ewidencja nieruchomości

Maciej Sandecki

Stoczniowe dźwigi i zabytki pod ochroną konserwatora. Przełomowy wyrok NSA

Stoczniowe dźwigi i zabytki pod ochroną konserwatora. Przełomowy wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasacje czterech firm, właścicieli terenów postoczniowych w Gdańsku, które sprzeciwiały się wpisaniu niektórych nieruchomości oraz dźwigów do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Decyzja NSA oznacza, że obiekty po dawnej Stoczni, w tym 15 dźwigów, podlegają ścisłej ochronie.

Ten remont nie obniża podatku

Inwestorka kupiła od dewelopera tanio dwa mieszkania na wynajem w kamienicy, która wymagała gruntownego remontu. Sądziła, że wliczy go w koszty prowadzonej działalności, ale fiskus jej na to nie pozwolił. Dlaczego?

Resort nauki: 40 proc. nieruchomości PAN określono jako zbędne

40 proc. nieruchomości PAN i jej instytutów zakwalifikowano jako nieruchomości zbędne - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak w odpowiedzi na pytanie posłanek PO o zarządzanie nieruchomościami PAN.

Precedensowa decyzja sądu: za zburzenie zabytku firma ma oddać działkę przy Łazienkach

Precedensowa decyzja sądu: za zburzenie zabytku firma ma oddać działkę przy Łazienkach

Do tej pory inwestorzy w Warszawie nie tracili nieruchomości za zniszczenie zabytku. Sprawa dotyczy terenu przy ul. 29 Listopada 5 graniczącego przez parkan z Łazienkami Królewskimi. Jest to działka, a dokładniej dwie połączone ze sobą działki, o łącznej powierzchni 2,8 tys. m kw. Ich właścicielem

Resort Macierewicza postawił ekran bez zgody ratusza

Resort Macierewicza postawił ekran bez zgody ratusza

miasta. Ekran jest większy, niż w tym rejonie Śródmieścia dopuszcza zarządzenie - mówi Wojciech Wagner, naczelnik wydziału estetyki stołecznego ratusza. Sęk w tym, że zarządzenie dotyczy tylko miejskich nieruchomości. - Teren przed wejściem do budynku nie jest w naszym zarządzie - informuje Karolina

Wchodzą w życie przepisy dotyczące pierwokupu prywatnych lasów przez państwo

Wchodzą w życie przepisy dotyczące pierwokupu prywatnych lasów przez państwo

Państwowe będzie dotyczył gruntów m.in. oznaczonych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczonych do zalesiania, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu. LP będą miały prawo pierwokupu w sytuacji, kiedy właściciel będzie chciał sprzedać grunty leśne. Natomiast prawo wykupu będzie

NIK pozytywnie o gospodarowaniu nieruchomościami SP przez władze

Według Izby minister skarbu prawidłowo wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku prezydenta Warszawy Izba stwierdziła jednak nieprawidłowości, polegające m.in. na nieprowadzeniu ewidencji nieruchomości. Kontrola NIK dotyczyła okresu od 2009 do 2013 r. NIK

Szalczyk: resort rolnictwa pracuje nad prawem dot. obrotu ziemią

nieruchomość rolną, muszą uzyskać specjalne pozwolenie od ministra spraw wewnętrznych. Obecnie w Sejmie są trzy projekty poselskie - dwa dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeden gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Prawdopodobnie wszystkie te projekty będą procedowane razem, a rząd

UMŁ chciał 9 mln zł za odnowiony zabytek. Brak chętnych

UMŁ chciał 9 mln zł za odnowiony zabytek. Brak chętnych

Kamienica przy Północnej 1/3 to najdroższa nieruchomość, jaką miasto wystawiło w tym roku na sprzedaż. Znajdujący się w ewidencji zabytek wyceniono na 9 mln zł. Ewentualny zysk miasta byłby jednak mniejszy, gdyż zakończony w poprzednim roku kompleksowy remont kosztował 5,5 mln zł. Wychodzi jednak

Nietypowe posiedzenie Sejmu - w poniedziałek. Służba cywilna, Trybunał Konstytucyjny...

Nietypowe posiedzenie Sejmu - w poniedziałek. Służba cywilna, Trybunał Konstytucyjny...

, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart parkingowych. Rozpatrywany będzie najprawdopodobniej również projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, który zakłada, że szefowie agencji

NIK pozytywnie o gospodarowaniu nieruchomościami SP przez władze

minister skarbu prawidłowo wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku prezydenta Warszawy Izba stwierdziła jednak nieprawidłowości, polegające m.in. na nieprowadzeniu ewidencji nieruchomości. Kontrola NIK dotyczyła okresu od 2009 do 2013 r. NIK poinformowała, że co

W ośrodku Streżyńskiej zaczęto cenzurować komunikaty

W ośrodku Streżyńskiej zaczęto cenzurować komunikaty

cywilnego oraz centralnej ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK). Stało się tak, gdyż pod koniec zeszłego roku Sejm na wniosek posłów PiS postanowił przekazać Ministerstwu Cyfryzacji nadzór nad rejestrami państwowymi. W ostatni wtorek minister Streżyńska odwołała ze stanowiska dyrektora COI Nikodema Bończę

Jak Prawo i Sprawiedliwość naprawia CEPiK

Jak Prawo i Sprawiedliwość naprawia CEPiK

W styczniu według danych rządowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Polsce zarejestrowano ponad 31,7 tys. samochodów osobowych - poinformowała w środę firma analityczna Samar. Ale zdaniem Samaru ok. 3 tys. tych aut mogło być w Polsce zarejestrowanych tylko czasowo, a potem

NIK sprawdziła wieloletnie zaniedbania wójtów i burmistrzów

NIK sprawdziła wieloletnie zaniedbania wójtów i burmistrzów

takiej wiedzy powinna być rzetelnie prowadzona ewidencja nieruchomości. Gminy lekceważyły jednak ten obowiązek. Wójtowie tłumaczyli się brakiem środków finansowych na uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji. Niekiedy dochodziło do sytuacji, w których wójtowie o działkach z nieuregulowanym statusem

NIK: opieszałość przy odszkodowaniach za tereny pod drogi gminne

powinna być rzetelnie prowadzona ewidencja nieruchomości. Gminy lekceważyły jednak ten obowiązek. Wójtowie tłumaczyli się brakiem środków finansowych na uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji. Niekiedy dochodziło do sytuacji, w których wójtowie o działkach z nieuregulowanym statusem prawnym

Majątek państwa w ręce premiera. Wielkie zmiany od nowego roku

Majątek państwa w ręce premiera. Wielkie zmiany od nowego roku

przedsiębiorstw państwowych. Projekt ustawy przewiduje też stworzenie ewidencji państwowego majątku oraz szczegółowej centralnej ewidencji nieruchomości państwowych. Majątkiem, który nie należy do spółek, zarządzać będą zasadniczo wojewodowie. Ale jednocześnie minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa będzie

Szef archiwów IPN zajmie się modernizacją CEPiK

Szef archiwów IPN zajmie się modernizacją CEPiK

. Po tej decyzji Streżyńska zapowiadała, że powoła zarząd nadzwyczajny w COI, złożony z "wysoko wykwalifikowanych specjalistów". I tymczasowo powierzyła obowiązki szefa ośrodka Adamowi Sobczakowi, prezesowi spółki Cenatorium prowadzącej portal o cenach nieruchomości. Rafał Leśkiewicz według

Koniec z płatnym parkowaniem w pasie nadmorskim. Co z kierowcami, którzy nie płacili?

Koniec z płatnym parkowaniem w pasie nadmorskim. Co z kierowcami, którzy nie płacili?

? Możliwości są dwie - albo od policji, albo od urzędników. Mateusz Wiltos, właściciel firmy Wiparking, zdradził nam jednak, że uzyskają dane z CEPiK-u, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Właściciel firmy Wiparking w rozmowie z nami wspominał również o firmie windykacyjnej, ta jednak bez wyroku

Deweloper wyburzył stary młyn "cacko architektury przemysłowej". Konserwator donosi do prokuratury

Deweloper wyburzył stary młyn "cacko architektury przemysłowej". Konserwator donosi do prokuratury

konserwator zabytków w Poznaniu. - Obiekt został objęty ochroną konserwatorską w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 'Zieliniec', uchwalonym w 2010 roku". To, że budynek został zniszczony, pracownicy

77 mln zł dla poznańskiej parafii za utracone tereny na Malcie

77 mln zł dla poznańskiej parafii za utracone tereny na Malcie

przedstawienia listy nieruchomości zamiennych. Nie zrobiło tego, co stało się potem podstawą uchylenia wyroku. Prawniczka miasta w jednym z kolejnych pism stwierdziła, że parafia sama może wskazać interesujące ją nieruchomości, korzystając z ewidencji gruntów i... internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych. W

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

Projekt noweli ustawy o sdg - autorstwa MG - zawiera wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), miał tytuł prawny do nieruchomości, które wpisuje do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający własność

Radny PiS z Poznania rozbudował dom na miejskiej działce

Radny PiS z Poznania rozbudował dom na miejskiej działce

. Awantura o 26 m kw. Sulanowski - wraz z matką - jest współwłaścicielem nieruchomości w rejonie ulic Trąmpczyńskiego i Leszczyńskiej. To wolno stojący dom o powierzchni 130 m kw., na ponad 300-metrowej działce. Na sąsiedniej działce Sulanowscy zbudowali wiatrołap. Postawili też płot. Problem w tym, że ta

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

wiadomość jest taka, że wzmianka o długu wobec samorządu lub skarbu państwa znajdzie się w księdze wieczystej nieruchomości. Gdy właściciel sprzeda mieszkanie przed upływem 20-letniego okresu opłat przekształceniowych, obowiązek ich wnoszenia przejdzie na nowego nabywcę lokalu. Rząd obiecuje, że na

Zburzyli zabytek na Powiślu. Sprawa trafi do prokuratury

nieruchomość kupiła spółka Prudential Sp. z o.o., niemająca jednak nic wspólnego z międzynarodową firmą ubezpieczeniową Prudential, która po wielu latach powróciła niedawno na polski rynek. Budynek figurował w ewidencji zabytków, a stołeczny konserwator jeszcze w lipcu tego roku wydał zalecenia odnośnie jego

Zobacz niezwykłe zdjęcia opuszczonego szpitala przy Śliskiej i Siennej

Siennej kolejne oddziały. W styczniu 2015 r. budynki całkowicie opróżniono. Urząd Marszałkowski postanowił pozbyć się tej nieruchomości. Na początku 2016 r. próbował ją sprzedać. Cena wywoławcza - 35 mln zł. Do przetargu nikt się jednak nie zgłosił. Fot. Jarosław Zuzga, oknonawarszawe.pl Stary szpital

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

Zmiana wynika z wchodzącego w życie 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zawiera ono katalog usług i rzeczy, których sprzedaż bezwarunkowo będzie podlegać rejestracji na kasach fiskalnych

Koparka rozjechała zabytek na Powiślu. Ratusz zaskoczony

informacja: "Budynek jest uwzględniony w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i w związku z tym powinien zostać zachowany w swojej bryle i w istniejących gabarytach". Nieruchomość znalazła nabywcę. Niestety, nie udało nam się wczoraj ustalić, kto nim jest

Reprywatyzacyjny Kac Wawa [MAREK GÓRLIKOWSKI]

gruntów, kopie map katastralnych, dokumenty archiwalne, grube teczki z kilkudziesięcioma kartami każda, dotyczącymi konkretnych nieruchomości i spadkobierców, opisy i odpisy ksiąg wieczystych, pisma wojewody, oryginały dokumentacji ewidencji gruntowej i inne. Z powodu mało sformalizowanego korzystania z

Zburzą perły PRL-u w stolicy? Nic ich już nie chroni

W ewidencji zabytków "nie ma (...) miejsca na dobra kultury współczesnej" - czytamy w okólniku wiceministra kultury Piotra Żuchowskiego, generalnego konserwatora zabytków. Pismo trafiło do konserwatorów wojewódzkich w całej Polsce. Koniec nocnych wpisów Piotra Żuchowskiego zbulwersował

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

zakresie, w jakim od 1 stycznia 2000 r. pozbawił podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 r., jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji

Jakimi sposobami oszuści przejmują cudze działki i domy

wykorzystanie dokumentu. Jeszcze tego samego dnia poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego po odpis skróconego aktu małżeństwa właścicieli domu (był potrzebny do nieruchomości), potem z urzędu miasta wziął wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków, a na koniec w kancelarii notarialnej wyrobił sobie jeszcze cztery

Budowa apartamentów przy Łazienkach Królewskich wstrzymana

nikogo o zgodę, ignorując zapisy aktu notarialnego dopuszczające tylko przebudowę gmachu koszar. Z tym aktem trzy lata wcześniej kupił nieruchomość od Polmosu Lublin. Zbagatelizował fakt, że budynek figuruje w ewidencji zabytków i jest pod opieką konserwatora. Zlekceważył też nakaz wstrzymania robót

A w Gdańsku "lecą żurawie". Czy z gdańskiej stoczni zostanie cokolwiek

;. Niezależnie od tych planów właściciele gruntów żądali od konserwatora wyłączenia spod ochrony nieruchomości i część ich postulatów została spełniona. Dariusz Chmielewski wypisał z ewidencji drugą transzę obiektów: niektóre hale, budynki, przybudówki, magazyny, fragmenty torowisk, mur ogrodzeniowy, magistrale

Użytkowanie wieczyste 2017

czytelnik z Warszawy zaakceptował bez szemrania podwyżkę, udział we własności gruntu kosztowałby 78 tys. zł (nie liczymy przy tym waloryzacji opłaty przekształceniowej - nie częściej niż co trzy lata o GUS-owski wskaźnik zmian cen nieruchomości). Ale gdyby czytelnikowi udało się wywalczyć w SKO o połowę

Będzie minimalna płaca 12 zł za godzinę? Jest porozumienie strony społecznej

ewidencji czasu pracy osób pracujących na zleceniu. Organizacja przedstawiła też listę zawodów, które powinny być wyłączone z ustawy. Przykłady? Usługi informatyczne, cateringowe, księgowe, instalatorskie, usługi zarządców nieruchomości i osób prowadzących warsztaty samochodowe, doradztwo podatkowe

Zamożni w mieszkaniach komunalnych

zainteresował się sytuacją lokatora i rozpoczął "dochodzenie", choć najemca nie był już właścicielem ziemi. Urzędnicy przekopali księgi wieczyste, ewidencję gruntów i budynków w starostwie w Mińsku Mazowieckim i Urzędzie Miejskim w Sulejówku. Dowiedzieli się przy okazji, że grunt, który posiadał pan

Pracodawcy kontra związkowcy. Spór o płacę minimalną

wejść w życie w lipcu, ale już teraz mało kto w to wierzy. Na forum Rady Dialogu Społecznego obie strony - związkowa i pracodawców - już dwukrotnie przerwały rozmowy. Długa lista wyłączeń Zdaniem Konfederacji Lewiatan są usługi, w których nie da się prowadzić ewidencji czasu pracy wymaganej przez

"Emilia" stanie przed Pałacem Kultury? Ostatnia szansa

ewidencji nastąpił w nocy, kilka godzin po sprzedaniu przez skarb państwa działki z "Emilią" firmie Griffin Investments. Nabywca był przekonany, że nieruchomość nie jest chroniona. Od początku planował zburzenie pawilonu i zastąpienie go wieżowcem. Po tej historii "Emilię" wykreślono z

Sprzedaż lub darowizna lasu? Lasy Państwowe zawsze będą miały pierwszeństwo

Agencja Nieruchomości Rolnych w przypadku transakcji dotyczących prywatnych gruntów rolnych powyżej 5 ha, o ile kupującymi nie są rolnicy. Jednak od 30 kwietnia to się zmieni, bo zgodnie z uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ziemię będą mogli nabywać

Powiązana z PiS-em spółka będzie mogła zbudować 190-metrowy wieżowiec na Woli

którym od lat 90. urzędują działacze powiązani ze środowiskiem PiS. Wola: spółka powiązana z PiS-em zbuduje wieżowiec? Biurowca dawnej fabryki od 2015 r. nie ma już w ewidencji zabytków. Zastępca stołecznego konserwatora zabytków Michał Krasucki mówi, że powodem decyzji o jego wykreśleniu był bardzo duży

Emilia została zabytkiem 20 minut przed północą

zapytaliśmy o wszystkie nieruchomości spółki. Odpowiedział, że nie figurują ani w rejestrze, ani w ewidencji zabytków oraz nie stanowią "przedmiotu zainteresowania konserwatorskiego" - cytuje. Emilii nie było i nie ma do dziś w podpisanym 24 lipca przez wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

działalnością gospodarczą. Poprawiają one niefortunne zapisy ustawy o PIT, które wykorzystywane są do optymalizacji podatkowej. "Przed rokiem 2015 zbycie takich składników mogło nie podlegać opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

Oto 30 szczególnie istotnych spraw TK, które przez ustawę PiS-u będą poddane ponownej procedurze

uprawnienia pozostaje w dobrej wierze. Nie można też wskazać żadnej normy konstytucyjnej, która uzasadniałaby taką nierówność. Brak powiadamiania właściciela nieruchomości o jej wpisie do gminnej ewidencji zabytków Ustawa o ochronie zabytków przewiduje różne tzw. formy ochrony zabytku. Wpis do tzw. gminnej

NIK: liczne nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym

. Kontrolerzy NIK ustalili także, że zarządzający Parkiem nie wiedzieli, jakimi nieruchomościami w ogóle zarządzają. Mieli niepełną dokumentację dotyczącą nieruchomości - brakowało w ewidencji 569 ha spośród 1576 ha zarządzanych gruntów. Nieskuteczny był także nadzór dyrekcji Parku nad zarządzanymi

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty

Ukraińcy kupują coraz więcej mieszkań w naszym kraju

tym celu firmy, bo wtedy to one, a nie osoby, które w nieruchomość zainwestowały, figurują w ewidencji gruntów jako właściciele. Nabywcy ze wschodniej Europy szczególnie upodobali sobie duże domy położone przy Bishops Avenue w dzielnicy Highgate, w północnym Londynie. - Powszechnie nazywa się tę część

Ustawa pańszczyźniana

, gdzie był głód ziemi. Paski mają po 9-12 m szerokości i są na pół kilometra długie - jak mówią agenci nieruchomości, to towar niehandlowy. Ale ustawa o regulowaniu gospodarstw z 1971 roku pozwalała na scalenie kilku pasków (jeśli oczywiście spadkobiercy się dogadali) i dzielenie potem gruntu w poprzek

Ponad milion za utracony po wojnie majątek. Sprawa wraca do sądu

Państwa przez osoby fizyczne - nie dało się wskazać tytułów nabycia nieruchomości przez właścicieli figurujących teraz w ewidencji. Sąd odwoławczy zwrócił też uwagę, że należałoby ponownie oszacować wartość nieruchomości - według stanu z daty utraty własności, a w tym celu trzeba spróbować wyodrębnić

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

Ministerstwo Finansów przygotowało w projekcie rozporządzenia katalog sprzedaży usług i rzeczy, które bezwarunkowo będą podlegać rejestracji na kasach fiskalnych. Ministerstwo tłumaczy, że jest to zgodne z postulatami organów podatkowych i konsumentów. Projekt przewiduje, że obowiązkowi ewidencji

Burmistrz odpowie za wycinkę unikatowej alei lip? Minister już czeka na wniosek, potem prokurator

Zbąszynka od wielu lat jest wpisany do ewidencji zabytków. I projekt remontu był u nas opiniowany. Nasza opinia była jednoznacznie negatywna. Byliśmy przekonani, że zostanie uwzględniona - tłumaczy Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska wojewódzka konserwator zabytków. Z opinii, którą konserwator wydała we

SN: Państwo może stać się właścicielem na podstawie Kodeksu Napoleona

. 713) przewidywał domniemanie własności państwowej dla wszystkich gruntów o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Tak też było w sprawie dotyczącej działki w Łodzi - nigdy wcześniej nie była dla niej założona księga wieczysta, a w dostępnych rejestrach i ewidencjach nie było żadnych informacji o dawnych

Kraków. Inwestor zmienia plany wobec dawnego hotelu Cracovia

Echo Investment kupiło budynek dawnej Cracovii w 2011 roku. Po ogłoszeniu transakcji w Krakowie rozgorzała dyskusja na temat wartości architektonicznej i historycznej budynku, zbudowanego w latach 1961-1964 według projektu Witolda Cęckiewicza. Skutkowało to wpisaniem obiektu do gminnej ewidencji

Użytkowanie wieczyste zamień na własność. Ile za to zapłacisz?

wspólnotach mieszkaniowych. Udziały poszczególnych właścicieli w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi ich budynek, automatycznie zostaną przekształcone we współwłasność. Stosowne zaświadczenia mają być wysyłane wszystkim współużytkownikom wieczystym na adres, który wskazali w ewidencji

Panama Papers. Jak i po co uciekają do rajów podatkowych?

. Nie ma podatku kapitałowego, od nieruchomości czy spadkowego. Jest tylko opłata rejestracyjna i opłata za licencję. Do tego dochodzi daleko posunięta poufność danych. I minimalne wymogi dotyczące sposobu zarządzania firmą. Zobacz: Kwity z Panamy. Globalne śledztwo dziennikarskie ujawniające klientów

Ten szpetny budynek już nie jest zabytkiem. Rozbiórka?

Umieszczonych w ewidencji nieruchomości właściciel nie może zburzyć ani przebudować bez zgody konserwatora zabytków. Uniwersus wyleciał z niej na fali czystki zaleconej przez Ministerstwo Kultury po skandalu z pawilonem meblowym Emilia. "Emilka" trafiła do tego wykazu późną nocą, tuż po

Mamy projekt ustawy antyterrorystycznej: Agencja Bierze Wszystko

wywoływaniu poważnych zakłóceń w państwie. Kontrowersje może wywołać także to, że "w celu rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń i przestępstw o charakterze terrorystycznym" ABW będzie mogła nieodpłatnie korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych aż przez 15 instytucji państwowych

Na terenie dawnego hitlerowskiego obozu pracy deweloper zbuduje mieszkania

. Młodzieżowej wprowadziła się podstawówka, która działała od końca lat 90. Wybudowany przed wojną budynek zaczął niszczeć. Wpisany do gminnej ewidencji zabytków nie znalazł nowego przeznaczenia. - Kilkanaście lat temu pojawił się pomysł, że nie ma sensu dalej go utrzymywać, że lepiej go wyburzyć. Ale ówczesne

Piskorski opanował SD

- Nie będę się odwoływał od tego postanowienia - żartuje Piskorski. Wygląda na to, że wygrał wojnę o kontrolę nad biedną w sondażach (1 proc.), ale bogatą w nieruchomości partią. Sąd na posiedzeniu niejawnym postanowił wczoraj wykreślić z ewidencji Roberta Smoktunowicza (byłego skarbnika partii) i

Komornicy: Wyroki sądów trzeba zabezpieczyć przed fałszerzami

pieniędzy i nieruchomości. Widać wiedzą, że komornik nie bada zasadności wydania tytułu wykonawczego, i wymyślili sposób na wyłudzanie pieniędzy. Przykład? Na początku roku do 420 kancelarii komorniczych przysłano nakazy zapłaty na 10 tys. zł z wnioskiem o prowadzenie egzekucji z rachunków bankowych różnych

We wtorek rząd zajmie się m.in. zmianą przepisów o statystyce publicznej

województwie oraz jednostek samorządu terytorialnego (tu m.in.: ewidencja nieruchomości, zbiory meldunkowe, akty stanu cywilnego, rejestr bezrobotnych i system pomocy społecznej). Przewidziano również przepis zabraniający gromadzenia w jednym zbiorze wszystkich zebranych danych dotyczących konkretnej osoby, a

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

we współwłasność ma nastąpić z mocy ustawy. Potwierdzeniem tego będzie zaświadczenie, które każdy współużytkownik wieczysty gruntu dostanie na adres, który wskazał w ewidencji gruntów i budynków. Np. w przypadku gruntów należących do skarbu państwa takie zaświadczenie wyda starosta, a jeśli grunt

Użytkowanie wieczyste 2017. Jak obniżyć opłatę? Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

. Gdyby nasz czytelnik z Warszawy zaakceptował bez szemrania podwyżkę, udział we własności gruntu kosztowałby 78 tys. zł (nie liczymy przy tym waloryzacji opłaty przekształceniowej - nie częściej niż co trzy lata o GUS-owski wskaźnik zmian cen nieruchomości). Ale gdyby czytelnikowi udało się wywalczyć w

Komitet Stały RM za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy ma być zniesiony od 1 stycznia 2016 roku. Komitet Stały RM przyjął rekomendacje Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego. W trakcie prac zespołu określono ponad

Komitet Stały RM nie podjął decyzji ws. obowiązku meldunkowego

administracji dostęp do jednego adresu obywatela" - powiedziała rzeczniczka MSW. Przyjęcie rekomendacji Zespołu oznaczałoby konieczność nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Urzędnicy zajmujący się sprawami meldunkowymi przekonują w nieoficjalnych rozmowach z PAP, że zniesienie obowiązku meldunkowego

Od 1 lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy

Międzyresortowy zespół: nie zmieniać przepisów dot. spraw meldunkowych

ewidencji ludności. "Zespół zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie" - poinformowała w środę PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Podkreśliła, że w trakcie prac Zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby

Spółka związana z PiS chce budować na Woli wieżowiec

biur fabryki kotłów, spółka Srebrna mogłaby sprzedać nieruchomość za grube miliony, tak jak stało się to z Nowogrodzką. Projekt planu niedawno został wyłożony. Choć budynek przy Srebrnej 16 wpisany jest do ewidencji zabytków, plan dopuszcza jego rozbiórkę. Na jego miejscu pozwala zbudować obiekt o

REWOLUCJA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

mocy ustawy. Potwierdzeniem tego będzie zaświadczenie, które każdy współużytkownik wieczysty gruntu dostanie na adres, który wskazał w ewidencji gruntów i budynków. Np. w przypadku gruntów należących do skarbu państwa takie zaświadczenie wyda starosta, a jeśli grunt jest własnością gminy - wójt

Nowe podatki na auta spalinowe, ulgi na elektryczne

rekompensata za zniesienie podatków od nieruchomości, na których będą budowane stacje do ładowania aut elektrycznych. Hojne ulgi Z opłaty rejestracyjnej będą zwolnieni posiadacze aut elektrycznych. To tylko jedna z ulg, jakie nabywcom aut na prąd chce dać Ministerstwo Energii. Resort chce, aby do ceny aut na

Dom, który nie istnieje, czeka na spadkobierców

radny Zawadzki, bo formalnie dom nie istnieje. - Nieruchomość wraz z gruntem należy do miasta. Przejęliśmy ją od skarbu państwa w 1992 roku. Ale nie mamy jej w ewidencji. Spadkobiercy dawnego właściciela mają prawo się o nią upomnieć - mówi Jerzy Oporek, naczelnik wydziału gospodarki mieniem w

Dlaczego firma Ryszarda Petru mieści się w ambasadzie Korei Północnej

". Tekst spotkał się z ostrą reakcją polskiego MSZ, bo - jak się okazało - dyplomaci Korei Północnej łamią prawo. Zgodnie z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych pomieszczeń ambasady nie wolno użytkować w sposób niezgodny z funkcjami misji. - Nieruchomość przy Bobrowieckiej jest

Bubel tygodnia: Dwa razy akt dla ZUS

tylko dlatego, że zaistniały jakieś nowe okoliczności - mówi Jarosław Kantorowicz z fundacji FOR i podaje inny przykład: rejestrując własność nieruchomości, przedsiębiorca musi uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków. - Można by przedsiębiorcę odciążyć, gdyby dokumentację prowadzono w formie

Nocna ochrona pawilonu Emilia. Inwestor czuje się oszukany

nie przeszkadzał, bo zbieranie dokumentacji do budowy wieżowca zajęłoby lata. Jednak nagła informacja o pawilonie w ewidencji zabytków wywołała konsternację. Teraz bowiem każdą decyzję dotyczącą budynku właściciel musi konsultować z konserwatorem. Inwestor przekonuje, że przed przelaniem pieniędzy

Jak partnerka agenta Tomka dom nad jeziorem remontuje

gminnej ewidencji zabytków. Wniosek w tej sprawie złożyła nowa właścicielka nieruchomości. - Ze zleconych przeze mnie badań wynikało, że dom nie nosi znamion zabytku - tłumaczy. Bartłomiej Skrago, rzecznik WKZ, inaczej wyjaśnia przyczynę wykreślenia. - Budynek na skutek przeprowadzonych prac remontowo

Lubelskie. Powiaty planują cyfryzację baz danych geodezyjnych

doprowadzić do uporządkowania, ujednolicenia oraz przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych geodezyjnych prowadzonych przez starostwa powiatowe. Obecnie tylko część tych zasobów ma formę informatyczną. W podstawowej bazie, ewidencji gruntów i budynków, w postaci cyfrowej jest około 30 proc. danych

Międzyresortowy zespół: nie znosić obowiązku meldunkowego

czwartek rekomendacja Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów - wynika z nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do zespołu. Ich przyjęcie oznaczałoby konieczność nowelizacji ustawy o ewidencji

MS: dotychczas ok. 800 wniosków o wydruki z ksiąg wieczystych

nowelizacja daje niektórym instytucjom podstawy prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego szczegółowego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy

Jeśli dziś weekend, to mamy rozbiórkę zabytku. Dlaczego?

"grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Ratusz z kolei powołuje się na ustawę o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami. Rozebrany dom figurował bowiem w gminnej ewidencji zabytków, a na jego zburzenie wymagana była zgoda stołecznego konserwatora. Ten jednak

Deweloper wyrzuca muzeum z Emilii. Czy to zemsta?

r. z nieruchomością nie będzie mógł nic zrobić. Nie wiedział jednak, że w lipcu pawilon został wpisany do ewidencji zabytków przez stołecznego konserwatora zabytków. Wszystkie plany rozbudowy i przebudowy muszą być odtąd konsultowane z konserwatorem. Rozbiórka stoi pod znakiem zapytania. To znacząco

Piskorski opanował SD

- Nie będę się odwoływał - żartuje Piskorski. Wygląda na to, że wygrał wojnę o kontrolę nad biedną w sondażach (1 proc.), ale bogatą w nieruchomości partią. Sąd postanowił wczoraj wykreślić z ewidencji Roberta Smoktunowicza (b. skarbnika partii) i Krzysztofa Góralczyka (b. szefa rady naczelnej) i

Ludzie Kaczyńskiego chcą zbudować 138-metrowy wieżowiec w centrum Warszawy. "PiS-owski biurowiec" na 36 pięter

na sprzedaż. I budzi zainteresowanie wielu firm budujących biura w Warszawie. - Ostatnio o tej nieruchomości jakoś ciszej. Może to znaczy, że już finalizują sprzedaż? Bo te starania o zgodę na wieżowiec to ewidentnie sposób na podbicie ceny nieruchomości. Nie wierzę, żeby sami chcieli taki budynek

Sejm rozpoczął pracę nad zmianami w ustawie o statystyce publicznej

o niepełnosprawności, systemy informacji w ochronie zdrowia i informacji oświatowej, zbiory ZUS, KRUS, NFZ, sądów, samorządów zawodowych, organów administracji rządowej w województwie oraz jednostek samorządu terytorialnego (tu m.in.: ewidencja nieruchomości, zbiory meldunkowe, akty stanu cywilnego

Od wtorku łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS

Co czeka e-ministerstwo Michała Boniego

Metropolii Polskich przygotowały projekt integracji nowej księgi wieczystej z ewidencją gruntów i budynków. Po co? Gdy kupujemy nieruchomość, notariusz musi zawiadomić wydział ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, że nastąpiła zmiana własności. Sąd rejonowy musi powiadomić o tym starostę. Urzędnik drukuje

Koniec sporu o siedzibę ASP. Wreszcie będzie remont

Pałac Czapskich po remoncie fasad i pomalowaniu ich w oranże, czerwienie wygląda zjawiskowo. Stało się to niecałą dekadę temu, ale potem prace konserwatorów zamarły, bo rodzina dawnego właściciela - hr. Edwarda Raczyńskiego, byłego prezydenta RP na uchodźstwie - upomniała się o nieruchomość. Sprawy

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie

wypis z ewidencji gruntów, mapę nieruchomości (jeśli nie ma księgi wieczystej) oraz odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli zasiedzenie rozpoczął twój spadkodawca). Uwaga! Opłata za wpis sądowy od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wynosi 2 tys. zł. Gdyby zasiedzenie dotyczyło

SLD: PO znów nie dotrzymała słowa

Państwa na zaciągnięte kredyty przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Ponadto są na niej inne rządowe projekty m.in.: nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zakłada uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji) oraz nowelizacji ustawy o szczególnych

Podatki od tacy i co łaska, czyli fiskus i Kościoły

stanowią dochody z niegospodarczej działalności Kościołów. Są one zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe" - wyjaśnia nam Ministerstwo Finansów. To samo dotyczy też innych

Runęła zabytkowa hala fabryczna na Pradze [ZDJĘCIA]

ktoś ingerował - mówi Barbara Dżugaj, rzeczniczka urzędu dzielnicy Praga Północ. Sąsiadka Hydrozagadki Za budynek odpowiada podległy burmistrzowi dzielnicy praski Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami. Zabytkowa hala od lat stoi pusta. Nie widać jej z ulicy, żeby zobaczyć jej front trzeba wejść na

Więcej ofert pracy, bezrobocie szybko spada

przed rokiem 72,7 tys. - Zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to nadal osoby, które wcześniej pracowały zawodowo - poinformował GUS. W końcu czerwca 2015 r. było ich 1362,4 tys., czyli 84,0 proc. ogółu zarejestrowanych). Ponad 90 tys. z nich utraciło pracę z

Małe i średnie firmy są siłą regionu częstochowskiego

częstochowskim. W 2014 r. w rejestrze REGON dla tego obszaru figurowały 51 523 podmioty gospodarcze, w tym 48 961 firm mikro, 2136 małych, 377 średnich i tylko 49 dużych. W samej Częstochowie liczba małych i średnich firm w mieście od kilku lat sukcesywnie wzrasta, co widać choćby w systemie ewidencji

Schetyna zaproponował listę 60 projektów ustaw do końca kadencji

projekty m.in.: nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zakłada uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji) oraz nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Na liście znajdują się też m.in. poselskie projekty zmian: w

Teatr Żydowski w Warszawie: Tu nikt nie jest samobójcą

publicznych Jesienią 2015 r. TSKŻ zawarło z Ghelamco końcową umowę sprzedaży nieruchomości z Teatrem Żydowskim. Minęło kilka miesięcy i między niedawnymi partnerami zaczęło zgrzytać. W marcu Ghelamco zażądało, by teatr przestał organizować w budynku wydarzenia o charakterze publicznym, powołując się na

Państwo wypłaca miliony za PRL

kilkudziesięcioma kartami każda, dotyczącymi konkretnych nieruchomości i spadkobierców, opisy i odpisy ksiąg wieczystych, pisma wojewody, oryginały dokumentacji ewidencji gruntowej i inne. Henryk W. zeznaje, że do momentu rewizji policji nie miał świadomości, że posiadał niektóre dokumenty. Orzeczenia o

Sądy administracyjne frontem do obywatela. Sejm uchwalił reformę

popierają też sami sędziowie. Sądy administracyjne zna każdy, kto spierał się z urzędnikami o wydanie jakiejkolwiek decyzji. Trafiają do nich skargi firm lub obywateli na niekorzystne dla nich decyzje, np. w sprawie pozwolenia na budowę, podatku, wywłaszczenia oraz zwrotu nieruchomości czy przyznania renty

Rząd m.in. o propozycji zmian w Prawie drogowym dotyczącej e-usług

zarejestrowanych, pojazdów niezarejestrowanych. Będzie można także dowiedzieć się, czy sprawdzany pojazd uczestniczył w poważnym wypadku drogowym. Ponadto w Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzone będą dane o przebiegu, co - według MSW - "istotnie ograniczy możliwość fałszowania stanu licznika i pozytywnie

Wniosek z kontroli: Klientów oszukuje co dziesiąty kierowca taksówki

nieprawidłowości: sześciu kierowców zastosowało wyższe niż powinni taryfy, siedmiu zażądało od klienta kwoty wymyślonej przez siebie, jeden pojechał okrężną drogą. Zdaniem Wiesława Szanduły z wydziału ewidencji pojazdów i kierowców krakowskiego magistratu 10 proc. nieuczciwych lub nierzetelnych taksówkarzy to

Znany pałac zburzony. Tym razem zawinił ratusz

właściciel musiałby odrestaurować pałac, co pochłonęłoby znaczniejsze środki finansowe aniżeli jego rozbiórka i rekonstrukcja i dlatego nieruchomość nie znajduje nabywcy". Tereny Białego Pałacu chronione są wpisem do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator nie umieścił w nim jednak najważniejszego

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

miast. Żeby użytkownicy nie byli zaskakiwani podwyżką rzędu kilkuset procent, poprzedni Sejm tak zmodyfikował Ustawę o gospodarce nieruchomościami, by opłaty rosły stopniowo (ujednolicony tekst tej ustawy znajdziesz m.in. na stronie internetowej Sejmu - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp). Ale i tak pod

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

użytkowania. Maksymalnie można uzyskać 95 proc. zniżki. Dodatkowo, w przypadku kiedy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, obowiązuje bonifikata 50 proc. Sęk w tym, że cały budynek musi być wykorzystywany wyłącznie na cel mieszkaniowy. Według prawników Urzędu Miasta, jeżeli w ewidencji działalności