emerytura po śmierci małżonka

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

O rentę po mężu mogą się starać zarówno wdowy, które nie mają żadnych dochodów, jak i kobiety, których emerytura była niższa od emerytury zmarłego małżonka. Te same prawa ma mężczyzna po śmierci żony.

TK o prawie do renty rodzinnej po zmarłym byłym małżonku

Narusza konstytucję przepis, że rozwiedziony małżonek ma prawo do renty rodzinnej po śmierci drugiego małżonka tylko wtedy, jeśli wcześniej alimenty przyznał mu sąd, a nie określono tego we wzajemnym porozumieniu - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Komu się należy renta rodzinna

ZUS wypłaca wdowie i dzieciom zmarłego renty rodzinne. Średnio - 1845,3 zł*.

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

wypłacić. Urlop okolicznościowy Na czas formalności związanych z pochówkiem pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy - należy złożyć wniosek u pracodawcy. Wymiar urlopu zależy od stopnia pokrewieństwa: - dwa dni przysługują po śmierci małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy; - jeden dzień

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

rejonowy zmienił decyzję ZUS w taki sposób, że przyznał pani Ilonie prawo do zasiłku po zmarłym mężu. Uzasadnił to tym, że mimo separacji małżonkowie mieszkali razem. Krótko przed śmiercią mąż pani Ilony wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł. Wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem ciała do Polski i

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

zmarłego małżonka. SLD uważa, że to za mało, i proponuje tzw. dodatek dla wdów i wdowców. Po śmierci męża lub żony można byłoby dostać - prócz swojej emerytury - także 25 proc. emerytury małżonka. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po zmarłym - na obecnych warunkach, a więc dostajemy

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

na poniesione koszty, a niespokrewniona osoba lub instytucja - tylko do wysokości udokumentowanych wydatków, ale nie więcej niż 4 tys. zł. Członkowie rodziny zmarłego to: + małżonek (wdowa i wdowiec), + rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, + dzieci własne, drugiego małżonka

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmą ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Aniela, kasjerka w sklepie z Katowic, w maju miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła 350 tys. zł. Niestety, w marcu zmarła. Nikt nie odziedziczy zgromadzonych przez nią składek

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

skarbowe zgromadzone w funduszach. Te pieniądze również zostały zapisane na naszych subkontach w ZUS. Pozostała część kapitału zgromadzonego w OFE będzie stopniowo (dziesięć lat przed emeryturą) trafiać do ZUS. Te środki również będą dopisywane do subkont. KTO PRZEJMUJE SKŁADKI Po śmierci członka OFE

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy bądź pobierała świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał odpowiedni staż i płacił składki. W 2013 r. ZUS przyznał 37

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

Jeżeli odszedłeś na emeryturę po ukończeniu ustawowego wieku, to możesz dorabiać, ile chcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. Do końca 2012 r. ustawowy wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rząd postanowił go stopniowo podwyższać. Teraz wynosi kilka miesięcy więcej i będzie

Konkubinat kontra małżeństwo

Konkubinat kontra małżeństwo

. Banki stracą tej przywilej 1 sierpnia 2016 r. PRAWO DO RENTY RODZINNEJ Po śmierci męża żona ma prawo do renty rodzinnej. Wynika to z art. 65 ust. 1 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mówi on, że renta rodzinna przysługuje dzieciom (własnym i przysposobionym), małżonkowi i

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

Dopóki spadek czy testament bezpośrednio nas nie dotyczy, wszystko wydaje się jasne i proste. Gdy jednak zaczynamy myśleć o tym, co z naszym majątkiem stanie się po naszej śmierci, jak nim zadysponować za życia, by trafił we właściwe ręce - zaczynamy mieć wątpliwości. Były małżonek nie dziedziczy

Amatorka antyków

wysoką. Jest się o co bić, bo zakładając, że po osiągnięciu wieku emerytalnego pani pożyje tyle ile jej nowo poślubiony małżonek to zarobi na tym małżeństwie milion złotych, dzięki możliwości dziedziczenia emerytury. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy jeśli owa pani mając 90 lat wyjdzie za mąż za

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

separacji jest członkiem rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o rentach i emeryturach. Sąd Najwyższy stanął po stronie wdowy. Uznał, że separacja to nie rozwód, czyli kobieta formalnie była żoną zmarłego. Małżonków w separacji łączy obowiązek wzajemnej pomocy, z którego kobieta się wywiązała. Dlatego

Emerytury specjalne

Emerytury specjalne

dzieci. Po śmierci męża dowiedziała się od znajomej, że może się starać o specjalną emeryturę od prezesa ZUS. Napisała wniosek. Odpowiedź przyszła po dwóch tygodniach. ZUS uznał, że nie ma prawa do świadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmarłym mężu. Mąż bowiem za krótko pracował. ZUS udowadniał

Trudy dziedziczenia

Trudy dziedziczenia

AUTOMATU) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

dziedziczeniu. Nie przejmie więc ich małżonek czy dzieci. Przykład. Pani Maria w przyszłym roku miała odejść na emeryturę. Od początku była tylko w ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł. Niestety, w tym roku zmarła. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych składek. Przejmie je państwo na wypłaty dla innych

Zakochane we władcach i tyranach. Historie telewizyjne

Zakochane we władcach i tyranach. Historie telewizyjne

Żony dyktatorówsobota 22:00, Planete+, serial dokumentalny, Francja 2015, reż. Joel Soler Jedne do końca dzieliły los małżonków, ginąc wraz z nimi, jak Eva Braun-Hitler czy Elena Ceausescu, inne różnymi sposobami starały się zapewnić sobie wygodną emeryturę. Jeszcze inne miały ambicje (oraz

Małżeństwo czy konkubinat

Małżeństwo czy konkubinat

* Konkubenci z prawnego punktu widzenia są dla siebie osobami obcymi, bez ochrony przysługującej związkom małżeńskim * Na małżonkach ciąży obowiązek alimentacyjny - nie tylko w trakcie trwania związku, ale też po rozwodzie * Konkubenci nie mają prawa do alimentów na siebie * Małżonkowie mogą nosić jedno

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych. Uwaga! Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. + Żonie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowała co najmniej

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmie ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Krystyna, księgowa z Zabrza, w grudniu miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł

Wybór między ZUS i OFE

Wybór między ZUS i OFE

wtedy ZUS wyliczy ją ze składek odłożonych i w ZUS, i w OFE. Ale jeżeli renta rodzinna będzie większa od własnej wypracowanej przez panią emerytury, będzie pani mogła dalej pobierać rentę po mężu. Warto dodać, że prawo do renty rodzinnej ma żona, jeżeli w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby, np. w przypadku likwidacji jednostki, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej i członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) wspólnie mieszkającym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i płacił składki na

Ustawa o umowie związku partnerskiego (projekt)

śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz 2) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli: a) nie mogą zapewnić im utrzymania albo b) ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek bądź partner związany z nim umową

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Rząd rozszerzył listę osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego. Po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 23 października 2014 r. prawo do wsparcia będą mieli najbliżsi, którzy ponieśli koszty pochówku dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

, a co za tym idzie - z ubezpieczenia KRUS. Pani Janina uznała to za skandal. Niestety, takie mamy prawo. Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy mówią wyraźnie, że przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom prawa do zasiłku opiekuńczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

, a co za tym idzie - z ubezpieczenia KRUS. Pani Janina uznała to za skandal. Niestety, takie mamy prawo. Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy mówią wyraźnie, że przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom prawa do zasiłku opiekuńczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał on odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renty lub emerytury po małżonku w czerwcu 2014 r. pobierało 1,274 mln Polaków. Średnia wysokość świadczenia to 1767 zł. Najniższa renta rodzinna wynosi 844,45 zł brutto

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

do emerytury wojskowej, emerytów wojskowych, żołnierzy zwolnionych np. z powodu likwidacji jednostki, osób uprawnionych do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członków rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkających z najemcą w dniu jego śmierci; + 90 proc. - dla pozostałych osób mających tytuł

Pytania w spadku

, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (kto po kim dziedziczy według prawa, pisaliśmy wczoraj), jeśli w dniu śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w związku małżeńskim. Jeśli więc przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich separację

Przywileje zawodowe

premię pieniężną z okazji Dnia Kolejarza. Mają 99 proc. ulgi na przejazdy koleją, ale bilet nie może kosztować mniej niż połowa najtańszego biletu. Ich rodzinom przysługuje ulga 80 proc., ale za małżonka trzeba zapłacić połowę kwoty, za którą pracodawca wykupił to uprawnienie. Po przepracowaniu

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

; * pobierała emeryturę lub rentę; * nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej otrzymywania; * pobierała zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia; * pobierała zasiłek chorobowy albo świadczenie

Spadkobierca dziedziczy emeryturę z OFE

małżonek zmarłego członka OFE nie należy do żadnego funduszu emerytalnego, nie ma znaczenia z punktu widzenia przepisów obowiązujących te fundusze - uznał SN. - Małżonek zmarłego skorzysta z pieniędzy po nim dopiero wtedy, gdy sam przejdzie na emeryturę - uzasadnił wyrok sędzia Jerzy Kuźniar.

Na tropach spadku

dziedziczyła żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby jedną czwartą, a udziały dzieci - po trzy szesnaste spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą jego małżonek oraz rodzice. W takim przypadku udział męża/żony to połowa spadku. Każde z rodziców dziedziczy po jednej czwartej spadku. Jeśli nie

Komu przywileje zawodowe

warunki, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, otrzymując tzw. świadczenie kompensacyjne. KOLEJARZE W różnych spółkach kolejowych przysługują różne przywileje, np. 99-procentowa ulga na bilety (cena biletu z ulgą nie może być niższa niż 50 proc. ceny najtańszego biletu). Dzieciom i małżonkom pracowników

Po spadek do sądu czy do notariusza?

wygasa, ale ponieważ bank o śmierci jeszcze nie wie, nie blokuje dostępu do pieniędzy. To pozwala wybrać z banku pieniądze po zmarłym z pominięciem procedur w sądzie. Ale uwaga! To działanie poza granicami upoważnienia. Nie będzie większego problemu, jeśli upoważniony jest jedynym spadkobiercą, bo i tak

Przedawnienie długów

się prezes KRUS. Sąd apelacyjny przyznał mu rację. Stwierdził, że rodzeństwo przejęło spadek po zmarłej matce wprost, czyli ze zobowiązaniem wobec KRUS. Rozłożenie małżonkom zobowiązania na raty spowodowało, że bieg terminu przedawnienia był zawieszony. Przedawnienie faktycznie rozpoczęło swój bieg

Komu się należy odprawa

związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, choćby spełniał warunki do nabycia świadczenia. Odprawa nie przysługuje, jeśli pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę uzyska rentę rodzinną (wyrok SN z 9 grudnia 1999 r., I PKN 408/99). ILE MOŻNA DOSTAĆ? Wysokość odprawy to zazwyczaj równowartość

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

miasta i SKO, zwrócił uwagę, że stosunki rodzinne reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy (krio). Zgodnie z jego zapisami obowiązek alimentacyjny małżonka nad współmałżonkiem wyprzedza obowiązek dalszych krewnych. Skoro małżonek jest pierwszą osobą z kręgu zobowiązanych do alimentacji po ustaniu

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Według najnowszych danych ZUS z sierpnia 2013 r. rentę rodzinną pobiera w Polsce 1,274 mln osób. Jej średnia wysokość to 1722 zł brutto. RENTA RODZINNA Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

Intercyza, czyli co jest moje, to jest moje

małżeństw, w których jedno zarabia więcej, a drugie mniej, ale za to pracuje na drugim, "domowym", etacie. "Uboższy" małżonek ma prawo korzystać z pożytków wspólnego dorobku nawet po śmierci współmałżonka. Musi tylko wystąpić do spadkobierców z roszczeniem o wyrównanie dorobków

Wykupujemy mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci; * 90 proc. przysługuje pozostałym osobom mającym tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym. Dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy. W przypadku śmierci najemcy lokal i ewentualne prawo wykupu przechodzą na żonę, męża, dzieci

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zmienia. Kluzik-Rostkowska proponuje nową zasadę: im później przechodzimy na rentę, tym dostajemy więcej, czyli np. mając 50 lat, otrzymujemy tylko 70 proc. świadczeń małżonka, po skończeniu 55 lat - już 80-85 proc. W ten sposób zachęcamy kobiety do szukania pracy. Łukasz Wacławik, specjalista od

Smoleńsk bez bomby, Krym bez Blizzarda, abp Michalik to awangarda?

małżonką, synem i córką (kiedy w firmie prywatnej panuje nepotyzm, nie jest to nepotyzm, tylko firma rodzinna). Ale nie ma co narzekać: listonosz emerytury mieć nie musi. To zresztą byłoby śmieszne: jeszcze sam miałby ją sobie przynosić? A poza tym prywatne poczty przyczyniają się do turystyki

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

rentach rodzinnych miał też SLD. Wdowa lub wdowiec oprócz swojej emerytury mogliby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka i dodatkowo mamy prawo do 30 proc

Emerytura umrze razem z tobą

zrezygnować, bo po śmierci małżonka jego pieniądze trafiają do ich kieszeni - mówi. Według niego Polacy powinni mieć wybór.

Ministerstwo przeciw emeryturom małżeńskim

wskazać osobę, która po jego śmierci dostawałaby jego emeryturę. Jeśli umrze wcześniej niż po upływie pięciu lat po przejściu na emeryturę, to do końca tego okresu świadczenie dostawałaby wskazana osoba. emerytura małżeńska - Wystąpi w dwóch wariantach. W pierwszym ubezpieczony za wspólnie zgromadzone

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

wojskowej renty inwalidzkiej, członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci. Pozostałe osoby mające tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym otrzymują ulgę w wysokości 30 proc. Dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy. Jeśli najemca umrze, lokal i

Dla kogo miejsce w domu opieki?

płaci za miejsce w państwowym domu opieki, decyduje ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 zobowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności: + mieszkaniec domu pomocy, a gdy jest nim dziecko - jego opiekun ustawowy; + małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie

Dziedziczenie emerytury mężczyzn: zdrowy rozsądek czy dyskryminacja?

przez emeryta osoba pobierałaby po jego śmierci świadczenia, maksymalnie przez dziesięć lat. Powinny być też emerytury małżeńskie, w których mąż mógłby się podzielić kapitałem z żoną. Dzięki temu małżonka byłaby zabezpieczona aż do śmierci. Zdaję sobie sprawę, że emerytury małżeńskie powinny być trochę

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

wojskowym, - żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, - żołnierzom zwolnionym np. w przypadku likwidacji jednostki, - osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej, - członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci. Zniżkę w wysokości

Dla kogo renta rodzinna

. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Każdy mógłby wybrać korzystniejszy dla siebie wariant. Przykład. Pani Zofia ma 700 zł

Do końca lipca czas na decyzję, czy część naszych składek trafi do OFE

się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Wprowadzony został minimalny poziom inwestycji OFE w akcje. Wynosi on 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do

Joseph Schumpeter - pomniki dla kapitalistów. Wielcy ekonomiści XX wieku cz. 4

Uniwersytecie Wiedeńskim. W wielonarodowym wówczas Wiedniu, który po kilkudziesięciu latach od śmierci Beethovena i Schuberta ponownie stał się światową stolicą muzyki, toczyły się burzliwe debaty dotyczące polityki, sztuki, filozofii. Wszystko to naturalnie miało wpływ na kształtowanie się osobowości

Renty i odszkodowania...

uprawnionego.Podsumowując, uprawnieni do odszkodowania po zmarłym poszkodowanym w wypadku są: * małżonek (nie dotyczy osób żyjących w separacji); * dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (np. w ramach rodziny

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

się, z czego będzie żyła, gdy ojciec umrze. Na emeryturę jest jeszcze za młoda, renta jej nie przysługuje. Zarówno rząd, jak i parlament przygotowały propozycje zmian w przepisach polegające na tym, że po śmierci podopiecznego opiekun będzie miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Politycy zgodzili

Prezydent jak miś z Krupówek. Chcesz zdjęcie? Płać

garnitur. Żeby nie pognieść ubrań, do Urzędu Stanu Cywilnego pojechali taksówką, a nie jak zwykle tramwajem. Atmosfera spotkania była podniosła. Wynajęta przez urzędników skrzypaczka zagrała walc Straussa, małżonkom wręczono medale (krzyże z różyczką za długoletnie pożycie małżeńskie), pamiątkowe

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Inne plany mają posłowie PiS. Postulują specjalne renty dla wdów po górnikach. Posłowie chcieliby, aby dostawały rentę

Mąż nie podzieli się emeryturą z żoną

lat. Nie będzie tzw. emerytur małżeńskich. Przy tej emeryturze mąż mógłby dzielić się z żoną wspólnym kapitałem i oboje dostawaliby jedno wspólne świadczenie. Emerytura byłaby mniejsza (bo rozkładałaby się na dwie osoby), ale po śmierci jednego z małżonków drugi miałby nadal prawo do świadczenia

Wdowy górnicze powinny dostać renty

przy mężu. To prawda, że dożywotnia renta po małżonku, który zginął w pracy, powinna przysługiwać wszystkim wdowom i wdowcom. Nie wiem czy wytrzymałby to nasz system emerytalny. Państwo dla niektórych grup zawodowych robi wyjątki. U nas do końca życia mają zabezpieczony byt małżonki poległych

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

. Choćby w ten sposób, że do 18. roku życia dziecka otrzymuje składkę emerytalną dopisywaną w ZUS-ie. Bo to też jest praca. Myślę, że moja małżonka, będąc z dziećmi, niejednokrotnie pracuje więcej niż ja. Z ekonomistą Guyem Standingiem rozmawia Katarzyna Wężyk: Wyklęty lud ziemi, o jakim Marksowi się nie

Jak zostać właścicielem mieszkania

chęci wykupu. Jeżeli sami wystąpimy z wnioskiem, odpowiedź powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni. Pierwszeństwo wykupu mieszkania zakładowego ma najemca, a po jego śmierci bliscy, którzy z nim mieszkali, czyli małżonkowie, rodzeństwo, dzieci itp. Warunkiem jest to, abyśmy nie mieli zaległości w opłacaniu

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn

stworzyć emeryturę małżeńską, gdzie mąż dzieliłby się zebranym kapitałem z wychowującą dzieci, niepracującą żoną. To zabezpieczałoby żonę w przypadku śmierci małżonka. Fedak z emerytury małżeńskiej zrezygnowała. Duża liczba różnych rodzajów emerytur miałaby bowiem powodować trudności z jej wyliczaniem, co

Putin nacjonalizuje rosyjską elitę

ich nie ujawnili w swoich zeznaniach majątkowych. Od niedawna nie wolno im, ich małżonkom i nieletnim dzieciom posiadać też zagranicznych kont bankowych i obligacji obcych państw. Putin chce, by lojalność jego ludzi stała się jednowektorowa - skierowana wyłącznie w jego stronę. Jeśli czynownicy

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn - opinie

spadkobierca. Jeśli ktoś umrze po 5 latach, to spadkobierca przez kolejne 5 lat dostanie emeryturę. Powinny być tez emerytury małżeńskie, w których mąż mógłby się podzielić kapitałem z żoną. Dzięki temu małżonka byłaby zabezpieczona aż do śmierci. Zdaję sobie sprawę że emerytury małżeńskie powinny być trochę

Jaką dostaniesz emeryturę?

komornik też dziedziczy świadczenia? Pani Barbara: Jeśli małżonek umarł, ale z jego świadczenia komornik pobierał część renty lub emerytury na poczet niespłaconych długów, to czy jeśli żona przepisze na siebie emeryturę lub rentę męża, to komornik też będzie ścigał z tej przepisanej

Emerytury: projekt rządu pomoże OFE, nie emerytom

emerytur małżeńskich. Ich utworzenia chciał poprzedni rząd. Dzięki takiemu rozwiązaniu po śmierci męża jego niepracująca żona dostałaby część pieniędzy. Obecna ekipa ma jednak inny pomysł. Zajmujące się wychowaniem dzieci kobiety w przypadku śmierci męża będą dostawały tzw. rentę rodzinną (80 proc

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

mieszka, ale właściciel grozi, że ją wkrótce eksmituje. Kobieta nie ma dokąd iść. Uwaga! Tylko w jednym przepisie prawa spadkowego jest mowa o konkubentach. Art. 923 kodeksu cywilnego mówi: "małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania

Mieszkanie od gminy lub zakładu pracy

przypadku likwidacji jednostki, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej i członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) wspólnie mieszkającym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci. Na 90-proc. ulgę mogą liczyć wszystkie pozostałe osoby mające tytuł prawny do

Najwyższy czas na związki partnerskie

partnerskich mówi, że wszystkie te prawa można zagwarantować na drodze umów cywilno-prawnych. To nie jest prawda. Jeśli nawet partnerzy zawrą umowę u notariusza, to nie nabywają prawa do dziedziczenia bez podatku - choćby wspólnie zakupionej nieruchomości - lub do uzyskania części emerytury po zmarłym. Jeśli

Renta za mieszkanie

ich załatwienie, zwłaszcza przez osobę w podeszłym wieku, bez pomocy prawnika jest praktycznie nierealne. Prawnicy przestrzegają też, że po zawarciu umowy z funduszem możemy nie mieć bez jego zgody możliwości zameldowania w mieszkaniu innych osób (oprócz małżonka, małoletnich dzieci lub utrzymywanych

Renty rodzinne i socjalne

wdowi. Wdowa lub wdowiec oprócz swojej emerytury mógłby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. A jak dziś

Wojna o grób nr 5

po prawej od małżonki pochowano niejakiego Żylińskiego Zygmunta. A z lewej Ogrodnikowie zaczęli powiększać grób ojca, by po śmierci zmieścić matkę. Patrzył wtedy Markiewicz na grób Walentyny i ciasno to widział. Wziął miarę i wyszło, że aby przepisy cmentarne uszanować, to się koło żony nie zmieści

Zasiłki, odprawy, wypłaty z ubezpieczeń, kredytowanie

, wnukom, rodzeństwu, małżonkowi oraz rodzicom).Zasiłek może też być przyznany w razie śmierci członka rodziny (czyli dziecka, małżonka, rodzica) osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.Trzeba jednak pamiętać, by stosowny wniosek złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci bliskiego

Podsumowanie Berlinale 2015: Nagrody dla najlepszych, triumf Szumowskiej [PAWEŁ T. FELIS]

tego słuchać! Łatwo skazuje pan ludzi na śmierć. Mamy najwięcej wyroków śmierci na świecie zaraz po Chinach". Taksówka staje się lustrem współczesnego Iranu: cenzury, opresyjnej władzy, rygorystycznych zasad wpajanych już uczniom w szkołach. Ważny jest motyw podglądających wszystko kamer

Renta za mieszkanie. Czy odwrócona hipoteka się opłaca?

. Prawnicy przestrzegają też, że po zawarciu umowy z funduszem możemy nie mieć bez jego zgody możliwości zameldowania w mieszkaniu innych osób (oprócz małżonka, małoletnich dzieci lub utrzymywanych przez nas osób) oraz jego wynajęcia. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, dotyczące także tego

Rewolucja w emeryturach. Co dalej z naszymi składkami, co z OFE, IKE, ZUS...?

na świadczenia obecnych emerytów. Po co zmiany? Przed sylwestrem premier Donald Tusk zdecydował, że od kwietnia składki do OFE spadną z obecnych 7,3 do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostanie zapisane na specjalnym subkoncie w ZUS i wydane na bieżące emerytury. W kolejnych latach proporcje składek będą

Gosiewski negocjuje pomostówki dla nielicznych

emeryturę z gwarantowanym okresem wypłaty. Ta druga byłaby niższa od indywidualnej, ale emeryt miałby przywilej wskazania osoby, która po jego śmierci dostawałaby emeryturę. Rząd zrezygnował z emerytury małżeńskiej (małżonkowie dostawaliby emeryturę w jednej wysokości będącej sumą tego, co zebrał mąż i

Biedni nie będą dziedziczyć emerytur z OFE

, kiedy mężowi czy żonie po podzieleniu się kapitałem z małżonkiem wypadnie emerytura niższa niż świadczenie minimalne. Osoby niezamożne w zamian za to mogłyby wybrać tzw. emeryturę gwarantowaną (również nieco niższą od indywidualnej). Żona po śmierci męża mogłaby korzystać z jego pieniędzy pod warunkiem

Obama rozdaje przywileje gejom

pełnych kosztów pobytu partnerów w szpitalach oraz na przyznanie im - tak jak małżonkom - prawa do emerytury w wypadku śmierci urzędnika rządowego. Wszystkie ministerstwa mają też przejrzeć przepisy tak, by nie dyskryminowały one gejów i lesbijek. Na wczorajszy krok Obama zdecydował się w momencie

Dla kogo renta rodzinna

śmierci renta przysługuje od dnia śmierci.W jakich przypadkach renta rodzinna przysługuje wdowie albo wdowcowi? Trzeba spełnić kilka warunków:- w chwili śmierci małżonka mieć skończone 50 lat- w chwili śmierci małżonka być niezdolnym do pracy (wtedy wiek nie ma znaczenia)- mieć pod opieką co najmniej

Polowanie na następcę tronu

krakowski "Czas" poświęcił temu wydarzeniu wydanie nadzwyczajne: Tragiczna wieść wstrząsnęła państwem i jego ludnością. Z ręki morderców padł Następca Tronu i jego Małżonka. Nie ma nikogo, kogo by do głębi nie wzruszyła ta tragedya człowieka i dynasty. Komu by nie narzucała się troska o losy tego

Z chorym na alzheimera można w Polsce zrobić wszystko

. Gdy Maria po powrocie ze szpitala i sanatorium (nie było jej w Gdańsku całe lato) dowiedziała się o śmierci Waldka, zadzwoniła do Lusi. Słuchawkę podniosła Irena, miła i serdeczna, zaprosiła kilka koleżanek szwagierki na pożegnalną kawę. W sobotę 15 listopada wyjeżdżały do Myszkowa. - Coś jest nie tak

Ranking bredni uzasadniających posiadanie dziecka: dziura w ZUS, samotność, zmartwiony Terlikowski...

pracować na emerytury dla 'dziecionierobów', dla rozmaitej maści 'podwójnych singli', konkubentów czy nawet niekiedy małżonków, którzy z własnej woli (bo o nich mowa, a nie o tych, którzy dotknięci są głębokim cierpieniem bezdzietności) nie chcą mieć i nie mają dzieci". I dalej: "Ich postawa jest

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury już za dwa lata

zatrudniać akwizytorów, którzy zachęcaliby do wstąpienia do zakładu. Po drugie - rodzaj emerytury Za pieniądze zgromadzone w OFE Kowalski będzie musiał wykupić jedną z trzech emerytur. Każda zapewnia inny poziom świadczeń. Emerytura indywidualna - wypłacana do końca życia. W momencie śmierci Kowalskiego

Porzucona narzeczona to skarb

- tak mówili Amerykanie - prawdziwi agenci, którzy kiedyś przyjechali nas szkolić. Porzucone kobiety szukają często sprawiedliwości, czasami zemsty, ale są takie, które kończą rozmowę "chciałam się wygadać". "Informuję, że mój były małżonek żyje w konkubinacie z panią, właścicielką

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

, np.: * ma już prawo do emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego;* ma prawo do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczeń przedemerytalnych;* ma prawo do

Jolanta Kwaśniewska: Oswajam starość

dziękuję, nie potrzebuję pani pomocy, to jest mój pacjent". A ja na to: "A to jest mój tata". W innych szpitalach bywało różnie. Pomimo że wówczas odwiedzałam ojca jako małżonka prezydenta, widziałam, że pielęgniarki zasłaniały szybkę na OIOM-ie, żeby nie było widać, że jest np. odkryty albo

Pieniądze na trudne czasy

utrzymania- ubezpieczony lub jego małżonek był ustanowionym przez sąd prawnym opiekunem dziecka.Prawo do renty rodzinnej ma też wdowa, jeśli:- w momencie śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy- wychowuje co najmniej jedno dziecko, które jest uprawnione do renty po zmarłym małżonku i

Biedni odziedziczą emerytury!

Najważniejsze pytania, jakie zadają sobie miliony Polaków, to jaka od 2009 r. będzie ich emerytura oraz czy będzie można ją dziedziczyć, a więc czy po naszej śmierci pieniądze dostanie żona lub mąż. Już za półtora roku czeka nas bowiem prawdziwa rewolucja! Nasze emerytury na starość będzie wypłacał

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

. Całość emerytury będą mieli liczoną po nowemu, a dostaną ją i z ZUS, i z OFE, bez systemu przejściowego. Większość z nich nie będzie też mieć prawa do wcześniejszej emerytury. ZUS LICZY PO NOWEMU W obowiązującym od początku roku nowym systemie emerytury osób urodzonych w latach 1949-1968 (i później

Gdzie i dlaczego zniknęła Krystyna Stypułkowska, gwiazda filmu "Niewinni czarodzieje"?

trudny do nauczenia dla Amerykanów. Nie bez powodu mój małżonek go nie zna. Męża nie nauczyła pani polskiego? On bardzo chciał. A ja: "O nie, ja chcę mieć szczęśliwe małżeństwo!". Widziałam zabawne filmiki z lat 80., w których wprowadza pani Amerykanów w różnice między ich krajem a Polską

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

kapitał w OFE tylko w przypadku jego śmierci w pierwszych trzech latach pobierania emerytury. Gdy jedyny żywiciel rodziny umrze choćby trzy lata i miesiąc po przejściu na emeryturę, jego bliscy nie dostaną ani grosza. Cały pozostały kapitał przejmie zakład wypłacający emeryturę z OFE. W lepszej sytuacji

Może Kościół kiedyś złagodnieje co do seksu

. Art. 32 konstytucji stwierdza, iż ''Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny''. Małżonkom, bez względu na to, czy mają dzieci, czy nie, prawo umożliwia wspólne

Jak się starać o świadczenia rodzinne

dlatego po śmierci Marianny Marcinowi przysługiwała renta.Wdowa pod specjalną opiekąTego rodzaju wsparcie należy się też niektórym wdowom. Świadczenie przysługuje kobiecie, jeśli w momencie śmierci małżonka miała ukończone 50 lat lub orzeczoną niezdolność do pracy i wychowuje dziecko do 16. roku życia (w

Tybet: mnisi się palą, a władze rozdają gaśnice

Kaczyński z Polski spotkał się z XIV Dalajlamą w Warszawie i pogratulował mu tytułu honorowego obywatela polskiego miasta Wratislavia. Podczas gdy oni czuli się zadowoleni ze swojego czynu, samolot polskiego prezydenta i jego małżonki rozbił się 10 kwietnia 2010 r. w zachodniej Rosji (...). Wydaje się, iż

Jaka emerytura z OFE?

. Małżeńska emerytura występuje niemal we wszystkich krajach z podobnymi do polskiego systemami emerytalnymi. Przy wyborze tego rodzaju świadczenia emerytura jest mniejsza (bo rozkłada się na dwie osoby). Jednak w przypadku śmierci któregokolwiek z małżonków, prywatny zakład nie zabiera jego kapitału

Bracia K. Kto terroryzuje Głubczyce?

gazet. Plotki jakieś, że bracia mają konflikt. Grzegorz to normalny człowiek, ma pieniądze, czuje się pewnie. O! Moja żona... Do pokoju burmistrza wchodzi małżonka, wita się z uśmiechem, siada za stołem. - Pani tu pracuje? - pytam. - Tu nie. Jestem dyrektorem wydziału komunikacji w starostwie powiatowym