formularz e-401

Jacek Kowalski

Ile z Unii na dziecko

Ile z Unii na dziecko

Od kwietnia Irlandia daje wyższe zasiłki rodzinne. A ile pieniędzy i na jakich zasadach możemy dostać w innych krajach Unii?

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

O świadczenia rodzinne możesz ubiegać się cały rok. Co prawda tzw. rok zasiłkowy trwa od września do sierpnia, ale w niczym to nie przeszkadza.

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

W Polsce zasiłek na dziecko (48 zł) dostaniesz, jeżeli zarabiasz poniżej 504 zł na osobę. W Unii takie ograniczenia są rzadkością, a pracując np. w Irlandii, możesz dostać prawie 600 zł miesięcznie na dziecko. Jak załatwić takie świadczenia - czytaj nasz poradnik

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

świadczeń. Starając się o świadczenia rodzinne w UE, pan Tomasz będzie musiał wypełnić formularz E 401 . Instytucja zajmująca się w danym kraju świadczeniami wypełnia część formularza i przesyła do Polski do regionalnego ośrodka polityki społecznej działającego przy każdym urzędzie marszałkowskim. W

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

tożsamości, dokument potwierdzający twoje zatrudnienie. ** Później trzeba wypełnić formularz E 401, który wyda zagraniczny urząd, do którego składałeś wniosek o zasiłek. Następnie formularz trafi do polskiego urzędu marszałkowskiego właściwego pani miejscu zamieszkania (regionalnego ośrodka polityki

Puszcza Białowieska

i 51 km z południa na północ. Za geograficzny środek puszczy uznaje się miejscowość Białowieża. Położenie polskiej części kompleksu wyznaczają współrzędne 23°31? – 24°21? (E) długości geograficznej wschodniej i 52°29? – 52°57? (N) szerokości geograficznej północnej.Według regionalizacji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.