emerytura po śmierci małżonka

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

O rentę po mężu mogą się starać zarówno wdowy, które nie mają żadnych dochodów, jak i kobiety, których emerytura była niższa od emerytury zmarłego małżonka. Te same prawa ma mężczyzna po śmierci żony.

TK o prawie do renty rodzinnej po zmarłym byłym małżonku

Narusza konstytucję przepis, że rozwiedziony małżonek ma prawo do renty rodzinnej po śmierci drugiego małżonka tylko wtedy, jeśli wcześniej alimenty przyznał mu sąd, a nie określono tego we wzajemnym porozumieniu - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Dorabianie emerytów

Emeryci i renciści mogą pracować. Jeśli ich zarobki przekroczą limity wyznaczone przez ZUS, emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne mogą być zmniejszone albo nawet zabrane.

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

Dopóki spadek czy testament bezpośrednio nas nie dotyczy, wszystko wydaje się jasne i proste. Gdy jednak zaczynamy myśleć o tym, co z naszym majątkiem stanie się po naszej śmierci, jak nim zadysponować za życia, by trafił we właściwe ręce - zaczynamy mieć wątpliwości. Były małżonek nie dziedziczy

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

separacji jest członkiem rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o rentach i emeryturach. Sąd Najwyższy stanął po stronie wdowy. Uznał, że separacja to nie rozwód, czyli kobieta formalnie była żoną zmarłego. Małżonków w separacji łączy obowiązek wzajemnej pomocy, z którego kobieta się wywiązała. Dlatego

Trudy dziedziczenia

Trudy dziedziczenia

AUTOMATU) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich

Amatorka antyków

Amatorka antyków

wysoką. Jest się o co bić, bo zakładając, że po osiągnięciu wieku emerytalnego pani pożyje tyle ile jej nowo poślubiony małżonek to zarobi na tym małżeństwie milion złotych, dzięki możliwości dziedziczenia emerytury. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy jeśli owa pani mając 90 lat wyjdzie za mąż za

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

dziedziczeniu. Nie przejmie więc ich małżonek czy dzieci. Przykład. Pani Maria w przyszłym roku miała odejść na emeryturę. Od początku była tylko w ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł. Niestety, w tym roku zmarła. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych składek. Przejmie je państwo na wypłaty dla innych

Małżeństwo czy konkubinat

Małżeństwo czy konkubinat

* Konkubenci z prawnego punktu widzenia są dla siebie osobami obcymi, bez ochrony przysługującej związkom małżeńskim * Na małżonkach ciąży obowiązek alimentacyjny - nie tylko w trakcie trwania związku, ale też po rozwodzie * Konkubenci nie mają prawa do alimentów na siebie * Małżonkowie mogą nosić jedno

Wybór między ZUS i OFE

Wybór między ZUS i OFE

składek odłożonych i w ZUS, i w OFE.Ale jeżeli renta rodzinna będzie większa od własnej wypracowanej przez panią emerytury, będzie pani mogła dalej pobierać rentę po mężu.Warto dodać, że prawo do renty rodzinnej ma żona, jeżeli w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmie ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Krystyna, księgowa z Zabrza, w grudniu miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Rząd rozszerzył listę osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego. Po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 23 października 2014 r. prawo do wsparcia będą mieli najbliżsi, którzy ponieśli koszty pochówku dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby, np. w przypadku likwidacji jednostki, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej i członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) wspólnie mieszkającym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i płacił składki na

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał on odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renty lub emerytury po małżonku w czerwcu 2014 r. pobierało 1,274 mln Polaków. Średnia wysokość świadczenia to 1767 zł. Najniższa renta rodzinna wynosi 844,45 zł brutto

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

, a co za tym idzie - z ubezpieczenia KRUS. Pani Janina uznała to za skandal. Niestety, takie mamy prawo. Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy mówią wyraźnie, że przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom prawa do zasiłku opiekuńczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

, a co za tym idzie - z ubezpieczenia KRUS. Pani Janina uznała to za skandal. Niestety, takie mamy prawo. Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy mówią wyraźnie, że przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom prawa do zasiłku opiekuńczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia

Komu przywileje zawodowe

Komu przywileje zawodowe

warunki, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, otrzymując tzw. świadczenie kompensacyjne. KOLEJARZE W różnych spółkach kolejowych przysługują różne przywileje, np. 99-procentowa ulga na bilety (cena biletu z ulgą nie może być niższa niż 50 proc. ceny najtańszego biletu). Dzieciom i małżonkom pracowników

Pytania w spadku

, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (kto po kim dziedziczy według prawa, pisaliśmy wczoraj), jeśli w dniu śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w związku małżeńskim. Jeśli więc przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich separację

Wybrać ZUS czy OFE?

Wybrać ZUS czy OFE?

ZUS (I filar), a nie w OFE czy na subkoncie w ZUS, to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmą ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Maria w przyszłym roku miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł. Niestety, w tym roku zmarła. Nikt nie

Na tropach spadku

Na tropach spadku

dzieci, udział żony wyniósłby jedną czwartą, a udziały dzieci - po trzy szesnaste spadku.Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą jego małżonek oraz rodzice. W takim przypadku udział męża/żony to połowa spadku. Każde z rodziców dziedziczy po jednej czwartej spadku. Jeśli nie żyje małżonek

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Według najnowszych danych ZUS z sierpnia 2013 r. rentę rodzinną pobiera w Polsce 1,274 mln osób. Jej średnia wysokość to 1722 zł brutto.RENTA RODZINNA Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

Długi w spadku, po rozwodzie i problemy żyranta

finansowego, a druga o tym wie i to akceptuje, za ich spłatę ponoszą solidarną odpowiedzialność. Chyba że mąż lub konkubent robił to po kryjomu albo wbrew woli partnerki. Wtedy może się ona uchylić od spłaty nie swoich długów. Zasada jest taka, że małżonek nie odpowiada za długi współmałżonka zaciągnięte bez

Spadkobierca dziedziczy emeryturę z OFE

małżonek zmarłego członka OFE nie należy do żadnego funduszu emerytalnego, nie ma znaczenia z punktu widzenia przepisów obowiązujących te fundusze - uznał SN. - Małżonek zmarłego skorzysta z pieniędzy po nim dopiero wtedy, gdy sam przejdzie na emeryturę - uzasadnił wyrok sędzia Jerzy Kuźniar.

Emerytury proste i niesprawiedliwe?

Żeby zlikwidować tę niesprawiedliwość, Ludwik Dorn (gdy był wicepremierem) wymyślił emerytury małżeńskie. Pozwalały one małżonkom dziedziczyć kapitał po śmierci partnera. Dorn twierdził, że to ukłon w stronę kobiet, bo to one z reguły mniej pracują, mają niższe pensje, a dłużej żyją.Teraz

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

wojskowej renty inwalidzkiej, członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci. Pozostałe osoby mające tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym otrzymują ulgę w wysokości 30 proc. Dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy. Jeśli najemca umrze, lokal i

Intercyza, czyli co jest moje, to jest moje

zarabia więcej, a drugie mniej, ale za to pracuje na drugim, "domowym", etacie. "Uboższy" małżonek ma prawo korzystać z pożytków wspólnego dorobku nawet po śmierci współmałżonka. Musi tylko wystąpić do spadkobierców z roszczeniem o wyrównanie dorobków. Rozdzielność majątkowa z

Dla kogo miejsce w domu opieki?

płaci za miejsce w państwowym domu opieki, decyduje ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 zobowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności: + mieszkaniec domu pomocy, a gdy jest nim dziecko - jego opiekun ustawowy; + małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zmienia. Kluzik-Rostkowska proponuje nową zasadę: im później przechodzimy na rentę, tym dostajemy więcej, czyli np. mając 50 lat, otrzymujemy tylko 70 proc. świadczeń małżonka, po skończeniu 55 lat - już 80-85 proc. W ten sposób zachęcamy kobiety do szukania pracy. Łukasz Wacławik, specjalista od

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

wojskowym, - żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, - żołnierzom zwolnionym np. w przypadku likwidacji jednostki, - osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej, - członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci. Zniżkę w wysokości

Do końca lipca czas na decyzję, czy część naszych składek trafi do OFE

się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Wprowadzony został minimalny poziom inwestycji OFE w akcje. Wynosi on 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

rentach rodzinnych miał też SLD. Wdowa lub wdowiec oprócz swojej emerytury mogliby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka i dodatkowo mamy prawo do 30 proc

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

. Choćby w ten sposób, że do 18. roku życia dziecka otrzymuje składkę emerytalną dopisywaną w ZUS-ie. Bo to też jest praca. Myślę, że moja małżonka, będąc z dziećmi, niejednokrotnie pracuje więcej niż ja. Z ekonomistą Guyem Standingiem rozmawia Katarzyna Wężyk: Wyklęty lud ziemi, o jakim Marksowi się nie

Ministerstwo przeciw emeryturom małżeńskim

, która po jego śmierci dostawałaby jego emeryturę. Jeśli umrze wcześniej niż po upływie pięciu lat po przejściu na emeryturę, to do końca tego okresu świadczenie dostawałaby wskazana osoba. emerytura małżeńska - Wystąpi w dwóch wariantach. W pierwszym ubezpieczony za wspólnie zgromadzone składki wykupi

Dla kogo renta rodzinna

. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Każdy mógłby wybrać korzystniejszy dla siebie wariant. Przykład. Pani Zofia ma 700 zł

Jak zostać właścicielem mieszkania

chęci wykupu. Jeżeli sami wystąpimy z wnioskiem, odpowiedź powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni. Pierwszeństwo wykupu mieszkania zakładowego ma najemca, a po jego śmierci bliscy, którzy z nim mieszkali, czyli małżonkowie, rodzeństwo, dzieci itp. Warunkiem jest to, abyśmy nie mieli zaległości w opłacaniu

Dziedziczenie emerytury mężczyzn: zdrowy rozsądek czy dyskryminacja?

przez emeryta osoba pobierałaby po jego śmierci świadczenia, maksymalnie przez dziesięć lat. Powinny być też emerytury małżeńskie, w których mąż mógłby się podzielić kapitałem z żoną. Dzięki temu małżonka byłaby zabezpieczona aż do śmierci. Zdaję sobie sprawę, że emerytury małżeńskie powinny być trochę

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Inne plany mają posłowie PiS. Postulują specjalne renty dla wdów po górnikach. Posłowie chcieliby, aby dostawały rentę

Renty i odszkodowania...

uprawnionego.Podsumowując, uprawnieni do odszkodowania po zmarłym poszkodowanym w wypadku są: * małżonek (nie dotyczy osób żyjących w separacji); * dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (np. w ramach rodziny

Prezydent jak miś z Krupówek. Chcesz zdjęcie? Płać

garnitur. Żeby nie pognieść ubrań, do Urzędu Stanu Cywilnego pojechali taksówką, a nie jak zwykle tramwajem.Atmosfera spotkania była podniosła. Wynajęta przez urzędników skrzypaczka zagrała walc Straussa, małżonkom wręczono medale (krzyże z różyczką za długoletnie pożycie małżeńskie), pamiątkowe dyplomy

Emerytura umrze razem z tobą

? Skoro i tak w razie nieszczęścia nie zabezpieczy to przyszłości naszej rodziny - denerwuje się pani Jadwiga. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Jaworski uważa, że małżeńskie emerytury są nie na rękę zakładom emerytalnym, które miałyby je wypłacać.- Lobbują, by z nich zrezygnować, bo po śmierci

Podsumowanie Berlinale 2015: Nagrody dla najlepszych, triumf Szumowskiej [PAWEŁ T. FELIS]

tego słuchać! Łatwo skazuje pan ludzi na śmierć. Mamy najwięcej wyroków śmierci na świecie zaraz po Chinach". Taksówka staje się lustrem współczesnego Iranu: cenzury, opresyjnej władzy, rygorystycznych zasad wpajanych już uczniom w szkołach. Ważny jest motyw podglądających wszystko kamer

Putin nacjonalizuje rosyjską elitę

ich nie ujawnili w swoich zeznaniach majątkowych. Od niedawna nie wolno im, ich małżonkom i nieletnim dzieciom posiadać też zagranicznych kont bankowych i obligacji obcych państw. Putin chce, by lojalność jego ludzi stała się jednowektorowa - skierowana wyłącznie w jego stronę. Jeśli czynownicy

Renta za mieszkanie

ich załatwienie, zwłaszcza przez osobę w podeszłym wieku, bez pomocy prawnika jest praktycznie nierealne. Prawnicy przestrzegają też, że po zawarciu umowy z funduszem możemy nie mieć bez jego zgody możliwości zameldowania w mieszkaniu innych osób (oprócz małżonka, małoletnich dzieci lub utrzymywanych

Mąż nie podzieli się emeryturą z żoną

lat. Nie będzie tzw. emerytur małżeńskich. Przy tej emeryturze mąż mógłby dzielić się z żoną wspólnym kapitałem i oboje dostawaliby jedno wspólne świadczenie. Emerytura byłaby mniejsza (bo rozkładałaby się na dwie osoby), ale po śmierci jednego z małżonków drugi miałby nadal prawo do świadczenia

Renta za mieszkanie. Czy odwrócona hipoteka się opłaca?

. Prawnicy przestrzegają też, że po zawarciu umowy z funduszem możemy nie mieć bez jego zgody możliwości zameldowania w mieszkaniu innych osób (oprócz małżonka, małoletnich dzieci lub utrzymywanych przez nas osób) oraz jego wynajęcia. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, dotyczące także tego

Mieszkanie od gminy lub zakładu pracy

przypadku likwidacji jednostki, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej i członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) wspólnie mieszkającym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci. Na 90-proc. ulgę mogą liczyć wszystkie pozostałe osoby mające tytuł prawny do

Z chorym na alzheimera można w Polsce zrobić wszystko

. Gdy Maria po powrocie ze szpitala i sanatorium (nie było jej w Gdańsku całe lato) dowiedziała się o śmierci Waldka, zadzwoniła do Lusi. Słuchawkę podniosła Irena, miła i serdeczna, zaprosiła kilka koleżanek szwagierki na pożegnalną kawę. W sobotę 15 listopada wyjeżdżały do Myszkowa. - Coś jest nie tak

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn

stworzyć emeryturę małżeńską, gdzie mąż dzieliłby się zebranym kapitałem z wychowującą dzieci, niepracującą żoną. To zabezpieczałoby żonę w przypadku śmierci małżonka. Fedak z emerytury małżeńskiej zrezygnowała. Duża liczba różnych rodzajów emerytur miałaby bowiem powodować trudności z jej wyliczaniem, co

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn - opinie

ktoś umrze po 5 latach, to spadkobierca przez kolejne 5 lat dostanie emeryturę. Powinny być tez emerytury małżeńskie, w których mąż mógłby się podzielić kapitałem z żoną. Dzięki temu małżonka byłaby zabezpieczona aż do śmierci. Zdaję sobie sprawę że emerytury małżeńskie powinny być trochę mniejsze (bo

Jaką dostaniesz emeryturę?

komornik też dziedziczy świadczenia? Pani Barbara: Jeśli małżonek umarł, ale z jego świadczenia komornik pobierał część renty lub emerytury na poczet niespłaconych długów, to czy jeśli żona przepisze na siebie emeryturę lub rentę męża, to komornik też będzie ścigał z tej przepisanej

Jolanta Kwaśniewska: Oswajam starość

dziękuję, nie potrzebuję pani pomocy, to jest mój pacjent". A ja na to: "A to jest mój tata". W innych szpitalach bywało różnie. Pomimo że wówczas odwiedzałam ojca jako małżonka prezydenta, widziałam, że pielęgniarki zasłaniały szybkę na OIOM-ie, żeby nie było widać, że jest np. odkryty albo

Emerytury: projekt rządu pomoże OFE, nie emerytom

emerytur małżeńskich. Ich utworzenia chciał poprzedni rząd. Dzięki takiemu rozwiązaniu po śmierci męża jego niepracująca żona dostałaby część pieniędzy. Obecna ekipa ma jednak inny pomysł. Zajmujące się wychowaniem dzieci kobiety w przypadku śmierci męża będą dostawały tzw. rentę rodzinną (80 proc

Ranking bredni uzasadniających posiadanie dziecka: dziura w ZUS, samotność, zmartwiony Terlikowski...

pracować na emerytury dla 'dziecionierobów', dla rozmaitej maści 'podwójnych singli', konkubentów czy nawet niekiedy małżonków, którzy z własnej woli (bo o nich mowa, a nie o tych, którzy dotknięci są głębokim cierpieniem bezdzietności) nie chcą mieć i nie mają dzieci". I dalej: "Ich postawa jest

Renty rodzinne i socjalne

wdowi.Wdowa lub wdowiec oprócz swojej emerytury mógłby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony.Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury.A jak dziś wystąpić

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

wkrótce eksmituje. Kobieta nie ma dokąd iść.Uwaga! Tylko w jednym przepisie prawa spadkowego jest mowa o konkubentach. Art. 923 kodeksu cywilnego mówi: "małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia

Wojna o grób nr 5

po prawej od małżonki pochowano niejakiego Żylińskiego Zygmunta. A z lewej Ogrodnikowie zaczęli powiększać grób ojca, by po śmierci zmieścić matkę. Patrzył wtedy Markiewicz na grób Walentyny i ciasno to widział. Wziął miarę i wyszło, że aby przepisy cmentarne uszanować, to się koło żony nie zmieści

Polowanie na następcę tronu

krakowski "Czas" poświęcił temu wydarzeniu wydanie nadzwyczajne: Tragiczna wieść wstrząsnęła państwem i jego ludnością. Z ręki morderców padł Następca Tronu i jego Małżonka. Nie ma nikogo, kogo by do głębi nie wzruszyła ta tragedya człowieka i dynasty. Komu by nie narzucała się troska o losy tego

Rewolucja w emeryturach. Co dalej z naszymi składkami, co z OFE, IKE, ZUS...?

na świadczenia obecnych emerytów. Po co zmiany? Przed sylwestrem premier Donald Tusk zdecydował, że od kwietnia składki do OFE spadną z obecnych 7,3 do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostanie zapisane na specjalnym subkoncie w ZUS i wydane na bieżące emerytury. W kolejnych latach proporcje składek będą

Zasiłki, odprawy, wypłaty z ubezpieczeń, kredytowanie

, wnukom, rodzeństwu, małżonkowi oraz rodzicom).Zasiłek może też być przyznany w razie śmierci członka rodziny (czyli dziecka, małżonka, rodzica) osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.Trzeba jednak pamiętać, by stosowny wniosek złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci bliskiego

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

zasada dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych). Uwaga! Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Żonie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do

Biedni nie będą dziedziczyć emerytur z OFE

, kiedy mężowi czy żonie po podzieleniu się kapitałem z małżonkiem wypadnie emerytura niższa niż świadczenie minimalne. Osoby niezamożne w zamian za to mogłyby wybrać tzw. emeryturę gwarantowaną (również nieco niższą od indywidualnej). Żona po śmierci męża mogłaby korzystać z jego pieniędzy pod warunkiem

Gosiewski negocjuje pomostówki dla nielicznych

emeryturę z gwarantowanym okresem wypłaty. Ta druga byłaby niższa od indywidualnej, ale emeryt miałby przywilej wskazania osoby, która po jego śmierci dostawałaby emeryturę. Rząd zrezygnował z emerytury małżeńskiej (małżonkowie dostawaliby emeryturę w jednej wysokości będącej sumą tego, co zebrał mąż i

Dla kogo renta rodzinna

śmierci renta przysługuje od dnia śmierci.W jakich przypadkach renta rodzinna przysługuje wdowie albo wdowcowi? Trzeba spełnić kilka warunków:- w chwili śmierci małżonka mieć skończone 50 lat- w chwili śmierci małżonka być niezdolnym do pracy (wtedy wiek nie ma znaczenia)- mieć pod opieką co najmniej

Wyklęty lud ziemi, o jakim Marksowi się nie śniło

krótkoterminową, zaległy czynsz... W efekcie są bardzo podatni na każdy kryzys: chorobę, rozwód, śmierć małżonka. I żyją w ciągłym napięciu, przerażeni, że staną się niewypłacalni. Wreszcie prekariat ma specyficzne relacje z państwem. Prekariusze, zwłaszcza imigranci, systematycznie tracą swoje prawa obywatelskie

Obama rozdaje przywileje gejom

pełnych kosztów pobytu partnerów w szpitalach oraz na przyznanie im - tak jak małżonkom - prawa do emerytury w wypadku śmierci urzędnika rządowego. Wszystkie ministerstwa mają też przejrzeć przepisy tak, by nie dyskryminowały one gejów i lesbijek. Na wczorajszy krok Obama zdecydował się w momencie

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

, np.: * ma już prawo do emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego;* ma prawo do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczeń przedemerytalnych;* ma prawo do

Porzucona narzeczona to skarb

Amerykanie - prawdziwi agenci, którzy kiedyś przyjechali nas szkolić.Porzucone kobiety szukają często sprawiedliwości, czasami zemsty, ale są takie, które kończą rozmowę "chciałam się wygadać"."Informuję, że mój były małżonek żyje w konkubinacie z panią, właścicielką gabinetu medycznego. Do

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury już za dwa lata

zatrudniać akwizytorów, którzy zachęcaliby do wstąpienia do zakładu. Po drugie - rodzaj emerytury Za pieniądze zgromadzone w OFE Kowalski będzie musiał wykupić jedną z trzech emerytur. Każda zapewnia inny poziom świadczeń. Emerytura indywidualna - wypłacana do końca życia. W momencie śmierci Kowalskiego

Dom na wynajem z pilotem do pielęgniarki

opuścił domu, który sam zbudował. Wziął stamtąd szafę i kredens, na kredensie ustawił kuchenkę, mieszkanie na Maju można samemu urządzić. Pani Jadwiga wzięła tylko zdjęcia męża nieboszczyka i syna, co umarł, jak miał 57 lat, zegar po zmarłej koleżance, lodówkę, telewizor i czajnik. Meble kupiła nowe, bo

Może Kościół kiedyś złagodnieje co do seksu

. Art. 32 konstytucji stwierdza, iż ''Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny''. Małżonkom, bez względu na to, czy mają dzieci, czy nie, prawo umożliwia wspólne

Pieniądze na trudne czasy

utrzymania- ubezpieczony lub jego małżonek był ustanowionym przez sąd prawnym opiekunem dziecka.Prawo do renty rodzinnej ma też wdowa, jeśli:- w momencie śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy- wychowuje co najmniej jedno dziecko, które jest uprawnione do renty po zmarłym małżonku i

Dla opiekunów niepełnosprawnych

wyjątkiem osób, które same mają znaczny stopień niepełnosprawności. Ale uwaga! Nie dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (prawo do emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno

Najlepsze seriale: odrażające żarty, opowieść doskonała i cudo z fabułą niczym "Biesy". Znasz je? [TOP 3 RANKINGU]

prędkie rączki i nałogowo daje po rogach, ku rozpaczy urodziwej małżonki. Ta zresztą odpłaci mu się pięknym za nadobne. Rust, naznaczony nieszczęściem, ucieleśnia metafizyczną rozpacz. Jest nietzscheańską otchłanią, oceanem smutku i krynicą posępnej mądrości - mówi, jakby cytował Cormaca McCarthy'ego

Tybet: mnisi się palą, a władze rozdają gaśnice

Kaczyński z Polski spotkał się z XIV Dalajlamą w Warszawie i pogratulował mu tytułu honorowego obywatela polskiego miasta Wratislavia. Podczas gdy oni czuli się zadowoleni ze swojego czynu, samolot polskiego prezydenta i jego małżonki rozbił się 10 kwietnia 2010 r. w zachodniej Rosji (...). Wydaje się, iż

Jak bezpiecznie "odwrócić hipotekę"

podpiszą wspólnie. W przypadku śmierci jednego z nich wdowa lub wdowiec będą mogli zajmować mieszkanie lub dom, a bank dalej będzie wypłacał obiecane pieniądze. Uwaga! Senior, który sięgnie po taki kredyt, aż do śmierci pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, jeśli będzie respektował

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

. Całość emerytury będą mieli liczoną po nowemu, a dostaną ją i z ZUS, i z OFE, bez systemu przejściowego. Większość z nich nie będzie też mieć prawa do wcześniejszej emerytury. ZUS LICZY PO NOWEMU W obowiązującym od początku roku nowym systemie emerytury osób urodzonych w latach 1949-1968 (i później

Lenin, Nadieżda Krupska i Inessa Armand: Trójkąt bolszewicki

Wołkogonow - nie było miejsca na normalne uczucia, które zwykle zajmują umysł każdego młodzieńca . Nie znajdziemy więc w jego biografii burzliwych romansów, miłości od pierwszego wejrzenia czy nieszczęśliwego uczucia. Lenin - w odróżnieniu od wielu innych swoich towarzyszy - pozostawał przykładnym małżonkiem

Mieszkanie na własność

mieszkanie możemy zamienić, sprzedać lub podarować bliskim.Lokal od zakładu pracyPierwszeństwo jego wykupu ma najemca, a po jego śmierci bliscy, którzy z nim mieszkali, czyli małżonkowie, rodzeństwo, dzieci itp. Nie można jednak zalegać z czynszem. Zakład pracy, podobnie jak gmina, nie ma obowiązku sprzedaży

Warszawscy mormoni. "Wszyscy pytają mnie, ile mam żon"

i czujemy ciepło w sercu, ale wskazówki można dostać też we śnie. Ja tego doświadczam.Sto pięćdziesiąt lat po śmierci założyciela Kościoła historyk Kathleen Flake powie: "Joseph Smith był Henrym Fordem objawień". O coli prorok nie pisał 6.30 - Basha się budzi. 6.40 - robi gimnastykę. 7.20

Jak się starać o świadczenia rodzinne

dlatego po śmierci Marianny Marcinowi przysługiwała renta.Wdowa pod specjalną opiekąTego rodzaju wsparcie należy się też niektórym wdowom. Świadczenie przysługuje kobiecie, jeśli w momencie śmierci małżonka miała ukończone 50 lat lub orzeczoną niezdolność do pracy i wychowuje dziecko do 16. roku życia (w

Biedni odziedziczą emerytury!

Najważniejsze pytania, jakie zadają sobie miliony Polaków, to jaka od 2009 r. będzie ich emerytura oraz czy będzie można ją dziedziczyć, a więc czy po naszej śmierci pieniądze dostanie żona lub mąż. Już za półtora roku czeka nas bowiem prawdziwa rewolucja! Nasze emerytury na starość będzie wypłacał

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

emerytalne, tzw. II filar). O systemie wypłat z ZUS, OFE i o systemie mieszanym piszemy niżej.TRZECIA GRUPA - urodzeni po 31 grudnia 1968 r. Ci wyboru nie mają. Muszą ulokować część składki emerytalnej na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS, a część w jednym z OFE. Całość emerytury będą mieli liczoną

Jaka emerytura z OFE?

. Małżeńska emerytura występuje niemal we wszystkich krajach z podobnymi do polskiego systemami emerytalnymi. Przy wyborze tego rodzaju świadczenia emerytura jest mniejsza (bo rozkłada się na dwie osoby). Jednak w przypadku śmierci któregokolwiek z małżonków, prywatny zakład nie zabiera jego kapitału

Ach, górnikiem być

zapis, że w przypadku śmierci górnika podczas pracy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić jego małżonka albo dzieci, o ile oczywiście mają odpowiednie kwalifikacje, stan zdrowia i wiek.Osobną sprawą są górnicze emerytury. W 2005 roku górnicy wywalczyli sobie bezterminowe przedłużenie ustawy, która

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

też może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.Uwaga! Ten, kto ma już źródło dochodów, nie ma szans na świadczenie pielęgnacyjne. Kto więc go nie dostanie?Osoba, która:* ma już prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa

Dla kogo renta rodzinna

emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy albo po prostu pracować i mieć ubezpieczenie społeczne. To logiczne: pobierasz pieniądze za kogoś, kto był ubezpieczony, dostawał emeryturę bądź rentę i zmarł - ZUS kontynuuje wypłacane wcześniej świadczenie. Ale uwaga! Jeśli twój bliski przed śmiercią

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (prawo do: emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo

Kto może przejść na rentę

część lub nawet całe świadczenie. "Bezkarnie" można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Po przekroczeniu tego progu emerytura jest zmniejszana. Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS wstrzymuje wypłatę renty. Nie

Organizacja pogrzebu [Informator]

. Obowiązek zgłoszenia mają, w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, współlokatorzy zmarłego, osoby, które znalazły zwłoki lub świadkowie śmierci, administrator domu, w którym nastąpił zgon. Jeżeli do śmierci doszło w szpitalu, do zgłoszenia zobowiązany jest szpital

Jak wykupić mieszkanie

wykupu lokalu ma najemca, a po jego śmierci bliscy, którzy z nim mieszkali, czyli małżonkowie, rodzeństwo, dzieci itp. Aby się o to starać, nie można zalegać z czynszem. Jak już wspomnieliśmy, zakłady pracy nie mają obowiązku sprzedaży mieszkania - decyzja należy do nich. Jeżeli chcą to zrobić, przyślą

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

w ZUS indywidualne konto niezależnie od drugiego konta w OFE) na emeryturę w razie rozwodu przed uzyskaniem świadczenia będą dzielone między małżonków. Taka zasada jest już w II filarze (o tym więcej napiszemy jutro). Po co taka zmiana? Rząd chce zabezpieczyć kobiety, które nie pracują zawodowo

Popatrz, jakie piękne życie

zanadto prowokuję. Teraz już nie.Miałam trzech mężów: pierwszego poznałam, kiedy jako młoda dziewczyna przyjechałam do Warszawy, był zegarmistrzem. Wyszłam za niego, urodziłam syna. Po kilku latach okazało się, że w rzeczywistości jest majorem UB i zajmuje się wykonywaniem wyroków śmierci. Zażądałam

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

jeszcze jedno, po śmierci obojga małżonków bank nie od razu przejmie nieruchomość. Przez rok pierwszeństwo będą mieli spadkobiercy. Jeśli w tym czasie zwrócą bankowi kredyt wraz z odsetkami, zachowają nieruchomość. Można sobie wyobrazić sytuację, w której samotny emeryt umiera np. po kilku miesiącach od

Dobrze, że boli

chorobliwą, na przykład matka, która straciła dziecko, upiera się, że lalka jest jej dzieckiem. Zazwyczaj jednak problem sprowadza się do niemożności uznania psychicznej rzeczywistości straty. Joan Didion w poruszającej książce "Rok magicznego myślenia", będącej zapisem jej żałoby po śmierci męża

Jak wykupić mieszkanie od gminy lub zakładu pracy?

nikt nie sprzeda. Mieszkanie kolejowe mogą wykupić: - najemca, a w razie jego śmierci bliscy. Kto jest uważany za bliskich? Dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek oraz konkubenci; - osoby, które były lub nadal są pracownikami spółek

Oddział rozkoszy w bastionie komunizmu

. Niektórzy starsi urzędnicy nawet pobierali lekcje tańca, aby lepiej wypadać na przyjęciach. Nocne manewry nie zawsze spotykały się z należytym zrozumieniem w rodzinach aparatczyków. Małżonka jednego z nich, Ri Mjung-dże, oburzona, że mąż wraca do domu nad ranem i przez sen wygaduje sprośności, napisała

Czas na emerytury z OFE

po śmierci jednego z małżonków druga osoba miałaby nadal prawo do świadczenia. Ministerstwo Pracy wykreślenie emerytur małżeńskich tłumaczy zbyt dużym skomplikowaniem systemu, jak również tym, że płacimy odrębne składki na finansowanie rent rodzinnych, które są wypłacane wdowom i wdowcom. Posłowie

Śmiertelny kredyt emeryta

19 marca 2009 roku. Ojciec nie wytrzymał presji odsetek i rat. Popełnił samobójstwo, myśląc, że w ten sposób nam pomoże, liczył, że kredyty były ubezpieczone, więc banki po prostu je umorzą. Nie przewidział tylko, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów zadłużeń w przypadku śmierci

O co pytamy księdza, imama i rabina

nieprawda? Religie mogą nie bać się śmierci, ale ludzie się boją. W większości.Gdzie ksiądz nie może, tam rabin pomożeJan z Krakowa (68 lat, kiedyś był taksówkarzem, teraz na emeryturze): - Straciłem w tym parabanku, pani na pewno wie, o czym mówię, 15 tysięcy złotych. Miesiąc nie spałem po nocach. To były

Emerytura

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) ? świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej. Systemy emerytalneWypłaty świadczeń emerytalnych mogą być realizowane na wiele sposobów

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa – świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania, ustające w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury, osiągnięcia określonego

Wielka Małżonka Królewska

z Drugiego Okresu Przejściowego. Szczególne miejsce w historii zajmuje Hatszepsut – Wielka Małżonka Królewska Totmesa II. Królowa otrzymała także tytuł Boskiej Małżonki Amona. Po śmierci męża objęła ona regencję w imieniu małoletniego Totmesa III, aż w końcu ogłosiła się władcą i przyjęła tytuł

Social Security

niepełnosprawności fizyczną. SSD może być wypłacany tymczasowo lub na stałe, zwykle jest to bezpośrednio skorelowane, w zależności od tego czy osoby są niepełnosprawne tymczasowo czy na stałe. i wypłaty dla rodziny po śmierci pracownika; Zasiłki dla bezrobotnychUnemployment benefits – zasiłki dla bezrobotnych

Rosmerta

W kontynentalnej mitologii brytańskiej, Rosmerta bogini panteonu celtyckiej Galii, małżonka boga Smertiusa (Smertullosa). Rdzeń celtycki jej imienia smer znaczy "przypominać" lub "przewidywać", ale rdzeń dłuższy smert kojarzy się ze słowiańskim słowem "śmierć" i wyrażałby tę cechę bóstwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Obsługa emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracujących: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar są obowiązkowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar: w II filarze wybiera się fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz więcej: