grupa inwalidzka ulgi

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Na alzheimera cierpi prawie 400 tys. Polaków. Drugie tyle zmaga się z demencją. Na jaką pomoc mogą liczyć chorzy i ich opiekunowie?

Ulgi na dzieci pójdą w górę. Na zmianach skorzysta milion rodzin

Sejm zgodził się w czwartek na zaproponowaną przez rząd podwyżkę ulg na dzieci. Ulga na trzecie dziecko w rodzinie wyniesie 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne 2700 zł rocznie. Emerytury wzrosną w przyszłym roku o co najmniej 36 zł.

Sejm przyjął zmiany: Ulgi na dzieci w górę. Emerytury i renty też

Sejm zgodził się w czwartek na zaproponowaną przez rząd podwyżkę ulg na dzieci. Ulga na trzecie dziecko w rodzinie wyniesie 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne 2700 zł rocznie. Emerytury wzrosną w przyszłym roku o co najmniej 36 zł.

Zniżki i ulgi dla starszych

, Regio, RegioEkspres, TLK i InterCity. W Express InterCity i Express InterCity Premium ulga jest w drugiej klasie. * Kombatanci - inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni do pierwszej grupy inwalidzkiej lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji - mają 78 proc. ulgi w

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

lub II grupą inwalidzką) musi być jego właścicielem lub współwłaścicielem, chyba że auto należy do członka rodziny, który ma tę osobę na utrzymaniu. Nie trzeba przy tym gromadzić żadnych faktur ani rachunków za paliwo; - wydatki na sprzęt rehabilitacyjny, np. na zakup specjalistycznego łóżka

Co się należy kombatantom

Co się należy kombatantom

Polskiej, przysługują ulgi ustawowe - 51 proc. zniżki na bilety w pociągach osobowych, Regio, RegioEkspres, TLK i InterCity. W Express InterCity i Express InterCity Premium - na miejsca w drugiej klasie. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do pierwszej grupy inwalidzkiej lub

Za co starsi płacą mniej

Za co starsi płacą mniej

, InterRegio, RegioEkspres i TLK (w przypadku ekspresów dotyczy to tylko drugiej klasy). Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidzkiej lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na 78 proc. ulgi w pociągach

Warszawa. Zmiany w ulgach w komunikacji miejskiej od lutego

przysługującym osobom niepełnosprawnym umysłowo wraz z ich opiekunami, objęte zostaną osoby z dysfunkcją intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem. Bezpłatnie podróżować mogą - na podstawie spersonalizowanej karty

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

niepełnosprawności, orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej oraz orzeczenie lekarza orzecznika wydane przed 1 października 2003 r., uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Przykład. W marcu 2015 r. wniosek o rentę

Przywileje dla seniorów i kombatantów

Przywileje dla seniorów i kombatantów

. Jednak zarówno w autobusach miejskich, jak i w tych jeżdżących po kraju osoby starsze, które są niepełnosprawne, mogą skorzystać z ulg ustawowych. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) otrzymują 49 proc. zniżki na bilety w przypadku komunikacji zwykłej oraz 37 proc. w

W.Brytania. Świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

. Carer's Allowance). Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem może też kwalifikować podatnika do wyższej ulgi podatkowej na dzieci (tzw. child credit) w przypadku osób o niskich przychodach. Szkoły nie mogą odmówić przyjęcia dziecka niepełnosprawnego i "w granicach rozsądku", jak to nazywa ustawa

Tańsze pociągi, zniżki i zwolnienie z abonamentu

Tańsze pociągi, zniżki i zwolnienie z abonamentu

wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidzkiej lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji mają 78 proc. ulgi w większości pociągów. To zniżki ustawowe, ale w ofercie przewoźników nie brak także dodatkowych upustów. PKP Intercity wprowadziło niedawno Bilet dla

Sejm. Prace nad powołaniem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP

kombatantom należy się ulga oraz czy refundować tylko część kosztów zakupu wózka inwalidzkiego" - mówił poseł Ryszard Terlecki (PiS). Posłanka Magdalena Kochan (PO) wyrażając poparcie dla kształtu projektu przyjętego przez połączone komisje zgłosiła poprawkę związaną z koniecznością skorygowania

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

przypadku Express InterCity i Express InterCity Premium dotyczy tylko podróży drugą klasą. Natomiast kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidzkiej lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji mogą liczyć na 78 proc. ulgi w większości

Senat o janosikowym i deregulacji gospodarki

cywilnego, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany. Inna ustawa, którą zajmie się Senat, to ustawa o komisjach lekarskich podległych MSW. Wprowadza ona dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego, a w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich wprowadza jedną kategorię niezdolności do pełnienia

"Gorsza" niepełnosprawność według UEFA - niewidomy zniżki na mecz nie dostanie

"Gorsza" niepełnosprawność według UEFA - niewidomy zniżki na mecz nie dostanie

chodzę na mecze np. Korony Kielce i tam zarówno ja, jak i mój opiekun mamy wejście za darmo - tłumaczy Wojciech, student jednej z warszawskich uczelni. Dlaczego na Stadionie Narodowym nie może liczyć na ulgę? Dzwonimy pod numer obsługi klienta UEFA. - Osoby z innymi niepełnosprawościami niż ruchowe nie

Więcej przywilejów dla kombatantów

Więcej przywilejów dla kombatantów

oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu; * uczestniczenie w tzw. Niszczycielskich Batalionach (Istriebitielnych Batalionach) na dawnych ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi nacjonalistami w

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

niepełnosprawności wydaje także wskazania, np. o konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne czy wydania karty parkingowej. POMOC DLA OPIEKUNA Przed rokiem grupa zdesperowanych rodziców niepełnosprawnych dzieci zdecydowała

W grudniu w stolicy rozpoczyna działalność Centrum Weterana

Afganistanie został ciężko ranny i lekarze musieli mu amputować prawą nogę poniżej kolana. Oficer, któremu w Sejmie dziękowała podczas expose premier Ewa Kopacz, zdaje sobie sprawę, że walkę o zdrowie i sprawność będzie toczył do końca życia. Wciąż miewa okresy, gdy musi korzystać z wózka inwalidzkiego

Zdrojewski: proponuję obniżenie opłaty na media publiczne o połowę

obecnie w przypadku abonamentu radiowo-telewizyjnego. Obecnie zwolnione z obowiązku jego płacenia są m.in. osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz te, które ukończyły 75. rok życia

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

pobierać część renty . Specjalna renta (tzw. III grupa inwalidzka) może zwiększyć emeryturę o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. - Mundurowy nie płaci żadnych składek emerytalnych , a wysokość świadczenia na

Zniżki i ulgi dla seniorów

. *Pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. *Są zaliczone do I grupy inwalidzkiej. *Są całkowicie niezdolne do pracy. *Mają znaczny stopnień niepełnosprawności. *Są trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym. *Ukończyły 75 lat. *Otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę

W Sejmie o projekcie ustawy o weteranach opozycji antykomunistycznej

"Inspiracją dla tej inicjatywy był obywatelski projekt przygotowany przez tzw. grupę roboczą, poparty przez organizacje zrzeszające byłych działaczy. Jest on wyrazem uznania dla pokolenia działaczy opozycji antykomunistycznej, których działaniom Polska zawdzięcza dziś niepodległość. Celem

Ulgi dla seniora

pociągach osobowych, pospiesznych, Tanich Liniach Kolejowych (TLK) i ekspresach. Muszą mieć przy sobie specjalne zaświadczenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub innej organizacji ich zrzeszających. ** Inwalidzi wojenni i wojskowi z pierwszą grupą inwalidzką oraz kombatanci będący

Zniżki studenckie - czy aby na pewno są zasłużone?

pozostałych liniach obowiązywałaby dotychczasowa 37-proc. ulga. Na razie prawo do tak dużej, bo 49-proc., ulgi mają tylko osoby niepełnosprawne z pierwszą grupą inwalidzką podróżujące pociągami osobowymi, a także studenci jeżdżący na studia codziennie, na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Zniżki na

Jak zaoszczędzić na ulgach i dodatkach

Dla kogo ulga rehabilitacyjna Po pierwsze, aby skorzystać z odliczeń wydatków na rehabilitację, trzeba posiadać jeden poniższych z dokumentów: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

rosną, a u nas maleją. Porównajmy, jaką część produktu krajowego brutto się na nie przeznacza. Podzielmy w tym celu państwa UE na trzy grupy. Mamy strefę euro (17 bogatych krajów do 2013 r.), a następnie "trójkę", z którą Polskę często się porównuje: Czechy, Słowację i Węgry. Jest jeszcze

Elementarz z uprzedzeniami

;Elementarzu" z początku lat 90. mogliśmy zobaczyć pierwsze postaci fantastyczne, komiksy, obrazkowe opowiastki. - Kiedyś nie było tak bogatych banków zdjęć, ilustracji, tekstów - wspomina Jolanta Faliszewska, tworząca podręczniki dla Grupy Edukacyjnej. W wydawnictwie był za to fotograf, a grafiki zlecało

Seniorze, sprawdź gdzie możesz liczyć na zniżkę

pociągach osobowych, Regio, IR, RE i TLK. - Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do pierwszej grupy inwalidzkiej, a także kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi niezdolni do samodzielnej egzystencji i niezdolni do samodzielnej pracy mają prawo do 78 proc. zniżki na bilety jednorazowe w

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

O co chodziło rodzicom w Sejmie?19 marca grupa rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi zaczęła okupować sejmowy korytarz. Domagali się, by ich całodobowa opieka nad dziećmi była przez państwo traktowana jak praca zawodowa, a świadczenie pielęgnacyjne, które dostają, wynosiło 40 proc. średniego

Ulgi dla starszych ludzi

świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej. ** Są bezrobotne. ** Pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. ** Są zaliczone do I grupy inwalidzkiej. ** Są całkowicie niezdolne do pracy. ** Mają znaczny stopień niepełnosprawności. ** Są trwale lub okresowo niezdolne do pracy w

Ulgi za wiek

zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Jeśli płacisz abonament, a należysz do którejś z powyższych grup, musisz iść na pocztę i wypisać wniosek o zwolnienie z opłat. Oprócz tego zwolnione są również osoby: ** które zaliczone są do I grupy inwalidzkiej; ** całkowicie niezdolne do pracy; ** ze znacznym

Zniżki dla seniorów

dorośli dostają ulgę handlową w wysokości 33 proc. Z kolei w Przewozach Regionalnych możemy skorzystać z promocji "Ty i raz, dwa, trzy". Uwaga! W tym przypadku zniżkę otrzymujemy niezależnie od wieku współpasażerów. Nasza grupa nie może mieć mniej niż dwie i nie więcej niż cztery osoby. Pierwsza

Byle nie na bruk

nawet nie chce wymienić jego imienia, ale wtedy idzie z nim do ZKZL. Urząd pozwala, by zamieszkał z Joanną, bo jest wiarygodny: ma drugą grupę inwalidzką i rentę. Ale znów nie płacą. Po pewnym czasie ukochany przyprowadza do domu inną. Młodszą o 32 lata. Przez rok żyją wszyscy razem. Syn śpi w kuchni

Jaka pomoc dla chorych na SM

życie.Korzyści z orzeczeniaOrzeczenie pozwala m.in. skorzystać z ulg w środkach komunikacji, zwolnień od opłat za abonament radiowo-telewizyjny czy - to ważne - z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej. Odpisuje się je od dochodu i pozwala na odliczenie wielu wydatków związanych z rehabilitacją i leczeniem.Diagnoza

Ponad połowa Polaków za telewizor nie płaci

się nie zgadzasz, możesz zgłosić skargę do WSA. Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej Zwolnione z abonamentu są m.in. osoby: - mające I grupę inwalidzką; - mające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy; - znacznym stopniu niepełnosprawności; - trwałej lub okresowej całkowitej

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. - Nigdzie na świecie nie dofinansowuje się osób z trzecią grupą, czyli lekką - podkreśla Woźniak-Szymańska. - PFRON wydaje na osoby, które z powodzeniem odnalazłyby się na zwykłym rynku pracy, 1,4 mld zł rocznie. Czy niedosłyszący nie może być w pełni wydajną księgową

Zniżki dla emerytów

egzystencji (także niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są niezdolne do pracy) mogą podróżować z 37-proc. upustem w składach TLK, EIC, EC, ekspresach, Regio i InterRegio. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczanymi do

Pięć milionów się należy

zawałem serca, z którym lekarze uporali się szybko i skutecznie, a mimo to wróciła do domu dopiero pół roku później. Z I grupą inwalidzką i niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Iłża - 300 tys. odszkodowania i 12 tys. renty. Szpital zapłaci za błędy ** Joanna Berendt: Jak zaczyna się pani historia

Pomoc dla starszych i chorych

.) przysługuje, jeśli w lokalu mieszka osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna zajmująca oddzielny pokój. W jakiej wysokości wypłacany jest dodatek mieszkaniowy? Jego wysokość obliczana jest indywidualnie, zależy m.in. od wydatków na mieszkanie, dochodów rodziny, powierzchni

Woda napłynęła z Włocławka, czyli 30 lat od powodzi zatorowej

Główczyńska - to ta mieszkanka Łodzi - miała złamany kręgosłup, została skazana na wózek inwalidzki. Tego dnia woda osiągnęła poziom 828 cm. - - 9 stycznia. Woda, która wylała w Radziwiu przelewa się przez ul. Kolejową, zalewa ogródki działkowe i idzie w kierunku Dobrzykowa. Jednocześnie kilka minut przed

Rzadkie choroby, czyli polska biała plama

jeśli w ogóle są jakieś leki, to tylko takie, które przynoszą ulgę w cierpieniu, ale nie leczą. Co najgorsze, 75 proc. chorych to dzieci. Nazwy chorób rzadkich to te wszystkie wyrazy, które trudno wypowiedzieć, nie mówiąc już o tym, jak żyć, gdy się jest chorym: fenyloketonuria, mukowiscydoza

Kancelarie przeszukują sieć, by znaleźć piratów

komputer. Jestem osobą niepełnosprawną (prawie nie widzę, mam I grupę inwalidzką), sprzęt dostałam ze środków PFRON wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących. Od sześciu lat pracuję w domu. W styczniu akurat skończyła mi się umowa, zabranie komputera utrudniło mi

Ojciec Pio: święty Jana Pawła II

widzieli histeryka albo oszusta. Nawet papieże. Potęga Rok 2002. Małe apulijskie miasteczko San Giovanni Rotondo jest drugim pod względem ilości pielgrzymów sanktuarium na świecie. Ustępuje tylko meksykańskiej Guadelupie. Jest tu 98 hoteli. Nazywają się: Ulga, Koronka Różańca, Kleryczek. Niedaleko, ze

Oświadczenie Belki: nieporozumienia wokół mojej wypowiedzi

giełdy. Kandydat na ministra finansów zadeklarował też, że chce ograniczyć wszelkiego rodzaju zasiłki i transfery socjalne przyznawane niezależnie od wielkości dochodu oraz zracjonalizować przyznawanie rent III grupy inwalidzkiej, podporządkowując to ponownie orzecznictwu ZUS, a nie samorządom. Belka

Wyrzucony za HIV

zaliczono do trzeciej grupy inwalidzkiej. Inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą i w związku ze szczególnymi warunkami służby".A dalej: "Zdolny do pracy, inwalidztwo czasowe, następny termin badania luty 2010 r. Od ww. ustaleń komisji lekarskiej przysługuje panu odwołanie do okręgowej komisji

Papież i zakonnica

fotelu, ona na wózku inwalidzkim zgarbieni, pochyleni ku sobie. Jego dręczy Parkinson, ją prawdopodobnie, choć lekarze nie są pewni, alzheimer. Starają się chwycić za ręce. Między tymi zdjęciami jest prawie cały jego pontyfikat. Ona umrze rok po nim. Boże, tylko nie On Ciepła, rzymska jesień Anno Domini

Okno do piekła

diamenty, dochód z których pokrywa 70t procent budżetu Jakucji. I kraj oszalał. Ale nie na punkcie diamentów, ale bieguna (czyli biegacza), Piotra Siemionowicza Naumowa, niemal ociemniałego inwalidy pierwszej grupy, bo prawym okiem nic nie widzi, a w lewym minus 25 dioptrii. Ma 61 lat i właśnie ukończył

Jestem matką mojej matki

kontakt z ludźmi, jak ją to mobilizuje. Zapisałam ją na Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale to ją frustrowało, bo się gubiła, odstawała od grupy. Ośrodek dziennego pobytu nie wchodził w grę; nie było miejsc. Pomyślałam: w Trójmieście brakuje ośrodków opieki, są dotacje unijne, ja jestem bezrobotna, mama

Medycyna brudnych rąk

się zarówno lekarze, jak i pacjenci. By czytali mnie jako obywatele świata, a nie przedstawiciele jakiejś grupy interesu. Gdy pewien redaktor "New Yorkera" wypatrzył moje internetowe pisanie i namówił na współpracę, krąg moich czytelników podskoczył nagle z trzech do 300 tysięcy. Pisze pan z

Arka Noego zagrała w Gdańsku i Rumi

księża, długowłose dziewczyny w długich sukniach, obowiązkowo z gitarą, czyli typowe "oazówki", oraz grupa miejscowych młodych kibiców futbolu, która na okrzyk "Arka Noego!" odpowie "Arka Gdynia!" Zespół, grający dla dzieci, potrafi przyciągnąć wszystkie grupy wiekowe i

Spuchnięta głowa króla kokainy

też unikają rozgłosu. Wszyscy zasłaniają się dobrem śledztwa. "GRUBY" - TO BRZMI DUMNIEGdyby ktoś zobaczył Artura B. na początku lat 90., nie uwierzyłby, że ten chłopak zostanie baronem narkotykowym. Ma przyznaną drugą grupę inwalidzką ze względu na otyłość, wiele wskazuje na to, że nie

Miłość z sieci

rzeczywistością". Tak mogłaby się zaczynać historia internetowej miłości - flirtu na czacie, a potem małżeństwa. Ale bywają historie jeszcze bardziej niezwykłe. Sylwia nie słyszy, Lech jeździ na wózku inwalidzkim. Długo nie wierzyli, że kiedyś się spotkają. Że te 600 kilometrów da się pokonać nie tylko w

Polska droga do Unii

). Układ ustali nasze stosunki z Unią aż do końca negocjacji członkowskich. Jego część handlowa wchodzi w życie 1 marca 1992 r. Całość - po ratyfikacji przez parlamenty Piętnastki - 1 lutego 1994 r. 11 września 1992: Pierwsze frontalne zagranie Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Czechosłowacji i Węgier. Ich

Program bez kantów

programie zapowiada weryfikację rent inwalidzkich III grupy. Tylko przyklasnąć! Ale podobne obietnice złożył przed ponad 20 laty premier Babiuch i od tego czasu powtarzają to wszyscy kolejni szefowie rządów. Bez skutku. Akcja bezpośrednia Choć SLD kładzie nacisk na konieczność utrzymania równowagi

O czym zapomniał wół? Wąs i Sterlingow wracają do szkoły

. Uczennice drugiej i trzeciej klasy ruszają się w rytm muzyki, ale bardziej przypomina to występ akrobatów niż taniec. Od czasu do czasu słychać piosenkę Dody. Menedżer Dody tłumaczył nam kiedyś, że gwiazda ma dwie najważniejsze grupy słuchaczy - kilkunastoletnie dziewczynki i 40-letnich facetów. No to

Gwałt na Redlands Close

sprawdza tysiące nagrań z ulicznych kamer. W listopadzie 2006 r. ogłasza kolejny apel: szukają czterech młodych kobiet i mężczyzny, których kamera uchwyciła tamtej nocy na głównej ulicy High Street. Na nagraniu widać, że mężczyzna odłącza się od grupy i skręca w lewo, w kierunku hotelu Thistle, potem idzie

Rannych nie przewidziano

poprawiająca ich los wciąż pozbawiona jest przepisów wykonawczych. Na ich uchwalenie czekają zwłaszcza byli żołnierze nadterminowi, których uprawnienia inwalidzkie są mniej korzystne niż żołnierzy zawodowych. Znoszą oni wiele upokorzeń w poczekalniach ZUS, mają ograniczony dostęp do rehabilitacji i leczenia

Ojciec Pio - portret

intensywny zapach fiołków, taki sam jaki otaczał ojca Pio. Operacja musiała się udać... Potęga Rok 2002. Małe apulijskie miasteczko San Giovanni Rotondo jest drugim pod względem ilości pielgrzymów sanktuarium na świecie. Ustępuje tylko meksykańskiej Guadelupie. Jest tu 98 hoteli. Nazywają się: Ulga, Koronka

Jestem przeciętnym Rosjaninem

ulgi. Odkładam nawet co miesiąc trochę pieniędzy na autobusową wycieczkę po Europie Zachodniej.Należę do klubu emeryta. Chodzimy na wystawy, zajmujemy się twórczością, mamy chór i tańce. Ja piszę wiersze, o proszę, ile mam dyplomów za uczestnictwo w konkursach. Wcześniej też pisałam, ale talent

Gospodarka za Belki i po Belce

grupy inwalidzkiej. Dwa dni później został zmuszony do zdementowania swej wypowiedzi. Nie będzie podwyżki podatku VAT, nie będzie opodatkowania oszczędności - oświadczył, stwierdzając, że jego wypowiedzi, które wygłaszał w obecności około setki dziennikarzy, zostały przez nich źle zrozumiane. Po