta, sympatyk anarchokapitalizmu. Aktualnie pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Nevady w Las Vegas. Autor wielu książek

Stanisław Arnold

obronił doktorat na UW pod kierunkiem Marcelego Handelsmana na podstawie pracy Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w wieku XIII. Podjął wówczas pracę na Uniwersytecie, z którym pozostał związany do emerytury w 1966. W latach 1924-1928 uczył historii w warszawskim Gimnazjum im. Stefana Batorego.Na UW

Leon Babiński

Politechniki Szczecińskiej przez połączenie WSE ze Szkołą Inżynierską do emerytury) – pracował na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu PS.Od roku 1947 był członkiem Instytutu Prawa Międzynarodowego w Gandawie. Należał m.in. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Paryżu

Stanisław Bonifacy Jundziłł

mu się zdobyć godne podziwu wykształcenie. Młody Jundziłł do osiągnięcia 14. roku życia uczył się łaciny i języka rosyjskiego w domu, pod okiem rodziców oraz przygodnych nauczycieli. Rok 1773 spędził na praktyce u Kazimierza Dowgiałły, prawnika. Dopiero posag trzeciej żony ojca umożliwił mu pójście do szkoły

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Obsługa emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracujących: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar są obowiązkowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar: w II filarze wybiera się fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz więcej: