emerytura po śmierci małżonka

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

O rentę po mężu mogą się starać zarówno wdowy, które nie mają żadnych dochodów, jak i kobiety, których emerytura była niższa od emerytury zmarłego małżonka. Te same prawa ma mężczyzna po śmierci żony.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak będziemy oszczędzać na emeryturę? Odpowiadamy na pytania

Rząd pracuje nad reformą systemu prywatnego oszczędzania na emeryturę. Za rok każdy pracownik ma obowiązkowo odkładać na dodatkową emeryturę 2 proc. pensji.

Potrącą część naszej pensji na dodatkową emeryturę

Rząd postanowił, że każdy z nas ma odkładać część pensji na dodatkową emeryturę. A to oznacza, że mniej będziemy zarabiać. Więcej pieniędzy mamy mieć jednak na starość.

Zmiany w zasiłku pogrzebowym: Więcej osób zyska prawo do 4 tys. zł zasiłku [INFORMATOR]

Zmiany w zasiłku pogrzebowym: Więcej osób zyska prawo do 4 tys. zł zasiłku [INFORMATOR]

i osoby, które wychowują niepełnoletnie dzieci. Świadczenie przysługuje wdowie/wdowcowi i dzieciom osoby, która w chwili śmierci pobierała lub miała ustalone prawo do emerytury (także do emerytury pomostowej i renty z tytułu niezdolności do pracy). Należy się też po pracowniku, który w chwili

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

był osobą ubezpieczoną (czyli legalnie pracował lub pracuje i odprowadza składki ) lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym (chodzi o najbliższą rodzinę – dzieci, małżonek). Okoliczności? Na przykład ciężka choroba i dzieci na utrzymaniu. Ile trzeba pracować, aby strać się o

Emerytura dla matek. Szlachetny pomysł PiS na wpędzenie ZUS w otchłań

Emerytura dla matek. Szlachetny pomysł PiS na wpędzenie ZUS w otchłań

istniejącym dziś systemie mamy mechanizm zapobiegający sytuacji, w której osoby niepracujące zarobkowo zostają na starość bez środków do życia. To prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Korzysta z nich kilkadziesiąt procent kobiet, które nie pracowały, oraz te, które wypracowały emeryturę tak niską, że

Równe dla wszystkich emerytury obywatelskie? Brzmi atrakcyjnie, ale to nierealne i szkodliwe

Równe dla wszystkich emerytury obywatelskie? Brzmi atrakcyjnie, ale to nierealne i szkodliwe

emerytury. Oczywiście groszowe emerytury dostają też kobiety, które przez lata nie pracowały zawodowo. Choć zajmując się domem, harowały często ciężej niż niejeden pracownik na etacie, na starość zostaną z niczym. Trzeba jednak pamiętać, że po śmierci męża  państwo wypłaci im świadczenie po małżonku w

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

. Dziś wdowiec lub wdowa może dostać 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka. SLD uważał, że to za mało. Zaproponował, aby wdowa lub wdowiec - oprócz swojej emerytury - mogli otrzymać 25 proc. emerytury męża bądź żony. I drugi wariant: przejście na rentę rodzinną po małżonku (85 proc. świadczenia małżonka

Co się należy po zmarłym pracowniku

Co się należy po zmarłym pracowniku

pośmiertną otrzymuje małżonek oraz inni członkowie rodziny, uprawnieni do renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Należą do nich: dzieci – własne, drugiego małżonka, przysposobione do ukończenia przez nie 16 lat, a gdy się uczą &ndash

Żona Andrzeja Dudy nie ma czasu dla byłych policjantek. "Lepszy będzie minister Błaszczak"

Żona Andrzeja Dudy nie ma czasu dla byłych policjantek. "Lepszy będzie minister Błaszczak"

byłego oficera ABW, który na emeryturę odszedł w 2015 r., zapytała prezydenckie żony, co jej mąż ma powiedzieć synkowi, kiedy nauczycielka zapyta go w szkole, co znaczy być patriotą. „Służyć swojej Ojczyźnie, być gotowym nawet na śmierć, a potem dostać od niej kopniaka?” – dopytywała

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

. Świadczenie należy się też po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na emeryturze czy rencie (ale miał odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne). Renta przysługuje także po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

rejonowy zmienił decyzję ZUS w taki sposób, że przyznał pani Ilonie prawo do zasiłku po zmarłym mężu. Uzasadnił to tym, że mimo separacji małżonkowie mieszkali razem. Krótko przed śmiercią mąż pani Ilony wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł. Wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem ciała do Polski i

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

niezdolności do pracy. Świadczenie należy się też po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na emeryturze czy rencie (ale miał odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne). Renta przysługuje także po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

zmarłego małżonka. SLD uważa, że to za mało, i proponuje tzw. dodatek dla wdów i wdowców. Po śmierci męża lub żony można byłoby dostać - prócz swojej emerytury - także 25 proc. emerytury małżonka. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po zmarłym - na obecnych warunkach, a więc dostajemy

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

środki po zmarłym członku OFE są nadal inwestowane przez dany fundusz. Po odbiór środków po zmarłym można się zgłosić w każdym momencie. Aby otrzymać pieniądze, należy powiadomić OFE o zgonie małżonka (wymagane jest zgłoszenie śmierci członka OFE wraz ze skróconym odpisem jego aktu zgonu). Jeżeli nie

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

nie był na emeryturze czy rencie, ale miał odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Prawo do renty należy się: + Dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą. Zasada ta dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

małżonkami oraz danych osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków w razie śmierci osoby, która odprowadza składki. SUBKONTO W ZUS W 2011 r. rząd postanowił, że mniejsza część przyszłych emerytur będzie przekierowywana do funduszy. Zamiast 7,3 proc. OFE otrzymuje 2,92 proc. Pozostała część pieniędzy

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

wypłacić. Urlop okolicznościowy Na czas formalności związanych z pochówkiem pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy - należy złożyć wniosek u pracodawcy. Wymiar urlopu zależy od stopnia pokrewieństwa: - dwa dni przysługują po śmierci małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy; - jeden dzień

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

niepełnosprawnym bliskim co najmniej przez rok. Po śmierci podopiecznego należy się zarejestrować w urzędzie pracy. Przy świadczeniu przedemerytalnym są dodatkowe warunki: opiekun musi mieć skończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i staż uprawniający do emerytury (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

miesięcznie. Przysługuje tym członkom rodziny, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by zająć się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

obywateli wobec prawa. Ale ani poprzedni, ani obecny rząd nic z tym nie zrobił. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych czują się pokrzywdzeni i wykluczeni. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA PO ŚMIERCI PODOPIECZNEGO Jedyna dobra wiadomość dla nich jest taka, że ustawodawca zadbał, by od nowego roku po śmierci

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

Rodzinom, a także osobom niespokrewnionym, przysługuje prawo do pomocy finansowej po śmierci bliskiego. Otrzymają ją po spełnieniu określonych warunków. Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS lub KRUS. Jego maksymalna wysokość to 4 tys. zł. Nie jest traktowany jak dochód, dlatego nie

Kobiety napisały do pierwszych dam. "Nie byłyśmy oprawcami i katami"

Kobiety napisały do pierwszych dam. "Nie byłyśmy oprawcami i katami"

? „Służyć swojej Ojczyźnie, być gotowym nawet na śmierć, a potem dostać od niej kopniaka?” – dopytywała kobieta. Małżonka byłego oficera policji wyjaśniała w swoim liście, że od wielu lat opiekuje się synem chorym na mózgowe porażenie dziecięce. „Męża praktycznie nie było w domu

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

Rodzinom, a także osobom niespokrewnionym, przysługuje prawo do pomocy finansowej po śmierci bliskiego. Otrzymają ją po spełnieniu określonych warunków. Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS lub KRUS. Jego maksymalna wysokość to 4 tys. zł. Nie jest traktowany jak dochód, dlatego nie

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

, należy powiadomić OFE o zgonie małżonka (wymagane jest zgłoszenie śmierci członka OFE wraz ze skróconym odpisem jego aktu zgonu). Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał zmarły, możemy zgłosić się do ZUS z prośbą o udzielenie informacji.  Szczegółowe informacje na temat dokumentów niezbędnych

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

na poniesione koszty, a niespokrewniona osoba lub instytucja - tylko do wysokości udokumentowanych wydatków, ale nie więcej niż 4 tys. zł. Członkowie rodziny zmarłego to: + małżonek (wdowa i wdowiec), + rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, + dzieci własne, drugiego małżonka

Amatorka antyków

wysoką. Jest się o co bić, bo zakładając, że po osiągnięciu wieku emerytalnego pani pożyje tyle ile jej nowo poślubiony małżonek to zarobi na tym małżeństwie milion złotych, dzięki możliwości dziedziczenia emerytury. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy jeśli owa pani mając 90 lat wyjdzie za mąż za

Dziedziczenie emerytur

pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmą ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Aniela, kasjerka w sklepie z Katowic, w maju miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła 350 tys. zł. Niestety, w marcu zmarła. Nikt nie odziedziczy zgromadzonych przez nią składek

ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych dostają 520 zł miesięcznie pomocy od państwa. Po śmierci podopiecznego tracą zasiłek. ZMIANA Z POCZĄTKIEM ROKU Zmiany w prawie mają sprawić, że opiekunowie nie zostaną po śmierci podopiecznego bez środków do życia. Dostaną zasiłek dla bezrobotnych lub

Program TV: Spartanie, Helena Bonham Carter, Colin Firth i wiele innych atrakcji [29.04.18]

. Judi Dench, Billy Connolly, Geoffrey Palmer Bohaterką filmu jest królowa Wiktoria (rewelacyjna Judi Dench), którą poznajemy w momencie nie najszczęśliwszym. Najdłużej panująca w historii Anglii monarchini nie może otrząsnąć się z żałoby po śmierci ukochanego męża księcia Alberta. Jej depresja nie

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy bądź pobierała świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał odpowiedni staż i płacił składki. W 2013 r. ZUS przyznał 37

Gen. Janicki: Brałem udział w siedmiu pogrzebach oficerów BOR. Największy twardziel tego nie przetrzyma

Wojciech Czuchnowski: Ilu oficerów BOR, którzy zginęli w Smoleńsku, znał pan osobiście? Marian Janicki: Prawie wszystkich. Bliżej trzech: Artura Francuza, Jarosława Florczaka i Marka Uleryka. Wytypowałem ich do pracy w grupie ochronnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej

KOMU SIĘ NALEŻY ZASIŁEK POGRZEBOWY

po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na rencie lub emeryturze, ale miał odpowiedni staż i odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. Gdzie się zgłosić po rentę? Do oddziału ZUS lub KRUS właściwego dla miejsca zamieszkania starających się o świadczenie. W zależności od tego, ile osób

Dorabianie emerytów

Jeżeli odszedłeś na emeryturę po ukończeniu ustawowego wieku, to możesz dorabiać, ile chcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. Do końca 2012 r. ustawowy wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rząd postanowił go stopniowo podwyższać. Teraz wynosi kilka miesięcy więcej i będzie

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

Dopóki spadek czy testament bezpośrednio nas nie dotyczy, wszystko wydaje się jasne i proste. Gdy jednak zaczynamy myśleć o tym, co z naszym majątkiem stanie się po naszej śmierci, jak nim zadysponować za życia, by trafił we właściwe ręce - zaczynamy mieć wątpliwości. Były małżonek nie dziedziczy

Dziedziczenie emerytur

skarbowe zgromadzone w funduszach. Te pieniądze również zostały zapisane na naszych subkontach w ZUS. Pozostała część kapitału zgromadzonego w OFE będzie stopniowo (dziesięć lat przed emeryturą) trafiać do ZUS. Te środki również będą dopisywane do subkont. KTO PRZEJMUJE SKŁADKI Po śmierci członka OFE

Zasiłek pogrzebowy

separacji jest członkiem rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o rentach i emeryturach. Sąd Najwyższy stanął po stronie wdowy. Uznał, że separacja to nie rozwód, czyli kobieta formalnie była żoną zmarłego. Małżonków w separacji łączy obowiązek wzajemnej pomocy, z którego kobieta się wywiązała. Dlatego

Trudy dziedziczenia

AUTOMATU) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich

Konkubinat kontra małżeństwo

. Banki stracą tej przywilej 1 sierpnia 2016 r. PRAWO DO RENTY RODZINNEJ Po śmierci męża żona ma prawo do renty rodzinnej. Wynika to z art. 65 ust. 1 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mówi on, że renta rodzinna przysługuje dzieciom (własnym i przysposobionym), małżonkowi i

Parafia musi zapłacić 115 tys. zł. Przez byłego proboszcza

, ślubu udzielał wikariusz mówiący po włosku, zaś formalności wypełniał proboszcz ks. Tadeusz P. To on wcześniej odbierał od narzeczonych dowody tożsamości oraz akty zgonów ich poprzednich małżonków, a po udzieleniu sakramentu wystawił świadectwo ślubu. Kłopoty po śmierci męża Nowożeńcy mieszkali

Emerytury specjalne

dzieci. Po śmierci męża dowiedziała się od znajomej, że może się starać o specjalną emeryturę od prezesa ZUS. Napisała wniosek. Odpowiedź przyszła po dwóch tygodniach. ZUS uznał, że nie ma prawa do świadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmarłym mężu. Mąż bowiem za krótko pracował. ZUS udowadniał

Jak pomóc opiekunom niepełnosprawnych? Nowoczesna chce zabrać pieniądze górnikom lub z 500 plus

rodzinie). Dostaną go, o ile z podopiecznym wiąże ich obowiązek alimentacyjny – czyli są rodzicami, dziećmi, rodzeństwem czy małżonkami. – Konkubent czy opiekująca się ciocią bratanica nie może dostać tych pieniędzy. Uważamy, że to niesprawiedliwe – mówi posłanka Kornelia Wróblewska

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

dziedziczeniu. Nie przejmie więc ich małżonek czy dzieci. Przykład. Pani Maria w przyszłym roku miała odejść na emeryturę. Od początku była tylko w ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł. Niestety, w tym roku zmarła. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych składek. Przejmie je państwo na wypłaty dla innych

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

obywateli wobec prawa. Ale ani poprzedni, ani obecny rząd nic z tym nie zrobiły. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych czują się pokrzywdzeni i wykluczeni. Zasiłek opiekuńczy, gdy umiera podopieczny Jedyna dobra wiadomość dla nich jest taka, że ustawodawca zadbał, by od nowego roku po śmierci

Jak wykupić mieszkanie zakładowe

wojskowym, żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby, np. w przypadku likwidacji jednostki, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej i członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) wspólnie mieszkającym z żołnierzem, emerytem

Małżeństwo czy konkubinat

* Konkubenci z prawnego punktu widzenia są dla siebie osobami obcymi, bez ochrony przysługującej związkom małżeńskim * Na małżonkach ciąży obowiązek alimentacyjny - nie tylko w trakcie trwania związku, ale też po rozwodzie * Konkubenci nie mają prawa do alimentów na siebie * Małżonkowie mogą nosić jedno

Ustawa o umowie związku partnerskiego (projekt)

śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz 2) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli: a) nie mogą zapewnić im utrzymania albo b) ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek bądź partner związany z nim umową

Wybór między ZUS i OFE

wtedy ZUS wyliczy ją ze składek odłożonych i w ZUS, i w OFE. Ale jeżeli renta rodzinna będzie większa od własnej wypracowanej przez panią emerytury, będzie pani mogła dalej pobierać rentę po mężu. Warto dodać, że prawo do renty rodzinnej ma żona, jeżeli w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub

Mieszkania zakładowe i spółdzielcze [INFORMATOR]

będącą własnością skarbu państwa), zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowiec lub wdowa po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmarłego), decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (gdy starają się o to emeryci

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidować renty dla 50-letnich Polek

- urzędowo zwane rentami rodzinnymi. Taka renta - średnio 1884 zł brutto miesięcznie - należy się wdowie, jeśli w chwili śmierci męża miała 45 lat. Pieniądze wypłacane są od momentu, kiedy ukończy 50 lat. Dożywotnio. Dostać je może też mąż po żonie, ale takie przypadki to margines. Renty rodzinne w sumie

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmie ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Krystyna, księgowa z Zabrza, w grudniu miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby, np. w przypadku likwidacji jednostki, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej i członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) wspólnie mieszkającym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i płacił składki na

Zakochane we władcach i tyranach. Historie telewizyjne

Żony dyktatorówsobota 22:00, Planete+, serial dokumentalny, Francja 2015, reż. Joel Soler Jedne do końca dzieliły los małżonków, ginąc wraz z nimi, jak Eva Braun-Hitler czy Elena Ceausescu, inne różnymi sposobami starały się zapewnić sobie wygodną emeryturę. Jeszcze inne miały ambicje (oraz

Renta rodzinna, renta socjalna

również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych. Uwaga! Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. + Żonie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowała co najmniej

Pytania w spadku

, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (kto po kim dziedziczy według prawa, pisaliśmy wczoraj), jeśli w dniu śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w związku małżeńskim. Jeśli więc przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich separację

Dzieciństwo i młodość Hitlera. Fragment biografii Petera Longericha [PRZED PREMIERĄ]

się kolejne dziecko, córka Angela. W następnym roku małżonka ciężko zachorowała. Alois sprowadził do pomocy Klarę, swoją bratanicę drugiego stopnia, która już dawniej pracowała w jego gospodarstwie domowym jako służąca i z którą również spłodził dziecko, jeszcze przed śmiercią swojej drugiej żony

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

, a co za tym idzie - z ubezpieczenia KRUS. Pani Janina uznała to za skandal. Niestety, takie mamy prawo. Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy mówią wyraźnie, że przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom prawa do zasiłku opiekuńczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał on odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renty lub emerytury po małżonku w czerwcu 2014 r. pobierało 1,274 mln Polaków. Średnia wysokość świadczenia to 1767 zł. Najniższa renta rodzinna wynosi 844,45 zł brutto

Intercyza, czyli co jest moje, to jest moje

małżeństw, w których jedno zarabia więcej, a drugie mniej, ale za to pracuje na drugim, "domowym", etacie. "Uboższy" małżonek ma prawo korzystać z pożytków wspólnego dorobku nawet po śmierci współmałżonka. Musi tylko wystąpić do spadkobierców z roszczeniem o wyrównanie dorobków

Na tropach spadku

dziedziczyła żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby jedną czwartą, a udziały dzieci - po trzy szesnaste spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą jego małżonek oraz rodzice. W takim przypadku udział męża/żony to połowa spadku. Każde z rodziców dziedziczy po jednej czwartej spadku. Jeśli nie

Jak uporządkować sprawy po zmarłym [INFORMATOR]

rachunek należy do obojga małżonków, po śmierci jednego z nich drugi może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie, chyba że zmarły zastrzegł w umowie, iż w jego miejsce wchodzą spadkobiercy lub inne osoby. Może się zdarzyć, że właściciel rachunku za życia upoważnił kogoś z rodziny do dostępu

Spotkanie. Opowiadanie Ignacego Karpowicza

znalazła ani śladu małżonka. W kuchni zastarzała filiżanka z niedopitą kawą, w salonie porozwalane gazety, jakby ktoś nieusatysfakcjonowany wiadomościami wybebeszył papiery, doszukując się prawdy. Zachciało jej się sikać, skierowała swe szpilki do łazienki, w której drzwi nie chciały się otworzyć. Przez

Emerytura umrze razem z tobą

zrezygnować, bo po śmierci małżonka jego pieniądze trafiają do ich kieszeni - mówi. Według niego Polacy powinni mieć wybór.

Alimenty w rodzinie, czyli kto od kogo może żądać wsparcia

;Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka". Dopiero gdy eksmałżonek nie jest "w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi"

Ministerstwo przeciw emeryturom małżeńskim

wskazać osobę, która po jego śmierci dostawałaby jego emeryturę. Jeśli umrze wcześniej niż po upływie pięciu lat po przejściu na emeryturę, to do końca tego okresu świadczenie dostawałaby wskazana osoba. emerytura małżeńska - Wystąpi w dwóch wariantach. W pierwszym ubezpieczony za wspólnie zgromadzone

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Według najnowszych danych ZUS z sierpnia 2013 r. rentę rodzinną pobiera w Polsce 1,274 mln osób. Jej średnia wysokość to 1722 zł brutto. RENTA RODZINNA Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

Za ojca nie płacę. Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodziców

Pięć minut i byłoby po nim. Budzi się w karetce. Lekarz krzyczy: „Cholera, jak mi znowu pacjent umrze, będę mieć problemy!”. Na intensywnej terapii dochodzi do siebie. Wstrząs anafilaktyczny, słyszy. Użądliła go pszczoła. Udusiłby się, gdyby nie pomoc. Otarcie się o śmierć mobilizuje

Państwo płaci, a OFE trzymają kasę

to jej się nie opłaca. Skoro była na rencie wdowiej, to nie pracowała i nie odkładała składek, więc jej emerytura byłaby dużo niższa od pobieranej renty po mężu. A zgodnie z przepisami rentę po mężu może dostawać przez całe życie. Fundusz składki będzie musiał oddać dopiero po śmierci wdowy jej

Komu przywileje zawodowe

warunki, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, otrzymując tzw. świadczenie kompensacyjne. KOLEJARZE W różnych spółkach kolejowych przysługują różne przywileje, np. 99-procentowa ulga na bilety (cena biletu z ulgą nie może być niższa niż 50 proc. ceny najtańszego biletu). Dzieciom i małżonkom pracowników

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

do emerytury wojskowej, emerytów wojskowych, żołnierzy zwolnionych np. z powodu likwidacji jednostki, osób uprawnionych do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członków rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkających z najemcą w dniu jego śmierci; + 90 proc. - dla pozostałych osób mających tytuł

Przywileje zawodowe

premię pieniężną z okazji Dnia Kolejarza. Mają 99 proc. ulgi na przejazdy koleją, ale bilet nie może kosztować mniej niż połowa najtańszego biletu. Ich rodzinom przysługuje ulga 80 proc., ale za małżonka trzeba zapłacić połowę kwoty, za którą pracodawca wykupił to uprawnienie. Po przepracowaniu

Dziedziczenie emerytury mężczyzn: zdrowy rozsądek czy dyskryminacja?

przez emeryta osoba pobierałaby po jego śmierci świadczenia, maksymalnie przez dziesięć lat. Powinny być też emerytury małżeńskie, w których mąż mógłby się podzielić kapitałem z żoną. Dzięki temu małżonka byłaby zabezpieczona aż do śmierci. Zdaję sobie sprawę, że emerytury małżeńskie powinny być trochę

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

; * pobierała emeryturę lub rentę; * nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej otrzymywania; * pobierała zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia; * pobierała zasiłek chorobowy albo świadczenie

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

rentach rodzinnych miał też SLD. Wdowa lub wdowiec oprócz swojej emerytury mogliby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka i dodatkowo mamy prawo do 30 proc

Komu się należy odprawa

związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, choćby spełniał warunki do nabycia świadczenia. Odprawa nie przysługuje, jeśli pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę uzyska rentę rodzinną (wyrok SN z 9 grudnia 1999 r., I PKN 408/99). ILE MOŻNA DOSTAĆ? Wysokość odprawy to zazwyczaj równowartość

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zmienia. Kluzik-Rostkowska proponuje nową zasadę: im później przechodzimy na rentę, tym dostajemy więcej, czyli np. mając 50 lat, otrzymujemy tylko 70 proc. świadczeń małżonka, po skończeniu 55 lat - już 80-85 proc. W ten sposób zachęcamy kobiety do szukania pracy. Łukasz Wacławik, specjalista od

Renty rodzinne i socjalne. Komu przysługują i jak się o nie starać?

wprowadzić tzw. dodatek wdowi. Wdowa lub wdowiec oprócz swojej emerytury mógłby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej

Czy państwo stać na wypłaty emerytur dla 50-letnich wdów?

otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. PiS z kolei chciałby, aby w przypadku wdów po górnikach wiek

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać

wdowiec oprócz swojej emerytury mogliby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Był też drugi wariant. Wdowa lub wdowiec mogliby przejść na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostając 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mieliby prawo do 30 proc. swojej emerytury

Renty i odszkodowania...

uprawnionego. Podsumowując, uprawnieni do odszkodowania po zmarłym poszkodowanym w wypadku są: * małżonek (nie dotyczy osób żyjących w separacji); * dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (np. w

Mąż nie podzieli się emeryturą z żoną

lat. Nie będzie tzw. emerytur małżeńskich. Przy tej emeryturze mąż mógłby dzielić się z żoną wspólnym kapitałem i oboje dostawaliby jedno wspólne świadczenie. Emerytura byłaby mniejsza (bo rozkładałaby się na dwie osoby), ale po śmierci jednego z małżonków drugi miałby nadal prawo do świadczenia

Wykupujemy mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci; * 90 proc. przysługuje pozostałym osobom mającym tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym. Dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy. W przypadku śmierci najemcy lokal i ewentualne prawo wykupu przechodzą na żonę, męża, dzieci

Dla kogo renta rodzinna

. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Każdy mógłby wybrać korzystniejszy dla siebie wariant. Przykład. Pani Zofia ma 700 zł

Po spadek do sądu czy do notariusza?

wygasa, ale ponieważ bank o śmierci jeszcze nie wie, nie blokuje dostępu do pieniędzy. To pozwala wybrać z banku pieniądze po zmarłym z pominięciem procedur w sądzie. Ale uwaga! To działanie poza granicami upoważnienia. Nie będzie większego problemu, jeśli upoważniony jest jedynym spadkobiercą, bo i tak

Szał przygotowań do The Royal Wedding 2018. "Wspólnota Brytyjska" w uniesieniu...

. Funkcjonariusze pozują do pamiątkowej fotki z woskowymi figurami księcia Harry'ego i jego przyszłej małżonki Meghan Markle. Gdzieś na trasie przejazdu, Windsor, Anglia, 16 maja 2018 r. - Jeżeli znajdę dziewczynę, dołożę wszelkich starań, żeby między nami się ułożyło, zanim nastąpi nieuniknione

Przedawnienie długów

się prezes KRUS. Sąd apelacyjny przyznał mu rację. Stwierdził, że rodzeństwo przejęło spadek po zmarłej matce wprost, czyli ze zobowiązaniem wobec KRUS. Rozłożenie małżonkom zobowiązania na raty spowodowało, że bieg terminu przedawnienia był zawieszony. Przedawnienie faktycznie rozpoczęło swój bieg

Wdowy górnicze powinny dostać renty

przy mężu. To prawda, że dożywotnia renta po małżonku, który zginął w pracy, powinna przysługiwać wszystkim wdowom i wdowcom. Nie wiem czy wytrzymałby to nasz system emerytalny. Państwo dla niektórych grup zawodowych robi wyjątki. U nas do końca życia mają zabezpieczony byt małżonki poległych

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn

stworzyć emeryturę małżeńską, gdzie mąż dzieliłby się zebranym kapitałem z wychowującą dzieci, niepracującą żoną. To zabezpieczałoby żonę w przypadku śmierci małżonka. Fedak z emerytury małżeńskiej zrezygnowała. Duża liczba różnych rodzajów emerytur miałaby bowiem powodować trudności z jej wyliczaniem, co

Prezydent jak miś z Krupówek. Chcesz zdjęcie? Płać

garnitur. Żeby nie pognieść ubrań, do Urzędu Stanu Cywilnego pojechali taksówką, a nie jak zwykle tramwajem. Atmosfera spotkania była podniosła. Wynajęta przez urzędników skrzypaczka zagrała walc Straussa, małżonkom wręczono medale (krzyże z różyczką za długoletnie pożycie małżeńskie), pamiątkowe

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Inne plany mają posłowie PiS. Postulują specjalne renty dla wdów po górnikach. Posłowie chcieliby, aby dostawały rentę

On zginął jak bohater, ona musiała bohatersko żyć. Smutna, ale piękna płocka historia

. Opiszcie ich. Weźcie udział w naszym konkursie. Regulamin i informacje o nagrodach na stronie Akademii Opowieści. *** Jan i Eugenia – W artykule w „Korzeniach” [półroczniku popularnonaukowym Muzeum Mazowieckiego], będącym wspomnieniami Tadeusza Krzechowskiego, zobaczyłam ich po raz

Jaką dostaniesz emeryturę?

komornik też dziedziczy świadczenia? Pani Barbara: Jeśli małżonek umarł, ale z jego świadczenia komornik pobierał część renty lub emerytury na poczet niespłaconych długów, to czy jeśli żona przepisze na siebie emeryturę lub rentę męża, to komornik też będzie ścigał z tej przepisanej

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn - opinie

spadkobierca. Jeśli ktoś umrze po 5 latach, to spadkobierca przez kolejne 5 lat dostanie emeryturę. Powinny być tez emerytury małżeńskie, w których mąż mógłby się podzielić kapitałem z żoną. Dzięki temu małżonka byłaby zabezpieczona aż do śmierci. Zdaję sobie sprawę że emerytury małżeńskie powinny być trochę

Smoleńsk bez bomby, Krym bez Blizzarda, abp Michalik to awangarda?

małżonką, synem i córką (kiedy w firmie prywatnej panuje nepotyzm, nie jest to nepotyzm, tylko firma rodzinna). Ale nie ma co narzekać: listonosz emerytury mieć nie musi. To zresztą byłoby śmieszne: jeszcze sam miałby ją sobie przynosić? A poza tym prywatne poczty przyczyniają się do turystyki

Emerytury: projekt rządu pomoże OFE, nie emerytom

emerytur małżeńskich. Ich utworzenia chciał poprzedni rząd. Dzięki takiemu rozwiązaniu po śmierci męża jego niepracująca żona dostałaby część pieniędzy. Obecna ekipa ma jednak inny pomysł. Zajmujące się wychowaniem dzieci kobiety w przypadku śmierci męża będą dostawały tzw. rentę rodzinną (80 proc

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

wojskowej renty inwalidzkiej, członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci. Pozostałe osoby mające tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym otrzymują ulgę w wysokości 30 proc. Dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy. Jeśli najemca umrze, lokal i

Przerwany bal na zamku ciotki Margit. Fragment książki Sachy Batthyany'ego "A co ja mam z tym wspólnego?"

Pewnej wiosennej niedzieli roku 2009 wybrałem się po raz pierwszy do Rechnitz, żeby sprawdzić, co moja ciotka miała naprawdę z tą zbrodnią wspólnego. Wcześnie rano dojechałem nocnym pociągiem z Zurychu do Wiednia, skąd wynajętym samochodem ruszyłem drogą pośród lasów i winnic. Owoce winogron były

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

wojskowym, - żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, - żołnierzom zwolnionym np. w przypadku likwidacji jednostki, - osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej, - członkom rodzin (m.in. małżonkom i dzieciom) mieszkającym z najemcą w dniu jego śmierci. Zniżkę w wysokości

Elanex. Pradziadek Juliette Binoche był dyrektorem tej fabryki [STARE ZDJĘCIA]

w przędzalni Mottów – jest na zdjęciu. Stoi pierwszy po prawej stronie, w pierwszym rzędzie. Elegancki, w muszce, bo okazja jest wyjątkowa. Oto w wieku lat 60. na emeryturę odchodzi Henryk Stalens, wieloletni dyrektor fabryki Motte, Meillassoux, Caulliez et Delaourte. Oczywiście dyrektor