ewidencja nieruchomości

PAP

Kraków. Porozumienie ws. cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Kraków. Porozumienie ws. cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Porozumienie w sprawie stworzenia nowoczesnej ewidencji zasobów geodezyjnych i kartograficznych w Małopolsce podpisano w piątek w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Pod względem cyfryzacji zasobu geodezyjnego Małopolska sytuuje się na 16. miejscu w kraju.

Resort Macierewicza postawił ekran bez zgody ratusza

Przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej w al. Niepodległości stanął ekran odliczający czas do szczytu NATO. Stołeczni urzędnicy krzywią się: - Nikt z nami tego nie uzgadniał, a konstrukcja przesłania budynek wpisany do ewidencji zabytków.

Resort nauki: 40 proc. nieruchomości PAN określono jako zbędne

40 proc. nieruchomości PAN i jej instytutów zakwalifikowano jako nieruchomości zbędne - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak w odpowiedzi na pytanie posłanek PO o zarządzanie nieruchomościami PAN.

Wchodzą w życie przepisy ws. pierwokupu prywatnych lasów przez państwo

Państwowe będzie dotyczył gruntów m.in.: oznaczonych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczonych do zalesiania, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu. LP będą miały prawo pierwokupu w sytuacji kiedy właściciel będzie chciał sprzedać grunty leśne. Natomiast prawo wykupu, będzie

Możliwość pierwokupu lasów prywatnych przez państwo - z podpisem prezydenta

nabywanie przez pierwokup lub wykup gruntów leśnych zbywanych przez osoby fizyczne czy osoby prawne. Przepisy dotyczyć będą gruntów m.in.: oznaczonych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczonych do zalesiania, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu. Prawo pierwokupu ma dotyczyć

UMŁ chciał 9 mln zł za odnowiony zabytek. Brak chętnych

UMŁ chciał 9 mln zł za odnowiony zabytek. Brak chętnych

Kamienica przy Północnej 1/3 to najdroższa nieruchomość, jaką miasto wystawiło w tym roku na sprzedaż. Znajdujący się w ewidencji zabytek wyceniono na 9 mln zł. Ewentualny zysk miasta byłby jednak mniejszy, gdyż zakończony w poprzednim roku kompleksowy remont kosztował 5,5 mln zł. Wychodzi jednak

Nietypowe posiedzenie Sejmu - w poniedziałek. Służba cywilna, Trybunał Konstytucyjny...

Nietypowe posiedzenie Sejmu - w poniedziałek. Służba cywilna, Trybunał Konstytucyjny...

, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart parkingowych. Rozpatrywany będzie najprawdopodobniej również projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, który zakłada, że szefowie agencji

NIK pozytywnie o gospodarowaniu nieruchomościami SP przez władze

Według Izby minister skarbu prawidłowo wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku prezydenta Warszawy Izba stwierdziła jednak nieprawidłowości, polegające m.in. na nieprowadzeniu ewidencji nieruchomości. Kontrola NIK dotyczyła okresu od 2009 do 2013 r. NIK

Szalczyk: resort rolnictwa pracuje nad prawem dot. obrotu ziemią

nieruchomość rolną, muszą uzyskać specjalne pozwolenie od ministra spraw wewnętrznych. Obecnie w Sejmie są trzy projekty poselskie - dwa dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeden gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Prawdopodobnie wszystkie te projekty będą procedowane razem, a rząd

NIK pozytywnie o gospodarowaniu nieruchomościami SP przez władze

minister skarbu prawidłowo wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku prezydenta Warszawy Izba stwierdziła jednak nieprawidłowości, polegające m.in. na nieprowadzeniu ewidencji nieruchomości. Kontrola NIK dotyczyła okresu od 2009 do 2013 r. NIK poinformowała, że co

NIK sprawdziła wieloletnie zaniedbania wójtów i burmistrzów

NIK sprawdziła wieloletnie zaniedbania wójtów i burmistrzów

takiej wiedzy powinna być rzetelnie prowadzona ewidencja nieruchomości. Gminy lekceważyły jednak ten obowiązek. Wójtowie tłumaczyli się brakiem środków finansowych na uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji. Niekiedy dochodziło do sytuacji, w których wójtowie o działkach z nieuregulowanym statusem

NIK: opieszałość przy odszkodowaniach za tereny pod drogi gminne

powinna być rzetelnie prowadzona ewidencja nieruchomości. Gminy lekceważyły jednak ten obowiązek. Wójtowie tłumaczyli się brakiem środków finansowych na uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji. Niekiedy dochodziło do sytuacji, w których wójtowie o działkach z nieuregulowanym statusem prawnym

77 mln zł dla poznańskiej parafii za utracone tereny na Malcie

77 mln zł dla poznańskiej parafii za utracone tereny na Malcie

przedstawienia listy nieruchomości zamiennych. Nie zrobiło tego, co stało się potem podstawą uchylenia wyroku. Prawniczka miasta w jednym z kolejnych pism stwierdziła, że parafia sama może wskazać interesujące ją nieruchomości, korzystając z ewidencji gruntów i... internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych. W

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

Projekt noweli ustawy o sdg - autorstwa MG - zawiera wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), miał tytuł prawny do nieruchomości, które wpisuje do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający własność

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

Zmiana wynika z wchodzącego w życie 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zawiera ono katalog usług i rzeczy, których sprzedaż bezwarunkowo będzie podlegać rejestracji na kasach fiskalnych

Sejmowa komisja za projektem ws. pierwokupu prywatnych lasów przez państwo

prywatnego na nieruchomości gruntowe na terytorium RP w tym na niepaństwowe grunty leśne, który jest w Polsce blisko 2 mln ha" - dodał. Wiceminister wyjaśnił, że projektowana nowela umożliwi nabywanie przez Skarb Państwa reprezentowanego przez LP, pierwokupu i wykupu gruntów leśnych zbywanych przez

Zburzyli zabytek na Powiślu. Sprawa trafi do prokuratury

Zburzyli zabytek na Powiślu. Sprawa trafi do prokuratury

nieruchomość kupiła spółka Prudential Sp. z o.o., niemająca jednak nic wspólnego z międzynarodową firmą ubezpieczeniową Prudential, która po wielu latach powróciła niedawno na polski rynek. Budynek figurował w ewidencji zabytków, a stołeczny konserwator jeszcze w lipcu tego roku wydał zalecenia odnośnie jego

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

zakresie, w jakim od 1 stycznia 2000 r. pozbawił podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 r., jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji

Budowa apartamentów przy Łazienkach Królewskich wstrzymana

Budowa apartamentów przy Łazienkach Królewskich wstrzymana

nikogo o zgodę, ignorując zapisy aktu notarialnego dopuszczające tylko przebudowę gmachu koszar. Z tym aktem trzy lata wcześniej kupił nieruchomość od Polmosu Lublin. Zbagatelizował fakt, że budynek figuruje w ewidencji zabytków i jest pod opieką konserwatora. Zlekceważył też nakaz wstrzymania robót

"Emilia" stanie przed Pałacem Kultury? Ostatnia szansa

"Emilia" stanie przed Pałacem Kultury? Ostatnia szansa

ewidencji nastąpił w nocy, kilka godzin po sprzedaniu przez skarb państwa działki z "Emilią" firmie Griffin Investments. Nabywca był przekonany, że nieruchomość nie jest chroniona. Od początku planował zburzenie pawilonu i zastąpienie go wieżowcem. Po tej historii "Emilię" wykreślono z

Koparka rozjechała zabytek na Powiślu. Ratusz zaskoczony

Koparka rozjechała zabytek na Powiślu. Ratusz zaskoczony

informacja: "Budynek jest uwzględniony w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i w związku z tym powinien zostać zachowany w swojej bryle i w istniejących gabarytach". Nieruchomość znalazła nabywcę. Niestety, nie udało nam się wczoraj ustalić, kto nim jest

Jakimi sposobami oszuści przejmują cudze działki i domy

Jakimi sposobami oszuści przejmują cudze działki i domy

wykorzystanie dokumentu. Jeszcze tego samego dnia poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego po odpis skróconego aktu małżeństwa właścicieli domu (był potrzebny do nieruchomości), potem z urzędu miasta wziął wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków, a na koniec w kancelarii notarialnej wyrobił sobie jeszcze cztery

Senat. Bez poprawek do noweli pozwalającej na pierwokup prywatnych lasów przez państwo

) zaproponował m.in., by w ustawie zapisać możliwość odstąpienia od sprzedaży w momencie, kiedy właściciel nieruchomości nie byłby zadowolony z dokonanej wyceny. Ostatecznie ta zmiana nie była głosowana, gdyż wyższa izba parlamentu podjęła uchwałę, by nie wprowadzać poprawek do ustawy. W trakcie prac nad nowelą

A w Gdańsku "lecą żurawie". Czy z gdańskiej stoczni zostanie cokolwiek

;. Niezależnie od tych planów właściciele gruntów żądali od konserwatora wyłączenia spod ochrony nieruchomości i część ich postulatów została spełniona. Dariusz Chmielewski wypisał z ewidencji drugą transzę obiektów: niektóre hale, budynki, przybudówki, magazyny, fragmenty torowisk, mur ogrodzeniowy, magistrale

Zburzą perły PRL-u w stolicy? Nic ich już nie chroni

W ewidencji zabytków "nie ma (...) miejsca na dobra kultury współczesnej" - czytamy w okólniku wiceministra kultury Piotra Żuchowskiego, generalnego konserwatora zabytków. Pismo trafiło do konserwatorów wojewódzkich w całej Polsce. Koniec nocnych wpisów Piotra Żuchowskiego zbulwersował

MŚ po raporcie NIK analizuje problem grodzenia dostępu do jezior

Izba w opublikowanym w poniedziałek raporcie zwróciła uwagę, że zarządcy nie korzystają z prawa do inwentaryzacji, rzadko kontrolują stan linii brzegowej, a zlokalizowane samowole budowlane likwidowane są incydentalnie i nieskutecznie. "Wykorzystuje to część właścicieli nieruchomości

Oto 30 szczególnie istotnych spraw TK, które przez ustawę PiS-u będą poddane ponownej procedurze

uprawnienia pozostaje w dobrej wierze. Nie można też wskazać żadnej normy konstytucyjnej, która uzasadniałaby taką nierówność. Brak powiadamiania właściciela nieruchomości o jej wpisie do gminnej ewidencji zabytków Ustawa o ochronie zabytków przewiduje różne tzw. formy ochrony zabytku. Wpis do tzw. gminnej

Burmistrz odpowie za wycinkę unikatowej alei lip? Minister już czeka na wniosek, potem prokurator

Zbąszynka od wielu lat jest wpisany do ewidencji zabytków. I projekt remontu był u nas opiniowany. Nasza opinia była jednoznacznie negatywna. Byliśmy przekonani, że zostanie uwzględniona - tłumaczy Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska wojewódzka konserwator zabytków. Z opinii, którą konserwator wydała we

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

działalnością gospodarczą. Poprawiają one niefortunne zapisy ustawy o PIT, które wykorzystywane są do optymalizacji podatkowej. "Przed rokiem 2015 zbycie takich składników mogło nie podlegać opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

Sejm uchwalił nowelę pozwalającą na pierwokup prywatnych lasów przez państwo

Nowoczesnej i Kukiz'15. Ewa Lieder (N) mówiła, że ustawa o lasach po zmianach ws. sprzedaży ziemi rolnej, jest "koleją ingerencją w prawo własności zapisane w konstytucji". "Ogranicza ona swobodę obrotu nieruchomościami. Ustawa jest nieprecyzyjna i niedopracowana. Idzie w ograniczeniach

Mamy projekt ustawy antyterrorystycznej: Agencja Bierze Wszystko

wywoływaniu poważnych zakłóceń w państwie. Kontrowersje może wywołać także to, że "w celu rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń i przestępstw o charakterze terrorystycznym" ABW będzie mogła nieodpłatnie korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych aż przez 15 instytucji państwowych

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty

Emilia została zabytkiem 20 minut przed północą

zapytaliśmy o wszystkie nieruchomości spółki. Odpowiedział, że nie figurują ani w rejestrze, ani w ewidencji zabytków oraz nie stanowią "przedmiotu zainteresowania konserwatorskiego" - cytuje. Emilii nie było i nie ma do dziś w podpisanym 24 lipca przez wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza

NIK: liczne nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym

. Kontrolerzy NIK ustalili także, że zarządzający Parkiem nie wiedzieli, jakimi nieruchomościami w ogóle zarządzają. Mieli niepełną dokumentację dotyczącą nieruchomości - brakowało w ewidencji 569 ha spośród 1576 ha zarządzanych gruntów. Nieskuteczny był także nadzór dyrekcji Parku nad zarządzanymi

Ukraińcy kupują coraz więcej mieszkań w naszym kraju

tym celu firmy, bo wtedy to one, a nie osoby, które w nieruchomość zainwestowały, figurują w ewidencji gruntów jako właściciele. Nabywcy ze wschodniej Europy szczególnie upodobali sobie duże domy położone przy Bishops Avenue w dzielnicy Highgate, w północnym Londynie. - Powszechnie nazywa się tę część

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

Ministerstwo Finansów przygotowało w projekcie rozporządzenia katalog sprzedaży usług i rzeczy, które bezwarunkowo będą podlegać rejestracji na kasach fiskalnych. Ministerstwo tłumaczy, że jest to zgodne z postulatami organów podatkowych i konsumentów. Projekt przewiduje, że obowiązkowi ewidencji

Ponad milion za utracony po wojnie majątek. Sprawa wraca do sądu

Państwa przez osoby fizyczne - nie dało się wskazać tytułów nabycia nieruchomości przez właścicieli figurujących teraz w ewidencji. Sąd odwoławczy zwrócił też uwagę, że należałoby ponownie oszacować wartość nieruchomości - według stanu z daty utraty własności, a w tym celu trzeba spróbować wyodrębnić

Kraków. Inwestor zmienia plany wobec dawnego hotelu Cracovia

Echo Investment kupiło budynek dawnej Cracovii w 2011 roku. Po ogłoszeniu transakcji w Krakowie rozgorzała dyskusja na temat wartości architektonicznej i historycznej budynku, zbudowanego w latach 1961-1964 według projektu Witolda Cęckiewicza. Skutkowało to wpisaniem obiektu do gminnej ewidencji

Na terenie dawnego hitlerowskiego obozu pracy deweloper zbuduje mieszkania

. Młodzieżowej wprowadziła się podstawówka, która działała od końca lat 90. Wybudowany przed wojną budynek zaczął niszczeć. Wpisany do gminnej ewidencji zabytków nie znalazł nowego przeznaczenia. - Kilkanaście lat temu pojawił się pomysł, że nie ma sensu dalej go utrzymywać, że lepiej go wyburzyć. Ale ówczesne

Ten szpetny budynek już nie jest zabytkiem. Rozbiórka?

Umieszczonych w ewidencji nieruchomości właściciel nie może zburzyć ani przebudować bez zgody konserwatora zabytków. Uniwersus wyleciał z niej na fali czystki zaleconej przez Ministerstwo Kultury po skandalu z pawilonem meblowym Emilia. "Emilka" trafiła do tego wykazu późną nocą, tuż po

We wtorek rząd zajmie się m.in. zmianą przepisów o statystyce publicznej

województwie oraz jednostek samorządu terytorialnego (tu m.in.: ewidencja nieruchomości, zbiory meldunkowe, akty stanu cywilnego, rejestr bezrobotnych i system pomocy społecznej). Przewidziano również przepis zabraniający gromadzenia w jednym zbiorze wszystkich zebranych danych dotyczących konkretnej osoby, a

Dlaczego firma Ryszarda Petru mieści się w ambasadzie Korei Północnej

". Tekst spotkał się z ostrą reakcją polskiego MSZ, bo - jak się okazało - dyplomaci Korei Północnej łamią prawo. Zgodnie z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych pomieszczeń ambasady nie wolno użytkować w sposób niezgodny z funkcjami misji. - Nieruchomość przy Bobrowieckiej jest

Komitet Stały RM za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy ma być zniesiony od 1 stycznia 2016 roku. Komitet Stały RM przyjął rekomendacje Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego. W trakcie prac zespołu określono ponad

Komitet Stały RM nie podjął decyzji ws. obowiązku meldunkowego

administracji dostęp do jednego adresu obywatela" - powiedziała rzeczniczka MSW. Przyjęcie rekomendacji Zespołu oznaczałoby konieczność nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Urzędnicy zajmujący się sprawami meldunkowymi przekonują w nieoficjalnych rozmowach z PAP, że zniesienie obowiązku meldunkowego

Międzyresortowy zespół: nie zmieniać przepisów dot. spraw meldunkowych

ewidencji ludności. "Zespół zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie" - poinformowała w środę PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Podkreśliła, że w trakcie prac Zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby

Spółka związana z PiS chce budować na Woli wieżowiec

biur fabryki kotłów, spółka Srebrna mogłaby sprzedać nieruchomość za grube miliony, tak jak stało się to z Nowogrodzką. Projekt planu niedawno został wyłożony. Choć budynek przy Srebrnej 16 wpisany jest do ewidencji zabytków, plan dopuszcza jego rozbiórkę. Na jego miejscu pozwala zbudować obiekt o

Od 1 lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy

Dom, który nie istnieje, czeka na spadkobierców

radny Zawadzki, bo formalnie dom nie istnieje. - Nieruchomość wraz z gruntem należy do miasta. Przejęliśmy ją od skarbu państwa w 1992 roku. Ale nie mamy jej w ewidencji. Spadkobiercy dawnego właściciela mają prawo się o nią upomnieć - mówi Jerzy Oporek, naczelnik wydziału gospodarki mieniem w

Piskorski opanował SD

- Nie będę się odwoływał od tego postanowienia - żartuje Piskorski. Wygląda na to, że wygrał wojnę o kontrolę nad biedną w sondażach (1 proc.), ale bogatą w nieruchomości partią. Sąd na posiedzeniu niejawnym postanowił wczoraj wykreślić z ewidencji Roberta Smoktunowicza (byłego skarbnika partii) i

Międzyresortowy zespół: nie znosić obowiązku meldunkowego

czwartek rekomendacja Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów - wynika z nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do zespołu. Ich przyjęcie oznaczałoby konieczność nowelizacji ustawy o ewidencji

Lubelskie. Powiaty planują cyfryzację baz danych geodezyjnych

doprowadzić do uporządkowania, ujednolicenia oraz przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych geodezyjnych prowadzonych przez starostwa powiatowe. Obecnie tylko część tych zasobów ma formę informatyczną. W podstawowej bazie, ewidencji gruntów i budynków, w postaci cyfrowej jest około 30 proc. danych

Nocna ochrona pawilonu Emilia. Inwestor czuje się oszukany

nie przeszkadzał, bo zbieranie dokumentacji do budowy wieżowca zajęłoby lata. Jednak nagła informacja o pawilonie w ewidencji zabytków wywołała konsternację. Teraz bowiem każdą decyzję dotyczącą budynku właściciel musi konsultować z konserwatorem. Inwestor przekonuje, że przed przelaniem pieniędzy

Bubel tygodnia: Dwa razy akt dla ZUS

tylko dlatego, że zaistniały jakieś nowe okoliczności - mówi Jarosław Kantorowicz z fundacji FOR i podaje inny przykład: rejestrując własność nieruchomości, przedsiębiorca musi uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków. - Można by przedsiębiorcę odciążyć, gdyby dokumentację prowadzono w formie

MS: dotychczas ok. 800 wniosków o wydruki z ksiąg wieczystych

nowelizacja daje niektórym instytucjom podstawy prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego szczegółowego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy

Sejm rozpoczął pracę nad zmianami w ustawie o statystyce publicznej

o niepełnosprawności, systemy informacji w ochronie zdrowia i informacji oświatowej, zbiory ZUS, KRUS, NFZ, sądów, samorządów zawodowych, organów administracji rządowej w województwie oraz jednostek samorządu terytorialnego (tu m.in.: ewidencja nieruchomości, zbiory meldunkowe, akty stanu cywilnego

Ludzie Kaczyńskiego chcą zbudować 138-metrowy wieżowiec w centrum Warszawy. "PiS-owski biurowiec" na 36 pięter

na sprzedaż. I budzi zainteresowanie wielu firm budujących biura w Warszawie. - Ostatnio o tej nieruchomości jakoś ciszej. Może to znaczy, że już finalizują sprzedaż? Bo te starania o zgodę na wieżowiec to ewidentnie sposób na podbicie ceny nieruchomości. Nie wierzę, żeby sami chcieli taki budynek

Od wtorku łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS

Jeśli dziś weekend, to mamy rozbiórkę zabytku. Dlaczego?

"grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Ratusz z kolei powołuje się na ustawę o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami. Rozebrany dom figurował bowiem w gminnej ewidencji zabytków, a na jego zburzenie wymagana była zgoda stołecznego konserwatora. Ten jednak

Deweloper wyrzuca muzeum z Emilii. Czy to zemsta?

r. z nieruchomością nie będzie mógł nic zrobić. Nie wiedział jednak, że w lipcu pawilon został wpisany do ewidencji zabytków przez stołecznego konserwatora zabytków. Wszystkie plany rozbudowy i przebudowy muszą być odtąd konsultowane z konserwatorem. Rozbiórka stoi pod znakiem zapytania. To znacząco

Koniec sporu o siedzibę ASP. Wreszcie będzie remont

Pałac Czapskich po remoncie fasad i pomalowaniu ich w oranże, czerwienie wygląda zjawiskowo. Stało się to niecałą dekadę temu, ale potem prace konserwatorów zamarły, bo rodzina dawnego właściciela - hr. Edwarda Raczyńskiego, byłego prezydenta RP na uchodźstwie - upomniała się o nieruchomość. Sprawy

Piskorski opanował SD

- Nie będę się odwoływał - żartuje Piskorski. Wygląda na to, że wygrał wojnę o kontrolę nad biedną w sondażach (1 proc.), ale bogatą w nieruchomości partią. Sąd postanowił wczoraj wykreślić z ewidencji Roberta Smoktunowicza (b. skarbnika partii) i Krzysztofa Góralczyka (b. szefa rady naczelnej) i

Co czeka e-ministerstwo Michała Boniego

Metropolii Polskich przygotowały projekt integracji nowej księgi wieczystej z ewidencją gruntów i budynków. Po co? Gdy kupujemy nieruchomość, notariusz musi zawiadomić wydział ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, że nastąpiła zmiana własności. Sąd rejonowy musi powiadomić o tym starostę. Urzędnik drukuje

Podatki od tacy i co łaska, czyli fiskus i Kościoły

stanowią dochody z niegospodarczej działalności Kościołów. Są one zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe" - wyjaśnia nam Ministerstwo Finansów. To samo dotyczy też innych

"Dziennik Polski": Ostatni dzień legendarnego hotelu

protestem mieszkańców, głównie architektów. Plany inwestora pokrzyżował wpis "Cracovii" do ewidencji zabytków. Kiedy środowisko obrońców hotelu odetchnęło z ulgą, z odsieczą inwestorowi pośpieszył Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który uznał, że umieszczenie prywatnej nieruchomości

SLD: PO znów nie dotrzymała słowa

Państwa na zaciągnięte kredyty przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Ponadto są na niej inne rządowe projekty m.in.: nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zakłada uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji) oraz nowelizacji ustawy o szczególnych

Runęła zabytkowa hala fabryczna na Pradze [ZDJĘCIA]

ktoś ingerował - mówi Barbara Dżugaj, rzeczniczka urzędu dzielnicy Praga Północ. Sąsiadka Hydrozagadki Za budynek odpowiada podległy burmistrzowi dzielnicy praski Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami. Zabytkowa hala od lat stoi pusta. Nie widać jej z ulicy, żeby zobaczyć jej front trzeba wejść na

Sądy administracyjne frontem do obywatela. Sejm uchwalił reformę

popierają też sami sędziowie. Sądy administracyjne zna każdy, kto spierał się z urzędnikami o wydanie jakiejkolwiek decyzji. Trafiają do nich skargi firm lub obywateli na niekorzystne dla nich decyzje, np. w sprawie pozwolenia na budowę, podatku, wywłaszczenia oraz zwrotu nieruchomości czy przyznania renty

Rząd m.in. o propozycji zmian w Prawie drogowym dotyczącej e-usług

zarejestrowanych, pojazdów niezarejestrowanych. Będzie można także dowiedzieć się, czy sprawdzany pojazd uczestniczył w poważnym wypadku drogowym. Ponadto w Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzone będą dane o przebiegu, co - według MSW - "istotnie ograniczy możliwość fałszowania stanu licznika i pozytywnie

Wniosek z kontroli: Klientów oszukuje co dziesiąty kierowca taksówki

nieprawidłowości: sześciu kierowców zastosowało wyższe niż powinni taryfy, siedmiu zażądało od klienta kwoty wymyślonej przez siebie, jeden pojechał okrężną drogą. Zdaniem Wiesława Szanduły z wydziału ewidencji pojazdów i kierowców krakowskiego magistratu 10 proc. nieuczciwych lub nierzetelnych taksówkarzy to

Świdermajery umierają po cichu. Chrońmy perły drewnianej architektury [ROZMOWA]

nieruchomości, ale za to w Soplicowie - bardzo mało, ponieważ była to kolonia urzędnicza. W uzdrowiskowej części miasta posiadali duże parcele, a po przeciwnej stronie torów liczba żydowskich posesji była znikoma, bo te tereny przekazano mieszkańcom pochodzenia olęderskiego. Stąd się bierze pojęcie

Schetyna zaproponował listę 60 projektów ustaw do końca kadencji

projekty m.in.: nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zakłada uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji) oraz nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Na liście znajdują się też m.in. poselskie projekty zmian: w

Opłata za mieszkanie jak za fabrykę

zmianę stawki procentowej od 2013 r. - Do wniosku dołączyliśmy nawet kopię dziennika budowy, aby udowodnić, że stawiamy budynki mieszkalne, a także informację o umowach z nabywcami lokali - mówi Bieliński. Warszawscy urzędnicy wykorzystali jednak to, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

miast. Żeby użytkownicy nie byli zaskakiwani podwyżką rzędu kilkuset procent, poprzedni Sejm tak zmodyfikował Ustawę o gospodarce nieruchomościami, by opłaty rosły stopniowo (ujednolicony tekst tej ustawy znajdziesz m.in. na stronie internetowej Sejmu - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp). Ale i tak pod

Znany pałac zburzony. Tym razem zawinił ratusz

właściciel musiałby odrestaurować pałac, co pochłonęłoby znaczniejsze środki finansowe aniżeli jego rozbiórka i rekonstrukcja i dlatego nieruchomość nie znajduje nabywcy". Tereny Białego Pałacu chronione są wpisem do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator nie umieścił w nim jednak najważniejszego

Państwo wypłaca miliony za PRL

kilkudziesięcioma kartami każda, dotyczącymi konkretnych nieruchomości i spadkobierców, opisy i odpisy ksiąg wieczystych, pisma wojewody, oryginały dokumentacji ewidencji gruntowej i inne. Henryk W. zeznaje, że do momentu rewizji policji nie miał świadomości, że posiadał niektóre dokumenty. Orzeczenia o

(Nie)legalne dorabianie

domu, nie zatrudnia innych lektorów, to powinien się rozliczać z fiskusem jak osoba fizyczna, a nie przedsiębiorca (sygn. II FSK 1279/12). UPRZEJMIE DONOSZĘ Każdego roku do urzędów skarbowych wypływają dziesiątki tysięcy donosów. Najczęściej dotyczą niezgłoszonego najmu nieruchomości, zatrudniania

Trybunał zastopował rozdawnictwo mieszkań

spółdzielni najbardziej rozczarowało to, że sędziowie nie uchylili przepisu nakazującego zarządom prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów oraz kosztów. Teoretycznie mieszkańcy powinni więc łożyć wyłącznie na swój blok. Jednak do tej pory zarządy obchodziły ten wymóg

Od stycznia meldunek w jednym urzędzie, paszport u dowolnego wojewody

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje zmiana Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem 2016 r.). - Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu

Miliony na gmach muzeum, którego wciąż nie ma

Sztandarowa wystawa "Miasto na sprzedaż" ma trwać do grudnia w tymczasowej siedzibie muzeum w dawnym pawilonie meblowym przy ul. Emilii Plater. Jej otwarcie przyćmił spór z właścicielem budynku. Przypomnijmy: miejski konserwator w niejasnych okolicznościach wpisał go do ewidencji zabytków

Zabytkowa willa na Ursynowie zmieniła się górę gruzów

do naszych czasów, był unikatem, wymagał szczególnej ochrony - podkreśla Lech Królikowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a zarazem mieszkaniec i radny Ursynowa. Choć willa od wielu lat znajdowała się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a od 2002 r. figurowała również w gminnej ewidencji

Nie przepłacaj za grunt, skorzystaj z 50 proc. bonifikaty

ewidencji działalności gospodarczej ten sam adres jest miejscem zarówno zamieszkania, jak i wykonywania działalności gospodarczej, oznacza to, że nieruchomość jest wykorzystywana także do wykonywania działalności gospodarczej (...). Zarejestrowanie nawet jednej działalności gospodarczej w danym budynku

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

kwestionowanych przepisów nakazuje zarządom prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości (najczęściej pojedynczego budynku) ewidencji i rozliczenia przychodów oraz kosztów, w tym również wpływów i wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości. Posłowie PiS i PO przekonywali, że dzięki temu mieszkańcy będą

Na bliźniaka

nieruchomości (domu mieszkania). Może wtedy skorzystać z baz danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców lub ośrodków dokumentacji geodezyjnej. - Mamy też prawo żądać informacji o majątku dłużnika od wszelkich instytucji, a nawet osób. Za nieudzielenie takich informacji jest kara do 2000 zł - wyjaśnia

Koszt na wagę mniejszego podatku

oczywiście jeśli podatnik wykorzystuje je na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Amortyzacja podatkowa Amortyzacja to nic innego jak stopniowe wliczanie w koszty działalności firmy jej wydatków inwestycyjnych m.in. na maszyny, nieruchomości, technologie. W ramach

Rozwód - podział majątku, kredytu, mediacje

dokładnie opisać, co się składa na majątek. Należy wyliczyć wszystkie nieruchomości (mieszkanie, działka) z podaniem ich położenia, powierzchni, przeznaczenia, a także dołączyć wypis z ewidencji gruntów oraz aktualny wypis z ksiąg wieczystych. Jeśli są to ruchomości, np. samochód lub kolekcja dzieł sztuki

NIK - przepisy o rodzinnych ogródkach działkowych do zmiany

. W Warszawie i Olsztynie dane będące w ewidencji miały się nijak do stanu faktycznego. Np. władze stolicy najpierw podawały, że w mieście działają 162 ogrody, potem, że 173. Polski Związek Działkowców przyznawał się zaś do 171 ogrodów. Jeszcze bardziej niepokoi to, że działkowcy nagminnie łamią

Biskupi wynajmują gmach Radzie Radiofonii. Za 2 mln rocznie

zagospodarowała dodatkowo sąsiedni budynek pod nr. 9. Dziś to jej oficjalny adres. Rachunki rosną Dlaczego wynajęto biura akurat od Episkopatu w innej dzielnicy niż pałacyk Sielanka? Czyżby była to najlepsza oferta, która pokonała inne w przetargu? Pytana o wybór tej nieruchomości rzeczniczka rady Monika Bąk

Przybywa rolników z Marszałkowskiej

rolników, ale jak popatrzymy, kto wygrywał przetargi ogłaszane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na te słabe ziemie, to są to niemal wyłącznie ludzie z miasta. To nierolnicy w ostatnich latach wykupili tysiące hektarów, za które nie płacą żadnych podatków, choć ich dochody są często znaczne.To może jest

222 mln zł za działkę na Polu Mokotowskim?

r. swojej spółce-córce Dom-Invest. Zapłaciła za nią16 mln zł. W styczniu 2005 r. za 20 mln zł nieruchomość odkupił Marek Czeredys. Miasto nie skorzystało z prawa pierwokupu. Działka zawsze stanowiła część parku na Polu Mokotowskim, a w chwili sprzedaży widniała w ewidencji gruntów jako "tereny

Jak bezpiecznie kupić własne M

, rachunków za media, - zaświadczenia z wydziału ewidencji ludności o zameldowanych osobach bądź ich braku. Jeśli kupujesz nowe mieszkanie, żądaj: - odpisu z księgi wieczystej całej nieruchomości należącej do dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, - rzutu kondygnacji mieszkalnych z zaznaczonym lokalem

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

dostaną pisemną informację o możliwości wykupu, muszą złożyć wniosek oraz wpłacić tzw. zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Od 1 kwietnia 2014 r. wynoszą one 939,04 zł brutto. WAM też stosuje ulgi. Bonifikata w wysokości 60 proc. przysługuje m.in. emerytom wojskowym, żołnierzom

Na działkach rosną wille. Gdzie? W atrakcyjnej części Gdańska

tam przebywają - podkreślają urzędnicy. Miasto nie zgadzało się na meldunek, lecz zostało do tego zmuszone decyzją wojewody i orzeczeniami sądów administracyjnych, które uznały, że gminy prowadzące ewidencję ludności mają obowiązek zbierać informacje o miejscu pobytu osób. - Odmawialiśmy meldowania

Tusk w butach Palikota

dokumentów o numerze REGON lub NIP. Będą też mniejsze opłaty za wpis do ewidencji przedsiębiorców. Teraz spółki kapitałowe płacą 1 tys. zł opłaty sądowej, będzie o połowę mniej. Od 1 października 2011 r. ma być też możliwa rejestracja firm przez internet. - Parlament powinien zakończyć pracę nad ustawę

Grunt to własność

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy przede wszystkim gruntów "mieszkaniowych"), a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami (dotyczy wszystkich gruntów, także wykorzystywanych pod działalność gospodarczą). Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina nie może

Raport Najwyższej Izby Kontroli. Leśna samowola

niedbalstwa było np. wydanie zgody na odlesienie działki odległej o osiemdziesiąt kilometrów od gospodarstwa należącego do jej właściciela. Najbardziej rażące zaniedbania miały jednak miejsce w sprawie o przekształcenie w nieruchomość rolną trzyhektarowej działki przy ulicy Mościckiego, na Bagnówce w

Piękne czterdziestoletnie, czyli architektoniczne skarby z czasów PRL

przywrócono przedwojenną gęstość zabudowy - w imię nowej doktryny urbanistycznej, że powinno być bardziej przytulnie i miejsko, ale także w interesie rynku nieruchomości. Przy okazji wykoszono kawał dziedzictwa NRD. W Polsce także burzy się budynki, które są całkiem estetyczne, a nawet wybitne, tylko dlatego

Coraz więcej absurdów

sytuacji? Sugestia naczelnika US, z jaką się spotkałem - pan zapłaci podatek za tego człowieka. My panu wydamy zaświadczenie, będzie pan mógł zbyć nieruchomość. Za nieporadność urzędu zapłaciłem z własnej kieszeni, a ten, co nie uiścił podatku, pozostaje bezkarny. Pomijam to, że od niego też musiałem

Odszkodowania za działki pod drogi i słupy

. specustawa, która umożliwia przejęcie na drodze postępowania administracyjnego prawa własności nieruchomości (potrzebnych działek lub ich części) wydzielonych pod drogę. Działki z mocy prawa stają się własnością skarbu państwa (drogi krajowe) lub samorządu (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne).Ważne

Odwołać Gronkiewicz i co dalej? Możliwe scenariusze

, głowę samorządu o ogromnych i bardzo szerokich uprawnieniach. Jak z nich korzysta Hanna Gronkiewicz-Waltz? Nie próbuje udawać zainteresowania planowaniem przestrzennym, z deweloperami i inwestorami spotyka się raz do roku na targach nieruchomości w Cannes. Z ludźmi kultury nie nadaje na tych samych

Wojna o Pole Mokotowskie trwa. Biznesmen poszedł do sądu

Juszkiewicz. Plan uchwalono w połowie 2009 r., a analiza powstała w 2007 r. Przez dwa lata ceny nieruchomości podskoczyły. Dlatego wykazane w analizie wpływy m.in. z podatków od nieruchomości (od firm i instytucji na obrzeżach parku objętym przez plan) oraz wydatki na infrastrukturę techniczną (wykup gruntów