ewidencja nieruchomości

PAP

Szalczyk: resort rolnictwa pracuje nad prawem dot. obrotu ziemią

Szalczyk: resort rolnictwa pracuje nad prawem dot. obrotu ziemią

Ministerstwo rolnictwa pracuje nad przepisami regulującymi obrót ziemią po 2016 r. Powołany został specjalny zespół, która analizuje poselskie projekty i przygotuje opinię rządu w tej sprawie - poinformowała we wtorek wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk.

NIK pozytywnie o gospodarowaniu nieruchomościami SP przez władze

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że minister skarbu oraz prezydent Warszawy rzetelnie gospodarowali nieruchomościami Skarbu Państwa - wynika z opublikowanego w środę raportu Izby. NIK pozytywnie odniósł się do prywatyzacji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

77 mln zł dla poznańskiej parafii za utracone tereny na Malcie

77 mln zł dla poznańskiej parafii za utracone tereny na Malcie

przedstawienia listy nieruchomości zamiennych. Nie zrobiło tego, co stało się potem podstawą uchylenia wyroku. Prawniczka miasta w jednym z kolejnych pism stwierdziła, że parafia sama może wskazać interesujące ją nieruchomości, korzystając z ewidencji gruntów i... internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych. W

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

Projekt noweli ustawy o sdg - autorstwa MG - zawiera wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), miał tytuł prawny do nieruchomości, które wpisuje do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający własność

NIK sprawdziła wieloletnie zaniedbania wójtów i burmistrzów

NIK sprawdziła wieloletnie zaniedbania wójtów i burmistrzów

takiej wiedzy powinna być rzetelnie prowadzona ewidencja nieruchomości. Gminy lekceważyły jednak ten obowiązek. Wójtowie tłumaczyli się brakiem środków finansowych na uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji. Niekiedy dochodziło do sytuacji, w których wójtowie o działkach z nieuregulowanym statusem

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

Zmiana wynika z wchodzącego w życie 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zawiera ono katalog usług i rzeczy, których sprzedaż bezwarunkowo będzie podlegać rejestracji na kasach fiskalnych

A w Gdańsku "lecą żurawie". Czy z gdańskiej stoczni zostanie cokolwiek

A w Gdańsku "lecą żurawie". Czy z gdańskiej stoczni zostanie cokolwiek

;. Niezależnie od tych planów właściciele gruntów żądali od konserwatora wyłączenia spod ochrony nieruchomości i część ich postulatów została spełniona. Dariusz Chmielewski wypisał z ewidencji drugą transzę obiektów: niektóre hale, budynki, przybudówki, magazyny, fragmenty torowisk, mur ogrodzeniowy, magistrale

Zburzyli zabytek na Powiślu. Sprawa trafi do prokuratury

Zburzyli zabytek na Powiślu. Sprawa trafi do prokuratury

nieruchomość kupiła spółka Prudential Sp. z o.o., niemająca jednak nic wspólnego z międzynarodową firmą ubezpieczeniową Prudential, która po wielu latach powróciła niedawno na polski rynek. Budynek figurował w ewidencji zabytków, a stołeczny konserwator jeszcze w lipcu tego roku wydał zalecenia odnośnie jego

Koparka rozjechała zabytek na Powiślu. Ratusz zaskoczony

Koparka rozjechała zabytek na Powiślu. Ratusz zaskoczony

informacja: "Budynek jest uwzględniony w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i w związku z tym powinien zostać zachowany w swojej bryle i w istniejących gabarytach". Nieruchomość znalazła nabywcę. Niestety, nie udało nam się wczoraj ustalić, kto nim jest

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

działalnością gospodarczą. Poprawiają one niefortunne zapisy ustawy o PIT, które wykorzystywane są do optymalizacji podatkowej. "Przed rokiem 2015 zbycie takich składników mogło nie podlegać opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

Zburzą perły PRL-u w stolicy? Nic ich już nie chroni

Zburzą perły PRL-u w stolicy? Nic ich już nie chroni

W ewidencji zabytków "nie ma (...) miejsca na dobra kultury współczesnej" - czytamy w okólniku wiceministra kultury Piotra Żuchowskiego, generalnego konserwatora zabytków.Pismo trafiło do konserwatorów wojewódzkich w całej Polsce.Koniec nocnych wpisówPiotra Żuchowskiego zbulwersował

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

Ministerstwo Finansów przygotowało w projekcie rozporządzenia katalog sprzedaży usług i rzeczy, które bezwarunkowo będą podlegać rejestracji na kasach fiskalnych. Ministerstwo tłumaczy, że jest to zgodne z postulatami organów podatkowych i konsumentów. Projekt przewiduje, że obowiązkowi ewidencji

Ukraińcy kupują coraz więcej mieszkań w naszym kraju

Ukraińcy kupują coraz więcej mieszkań w naszym kraju

tym celu firmy, bo wtedy to one, a nie osoby, które w nieruchomość zainwestowały, figurują w ewidencji gruntów jako właściciele. Nabywcy ze wschodniej Europy szczególnie upodobali sobie duże domy położone przy Bishops Avenue w dzielnicy Highgate, w północnym Londynie. - Powszechnie nazywa się tę część

Ponad milion za utracony po wojnie majątek. Sprawa wraca do sądu

Ponad milion za utracony po wojnie majątek. Sprawa wraca do sądu

Państwa przez osoby fizyczne - nie dało się wskazać tytułów nabycia nieruchomości przez właścicieli figurujących teraz w ewidencji. Sąd odwoławczy zwrócił też uwagę, że należałoby ponownie oszacować wartość nieruchomości - według stanu z daty utraty własności, a w tym celu trzeba spróbować wyodrębnić

Na terenie dawnego hitlerowskiego obozu pracy deweloper zbuduje mieszkania

Na terenie dawnego hitlerowskiego obozu pracy deweloper zbuduje mieszkania

. Młodzieżowej wprowadziła się podstawówka, która działała od końca lat 90. Wybudowany przed wojną budynek zaczął niszczeć. Wpisany do gminnej ewidencji zabytków nie znalazł nowego przeznaczenia. - Kilkanaście lat temu pojawił się pomysł, że nie ma sensu dalej go utrzymywać, że lepiej go wyburzyć. Ale ówczesne

Emilia została zabytkiem 20 minut przed północą

Emilia została zabytkiem 20 minut przed północą

zapytaliśmy o wszystkie nieruchomości spółki. Odpowiedział, że nie figurują ani w rejestrze, ani w ewidencji zabytków oraz nie stanowią "przedmiotu zainteresowania konserwatorskiego" - cytuje.Emilii nie było i nie ma do dziś w podpisanym 24 lipca przez wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza zarządzeniu

Spółka związana z PiS chce budować na Woli wieżowiec

Spółka związana z PiS chce budować na Woli wieżowiec

biur fabryki kotłów, spółka Srebrna mogłaby sprzedać nieruchomość za grube miliony, tak jak stało się to z Nowogrodzką. Projekt planu niedawno został wyłożony. Choć budynek przy Srebrnej 16 wpisany jest do ewidencji zabytków, plan dopuszcza jego rozbiórkę. Na jego miejscu pozwala zbudować obiekt o

Dom, który nie istnieje, czeka na spadkobierców

Dom, który nie istnieje, czeka na spadkobierców

radny Zawadzki, bo formalnie dom nie istnieje. - Nieruchomość wraz z gruntem należy do miasta. Przejęliśmy ją od skarbu państwa w 1992 roku. Ale nie mamy jej w ewidencji. Spadkobiercy dawnego właściciela mają prawo się o nią upomnieć - mówi Jerzy Oporek, naczelnik wydziału gospodarki mieniem w

Od 1 lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

Od 1 lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy

Ten szpetny budynek już nie jest zabytkiem. Rozbiórka?

Ten szpetny budynek już nie jest zabytkiem. Rozbiórka?

Umieszczonych w ewidencji nieruchomości właściciel nie może zburzyć ani przebudować bez zgody konserwatora zabytków. Uniwersus wyleciał z niej na fali czystki zaleconej przez Ministerstwo Kultury po skandalu z pawilonem meblowym Emilia. "Emilka" trafiła do tego wykazu późną nocą, tuż po

Ekspert KE: "zielona waluta" sposobem na wspieranie ochrony środowiska

burzowe, ogrody stawiające na bioróżnorodność lub poprawę jakości powietrza, czy rośliny przyciągające owady. Sposobem ich wsparcia według de Groofa mogłyby być obniżki podatków od gruntów, czy nieruchomości. Zdaniem eksperta małe, lokalne projekty mają szansę na realizację w ciągu jednego roku. "

Ludzie Kaczyńskiego chcą zbudować 138-metrowy wieżowiec w centrum Warszawy. "PiS-owski biurowiec" na 36 pięter

na sprzedaż. I budzi zainteresowanie wielu firm budujących biura w Warszawie. - Ostatnio o tej nieruchomości jakoś ciszej. Może to znaczy, że już finalizują sprzedaż? Bo te starania o zgodę na wieżowiec to ewidentnie sposób na podbicie ceny nieruchomości. Nie wierzę, żeby sami chcieli taki budynek

Piskorski opanował SD

- Nie będę się odwoływał od tego postanowienia - żartuje Piskorski. Wygląda na to, że wygrał wojnę o kontrolę nad biedną w sondażach (1 proc.), ale bogatą w nieruchomości partią. Sąd na posiedzeniu niejawnym postanowił wczoraj wykreślić z ewidencji Roberta Smoktunowicza (byłego skarbnika partii) i

Nocna ochrona pawilonu Emilia. Inwestor czuje się oszukany

nie przeszkadzał, bo zbieranie dokumentacji do budowy wieżowca zajęłoby lata. Jednak nagła informacja o pawilonie w ewidencji zabytków wywołała konsternację. Teraz bowiem każdą decyzję dotyczącą budynku właściciel musi konsultować z konserwatorem. Inwestor przekonuje, że przed przelaniem pieniędzy nie

Sejm uchwalił nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego

znajduje racjonalnego uzasadnienia. Należy zauważyć, iż dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają dla potencjalnego inwestora tak samo duże znaczenie, jak dane zawarte w księdze wieczystej. Potwierdzają one m.in. aktualny stan władania, powierzchnię nieruchomości czy klasę gruntu, co ma znaczenie np

Jeśli dziś weekend, to mamy rozbiórkę zabytku. Dlaczego?

"grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Ratusz z kolei powołuje się na ustawę o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami. Rozebrany dom figurował bowiem w gminnej ewidencji zabytków, a na jego zburzenie wymagana była zgoda stołecznego konserwatora. Ten jednak

Podatki od tacy i co łaska, czyli fiskus i Kościoły

stanowią dochody z niegospodarczej działalności Kościołów. Są one zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe" - wyjaśnia nam Ministerstwo Finansów. To samo dotyczy też innych

Koniec sporu o siedzibę ASP. Wreszcie będzie remont

Pałac Czapskich po remoncie fasad i pomalowaniu ich w oranże, czerwienie wygląda zjawiskowo. Stało się to niecałą dekadę temu, ale potem prace konserwatorów zamarły, bo rodzina dawnego właściciela - hr. Edwarda Raczyńskiego, byłego prezydenta RP na uchodźstwie - upomniała się o nieruchomość. Sprawy

Bubel tygodnia: Dwa razy akt dla ZUS

tylko dlatego, że zaistniały jakieś nowe okoliczności - mówi Jarosław Kantorowicz z fundacji FOR i podaje inny przykład: rejestrując własność nieruchomości, przedsiębiorca musi uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków. - Można by przedsiębiorcę odciążyć, gdyby dokumentację prowadzono w formie

Deweloper wyrzuca muzeum z Emilii. Czy to zemsta?

r. z nieruchomością nie będzie mógł nic zrobić. Nie wiedział jednak, że w lipcu pawilon został wpisany do ewidencji zabytków przez stołecznego konserwatora zabytków. Wszystkie plany rozbudowy i przebudowy muszą być odtąd konsultowane z konserwatorem. Rozbiórka stoi pod znakiem zapytania. To znacząco

Wniosek z kontroli: Klientów oszukuje co dziesiąty kierowca taksówki

nieprawidłowości: sześciu kierowców zastosowało wyższe niż powinni taryfy, siedmiu zażądało od klienta kwoty wymyślonej przez siebie, jeden pojechał okrężną drogą. Zdaniem Wiesława Szanduły z wydziału ewidencji pojazdów i kierowców krakowskiego magistratu 10 proc. nieuczciwych lub nierzetelnych taksówkarzy to

Opłata za mieszkanie jak za fabrykę

zmianę stawki procentowej od 2013 r. - Do wniosku dołączyliśmy nawet kopię dziennika budowy, aby udowodnić, że stawiamy budynki mieszkalne, a także informację o umowach z nabywcami lokali - mówi Bieliński. Warszawscy urzędnicy wykorzystali jednak to, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje

Co czeka e-ministerstwo Michała Boniego

przygotowały projekt integracji nowej księgi wieczystej z ewidencją gruntów i budynków. Po co? Gdy kupujemy nieruchomość, notariusz musi zawiadomić wydział ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, że nastąpiła zmiana własności. Sąd rejonowy musi powiadomić o tym starostę. Urzędnik drukuje odpis, przykleja znaczek

Runęła zabytkowa hala fabryczna na Pradze [ZDJĘCIA]

ktoś ingerował - mówi Barbara Dżugaj, rzeczniczka urzędu dzielnicy Praga Północ. Sąsiadka Hydrozagadki Za budynek odpowiada podległy burmistrzowi dzielnicy praski Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami. Zabytkowa hala od lat stoi pusta. Nie widać jej z ulicy, żeby zobaczyć jej front trzeba wejść na

Piskorski opanował SD

- Nie będę się odwoływał - żartuje Piskorski. Wygląda na to, że wygrał wojnę o kontrolę nad biedną w sondażach (1 proc.), ale bogatą w nieruchomości partią. Sąd postanowił wczoraj wykreślić z ewidencji Roberta Smoktunowicza (b. skarbnika partii) i Krzysztofa Góralczyka (b. szefa rady naczelnej) i

"Dziennik Polski": Ostatni dzień legendarnego hotelu

protestem mieszkańców, głównie architektów. Plany inwestora pokrzyżował wpis "Cracovii" do ewidencji zabytków. Kiedy środowisko obrońców hotelu odetchnęło z ulgą, z odsieczą inwestorowi pośpieszył Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który uznał, że umieszczenie prywatnej nieruchomości

SLD: PO znów nie dotrzymała słowa

Państwa na zaciągnięte kredyty przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Ponadto są na niej inne rządowe projekty m.in.: nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zakłada uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji) oraz nowelizacji ustawy o szczególnych

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

miast. Żeby użytkownicy nie byli zaskakiwani podwyżką rzędu kilkuset procent, poprzedni Sejm tak zmodyfikował Ustawę o gospodarce nieruchomościami, by opłaty rosły stopniowo (ujednolicony tekst tej ustawy znajdziesz m.in. na stronie internetowej Sejmu - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp). Ale i tak pod

Znany pałac zburzony. Tym razem zawinił ratusz

właściciel musiałby odrestaurować pałac, co pochłonęłoby znaczniejsze środki finansowe aniżeli jego rozbiórka i rekonstrukcja i dlatego nieruchomość nie znajduje nabywcy". Tereny Białego Pałacu chronione są wpisem do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator nie umieścił w nim jednak najważniejszego

Schetyna zaproponował listę 60 projektów ustaw do końca kadencji

projekty m.in.: nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zakłada uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji) oraz nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Na liście znajdują się też m.in. poselskie projekty zmian: w

Państwo wypłaca miliony za PRL

kilkudziesięcioma kartami każda, dotyczącymi konkretnych nieruchomości i spadkobierców, opisy i odpisy ksiąg wieczystych, pisma wojewody, oryginały dokumentacji ewidencji gruntowej i inne. Henryk W. zeznaje, że do momentu rewizji policji nie miał świadomości, że posiadał niektóre dokumenty. Orzeczenia o

Od stycznia meldunek w jednym urzędzie, paszport u dowolnego wojewody

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje zmiana Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem 2016 r.).- Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu

Miliony na gmach muzeum, którego wciąż nie ma

Sztandarowa wystawa "Miasto na sprzedaż" ma trwać do grudnia w tymczasowej siedzibie muzeum w dawnym pawilonie meblowym przy ul. Emilii Plater. Jej otwarcie przyćmił spór z właścicielem budynku.Przypomnijmy: miejski konserwator w niejasnych okolicznościach wpisał go do ewidencji zabytków

Trybunał zastopował rozdawnictwo mieszkań

spółdzielni najbardziej rozczarowało to, że sędziowie nie uchylili przepisu nakazującego zarządom prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów oraz kosztów. Teoretycznie mieszkańcy powinni więc łożyć wyłącznie na swój blok. Jednak do tej pory zarządy obchodziły ten wymóg

Gdy stracisz pracę

- rejestrują się w ewidencji działalności gospodarczej, którą prowadzi gmina, na terenie której mieszkają.W dodatku zamiast wielu formularzy w wielu urzędach składa się zgłoszenie prowadzenia działalności na jednym zintegrowanym formularzu EDG-1. To tzw. jedno okienko.W zintegrowanym formularzu podajemy

Nie ma katastru, nie ma podatku katastralnego

możemy jednak spać spokojnie. Podatku nie będzie bez wdrożenia systemu ewidencji gruntów i budynków, czyli katastru. Ma on zawierać informacje o nieruchomościach, m.in. powierzchnię, położenie, dokładny opis budynków, a także ich wartość (właśnie na użytek fiskusa). Jak dokładnie kataster ma wyglądać

Rozwód - podział majątku, kredytu, mediacje

dokładnie opisać, co się składa na majątek. Należy wyliczyć wszystkie nieruchomości (mieszkanie, działka) z podaniem ich położenia, powierzchni, przeznaczenia, a także dołączyć wypis z ewidencji gruntów oraz aktualny wypis z ksiąg wieczystych. Jeśli są to ruchomości, np. samochód lub kolekcja dzieł sztuki

Na bliźniaka

nieruchomości (domu mieszkania). Może wtedy skorzystać z baz danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców lub ośrodków dokumentacji geodezyjnej. - Mamy też prawo żądać informacji o majątku dłużnika od wszelkich instytucji, a nawet osób. Za nieudzielenie takich informacji jest kara do 2000 zł - wyjaśnia

Na działkach rosną wille. Gdzie? W atrakcyjnej części Gdańska

tam przebywają - podkreślają urzędnicy. Miasto nie zgadzało się na meldunek, lecz zostało do tego zmuszone decyzją wojewody i orzeczeniami sądów administracyjnych, które uznały, że gminy prowadzące ewidencję ludności mają obowiązek zbierać informacje o miejscu pobytu osób. - Odmawialiśmy meldowania

Biskupi wynajmują gmach Radzie Radiofonii. Za 2 mln rocznie

zagospodarowała dodatkowo sąsiedni budynek pod nr. 9. Dziś to jej oficjalny adres. Rachunki rosną Dlaczego wynajęto biura akurat od Episkopatu w innej dzielnicy niż pałacyk Sielanka? Czyżby była to najlepsza oferta, która pokonała inne w przetargu? Pytana o wybór tej nieruchomości rzeczniczka rady Monika Bąk

Nie przepłacaj za grunt, skorzystaj z 50 proc. bonifikaty

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ("za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpią z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności"), czyli ok. 3,2 tys. zł brutto.Nie ma znaczenia, czy o własność występuje pierwszy użytkownik

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

dostaną pisemną informację o możliwości wykupu, muszą złożyć wniosek oraz wpłacić tzw. zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Od 1 kwietnia 2014 r. wynoszą one 939,04 zł brutto. WAM też stosuje ulgi. Bonifikata w wysokości 60 proc. przysługuje m.in. emerytom wojskowym, żołnierzom

Koszt na wagę mniejszego podatku

podatnik wykorzystuje je na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.Amortyzacja podatkowaAmortyzacja to nic innego jak stopniowe wliczanie w koszty działalności firmy jej wydatków inwestycyjnych m.in. na maszyny, nieruchomości, technologie. W ramach amortyzacji co roku w

Zabytkowa willa na Ursynowie zmieniła się górę gruzów

do naszych czasów, był unikatem, wymagał szczególnej ochrony - podkreśla Lech Królikowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a zarazem mieszkaniec i radny Ursynowa.Choć willa od wielu lat znajdowała się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a od 2002 r. figurowała również w gminnej ewidencji

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

kwestionowanych przepisów nakazuje zarządom prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości (najczęściej pojedynczego budynku) ewidencji i rozliczenia przychodów oraz kosztów, w tym również wpływów i wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości. Posłowie PiS i PO przekonywali, że dzięki temu mieszkańcy będą

Piękne czterdziestoletnie, czyli architektoniczne skarby z czasów PRL

przywrócono przedwojenną gęstość zabudowy - w imię nowej doktryny urbanistycznej, że powinno być bardziej przytulnie i miejsko, ale także w interesie rynku nieruchomości. Przy okazji wykoszono kawał dziedzictwa NRD. W Polsce także burzy się budynki, które są całkiem estetyczne, a nawet wybitne, tylko dlatego

NIK - przepisy o rodzinnych ogródkach działkowych do zmiany

. W Warszawie i Olsztynie dane będące w ewidencji miały się nijak do stanu faktycznego. Np. władze stolicy najpierw podawały, że w mieście działają 162 ogrody, potem, że 173. Polski Związek Działkowców przyznawał się zaś do 171 ogrodów. Jeszcze bardziej niepokoi to, że działkowcy nagminnie łamią prawo

Odwołać Gronkiewicz i co dalej? Możliwe scenariusze

, głowę samorządu o ogromnych i bardzo szerokich uprawnieniach. Jak z nich korzysta Hanna Gronkiewicz-Waltz? Nie próbuje udawać zainteresowania planowaniem przestrzennym, z deweloperami i inwestorami spotyka się raz do roku na targach nieruchomości w Cannes. Z ludźmi kultury nie nadaje na tych samych

Przybywa rolników z Marszałkowskiej

rolników, ale jak popatrzymy, kto wygrywał przetargi ogłaszane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na te słabe ziemie, to są to niemal wyłącznie ludzie z miasta. To nierolnicy w ostatnich latach wykupili tysiące hektarów, za które nie płacą żadnych podatków, choć ich dochody są często znaczne.To może jest

Jak bezpiecznie kupić własne M

Rynek wtórnyZ pośrednikiem czy bez?Jeśli nie masz czasu sam szukać odpowiedniego lokum, możesz wynająć pośrednika. Agencja nieruchomości to nie biuro adresów. Pośrednik powinien nie tylko udostępnić ci adres mieszkania, ale także towarzyszyć, gdy pójdziesz je oglądać. Powinien też znać odpowiedź

222 mln zł za działkę na Polu Mokotowskim?

. swojej spółce-córce Dom-Invest. Zapłaciła za nią16 mln zł. W styczniu 2005 r. za 20 mln zł nieruchomość odkupił Marek Czeredys. Miasto nie skorzystało z prawa pierwokupu. Działka zawsze stanowiła część parku na Polu Mokotowskim, a w chwili sprzedaży widniała w ewidencji gruntów jako "tereny

Raport Najwyższej Izby Kontroli. Leśna samowola

niedbalstwa było np. wydanie zgody na odlesienie działki odległej o osiemdziesiąt kilometrów od gospodarstwa należącego do jej właściciela. Najbardziej rażące zaniedbania miały jednak miejsce w sprawie o przekształcenie w nieruchomość rolną trzyhektarowej działki przy ulicy Mościckiego, na Bagnówce w

Tusk w butach Palikota

dokumentów o numerze REGON lub NIP. Będą też mniejsze opłaty za wpis do ewidencji przedsiębiorców. Teraz spółki kapitałowe płacą 1 tys. zł opłaty sądowej, będzie o połowę mniej. Od 1 października 2011 r. ma być też możliwa rejestracja firm przez internet. - Parlament powinien zakończyć pracę nad ustawę

Odszkodowania za działki pod drogi i słupy

. specustawa, która umożliwia przejęcie na drodze postępowania administracyjnego prawa własności nieruchomości (potrzebnych działek lub ich części) wydzielonych pod drogę. Działki z mocy prawa stają się własnością skarbu państwa (drogi krajowe) lub samorządu (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne).Ważne

Grunt to własność

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy przede wszystkim gruntów "mieszkaniowych"), a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami (dotyczy wszystkich gruntów, także wykorzystywanych pod działalność gospodarczą).Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina nie może

Czynsz 99 zł/m. Dramat rodzin w prywatnych kamienicach

Śródmieścia. Od kiedy ratusz zaczął zwracać nieruchomości zagrabione dekretem warszawskim, z ewidencji gminy ubyło ok. 8 tys. lokatorskich rodzin. W samym Śródmieściu w prywatne ręce przekazano od 1995 r. 226 budynków mieszkalnych. A w nich 2687 mieszkań. Ilu lokatorów mieszka nadal w zreprywatyzowanych

Coraz więcej absurdów

sytuacji? Sugestia naczelnika US, z jaką się spotkałem - pan zapłaci podatek za tego człowieka. My panu wydamy zaświadczenie, będzie pan mógł zbyć nieruchomość. Za nieporadność urzędu zapłaciłem z własnej kieszeni, a ten, co nie uiścił podatku, pozostaje bezkarny. Pomijam to, że od niego też musiałem

Wojna o Pole Mokotowskie trwa. Biznesmen poszedł do sądu

Juszkiewicz. Plan uchwalono w połowie 2009 r., a analiza powstała w 2007 r. Przez dwa lata ceny nieruchomości podskoczyły. Dlatego wykazane w analizie wpływy m.in. z podatków od nieruchomości (od firm i instytucji na obrzeżach parku objętym przez plan) oraz wydatki na infrastrukturę techniczną (wykup gruntów

Wojna o zabytek: połowa elewacji runęła na chodnik

społecznicy już w 2006 r. wystąpili do wojewódzkiego konserwatora o umieszczenie jej w rejestrze zabytków. Ich wniosek zawieruszył się w urzędzie konserwatorskim. Dawny zakład Kamlera figurował więc tylko w ewidencji zabytków, co w praktyce nie oznacza żadnej ochrony. W tej sytuacji właściciel nieruchomości

Grunt to własność

2005 r. nr 175, poz. 1459 - jednolity tekst), prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w ................. przy ul. ................. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ................. , dla której Sąd Rejonowy w ................. Wydział Ksiąg

Katasterofa w "Rzeczpospolitej"

wprowadzenie podatku katastralnego wymaga czasu. Trzeba najpierw sporządzić komputerową ewidencję wszystkich nieruchomości. Potem trzeba je wycenić. Kto miałby to zrobić? Wedle jakich kryteriów? Kolejne rządy odsuwają od siebie ten problem jak zgniłe jajo. Teoretycznie podatek katastralny będziemy musieli

Świętokrzyskie. Będzie nowoczesny system ewidencji gruntów i budynków

efektem realizacji projektu będzie szybszy i łatwiejszy dostęp mieszkańców do informacji o nieruchomościach, których są właścicielami - także przy wykorzystaniu internetu i systemów informatycznych. "Dane te mają być możliwie spójne i dokładne, zgodne z tym co widnieje w księgach wieczystych i na

PO i PiS nie chcą podatku katastralnego

tamtejsze zamki przez pokolenia należą do tych samych rodów. W Polsce na razie nie ma technicznych możliwości wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości. - Nie ma centralnej, komputerowej ewidencji nieruchomości. Nie mówiąc już o ich wycenie - dodaje Ożóg. Do tego nie ma jednolitej koncepcji podatku

Burmistrz kazał posprzątać po Niemcach

, nieruchomościami oraz rolnej i ochrony środowiska w kierowanym przez burmistrza urzędzie. - Ludzie wyrzucali tam gruz, teren był kompletnie zarośnięty. Wszędzie były śmieci, ekskrementy, libacje się odbywały. Tam nie było już czego zachowywać. Dlatego gmina podjęła decyzję, by uporządkować teren - argumentuje

Rząd: Meldunek zniesiemy i władzę oddamy

biurokratycznej" dotykającej obywateli. Rząd liczy na wsparcie samorządów. To prawdziwa rewolucja. Meldunek to relikt z nastawionej na kontrolę obywateli PRL-owskiej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r. Teoretycznie muszą go mieć wszyscy, którzy dłużej niż trzy dni przebywają poza

Wykup grunt z bonifikatą

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w................. przy ul.................. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr................., dla której Sąd Rejonowy w................. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr

Fiskus odpuszcza. Będzie ścigał prawdziwych oszustów

nieujawnionych źródeł. Inny podatnik utrzymujący się z 700 zł renty "nadział się" na kontrolę skarbową, gdy kupił nieruchomość wartą milion dolarów. Przekonywał, że w czasie pobytu na Ukrainie dostał pieniądze na przechowanie od obywatela Wietnamu. Kontrolerzy przeanalizowali liczne jego umowy zawarte

Zamiast zaświadczeń oświadczenia

więc mógł sobie wziąć w leasing choćby samochód.- Mniej rygorystyczna będzie ustawa o wychowaniu w trzeźwości.Nie trzeba będzie wydzielać specjalnego stoiska w supermarketach z kasą fiskalną do sprzedaży alkoholu.- Będą mniejsze opłaty za wpis do ewidencji przedsiębiorców. Teraz spółki kapitałowe płacą

Oceniają ludzi prezydenta

Janusz Mazurek jest zastępcą prezydenta Lublina już 8 lat. W Urzędzie Miasta odpowiada m.in. za: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów, gospodarkę nieruchomościami, architekturę, administrację budowlaną i ochronę zdrowia. Antoni Chrzonstowski współpracuje ze spółdzielniami

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

mieszkania lekceważy koszty, tymczasem odpisanie kosztów od przychodów sprawia, że dochód, a tym samym podatek, jest niższy. Kosztami są m.in. ponoszone przez właściciela wynajmowanej nieruchomości wydatki na ogrzewanie czy wywóz śmieci. Kosztem mogą być też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup

Ewidencja narodowego majątku. Ile wart jest skarb państwa?

wartości o 8 proc. - Ich wartość wzrosła, ponieważ w ogóle w całym kraju grunty miejskie podrożały. W naszych szacunkach opieramy się na informacjach od licencjonowanych rzeczoznawców zajmujących się wyceną nieruchomości - mówi Andrzej Burzyński, wicedyrektor departamentu ds. ewidencji majątku skarbu

Upadł Znak, niech żyje Bestcom.eu?

, który powinien być chroniony przez syndyka i upłynniony w ramach likwidacji masy upadłości jak każde inne aktywa, np. prawo własności nieruchomości, ruchomości itp., oczywiście z uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju praw na wartościach niematerialnych. Tymczasem wyznaczony przez sąd syndyk Wojciech

Księgi wieczyste w rękach sędziów

rejestru lokali. A nie mogła tego zrobić, bo w tej dzielnicy nie ma jeszcze ewidencji budynków i lokali - na jej stworzenie miasto ma czas do końca 2005 r. Na nic zdały się wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości, że tam, gdzie nie ma rejestru lub kartoteki lokali sądom wystarczy sam wypis z rejestru

Wojtunik: Dowody na łapówki przy komputerach

. 30 kwietnia upadła symboliczna sprawa: przekazania za bezcen siostrom elżbietankom nieruchomości na warszawskim Bródnie.- Na ponad 20 śledztw, które zainicjowaliśmy, część dalej się toczy. Sprawy ,,Elżbietanek" my nie prowadziliśmy i nie chcę jej komentować.Mechanizm umorzenia jest ten sam

Rząd za kontynuowaniem prac zespołu ds. obowiązku meldunkowego

obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie weryfikują wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Sprawa Jamrożego, czyli bracia W. na prowizji

Umowy z braćmi Romanem i Januszem W. zarząd PZU Development (spółki zależnej od PZU) podpisał w marcu 1998 r. W listopadzie do umowy dopisano aneks. Mieszkający w Pruszkowie bracia W. mieli szukać dla PZU nieruchomości, czyli dokładnie to samo, co dla PZU miało robić PZU Development. W zamian

Sądy mają być dwa razy szybsze

występujący bez adwokata nie będą mogli liczyć na pouczenia sędziego; korespondencja kierowana będzie na adres podany w ewidencji działalności gospodarczej, warto więc pamiętać o jego uaktualnieniu. Co przede wszystkim przyspieszy bieg spraw gospodarczych? - Na pewno poszerzenie kompetencji

Poseł mówi, co ma (172)

). Mieszkanie: 80 m kw., wartość: mieszkanie w bloku, nie znam jego dzisiejszej rynkowej wartości Inne nieruchomości: ziemia o powierzchni 1,17 ha przepisana notarialnie w spadku po ojcu, tytuł prawny: przepisana kilkanaście lat temu (w spadku rodzinnym) aktem notarialnym. Jest to część terenu, na którym

Wynajem mieszkań w 2012 roku

uzyskania. Wiele osób wynajmujących swoje domy i mieszkania lekceważy koszty, tymczasem odpisanie kosztów od przychodów sprawia, że dochód, a w ślad za nim podatek, jest niższy. Kosztami są m.in. ponoszone przez właściciela wynajmowanej nieruchomości wydatki na ogrzewanie czy wywóz śmieci. Kosztem mogą być

Internet zamiast urzędu

okienka upraszczającą formalności nie zbędne przy otwieraniu działalności gospodarczej. Zgodnie z tymi przepisami osoba rozpoczynająca taką działalność wypełnia jeden wniosek (to wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1) i składa go w urzędzie gminy lub miejskim. Ten wniosek załatwia

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 22 października, godz. 15.00

prasowym. Przetarg na dostawę serwerów został ostatecznie rozstrzygnięty 20 października. Action dostarczy MSWiA 400 serwerów Actina Solar, które posłużą do elektronicznej wymiany danych z systemem CEPiK (Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców). Zgodnie z podpisaną umową spółka BIW Koncept do 20

Bubel prawny w ustawie o PIT

mówi, że dochodem ze zbycia składników majątku (a więc kwotą do opodatkowania) jest różnica między kwotą sprzedaży a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, POWIĘKSZONA o sumę amortyzacji. Posłowie zmienili "a" w "ą" i w przyszłym roku będzie tak: dochodem jest

Notariusze wstrzymali sprzedaż nowych mieszkań

? Opinia Zabielskiego i prawników z J.W. Construction jest identyczna - obowiązująca od piątku nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych (opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 176) wymaga, by taka księga dla nieruchomości była sporządzana "na podstawie

Raport Deloitte & Touche o PZU Życie w czasach Grzegorza Wieczerzaka

aspekty mogą wskazywać na występowanie nadużyć i nieprawidłowości" - 218 mln zł. Zdecydowana większość badanych inwestycji (58 proc. ) to nieruchomości, ich obsługa i wynajem. - Gdy zawierano te kontrakty i umowy, nie było procedur wyboru kontrahenta, nie było ewidencji umówi kontroli rozliczeń. A

Co interesuje fiskusa

przesada. Trzeba będzie fiskusowi podać m.in. adresy, powierzchnię całkowitą gruntu, powierzchnię użytkową, numery księgi wieczystej czy ewidencji gruntów. No i oczywiście ich wartość. I tu znowu kłopot. Liczyć można różnie. Najlepsze byłyby "wydatki na nabycie nieruchomości". Gdy się ich nie da

Soczyste pastwiska UE

agencje rolne - Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Rynku Rolnego - bo trzymanie ich nie ma racjonalnego uzasadnienia. To trzeba zrobić w ramach oszczędności, oczywiście zagospodarowując najlepszych ludzi z tych agencji, ale też dzięki temu cała rolna struktura instytucjonalna w Polsce stanie się

Kłopoty z założeniem księgi wieczystej

wybudowanych mieszkań. Powód? Deweloper nie dostarczył w terminie wypisu z rejestru lokali. Ale jak miał to zrobić, skoro z pisma śródmiejskiej delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru w Urzędzie m.st. Warszawy wynika, że ewidencji budynków i lokali jeszcze nie ma. Mało tego, urzędnicy

Polacy uciekają przed bezrobociem na swoje

pośredniaka ledwo 4-5 tys. zł na założenie firmy. Dziś, gdy kwota urosła czterokrotnie, skalkulowali, że warto założyć legalny interes. Choćby fryzjerzy, zamiast strzyc klientów w domu bez ewidencji, teraz wynajmują lokal i działają legalnie. - Ostatnio jeden ze starostów z zachodniej Polski mówił mi, że po

Taryfa (historyczna ewidencja nieruchomości w Warszawie)

Taryfa – od XVIII w. taryffa, od wł. tariffa, łac. tarif|a, -ae, etymologia od arab. ?????? trans. ta??rif – opłata należna – początkowo wykaz dawnych stawek podatku od nieruchomości zawierające dane ewidencji gruntów i budynków, wprowadzający na terenie Warszawy numerację

Podział nieruchomości

materiałów pozyskanych z zasobu (osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza, ewidencja gruntu, inne opracowania), badania stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów itp., przyjęcie granic nieruchomości dzielonej – według istniejącego stanu prawnego lub według stanu uwidocznionego

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków – w geodezji, rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości (a w przypadku braku danych o właścicielach, danych osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami

Kataster

Kataster nieruchomości Ewidencja gruntów i budynków Pierwszy kataster gruntowy Galicji Drugi kataster gruntowy Galicji Kataster Nowomarchijski Ludwika Starszego Kataster wodny

Taryfa

telefonii komórkowej. Taryfa ubezpieczeniowa - wykaz stawek stosowanych przy ubezpieczeniach. Taryfa energetyczna dwustrefowa - sposób obliczania należności za używanie energii elektrycznej. Taryfa (ewidencja nieruchomości) - wprowadzony w 1784 spis stawek podatku od nieruchomości, później spis

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.